Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö Konsernipalvelut Sähkökauppa Kaukolämpö Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab...22 Vaasan Sähkö -konsernin strategia lyhyesti Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni ja Vaasan Sähkö Oy Tuloslaskelma Tase...27 Rahavirtalaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot...29 Ympäristökatsaus Eriytetyt tilinpäätökset: Sähkökauppa Kaukolämpö Tytäryhtiöiden tilinpäätökset: Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab...47 Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Konsernin tunnuslukujen kehitys Liikevaihto (milj.euroa) 2

3 25% 20% 15% 10% 5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % % Liikevoitto-% Omavaraisuusaste-% Tilikauden voitto (milj.euroa) 20% 60 1,50 15% 40 1,00 10% 5% 20 0,50 0% Sijoitetun pääoman tuotto-% Investoinnit (milj.euroa) Maksuvalmius (Quick Ratio) MENESTYSTEKIJÄT JA TAVOITTEET zvaasan Sähkö on tehokas, kannattava ja hinnoiltaan edullinen energiakonserni. zvaasan Sähköllä on luotettavat energiaverkot alueensa elinkeinoelämälle ja asukkaille. zkonserni kasvaa lisääntyviä resurssejaan hyödyntäen energiamarkkinoilla. 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Öljyn ja kivihiilen markkinahintojen merkittävä lasku on ollut vaikuttavin muutos globaaleilla energiamarkkinoilla vuonna Öljyn ja hiilen osuus maailmankaupasta on suuri ja hintamuutoksella on olennainen vaikutus polttoainetuottajamaiden bruttokansantuotteen kehittymiseen. Energia näyttelee jälleen kerran merkittävää osaa myös kansainvälisessä politiikassa. Matalasuhdanne Euroopan taloudessa on venähtänyt jo seitsemän vuoden mittaiseksi. Energiamarkkinoilla markkinaehtoisuus on korvautunut kansallisilla tukijärjestelmillä. Sähkön tuotantoinvestointeja ei Euroopassa enää toteuteta markkinaehtoisesti vaan poliittisten tukien ohjaamana. Markkinoille soveltuvaksi ohjauskeinoksi tarkoitettu päästökauppa ei ole muiden tukijärjestelmien puristuksessa saavuttanut vaikuttavaa ohjausroolia. Huoltovarmuus on noussut Ukrainan kriisin myötä energiakeskustelun ytimeen. Itäisen Euroopan maat ovat parin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana vähentäneet riippuvuuttaan Venäjältä tulevasta energiasta. Euroopan massiivinen panostus LNG:n käyttöön pyrkii osaltaan vähentämään riippuvuutta itäkaasusta. Huoltovarmuuden toinen haaste on syntymässä uusiutuvien energiamuotojen massiivisen tukemisen seurauksena. Uusiutuvien tuki kohdistuu tällä hetkellä pelkästään energian tuotantoon. Tehon riittävyyden merkitys kulutushuippujen aikana on jäänyt varjoon. Nykyisten tehoa tuottavien voimalaitosten kannattavuus on uusiutuvan tuotannon tukien seurauksena muuttunut tappiolliseksi. Vuosi 2014 oli poikkeuksellisen lämmin, mikä vähensi lämmitykseen tarvittavan energian määrää. Energiayhtiöiden päänvaivaa lisäsi alenevan kulutuksen lisäksi sähkömarkkinahintojen lasku, mikä on alkaneen vuoden puolella edelleen jatkunut. Energiayhtiöiden tulevaisuus näyttää sekä markkinoiden että sääntelyn puristuksessa takavuosia haasteellisemmalta. Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla Vaasan Sähkön vuosi 2014 oli tuloksellisesti edellisvuoden kaltainen, mutta liikevaihto supistui. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Torkkolan tuulivoimapuiston rakentaminen ja vuoden lopussa valmistuneet uudet toimitilat. Investoinnit sähkö- ja kaukolämpöverkkoon olivat hiukan edellisiä vuosia suuremmat. Sähkökaupan liikevaihto supistui lämpimän sään ja alentuneen sähkön hinnan seurauksena. Sähkökaupan tulos säilyi entisellä tasolla. Kaukolämmön liikevaihto kasvoi niukasti, mutta tulos heikkeni polttoainevaraston markkinahinnan alentumisen verran. Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevaihto kasvoi ja tulos parani. Muutoksen taustalla edelliseen vuoteen verrattuna olivat elokuussa 4 4

5 toteutettu hinnankorotus sekä Vähänkyrön alueen verkon omistus koko kalenterivuoden osalta. Toinen tytäryhtiö Oy RAVERA Ab palasi vahvasti kasvu-uralle ja sen tulos kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Loppuvuonna 2014 tehty Energiateollisuus ry:n tilaama energiaalan yhteinen asiakastyytyväisyystutkimus osoitti, että Vaasan Sähkön asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla kaikkien liiketoimintojen osalta. Sähkön myynnin ja sähkön siirron asiakkaiden tyytyväisyys oli vertailuun osallistuneiden yhtiöiden joukossa paras. Suurin kiitos tästä menestyksestä lankeaa hyvin työnsä hoitaneelle henkilöstölle. Kiitän henkilöstöä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Hannu Linna toimitusjohtaja Kaj Skåtar on poissa Vuodesta 2002 alkaen on Vaasan Sähkön hallituksen puheenjohtajana toiminut varatuomari Kaj Skåtar oltuaan sitä ennen hallituksessa jäsenenä vuodesta 1985 alkaen ja varapuheenjohtajana 1995 alkaen. Kaj menehtyi vaikean sairauden murtamana. Hänen määrätietoinen, ystävällinen ja huumorilla sävytetty osaamisensa ei enää ole käytettävissä. Kaj luotsasi hallituksen kokouksia ammattitaidolla miellyttävässä ilmapiirissä, jota kaikki läsnäolijat arvostivat. Kaj oli tekemässä monia merkittäviä tuotantoinvestointeja ja Vaasan Sähkön toimintaaluetta laajentavia yritysjärjestelyitä. Vaasan Sähkön menestykseen hänen antamansa työ- ja osaamispanos on ollut aivan keskeistä. Kiitollisena muistan sitä tukea ja kannustusta, mitä toimitusjohtajana häneltä vuosien mittaan sain. 5

6 Hallituksen toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuosi 2014 oli edellisen vuoden tavoin poikkeuksellisen lämmin, joten energian kulutus ei oleellisesti kasvanut. Matalasuhdanteen jatkuminen taloudessa painoi elinkeinoelämää, minkä seurauksena uusien sähkö- ja kaukolämpöliittymien määrä pysyi vaatimattomalla tasolla. Sähkön markkinahinta laski edelleen, kuten myös sähköenergian asiakashinnat. Konsernin liikevaihto laski sähkökaupan vetämänä huolimatta muiden liiketoimintojen kasvusta. Investoinnit osakkuusyhtiö EPV Energian kautta toteutettaviin tuotantokohteisiin jatkuivat vuonna Vuorossa olivat Vaasan Torkkolan tuulivoimapuisto ja Raaheen terästehtaan yhteyteen rakentuva Ravolan voimalaitos. Torkkola valmistuu alkuvuodesta 2015 ja Ravola vuoden 2016 aikana. Valmistautuminen LNG:n käyttöön tulevaisuudessa aloitettiin osallistumalla Tornion terminaalihankkeeseen. Hallintoneuvoston valitsemina kuuluivat Vaasan Sähkö Oy:n hallitukseen varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar, menehtynyt (puh.joht.), Miapetra Kumpula-Natri (varapuh.joht.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa ja Teija Laitinen. Miapetra Kumpula-Natri Mauri Holma 6

7 Vaasan Sähkön uusi toimitalo valmistui joulukuussa ja on asteittain otettu Vaasan Sähkön ja Vaasan Sähköverkon sekä EPV Energian henkilökunnan käyttöön. Monivuotinen investointiohjelma Palosaaren sillan kupeessa sijaitsevalle vanhalle voimalaitosalueelle on saatettu loppuun. Taloudellinen kehitys Konsernin vuoden 2014 liikevaihto oli 141,6 (149,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto aleni 5,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevoitto aleni 4,2 prosenttia edelliseen vuoteen nähden, ollen 27,8 (29,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Vaasan Sähköverkko Oy:n ja Oy RAVERA Ab:n osalta. Emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy:n liikevaihto laski. Konsernin tulos kokonaisuudessaan ennen veroja oli kohtuullinen yltäen lähes edellisen vuoden tasolle 28,2 miljoonaan euroon. Sähkökaupan liikevaihto oli 79,7 (85,9) miljoonaa euroa, kaukolämmön liikevaihto oli 31,1 (30,8) miljoonaa euroa, Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 29,8 (28,5) miljoonaa euroa ja Oy RAVERA Ab:n liikevaihto oli 12,7 (10,0) miljoonaa euroa. Sähkökaupan liikevoitto oli 12,6 (13,2) miljoonaa euroa, kaukolämmön liikevoitto oli 7,1 (7,7) miljoonaa euroa, Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevoitto oli 7,4 (6,6) miljoonaa euroa ja Oy RAVERA Ab:n liikevoitto oli 0,7 (0,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön sähkön myynti toimintavuonna oli volyymiltään (1 802) gigawattituntia (GWh), kaukolämmön myynti 644 (633) GWh ja Vaasan Sähköverkko Oy:n myynti 962 (953) GWh. Oy RAVERA Ab:n liikevaihtoa kasvatti KVR rakentamisen määrän kasvu. Konsernin tilikauden voitto oli 23,1 (24,5) miljoonaa euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 15,5 (14,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiössä sähkökauppaliiketoiminnan osuus tilikauden tuloksesta oli 61,1 (59,3) prosenttia. Markku Mäntymaa Teija Laitinen 7

8 Keskeisimmät konsernin ja emon taloudelliset tunnusluvut Konserni Liikevaihto Liikevaihdon muutos % -5,1 % -0,3 % 6,8 % 3,1 % Liikevoitto % 19,7 % 19,5 % 16,4 % 18,2 % Oman pääoman tuotto % *) 11,3 % 12,9 % 14,0 % 12,8 % Sijoitetun pääoman tuotto % *) 10,9 % 12,3 % 14,9 % 14,4 % Omavaraisuusaste % *) 62,6 % 63,1 % 67,0 % 68,1 % Maksuvalmius (Quick Ratio) 0,7 0,9 0,9 1,2 Emo Liikevaihto Liikevaihdon muutos % -5,1 % -2,2 % 4,5 % 2,7 % Liikevoitto % 16,9 % 17,1 % 13,5 % 16,9 % Oman pääoman tuotto % *) 12,3 % 12,8 % 12,1 % 16,1 % Sijoitetun pääoman tuotto % *) 10,4 % 12,0 % 12,6 % 17,0 % Omavaraisuusaste % *) 51,1 % 52,6 % 59,9 % 63,2 % Maksuvalmius (Quick Ratio) 0,5 0,7 0,8 1,0 *) Omaan pääomaan on laskennassa huomioitu liittymismaksuvelat oman pääoman luontaisena eränä. Bruttoinvestoinnit olivat toimintavuonna 36,5 (56,6) miljoonaa euroa, josta EPV Energian osakkeita oli 14,2 (12,7) miljoonaa euroa ja uuden toimitalon investointeja 9,5 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit Vaasan Sähkö Oy - Sähkökauppa Vaasan Sähkö Oy - Kaukolämpö Vaasan Sähkö Oy - Palvelut Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VS Tuulivoima Oy Konsernieliminoinnit Yhteensä Rahoitus Liittymismaksuja konsernissa kertyi 1,9 (3,9) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 72,0 (64,0) miljoonaa euroa Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtalainen, likvidit rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä 0,6 (1,0) miljoonaa euroa. 8

