PILKE. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PILKE. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf."

Transkriptio

1 2012 PILKE Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

2 Sisällys: PILKE2012 Puheenjohtajan palsta... 3 Sosiaaliasiamiehen palsta... 9 Sosiaalityön opetus Kokkolassa 10 vuotta... 5 Vuoden 2012 ansioitunein oppija Tarja Lillhonga... 6 NoPSa... 7 Pilke-lehtitoimikunta: Carola Holmbäck-Puskala Helinä Jokitalo Päivi Kaustinen Pia Salonen Oili Hagström, tiedotusvastaava Paino: Kirjapaino Välikangas Oy, 2012 Kuulumisia JYTA-alueen sosiaalityöstä... 8 Till eftertanke... 9 Kulttuuriperinteitä vauvasta vaariin Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia Barnskyddet sett ur en studerandes synvinkel Talentia Keski-Pohjanmaa 40 vuotta Pasin palsta Hallitus, toimihenkilöt, toimikunnat Syyskokouskutsu Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

3 Puheenjohtajan palsta Uusien tuulien viemää Elimme lopputalvea 2011 kävellessäni kotiin hallituksen tapaamisesta. Mietin mielessäni, mihin soppaan olin taas itseni laittanut, kun sanat ei kiitos näyttivät olevan tuntemattomia. Jotenkin olin lupautunut Talentia Keski-Pohjanmaa ry:n puheenjohtajaksi. Mitä se edes tarkoitti?! Virallisesti puheenjohtajana aloitin kuluvan vuoden alusta. Uusi tehtävä hirvitti minua. Olin valmistumassa sosionomiksi Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta, ja tunsin itseni keltanokaksi lähes kaikessa mitä tein. Osaisinko mitään ja mitä pitäisi osata? Pian huomasin, että sain paljon apua ja vinkkejä kun vain pyysin, eikä asioista tarvinnut selvitä yksin. Ilman hallituksen antamaa tukea ja panostusta sekä edellisen puheenjohtajan apua en olisi selviytynyt puheenjohtajuudestani läheskään yhtä kunniakkaasti. Ajan kuluessa huomasin, ettei nuori ikä ja lyhyt työhistoria ollut haitaksi, vaan vastoin tätä kuulin hyvää palautetta siitä, että yhdistyksen toimintaan oli saatu mukaan uusia nuoria kasvoja. Puheenjohtajuus on ollut haastavaa mutta antoisaa. Yhdistystoiminta, etenkin puheenjohtajan näkökulmasta, oli minulle uutta ja tuntematonta. Olen sen myötä tutustunut uusiin upeisiin ihmisiin ja saanut olla vaikuttamassa keskipohjalaiseen sosiaalialaan. Olen pyrkinyt myös tuomaan hallitukseen opiskelijajäsenen näkökulmaa yhdessä opiskelijavastaavan kanssa itselläni kun opiskeluaika on vielä tuoreessa muistissa. Olemmekin hallituksen kokouksissa pohtineet sitä, miten saisimme nimenomaan opiskelijajäseniä aktiivisemmin mukaan yhdistyksen toimintaan ja täten kantamaan yhdistyksen henkeä eteenpäin. Keskustelun aiheena on ollut myös muiden jäsenten aktivoiminen ja saavuttaminen, etenkin kun yhdistyksen jäsenet eivät maantieteellisesti sijaitse lähellä toisiaan. Tässä kohtaa vastuutankin teitä arvoisat jäsenet! Olemme muihin alueyhdistyksiin verrattuna pieni yhdistys, mutta pystymme olemaan aktiivisia ja tuloksellisia, kun vain yhdessä siihen pyrimme. Facebookissa on yhdistyksellä oma ryhmä, johon voi liittyä. Myös yhdistyksen sähköposti toimii vanhassa tutussa osoitteessa ja yhdistyksen nettisivut osoitteessa Esittäkää toiveita, tuokaa uusia ideoita esille ja pyrkikää vaikuttamaan keskipohjalaiseen sosiaalialaan. Kannustan kaikkia jäseniä olemaan aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa; uusiin ihmisiin ja uusiin asioihin tutustuminen on virkistävää ja voimaannuttavaa! Syksyisissä merkeissä, Maria Hohenthal Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 3

4 Sosiaaliasiamiehen palsta Meneillään oleva syksy on merkittävää aikaa kansalaisille, kun kunnallisvaaleissa valitaan valtuusto päättämään ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavista asioista. Loppuvuosi on sitten tulevan vuoden ja tuleviin vuosiin vaikuttavien toiminnan suunnitelmien ja talousarvion laadinnan aikaa. Siinä työskentelyssä puhuttavin asia on ollut ja tulee olemaan sosiaali- ja terveydenhuollon menot. Onneksi sosiaali- ja terveydenhuolto tunnistetaan osana hyvinvointipolitiikkaa, jossa kaikki kunnallisen organisaation sektorit voivat tehdä yhteistyötä ihmisten elämän laadun parantamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kansalaisbarometri 2011 kertoo kansalaisten kokemuksia hyvinvointipalvelujen tilasta Suomessa vuosina Sen mukaan 24 % oli sitä mieltä, että sosiaalipalvelujen etäisyydessä ja sijainnissa on tilanne heikentynyt Keski- Pohjanmaalla (koko maan arvio 16 %). Sosiaalipalveluiden saatavuudessa tapahtuneista muutoksista viimeisen kolmen vuoden aikana 21 % oli sitä mieltä, että tilanne on heikentynyt Keski- Pohjanmaalla (koko maan keskiarvo 27 %). Terveyspalveluiden osalta kansalaisten arviot muutoksista olivat maan keskiarvoa paremmat. Mahdollisesti tähän tutkimustulokseen oli vaikuttamassa muutokset Keski- Pohjanmaan alueella vuoden 2009 alussa, kun Peruspalveluliikelaitos JYTA aloitti sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen Kannuksen, Toholammin, Lestijärven, Halsuan, Vetelin, Kaustisen ja Perhon alueilla ja Lohtaja, Kälviä ja Ullava liittyivät Kokkolaan. Keski- Pohjanmaan alueella on lähdetty tekemään laajaa yhteistyötä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Keski- Pohjanmaan liitto jäsenkuntineen, kuntayhtymät ja monet muut toimijat solmivat hyvinvointisopimuksen , jonka perustana on Hyvinvointistrategia ja sen toteuttamisohjelma. Keskeistä on ennaltaehkäistä hyvinvointia heikentäviä tekijöitä ja kerätä palautetietoa palvelujen käyttäjiltä palvelujen kehittämiseksi. Kampa- hankkeen ( ) tavoitteena on mm. kehittää kansalaisvaikuttamisen menetelmiä ja asiakkaiden osallistumiseen perustuvia toimintakäytäntöjä. Olisiko kunnallisessa toiminnassa suunta menossa kohti kansalaiskuntaa, jossa kansalaisen asema olisi enemmän keskiössä, kansalaissuuntautuneisuus näyttäytyisi osallistumisessa päätöksentekoon ja kansalaistoimintaa tukevassa infrastruktuurissa (Ryynänen, A. 2000, Suuntaviittoja kansalaiskuntaan.) Kuntavaalit ovat siis ovella ja äänestämisen mahdollisuus, jota kaikki eivät käytä vaikka se on yksi osallisuuden tekijä. Kuntavaaleissa 2008 äänestysprosentti Keski- Pohjanmaalla oli 66,3% (koko maa 61,2%). Tuleekohan meneillään oleva kuntauudistus ja osana sitä palvelurakenneuudistus vaikuttamaan äänestyskäyttäytymiseen ja minkälainen kokoonpano tulevalla valtuustolla tulee olemaan. Tuleva vuosi tulee näyttämään, kuinka paljon ja minkälaisia kuntia tälläkin seudulla on ja tuoko se mukanaan muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen alueella. Sitä jäädään jännityksellä odottelemaan. Syksyisin terveisin Helinä Jokitalo 4 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

5 Tuomo Kokkonen Sosiaalityön opetus Kokkolassa 10 vuotta Sosiaalityön opetus käynnistettiin Kokkolan Chydenius Instituutissa, nykyisessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, syksyllä 2002 suurin toivein. Hanketta oli valmisteltu pitkään Chydenius instituutin, Jyväskylän yliopiston sekä paikallisten kuntatoimijoiden yhteistyönä. Hankkeen taustalla oli pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä alueella sekä ennusteet alan työvoimatarpeen kehityksestä. Chydenius Instituutille hanke oli kiinnostava myös aikuiskoulutuksen kehittämisen kannalta. Olihan Chydeniuksen luokanopettajakoulutus jo tuolloin vakiintunut ja palkittu Jyväskylän yliopiston laatupalkinnolla. Sosiaalityön opetusta Kokkolassa on leimannut tuotteliaisuus ja nopea kehitys. Ensimmäiselle sosiaalityön luennolle syksyllä 2002 osallistui runsaasti yli 100 opiskelijaa joista enemmistö suoritti perusopinnot loppuun ja 36 jatkoi seuraavana syksynä aineopintoihin. Viime vuosina aineopintojen jälkeiseen maisterivaiheeseen on otettu noin 25 opiskelijaa vuosittain ja valmistuneita maistereita on tähän mennessä yli 60. Kehityksen myötä sosiaalityön opetus Kokkolassa on saavuttanut vakiintuneen akateemisen aseman niin resurssiensa kuin laatunsakin puolesta. Tällä hetkellä Chydeniuksen sosiaalityön yksikköä voidaan pitää sosiaalityön aikuiskoulutuksen johtavana osaajana Suomessa. Chydeniuksen sosiaalityön opetuksen menestyksen yksi tukipilari on ollut jatkuvuus. Toisin kuin useimmat vastaavat kertaluontoisiksi jääneet koulutusohjelmat, sosiaalityön koulutusta rakennettiin Kokkolassa kertaluontoisen hankerahoituksen sijaan avoimen yliopiston sekä kuntayhteistyön varaan. Tämä on mahdollistanut sen, että opiskelijoita on voitu ottaa sisään joka vuosi ja että opetusresurssit ovat kasvaneet suhteessa opiskelijamäärään ja opetuksen haasteisiin. Suosiota on selittänyt myös se, että sosiaalityötä on opetettu Kokkolan lisäksi muun muassa Vaasassa, Raahessa ja Ylivieskassa. Opiskelijoita Chydeniuksen sosiaalityön opetus kerää tällä hetkellä myös lähes kaikkialta muualta maasta. Tällä hetkellä aktiivisia avoimessa yliopistossa opiskelevia perus- ja aineopintojen opiskelijoita on noin 300 ja maisterivaiheen opiskelijoita 90. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön opetushankkeen toinen tukipilari on ollut se, että opetusta on toteutettu akateemisista kriteereistä tinkimättä. Chydeniuksessa on onnistuttu yhdistämään aikuisopiskelijoiden työ- ja elämänkokemuksen mukanaan kuljettama käytännöllisyys sekä työelämälähtöisyys kriittiseen ja tutkivaan asenteeseen. Tämä on näkynyt muun muassa opinnäytteiden hyvässä tasossa, vilkkaissa kansainvälisissä yhteyksissä ja opetuksenvaihdossa sekä tutkimustoiminnan käynnistymisessä. Tällä hetkellä merkittävimpiä sosiaalityön tutkimus- ja kehittämishankkeita Kokkolan yliopistokeskuksessa ovat Suomen akatemian rahoittama nuorille työttömille miehille tarkoitettuja palveluita tutkiva PalKO-hanke sekä kansaslaislähtöistä palvelujen kehittämistä tukeva KAMPA-hanke. PalKO- hankkeen johtajana ja KAMPA-hankkeen tieteellisenä ohjaajana toimii sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 5

6 Kuva: Keskipohjanmaa/Clas-Olav Slotte Vuoden 2012 ansioitunein oppija on Tarja Lillhonga Kokkolasta Pitkän uran varhaiskasvatuksen parissa tehnyt kokkolalainen Tarja Lillhonga lähti nelisen vuotta sitten hakemaan uralleen uutta suuntaa ammattikorkeakoulun sosionomiopinnoista. Hän suoritti samanaikaisesti ammattikorkeakoulussa sosionomi (AMK) -tutkinnon ja maisteriopintoihin vaadittuja opintoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Tarja on hyödyntänyt näin taitavasti ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen yhteistä koulutusväylää. Opiskelun ohella Tarja on ollut työssä, mutta pitänyt välillä myös opintovapaajaksoja. Opintoihin kuuluneet harjoittelujaksot hän on suorittanut Kokkolan kaupungin sosiaalialan eri toimipisteissä ja haluaakin kiittää niiden aikana saamastaan työnohjauksesta. Tarja on osoittanut vahvaa ammatillista kasvua työllistymällä valmistumisen jälkeen opintoihinsa liittyvien harjoittelujen kautta uudelle ammattialalleen. - Haluan kiittää perhettäni ja ystäviäni sekä työkavereitani kaikesta tuesta mitä olen saanut opintojeni aikana, kiittelee Tarja Lillhonga. Tarja Lillhonga on ahkera, huumorintajuinen ja erittäin määrätietoinen aikuisopiskelija sekä aktiivinen keskustelija opiskelijaryhmissä. Hän on ryhmätilanteissa vastuuntuntoinen, positiivinen ja muita ryhmäläisiä kannustava. Hänen elämänmakuiset ajatuksensa ovat virkistäneet kaikkia. Hän on myös tuonut aikuisopiskelijoiden ääntä voimakkaasti esille. Tarja Lillhongaa ehdottivat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko ja Centria ammattikorkeakoulun rehtori Pekka Hulkko. 6 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

7 NoPSa NoPSa on Kokkolan poliisilaitoksella toimiva lastensuojelun nopean puuttumisen työyksikkö. Nopsa vastaa virka-ajan lastensuojelupäivystyksestä. Nopsa vastaanottaa Kokkolan lastensuojeluilmoitukset. Vuonna 2011 kokkolalaisista lapsista tehtiin 1203 lastensuojeluilmoitusta. Poliisilta tulee noin puolet kaikista lastensuojeluilmoituksista. Muita ilmoittajatahoja ovat mm. koulut, vanhemmat, terveydenhuolto ja sosiaalipäivystys NoPSa (nuorisotoimi, poliisi ja sosiaalitoimi) muuttui moniammatilliseksi tiimiksi, jossa kolmen lastensuojelutyöntekijän lisäksi työskentelee nuorisopoliisi ja nuoriso-ohjaaja. NoPSan toimintaa ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä. NoPSan kohderyhmän muodostavat poliisin kanssa tekemisiin joutuneet rikoksiin syyllistyneet, päihteitä tai huumeita käyttäneet lapset ja nuoret sekä heidän läheisensä. Lastensuojeluilmoitus/rikosilmoitus on tapaamisen lähtökohta. NoPSan työn tavoitteena on varhainen ja nopea puuttuminen lasten ja nuorten rikoksiin. Lasta/nuorta ja hänen vanhempiaan tavataan aina. Pyrkimys on asiakkaan elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä ohjaaminen tarkoituksenmukaisen avun tai tuen piiriin. NoPSassa tehdään myös lastensuojelutarpeen selvityksiä, joita Kokkolassa vuonna 2011 tehtiin yhteensä 376. Alaikäisten näpistyksiä NoPSan tietoon tuli 81. Alaikäiset näpistelijät ja heidän vanhempansa kutsutaan poliisilaitokselle näppiskeskusteluun, jossa kartoitetaan lapsen/nuoren elämäntilanne. Lapsen päihteiden käyttö tai käytön epäily oli syynä 206 lastensuojeluilmoituksessa. Lasten päihdekokeilut ovat muuttuneet humalahakuisemmiksi ja päihdyttämistarkoitukseen käytetään mittavia määriä alkoholia. Entistä nuoremmat lapset (alakouluikäiset) kokeilevat /käyttävät alkoholia. Nuorten suhtautuminen huumeisiin on muuttunut positiivisemmaksi. Myös Kokkolassa on jäänyt alle 15 vuotiaita kiinni huumeiden käytöstä. NoPSa pyrkii kehittämään ryhmätoimintaa lapsille ja nuorille ja sitouttaa lapsia johonkin ohjattuun toimintaan ja tarjota korvaavaa toimintaa nykyisten toimintojen tilalle. Lisäksi vanhempia halutaan osallistaa lastensa elämään huoltajina ja vanhempina. NoPSa tekee tiiviisti yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa ja NoPSa on suunnitellut mm. NoP- Sa-kahvien järjestämisen yhteistyötahoille. Tilaisuuden tarkoituksena on keskustella yhteistyötahojen kanssa lasten ja nuorten ongelmista ja pohtia yhteistyömalleja asioiden hoitamiseksi. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin Tilaisuudessa oli noin 45 osallistujaa. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 7

8 Kuulumisia JYTA-alueen SOSIAALITYÖSTÄ JYTA PÄHKINÄKUORESSA JYTA = Jokilaaksojen yhteistoiminta-alue Perustettu Järjestää ja tuottaa laissa säädetyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut liikelaitoksena osana Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymää Yli kuntarajojen Kannuksessa, Toholammilla, Lestijärvellä, Perhossa, Halsualla, Vetelissä ja Kaustisella Yhteinen monijäseninen peruspalvelulautakunta vastaa palvelujen toteutumisesta Kuntien yhteinen palvelusuunnitelma määrittelee tavoitteet ja kehityshaasteet Kolme palvelulinjaa: perheiden tukeminen, kotihoidon ja asumisen tukeminen ja terveyden- ja sairaanhoito. Päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu Jytaan. Sosiaalityö kuuluu perheiden tukemisen palvelulinjaan neuvolatyön, psykososiaalisten palveluiden ja vammaistyön ohella muodostaen oman sosiaalityön tulosalueensa. Palvelulinjan toimivuudesta vastaa pitkän linjan sosiaalityöntekijä palvelujohtaja Pekka Kauppinen. Palvelulinjan eri toiminta-alueilla sosiaalityöntekijöitä työskentelee aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa, lastenvalvojana, vammaispalvelussa, perheneuvolassa ja päihdetyössä. Pilkkeen toimituskunta pyysi Jytan sosiaalityöntekijöitä pohtimaan nelivuotiskauttaan. Sosiaalityöntekijät tapasivat toisensa alkusyksystä sosiaalityön tulosyksikön kokouksessa ja paneutuivat hetkeksi miettimään - mitä oli ennen kuin oli Jytaa... :) Lähes yksikseen alueen kunnissa laaja-alaista sosiaalityötä tehneet sosiaalityöntekijät odottivat innokkaina Jyta-yhteistoiminta-alueen alkua. Odotuksissa siinsi toive paremmasta huomisesta isommalla työntekijäjoukolla ja mahdollisuudella keskittää osaamisensa ja sen kehittäminen vain tiettyyn sosiaalityön osa-alueeseen. Anne Saarela kertoo itse olevansa erityisen tyytyväinen saadessaan työskennellä lastensuojelun haasteellisissa tehtävissä. Niin Annen kuin muidenkin toiveita suuntautumisissa kuunneltiin. Sijoituspaikat ratkaistiin paitsi toiveiden tietysti myös kelpoisuuksien pohjalta. Muutoksissa puhalsivat hyvin myönteiset tuulet. Alueen jokilaaksoissa yhteistyöhön oli totuteltu pienimuotoisesti jo ennen lakivelvoitteita. Lakivelvoitteiden myötä Himanka lakkasi olemasta osa jokilaaksojen yhteistyöaluetta sulautuessaan kuntaliitoksen myötä Kalajokeen. Lesti- ja Perhojokilaaksojen käytänteitä oli hiottava yhdenmukaisemmiksi. Toisaalta käytänteiden yhteisellä pohtimisilla myös saatiin työntekijät lähemmäksi toisiaan ja näin luotiin yhdessä omaa Jyta-sosiaalityötä. Väkisin käytänteitä ei ole muokattu samanlaisiksi vaan työntekijöille on annettu työrauha asioissa etenemiselle. Prosessit ovat liikkeessä. Kuntarajat ylittävässä työn teossa huomattiin pian, että sen minkä voitti osaamisensa hallinnassa saaden keskittyä tiettyyn osa-alueeseen, hävisi sen työkentän laajuudessa. Pitkiltä liikkumisilta ei olla voitu kokonaan välttyä, vaikka työt painottuvat 8 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

9 Anne Saarelan koonnin mukaan edelleen jokilaaksoittain ja pääosin jopa tiettyjen kuntien alueelle. Iloa ja voimaantumista samaa työtä tekevien joukko saa toisiltaan vertaistuessa mihin aiemmin oli vain niukat mahdollisuudet. Konsultointi ja yhdessä pohtiminen avaavat haasteellisen asian solmukohtia paremmin kuin omiin ajatuksiin juuttuminen. Reflektointi uudistaa kysyjääkin. Tästä aiemmin lähes yksikseen työskennelleet työntekijät iloitsevat vieläkin. Yhteisissä palavereissa ja kokouksissa linjataan annettavien palveluiden laadun kannalta keskeisiä asioita, niin että Jyta-alueen asukkaat saisivat samanlaista sosiaalityön palvelua asuinpaikastaan tai palvelutoimistostaan riippumatta. Neljän vuoden kuluessa tehtäväkentän todellinen laajuus ja työn vaativuus ovat tulleet tutuiksi. Työmääräänsä nähden sosiaalityöntekijät toivoisivat lisäresursseja, jotta työ siltä osin olisi siedettävämpää ja sitä voisi tehdä antautuneemmin. Työn kehittäminen on ollut osa Jytan sosiaalityötä koko toimintakauden ajan. Lastensuojeluun keskityttiin ensin ja nyt on aikuissosiaalityön kehittämisen aika. Anne Saarela kertoo hanketyöllä saadun parannusta aikaan erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä sekä varhaisessa puuttumisessa. Liekö tämän seurausta, kun satunnaisena surffailijanakin löysin nettisivuilta perhetyöntekijöitä niin ennaltaehkäisevän nimikkeen kuin neuvolatyönkin alta, tämän jutun taustoja selvitellessäni. Aikuissosiaalityön kehittämishanke on vasta aluillaan ja siitä tullaan keskittymään kolmeen pääteemaan: palveluprosessien määrittely, selkeyttäminen ja mallintaminen. dokumentoinnin ja tiedontuotannon kehittäminen sekä asiakkaiden osallisuuden kehittäminen. Tämä, kuten lastensuojelun kehittäminenkin, on osa Keski- Pohjanmaalla vaikuttavaa Nuppu-hanketta, jossa Jyta on mukana. Anne Saarela kertoo sosiaalityön kehittämishankkeiden olevan positiivinen mahdollisuus keskittyä oman työn käytänteiden uudistamiseen. Hyviä käytänteitä saadaan hankkeiden avulla vakiinnutettua ja kehittämisellä saadaan palveluiden laatutasoa nostettua. Sosiaalityössä on tärkeää, ettei uppouduta arjen puurtamiseen niin, että näköalat katoavat. Jyta sosiaalityössä näköalat ulottuvat laajasti jokilaaksojen lakeuksille. Siinä avaruudessa on hyvä kehittyä lisää. Jutun on koonnut Päivi Kaustinen Anne Saarelan ja Jytan nettisivujen myötävaikutuksella. Lisää Jytasta voit lukea myös osoitteesta: Hej alla läsare! Jag vill dela med mig Sören Kierkengaards dikt om att hjälpa. Jag tycker han har skrivit fint om ämnet och fått fram huvudsaken. Att hjälpa gör vi i vardagen då vi hjälper bl.a. våra barn, våra vänner och närmaste. Men även i arbetslivet hjälper vi många. Eller försöker i alla fall, läs och fundera. Det är värt en funderare! God fortsättning på hösten, mvh. Carola Till eftertanke Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälp. -Sören Kierkegaard- Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 9

10 Kulttuuriperinteitä vauvasta vaariin katsaus projektiopinnäytetyömme vaiheisiin Entä jos lapset eivät enää ole tekemisissä ikäihmisten kanssa? Entä jos arvokkaat tarinat, kokemukset ja taidot ehtivät hävitä, ennen kuin ne siirtyvät seuraaville sukupolville? Entä jos murteet katoavat? Nämä kysymykset olivat läsnä koko opinnäytetyöprosessimme ajan. Kevättalvella 2010 opinnäytetyöaiheen valinta tuli lukuisista opinnäytetyön tekoon liittyvistä luennoista huolimatta vastaan yllättävän nopeasti. Työparin valinta meidän kohdallamme oli kuitenkin helppo ja nopea päätös, sillä molemmat halusimme suunnata opinnäytetyömme päiväkotikontekstiin ja hyödyntää musikaalisuuttamme osana opinnäytetyötämme. Lisäksi meillä on takana 13 vuotta yhteistä opintietä. Näin ollen tapamme kirjoittaa ja työskennellä ovat toisillemme tutut. Halusimme tehdä opinnäytetyömme päiväkotikontekstiin, sillä haemme varhaiskasvatuskelpoisuutta. Päätimme toteuttaa työn projektina, jolloin musiikin hyödyntäminen olisi luontevaa. Kaipasimme kuitenkin jotakin, joka toisi työhömme uuden ja ajankohtaisen näkökulman. Opinnäytetyön suunnittelu eteni aluksi hyvin verkkaiseen tahtiin, sillä mikään ei tuntunut omalta aiheelta. Halusimme aiheen herättävän innostusta meissä ja lisäksi tuovan hyötyarvoa myös opinnäytetyömme yhteistyötahoille. Keskustelimme ohjaavan opettajamme kanssa pitkään siitä, mikä tämä uusi näkökulma voisi olla. Häneltä saimme loistavan idean toteuttaa lasten ja ikäihmisten yhteistoimintaa musiikin avulla. Vaikka tämä idea saikin meidät innostumaan, tuntui silti, että työstä puuttui vielä se jokin. Niinpä marssimme taas opettajamme puheille ja viimeinen silaus työmme idealle syntyi siinä keskustelussa: kaustislaisina tyttöinä ammennamme työmme toiminnalliseen osuuteen materiaalia Kaustisen rikkaasta kulttuuriperinteestä, kuten kansanmusiikista ja kädentaidoista sekä murteesta. Silloin tiesimme että tämä aihe on kuin tehty meille! Yhteistyökumppaneiksi saimme lapsiryhmän Kaustisen Lähdehaan päiväkodista sekä Eläkeliiton Kaustisen yhdistyksen vapaaehtoisia jäseniä. Vaikka tarkoituksena olikin alun perin toteuttaa interventiot pääosin musiikkipainotteisina, ikäihmiset toivat projektiin valtavasti lisäarvoa tuomalla lapsille esimerkiksi oman lapsuutensa aikaisia leluja ja käyttöesineitä näytille. Olimme erittäin iloisia siitä, miten ikäihmiset toivat omaehtoisesti projektiin tietämystään ja elämänkokemustaan. Käytännön osuus opinnäytetyöstä toteutettiin lokakuusta joulukuuhun Interventiot toteutettiin kerran viikossa, jolloin kokoonnuimme Kaustisen Lähdehaan päiväkodin liikuntasaliin yhdessä lasten ja ikäihmisten kanssa. Syksyn aikana tutustuimme perinteisiin lauluihin, loruihin, satuihin ja kädentaitoihin, joista osa oli esimerkiksi Kaustisen laulukirjasta. Pyrimme tuomaan projektiimme mahdollisimman paljon alkuperältään kaustislaista materiaalia. Löysimme kuitenkin melko vähän sellaisia kaustislaisia lauluja, jotka olisivat sopineet lapsille. Niinpä hyödynsimme lisäksi vanhoja perinteisiä lastenlauluja, joita on käytetty myös Kaustisella. Ikäihmisten tuomasta materiaalista poimimme yhdessä heidän kanssaan sopivia lauluja, satuja ja loruja. Projekti huipentui lasten vanhemmille järjestettyyn joulujuhlaan, jossa esitimme syksyn aikana harjoiteltuja lauluja ja lorun. Lisäksi vierailimme joulun kynnyksellä Kaustisen palvelukeskuksessa ilahduttamassa asukkaita lauluillamme ja loruillamme. Palvelukeskuksen vierailu oli mukava päätös opinnäytetyöprojektimme käytännön osuudelle. Tällä hetkellä opinnäytetyömme kirjallisen osuuden raakaversio on lähes valmis, vaikka työtä vielä riittääkin. Vaikka kuulostaakin kliseiseltä, on todettava, että olemme molemmat oppineet opinnäytetyöprojektin aikana valtavasti lasten ja ikäihmisten kanssa toimimisesta, kaustislaisesta kulttuurista sekä löytäneet uusia, niin hyviä kuin kehitettäviäkin puolia itsestämme. Katariina Känsäkangas ja Jenni Myllymäki Sosionomiopiskelijat Centria ammattikorkeakoulu, Kokkolan yksikkö 10 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

11 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Kokkolan yksikön sosionomiopiskelijoiden Mirka Känsälän ja Sonja Niemelän projektiopinnäytetyö käsittelee suvaitsevaisuuskasvatuksen merkitystä kotona ja varhaiskasvatuksen kentällä. Työn tilaajana toimii Kokkolan kaupungin ulkomaalaistoimisto. Työn idea oli lähtenyt opiskelijoiden omista kokemuksista varhaiskasvatuksen työssä sekä kiinnostuksesta monikulttuurisuutta kohtaan. Projektiopinnäytetyön käytännön osuus toteutettiin Kokkolan kaupunginkirjastossa. Kaupunginkirjasto valikoitui tapahtumapaikaksi keskeisen sijainnin myötä. Projektiopinnäytetyössä yhteistyökumppaneina toimivat Kokkolan kaupungin ulkomaalaistoimisto, Kokkolan koulutuskirjasto sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto. Tapahtuman tavoitteena oli vaikuttaa lasten tulevaisuuteen luoden suvaitsevampaa ja yhteistyökykyisempää yhteiskuntaa. Projektityöryhmään kuului 29 eri kansalaisuutta omaavaa englanninkielistä sairaanhoitaja-opiskelijaa kahdelta eri vuosikurssilta sekä heidän opettajansa sekä toisen vuoden lähihoitajaopiskelija. Päivien aikana neljä päiväkotiryhmää kävi kiertämässä seitsemän erilaista toiminnallista pistettä läpi. Iltaisin tapahtuma oli avoin kaikille kaupunkilaisille. Kirjaston ala-aulassa oli myös näyttely, jossa oli esillä suvaitsevaisuuteen liittyviä piirustuksia, tieto- iskuja sekä lainattavaa kirjallisuutta. Kierrokselle käsiteltiin suvaitsevaisuuteen, tasa-arvoon ja ihmisten erilaisuuteen liittyviä asioita animaatioiden, satujen ja tarinoiden kautta. Aiheet käsiteltiin lasten näkökulmasta ja näin saatiin keskustelua aikaiseksi sekä pohdittua, miltä kiusaaminen toisesta tuntuu ja miksi on tärkeää olla kaikkien kaveri. Kun kaikki pisteet oli kierretty, saivat lapset yhteisvoimin koota suuren palapelin lattialle. Valmiista palapelistä muodostui kuva maapallosta erilaisine ihmisineen jonka tarkoituksena oli kiteyttää, kuinka paljon erilaisia ihmisiä maapallolle mahtuu ja kuinka monen eri maan kansalaisia voi asua myös täällä Suomessa. Valmiista palapelistä muodostui myös Känsälän ja Niemelän opinnäytetyön iskulause: Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 11

12 Alina Rasmus Barnskyddet sett ur en studerandes synvinkel Jag studerar socialpolitk vid Åbo Akademi i Vasa. Under våren 2012 skrev jag klart min kandidatavhandling Barnskyddets uppkomst och historiska utveckling. Eftersom socialpolitik är ett brett ämne ges studeranden relativt breda valmöjligheter gällande ämnet man vill fördjupa sig i. Med ungdomsvetenskap som biämne och intresset för barns och ungas välmånde, blev valet att skriva om barnskydd enkelt. Min avhandling börjar vid 1600-talet då barnavårdsproblemen för första gången började diskuteras och slutar vid de nya utmaningarna som det moderna samhället fört med sig. Till en början uppmärksammades barnavårdsproblemen utan att ha ett egentligt barnavårdssyfte. Föräldralösa barn sköttes vanligtvis av släkten eller av grannskapet och barnens välmående handlande mest om överlevnad. Så småningom utvecklades tanken om ett egentligt barnskydd. Fram till slutet av 1800-talet var barnskyddet till en stor del beroende av privata aktörer och organisationer. En stor del av det privata barnskyddsarbetet sköttes av olika fruntimmersföreningar eller privatpersoner. I början av 1900-talet började kommunerna ta ansvar för barnskyddet och den första barnskyddslagen trädde i kraft Hittills har tre barnskyddslagar stiftats varav den nyaste lagen trädde i kraft och reviderades år Ungas psykiska välmående, risken för marginalisering och familjevåld är bara några av de utmaningar barnskyddet står inför idag. Jag anser att det är konsekvent att veta lite om hur barnskyddet blivit till ifall man jobbar inom barnskydd, eftersom det ökar förståelsen för varför barnskyddet idag ser ut som den gör. I maj fick jag möjligheten att göra en praktik vid barnskyddsenheten i Karleby. Jag fick bekanta mig de olika barns- kyddsenheterna i stan och fick en liten inblick i hur en socialarbetares vardag ser ut. Praktikperioden var tung men samtidigt väldigt lärorik och givande. Genast till en början blev det uppenbart att man är tvungen att inte låta sina känslor styra utan att fokusera på det mest väsentliga barnets välmående. Att försöka bestämma vad som är bäst för barnet kan stundomvis vara väldigt tungt och slitande. Man får bekanta sig med många olika livsöden och ibland var det svårt att inte mista hoppet för mänskligheten. En grymhet som jag tidigare endast trodde fanns någonstans långt borta eller på film blev synligt. Gång efter gång fick jag uppleva att inte alla lever i en lycklig liten bubbla, utan att verkligheten för många barn och unga präglas av våld, missbruk och osäkerhet. Alla dessa barn förtjänar möjligheter till ett bättre liv. Till ett liv där de har rätt att vara barn och inte behöver ta ansvar för sina föräldrars handlingar. Till ett liv som innehåller glädje och kärlek framom rädsla och otrygghet. Vad är det då som får oss unga att vilja jobba inom detta tunga,slitande arbetsområde? Jag tror det är vissheten om att man kan göra skillnad. Vetskapen om att varje morgon man går till arbetet kommer man att göra något som verkligen spelar roll. Kan man göra levnadsförhållandena bättre för ens ett barn har man gjort en skillnad. Det är med iver jag väntar på att få ta det första steget till arbetslivet. Vilka arbetsuppgifter jag kommer att jobba med i framtiden är ännu en gåta. Det som blev kvar i handen efter praktikperioden, förutom en massa människomöten och dyrbara lärdomar, är en längtan att få jobba med människor och att få göra en skillnad ens för ett barn. 12 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

13 Talentia Keski-Pohjanmaa Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 13

14 Pasin palsta 14 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

15 Hallitus 2012 Puheenjohtaja, Maria Hohenthal Varapuheenjohtaja, Tanja Witick Varsinaiset jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: Eija Berkovits Irene Kullberg 2012 Ulla Palin Niina Rantamäki Oili Hagström Pirjo Kylliäinen Kirsi Vesasto Satu Haikara Päivi Reitti Päivi Kaustinen Pirkko Kivistö Yhteystiedot: Talentia Keski-Pohjanmaa ry puh Toimihenkilöt 2012 Toimikunnat 2012 Sihteeri Jäsensihteeri Taloudenhoitaja, liittovaltuustoedustaja Opiskelijavastaava, Niina Rantamäki Satu Haikara Eija Berkovits Piia Salonen Tiedotusvastaava, liittovaltuustoedustaja ja työtaistelupäällikkö Oili Hagström Virkistystoimikunta: Lehtitoimikunta: Päivi Reitti, Ulla Palin, Pirjo Kylliäinen ja Sini Pietilä Oili Hagström, Päivi Kaustinen, Helinä Jokitalo, Carola Holmbäck- Puskala ja Pia Salonen Neuvontapalveluille omat sähköpostiosoitteet Työsuhteeseen ja ammattiasioihin liittyvissä kysymyksissä voi Talentiaan olla yhteydessä myös sähköpostilla. Talentian työelämäyksikkö vastaa kysymyksiin muun muassa kelpoisuuksista, sosiaalialan koulutuksesta, työnohjauksesta, täydennyskoulutuksesta, työsuojelusta, työjärjestelyistä. Ammattiasioiden sähköposti on Neuvontayksikkö vastaa palvelussuhdeneuvonnasta, kuten työehtosopimusasioista, Muistathan päivittää jäsentietosi easioinnin kautta. Talentia Keski-Pohjanmaa käyttää jatkossa sähköpostia yhä enenevässä määrin jäsenasioista tiedottamiseen, joten ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat tärkeitä. palkkauksesta, lomautuksesta ja muista palvelussudetta koskevista kysymyksistä. Työsuhdeneuvonnan sähköposti on talentia.fi Työsuhdeneuvonta p (päivystys ma-pe klo ) Jäsenpalveluneuvonta p (päivystys ma-to ) Puheluista ei veloiteta enää palvelumaksua. Puhelut maksavat vain paikallisverkkomaksun. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 15

16 SYYSKOKOUS Kutsumme Sinut Talentia Keski-Pohjanmaan SYYSKOKOUKSEEN perjantaina , klo Paikka on Ravintola Wanha Lyhty & Kellari, os. Pitkänsillankatu 24, Kokkola. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Yhdistys tarjoaa kokouksen jälkeen osallistujille illallisen. Ilmoittautuminen syyskokoukseen viimeistään tekstiviestillä numeroon tai sähköpostitse Muistathan kertoa ilmoittautuessasi, mikäli sinulla on erityisruokavalio. Tervetuloa! Hallitus Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry- Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf Nyt etsitään vuoden 2012 keskipohjalaista sosiaalitekoa. Missä alueemme sosiaaliala on vuoden aikana tullut vahvasti esille? Kuka tai ketkä olivat sen takana? Mistä silloin oli kysymys? Tai näetkö vuoden sosiaaliteon jollakin muulla tavalla. Miten? Kerro siitä meille, ehkä se on juuri etsimämme vuoden 2012 keskipohjalainen sosiaaliteko. Ilmiannot palkintoehdokkaista yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen perusteluineen tai suoraan yhdistyksen puhelimen kautta tai käy vinkkaamassa asiasta yhdistyksen facebook-profiilin kautta vuoden loppuun mennessä ( ).

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus Myös ne hyvät asiat Toimintatutkimus siitä, miten Hyvän elämän palapeli työkirja voi tukea lapsiperheitä palveluiden suunnittelussa vammaispalveluissa Ilona Fagerström Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli PaKaste

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli PaKaste Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli PaKaste OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 7/2010 Aika: 10.11.10 klo 13-15 Paikka: Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Minerva

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Päiväkotirauha Dagisfred

Päiväkotirauha Dagisfred 15.3.2017 varhaiskasvattajille Mia Viljanen ja Maria Stoor-Grenner Päiväkotirauha Dagisfred Kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä toimintatapa Ett sätt att stärka kompisrelationer och förebygga

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ Mari Kaltemaa-Uurtamo 13.9.2012 Ankkuri hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen liitolta ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Pohjanmaa hanke ja Alkoholiohjelman kumppanuus ja alueellinen toimeenpano

Pohjanmaa hanke ja Alkoholiohjelman kumppanuus ja alueellinen toimeenpano Pohjanmaa hanke ja Alkoholiohjelman kumppanuus ja alueellinen toimeenpano Matti Kaivosoja LT, ylilääkäri projektijohtaja, Pohjanmaa hanke Alkoholiohjelman toimintalinjat Vanhempien alkoholinkäytön aiheuttamien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012)

HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012) HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012) Tämä on Nuppu2-hankkeen toinen henkilöstötiedote. Tässä on lyhyt katsaus kustakin hankkeen osa-alueesta. Henkilöstötiedote lähetetään noin joka kolmas kuukausi perhe-

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli. SOSIAALIALAN OPETUSKLINIKKA Muistio 3/10

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli. SOSIAALIALAN OPETUSKLINIKKA Muistio 3/10 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli SOSIAALIALAN OPETUSKLINIKKA Muistio 3/10 Aika 27.1.2010 KLO 13-15 Paikka Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Atlantic

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa

Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa Alue Asukasluku 31.12 2011 Kokkola 46 585 Keski-Pohjanmaa 68 484 Välimatkat 109 km maakunnan sisällä Kokkolasta Vaasaan 124 km Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa AIKATAULU VIRITÄ! -tapahtumista Perhonjokilaakson alueella Aikataulu päivittyy edelleen riippuen kunkin yhteisön toiveista ja tarpeista. Osa tilaisuuksista on avoimia,

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad Vaasa opiskelukaupunkina Vasa som studiestad Osaaminen ja oppiminen ovat Suomalaisen elinvoiman lähteitä Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osaaminen ja oppiminen

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli ( ) Levi

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli ( ) Levi POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011) Levi 24.3.09 I-VAIHEEN Lapin osuus: perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalipalveluita

Lisätiedot

ALUEET JA HYVINVOINTI

ALUEET JA HYVINVOINTI ALUEET JA HYVINVOINTI Hyvinvointialan kehittäminen strategisena kokonaisuutena Kehittämisyhteistyön käytännön kokemuksia Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitto 11.6.2009 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS?

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? Demokratiapäivä 18.10.2016 Rinnakkaissessio klo 13.30 15.30 KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? 1 Kuntavaalit tulevat oletko valmis? Demokratiapäivä 16.10.2016 klo 13.30-15.30 Session avaus - Marianne

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla 21.8.2014 Ilkka Luoma Terveyspalvelujohtaja/johtava ylilääkäri, Kokkolan kaupunki Johtava lääkäri, Peruspalveluliikelaitos

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY HAKEMUSLOMAKE ATSA- OPISKELIJOIDEN TUKIASUNTO

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY HAKEMUSLOMAKE ATSA- OPISKELIJOIDEN TUKIASUNTO KESKI-POHJANMAAN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY HAKEMUSLOMAKE ATSA- OPISKELIJOIDEN TUKIASUNTO Hakija: Hakemus nro: / 20 Saapunut KPSPY ry:n ATSA -yksikköön / 20 Tutustumiskäynti/ Haastattelu: Ohje hakemiseen

Lisätiedot

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KEVÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kevättunnelman herättelyä ja kevätkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. VÅRLIGA FRÅGOR Diskussionskort

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto 09.02.2016 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka 1 Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto PERUSPALVELULAUTAKUNTA (1-2 jäsentä/kunta) YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

Profy 65+ hanketuloksia ja suosituksia jatkolle Keski-Pohjanmaan VI Hyvinvointifoorumi Kokkola 21.8.2014

Profy 65+ hanketuloksia ja suosituksia jatkolle Keski-Pohjanmaan VI Hyvinvointifoorumi Kokkola 21.8.2014 Profy 65+ hanketuloksia ja suosituksia jatkolle Keski-Pohjanmaan VI Hyvinvointifoorumi Kokkola 21.8.2014 Magnus Björkgren Terveystieteen yksikön johtaja / projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

SOMMAR- FRÅGOR KESÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

SOMMAR- FRÅGOR KESÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KESÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kesätunnelman herättelyä ja kesäkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. Tulosta, leikkaa ja osallista. SOMMAR-

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla MINNE TÄTÄ HYVINVOINTIPALVE- LUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS

Lisätiedot

Harjoittelijan palaute 2011

Harjoittelijan palaute 2011 Harjoittelijan palaute 2011 Koulutusala Mistä sait tiedon harjoittelupaikasta? 1 Millainen hakuprosessi mielestäsi oli? Saitko tarpeeksi ohjeistusta ennen harjoittelun alkamista? 2 Kun aloitit harjoittelun,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki 16 paikallista työkokousta Peruspalveluliikelaitos Jytan jäsenkunnissa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Kokkolassa

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se Rikokset, tuki ja apu www.jagvillveta.se Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Niitä voi tapahtua esimerkiksi kotona, koulussa, vapaa-ajalla

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 1. Tulosalue ja vyks Tulosalue - Lapsiperhepalvelut Vastuuyksikkö - Lapsiperheiden tuki 2. Kehittämisen kohde vuoden 2017 menestysteoksi - Hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta/ Lag om ändring av lagen

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2009 Aika: 9.11.2009 klo 12 14 Paikka: Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Öja Osallistujat

Lisätiedot

Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella

Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella Nuorten rikoksiin ja häiriökäyttäytymiseen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen Sirkku Nurmi vanhempi konstaapeli Forssan Ankkuri-tiimi Hämeen poliisilaitos

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena terveydenhoitaja Johanna Moilala Mikä on hyvinvointineuvola? Hyvinvointineuvolan ideana on toimia kuin pienten kuntien palveluiden; saman katon alla, josta

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME?

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? Läheiseni on sairastunut, tulevaisuus huolestuttaa minua, mistä saisin tietoa? Tuetko ja avustatko läheistäsi arjessa? Ethän jää pohtimaan asioita yksin, vaan tule

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTIEDOTE 3/2010 (22.7.2010)

HENKILÖSTÖTIEDOTE 3/2010 (22.7.2010) HENKILÖSTÖTIEDOTE 3/2010 (22.7.2010) Tämä on Nuppu-hankkeen kolmas henkilöstötiedote. Henkilöstötiedote lähetetään noin joka toinen kuukausi lasten- ja nuorten kanssa työskenteleville, opetusorganisaatioiden

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla MINNE TÄTÄ HYVINVOINTIPALVE- LUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS

Lisätiedot

OPPIAINEINFO. torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104

OPPIAINEINFO. torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104 OPPIAINEINFO torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104 SISÄLTÖ uusi opinto-opas, opetussuunnitelma ja sen tuomat muutokset opintoihin ensi vuoden opetusohjelma kieliharjoittelu & työharjoittelu kansainvälinen

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä Helsinki 28.5.2013 Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Toiminnan taustaa Ankkuri -hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen

Lisätiedot