Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö Konsernipalvelut Sähkökauppa Kaukolämpö Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab...22 Vaasan Sähkö -konsernin strategia lyhyesti Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni ja Vaasan Sähkö Oy Tuloslaskelma Tase...27 Rahavirtalaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot...29 Ympäristökatsaus Eriytetyt tilinpäätökset: Sähkökauppa Kaukolämpö Tytäryhtiöiden tilinpäätökset: Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab...47 Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Konsernin tunnuslukujen kehitys Liikevaihto (milj.euroa) 2

3 25% 20% 15% 10% 5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % % Liikevoitto-% Omavaraisuusaste-% Tilikauden voitto (milj.euroa) 20% 60 1,50 15% 40 1,00 10% 5% 20 0,50 0% Sijoitetun pääoman tuotto-% Investoinnit (milj.euroa) Maksuvalmius (Quick Ratio) MENESTYSTEKIJÄT JA TAVOITTEET zvaasan Sähkö on tehokas, kannattava ja hinnoiltaan edullinen energiakonserni. zvaasan Sähköllä on luotettavat energiaverkot alueensa elinkeinoelämälle ja asukkaille. zkonserni kasvaa lisääntyviä resurssejaan hyödyntäen energiamarkkinoilla. 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Öljyn ja kivihiilen markkinahintojen merkittävä lasku on ollut vaikuttavin muutos globaaleilla energiamarkkinoilla vuonna Öljyn ja hiilen osuus maailmankaupasta on suuri ja hintamuutoksella on olennainen vaikutus polttoainetuottajamaiden bruttokansantuotteen kehittymiseen. Energia näyttelee jälleen kerran merkittävää osaa myös kansainvälisessä politiikassa. Matalasuhdanne Euroopan taloudessa on venähtänyt jo seitsemän vuoden mittaiseksi. Energiamarkkinoilla markkinaehtoisuus on korvautunut kansallisilla tukijärjestelmillä. Sähkön tuotantoinvestointeja ei Euroopassa enää toteuteta markkinaehtoisesti vaan poliittisten tukien ohjaamana. Markkinoille soveltuvaksi ohjauskeinoksi tarkoitettu päästökauppa ei ole muiden tukijärjestelmien puristuksessa saavuttanut vaikuttavaa ohjausroolia. Huoltovarmuus on noussut Ukrainan kriisin myötä energiakeskustelun ytimeen. Itäisen Euroopan maat ovat parin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana vähentäneet riippuvuuttaan Venäjältä tulevasta energiasta. Euroopan massiivinen panostus LNG:n käyttöön pyrkii osaltaan vähentämään riippuvuutta itäkaasusta. Huoltovarmuuden toinen haaste on syntymässä uusiutuvien energiamuotojen massiivisen tukemisen seurauksena. Uusiutuvien tuki kohdistuu tällä hetkellä pelkästään energian tuotantoon. Tehon riittävyyden merkitys kulutushuippujen aikana on jäänyt varjoon. Nykyisten tehoa tuottavien voimalaitosten kannattavuus on uusiutuvan tuotannon tukien seurauksena muuttunut tappiolliseksi. Vuosi 2014 oli poikkeuksellisen lämmin, mikä vähensi lämmitykseen tarvittavan energian määrää. Energiayhtiöiden päänvaivaa lisäsi alenevan kulutuksen lisäksi sähkömarkkinahintojen lasku, mikä on alkaneen vuoden puolella edelleen jatkunut. Energiayhtiöiden tulevaisuus näyttää sekä markkinoiden että sääntelyn puristuksessa takavuosia haasteellisemmalta. Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla Vaasan Sähkön vuosi 2014 oli tuloksellisesti edellisvuoden kaltainen, mutta liikevaihto supistui. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Torkkolan tuulivoimapuiston rakentaminen ja vuoden lopussa valmistuneet uudet toimitilat. Investoinnit sähkö- ja kaukolämpöverkkoon olivat hiukan edellisiä vuosia suuremmat. Sähkökaupan liikevaihto supistui lämpimän sään ja alentuneen sähkön hinnan seurauksena. Sähkökaupan tulos säilyi entisellä tasolla. Kaukolämmön liikevaihto kasvoi niukasti, mutta tulos heikkeni polttoainevaraston markkinahinnan alentumisen verran. Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevaihto kasvoi ja tulos parani. Muutoksen taustalla edelliseen vuoteen verrattuna olivat elokuussa 4 4

5 toteutettu hinnankorotus sekä Vähänkyrön alueen verkon omistus koko kalenterivuoden osalta. Toinen tytäryhtiö Oy RAVERA Ab palasi vahvasti kasvu-uralle ja sen tulos kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Loppuvuonna 2014 tehty Energiateollisuus ry:n tilaama energiaalan yhteinen asiakastyytyväisyystutkimus osoitti, että Vaasan Sähkön asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla kaikkien liiketoimintojen osalta. Sähkön myynnin ja sähkön siirron asiakkaiden tyytyväisyys oli vertailuun osallistuneiden yhtiöiden joukossa paras. Suurin kiitos tästä menestyksestä lankeaa hyvin työnsä hoitaneelle henkilöstölle. Kiitän henkilöstöä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Hannu Linna toimitusjohtaja Kaj Skåtar on poissa Vuodesta 2002 alkaen on Vaasan Sähkön hallituksen puheenjohtajana toiminut varatuomari Kaj Skåtar oltuaan sitä ennen hallituksessa jäsenenä vuodesta 1985 alkaen ja varapuheenjohtajana 1995 alkaen. Kaj menehtyi vaikean sairauden murtamana. Hänen määrätietoinen, ystävällinen ja huumorilla sävytetty osaamisensa ei enää ole käytettävissä. Kaj luotsasi hallituksen kokouksia ammattitaidolla miellyttävässä ilmapiirissä, jota kaikki läsnäolijat arvostivat. Kaj oli tekemässä monia merkittäviä tuotantoinvestointeja ja Vaasan Sähkön toimintaaluetta laajentavia yritysjärjestelyitä. Vaasan Sähkön menestykseen hänen antamansa työ- ja osaamispanos on ollut aivan keskeistä. Kiitollisena muistan sitä tukea ja kannustusta, mitä toimitusjohtajana häneltä vuosien mittaan sain. 5

6 Hallituksen toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuosi 2014 oli edellisen vuoden tavoin poikkeuksellisen lämmin, joten energian kulutus ei oleellisesti kasvanut. Matalasuhdanteen jatkuminen taloudessa painoi elinkeinoelämää, minkä seurauksena uusien sähkö- ja kaukolämpöliittymien määrä pysyi vaatimattomalla tasolla. Sähkön markkinahinta laski edelleen, kuten myös sähköenergian asiakashinnat. Konsernin liikevaihto laski sähkökaupan vetämänä huolimatta muiden liiketoimintojen kasvusta. Investoinnit osakkuusyhtiö EPV Energian kautta toteutettaviin tuotantokohteisiin jatkuivat vuonna Vuorossa olivat Vaasan Torkkolan tuulivoimapuisto ja Raaheen terästehtaan yhteyteen rakentuva Ravolan voimalaitos. Torkkola valmistuu alkuvuodesta 2015 ja Ravola vuoden 2016 aikana. Valmistautuminen LNG:n käyttöön tulevaisuudessa aloitettiin osallistumalla Tornion terminaalihankkeeseen. Hallintoneuvoston valitsemina kuuluivat Vaasan Sähkö Oy:n hallitukseen varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar, menehtynyt (puh.joht.), Miapetra Kumpula-Natri (varapuh.joht.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa ja Teija Laitinen. Miapetra Kumpula-Natri Mauri Holma 6

7 Vaasan Sähkön uusi toimitalo valmistui joulukuussa ja on asteittain otettu Vaasan Sähkön ja Vaasan Sähköverkon sekä EPV Energian henkilökunnan käyttöön. Monivuotinen investointiohjelma Palosaaren sillan kupeessa sijaitsevalle vanhalle voimalaitosalueelle on saatettu loppuun. Taloudellinen kehitys Konsernin vuoden 2014 liikevaihto oli 141,6 (149,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto aleni 5,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevoitto aleni 4,2 prosenttia edelliseen vuoteen nähden, ollen 27,8 (29,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Vaasan Sähköverkko Oy:n ja Oy RAVERA Ab:n osalta. Emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy:n liikevaihto laski. Konsernin tulos kokonaisuudessaan ennen veroja oli kohtuullinen yltäen lähes edellisen vuoden tasolle 28,2 miljoonaan euroon. Sähkökaupan liikevaihto oli 79,7 (85,9) miljoonaa euroa, kaukolämmön liikevaihto oli 31,1 (30,8) miljoonaa euroa, Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 29,8 (28,5) miljoonaa euroa ja Oy RAVERA Ab:n liikevaihto oli 12,7 (10,0) miljoonaa euroa. Sähkökaupan liikevoitto oli 12,6 (13,2) miljoonaa euroa, kaukolämmön liikevoitto oli 7,1 (7,7) miljoonaa euroa, Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevoitto oli 7,4 (6,6) miljoonaa euroa ja Oy RAVERA Ab:n liikevoitto oli 0,7 (0,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön sähkön myynti toimintavuonna oli volyymiltään (1 802) gigawattituntia (GWh), kaukolämmön myynti 644 (633) GWh ja Vaasan Sähköverkko Oy:n myynti 962 (953) GWh. Oy RAVERA Ab:n liikevaihtoa kasvatti KVR rakentamisen määrän kasvu. Konsernin tilikauden voitto oli 23,1 (24,5) miljoonaa euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 15,5 (14,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiössä sähkökauppaliiketoiminnan osuus tilikauden tuloksesta oli 61,1 (59,3) prosenttia. Markku Mäntymaa Teija Laitinen 7

8 Keskeisimmät konsernin ja emon taloudelliset tunnusluvut Konserni Liikevaihto Liikevaihdon muutos % -5,1 % -0,3 % 6,8 % 3,1 % Liikevoitto % 19,7 % 19,5 % 16,4 % 18,2 % Oman pääoman tuotto % *) 11,3 % 12,9 % 14,0 % 12,8 % Sijoitetun pääoman tuotto % *) 10,9 % 12,3 % 14,9 % 14,4 % Omavaraisuusaste % *) 62,6 % 63,1 % 67,0 % 68,1 % Maksuvalmius (Quick Ratio) 0,7 0,9 0,9 1,2 Emo Liikevaihto Liikevaihdon muutos % -5,1 % -2,2 % 4,5 % 2,7 % Liikevoitto % 16,9 % 17,1 % 13,5 % 16,9 % Oman pääoman tuotto % *) 12,3 % 12,8 % 12,1 % 16,1 % Sijoitetun pääoman tuotto % *) 10,4 % 12,0 % 12,6 % 17,0 % Omavaraisuusaste % *) 51,1 % 52,6 % 59,9 % 63,2 % Maksuvalmius (Quick Ratio) 0,5 0,7 0,8 1,0 *) Omaan pääomaan on laskennassa huomioitu liittymismaksuvelat oman pääoman luontaisena eränä. Bruttoinvestoinnit olivat toimintavuonna 36,5 (56,6) miljoonaa euroa, josta EPV Energian osakkeita oli 14,2 (12,7) miljoonaa euroa ja uuden toimitalon investointeja 9,5 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit Vaasan Sähkö Oy - Sähkökauppa Vaasan Sähkö Oy - Kaukolämpö Vaasan Sähkö Oy - Palvelut Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VS Tuulivoima Oy Konsernieliminoinnit Yhteensä Rahoitus Liittymismaksuja konsernissa kertyi 1,9 (3,9) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 72,0 (64,0) miljoonaa euroa Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtalainen, likvidit rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä 0,6 (1,0) miljoonaa euroa. 8

9 Henkilöstö Keskeisimmät konsernin ja emon henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Konserni Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella (osa-aikaiset suhteutettuna) Vakituisia Määräaikaisia Yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot Emo Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella (osa-aikaiset suhteutettuna) Vakituisia Määräaikaisia Yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot Konsernirakenne Vaasan Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy, tytäryhtiöt Vaasan Sähköverkko Oy, Oy RAVERA Ab, VS Tuulivoima Oy ja osakkuusyhtiöt EPV Energia Oy ja Smedsby Värmeservice Ab. Arvio tulevasta kehityksestä Energiamarkkinoiden päällekkäiset poliittiset ohjausmekanismit ovat muodostuneet energiayhtiöille merkittäväksi liiketoimintariskiksi. Tuettu sähkön tuotanto on pudottanut markkinahintaa siten, että aidosti markkinaehtoiset tuotantoinvestoinnit Euroopassa ovat pysähtyneet. Vaasan Sähkö tulee merkittävästi hidastamaan investointejaan saatuaan keskeneräiset päästöttömän sähköntuotannon investointinsa valmiiksi. Vaasan Sähkön suhteellinen kilpailuasema on vahva kaikilla konsernin nykyisillä liiketoimintasektoreilla. Sähkömarkkinoi den näkymät ovat edelleen heikentyneet. Kaukolämmön kilpailukyky on sekä kustannuksilla että ominais päästöillä mitattuna hyvä. Panostus säävarmaan sähköverkkoon ja tuulivoimaan tuo kasvumahdollisuuksia myös verkkourakoinnille. Tutkimus- ja kehitystoiminta Vaasan Sähkö Oy:n oma liiketoiminta perustuu valmiin teknologian hyväksikäyttöön. Uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja energiateknologian kehittämiseen on aiempien vuosien tapaan panostettu yhteistyökumppanien kautta. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernissamme riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia, ei yksinomaan riskien eliminointia. Emoyhtiön hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteutumista. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan järjestämisestä ja raportoinnista hallitukselle. Riskienhallinta on osa liiketoimintayksiköiden ja konsernin tukitoimintojen päivittäisiä liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa. 9

10 Taloudellinen tulos Konsernin taloudellinen tulos altistuu useille taloudellisille, poliittisille ja strategisille riskeille. Taloudelliseen tuloksen tekokykyyn vaikuttavia avainasioita ovat sähkön markkinahinnan kehitys, poliittisen sääntelyn toimenpiteet ja yleinen maailmantaloudellinen tilanne. Epävakaa poliittinen ja taloudellinen tilanne niin muualla maailmassa kuin Suomessakin vaikuttaa energian kysyntään, raaka-aineiden ja päästöoikeuksien hintoihin ja tätä kautta energiakonsernin tulokseen. Riskipolitiikka ja suojausperiaatteet sähkökaupassa Sähkökauppa altistuu sähkön hintariskille fyysisen tuotannon ja myynnin yhteydessä. Sähkön hintariskin hallinnassa käytetään aktiivisesti sähköjohdannaisia. Suojaustoiminnasta syntyvää sähkökaupan riskiasemaa ja johdannaisriskiasemaa seurataan systemaattisesti. Riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen epävarmuudesta aiheutuvat riskit hallitaan tuotantoyhtiöissä. Olkiluoto 3 Yhtiön kannalta on huolestuttavaa, että rakenteilla oleva ydinvoimalaitos on myöhässä ja siihen liittyy laitostoimittajan kanssa erimielisyyksiä. Olkiluoto 4 Valtioneuvosto eväsi TVO:n hakemuksen OL4-laitoksen ydinvoimaluvan voimassaoloajan jatkamiseksi. Nykyinen viisivuotinen lupa on myönnetty vuonna 2010, joten hankkeen kohtalosta on päätettävä kuluvan vuoden aikana. Päästöoikeuskaupan hintariski Tuotantolaitokset joutuvat palauttamaan sähkömarkkinaviranomaiselle huhtikuun loppuun mennessä päästöoikeuksia edellisenä kalenterivuonna toteutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen verran. Vaje ostetaan markkinoilta ja ylijäämä myydään markkinoille. Päästöoikeuksien markkinahinta vaihtelee voimakkaasti ja ennakoimattomasti. Päästöoikeuskaupan riskejä hallitaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Vakuutuspolitiikka Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Rahoitus- ja likviditeettiriskin hallinta Konsernihallitus vahvisti konsernin rahoituspolitiikan periaatteet Konsernin rahoitus on keskitetty emoyhtiöön ja tytäryhtiöiden rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti konsernin sisäisillä ratkaisuilla. Konsernissa on käytössä konsernin sisäinen pankki konsernin sisäisen, lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi ja keskittämiseksi. Konsernin talousjohtaja yhdessä emoja tytäryritysten toimitusjohtajien kanssa vastaa likviditeettiylijäämän sijoittamisesta. Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Korkoriski Korkoriskien hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää apuna johdannaissopimuksia. Tavoitteena on suojautua korkotason muutosten aiheuttamilta negatiivisilta vaikutuksilta. Korkojohdannaissopimuksia tehdään vain hyvän luottokelpoisuuden omaavien Suomessa toimivien pankkien kanssa. Luottoriski Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä luottoriskistä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan myös luotonantopolitiikalla ja tehokkaalla perintätoiminnalla. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 78,235 (73,771) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 15,473 (14,167) miljoonaa euroa. 10

11 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ,61 euroa osinkona jaetaan 246,00 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa jätetään omaan pääomaan ,61 euroa Vaasan Sähköverkko Oy:n hallitukseen kuuluivat Heikki Miilumäki (puh.joht.), Laura Ala-Kokko, Heimo Hokkanen, Arja Rosing ja Ossi Suortti. Oy RAVERA Ab:n hallitukseen kuuluivat Hannu Linna (puh. joht.), Tomi Mäkipelto ja Kyösti Salo. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kristian Berg. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Hallintoneuvostoon kuuluivat Juha Häkkinen (puh.joht.), Viveca Bäck (varapuh.joht.), Sirpa Sainio (varapuh.joht alkaen), Ivanka Capova, Erik Cederholm, Niilo Hamari, Dick Jungerstam, Marjatta Kiviranta, Raija Koivisto, Marianne Munkki, Ari Mäkelä, Mauri Ollila ja Salla Rundgren. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistuivat henkilöstön edustajina neljä luottamusmiestä. Hallintoneuvosto on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Viveca Bäckin, Niilo Hamarin, Sirpa Sainion ja Juha Häkkisen, joka toimii puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa, miten asetetut tavoitteet on saavutettu Vaasan Sähkö Oy:ssä ja miten yhtiön perustehtävä on toteutunut. Tämän lisäksi valiokunta tekee ehdotuksen hallintoneuvostolle hallituksen nimeämiseksi ja hallituksen jäsenten palkkioiden määrittelemiseksi kerran vuodessa. Hallintoneuvoston valitsemina kuuluivat Vaasan Sähkö Oy:n hallitukseen varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar, menehtyi (puh.joht.), Miapetra Kumpula-Natri (varapuh.joht.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa ja Teija Laitinen. Hallitus kokoontui kaikkiaan 12 kertaa tilikauden aikana. 11

12 12

13 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö Yhteiskuntavastuu Vaasa Sähkö -konsernissa yhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että kukin konserniyhtiö kantaa vastuunsa taloudellisesti ja sosiaalisesti suhteessa sidosryhmiin. Strategiassa määritellyt yhteiset arvot: avoimuus, osaaminen ja luottamus ohjaavat yhteiskuntavastuutyötä. Vastuuseen kuuluu huolehtia kaikkien asiakkaiden energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja edulliseen energian hintaan sekä tuottaa taloudellisesta lisäarvoa omistajille ja sitä kautta hyvinvointia koko alueelle. Konserni tuntee vastuunsa ympäristöstä ohjaten toimintaansa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Konserni on mukana kehittämässä ja rakentamassa ympäristön kannalta kestäviä energiantuotantovaihtoehtoja. Konsernissa noudatetaan hyvää hallintotapaa ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä avointa vuorovaikutusta. Päämääränä on eri sidosryhmien eli asiakkaiden, henkilöstön, viranomaisten sekä omistajien luottamuksen kasvattaminen ja säilyttäminen. Kannattavuus konsernissa perustuu edulliseen energiaan sekä operatiivisesti erinomaiseen toimintaan. Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota seurataan ja edistetään. Konsernin henkilökunta on sitoutunutta noudattamaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja konserni edellyttää samaa myös alihankkijoiltaan. Työtä pyritään rationalisoimaan ja tehostamaan sekä tekemään työ mielekkäämmäksi henkilökohtaisia vaikutusmahdollisuuksia, joustavuutta ja koulutusta tarjoamalla. Työn mielekkyyttä pyritään lisäämään myös työergonomian avulla. Uuden toimitalon työergonomiaa mietittäessä on henkilöstö osallistettu vahvasti mukaan ja toimistokalustevalinnat on tehty henkilöstöä kuunnellen. Vuoden 2013 lopulla järjestetyn työyhteisökyselyn tuloksia analysoitiin 2014 alkupuolella. Henkilöstö on edelleen tyytyväistä ja motivoitunutta. Voidaksemme taata mielekkään työympäristön henkilöstölle jatkossakin, otettiin kehityskohteeksi tuleville vuosille esimiestyön vahvistaminen ja yhtenäistäminen, koska esimiestyöllä on merkittävä vaikutus työssä viihtymiseen ja motivaatioon. Vuonna 2014 työsuhteessa olevien henkilöiden määrä konsernissa oli vuoden lopussa 179, kun henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuoden aikana oli 176. Konsernin henkilöstön keski-ikä nousi vuonna 2014 ollen 44 vuotta. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy RAVERA Yhteensä Henkilöstö (91) 32 (29) 62 (63) 179 (184) Henkilöstö keskimäärin (90) 33 (32) 66 (65) 176 (187) Keski-ikä 44 v 44 v 44 v 44 v Koulutus keskimäärin/henkilö/vuosi 1,4 pv 1,2 pv 3,1 pv 2 pv Sairauspäivät keskimäärin/henkilö/vuosi 6,3 pv 4,4 pv 9,8 pv 7,3 pv Ylityöt keskimäärin/henkilö/vuosi 15 h 33 h 84 h 44 h 13

14 Konsernipalvelut Asiakkaat tyytyväisiä Vuoden 2014 marraskuussa Energiateollisuuden teettämät asiakastyytyväisyystutkimukset osoittivat, että asiakkaat ovat erinomaisen tyytyväisiä Vaasan Sähköön. Sekä sähkönmyyntiettä sähkönsiirtoliiketoiminnat olivat kategorioissaan ykkösiä. Myös kaukolämmön osalta tyytyväisyysindeksi on edelleen noussut viimevuotiselta hyvältä tasolta. Kiitosta keräsivät mm. asiakasneuvojien ystävällisyys ja osaaminen kaikissa liiketoiminnoissa. Myös tiedottamisen luotettavuus koettiin hyväksi. Sähköisiin palveluihin panostetaan Sähköisten palveluiden kehittäminen on linjattu yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi. Sähköiset palvelut mahdollistavat strategiamme operatiivisen erinomaisuuden toteuttamisen ja näkyvät asiakkaillekin paitsi parantuneina palveluina, niin myös kustannustehokkuuden tuomina edullisina energian hintoina. Sähköisten palveluiden kehittämisen saralla tapahtuukin koko ajan, tässä muutamia vuoden 2014 merkkipaaluja. Huhtikuussa 2014 otettiin käyttöön Vaasan Sähkö -konsernin uudet internet kotisivut. Kotisivujen ulkoasu koki merkittävän uudistuksen ja myös toimintoja yksinkertaistettiin palvelujen löytymisen helpottamiseksi. Väistämättä asiakaskäyttäytymisen muutos ja uudet palvelut koetaan osassa asiakaskuntaa negatiivisina. Kesäkuussa 2014 lopetimme käteisen rahan vastaanoton toimipisteessämme palvelun vähäisen käytön ja henkilöstön turvallisuuden takaamisen vuoksi. Osa asiakkaistamme koki tämän palvelun huonontumisena. Asiakkaiden siirtymistä sähköiseen maksamiseen helpotetaan neuvonnan ja monipuolisten sähköisen maksamisen palvelujen avulla. 30 prosenttia Vaasan Sähkön lähettämistä laskuista oli vuoden vaihteessa sähköisiä. Sähköisiin laskuihin siirtymistä vauhditti kansallisen suoraveloituksen päättyminen vuoden 2014 alussa. Vaasan Sähkö -konsernin vastaanottamista laskuista 76 prosenttia kulkee sähköisesti. Asiakkaille vuonna 2013 käyttöönotettu häiriöviestipalvelu on otettu hyvin vastaan. Automaattiviestinä vuonna 2014 asiakkaille tarjotusta palvelusta kieltäytyi vain kaksi prosenttia viestin saaneista. Valtaosa asiakkaista saa siis maksuttoman tekstiviestitiedotteen sähkökatkoista matkapuhelimeensa. Suunnitelluista sähkökatkoksista viesti lähetetään viimeistään kolme päivää ennen katkon alkamista. Yllättävissä keskeytystilanteissa lähetetään viesti heti katkon alkaessa, ja kuittausviesti, kun yllättävä vika on korjattu ja sähköt palautettu. Asiakastietojärjestelmä etäluenta-aikaan Elokuussa 2011 käynnistettiin mittava työ asiakasrajapinnan tulevaisuuden IT-järjestelmien rakentamiseksi. Vuoden 2013 alussa allekirjoitettiin järjestelmätoimittaja EmpowerIM Oy:n kanssa sopimus asiakastietojärjestelmän päivittämiseksi yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa. Vuodet 2013 ja 2014 on tehty tiivistä kehitystyötä. Tavoitteena on uusien päivitettyjen etäluenta-aikaa palvelevien laskutuksen ja saatavien hallinnan järjestelmien käyttöönotto vuoden 2016 aikana. Uusi toimitalo Uuden toimitalon rakentaminen löi leimansa myös konsernipalveluiden tehtäviin vuonna 2014 kaikille osa-alueille. Toimintaa uudessa toimitalossa oli suunniteltava huolella etukäteen; mm. rakennettava IT-infra, asiakasjärjestelmät, henkilöstöä palvelevat toiminnot, kokous- ja neuvottelutilat ja uudet tilat oli myös kalustettava. Lopputuloksesta emme kuitenkaan voisi olla ylpeämpiä! Osaava henkilöstö mahdollistaa kehityksen Kaiken kehitystyön taustalla on osaava henkilöstö. Muuttuvassa toimintaympäristössä menestyvällä yrityksellä täytyy olla osaavia ja muutoskykyisiä työntekijöitä. Vaasan Sähkö ei ole tässäkään suhteessa poikkeus. Useat päällekkäiset projektit ja 14

15 kehityshankkeet vaativat henkilöstöltä ajankäytön priorisoinnin hallinnan lisäksi jatkuvaa itsensä ja osaamisensa kehittämistä. Uuden toimitalon lisäksi saamme olla ylpeitä osaavasta ja iloisesta työyhteisöstä. Tehdyn työyhteisökyselynkin perusteella henkilöstö viihtyy työssään. Taataksemme viihtyvyyden myös jatkossa olemme päättäneet panostaa esimiestyön kehittämiseen koko konsernissa. Alkusyksystä 2014 hankkeeseen haettiin taustatukea myös Vaasan yliopiston johtamisen laitoksen yksiköstä. Hankkeen hedelmistä voinemme nauttia jo vuoden 2015 aikana. Arja Rosing talousjohtaja Vasemmalta lukien: Kerstin Ståhl, Arja Rosing, Katja Luomaranta ja Jenni Riekkinen 15

16 Sähkökauppa Vuodelle tunnusomaista talouden taantuma ja lämmin sää Vuodelle 2014 oli tunnusomaista talouden taantuma ja lämmin sää. Lämmitystarveluku Vaasassa oli lähes sama kuin vuonna Alkuvuoden normaalia runsaampi vesitilanne laski Pohjoismaissa hieman alle pitkän aikavälin keskiarvon kesällä. Globaalin kysynnän vähentymisen seurauksena hiilen markkinahinta laski merkittävästi vuoden aikana. Päästöoikeuksien hintataso vaihteli vuoden aikana tasolla 4,5-7 /EUA (EU:n päästöoikeus). Nousuun vaikutti erityisesti EU:n suunnitelmat päästöoikeuksien määrän leikkauksesta. Suomen hinta-alueella pörssisähkön keskihinta laski 12,5 prosenttia vuodesta 2013 ja oli 36,02 euroa/megawattitunti. Pörssisähkön kuukausikeskiarvo Suomen hinta-alueella oli kalleimmillaan tammikuussa 40,23 /MWh. Halvimmillaan se oli maaliskuussa 31,21 /MWh. Vuositasolla Suomen aluehinta oli 6,41 /MWh systeemihintaa korkeampi. Kotisivujen ilme uudistettiin Kilpailutilanne vähittäismarkkinoilla jatkui tiukkana koko vuoden ja asiakasmäärä hieman vähentyi edellisvuodesta. Vuoden lopussa sähköä myytiin sähkönkäyttöpaikkaan. Toimitusvelvollista sähköenergian hintaa alennettiin toukokuussa laskemalla energiamaksukomponentteja n. 7,5 prosenttia. Asiakkaille sähköä myytiin gigawattituntia (GWh) ja sähköpörssiin 264 GWh. Uudet kotisivut rennon ystävällisellä ilmeellä otettiin käyttöön huhtikuussa. Nette-asiakaslehti jaettiin kaikille asiakkaille neljä kertaa vuoden aikana. Asiakaspalvelujärjestelmän vaiheittaiseen uusimiseen tähtäävä projekti oli käynnissä järjestelmätoimittajan tehdessä ohjelmointityötä. Vaasan Torkkolan tuulipuiston rakentaminen käynnistyi Sähkönhankinta oli GWh vuonna Määrä oli lähes sama kuin edellisvuonna. Raahen Voima Oy:n voimalaitokselta sähköntoimitus alkoi huhti kuussa. Vaasan Sähkön teho-osuus laitoksesta on 10,5 MW. Vaasan Sähkö Oy:n voimaosuudet EPV Tuulivoima Oy 100 % Vaasan Sähkö Oy 17 % Voimapiha Oy 42,7 % Rajakiiri Oy 60,2 % EPV Energia Oy 50 % Rapid Power Oy Tornion Voima Oy 100 % 7,1 % 100 % EPV Alueverkko Oy Raahen Voima Oy 25 % Pohjolan Voima Oy 50 % 50 % Vaskiluodon Voima Oy Teollisuuden Voima Oyj 6,6 % 58,5 % 100 % PVO Huippuvoima Oy 16

17 EPV Tuulivoima Oy:n Torkkolan tuulivoimapuiston rakentaminen käynnistyi helmikuussa. Tuulipuistoon rakennetaan 16 myllyä, joiden yhteisteho on 52,8 MW. Puiston valmistuttua Vaasan Sähkön teho-osuus on 26 MW ja arvioitu vuosituotanto 75 GWh. Asennus- ja automaatiotyöt Olkiluodon kolmannen yksikön (OL3) työmaalla etenivät edelleen hitaasti ja hankkeen valmistumisesta ei ole täsmällistä tietoa. Hankeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 lopulla. Tulos lähes sama kuin edellisenä vuonna Sähkökaupan liikevaihto oli 79,7 milj. euroa ja liikevoitto 12,6 milj. euroa vuonna Tulos oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Riskienhallinta perustui hallituksen hyväksymään riskipolitiikkaan ja sen säännölliseen raportointiin hallitukselle. Olli Arola sähkökauppayksikön johtaja Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % -7-2 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Henkilöstö keskimäärin Vasemmalta lukien: Tiia Aho, Olli Arola, Tom Lemponen, Osmo Lammi ja Marita Klockars 17

18 Kaukolämpö Lämpimät vuodet jatkuvat Vuosi 2014 oli lämpötilan suhteen aivan edellisen vuoden kaltainen eli hyvin leuto. Ainoastaan tammikuu oli selvästi normaalia kylmempi, mutta muut lämmityskauden kuukaudet olivat keskimääräistä lämpimämpiä. Vuoden lämmönmyynti muodostui noin viisi prosenttia budjetoitua pienemmäksi. Vuoden 2014 kokonaismyynti oli 644 gigawattituntia (GWh), josta 314 GWh suuntautui asuintaloille, 305 GWh teollisuudelle ja julkisille rakennuksille sekä 25 GWh Smedsby Värmeservice Ab:lle Mustasaaren puolelle. Kaukolämmön myynnin keskihinta vuonna 2014 oli 59,7 euroa/megawattitunti (sis.alv) kun se edellisenä vuonna oli 59,8 /MWh. Sekä kaukolämmön perusmaksu että ener- giamaksu olivat koko toimintavuotena samalla tasolla kuin vuonna Puolet vuoden kaukolämpöhankinnasta hiilineutraaleilla polttoaineilla Kaukolämpöä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä 699 GWh. Yhteistuotannolla kaukolämpöä tuotettiin hiilellä ja biopolttoaineilla Vaskiluoto 2:ssa 422 GWh sekä kierrätyskelvottomalla yhdyskuntajätteellä Westenergyn jätteenpolttolaitoksella 268 GWh. Yhteistuotannon määrä vastasi yhteensä liki 99 prosenttia koko hankinnasta. Oman vara- ja huipputuotannon (öljy) määrä pienentyi entisestään ja oli yhteensä noin 8 GWh eli runsaan prosentin hankinnasta. Lisäksi noin 1 GWh eli noin 0,2 prosenttia kaukolämmön vuosihankinnasta muodostui Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 1-3 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Henkilöstö keskimäärin

19 kaatopaikkakaasun poltosta. Hiilineutraalin polttoaineen määrä kokonaishankinnasta oli yhteensä 49 prosenttia. Suurin hankinnan tuntikeskiteho mitattiin aamupäivällä , jolloin kaukolämpöverkkoon syötetty kokonaisteho oli 238 megawattia. Verkosto- ja mittaushäviöt olivat toimintavuoden aikana 55,2 GWh eli 7,9 prosenttia verkostoon syötetystä energiasta. Häviömäärä oli noin 11 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Uutta verkostoa rakennettiin vuoden aikana metriä ja vanhaa verkostoa purettiin 278 metriä. Vaurioitunutta verkostoa uusittiin vuoden aikana 110 metriä ja paikallisia vuotoja korjattiin 4 kpl. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 235 km. Ossi Suortti kaukolämpöyksikön johtaja Asiakkaiden kokonaismäärä jatkoi ripeää kasvuaan Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 84 uutta asiakasta, joista 66 oli omakotitaloja. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 3 134, joista oli omakotitaloja. Vasemmalta lukien: Håkan Bodö, Mika Malassu, Jaakko Metsäranta, Ossi Suortti ja Jens Storvist 19

20 Vaasan Sähköverkko Oy Vaasan Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta sekä niihin liittyvistä palveluista Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Maalahden, Korsnäsin, Vöyrin ja Närpiön pohjoisosan asukkaille ja yrityksille. Vaasan Sähköverkko on Vaasan Sähkön kokonaan omistama eriytettyä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Siirretyn energian määrä kääntyi kasvuun Sähkön siirron kokonaismäärä yhtiön toimialueella oli yhteensä (990) gigawattituntia (GWh), mikä on prosentin enemmän kuin edellisenä vuonna. Siirtovolyymin kasvuun vaikutti edellisvuotta kylmempi sää vuoden lopulla. Uusia liittymiä tehtiin sähköverkkoon 319 kpl, ja vuoden lopussa asiakkaita oli yhteensä Toimitusvarmuus keskimääräisellä tasolla Sähkön toimitusvarmuus oli loppuvuoden tykkylumen aiheuttamista keskeytyksistä huolimatta keskimääräisellä tasolla. Asiakkaan kokema keskimääräinen energiapainotettu keskeytysaika oli 58 minuuttia, kun viiden vuoden liukuva keskiarvo on 56 minuuttia. Hyvän toimitusvarmuuden taustalla on varautuminen myrskyn aiheuttamien vaurioiden korjaukseen ja keskimääräistä korkeampi kaapelointiaste, keskijänniteverkossa 25,2 prosenttia ja pienjänniteverkossa 61,4 prosenttia. Häiriöviestintää parannettiin ottamalla tekstiviestipalvelu käyttöön automaattisesti kaikille Vaasan Sähköverkon asiakkaille, uutena palveluna otettiin käyttöön työkeskeytyksistä ennakkoon tiedottaminen tekstiviestein. Verkkoa uudistettiin kymmenellä miljoonalla Gerby Alskatin 110 kv voimajohtoalueen lunastus tehtiin keväällä, mutta KHO:n päätöksellä osalle johtoreittiä asetettiin toimenpidekielto, joka johtui kevään aikana johtoalueen läheisyyteen ilmaantuneista merikotkan pesistä. Poikkeuslupamenettely on asian johdosta toimintavuoden lopulla keskeneräinen. Jakeluverkkoa uudistettiin hyödyntäen kuntotarkastuksista ja keskeytystilastoista saatavaa tietoa. Verkon kapasiteettilaajennukset koskivat enimmäkseen uusien asiakkaiden liittämiseksi rakennettavaa verkkoa ja uusia kaava-alueita. Verkkoinvestointien määrä oli 10,3 (8,9) miljoonaa euroa. Siirtohintoihin kuuden prosentin korotus Siirtohintoja korotettiin keskimäärin kuudella prosentilla elokuun alusta alkaen. Korotuksen taustalla on yleinen kustannustason nousu. Vuosi kuului sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnan kolmanteen valvontajaksoon ( ). Verkon vahvistuminen alentaa häviöitä Yleistä energiatehokkuutta parannettiin verkostohäviöihin kuluvan sähkön määrää vähentävillä kohdennetuilla verkkoinvestoinneilla sekä asiakkaiden energiatehokkuusneuvonnalla. Yhtiö on mukana toimialan vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa. Juha Rintamäki toimitusjohtaja Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 5 4 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto % Henkilöstö keskimäärin

21 Vasemmalta lukien: Juha Rintamäki, Jaana Hanka ja Magnus Nylund 21

22 Oy RAVERA Ab Oy RAVERA Ab on sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä tie- ja katuvalaistukseen erikoistunut Vaasan Sähkö Oy:n tytäryhtiö. Vuonna 2014 konsernin sisäisen verkonrakennuksen liikevaihto nousi, mikä oli seurausta palvelusopimusten ulkopuolella voitetuista KVR-urakoista. Lisääntynyt KVR-urakointi kasvatti myös konsernin ulkopuolisen verkonrakennuksen liikevaihtoa. RAVERA teki ensimmäisen merkittävän sopimuksen tuulivoimalan kaapeli- ja kuituverkon rakentamisesta EPV Tuulivoiman kanssa. Kokonais liikevaihto nousi 12,7 (10,0) milj. euroon ja liikevoitto oli 0,73 (0,36) milj. euroa. Verkonrakennustoiminto Verkonrakennuksen kokonaisliikevaihto nousi 27,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja tulostaso parani selkeästi ja nousi odotuksia vastaavalle tasolle. Verkonrakennuksen painopistealueina olivat kaapeliverkon suunnittelu ja rakentaminen sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi. Painopisteen Vasemmalta lukien: Aimo Latvala, Jarno Rajamäki, Tero Saari ja Malin Nyström 22

23 siirtyessä ilmajohtoverkosta verkon maakaapelointiin, suoritettu henkilötyömäärä laski edellisvuoteen verrattuna, vaikka liikevaihto nousi merkittävästi. KVR-töiden jakaantuminen lähes koko vuodelle helpotti töiden tehokasta läpivientiä. Toiminnan kehittäminen Vuoden aikana panostettiin merkittävästi työnjohdon osaamisen kehittämiseen. Työnohjauksen raportointijärjestelmän kehittämistä jatkettiin, mikä tehostaa projektiseurantaa sekä projektien tuloutuksen ennustamista. Vuoden aikana laajennettiin maastosuunnittelun alihankintaverkostoa, joka osaltaan parantaa kykyämme toteuttaa KVR-urakoita. Tuulivoimaprojektin projektihallinnassa kokeiltiin uusien tietotekniikkaan perustuvien ratkaisujen hyödyntämistä, joilla saavutettiin merkittävää etua sekä projektin hallinnassa että asiakastyytyväisyydessä. Työsuojelun kehittämistä ja työsuojeluun liittyviä erilaisia työsuojelukampanjoita jatkettiin vuoden aikana. Painopistealueena olivat työmaa- ja turvallisuusauditoinnit, joita tehtiin säännöllisesti. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat RAVERA ja Caruna sopivat palvelusopimuksen päättämisestä. Sopimus päättyi ja sen tilalle solmittiin erillinen projektisopimus. Aimo Latvala toimitusjohtaja Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % Liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto % Henkilöstö keskimäärin

24 VISIO Energiaa asiakkaalle edullisesti ja luotettavasti. KANNATTAVUUS KASVU STRATEGISET PAINOPISTEALUEET KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT KUSTANNUS- TEHOKKUUS HINNOITTELU HANKINTA- RAKENNE RISKIENHALLINTA SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSIO Vaasan Sähkö on edullinen ja luotettava energian toimittaja, joka luo hyvinvointia alueelleen. ARVOT Avoimuus, osaaminen ja luottamus Vaasan Sähkö -konsernin strategia lyhyesti Vaasan Sähkö -konsernin strategian ytimessä on kustannustehokkuus, kannattavuus ja kasvu ydinliiketoiminnoissa, joita ovat sähkökauppa-, sähkönsiirto- ja kaukolämpöliiketoiminta. Konsernin ydinliiketoimintojen menestymistä tukee tehokas konsernipalvelu sekä verkkourakointiliiketoiminta. Kaikkien toimintojen tavoitteena on asiakaslisäarvon tuottaminen operatiivisella erinomaisuudella. Konsernin menestymisen mahdollistaa hyvä työyhteisö, oikein mitoitetut resurssit, sidosryhmäyhteistyö sekä rajattu palvelu- ja tuotevalikoima ja yksinkertaiset prosessit. Strategian mukaisesti sähköenergianhankinta on pääosin keskitetty osakkuusyhtiö EPV Energia Oy:n kautta tapahtuvaksi. Kaukolämpö tuotetaan sähkön ja lämmön yhteis tuotantona Vaskiluodon Voima Oy:n ja Westenergy Oy:n tuotantolaitoksissa. Energian hankinnan painopisteitä ovat nykyisen tuotantokapasiteetin luotettava ja tehokas käyttö sekä uusien panostusten kohdistaminen yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon sekä hiilidioksidivapaaseen tuotantoon, kuten vesi- tuuli- ja ydinvoimaan. Panostuksia voidaan tehdä myös pohjoismaisen kantaverkon alueella vesi- ja tuulivoimaan. Myös Pohjanmaan alueen 110 kv:n alueverkon omistaminen osakkuusyhtiön kautta on osa konsernin strategiaa. Vaasan Sähkön -konsernin tavoitteena on ylläpitää ja kehittää luotettavasti toimivaa sähkö- ja kaukolämpöverkkoa alueensa elinkeinoelämälle ja asukkaille. Kaukolämmössä tavoitteena on säilyttää kaukolämpö halutuimpana lämmitysmuotona Vaasassa ja kasvattaa päästötön kaukolämmöntuotanto suuremmaksi kuin muissa suurissa kaupungeissa. Strategisena toimintaa ohjaavana periaatteena on operatiivinen erinomaisuus, joka tarkoittaa suoraviivaisia, tehokkaita toimintaprosesseja ja sitä kautta asiakkaille vaivatonta asiointia ja edullista energiaa. 24

25 25 Tilinpäätös

26 Tilinpäätös (1000 ) Vaasan Sähkö -konserni Vaasan Sähkö Oy TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset erät VOITTO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 26

27 Tilinpäätös (1000 ) Vaasan Sähkö -konserni Vaasan Sähkö Oy TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA Tilinpäätössiirtojen kertymä VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä

28 Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirta TILIKAUDEN VOITTO Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tuloverot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat -67 Lainasaamisten takaisinmaksut 67 Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamisten /-velkojen muutos Liittymismaksujen lisäys Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Fuusiossa tulleet rahavarat 315 Rahavarat tilikauden lopussa Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 28

29 Tilinpäätöksen liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni kuuluu Vaasan kaupungin konserniin. Vaasan kaupungin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta Vaasan kaupunki, Vaasanpuistikko 10, Vaasa. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhtiöinä kaikki ne yhtiöt, joiden osakkeiden tuottamasta äänimäärästä emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 %. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintameno-menetelmän mukaisesti. Konsernin oman pääoman eliminointi on tehty tasekaavan mukaisessa järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Osakkuusyritykset EPV Energia Oy ja Smedsby Värmeservice Ab on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuus-menetelmällä. Konserniliikearvon poistoajan määrittämisessä on otettu huomioon energiantuotanto- ja siirtotoiminnan investointien pitkäaikaisluonne. Konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, voitonjako sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Lähipiiritapahtumat Tavanomaisessa liiketoiminnassaan lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa Vaasan Sähkö Oy toimii kaupallisin perustein, jotka ovat samat kuin kolmansien osapuolten kanssa noudettavat ehdot, poikkeuksena osakkuusyhtiö EPV Energia Oy, jota käsitellään jäljempänä tässä liitetiedossa. VAASAN KAUPUNKI JA VAASAN KAUPUNKI KONSERNIN YHTIÖT Kaikki liiketoimet Vaasan Sähkö Oy:n ja Vaasan kaupungin sekä Vaasan kaupunki -konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tapahtuvat markkinaehtoisesti. OSAKKUUSYRITYKSET Vaasan Sähkö Oy omistaa osuuksia EPV Energia Oy:ssä, joka puolestaan omistaa tuotantoosuuksia eri tuotantoyhtiöistä. Osakassopimuksien nojalla jokaisella omistajalla on oikeus sähköön osake-omistuksensa suhteessa tai muiden sopimusten perusteella. Jokainen omistaja on vastuussa omistusosuuttaan vastaavasta kustannusosuudesta, tuotannon määrästä riippumatta. EPV Energia Oy ei ole voittoa tuottava yritys, koska EPV Energia Oy ostaa sähköä tuotantokustannuksiin perustuvalla hinnalla, joka sisältää myös korkokulut ja valmisteverot. Hinta on yleensä markkinahintaa alempi. Johdannaissopimukset Vaasan Sähkön riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Salkunhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskipolitiikkaa. Riskipolitiikkaa toteutetaan salkunhallintaperiaatteella. Myyntitoiminnalle ja tuotantotoiminnalle on omat salkkunsa, joiden tila ja riskit analysoidaan ja raportoidaan säännöllisesti. Altistumista markkinahintariskille mitataan, rajataan suojauskaupoilla ja raportoidaan systemaattisesti riskikäsikirjassa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Salkunhallinnassa noudatetaan jatkuvasti hallituksen hyväksymiä riskirajoja. Riskienhallinnan keinona käytetään pääasiallisesti riskien pienentämistä. Johdannaissopimuksiin sovelletaan pääasiassa suojauslaskentaa. Suojauslaskentaa sovellettaessa johdannaisinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa ja suojauslaskennan alaisten erien realisoitumattomat tulokset esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Trading-salkun realisoitumattomat tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet ja liikearvo 5 10 vuotta Konserniliikearvo 5 20 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 4 35 vuotta Energian tuotantolaitteet 25 vuotta Sähkönjakeluverkosto vuotta Kaukolämpöverkosto vuotta Koneet ja kalusto 5 20 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 5 40 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan määräisenä. Eläkevastuut Konsernin eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiössä tehtyihin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Rahoitusomaisuus Emoyhtiön konsernitilien rahavaroihin sisältyy tytäryhtiöiden varoja. Yhtiöllä on vastaavasti velkaa tai saamista tytäryhtiöiltä. Muut vastuut Käytöstä poistettavien CCA-kyllästettyjen pylväiden käsittelymaksut kirjataan kuluiksi niiden realisoitumisvuonna. Sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätökset Sähkökauppaliiketoiminnan lisäksi yhtiön tilinpäätös sisältää kaukolämpöliiketoiminnan. Sähkönsiirtotoiminta on yhtiöitetty alkaen. YHTEISTEN KULUJEN JA TASE-ERIEN JAKO- PERUSTEET: Tiettyyn liiketoimintaan kuuluvat kulut ja tuotot on kirjattu suoraan kyseiselle toiminnalle. Yhteiset kulut on jaettu liiketoiminnoille sisäisen laskennan avulla. VL2:n kaukolämpöosan poistot on kaukolämpö laskuttanut sisäisesti sähkökauppaliiketoiminnalta siten, että nettopoistoista kohdistuu 14 % kaukolämmölle ja 86 % sähkön hankinnalle Elektrowatt-Ekonon laskelman mukaan. 29 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä

30 Tuloslaskelman liitetiedot Liite Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy LIIKEVAIHDON JAKAUMA 1 LIIKEVAIHTO ENSISIJAISEN SEGMENTIN MUKAAN Vaasan Sähkö Oy - sähkökauppa Vaasan Sähkö Oy - kaukolämpö Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VS Tuulivoima Oy Hiirikosken Energia Oy Segmenttien välinen liikevaihto Yhteensä VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTTEIDEN VARASTOJEN MUUTOS LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot, aineelliset hyödykkeet Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys tai vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut HENKILÖMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA (osa-aikaiset suhteutettuna) Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Saadut korvaukset palkoista Aktivoidut palkat Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut kiinteät henkilösivukulut Muut henkilöstön vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut Aktivoidut henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Yhteensä Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 30

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Vuosikertomus2006. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

Vuosikertomus2006. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Vuosikertomus2006 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus........................

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 EPV:N TÄRKEIMMÄT OMISTUKSET SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................... 2 Hallitus 2007................................... 6 Toimitusjohtajan katsaus.......................

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 1 Vuosikertomus 2012 EPV Energia Oy EPV Energia Oy on suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon erikoistunut energiayhtiö. EPV:n perustehtävä on hankkia omistajilleen sähköä kustannustehokkaasti. EPV keskittyy

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2013 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2013 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2013 Vantaan Energia -konserni VANTAAN ENERGIA Muistio 1 Luonnos Siikilä Maija 21.2.2014 V6 Hallituksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa.

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000 Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sähkö tuottaa, hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä tarjoaa kokonaispalveluja asiakkaiden energiankäyttötarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 1

VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 1 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 2 3 Vuosikertomus 2012 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 ESEn organisaatio 8 ESEn hallitus 10 ESEn johtoryhmä

Lisätiedot

Espoon sähkö Vuosikertomus 2002. Vuosikertomus 2002. Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia

Espoon sähkö Vuosikertomus 2002. Vuosikertomus 2002. Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia Espoon sähkö Vuosikertomus 2002 Vuosikertomus 2002 Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Asiakaspalvelu 6 Liiketoimintavuosi 2002 Espoon Sähkö 8 Sähköliiketoiminta 10

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

LUOTETTAVASTI TURKULAINEN

LUOTETTAVASTI TURKULAINEN LUOTETTAVASTI TURKULAINEN Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2003 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 7 Kaukolämpö

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

EPV Energia Oy Kirkkopuistikko 0 Puh. 010 505 5000 65100 Vaasa Fax 010 505 5001 www.epv.fi Vuosikertomus 2014

EPV Energia Oy Kirkkopuistikko 0 Puh. 010 505 5000 65100 Vaasa Fax 010 505 5001 www.epv.fi Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 EPV Energia Oy 2014 2 Sisällysluettelo EPV Energia Oy... 2 Ennakkoluuloton edelläkävijä... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa.. 6 Konsernirakenne

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot