TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA"

Transkriptio

1 TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA 1

2 TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA -verkostohankkeen koordinaatiosuunnitelma Hankkeen vastuullinen toimija: Koulutuskeskus Salpaus Paasikivenkatu 7, Lahti Yhteyshenkilö: Koulutusjohtaja Maarit Kuosa; puh Verkostokumppanit: 1. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, EKAMI Kymenlaaksonkatu KOTKA Sari Häkkinen, puh Jämsän ammattiopisto, JAO Jämsän ammattiopisto PL 25, JÄMSÄ Seija Kivelä, puh Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kpedu Närvilänkatu Kokkola Anne Eteläaho, puh Lapin Ammattiopisto, LAO Kairatie Rovaniemi Jari Koivumaa, puh Ammattiopisto LAPPIA Urheilukatu Tornio Sanna Laihinen, puh Oulun seudun ammattiopisto, OSAO Kiviharjuntie 8, Oulu Virve Kivelä, puh Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY PL 87, Kuopio Timo Törmänen, puh

3 8. Koulutuskeskus, SEDU Koulukatu Seinäjoki Aila Ylihärsilä, puh Savon ammattiopisto, YSAO Asevelikatu 4, PL 30, Iisalmi Niina Puumalainen, puh Verkoston koordinaatiosuunnitelma - Lähitapaamisia pidetään neljä hankkeen aikana ja tarpeen mukaan verkkokokouksia, aloitustapaaminen Lahdessa kevät 3/ Loppuseminaari/alueelliset seminaarit (esim. AC:lla yhtaikaa usealla paikkakunnalla). - Rakennetaan hankewiki yhteistoiminnalliseen työskentelyyn, mm. tavoitteiden toteutumisen seuranta. Tiedottaminen, ohjaus, koordinointi, dokumentointi, keskustelu jne. - Hankeblogi erityisesti kokemusten ja hyvien käytäntöjen esittelyyn ja jakamiseen. - Verkossa ja lähitapaamisissa tapahtuvaa vertaisarviointia ja vertaiskehittämistä. Koordinaatiosuunnitelma tarkentuu hankepäätöksen jälkeen. 3

4 Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kuvaus Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto on yli 7000 opiskelijan monialainen oppilaitos. Oppilaitos järjestää ammatillista peruskoulutusta 2400 opiskelijalle Kotkassa ja Haminassa. Ammatillista aikuiskoulutusta ja oppisopimustoimintaa järjestetään joustavasti työelämän tarpeiden mukaisesti. Opiskelijoita aikuiskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa on noin 5000, joista tutkintoon johtavassa koulutuksessa on 1300 opiskelijaa. Ekamin Rannikkopajat järjestää nuorten työpajatoimintaa Kotkassa, Haminassa, Pyhtäällä, Miehikkälässä ja Virolahdella vuosittain noin 300 nuorelle. Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston tavoitteena on vastata seudun työelämän osaamisen kehittämiseen. Seudullisena toimijana ammattiopisto suuntaa toimintaa samoihin painopistealoihin, joihin alueella panostetaan alueen kehittämiseksi työvoima- ja elinkeinopolitiikassa. Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto järjestää ammatillista peruskoulutusta 24 ammatilliseen perustutkintoon, ammattistarttikoulutusta, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä erityisopetuksena järjestettävää valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Aikuiskoulutuksen tarjonnassa on edellä mainittujen lisäksi 32 ammattitutkintoa ja 8 erikoisammattitutkintoa. Yhteistyöverkostomme mahdollistaa yli 100 erilaisen ammatillisen tutkinnon tarjonnan. Oppisopimuskoulutuksena voidaan järjestää myös sellaisia tutkintoja ja koulutusta, jotka eivät ole Etelä- Kymenlaakson ammattiopiston koulutustarjonnassa. Tavoitteet - joustavampien ja yksilöllisempien opintopolkujen luominen yhdistämällä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tietopuolista opintoja - mahdollistaa nopeammat reitit tutkinnon suorittamiseen - opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen ja yksilöllisten tarpeiden mukaisen suunnittelun lisääminen opetuksen toteutuksessa. - integroidaan ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin - työpaikkojen tukeminen opiskelijoiden tavoitteellista ammattitaidon oppimista tukevan työssäoppimisen järjestämisessä - työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvän työelämäyhteistyön lisääminen Kytkentä oppilaitoksen strategiaan Hanke pohjautuu Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston strategiaan , jossa yhtenä strategisena päämääränä on vaikuttava koulutus, kuten valmiuksien luominen työelämään, jatkoopintoihin ja yrittäjyyteen joustavien opintopolkujen, osallistavan oppimisilmapiirin ja opiskelijalähtöisten oppimismenetelmien ja -ympäristöjen avulla. Joustavat opintopolut, osallistava oppimisilmapiiri ja opiskelijalähtöiset oppimismenetelmät ja - ympäristöt ovat selkeä haaste organisaatiomme pedagogisen toiminnan kehittämiselle. Erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen läpäisyprosentti oppilaitoksessamme on keskimääräistä huonompi, mikä kertonee omaa kieltään myös siitä, että toisaalta opiskelijoiden opetuksen laadulle asettamat odotukset ja toisaalta opetuksen järjestelyt ja toteutus eivät kaikilta osin kohtaa. 4

5 Pedagogisen kehittämisen tueksi on oppilaitokseemme perustettu pedagogiset ryhmät sekä ammatilliseen peruskoulutukseen että aikuiskoulutukseen. Ryhmien tehtävänä on edistää strategiaan kirjatun pedagogisen osaamisen ja toiminnan kehittämistä. Tämä hanke tukee pedagogisten työryhmien toimintasuunnitelmia ja strategian kehittämisalueita erityisesti opettajan roolin, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämisen osalta. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Koulutuskeskus Salpauksen (jäljempänä Salpaus) koordinoimassa verkostossa oppilaitokseemme kehitettyjen laajennetun työssäoppimisen malleja (Toplaaja 4 ja 5) sekä valtakunnallisessa TopLaaja -verkostossa tuotettuja malleja. Hankkeiden aikana on Ekamissa luotu mallit ryhmäkohtaisten ja yksilöllisten polkujen kautta eteneville laajennetun työssäoppimisen toteutuksille sekä auto-, että kone- ja metallialalla. Toteutusaika kevät Kohderyhmä - Sosiaali- ja terveysala, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, hotelli-, ravintola ja cateringalan perustutkinto Toimintasuunnitelma Hankkeen kehittämistyö toteutetaan kehittämistiimissä, joka koostuu projektitoimijasta sekä sosiaali-, ja terveysalalta että hotelli-, ravintola-, ja cateringalalta, oppisopimuskoulutuksen projektitoimijasta ja alojen työnantajien edustajista. Hankkeelle nimetään projektipäällikkö, jonka tehtävänä on hankkeen koordinointi Ekamissa ja Salpauksen yhteistyöverkostossa hankkeen toiminta- ja taloussuunnitelmien tarkentaminen, hankeorganisaation ja hankkeen toiminnan käynnistäminen - suunnitellaan joustava oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisen toteuttamismalli sosiaali- ja terveysalalla - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sisällytetään työssäoppimista noin % tutkinnon/osatutkinnon laajuudesta - suunnitellaan joustava oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisen toteuttamismalli hotelli-, ravintola - ja cateringalalla - hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkintoon sisällytetään työssäoppimista noin % tutkinnon/osatutkinnon laajuudesta - suunnitellaan sekä koulutuksen toteutusmallia, että opetuksen ja työssäoppimisen toteuttamista opettajien ja mukaan lupautuneiden yritysten yhteistyönä - sosiaali- ja terveysalan työpaikkayhteistyöverkosto muodostuu niistä yrityksistä ja yhteisöistä, joiden kanssa Ekamilla on voimassa olevat sopimukset työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä tai oppisopimuskoulutuksesta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä erityisesti seuraavien tahojen kanssa: Kotkan kaupunki, sosiaali- ja terveysalan työpaikat, Ravimäkiyhdistys ry, Pyhtään Hoivahovi ja Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus - myös hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon osalta työpaikkayhteistyöverkosto muodostuu niistä yrityksistä ja yhteisöistä, joiden kanssa Ekamilla on voimassa olevat sopimukset työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä tai oppisopimuskoulutuksesta. Yhteistyötä tehdään erityisesti Ravintola Keisarinsataman, Sokos Hotel Seurahuoneen ja Kristina Cruisers Oy:n kanssa - lisäksi tehdään yhteistyötä Kymen Yrittäjien ja Kymenlaakson kauppakamarin kanssa - tarkastellaan ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opetuksen ja arvioinnin integrointia työssäoppimiseen perehtymällä Toplaaja 4:ssa ja 5:ssa tehtyihin uudistuneisiin opetuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmiin sekä Ekamissa että valtakunnallisessa laajennetun työssäoppimisen verkostossa 5

6 suunnitellaan opintoja, joissa yhdistetään ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opiskelua ammatillisten tutkinnon osien opiskeluun ja työssäoppimiseen - suunnitellaan työpaikkaohjaajien mentorointimalli oppisopimuskoulutuksessa mukana olevien työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien tueksi ja työssäoppimisen ohjauksen pedagogisen toimivuuden varmistamiseksi - mentorointimallissa mentorointiparin muodostavat ammatillinen opettaja ja työpaikkaohjaaja - perehdytetään/koulutetaan opettajat ja työpaikkaohjaajat opiskelijan oppimisprosessin sähköiseen ohjaukseen verkkoympäristöissä - joustavan oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistävän toteuttamismallin viimeistely molemmissa tutkinnoissa - suunnitellaan osaamisen arviointia huomioiden ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointi - suunnitellaan ammattiosaamisen näyttöjen toteutusta siten, että toteutuksessa huomioidaan sekä ammatillisen osaamisen, että ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien keskeisen osaamisen arviointi - mallien pilotointi molemmissa tutkinnoissa - pilotointien kokemusten ja tulosten dokumentointi ja analysointi - viimeistellään ja pilotoidaan työpaikkaohjaajien mentorointimalli - kokeillaan opiskelijan oppimisprosessin ohjauksessa sähköisten alustojen (wilma/blogi) ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä (esim. facebook, skype, sähköinen oppimispäiväkirja) - vaihtoehtoisten ja monipuolisten työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisvaihtoehtojen kirjaaminen koulutuksen järjestäjän opetuksen toteuttamissuunnitelmiin molemmissa tutkinnoissa - toimintamallien kirjaaminen oppilaitoksemme IMS- toimintajärjestelmään. Tulokset - toimintamalli oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisestä sekä sosiaali- ja terveysalalla että hotelli-, ravintola- ja cateringalalla - vaihtoehtoisten ja monipuolisten työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisvaihtoehtojen kirjaaminen koulutuksen järjestäjän opetuksen toteuttamissuunnitelmiin - uudistuneet ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnossa - opetussuunnitelmamuutokset osaamisen arvioinnin osalta em. tutkinnoissa Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen - hankkeesta tiedotetaan oppilaitoksen sisällä Ekamin projektitiimissä, koulutuksen johtotiimissä, pedagogisissa työryhmissä, säännöllisesti ilmestyvissä kirjallisissa tiedotteissa, pedagogisilla pysäkeillä, ryhmänohjaajien pysäkeillä ja te-toimiston kuukausittaisissa infotilaisuuksissa - lisäksi hankkeen tuloksia levitetään opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille erilaisissa oppilaitoksen hanketoiminnan ja -tulosten esittelytilaisuuksissa - hankkeen tulokset siirtyvät osaksi normaalia perustoimintaa koulutusalojen pedagogisen johtamisen kautta - uudet koulutuksen toteuttamismallit huomioidaan osana koulutusalojen kokonaissuunnittelua ja toimintaa - hankkeen tuloksia levitetään hankeverkoston verkostotapaamisissa, AC-kokouksissa ja yhteisessä verkkotyötilassa (wiki, blogi) 6

7 Arviointi - sisäinen raportointi ja itsearviointi (johtoryhmä, Ekamin projektitiimi, koulutuksen johtotiimi, pedagogiset työryhmät ja oppisopimustoiminnan kehittämispäivät) - raportointi ja tulosten esittely ammatillisille neuvottelukunnille ja ammattiosaamisen näyttöjen toimielimelle - laadunhallintaan liittyvät itsearvioinnit - vertaiskehittäminen ja vertaisarvioinnin toteuttaminen hankeverkostossa Vaikuttavuus - kehitetyt toiminta- ja koulutuksen toteuttamismallit kirjataan osaksi opetuksen toteuttamissuunnitelmia - uudet toiminta- ja koulutuksen toteuttamismallit vakiinnutetaan huomioimalla ne osana koulutusalojen pedagogista johtamista - toteuttamismalli huomioidaan osana koulutusalojen kokonaissuunnittelua ja toimintaa - Ekamissa hankkeiden pysyviä tuloksia ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan IMS- toimintajärjestelmän avulla. Prosessikuvauksiin on kirjattu projektitoiminnan kuvaukset, joiden avulla seurataan ja arvioidaan hankkeiden tulosten siirtymistä osaksi perustoimintojen prosesseja. Tulosten käyttöönotto- ja vakiinnuttamisvaiheen toimenpiteille on nimetty vastuuhenkilöt organisaation eri tasoilta. - kaikista hankkeista laaditaan tulosten käyttöönotto- ja arviointisuunnitelma, jonka avulla arvioidaan tulosten käytäntöön viemistä, niiden siirtämistä koko organisaation omaisuudeksi ja tulosten vaikuttavuutta - hankkeessa syntyvät toimintamallit kuvataan niin, että ne ovat siirrettävissä muihin oppilaitoksemme tutkintoihin - dokumentoidut toimintatavat ja analysoidut tulokset pilotoinneista ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroinnista työssäoppimiseen ja niiden keskeisen osaamisen arvioinnista ammattiosaamisen näytöillä ovat siirrettävissä muiden oppilaitosten käyttöön - hankkeessa kehitetyt ja pilotoidut toimintamallit ovat hyödynnettävissä valtakunnallisessa koulutuksen kehittämisessä 7

8 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jämsän ammattiopisto, JAO Jämsän ammattiopiston kuvaus Jämsän ammattiopisto on 1500 nuoren ja aikuisen opiskelijan monialainen ammatillinen oppilaitos. Jämsän ammattiopiston on saanut eritystehtävän järjestää urheilijoille ammatillista koulutusta. Jämsän ammattiopisto on elinkeinoelämän vahva kumppani alueellaan ja kansainvälisesti kiinnostava metsä- ja komposiittialalla. Oppilaitos järjestää myös urheilijoiden ammatillista koulutusta ja valmennusta. Jämsän ammattiopisto on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymää. Jämsän ammattiopistossa on mahdollisuus opiskella 20 erilaiseen ammattiin. Tavoitteet - tavoitteena on rakentaa työelämälähtöinen ns. rotaatiomalli, missä opiskelija opiskelee ensimmäisen vuoden oppilaitoksessa ja opiskellen majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen koulutusohjelmaosan (20 ov, sisältäen 8 ov työssäoppimista) ja Lounasruokien valmistus-koulutusohjelmaosasta 8-10 ov:ta. Lisäksi ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat opiskelevat 8-10 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä opintoja ns. atto-aineita. Kaksi seuraavaa vuotta opiskellaan työpaikalla pakollisia tutkinnon osia (Lounasruuat, Annosruokien valmistus, 30 opintoviikkoa kaikille valinnaisista tutkinnon osist sekä vapaasti valittavat opinnot 10 opintoviikkoa työelämälähtöisesti). Opiskelijalle mahdollistetaan valita kaikille valinnainen tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta - opinnot rytmitetään tukemaan opiskelijan yksilöllisiä opinpolkuja. Hankkeen aikana kehitetään joustava, työelämälähtöinen, yrittäjyyteen kannustava, opiskelija- sekä työelämäystävällinen rotaatio-koulutusmalli, jossa työssäoppiminen ja lähiopetuspäivät tai viikot rytmittyvät opiskelijan osaamistarpeiden mukaan - tavoitteena on myös luoda uudenlainen ohjaus/valmennusmalli yhteistyössä pilottiyritysten kanssa, jossa ohjauksen apuna käytetään mm. uudenlaisia opetusteknologiamahdollisuuksia kuten mobiiliteknologiaa (tablettitietokone ja älymatkapuhelin ohjauksessa) sekä uudet sosiaalisen median ja pikaviestintäohjelmien (esim. whatsapp) että sovellusohjelmien tarjoamia ohjaus- ja yhteydenottomahdollisuuksia - Jämsän ammattiopiston yhteistoiminnallinen, tiimimäinen oppiminen ja hankkeen kautta hankittu mahdollinen valmennuskoulutus tukevat rotaatiomallin kautta tapahtuvaa työelämälähtöistä oppimista - tavoitteena on myös pilotoinnin aikana kehittää palautejärjestelmä, jonka avulla saadaan kerättyä kokemuksia ja palautetta sekä työelämältä, opiskelijoilta että opettajaohjaajilta/valmentajilta - tavoitteena on varmistaa opintojen läpäisy, työelämän edellyttämä ammatillinen osaaminen, sitoutuminen sekä yrittäjämäinen toiminta - tavoitteena on saada vähintään 30 yritysyhteistyökumppania mukaan rotaatiomalliin, joiden kanssa luodaan kumppanuussopimukset sekä mahdollistetaan opiskelijoiden työssäoppimisen kierto kahden vuoden aikana. Jämsän ammattiopisto on vuosia tehnyt yhteistyötä seudun yrittäjäjärjestöjen kanssa mm. projektiopinnoissa 8

9 - lähiopetusjaksojen valmennus/opiskelupäivien tueksi otetaan Flipped classroom käytänteitä esim. videotallenteet, verkkopohjainen oppimisympäristö ja käyttöön sopivat sovellusohjelmat, joiden avulla opiskelijalla on mahdollisuus kerrata lähijaksojen aiheita ja vahvistaa osaamistaan. Työssäoppimisen sisältöjen tueksi luodaan verkko-opetusmateriaalia verkkooppimisympäristöön (joka voi olla jokin muukin kuin Optima), jota on mahdollista käyttää esim. älymatkapuhelimien avulla. Työssäoppimispäiväkirjaa korvaamaan otetaan käyttöön blogikirjoittaminen, jossa opiskelija pystyy monimuotoisesti kuvaamalla ja kirjoittamalla kertomaan työssäoppimisestaan ja oppimisen etenemisestään - Attoaineista puolet opiskellaan ensimmäisen lukuvuoden aikana, ja loput integroidaan ammattiaineisiin ja työssäoppimiseen. Lähiopetusjaksoilla on atto-aineiden lähitunteja. Kytkentä strategiaan Hankkeen toiminnot sopivat erittäin hyvin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän strategiaan. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on mukana työelämän muutosten ja tarpeiden ennakoinnissa ja toteuttaa työelämälähtöistä koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä antaa opiskelijoille valmiuksia monimuotoistuvaan työelämään, osaamisen päivittämiseen ja yrittäjyyteen. Strategian tavoiteohjelmana on työelämälähtöisen koulutuksen malleja ja käytänteitä vahvistetaan. Jämsän ammattiopiston tulosaluekohtaisessa toiminnan kehittämissuunnitelmassa vuodelle 2014 on työelämälähtöisten kehittämismallien, rotaatiomallin sekä laajennetun työssäoppimisen lisääminen sekä opetusteknologiaosaamisen vahvistaminen työssäoppimisen ohjauksessa. Jyväskylän ammatti- ja aikuisopisto on ollut ja on mukana TOPLaaja hankkeissa. Jämsän ammattiopisto ei ole ollut aikaisemmin. Toteutusaika kevät Kohderyhmä - Hotelli-, ravintola- ja cateringala, kokin koulutusohjelma, nuorisoasteen opiskelijat Toimintasuunnitelma - Perustetaan kehittäjätiimi, joka muodostuu HoRaCa-alan opettajista( joista yksi opettaja on päävastuullinen projektityöntekijä) projektipäälliköstä (koulutuspäällikkö), yksikönjohtajasta, työelämäedustajista. Kehittäjätiimin rooli on viedä kehittämisprosessia systemaattisesti eteenpäin, pitää tilannekatsauksia. - Kehittäjätiimissä olevat opettajat ovat ns. rotaatiomallin toteutuksessa ja ohjaus/valmennuksessa. - Pilottiyrityksen kontaktien hankkiminen ja yhteistyön käynnistäminen kuuluu päävastuulliselle projektityöntekijälle. - Koulutuspäällikölle ja yksikönjohtajalle kuuluvat kehittäjätiimin tukeminen ja hankkeen toteutuksen varmistaminen sekä osallistuminen kehittämiseen. Aikataulutettu työsuunnitelma Kevät kehittäjätiimin perustaminen (kehittäjätiimi) - pilottiyritysten ja yritysyhteistyön käynnistäminen (projektityöntekijä) - rotaatiomallin työstäminen ja opintojen rytmitys rotaatiomallin mukaisesti (kehittäjätiimi/työelämän edustus) - pedagoginen yhteistyö ammatti- ja attoaineiden opettajien kesken - ohjaus/valmennuksen koulutuksen käynnistäminen pilotissa olevat HoRaCa-alan opettajille 9

10 Syksy yksilöllisten opinpolkujen luominen ja rotaatiomallin pilointi - pilottiyritysten valmennus - verkko-opetuksen kehittäminen, sosiaalinen media yms. - ohjaus/valmennuksen koulutuksen jatkaminen pilotissa olevat Ho- RaCa-alan opettajille Tulokset Kevät yksilöllisten opinpolkujen luominen ja tarkastelu luodun rotaatiomallin mukaisesti - rotaatiomallin pilointi ja pilottiyritysten valmennus jatkuu - ohjaus/valmennuksen koulutuksen jatkaminen pilotissa olevat Ho- RaCa-alan opettajille - kehitetään palautejärjestelmää esim. auditointi tai pedagoginen katselmus Syksy yksilöllisten opinpolkujen luominen ja tarkastelu - rotaatiomallin toimivuuden arviointi - pilottiyritysten valmennus jatkuu - ohjaus/valmennuksen koulutuksen jatkaminen pilotissa olevat Ho- RaCa-alan opettajille - rotaatiomallin toimivuuden arviointi - palautteiden kerääminen esim. auditointi tai pedagoginen katselmus - toimenpiteiden selkeä kuvaus - rytmitetään opinnot tukemaan yksilöllisiä opinpolkuja rotaatiomallissa - pedagoginen yhteistyö ammatti- ja attoaineiden opettajien kesken - arvio hankkeessa toteutuvan työssäoppimisen määrästä = 80 opintoviikkoa työssäoppimista - opiskelija/työelämälähtöinen malli, joka nopeuttaa opiskelijan siirtymisen työelämään - oppilaitoksen että työpaikan ohjaus ja valmennusosaaminen vahvistuu vastaamaan tämän päivän haasteita - malli mahdollistaa yrityselämälle mahdollisuuden kouluttaa alan ammatti- ja työpaikkakohtaisen osaajan - mallilla on mahdollista edistää läpäisyä, sitoutumista ja yrittäjämäistä toimintaa. - mahdollistaa alan säilymisen elinvoimaisen seutukunnalla Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen - tavoite on hyödyntää hankkeen mallia ja tuloksia Jämsän ammattiopiston koulutusaloilla mm. metallialan ja muovi- ja komposiittialan koulutuksiin sekä muilla koulutusaloilla Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koulutusaloilla mm. Jyväskylän ammattiopistossa - valtakunnallisesti hankkeessa luotua rotaatiomallia ja hankkeen raportteja voidaan hyödyntää koulutusaloilla yrittäjäyhteistyö-, työelämälähtöisen ja ammatillisen koulutuksen yhdistämisessä. Arviointi - itsearviointi ja vertaisarviointi Vaikuttavuus 10

11 - laajennetulla työelämälähtöisellä mallilla aiemman kokemuksen mukaisesti keskeyttämisprosentti pienenee - opettajien rooli päivittyy ja työelämän vaatima ohjausosaaminen vahvistuu - malli voi toimia yhtenä esimerkkinä opiskelija- ja työelämälähtöistä mallista ja on levitettävissä myös muillekin koulutusaloille - mahdollistaa yritysten osallistumisen vahvasti ammattiin opiskelevien kouluttamiseen. - koulutusalan vahvistuminen ja säilyminen seutukunnallisesti - opiskelijat tulevat varhaisessa vaiheessa työelämävaikutuksen piiriin ja kasvavat työtekijöiksi työelämän ammattilaisten ja ammatillisen koulutuksen tuella. - Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, KPEDU Kuvaus Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä eli KPEDU on maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka on 14 pohjalaisen kunnan omistama koulutuksenjärjestäjä. Kaksikielisellä toimintaalueella on n asukasta. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on n Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi eri aikuiskoulutuksissa on n vuosiopiskelijaa, joten vuotuinen opiskelijamäärä on n opiskelijaa. Opistoissamme opiskelevien keskeyttämisprosentti on valtakunnan pienimpiä. Järjestämme ammatillista koulutusta kuudessa ammatillisessa yksikössä Kokkolassa ja maakunnassa. Tavoite - on kehittää laajennetun työssäoppimisen malleja ja tukitoimia - yhtenä kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka ovat keskeyttämässä eri koulutusaloilta - oppia muilta verkoston jäseniltä hyviä käytänteitä ja - levittää omia hyviä käytänteitä muiden hanketoimijoiden käyttöön - saada aikaan joustavia, yksilöllisiä opinpolkuja, joissa korostuu opiskelijakeskeisyys - tutkintoja suoritetaan nopeutetusti. Hanke mahdollistaa joustavien opintopolkujen toteuttamisen, tehostaa läpäisyä sekä estää opintojen keskeyttämisiä, Keski-Pohjanmaan yhtymäsuunnitelmassa vuodelle 2014 keskeinen tavoite on koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttaminen, tavoitteena on tarjota koulutus- tai työpajapaikka koko ikäluokalle yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toteutusaika kevät Kohderyhmä Hanketta voidaan toteuttaa seuraavilla koulutusaloilla, tuloksia levitetään kaikille koulutusaloille: - tekniikan- ja liikenteen ala, - kulttuuriala, - luonnontieteiden ala, - luonnonvara- ja ympäristöala, - sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala, - matkailu- ja ravitsemus- ja talousala sekä - yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Kohderyhmänä ovat opiskelijat, opettaja ja yritykset sekä työssäoppimisen ohjaajat. 11

12 Toimintasuunnitelma Työssäoppien voidaan suorittaa useita tutkinnon osia, laajuus määritellään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kevät Toteutetaan laajennetua työssäoppimista ja tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten, työpaikkojen sekä oppisopimustoimiston välillä osaamisperusteisuus huomioiden. - Toimijat kehittävät yhdessä muiden kanssa työelämävalmiuksia sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointia varten arviointimenetelmän. Menetelmä voi olla kaavake tai muu soveltuva malli. Työssäoppimista koordinoivat opettajat hyödyntävät myös laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristöä sekä vertaisarvioinnin kriteereitä hankkeen Kpedun osion arviointiin. Nämä luotu aiemmissa hankkeissa. - Hankkeessa kokeillaan yhteisten opintojen (atto) integrointia laajennetun työssäoppimisen tukena sekä oppisopimuskoulutuksessa. Kolmelle yhteisten opintojen opettajalle resursoidaan työresurssia materiaalin kehittämiseen uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. - Työpaikoilla käynnin yhteydessä voidaan tehdä työpaikkaohjaajien osaamisen kartoitus, kysely sekä hyödyntää timanttipohjaista tulosta kehittämiskohteista. Oleellista on viedä tietoa työpaikoille oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista. Käytössä elinikäisen oppimisen avaintaidot kortisto sekä HOJKS-kortisto. Laajennetun työssäoppimisen ohjaajilla on tiedossa T1 tason ammattillisten ja yhteisten opintojen- opintopaketit sekä useiden ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset työpajoilla tapahtuvan työvaltaisen oppimisen tukena. Nämä on kehitetty aiemmissa hankkeissa. - Työssäoppimista koordinoivat opettajat ja oppisopimuksen työntekijät informoivat työssäoppimispaikkoja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista ja kartoittavat työssäoppimispaikkojen soveltuvuutta /halukkuutta oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimustoimiston työntekijä tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. - Osa erityistä tukea tarvitsevista nuorista opiskelee tutkinnon osia työpajalla, kehitetään työpajalla opiskelevien nuorten ja laajennetun työssäoppimisen yhdistelmää, niin että työpajalla tapahtuvan opiskelun opinnollistamista laajennetaan ja näitä opiskelijoita jatko-ohjataan laajennettuun työssäoppimiseen yrityksiin. Tehdään tiivistä yhteistyötä Kokkotyö-säätiön ja Perhonjokilaakson nuortentyöpajojen kanssa. Opinnollistetaan opintoja Perhon pajan työtoimintaan. - Toimijat ja verkosto kokoontuvat ja jakavat hyviä käytänteitään. Kevät Toteutetaan laajennetua työssäoppimista ja tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten, työpaikkojen sekä oppisopimustoimiston välillä. - Opiskelijat hyödyntävät esim. kyvyt.fi-järjestelmää ja blogeja työssäoppimisen hyödyntämisenä - Kolmelle yhteisten opintojen-opettajalle resursoidaan työresurssia materiaalin kehittämiseen, kokeillaan uutta opetusmateriaalia. Yhteisten aineiden opettajat ja ammattiaineopettajat tekevät tätä yhteistyössä. - Työpaikoilla käynninyhteydessä voidaan tehdä Työssäoppimisen ohjaajien osaamisen kartoitus, kysely ja hyödyntää timanttipohjaista tulosta kehittämiskohteista. Oleellista on viedä tietoa työpaikoille oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista. Oppisopimustoi- 12

13 misto osallistuu hankkeeseen pohtimalla miten hankkeessa kehitettäviä asioita voidaan soveltaa oppisopimuskoulutuksessa. Yhteiset opinnot nuorten oppisopimuskoulutuksessa vaativat myös kehittämistä. Lisäksi oppisopimusopiskelijoiden mobiilioppimisen tehostaminen on yksi kehittämiskohde. - Laajennetun työssäoppimisen ja koulutuksen yhteensovittamiseen kehitellään uusia malleja ja mallinnetaan työvaiheita. - Toimijat ja verkosto kokoontuvat ja jakavat hyviä käytänteitään. 13

14 Syksy Toteutetaan laajennetua työssäoppimista ja tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten, työpaikkojen sekä oppisopimustoimiston välillä uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. - Osaamisperusteisuus toteutuu opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä arvioinnissa tässä hyödynnetään opettajien asiantuntijuutta. - Opiskelijat hyödyntävät esim. kyvyt.fi-järjestelmää ja blogeja työssäoppimisen hyödyntämisenä. - Toimijat hyödyntävät myös laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristöä sekä vertaisarvioinnin kriteereitä hankkeen Kpedun osion arviointiin. - Toimijat ja verkosto kokoontuvat ja jakavat hyviä käytänteitään. - Seminaari tuotetuista malleista - Vakiinnuttaminen - Arviointi Toimenpiteiden kuvaus Kpedun osahankkeen tavoitteena on oppia muilta verkoston jäseniltä hyviä käytänteitä sekä levittää omia hyviä käytänteitä muiden hanketoimijoiden käyttöön. Tavoitteena on myös saada aikaan joustavia, yksilöllisiä opinpolkuja, joissa korostuu opiskelijakeskeinen pedagogiikka. Laajennetun työssäoppimisen alussa keskeistä on kartoittaa opiskelijan osaaminen, vahvuudet ja voimavarat sekä huomioida oppimisen esteet. Taustalla vaikuttavat vahvasti opiskelijan elämänhallintataidot, työelämävalmiudet sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Kehitetään näiden taitojen arviointia varten arviointitapa tai -menetelmä, joka toimii HOPSin suunnittelun pohjana. Hyödynnetään Bovaliuksessa kehitettyjä ohjaa ja opasta sekä Tokka-kortteja työssäoppimisen tukena. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä kehitetään laajennettua työssäoppimista erityisesti erityistä tukea tarvitseville kouluallergisille opiskelijoille, mallia sovelletaan myös muille opiskelijoille. Ennen siirtymistä laajennettuun työssäoppimiseen järjestetään opiskelijoille opetusta some- välineiden hyödyntämisestä työssäoppimisen tukena ja dokumentoinnin välineenä. Opiskelijoiden tukena toimvat koordinoivat opettajat (koulutusalakohtaiset), joka ohjaavat joustavia ja yksilöllisiä koulutuspolkuja. Opiskelijoiden ammatillisia ja atto-opintoja ohjeistaa ja arvio heidän oma opettaja, koordinoiva opettaja toimii laajennetun työssäoppimisen tulkkina ja konsulttina. He hyödyntävät t1 tason opetussuunnitelmia ja materiaalia sekä laajennetun työssäoppimisen hankkeissa ja Kiltakoulussa kehitettyä opetusmateriaalia. Koordinoivat opettajat levittävät myös laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristöä. He ottavat huomioon elinikäisen oppimisen avaintaidot ja kehittävät yhdessä muiden kanssa niiden arviointia varten arviointimenetelmän. Hyödyntää myös laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristöä sekö vertaisarvioinnin kriteereitä hankkeen Kpedun osion arviointiin. Työpaikoilla käynnin yhteydessä voidaan tehdä Työssäoppimisen ohjaajien osaamisen kartoitus, kysely ja hyödyntää timanttipohjaista tulosta kehittämiskohteista. Oleellista on viedä tietoa työpaikoille oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista. Käytössä elinikäisen oppimisen avaintaidot sekä HOJKS-kortisto. Ohjaajalla on tiedossa T1 tason ammatti- ja yhteisten opintojen paketit sekä useiden ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset työpajoilla tapahtuvan työvaltaisen oppimisen tukena. Työpaikkarekisteri ja tietoa eri työpaikoista ja siitä mitä opetussuunnitelman mukaista opiskelua siellä voidaan suorittaa. Opiskelijat hyödyntävät esim. kyvyt.fi-järjestelmää ja blogeja työssäoppimisen hyödyntämisenä. Hankkeessa kokeillaan yhteisten opintojen integrointia laajennetun työssäoppimisen tukena sekä oppisopimuskoulutuksessa. Kolmelle atto-opettajalle resursoidaan työresurssia materiaalin kehittämiseen uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. 14

15 Hankkeen aikana pyritään laajennetun työssäoppimisessa opiskelun ja ohjauksen vahvistamiseen. Kaikessa hankkeen kehittämistyössä pyritään oppimaan aiemmissa hankkeissa kehitetyistä malleista. Hankkeen aikana on tarkoitus oppia muilta mukana olevilta hankkeilta heidän hyviä käytänteitään ja levittää tässä hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja muille hanketoimijoille. Työssäoppimista koordinoiva opettaja ja oppisopimustoimiston työntekijä tieodottavat työssäoppimispaikkoja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista ja oppisopimustoimiston työntekijät kartoittavat työssäoppimispaikkojen soveltuvuutta /halukkuutta oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimustoimiston työntekijä tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Osa erityistä tukea tarvitsevista nuorista opiskelee tutkinnon osia työpajalla, kehitetään työpajalla opiskelevien nuorten ja laajennetun työssäoppimisen yhdistelmää, niin että työpajalla tapahtuvan opiskelun opinnollistamista laajennetaan ja näitä opiskelijoita jatko-ohjataan laajennettuun työssäoppimiseen yrityksiin. Tehdään tiivistä yhteistyötä Kokkotyö-säätiön ja Perhonjokilaakson nuortentyöpajojen kanssa. Opinnollistetaan opintoja Perhon työpajalle. Opettajille järjestetään koulutusta ja mentorointia some- välineiden käyttämisestä laajennetun työssäoppimisen tukena. Keskeistä on työssäoppimisen pedagogiikan kehittäminen ja erilaisten oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen. Työpaikkaohjaajat perehdytetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen sekä kerrotaan oppisopimuksesta mahdollisuutena sekä käydään läpi oppisopimuksen erityispiirteet ja tuetun oppisopimuksen mallit. Kootaan aiheeseen liittyvää materiaalia. Työssäoppimispaikkojen etsimisessä hyödynnetään alueen työpaikkarekistereitä. Hankkeessa korostetaan moniammatillisuutta ja verkostomaista yhteistyötä paikallistasolla ja laajemminkin. Pyritään jaettuun osaamiseen, joka mahdollistaa uusien joustavien koulutusmallien kehittämisen. Voidaan kokeilla esim. tutkinnonosan suorittamista työpaikoilla. Laajennetty työssäoppiminen edellyttää suunnitelmallista henkilöstön osaamisen kehittämistä jahalua investoida toimivien käytänteiden kehittämiseen. Toimintamallin jalkauttaminen vaatii opettajien asenteen ja työnkuvan muutosta sekä tila- ja opettajaresurssien uudenlaista käyttöä. Tarjotaan koulutusta sekä opettajille että työssäoppimisen ohjaajille. Hankkeen toimet ja kehitetyt käytännöt pyritään samaan vakiintuneeksi käytännöksi. Oppisopimustoimisto osallistuu kehittämistoimintaan yhdessä oppilaitosten kanssa mm. yhteiset opinnot ja mobillioppiminen kehittämisen kohteena. Laajennetun työssäoppimisen ja koulutuksen yhteensovittamiseen kehitellään uusia malleja ja mallinnetaan työvaiheita. Toiminnan suunnittelussa perehdytään aiemmin luotuihin malleihin mm: https://www.facebook.com/nappiparisto?ref=stream Suunnitelma tuloksista - tuloksena on laajennetun työssäoppimisen lisääntyminen Tämän hetken laajennetun työssäoppimisen tilanne (määrät) arvioidaan hankkeen alussa. - opintojen keskeyttämisen vähentyminen joustavuuden ja vaihtoehtoisten opinpolkujen ansiosta - opintojen nopeampi suorittaminen - läpäisyn tehostuminen - uusia malleja yhteisten opintojen suorittamiseen, yhteisten opintojen integrointi 15

16 oppisopimuskoulutuksen lisääntyminen - työpaikkaohjaajakoulutuksen käyneiden määrän lisääntyminen - opiskelijan työssäoppimisen valmiuksien kartoittamisen menetelmä - kaavake tai muu soveltuva menetelmä - Somepedagogiikan kehittyminen Laajennetun työssäoppimisen koordinaattorin toolkit: - Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointia varten arviointimenetelmä - Laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristö - Vertaisarvioinnin kriteerit hankkeen Kpedun osion arviointiin - Työpaikkaohjaajan osaamisen kartoitus, kysely ja timanttipohjainen tulos työpaikkaohjaajan kehittämiskohteista - Tieto oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista - Elinikäisen oppimisen avaintaidot kortisto (tehty Bovalliuksessa, levitetään) - HOJKS-kortisto (tehty, levitetään) - T1 tason ammatti- ja ja yhteisten opintojen opintopaketit (tehty, levitetään) - Useiden ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmapohjaiset - sovellukset työpajoilla tapahtuvan työvaltaisen oppimisen tukena (tehty Uva 2-hankeessa, levitetään ja laajennetaan) - Tietoa eri työpaikoista ja siitä mitä opetussunnitelman mukaista opiskelua siellä voidaan suorittaa laajennetussa työssäoppimisessa - Tutkinnon osien suorittaminen työpaikoilla ja työpajoilla - Työpaikkarekisteri Ja opettajien omat työelämäsuhteet - Linkeistä saatavat parhaat käytännöt - - https://www.facebook.com/nappiparisto?ref=stream Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen Osahankkeen tuloksia levitään tämän verkoston muille jäsenille sekä muille Kpedun muiden hankkeiden yhteistyökumppaneille. Arviointi Hankkeessa suoritetaan itse- ja vertaisarviointi. Hankkeessa hyödynnetään vertaisarvioinnin menetelmää ja aiemmissa hankkeissa kehitettyä vertaisarvioinnin kriteeristöä. Vaikuttavuus Hankkeen vaikutus näkyy opintojen läpäisyn tehostumisena sekä keskeyttämisen vähenemisenä. Toimintaympäristössä mahdollistetaan nuorisotakuun toteuttaminen. Valtakunnallisesti voidaan luoda malleja, joita muut voivat hyödyntää. Hankkeen kesto Kevät Eri teemat mitä kehitetään: - Kartoitetaan opiskelijan osaaminen, vahvuudet, oppimistyylit ja voimavarat sekä huomioidaan oppimisen esteet. Taustalla vaikuttaa osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja vahvasti opiskelijan elämänhallintataidot, työelämävalmiudet sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Kehitetään näiden taitojen arviointia varten arviointimenetelmä. 16

17 - Tarjotaan opiskelijoille opetusta ja mentorointia some- välineiden hyödyntämisestä työssäoppimisen tukena ja dokumentoinnin välineenä. - Opiskelijoiden tukena toimii koordinoivat opettajat, jotka ohjaavat joustavia ja yksilöllisiä koulutuspolkuja - Opiskelijat hyödyntävät kyvyt.fi-järjestelmää ja blogeja työssäoppimisen dokumentoinnissa. - Atto-aineiden integrointia laajennetun työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen tukena - Työssäoppimista koordinoiva opettaja/oppisopimistoimiston työntekijät informoivat työssäoppimispaikkoja laajennetun työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista ja työpaikkojen soveltuvuutta oppisopimukseen kartoitetaan. Yhteistyö oppisopimustoimiston ja oppilaitoksien välillä lisääntyy. - Kehitetään työpajalla opiskelevien nuorten ja laajennetun työssäoppimisen yhdistelmää. Valmennusta oppisopimuskoulukseen. - Järjestetään koulutusta sekä opettajille että työssäoppimisen ohjaajille. - Opettajille järjestetään koulutusta ja mentorointia uusien some- välineiden ja some-pedagogiikan käyttämisestä laajennetun työssäoppimisen tukena. - Keskeistä on työssäoppimisen pedagogiikan kehittäminen ja erilaisten oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen. - Työssäoppimispaikkojen etsimisessä hyödynnetään alueen työpaikkarekistereitä. Laajennettua työssäoppimista koordinoivien opettajien käytössä: - Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointia varten arviointimenetelmä - Laajennetun työssäoppimisen arviointikriteeristö - Vertaisarvioinnin kriteerit hankkeen Kpedun osion arviointiin - Työpaikkaohjaajan osaamisen kartoitus, kysely ja timanttipohjainen tulos kehittämiskohteista - Tieto oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista - Elinikäisen oppimisen avaintaidot kortisto - HOJKS-kortisto - T1 tason ammatti- ja atto-ainepaketit - Useiden ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset työpajoilla tapahtuvan työvaltaisen oppimisen tukena - Tutkinnon osien suorittaminen työpaikoilla ja työpajoilla - Työpaikkarekisteri Ja opettajien omat työelämäsuhteet - Tietoa eri työpaikoista ja siitä mitä opetussuunnitelman mukaista opiskelua siellä voidaan suorittaa 17

18 Lapin ammattiopisto, LAO Tavoite MobiTOP työssäoppimisen ohjaus ja tukeminen mobiililaitteilla, pilvipalveluilla 3D:lla hankkeessa tuotetaan mobiililaitteita ja pilvipalveluja soveltava työssäoppimisen ohjausmalli hankkeeseen osallistuvien koulutuksen järjestäjien käyttöön. Ohjausmalli mahdollistaa ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan reaaliaikaiset kontaktit niissä tilanteissa, joissa kontakteja oppimisen ja ammattitaitovaatimusten saavuttamisen kannalta tarvitaan. Hankkeessa kehitettävän mallin myötä koulutuksen järjestäjien organisoiman työssäoppimisen laatu paranee: ohjaus kehittää muun muassa oppimista ja osaamista koskevan arvioinnin laatua. Mobiili ja pilvipalvelujen mahdollistamat nopeat ja monipuoliset kontaktit luovat edellytyksiä teoriaopetuksen työssäoppimisen liittämiseksi oppilaitoksessa toteutuvaan opetukseen ja ohjaukseen: oppilaitoksessa käsiteltyihin asioihin voidaan palata sopivissa tilanteissa työssäoppimisen aikana. Työssäoppimisen laatua vahvistavan mobiiliohjauksen myötä työssäoppimisen osuutta ammatillisissa opinnoissa on mahdollista laajentaa. Malli tukee osaamispisteiden käyttöönottoa koulutusten järjestäjien oppilaitoksissa. Kuvaus Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on monialainen kehittäjäorganisaatio, jonka keskeisin tehtävä on ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja ylläpito jäsenkunnissa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat (Rovaniemen kaupunki, Ranua, Kittilä ja Sodankylä) käyttävät päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksissa. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän yhtymävaltuusto. Kuntayhtymän toimialoja ovat myös tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminta ja aluekehityksen tukeminen. Lapin ammattiopisto on suurin kolmesta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisesta oppilaitoksesta. Ammattiopistossa voit opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa. Ammattiopistossa opiskelee vuosittain n opiskelijaa. Heistä n on ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 2400 ammatillisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa. Henkilökuntaa ammattiopistossa on noin 460, joista 350 on opettajia. Ammattiopiston lisäksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymään kuuluvat Lapin matkailuopisto, Lapin urheiluopisto ja Lapin oppisopimuskeskus. Kytkentä strategiaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän strategian vision 2020 mukaan kuntayhtymä on toimintaaluettaan palveleva, osaamista uudistava, hyvinvointia edistävä, arvostettu ja kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto. Strategian mukaan visio saavutetaan erilaisilla kriittisillä menestystekijöillä. Toiminta-alueen palvelua taataan muun muassa koulutuksen saavutettavuudella, osaamisen uudistaminen muun muassa innovaatio- ja oppimisympäristöillä ja hyvinvoinnin edistäminen muun muassa taloudellisella hyvinvoinnilla. Mobiiliteknologia uudistaa jatkuvasti työtapoja suomalaisissa yrityksissä. Yhteydenpidon tavat muuttuvat ja mobiilisovelluksia (applikaatiot) otetaan käyttöön. Mobiiliteknologia sovellukset tuottavat sekä oppilaitoksesta että yrityksistä aiempaa innovoivampia oppimisympäristöjä. Mobiiliteknologia mahdollistaa työn tuottavuuden kasvattamisen. Mobiilin hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa on luontevasti tukemassa mobiiliteknologian, pilvipalvelujen sekä 3D:n käyttöön ottoa suomalaisissa yrityksissä. Aiemmin Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on kehittänyt ONLINE ohjausta muun muassa CIMO:n rahoittamissa LdV hankkeissa ja 3D osaamista EAKR hankkeilla. 18

19 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/lapin ammattiopisto on ollut mukana Toplaaja hankkeessa kehittämässä laajennetun työssäoppimisen toteutusta, jossa lähtökohtana on ongelmaperustainen oppiminen. Malliin sisältyy muun muassa työpaikkaohjaajien koulutus. Mobiiliohjauksen myötä myös ogelmaperustaiseen oppimiseen perustuvaa ammattitaidon kehittämismallia voidaan viedä yhä laajemmin työssäoppimispaikoille. Toteutusaika Alkukevät Kohderyhmä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä toteuttaa MobiTOP osion yhdessä ammattiopisto Lappian kanssa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/lapin ammattiopisto pilotoi hankkeessa mobiiliohjausmallin kahdessa eri tutkinnossa: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto ja Puutarha-alan perustutkinto. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta opiskelijat pilotoivat Palvelujen käyttöönotto ja tuki tutkinnon osan. Tutkinnon osassa opiskelija kehittää opetussuunnitelman perusteiden määrittämää ammattitaitoaan muun muassa asentamalla työasemia ja muita tietoteknisiä laitteita, tuottamalla tietoverkkopalveluja ja ylläpitämällä niitä, neuvomalla ja tukemalla käyttäjiä tietotekniikan käytössä ja niissä ilmenevissä ongelmissa sekä laatii käyttöohjeita. Työssäoppimipaikkoja opiskelijoille hankkeessa tarjoavat muun muassa LapIT (http://www.lapit.fi, ja Rahoituksen varmistuessa mukaan tulevien yritysten ja työpaikkaohjaajien määrää voidaan kasvattaa. Puutarhaopintojen perustutkinnosta opiskelijat pilotoivat tutkinnon osat Matkailuympäristöjen kunnostaminen ja hoito 10 ov ja Yrttien tuottaminen 10 ov. Työssäoppimispaikat pilotointia varten tarjoavat Syötteen Eräpalvelut (http://www.syotteenerapalvelut.fi, ja NorthernGateSafaris (Anne Airola, Uutelansuora 1, Oikarainen, ). Tutkinnon osat tuottavat ammattitaidon muun muassa matkailuympäristön viihtyisyyden kehittämiseen. Myös näihin tutkinnon osiin työssäoppimispaikkoja tarjoavien yritysten määrää voidaan kasvattaa. Ammattiopisto Lappia pilotoi hankkeessa kaksi tutkinnon osaa Liiketalouden perustutkinnosta. Tutkinnosta opiskelijat pilotoivat Visuaalinen myyntityö ja Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osat. Visuaalinen myyntityö tutkinnon osassa opiskelijat kehittävät ammattitaitoaan muun muassa toteuttamalla esillepanon tai kampanjasuunnitelman tuoteryhmäalueellaan, seuraamalla myymäläilmettä ja ylläpitämällä sitä sekä tuottamalla asiakasinformaatiota. Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osassa ammattitaitoa kehitetään muun muassa asiakaspalvelutehtävillä, myyntityöllä, tavaran vastaanottamiseen, hyllyttämiseen sekä varastoon liittyvillä töillä, myymälän ylläpidolla ja myynnin jälkitoimia hoitamalla. Toimintasuunnitelma MobiTOP työssäoppimisen ohjaus ja tukeminen mobiililaitteilla, pilvipalveluilla 3D:lla hankkeessa tuotetaan mobiililaitteita ja pilvipalveluja soveltava työssäoppimisen ohjausmalli hankkeeseen osallistuvien koulutuksen järjestäjien käyttöön. Hanke on osana koulutuskeskus Salpauksen hakemassa ja hallinnoimassa nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen -hankkeessa. MobiTOP -osiossa koulutetaan ohjaavat opettajat sekä työpaikkaohjaajat soveltamaan mobiililaitteita, pilvipalveluja sekä 3D:tä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen. Ohjaavien opettajien sekä työpaikkaohjaajien välinen yhteistoiminta mahdollistaa ammattitaitovaatimusten saavuttamisen mahdollisimman laadukkaasti. Ohjaavat opettajat sekä työpaikkaohjaajat pilotoivat MobiTOP - osiossa yhteensä viisi tutkinnon osaa. 19

20 Kutakin pilotoitavaa tutkinnon osaa varten koulutetaan 1 2 ohjaavaa opettajaa sekä 3 4 työpaikkaohjaajaa. Koulutuksessa perehdytään mobiiliohjauksen mahdollisuuksiin ja sovelluksiin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tavoitteena tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten saavuttaminen mahdollisimman laadukkaasti. Koulutuksessa huomioidaan suunnitteilla oleva osaamispisteuudistus (ECVET), jossa opintosuoritukset kertyvät ammattiosaamisen näytöillä osoitetun osaamisen perusteella. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/lapin ammattiopisto: Lapin ammattiopisto pilotoi hankkeessa kolme tutkinnon osaa. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon sisältyvän tutkinnon osan Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osassa opiskelija kehittää opetussuunnitelman perusteiden määrittämää ammattitaitoaan muun muassa asentamalla työasemia ja muita tietoteknisiä laitteita, tuottamalla tietoverkkopalveluja ja ylläpitämällä niitä, neuvomalla ja tukemalla käyttäjiä tietotekniikan käytössä ja niissä ilmenevissä ongelmissa sekä laatii käyttöohjeita. Työssäoppimipaikkoja opiskelijoille hankkeessa tarjoavat muun muassa LapIT (http://www.lapit.fi, ja Rahoituksen varmistuessa mukaan tulevien yritysten ja työpaikkaohjaajien määrää voidaan kasvattaa. Puutarhaopintojen perustutkinnosta opiskelijat pilotoivat tutkinnon osat Matkailuympäristöjen kunnostaminen ja hoito 10 ov ja Yrttien tuottaminen 10 ov. Työssäoppimispaikat pilotointia varten tarjoavat Syötteen Eräpalvelut (http://www.syotteenerapalvelut.fi, ja NorthernGateSafaris (Anne Airola, Uutelansuora 1, Oikarainen, ). Tutkinnon osat tuottavat ammattitaidon muun muassa matkailuympäristön viihtyisyyden kehittämiseen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koordinoi Salpauksen hakemassa ja hallinnoimassa nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen - hankkeessa tässä kuvatun MobiTOP -osion. Hankkeen aikana ollaan yhteydessä myös alueen yrittäjäjärjestöihin. Lapin ammattiopistolla ja Ammattiopisto Lappialla on vahvaa yhteistyötä yritysten kanssa muun muassa tutkintojen työelämäjaostojen välityksellä. Työelämäjaoksen jäseninä on myös yrittäjiä. Ammattiopisto Lappia Ammattiopisto Lappia Ammattiopisto Lappia pilotoi hankkeessa kaksi tutkinnon osaa. Liiketalouden perustutkintoon sisältyvät tutkinnon osat Visuaalinen myyntityö ja Kaupan palvelu ja myynti. Visuaalinen myyntityö tutkinnon osassa opiskelijat kehittävät ammattitaitoaan muun muassa toteuttamalla esillepanon tai kampanjasuunnitelman tuoteryhmäalueellaan, seuraamalla myymäläilmettä ja ylläpitämällä sitä sekä tuottamalla asiakasinformaatiota. Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osassa ammattitaitoa kehitetään muun muassa asiakaspalvelutehtävillä, myyntityöllä, tavaran vastaanottamiseen, hyllyttämiseen sekä varastoon liittyvillä töillä, myymälän ylläpidolla ja myynnin jälkitoimia hoitamalla. Hankkeen aikataulutettu työsuunnitelma 1) MobiTOP ohjausjärjestelmän suunnittelu ja kuvaus ( ) 2) Suunnitelma MobiTOP ohjausjärjestelmän käyttöönoton vaatimalle koulutukselle ( ) 3) Laiteiden hankinta ( ) 20

21 4) Ohjaavien opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutusten kilpailuttaminen/hankinta ( ) 5) Tutkinnon osien pilotointi ja vertaisarvioinnit ( ) 6) Hankkeen päättäminen ( ) 1) MobiTOP ohjausjärjestelmän suunnittelu ja kuvaus - Osion koordinaattori laatii kuvauksen mobitop työssäoppimisen ohjaus ja tukeminen mobiililaitteilla, pilvipalveluilla 3D:lla -ohjausmallista. Mallissa kuvataan opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan tehtävät sekä esitellään esimerkkejä siitä, millä tavalla mobiiliohjausta voidaan työssäoppimisen ohjauksessa soveltaa. Kuvauksen laadinnassa hyödynnetään verkoston jäsenten osaamista ja kokemuksia. 2) Suunnitelma MobiTOP ohjausjärjestelmän käyttöönoton vaatimalle koulutukselle - Osion koordinaattori laatii yhdessä ammattiopisto Lappian kanssa suunnitelman siitä, millaista koulutusta MobiTOP työssäoppimisen ohjaus ja tukeminen mobiililaitteilla, pilvipalveluilla 3D:lla -ohjausmallin käyttöön otto edellyttää. Koulutuksessa huomioidaan ohjaavien opettajien sekä työpaikkaohjaajien väliset erot työssäoppimisen ohjauksessa. Koulutus huomioi osaamispisteiden käyttöön oton vaikutuksia ammatillisen koulutuksen organisointiin tulevaisuudessa (osaamisperusteisuus). Koulutuksen tavoitteena on ohjaavien opettajien sekä työpaikkaohjaajien tehokas yhteistoiminta työssäoppimisen aikana tavoitteena mahdollisimman laadukkaat oppimistulokset uutta mobiiliteknologiaa, pilvipalveljuja sekä 3D:tä soveltaen. 3) Laiteiden hankinta - Osion koordinaattori laatii suunnitelman siitä, millaiset laitteet ja välineet (mobiilialustat) MobiTOP pilotointiin osallistuville opettajille sekä työpaikkaohjaajille hankitaan. Toteutetaan suunnitelman mukaiset hankinnat. 4) Ohjaavien opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutusten kilpailuttaminen/hankinta - Osion koordinaattori kilpailuttaa ja hankkii laaditun suunnitelman (ks. kohta 2) perusteella MobiTOP -ohjausmallin käyttöön ottoa tukevat kouluttajat. Koulutuksen hankinnassa huomioidaan erilaiset ohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyvät osa-alueet. - osaamisperustaisuus - työssäoppimisen ohjauskäytännöt ja mallit - mobiiliteknologian käyttöönotto ohjaukset (mm. teknologinen osaaminen) - pilvipalvelujen käyttöönotto ohjauksessa (mm. teknologien osaaminen) - 3D:n tarjoamat mahdollisuudet oppimisen ohjaamisessa (mm. teknologinen osaaminen) - oppimisen ja osaamisen arviointi ammatillisissa tutkinnoissa - Koulutuksessa huomioidaan työpaikkaohjaajien ja ohjaavien opettajien erilaiset roolit työssäoppimisen ohjauksessa. 5) Tutkinnon osien pilotointi ja vertaisarviointi - Pilotoidaan hankkeeseen valitut tutkinnon osat: opiskelijat hankkivat tutkinnon osien määrittämän ammattitaidon työssäoppimalla yrityksissä. Työssäoppimisen ohjauksessa sovelletaan mobiiliteknologiaa, pilvipalveluita sekä 3D:n tarjoamia mahdollisuuksia. Työssäoppimisen ohjauksesta vastaavat hankkeen aikana koulutetut ohjaavat opettajat sekä työpaikkaohjaajat. 21

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Voimassa 19.8.2015 alkaen.

Voimassa 19.8.2015 alkaen. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 2015 Voimassa 19.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SAMIedun opetussuunnitelman yhteinen osa... 4 1.1 Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet...

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 Päivitetty kevään 2011 koontiraportin pohjalta (Eskola & Pursiainen) Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

HANKKEET, hallitus 8.4.2014. Projektin ID 5854

HANKKEET, hallitus 8.4.2014. Projektin ID 5854 Projektin ID 5854 Projektin nimi 3 D tulostus Oppimisympäristöjen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäen. Jyväskylän koulutusyhtymä mukana useita kumppaneita. Kpedun osahankkeen tavoitteena

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa

Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.6.2015 Sisällys 1 OPETUSSUUNNITELMA EKAMIN TOIMINNAN OHJAAJANA... 4 1.1 Strategia ja keskeiset arvot... 4 1.2 Koulutus Ekamissa... 5 Ammatillinen peruskoulutus... 5 Aikuiskoulutus...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneenasentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, kunnossapitoasentaja

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot