PILKE. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PILKE. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf."

Transkriptio

1 2012 PILKE Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

2 Sisällys: PILKE2012 Puheenjohtajan palsta... 3 Sosiaaliasiamiehen palsta... 9 Sosiaalityön opetus Kokkolassa 10 vuotta... 5 Vuoden 2012 ansioitunein oppija Tarja Lillhonga... 6 NoPSa... 7 Pilke-lehtitoimikunta: Carola Holmbäck-Puskala Helinä Jokitalo Päivi Kaustinen Pia Salonen Oili Hagström, tiedotusvastaava Paino: Kirjapaino Välikangas Oy, 2012 Kuulumisia JYTA-alueen sosiaalityöstä... 8 Till eftertanke... 9 Kulttuuriperinteitä vauvasta vaariin Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia Barnskyddet sett ur en studerandes synvinkel Talentia Keski-Pohjanmaa 40 vuotta Pasin palsta Hallitus, toimihenkilöt, toimikunnat Syyskokouskutsu Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

3 Puheenjohtajan palsta Uusien tuulien viemää Elimme lopputalvea 2011 kävellessäni kotiin hallituksen tapaamisesta. Mietin mielessäni, mihin soppaan olin taas itseni laittanut, kun sanat ei kiitos näyttivät olevan tuntemattomia. Jotenkin olin lupautunut Talentia Keski-Pohjanmaa ry:n puheenjohtajaksi. Mitä se edes tarkoitti?! Virallisesti puheenjohtajana aloitin kuluvan vuoden alusta. Uusi tehtävä hirvitti minua. Olin valmistumassa sosionomiksi Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta, ja tunsin itseni keltanokaksi lähes kaikessa mitä tein. Osaisinko mitään ja mitä pitäisi osata? Pian huomasin, että sain paljon apua ja vinkkejä kun vain pyysin, eikä asioista tarvinnut selvitä yksin. Ilman hallituksen antamaa tukea ja panostusta sekä edellisen puheenjohtajan apua en olisi selviytynyt puheenjohtajuudestani läheskään yhtä kunniakkaasti. Ajan kuluessa huomasin, ettei nuori ikä ja lyhyt työhistoria ollut haitaksi, vaan vastoin tätä kuulin hyvää palautetta siitä, että yhdistyksen toimintaan oli saatu mukaan uusia nuoria kasvoja. Puheenjohtajuus on ollut haastavaa mutta antoisaa. Yhdistystoiminta, etenkin puheenjohtajan näkökulmasta, oli minulle uutta ja tuntematonta. Olen sen myötä tutustunut uusiin upeisiin ihmisiin ja saanut olla vaikuttamassa keskipohjalaiseen sosiaalialaan. Olen pyrkinyt myös tuomaan hallitukseen opiskelijajäsenen näkökulmaa yhdessä opiskelijavastaavan kanssa itselläni kun opiskeluaika on vielä tuoreessa muistissa. Olemmekin hallituksen kokouksissa pohtineet sitä, miten saisimme nimenomaan opiskelijajäseniä aktiivisemmin mukaan yhdistyksen toimintaan ja täten kantamaan yhdistyksen henkeä eteenpäin. Keskustelun aiheena on ollut myös muiden jäsenten aktivoiminen ja saavuttaminen, etenkin kun yhdistyksen jäsenet eivät maantieteellisesti sijaitse lähellä toisiaan. Tässä kohtaa vastuutankin teitä arvoisat jäsenet! Olemme muihin alueyhdistyksiin verrattuna pieni yhdistys, mutta pystymme olemaan aktiivisia ja tuloksellisia, kun vain yhdessä siihen pyrimme. Facebookissa on yhdistyksellä oma ryhmä, johon voi liittyä. Myös yhdistyksen sähköposti toimii vanhassa tutussa osoitteessa ja yhdistyksen nettisivut osoitteessa Esittäkää toiveita, tuokaa uusia ideoita esille ja pyrkikää vaikuttamaan keskipohjalaiseen sosiaalialaan. Kannustan kaikkia jäseniä olemaan aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa; uusiin ihmisiin ja uusiin asioihin tutustuminen on virkistävää ja voimaannuttavaa! Syksyisissä merkeissä, Maria Hohenthal Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 3

4 Sosiaaliasiamiehen palsta Meneillään oleva syksy on merkittävää aikaa kansalaisille, kun kunnallisvaaleissa valitaan valtuusto päättämään ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavista asioista. Loppuvuosi on sitten tulevan vuoden ja tuleviin vuosiin vaikuttavien toiminnan suunnitelmien ja talousarvion laadinnan aikaa. Siinä työskentelyssä puhuttavin asia on ollut ja tulee olemaan sosiaali- ja terveydenhuollon menot. Onneksi sosiaali- ja terveydenhuolto tunnistetaan osana hyvinvointipolitiikkaa, jossa kaikki kunnallisen organisaation sektorit voivat tehdä yhteistyötä ihmisten elämän laadun parantamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kansalaisbarometri 2011 kertoo kansalaisten kokemuksia hyvinvointipalvelujen tilasta Suomessa vuosina Sen mukaan 24 % oli sitä mieltä, että sosiaalipalvelujen etäisyydessä ja sijainnissa on tilanne heikentynyt Keski- Pohjanmaalla (koko maan arvio 16 %). Sosiaalipalveluiden saatavuudessa tapahtuneista muutoksista viimeisen kolmen vuoden aikana 21 % oli sitä mieltä, että tilanne on heikentynyt Keski- Pohjanmaalla (koko maan keskiarvo 27 %). Terveyspalveluiden osalta kansalaisten arviot muutoksista olivat maan keskiarvoa paremmat. Mahdollisesti tähän tutkimustulokseen oli vaikuttamassa muutokset Keski- Pohjanmaan alueella vuoden 2009 alussa, kun Peruspalveluliikelaitos JYTA aloitti sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen Kannuksen, Toholammin, Lestijärven, Halsuan, Vetelin, Kaustisen ja Perhon alueilla ja Lohtaja, Kälviä ja Ullava liittyivät Kokkolaan. Keski- Pohjanmaan alueella on lähdetty tekemään laajaa yhteistyötä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Keski- Pohjanmaan liitto jäsenkuntineen, kuntayhtymät ja monet muut toimijat solmivat hyvinvointisopimuksen , jonka perustana on Hyvinvointistrategia ja sen toteuttamisohjelma. Keskeistä on ennaltaehkäistä hyvinvointia heikentäviä tekijöitä ja kerätä palautetietoa palvelujen käyttäjiltä palvelujen kehittämiseksi. Kampa- hankkeen ( ) tavoitteena on mm. kehittää kansalaisvaikuttamisen menetelmiä ja asiakkaiden osallistumiseen perustuvia toimintakäytäntöjä. Olisiko kunnallisessa toiminnassa suunta menossa kohti kansalaiskuntaa, jossa kansalaisen asema olisi enemmän keskiössä, kansalaissuuntautuneisuus näyttäytyisi osallistumisessa päätöksentekoon ja kansalaistoimintaa tukevassa infrastruktuurissa (Ryynänen, A. 2000, Suuntaviittoja kansalaiskuntaan.) Kuntavaalit ovat siis ovella ja äänestämisen mahdollisuus, jota kaikki eivät käytä vaikka se on yksi osallisuuden tekijä. Kuntavaaleissa 2008 äänestysprosentti Keski- Pohjanmaalla oli 66,3% (koko maa 61,2%). Tuleekohan meneillään oleva kuntauudistus ja osana sitä palvelurakenneuudistus vaikuttamaan äänestyskäyttäytymiseen ja minkälainen kokoonpano tulevalla valtuustolla tulee olemaan. Tuleva vuosi tulee näyttämään, kuinka paljon ja minkälaisia kuntia tälläkin seudulla on ja tuoko se mukanaan muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen alueella. Sitä jäädään jännityksellä odottelemaan. Syksyisin terveisin Helinä Jokitalo 4 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

5 Tuomo Kokkonen Sosiaalityön opetus Kokkolassa 10 vuotta Sosiaalityön opetus käynnistettiin Kokkolan Chydenius Instituutissa, nykyisessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, syksyllä 2002 suurin toivein. Hanketta oli valmisteltu pitkään Chydenius instituutin, Jyväskylän yliopiston sekä paikallisten kuntatoimijoiden yhteistyönä. Hankkeen taustalla oli pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä alueella sekä ennusteet alan työvoimatarpeen kehityksestä. Chydenius Instituutille hanke oli kiinnostava myös aikuiskoulutuksen kehittämisen kannalta. Olihan Chydeniuksen luokanopettajakoulutus jo tuolloin vakiintunut ja palkittu Jyväskylän yliopiston laatupalkinnolla. Sosiaalityön opetusta Kokkolassa on leimannut tuotteliaisuus ja nopea kehitys. Ensimmäiselle sosiaalityön luennolle syksyllä 2002 osallistui runsaasti yli 100 opiskelijaa joista enemmistö suoritti perusopinnot loppuun ja 36 jatkoi seuraavana syksynä aineopintoihin. Viime vuosina aineopintojen jälkeiseen maisterivaiheeseen on otettu noin 25 opiskelijaa vuosittain ja valmistuneita maistereita on tähän mennessä yli 60. Kehityksen myötä sosiaalityön opetus Kokkolassa on saavuttanut vakiintuneen akateemisen aseman niin resurssiensa kuin laatunsakin puolesta. Tällä hetkellä Chydeniuksen sosiaalityön yksikköä voidaan pitää sosiaalityön aikuiskoulutuksen johtavana osaajana Suomessa. Chydeniuksen sosiaalityön opetuksen menestyksen yksi tukipilari on ollut jatkuvuus. Toisin kuin useimmat vastaavat kertaluontoisiksi jääneet koulutusohjelmat, sosiaalityön koulutusta rakennettiin Kokkolassa kertaluontoisen hankerahoituksen sijaan avoimen yliopiston sekä kuntayhteistyön varaan. Tämä on mahdollistanut sen, että opiskelijoita on voitu ottaa sisään joka vuosi ja että opetusresurssit ovat kasvaneet suhteessa opiskelijamäärään ja opetuksen haasteisiin. Suosiota on selittänyt myös se, että sosiaalityötä on opetettu Kokkolan lisäksi muun muassa Vaasassa, Raahessa ja Ylivieskassa. Opiskelijoita Chydeniuksen sosiaalityön opetus kerää tällä hetkellä myös lähes kaikkialta muualta maasta. Tällä hetkellä aktiivisia avoimessa yliopistossa opiskelevia perus- ja aineopintojen opiskelijoita on noin 300 ja maisterivaiheen opiskelijoita 90. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön opetushankkeen toinen tukipilari on ollut se, että opetusta on toteutettu akateemisista kriteereistä tinkimättä. Chydeniuksessa on onnistuttu yhdistämään aikuisopiskelijoiden työ- ja elämänkokemuksen mukanaan kuljettama käytännöllisyys sekä työelämälähtöisyys kriittiseen ja tutkivaan asenteeseen. Tämä on näkynyt muun muassa opinnäytteiden hyvässä tasossa, vilkkaissa kansainvälisissä yhteyksissä ja opetuksenvaihdossa sekä tutkimustoiminnan käynnistymisessä. Tällä hetkellä merkittävimpiä sosiaalityön tutkimus- ja kehittämishankkeita Kokkolan yliopistokeskuksessa ovat Suomen akatemian rahoittama nuorille työttömille miehille tarkoitettuja palveluita tutkiva PalKO-hanke sekä kansaslaislähtöistä palvelujen kehittämistä tukeva KAMPA-hanke. PalKO- hankkeen johtajana ja KAMPA-hankkeen tieteellisenä ohjaajana toimii sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 5

6 Kuva: Keskipohjanmaa/Clas-Olav Slotte Vuoden 2012 ansioitunein oppija on Tarja Lillhonga Kokkolasta Pitkän uran varhaiskasvatuksen parissa tehnyt kokkolalainen Tarja Lillhonga lähti nelisen vuotta sitten hakemaan uralleen uutta suuntaa ammattikorkeakoulun sosionomiopinnoista. Hän suoritti samanaikaisesti ammattikorkeakoulussa sosionomi (AMK) -tutkinnon ja maisteriopintoihin vaadittuja opintoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Tarja on hyödyntänyt näin taitavasti ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen yhteistä koulutusväylää. Opiskelun ohella Tarja on ollut työssä, mutta pitänyt välillä myös opintovapaajaksoja. Opintoihin kuuluneet harjoittelujaksot hän on suorittanut Kokkolan kaupungin sosiaalialan eri toimipisteissä ja haluaakin kiittää niiden aikana saamastaan työnohjauksesta. Tarja on osoittanut vahvaa ammatillista kasvua työllistymällä valmistumisen jälkeen opintoihinsa liittyvien harjoittelujen kautta uudelle ammattialalleen. - Haluan kiittää perhettäni ja ystäviäni sekä työkavereitani kaikesta tuesta mitä olen saanut opintojeni aikana, kiittelee Tarja Lillhonga. Tarja Lillhonga on ahkera, huumorintajuinen ja erittäin määrätietoinen aikuisopiskelija sekä aktiivinen keskustelija opiskelijaryhmissä. Hän on ryhmätilanteissa vastuuntuntoinen, positiivinen ja muita ryhmäläisiä kannustava. Hänen elämänmakuiset ajatuksensa ovat virkistäneet kaikkia. Hän on myös tuonut aikuisopiskelijoiden ääntä voimakkaasti esille. Tarja Lillhongaa ehdottivat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko ja Centria ammattikorkeakoulun rehtori Pekka Hulkko. 6 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

7 NoPSa NoPSa on Kokkolan poliisilaitoksella toimiva lastensuojelun nopean puuttumisen työyksikkö. Nopsa vastaa virka-ajan lastensuojelupäivystyksestä. Nopsa vastaanottaa Kokkolan lastensuojeluilmoitukset. Vuonna 2011 kokkolalaisista lapsista tehtiin 1203 lastensuojeluilmoitusta. Poliisilta tulee noin puolet kaikista lastensuojeluilmoituksista. Muita ilmoittajatahoja ovat mm. koulut, vanhemmat, terveydenhuolto ja sosiaalipäivystys NoPSa (nuorisotoimi, poliisi ja sosiaalitoimi) muuttui moniammatilliseksi tiimiksi, jossa kolmen lastensuojelutyöntekijän lisäksi työskentelee nuorisopoliisi ja nuoriso-ohjaaja. NoPSan toimintaa ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä. NoPSan kohderyhmän muodostavat poliisin kanssa tekemisiin joutuneet rikoksiin syyllistyneet, päihteitä tai huumeita käyttäneet lapset ja nuoret sekä heidän läheisensä. Lastensuojeluilmoitus/rikosilmoitus on tapaamisen lähtökohta. NoPSan työn tavoitteena on varhainen ja nopea puuttuminen lasten ja nuorten rikoksiin. Lasta/nuorta ja hänen vanhempiaan tavataan aina. Pyrkimys on asiakkaan elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä ohjaaminen tarkoituksenmukaisen avun tai tuen piiriin. NoPSassa tehdään myös lastensuojelutarpeen selvityksiä, joita Kokkolassa vuonna 2011 tehtiin yhteensä 376. Alaikäisten näpistyksiä NoPSan tietoon tuli 81. Alaikäiset näpistelijät ja heidän vanhempansa kutsutaan poliisilaitokselle näppiskeskusteluun, jossa kartoitetaan lapsen/nuoren elämäntilanne. Lapsen päihteiden käyttö tai käytön epäily oli syynä 206 lastensuojeluilmoituksessa. Lasten päihdekokeilut ovat muuttuneet humalahakuisemmiksi ja päihdyttämistarkoitukseen käytetään mittavia määriä alkoholia. Entistä nuoremmat lapset (alakouluikäiset) kokeilevat /käyttävät alkoholia. Nuorten suhtautuminen huumeisiin on muuttunut positiivisemmaksi. Myös Kokkolassa on jäänyt alle 15 vuotiaita kiinni huumeiden käytöstä. NoPSa pyrkii kehittämään ryhmätoimintaa lapsille ja nuorille ja sitouttaa lapsia johonkin ohjattuun toimintaan ja tarjota korvaavaa toimintaa nykyisten toimintojen tilalle. Lisäksi vanhempia halutaan osallistaa lastensa elämään huoltajina ja vanhempina. NoPSa tekee tiiviisti yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa ja NoPSa on suunnitellut mm. NoP- Sa-kahvien järjestämisen yhteistyötahoille. Tilaisuuden tarkoituksena on keskustella yhteistyötahojen kanssa lasten ja nuorten ongelmista ja pohtia yhteistyömalleja asioiden hoitamiseksi. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin Tilaisuudessa oli noin 45 osallistujaa. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 7

8 Kuulumisia JYTA-alueen SOSIAALITYÖSTÄ JYTA PÄHKINÄKUORESSA JYTA = Jokilaaksojen yhteistoiminta-alue Perustettu Järjestää ja tuottaa laissa säädetyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut liikelaitoksena osana Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymää Yli kuntarajojen Kannuksessa, Toholammilla, Lestijärvellä, Perhossa, Halsualla, Vetelissä ja Kaustisella Yhteinen monijäseninen peruspalvelulautakunta vastaa palvelujen toteutumisesta Kuntien yhteinen palvelusuunnitelma määrittelee tavoitteet ja kehityshaasteet Kolme palvelulinjaa: perheiden tukeminen, kotihoidon ja asumisen tukeminen ja terveyden- ja sairaanhoito. Päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu Jytaan. Sosiaalityö kuuluu perheiden tukemisen palvelulinjaan neuvolatyön, psykososiaalisten palveluiden ja vammaistyön ohella muodostaen oman sosiaalityön tulosalueensa. Palvelulinjan toimivuudesta vastaa pitkän linjan sosiaalityöntekijä palvelujohtaja Pekka Kauppinen. Palvelulinjan eri toiminta-alueilla sosiaalityöntekijöitä työskentelee aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa, lastenvalvojana, vammaispalvelussa, perheneuvolassa ja päihdetyössä. Pilkkeen toimituskunta pyysi Jytan sosiaalityöntekijöitä pohtimaan nelivuotiskauttaan. Sosiaalityöntekijät tapasivat toisensa alkusyksystä sosiaalityön tulosyksikön kokouksessa ja paneutuivat hetkeksi miettimään - mitä oli ennen kuin oli Jytaa... :) Lähes yksikseen alueen kunnissa laaja-alaista sosiaalityötä tehneet sosiaalityöntekijät odottivat innokkaina Jyta-yhteistoiminta-alueen alkua. Odotuksissa siinsi toive paremmasta huomisesta isommalla työntekijäjoukolla ja mahdollisuudella keskittää osaamisensa ja sen kehittäminen vain tiettyyn sosiaalityön osa-alueeseen. Anne Saarela kertoo itse olevansa erityisen tyytyväinen saadessaan työskennellä lastensuojelun haasteellisissa tehtävissä. Niin Annen kuin muidenkin toiveita suuntautumisissa kuunneltiin. Sijoituspaikat ratkaistiin paitsi toiveiden tietysti myös kelpoisuuksien pohjalta. Muutoksissa puhalsivat hyvin myönteiset tuulet. Alueen jokilaaksoissa yhteistyöhön oli totuteltu pienimuotoisesti jo ennen lakivelvoitteita. Lakivelvoitteiden myötä Himanka lakkasi olemasta osa jokilaaksojen yhteistyöaluetta sulautuessaan kuntaliitoksen myötä Kalajokeen. Lesti- ja Perhojokilaaksojen käytänteitä oli hiottava yhdenmukaisemmiksi. Toisaalta käytänteiden yhteisellä pohtimisilla myös saatiin työntekijät lähemmäksi toisiaan ja näin luotiin yhdessä omaa Jyta-sosiaalityötä. Väkisin käytänteitä ei ole muokattu samanlaisiksi vaan työntekijöille on annettu työrauha asioissa etenemiselle. Prosessit ovat liikkeessä. Kuntarajat ylittävässä työn teossa huomattiin pian, että sen minkä voitti osaamisensa hallinnassa saaden keskittyä tiettyyn osa-alueeseen, hävisi sen työkentän laajuudessa. Pitkiltä liikkumisilta ei olla voitu kokonaan välttyä, vaikka työt painottuvat 8 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

9 Anne Saarelan koonnin mukaan edelleen jokilaaksoittain ja pääosin jopa tiettyjen kuntien alueelle. Iloa ja voimaantumista samaa työtä tekevien joukko saa toisiltaan vertaistuessa mihin aiemmin oli vain niukat mahdollisuudet. Konsultointi ja yhdessä pohtiminen avaavat haasteellisen asian solmukohtia paremmin kuin omiin ajatuksiin juuttuminen. Reflektointi uudistaa kysyjääkin. Tästä aiemmin lähes yksikseen työskennelleet työntekijät iloitsevat vieläkin. Yhteisissä palavereissa ja kokouksissa linjataan annettavien palveluiden laadun kannalta keskeisiä asioita, niin että Jyta-alueen asukkaat saisivat samanlaista sosiaalityön palvelua asuinpaikastaan tai palvelutoimistostaan riippumatta. Neljän vuoden kuluessa tehtäväkentän todellinen laajuus ja työn vaativuus ovat tulleet tutuiksi. Työmääräänsä nähden sosiaalityöntekijät toivoisivat lisäresursseja, jotta työ siltä osin olisi siedettävämpää ja sitä voisi tehdä antautuneemmin. Työn kehittäminen on ollut osa Jytan sosiaalityötä koko toimintakauden ajan. Lastensuojeluun keskityttiin ensin ja nyt on aikuissosiaalityön kehittämisen aika. Anne Saarela kertoo hanketyöllä saadun parannusta aikaan erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä sekä varhaisessa puuttumisessa. Liekö tämän seurausta, kun satunnaisena surffailijanakin löysin nettisivuilta perhetyöntekijöitä niin ennaltaehkäisevän nimikkeen kuin neuvolatyönkin alta, tämän jutun taustoja selvitellessäni. Aikuissosiaalityön kehittämishanke on vasta aluillaan ja siitä tullaan keskittymään kolmeen pääteemaan: palveluprosessien määrittely, selkeyttäminen ja mallintaminen. dokumentoinnin ja tiedontuotannon kehittäminen sekä asiakkaiden osallisuuden kehittäminen. Tämä, kuten lastensuojelun kehittäminenkin, on osa Keski- Pohjanmaalla vaikuttavaa Nuppu-hanketta, jossa Jyta on mukana. Anne Saarela kertoo sosiaalityön kehittämishankkeiden olevan positiivinen mahdollisuus keskittyä oman työn käytänteiden uudistamiseen. Hyviä käytänteitä saadaan hankkeiden avulla vakiinnutettua ja kehittämisellä saadaan palveluiden laatutasoa nostettua. Sosiaalityössä on tärkeää, ettei uppouduta arjen puurtamiseen niin, että näköalat katoavat. Jyta sosiaalityössä näköalat ulottuvat laajasti jokilaaksojen lakeuksille. Siinä avaruudessa on hyvä kehittyä lisää. Jutun on koonnut Päivi Kaustinen Anne Saarelan ja Jytan nettisivujen myötävaikutuksella. Lisää Jytasta voit lukea myös osoitteesta: Hej alla läsare! Jag vill dela med mig Sören Kierkengaards dikt om att hjälpa. Jag tycker han har skrivit fint om ämnet och fått fram huvudsaken. Att hjälpa gör vi i vardagen då vi hjälper bl.a. våra barn, våra vänner och närmaste. Men även i arbetslivet hjälper vi många. Eller försöker i alla fall, läs och fundera. Det är värt en funderare! God fortsättning på hösten, mvh. Carola Till eftertanke Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälp. -Sören Kierkegaard- Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 9

10 Kulttuuriperinteitä vauvasta vaariin katsaus projektiopinnäytetyömme vaiheisiin Entä jos lapset eivät enää ole tekemisissä ikäihmisten kanssa? Entä jos arvokkaat tarinat, kokemukset ja taidot ehtivät hävitä, ennen kuin ne siirtyvät seuraaville sukupolville? Entä jos murteet katoavat? Nämä kysymykset olivat läsnä koko opinnäytetyöprosessimme ajan. Kevättalvella 2010 opinnäytetyöaiheen valinta tuli lukuisista opinnäytetyön tekoon liittyvistä luennoista huolimatta vastaan yllättävän nopeasti. Työparin valinta meidän kohdallamme oli kuitenkin helppo ja nopea päätös, sillä molemmat halusimme suunnata opinnäytetyömme päiväkotikontekstiin ja hyödyntää musikaalisuuttamme osana opinnäytetyötämme. Lisäksi meillä on takana 13 vuotta yhteistä opintietä. Näin ollen tapamme kirjoittaa ja työskennellä ovat toisillemme tutut. Halusimme tehdä opinnäytetyömme päiväkotikontekstiin, sillä haemme varhaiskasvatuskelpoisuutta. Päätimme toteuttaa työn projektina, jolloin musiikin hyödyntäminen olisi luontevaa. Kaipasimme kuitenkin jotakin, joka toisi työhömme uuden ja ajankohtaisen näkökulman. Opinnäytetyön suunnittelu eteni aluksi hyvin verkkaiseen tahtiin, sillä mikään ei tuntunut omalta aiheelta. Halusimme aiheen herättävän innostusta meissä ja lisäksi tuovan hyötyarvoa myös opinnäytetyömme yhteistyötahoille. Keskustelimme ohjaavan opettajamme kanssa pitkään siitä, mikä tämä uusi näkökulma voisi olla. Häneltä saimme loistavan idean toteuttaa lasten ja ikäihmisten yhteistoimintaa musiikin avulla. Vaikka tämä idea saikin meidät innostumaan, tuntui silti, että työstä puuttui vielä se jokin. Niinpä marssimme taas opettajamme puheille ja viimeinen silaus työmme idealle syntyi siinä keskustelussa: kaustislaisina tyttöinä ammennamme työmme toiminnalliseen osuuteen materiaalia Kaustisen rikkaasta kulttuuriperinteestä, kuten kansanmusiikista ja kädentaidoista sekä murteesta. Silloin tiesimme että tämä aihe on kuin tehty meille! Yhteistyökumppaneiksi saimme lapsiryhmän Kaustisen Lähdehaan päiväkodista sekä Eläkeliiton Kaustisen yhdistyksen vapaaehtoisia jäseniä. Vaikka tarkoituksena olikin alun perin toteuttaa interventiot pääosin musiikkipainotteisina, ikäihmiset toivat projektiin valtavasti lisäarvoa tuomalla lapsille esimerkiksi oman lapsuutensa aikaisia leluja ja käyttöesineitä näytille. Olimme erittäin iloisia siitä, miten ikäihmiset toivat omaehtoisesti projektiin tietämystään ja elämänkokemustaan. Käytännön osuus opinnäytetyöstä toteutettiin lokakuusta joulukuuhun Interventiot toteutettiin kerran viikossa, jolloin kokoonnuimme Kaustisen Lähdehaan päiväkodin liikuntasaliin yhdessä lasten ja ikäihmisten kanssa. Syksyn aikana tutustuimme perinteisiin lauluihin, loruihin, satuihin ja kädentaitoihin, joista osa oli esimerkiksi Kaustisen laulukirjasta. Pyrimme tuomaan projektiimme mahdollisimman paljon alkuperältään kaustislaista materiaalia. Löysimme kuitenkin melko vähän sellaisia kaustislaisia lauluja, jotka olisivat sopineet lapsille. Niinpä hyödynsimme lisäksi vanhoja perinteisiä lastenlauluja, joita on käytetty myös Kaustisella. Ikäihmisten tuomasta materiaalista poimimme yhdessä heidän kanssaan sopivia lauluja, satuja ja loruja. Projekti huipentui lasten vanhemmille järjestettyyn joulujuhlaan, jossa esitimme syksyn aikana harjoiteltuja lauluja ja lorun. Lisäksi vierailimme joulun kynnyksellä Kaustisen palvelukeskuksessa ilahduttamassa asukkaita lauluillamme ja loruillamme. Palvelukeskuksen vierailu oli mukava päätös opinnäytetyöprojektimme käytännön osuudelle. Tällä hetkellä opinnäytetyömme kirjallisen osuuden raakaversio on lähes valmis, vaikka työtä vielä riittääkin. Vaikka kuulostaakin kliseiseltä, on todettava, että olemme molemmat oppineet opinnäytetyöprojektin aikana valtavasti lasten ja ikäihmisten kanssa toimimisesta, kaustislaisesta kulttuurista sekä löytäneet uusia, niin hyviä kuin kehitettäviäkin puolia itsestämme. Katariina Känsäkangas ja Jenni Myllymäki Sosionomiopiskelijat Centria ammattikorkeakoulu, Kokkolan yksikkö 10 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

11 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Kokkolan yksikön sosionomiopiskelijoiden Mirka Känsälän ja Sonja Niemelän projektiopinnäytetyö käsittelee suvaitsevaisuuskasvatuksen merkitystä kotona ja varhaiskasvatuksen kentällä. Työn tilaajana toimii Kokkolan kaupungin ulkomaalaistoimisto. Työn idea oli lähtenyt opiskelijoiden omista kokemuksista varhaiskasvatuksen työssä sekä kiinnostuksesta monikulttuurisuutta kohtaan. Projektiopinnäytetyön käytännön osuus toteutettiin Kokkolan kaupunginkirjastossa. Kaupunginkirjasto valikoitui tapahtumapaikaksi keskeisen sijainnin myötä. Projektiopinnäytetyössä yhteistyökumppaneina toimivat Kokkolan kaupungin ulkomaalaistoimisto, Kokkolan koulutuskirjasto sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto. Tapahtuman tavoitteena oli vaikuttaa lasten tulevaisuuteen luoden suvaitsevampaa ja yhteistyökykyisempää yhteiskuntaa. Projektityöryhmään kuului 29 eri kansalaisuutta omaavaa englanninkielistä sairaanhoitaja-opiskelijaa kahdelta eri vuosikurssilta sekä heidän opettajansa sekä toisen vuoden lähihoitajaopiskelija. Päivien aikana neljä päiväkotiryhmää kävi kiertämässä seitsemän erilaista toiminnallista pistettä läpi. Iltaisin tapahtuma oli avoin kaikille kaupunkilaisille. Kirjaston ala-aulassa oli myös näyttely, jossa oli esillä suvaitsevaisuuteen liittyviä piirustuksia, tieto- iskuja sekä lainattavaa kirjallisuutta. Kierrokselle käsiteltiin suvaitsevaisuuteen, tasa-arvoon ja ihmisten erilaisuuteen liittyviä asioita animaatioiden, satujen ja tarinoiden kautta. Aiheet käsiteltiin lasten näkökulmasta ja näin saatiin keskustelua aikaiseksi sekä pohdittua, miltä kiusaaminen toisesta tuntuu ja miksi on tärkeää olla kaikkien kaveri. Kun kaikki pisteet oli kierretty, saivat lapset yhteisvoimin koota suuren palapelin lattialle. Valmiista palapelistä muodostui kuva maapallosta erilaisine ihmisineen jonka tarkoituksena oli kiteyttää, kuinka paljon erilaisia ihmisiä maapallolle mahtuu ja kuinka monen eri maan kansalaisia voi asua myös täällä Suomessa. Valmiista palapelistä muodostui myös Känsälän ja Niemelän opinnäytetyön iskulause: Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 11

12 Alina Rasmus Barnskyddet sett ur en studerandes synvinkel Jag studerar socialpolitk vid Åbo Akademi i Vasa. Under våren 2012 skrev jag klart min kandidatavhandling Barnskyddets uppkomst och historiska utveckling. Eftersom socialpolitik är ett brett ämne ges studeranden relativt breda valmöjligheter gällande ämnet man vill fördjupa sig i. Med ungdomsvetenskap som biämne och intresset för barns och ungas välmånde, blev valet att skriva om barnskydd enkelt. Min avhandling börjar vid 1600-talet då barnavårdsproblemen för första gången började diskuteras och slutar vid de nya utmaningarna som det moderna samhället fört med sig. Till en början uppmärksammades barnavårdsproblemen utan att ha ett egentligt barnavårdssyfte. Föräldralösa barn sköttes vanligtvis av släkten eller av grannskapet och barnens välmående handlande mest om överlevnad. Så småningom utvecklades tanken om ett egentligt barnskydd. Fram till slutet av 1800-talet var barnskyddet till en stor del beroende av privata aktörer och organisationer. En stor del av det privata barnskyddsarbetet sköttes av olika fruntimmersföreningar eller privatpersoner. I början av 1900-talet började kommunerna ta ansvar för barnskyddet och den första barnskyddslagen trädde i kraft Hittills har tre barnskyddslagar stiftats varav den nyaste lagen trädde i kraft och reviderades år Ungas psykiska välmående, risken för marginalisering och familjevåld är bara några av de utmaningar barnskyddet står inför idag. Jag anser att det är konsekvent att veta lite om hur barnskyddet blivit till ifall man jobbar inom barnskydd, eftersom det ökar förståelsen för varför barnskyddet idag ser ut som den gör. I maj fick jag möjligheten att göra en praktik vid barnskyddsenheten i Karleby. Jag fick bekanta mig de olika barns- kyddsenheterna i stan och fick en liten inblick i hur en socialarbetares vardag ser ut. Praktikperioden var tung men samtidigt väldigt lärorik och givande. Genast till en början blev det uppenbart att man är tvungen att inte låta sina känslor styra utan att fokusera på det mest väsentliga barnets välmående. Att försöka bestämma vad som är bäst för barnet kan stundomvis vara väldigt tungt och slitande. Man får bekanta sig med många olika livsöden och ibland var det svårt att inte mista hoppet för mänskligheten. En grymhet som jag tidigare endast trodde fanns någonstans långt borta eller på film blev synligt. Gång efter gång fick jag uppleva att inte alla lever i en lycklig liten bubbla, utan att verkligheten för många barn och unga präglas av våld, missbruk och osäkerhet. Alla dessa barn förtjänar möjligheter till ett bättre liv. Till ett liv där de har rätt att vara barn och inte behöver ta ansvar för sina föräldrars handlingar. Till ett liv som innehåller glädje och kärlek framom rädsla och otrygghet. Vad är det då som får oss unga att vilja jobba inom detta tunga,slitande arbetsområde? Jag tror det är vissheten om att man kan göra skillnad. Vetskapen om att varje morgon man går till arbetet kommer man att göra något som verkligen spelar roll. Kan man göra levnadsförhållandena bättre för ens ett barn har man gjort en skillnad. Det är med iver jag väntar på att få ta det första steget till arbetslivet. Vilka arbetsuppgifter jag kommer att jobba med i framtiden är ännu en gåta. Det som blev kvar i handen efter praktikperioden, förutom en massa människomöten och dyrbara lärdomar, är en längtan att få jobba med människor och att få göra en skillnad ens för ett barn. 12 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

13 Talentia Keski-Pohjanmaa Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 13

14 Pasin palsta 14 Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf.

15 Hallitus 2012 Puheenjohtaja, Maria Hohenthal Varapuheenjohtaja, Tanja Witick Varsinaiset jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: Eija Berkovits Irene Kullberg 2012 Ulla Palin Niina Rantamäki Oili Hagström Pirjo Kylliäinen Kirsi Vesasto Satu Haikara Päivi Reitti Päivi Kaustinen Pirkko Kivistö Yhteystiedot: Talentia Keski-Pohjanmaa ry puh Toimihenkilöt 2012 Toimikunnat 2012 Sihteeri Jäsensihteeri Taloudenhoitaja, liittovaltuustoedustaja Opiskelijavastaava, Niina Rantamäki Satu Haikara Eija Berkovits Piia Salonen Tiedotusvastaava, liittovaltuustoedustaja ja työtaistelupäällikkö Oili Hagström Virkistystoimikunta: Lehtitoimikunta: Päivi Reitti, Ulla Palin, Pirjo Kylliäinen ja Sini Pietilä Oili Hagström, Päivi Kaustinen, Helinä Jokitalo, Carola Holmbäck- Puskala ja Pia Salonen Neuvontapalveluille omat sähköpostiosoitteet Työsuhteeseen ja ammattiasioihin liittyvissä kysymyksissä voi Talentiaan olla yhteydessä myös sähköpostilla. Talentian työelämäyksikkö vastaa kysymyksiin muun muassa kelpoisuuksista, sosiaalialan koulutuksesta, työnohjauksesta, täydennyskoulutuksesta, työsuojelusta, työjärjestelyistä. Ammattiasioiden sähköposti on Neuvontayksikkö vastaa palvelussuhdeneuvonnasta, kuten työehtosopimusasioista, Muistathan päivittää jäsentietosi easioinnin kautta. Talentia Keski-Pohjanmaa käyttää jatkossa sähköpostia yhä enenevässä määrin jäsenasioista tiedottamiseen, joten ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat tärkeitä. palkkauksesta, lomautuksesta ja muista palvelussudetta koskevista kysymyksistä. Työsuhdeneuvonnan sähköposti on talentia.fi Työsuhdeneuvonta p (päivystys ma-pe klo ) Jäsenpalveluneuvonta p (päivystys ma-to ) Puheluista ei veloiteta enää palvelumaksua. Puhelut maksavat vain paikallisverkkomaksun. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry. 15

16 SYYSKOKOUS Kutsumme Sinut Talentia Keski-Pohjanmaan SYYSKOKOUKSEEN perjantaina , klo Paikka on Ravintola Wanha Lyhty & Kellari, os. Pitkänsillankatu 24, Kokkola. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Yhdistys tarjoaa kokouksen jälkeen osallistujille illallisen. Ilmoittautuminen syyskokoukseen viimeistään tekstiviestillä numeroon tai sähköpostitse Muistathan kertoa ilmoittautuessasi, mikäli sinulla on erityisruokavalio. Tervetuloa! Hallitus Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Pohjanmaa ry- Högutbildade inom socialbranschen Talentia Mellersta Österbotten rf Nyt etsitään vuoden 2012 keskipohjalaista sosiaalitekoa. Missä alueemme sosiaaliala on vuoden aikana tullut vahvasti esille? Kuka tai ketkä olivat sen takana? Mistä silloin oli kysymys? Tai näetkö vuoden sosiaaliteon jollakin muulla tavalla. Miten? Kerro siitä meille, ehkä se on juuri etsimämme vuoden 2012 keskipohjalainen sosiaaliteko. Ilmiannot palkintoehdokkaista yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen perusteluineen tai suoraan yhdistyksen puhelimen kautta tai käy vinkkaamassa asiasta yhdistyksen facebook-profiilin kautta vuoden loppuun mennessä ( ).

Väärässä seurassa ei tajua, miten ympäristö voi imeä mukaansa. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6. s.

Väärässä seurassa ei tajua, miten ympäristö voi imeä mukaansa. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6. s. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6 Pelastakaa sukupolvi -kampanja herätti auttamishalun lähes 60 vapaaehtoista on jo koulutettu lapsiperheiden tueksi s. 10 Alfred Kordelinin

Lisätiedot

Fiilistelyä TaSO-päiviltä!

Fiilistelyä TaSO-päiviltä! TaSO-lehti Talentian Sosiaalialan Opiskelijat 4/2013 Fiilistelyä TaSO-päiviltä! -SOPU ry: ainejärjestötoimintaa -Talentian alueyhdistyksiä: Lappi ja Uusimaa -Emmi Sylanderin kokemuksia liittovaltuustosta

Lisätiedot

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti FSKC RAPPORTER 7/2009 Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käytäntöjen kehittämis- ja

Lisätiedot

SPIIKKI 2/2015. Vuorohoidossa Kasvu kiikarissa Skandinaavisia tuulia

SPIIKKI 2/2015. Vuorohoidossa Kasvu kiikarissa Skandinaavisia tuulia SPIIKKI 2/2015 Vuorohoidossa Kasvu kiikarissa Skandinaavisia tuulia Sosiaalipedagogit Talentia ry Sosialpedagogerna Talentia rf Varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa ja perhetyössä työskenteleville Sosiaalipedagogit

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21

Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21 ADHD-liiton jäsenlehti Vertaistuen teemaosio s. 11 Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21 Kuntoutusta lukivaikeuteen s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet rf ADHD-liitto ry edistää ja tukee

Lisätiedot

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39 2/2009 CP-LEHTI 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Sijaisvajetta seurataan tarkasti. Eläketeema. Ajatuksia ja kokemuksia opiskelijaohjauksesta. Klientens barn behöver också stöd

Sijaisvajetta seurataan tarkasti. Eläketeema. Ajatuksia ja kokemuksia opiskelijaohjauksesta. Klientens barn behöver också stöd Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti 3 Personaltidskrift för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2OO7 Sijaisvajetta seurataan tarkasti s.3 Eläketeema s.4 Ajatuksia ja kokemuksia opiskelijaohjauksesta

Lisätiedot

Parhaat vuosikertomukset

Parhaat vuosikertomukset Parhaat vuosikertomukset NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Vuosi yrittäjänä -parhaat vuosikertomukset 2009 Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2009 Toimittaneet: Turo Numminen ja Virpi Utriainen

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 2/2010. Folkhögskolan. Sosiaalinen media Social media

AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 2/2010. Folkhögskolan. Sosiaalinen media Social media AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 2/2010 Sosiaalinen media Social media 82 Folkhögskolan kansanopisto - folkhögskolan

Lisätiedot

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

Jäsenlehti 1/2013. Puheenjohtajan palsta Taru Kaivola 3. Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n 10-vuotisjuhla Sirpa Kumpuniemi 5

Jäsenlehti 1/2013. Puheenjohtajan palsta Taru Kaivola 3. Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n 10-vuotisjuhla Sirpa Kumpuniemi 5 Jäsenlehti 1/2013 2 Jäsenlehti 1/2013 Puheenjohtajan palsta Taru Kaivola 3 Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n 10-vuotisjuhla Sirpa Kumpuniemi 5 Samalle aaltopituudelle alustus suurryhmässä 8.3.2013 Eeva Elorinne

Lisätiedot

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Henkilöstöpoliittinen ohjelma valmis. Turun päivystyksen työntekijät EPLL:ään. Ekotukihenkilöt aloittivat työnsä

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Henkilöstöpoliittinen ohjelma valmis. Turun päivystyksen työntekijät EPLL:ään. Ekotukihenkilöt aloittivat työnsä MP2 Itella Oyj Hospitaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 1 2012 Turun päivystyksen työntekijät EPLL:ään >> lue lisää s. 4 Henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Vahvemmat yhdessä. Moniammatilliset toimintamallit arjen turvallisuuden parantamiseksi SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 31/2014. Sisäinen turvallisuus

Vahvemmat yhdessä. Moniammatilliset toimintamallit arjen turvallisuuden parantamiseksi SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 31/2014. Sisäinen turvallisuus Vahvemmat yhdessä Moniammatilliset toimintamallit arjen turvallisuuden parantamiseksi SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 31/2014 Sisäinen turvallisuus SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2014

Lisätiedot

F u x N u n c. a mensa et thoro. Justus Ry/Rf 2 / 2013. minimis arguendo ulta vires amicus curiae pro forma in camera. mores ignorantia juris non

F u x N u n c. a mensa et thoro. Justus Ry/Rf 2 / 2013. minimis arguendo ulta vires amicus curiae pro forma in camera. mores ignorantia juris non bona fide in casu actus reus mens rea de lege fe- renda inter tes F u x N u n c Justus Ry/Rf 2 / 2013 par mortis causa male fide pacta sunt servanda mutatis mutandis prima facie res judicata lis pendens

Lisätiedot

Unelma kantaa kriisissä. Tiina Harinen ei pelkää muutosta: Tasa-arvomuuri murenee hitaasti. Eläkeuudistuksessa ei ole häviäjiä

Unelma kantaa kriisissä. Tiina Harinen ei pelkää muutosta: Tasa-arvomuuri murenee hitaasti. Eläkeuudistuksessa ei ole häviäjiä Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti 4 2014 Tasa-arvomuuri murenee hitaasti 12 Eläkeuudistuksessa ei ole häviäjiä 15 Tiina Harinen ei pelkää muutosta: Unelma kantaa kriisissä 10 4 2014 Tässä lehdessä 3

Lisätiedot

Hyvikset kasvavat Vantaalla

Hyvikset kasvavat Vantaalla Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt blad 13.4.2013 Hyvikset kasvavat Vantaalla Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sai nimensä yleisökilpailun perusteella. Vantaan

Lisätiedot

1.1. Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat 3. 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi...5. 1.3. Ketkä ovat tuottaneet tietoa.

1.1. Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat 3. 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi...5. 1.3. Ketkä ovat tuottaneet tietoa. AIKAA LAPSELLE! Kokkolan, Kruunupyyn ja JYTAn (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO..3 1.1.

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön perustehtäviin. Toiminnan alkuaikoina

Lisätiedot

Mikä kuluttajaparlamentti? KULUTTAJAN. N o 4/2013. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma.

Mikä kuluttajaparlamentti? KULUTTAJAN. N o 4/2013. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma. N o 4/2013 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Mikä kuluttajaparlamentti? Valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Yhdessä ja erikseen

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Michal Sopyllo TYKS Vakka-Suomen sairaalan uusi

Lisätiedot

Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015

Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015 Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015 Kellokas 1/2015 Julkaisija Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry Levitys internetissä www.talentia.fi/keski-suomi

Lisätiedot

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s.

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. Cc: 2/2007 Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet TEEMANA kansainvälisyys TEMA: Internationalisering Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4 Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. 7

Lisätiedot