Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden tuotantolaitoksen toimintaa. Toiminta on uusi. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. HAKIJA JL-Tuotteet Oy Tauskonkatu Tampere LAITOS JA SEN SIJAINTI JL-Tuotteet Oy:n teknokemian tuotantolaitos sijaitsee Tampereella Ruskon kaupunginosassa osoitteessa Tauskonkatu 29. Kiinteistörekisteritunnus on LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohdat 4 f ja 4 h LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO Ympäristönsuojelulaki 31 4 momentti Ympäristönsuojeluasetus 5 kohta 4 f Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa VALVONTAVIRANOMAINEN Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue (jäljempänä Pirkanmaan ELY-keskus). LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 2 Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös ( , PIR Y ) yhtiön toiminnalle entisessä toimipaikassa osoitteessa Hepolamminkatu 23, Tampere. Tampereen Aluepelastuslaitoksen päätös ( , DN:o 2214/ 643/ 2006) kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista. Aluepelastuslaitos teki tarkastuksen uusiin tiloihin ennen muuttoa ja muuton jälkeen Se katsoo, että yrityksen kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on vähäistä, joten aluepelastuslaitoksen päätös ( ) on edelleen voimassa. Eviran päätös ( , DN:o 6/470/2002) PS-kantosuoja-2 käytöstä torjunta-aineena. Ympäristövahinkovakuutus on IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä ( , nro ). LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta sijaitsee Ruskon kaupunginosan teollisuusalueella yrityksen omistuksessa olevalla kiinteistöllä. Alueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava no 5145, jonka mukaan kyseinen alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T 10 ). Lähimmät asuintalot ovat Solkimäen alueella laitoksen pohjoispuolella noin 700 metrin päässä laitoksesta. Laitoksen lounaispuolella 800 metrin päässä on Hervannan asuinaluetta. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta JL-Tuotteet Oy on toiminut vuodesta 1985 lähtien. Tehdas on toiminut Vehmaisissa ja Pispalassa sekä vuosina Hervannassa Hepolamminkadulla. Uusiin tuotantotiloihin Tauskonkadulle siirryttiin kesällä Yrityksen tuotteet ovat pesu-, teollisuus-, auto- ja metsäkemikaalit sekä aerosolit. Tuotteista osa valmistetaan itse ja osa vain välitetään edelleen. Työntekijöitä on noin kymmenen. Tuotannon maksimikapasiteetti on 3000 t/a. Sekoituksen kapasiteetti on noin litraa tuotantokertaa kohti. Tuotteista noin 60 % on torjuntaaineita ja lasinpesunesteitä. Pääosa valmistettavista tuotteista on nestemäisiä ja ne pakataan litran vetoisiin muoviastioihin. Tuotepakkauksena käytetään myös litran suursäiliöitä. Aerosoleja ei valmisteta, mutta välivarastoidaan jonkin verran. Pulvereita valmistetaan vähäisiä määriä ja myydään kg suurapakkauksissa. Toimintaa on arkisin klo Sekoituskoneet pyörivät yön yli.

3 3 Tuotanto Tuotteet valmistetaan sekoitusastioissa sekoittamalla sähköisellä sekoittimella tai manuaalisesti paineilmalla. Sähkösekoittimella sekoitetaan vain palamattomia nesteitä. Seoslämpötilat ovat o C. Tuotteet sekoitetaan tuotantohallissa. Sekoitusastioiden (4-5 kpl) tilavuus on litraa. Tuotteet sekoitetaan ja pakataan tuotantohallissa. Kemikaaliraaka-aineita ei siirretä putkistoissa eikä pumpuilla, vaan kulloinkin tarvittava erä raakaainetta siirretään trukilla. Yrityksen valmistamista tuotteista (yhteensä 21) tärkeimmät ovat: PS-10 autoshampoo PS Polygen vahashampoo PS-kantosuoja (urea 37 %) Raaka-aineet Kemikaali Tärkeimmät laitoksella käytettävät luokitellut kemikaalit: R-lausekkeet Kulutus [l/a] Varoitusmerkintä Enimmäismäärä varastossa [t] Metanoli (99 %) T, F R ,75 23/24/25-39 Isopropanoli (99 %) F, Xi R ,95 Teollisuusbensiini Xn, N R10-51/ ,6 Kloorivety % C R ,01 Rikkihappo % C R ,01 Natriumhypokloriitti C, N R ,006 Natriumhydroksidi C R kg 0,1 Natriummetasilikaatti C R ,99 Natrium- F, Xi R kg 0,1 tripolyfosfaatti Ammoniumbifluoridi T, C R kg 0,025 Kaliumhydroksidi C R kg 0,025 Ammoniakkivesi 30% C, N R ,03 50 Butyyliglykoli Xi R Etyleeniglykoli Xn R Natriumkarbonaatti Xi R kg 0,3 Natriumperkarbonaatti Xn R / kg 0,3 Lisäksi käytetään ureaa (rakeina) noin tonnia vuodessa. Energian käyttö ja veden kulutus Varastointi Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon. Sähköä kuluu mm. pienkoneisiin ja laitteisiin sekä formuloinnin sähköviipperään. Trukin polttoaine on butaani. Vesi otetaan kaupungin verkosta, vuosikulutus on noin m 3. Suurin osa vedestä kuluu tuotteiden valmistukseen. Raaka-ainekemikaalit varastoidaan tuotantotilasta erillään olevassa kylmässä ja lukittavassa varastorakennuksessa. Kemikaalit on merkitty tarpeellisin tuotemerkinnöin Reach-asetuksen mukaisesti. Metanoli säilytetään omassa va-

4 4 luma-altaallisessa lukittavassa kontissa varastorakennuksen vieressä. Myös palavat nesteet varastoidaan omassa valuma-altaallisessa kontissa pihaalueella. Konteissa on ilmastointi. Tuotantotiloissa kemikaaleja varastoidaan kerrallaan vain valmistuserään tarvittava määrä. Kemikaalit säilytetään tuotantotiloissa niille varatuilla ja merkityllä alueilla, jotka tullaan suojaamaan valuma-altailla. Tuotteita ei varastoida, koska ne vanhenevat nopeasti. Niitä toimitetaan asiakkaille päivittäin pääasiassa kuljetuspalveluja käyttäen. Butaani säilytetään 12 kg:n pulloissa lukitussa ulkovarastossa. Pulloja on varastossa kerrallaan noin 1-2 kpl. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Hakemuksen mukaan yrityksen käytössä oleva tekniikka on parasta mahdollista. Tuotantomenetelmät ovat itse kehitettyjä ja niissä on häiriöitä hyvin vähän. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin, viemäriin ja maaperään Hakemuksen mukaan toiminnasta ei synny päästöjä vesiin, viemäriin tai maaperään. Kemikaaleja sekoitetaan vain siihen tarkoitetulla alueella. Tuotantotiloissa on kaksi viemärikaivoa, jotka suljetaan kiinteällä kannella tai imeytysmatolla aina, kun sekoittajia käytetään tai kemikaaleja käsitellään. Piha-alue on päällystetty asfaltilla. Siellä ei ole sadevesiviemäröintiä. Hulevedet johdetaan kallistusten avulla maastoon. Jätevesiä syntyy astioiden pesusta. Yhtiön Hepolamminkadun toimipisteessä syntyneistä pesuvesistä on otettu näytteet ja Pesuvedet vastaavat laadultaan nykyisissä tuotantotiloissa syntyviä pesuvesiä. Analyysi Pesuvesinäyte Pesuvesinäyte ph 10,8 9,6 sameus NTU sähkönjohtavuus ms/m ,5 kiintoaine mg/l metanoli (mg/l) mg/l ammoniumtyppi mg/l 56 0,44 mineraaliöljypitoisuus C 10 -C 21 mg/l 2,8 0,66 mineraaliöljypitoisuus C 22 -C 40 mg/l 0,48 0,51 hiilivedyt C 5 -C 10 mg/l 0,64 0,53 - tetrakloorieteeni* µg/l 5, kloroformi* µg/l - 12 * Valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) liitteessä 1 A mainittu aine, jota ei saa päästää vesihuoltolaitoksen viemäriin. Jätevesiselvityksessä todetaan, että analyysitulosten perusteella viemäriin johdetut vedet soveltuvat toimitettaviksi jätevedenpuhdistamolle.

5 5 Päästöt ilmaan Toiminnasta ei synny päästöjä ilmaan. Metanolia ja liuottimia ei lämmitetä, joten ne eivät höyrysty. Melu Melua syntyy rahti- ja ajoneuvoliikenteestä. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Jätelaji EWCtunnus Määrä Käsittely [t/v] Puiset kuormalavat kierrätys Pahvipakkaukset hyötykäyttöön (Sita) Muovitynnyrit n.100kpl. pesu ja uudelleenkäyttö omassa toiminnassa Muovikanisterit ja -kontit * n.10 Ongelmajätteen käsittelyyn (Tarastenjärven vastaanottopiste) Muoviset pakkausmateriaalit n.10 kierrätys (Sita) Sekajäte kaatopaikka TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Muovikanisterit ja kontit käytetään uudelleen, kierrätetään tai toimitetaan ongelmajätteen keräyspaikkaan. Ongelmajätepakkausten lisäksi toiminnassa syntyy myös muita ongelmajätteitä kuten loisteputkia, paristoja, elektroniikkaromua, jotka toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Hakemuksen mukaan toiminta ei vaikuta yleiseen viihtyvyyteen, koska laitos sijaitsee pienteollisuusalueella. Käyttöturvatiedotteet ja tuote-etiketit ovat lain ja vaatimusten mukaisia sisältäen kaikki varoitusmerkinnät. Toiminnalla ei normaalitilanteessa ole vaikutuksia ympäristöön. Kemikaalien huolellisella käsittelyllä, suojatoimenpiteillä sekä ohjeita noudattamalla vältetään kaatumis- ja valumisvahingot, joista ei kuitenkaan hakemuksen mukaan synny merkittäviä ympäristövaikutuksia. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Raaka-aineiden kulutuksesta ja valmistettujen tuotteiden määristä pidetään kirjaa. Jokaisesta valmistetusta torjunta-aine-erästä otetaan näyte, joka säilytetään kolme vuotta. Seosten alkoholipitoisuus mitataan ominaispainomittarilla. Metanolin määrää nesteessä mitataan taitekerroinmittarilla. Jätteistä pidetään kirjaa laskutuksen perusteella.

6 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 6 Vahinko- tai laiterikkotilanteissa on mahdollista, että raaka-aineita tai lopputuotetta pääsee vähäisiä määriä maaperään tai viemäriin. Valumien ja vuotojen varalta on varattuna imeytysainetta. Toimenpiteet ympäristövahinkojen varalta: Lattiakaivon sulkeminen formuloinnin ja kemikaalien käsittelyn ajaksi Haitallisten raaka-aineiden varastointi erillisissä varastokonteissa Kemikaalien käsittely sisätiloissa ja päällystetyllä pinnalla Palavien nesteiden varastointi erillään rakennuksesta varastokonteissa Pelastuslaitoksen kanssa on käyty läpi toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalle. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset , , tarkastuksella , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastus Lausunnot Hakemus on kuulutettu Tampereen kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Aamulehdessä Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 37 ja 38 :n mukaisesti niille asianosaisille, joita asia erityisesti Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaoston lausunto: Tarkastus: Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö teki tarkastuksen JL-Tuotteet Oy:n Tauskonkatu 29 toimipisteeseen. Tarkastuksella todettiin, että kemikaalien valmistaminen ja pakkaaminen oli jo aloitettu. Tuotanto: JL-Tuotteet Oy on kemiantehdas, jonka tuotannosta noin 60 % on torjunta-aineita ja lasinpesunesteitä. Laitoksen tuotantomäärä on noin tonnia vuodessa. Tuotanto tapahtuu (C-hallissa) litran vetoisissa sekoitussäiliöissä, joita on 8-11 kappaletta. Osa tuotteista sekoitetaan 1000 litran muovikonteissa. Pääraaka-aineita ovat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (mm. metanoli, white spirit), urea, sooda ja hapot. Metanoli on nykyisin korvattu jossain tuotteissa 1,2-etaanidiolilla. Valmistettavat tuotteet ovat pääsääntöisesti nestemäisiä ja ne pakataan litran vetoisiin muoviastioihin. Seosten formulointilämpötilat ovat o C. Imeytysainetta ei ollut saatavilla kemikaalien käsittelypaikoilla.

7 7 Varastointi: Tuotantohallissa on varastoituna sekä raaka-ainekemikaaleja että tuotteita. Säilytyspaikoilla ei ollut allastusta. Tuotantohallissa on kaksi avointa lattiakaivoa jätevesiviemäriin toinen kaivoista on sekoitussäiliöiden vieressä ja toisen lattiakaivon lähellä sekoitetaan mm. metanolipohjaisia tuotteita ja pakataan tuotteita kuluttajapakkauksiin 1000 litran kontista. Ulkona on kaksi allastettua tuuletusaukollista konttia palavien nesteiden varastona. Varastokonttien merkinnät on puutteelliset ja metanolipakkauksissa (á litraa) ei ollut mitään merkintöjä. Kylmässä varastohallissa on varastoituna raaka-aineita, tyhjiä tynnyreitä ja puulavoja. Koko piha-alue ja kylmänhallin lattia on asfaltoitu. Alue on aidattu ja portti on lukittavissa. Jätteet: Kemikaalipakkauksia pestään ja kierrätetään. Puulavoja käytetään uudestaan. Varsinaista jätepistettä ei pihalla näkynyt. Hakemuksessa esitetään, että tuotanto tapahtuu tuotantohallissa. Kemikaalien sekoittamista ulkona vältetään mahdollisuuksien mukaan ja, mikäli se on välttämätöntä, sekoittaminen tehdään siihen osoitetussa tiivispohjaisessa paikassa, jossa on huomioitu ympäristö- ja paloturvallisuus. Ympäristönsuojeluyksikkö katsoo, että toiminnassa on huolehdittava siitä, ettei haitallisia aineita pääse viemäriin eikä ympäristöön. Kemikaalien valmistus ja sekoittaminen tulee pysyttää sisätiloissa. JL-Tuotteet Oy:n toimitilat ja toiminta Tauskonkatu 29:ssä eivät kaikilta osin vastaa ympäristölupahakemuksessa esitettyä. Muilta osin ympäristönsuojeluyksiköllä ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemukseen Tampereen kaupungin kaavoitusarkkitehdin lausunto: 'Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) kyseinen alue on työpaikka-aluetta (TP). Merkinnällä osoitetaan liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti merkittäviä alueita. Alueelle voidaan sijoittaa asumista, jos siihen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Suunnittelumääräys: alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen. Alue kuuluu maakuntakaavassa Tampereen seudun kehä-ii kehittämiskäytävään (kk1). Maakuntakaavassa alueen itäpuolelle on osoitettu viheryhteystarve. Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ja ) alue on tuotantovaltaisen yritystoiminnan aluetta (T-3). Alue varataan pienteollisuus- ja tuotantotiloille sekä niihin liittyville varasto-, liike- ja toimistotiloille. Liike- ja toimistotiloja voidaan rakentaa enintään 1/3 toimintojen kerrosalasta. Itäpuolella sijaitseva Ruskonpuisto on yleiskaavassa osoitettu merkittäväksi viheralueena säilytettäväksi alueeksi. Alueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava no 5145, jonka mukaan kyseinen alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T 10 ). Korttelialueelle saa sijoittaa teollisuus- ja varastorakennusten lisäksi myymälä- ja konttorirakennuksia ja muita vastaavia palve-

8 8 lutarkoituksiin osoitettavia rakennuksia ja toimintoja, kuitenkin siten, että em. tilojen yhteenlaskettu kokonaismäärä tontilla on korkeintaan 10 % rakennetun ja samanaikaisesti rakentuvan teollisuus- ja varastotilan määrästä. Tontille saadaan myös sijoittaa rakennetun tai samanaikaisesti rakentuvan teollisuusja varastotilan toimintaa varten välttämättömän henkilökunnan asuntoja. Asuntojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m 2 kun tontin rakennusoikeus on alle 1000 m 2 kerrosalaa ja tätä suuremmilla tonteilla 10 % sallitusta rakennusoikeudesta, kuitenkin enintään viisi asuntoa. Tontilla on varattava tarpeelliset kuormaus- ja purkamistilat. Rakennuksen etäisyyden tontin rajasta on oltava vähintään puolet rakennuksen korkeudesta. Tontin ulkovarastoalueet on ympäröitävä vähintään 180 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Tontin pinta-ala on 5106 m 2, rakennusoikeutta on 2553 m 2 ja tonttitehokkuus on e=0,5. Alueen etelä- ja länsipuolella on teollisuusaluetta. Pohjois- ja itäpuolella on Ruskonpuisto. Lähin asutus sijaitsee Hervannassa alueen lounaispuolella noin 700 metrin etäisyydellä. Tontilla tapahtuva toiminta on kaavan mukaista eikä maankäytön suunnittelulla ole asiaan huomautettavaa.' Tampereen Veden lausunto: Tampereen Vesi toteaa lausunnossaan, että JL-Tuotteet Oy:n vedenkulutus on noin 2100 m 3 /a. Jätevesiselvityksen mukaan kokonaisjätevesimäärä sisältäen saniteettijätevedet on alle 80 m 3 /a, joista arvioitu viemäriin laskettavan pesuveden määrä on noin 60 m 3 /a. Pesuvesi muodostuu huoltojen yhteydessä sekoitusastioiden pesusta. Toiminnanharjoittaja on loppuvuodesta 2009 teettänyt selvityksen tuotannon jäteveden yleisistä laatuparametreista sekä hiilivetypitoisuuksista. Tampereen Vedelle toimitetun tutkimusraportin mukaan jätevesi täyttää luvassa vähintään analysoitavaksi määrättyjen arvojen osalta Tampereen Veden yleisissä toimitusehdoissa jätevedelle asetetut raja-arvot. Jätevedestä löytyi molemmilla analyysikerroilla tetratetrakloorieteeniä 5,4 ja 11 µg/l ja toisella kerralla myös kloroformia 12 µg/l. Kummankin päästäminen viemäriin on asetuksen 1022/2006 mukaan kielletty. Pitoisuus on kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin vesistön ympäristönlaatunormi ja jäteveden määrä on pieni. Jätevedestä löytyi myös vähäisiä määriä bentseenijohdannaisia. Nämä pitoisuudet eivät aiheuta ongelmia jätevedenpuhdistamolla. Tampereen Veden mielestä JL-Tuotteet Oy:n toimintaan uudessa toimipisteessä (Tauskontakatu 29, Tampere) voidaan soveltaa jätevesien osalta samoja lupaehtoja kuin, mitä on edellytetty toiminnalta Hepolamminkadulla. Tampereen Vesi pitää tärkeänä, että toiminnanharjoittaja toiminnassaan estää tuotannon aikaisen kuormituksen jätevesiin ja minimoi mahdollisten säiliöiden, sekoittimien ym. pesun aikaisen kuormituksen jäteveteen. Erityisesti on vältettävä kiellettyjen aineiden johtamista viemäriin (asetus 1022/2006, esim. tetratetrakloorieteeniä tai kloroformia).

9 9 Tampereen Vesi pitää myös tärkeänä hyvän valmiuden ylläpitämistä häiriötilanteiden ja muiden poikkeustilanteiden hoitamiseksi. Sille on tärkeää, että ympäristölupapäätöksessä säilytetään päätöksessä oleva lupamääräys, jonka mukaisesti tilanteesta, jossa on vaara haitallisten aineiden joutumisesta viemäriin, on lisäksi ilmoitettava Tampereen Vedelle. Tampereen Vesi korostaa, että kaikilla toiminnanharjoittajilla on velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta pyydettiin lausuntoa päivätyllä kirjeellä. ELY-keskus ilmoitti, että se ei anna hakemuksesta lausuntoa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia, eikä esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijaa on kuultu ja päivätyillä kirjeillä. Hakija ei antanut lausunnoista vastinetta. ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS Ratkaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää JL-Tuotteet Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kemikaalien valmistukseen lupahakemuksen mukaisesti ja annettuja lupamääräyksiä noudattaen. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Kemikaalien käsittely 1 Tuotantotilan lattiakaivo, jonka läheisyydessä käsitellään kemikaaleja, on pidettävä jatkuvasti tiiviisti suljettuna. Lattialle vuotaneet kemikaalit on välittömästi imeytettävä imeytysaineeseen. Kemikaalien käsittelyalueen lattian on oltava kemikaaleja kestävällä pinnoitteella päällystetty. Kemikaaleja saa käsitellä vain sisällä tuotantotiloissa. (YSL 43 ja YSA 19 ) Päästöt viemäriin 2 Viemäriin ja sitä kautta kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon johdettavaan jäteveteen ei saa laskea sellaista jätettä tai johtaa jätevesiä niin, että siitä on haittaa viemärin rakenteelle, puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai lietteen hyötykäytölle. Viemäriin ei myöskään saa johtaa aineita, joiden johtaminen vesihuoltolaitoksen viemäriin on valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista mukaan kielletty. (YSL 43 ja 47, YSA 19, VNA 1022/2006) 3 Kemikaaliastioiden pesua varten tuotantohalliin on järjestettävä muusta toiminnasta erillään oleva pesupaikka mennessä. (YSL 43 ja YSA 19 )

10 10 4 Prosessissa syntyvistä pesuvesistä on otettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta näyte kahdella eri kerralla mennessä. Sekoitussäiliöiden pesuvesistä näyte on otettava kokoomanäytteenä niin, että siihen sisältyy pesuvesiä kaikista sekoitusastioista. Jos kokoomanäytteen otto ei ole mahdollista, näyte on otettava kunkin sekoitusastian pesuvesistä erikseen. Kemikaaliastioiden pesupaikalla syntyvistä pesuvesistä näytteet on otettava myös kahdella eri kerralla. Näytteet on otettava vuorokauden kokoomanäytteinä, jos se on mahdollista. Näytteistä on analysoitava ainakin ph, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, metanoli, ammoniakki ja kokonaishiilivetypitoisuus (erikseen tetrakloorieteeni ja kloroformi). Näytteenoton yhteydessä on mitattava veden lämpötila. Tutkimustuloksissa on raportoitava edellä mainittujen lisäksi myös tetrakloorieteenin ja kloroformin pitoisuudet. Tulokset on toimitettava tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Tampereen Vedelle heti niiden valmistuttua. Pirkanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa tulosten perusteella määrätä pesuvesien käsittelystä ja säännöllisestä tarkkailusta. (YSL 43 ja 47, YSA 19 ja 36 ) Varastointi 5 Raaka-aineet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- ja pohjavesille. Kemikaalit on säilytettävä suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa ja varastoitava lukittavissa tiloissa, jotka ovat katettuja ja tiivispohjaisia. Tilojen on oltava viemäröimättömiä tai viemäreiden suljettuja. Lisäksi kemikaalit on varastoitava siten, että niiden keskenään reagoiminen estyy. Nestemäisiä kemikaaleja sisältävät astiat on varustettava esimerkiksi suoja-altailla niin, että vuototapauksissa ne saadaan kerättyä hallitusti talteen. Tuotantotiloissa varastoitavat kemikaalit on varustettava suoja-altailla viimeistään mennessä. (YSL 43, YSA 19, JäteL 6 ja 19, JäteA 5 ja 6 ) Melu 6 Laitoksen toiminnan melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla, taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä eikä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla melun keskiäänitason L Aeq päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 db. Melutilannetta on tarvittaessa Pirkanmaan ELY-keskuksen määräyksestä selvitettävä joko mittauksin tai teettämällä melun leviämisselvitys. (YSL 43 ja 46, YSA 19 )

11 11 Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 7 Jätteet saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai kuljetukseen, joka on hyväksytty ympäristönsuojelu- ja jätelain edellyttämällä tavalla. Luvan saajan on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä oleva jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. (YSL 43 ja 45, YSA 19, JäteL 6 ja 15, JäteA 3 ) 8 Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Samansisältöisiä ongelmajätteitä voidaan yhdistää, mutta ei kuitenkaan laimentaa. Nestemäisessä muodossa olevat ongelmajätteet on varastoitava siten, että vuototapauksissa ongelmajäte saadaan kerättyä hallitusti talteen. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa ongelmajätteiden käsittelyyn. Ongelmajätteen siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Myös ongelmajätepisteeseen toimitettavista jätteistä on oltava tosite. (YSL 43 ja 45, YSA 19, JäteL 6 ja 15, JäteA 5 ja 6, VNp 659/96) Häiriö- ja poikkeustilanteet 9 Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta laitosalueella on oltava aina varattuna riittävä määrä imeytysmateriaalia, joka on helposti saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet aineet on kerättävä välittömästi talteen. Käytetyt imeytysaineet on toimitettava ongelmajätteenkäsittelyyn. (YSL 7, 8, 43, 45 ja 62, YSA 19, JäteL 19 ja 20 ) 10 Häiriötilanteista on viipymättä ilmoitettava Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tällaisia häiriötilanteita ovat: poikkeuksellisen suuret päästöt vahingot ja onnettomuudet, joissa haitallisia aineita pääsee vuotamaan pintavesiin, pohjavesiin, viemäriin, maaperään tai haihtumaan ilmaan poikkeuksellisten, erityisiä toimia vaativien, jäte-erien syntyminen Tilanteesta, jossa on vaara haitallisten aineiden joutumisesta viemäriin, on lisäksi ilmoitettava Tampereen Vedelle. Yllämainituissa tilanteissa on myös välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. (YSL 7, 8, 43, 45, 62 ja 76, YSA 19 ja 30, JäteL 6, 19, 20 ja 52 ) Tarkkailu ja raportointi 11 Toiminnasta syntyvistä jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on selvittävä eri jätemateriaalien jätenimike, tunnusnumero (EWC-koodi), määrä, toimi-

12 12 tuspaikka sekä kuljetus-, hyödyntämis- tai käsittelytapa. (YSL 46, YSA 19, JäteL 51, YMA 1129/2001) 12 Toiminnanharjoittajan on raportoitava vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot toiminnasta ja sen päästöistä Pirkanmaan ELY-keskukselle. Raportissa, joka on soveltuvin osin toimitettava sähköisesti, on esitettävä vähintään seuraavat asiat: pääraaka-aineiden kulutus (nimi ja vuotuinen käyttömäärä) valmistettujen tuotteiden määrä toiminnassa syntyneet jätteet (määrä, EWC-koodi, alkuperä, hyödyntäminen, toimituspaikka) veden- ja energiankulutus arvio viemäriin johdetun prosessijäteveden määrästä vuoden aikana sattuneet häiriötilanteet (ajankohta ja kesto, syy, päästöt, muut seuraukset, korjaustoimenpiteet ja mahdolliset valitukset) vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat ympäristönsuojeluinvestoinnit muutokset toiminnassa Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat tulee säilyttää vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisia varten. (YSL 46, YSA 19, JäteL 51 ja 52, JäteA 22, YMA 1129/01) Toiminnan mahdollinen lopettaminen 13 Luvan saajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä Pirkanmaan ELY-keskukselle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 43 ja 90, YSA 19, JäteL 6 ) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä naapurussuhteista annetun lain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Aluehallintovirasto katsoo, että asetetut lupamääräykset huomioon ottaen laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon

13 13 toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut Hakemuksen mukainen ja siinä esitetyn laajuinen toiminta on kaavan mukaista eikä toiminnan luonne, pilaantumisen todennäköisyys tai onnettomuusriski ole sellainen, että se estäisi laitoksen toiminnan alueella. Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Lupamääräyksillä varmistetaan, että ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset ja ympäristönsuojeluasetuksen vaatimukset täyttyvät. Kemikaalien käsittely Ympäristölupatarkastuksella havaittiin, että kemikaalien käsittelyyn liittyi useita riskitekijöitä, joiden vuoksi viemäriin voi vahinkotilanteessa päästä kemikaaleja. Tämän vuoksi lattiakaivo on pääsääntöisesti pidettävä jatkuvasti suljettuna. Sekoitussäiliöiden pesun ajaksi lattiakaivo voidaan avata. Hakemuksessa kerrotaan, että kemikaalien sekoittamista ulkona vältetään mahdollisuuksien mukaan. Aluehallintovirasto katsoo kuitenkin, että kemikaaleja ei missään tapauksessa saa sekoittaa ulkona, koska siitä aiheutuisi maaperän, pohjaveden tai pintavesien pilaantumisriski. (Lupamääräys 1) Päästöt viemäriin Viemäriverkostoon saa johtaa vain sinne sopivia vaarattomia jätevesiä siten, ettei jätevesistä aiheudu haittaa viemäriverkostolle, eikä puhdistamon toiminnalle. Prosessissa syntyy pesuvesiä, jotka johdetaan käsittelemättöminä viemäriin. Hakemuksen liitteenä oli yhtiön edellisessä toimipaikassa syntyvien pesuvesien laatuselvitys. Sen mukaan vedet sisälsivät mm. tetrakloorieteeniä 5,4 µg/l ja 10 µg/l sekä kloroformia toisella näytteenottokerralla 12 µg/l. Ne ovat valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista aineista (1022/2006) liitteessä 1 A mainittuja aineita. Tällaisia aineita ei saa päästää vesihuoltolaitoksen viemäriin. Aineen ympäristölaatunormi (kokonaispitoisuus sisämaan pintavedessä) on tetrakloorieteenin osalta 10 µg/l ja kloroformin osalta 12 µg/l. Toiminnanharjoittaja mukaan (täydennys ) aineita on saattanut päästä viemäriin pesuloista tulleiden muoviastioiden pesusta. Tetrakloorieteeni on kemiallisissa pesuloissa käytetty kuivapesuaine. Nykyisin laitokselle otetaan toiminnanharjoittajan mukaan vastaan vain omia kierrätysastioita, joissa on yrityksen oma etiketti. (Lupamääräys 2) Ympäristölupatarkastuksella selvisi, että kemikaalien käsittelypaikan läheisyydessä oleva lattiakaivo joudutaan pitämään jatkuvasti avoinna, koska kemikaaliastioita pestään päivittäin. Tarkastuksella havaittiin myös, että tuotantohallissa on toinen lattiakaivo, jonka läheisyyteen pesupaikka voidaan sijoittaa. Kemikaalivuotoriskille altis lattiakaivo on mahdollista pitää jatkuvasti suljettuna, kun kemikaaliastiat pestään asianmukaisessa pesupaikassa. (Lupamääräys 3)

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus,

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, E Etelä-Suomi Päätös Nro 119/2012/1 Dnro ESAVI/703/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2012 ASIA Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, Salo. HAKIJAT Omya

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot