Kipinä palomieheksi jo nuorena. Säästöjä etsitään kaikissa toimintayksiköissä. Henkilöstöpäivänä tarjolla runsaasti ohjelmaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kipinä palomieheksi jo nuorena. Säästöjä etsitään kaikissa toimintayksiköissä. Henkilöstöpäivänä tarjolla runsaasti ohjelmaa"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI Säästöjä etsitään kaikissa toimintayksiköissä Kipinä palomieheksi jo nuorena 3 7 Henkilöstöpäivänä tarjolla runsaasti ohjelmaa 16 1

2 NÄIN SEN NÄIN SAMI HELENIUS Kohtuullisuutta ja kunnianhimoa Mikä on kohtuullista? Meillä jokaisella on siihen oma vastauksemme. Silloin kun puhumme töistämme, on vähintäänkin kohtuullista, että käsityksemme ja käsitteet ovat yhteneväiset. Parhaillaan laadimme uutta kaupunkistrategiaa, jonka sisään rakennetaan tärkeimmät suuntaviivat. Strategiassa puhutaan pidemmän ajan tavoitteista, nyt erityisesti toiminnan rakenteellisista muutoksista, jotka vievät ajatukset ja toivottavasti myös teot taloudellisen ajattelun ääreen. Meidän täytyy miettiä erilaisia toimintatapoja, jotta selviäisimme kohtuullisemmilla kustannuksilla. Tämä ei tarkoita pelkkää säästämistä, vaikka se puheissa ja teoissa nyt keskeistä onkin. Onko tämä nyt sitten enää kohtuullista? On, silloin kun asiat palastellaan oikein ja kohtuullistetaan oikeisiin mittasuhteisiin. Se on myös realismia. Ilman toiminnan suuria rakenteellisia muutoksia kaupungin menot tulevat edelleen ylittämään tulot, kuten viereisellä sivulla tarkemmin kerrotaan. Tosiasioiden keskellä peräänkuulutan kohtuullisuutta myös asioiden murehtimisessa. Isotkin tavoitteet muuttuvat kohtuullisiksi, kun ne palastellaan. Jokaisena päivänä jokaisen kuuluu toimia säästäväisesti. Kohtuus kaikessa riittää neuvoksi. Säästöjä etsitään kaikissa toimintayksiköissä. Meille on annettu mahdollisuus kuroa säästötavoitteita umpeen ennen elokuuta, ettemme joutuisi tiukentamaan vyötä ylenmääräisesti. Lomautus-sanan mainitseminen on jo nostanut esiin monenlaisia mielipiteitä. Kohtuullista on kuitenkin ymmärtää se, että työnantajan on arvioitava erilaisten toimenpiteiden vaikutukset. Kun asioista puhutaan ääneen, niistä on mahdollista päästä eteenpäin. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että kaikki toimenpiteet toteutetaan nyt ja heti. Kohtuullista on sietää vaikeistakin asioista puhumista. Peräänkuulutan myös kunnianhimoa siinä, että selviämme kyllä. Väitän, että kohtuullisuus ja kunnianhimo voivat kulkea käsi kädessä. Tekemisen tapoja voidaan aina miettiä. Kohtuullista on sekin, ettei kaikkea mietitä uudelleen vain muuttamisen vuoksi, vaan harkiten ja arvioiden: kannattaako se, säästetäänkö jotakin vai tuhlataanko toisaalla. Kaupungin kokonaisedun tulisi ratkaista. Paljon ratkaisee myös asenteemme. Pidetään käden ulottuvilla sekä kohtuullisuus että oma kunnianhimomme. Kirsi Koski konsernijohtaja, hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä SISÄLTÖSÄLTÖ 11 Markku Töllinen laulaa Tampereen Sävelessä JOUNI VALKEENIEMI 8 Kuvaamalla tallentuu tärkeitä muistoja JAANA HANNIKAINEN Simpukat ohjasivat pyhiinvaeltajia EILA BJÖRKBACKA 12 VILKKU Tampereen kaupungin henkilöstölehti 49. vuosikerta JULKAISIJA Tampereen kaupungin viestintäyksikkö TOIMITUKSEN OSOITE Vilkku, Tampereen kaupunki, PL 487, Tampere VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA Raija Lindell tai TOIMITUSSIHTEERI Tuuli Oinonen tai tuuli. VILKKU INTER NETISSÄ TAITTO Marja Muhonen PAINOPAIKKA PunaMusta Oy, Tampere ISSN-L SEURAAVA VILKKU ilmestyy kesäkuussa. Etukäteen sovittu aineisto on toimitettava mennessä toimitussihteerille. Toimituksella on oikeus aineiston käsittelyyn ja lyhentämiseen. KANNEN KUVA Susanna Lyly. Palomies Heikki Scharin tekee muiden kaupungin palomiesten tavoin 24 tunnin työvuoroja. OSOITTEENMUUTOKSET omalle palkanlaskijalle. PAINOSMÄÄRÄ kpl. JUTTUVINKIT JA PALAUTTEET 2

3 Eri toimintayksiköissä on viime viikot haettu ja laskettu kuumeisesti erilaisia säästökeinoja, koska Tampereen kaupungin talous on ajautunut huolestuttavaan rakenteelliseen elliseen epätasapainoon. Tilikauden tuloksen arvioi- daan muodostuvan noin 45 miljoonaaa euroa alijäämäiseksi, joka edellyttää pikaista säästö- kuuria alijäämän pienentämiseksi. Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset on käsiteltävä yhteistoimintamenette- nette- lyssä. Talousarviomuutoksia ja käytettävissä olevia henkilöstöön kohdistuvia säästötoimia koskeva yh- teistoimintamenettely tapahtuu keskitetysti kaupunkitasolla ennen kuin valtuusto päättää talousarviomuutoksista. Tarvittaessa toimialueilla käydään tarkemmat jatkoneuvottelut ennen muutosten tekemistä vuosisuunnitelmiin ja palvelusopimuksiin. TAPETILLA TEKSTIT Raija Lindell KUVA Ari Järvelä Kaupungin talousongelmat edellyttävät kulukuria Koska taloustilanne on erittäin huolestuttava, on kaupunginhallituksen suunnittelukokous asettanut tavoitteeksi noin 22,7 miljoonan euron säästöt ennustettujen ylitysten pienentämiseksi. Taloutta tasapainottavien toimenpiteiden onnistumista arvioidaan elokuussa. Jos toiminnan supistamisella ja henkilöstömenosäästöillä ei saavuteta säästötavoitetta, toteutetaan loppuvuoden aikana muita tiukempia toimenpiteitä tarvittavien säästöjen aikaansaamiseksi, sanoo konsernijohtaja Juha Yli- Rajala. Tilaajan ja tuotannon tulee toimittaa yt-neuvotteluja varten tarvittavat tiedot säästösuunnitelmista ja esityksistä, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön asemaan. Yksiköt arvioivat toimenpide-esityksissään säästösuunnitelmien vaikutukset toimintaan ja henkilöstöön. Arvioitavana ovat muun muassa henkilös tömäärä, henkilöstöryhmät ja/tai tehtävänimikkeet, joihin esi tetyt säästötoimenpiteet kohdistuvat, sekä omassa toiminnassa mahdollisella lomautuksella saavutettavissa olevat säästöt. Palvelujen laatutasoa arvioidaan uudelleen Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikön mukaan säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää kaikilta kaupungin yksiköiltä ulkoisten toimintamenojen vähentämistä ja ulkoisten toimintatulojen lisäämistä. Kaupungin säästötavoitteet kohdistuvat sekä tilaajalle eli tilaajalautakunnille että palveluiden tuotantoon ja liikelaitoksiin. Tasapainottamistavoitteista 16,7 miljoonaa euroa on kohdennettu suoraan kaupungin yksiköille. Lisäksi tarvitaan yhteensä 6 miljoonan euron säästöt, joita haetaan henkilöstömenoista ja muista toimintamenoista. Lisäk si investoinneista vähennetään 4 miljoonaa euroa, kertoo Männikkö. Hänen mukaansa talouden tasapainottamisessa on erityisen tärkeää onnistua toimintamenojen ja henkilöstömenojen kasvun hillitsemisessä. Kaikille kaupungin yksiköille yhteisiä kustannusten vähentämiskeinoja ovat henkilöstöpoliittiset keinot, hankinnat ja matkustamisen vähentäminen. Esimerkiksi työtapoja ja toi- minnan rakenteellisia muutostarpeita on aina mietittävä siinä yhteydessä, kun jokin tehtävä tulee avoimeksi. Myös määräaikaisen ja sijaishenkilöstön tarve tulee arvioida tarkasti. Harkinnanvaraisia palkattomia vapaita myönnetään siten, että niistä syntyy kustannussäästöjä. Myös palvelujen laatutasoa on arvioitava uudelleen ja palveluja on tarvittaessa karsittava. Lisäksi on tehostettava kaupungin omaisuuden myyntiä, Männikkö luettelee säästökeinoja. Jos lomautuksiin joudutaan, ei työnantaja kuitenkaan lomauta vuoden 2013 aikana henkilöä, joka on pitänyt tänä vuonna palkattomia vapaita vähintään 7 päivää > ja tuntipalkkainen 5 päivää. Taloudellisiin syihin perustuvia palkattomia vapaita voi pitää samoilla ehdoilla kuin vuonna Lomarahan määrä ei pienene, vaikka palkattomia vapaita pitää heinäkuussa. Säästöt ennen kesää valtuuston käsittelyyn Kuluvan vuoden tarvittavat talousarviomuutokset käsitellään valtuustossa toukokuussa. Tilaa jat ja tuottajat neuvottelevat keskenään toimenpiteistä, jotka vaikuttavat palvelujen määrään, laatuun tai toiminnan tehostamiseen. Lautakunnat esittävät muutosten kohdentamisen eri palvelukokonaisuuksiin. Säästötoimien suunnittelussa on otettava huomioon konsernietu, Männikkö painottaa. > 3

4 > Ilman suuria kaupungin toiminnan rakenteellisia muutoksia kaupungin menot tulevat jatkossakin ylittämään tulot, joten myös vuosille on etsittävä säästöjä tuovia muutoksia. Talouden ja toiminnan saaminen tasapainoon edellyttää kaupungin toiminnassa selkeitä rakenteellisia muutoksia. Tavoitteena on saada talous tasapainoon vuoteen 2015 mennessä. Oman painolastinsa tilanteeseen tuo pitkään jatkunut yleismaailmallinen taloudellinen taan tuma. Kaupungin talous on luisunut epätasapainoon, koska toimintamenot ovat kasvaneet liian voimakkaasti, valtionosuuksia on leikattu ja yhteisöverotulot ovat alentuneet. TAPETILLA Muutoksen kärjet määritelty Ensi vuoden talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelussa tarvitaan linjauksia ja palvelutarpeen tarkastelua. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous hyväksyi huhtikuun alussa kymmenen kaupungin toiminnan rakenteellista muutosta talouden tasapainottamisen jatkovalmistelun pohjaksi. Rakenteellisten muutosten kärjet ovat seuraavat: sairaalasta kotiin ikäihmisten palvelujen rakennemuutos, hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidosta kotihoitoon, palveluverkkoajattelun uudistaminen, varhaiskasvatuksen monipuolistaminen, lastensuojelun rakennemuutos, hankinnan ja markkinoiden kehittäminen, hallinnon keventäminen, tiedolla johtaminen, uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen sekä kaavoitusprosessin sujuvoittaminen. Väestön kasvu ja ikääntyminen Väestön kasvun ja taloudellisen tilanteen lisäksi palvelutarpeiden määrittelyyn vaikuttavat muutkin toimintaympäristömme muutokset sekä yhteiskuntapoliittinen kehitys. Esimerkiksi työllisyys, elinkeinoelämän muutokset, väestön elintavoissa ja -olosuhteissa tapahtuneet muutokset sekä lainsäädännön muutokset vaikuttavat määrittelytyöhön, selittää tilaajajohtaja Kari Hakari. Hän painottaa, että väestön kasvulla on vaikutusta kaikkien palveluiden kysyntään. Tampereella pienten lasten määrän kasvu näkyy tällä hetkellä varsinkin neuvola- ja varhaiskasvatuksen palveluissa ja lähivuosina perusopetuksessa. Päivähoitopaikkojen tarve lisääntyy. Osa palvelutarpeen lisäyksestä toteutetaan avoimen varhaiskasvatuk-ksen palveluilla. Hakarin mukaan toinen tärkeä huomioitava tekijä on ikääntyminen. Ikäihmisten palvelutarpeiden lisäykset on ennakoitava oikea-aikaisesti. Lähtökohtana on ikäihmisten palveluitden rakennemuutoksen jatkaminen, mutta muitakin kaupungin palvelujen rakenteita ta tarkastellaan niin, että löydettäisiin kustannussäästöjä. Ennalta ehkäisevät palvelut Hakari kertoo, että ennalta ehkäisevät palvelut sekä kotiin annettavat palvelut nousevat keskeisesti esiin eri palveluissa. Tavoitteena on, että näiden palvelujen kehittämisellä voidaan välttää raskaampia ja kalliimpia palveluita. Yhteisenä tavoitteenamme on nuorten hyvinvoinnin parantaminen laajalla poikkihallinnollisella yhteistyöllä muun muassa tehostamalla oppilaiden ohjausta ja nuorten työllisyyshoidon palveluja sekä turvaamalla koulutuspaikka ja panostamalla toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn, Hakari luettelee. Seudullisuus ja yhteistyö Jotta kaupungin väestön kasvutavoitteisiin voidaan vastata, tarvitaan riittävä kaavavaranto sekä asumista että työpaikkoja varten. Täydennysrakentamista edistetään erityisesti tärkeillä joukkoliikennekäytävillä. Maankäytön suunnittelulla varaudutaan kaupunkiraitiotien rakentamiseen. Sekä kevyen liikenteen että joukkoliikenteen yhteyksillä on merkittävä rooli julkisen palveluverkon kehittämisessä. Hakari muistuttaa, että myös seudullisuus on osa tarkastelua. Oriveden sosiaalipalvelut yhdistyivät Tampereen palveluihin jo vuoden 2013 alusta ja terveyspalvelut vuoden 2014 alusta. Tampereen seudun työväenopisto sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu käynnistyivät vuonna Lisäksi Kangasalan kanssa jatkuu yhteistyö Ojalan ja Lamminrahkan alueiden maankäy- tön ja yhteisten palvelujen suunnittelussa. TEKSTIT Päivi Stenroos KUVAT Susanna Lyly Kun iso ja pieni organisaatio yhdistävät toimintansa, herää helposti ajatus, että siinäpä iso vie ja pieni vikisee. Ylöjärven työväenopistossa työskenteleville Kirsi Ikoselle ja Virpi Peltomaalle oman opiston yhdistyminen Tampereen työväenopiston kanssa vaikutti kuitenkin alusta alkaen kiinnostavalta ja myönteiseltä muutokselta. Oman työni kannalta yhdistyminen lupasi tervetullutta vaihtelua, kun esimerkiksi työnkuvat muuttuivat, kertoo opistosihteerinä Ylöjärvellä pitkään toiminut Ikonen. Yhdistyminen avasi myös mahdollisuuksia viedä Ylöjärvellä kehitettyjä oman alani juttuja Tampereelle, lisää terveysliikunnanohjaaja Peltomaa. Tiedossa oli koko yhdistymisprosessin ajan se, että toiminta Ylö järvellä säilyy entisessä laajuudes saan ja opetus jatkuu kuten ennenkin. Toimistotöissä on siirrytty niin sanotusti Tampereen malliin, mutta muutoksissa kuunneltiin myös työntekijöitä. Meitä suorastaan kehotettiin ihmettelemään ääneen, jos ihmeteltävää ilmenee uusiin käytäntöihin siirryttäessä, Ikonen kertoo. Tampereen seutukunnan opistojen toimistoihmiset ovat keskenään tuttuja muutenkin. He tapaavat muutaman kerran vuodessa, vaihtavat kuulumisia ja hyviä käytäntöjä. Siksi Tampereen ja Ylöjärven opistojen yhdistyminen tun- 4

5 Hyvän kaverin kanssa kimppaan Koulutuskeskus Valo yhdistää saman katon alle lukion, ammattiopiston, aikuiskoulutuksen ja yrittäjyysopinnot. Tampereen seudun työväenopistolla on Valossa toimisto ja jonkin verran opetusta. tui siltä kuin olisi mennyt hyvän kaverin kanssa kimppaan, Ikonen kuvaa. Peltomaan työsarka pysyy Ylöjärvellä yhdistymisen jälkeenkin. Koko kaupungin kattavassa terveysliikunnan suunnittelussa riittää tekemistä, ja puolet työajasta on varattu liikuntaryhmien oh- Ylöjärven työväenopistossa pitkään työskennelleet terveysliikunnanohjaaja Virpi Peltomaan ja opistosihteeri Kirsi Ikosen mielestä yhdistyminen Tampereen työväenopiston kanssa sujui hyvin ja avaa kiinnostavia mahdollisuuksia. jaamiseen. Matkakilometrejäkin kertyy, sillä työväenopistolla on opetusta hajautetusti ympäri Ylöjärveä. Esimerkiksi liikuntaryhmiä kokoontuu jokaisella Ylöjär ven koululla. Meillä mennään sinne, missä ihmiset ovat, Peltomaa kertoo. Sopivan kokoinen opisto Tampereen ja Ylöjärven työ väenopis tot ovat toimineet tämän vuoden alusta yhdessä Tampereen seudun työväenopistona. Tavallisten kurssikävijöiden arkea yhdistyminen ei juuri muuttanut, mutta opistojen hallinnossa ja suunnittelussa vietettiin asian parissa vii me vuonna kiireinen syyskausi. Yhteistyö saatiin liikkeelle hyvin, ja asiaa auttoi vielä se, että päästiin suunnittelemaan sopivan kokoista opistoa, Tampereen seudun työväenopiston rehtori Matti Saari arvioi. Lukujen valossa sopivaan mahtuu paljon: kurs seja on Tampereen seudun työväenopistossa tänä vuonna arviolta reilut 1700, osallistujia kursseilla yhteensä , päätoimista henkilökuntaa 32 henkeä ja tuntiopettajia noin 300. Opiston alue ulottuu lähes koko Näsijärven ympäri, Teiskosta Tampereen kautta Kuruun. Tulevaisuudessa yhdistyminen näkyy Matti Saaren mukaan opiston kurssitarjonnassa. Kursseja suunnitteleva porukka kasvoi opistojen yhdistyessä, ja kun jokainen tuo oman tietotaitonsa yhteiseen käyttöön, tuoreita ideoita tulee varmasti, Saari sanoo. Nopeasti selaten opetusohjelma näyttää vuodesta toiseen varsin samanlaiselta, mutta hyvik si havaittujen kurs sien rinnalle tuodaan joka vuosi lukuisia uusia. Liikuntapuolelle nousee tämän täs tä kokonaan uusia laje ja, kotoilusta innostuneet ihmiset taas hakevat nykyään kädentaito- ja kotitalousoppia. Työväenopiston suosio on pysynyt vakaana. Saaren mukaan ihmiset jaksavat edelleen opiskella, vaikka elämän yleinen tahti olisikin kiristynyt. Täältä saa voimaa ar keen, kun tulee harrastamaan itselleen mieluisia asioita ja tapaamaan samanhenkisiä ihmisiä, Saari sanoo. 5

6 Uudet osastonhoitajat Marita Pausola (vas.) ja Maria Hytönen kertovat Koukkuniemen tarjoavan hyvät mahdollisuudet kehittää itseään. He ovat oman työnsä ohessa käyneet talven ajan valmennuksessa maaliskuun alussa alkanutta esimiestehtävää varten. sa on ollut huikeaa, kertoo projektipäällikkö Tanja Koivumäki Koukkuniemi hankkeesta. Marita Pausola ja Maria Hytönen ovat tuoreita osastonhoitajia ja päätoimisia esimiehiä Koukkuniemen vanhainkodista. Yhtä aikaa heidän kanssaan maaliskuun alussa aloitti 6 uutta osastonhoitajaa. Heidän myötään työntekijät saivat kaipaamansa lähiesimiehet ja osastonhoitajat aikaa tehdä esimiestehtäviä. Uudistuksessa ravisteltiin myös toimintakulttuuria: nyt niin esimiesten kuin työntekijöidenkin toivotaan ajattelevan toimintatavat uusiksi. TEKSTI Marika Haapala KUVA Susanna Lyly Viimeinkin aikaa olla esimies Aiemmin Koukkuniemessä jokaisella talolla oli talojohtaja eli vastaava osastonhoitaja, ja osastoilla lähiesimiehenä vastaava sairaanhoitaja, jonka työajan piti jakautua tasan hallinnollisten töiden ja hoitotyön kesken. Vuorotyön ja sijaistuksien takia aikaa esimiestyölle ei kuitenkaan jäänyt. Podin jatkuvasti huonoa omaa tuntoa, kun ei ollut aikaa esimies työhön ja toisaalta tuntui, että pitäisi olla tekemässä hoitotyötä, kertoo Marita Pausola. Yhteisten ohjeiden puuttumisen takia ongelmia oli myös tiedonkulussa. Pitkäaikaishoidon päällikön Marjo Liimataisen mu kaan työntekijät kokivat, ettei heillä ole esimiestä ja toisaalta osa vastaavista sairaanhoitajista oli esimiestehtävissä vastentahtoisesti. Kun viestit niin laitoshoidossa syksyllä 2010 toteutetussa 360 -esimiesarvioinnissa kuin työterveydestäkin kertoivat esimiestyön puutteesta, päätettiin Koukkuniemessä tarttua asiaan. Esimiestehtäviä varten perustettiin uusia osastonhoitajan toimia, joita saivat hakea kaikki vastaavat sairaanhoitajat. Vastaavan sairaanhoitajan tehtävät taas rauhoitettiin hoitotyölle. Saa ideoida ja kehittää! Uudet osastonhoitajat valittiin jo viime syksynä, jotta heitä ehdittiin valmentaa tehtäviinsä ja uuteen, asukkaan tarpeista lähtevään toimintakulttuuriin. Koulutuksissa on herätelty siihen, että asioita saa ja pitää ajatella itse uusiksi. Nyt on annettu lupa kehittää, mitä ei tosin ennenkään ole kielletty. Toimintakulttuuri on vain aiemmin ollut sellainen, että kaikkeen on kaivattu lupaa joltakin, kertoo Marjo Liimatainen. Koulutuksia on ollut järjestämässä Koukkuniemi hanke, jonka tukemana uskallettiin uudistaa koko esimiesporras kerralla. Osastonhoitajat ovat ottaneet hyvin vastaan uudet roolit. Innostus esimiesvalmennuksis- Vanhainkodista kodinomaiseen ympäristöön Marita Pausola vastaa kahden osaston esimiestehtävistä Varpula-talossa ja Maria Hytönen Urpulassa. Osastoilla uudet esimiehet on otettu hyvin vastaan, mutta haasteita on yhä esimerkiksi ajankäytössä. On tärkeätä, että henkilökunta kokee esimiehen ajankäytön molemmilla osastoilla tasapuolisena, sanoo Pausola. Ensimmäisenä uudet esimiehet ovat sopineet viikoittaisista tapaamisista henkilökunnan ja asukkaiden kanssa. Vanhainkodissa pyritään entistä kodinomaisempaan ympäristöön, joten esimerkiksi nimiä on mietitty uusiksi: Varpulassa asukkaat voisivat asua Puolukkakujalla ja osastokokous taas olla Torstain turinat. Henkilökunnasta löytyy innokkuutta uuden kehittämiseen. Me olemmekin tärkeässä roolissa, jotta työntekijät saavat tuotua oman persoonallisuutensa työhönsä ja asukkaat ja heidän omaisensa tulevat huomioiduksi, kertoo Maria Hytönen. Uudistuksen ansiosta osastonhoitajat ovat muodostaneet neljän hoitajan talopari-tiimejä, joissa yhdessä tehdään esimerkiksi hankinnat ja sijaistetaan toisia. Aikaisemmin toiminta oli talokeskeistä, mutta nyt kun on tutustuttu, on helpompi saada ja hakea ammatillista ja toiminnallista tukea kollegoilta, kertoo Marita Pausola. Vastaavat osastonhoitajat toimivat vielä hetken aikaa uusien osastonhoitajien esimiehinä ja mentoreina. Maria Hytösen mukaan oman esimiehen tuki on ollut tärkeää. Heti ei tarvitse tietää kaikkea vaan voi opetella rauhassa. 6

7 YÖTYÖN AMMATTILAISET Kaupungin palomiehet uurastavat työvuorossa 24 tun ntia putkeen. Öisin saattaa eh- tiä hetkeksi unten maille, mutta hälytyksen tullen palomiehet ovat minuutissa valmiita pelastustöihin. Palomies Heikki Scharin istuu sohvalla Tampereen keskuspaloaseman kodikkaassa oleskelutilassa, jossa voi rentoutua ja katsella televisiota. Vaikka huone on houkutteleva, työvuoro sisältää huomattavasti enemmän toimintaa kuin lekottelua. Hälytyksiä voi olla parisenkymmentä yhdessä työvuorossa. Tämän lisäksi meille järjestetään erilaisia luentoja, koulutuksia ja harjoituksia työvuoron aikana, Scharin kertoo. Työpäivät ovat raskaita, ja varsinkin aamuyön tunteina väsyttää. Kun kaiuttimista kajahtaa yöllä hälytysääni, adrenaliini alkaa virrata palomiehen kehossa. Vauhdikas lasku tankoa pitkin alakerran autohalliin virkistää uupuneimmankin pelastajan mielen. Pimeys vaikeuttaa yötyötä Heikki Scharinin mukaan palomiehen työ on vaihtelevaa kellonaikaan katsomatta. Öisin haasteet kuitenkin lisääntyvät entisestään. Havainnointi on luonnollisesti hankalampaa pimeässä, ja riskit kasvavat, etenkin jos pelastustöitä tehdään korkealla. Tämän takia päivänvalossa on Scharinin mielestä mukavampaa työskennellä. Kaupungin palomiehet tekevät säännöllisesti vuoroja myös ambulanssissa, joka hälytetään paloautoa tiheämmin keikoille. Ensihoitajan kanssa tehdyistä sairaankuljetusvuoroista maksetaan lisäkorvausta normaalin kuukausiansion päälle, sanoo Scharin. Heikki Scharin kertoo, ettei kiireisinä öinä ehdi juuri silmiään ummistaa. Pelastajia työllistävät palohälytysten lisäksi erilaiset onnettomuudet ja sairaskohtaukset. Pelastaja valmiudessa ympäri vuorokauden Hälytysääni alkaa ulvoa kesken haastattelun. Palomiehet nousevat sohvalta ja kiiruhtavat paloauton kyytiin. Aulan näytössä lukee aivohalvaus. Äkkilähdön jälkeen miehet palaavat pian asemalle. Toinen yksikkö oli jo ehtinyt apuun. Kuntoilua ja mustaa huumoria Kipinän pelastusalan ammattiin Heikki Scharin sai jo yläasteella. Silloin hän pääsi tutustumaan ensimmäistä Heikki Scharin ja Vesa Vilppula kahvittelevat uudistetussa taukotilassa keskuspaloasemalla. TEKSTI Päivi Pajula KUVAT Susanna Lyly kertaa palolaitokseen. Myöhemmin pelastusopistosta valmistuttuaan Scharin työskenteli muutaman vuoden Espoossa. Vuosi sitten hän muutti Tampereelle vakituisen viran perässä. Palomies on sopeutunut pelastuslaitoksen letkeään työporukkaan mainiosti. Näemme täällä kauhua ja kuolemaa. Vastapainoksi vitseissämme on mukana paljon mustaa huumoria, Scharinin kokenut kollega Vesa Vilppula kuvailee. Myös liikunnasta saa potkua poikkeuksellisen pitkiin työvuoroihin ja henkisesti raskaaseen ammattiin. Työvuoroon pitää sisällyttää puolitoista tuntia liikuntaa. Meillä on täällä sali, jossa pelaamme yhdessä sählyä ja lentopalloa. Viime vuonna osallistuin myös palomiesten valtakunnalliseen salibandyturnaukseen, urheilullinen Scharin kertoo. Vuorokauden työvuoron jälkeen palomiehillä on aina kolme vapaapäivää. Ensimmäinen päivä menee usein lepäillessä, mutta harrastan vapaa-ajallakin paljon liikuntaa. Käyn säännöllisesti punttisalilla ja pyöräilemässä. 7

8 LÄHIKUVASSA TEKSTI Päivi Stenroos SUSANNA LYLY Valokuvaamisesta on tullut tärkeä työmuoto perhetukikeskus Päiväperhossa. Nyt kuvista on tulossa näyttely, ja työntekijät hiovat kuvaustaitojaan myös vapaa-ajalla. Perhetukikeskus Päiväperhon seinillä on nykyisin paljon valokuvia. Kuvia ottavat keskuksen työntekijät Arja Tuhkanen, Jaana Hannikainen ja Christa Ahonen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden perhetukikeskus Päiväperhon työntekijä, sairaanhoitaja Arja Tuhkanen alkoi kolmisen vuotta sitten kuvata työssään tilanteita asiakkaiden kanssa: odottavia äitejä, synnytyksiä, ristiäisiä, perheiden elämää yleensä. Kuvaaminen osoittautui hyväksi ideaksi Päiväperhossa, jonka asiakkaat ovat päihdeongelmaisia äitejä ja lapsiperheitä. Kuvat ovat merkityksellisiä esimerkiksi itsetunnon rakentajina silloin, kun asiakas katsoo itsestään otettua kuvaa ja näkee siinä ihan tavallisen nuoren äidin, Tuhkanen kertoo. Lähihoitaja Christa Ahonen ja toimintaterapeutti Jaana Hannikainen aloittivat kuvaamiseen tahoillaan. Kameroilla tallentuu arkielämän tilanteita. Arkikuvaamisen avulla voidaan vahvistaa hyvää vanhemmuutta. Se toimii ikään kuin to- Valokuvasta katsoo tavallinen äiti distusaineistona kaikista hyvistä, arkisista hetkistä lapsen kanssa, Hannikainen sanoo. Kuvaamalla tallentuu myös tärkeitä muistoja, ja niihin palaaminen voi auttaa asiakasta hahmottamaan omaa tilannettaan ja toipumistaan. Siinä ei paljon johdattelua tarvita, kun asiakkaalle laittaa eteen hänestä otetun valokuvan. Päästään heti kiinni siihen, mikä oli tilanne kuvaa otettaessa ja miten asiat ovat sittemmin muuttuneet, lähihoitaja Christa Ahonen sanoo. CHRISTA AHONEN ARJA TUHKANEN ARJA TUHKANEN Ystäväni >Maailman rakkain 8

9 Toukasta perhoseksi Tuhkasen, Ahosen ja Hannikaisen kuvia on kertynyt sadoittain. Suuri osa kuvista jää pelkästään kuvaajan ja kuvattavien tietoon, henkilökohtaisiksi muistoiksi. Osa on esillä Päiväperhon seinillä, ja nyt niitä tuodaan myös julkisesti nähtäville. Toukasta perhoseksi -näyttely on katsottavana keskusvirastotalon alakerran Puutarhakadun puoleisessa ikkunassa toukokuuta. Näyttelyn valmistelussa on ollut mukana koko Päiväperhon väki, muun muassa keskuksen entinen asiakas Emma. Mukaan on valittu hyviä kuvia, jotka herättävät tunteita etenkin kun tietää niiden taustoja, Emma sanoo. Emma hakeutui raskaaksi tultuaan Päiväperhon neuvola-asiakkaaksi. Emma ja hänen miehensä olivat tässä vaiheessa jo raitistuneet, mutta tunsivat kuitenkin tarvitsevansa tukea tiiviimmin kuin tavallinen neuvola tarjoaa. Päiväperhoon hakeutumista puolsi sekin, että siellä ei joutuisi kohtaamaan ennakkoluuloja, joita päihdehistoria helposti herättää. Sikäli minusta on loistava idea kuvata ja laittaa esille dokumenttikuvaa, jossa on iloa ja tavallista perhe-elämää. Ehkä se auttaa purkamaan näitä ennakkokäsityksiä, Emma pohtii. Tämä on myös Toukasta perhoseksi -näyttelyn kuvaajien tarkoitus. Ihmisiä ei katsota näissä kuvissa vain ongelman tai diagnoosin kautta, Hannikainen sanoo. Sen sijaan vahvistetaan sitä hyvää, mikä ihmisissä on, Ahonen jatkaa. Kuvausoppia vapaa-ajalla Perhetukikeskus Päiväperhossa valokuvaaminen jatkuu, ja vaikuttaa siltä, että innostus kuvaamiseen leviää. Kahdentoista Päiväperhon työntekijän ryhmä aloitti juuri opintopiirin, jossa kartutetaan itse kunkin valokuvaustaitoja. Opintopiiriläiset opiskelevat valokuvauksen tekniikkaa ja perehtyvät kuvaamisen avaamiin mahdollisuuksiin. Opintopiirissä käsitellään sekä kuvaamista että kuvatuksi tulemista, eli tämä voi olla meillekin voimauttavaa, Ahonen suunnittelee. Hankkeeseen on saatu tukea kaupungin virkistysjaostolta, joten opintopiiri pystyy käyttämään omien opastajien lisäksi vierailevia kouluttajia. Kyse on vapaa-ajan virkistystoiminnasta, mutta se tukee luonnollisesti myös työssä kuvaamista. Uuden työntekijän vinkkaajalle palkkio Nyt etsitään Tampereen tekijöitä työvoimapula-aloille saakka. Kaupunki haluaa vauhdittaa uusien työntekijöiden löytymistä ja lupaa vinkkaajalle 600 euron palkkion. Vinkkauspalkkion tavoitteena on saada uusia Tampereen tekijöitä ja lisätä kaupungin kiinnostavuutta työnantajana, sanoo henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen. Työvoimapula-alan työnimikkeet ovat kaikki erityis opettajat, fysioterapeutti, ham mas hoitaja, koulukuraattori, kaikki lastentarhanopettajat, kaikki lääkärit, psykologi, puheterapeutti, rakennusmesta ri, röntgenhoitaja, kaikki sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijä, kaikki terveydenhoitajat, työmaapällikkö ja työpäällikkö. Nämä nimikkeet on valittu viime vuoden hakijamäärien perusteella. 600 euron vinkkauspalkkion ehdot: Vinkkaus tehdään ulkoisessa haussa avoinna olevaa n vakituiseen työvoimapula-alan tehtävään. Vinkkaaja on Tampereen kaupungin palveluksessa sekä vinkatessaan että palkkion maksun aikana. Palkkio maksetaan koeajan jälkeen Haloon tehdyn palkkiohakemuksen perusteella henkilöstöyksiköstä. Työnhakija mainitsee vinkkaajaan nimen työhakemuksessaan. Työnhakijalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta Tampereen kaupungilla, ja hän ei ole ollut aikaisemmin vastaavassa tehtävässä kaupungin palveluksessa. Valintapäätöksen tekee aina rekrytoiva esimies. Uusi Tampereen tekijä on hakemassaan vakituisessa palvelussuhteessa vielä koeajan päättymisen jälkeen. https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/6634/lomake.html henkilöstön kehittämispäällikkö Jaana Villilä- Vakkilainen, puh , tai henkilöstösuunnittelija Jaana Halonen puh , Parannuksia vakuutuskassan korvauksiin Jaettu elämä Vakuutuskassan silmäla sija hammashoidon korvausehdot ovat parantu neet. Lisäksi nyt voi yhdistää esimerkiksi hierontaa, fysikaalista hoitoa ja kiropraktikon hoitoja. Vakuutuskassa maksaa jäsenilleen korvausta lääkärin määräämästä perinteisestä lihashieronnasta, naprapaatin, kiropraktikon ja osteopaatin antamasta hoidosta sekä fysikaalisesta hoidosta. Uutta on, että korvausta voi saada määrärajoitukset huomioon ottaen useammasta eri hoitomuodosta (esimerkiksi 5 x hierontahoitoa + 5 x fysioterapiaa = korvaus maksimissaan 150 euroa vuodessa). Myös silmälasi- ja hammashoitokorvausten saamisen edellytykset muuttuivat vuoden alussa. Ensimmäistä kertaa silmälasi- ja hammashoitoetuuksia haettaessa korvaukseen on oikeutettu sellainen jäsen, joka on ollut kassan jäsenenä vähintään 12 kuukautta ennen kuin kustannus on aiheutunut. Muutos koskee niitä, joiden palvelussuhde on välillä katkennut, eli heillä on oikeus korvaukseen, jos kassan jäsenyys on ollut voimassa edeltävän 24 kuukauden aikana vähintään 12 kuukautta ennen silmälasiostoa tai hammaslääkärikäyntiä. 9

10 REILUN KAUPAN VINKKI TEKSTI Enni Leppälä KUVA Susanna Lyly Onnittele reilusti kukilla Kevään juhlat lähestyvät. Mukava tapa muistaa kevään ylioppilaita ja muita valmistuvia on kukkakimppu, jonka tuotannossa on otettu huomioon vastuullisuus ja ekologisuus. Ruusu ja neilikka ovat maailman suosituimmat leikkokukat. Leikkokukkien markkinat ovat pääasiassa rikkaissa teollisuusmaissa, mutta erityisesti viime vuosina tuotanto on siirtynyt yhä enemmän kehitysmaihin, joissa on tarjolla halpaa työvoimaa sekä väljempi ympäristö- ja työlainsäädäntö. Olot kehitysmaiden kukkatiloilla ovat usein huonot. Palkat ovat alle kansallisten minimien, järjestäytymistä ei sallita, kemikaaleja käytetään varomattomasti ja vettä kulutetaan liikaa. Reilu kauppa -sertifioiduilla kukkatiloilla työntekijöille taataan turvalliset ja asialliset työolot, he saavat vähintään sopimusten mukaista palkkaa ja lapsityövoiman käyttö on kielletty. Tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristökriteereitä ja rajoitetaan vaarallisten kemikaalien käyttöä. Jos haluat tukea suomalaista tuotantoa, valitse kotimaassa kasvatettu kukka. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä usein kotimaisessa pakkauksessa olevat kukat on kasvatettu ulkomailla ja kotimaiset kukkatukut ovat vain pakanneet ne. Kevään valmistuneiden lisäksi myös Tampereen kaupunki ansaitsee toukokuussa onnittelut, sillä Reilun kaupan kaupunki -arvonimen saamisesta tulee kuluneeksi 5 vuotta. Onneksi olkoon! reilukauppa.fi tampere.fi/tampereinfo/reilunkaupankaupunki facebook.com/reilutampere Terveystietojen käsittelystä konsernimääräys Työntekijöiden terveydentilaa koskevien tietojen käsittelystä on annettu konsernimääräys huhtikuussa. Sen mukaan työnantaja saa käsitellä työntekijän terveystietoja vain, jos työntekijä itse toimittaa ne hänelle tai jos työntekijä on antanut kirjallisen suostumuksen luovuttaa tällaisia tietoja työnantajalle. Työnantaja ei kuitenkaan saa käsitellä edes työntekijän suostumuksella mitä tahansa terveydentilaa koskevia tietoja. Määräyksessä kerrotaan tarkemmin, mitä tietoja tämä koskee. Työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä tai panevat niitä toimeen. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä tulee informoida henkilötietojen käsittelystä. Pelkkä tieto sairauslomalla olemisesta ei ole arkaluonteinen terveydentilaa kuvaava henkilötieto, mutta se on työntekijää koskeva henkilötieto, jonka suojaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tietoa sairauslomasta ei pidä käyttää ulkoiseen tiedottamiseen ja sisäisestikin vain siinä laajuudessa kui n se on tarpeellista. Terveydentilaa koskevien henkilötietojen määrittelystä ja käsittelystä säädetään henkilötietolaissa, ja terveydentilatietojen käsittelystä työpaikoilla säädetään tarkemmin yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa. Ohjeet ja lomakkeet > Konsernimääräykset STOP TYÖTAPATURMILLE Vuoden 2012 aikana Tampereen kaupungilla tapahtui korvauksia aiheuttaneita työtapaturmia kaikkiaan 861. Näistä noin neljäsosa sattui työmatkal la. Työtapaturmien määrä laski hieman verrattuna edelliseen vuoteen, mutta toisaalta tapa turmista aiheutuneiden poissa olopäivien määrä lisääntyi. Pid emmällä aikavälillä työtapaturmien sekä niistä aiheutu neiden työkyvyttömyyspäivien määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Tapaturmamäärä vaihtelee suu - resti eri organisaatioiden välil lä. Eniten työtapaturmia sattuu laitoshoidossa, Tampereen Ate rias - sa ja Tampe reen Vedessä. Vähiten työtapaturmia tapahtuu palvelukeskuksissa ja toisen asteen TEKSTI Sami Uusitalo Poissaolojen määrä kasvoi vaikka työtapaturmat vähenivät koulutuspalveluissa. Liikelaitoksissa tapaturmat ovat vakavampia aiheutuneiden työkyvyttömyyspäivien määrällä mitattuna. Eniten sattuu nyrjähdyksiä ja venähdyksiä (40 prosenttia) sekä viilto-, leikkuu-, pinta- ja ruhjevammoja (45 prosenttia). Tapaturmista aiheutuneet kus - tannukset yksinomaan tapa turmavakuutuksen kautta mak settuina korvauksina olivat vuonna 2012 kaupungilla yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Yksit täisestä työtapaturmasta lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kaut ta maksettava korvaus on keskimäärin euroa. Korvauksien lisäksi työtapaturmista aiheutuvia kokonaiskustannuksia lisäävät muun muassa sijais- ja rekrytointimenot. 10

11 YKSI MEISTÄ TEKSTI JA KUVA Jouni Valkeeniemi Tampereen Sävel soi jälleen kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Perinteikäs laulufestivaali tarjoaa niin konsertteja, kuorokatselmuksen kuin kansainvälisen yhtyelaulukilpailun. Katselmukseen on ilmoittautunut 60 kuoroa Suomesta ja muualta Euroopasta. Mukana on tamperelainen Mieskuoro Laulajat, joka on ensimmäistä tenoria laulavan Markku Töllisen mukaan valmentautunut tapahtumaan huolellisesti. Valmistautuminen ja ohjelmiston hiominen aloitettiin jo vuosi sitten, ja kuoromme on tehnyt tosissaan töitä. Johtaja Juha Holma on laatinut kuorolle sopivan, määrämittaisen ohjelmiston, jossa on sekä perinteisiä että moderneja lauluja. Kuorokatselmukseen ei lähdetä kuin soitellen sotaan. Monilla kuoroilla on repertuaa rissaan mukana jo aiemmin esitettyä, ikään kuin kypsytettyä ohjelmistoa. Niin myös Mieskuoro Laulajilla. Tampereen Säveltä arvostetaan kuorossamme, onhan tapahtumassa joka kerta tunnustettu ja ansioitunut jury. Toiveena olisi päästä kultaluokkaan, mikä ei ole meiltä viime vuosina ihan onnistunut, Töllinen kertoo. Tampereen Sävelen kuorokatselmus ei ole kilpailu, vaikka jury arvioi esityksiä. Ansioista ja puutteista kriitikot antavat palautetta, mikä on kuoroille tärkeää tietoa. Tampereella luokanopettajana työskentelevä Markku Töllinen on harrastanut musiikkia pienestä pitäen. Ensimmäiset kuorokokemukset ovat lukioajalta, jolloin hän lauloi kansainväliseen Up with People -liikkeeseen kuuluneessa Sing Out -kuorossa. Mieskuoro Laulajiin Tölli nen liittyi 1979, alle kolmekymppisenä. Tuolloin kuoroa johti Matti Vihtonen. Laulumies valmistautuu Tampereen Säveleen Markun tärpit Yhtyelaulukilpailun päätöskonsertti 6.6. kello 18 Tampere-talossa sekä karonkka kello 21 alkaen Tullikamarin Klubilla. "Ainutlaatui nen tilaisuus päästä kuuntelemaan sekä koti maisia uusia yhtyeitä että ulkomaisia, jo pidem pään laulaneita kokoonpanoja." Ylioppilaskunnan Laulajien päivä 7.6., ensin iltapäivällä Tampere-talon studiossa ja Tykästyin heti. Halusin mukaan yhteisöön, jossa on tasokas lauluohjelmisto ja jossa saa äänenmuodostuskoulutusta. Lisäksi mieskuoroyhteisö toimi vastapainona naisvaltaiselle opettajainhuoneelle. Elämän ruuhkaisimpien vuosien aikana Töllinen joutui pitämään paussia aktiivisesta kuoroharrastuksesta, koska ei kyennyt riittävästi sitoutumaan ryhmän toimintaan. Hän palasi Mieskuoro Laulajiin kymmenisen vuotta sitten. Suomessa on paljon kuoroja, mutta niiden keski-ikä on korkea. Mukaan kaivataan lisää nuorta väkeä. Lasten ja nuorten kuoroihin osallistuu runsaasti laulajia, mutta nuorina aikuisina monelle tulee lauluharrastukseen selkeä katkos. Perinteiset kuorot eivät ehkä tarjoa nuorille sitä, mitä he itse haluavat. Siinä iässä monet eivät ole tottuneet toimimaan eri ikäluokkien kanssa. Jos muut kuorolaiset ovat samanikäisiä kuin oma isä tai isoisä, voi mukaan tuleminen olla haasteellista. Koko koulu kokoontuu yhdessä laulajaisiin Markku Töllinen vastaa musiikinopetuksesta Annalan koulun Karosen toimipisteessä. Tapana on, että kerran kuukaudessa koko koulu eskareista kuudesluokkalaisiin kokoontuu laulajaisiin, siis laulamaan yhdessä. kello 22 Tullikamarin Pakkahuoneella nimellä YL ON POP. Illalla mukana Maija Vilkkumaa ja Sami Kuoppamäki. "Olen kuullut heitä yhdessä, ja se toimii hienosti." Kuorokatselmuksen päätöskonsertti 9.6. kello 14 Tampere-talossa. "Jos ei pääse kilpailuihin, kannattaa ehdottomasti tulla ainakin päätöskonserttiin. Siellä esiintyy eri sarjojen parhaimmistoa." Tampereen Sävel tamperemusicfestivals.fi/vocal/fi Muista Sävel! musiikin terveysviikko Viikon aikana kirjastoissa puhutaan musiikin terveysvaikutuksista, kuullaan asiantuntijavieraiden näkemyksiä, nautitaan kuoroesityksistä ja lauletaan yhdessä. Metson musiikkiosasto esittelee ennakkoon Tampereen Sävel -festivaalin ohjelmistoa. Joka kerta laulajaisissa opetellaan uusi laulu, jonka luokat saavat vuorollaan valita. Lisäksi pidämme lauluperinnettä yllä erilaisissa juhlissa ja muissa tapahtumissa. Ainahan puhutaan, että nykyään kouluissa ei lauleta, vaan pelkästään kuunnellaan musiikkia. Meidän koulussamme lauletaan ja paljon. Se on meidän juttumme. Mitkä ovat Töllisen omat lempisäveltäjät tai -sävellykset? Vastaus tulee empimättä. Leevi Madetoja. Hän on tehnyt todella hyvää kuoromusiikkia, erityisesti kappaleen Valkeat kaupungit. Myös Jean Sibelius on suosikkejani. 11

12 Huhtikuisena lauantai-iltana yksitoista naista siirtyi reppuineen Ryanairin koneeseen Tampere- Pirkkalan lentokentällä. Suuntana oli Espanjan Santiago de Compostela, jonne oli määrä saapua seuraavana perjantaina kävellen. EILA BJÖRKBACKA Monen vuoden suunnittelun jälkeen matkallemme osallistui nykyisiä ja entisiä Tampereen kaupungin työntekijöitä ystävineen ja yksi nykyinen luottamushenkilö. Osa ryhmäläisistä ei tuntenut etukäteen kaikkia muita, mutta olimme kokoontuneet pari kertaa ennen lähtöä. Pyhiinvaeltajien caminolla Santiago de Compostelaan pisin reitti on yli 700 kilometriä. Lentojen ja bussikuljetusten jälkeen caminomme alkoi Sarrian kaupungista, josta matkamme oli Santiago de Compostelaan 111,5 kilometriä. Kävellen Compostelan eli todistuksen pyhiinvaellusmatkasta voi saada 100 kilometrin vaelluksesta. Keräsimme matkan varrella leimoja, joita oli saatava vähintään kaksi päivässä. Seurasimme simpukka-symboleita, keltaisia nuolia tai Camino de Santiago -viittoja. Kevät oli myöhässä noin kuukauden. Päivälämpötila vaihteli 3 6 asteen välillä. Sateistaan tunnetussa Galiciassa oli satanut jo 38 päivää yhteen menoon. Villakerrastot, päähineet ja käsineet olivat tarpeen; aurinkolaseille ja -voiteille ei ollut käyttöä. Raijan toimittamista kartoista olimme saaneet tarkat tiedot paitsi reitistä myös reitin topografiasta, mutta silti satojen metrien nousujen rankkuus reppu selässä yllätti monet meistä. Reitti kulki pitkin maalaismaisemaa: lannan haju, karjalaumat ja kukonkiekuna saattelivat meitä pitkin matkaa. Polkumme kuljetti meidät mäen huipuille, joista alas laskeuduttuamme näimme Kolmiyhteiseen vaellusporukkaan kuului kaupungin nykyisiä ja eläkkeellä olevia työntekijöitä sekä yksi luottamushenkilö. Kuvassa Leena Haavisto- Witans (vas.), Raija Arasalo, Leena Salminen, Hilkka Sivonen, Marinka Mäkelä, Pirjo Pauni, Irene Roivainen ja Eila Björkbacka (edessä). Kaupungin naisporukka taivalsi pitkän pyhiinvaelluksen EILA BJÖRKBACKA 12

13 edessämme jälleen uuden mäenrinteen. Lähdimme liikkeelle aamuhämärissä, ja simpukoin koristellut kilometripylväät rytmittivät parinkymmenen kilometrin päivätaivalta. Pisin päivämatkamme 25 kilometriä sateessa, tuulessa ja liejuisilla poluilla oli monelle meistä hieman liikaa. Opimme parissa päivässä, ettei ruokapaikkoja tai -kauppoja juuri ole reitin varrella, vaan mukaan on otettava ainakin vesipullo ja pientä evästä aamulla liikkeelle lähtiessä. Majoituimme kunnallisissa albergoissa, joissa yöpymisen hinta oli vain viisi euroa. Albergat yllättivät myös siisteydellään ja puhtailla kertakäyttölakanoillaan. Sateisen päivän rasitukset huuhtoutuivat viimeistään kuumassa suihkussa. Vaikka kanssavaeltajamme olivatkin enimmäkseen nuoria reppureissaajia, me sopeuduimme sujuvasti makuusalien ahtauteen, kerrossänkyjen laidoille ripustettuihin vaatteisiin ja hiljaisuuteen iltakymmenen ja aamukuuden välillä. Tapasimme caminomme aikana runsaasti erimaalaisia vaeltajia, joiden vaellus taittui suurin piirtein samassa aikataulussa kuin meidänkin. Aamuisin toivotimme toisillemme Buen Camino! ja matkamme erkanivat. Illalla riemuitsimme jälleen näkemisestä. Caminolainenhan pitää kanssakulkijastaan huolta ja murehtii, onko toinen päässyt perille. Kylien asukkaiden ystävällisyys ja auttavaisuus painui mieliimme, vaikka ne välittyivätkin vain elekielenä ja hyvän caminon toivotuksin. Perillä Santiago de Compostelan katedraalissa compostela kädessään tajusi saavuttaneensa jotakin ainutkertaista. Kokemus oli voimaannuttava: meistä kaikista löytyi pieni vaeltaja ja matkakumppaneista tuki ja turva. Uskonnon harjoittaminen oli kunkin yksityisasia. Koimme kaikki itsemme osaksi pyhiinvaeltajien ketjua. Kaikkien caminolaisten puolesta Irene Roivainen Henkilöstöravintolat Juvenekselle ja Fazerille Tampereen kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöravintola-, kahvila- ja tilaustarjoiluja hoitavat 11 kohteessa tarjouskilpailun perusteella Juvenes Yhtiöt Oy ja Fazer Food Services Oy. Sopimus tehdään 1.6. alkaen kolmeksi vuodek si. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa sopimusta vielä kahdella vuodella. Nykyinen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksessa uusien työnantajien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Juvenekselle siirtyvät ravintolat Sähköranta, Mega, Watti, Varikko, Frenckell ja Palopesä. Fazerille menevät Näköala, Koppelo, Tietotalo, Linnasali ja Satamakellari, jonka toiminta siirtyy Tipotielle uuden sosiaali- ja terveysaseman valmistuttua. Tampere työnanta ja na tukee edelleen henkilöstön ruokailua. Tähän ei tule muutosta, vaikka palvelut hankitaan nyt yksityisiltä palvelun tuottajilta. Kaupunginvaltuusto päätti viime vuoden maaliskuussa liikkeenluovutuksena tapahtuvasta kilpailutuksesta. Kilpailutus koski yhteensä 11:tä Tampereen Ateria Liikelaitoksen henkilöstöravintolaa. IRENE ROIVAINEN Maksutapa muuttuu henkilöstöravintoloissa RAIJA ARASALO Tamperelaiset veivät kotimaan kamaralta kiviä Ilon kukkulalla sijaitsevalle pyhiinvaeltajapatsaalle symboloimaan syntien jättämistä. Pyhiinvaellusreitin varrella oli vaeltajia varten erilaisia opasteita. Heräteostoksia ei enää tehdä Timeconilla. Fazerille ja Juvenekselle siirtyvissä henkilöstöravintoloissa voi 1. kesäkuuta alkaen maksaa Timeconilla ainoastaan henkilöstölounaan tai ruokailuedun. Henkilöstöetu ja henkilöstölounaan hinta säilyy entisellään. Maksukäytäntö on sama kuin muissakin sopimusravintoloissa, joissa ateriapalveluntuottajana on kaupungin ulkopuolinen toimija. Tampereen Aterian ravintoloissa Carotiinissa, Koukun Helmessä ja Kaupissa henkilöstöruokailun ja muiden tuotteiden maksaminen Timeconilla toimii vanhaan tapaan. 13

14 VILKKUVAT TEKSTI Päivi Vännilä Mika Itänen on Typan uusi johtaja Mika Itänen on aloittanut Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön Typan johdossa. Typa kuuluu konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmään. Tampereen kokoinen kaupunki on Mika Itäsen mukaan tärkeässä asemassa. Jos Typa ja muut työllisyyttä edistävät toimet onnistuvat täällä, sillä on valtakunnallistakin merkitystä. Typan työllisyydenhoito ja siihen liittyvät tukitoimet, syrjäytymisen ehkäisy ja vastuullinen työllisyyspolitiikan edistäminen vaikuttavat kaupungin kehittymiseen. Samalla yksikkö on osaltaan edistämässä kaupungin elinkeinopolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa ja taloudellista kehitystä. Mahdollisimman monelle asiakkaalle on hyvä löytää pysyvä koulutus- tai työpaikka. Työ on yhteiskunnallisen merkityksen lisäksi merkityksellinen yksilölle itselleen. Se tuo myös toimeentulon, Mika Itänen korostaa. Itänen siirtyi Tampereelle Nastolasta hallintojohtajan tehtävästä. Hänen vastuullaan olivat hallinto-, henkilöstö-, talous- ja työllisyyspalvelut. Hän toimi oman virkansa ohessa myös Päijät-Hämeen kuntajakoselvityksessä ja on ollut mukana Lahden kaupunkiseudun yhteistyössä. Koulutukseltaan Mika Itänen on filosofian maisteri ja kauppatieteiden maisteri. Halon palvelunumerosta tietoa lisistä Hallintopalvelukeskus Halon palveluaikalaskennassa on avattu uusi puhelinnumero. Uudesta numerosta tai voi tiedustella työkokemuslisiin liittyviä asioita. ARI JÄRVELÄ Tampere Golf elokuussa Ruotulassa Elokuussa kisataan jälleen Tampereen kaupungin henkilös tön golftaidoista. Vaihteeksi kilpaillaan Tammer-Golfissa Tampereen Ruotulassa. Tule mukaan tiistaina 20. elokuuta alkaen kello Kilpailu järjestetään vanhan tavan mukaan yhteislähtökisana. Henkilökohtainen kilpailu pelataan pistebogeykilpailuna täysin tasoituksin. Joukkuekilpai lussa kilpail laan toimialoittain Jarmon Kilpi -kiertopal kinnosta. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät Tampere Golfin kotisivuilta. Ilmoittautumi nen kilpailuihin tapahtuu kotisivujen yhteydessä olevalla sähköisellä lomakkeella osoitteessa palvelut.tampere.fi/ali/golf/ index.htm. Muistathan ilmoittautua viimeistään 28. kesäkuuta. Lasse Loponen , Matti Isotalo , Kiitos Jäätyäni eläkkeelle pitkän työuran jälkeen kiitän kaikkia työtovereita yhteisistä vuosista ja muistamisesta. Pirkko Santavuori Lämpimät kiitokset työtovereille ja ystäville mieleenpainuneista muistamisista ja ainutkertaisista läksiäisistä siirtyessäni eläkkeelle. Eila Viitala 14

15 ILMOITUS 15

16 Lähretään luakkaretkelle Särkänniemeen! Päivän ohjelma Tervetuloa viettämään kaupungin henkilökunnan yhteistä henkilöstöpäivää torstaina 16. toukokuuta kello Särkänniemeen. Teemamme on tänä vuonna Lähretään luakkaretkelle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa jaksamisesta, työhyvinvoinnista ja itsensä hoitamisesta, mutta tärkeintä on yhdessä viihtyminen. Särkänniemessä kaikki aikuisten huvilaitteet ovat käytettävissämme. Delfinaariossa meitä viihdyttää valloittava delfiiniperhe, jonka esityksiä pääsee ihastelemaan kello 14.30, 16 ja Planetaariossa on esityksiä koko päivän puolen tunnin välein. Myös Näsinneula, Akvaario ja uusi Koiramäki ovat avoinna. Henkilöstöpäivä on tarkoitettu kaikille Tampereen kaupungin työntekijöille, niin vakituisille kuin määräaikaisillekin. Tilaisuuteen voivat osallistua vain ennakkoon ilmoittautuneet. Ilmoittautumisaika on jo päättynyt. Henkilöstöön kuuluminen todistetaan sisäänpääsyn yhteydessä henkilöstökortilla. Klo 13 Portit elämyspuistoon avautuvat Henkilöstöpäivän avaus, pormestari Anna-Kaisa Ikonen (huvipuiston ulkolava) Huvipuiston laitteet ovat käytettävissä Juontaja Roman Schatz virittää väen luokkaretkifiilikseen Omat idolit esiin, estradi on avoin Pizzeria Pellen karaokessa Apulaispormestarit Roman Schatzin tentattavina (huvipuiston ulkolava) Delfiiniesitys (Delfinaario) Planetaariossa alkaa ensimmäinen esitys. Esitykset jatkuvat puolen tunnin välein Roman Schatz haastattelee Rosa Meriläistä ja Reidar Palmgrenia kirjoittamisesta (huvipuiston ulkolava) Bollywoodin vauhdissa, Workshop & Show, Danny s Bollywood Dance Crew (huvipuiston ulkolava) Tampereen Tekijä -talentkilpailu (huvipuiston ulkolava) Esimerkillinen Tampereen tekijä ja ilmiantaja palkitaan (huvipuiston ulkolava) Delfiiniesitys (Delfinaario) Roman Schatz kertoo, millaisia me suomalaiset ja tamperelaiset olemme Delfiiniesitys (Delfinaario) Planetaariossa alkaa viimeinen esitys 18 Henkilöstöpäivä päättyy Yksiköt esittäytyvät Toimintatorilla Toimintatorilla ovat mukana muun muassa Tullinkulman työterveys, Logistiikka, Laitoshoito, Luotsi, Vuoden Tampereen tekijä -talentti Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Tam pereen Ateria, Henkilöstöpäivässä käydään leikkimielinen kisa siitä, kuu tuskassa ja kirjasto. kuka on tämän vuoden Tampe- Henkilöstöpäivässä on reen tekijä - talentti. Esiraati on va- myös myytävä nä Tamlinnut kisaan ilmoittautuneista par- pereen tekijä -tuot-haimmat kyvyt, jotka esittelevät taito- teita. jaan huvipuiston ulkolavalla kello 16 al- Pelastuslaitos, Museot, Va - kaen. Tule kannustamaan oma suosik- kisi voittoon. Ilmiannettu Tampereen tekijä julkistetaan Kuka tahansa kaupungin työntekijä on voinut ilmiantaa esimerkillisen työkaverin, esimiehen tai kaupungin työntekijän, joka on tehnyt t omalla toiminnallaan vaikutuksen. Henkilöstöpäivässä julkistetaan ja palkitaan parhaat ilmiannot ja ilmiannetut Tampereen tekijät. Särkänniemen parkkialueet ovat käytössä maksutta päivän aika - na, mutta paikoitustilaa on rajallisesti, joten kimppakyydit ja julkiset liikennevälineet ovat suositeltavia. Seuraa henkilöstöpäivän täydentyviä ohjelmatietoja Loorasta Hen kilöstöpäiväsivulta. Särkänniemessä vietetyn vauhdikkaan henkilöstöpäivän päätteeksi halukkaat voivat siirtyä jat - koille Hämeenpuistoon, jossa on samaan aikaan Eurooppalai nen ruokatori ja Tunne Tampere -tapahtuma. Lisätiedot: Halon kehittämispalvelut, puh , tampere.fi

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Niina Pietikäinen

Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Niina Pietikäinen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) 28 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot TRE:6778/01.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Niina.Pietikainen@tampere.fi Valmistelijan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Sairaanhoitajaopiskelija Terhi, 21v Sairaanhoitaja Noora, 28v Allergia- ja astmahoitaja Kirsi, 34v Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Laatupäällikkö Teija, 50v Yksikönjohtaja

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Lisäksi valtuusto käynnisti uuden voimaan tulevan hallintosäännön valmistelun.

Lisäksi valtuusto käynnisti uuden voimaan tulevan hallintosäännön valmistelun. Lausunnon liite 2 LOHJAN VIRKAORGANISAATIOUUDISTUKSEN VAIHEET 1) ORGANISAATIOUUDISTUKSEN PÄÄLINJAT Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.1.2016/ 6 organisaatiouudistuksen päälinjat ja organisaation perusrakenteen.

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj.

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. YKSITYISEN JA JULKISEN SEKTORIN EROJA AJATTELUSSA JA TOIMINNASSA SOTE-ALALLA

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointi osana strategiaa päämäärät selville Viimeiset neljä vuotta olemme

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta AKTIIVISEMPI ARKI työpajan työpohjat Nämä työpohjat on laadittu

Lisätiedot

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012 VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 0 Palautteen yhteenveto Marja Leena Nurmela/ Tukeva -hanke.5.0 Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Rovaniemellä keväällä 0 Päiväryhmä 8...4.0, kokoontumisia

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA

OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA 1 OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA Piia Tienhaara Seminaari 23.11.2017: Miten nostaa SOTE- asiakas keskiöön? 2 TAUSTAA Selvitys Tampereen kaupungille vuonna 2015 Haastattelut 2016 ( Finnish Service Alliance

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 Tervetuloa toivottavat Pirkko Aalto, kansliapalvelupäällikkö Päivi Antola, hallintojohtaja Piija Huhtala, hallintosihteeri Kari

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi ATERIA 14 tapahtuma, ammattiasiain toimitsija JHL edunvalvontalinja, työelämän laadun toimialue Ikäjohtaminen, määrittely Ikäjohtamiseksi kutsutaan eri-ikäisten

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 64 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN PALVELUALUEET, PALVELUYKSIKÖT JA TOIMINTAYKSIKÖT SEKÄ ESIMIEHET JA HEIDÄN SIJAISENSA, hallintosihteeri Päivi Seppi 3.10.2017 Kunnan

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari

Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari 22.10.2007 Kokemuksia Kainuun maakuntamallista Maakuntavaltuutettu Anne Huotari, Kainuun maakunta kuntayhtymä Kokemuksia

Lisätiedot

Everyday heroes. Every day.

Everyday heroes. Every day. Everyday heroes. Every day. Securitas yrityksenä Securitas Oy on Suomen johtava yritysten, yhteisöjen ja kotien turvallisuuspalveluiden tuottaja. Meillä työskentelee yli 3 500 turvallisuusalan ammattilaista

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot