SAARENSALMEN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARENSALMEN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA SAARENSALMEN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA 0420-C Puistokatu 2 A, PL 383, Jyväskylä puh. (014) , faksi (014)

2 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET LOMA-ASUMISEN TRENDIT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT LÄHTÖKOHDAT Sijainti ja yhdyskuntarakenne Suunnittelutilanne Seutukaava Yleiskaava Ranta-asemakaava Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö ja muinaismuistot YLEISSUUNNITELMAN KUVAUS Matkailupalvelut ja loma-asunnot Pysyvä asuminen Alueen yhteistilat Liikenneverkko ja veneily Ulkoilu- ja virkistyskäyttö Loma-asuntomessujen aluetarpeet ja toiminnot Saarenkylän ja muun lähialueen toimintojen hyödyntäminen YLEISSUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön Taloudelliset vaikutukset JATKOTOIMENPITEET...17 YLEISSUUNNITELMAKARTTA MK 1: HAVAINNEKUVAT (1-3) OHEISAINEISTOT: Saarensalmen loma-asuntokylän hankesuunnitelma (2004). Saarensalmen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (2001). Kinnulan Kivijärven rantayleiskaava (1999). Saarensalmen matkailukylä; alueenkäyttösuunnitelma (1997). Saarensalmen ranta-asemakaava (1996). Kotkan asuntomessujen näytteilleasettajatutkimus (2002). Suorakanava Oy, Kotka. Mäntylä, Pekkanen, Schneck (1998): Haja- ja loma-asumisen uudet muodot: tulevaisuuden näkymiä ja kehittämismahdollisuuksia. YTK julkaisuja 76. Teknillinen korkeakoulu. Espoo.

3 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 2 (18) 1 SUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET Saarensalmen alueesta on laadittu matkailukylän alueenkäyttösuunnitelma vuonna Suunnitelma ei kuitenkaan ole edennyt konkreettisiin toimiin. Alueen kehittämisen vauhdittamiseksi laadittiin kunnan toimesta hankesuunnitelma vuonna Tarkoituksena on saada alueelle loma-asuntokylä, joka osaltaan nostaisi Kinnulan kunnan matkailuelinkeinon tasoa. Hankesuunnitelma on käsitelty elinkeinolautakunnassa Kunnanhallitus hyväksyi sen ja esitti kunnanvaltuustolle hankkeen eteenpäin viemistä sillä ehdolla, että infrastruktuurin rakentamiseen saadaan ulkopuolista rahoitusta. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen Wiitaseudun kuntien Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan - yhteisenä tavoitteena on saada seutukunnalle loma-asuntomessut vuonna Asuntomessujen hallitukselle tarjotaan kaikkien kolmen kunnan kohteet, joista Saarensalmi on yksi. Hallitus tekee messukohteen valinnan kuluvan vuoden aikana. Nyt laadittava yleissuunnitelma palvelee sekä alueen kehittämistä että loma-asuntomessujen hakuprosessia. Alue on toteutettavissa myös ilman messuja. Saarensalmen alueesta laadittavan yleissuunnitelman tavoitteena on visioida alueen kehittämismahdollisuuksia ja toimintojen sijoittumista osana laajempaa matkailu- ja yhdyskuntarakennekokonaisuutta. Suunnitelmassa huomioidaan - Kinnulan kunnan matkailun kehittämistarpeet - Saarenkylän kehittämistarpeet - Saarensalmen alueen kehittämistarpeet. - uusin vapaa-ajan asumista ja sen tulevaisuutta koskeva tutkimustieto - mahdollisten loma-asuntomessujen järjestämiseen ja oheistoimintoihin liittyvät tarpeet. Suunnittelun lähtökohtana ovat alueen paikalliset ominaispiirteet ja vetovoimatekijät. Näitä ovat mm. monipuolinen ja paikoitellen karu Suomenselän luonto, poikkeuksellisen hyvät kalavedet, vireän maaseutukylän läheisyys, laajakaistayhteyksien rakentamismahdollisuus sekä sijainti Pohjanmaan portilla. Myös Euroopan kaukovaellusreittiin (E6) kuuluva Peuran polun retkeilyreitti on helposti saavutettavissa. Se kulkee noin 10 kilometrin päässä Saarensalmesta itään. Yleissuunnitelman on laatinut Suunnittelukeskus Oy. Projektipäällikkönä on toiminut insinööri Markku Kuokkanen, suunnittelijana arkkitehtiyo. Helena Raatikainen ja 3D-mallin laatijana arkkitehti Tuomo Järvinen. Suunnittelutyön aloituskokous (ohjausryhmä) pidettiin Kinnulan kunnassa , jolloin kartoitettiin lähtötiedot ja tavoitteet. Yleissuunnitelma laadittiin kesä-heinäkuun aikana. Yleissuunnitelma viedään elinkeinotoimikuntaan ja edelleen kunnanhallitukseen ja/tai kunnanvaltuustoon jatkopäätöksiä varten. Ranta-asemakaavan muutostarpeiden arvioimista varten järjestetään viranomaisneuvottelu.

4 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 3 (18) 2 LOMA-ASUMISEN TRENDIT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Joka neljännellä suomalaisella on käytössään loma-asunto. Se voi olla joko yksityisomistuksessa tai yhä useammin suvun tai muun yhteisön yhteisomistuksessa. Loma-asuntojen käyttöajat ovat jatkuvasti pidentyneet ja varustetaso on noussut luvulta lähtien kysyntä on kohdistunut rantakohteiden lisäksi myös kuivan maan kohteisiin, kuten mummon mökkeihin ja pientiloihin. Vapaa-ajan asuntojen käyttö / käyttäjät voidaan jakaa neljään ryhmään: 1. Perinteinen mökkielämä noin puolet omistajista kuuluu tähän ryhmään omistajilla maaseututausta mökit vaatimattomia, pienehköjä, suhteellisen vanhoja ja kesäkäyttöön tarkoitettuja käytössä niin kauan kuin rakennusten käyttöikä suo 2. Korkeatasoinen vapaa-ajan asuminen yhdistyneenä korkeatasoiseen vapaa-ajan viettoon edustaa modernia elämäntapaa suuri ja nopeasti kasvava ryhmä mökkeilyyn sisältyy muitakin vapaa-ajan aktiviteettejä loma-asunnot korkeatasoisia ja talviasuttavia 3. Hyvin varustetut talviasuttavat vapaa-ajan asunnot yhdistyneenä maaseutu- ja luontohakuiseen elämäntapaa edustaa elämäntapaan, jossa maaseutuasumisella ja siihen liittyvillä toiminnoilla on suuri painoarvo osallistuminen maaseudun toimintaverkostoihin tärkeää loma-asunto talviasuttavana kakkosasuntona monet suunnittelevat muuttavansa loma-asunnon pysyvään asuinkäyttöön 4. Satunnainen mökkeily loma-aikoihin ja viikonloppuihin ajoittuva satunnainen vapaa-ajan vietto useimmiten vuokramökeillä Tulevaisuudessa vapaa-ajan asuntojen käyttö tulee lisääntymään mm. eläkeläisten määrän kasvun sekä työaikajärjestelyjen ja etätyön yleistymisen myötä. Kehitystä on tukenut hyvien tietoliikenneyhteyksien toteuttaminen myös hajaasutusalueilla. Myös elintason nousu ja loma-asuntojen aikaisempaa parempi saavutettavuus selittää kehitystä. Loma-asuntojen ja tonttien korkeat hinnat ohjaavat jatkossa kysyntää myös Järvi-Suomeen. Saarensalmen osalta keskeinen kohderyhmä löytynee Kinnulan pohjalaisista naapurikunnista Perhon, Lestijärven, Ylivieskan suunnalta. Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien loma-asuntojen määrän ja käyttöajan arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 mennessä. Tulevaisuudessa pääosa vapaa-ajan asuntojen kokonaistarpeesta voidaan tyydyttää vanhojen asuntojen kauppojen sekä korjaus- ja täydennysrakentamisen avulla. Uudistuotannon tarve tulee pienenemään. Markkinoilla on jatkossakin kysyntää rakennetuista ranta-

5 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 4 (18) kohteista ja kuivan maan kohteista, kuten mummon mökeistä ja pientiloista. Korkeatasoisten vapaa-ajan asuntojen kysyntä on jatkuvasti tarjontaa suurempaa. Vapaa-ajan asuntojen lisätarve tulee pienenemään jatkossa myös potentiaalisten ostajaperheiden määrän vähentyessä. Kehitystä ei täysin kompensoi edes odotettavissa oleva elintason nousu. Tulevaisuudessakin vapaa-ajan kiinteistöjen suurin ostajaryhmä ovat perheelliset vuotiaat. Vanhempien keski-ikäisten, vielä työelämässä olevien ostajien määrä on kasvussa. Uutena ryhmänä tulevat olemaan nuorehkot kaupunkilaisperheet elintason nousun ja (suku)varallisuuden kumuloitumisen seurauksena. Myös tämän ryhmän odotetaan kasvavan jatkossa. KUVA 1. Saarensalmen venesatama toimii myös kalasatamana. Saarensalmen alue voi parhaimmillaan tarjota vaihtoehtoja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin korkeatasoista loma-asumista, aktiviteetteja ympäröivässä luonnossa sekä vireän kylän välittömässä läheisyydessä. Kun alue sijaitsee Pohjanmaan portilla ja tärkeä potentiaalinen ostajaryhmä tulee siltä suunnalta, saattaisi pohjalaista rakennustapaa hyödyntävälle loma-asuntomallistolle olla kysyntää. Malliston suunnittelussa ja toteutuksessa voisi ensisijaisesti hyödyntää paikallista osaamista. Saarensalmen loma-asuntomessujen tavoitteet voivat olla tähänastista kunnia n- himoisempia: TOTEUTTAA SAARENSALMEN JA KINNULAN NÄKÖISET MESSUT, JOTKA MUODOSTAVAT MIELENKIINTOISEN, MUTTA TA- SAPAINOISEN KOKONAISUUDEN. Teemoina voisivat paikallisuuden lisäksi olla esimerkiksi ekologinen rakentaminen, etätyö, vaihtoehtoiset lämmitysmuodot sekä loma-asukkaiden ja kylän tai kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus.

6 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta RAPORTTI 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Sijainti ja yhdyskuntarakenne 5 (18) 0420-C4828 Saarensalmen alue sijaitsee Kinnulan kunnan kaakkoisosassa Saarenkylässä, joka on elinvoimainen maaseutukylä ja suosittua lomarakennusaluetta. Suunnittelualue sijaitsee Kivijärven rannalla ja sitä sivuaa Saarenkylä-Juureinen (6541) paikallistie, joka liittyy maantiehen 646 (Suomenselkätie). Kohde sijaitsee maisemallisesti ja liikenteellisesti keskeisellä paikalla, kylän ja venesataman välittömässä läheisyydessä. KUVA 2. Saarensalmen alueen yleissijainti.

7 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 6 (18) 3.2 Suunnittelutilanne Seutukaava Yleiskaava Keski-Suomen seutukaavassa (5. vaihekaava) on Saarensalmeen osoitettu matkailupalvelujen aluevaraus Alue rajautuu Saarenkylän lomaasutusvyöhykkeeseen. Saarensalmen kautta kulkee myös laivaväylä ja salmen suulla sijaitsee Saarensalmen venesatama LV Kinnulan Kivijärven rantayleiskaavassa (vahvistettu Keski-Suomen ympäristökeskuksessa ) Kaavassa Saarensalmen alue on varattu loma-asutukseen RA ja matkailualueeksi. 3 AT RA 2 () () VR RA 3 () ( ( ran () sm r 2 2 ran AT AT MU ()! MU RA 1 () () M () RA () 5 () () M M ran KUVA 3. Ote Kinnulan Kivijärven rantayleiskaavasta (2001).

8 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 7 (18) Ranta-asemakaava Saarensalmen rantakaava. Saarensalmen rantakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja ympäristökeskus on vahvistanut sen osittain Kaavassa alue on osoitettu pääosin matkailua varten (). Lisäksi alueelle on osoitettu asuinpientalokortteleita (AO) ja niihin liittyvät venevalkama (LV) ja uimapaikka (VV). KUVA 4. Ote Saarensalmen rantakaavasta, josta vahvistamispäätöksen ulkoupuolelle jäivät korttelit 18 ja 19. Saarensalmen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (2002) Kinnulan kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä 2002 Saarensalmen rantaasemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavassa alue on osoitettu pääosin matkailua varten (). Lisäksi alueelle on osoitettu uusi liiketontti (K-1) alueella asuvan yrittäjän tavoitteiden mukaisesti.

9 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 8 (18) Ranta-alueet on osoitettu kortteleiden yhteiskäyttöä (yk) varten sekä Lossivuoren ranta myös yleistä retkeily- ja ulkoilukäyttöä varten (VR). Ranta-alueille on osoitettu lisäksi saunan rakennusoikeudet sekä ohjeelliset uimaranta- ja venevalkama-alueet. VL LT VL K AO 222 vv lv VR sa vv YK YK VL sa sa KUVA 5. Ote Saarensalmen ranta-asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta (2002). Kaavamääräysten mukaan, mikäli -alueen rakennusoikeus muutetaan omarantaiseksi rakennuspaikaksi, rakennusoikeus on Kinnulan Kivijärven rantayleiskaavan mukainen rakennusoikeus.

10 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 9 (18) 3.3 Luonnonympäristö Kinnulan kunta sijaitsee Suomenselän reuna-alueella. Suurin järvi on Viitasaaren reittiin kuuluva Kivijärvi. Kivijärvi on syntynyt useiden luoteesta kaakkoon suuntautuneiden murtumalaaksojen yhtymäkohtaan, minkä vuoksi sen rantoja pirstovat lukuisat lahdet ja niemet. Kivijärven veden laatu on hyvä järven eteläosassa, Saarenkylästä etelään. KUVA 6. Kivijärvi on kuuluisa muikuistaan, mutta myös muuta kalaa saadaan runsaasti. Lammaslahden alueella ympäristö on valtaosin nuorta mäntyvaltaisa sekametsää, ranta-alueilla kasvaa paikoin tervaleppää. Vallitseva kasvillisuus on kuivahkoa mäntykangasta. Tuoretta kangasta esiintyy paikoittain laikuittaisesti. Maapohja on kivistä moreenia. Lammaslahden etelärannalla on laaja vesimaisemasta hyvin erottuva rantalouhikko. KUVA 7. Lammaslahden rantalouhikolla on maisemallisia arvoja. Kaavojen laatimisen yhteydessä on tehty luonto- ja maisemaselvitys vuonna 1997 sekä maastokatselmukset kesäkuussa Niiden mukaan alueeseen ei si-

11 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 10 (18) sälly erityisiä luonnonarvoja Lossivuoren ja Lammaslahden rantalouhikon ma i- semallisia arvoja lukuun ottamatta. KUVA 8. Lossivuoren louhikko antaa erityisen luonteen koko alueelle. 3.4 Rakennettu ympäristö ja muinaismuistot Alue on pääosin loma-asutusta, mutta läheisyydessä on myös pysyvää asutusta. Alueelle on rakennettu vesijohtoverkosto sekä osin myös viemäriverkko, alueella toimii yksi maapuhdistamo. Maantie Saarenkylä-Juureinen 6541 välittää liikennettä Saarensalmen kautta maantielle 646 (Suomenselkätie) ja Kinnula-Viitajärvi 759 maanteille. Alueelta ei ole löydetty kiinteitä muinaismuistoja. KUVA 9. Saarensalmen silta kalasatamasta katsottuna. Lossivahdin talo häämöttää vastarannalla puuston suojassa.

12 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 11 (18) KUVA 10. Lossivahdin talo on tielaitoksen tiepiirin omistuksessa ja rakennettu 1960-luvulla

13 Kinnulaan SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 12 (18) 4 YLEISSUUNNITELMAN KUVAUS Yleissuunnitelma palvelee Saarenkylän ja Saarensalmen alueen kehittämistä sekä vuoden 2007 loma-asuntomessujen hakuprosessia. Siinä on huomioitu yleiset vapaa-ajan asumisen kehitysnäkymät. Suunnitelmassa on tarkasteltu myös omarantaisten loma-asuntojen toteuttamismahdollisuuksia osana loma-asuntokylää. Perusideana on korkeatasoinen, laajakaistayhteyksin varustettu loma-asuntokylä, joka koostuu loma-asunnoista ja yhteisistä tiloista, joita ovat kaksi rantasaunaa ja yhteistalo. Ranta-alue, ulkoilureitti ja venevalkamat ovat yleisessä virkistyskäytössä. Messukokonaisuuteen esitetään liitettäväksi myös lossivahdintalo sekä Lossivuoren koillislaidan kolme ranta-asemakaavan mukaista pientalotonttia (AO). Saarensalmeen ei esitetä mitään puuhamaita, vaan lomailija voi täällä hakea aktiviteetteja ympäröivästä luonnosta ja viereisen maalaiskylän toiminnoista ja verkostoista. Saarensalmi Vene- ja kalasatama messuaikana myös suoramyyntipaikka Venevalkama venelaituri ja -vaja Asuin- tai lomahuoneistoja tai kylän palveluita "yhteistalo" Omarantaiset loma-asunnot Ulkoilureitti louhikoiden kohdalla rakennettu kulkusilta Muinaishauta Ravintola / info Grillipaikka Kalliokiipeily Yhteinen rantasauna Näyttelytilat Paikoitus Näyttelytilat ó ó Tornihuoneistot Laavu ja venevalkama Yhteinen rantasauna Messukahvio Näyttelytilat Lossivuori vaihtoehtoinen "yhteistalo" Palvelupiste Paikoitus Paikoitus Mäntysaari KUVA 11. Ote Saarensalmen yleissuunitelmasta (VE1). 4.1 Matkailupalvelut ja loma-asunnot Kaikki alueen loma-asunnot, myös mahdolliset omarantaiset (2-4 mökkiä), on esitetty toteutettavaksi ranta-asemakaavan mukaisesti matkailupalveluiden alueena () eli loma-asuntokylän muodossa. Loma-asunnot voivat olla vuokrattavia tai lomaosakkeita. Ranta-asemakaavaan verrattuna loma-asuntojen määrä on

14 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 13 (18) vähentynyt yhdellä. Näin on saatu Lossivuoren laelta rantaan ulottuva yhtenä i- nen ulkoilualue reitteineen korvaamaan omarantaisten loma-asuntojen kohdalla poistuvaa rantapolun osuutta. Suunnitelmassa on loma-asuntoja yhteensä 18, kooltaan kerrosneliömetriä ja pääosin yksikerroksisia. Lossivuoren laella olevat loma-asunnot ovat IIkerroksisia. Kaikissa loma-asunnoissa on oma pihasauna, omarantaisissa mökeissä rantasauna. Omarantaisina on esitetty lossivahdin talon viereiset kaksi loma-asuntoa ja VE 2:ssa lisäksi kaksi eteläisintä loma-asuntoa. Alueella on kaksi yhteiskäyttöön tarkoitettua suurta rantasaunaa. KUVA 12. Näkymä Lossivuoresta. Lossivahdin talon eteläpuoliset loma-asunnot on esitetty toteutettavaksi 70-luvun tyylisinä lossivahdin taloa mukaillen. Muissa loma-asunnoissa esitetään sovellettavaksi pohjalaista rakennusperinnettä nykyaikaisella tavalla. Saarensalmen matkailukyläsuunnitelman mukaisia luolaratkaisuja ei tässä suunnitelmassa ole esitetty. Suunnittelun yhteydessä tosin pohdittiin mahdollisuutta louhia kallioon muutama loma-asunto tai alueen yhteistiloja. Kallion louhittavuutta ei ole tässä yhteydessä tutkittu, mutta silmämääräisesti tarkasteltuna kallio on hyvin rikkonaista. Tästä johtuen päädyttiin luolarakentamisen sijaan osoittamaan pystykallion alapuoliseen kuusikkoon kaksi tornimaista loma-asuntoa, joiden kolmesta kerroksesta avautuu näkymä järvelle. Omarantaiset loma-asunnot sekä torniloma-asunnot sijaitsevat rantaasemakaavan VR-alueella, joka näiltä osin esitetään muutettavaksi -alueeksi. Vastaavasti yksi ranta-asemakaavan mukaisista -rakennuspaikoista Lossivuorella esitetään muutettavaksi VR-alueeksi yhtenäisen virkistysalueen ja ulkoi-

15 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 14 (18) lureitin aikaan saamiseksi. VE 2:ssa on omarantaisten mökkien kohdalta poistuvat VR-alue korvattu vastaavalla aluevarauksella ylempää Lossivuoren rinteeltä. AT AO KUVA 13. Saarensalmen yleissuunitelma aiheuttaa muutostarpeita alueen rantaasemakaavaan omarantaisten -alueiden osalta. 4.2 Pysyvä asuminen Voimassa olevan rantakaavan mukaisesti Lossivuorentien ja paikallistien välisellä alueella on viisi AO-tonttia. Näistä tonteista kolmea esitetään toteutettavaksi loma-asuntomessujen yhteydessä. Yleissuunnitelman mukaisesti asunnot ovat kooltaan noin kerrosneliömetriä ja yhdessä niistä sauna sijaitsee erillisessä piharakennuksessa perinteiseen tapaan, muissa asuinrakennuksen matalassa siivessä. Rakennuksissa voisi soveltaa pohjalaista rakennustapaa. Ei muutoksia ranta-asemakaavaan verrattuna. Ranta-asemakaavan AT-aluevaraus mahdollistaa lossivahdin talon korjauksen ja laajennuksen joko pysyvään asumiseen, loma-asunnoiksi tai kylän tarvitsemia palveluita (esim. elintarvikekioski/kahvio/reseption/nettipiste) varten. Rakentaminen tulisi toteuttaa luvun tyyliin. Ei muutoksia ranta-asemakaavaan verrattuna. 4.3 Alueen yhteistilat Alueen yhteistilat: reseption, harrastetiloja kahvio/elintarvikemyynti voivat sijaita joko tarkoitukseen korjattavassa lossivahdintalossa tai itäisimmässä loma-

16 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 15 (18) asunnossa. Lisäksi ranta-asemakaavan mukaisella VR-alueella on kaksi yhteiskäyttöön tarkoitettua rantasaunaa. Ei muutostarpeita ranta-asemakaavaan. 4.4 Liikenneverkko ja veneily Alueen liikenneverkko on ranta-asemakaavan mukainen sisältäen paikallistien, Lossivuorentien ja siihen liittyvät ohjeelliset ajoyhteydet tonteille. Ajoyhteyksien sijaintia on tarkennettu. Vaihtoehdossa 2 eteläisintä ajoyhteyttä on siirretty rantaan päin. Ei muutostarpeita ranta-asemakaavaan verrattuna. Suunnitelmassa on ranta-asemakaavan mukainen venevalkama laitureineen (lv). Varsinainen venesatama, joka toimii myös kalasatamana, sijaitsee Saarensalmessa vastapäätä suunnittelualuetta. 4.5 Ulkoilu- ja virkistyskäyttö Suunnitelmassa on ranta-asemakaavan mukaiset kaksi uimapaikkaa yhteisten rantasaunojen yhteydessä. Näiden osalta ei muutostarpeita ranta-asemakaavaan verrattuna Olemassa oleva rantapolku katkeaa omarantaisten loma-asuntojen kohdalla. Korvaava ulkoilureitti on osoitettu Lossivuorelta rantaan yhtenäistä ulkoilualuetta (VR) pitkin. Ulkoilualue pysyy pinta-alaltaan lähes ennallaan ja säilyy yhtenäisenä vuoren laelta rantaan asti. Ranta-asemakaavan muutostarpeet on esitetty kohdassa Loma-asuntomessujen aluetarpeet ja toiminnot - Alueelle saapuminen tapahtuu paikallistietä 6541 joko Kinnulan tai Viitasaaren/Pihtiputaan suunnasta. - Paikoitusalueita on esitetty peltoalueille Saarenkylän puolelle ja messualueen välittömään läheisyyteen. Paikoitusta on osoitettu myös Soukkalahden puolelle ranta-asemakaavan mukaiselle rakentamattomalle AO-alueelle, jossa on joka tapauksessa louhikon takia täyttötarpeita. Paikoitusta varten on esitetty alueita yhteensä noin 5 ha. Alueet ovat yksityisomistuksessa, eikä niiden käytöstä ole neuvoteltu maanomistajien kanssa. - Messualueen sisääntulotienä toimii Lossivuorentien. - Sisääntulotien varteen (yhdelle puolelle) on osoitettu yhteensä noin 500 neliömetrin aluevaraukset noin 30 näytteille asettajaa varten. Näyttelytilat ovat telttoja tai muita kevytrakenteisia tilapäisrakennuksia/ -rakenteita. - Messuravintola/messutoimisto voi toimia joko lossivahdin talossa tai sen pihapiirissä, joka sijaitsee luontevasti alueen sisääntulokohdassa. Sijainti lossivahdin talossa on perusteltu, mikäli talo korjataan alueen yhteistaloksi. Muussa tapauksessa messuravintola/toimisto voi sijoittua lossivahdin talon pihapiiriin kevytrakenteisiin tiloihin. - Kevytrakenteinen kahvio sijoittuu näköalapaikalle Lossivuoren laelle ja toinen messukahvio voi toimia alueen yhteiskäyttöön tarkoitetussa rantasauna s-

17 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 16 (18) sa. kevyinä rakenteina. Toinen messujen palvelupiste on osoitettu kevytrakenteisena alueen itäosaan. Toiminnot on esitetty liitekartassa. 4.7 Saarenkylän ja muun lähialueen toimintojen hyödyntäminen Saarensalmen alue sijaitsee elinvoimaisen maaseutukylän Saarenkylän - välittömässä lähe isyydessä. Osalle potentiaalisista loma-asukkaista kylä toimintoineen ja verkostoineen on tärkeä lomailukohteen valintatekijä. Saarenkylällä ei enää ole posti- eikä kauppapalveluita ja lähin koulu on Muholassa, noin 6 kilometriä Kinnulaan päin. Saarenkylällä on kylätoimikunta ja vireä metsästysseura. Yhdellä tilalla on muutamia ravihevosia, mutta varsinaista ratsastustallitoimintaa ei alueella ole sopivia tiloja tosin löytyy. Ratsastustallitoiminta saattaisi tukea loma-asuntokylän yritysideaa. Euroopan kaukovaellusreittiin (E6) kuuluva Peuran polun retkeilyreitti kulkee noin 10 kilometrin päässä Saarensalmesta itään. 5 YLEISSUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön Luonto- ja maisema-arvot on huomioitu siten, että, rakentamista ei ole osoitettu karulle Lossivuoren laelle eikä maisemallisesti arvokkaille rantalouhikoille. Kävijämäärän lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin maaston ja kasvillisuuden kulumista, jota voidaan lieventää ohjaamalla ulkoilu- ja virkistystoimintoja rajatuille poluille erityisesti kuivilla kankailla ja louhikoissa. Puurakenteisten kulkuväylien rakentaminen on joka tapauksessa välttämätöntä vaikeakulkuisilla louhikkoalueilla. Ne voidaan toteuttaa maisemaan sopivalla tavalla ja siten, että osa reiteistä on myös liikuntaesteisten käytettävissä. Järvelle näkyviä maisemamuutoksia voidaan lieventää säilyttämällä selännealueiden puusto ja toteuttamalla tarvittava puuston kaataminen harvennushakkuina. Vaikutuksia maisemaan voidaan lieventää myös ohjaamalla alueella tapahtuvaa rakentamista maisema huomioiden. Alue on tarkoitettu jatkossakin yleiseen ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Rakennettavat reitit, venelaiturit ja uimapaikat sekä mahdolliset kahvila- tai vastaavat palvelut jopa parantavat alueen käyttömahdollisuuksia. 5.2 Taloudelliset vaikutukset Investointitarpeita syntyy korjaus- ja uudisrakentamisesta johtuen seuraavasti: - Lossivahdin talon korjaus (loma-asunto, asunto tai reseption/kahvila tai muu yhteiskäyttö) - Lomamökit piharakennuksineen ja saunoineen, kaksi alueen yhteistä rantasaunaa, venevaja ja laiturit - Tiestö, kunnallistekniikka ja laajakaistayhteydet - Ulkoilu- ja virkistystoimintojen tarvitsemat reitit ja rakenteet

18 SUUNNITTELUKESKUS OY Kinnulan kunta 17 (18) Alueen kehittämisellä on myönteiset taloudelliset vaikutuksen sekä Saarenkylän elinkeinotoimintaan että Kinnulan kunnan matkailun kehittämiselle laajemminkin. Hanke tuo matkailijoita paikkakunnalle ja tarvittavaa väestöpohjaa kylän mahdollisille elintarvikekioski-/kahvila-/internetpalveluille. Hankkeella on työllistävää vaikutusta sekä loma-asuntokylässä että siihen liittyvissä oheispalveluissa, joita on mahdollisuus toteuttaa myös maatilojen sivuelinkeinoina. 6 JATKOTOIMENPITEET Saarensalmen alueen yleissuunnitelma viedään elinkeinotoimikuntaan ja sen jälkeen kunnanhallituksen käsiteltäväksi alueen toteuttamista koskevaa päätöksentekoa varten. Yleissuunnitelmasta ja kaavanmuutostarpeista neuvotellaan Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tarkoitus on, että yleissuunnitelmaa ei erikseen laiteta nähtäville, vaan kuuleminen ja yleisötilaisuudet toteutetaan mahdollisen kaavamuutosprosessin yhteydessä. Wiitaseudun seutukunta hakee yhteisesti vuoden 2007 loma-asuntomessuja. Kaikista kolmesta kunnasta on ehdolla yksi kohde. Loma-asuntomessukohteen valinnan tekee Suomen Asuntomessut Oy:n hallitus kuluvan vuoden aikana. Saarensalmen loma-asuntokylä on toteutettavissa myös ilman loma-asuntomessuja. Mikäli Saarensalmen aluetta halutaan toteuttaa esimerkkikohteena pohjalaisen rakennusperinteen modernista sovelluksesta, saattaisi Kinnulan ja Karstulan hirsitalotehtaista löytyä kiinnostusta yhteistyöhön. Vaihteleva ja samalla tasapainoinen aluekokonaisuus edellyttää kuitenkin ohjattua (koordinoitua) suunnittelua ja toteutusta. Näin Saarensalmen alue voisi erottua omintakeisuudellaan tava n- omaisten loma-asuntomessujen kirjosta. Saarensalmen loma-asuntokylän rakentaminen edellyttää vesi- ja viemäriverkoston rakentamista. Nykyinen maapuhdistamo sijaitsee Soukkalahden puolella paikallistien välittömässä läheisyydessä ja riittää ainoastaan Soukkalahden puoleisten kortteleiden jätevesien käsittelyyn. Messualueen jätevesien puhdistukseen tarvitaan toinen maapuhdistamo tai muu keskitetty ratkaisu. Vesi- ja viemäriverkoston sekä jätevesien käsittelyn toteuttamisesta laaditaan erilliset suunnitelmat Suunnittelukeskus Oy:n toimesta. SUUNNITTELUKESKUS OY Jyväskylän toimisto

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS VETELIN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Koskee 15.4.2014 päivättyä Patanan tekojärven Kettusaaren ranta-asemakaavaa Vetelin kunnassa Asemakaavanlaatija Dipl.ins. Mauno Vähämäki Kaavan hyväksymiskäsittelyt:..

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 4.2.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat lomarakennuspaikat sijaitsevat pienempien järvien rannoilla, joita ovat mm. Luomajärvi ja Kankijärvi Helvetinjärven kansallispuiston

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta 18.5.2016 Ehdotus

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostus koskee 27.10.2014. päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

Metsähallitus Laatumaa

Metsähallitus Laatumaa Iso-Rommakko, Eksyneenniemi Kuhmo Hietaperä, Metsähallitus Laatumaa Asemakaavan muutos ja laajennus Selostuksen tiivistelmä 13.1.2009 Metsähallitus Laatumaa Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 010 2414 600

Lisätiedot

1.1 Tunnistetiedot KINNULAN KUNTA SAARENKYLÄ SAARENSALMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Kaavan tunnus: 256-AK

1.1 Tunnistetiedot KINNULAN KUNTA SAARENKYLÄ SAARENSALMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Kaavan tunnus: 256-AK KAAVASELOSTUS Jyväskylä/H. Raatikainen 4.4.6 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Tunnistetiedot KINNULAN KUNTA SAARENKYLÄ Ranta-asemakaavan muutos koskee Kinnulan kunnan Saarensalmen rantaasemakaavan kortteleita

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy Utsjoki Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava Selostus 67080404.BBJ Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava TilojaTientaus 438-1-85 ja Vaho 422-1-100 koskeva yleiskaavamuutos Ehdotus 3.11.2008 1 Yhteystiedot Väinönkatu 1 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mäntylä Oy Seppo Mäntylä Vesipirtintie 11 A 02330 Espoo 040 5472101 seppo@seppomantyla.fi 24.02.2014 INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä 747-402-6-98 ja Elisabet 747-402-7-60 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12017 19.8.2017 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 FCG Finnish Consulting Group Oy Rautalammin kunta ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 Kaavaselostus, ehdotus 595-D2838 11.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, luonnos

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS KESELMÄJÄRVEN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.9.2009 0615-D12577 Näkymä kaava-alueelta Keselmäjärven yli tunturiin 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 115 26.06.2013. 115 Asianro 5027/10.02.05/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 115 26.06.2013. 115 Asianro 5027/10.02.05/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 115 Asianro 5027/10.02.05/2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä:

Lisätiedot

ETELÄSAARISTON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HEISALA, NEDERGÅRD KAAVASELOSTUS

ETELÄSAARISTON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HEISALA, NEDERGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN ETELÄSAARISTON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HEISALA, NEDERGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 28.1.2016. Ympäristölautakunta...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) 256 Asianro 5027/10.02.05/2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Kaupunkirakennelautakunta 26.6.2013 115 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tontunlahden ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tontunlahden ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI Tontunlahden ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: E24199.30, E24199.31, E24199.32, E24199.33, E24199.34 Turku, 28.9.2011 AIRIX

Lisätiedot