SAARENSALMEN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARENSALMEN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA SAARENSALMEN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA 0420-C Puistokatu 2 A, PL 383, Jyväskylä puh. (014) , faksi (014)

2 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET LOMA-ASUMISEN TRENDIT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT LÄHTÖKOHDAT Sijainti ja yhdyskuntarakenne Suunnittelutilanne Seutukaava Yleiskaava Ranta-asemakaava Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö ja muinaismuistot YLEISSUUNNITELMAN KUVAUS Matkailupalvelut ja loma-asunnot Pysyvä asuminen Alueen yhteistilat Liikenneverkko ja veneily Ulkoilu- ja virkistyskäyttö Loma-asuntomessujen aluetarpeet ja toiminnot Saarenkylän ja muun lähialueen toimintojen hyödyntäminen YLEISSUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön Taloudelliset vaikutukset JATKOTOIMENPITEET...17 YLEISSUUNNITELMAKARTTA MK 1: HAVAINNEKUVAT (1-3) OHEISAINEISTOT: Saarensalmen loma-asuntokylän hankesuunnitelma (2004). Saarensalmen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (2001). Kinnulan Kivijärven rantayleiskaava (1999). Saarensalmen matkailukylä; alueenkäyttösuunnitelma (1997). Saarensalmen ranta-asemakaava (1996). Kotkan asuntomessujen näytteilleasettajatutkimus (2002). Suorakanava Oy, Kotka. Mäntylä, Pekkanen, Schneck (1998): Haja- ja loma-asumisen uudet muodot: tulevaisuuden näkymiä ja kehittämismahdollisuuksia. YTK julkaisuja 76. Teknillinen korkeakoulu. Espoo.

3 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 2 (18) 1 SUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET Saarensalmen alueesta on laadittu matkailukylän alueenkäyttösuunnitelma vuonna Suunnitelma ei kuitenkaan ole edennyt konkreettisiin toimiin. Alueen kehittämisen vauhdittamiseksi laadittiin kunnan toimesta hankesuunnitelma vuonna Tarkoituksena on saada alueelle loma-asuntokylä, joka osaltaan nostaisi Kinnulan kunnan matkailuelinkeinon tasoa. Hankesuunnitelma on käsitelty elinkeinolautakunnassa Kunnanhallitus hyväksyi sen ja esitti kunnanvaltuustolle hankkeen eteenpäin viemistä sillä ehdolla, että infrastruktuurin rakentamiseen saadaan ulkopuolista rahoitusta. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen Wiitaseudun kuntien Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan - yhteisenä tavoitteena on saada seutukunnalle loma-asuntomessut vuonna Asuntomessujen hallitukselle tarjotaan kaikkien kolmen kunnan kohteet, joista Saarensalmi on yksi. Hallitus tekee messukohteen valinnan kuluvan vuoden aikana. Nyt laadittava yleissuunnitelma palvelee sekä alueen kehittämistä että loma-asuntomessujen hakuprosessia. Alue on toteutettavissa myös ilman messuja. Saarensalmen alueesta laadittavan yleissuunnitelman tavoitteena on visioida alueen kehittämismahdollisuuksia ja toimintojen sijoittumista osana laajempaa matkailu- ja yhdyskuntarakennekokonaisuutta. Suunnitelmassa huomioidaan - Kinnulan kunnan matkailun kehittämistarpeet - Saarenkylän kehittämistarpeet - Saarensalmen alueen kehittämistarpeet. - uusin vapaa-ajan asumista ja sen tulevaisuutta koskeva tutkimustieto - mahdollisten loma-asuntomessujen järjestämiseen ja oheistoimintoihin liittyvät tarpeet. Suunnittelun lähtökohtana ovat alueen paikalliset ominaispiirteet ja vetovoimatekijät. Näitä ovat mm. monipuolinen ja paikoitellen karu Suomenselän luonto, poikkeuksellisen hyvät kalavedet, vireän maaseutukylän läheisyys, laajakaistayhteyksien rakentamismahdollisuus sekä sijainti Pohjanmaan portilla. Myös Euroopan kaukovaellusreittiin (E6) kuuluva Peuran polun retkeilyreitti on helposti saavutettavissa. Se kulkee noin 10 kilometrin päässä Saarensalmesta itään. Yleissuunnitelman on laatinut Suunnittelukeskus Oy. Projektipäällikkönä on toiminut insinööri Markku Kuokkanen, suunnittelijana arkkitehtiyo. Helena Raatikainen ja 3D-mallin laatijana arkkitehti Tuomo Järvinen. Suunnittelutyön aloituskokous (ohjausryhmä) pidettiin Kinnulan kunnassa , jolloin kartoitettiin lähtötiedot ja tavoitteet. Yleissuunnitelma laadittiin kesä-heinäkuun aikana. Yleissuunnitelma viedään elinkeinotoimikuntaan ja edelleen kunnanhallitukseen ja/tai kunnanvaltuustoon jatkopäätöksiä varten. Ranta-asemakaavan muutostarpeiden arvioimista varten järjestetään viranomaisneuvottelu.

4 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 3 (18) 2 LOMA-ASUMISEN TRENDIT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Joka neljännellä suomalaisella on käytössään loma-asunto. Se voi olla joko yksityisomistuksessa tai yhä useammin suvun tai muun yhteisön yhteisomistuksessa. Loma-asuntojen käyttöajat ovat jatkuvasti pidentyneet ja varustetaso on noussut luvulta lähtien kysyntä on kohdistunut rantakohteiden lisäksi myös kuivan maan kohteisiin, kuten mummon mökkeihin ja pientiloihin. Vapaa-ajan asuntojen käyttö / käyttäjät voidaan jakaa neljään ryhmään: 1. Perinteinen mökkielämä noin puolet omistajista kuuluu tähän ryhmään omistajilla maaseututausta mökit vaatimattomia, pienehköjä, suhteellisen vanhoja ja kesäkäyttöön tarkoitettuja käytössä niin kauan kuin rakennusten käyttöikä suo 2. Korkeatasoinen vapaa-ajan asuminen yhdistyneenä korkeatasoiseen vapaa-ajan viettoon edustaa modernia elämäntapaa suuri ja nopeasti kasvava ryhmä mökkeilyyn sisältyy muitakin vapaa-ajan aktiviteettejä loma-asunnot korkeatasoisia ja talviasuttavia 3. Hyvin varustetut talviasuttavat vapaa-ajan asunnot yhdistyneenä maaseutu- ja luontohakuiseen elämäntapaa edustaa elämäntapaan, jossa maaseutuasumisella ja siihen liittyvillä toiminnoilla on suuri painoarvo osallistuminen maaseudun toimintaverkostoihin tärkeää loma-asunto talviasuttavana kakkosasuntona monet suunnittelevat muuttavansa loma-asunnon pysyvään asuinkäyttöön 4. Satunnainen mökkeily loma-aikoihin ja viikonloppuihin ajoittuva satunnainen vapaa-ajan vietto useimmiten vuokramökeillä Tulevaisuudessa vapaa-ajan asuntojen käyttö tulee lisääntymään mm. eläkeläisten määrän kasvun sekä työaikajärjestelyjen ja etätyön yleistymisen myötä. Kehitystä on tukenut hyvien tietoliikenneyhteyksien toteuttaminen myös hajaasutusalueilla. Myös elintason nousu ja loma-asuntojen aikaisempaa parempi saavutettavuus selittää kehitystä. Loma-asuntojen ja tonttien korkeat hinnat ohjaavat jatkossa kysyntää myös Järvi-Suomeen. Saarensalmen osalta keskeinen kohderyhmä löytynee Kinnulan pohjalaisista naapurikunnista Perhon, Lestijärven, Ylivieskan suunnalta. Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien loma-asuntojen määrän ja käyttöajan arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 mennessä. Tulevaisuudessa pääosa vapaa-ajan asuntojen kokonaistarpeesta voidaan tyydyttää vanhojen asuntojen kauppojen sekä korjaus- ja täydennysrakentamisen avulla. Uudistuotannon tarve tulee pienenemään. Markkinoilla on jatkossakin kysyntää rakennetuista ranta-

5 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 4 (18) kohteista ja kuivan maan kohteista, kuten mummon mökeistä ja pientiloista. Korkeatasoisten vapaa-ajan asuntojen kysyntä on jatkuvasti tarjontaa suurempaa. Vapaa-ajan asuntojen lisätarve tulee pienenemään jatkossa myös potentiaalisten ostajaperheiden määrän vähentyessä. Kehitystä ei täysin kompensoi edes odotettavissa oleva elintason nousu. Tulevaisuudessakin vapaa-ajan kiinteistöjen suurin ostajaryhmä ovat perheelliset vuotiaat. Vanhempien keski-ikäisten, vielä työelämässä olevien ostajien määrä on kasvussa. Uutena ryhmänä tulevat olemaan nuorehkot kaupunkilaisperheet elintason nousun ja (suku)varallisuuden kumuloitumisen seurauksena. Myös tämän ryhmän odotetaan kasvavan jatkossa. KUVA 1. Saarensalmen venesatama toimii myös kalasatamana. Saarensalmen alue voi parhaimmillaan tarjota vaihtoehtoja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin korkeatasoista loma-asumista, aktiviteetteja ympäröivässä luonnossa sekä vireän kylän välittömässä läheisyydessä. Kun alue sijaitsee Pohjanmaan portilla ja tärkeä potentiaalinen ostajaryhmä tulee siltä suunnalta, saattaisi pohjalaista rakennustapaa hyödyntävälle loma-asuntomallistolle olla kysyntää. Malliston suunnittelussa ja toteutuksessa voisi ensisijaisesti hyödyntää paikallista osaamista. Saarensalmen loma-asuntomessujen tavoitteet voivat olla tähänastista kunnia n- himoisempia: TOTEUTTAA SAARENSALMEN JA KINNULAN NÄKÖISET MESSUT, JOTKA MUODOSTAVAT MIELENKIINTOISEN, MUTTA TA- SAPAINOISEN KOKONAISUUDEN. Teemoina voisivat paikallisuuden lisäksi olla esimerkiksi ekologinen rakentaminen, etätyö, vaihtoehtoiset lämmitysmuodot sekä loma-asukkaiden ja kylän tai kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus.

6 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta RAPORTTI 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Sijainti ja yhdyskuntarakenne 5 (18) 0420-C4828 Saarensalmen alue sijaitsee Kinnulan kunnan kaakkoisosassa Saarenkylässä, joka on elinvoimainen maaseutukylä ja suosittua lomarakennusaluetta. Suunnittelualue sijaitsee Kivijärven rannalla ja sitä sivuaa Saarenkylä-Juureinen (6541) paikallistie, joka liittyy maantiehen 646 (Suomenselkätie). Kohde sijaitsee maisemallisesti ja liikenteellisesti keskeisellä paikalla, kylän ja venesataman välittömässä läheisyydessä. KUVA 2. Saarensalmen alueen yleissijainti.

7 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 6 (18) 3.2 Suunnittelutilanne Seutukaava Yleiskaava Keski-Suomen seutukaavassa (5. vaihekaava) on Saarensalmeen osoitettu matkailupalvelujen aluevaraus Alue rajautuu Saarenkylän lomaasutusvyöhykkeeseen. Saarensalmen kautta kulkee myös laivaväylä ja salmen suulla sijaitsee Saarensalmen venesatama LV Kinnulan Kivijärven rantayleiskaavassa (vahvistettu Keski-Suomen ympäristökeskuksessa ) Kaavassa Saarensalmen alue on varattu loma-asutukseen RA ja matkailualueeksi. 3 AT RA 2 () () VR RA 3 () ( ( ran () sm r 2 2 ran AT AT MU ()! MU RA 1 () () M () RA () 5 () () M M ran KUVA 3. Ote Kinnulan Kivijärven rantayleiskaavasta (2001).

8 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 7 (18) Ranta-asemakaava Saarensalmen rantakaava. Saarensalmen rantakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja ympäristökeskus on vahvistanut sen osittain Kaavassa alue on osoitettu pääosin matkailua varten (). Lisäksi alueelle on osoitettu asuinpientalokortteleita (AO) ja niihin liittyvät venevalkama (LV) ja uimapaikka (VV). KUVA 4. Ote Saarensalmen rantakaavasta, josta vahvistamispäätöksen ulkoupuolelle jäivät korttelit 18 ja 19. Saarensalmen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (2002) Kinnulan kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä 2002 Saarensalmen rantaasemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavassa alue on osoitettu pääosin matkailua varten (). Lisäksi alueelle on osoitettu uusi liiketontti (K-1) alueella asuvan yrittäjän tavoitteiden mukaisesti.

9 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 8 (18) Ranta-alueet on osoitettu kortteleiden yhteiskäyttöä (yk) varten sekä Lossivuoren ranta myös yleistä retkeily- ja ulkoilukäyttöä varten (VR). Ranta-alueille on osoitettu lisäksi saunan rakennusoikeudet sekä ohjeelliset uimaranta- ja venevalkama-alueet. VL LT VL K AO 222 vv lv VR sa vv YK YK VL sa sa KUVA 5. Ote Saarensalmen ranta-asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta (2002). Kaavamääräysten mukaan, mikäli -alueen rakennusoikeus muutetaan omarantaiseksi rakennuspaikaksi, rakennusoikeus on Kinnulan Kivijärven rantayleiskaavan mukainen rakennusoikeus.

10 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 9 (18) 3.3 Luonnonympäristö Kinnulan kunta sijaitsee Suomenselän reuna-alueella. Suurin järvi on Viitasaaren reittiin kuuluva Kivijärvi. Kivijärvi on syntynyt useiden luoteesta kaakkoon suuntautuneiden murtumalaaksojen yhtymäkohtaan, minkä vuoksi sen rantoja pirstovat lukuisat lahdet ja niemet. Kivijärven veden laatu on hyvä järven eteläosassa, Saarenkylästä etelään. KUVA 6. Kivijärvi on kuuluisa muikuistaan, mutta myös muuta kalaa saadaan runsaasti. Lammaslahden alueella ympäristö on valtaosin nuorta mäntyvaltaisa sekametsää, ranta-alueilla kasvaa paikoin tervaleppää. Vallitseva kasvillisuus on kuivahkoa mäntykangasta. Tuoretta kangasta esiintyy paikoittain laikuittaisesti. Maapohja on kivistä moreenia. Lammaslahden etelärannalla on laaja vesimaisemasta hyvin erottuva rantalouhikko. KUVA 7. Lammaslahden rantalouhikolla on maisemallisia arvoja. Kaavojen laatimisen yhteydessä on tehty luonto- ja maisemaselvitys vuonna 1997 sekä maastokatselmukset kesäkuussa Niiden mukaan alueeseen ei si-

11 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 10 (18) sälly erityisiä luonnonarvoja Lossivuoren ja Lammaslahden rantalouhikon ma i- semallisia arvoja lukuun ottamatta. KUVA 8. Lossivuoren louhikko antaa erityisen luonteen koko alueelle. 3.4 Rakennettu ympäristö ja muinaismuistot Alue on pääosin loma-asutusta, mutta läheisyydessä on myös pysyvää asutusta. Alueelle on rakennettu vesijohtoverkosto sekä osin myös viemäriverkko, alueella toimii yksi maapuhdistamo. Maantie Saarenkylä-Juureinen 6541 välittää liikennettä Saarensalmen kautta maantielle 646 (Suomenselkätie) ja Kinnula-Viitajärvi 759 maanteille. Alueelta ei ole löydetty kiinteitä muinaismuistoja. KUVA 9. Saarensalmen silta kalasatamasta katsottuna. Lossivahdin talo häämöttää vastarannalla puuston suojassa.

12 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 11 (18) KUVA 10. Lossivahdin talo on tielaitoksen tiepiirin omistuksessa ja rakennettu 1960-luvulla

13 Kinnulaan SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 12 (18) 4 YLEISSUUNNITELMAN KUVAUS Yleissuunnitelma palvelee Saarenkylän ja Saarensalmen alueen kehittämistä sekä vuoden 2007 loma-asuntomessujen hakuprosessia. Siinä on huomioitu yleiset vapaa-ajan asumisen kehitysnäkymät. Suunnitelmassa on tarkasteltu myös omarantaisten loma-asuntojen toteuttamismahdollisuuksia osana loma-asuntokylää. Perusideana on korkeatasoinen, laajakaistayhteyksin varustettu loma-asuntokylä, joka koostuu loma-asunnoista ja yhteisistä tiloista, joita ovat kaksi rantasaunaa ja yhteistalo. Ranta-alue, ulkoilureitti ja venevalkamat ovat yleisessä virkistyskäytössä. Messukokonaisuuteen esitetään liitettäväksi myös lossivahdintalo sekä Lossivuoren koillislaidan kolme ranta-asemakaavan mukaista pientalotonttia (AO). Saarensalmeen ei esitetä mitään puuhamaita, vaan lomailija voi täällä hakea aktiviteetteja ympäröivästä luonnosta ja viereisen maalaiskylän toiminnoista ja verkostoista. Saarensalmi Vene- ja kalasatama messuaikana myös suoramyyntipaikka Venevalkama venelaituri ja -vaja Asuin- tai lomahuoneistoja tai kylän palveluita "yhteistalo" Omarantaiset loma-asunnot Ulkoilureitti louhikoiden kohdalla rakennettu kulkusilta Muinaishauta Ravintola / info Grillipaikka Kalliokiipeily Yhteinen rantasauna Näyttelytilat Paikoitus Näyttelytilat ó ó Tornihuoneistot Laavu ja venevalkama Yhteinen rantasauna Messukahvio Näyttelytilat Lossivuori vaihtoehtoinen "yhteistalo" Palvelupiste Paikoitus Paikoitus Mäntysaari KUVA 11. Ote Saarensalmen yleissuunitelmasta (VE1). 4.1 Matkailupalvelut ja loma-asunnot Kaikki alueen loma-asunnot, myös mahdolliset omarantaiset (2-4 mökkiä), on esitetty toteutettavaksi ranta-asemakaavan mukaisesti matkailupalveluiden alueena () eli loma-asuntokylän muodossa. Loma-asunnot voivat olla vuokrattavia tai lomaosakkeita. Ranta-asemakaavaan verrattuna loma-asuntojen määrä on

14 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 13 (18) vähentynyt yhdellä. Näin on saatu Lossivuoren laelta rantaan ulottuva yhtenä i- nen ulkoilualue reitteineen korvaamaan omarantaisten loma-asuntojen kohdalla poistuvaa rantapolun osuutta. Suunnitelmassa on loma-asuntoja yhteensä 18, kooltaan kerrosneliömetriä ja pääosin yksikerroksisia. Lossivuoren laella olevat loma-asunnot ovat IIkerroksisia. Kaikissa loma-asunnoissa on oma pihasauna, omarantaisissa mökeissä rantasauna. Omarantaisina on esitetty lossivahdin talon viereiset kaksi loma-asuntoa ja VE 2:ssa lisäksi kaksi eteläisintä loma-asuntoa. Alueella on kaksi yhteiskäyttöön tarkoitettua suurta rantasaunaa. KUVA 12. Näkymä Lossivuoresta. Lossivahdin talon eteläpuoliset loma-asunnot on esitetty toteutettavaksi 70-luvun tyylisinä lossivahdin taloa mukaillen. Muissa loma-asunnoissa esitetään sovellettavaksi pohjalaista rakennusperinnettä nykyaikaisella tavalla. Saarensalmen matkailukyläsuunnitelman mukaisia luolaratkaisuja ei tässä suunnitelmassa ole esitetty. Suunnittelun yhteydessä tosin pohdittiin mahdollisuutta louhia kallioon muutama loma-asunto tai alueen yhteistiloja. Kallion louhittavuutta ei ole tässä yhteydessä tutkittu, mutta silmämääräisesti tarkasteltuna kallio on hyvin rikkonaista. Tästä johtuen päädyttiin luolarakentamisen sijaan osoittamaan pystykallion alapuoliseen kuusikkoon kaksi tornimaista loma-asuntoa, joiden kolmesta kerroksesta avautuu näkymä järvelle. Omarantaiset loma-asunnot sekä torniloma-asunnot sijaitsevat rantaasemakaavan VR-alueella, joka näiltä osin esitetään muutettavaksi -alueeksi. Vastaavasti yksi ranta-asemakaavan mukaisista -rakennuspaikoista Lossivuorella esitetään muutettavaksi VR-alueeksi yhtenäisen virkistysalueen ja ulkoi-

15 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 14 (18) lureitin aikaan saamiseksi. VE 2:ssa on omarantaisten mökkien kohdalta poistuvat VR-alue korvattu vastaavalla aluevarauksella ylempää Lossivuoren rinteeltä. AT AO KUVA 13. Saarensalmen yleissuunitelma aiheuttaa muutostarpeita alueen rantaasemakaavaan omarantaisten -alueiden osalta. 4.2 Pysyvä asuminen Voimassa olevan rantakaavan mukaisesti Lossivuorentien ja paikallistien välisellä alueella on viisi AO-tonttia. Näistä tonteista kolmea esitetään toteutettavaksi loma-asuntomessujen yhteydessä. Yleissuunnitelman mukaisesti asunnot ovat kooltaan noin kerrosneliömetriä ja yhdessä niistä sauna sijaitsee erillisessä piharakennuksessa perinteiseen tapaan, muissa asuinrakennuksen matalassa siivessä. Rakennuksissa voisi soveltaa pohjalaista rakennustapaa. Ei muutoksia ranta-asemakaavaan verrattuna. Ranta-asemakaavan AT-aluevaraus mahdollistaa lossivahdin talon korjauksen ja laajennuksen joko pysyvään asumiseen, loma-asunnoiksi tai kylän tarvitsemia palveluita (esim. elintarvikekioski/kahvio/reseption/nettipiste) varten. Rakentaminen tulisi toteuttaa luvun tyyliin. Ei muutoksia ranta-asemakaavaan verrattuna. 4.3 Alueen yhteistilat Alueen yhteistilat: reseption, harrastetiloja kahvio/elintarvikemyynti voivat sijaita joko tarkoitukseen korjattavassa lossivahdintalossa tai itäisimmässä loma-

16 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 15 (18) asunnossa. Lisäksi ranta-asemakaavan mukaisella VR-alueella on kaksi yhteiskäyttöön tarkoitettua rantasaunaa. Ei muutostarpeita ranta-asemakaavaan. 4.4 Liikenneverkko ja veneily Alueen liikenneverkko on ranta-asemakaavan mukainen sisältäen paikallistien, Lossivuorentien ja siihen liittyvät ohjeelliset ajoyhteydet tonteille. Ajoyhteyksien sijaintia on tarkennettu. Vaihtoehdossa 2 eteläisintä ajoyhteyttä on siirretty rantaan päin. Ei muutostarpeita ranta-asemakaavaan verrattuna. Suunnitelmassa on ranta-asemakaavan mukainen venevalkama laitureineen (lv). Varsinainen venesatama, joka toimii myös kalasatamana, sijaitsee Saarensalmessa vastapäätä suunnittelualuetta. 4.5 Ulkoilu- ja virkistyskäyttö Suunnitelmassa on ranta-asemakaavan mukaiset kaksi uimapaikkaa yhteisten rantasaunojen yhteydessä. Näiden osalta ei muutostarpeita ranta-asemakaavaan verrattuna Olemassa oleva rantapolku katkeaa omarantaisten loma-asuntojen kohdalla. Korvaava ulkoilureitti on osoitettu Lossivuorelta rantaan yhtenäistä ulkoilualuetta (VR) pitkin. Ulkoilualue pysyy pinta-alaltaan lähes ennallaan ja säilyy yhtenäisenä vuoren laelta rantaan asti. Ranta-asemakaavan muutostarpeet on esitetty kohdassa Loma-asuntomessujen aluetarpeet ja toiminnot - Alueelle saapuminen tapahtuu paikallistietä 6541 joko Kinnulan tai Viitasaaren/Pihtiputaan suunnasta. - Paikoitusalueita on esitetty peltoalueille Saarenkylän puolelle ja messualueen välittömään läheisyyteen. Paikoitusta on osoitettu myös Soukkalahden puolelle ranta-asemakaavan mukaiselle rakentamattomalle AO-alueelle, jossa on joka tapauksessa louhikon takia täyttötarpeita. Paikoitusta varten on esitetty alueita yhteensä noin 5 ha. Alueet ovat yksityisomistuksessa, eikä niiden käytöstä ole neuvoteltu maanomistajien kanssa. - Messualueen sisääntulotienä toimii Lossivuorentien. - Sisääntulotien varteen (yhdelle puolelle) on osoitettu yhteensä noin 500 neliömetrin aluevaraukset noin 30 näytteille asettajaa varten. Näyttelytilat ovat telttoja tai muita kevytrakenteisia tilapäisrakennuksia/ -rakenteita. - Messuravintola/messutoimisto voi toimia joko lossivahdin talossa tai sen pihapiirissä, joka sijaitsee luontevasti alueen sisääntulokohdassa. Sijainti lossivahdin talossa on perusteltu, mikäli talo korjataan alueen yhteistaloksi. Muussa tapauksessa messuravintola/toimisto voi sijoittua lossivahdin talon pihapiiriin kevytrakenteisiin tiloihin. - Kevytrakenteinen kahvio sijoittuu näköalapaikalle Lossivuoren laelle ja toinen messukahvio voi toimia alueen yhteiskäyttöön tarkoitetussa rantasauna s-

17 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 16 (18) sa. kevyinä rakenteina. Toinen messujen palvelupiste on osoitettu kevytrakenteisena alueen itäosaan. Toiminnot on esitetty liitekartassa. 4.7 Saarenkylän ja muun lähialueen toimintojen hyödyntäminen Saarensalmen alue sijaitsee elinvoimaisen maaseutukylän Saarenkylän - välittömässä lähe isyydessä. Osalle potentiaalisista loma-asukkaista kylä toimintoineen ja verkostoineen on tärkeä lomailukohteen valintatekijä. Saarenkylällä ei enää ole posti- eikä kauppapalveluita ja lähin koulu on Muholassa, noin 6 kilometriä Kinnulaan päin. Saarenkylällä on kylätoimikunta ja vireä metsästysseura. Yhdellä tilalla on muutamia ravihevosia, mutta varsinaista ratsastustallitoimintaa ei alueella ole sopivia tiloja tosin löytyy. Ratsastustallitoiminta saattaisi tukea loma-asuntokylän yritysideaa. Euroopan kaukovaellusreittiin (E6) kuuluva Peuran polun retkeilyreitti kulkee noin 10 kilometrin päässä Saarensalmesta itään. 5 YLEISSUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön Luonto- ja maisema-arvot on huomioitu siten, että, rakentamista ei ole osoitettu karulle Lossivuoren laelle eikä maisemallisesti arvokkaille rantalouhikoille. Kävijämäärän lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin maaston ja kasvillisuuden kulumista, jota voidaan lieventää ohjaamalla ulkoilu- ja virkistystoimintoja rajatuille poluille erityisesti kuivilla kankailla ja louhikoissa. Puurakenteisten kulkuväylien rakentaminen on joka tapauksessa välttämätöntä vaikeakulkuisilla louhikkoalueilla. Ne voidaan toteuttaa maisemaan sopivalla tavalla ja siten, että osa reiteistä on myös liikuntaesteisten käytettävissä. Järvelle näkyviä maisemamuutoksia voidaan lieventää säilyttämällä selännealueiden puusto ja toteuttamalla tarvittava puuston kaataminen harvennushakkuina. Vaikutuksia maisemaan voidaan lieventää myös ohjaamalla alueella tapahtuvaa rakentamista maisema huomioiden. Alue on tarkoitettu jatkossakin yleiseen ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Rakennettavat reitit, venelaiturit ja uimapaikat sekä mahdolliset kahvila- tai vastaavat palvelut jopa parantavat alueen käyttömahdollisuuksia. 5.2 Taloudelliset vaikutukset Investointitarpeita syntyy korjaus- ja uudisrakentamisesta johtuen seuraavasti: - Lossivahdin talon korjaus (loma-asunto, asunto tai reseption/kahvila tai muu yhteiskäyttö) - Lomamökit piharakennuksineen ja saunoineen, kaksi alueen yhteistä rantasaunaa, venevaja ja laiturit - Tiestö, kunnallistekniikka ja laajakaistayhteydet - Ulkoilu- ja virkistystoimintojen tarvitsemat reitit ja rakenteet

18 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 17 (18) Alueen kehittämisellä on myönteiset taloudelliset vaikutuksen sekä Saarenkylän elinkeinotoimintaan että Kinnulan kunnan matkailun kehittämiselle laajemminkin. Hanke tuo matkailijoita paikkakunnalle ja tarvittavaa väestöpohjaa kylän mahdollisille elintarvikekioski-/kahvila-/internetpalveluille. Hankkeella on työllistävää vaikutusta sekä loma-asuntokylässä että siihen liittyvissä oheispalveluissa, joita on mahdollisuus toteuttaa myös maatilojen sivuelinkeinoina. 6 JATKOTOIMENPITEET Saarensalmen alueen yleissuunnitelma viedään elinkeinotoimikuntaan ja sen jälkeen kunnanhallituksen käsiteltäväksi alueen toteuttamista koskevaa päätöksentekoa varten. Yleissuunnitelmasta ja kaavanmuutostarpeista neuvotellaan Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tarkoitus on, että yleissuunnitelmaa ei erikseen laiteta nähtäville, vaan kuuleminen ja yleisötilaisuudet toteutetaan mahdollisen kaavamuutosprosessin yhteydessä. Wiitaseudun seutukunta hakee yhteisesti vuoden 2007 loma-asuntomessuja. Kaikista kolmesta kunnasta on ehdolla yksi kohde. Loma-asuntomessukohteen valinnan tekee Suomen Asuntomessut Oy:n hallitus kuluvan vuoden aikana. Saarensalmen loma-asuntokylä on toteutettavissa myös ilman loma-asuntomessuja. Mikäli Saarensalmen aluetta halutaan toteuttaa esimerkkikohteena pohjalaisen rakennusperinteen modernista sovelluksesta, saattaisi Kinnulan ja Karstulan hirsitalotehtaista löytyä kiinnostusta yhteistyöhön. Vaihteleva ja samalla tasapainoinen aluekokonaisuus edellyttää kuitenkin ohjattua (koordinoitua) suunnittelua ja toteutusta. Näin Saarensalmen alue voisi erottua omintakeisuudellaan tava n- omaisten loma-asuntomessujen kirjosta. Saarensalmen loma-asuntokylän rakentaminen edellyttää vesi- ja viemäriverkoston rakentamista. Nykyinen maapuhdistamo sijaitsee Soukkalahden puolella paikallistien välittömässä läheisyydessä ja riittää ainoastaan Soukkalahden puoleisten kortteleiden jätevesien käsittelyyn. Messualueen jätevesien puhdistukseen tarvitaan toinen maapuhdistamo tai muu keskitetty ratkaisu. Vesi- ja viemäriverkoston sekä jätevesien käsittelyn toteuttamisesta laaditaan erilliset suunnitelmat Suunnittelukeskus Oy:n toimesta. SUUNNITTELUKESKUS OY Jyväskylän toimisto

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot

KILPISJÄRVI ENONTEKIÖ

KILPISJÄRVI ENONTEKIÖ KILPISJÄRVI ENONTEKIÖ Kyläalueen asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Asemakaavalla muodostuu 3. kunnanosankorttelit 1-32, katu-, puisto-, virkistys-, erityis- ja vesialueet sekä liikennealueet ja maa-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen

Lisätiedot

RISTIJÄRVI PUTKOSJÄRVEN ASEMAKAAVA

RISTIJÄRVI PUTKOSJÄRVEN ASEMAKAAVA RISTIJÄRVI PUTKOSJÄRVEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS 23.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 ASEMAKAAVAN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 1.2 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJAUS... 1 ASEMAKAAVAN LAATIMISTARVE...

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Muuramen kunta KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 4647-D2618 24.3.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I 24.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA Kaavoitus vireille 27.3.28 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 91 OULU Puhelin 1 241 46 Telefax 1 241 461 Etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy 16.12.2008 1 Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Yleiskaavan tarkoitus! 1.2 Suunnittelualue!

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

Luonnos VE V B LUONNOS OY 0512-P21929 12.8.2014

Luonnos VE V B LUONNOS OY 0512-P21929 12.8.2014 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA Tuomaanpalon asemakaavaa SELOSTUS Luonnos VE A Luonnos VE V B Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu 22.10.2013 Asemakaavaluonnos nähtävillää 15.8 15.9.2014

Lisätiedot

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 24.2.2011 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA Anhängiggörande / Vireilletulo 26.3.2007. Godkänd av / Hyväksytty Planläggnings- och kommunplaneringssektionen / Kaavoitus-

Lisätiedot

3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet

3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (32) Kuva 22: Aloitusvaiheen kaava-aluerajaus Kuva 23: Aloitusvaiheen kaava-alueen havainnekuva 3.5 Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet Kaavan tavoitteena

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Suunnitteluvaiheet... 6 11 Vireillepano... 6 12 Päätökset... 6 12.1 Luonnos... 6 12.2 Ehdotus... 6 13

Lisätiedot