TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA"

Transkriptio

1 TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA 1

2 TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA -verkostohankkeen koordinaatiosuunnitelma Hankkeen vastuullinen toimija: Koulutuskeskus Salpaus Paasikivenkatu 7, Lahti Yhteyshenkilö: Koulutusjohtaja Maarit Kuosa; puh Verkostokumppanit: 1. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, EKAMI Kymenlaaksonkatu KOTKA Sari Häkkinen, puh Jämsän ammattiopisto, JAO Jämsän ammattiopisto PL 25, JÄMSÄ Seija Kivelä, puh Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kpedu Närvilänkatu Kokkola Anne Eteläaho, puh Lapin Ammattiopisto, LAO Kairatie Rovaniemi Jari Koivumaa, puh Ammattiopisto LAPPIA Urheilukatu Tornio Sanna Laihinen, puh Oulun seudun ammattiopisto, OSAO Kiviharjuntie 8, Oulu Virve Kivelä, puh Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY PL 87, Kuopio Timo Törmänen, puh

3 8. Koulutuskeskus, SEDU Koulukatu Seinäjoki Aila Ylihärsilä, puh Savon ammattiopisto, YSAO Asevelikatu 4, PL 30, Iisalmi Niina Puumalainen, puh Verkoston koordinaatiosuunnitelma - Lähitapaamisia pidetään neljä hankkeen aikana ja tarpeen mukaan verkkokokouksia, aloitustapaaminen Lahdessa kevät 3/ Loppuseminaari/alueelliset seminaarit (esim. AC:lla yhtaikaa usealla paikkakunnalla). - Rakennetaan hankewiki yhteistoiminnalliseen työskentelyyn, mm. tavoitteiden toteutumisen seuranta. Tiedottaminen, ohjaus, koordinointi, dokumentointi, keskustelu jne. - Hankeblogi erityisesti kokemusten ja hyvien käytäntöjen esittelyyn ja jakamiseen. - Verkossa ja lähitapaamisissa tapahtuvaa vertaisarviointia ja vertaiskehittämistä. Koordinaatiosuunnitelma tarkentuu hankepäätöksen jälkeen. 3

4 Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kuvaus Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto on yli 7000 opiskelijan monialainen oppilaitos. Oppilaitos järjestää ammatillista peruskoulutusta 2400 opiskelijalle Kotkassa ja Haminassa. Ammatillista aikuiskoulutusta ja oppisopimustoimintaa järjestetään joustavasti työelämän tarpeiden mukaisesti. Opiskelijoita aikuiskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa on noin 5000, joista tutkintoon johtavassa koulutuksessa on 1300 opiskelijaa. Ekamin Rannikkopajat järjestää nuorten työpajatoimintaa Kotkassa, Haminassa, Pyhtäällä, Miehikkälässä ja Virolahdella vuosittain noin 300 nuorelle. Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston tavoitteena on vastata seudun työelämän osaamisen kehittämiseen. Seudullisena toimijana ammattiopisto suuntaa toimintaa samoihin painopistealoihin, joihin alueella panostetaan alueen kehittämiseksi työvoima- ja elinkeinopolitiikassa. Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto järjestää ammatillista peruskoulutusta 24 ammatilliseen perustutkintoon, ammattistarttikoulutusta, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä erityisopetuksena järjestettävää valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Aikuiskoulutuksen tarjonnassa on edellä mainittujen lisäksi 32 ammattitutkintoa ja 8 erikoisammattitutkintoa. Yhteistyöverkostomme mahdollistaa yli 100 erilaisen ammatillisen tutkinnon tarjonnan. Oppisopimuskoulutuksena voidaan järjestää myös sellaisia tutkintoja ja koulutusta, jotka eivät ole Etelä- Kymenlaakson ammattiopiston koulutustarjonnassa. Tavoitteet - joustavampien ja yksilöllisempien opintopolkujen luominen yhdistämällä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tietopuolista opintoja - mahdollistaa nopeammat reitit tutkinnon suorittamiseen - opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen ja yksilöllisten tarpeiden mukaisen suunnittelun lisääminen opetuksen toteutuksessa. - integroidaan ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin - työpaikkojen tukeminen opiskelijoiden tavoitteellista ammattitaidon oppimista tukevan työssäoppimisen järjestämisessä - työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvän työelämäyhteistyön lisääminen Kytkentä oppilaitoksen strategiaan Hanke pohjautuu Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston strategiaan , jossa yhtenä strategisena päämääränä on vaikuttava koulutus, kuten valmiuksien luominen työelämään, jatkoopintoihin ja yrittäjyyteen joustavien opintopolkujen, osallistavan oppimisilmapiirin ja opiskelijalähtöisten oppimismenetelmien ja -ympäristöjen avulla. Joustavat opintopolut, osallistava oppimisilmapiiri ja opiskelijalähtöiset oppimismenetelmät ja - ympäristöt ovat selkeä haaste organisaatiomme pedagogisen toiminnan kehittämiselle. Erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen läpäisyprosentti oppilaitoksessamme on keskimääräistä huonompi, mikä kertonee omaa kieltään myös siitä, että toisaalta opiskelijoiden opetuksen laadulle asettamat odotukset ja toisaalta opetuksen järjestelyt ja toteutus eivät kaikilta osin kohtaa. 4

5 Pedagogisen kehittämisen tueksi on oppilaitokseemme perustettu pedagogiset ryhmät sekä ammatilliseen peruskoulutukseen että aikuiskoulutukseen. Ryhmien tehtävänä on edistää strategiaan kirjatun pedagogisen osaamisen ja toiminnan kehittämistä. Tämä hanke tukee pedagogisten työryhmien toimintasuunnitelmia ja strategian kehittämisalueita erityisesti opettajan roolin, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämisen osalta. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Koulutuskeskus Salpauksen (jäljempänä Salpaus) koordinoimassa verkostossa oppilaitokseemme kehitettyjen laajennetun työssäoppimisen malleja (Toplaaja 4 ja 5) sekä valtakunnallisessa TopLaaja -verkostossa tuotettuja malleja. Hankkeiden aikana on Ekamissa luotu mallit ryhmäkohtaisten ja yksilöllisten polkujen kautta eteneville laajennetun työssäoppimisen toteutuksille sekä auto-, että kone- ja metallialalla. Toteutusaika kevät Kohderyhmä - Sosiaali- ja terveysala, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, hotelli-, ravintola ja cateringalan perustutkinto Toimintasuunnitelma Hankkeen kehittämistyö toteutetaan kehittämistiimissä, joka koostuu projektitoimijasta sekä sosiaali-, ja terveysalalta että hotelli-, ravintola-, ja cateringalalta, oppisopimuskoulutuksen projektitoimijasta ja alojen työnantajien edustajista. Hankkeelle nimetään projektipäällikkö, jonka tehtävänä on hankkeen koordinointi Ekamissa ja Salpauksen yhteistyöverkostossa hankkeen toiminta- ja taloussuunnitelmien tarkentaminen, hankeorganisaation ja hankkeen toiminnan käynnistäminen - suunnitellaan joustava oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisen toteuttamismalli sosiaali- ja terveysalalla - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sisällytetään työssäoppimista noin % tutkinnon/osatutkinnon laajuudesta - suunnitellaan joustava oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisen toteuttamismalli hotelli-, ravintola - ja cateringalalla - hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkintoon sisällytetään työssäoppimista noin % tutkinnon/osatutkinnon laajuudesta - suunnitellaan sekä koulutuksen toteutusmallia, että opetuksen ja työssäoppimisen toteuttamista opettajien ja mukaan lupautuneiden yritysten yhteistyönä - sosiaali- ja terveysalan työpaikkayhteistyöverkosto muodostuu niistä yrityksistä ja yhteisöistä, joiden kanssa Ekamilla on voimassa olevat sopimukset työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä tai oppisopimuskoulutuksesta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä erityisesti seuraavien tahojen kanssa: Kotkan kaupunki, sosiaali- ja terveysalan työpaikat, Ravimäkiyhdistys ry, Pyhtään Hoivahovi ja Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus - myös hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon osalta työpaikkayhteistyöverkosto muodostuu niistä yrityksistä ja yhteisöistä, joiden kanssa Ekamilla on voimassa olevat sopimukset työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä tai oppisopimuskoulutuksesta. Yhteistyötä tehdään erityisesti Ravintola Keisarinsataman, Sokos Hotel Seurahuoneen ja Kristina Cruisers Oy:n kanssa - lisäksi tehdään yhteistyötä Kymen Yrittäjien ja Kymenlaakson kauppakamarin kanssa - tarkastellaan ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opetuksen ja arvioinnin integrointia työssäoppimiseen perehtymällä Toplaaja 4:ssa ja 5:ssa tehtyihin uudistuneisiin opetuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmiin sekä Ekamissa että valtakunnallisessa laajennetun työssäoppimisen verkostossa 5

6 suunnitellaan opintoja, joissa yhdistetään ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opiskelua ammatillisten tutkinnon osien opiskeluun ja työssäoppimiseen - suunnitellaan työpaikkaohjaajien mentorointimalli oppisopimuskoulutuksessa mukana olevien työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien tueksi ja työssäoppimisen ohjauksen pedagogisen toimivuuden varmistamiseksi - mentorointimallissa mentorointiparin muodostavat ammatillinen opettaja ja työpaikkaohjaaja - perehdytetään/koulutetaan opettajat ja työpaikkaohjaajat opiskelijan oppimisprosessin sähköiseen ohjaukseen verkkoympäristöissä - joustavan oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistävän toteuttamismallin viimeistely molemmissa tutkinnoissa - suunnitellaan osaamisen arviointia huomioiden ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointi - suunnitellaan ammattiosaamisen näyttöjen toteutusta siten, että toteutuksessa huomioidaan sekä ammatillisen osaamisen, että ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien keskeisen osaamisen arviointi - mallien pilotointi molemmissa tutkinnoissa - pilotointien kokemusten ja tulosten dokumentointi ja analysointi - viimeistellään ja pilotoidaan työpaikkaohjaajien mentorointimalli - kokeillaan opiskelijan oppimisprosessin ohjauksessa sähköisten alustojen (wilma/blogi) ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä (esim. facebook, skype, sähköinen oppimispäiväkirja) - vaihtoehtoisten ja monipuolisten työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisvaihtoehtojen kirjaaminen koulutuksen järjestäjän opetuksen toteuttamissuunnitelmiin molemmissa tutkinnoissa - toimintamallien kirjaaminen oppilaitoksemme IMS- toimintajärjestelmään. Tulokset - toimintamalli oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisestä sekä sosiaali- ja terveysalalla että hotelli-, ravintola- ja cateringalalla - vaihtoehtoisten ja monipuolisten työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisvaihtoehtojen kirjaaminen koulutuksen järjestäjän opetuksen toteuttamissuunnitelmiin - uudistuneet ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnossa - opetussuunnitelmamuutokset osaamisen arvioinnin osalta em. tutkinnoissa Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen - hankkeesta tiedotetaan oppilaitoksen sisällä Ekamin projektitiimissä, koulutuksen johtotiimissä, pedagogisissa työryhmissä, säännöllisesti ilmestyvissä kirjallisissa tiedotteissa, pedagogisilla pysäkeillä, ryhmänohjaajien pysäkeillä ja te-toimiston kuukausittaisissa infotilaisuuksissa - lisäksi hankkeen tuloksia levitetään opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille erilaisissa oppilaitoksen hanketoiminnan ja -tulosten esittelytilaisuuksissa - hankkeen tulokset siirtyvät osaksi normaalia perustoimintaa koulutusalojen pedagogisen johtamisen kautta - uudet koulutuksen toteuttamismallit huomioidaan osana koulutusalojen kokonaissuunnittelua ja toimintaa - hankkeen tuloksia levitetään hankeverkoston verkostotapaamisissa, AC-kokouksissa ja yhteisessä verkkotyötilassa (wiki, blogi) 6

7 Arviointi - sisäinen raportointi ja itsearviointi (johtoryhmä, Ekamin projektitiimi, koulutuksen johtotiimi, pedagogiset työryhmät ja oppisopimustoiminnan kehittämispäivät) - raportointi ja tulosten esittely ammatillisille neuvottelukunnille ja ammattiosaamisen näyttöjen toimielimelle - laadunhallintaan liittyvät itsearvioinnit - vertaiskehittäminen ja vertaisarvioinnin toteuttaminen hankeverkostossa Vaikuttavuus - kehitetyt toiminta- ja koulutuksen toteuttamismallit kirjataan osaksi opetuksen toteuttamissuunnitelmia - uudet toiminta- ja koulutuksen toteuttamismallit vakiinnutetaan huomioimalla ne osana koulutusalojen pedagogista johtamista - toteuttamismalli huomioidaan osana koulutusalojen kokonaissuunnittelua ja toimintaa - Ekamissa hankkeiden pysyviä tuloksia ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan IMS- toimintajärjestelmän avulla. Prosessikuvauksiin on kirjattu projektitoiminnan kuvaukset, joiden avulla seurataan ja arvioidaan hankkeiden tulosten siirtymistä osaksi perustoimintojen prosesseja. Tulosten käyttöönotto- ja vakiinnuttamisvaiheen toimenpiteille on nimetty vastuuhenkilöt organisaation eri tasoilta. - kaikista hankkeista laaditaan tulosten käyttöönotto- ja arviointisuunnitelma, jonka avulla arvioidaan tulosten käytäntöön viemistä, niiden siirtämistä koko organisaation omaisuudeksi ja tulosten vaikuttavuutta - hankkeessa syntyvät toimintamallit kuvataan niin, että ne ovat siirrettävissä muihin oppilaitoksemme tutkintoihin - dokumentoidut toimintatavat ja analysoidut tulokset pilotoinneista ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroinnista työssäoppimiseen ja niiden keskeisen osaamisen arvioinnista ammattiosaamisen näytöillä ovat siirrettävissä muiden oppilaitosten käyttöön - hankkeessa kehitetyt ja pilotoidut toimintamallit ovat hyödynnettävissä valtakunnallisessa koulutuksen kehittämisessä 7

8 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jämsän ammattiopisto, JAO Jämsän ammattiopiston kuvaus Jämsän ammattiopisto on 1500 nuoren ja aikuisen opiskelijan monialainen ammatillinen oppilaitos. Jämsän ammattiopiston on saanut eritystehtävän järjestää urheilijoille ammatillista koulutusta. Jämsän ammattiopisto on elinkeinoelämän vahva kumppani alueellaan ja kansainvälisesti kiinnostava metsä- ja komposiittialalla. Oppilaitos järjestää myös urheilijoiden ammatillista koulutusta ja valmennusta. Jämsän ammattiopisto on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymää. Jämsän ammattiopistossa on mahdollisuus opiskella 20 erilaiseen ammattiin. Tavoitteet - tavoitteena on rakentaa työelämälähtöinen ns. rotaatiomalli, missä opiskelija opiskelee ensimmäisen vuoden oppilaitoksessa ja opiskellen majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen koulutusohjelmaosan (20 ov, sisältäen 8 ov työssäoppimista) ja Lounasruokien valmistus-koulutusohjelmaosasta 8-10 ov:ta. Lisäksi ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat opiskelevat 8-10 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä opintoja ns. atto-aineita. Kaksi seuraavaa vuotta opiskellaan työpaikalla pakollisia tutkinnon osia (Lounasruuat, Annosruokien valmistus, 30 opintoviikkoa kaikille valinnaisista tutkinnon osist sekä vapaasti valittavat opinnot 10 opintoviikkoa työelämälähtöisesti). Opiskelijalle mahdollistetaan valita kaikille valinnainen tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta - opinnot rytmitetään tukemaan opiskelijan yksilöllisiä opinpolkuja. Hankkeen aikana kehitetään joustava, työelämälähtöinen, yrittäjyyteen kannustava, opiskelija- sekä työelämäystävällinen rotaatio-koulutusmalli, jossa työssäoppiminen ja lähiopetuspäivät tai viikot rytmittyvät opiskelijan osaamistarpeiden mukaan - tavoitteena on myös luoda uudenlainen ohjaus/valmennusmalli yhteistyössä pilottiyritysten kanssa, jossa ohjauksen apuna käytetään mm. uudenlaisia opetusteknologiamahdollisuuksia kuten mobiiliteknologiaa (tablettitietokone ja älymatkapuhelin ohjauksessa) sekä uudet sosiaalisen median ja pikaviestintäohjelmien (esim. whatsapp) että sovellusohjelmien tarjoamia ohjaus- ja yhteydenottomahdollisuuksia - Jämsän ammattiopiston yhteistoiminnallinen, tiimimäinen oppiminen ja hankkeen kautta hankittu mahdollinen valmennuskoulutus tukevat rotaatiomallin kautta tapahtuvaa työelämälähtöistä oppimista - tavoitteena on myös pilotoinnin aikana kehittää palautejärjestelmä, jonka avulla saadaan kerättyä kokemuksia ja palautetta sekä työelämältä, opiskelijoilta että opettajaohjaajilta/valmentajilta - tavoitteena on varmistaa opintojen läpäisy, työelämän edellyttämä ammatillinen osaaminen, sitoutuminen sekä yrittäjämäinen toiminta - tavoitteena on saada vähintään 30 yritysyhteistyökumppania mukaan rotaatiomalliin, joiden kanssa luodaan kumppanuussopimukset sekä mahdollistetaan opiskelijoiden työssäoppimisen kierto kahden vuoden aikana. Jämsän ammattiopisto on vuosia tehnyt yhteistyötä seudun yrittäjäjärjestöjen kanssa mm. projektiopinnoissa 8

9 - lähiopetusjaksojen valmennus/opiskelupäivien tueksi otetaan Flipped classroom käytänteitä esim. videotallenteet, verkkopohjainen oppimisympäristö ja käyttöön sopivat sovellusohjelmat, joiden avulla opiskelijalla on mahdollisuus kerrata lähijaksojen aiheita ja vahvistaa osaamistaan. Työssäoppimisen sisältöjen tueksi luodaan verkko-opetusmateriaalia verkkooppimisympäristöön (joka voi olla jokin muukin kuin Optima), jota on mahdollista käyttää esim. älymatkapuhelimien avulla. Työssäoppimispäiväkirjaa korvaamaan otetaan käyttöön blogikirjoittaminen, jossa opiskelija pystyy monimuotoisesti kuvaamalla ja kirjoittamalla kertomaan työssäoppimisestaan ja oppimisen etenemisestään - Attoaineista puolet opiskellaan ensimmäisen lukuvuoden aikana, ja loput integroidaan ammattiaineisiin ja työssäoppimiseen. Lähiopetusjaksoilla on atto-aineiden lähitunteja. Kytkentä strategiaan Hankkeen toiminnot sopivat erittäin hyvin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän strategiaan. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on mukana työelämän muutosten ja tarpeiden ennakoinnissa ja toteuttaa työelämälähtöistä koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä antaa opiskelijoille valmiuksia monimuotoistuvaan työelämään, osaamisen päivittämiseen ja yrittäjyyteen. Strategian tavoiteohjelmana on työelämälähtöisen koulutuksen malleja ja käytänteitä vahvistetaan. Jämsän ammattiopiston tulosaluekohtaisessa toiminnan kehittämissuunnitelmassa vuodelle 2014 on työelämälähtöisten kehittämismallien, rotaatiomallin sekä laajennetun työssäoppimisen lisääminen sekä opetusteknologiaosaamisen vahvistaminen työssäoppimisen ohjauksessa. Jyväskylän ammatti- ja aikuisopisto on ollut ja on mukana TOPLaaja hankkeissa. Jämsän ammattiopisto ei ole ollut aikaisemmin. Toteutusaika kevät Kohderyhmä - Hotelli-, ravintola- ja cateringala, kokin koulutusohjelma, nuorisoasteen opiskelijat Toimintasuunnitelma - Perustetaan kehittäjätiimi, joka muodostuu HoRaCa-alan opettajista( joista yksi opettaja on päävastuullinen projektityöntekijä) projektipäälliköstä (koulutuspäällikkö), yksikönjohtajasta, työelämäedustajista. Kehittäjätiimin rooli on viedä kehittämisprosessia systemaattisesti eteenpäin, pitää tilannekatsauksia. - Kehittäjätiimissä olevat opettajat ovat ns. rotaatiomallin toteutuksessa ja ohjaus/valmennuksessa. - Pilottiyrityksen kontaktien hankkiminen ja yhteistyön käynnistäminen kuuluu päävastuulliselle projektityöntekijälle. - Koulutuspäällikölle ja yksikönjohtajalle kuuluvat kehittäjätiimin tukeminen ja hankkeen toteutuksen varmistaminen sekä osallistuminen kehittämiseen. Aikataulutettu työsuunnitelma Kevät kehittäjätiimin perustaminen (kehittäjätiimi) - pilottiyritysten ja yritysyhteistyön käynnistäminen (projektityöntekijä) - rotaatiomallin työstäminen ja opintojen rytmitys rotaatiomallin mukaisesti (kehittäjätiimi/työelämän edustus) - pedagoginen yhteistyö ammatti- ja attoaineiden opettajien kesken - ohjaus/valmennuksen koulutuksen käynnistäminen pilotissa olevat HoRaCa-alan opettajille 9

10 Syksy yksilöllisten opinpolkujen luominen ja rotaatiomallin pilointi - pilottiyritysten valmennus - verkko-opetuksen kehittäminen, sosiaalinen media yms. - ohjaus/valmennuksen koulutuksen jatkaminen pilotissa olevat Ho- RaCa-alan opettajille Tulokset Kevät yksilöllisten opinpolkujen luominen ja tarkastelu luodun rotaatiomallin mukaisesti - rotaatiomallin pilointi ja pilottiyritysten valmennus jatkuu - ohjaus/valmennuksen koulutuksen jatkaminen pilotissa olevat Ho- RaCa-alan opettajille - kehitetään palautejärjestelmää esim. auditointi tai pedagoginen katselmus Syksy yksilöllisten opinpolkujen luominen ja tarkastelu - rotaatiomallin toimivuuden arviointi - pilottiyritysten valmennus jatkuu - ohjaus/valmennuksen koulutuksen jatkaminen pilotissa olevat Ho- RaCa-alan opettajille - rotaatiomallin toimivuuden arviointi - palautteiden kerääminen esim. auditointi tai pedagoginen katselmus - toimenpiteiden selkeä kuvaus - rytmitetään opinnot tukemaan yksilöllisiä opinpolkuja rotaatiomallissa - pedagoginen yhteistyö ammatti- ja attoaineiden opettajien kesken - arvio hankkeessa toteutuvan työssäoppimisen määrästä = 80 opintoviikkoa työssäoppimista - opiskelija/työelämälähtöinen malli, joka nopeuttaa opiskelijan siirtymisen työelämään - oppilaitoksen että työpaikan ohjaus ja valmennusosaaminen vahvistuu vastaamaan tämän päivän haasteita - malli mahdollistaa yrityselämälle mahdollisuuden kouluttaa alan ammatti- ja työpaikkakohtaisen osaajan - mallilla on mahdollista edistää läpäisyä, sitoutumista ja yrittäjämäistä toimintaa. - mahdollistaa alan säilymisen elinvoimaisen seutukunnalla Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen - tavoite on hyödyntää hankkeen mallia ja tuloksia Jämsän ammattiopiston koulutusaloilla mm. metallialan ja muovi- ja komposiittialan koulutuksiin sekä muilla koulutusaloilla Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koulutusaloilla mm. Jyväskylän ammattiopistossa - valtakunnallisesti hankkeessa luotua rotaatiomallia ja hankkeen raportteja voidaan hyödyntää koulutusaloilla yrittäjäyhteistyö-, työelämälähtöisen ja ammatillisen koulutuksen yhdistämisessä. Arviointi - itsearviointi ja vertaisarviointi Vaikuttavuus 10

11 - laajennetulla työelämälähtöisellä mallilla aiemman kokemuksen mukaisesti keskeyttämisprosentti pienenee - opettajien rooli päivittyy ja työelämän vaatima ohjausosaaminen vahvistuu - malli voi toimia yhtenä esimerkkinä opiskelija- ja työelämälähtöistä mallista ja on levitettävissä myös muillekin koulutusaloille - mahdollistaa yritysten osallistumisen vahvasti ammattiin opiskelevien kouluttamiseen. - koulutusalan vahvistuminen ja säilyminen seutukunnallisesti - opiskelijat tulevat varhaisessa vaiheessa työelämävaikutuksen piiriin ja kasvavat työtekijöiksi työelämän ammattilaisten ja ammatillisen koulutuksen tuella. - Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, KPEDU Kuvaus Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä eli KPEDU on maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka on 14 pohjalaisen kunnan omistama koulutuksenjärjestäjä. Kaksikielisellä toimintaalueella on n asukasta. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on n Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi eri aikuiskoulutuksissa on n vuosiopiskelijaa, joten vuotuinen opiskelijamäärä on n opiskelijaa. Opistoissamme opiskelevien keskeyttämisprosentti on valtakunnan pienimpiä. Järjestämme ammatillista koulutusta kuudessa ammatillisessa yksikössä Kokkolassa ja maakunnassa. Tavoite - on kehittää laajennetun työssäoppimisen malleja ja tukitoimia - yhtenä kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka ovat keskeyttämässä eri koulutusaloilta - oppia muilta verkoston jäseniltä hyviä käytänteitä ja - levittää omia hyviä käytänteitä muiden hanketoimijoiden käyttöön - saada aikaan joustavia, yksilöllisiä opinpolkuja, joissa korostuu opiskelijakeskeisyys - tutkintoja suoritetaan nopeutetusti. Hanke mahdollistaa joustavien opintopolkujen toteuttamisen, tehostaa läpäisyä sekä estää opintojen keskeyttämisiä, Keski-Pohjanmaan yhtymäsuunnitelmassa vuodelle 2014 keskeinen tavoite on koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttaminen, tavoitteena on tarjota koulutus- tai työpajapaikka koko ikäluokalle yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toteutusaika kevät Kohderyhmä Hanketta voidaan toteuttaa seuraavilla koulutusaloilla, tuloksia levitetään kaikille koulutusaloille: - tekniikan- ja liikenteen ala, - kulttuuriala, - luonnontieteiden ala, - luonnonvara- ja ympäristöala, - sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala, - matkailu- ja ravitsemus- ja talousala sekä - yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Kohderyhmänä ovat opiskelijat, opettaja ja yritykset sekä työssäoppimisen ohjaajat. 11

12 Toimintasuunnitelma Työssäoppien voidaan suorittaa useita tutkinnon osia, laajuus määritellään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kevät Toteutetaan laajennetua työssäoppimista ja tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten, työpaikkojen sekä oppisopimustoimiston välillä osaamisperusteisuus huomioiden. - Toimijat kehittävät yhdessä muiden kanssa työelämävalmiuksia sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointia varten arviointimenetelmän. Menetelmä voi olla kaavake tai muu soveltuva malli. Työssäoppimista koordinoivat opettajat hyödyntävät myös laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristöä sekä vertaisarvioinnin kriteereitä hankkeen Kpedun osion arviointiin. Nämä luotu aiemmissa hankkeissa. - Hankkeessa kokeillaan yhteisten opintojen (atto) integrointia laajennetun työssäoppimisen tukena sekä oppisopimuskoulutuksessa. Kolmelle yhteisten opintojen opettajalle resursoidaan työresurssia materiaalin kehittämiseen uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. - Työpaikoilla käynnin yhteydessä voidaan tehdä työpaikkaohjaajien osaamisen kartoitus, kysely sekä hyödyntää timanttipohjaista tulosta kehittämiskohteista. Oleellista on viedä tietoa työpaikoille oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista. Käytössä elinikäisen oppimisen avaintaidot kortisto sekä HOJKS-kortisto. Laajennetun työssäoppimisen ohjaajilla on tiedossa T1 tason ammattillisten ja yhteisten opintojen- opintopaketit sekä useiden ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset työpajoilla tapahtuvan työvaltaisen oppimisen tukena. Nämä on kehitetty aiemmissa hankkeissa. - Työssäoppimista koordinoivat opettajat ja oppisopimuksen työntekijät informoivat työssäoppimispaikkoja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista ja kartoittavat työssäoppimispaikkojen soveltuvuutta /halukkuutta oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimustoimiston työntekijä tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. - Osa erityistä tukea tarvitsevista nuorista opiskelee tutkinnon osia työpajalla, kehitetään työpajalla opiskelevien nuorten ja laajennetun työssäoppimisen yhdistelmää, niin että työpajalla tapahtuvan opiskelun opinnollistamista laajennetaan ja näitä opiskelijoita jatko-ohjataan laajennettuun työssäoppimiseen yrityksiin. Tehdään tiivistä yhteistyötä Kokkotyö-säätiön ja Perhonjokilaakson nuortentyöpajojen kanssa. Opinnollistetaan opintoja Perhon pajan työtoimintaan. - Toimijat ja verkosto kokoontuvat ja jakavat hyviä käytänteitään. Kevät Toteutetaan laajennetua työssäoppimista ja tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten, työpaikkojen sekä oppisopimustoimiston välillä. - Opiskelijat hyödyntävät esim. kyvyt.fi-järjestelmää ja blogeja työssäoppimisen hyödyntämisenä - Kolmelle yhteisten opintojen-opettajalle resursoidaan työresurssia materiaalin kehittämiseen, kokeillaan uutta opetusmateriaalia. Yhteisten aineiden opettajat ja ammattiaineopettajat tekevät tätä yhteistyössä. - Työpaikoilla käynninyhteydessä voidaan tehdä Työssäoppimisen ohjaajien osaamisen kartoitus, kysely ja hyödyntää timanttipohjaista tulosta kehittämiskohteista. Oleellista on viedä tietoa työpaikoille oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista. Oppisopimustoi- 12

13 misto osallistuu hankkeeseen pohtimalla miten hankkeessa kehitettäviä asioita voidaan soveltaa oppisopimuskoulutuksessa. Yhteiset opinnot nuorten oppisopimuskoulutuksessa vaativat myös kehittämistä. Lisäksi oppisopimusopiskelijoiden mobiilioppimisen tehostaminen on yksi kehittämiskohde. - Laajennetun työssäoppimisen ja koulutuksen yhteensovittamiseen kehitellään uusia malleja ja mallinnetaan työvaiheita. - Toimijat ja verkosto kokoontuvat ja jakavat hyviä käytänteitään. 13

14 Syksy Toteutetaan laajennetua työssäoppimista ja tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten, työpaikkojen sekä oppisopimustoimiston välillä uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. - Osaamisperusteisuus toteutuu opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä arvioinnissa tässä hyödynnetään opettajien asiantuntijuutta. - Opiskelijat hyödyntävät esim. kyvyt.fi-järjestelmää ja blogeja työssäoppimisen hyödyntämisenä. - Toimijat hyödyntävät myös laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristöä sekä vertaisarvioinnin kriteereitä hankkeen Kpedun osion arviointiin. - Toimijat ja verkosto kokoontuvat ja jakavat hyviä käytänteitään. - Seminaari tuotetuista malleista - Vakiinnuttaminen - Arviointi Toimenpiteiden kuvaus Kpedun osahankkeen tavoitteena on oppia muilta verkoston jäseniltä hyviä käytänteitä sekä levittää omia hyviä käytänteitä muiden hanketoimijoiden käyttöön. Tavoitteena on myös saada aikaan joustavia, yksilöllisiä opinpolkuja, joissa korostuu opiskelijakeskeinen pedagogiikka. Laajennetun työssäoppimisen alussa keskeistä on kartoittaa opiskelijan osaaminen, vahvuudet ja voimavarat sekä huomioida oppimisen esteet. Taustalla vaikuttavat vahvasti opiskelijan elämänhallintataidot, työelämävalmiudet sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Kehitetään näiden taitojen arviointia varten arviointitapa tai -menetelmä, joka toimii HOPSin suunnittelun pohjana. Hyödynnetään Bovaliuksessa kehitettyjä ohjaa ja opasta sekä Tokka-kortteja työssäoppimisen tukena. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä kehitetään laajennettua työssäoppimista erityisesti erityistä tukea tarvitseville kouluallergisille opiskelijoille, mallia sovelletaan myös muille opiskelijoille. Ennen siirtymistä laajennettuun työssäoppimiseen järjestetään opiskelijoille opetusta some- välineiden hyödyntämisestä työssäoppimisen tukena ja dokumentoinnin välineenä. Opiskelijoiden tukena toimvat koordinoivat opettajat (koulutusalakohtaiset), joka ohjaavat joustavia ja yksilöllisiä koulutuspolkuja. Opiskelijoiden ammatillisia ja atto-opintoja ohjeistaa ja arvio heidän oma opettaja, koordinoiva opettaja toimii laajennetun työssäoppimisen tulkkina ja konsulttina. He hyödyntävät t1 tason opetussuunnitelmia ja materiaalia sekä laajennetun työssäoppimisen hankkeissa ja Kiltakoulussa kehitettyä opetusmateriaalia. Koordinoivat opettajat levittävät myös laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristöä. He ottavat huomioon elinikäisen oppimisen avaintaidot ja kehittävät yhdessä muiden kanssa niiden arviointia varten arviointimenetelmän. Hyödyntää myös laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristöä sekö vertaisarvioinnin kriteereitä hankkeen Kpedun osion arviointiin. Työpaikoilla käynnin yhteydessä voidaan tehdä Työssäoppimisen ohjaajien osaamisen kartoitus, kysely ja hyödyntää timanttipohjaista tulosta kehittämiskohteista. Oleellista on viedä tietoa työpaikoille oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista. Käytössä elinikäisen oppimisen avaintaidot sekä HOJKS-kortisto. Ohjaajalla on tiedossa T1 tason ammatti- ja yhteisten opintojen paketit sekä useiden ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset työpajoilla tapahtuvan työvaltaisen oppimisen tukena. Työpaikkarekisteri ja tietoa eri työpaikoista ja siitä mitä opetussuunnitelman mukaista opiskelua siellä voidaan suorittaa. Opiskelijat hyödyntävät esim. kyvyt.fi-järjestelmää ja blogeja työssäoppimisen hyödyntämisenä. Hankkeessa kokeillaan yhteisten opintojen integrointia laajennetun työssäoppimisen tukena sekä oppisopimuskoulutuksessa. Kolmelle atto-opettajalle resursoidaan työresurssia materiaalin kehittämiseen uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. 14

15 Hankkeen aikana pyritään laajennetun työssäoppimisessa opiskelun ja ohjauksen vahvistamiseen. Kaikessa hankkeen kehittämistyössä pyritään oppimaan aiemmissa hankkeissa kehitetyistä malleista. Hankkeen aikana on tarkoitus oppia muilta mukana olevilta hankkeilta heidän hyviä käytänteitään ja levittää tässä hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja muille hanketoimijoille. Työssäoppimista koordinoiva opettaja ja oppisopimustoimiston työntekijä tieodottavat työssäoppimispaikkoja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista ja oppisopimustoimiston työntekijät kartoittavat työssäoppimispaikkojen soveltuvuutta /halukkuutta oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimustoimiston työntekijä tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Osa erityistä tukea tarvitsevista nuorista opiskelee tutkinnon osia työpajalla, kehitetään työpajalla opiskelevien nuorten ja laajennetun työssäoppimisen yhdistelmää, niin että työpajalla tapahtuvan opiskelun opinnollistamista laajennetaan ja näitä opiskelijoita jatko-ohjataan laajennettuun työssäoppimiseen yrityksiin. Tehdään tiivistä yhteistyötä Kokkotyö-säätiön ja Perhonjokilaakson nuortentyöpajojen kanssa. Opinnollistetaan opintoja Perhon työpajalle. Opettajille järjestetään koulutusta ja mentorointia some- välineiden käyttämisestä laajennetun työssäoppimisen tukena. Keskeistä on työssäoppimisen pedagogiikan kehittäminen ja erilaisten oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen. Työpaikkaohjaajat perehdytetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen sekä kerrotaan oppisopimuksesta mahdollisuutena sekä käydään läpi oppisopimuksen erityispiirteet ja tuetun oppisopimuksen mallit. Kootaan aiheeseen liittyvää materiaalia. Työssäoppimispaikkojen etsimisessä hyödynnetään alueen työpaikkarekistereitä. Hankkeessa korostetaan moniammatillisuutta ja verkostomaista yhteistyötä paikallistasolla ja laajemminkin. Pyritään jaettuun osaamiseen, joka mahdollistaa uusien joustavien koulutusmallien kehittämisen. Voidaan kokeilla esim. tutkinnonosan suorittamista työpaikoilla. Laajennetty työssäoppiminen edellyttää suunnitelmallista henkilöstön osaamisen kehittämistä jahalua investoida toimivien käytänteiden kehittämiseen. Toimintamallin jalkauttaminen vaatii opettajien asenteen ja työnkuvan muutosta sekä tila- ja opettajaresurssien uudenlaista käyttöä. Tarjotaan koulutusta sekä opettajille että työssäoppimisen ohjaajille. Hankkeen toimet ja kehitetyt käytännöt pyritään samaan vakiintuneeksi käytännöksi. Oppisopimustoimisto osallistuu kehittämistoimintaan yhdessä oppilaitosten kanssa mm. yhteiset opinnot ja mobillioppiminen kehittämisen kohteena. Laajennetun työssäoppimisen ja koulutuksen yhteensovittamiseen kehitellään uusia malleja ja mallinnetaan työvaiheita. Toiminnan suunnittelussa perehdytään aiemmin luotuihin malleihin mm: https://www.facebook.com/nappiparisto?ref=stream Suunnitelma tuloksista - tuloksena on laajennetun työssäoppimisen lisääntyminen Tämän hetken laajennetun työssäoppimisen tilanne (määrät) arvioidaan hankkeen alussa. - opintojen keskeyttämisen vähentyminen joustavuuden ja vaihtoehtoisten opinpolkujen ansiosta - opintojen nopeampi suorittaminen - läpäisyn tehostuminen - uusia malleja yhteisten opintojen suorittamiseen, yhteisten opintojen integrointi 15

16 oppisopimuskoulutuksen lisääntyminen - työpaikkaohjaajakoulutuksen käyneiden määrän lisääntyminen - opiskelijan työssäoppimisen valmiuksien kartoittamisen menetelmä - kaavake tai muu soveltuva menetelmä - Somepedagogiikan kehittyminen Laajennetun työssäoppimisen koordinaattorin toolkit: - Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointia varten arviointimenetelmä - Laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristö - Vertaisarvioinnin kriteerit hankkeen Kpedun osion arviointiin - Työpaikkaohjaajan osaamisen kartoitus, kysely ja timanttipohjainen tulos työpaikkaohjaajan kehittämiskohteista - Tieto oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista - Elinikäisen oppimisen avaintaidot kortisto (tehty Bovalliuksessa, levitetään) - HOJKS-kortisto (tehty, levitetään) - T1 tason ammatti- ja ja yhteisten opintojen opintopaketit (tehty, levitetään) - Useiden ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmapohjaiset - sovellukset työpajoilla tapahtuvan työvaltaisen oppimisen tukena (tehty Uva 2-hankeessa, levitetään ja laajennetaan) - Tietoa eri työpaikoista ja siitä mitä opetussunnitelman mukaista opiskelua siellä voidaan suorittaa laajennetussa työssäoppimisessa - Tutkinnon osien suorittaminen työpaikoilla ja työpajoilla - Työpaikkarekisteri Ja opettajien omat työelämäsuhteet - Linkeistä saatavat parhaat käytännöt - - https://www.facebook.com/nappiparisto?ref=stream Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen Osahankkeen tuloksia levitään tämän verkoston muille jäsenille sekä muille Kpedun muiden hankkeiden yhteistyökumppaneille. Arviointi Hankkeessa suoritetaan itse- ja vertaisarviointi. Hankkeessa hyödynnetään vertaisarvioinnin menetelmää ja aiemmissa hankkeissa kehitettyä vertaisarvioinnin kriteeristöä. Vaikuttavuus Hankkeen vaikutus näkyy opintojen läpäisyn tehostumisena sekä keskeyttämisen vähenemisenä. Toimintaympäristössä mahdollistetaan nuorisotakuun toteuttaminen. Valtakunnallisesti voidaan luoda malleja, joita muut voivat hyödyntää. Hankkeen kesto Kevät Eri teemat mitä kehitetään: - Kartoitetaan opiskelijan osaaminen, vahvuudet, oppimistyylit ja voimavarat sekä huomioidaan oppimisen esteet. Taustalla vaikuttaa osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja vahvasti opiskelijan elämänhallintataidot, työelämävalmiudet sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Kehitetään näiden taitojen arviointia varten arviointimenetelmä. 16

17 - Tarjotaan opiskelijoille opetusta ja mentorointia some- välineiden hyödyntämisestä työssäoppimisen tukena ja dokumentoinnin välineenä. - Opiskelijoiden tukena toimii koordinoivat opettajat, jotka ohjaavat joustavia ja yksilöllisiä koulutuspolkuja - Opiskelijat hyödyntävät kyvyt.fi-järjestelmää ja blogeja työssäoppimisen dokumentoinnissa. - Atto-aineiden integrointia laajennetun työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen tukena - Työssäoppimista koordinoiva opettaja/oppisopimistoimiston työntekijät informoivat työssäoppimispaikkoja laajennetun työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista ja työpaikkojen soveltuvuutta oppisopimukseen kartoitetaan. Yhteistyö oppisopimustoimiston ja oppilaitoksien välillä lisääntyy. - Kehitetään työpajalla opiskelevien nuorten ja laajennetun työssäoppimisen yhdistelmää. Valmennusta oppisopimuskoulukseen. - Järjestetään koulutusta sekä opettajille että työssäoppimisen ohjaajille. - Opettajille järjestetään koulutusta ja mentorointia uusien some- välineiden ja some-pedagogiikan käyttämisestä laajennetun työssäoppimisen tukena. - Keskeistä on työssäoppimisen pedagogiikan kehittäminen ja erilaisten oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen. - Työssäoppimispaikkojen etsimisessä hyödynnetään alueen työpaikkarekistereitä. Laajennettua työssäoppimista koordinoivien opettajien käytössä: - Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointia varten arviointimenetelmä - Laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristö - Vertaisarvioinnin kriteerit hankkeen Kpedun osion arviointiin - Työpaikkaohjaajan osaamisen kartoitus, kysely ja timanttipohjainen tulos kehittämiskohteista - Tieto oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista - Elinikäisen oppimisen avaintaidot kortisto - HOJKS-kortisto - T1 tason ammatti- ja atto-ainepaketit - Useiden ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset työpajoilla tapahtuvan työvaltaisen oppimisen tukena - Tutkinnon osien suorittaminen työpaikoilla ja työpajoilla - Työpaikkarekisteri Ja opettajien omat työelämäsuhteet - Tietoa eri työpaikoista ja siitä mitä opetussuunnitelman mukaista opiskelua siellä voidaan suorittaa 17

18 Lapin ammattiopisto, LAO Tavoite MobiTOP työssäoppimisen ohjaus ja tukeminen mobiililaitteilla, pilvipalveluilla 3D:lla hankkeessa tuotetaan mobiililaitteita ja pilvipalveluja soveltava työssäoppimisen ohjausmalli hankkeeseen osallistuvien koulutuksen järjestäjien käyttöön. Ohjausmalli mahdollistaa ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan reaaliaikaiset kontaktit niissä tilanteissa, joissa kontakteja oppimisen ja ammattitaitovaatimusten saavuttamisen kannalta tarvitaan. Hankkeessa kehitettävän mallin myötä koulutuksen järjestäjien organisoiman työssäoppimisen laatu paranee: ohjaus kehittää muun muassa oppimista ja osaamista koskevan arvioinnin laatua. Mobiili ja pilvipalvelujen mahdollistamat nopeat ja monipuoliset kontaktit luovat edellytyksiä teoriaopetuksen työssäoppimisen liittämiseksi oppilaitoksessa toteutuvaan opetukseen ja ohjaukseen: oppilaitoksessa käsiteltyihin asioihin voidaan palata sopivissa tilanteissa työssäoppimisen aikana. Työssäoppimisen laatua vahvistavan mobiiliohjauksen myötä työssäoppimisen osuutta ammatillisissa opinnoissa on mahdollista laajentaa. Malli tukee osaamispisteiden käyttöönottoa koulutusten järjestäjien oppilaitoksissa. Kuvaus Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on monialainen kehittäjäorganisaatio, jonka keskeisin tehtävä on ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja ylläpito jäsenkunnissa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat (Rovaniemen kaupunki, Ranua, Kittilä ja Sodankylä) käyttävät päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksissa. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän yhtymävaltuusto. Kuntayhtymän toimialoja ovat myös tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminta ja aluekehityksen tukeminen. Lapin ammattiopisto on suurin kolmesta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisesta oppilaitoksesta. Ammattiopistossa voit opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa. Ammattiopistossa opiskelee vuosittain n opiskelijaa. Heistä n on ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 2400 ammatillisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa. Henkilökuntaa ammattiopistossa on noin 460, joista 350 on opettajia. Ammattiopiston lisäksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymään kuuluvat Lapin matkailuopisto, Lapin urheiluopisto ja Lapin oppisopimuskeskus. Kytkentä strategiaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän strategian vision 2020 mukaan kuntayhtymä on toimintaaluettaan palveleva, osaamista uudistava, hyvinvointia edistävä, arvostettu ja kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto. Strategian mukaan visio saavutetaan erilaisilla kriittisillä menestystekijöillä. Toiminta-alueen palvelua taataan muun muassa koulutuksen saavutettavuudella, osaamisen uudistaminen muun muassa innovaatio- ja oppimisympäristöillä ja hyvinvoinnin edistäminen muun muassa taloudellisella hyvinvoinnilla. Mobiiliteknologia uudistaa jatkuvasti työtapoja suomalaisissa yrityksissä. Yhteydenpidon tavat muuttuvat ja mobiilisovelluksia (applikaatiot) otetaan käyttöön. Mobiiliteknologia sovellukset tuottavat sekä oppilaitoksesta että yrityksistä aiempaa innovoivampia oppimisympäristöjä. Mobiiliteknologia mahdollistaa työn tuottavuuden kasvattamisen. Mobiilin hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa on luontevasti tukemassa mobiiliteknologian, pilvipalvelujen sekä 3D:n käyttöön ottoa suomalaisissa yrityksissä. Aiemmin Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on kehittänyt ONLINE ohjausta muun muassa CIMO:n rahoittamissa LdV hankkeissa ja 3D osaamista EAKR hankkeilla. 18

19 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/lapin ammattiopisto on ollut mukana Toplaaja hankkeessa kehittämässä laajennetun työssäoppimisen toteutusta, jossa lähtökohtana on ongelmaperustainen oppiminen. Malliin sisältyy muun muassa työpaikkaohjaajien koulutus. Mobiiliohjauksen myötä myös ogelmaperustaiseen oppimiseen perustuvaa ammattitaidon kehittämismallia voidaan viedä yhä laajemmin työssäoppimispaikoille. Toteutusaika Alkukevät Kohderyhmä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä toteuttaa MobiTOP osion yhdessä ammattiopisto Lappian kanssa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/lapin ammattiopisto pilotoi hankkeessa mobiiliohjausmallin kahdessa eri tutkinnossa: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto ja Puutarha-alan perustutkinto. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta opiskelijat pilotoivat Palvelujen käyttöönotto ja tuki tutkinnon osan. Tutkinnon osassa opiskelija kehittää opetussuunnitelman perusteiden määrittämää ammattitaitoaan muun muassa asentamalla työasemia ja muita tietoteknisiä laitteita, tuottamalla tietoverkkopalveluja ja ylläpitämällä niitä, neuvomalla ja tukemalla käyttäjiä tietotekniikan käytössä ja niissä ilmenevissä ongelmissa sekä laatii käyttöohjeita. Työssäoppimipaikkoja opiskelijoille hankkeessa tarjoavat muun muassa LapIT (http://www.lapit.fi, ja Rahoituksen varmistuessa mukaan tulevien yritysten ja työpaikkaohjaajien määrää voidaan kasvattaa. Puutarhaopintojen perustutkinnosta opiskelijat pilotoivat tutkinnon osat Matkailuympäristöjen kunnostaminen ja hoito 10 ov ja Yrttien tuottaminen 10 ov. Työssäoppimispaikat pilotointia varten tarjoavat Syötteen Eräpalvelut (http://www.syotteenerapalvelut.fi, ja NorthernGateSafaris (Anne Airola, Uutelansuora 1, Oikarainen, ). Tutkinnon osat tuottavat ammattitaidon muun muassa matkailuympäristön viihtyisyyden kehittämiseen. Myös näihin tutkinnon osiin työssäoppimispaikkoja tarjoavien yritysten määrää voidaan kasvattaa. Ammattiopisto Lappia pilotoi hankkeessa kaksi tutkinnon osaa Liiketalouden perustutkinnosta. Tutkinnosta opiskelijat pilotoivat Visuaalinen myyntityö ja Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osat. Visuaalinen myyntityö tutkinnon osassa opiskelijat kehittävät ammattitaitoaan muun muassa toteuttamalla esillepanon tai kampanjasuunnitelman tuoteryhmäalueellaan, seuraamalla myymäläilmettä ja ylläpitämällä sitä sekä tuottamalla asiakasinformaatiota. Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osassa ammattitaitoa kehitetään muun muassa asiakaspalvelutehtävillä, myyntityöllä, tavaran vastaanottamiseen, hyllyttämiseen sekä varastoon liittyvillä töillä, myymälän ylläpidolla ja myynnin jälkitoimia hoitamalla. Toimintasuunnitelma MobiTOP työssäoppimisen ohjaus ja tukeminen mobiililaitteilla, pilvipalveluilla 3D:lla hankkeessa tuotetaan mobiililaitteita ja pilvipalveluja soveltava työssäoppimisen ohjausmalli hankkeeseen osallistuvien koulutuksen järjestäjien käyttöön. Hanke on osana koulutuskeskus Salpauksen hakemassa ja hallinnoimassa nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen -hankkeessa. MobiTOP -osiossa koulutetaan ohjaavat opettajat sekä työpaikkaohjaajat soveltamaan mobiililaitteita, pilvipalveluja sekä 3D:tä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen. Ohjaavien opettajien sekä työpaikkaohjaajien välinen yhteistoiminta mahdollistaa ammattitaitovaatimusten saavuttamisen mahdollisimman laadukkaasti. Ohjaavat opettajat sekä työpaikkaohjaajat pilotoivat MobiTOP - osiossa yhteensä viisi tutkinnon osaa. 19

20 Kutakin pilotoitavaa tutkinnon osaa varten koulutetaan 1 2 ohjaavaa opettajaa sekä 3 4 työpaikkaohjaajaa. Koulutuksessa perehdytään mobiiliohjauksen mahdollisuuksiin ja sovelluksiin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tavoitteena tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten saavuttaminen mahdollisimman laadukkaasti. Koulutuksessa huomioidaan suunnitteilla oleva osaamispisteuudistus (ECVET), jossa opintosuoritukset kertyvät ammattiosaamisen näytöillä osoitetun osaamisen perusteella. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/lapin ammattiopisto: Lapin ammattiopisto pilotoi hankkeessa kolme tutkinnon osaa. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon sisältyvän tutkinnon osan Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osassa opiskelija kehittää opetussuunnitelman perusteiden määrittämää ammattitaitoaan muun muassa asentamalla työasemia ja muita tietoteknisiä laitteita, tuottamalla tietoverkkopalveluja ja ylläpitämällä niitä, neuvomalla ja tukemalla käyttäjiä tietotekniikan käytössä ja niissä ilmenevissä ongelmissa sekä laatii käyttöohjeita. Työssäoppimipaikkoja opiskelijoille hankkeessa tarjoavat muun muassa LapIT (http://www.lapit.fi, ja Rahoituksen varmistuessa mukaan tulevien yritysten ja työpaikkaohjaajien määrää voidaan kasvattaa. Puutarhaopintojen perustutkinnosta opiskelijat pilotoivat tutkinnon osat Matkailuympäristöjen kunnostaminen ja hoito 10 ov ja Yrttien tuottaminen 10 ov. Työssäoppimispaikat pilotointia varten tarjoavat Syötteen Eräpalvelut (http://www.syotteenerapalvelut.fi, ja NorthernGateSafaris (Anne Airola, Uutelansuora 1, Oikarainen, ). Tutkinnon osat tuottavat ammattitaidon muun muassa matkailuympäristön viihtyisyyden kehittämiseen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koordinoi Salpauksen hakemassa ja hallinnoimassa nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen - hankkeessa tässä kuvatun MobiTOP -osion. Hankkeen aikana ollaan yhteydessä myös alueen yrittäjäjärjestöihin. Lapin ammattiopistolla ja Ammattiopisto Lappialla on vahvaa yhteistyötä yritysten kanssa muun muassa tutkintojen työelämäjaostojen välityksellä. Työelämäjaoksen jäseninä on myös yrittäjiä. Ammattiopisto Lappia Ammattiopisto Lappia Ammattiopisto Lappia pilotoi hankkeessa kaksi tutkinnon osaa. Liiketalouden perustutkintoon sisältyvät tutkinnon osat Visuaalinen myyntityö ja Kaupan palvelu ja myynti. Visuaalinen myyntityö tutkinnon osassa opiskelijat kehittävät ammattitaitoaan muun muassa toteuttamalla esillepanon tai kampanjasuunnitelman tuoteryhmäalueellaan, seuraamalla myymäläilmettä ja ylläpitämällä sitä sekä tuottamalla asiakasinformaatiota. Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osassa ammattitaitoa kehitetään muun muassa asiakaspalvelutehtävillä, myyntityöllä, tavaran vastaanottamiseen, hyllyttämiseen sekä varastoon liittyvillä töillä, myymälän ylläpidolla ja myynnin jälkitoimia hoitamalla. Hankkeen aikataulutettu työsuunnitelma 1) MobiTOP ohjausjärjestelmän suunnittelu ja kuvaus ( ) 2) Suunnitelma MobiTOP ohjausjärjestelmän käyttöönoton vaatimalle koulutukselle ( ) 3) Laiteiden hankinta ( ) 20

21 4) Ohjaavien opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutusten kilpailuttaminen/hankinta ( ) 5) Tutkinnon osien pilotointi ja vertaisarvioinnit ( ) 6) Hankkeen päättäminen ( ) 1) MobiTOP ohjausjärjestelmän suunnittelu ja kuvaus - Osion koordinaattori laatii kuvauksen mobitop työssäoppimisen ohjaus ja tukeminen mobiililaitteilla, pilvipalveluilla 3D:lla -ohjausmallista. Mallissa kuvataan opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan tehtävät sekä esitellään esimerkkejä siitä, millä tavalla mobiiliohjausta voidaan työssäoppimisen ohjauksessa soveltaa. Kuvauksen laadinnassa hyödynnetään verkoston jäsenten osaamista ja kokemuksia. 2) Suunnitelma MobiTOP ohjausjärjestelmän käyttöönoton vaatimalle koulutukselle - Osion koordinaattori laatii yhdessä ammattiopisto Lappian kanssa suunnitelman siitä, millaista koulutusta MobiTOP työssäoppimisen ohjaus ja tukeminen mobiililaitteilla, pilvipalveluilla 3D:lla -ohjausmallin käyttöön otto edellyttää. Koulutuksessa huomioidaan ohjaavien opettajien sekä työpaikkaohjaajien väliset erot työssäoppimisen ohjauksessa. Koulutus huomioi osaamispisteiden käyttöön oton vaikutuksia ammatillisen koulutuksen organisointiin tulevaisuudessa (osaamisperusteisuus). Koulutuksen tavoitteena on ohjaavien opettajien sekä työpaikkaohjaajien tehokas yhteistoiminta työssäoppimisen aikana tavoitteena mahdollisimman laadukkaat oppimistulokset uutta mobiiliteknologiaa, pilvipalveljuja sekä 3D:tä soveltaen. 3) Laiteiden hankinta - Osion koordinaattori laatii suunnitelman siitä, millaiset laitteet ja välineet (mobiilialustat) MobiTOP pilotointiin osallistuville opettajille sekä työpaikkaohjaajille hankitaan. Toteutetaan suunnitelman mukaiset hankinnat. 4) Ohjaavien opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutusten kilpailuttaminen/hankinta - Osion koordinaattori kilpailuttaa ja hankkii laaditun suunnitelman (ks. kohta 2) perusteella MobiTOP -ohjausmallin käyttöön ottoa tukevat kouluttajat. Koulutuksen hankinnassa huomioidaan erilaiset ohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyvät osa-alueet. - osaamisperustaisuus - työssäoppimisen ohjauskäytännöt ja mallit - mobiiliteknologian käyttöönotto ohjaukset (mm. teknologinen osaaminen) - pilvipalvelujen käyttöönotto ohjauksessa (mm. teknologien osaaminen) - 3D:n tarjoamat mahdollisuudet oppimisen ohjaamisessa (mm. teknologinen osaaminen) - oppimisen ja osaamisen arviointi ammatillisissa tutkinnoissa - Koulutuksessa huomioidaan työpaikkaohjaajien ja ohjaavien opettajien erilaiset roolit työssäoppimisen ohjauksessa. 5) Tutkinnon osien pilotointi ja vertaisarviointi - Pilotoidaan hankkeeseen valitut tutkinnon osat: opiskelijat hankkivat tutkinnon osien määrittämän ammattitaidon työssäoppimalla yrityksissä. Työssäoppimisen ohjauksessa sovelletaan mobiiliteknologiaa, pilvipalveluita sekä 3D:n tarjoamia mahdollisuuksia. Työssäoppimisen ohjauksesta vastaavat hankkeen aikana koulutetut ohjaavat opettajat sekä työpaikkaohjaajat. 21

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto Liite hankehakemukseen VUODEN 2013 VALTIONAVUSTUKSET / LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN KOKEILUHANKKEET / JYVÄSKY- LÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OSUUS PAINOPISTEET Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 1.Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä 2.11.2017 Sanna Laiho Agendalla Ammatillisen koulutuksen näkökulma Siirtyminen ja eroaminen: määritelmiä Havaittuja

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttämisen kautta. TOIMINTA KEVÄT 2014 SYKSY 2014

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttämisen kautta. TOIMINTA KEVÄT 2014 SYKSY 2014 TOT-HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessin selkiyttäminen Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessi selkiytyy siten,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 Laura Kuismala laura.kuismala@esedu.fi p. 0503453412 Etelä-Savon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 01 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Muistio 1/2014 1 (5)

Muistio 1/2014 1 (5) 1/2014 1 (5) Työ tekijäänsä opettaa hanke Aika keskiviikko 21.05.2014 klo 13.00-15.02 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu 6 A, neuvotteluhuone 3 krs. AC-huone https://connect.lpt.fi/tyo_tekijaansa_opettaa/

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Postiosoite *

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä; Koulutuskeskus

Lisätiedot

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökohtina Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Riitta Karusaari

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen

MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen Uudistuva ammatillinen koulutus - työelämälähtöisiä toimintamalleja Hyvä muutos kuljettaa eteenpäin! Koulutusjohtaja Maarit Kuosa, Koulutuskeskus

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Polkuja läpäisyn tehostamiseen III. Hankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja lisätä opintojen läpäisyä.

Polkuja läpäisyn tehostamiseen III. Hankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja lisätä opintojen läpäisyä. Polkuja läpäisyn tehostamiseen III Hankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja lisätä opintojen läpäisyä. Polkuja läpäisyn tehostamiseen III Hankkeen yhdistävänä tavoitteena on hyödyntää

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Sosiaalisen median (some) käyttö tulevaisuuden oppimisympäristönä hanke. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot Arvioinnin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot