Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden tuotantolaitoksen toimintaa. Toiminta on uusi. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. HAKIJA JL-Tuotteet Oy Tauskonkatu Tampere LAITOS JA SEN SIJAINTI JL-Tuotteet Oy:n teknokemian tuotantolaitos sijaitsee Tampereella Ruskon kaupunginosassa osoitteessa Tauskonkatu 29. Kiinteistörekisteritunnus on LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohdat 4 f ja 4 h LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO Ympäristönsuojelulaki 31 4 momentti Ympäristönsuojeluasetus 5 kohta 4 f Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa VALVONTAVIRANOMAINEN Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue (jäljempänä Pirkanmaan ELY-keskus). LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 2 Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös ( , PIR Y ) yhtiön toiminnalle entisessä toimipaikassa osoitteessa Hepolamminkatu 23, Tampere. Tampereen Aluepelastuslaitoksen päätös ( , DN:o 2214/ 643/ 2006) kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista. Aluepelastuslaitos teki tarkastuksen uusiin tiloihin ennen muuttoa ja muuton jälkeen Se katsoo, että yrityksen kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on vähäistä, joten aluepelastuslaitoksen päätös ( ) on edelleen voimassa. Eviran päätös ( , DN:o 6/470/2002) PS-kantosuoja-2 käytöstä torjunta-aineena. Ympäristövahinkovakuutus on IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä ( , nro ). LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta sijaitsee Ruskon kaupunginosan teollisuusalueella yrityksen omistuksessa olevalla kiinteistöllä. Alueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava no 5145, jonka mukaan kyseinen alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T 10 ). Lähimmät asuintalot ovat Solkimäen alueella laitoksen pohjoispuolella noin 700 metrin päässä laitoksesta. Laitoksen lounaispuolella 800 metrin päässä on Hervannan asuinaluetta. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta JL-Tuotteet Oy on toiminut vuodesta 1985 lähtien. Tehdas on toiminut Vehmaisissa ja Pispalassa sekä vuosina Hervannassa Hepolamminkadulla. Uusiin tuotantotiloihin Tauskonkadulle siirryttiin kesällä Yrityksen tuotteet ovat pesu-, teollisuus-, auto- ja metsäkemikaalit sekä aerosolit. Tuotteista osa valmistetaan itse ja osa vain välitetään edelleen. Työntekijöitä on noin kymmenen. Tuotannon maksimikapasiteetti on 3000 t/a. Sekoituksen kapasiteetti on noin litraa tuotantokertaa kohti. Tuotteista noin 60 % on torjuntaaineita ja lasinpesunesteitä. Pääosa valmistettavista tuotteista on nestemäisiä ja ne pakataan litran vetoisiin muoviastioihin. Tuotepakkauksena käytetään myös litran suursäiliöitä. Aerosoleja ei valmisteta, mutta välivarastoidaan jonkin verran. Pulvereita valmistetaan vähäisiä määriä ja myydään kg suurapakkauksissa. Toimintaa on arkisin klo Sekoituskoneet pyörivät yön yli.

3 3 Tuotanto Tuotteet valmistetaan sekoitusastioissa sekoittamalla sähköisellä sekoittimella tai manuaalisesti paineilmalla. Sähkösekoittimella sekoitetaan vain palamattomia nesteitä. Seoslämpötilat ovat o C. Tuotteet sekoitetaan tuotantohallissa. Sekoitusastioiden (4-5 kpl) tilavuus on litraa. Tuotteet sekoitetaan ja pakataan tuotantohallissa. Kemikaaliraaka-aineita ei siirretä putkistoissa eikä pumpuilla, vaan kulloinkin tarvittava erä raakaainetta siirretään trukilla. Yrityksen valmistamista tuotteista (yhteensä 21) tärkeimmät ovat: PS-10 autoshampoo PS Polygen vahashampoo PS-kantosuoja (urea 37 %) Raaka-aineet Kemikaali Tärkeimmät laitoksella käytettävät luokitellut kemikaalit: R-lausekkeet Kulutus [l/a] Varoitusmerkintä Enimmäismäärä varastossa [t] Metanoli (99 %) T, F R ,75 23/24/25-39 Isopropanoli (99 %) F, Xi R ,95 Teollisuusbensiini Xn, N R10-51/ ,6 Kloorivety % C R ,01 Rikkihappo % C R ,01 Natriumhypokloriitti C, N R ,006 Natriumhydroksidi C R kg 0,1 Natriummetasilikaatti C R ,99 Natrium- F, Xi R kg 0,1 tripolyfosfaatti Ammoniumbifluoridi T, C R kg 0,025 Kaliumhydroksidi C R kg 0,025 Ammoniakkivesi 30% C, N R ,03 50 Butyyliglykoli Xi R Etyleeniglykoli Xn R Natriumkarbonaatti Xi R kg 0,3 Natriumperkarbonaatti Xn R / kg 0,3 Lisäksi käytetään ureaa (rakeina) noin tonnia vuodessa. Energian käyttö ja veden kulutus Varastointi Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon. Sähköä kuluu mm. pienkoneisiin ja laitteisiin sekä formuloinnin sähköviipperään. Trukin polttoaine on butaani. Vesi otetaan kaupungin verkosta, vuosikulutus on noin m 3. Suurin osa vedestä kuluu tuotteiden valmistukseen. Raaka-ainekemikaalit varastoidaan tuotantotilasta erillään olevassa kylmässä ja lukittavassa varastorakennuksessa. Kemikaalit on merkitty tarpeellisin tuotemerkinnöin Reach-asetuksen mukaisesti. Metanoli säilytetään omassa va-

4 4 luma-altaallisessa lukittavassa kontissa varastorakennuksen vieressä. Myös palavat nesteet varastoidaan omassa valuma-altaallisessa kontissa pihaalueella. Konteissa on ilmastointi. Tuotantotiloissa kemikaaleja varastoidaan kerrallaan vain valmistuserään tarvittava määrä. Kemikaalit säilytetään tuotantotiloissa niille varatuilla ja merkityllä alueilla, jotka tullaan suojaamaan valuma-altailla. Tuotteita ei varastoida, koska ne vanhenevat nopeasti. Niitä toimitetaan asiakkaille päivittäin pääasiassa kuljetuspalveluja käyttäen. Butaani säilytetään 12 kg:n pulloissa lukitussa ulkovarastossa. Pulloja on varastossa kerrallaan noin 1-2 kpl. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Hakemuksen mukaan yrityksen käytössä oleva tekniikka on parasta mahdollista. Tuotantomenetelmät ovat itse kehitettyjä ja niissä on häiriöitä hyvin vähän. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin, viemäriin ja maaperään Hakemuksen mukaan toiminnasta ei synny päästöjä vesiin, viemäriin tai maaperään. Kemikaaleja sekoitetaan vain siihen tarkoitetulla alueella. Tuotantotiloissa on kaksi viemärikaivoa, jotka suljetaan kiinteällä kannella tai imeytysmatolla aina, kun sekoittajia käytetään tai kemikaaleja käsitellään. Piha-alue on päällystetty asfaltilla. Siellä ei ole sadevesiviemäröintiä. Hulevedet johdetaan kallistusten avulla maastoon. Jätevesiä syntyy astioiden pesusta. Yhtiön Hepolamminkadun toimipisteessä syntyneistä pesuvesistä on otettu näytteet ja Pesuvedet vastaavat laadultaan nykyisissä tuotantotiloissa syntyviä pesuvesiä. Analyysi Pesuvesinäyte Pesuvesinäyte ph 10,8 9,6 sameus NTU sähkönjohtavuus ms/m ,5 kiintoaine mg/l metanoli (mg/l) mg/l ammoniumtyppi mg/l 56 0,44 mineraaliöljypitoisuus C 10 -C 21 mg/l 2,8 0,66 mineraaliöljypitoisuus C 22 -C 40 mg/l 0,48 0,51 hiilivedyt C 5 -C 10 mg/l 0,64 0,53 - tetrakloorieteeni* µg/l 5, kloroformi* µg/l - 12 * Valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) liitteessä 1 A mainittu aine, jota ei saa päästää vesihuoltolaitoksen viemäriin. Jätevesiselvityksessä todetaan, että analyysitulosten perusteella viemäriin johdetut vedet soveltuvat toimitettaviksi jätevedenpuhdistamolle.

5 5 Päästöt ilmaan Toiminnasta ei synny päästöjä ilmaan. Metanolia ja liuottimia ei lämmitetä, joten ne eivät höyrysty. Melu Melua syntyy rahti- ja ajoneuvoliikenteestä. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Jätelaji EWCtunnus Määrä Käsittely [t/v] Puiset kuormalavat kierrätys Pahvipakkaukset hyötykäyttöön (Sita) Muovitynnyrit n.100kpl. pesu ja uudelleenkäyttö omassa toiminnassa Muovikanisterit ja -kontit * n.10 Ongelmajätteen käsittelyyn (Tarastenjärven vastaanottopiste) Muoviset pakkausmateriaalit n.10 kierrätys (Sita) Sekajäte kaatopaikka TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Muovikanisterit ja kontit käytetään uudelleen, kierrätetään tai toimitetaan ongelmajätteen keräyspaikkaan. Ongelmajätepakkausten lisäksi toiminnassa syntyy myös muita ongelmajätteitä kuten loisteputkia, paristoja, elektroniikkaromua, jotka toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Hakemuksen mukaan toiminta ei vaikuta yleiseen viihtyvyyteen, koska laitos sijaitsee pienteollisuusalueella. Käyttöturvatiedotteet ja tuote-etiketit ovat lain ja vaatimusten mukaisia sisältäen kaikki varoitusmerkinnät. Toiminnalla ei normaalitilanteessa ole vaikutuksia ympäristöön. Kemikaalien huolellisella käsittelyllä, suojatoimenpiteillä sekä ohjeita noudattamalla vältetään kaatumis- ja valumisvahingot, joista ei kuitenkaan hakemuksen mukaan synny merkittäviä ympäristövaikutuksia. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Raaka-aineiden kulutuksesta ja valmistettujen tuotteiden määristä pidetään kirjaa. Jokaisesta valmistetusta torjunta-aine-erästä otetaan näyte, joka säilytetään kolme vuotta. Seosten alkoholipitoisuus mitataan ominaispainomittarilla. Metanolin määrää nesteessä mitataan taitekerroinmittarilla. Jätteistä pidetään kirjaa laskutuksen perusteella.

6 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 6 Vahinko- tai laiterikkotilanteissa on mahdollista, että raaka-aineita tai lopputuotetta pääsee vähäisiä määriä maaperään tai viemäriin. Valumien ja vuotojen varalta on varattuna imeytysainetta. Toimenpiteet ympäristövahinkojen varalta: Lattiakaivon sulkeminen formuloinnin ja kemikaalien käsittelyn ajaksi Haitallisten raaka-aineiden varastointi erillisissä varastokonteissa Kemikaalien käsittely sisätiloissa ja päällystetyllä pinnalla Palavien nesteiden varastointi erillään rakennuksesta varastokonteissa Pelastuslaitoksen kanssa on käyty läpi toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalle. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset , , tarkastuksella , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastus Lausunnot Hakemus on kuulutettu Tampereen kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Aamulehdessä Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 37 ja 38 :n mukaisesti niille asianosaisille, joita asia erityisesti Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaoston lausunto: Tarkastus: Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö teki tarkastuksen JL-Tuotteet Oy:n Tauskonkatu 29 toimipisteeseen. Tarkastuksella todettiin, että kemikaalien valmistaminen ja pakkaaminen oli jo aloitettu. Tuotanto: JL-Tuotteet Oy on kemiantehdas, jonka tuotannosta noin 60 % on torjunta-aineita ja lasinpesunesteitä. Laitoksen tuotantomäärä on noin tonnia vuodessa. Tuotanto tapahtuu (C-hallissa) litran vetoisissa sekoitussäiliöissä, joita on 8-11 kappaletta. Osa tuotteista sekoitetaan 1000 litran muovikonteissa. Pääraaka-aineita ovat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (mm. metanoli, white spirit), urea, sooda ja hapot. Metanoli on nykyisin korvattu jossain tuotteissa 1,2-etaanidiolilla. Valmistettavat tuotteet ovat pääsääntöisesti nestemäisiä ja ne pakataan litran vetoisiin muoviastioihin. Seosten formulointilämpötilat ovat o C. Imeytysainetta ei ollut saatavilla kemikaalien käsittelypaikoilla.

7 7 Varastointi: Tuotantohallissa on varastoituna sekä raaka-ainekemikaaleja että tuotteita. Säilytyspaikoilla ei ollut allastusta. Tuotantohallissa on kaksi avointa lattiakaivoa jätevesiviemäriin toinen kaivoista on sekoitussäiliöiden vieressä ja toisen lattiakaivon lähellä sekoitetaan mm. metanolipohjaisia tuotteita ja pakataan tuotteita kuluttajapakkauksiin 1000 litran kontista. Ulkona on kaksi allastettua tuuletusaukollista konttia palavien nesteiden varastona. Varastokonttien merkinnät on puutteelliset ja metanolipakkauksissa (á litraa) ei ollut mitään merkintöjä. Kylmässä varastohallissa on varastoituna raaka-aineita, tyhjiä tynnyreitä ja puulavoja. Koko piha-alue ja kylmänhallin lattia on asfaltoitu. Alue on aidattu ja portti on lukittavissa. Jätteet: Kemikaalipakkauksia pestään ja kierrätetään. Puulavoja käytetään uudestaan. Varsinaista jätepistettä ei pihalla näkynyt. Hakemuksessa esitetään, että tuotanto tapahtuu tuotantohallissa. Kemikaalien sekoittamista ulkona vältetään mahdollisuuksien mukaan ja, mikäli se on välttämätöntä, sekoittaminen tehdään siihen osoitetussa tiivispohjaisessa paikassa, jossa on huomioitu ympäristö- ja paloturvallisuus. Ympäristönsuojeluyksikkö katsoo, että toiminnassa on huolehdittava siitä, ettei haitallisia aineita pääse viemäriin eikä ympäristöön. Kemikaalien valmistus ja sekoittaminen tulee pysyttää sisätiloissa. JL-Tuotteet Oy:n toimitilat ja toiminta Tauskonkatu 29:ssä eivät kaikilta osin vastaa ympäristölupahakemuksessa esitettyä. Muilta osin ympäristönsuojeluyksiköllä ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemukseen Tampereen kaupungin kaavoitusarkkitehdin lausunto: 'Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) kyseinen alue on työpaikka-aluetta (TP). Merkinnällä osoitetaan liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti merkittäviä alueita. Alueelle voidaan sijoittaa asumista, jos siihen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Suunnittelumääräys: alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen. Alue kuuluu maakuntakaavassa Tampereen seudun kehä-ii kehittämiskäytävään (kk1). Maakuntakaavassa alueen itäpuolelle on osoitettu viheryhteystarve. Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ja ) alue on tuotantovaltaisen yritystoiminnan aluetta (T-3). Alue varataan pienteollisuus- ja tuotantotiloille sekä niihin liittyville varasto-, liike- ja toimistotiloille. Liike- ja toimistotiloja voidaan rakentaa enintään 1/3 toimintojen kerrosalasta. Itäpuolella sijaitseva Ruskonpuisto on yleiskaavassa osoitettu merkittäväksi viheralueena säilytettäväksi alueeksi. Alueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava no 5145, jonka mukaan kyseinen alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T 10 ). Korttelialueelle saa sijoittaa teollisuus- ja varastorakennusten lisäksi myymälä- ja konttorirakennuksia ja muita vastaavia palve-

8 8 lutarkoituksiin osoitettavia rakennuksia ja toimintoja, kuitenkin siten, että em. tilojen yhteenlaskettu kokonaismäärä tontilla on korkeintaan 10 % rakennetun ja samanaikaisesti rakentuvan teollisuus- ja varastotilan määrästä. Tontille saadaan myös sijoittaa rakennetun tai samanaikaisesti rakentuvan teollisuusja varastotilan toimintaa varten välttämättömän henkilökunnan asuntoja. Asuntojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m 2 kun tontin rakennusoikeus on alle 1000 m 2 kerrosalaa ja tätä suuremmilla tonteilla 10 % sallitusta rakennusoikeudesta, kuitenkin enintään viisi asuntoa. Tontilla on varattava tarpeelliset kuormaus- ja purkamistilat. Rakennuksen etäisyyden tontin rajasta on oltava vähintään puolet rakennuksen korkeudesta. Tontin ulkovarastoalueet on ympäröitävä vähintään 180 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Tontin pinta-ala on 5106 m 2, rakennusoikeutta on 2553 m 2 ja tonttitehokkuus on e=0,5. Alueen etelä- ja länsipuolella on teollisuusaluetta. Pohjois- ja itäpuolella on Ruskonpuisto. Lähin asutus sijaitsee Hervannassa alueen lounaispuolella noin 700 metrin etäisyydellä. Tontilla tapahtuva toiminta on kaavan mukaista eikä maankäytön suunnittelulla ole asiaan huomautettavaa.' Tampereen Veden lausunto: Tampereen Vesi toteaa lausunnossaan, että JL-Tuotteet Oy:n vedenkulutus on noin 2100 m 3 /a. Jätevesiselvityksen mukaan kokonaisjätevesimäärä sisältäen saniteettijätevedet on alle 80 m 3 /a, joista arvioitu viemäriin laskettavan pesuveden määrä on noin 60 m 3 /a. Pesuvesi muodostuu huoltojen yhteydessä sekoitusastioiden pesusta. Toiminnanharjoittaja on loppuvuodesta 2009 teettänyt selvityksen tuotannon jäteveden yleisistä laatuparametreista sekä hiilivetypitoisuuksista. Tampereen Vedelle toimitetun tutkimusraportin mukaan jätevesi täyttää luvassa vähintään analysoitavaksi määrättyjen arvojen osalta Tampereen Veden yleisissä toimitusehdoissa jätevedelle asetetut raja-arvot. Jätevedestä löytyi molemmilla analyysikerroilla tetratetrakloorieteeniä 5,4 ja 11 µg/l ja toisella kerralla myös kloroformia 12 µg/l. Kummankin päästäminen viemäriin on asetuksen 1022/2006 mukaan kielletty. Pitoisuus on kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin vesistön ympäristönlaatunormi ja jäteveden määrä on pieni. Jätevedestä löytyi myös vähäisiä määriä bentseenijohdannaisia. Nämä pitoisuudet eivät aiheuta ongelmia jätevedenpuhdistamolla. Tampereen Veden mielestä JL-Tuotteet Oy:n toimintaan uudessa toimipisteessä (Tauskontakatu 29, Tampere) voidaan soveltaa jätevesien osalta samoja lupaehtoja kuin, mitä on edellytetty toiminnalta Hepolamminkadulla. Tampereen Vesi pitää tärkeänä, että toiminnanharjoittaja toiminnassaan estää tuotannon aikaisen kuormituksen jätevesiin ja minimoi mahdollisten säiliöiden, sekoittimien ym. pesun aikaisen kuormituksen jäteveteen. Erityisesti on vältettävä kiellettyjen aineiden johtamista viemäriin (asetus 1022/2006, esim. tetratetrakloorieteeniä tai kloroformia).

9 9 Tampereen Vesi pitää myös tärkeänä hyvän valmiuden ylläpitämistä häiriötilanteiden ja muiden poikkeustilanteiden hoitamiseksi. Sille on tärkeää, että ympäristölupapäätöksessä säilytetään päätöksessä oleva lupamääräys, jonka mukaisesti tilanteesta, jossa on vaara haitallisten aineiden joutumisesta viemäriin, on lisäksi ilmoitettava Tampereen Vedelle. Tampereen Vesi korostaa, että kaikilla toiminnanharjoittajilla on velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta pyydettiin lausuntoa päivätyllä kirjeellä. ELY-keskus ilmoitti, että se ei anna hakemuksesta lausuntoa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia, eikä esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijaa on kuultu ja päivätyillä kirjeillä. Hakija ei antanut lausunnoista vastinetta. ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS Ratkaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää JL-Tuotteet Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kemikaalien valmistukseen lupahakemuksen mukaisesti ja annettuja lupamääräyksiä noudattaen. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Kemikaalien käsittely 1 Tuotantotilan lattiakaivo, jonka läheisyydessä käsitellään kemikaaleja, on pidettävä jatkuvasti tiiviisti suljettuna. Lattialle vuotaneet kemikaalit on välittömästi imeytettävä imeytysaineeseen. Kemikaalien käsittelyalueen lattian on oltava kemikaaleja kestävällä pinnoitteella päällystetty. Kemikaaleja saa käsitellä vain sisällä tuotantotiloissa. (YSL 43 ja YSA 19 ) Päästöt viemäriin 2 Viemäriin ja sitä kautta kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon johdettavaan jäteveteen ei saa laskea sellaista jätettä tai johtaa jätevesiä niin, että siitä on haittaa viemärin rakenteelle, puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai lietteen hyötykäytölle. Viemäriin ei myöskään saa johtaa aineita, joiden johtaminen vesihuoltolaitoksen viemäriin on valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista mukaan kielletty. (YSL 43 ja 47, YSA 19, VNA 1022/2006) 3 Kemikaaliastioiden pesua varten tuotantohalliin on järjestettävä muusta toiminnasta erillään oleva pesupaikka mennessä. (YSL 43 ja YSA 19 )

10 10 4 Prosessissa syntyvistä pesuvesistä on otettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta näyte kahdella eri kerralla mennessä. Sekoitussäiliöiden pesuvesistä näyte on otettava kokoomanäytteenä niin, että siihen sisältyy pesuvesiä kaikista sekoitusastioista. Jos kokoomanäytteen otto ei ole mahdollista, näyte on otettava kunkin sekoitusastian pesuvesistä erikseen. Kemikaaliastioiden pesupaikalla syntyvistä pesuvesistä näytteet on otettava myös kahdella eri kerralla. Näytteet on otettava vuorokauden kokoomanäytteinä, jos se on mahdollista. Näytteistä on analysoitava ainakin ph, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, metanoli, ammoniakki ja kokonaishiilivetypitoisuus (erikseen tetrakloorieteeni ja kloroformi). Näytteenoton yhteydessä on mitattava veden lämpötila. Tutkimustuloksissa on raportoitava edellä mainittujen lisäksi myös tetrakloorieteenin ja kloroformin pitoisuudet. Tulokset on toimitettava tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Tampereen Vedelle heti niiden valmistuttua. Pirkanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa tulosten perusteella määrätä pesuvesien käsittelystä ja säännöllisestä tarkkailusta. (YSL 43 ja 47, YSA 19 ja 36 ) Varastointi 5 Raaka-aineet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- ja pohjavesille. Kemikaalit on säilytettävä suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa ja varastoitava lukittavissa tiloissa, jotka ovat katettuja ja tiivispohjaisia. Tilojen on oltava viemäröimättömiä tai viemäreiden suljettuja. Lisäksi kemikaalit on varastoitava siten, että niiden keskenään reagoiminen estyy. Nestemäisiä kemikaaleja sisältävät astiat on varustettava esimerkiksi suoja-altailla niin, että vuototapauksissa ne saadaan kerättyä hallitusti talteen. Tuotantotiloissa varastoitavat kemikaalit on varustettava suoja-altailla viimeistään mennessä. (YSL 43, YSA 19, JäteL 6 ja 19, JäteA 5 ja 6 ) Melu 6 Laitoksen toiminnan melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla, taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä eikä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla melun keskiäänitason L Aeq päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 db. Melutilannetta on tarvittaessa Pirkanmaan ELY-keskuksen määräyksestä selvitettävä joko mittauksin tai teettämällä melun leviämisselvitys. (YSL 43 ja 46, YSA 19 )

11 11 Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 7 Jätteet saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai kuljetukseen, joka on hyväksytty ympäristönsuojelu- ja jätelain edellyttämällä tavalla. Luvan saajan on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä oleva jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. (YSL 43 ja 45, YSA 19, JäteL 6 ja 15, JäteA 3 ) 8 Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Samansisältöisiä ongelmajätteitä voidaan yhdistää, mutta ei kuitenkaan laimentaa. Nestemäisessä muodossa olevat ongelmajätteet on varastoitava siten, että vuototapauksissa ongelmajäte saadaan kerättyä hallitusti talteen. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa ongelmajätteiden käsittelyyn. Ongelmajätteen siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Myös ongelmajätepisteeseen toimitettavista jätteistä on oltava tosite. (YSL 43 ja 45, YSA 19, JäteL 6 ja 15, JäteA 5 ja 6, VNp 659/96) Häiriö- ja poikkeustilanteet 9 Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta laitosalueella on oltava aina varattuna riittävä määrä imeytysmateriaalia, joka on helposti saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet aineet on kerättävä välittömästi talteen. Käytetyt imeytysaineet on toimitettava ongelmajätteenkäsittelyyn. (YSL 7, 8, 43, 45 ja 62, YSA 19, JäteL 19 ja 20 ) 10 Häiriötilanteista on viipymättä ilmoitettava Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tällaisia häiriötilanteita ovat: poikkeuksellisen suuret päästöt vahingot ja onnettomuudet, joissa haitallisia aineita pääsee vuotamaan pintavesiin, pohjavesiin, viemäriin, maaperään tai haihtumaan ilmaan poikkeuksellisten, erityisiä toimia vaativien, jäte-erien syntyminen Tilanteesta, jossa on vaara haitallisten aineiden joutumisesta viemäriin, on lisäksi ilmoitettava Tampereen Vedelle. Yllämainituissa tilanteissa on myös välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. (YSL 7, 8, 43, 45, 62 ja 76, YSA 19 ja 30, JäteL 6, 19, 20 ja 52 ) Tarkkailu ja raportointi 11 Toiminnasta syntyvistä jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on selvittävä eri jätemateriaalien jätenimike, tunnusnumero (EWC-koodi), määrä, toimi-

12 12 tuspaikka sekä kuljetus-, hyödyntämis- tai käsittelytapa. (YSL 46, YSA 19, JäteL 51, YMA 1129/2001) 12 Toiminnanharjoittajan on raportoitava vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot toiminnasta ja sen päästöistä Pirkanmaan ELY-keskukselle. Raportissa, joka on soveltuvin osin toimitettava sähköisesti, on esitettävä vähintään seuraavat asiat: pääraaka-aineiden kulutus (nimi ja vuotuinen käyttömäärä) valmistettujen tuotteiden määrä toiminnassa syntyneet jätteet (määrä, EWC-koodi, alkuperä, hyödyntäminen, toimituspaikka) veden- ja energiankulutus arvio viemäriin johdetun prosessijäteveden määrästä vuoden aikana sattuneet häiriötilanteet (ajankohta ja kesto, syy, päästöt, muut seuraukset, korjaustoimenpiteet ja mahdolliset valitukset) vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat ympäristönsuojeluinvestoinnit muutokset toiminnassa Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat tulee säilyttää vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisia varten. (YSL 46, YSA 19, JäteL 51 ja 52, JäteA 22, YMA 1129/01) Toiminnan mahdollinen lopettaminen 13 Luvan saajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä Pirkanmaan ELY-keskukselle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 43 ja 90, YSA 19, JäteL 6 ) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä naapurussuhteista annetun lain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Aluehallintovirasto katsoo, että asetetut lupamääräykset huomioon ottaen laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon

13 13 toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut Hakemuksen mukainen ja siinä esitetyn laajuinen toiminta on kaavan mukaista eikä toiminnan luonne, pilaantumisen todennäköisyys tai onnettomuusriski ole sellainen, että se estäisi laitoksen toiminnan alueella. Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Lupamääräyksillä varmistetaan, että ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset ja ympäristönsuojeluasetuksen vaatimukset täyttyvät. Kemikaalien käsittely Ympäristölupatarkastuksella havaittiin, että kemikaalien käsittelyyn liittyi useita riskitekijöitä, joiden vuoksi viemäriin voi vahinkotilanteessa päästä kemikaaleja. Tämän vuoksi lattiakaivo on pääsääntöisesti pidettävä jatkuvasti suljettuna. Sekoitussäiliöiden pesun ajaksi lattiakaivo voidaan avata. Hakemuksessa kerrotaan, että kemikaalien sekoittamista ulkona vältetään mahdollisuuksien mukaan. Aluehallintovirasto katsoo kuitenkin, että kemikaaleja ei missään tapauksessa saa sekoittaa ulkona, koska siitä aiheutuisi maaperän, pohjaveden tai pintavesien pilaantumisriski. (Lupamääräys 1) Päästöt viemäriin Viemäriverkostoon saa johtaa vain sinne sopivia vaarattomia jätevesiä siten, ettei jätevesistä aiheudu haittaa viemäriverkostolle, eikä puhdistamon toiminnalle. Prosessissa syntyy pesuvesiä, jotka johdetaan käsittelemättöminä viemäriin. Hakemuksen liitteenä oli yhtiön edellisessä toimipaikassa syntyvien pesuvesien laatuselvitys. Sen mukaan vedet sisälsivät mm. tetrakloorieteeniä 5,4 µg/l ja 10 µg/l sekä kloroformia toisella näytteenottokerralla 12 µg/l. Ne ovat valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista aineista (1022/2006) liitteessä 1 A mainittuja aineita. Tällaisia aineita ei saa päästää vesihuoltolaitoksen viemäriin. Aineen ympäristölaatunormi (kokonaispitoisuus sisämaan pintavedessä) on tetrakloorieteenin osalta 10 µg/l ja kloroformin osalta 12 µg/l. Toiminnanharjoittaja mukaan (täydennys ) aineita on saattanut päästä viemäriin pesuloista tulleiden muoviastioiden pesusta. Tetrakloorieteeni on kemiallisissa pesuloissa käytetty kuivapesuaine. Nykyisin laitokselle otetaan toiminnanharjoittajan mukaan vastaan vain omia kierrätysastioita, joissa on yrityksen oma etiketti. (Lupamääräys 2) Ympäristölupatarkastuksella selvisi, että kemikaalien käsittelypaikan läheisyydessä oleva lattiakaivo joudutaan pitämään jatkuvasti avoinna, koska kemikaaliastioita pestään päivittäin. Tarkastuksella havaittiin myös, että tuotantohallissa on toinen lattiakaivo, jonka läheisyyteen pesupaikka voidaan sijoittaa. Kemikaalivuotoriskille altis lattiakaivo on mahdollista pitää jatkuvasti suljettuna, kun kemikaaliastiat pestään asianmukaisessa pesupaikassa. (Lupamääräys 3)

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2014 ASIA HAKIJA Muovipohjaisia EPS- ja XPS-eristeitä valmistavan laitoksen ympäristölupa,

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 143/2011/1 Dnro LSSAVI/151/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2011 ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2009 ASIA Hakemus Neste Oil Oyj:n Naantalin öljynjalostamon toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ferral Alucast Oy:n tehdas sijaitsee Kruunupyyn kunnan Ytterbråtön kylässä tiloilla Riksgränd Rnro 1:73 ja Ferral Alucast Rnro 1:75.

PÄÄTÖS. Ferral Alucast Oy:n tehdas sijaitsee Kruunupyyn kunnan Ytterbråtön kylässä tiloilla Riksgränd Rnro 1:73 ja Ferral Alucast Rnro 1:75. PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Nro 98/2011/1 Dnro LSSAVI/534/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Ferral Alucast Oy:n alumiinisulaton toiminnan

Lisätiedot