9 Henkilöstö Keskeisimmät konsernin ja emon henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Konserni Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella (osa-aikaiset suhteutettuna) Vakituisia Määräaikaisia Yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot Emo Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella (osa-aikaiset suhteutettuna) Vakituisia Määräaikaisia Yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot Konsernirakenne Vaasan Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy, tytäryhtiöt Vaasan Sähköverkko Oy, Oy RAVERA Ab, VS Tuulivoima Oy ja osakkuusyhtiöt EPV Energia Oy ja Smedsby Värmeservice Ab. Arvio tulevasta kehityksestä Energiamarkkinoiden päällekkäiset poliittiset ohjausmekanismit ovat muodostuneet energiayhtiöille merkittäväksi liiketoimintariskiksi. Tuettu sähkön tuotanto on pudottanut markkinahintaa siten, että aidosti markkinaehtoiset tuotantoinvestoinnit Euroopassa ovat pysähtyneet. Vaasan Sähkö tulee merkittävästi hidastamaan investointejaan saatuaan keskeneräiset päästöttömän sähköntuotannon investointinsa valmiiksi. Vaasan Sähkön suhteellinen kilpailuasema on vahva kaikilla konsernin nykyisillä liiketoimintasektoreilla. Sähkömarkkinoi den näkymät ovat edelleen heikentyneet. Kaukolämmön kilpailukyky on sekä kustannuksilla että ominais päästöillä mitattuna hyvä. Panostus säävarmaan sähköverkkoon ja tuulivoimaan tuo kasvumahdollisuuksia myös verkkourakoinnille. Tutkimus- ja kehitystoiminta Vaasan Sähkö Oy:n oma liiketoiminta perustuu valmiin teknologian hyväksikäyttöön. Uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja energiateknologian kehittämiseen on aiempien vuosien tapaan panostettu yhteistyökumppanien kautta. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernissamme riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia, ei yksinomaan riskien eliminointia. Emoyhtiön hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteutumista. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan järjestämisestä ja raportoinnista hallitukselle. Riskienhallinta on osa liiketoimintayksiköiden ja konsernin tukitoimintojen päivittäisiä liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa. 9

10 Taloudellinen tulos Konsernin taloudellinen tulos altistuu useille taloudellisille, poliittisille ja strategisille riskeille. Taloudelliseen tuloksen tekokykyyn vaikuttavia avainasioita ovat sähkön markkinahinnan kehitys, poliittisen sääntelyn toimenpiteet ja yleinen maailmantaloudellinen tilanne. Epävakaa poliittinen ja taloudellinen tilanne niin muualla maailmassa kuin Suomessakin vaikuttaa energian kysyntään, raaka-aineiden ja päästöoikeuksien hintoihin ja tätä kautta energiakonsernin tulokseen. Riskipolitiikka ja suojausperiaatteet sähkökaupassa Sähkökauppa altistuu sähkön hintariskille fyysisen tuotannon ja myynnin yhteydessä. Sähkön hintariskin hallinnassa käytetään aktiivisesti sähköjohdannaisia. Suojaustoiminnasta syntyvää sähkökaupan riskiasemaa ja johdannaisriskiasemaa seurataan systemaattisesti. Riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen epävarmuudesta aiheutuvat riskit hallitaan tuotantoyhtiöissä. Olkiluoto 3 Yhtiön kannalta on huolestuttavaa, että rakenteilla oleva ydinvoimalaitos on myöhässä ja siihen liittyy laitostoimittajan kanssa erimielisyyksiä. Olkiluoto 4 Valtioneuvosto eväsi TVO:n hakemuksen OL4-laitoksen ydinvoimaluvan voimassaoloajan jatkamiseksi. Nykyinen viisivuotinen lupa on myönnetty vuonna 2010, joten hankkeen kohtalosta on päätettävä kuluvan vuoden aikana. Päästöoikeuskaupan hintariski Tuotantolaitokset joutuvat palauttamaan sähkömarkkinaviranomaiselle huhtikuun loppuun mennessä päästöoikeuksia edellisenä kalenterivuonna toteutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen verran. Vaje ostetaan markkinoilta ja ylijäämä myydään markkinoille. Päästöoikeuksien markkinahinta vaihtelee voimakkaasti ja ennakoimattomasti. Päästöoikeuskaupan riskejä hallitaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Vakuutuspolitiikka Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Rahoitus- ja likviditeettiriskin hallinta Konsernihallitus vahvisti konsernin rahoituspolitiikan periaatteet Konsernin rahoitus on keskitetty emoyhtiöön ja tytäryhtiöiden rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti konsernin sisäisillä ratkaisuilla. Konsernissa on käytössä konsernin sisäinen pankki konsernin sisäisen, lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi ja keskittämiseksi. Konsernin talousjohtaja yhdessä emoja tytäryritysten toimitusjohtajien kanssa vastaa likviditeettiylijäämän sijoittamisesta. Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Korkoriski Korkoriskien hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää apuna johdannaissopimuksia. Tavoitteena on suojautua korkotason muutosten aiheuttamilta negatiivisilta vaikutuksilta. Korkojohdannaissopimuksia tehdään vain hyvän luottokelpoisuuden omaavien Suomessa toimivien pankkien kanssa. Luottoriski Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä luottoriskistä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan myös luotonantopolitiikalla ja tehokkaalla perintätoiminnalla. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 78,235 (73,771) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 15,473 (14,167) miljoonaa euroa. 10

11 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ,61 euroa osinkona jaetaan 246,00 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa jätetään omaan pääomaan ,61 euroa Vaasan Sähköverkko Oy:n hallitukseen kuuluivat Heikki Miilumäki (puh.joht.), Laura Ala-Kokko, Heimo Hokkanen, Arja Rosing ja Ossi Suortti. Oy RAVERA Ab:n hallitukseen kuuluivat Hannu Linna (puh. joht.), Tomi Mäkipelto ja Kyösti Salo. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kristian Berg. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Hallintoneuvostoon kuuluivat Juha Häkkinen (puh.joht.), Viveca Bäck (varapuh.joht.), Sirpa Sainio (varapuh.joht alkaen), Ivanka Capova, Erik Cederholm, Niilo Hamari, Dick Jungerstam, Marjatta Kiviranta, Raija Koivisto, Marianne Munkki, Ari Mäkelä, Mauri Ollila ja Salla Rundgren. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistuivat henkilöstön edustajina neljä luottamusmiestä. Hallintoneuvosto on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Viveca Bäckin, Niilo Hamarin, Sirpa Sainion ja Juha Häkkisen, joka toimii puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa, miten asetetut tavoitteet on saavutettu Vaasan Sähkö Oy:ssä ja miten yhtiön perustehtävä on toteutunut. Tämän lisäksi valiokunta tekee ehdotuksen hallintoneuvostolle hallituksen nimeämiseksi ja hallituksen jäsenten palkkioiden määrittelemiseksi kerran vuodessa. Hallintoneuvoston valitsemina kuuluivat Vaasan Sähkö Oy:n hallitukseen varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar, menehtyi (puh.joht.), Miapetra Kumpula-Natri (varapuh.joht.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa ja Teija Laitinen. Hallitus kokoontui kaikkiaan 12 kertaa tilikauden aikana. 11

12 12

13 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö Yhteiskuntavastuu Vaasa Sähkö -konsernissa yhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että kukin konserniyhtiö kantaa vastuunsa taloudellisesti ja sosiaalisesti suhteessa sidosryhmiin. Strategiassa määritellyt yhteiset arvot: avoimuus, osaaminen ja luottamus ohjaavat yhteiskuntavastuutyötä. Vastuuseen kuuluu huolehtia kaikkien asiakkaiden energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja edulliseen energian hintaan sekä tuottaa taloudellisesta lisäarvoa omistajille ja sitä kautta hyvinvointia koko alueelle. Konserni tuntee vastuunsa ympäristöstä ohjaten toimintaansa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Konserni on mukana kehittämässä ja rakentamassa ympäristön kannalta kestäviä energiantuotantovaihtoehtoja. Konsernissa noudatetaan hyvää hallintotapaa ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä avointa vuorovaikutusta. Päämääränä on eri sidosryhmien eli asiakkaiden, henkilöstön, viranomaisten sekä omistajien luottamuksen kasvattaminen ja säilyttäminen. Kannattavuus konsernissa perustuu edulliseen energiaan sekä operatiivisesti erinomaiseen toimintaan. Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota seurataan ja edistetään. Konsernin henkilökunta on sitoutunutta noudattamaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja konserni edellyttää samaa myös alihankkijoiltaan. Työtä pyritään rationalisoimaan ja tehostamaan sekä tekemään työ mielekkäämmäksi henkilökohtaisia vaikutusmahdollisuuksia, joustavuutta ja koulutusta tarjoamalla. Työn mielekkyyttä pyritään lisäämään myös työergonomian avulla. Uuden toimitalon työergonomiaa mietittäessä on henkilöstö osallistettu vahvasti mukaan ja toimistokalustevalinnat on tehty henkilöstöä kuunnellen. Vuoden 2013 lopulla järjestetyn työyhteisökyselyn tuloksia analysoitiin 2014 alkupuolella. Henkilöstö on edelleen tyytyväistä ja motivoitunutta. Voidaksemme taata mielekkään työympäristön henkilöstölle jatkossakin, otettiin kehityskohteeksi tuleville vuosille esimiestyön vahvistaminen ja yhtenäistäminen, koska esimiestyöllä on merkittävä vaikutus työssä viihtymiseen ja motivaatioon. Vuonna 2014 työsuhteessa olevien henkilöiden määrä konsernissa oli vuoden lopussa 179, kun henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuoden aikana oli 176. Konsernin henkilöstön keski-ikä nousi vuonna 2014 ollen 44 vuotta. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy RAVERA Yhteensä Henkilöstö (91) 32 (29) 62 (63) 179 (184) Henkilöstö keskimäärin (90) 33 (32) 66 (65) 176 (187) Keski-ikä 44 v 44 v 44 v 44 v Koulutus keskimäärin/henkilö/vuosi 1,4 pv 1,2 pv 3,1 pv 2 pv Sairauspäivät keskimäärin/henkilö/vuosi 6,3 pv 4,4 pv 9,8 pv 7,3 pv Ylityöt keskimäärin/henkilö/vuosi 15 h 33 h 84 h 44 h 13

14 Konsernipalvelut Asiakkaat tyytyväisiä Vuoden 2014 marraskuussa Energiateollisuuden teettämät asiakastyytyväisyystutkimukset osoittivat, että asiakkaat ovat erinomaisen tyytyväisiä Vaasan Sähköön. Sekä sähkönmyyntiettä sähkönsiirtoliiketoiminnat olivat kategorioissaan ykkösiä. Myös kaukolämmön osalta tyytyväisyysindeksi on edelleen noussut viimevuotiselta hyvältä tasolta. Kiitosta keräsivät mm. asiakasneuvojien ystävällisyys ja osaaminen kaikissa liiketoiminnoissa. Myös tiedottamisen luotettavuus koettiin hyväksi. Sähköisiin palveluihin panostetaan Sähköisten palveluiden kehittäminen on linjattu yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi. Sähköiset palvelut mahdollistavat strategiamme operatiivisen erinomaisuuden toteuttamisen ja näkyvät asiakkaillekin paitsi parantuneina palveluina, niin myös kustannustehokkuuden tuomina edullisina energian hintoina. Sähköisten palveluiden kehittämisen saralla tapahtuukin koko ajan, tässä muutamia vuoden 2014 merkkipaaluja. Huhtikuussa 2014 otettiin käyttöön Vaasan Sähkö -konsernin uudet internet kotisivut. Kotisivujen ulkoasu koki merkittävän uudistuksen ja myös toimintoja yksinkertaistettiin palvelujen löytymisen helpottamiseksi. Väistämättä asiakaskäyttäytymisen muutos ja uudet palvelut koetaan osassa asiakaskuntaa negatiivisina. Kesäkuussa 2014 lopetimme käteisen rahan vastaanoton toimipisteessämme palvelun vähäisen käytön ja henkilöstön turvallisuuden takaamisen vuoksi. Osa asiakkaistamme koki tämän palvelun huonontumisena. Asiakkaiden siirtymistä sähköiseen maksamiseen helpotetaan neuvonnan ja monipuolisten sähköisen maksamisen palvelujen avulla. 30 prosenttia Vaasan Sähkön lähettämistä laskuista oli vuoden vaihteessa sähköisiä. Sähköisiin laskuihin siirtymistä vauhditti kansallisen suoraveloituksen päättyminen vuoden 2014 alussa. Vaasan Sähkö -konsernin vastaanottamista laskuista 76 prosenttia kulkee sähköisesti. Asiakkaille vuonna 2013 käyttöönotettu häiriöviestipalvelu on otettu hyvin vastaan. Automaattiviestinä vuonna 2014 asiakkaille tarjotusta palvelusta kieltäytyi vain kaksi prosenttia viestin saaneista. Valtaosa asiakkaista saa siis maksuttoman tekstiviestitiedotteen sähkökatkoista matkapuhelimeensa. Suunnitelluista sähkökatkoksista viesti lähetetään viimeistään kolme päivää ennen katkon alkamista. Yllättävissä keskeytystilanteissa lähetetään viesti heti katkon alkaessa, ja kuittausviesti, kun yllättävä vika on korjattu ja sähköt palautettu. Asiakastietojärjestelmä etäluenta-aikaan Elokuussa 2011 käynnistettiin mittava työ asiakasrajapinnan tulevaisuuden IT-järjestelmien rakentamiseksi. Vuoden 2013 alussa allekirjoitettiin järjestelmätoimittaja EmpowerIM Oy:n kanssa sopimus asiakastietojärjestelmän päivittämiseksi yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa. Vuodet 2013 ja 2014 on tehty tiivistä kehitystyötä. Tavoitteena on uusien päivitettyjen etäluenta-aikaa palvelevien laskutuksen ja saatavien hallinnan järjestelmien käyttöönotto vuoden 2016 aikana. Uusi toimitalo Uuden toimitalon rakentaminen löi leimansa myös konsernipalveluiden tehtäviin vuonna 2014 kaikille osa-alueille. Toimintaa uudessa toimitalossa oli suunniteltava huolella etukäteen; mm. rakennettava IT-infra, asiakasjärjestelmät, henkilöstöä palvelevat toiminnot, kokous- ja neuvottelutilat ja uudet tilat oli myös kalustettava. Lopputuloksesta emme kuitenkaan voisi olla ylpeämpiä! Osaava henkilöstö mahdollistaa kehityksen Kaiken kehitystyön taustalla on osaava henkilöstö. Muuttuvassa toimintaympäristössä menestyvällä yrityksellä täytyy olla osaavia ja muutoskykyisiä työntekijöitä. Vaasan Sähkö ei ole tässäkään suhteessa poikkeus. Useat päällekkäiset projektit ja 14

15 kehityshankkeet vaativat henkilöstöltä ajankäytön priorisoinnin hallinnan lisäksi jatkuvaa itsensä ja osaamisensa kehittämistä. Uuden toimitalon lisäksi saamme olla ylpeitä osaavasta ja iloisesta työyhteisöstä. Tehdyn työyhteisökyselynkin perusteella henkilöstö viihtyy työssään. Taataksemme viihtyvyyden myös jatkossa olemme päättäneet panostaa esimiestyön kehittämiseen koko konsernissa. Alkusyksystä 2014 hankkeeseen haettiin taustatukea myös Vaasan yliopiston johtamisen laitoksen yksiköstä. Hankkeen hedelmistä voinemme nauttia jo vuoden 2015 aikana. Arja Rosing talousjohtaja Vasemmalta lukien: Kerstin Ståhl, Arja Rosing, Katja Luomaranta ja Jenni Riekkinen 15

16 Sähkökauppa Vuodelle tunnusomaista talouden taantuma ja lämmin sää Vuodelle 2014 oli tunnusomaista talouden taantuma ja lämmin sää. Lämmitystarveluku Vaasassa oli lähes sama kuin vuonna Alkuvuoden normaalia runsaampi vesitilanne laski Pohjoismaissa hieman alle pitkän aikavälin keskiarvon kesällä. Globaalin kysynnän vähentymisen seurauksena hiilen markkinahinta laski merkittävästi vuoden aikana. Päästöoikeuksien hintataso vaihteli vuoden aikana tasolla 4,5-7 /EUA (EU:n päästöoikeus). Nousuun vaikutti erityisesti EU:n suunnitelmat päästöoikeuksien määrän leikkauksesta. Suomen hinta-alueella pörssisähkön keskihinta laski 12,5 prosenttia vuodesta 2013 ja oli 36,02 euroa/megawattitunti. Pörssisähkön kuukausikeskiarvo Suomen hinta-alueella oli kalleimmillaan tammikuussa 40,23 /MWh. Halvimmillaan se oli maaliskuussa 31,21 /MWh. Vuositasolla Suomen aluehinta oli 6,41 /MWh systeemihintaa korkeampi. Kotisivujen ilme uudistettiin Kilpailutilanne vähittäismarkkinoilla jatkui tiukkana koko vuoden ja asiakasmäärä hieman vähentyi edellisvuodesta. Vuoden lopussa sähköä myytiin sähkönkäyttöpaikkaan. Toimitusvelvollista sähköenergian hintaa alennettiin toukokuussa laskemalla energiamaksukomponentteja n. 7,5 prosenttia. Asiakkaille sähköä myytiin gigawattituntia (GWh) ja sähköpörssiin 264 GWh. Uudet kotisivut rennon ystävällisellä ilmeellä otettiin käyttöön huhtikuussa. Nette-asiakaslehti jaettiin kaikille asiakkaille neljä kertaa vuoden aikana. Asiakaspalvelujärjestelmän vaiheittaiseen uusimiseen tähtäävä projekti oli käynnissä järjestelmätoimittajan tehdessä ohjelmointityötä. Vaasan Torkkolan tuulipuiston rakentaminen käynnistyi Sähkönhankinta oli GWh vuonna Määrä oli lähes sama kuin edellisvuonna. Raahen Voima Oy:n voimalaitokselta sähköntoimitus alkoi huhti kuussa. Vaasan Sähkön teho-osuus laitoksesta on 10,5 MW. Vaasan Sähkö Oy:n voimaosuudet EPV Tuulivoima Oy 100 % Vaasan Sähkö Oy 17 % Voimapiha Oy 42,7 % Rajakiiri Oy 60,2 % EPV Energia Oy 50 % Rapid Power Oy Tornion Voima Oy 100 % 7,1 % 100 % EPV Alueverkko Oy Raahen Voima Oy 25 % Pohjolan Voima Oy 50 % 50 % Vaskiluodon Voima Oy Teollisuuden Voima Oyj 6,6 % 58,5 % 100 % PVO Huippuvoima Oy 16

17 EPV Tuulivoima Oy:n Torkkolan tuulivoimapuiston rakentaminen käynnistyi helmikuussa. Tuulipuistoon rakennetaan 16 myllyä, joiden yhteisteho on 52,8 MW. Puiston valmistuttua Vaasan Sähkön teho-osuus on 26 MW ja arvioitu vuosituotanto 75 GWh. Asennus- ja automaatiotyöt Olkiluodon kolmannen yksikön (OL3) työmaalla etenivät edelleen hitaasti ja hankkeen valmistumisesta ei ole täsmällistä tietoa. Hankeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 lopulla. Tulos lähes sama kuin edellisenä vuonna Sähkökaupan liikevaihto oli 79,7 milj. euroa ja liikevoitto 12,6 milj. euroa vuonna Tulos oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Riskienhallinta perustui hallituksen hyväksymään riskipolitiikkaan ja sen säännölliseen raportointiin hallitukselle. Olli Arola sähkökauppayksikön johtaja Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % -7-2 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Henkilöstö keskimäärin Vasemmalta lukien: Tiia Aho, Olli Arola, Tom Lemponen, Osmo Lammi ja Marita Klockars 17

18 Kaukolämpö Lämpimät vuodet jatkuvat Vuosi 2014 oli lämpötilan suhteen aivan edellisen vuoden kaltainen eli hyvin leuto. Ainoastaan tammikuu oli selvästi normaalia kylmempi, mutta muut lämmityskauden kuukaudet olivat keskimääräistä lämpimämpiä. Vuoden lämmönmyynti muodostui noin viisi prosenttia budjetoitua pienemmäksi. Vuoden 2014 kokonaismyynti oli 644 gigawattituntia (GWh), josta 314 GWh suuntautui asuintaloille, 305 GWh teollisuudelle ja julkisille rakennuksille sekä 25 GWh Smedsby Värmeservice Ab:lle Mustasaaren puolelle. Kaukolämmön myynnin keskihinta vuonna 2014 oli 59,7 euroa/megawattitunti (sis.alv) kun se edellisenä vuonna oli 59,8 /MWh. Sekä kaukolämmön perusmaksu että ener- giamaksu olivat koko toimintavuotena samalla tasolla kuin vuonna Puolet vuoden kaukolämpöhankinnasta hiilineutraaleilla polttoaineilla Kaukolämpöä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä 699 GWh. Yhteistuotannolla kaukolämpöä tuotettiin hiilellä ja biopolttoaineilla Vaskiluoto 2:ssa 422 GWh sekä kierrätyskelvottomalla yhdyskuntajätteellä Westenergyn jätteenpolttolaitoksella 268 GWh. Yhteistuotannon määrä vastasi yhteensä liki 99 prosenttia koko hankinnasta. Oman vara- ja huipputuotannon (öljy) määrä pienentyi entisestään ja oli yhteensä noin 8 GWh eli runsaan prosentin hankinnasta. Lisäksi noin 1 GWh eli noin 0,2 prosenttia kaukolämmön vuosihankinnasta muodostui Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 1-3 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Henkilöstö keskimäärin

19 kaatopaikkakaasun poltosta. Hiilineutraalin polttoaineen määrä kokonaishankinnasta oli yhteensä 49 prosenttia. Suurin hankinnan tuntikeskiteho mitattiin aamupäivällä , jolloin kaukolämpöverkkoon syötetty kokonaisteho oli 238 megawattia. Verkosto- ja mittaushäviöt olivat toimintavuoden aikana 55,2 GWh eli 7,9 prosenttia verkostoon syötetystä energiasta. Häviömäärä oli noin 11 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Uutta verkostoa rakennettiin vuoden aikana metriä ja vanhaa verkostoa purettiin 278 metriä. Vaurioitunutta verkostoa uusittiin vuoden aikana 110 metriä ja paikallisia vuotoja korjattiin 4 kpl. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 235 km. Ossi Suortti kaukolämpöyksikön johtaja Asiakkaiden kokonaismäärä jatkoi ripeää kasvuaan Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 84 uutta asiakasta, joista 66 oli omakotitaloja. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 3 134, joista oli omakotitaloja. Vasemmalta lukien: Håkan Bodö, Mika Malassu, Jaakko Metsäranta, Ossi Suortti ja Jens Storvist 19

20 Vaasan Sähköverkko Oy Vaasan Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta sekä niihin liittyvistä palveluista Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Maalahden, Korsnäsin, Vöyrin ja Närpiön pohjoisosan asukkaille ja yrityksille. Vaasan Sähköverkko on Vaasan Sähkön kokonaan omistama eriytettyä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Siirretyn energian määrä kääntyi kasvuun Sähkön siirron kokonaismäärä yhtiön toimialueella oli yhteensä (990) gigawattituntia (GWh), mikä on prosentin enemmän kuin edellisenä vuonna. Siirtovolyymin kasvuun vaikutti edellisvuotta kylmempi sää vuoden lopulla. Uusia liittymiä tehtiin sähköverkkoon 319 kpl, ja vuoden lopussa asiakkaita oli yhteensä Toimitusvarmuus keskimääräisellä tasolla Sähkön toimitusvarmuus oli loppuvuoden tykkylumen aiheuttamista keskeytyksistä huolimatta keskimääräisellä tasolla. Asiakkaan kokema keskimääräinen energiapainotettu keskeytysaika oli 58 minuuttia, kun viiden vuoden liukuva keskiarvo on 56 minuuttia. Hyvän toimitusvarmuuden taustalla on varautuminen myrskyn aiheuttamien vaurioiden korjaukseen ja keskimääräistä korkeampi kaapelointiaste, keskijänniteverkossa 25,2 prosenttia ja pienjänniteverkossa 61,4 prosenttia. Häiriöviestintää parannettiin ottamalla tekstiviestipalvelu käyttöön automaattisesti kaikille Vaasan Sähköverkon asiakkaille, uutena palveluna otettiin käyttöön työkeskeytyksistä ennakkoon tiedottaminen tekstiviestein. Verkkoa uudistettiin kymmenellä miljoonalla Gerby Alskatin 110 kv voimajohtoalueen lunastus tehtiin keväällä, mutta KHO:n päätöksellä osalle johtoreittiä asetettiin toimenpidekielto, joka johtui kevään aikana johtoalueen läheisyyteen ilmaantuneista merikotkan pesistä. Poikkeuslupamenettely on asian johdosta toimintavuoden lopulla keskeneräinen. Jakeluverkkoa uudistettiin hyödyntäen kuntotarkastuksista ja keskeytystilastoista saatavaa tietoa. Verkon kapasiteettilaajennukset koskivat enimmäkseen uusien asiakkaiden liittämiseksi rakennettavaa verkkoa ja uusia kaava-alueita. Verkkoinvestointien määrä oli 10,3 (8,9) miljoonaa euroa. Siirtohintoihin kuuden prosentin korotus Siirtohintoja korotettiin keskimäärin kuudella prosentilla elokuun alusta alkaen. Korotuksen taustalla on yleinen kustannustason nousu. Vuosi kuului sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnan kolmanteen valvontajaksoon ( ). Verkon vahvistuminen alentaa häviöitä Yleistä energiatehokkuutta parannettiin verkostohäviöihin kuluvan sähkön määrää vähentävillä kohdennetuilla verkkoinvestoinneilla sekä asiakkaiden energiatehokkuusneuvonnalla. Yhtiö on mukana toimialan vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa. Juha Rintamäki toimitusjohtaja Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 5 4 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto % Henkilöstö keskimäärin

21 Vasemmalta lukien: Juha Rintamäki, Jaana Hanka ja Magnus Nylund 21

22 Oy RAVERA Ab Oy RAVERA Ab on sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä tie- ja katuvalaistukseen erikoistunut Vaasan Sähkö Oy:n tytäryhtiö. Vuonna 2014 konsernin sisäisen verkonrakennuksen liikevaihto nousi, mikä oli seurausta palvelusopimusten ulkopuolella voitetuista KVR-urakoista. Lisääntynyt KVR-urakointi kasvatti myös konsernin ulkopuolisen verkonrakennuksen liikevaihtoa. RAVERA teki ensimmäisen merkittävän sopimuksen tuulivoimalan kaapeli- ja kuituverkon rakentamisesta EPV Tuulivoiman kanssa. Kokonais liikevaihto nousi 12,7 (10,0) milj. euroon ja liikevoitto oli 0,73 (0,36) milj. euroa. Verkonrakennustoiminto Verkonrakennuksen kokonaisliikevaihto nousi 27,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja tulostaso parani selkeästi ja nousi odotuksia vastaavalle tasolle. Verkonrakennuksen painopistealueina olivat kaapeliverkon suunnittelu ja rakentaminen sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi. Painopisteen Vasemmalta lukien: Aimo Latvala, Jarno Rajamäki, Tero Saari ja Malin Nyström 22

23 siirtyessä ilmajohtoverkosta verkon maakaapelointiin, suoritettu henkilötyömäärä laski edellisvuoteen verrattuna, vaikka liikevaihto nousi merkittävästi. KVR-töiden jakaantuminen lähes koko vuodelle helpotti töiden tehokasta läpivientiä. Toiminnan kehittäminen Vuoden aikana panostettiin merkittävästi työnjohdon osaamisen kehittämiseen. Työnohjauksen raportointijärjestelmän kehittämistä jatkettiin, mikä tehostaa projektiseurantaa sekä projektien tuloutuksen ennustamista. Vuoden aikana laajennettiin maastosuunnittelun alihankintaverkostoa, joka osaltaan parantaa kykyämme toteuttaa KVR-urakoita. Tuulivoimaprojektin projektihallinnassa kokeiltiin uusien tietotekniikkaan perustuvien ratkaisujen hyödyntämistä, joilla saavutettiin merkittävää etua sekä projektin hallinnassa että asiakastyytyväisyydessä. Työsuojelun kehittämistä ja työsuojeluun liittyviä erilaisia työsuojelukampanjoita jatkettiin vuoden aikana. Painopistealueena olivat työmaa- ja turvallisuusauditoinnit, joita tehtiin säännöllisesti. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat RAVERA ja Caruna sopivat palvelusopimuksen päättämisestä. Sopimus päättyi ja sen tilalle solmittiin erillinen projektisopimus. Aimo Latvala toimitusjohtaja Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % Liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto % Henkilöstö keskimäärin

24 VISIO Energiaa asiakkaalle edullisesti ja luotettavasti. KANNATTAVUUS KASVU STRATEGISET PAINOPISTEALUEET KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT KUSTANNUS- TEHOKKUUS HINNOITTELU HANKINTA- RAKENNE RISKIENHALLINTA SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSIO Vaasan Sähkö on edullinen ja luotettava energian toimittaja, joka luo hyvinvointia alueelleen. ARVOT Avoimuus, osaaminen ja luottamus Vaasan Sähkö -konsernin strategia lyhyesti Vaasan Sähkö -konsernin strategian ytimessä on kustannustehokkuus, kannattavuus ja kasvu ydinliiketoiminnoissa, joita ovat sähkökauppa-, sähkönsiirto- ja kaukolämpöliiketoiminta. Konsernin ydinliiketoimintojen menestymistä tukee tehokas konsernipalvelu sekä verkkourakointiliiketoiminta. Kaikkien toimintojen tavoitteena on asiakaslisäarvon tuottaminen operatiivisella erinomaisuudella. Konsernin menestymisen mahdollistaa hyvä työyhteisö, oikein mitoitetut resurssit, sidosryhmäyhteistyö sekä rajattu palvelu- ja tuotevalikoima ja yksinkertaiset prosessit. Strategian mukaisesti sähköenergianhankinta on pääosin keskitetty osakkuusyhtiö EPV Energia Oy:n kautta tapahtuvaksi. Kaukolämpö tuotetaan sähkön ja lämmön yhteis tuotantona Vaskiluodon Voima Oy:n ja Westenergy Oy:n tuotantolaitoksissa. Energian hankinnan painopisteitä ovat nykyisen tuotantokapasiteetin luotettava ja tehokas käyttö sekä uusien panostusten kohdistaminen yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon sekä hiilidioksidivapaaseen tuotantoon, kuten vesi- tuuli- ja ydinvoimaan. Panostuksia voidaan tehdä myös pohjoismaisen kantaverkon alueella vesi- ja tuulivoimaan. Myös Pohjanmaan alueen 110 kv:n alueverkon omistaminen osakkuusyhtiön kautta on osa konsernin strategiaa. Vaasan Sähkön -konsernin tavoitteena on ylläpitää ja kehittää luotettavasti toimivaa sähkö- ja kaukolämpöverkkoa alueensa elinkeinoelämälle ja asukkaille. Kaukolämmössä tavoitteena on säilyttää kaukolämpö halutuimpana lämmitysmuotona Vaasassa ja kasvattaa päästötön kaukolämmöntuotanto suuremmaksi kuin muissa suurissa kaupungeissa. Strategisena toimintaa ohjaavana periaatteena on operatiivinen erinomaisuus, joka tarkoittaa suoraviivaisia, tehokkaita toimintaprosesseja ja sitä kautta asiakkaille vaivatonta asiointia ja edullista energiaa. 24

25 25 Tilinpäätös

26 Tilinpäätös (1000 ) Vaasan Sähkö -konserni Vaasan Sähkö Oy TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset erät VOITTO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 26

27 Tilinpäätös (1000 ) Vaasan Sähkö -konserni Vaasan Sähkö Oy TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA Tilinpäätössiirtojen kertymä VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä

28 Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirta TILIKAUDEN VOITTO Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tuloverot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat -67 Lainasaamisten takaisinmaksut 67 Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamisten /-velkojen muutos Liittymismaksujen lisäys Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Fuusiossa tulleet rahavarat 315 Rahavarat tilikauden lopussa Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 28

29 Tilinpäätöksen liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni kuuluu Vaasan kaupungin konserniin. Vaasan kaupungin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta Vaasan kaupunki, Vaasanpuistikko 10, Vaasa. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhtiöinä kaikki ne yhtiöt, joiden osakkeiden tuottamasta äänimäärästä emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 %. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintameno-menetelmän mukaisesti. Konsernin oman pääoman eliminointi on tehty tasekaavan mukaisessa järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Osakkuusyritykset EPV Energia Oy ja Smedsby Värmeservice Ab on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuus-menetelmällä. Konserniliikearvon poistoajan määrittämisessä on otettu huomioon energiantuotanto- ja siirtotoiminnan investointien pitkäaikaisluonne. Konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, voitonjako sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Lähipiiritapahtumat Tavanomaisessa liiketoiminnassaan lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa Vaasan Sähkö Oy toimii kaupallisin perustein, jotka ovat samat kuin kolmansien osapuolten kanssa noudettavat ehdot, poikkeuksena osakkuusyhtiö EPV Energia Oy, jota käsitellään jäljempänä tässä liitetiedossa. VAASAN KAUPUNKI JA VAASAN KAUPUNKI KONSERNIN YHTIÖT Kaikki liiketoimet Vaasan Sähkö Oy:n ja Vaasan kaupungin sekä Vaasan kaupunki -konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tapahtuvat markkinaehtoisesti. OSAKKUUSYRITYKSET Vaasan Sähkö Oy omistaa osuuksia EPV Energia Oy:ssä, joka puolestaan omistaa tuotantoosuuksia eri tuotantoyhtiöistä. Osakassopimuksien nojalla jokaisella omistajalla on oikeus sähköön osake-omistuksensa suhteessa tai muiden sopimusten perusteella. Jokainen omistaja on vastuussa omistusosuuttaan vastaavasta kustannusosuudesta, tuotannon määrästä riippumatta. EPV Energia Oy ei ole voittoa tuottava yritys, koska EPV Energia Oy ostaa sähköä tuotantokustannuksiin perustuvalla hinnalla, joka sisältää myös korkokulut ja valmisteverot. Hinta on yleensä markkinahintaa alempi. Johdannaissopimukset Vaasan Sähkön riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Salkunhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskipolitiikkaa. Riskipolitiikkaa toteutetaan salkunhallintaperiaatteella. Myyntitoiminnalle ja tuotantotoiminnalle on omat salkkunsa, joiden tila ja riskit analysoidaan ja raportoidaan säännöllisesti. Altistumista markkinahintariskille mitataan, rajataan suojauskaupoilla ja raportoidaan systemaattisesti riskikäsikirjassa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Salkunhallinnassa noudatetaan jatkuvasti hallituksen hyväksymiä riskirajoja. Riskienhallinnan keinona käytetään pääasiallisesti riskien pienentämistä. Johdannaissopimuksiin sovelletaan pääasiassa suojauslaskentaa. Suojauslaskentaa sovellettaessa johdannaisinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa ja suojauslaskennan alaisten erien realisoitumattomat tulokset esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Trading-salkun realisoitumattomat tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet ja liikearvo 5 10 vuotta Konserniliikearvo 5 20 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 4 35 vuotta Energian tuotantolaitteet 25 vuotta Sähkönjakeluverkosto vuotta Kaukolämpöverkosto vuotta Koneet ja kalusto 5 20 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 5 40 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan määräisenä. Eläkevastuut Konsernin eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiössä tehtyihin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Rahoitusomaisuus Emoyhtiön konsernitilien rahavaroihin sisältyy tytäryhtiöiden varoja. Yhtiöllä on vastaavasti velkaa tai saamista tytäryhtiöiltä. Muut vastuut Käytöstä poistettavien CCA-kyllästettyjen pylväiden käsittelymaksut kirjataan kuluiksi niiden realisoitumisvuonna. Sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätökset Sähkökauppaliiketoiminnan lisäksi yhtiön tilinpäätös sisältää kaukolämpöliiketoiminnan. Sähkönsiirtotoiminta on yhtiöitetty alkaen. YHTEISTEN KULUJEN JA TASE-ERIEN JAKO- PERUSTEET: Tiettyyn liiketoimintaan kuuluvat kulut ja tuotot on kirjattu suoraan kyseiselle toiminnalle. Yhteiset kulut on jaettu liiketoiminnoille sisäisen laskennan avulla. VL2:n kaukolämpöosan poistot on kaukolämpö laskuttanut sisäisesti sähkökauppaliiketoiminnalta siten, että nettopoistoista kohdistuu 14 % kaukolämmölle ja 86 % sähkön hankinnalle Elektrowatt-Ekonon laskelman mukaan. 29 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä

30 Tuloslaskelman liitetiedot Liite Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy LIIKEVAIHDON JAKAUMA 1 LIIKEVAIHTO ENSISIJAISEN SEGMENTIN MUKAAN Vaasan Sähkö Oy - sähkökauppa Vaasan Sähkö Oy - kaukolämpö Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VS Tuulivoima Oy Hiirikosken Energia Oy Segmenttien välinen liikevaihto Yhteensä VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTTEIDEN VARASTOJEN MUUTOS LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot, aineelliset hyödykkeet Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys tai vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut HENKILÖMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA (osa-aikaiset suhteutettuna) Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Saadut korvaukset palkoista Aktivoidut palkat Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut kiinteät henkilösivukulut Muut henkilöstön vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut Aktivoidut henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Yhteensä Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 30

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2015 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 5 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot