Ympäristökertomus vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristökertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristökertomus vuodelta 2014 Kaija Lipponen ympäristörakennusmestari Otto Heikkinen vs. kiinteistöpäällikkö

2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 JÄTEHUOLTO... 3 JÄTEHUOLTOKUSTANNUKSET... 6 SEKAJÄTE... 7 BIOJÄTE... 8 HYÖTYJÄTE... 8 METALLI... 8 TIETOSUOJATTAVA MATERIAALI... 9 TERVEYDENHUOLLON JÄTE... 9 VAARALLISET JÄTTEET LÄÄKEJÄTE JA SOLUNSALPAAJILLA KONTAMINOITUNUT JÄTE SE-ROMU JA KÄYTÖSTÄ POISTETUT KONTTORIKONEET SEKÄ LÄÄKINTÄLAITTEET TULOSTEN ARVIOINTI ENERGIAT KAUKOLÄMPÖ: ÖLJY VESI/JÄTEVESI SÄHKÖ ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEET TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

3 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 3 (22) JOHDANTO Ympäristökertomuksessa tarkastellaan kuntayhtymän jäte- ja energiakustannuksia ja määriä aikaisempiin vuosiin sekä tavoitearvoihin. JÄTEHUOLTO Ympäristökertomus käsittää keskussairaalan, ja Honkalampi-keskuksen v jätehuollon kustannukset sekä jätemäärät. Jätemäärät on koottu keskussairaalan, Honkalampikeskuksen sekä Paiholan sairaalatoimintojen osalta. Myös vapaa-ajan tilojen tiedot ovat sekajätteen osalta mukana. Sairaalan jätehuolto perustuu jätelakiin 646/2011 ja jätelain nojalla annettuihin päätöksiin ja määräyksiin ja Joensuun kaupungin jätelautakunnan vahvistamiin kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. Vaarallisten jätteiden, terveydenhuollon jätteiden, SE-romun, metallin kuljetukset ja käsittely hoidettiin tehtyjen sopimusten mukaisesti. Muiden kierrätysmateriaalien osalta tehtyjen sopimusten mukaisesti. Sopimukset on hajautettu kolmelle yritykselle tarjouskilpailun perusteella. Terveydenhuollon jätteet ja erityisjätteet lajitellaan ja käsitellään jäteohjeen mukaisesti. PKSSK:n jäteohjeet on päivitetty v Ohjeet koskevat jätteiden pakkaamista, keräilyä ja varastointia. Seka- ja biojätteen kuljettaminen ja käsittelyn hoitaa Puhas Oy vuoden 2012 alusta voimaan astuneen uuden jätelain 32 :n perusteella. Jätteiden käsittelytilat Erityisjätteet ja terveydenhuollon jätteet varastoidaan jäähdytyksellä ja ionisoinnilla varustetussa lukittava kontissa. Jätteet loppusijoitetaan Kontiosuolle erityisjätealueelle ja peitetään välittömästi. Kontin tyhjennys ja pesu tapahtuu viikon välein. Muut vaaralliset jätteet varastoidaan E-siiven lukitussa jätekylmiössä. Lääkejätteet varastoidaan sairaala-apteekin jätetiloissa.

4 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 4 (22) Kopio-, ja tulostinpaperit sekä kertakäyttömukit ja pikarit Tulostinpaperit arkkia/v Taulukko 1. Tulostin- ja kopiopaperien käyttö Tulostinpaperin käyttö on vähentynyt vuosittain. v tulostimiin asetettiin oletuksena kaksipuoleinen tulostus. Myös oheistulostimien määrää on vähennetty. V tulostinpaperin kulutus oli n arkkia/henkilö Kertakäyttömukit ja pikarit kpl/v Taulukko 2. Muovipikarit, pahviset ja muoviset kahvimukit Kertakäyttöastiat päätyvät sekajätteenä kaatopaikalle.

5 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 5 (22) Käsipyyhepaperit pkt/v Taulukko 3. Käsipyyhepaperin kulutus Wc-paperit rll/v Taulukko 4. Wc-paperin kulutus

6 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 6 (22) JÄTEHUOLTOKUSTANNUKSET Jätekustannukset /v Ti Pa Hl Yhteensä Taulukko 3. Jätehuoltokustannukset 2014 Taulukossa 1 ovat Tikkamäen ja Paiholan sairaaloiden sekä Honkalampi-keskuksen jätekustannukset. Jätehuollon kustannukset nousivat n. 1,6 % edellisestä vuodesta. Keskussairaalan jätekustannukset laskivat hieman vaikka vuoden 2014 jätekustannuksiin sisältyy myös öljyn- ja rasvanerotinkaivojen jätteet. Keskussairaalan alueelta on poistettu yksi jätekatos ja sairaalan jätteistä valtaosa puristetaan, jolloin Puhas Oy veloittaa todellisen painon mukaan. Jätevero on sama kuin v (50 /jätetonni). Paiholan sairaalan sekajätekustannukset ovat lähes 22 % suuremmat kuin edellisvuonna. Avo-osastorakennuksesta tyhjennettiin huone- ja tiloja keväällä Tyhjennyksen yhteydessä poistui suuri määrä SE-romua ja yhdyskuntajätteeksi luokiteltavaa tavaraa. Vaarallisen jätteen ja terveydenhuollon jätteiden kokonaiskustannukset olivat v euroa, josta käsittelymaksut euroa, astiavuokrat euroa, pesut euroa ja kuljetuskustannukset euroa, Kuljetuskustannukset ovat 22 % näiden jätejakeiden kokonaiskustannuksista. Vaarallisen jätteen, SE-romun ja metallin kuljetuspalvelut kilpailutettiin alkuvuodesta SE-romun käsittelyhinnat ovat uudessa sopimuksessa 0. (edellinen sopimus 400 /tn).

7 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 7 (22) Toteutuneet kustannukset v ja arvio vuodelle 2015 (euroa) SEKAJÄTE KP Arvio 2014 Tot / - Arvio 2015 Tikkamäki Paihola Honkalampi Vapaa-ajan tilat Taulukko 4. Toteutuneet 2014 ja arvioidut jätekustannukset Sekajäte kg/v Keskussairaala, Paihola, Honkalampikeskus Ti Pa Hl Taulukko 5. Sekajätteet. Keskussairaalassa kertyi sekajätettä 398 tonnia. (1,01 tn/p). Keskussairaalan kokonaisjätemäärä v 2014 oli 760 tn. Sekajätteen määrä on vähentynyt keskussairaalassa n. 5 % edellisvuodesta. Tämä johtuu puujätteen lajittelun tehostamisesta ja keräys- ja kalvomuovin lajittelun laajentamisesta. Yhteensä sekajätettä kaikissa laitoksissa syntyi 665 tonnia. Huvilat mukaan lukien sekajätteen määrä oli 675 tonnia.

8 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 8 (22) BIOJÄTE Biojäte kg / vuosi Kg Taulukko 7. Biojätteet. Taulukossa on mukana keskussairaalan, Paiholan sairaalan ja Honkalampi-keskuksen biojätteet. Biojätteen lajittelu kattaa kaikki keskussairaalan rakennukset. Biojätteen määrä ei perustu punnituksiin. Märät ovat Puhas Oy:n määrittelemiä sovellettuja keräysastioiden keskiarvopainoja. HYÖTYJÄTE Hyötyjätteitä ovat toimistopaperit, keräyspaperit, pahvit, metalli, lasi sekä käsitelty ja käsittelemätön puu. Hyötyjätteitä lajiteltiin kg. Luvussa on mukana keskussairaalan päätalon, Honkalampikeskuksen ja Paiholan keräyspaperi, tietosuojapaperi, pahvit ja nestepakkauskartongit sekä apuvälineyksikön pahvit sekä käsitelty ja käsittelemätön puujäte. METALLI Metalliromua kerättiin kg vuoden aikana. Keräyspisteitä on kaikissa laitoksissa ja apuvälinekorjaamolla. Luvussa on mukana laskutyöurakoiden metalliromu. Romumetallista hyvitettiin 440 euroa.

9 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 9 (22) TIETOSUOJATTAVA MATERIAALI Tietosuojattavat materiaalit kg / vuosi Kg Taulukko 8. Tietosuojapaperit ja kalvot kg/vuosi. Kustannuksia tietosuojapaperin hävittämisestä on aiheutunut euroa astiavuokrineen. TERVEYDENHUOLLON JÄTE Terveydenhuollon jäte kg/v Erityisjäte ja eettinen biologinen jäte kg Taulukko 9. Terveydenhuollon jäte Terveydenhuollolle ominaista jätettä ovat tapaturmavaarallinen jäte, tunnistamaton biologinen jäte ja eettinen biologinen jäte. Erityisjäte loppusijoitetaan Kontiosuon jäteaseman erityisjätealueelle ja tunnistettava eettinen jäte haudataan Kuopioon Heinälamminrinteen jäteaseman erityisjätealueelle. Vuoden 2016 alusta astuu voimaan biologisen, orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, jonka jälkeen nämä jätteet on toimitettava polttolaitokseen. Lähin polttolaitos on Riihimäellä.

10 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 10 (22) VAARALLISET JÄTTEET Vaarallisia jätteitä ovat lääkejätteet, solunsalpaajilla kontaminoituneet jätteet, tartuntavaaralliset jätteet, laboratoriokemikaalit, maalit, liuottimet, loisteputket, ksyleeni ja formaliini, öljyt, öljynerotinkaivojäte sekä paristot ja akut. Loisteputket kg 526 Formaliini ja ksyleeni 7660 Lääkejäte kg ja solunsalpaajilla kontaminoitunut jäte kg Paristot ja akut kg 1522 Laboratoriokemikaalit ja liuokset kg 1586 Tartuntavaarallinen laboratoriojäte kg 1162 Öjynerotinkaivojäte kg Muut vaaralliset jätteet kg 636 Yhteensä kg Kustannukset Taulukko 10. Vaaralliset jätteet LÄÄKEJÄTE JA SOLUNSALPAAJILLA KONTAMINOITUNUT JÄTE Lääke- ja solunsalpaajajäte kg/vuosi Kg Taulukko 11. Lääkejätteet. Vuonna 2014 sairaala-apteekin asiakkaina on 15 kuntaa, rajavartiosto ja Vetrea sekä PKSSK:n yksiköt. Lääkejätteet palautetaan sairaala-apteekkiin ja edelleen poltettavaksi ongelmajätelaitokselle.

11 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 11 (22) SE-ROMU JA KÄYTÖSTÄ POISTETUT KONTTORIKONEET SEKÄ LÄÄKINTÄLAITTEET SE-romu kg Taulukko 12. SE-romu SE-romun määrän väheneminen johtuu siitä, että PTTK hävittää käytöstä poistetut atklaitteet. SE-romusta voidaan kierrättää materiaalina yli 90 %. PKSSK:n lajittelutilanne vuonna 2014 Prosenttia kokonaisjätemäärästä Jätejae Kaikki yksiköt Keskussairaala Sekajäte 61,0 % 52,2 % Kierrätysmateriaalit, lasi, muovi, SE-romu, käsitelty puu 18,9 % 22,5 % Vaarallinen jäte 3,6 % 4,8 % Terveydenhuollon jäte (riskijäte ja biologinen jäte) % % 3,9 % 5,7 % Biojäte % 9,8 % 10,8 % % Sairaala-alueella tapahtuvan korjausrakentamisen yhteydessä syntyvästä jätteestä lajitellaan tiili- ja betonijäte, metalli, käsitelty puu sekä pahvit sekä SE-romuun kuuluvat kaapelit. v aikana aloitettua keräys- ja kalvomuovin lajittelua laajennettiin välinehuoltoon ja Islabin laboratorioihin. Muoveja lajitellaan lisäksi leikkausosastolla, PÄIKI:ssä, ravintokeskuksessa ja A-siiven yksiköissä. Kalvomuoveja tulee suuria määriä keskusvarastossa ja laitehuollossa. Muovijäte toimitetaan kierrätykseen Itä-Suomen Murskauskeskukselle. Paino- ja euromääräisesti muovien osuus on marginaalinen.

12 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 12 (22) TULOSTEN ARVIOINTI Sekajätteen osuus kokonaisjätteestä on vähentynyt hieman. Kierrätysmateriaalit lajitellaan kaikissa laitoksissa. Energiakelpoinen puu- ja levyjäte lajitellaan keskussairaalassa ja Honkalampi-keskuksessa. Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukainen lajittelutavoite vuoteen 2016 mennessä: n. 50 % jätteistä kierrätetään, n. 30 % hyödynnetään energiana ja kaatopaikoille loppusijoitetaan n. 20 % yhdyskuntajätteestä. Terveydenhuollon syntyvistä jätteistä yli 50 % hyödynnetään tulevaisuudessa energiana (nykyinen yhdyskuntajäte). Kierrätyskelpoista jätettä ei synny valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisia määriä. Nykyisinkin lähes kaikki materiaalina hyödynnettävä jäte lajitellaan. Leppävirran Riikinnevaan rakennettavan jätteenpolttolaitoksen otetaan käyttöön vuoden 2016 loppupuolella. Ekovoimalassa hyödynnetään syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä.

13 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 13 (22) ENERGIAT Ympäristökertomuksessa on esitetty Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin vuosien energiakustannuksia, sekä kulutus- ja hintamuutoksia. Kertomuksessa esitetty tilastohistoria näyttää neljän vuoden kustannus- ja hintakehityksen (taulukko 14, s. 14). Kustannuskehitykseen vaikuttavat vuosittain lisärakentaminen, energian hintojen muutokset, energian käyttötottumukset ja sääolosuhteet. Energian hankinnan vuosikustannukset ovat pysyneet lähes samana verrattuna edelliseen vuoteen. Lämmitystarve Joensuun alueella on ollut vuonna 2014 edellisvuotta korkeampi ja rakennuskanta on kasvanut lisärakentamisen myötä. Näistä huolimatta olemme pystyneet hallitsemaan energiankulutuksia, jotka ovat laskeneet sähkönkulutusta lukuun ottamatta. Energiankulutuksia suhteutettuna kasvaneeseen kiinteistömassaan, on energioiden kulutus ollut laskusuuntainen. Energian hinnat ovat nousseet lukuun ottamatta lämmitysöljyn hintaa. Hintojen noususta tulevia kustannuksia on kompensoinut vähentynyt energiankulutus. Pitkään jatkunut taloudellinen tilanne laskee energian tuotantoon käytettävien polttoaineiden kysyntää. Vähäinen kysyntä pitää energian hinnat alhaisella tasolla. Energiankulutusten laskuun ovat vaikuttaneet energian käytön tehostamistoimenpiteet ja lauhat sääolosuhteet. Kesät ovat olleet useana vuonna lämpimiä, mikä nostaa sähkönkulutusta kattavan jäähdytyksen vuoksi. Vuosikustannusten kasvua voidaan hidastaa sähkönostosopimuksilla ja energiatehokkaalla rakentamisella, sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden ylläpidolla niiden elinkaaren ajan. Kiinteistön käyttäjillä on myös iso vaikutus energiankulutukseen. Ympäristö- ja energiakertomuksessa esitetyt tiedot on koottu oman seurannan ja energiatoimittajien raporttien pohjalta.

14 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 14 (22) Energiahankinnan vuosikustannukset (alv 0 %) ENERGIAKUSTANNUKSET KOKO PKSSK (euroa) TIKKAMÄKI Lämpö Sähkö Öljy Vesi/jätevesi Yhteensä HONKALAMPI Lämpö Sähkö Vesi/jätevesi Yhteensä PKSSK YHTEENSÄ Taulukko 14. Vuoden energiakustannukset (alv 0 %).

15 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 15 (22) Energianhinta- ja kulutusmuutokset v. 2014: Vuoden 2014 Joensuun astepäiväluku (lämmitystarve) oli 1,5 % suurempi kuin vuonna Tikkamäen kaukolämmön keskihinta nousi 2,8 % verrattuna vuoteen Honkalammen kaukolämmön keskihinta nousi 4 % verrattuna vuoteen Tikkamäen sähkön keskihinta nousi 0,4 % verrattuna vuoteen Honkalammen sähkön keskihinta nousi 5,6 % verrattuna vuoteen Tikkamäen veden/jäteveden keskihinta nousi 6 % verrattuna vuoteen Honkalammen veden/jäteveden keskihinta nousi 5,1 % verrattuna vuoteen Öljyn keskihinta laski 6 % verrattuna vuoteen 2013 Energian kulutusmuutokset Tikkamäki Lämpö -3,8 % Sähkö 2,2 % Öljy -5,6 % Vesi/jätevesi -1,9 % Honkalampi Lämpö -6,2 % Sähkö 1,0 % Vesi/Jätevesi -11,5 % Taulukko 15. Energian kulutusmuutokset 2014 verrattuna vuoteen Lämmitystarveluvut (astepäiväluvut) Paikkakunnan lämmitystarveluvut kuvaavat, onko vuosi ollut kylmä tai lämmin verrattuna pitkänajan keskiarvoon. Vertailuarvona käytetään vuosien keskimääräistä lämmitystarvelukua. vuosien lämmitystarveluku, Joensuu 4984 (normaalivuosi) vuonna 2011 lämmitystarveluku, Joensuu 4486 vuonna 2012 lämmitystarveluku, Joensuu 5041 Vuonna 2013 lämmitystarveluku, Joensuu 4400 Vuonna 2014 lämmitystarveluku, Joensuu 4465 Vuonna 2014 lämmitystarve oli suurempi kuin vuonna 2013.

16 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 16 (22) Kaukolämpö Tikkamäen kiinteistöt on liitetty Fortum Power and Heat Oy:n kaukolämpöön. Fortumin kaukolämpölaitokset käyttävät polttoaineena pääosin bioenergiaa. Kaukolämmön toimittajana Honkalammella toimii Adven Oy. Kaukolämmön kulutus on laskenut Tikkamäen ja Honkalammen alueen kiinteistöissä verrattuna vuoteen 2013, vaikka lämmitystarve on Joensuun alueella ollut vuonna 2014 korkeampi. Kaukolämmön kulutuksen laskun ovat mahdollistaneet kiinteistöjen tekniset parannukset, käyttötottumuksien muutokset, kunnossa olevat kiinteistöt ja toimiva talotekniikka. Lisäksi sähkölaitteiden määrä on kasvanut tiloissa, mikä tuottaa osaltaan lämpöenergiaa. Rakennuskannan uusiutuminen vähentää lämpöenergian tarvetta, mutta vuonna 2014 vanhoja rakennuksia ei ole merkittävästi purettu ja uudisrakennukset ovat lisänneet kiinteistömassaa. Kaukolämmön hinta: Kulutetusta energiasta energiamaksu /Mwh. Perusmaksu, joka määräytyy liittymän sopimustehosta ja mahdollisesta sopimustehon ylityksestä. Sopimuksen mukaan lämmönmyyjällä on oikeus kustannustason tai rakenteen muuttuessa tarkistaa hintoja tai muuttaa kaukolämpöhinnaston hinnoittelurakennetta. KAUKOLÄMPÖ: V v Tikkamäki 48,96 / Mwh 50,36 / Mwh (sis. energia + perusmaksu) Honkalampi 68,03 / Mwh 70,76 / Mwh (sis. energia + perusmaksu) Advenin kaukolämpöhinta on Honkalampi - Ylämylly alueella kalliimpaa kuin Joensuussa. Hinta perustuu paikalliseen tuotantotapaan, verkostorakenteeseen ja käytettyyn polttoaineeseen.

17 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 17 (22) Tarkastelujakson (v ) aikana tulleet hinnanmuutokset: (alv 0 %). v hintakehitys: Tammikuun alusta Joensuun alueella energiamaksu nousi 1,3 /Mwh (2,9 %). v hintakehitys: Tammikuun alusta Joensuun alueella energiamaksu nousi 3,9 /Mwh (9,5 %). Ylämylly - Honkalammen alueella alkaen energiamaksu nousi 4,05 /Mwh (7,9 %) ja perusmaksu säilyi entisellään. v hintakehitys: Heinäkuun alusta Joensuun alueella energiamaksu nousi 1,2 /Mwh (3 %). Ylämylly - Honkalammen alueella alkaen energiamaksu nousi 4,13 /Mwh ja perusmaksu 4 %. v hintakehitys: Syksyllä alkaen Joensuun alueella nousi energia 1 /mwh (n.2,7 %) ja perusmaksu säilyi entisellään. Ylämylly - Honkalammen alueella alkaen energiamaksu nousi 4,5% ja perusmaksu 3,5%. Ominaiskulutus Kuntaliiton tilastojen mukaan Tikkamäen lämmön ominaiskulutus on alle muiden sairaanhoitopiirien tason. Honkalammen ominaiskulutus on Kuntaliiton keskiarvon yläpuolella. Kaikkiaan ominaiskulutukset ovat laskeneet vuonna Ominaiskulutusten vertailusta ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä kohteen energiatehokkuudesta. Kiinteistöt ovat toiminnoiltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan yksilöllisiä. Kuntaliiton tilastopalvelu ei enää ole toiminut v jälkeen. Kuntaliiton v sairaanhoitopiirien keskiarvo 68,15 Kwh/rm3 Tikkamäki 55,61 Kwh/rm3 Honkalampi 75,65 Kwh/rm3

18 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 18 (22) ÖLJY Kevytöljyä käytetään kattilalaitoksen polttoaineena höyryn kehittämiseen, sekä vähäisiä määriä varavoimakoneiden polttoaineena. Varavoimakoneita käytetään sähkökatkotilanteissa sähkön tuottamiseen. Joensuun kaupungin hankintatoimisto kilpailuttaa ympäristökuntien ja kuntayhtymien öljynhankinnat. Sopimustoimittajana on Oy Teboil Ab. Sopimusaikana tapahtuu hintamuutoksia markkinahintojen muuttuessa. Määritettyyn noteeraukseen perustuvaa ns. putkihintaa seurataan päivittäin. Mikäli päivittäinen noteeraus eroaa samansuuntaisesti kaksi peräkkäistä päivää kulloinkin voimassa olevasta putkihinnasta, muutetaan uuden hinnan perustaksi 2. päivän hinta. Kattilalaitos on rakennettu vuonna Laitos rakennettiin tuottamaan höyryä ravintokeskukselle, silloiselle välinehuollolle, ilmastoinnin kostutukselle ja näiden lisäksi höyryä on käytetty autoklaaveissa, pesu- ja desinfiointikoneissa. Höyryä on myös käytetty tislatun veden valmistamiseen sairaalan käyttöön. Höyryputkisto on kattanut lähes kaikki osastot ja putkisto on ollut jopa kilometrin mittainen. Höyryn käyttö on vähentynyt näihin päiviin saakka ja höyryn kulutus on nykyään vähäistä. Öljyllä tuotetun höyryn hyötysuhde on huono ja sen käyttö energiana ei ole nykyään kannattavaa. Höyryn tuotanto kattilalaitoksella lopetetaan keväällä VESI/JÄTEVESI Veden toimitus: Joensuun Vesi Oy ja Liperin kunnan vesihuoltolaitos Hinta koostuu kulutuksen mukaan vedestä ja jätevedestä /m 3. Vesi- ja jätevesituotehinnat ovat Joensuun Veden ja Liperin kunnan vesihuoltolaitoksen yleisiä hintoja. Hintamuutokset ovat yleisen kustannustason noususta johtuvia. - Tikkamäki 3,34 / m³ (sis. vesi + jätevesi ) - Honkalampi 3,09 / m³ (sis. vesi + jätevesi ) Vuoden 2014 alussa hinnannousut: vesi + 5,9 %, jätevesi +6,2 % Vuoden 2013 alussa hinnannousut: vesi + 5,4 %, jätevesi +5,3 % Vuoden 2012 alusta hinnannousut: vesi + 4,3 %, jätevesi + 4,4 %.

19 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 19 (22) SÄHKÖ Sähkön hinta muodostuu: - siirtohinnasta - sähkötuotehinnasta (energia) ja - myyjän marginaalista (salkunhoitopalvelu). Siirtohintaan sisältyvät perusmaksu, pätötehomaksu ja sähkövero. Lisäksi siirron energiamaksu on hinnoiteltu talvipäivälle ja muulle ajalle erikseen. Sähkön hinnat: - v keskihinta 7,66 snt / kwh - v keskihinta 7,63 snt / kwh - v keskihinta 7,93 snt / kwh - v keskihinta 8,74 snt / kwh Tikkamäen sähkön ominaiskulutukset v sähköenergian ominaiskulutus 44 kwh/rm 3 v sähköenergian ominaiskulutus 45 kwh/rm 3 v sähköenergian ominaiskulutus 45 kwh/rm 3 v sähköenergian ominaiskulutus 43 kwh/rm 3 Sähköenergian kokonaiskulutus on noussut vuodesta 2013, mutta sähköenergian ominaiskulutus kwh/r-m³ on kuitenkin pienentynyt. Tämä johtuu sairaala-alueen lisärakentamisesta. Sähkön hinta on suurin yksittäisen energian kuluerä, jonka kustannukset eivät ole merkittävästi kasvaneet. Sähkön hinta on pysynyt alhaisena ja olemme pystyneet energiansäästötoimenpiteillä loiventamaan kulutuksen kasvua. Sähköenergiaa käyttävän tekniikan määrä kasvaa jatkuvasti ja kiinteistömme jäähdytys on yhä kattavampi. Tasaisten lämpöolosuhteiden pitäminen tiloissamme kuluttaa sähköenergiaa runsaasti, koska tilojen jäähdyttäminen tapahtuu pääosin sähköllä. Nykyaikainen kiinteistö käyttää vanhaan kiinteistöön verrattuna tekniikan lisääntymisen myötä enemmän sähköenergiaa. Sähkönkulutus tulee kasvamaan enemmän suhteessa muihin energioihin. Sähkölaitteiden määrän lisääntyessä niiden tuottama lämpöteho korvaa lämmitysaikaan kaukolämmön tarvetta, mutta kesäaikaan sähkölaitteiden lämpökuormaa on jäähdytettävä sähköllä. ATK-laitteita on nykyään todella paljon, mikä osaltaan nostaa sähköenergian kulutusta.

20 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 20 (22) Sähköenergian hankinta Sähköenergian hankinta sopimuskaudelle kilpailutettiin Joensuun kaupungin ja PKSSK:n yhteishankintana. Sopimus tehtiin tarjouskilpailun voittaneen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa. Sähköenergiaa hankitaan pohjoismaisen pörssin Nord Poolin sähkömarkkinoilta kuluvalle ja tuleville vuosille ns. johdannaissopimuksilla. Hankintojen tavoitteena on hintariskien hallinta sekä edullinen hinta. Sähköenergian tuotehinnat ovat laskeneet, mikä on antanut hyviä hinnan kiinnitysmahdollisuuksia. Normaalia lämpimämpi talvisää sekä edullinen öljyn hinta pitävät sähkön hintoja edullisella tasolla. Pitkään jatkunut taloudellinen tilanne laskee sähköenergian kysyntää. Matala kysyntä pitää hinnat edullisella tasolla. Taloudelliseen tilanteeseen ei ole näkyvissä suuria muutoksia, joten sähkön hintataso ei tule nousemaan merkittävästi lähiaikoina. Edulliset markkinahinnat hyödynnetään tulevien vuosien johdannaiskiinnityksissä. ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEET Uudiskohteiden energiatehokkuutta ohjaavat energiamääräykset ja rakentamisen kustannukset. Energiatehokkuusratkaisuissa tarkastellaan aina myös kokonaistaloudellisuutta ja elinkaarikustannuksia. Pyrimme etsimään kiinteistöihimme ekologisesti kestäviä ja energiankulutuksen kannalta tehokkaita ratkaisuja. Rakentamisvaiheen valinnat teknisissä ratkaisuissa ja rakenteissa määrittelevät tason, jolle on mahdollista energiatehokkuudessa pyrkiä. Ammattitaitoisella kiinteistöjen ylläpitämisellä ja käytöllä varmistamme kiinteistöjen mahdollisimman ekologisen sekä energiatehokkaan toiminnan. Vanhoja kiinteistöjä saneerataan erilaisten tarpeiden mukaan huomioiden myös energiatehokkuus. Vuonna 2013 aloitetut energiansäästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet kulutukseen. Aloitimme energiansäästötoimenpiteet tarkastelemalla ilmanvaihdon ohjauksia, sisälämpötiloja, jäähdytystä sekä kehittämällä valaistuksia ja niiden ohjauksia. Suunnittelemme harkitusti erilaisia energiansäästötoimenpiteitä, joilla saamme hillittyä energiankulutuksen kasvua. Näitä ovat muun muassa höyryn tuotantoon käytetyn kattilalaitoksen alasajo ja valaistusten uusiminen energiatehokkaampiin ja huoltovapaampiin valaisin malleihin.

21 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 21 (22) Olemme käyttöönottaneet uuden ylläpidon johtamisen järjestelmän, joka mahdollistaa paremman energiatehokkuuden hallinnan. Tavoitteena on kehittää kulutuksien seurantaa ja raportointia. Tunnuslukujen säännöllisen seurannan avulla voidaan poikkeamat havaita nopeasti ja aloittaa korjaavat toimenpiteet. Järjestelmä antaa myös työkaluja tiedon jakamiseen tilojen käyttäjille. Tilojen käyttäjät voivat vaikuttaa paljon arkipäivän valinnoilla ekologisuuteen ja energian säästöön. Käyttäjiä on kuitenkin vaikeaa motivoida energian säästämiseen, koska he eivät ole tietoisia kiinteistön energiankulutuksen tasosta ja oman toiminnan vaikutuksista energiankulutukseen. Tavoitteena on jatkossa kehittää tapoja, joilla voidaan jakaa tietoa energiatehokkuudesta, palveluidemme toimivuudesta ja mahdollisesti jopa sisäympäristön laadusta. Energiaa säästävään ja ekologiseen toimintaan täytyy saada mukaan myös tilojen käyttäjät. Tuloksiin vaaditaan osallistumista kaikilta, kuten tilojen rakentajilta, omistajilta, ylläpitäjiltä ja käyttäjiltä.

22 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA Ympäristökertomus 22 (22) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Keräysmuovin ja kalvomuovin lajittelua ja erilliskeräystä jatketaan ja laajennetaan kunnes Riikinnevan ekovoimala otetaan käyttöön, jolloin muovin erilliskeräys arvioidaan uudelleen. - Uusien rakennusten ja peruskorjattavien yksiköiden asianmukaisten jätetilojen tarve on huomioitava tilojen suunnittelussa. Jätejakeiden lajittelutarve ja pitkät siirtomatkat edellyttävät riittävän tilavat jätehuoneet jokaiseen yksikköön ja sisäisen kuljetuksen resurssien huomioiminen on tärkeää. Imukuljetusjärjestelmän rakentaminen laajennusosiin on huomioitava suunnittelussa ja imuputkistot rakennettava valmiiksi järjestelmän käyttöönottoa varten. Jätteiden pitkä siirtomatka vaatii kuljetuskalustoa ja henkilöresursseja sekä aiheuttaa kellarikäytäviin kuormitusta ja ruuhkia henkilöliikenteen edelleen lisääntyessä. - SSTY:n ympäristöjaoston jäsenten tapaamisilla ja sähköisen foorumin välityksellä keskustellaan kaikkia koskettavista asioista ja ongelmista ja kehitellään yhteisiä ideoita. Ympäristökatsauksen runkoa rakennetaan yhteiseksi malliksi kaikille sairaanhoitopiireille. Sairaaloiden jäteohjeistusta kehitetään ja pyritään yhdenmukaistamaan keskeisiltä osin. - Massapolttoon kelpaavan yhdyskuntajätteen syntypaikkalajittelu sairaalatoiminnassa selvitetään ja henkilökunnan koulutus kohdistettava tätä silmällä pitäen. - Rakennusjätteen lajittelun koulutusta järjestetään laskutyöurakoitsijoille. - Kiinteistöjen energiatehokas ylläpito ja energiansäästötoimenpiteisiin investoiminen. - Tilojen käyttäjien ohjaaminen järkevään energiankäyttöön. - Kiinteistöjen tehokkaan energiankäytön hallinnan kehittäminen.

Ympäristökertomus vuodelta 2012

Ympäristökertomus vuodelta 2012 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristökertomus vuodelta 2012 Arto Kaasinen käyttöpäällikkö Kaija Lipponen ympäristörakennusmestari Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Energiat...

Lisätiedot

Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005. Turun kaupunki

Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005. Turun kaupunki Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005 1 Kaupunginjohtajan katsaus Vuoden 2005 aikana tehtiin merkittäviä päätöksiä koskien kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmää. Turun kestävän kehityksen

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 -

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - www.vestia.fi Sosiaalinen media: Facebook: www.facebook.com/roskasakkia

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti

Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti 21 3.5.211 SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Ilmastofoorumin toiminta vuonna 21...2 3. Vuosittain seurattavat mittarit...3 I. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä...3

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristökartoitusraportti

Eduskunnan ympäristökartoitusraportti Eduskunnan ympäristökartoitusraportti Ympäristöturvallisuusohjelmatyöryhmä EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 4/2006 EDUSKUNNAN YMPÄRISTÖKARTOITUSRAPORTTI Ympäristöturvallisuusohjelmatyöryhmä YRTTI-projekti

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2012 Yhtymähallitus 25.3.2013 44 Tarkastuslautakunta 19.4.2013 26 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 13 1 SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Sisällysluettelo 02 Mukana yhteisissä talkoissa 03 Lentoasemien ympäristövaikutukset 04 Finavian yritysvastuu lyhyesti 06 Finavian ympäristötyön tapahtumia 2011 10 Järkevää

Lisätiedot

Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti

Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti 2011 20.12.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Ilmastofoorumin toiminta vuonna 2011...2 3. Vuosittain seurattavat mittarit...3 I. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä...3

Lisätiedot

SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 31.12.2010 Kannen kuvat: Vasemmalla ylhäällä Ekovoima Oy:n jätevoimala 1, Ekokem Oikealla ylhäällä: Lahti Energian KYVO2-voimalaitos,

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta RAPORTTI 52A16339 25.6.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V u o s i k e r t o m u s 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Rosk n Roll Oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon

Lisätiedot

Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen

Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen Raportti 2012 1 Sisällys 1 Tiivistelmä - vuosi 2012... 2 2 Toimintasuunnitelma... 3 3 Maankäyttö ja kaavoitus 2012... 4 4 Katu- ja ulkovalaistuksen sähkönkäyttö

Lisätiedot

2009-2015 Ilmasto-ohjelma

2009-2015 Ilmasto-ohjelma 2009-2015 Ilmasto-ohjelma tekninen- ja ympäristötoimiala 1990 2015 2020 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖTASO Lahden seudun ympäristöstrategia -20% Hämeen ympäristöstrategia 2025-50% Lahden kaupungin strategia Ilmasto-ohjelma

Lisätiedot