Mullonen - Keski-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksikön tiedotuslehti 2/2005. Mullonen. Tiedotuslehti 2/2005 Keski-Suomen TE-keskus, kalatalousyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mullonen - Keski-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksikön tiedotuslehti 2/2005. Mullonen. Tiedotuslehti 2/2005 Keski-Suomen TE-keskus, kalatalousyksikkö"

Transkriptio

1 Mullonen Tiedotuslehti 2/2005 Keski-Suomen TE-keskus, kalatalousyksikkö KALATALOUDEN OSAAMISKESKUS VAHVISTUU Uusia toimintatapoja kalavesille Matti Sipponen, Keski-Suomen TE-keskus Jyväskylän yliopisto on vahvistanut yhteistyötään riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Suomen ympäristökeskuksen kanssa yliopiston edustamilla vahvuusalueilla. Yhteistyön avulla yliopiston yhteyteen on muodostumassa vesistötieteiden osaamiskeskus ja tutkimusympäristö, jonka osa on kalatalouden osaamiskeskus. Keski-Suomessa on parastaikaa meneillään useita innovatiivisia hankkeita, jotka onnistuessaan muutta- esteetön kulku lisääntymisalueille. Niitähän on vuosikymmenien aikana systemaattisesti kunnostuttu. Jotta voisimme tulevaisuudessakin nauttia kotimaista järvikalaa, on ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä kehitettävä. Osa tähän tähtäävää työtä on ammattikalastajien käytettävissä olevien kalavesien uusien hyödyntämistapojen pohdinta, sekä uusiin tarpeisiin vastaavan lupajärjestelmän kehittäminen. Työ on käynnissä ja tuloksia mitataan myös sillä, Jyväsjärven ympärille on kasvanut kansainvälisesti merkittävä kalatalouden osaamisympäristö. Kuva: Veli-Matti Paananen. vat kalatalouden toimintaympäristöä. Samalla ne viivoittavat laajalle osallistujajoukolle tietä kohti vaativia tavoitteita. Järvitaimenen kantojen vahvistamiseen pyrkivä Villin taimenen maakunta on jo tuttu alan toimijoille. Uusia toimintatapoja on omaksuttu; esimerkiksi sopii järvitaimenen yksivuotisten istukkaiden eväleikkaus. Haasteita kuitenkin riittää tuleville vuosille. Erityisesti kalastus tulisi järjestää siten, että järvitaimenilla olisi onnistummeko lisäämään ammattikalastuksen vetovoimaa siten, että nuoretkin yrittäjät hakeutuvat alalle. Vesiviljelyssä on suuntauduttu siian ja kuhan viljelyn kehittämiseen. Kuluttajat ovat löytäneet laitoksissa kasvatetun siian. Viljelylajien monipuolistaminen vahvistaa myös maakuntamme vesiviljely-yrittäjien mahdollisuuksia vastata haasteisiin. 1

2 PYYDYSYKSIKÖILLÄ EI VOI SÄÄDELLÄ KALASTUSTA Tavoite kohti järvikohtaista säätelyä Timo Marjomäki, Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos Pyydysten yksiköinti, jolla tarkoitetaan vesialueen pyydysyksikköjen kokonaismäärän ja eri pyydysten yksikköarvojen määräämistä, on kalastuslain 61 pykälän kalastuskunnilta edellyttämä toimenpide ja sisävesikalastuksen säätelyn keskeinen työkalu. Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos selvitti Keski-Suomen TE-keskuksen kalastuskorttivaroista rahoittamassa hankkeessa pyydysten yksiköinnin perusteita, käytäntöjä, toimivuutta ja kehitystarpeita sisävesillä. Jotta kalastuslain ensimmäisen pykälän kalastuksen järjestämiselle asettamat vaatimukset voitaisiin toteuttaa, kalastuskunnan pitäisi pystyä edes jossakin määrin säätelemään alueensa kalastus-kuolevuutta kalalajeittain ja mielellään vielä ikäryhmittäin. Pyydysyksiköt eivät kelpaa kalastuksen säätelyvälineeksi, koska 1) kalastuskunnan pyydysyksikköjen kokonaismäärälle, joka on tyypillisesti 1-2 yksikköä vesihehtaaria kohden, ei ole esitetty selviä tuotantobiologisia perusteita 2) pyydysyksiköitä ei ole sidottu tiettyyn pyydystyyppiin. KORTTI VARA KOHDE Järkevä kalastuksen säätely edellyttäisi vähimmillään, että vesialueella käytettävien pyydysten maksimimäärää pitäisi voida säädellä pyydystyyppikohtaisesti. Vesialuenäkökulmakin pitäisi olla yhden kalastuskunnan aluetta laajempi eli kalatuotannoltaan yhtenäinen alue. Tämä tarkoittaa yleensä kokonaista järveä tai ison järven erillistä selkää. Tällaisen säätelyn käyttöönotto edellyttäisi kalatutkimukselta tietoa eri pyydysten pyytävyydestä ja eri kalalajien elinalueen laajuudesta. Pyydysten yksiköinnissä esiintyykin suurta kirjavuutta Järvi-Suomen alueella ja yksiköistä on yleensä käytössä vain pieni osa, vaikka arvokalakannat saattavat olla ylikalastettuja. Pyydysyksiköitä onkin syytä soveltaa vain osakkaan kalastusoikeuden määrän mittaamiseen, mihin se on alun perin kehitettykin, ja eri pyydysten lupahintojen määrittelyyn. Verkko on tehokas pyydys, mutta yksiköinti ei kerro mitään pyydyksen pyytävyydestä tai sen aiheuttamasta kalastuskuolevuudesta. Kuva: Seppo Reponen. VILLI TAIMEN VETÄÄ KOSKIKALASTAJIA KESKI-SUOMEEN Luonnontaimen lisää arvostusta ja maksuvalmiutta Mikko Airaksinen ja Pentti Valkeajärvi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos VILLI TAI MEN Villi taimen on maakunnan koskivesien paras houkutin, ilmenee Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keskisuomaisten koskikalastuskohteiden asiakas-profiileja kartoittavasta selvityksestä. Työssä selvitettiin myös kalastajien näkemyksiä kohteiden kalastusjärjestelyistä ja palvelutarjonnasta. Villin taimenen lisäksi kalastajat arvostavat saalisvarmuutta, ruuhkattomuutta sekä helposti saavutettavia majoituspalveluja. Villi taimen on vahva houkutin koskikalastajille, sillä kalastajat arvottivat kiinnostavimmiksi kosket, joissa he olettivat saavansa saaliiksi luonnontaimenia. Villin taimenen kalastuksesta ollaan myös valmiita maksamaan enemmän kuin istukkaiden kalastuksesta. Kalapaikan kalaston laatuun kohdistuu suuria odotuksia, eikä vaativien kalastajien toiveita pystytä aina täyttämään pelkästään pyyntikokoisella istukaskalalla. Koskikalastajat kannattivat laajasti luonnontaimenten vapauttamista sekä istukkaiden rasvaeväleikkauksia ja vain merkittyjen kalojen ottamista saaliiksi. Luonnontaimenen perässä ollaan valmiita matkustamaan kauempaakin, sillä suosituimmilla kohteilla ulkopaikkakuntalaisten kalastajien osuus on jopa 80 prosenttia. Tämä luo puolestaan kysyntää majoitus- 2

3 Kuva: Veli-Matti Paananen Keihärinkoski on perhokalastajien suosiossa. palveluille, joita käytti tietyillä kohteilla lähes 70 prosenttia vastaajista. Keskimäärin majoitus- ja/tai ruokapalveluja käytti kuitenkin vain 15 prosenttia koskilla kalastaneista. Tämä selittyy paikallisten kalastajien suurella osuudella sekä osittain myös tarjonnan puutteesta, sillä tietyillä kohteilla kalastajat kaipasivat parempia palveluita. Keski-Suomen koskilla kalastava henkilö on tyypillisesti noin 30-vuotias mies, jolle kertyy vuodessa vapakalastusvuorokautta. Hän harrastaa lähes yksinomaan perhokalastusta koski- ja virtavesillä. Yli 50- vuotiaat vastaajat viihtyivät myös järvillä harrastaen vapapyynnin ohella myös verkkokalastusta, ongintaa, vetouistelua tai pilkintää. NUORTEN KALASTUSKURSSILLA OPPII AINA UUTTA Nuorisokursseille on kysyntää Hannu Kostilainen, Keuruun Urheilukalastajat ry Keuruun Urheilukalastajat ry on järjestänyt jo lähes kymmenen vuoden ajan kalastuskursseja kouluikäisille nuorille. Idean kursseihin allekirjoittanut sai joskus 90-luvun alkupuolella suunnitellessaan yläasteen oppilaille kevään kalastustapahtumaa läheisen Multianjoen varrelle. Nämä muutaman tunnin kestäneet tapahtumat olivat niin suosittuja, että siitä heräsi ajatus viikonvaihteen kestävästä kalastuskurssista. Nuorten itsensä innostamana Keuruun Urheilukalastajat päättikin järjestää ensimmäisen kalastuskurssin Multianjoen Vääräkoskella. Tähän pilottikurssiin kuului vetouistelua läheisellä Keurusselällä ja koskikalastusta (perho ja uistin) Vääräkoskella. Tukikohtana ja samalla yöpy-mistilana toimi läheinen Virtalankosken uittotupa. Kuljetukset hoidettiin tilausajona, mutta ruoan kurssin johtaja valmisti uittotuvalla itse. Virtalankoski on toiminut usein 3 KORTTI VARA KOHDE tukikohtanamme. Kerran olemme järjestäneet kurssin Multian Palsankoskella ja Äänekosken Kapeenkoskella sekä vetouistelukurssin Lestijärven Valkeisella. Kurssiaiheina ovat olleet mm. koskikalastus, perhonsidonta, järvikalastus, vetouistelu, onkiminen, heittokalastus, jigikalastus, kalan käsittely, ruoan valmistaminen, kalastajan varusteet, luonnonsuojelu ja turvallisuus vesillä. Kurssien koko on ollut maksimissaan 16 nuorta. Joka kerta nämä kurssit ovat tulleet täyteen niin nopeasti, että tällaisille kursseille voisi hyvin uskoa olevan paljonkin tarvetta. Kurssilaiset ovat olleet yläasteen ja lukion oppilaita. Kaikki kalastuskurssit on räätälöity

4 38-tuntisiksi kursseiksi ja joka kesä niiden sisältö on ollut erilainen. Kalastuskursseista oppilaat ovat saaneet niin halutessaan yläasteen tai lukion 38-tuntisen kurssin. Olemme saaneet kursseille opettajiksi Keuruun Urheilukalastajien, Keuruun Perhokalastajien, Keuruun Eläkeläisten sekä Keuruun Tyhjänpyytäjien asiantuntijoita. Lisäksi joka kesä kurssillamme on ollut opettajana päätoiminen kalastusopas. Yhteistyökumppaneina meillä ovat olleet Keuruun yläaste ja lukio sekä monta kalastusvälinevalmistajaa ja yksi kalastusvälinealan maahantuoja. Lisää rahaa olemme saaneet talkootyöllä. Kurssilaiset ovat maksaneet kalastuskurssista omavastuuosuuden. Ensi kesänä tarkoituksemme on järjestää merikalastuskurssi Kustavin vesillä tai järvikalastuskurssi Keski-Suomessa. Kuva: Jurkka Jämsä. Jussi Heikkinen (edessä) ja Eero Karjalainen tutustuivat jigikalastuksen saloihin kalastusopas Jani Himangon avustuksella. KANNATTAAKO HARJUKSIA ISTUTTAA KESKI-SUOMEEN? Erityisesti järvi-istukset tulee suunnitella huolella Pekka Sundell, Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus TE-keskuksen istutusrekisterin mukaan Keski-Suomen järviin ja jokiin on viimeisten 16 vuoden aikana istutettu yhteensä lähes 1.5 miljoonaa yksikesäistä tai sitä vanhempaa harjusta. Vuotuinen istutusmäärä on siis keskimäärin harjusta. Istukkaista 99.5 % on ollut yksikesäisiä tai yksivuotiaita. Istutuksista tehtiin 54 % virtavesiin ja 46 % järviin tai lampiin. Istutuksia tehtiin vuosittain keskimäärin 22 virtavesi- ja 13 järvialueelle. Järvien osuus harjuksen istutusalueina on viime vuosina jonkin verran lisääntynyt. Harjus on hyvin paikallinen kala ja varsin vaatelias elinympäristönsä suhteen. Siksi harjuskannan hoidon on KORTTI VARA KOHDE oltava suunnitelmallista. Keski-Suomessa vuosina tehdyistä harjusistutuksista vain noin 5 % on toteutettu ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Suunnittelemattomat istutukset tuottavat harvoin tuloksia. Erityisen tärkeää on, että istutukset tehdään alueille, jotka soveltuvat harjuksen elinalueiksi ja että istutustiheys on sopiva. Harjuksen istutusalueella veden on oltava laadultaan hyvää ja pohjan kivikkoa, joka tarjoaa suojaa ja hyvät ruokailumahdollisuudet. Istutusten onnistumismahdollisuuksia voidaan huomatta- Yksikesäisillä ja yksivuotiailla harjuksilla Keski-Suomen virtavesiin ja järvialueille vuosina tehdyt istutukset Keski-Suomen TE-keskuksen istutusrekisterin mukaan. 4

5 vasti parantaa levittämällä harjukset tasaisesti istutusalueelle. Erityisen tärkeää etukäteissuunnittelu on järviin tehtävissä harjusistutuksissa. Keski-Suomesta on mahdollista löytää alueita, missä harjus menestyy. Hyvänä esimerkkinä tästä on Rautalammin reitti, jonka harjuskanta on nopeakasvuinen ja vahva. Istutuksia kannattaa siksi Keski- Suomessa jatkaa. Alue tarjoaa mahdollisuuksia. Istutukset kannattaa kuitenkin tehdä harkiten. Vain harva alueista, joihin harjusta halutaan istuttaa, tarjoaa lajille elinmahdollisuuksia. KESKI-SUOMEEN EUROOPAN ENSIMMÄISET KOSKIKALASTUSVENEET Väkäsettömät koukut täydentävät kalastustuotetta Jarmo Kovanen, Keski-Suomen TE-keskus Kapeenkosken kalastusmatkailuisäntä Aimo Herneaho on tehnyt ennakkoluulottomasti työtä voidakseen tarjota kalastusmatkailijoille uusia elämyksiä. Kanadan ja Yhdysvaltojen virtavesillä Drift Boat koskikalastusveneet ovat olleet tuttu näky jo vuosikymmenten ajan. Suomen ja tiettävästi Euroopan ensimmäiset klassiset McKenzie-tyypin suuriin koskiin tarkoitetut koskikalastusveneet saapuivat keväällä Kapeenkoskelle Äänekoskelle. Ne ovat vankkatekoisia 0,1 tuuman alumiinista valmistettuja uppoamattomia veneitä. Niiden saaminen Suomeen ei ollut yksinkertaista; rahti ja tulli vielä kaksinkertaistivat veneiden hinnan. Myös käyttöönotto oli EU:ssa tyyppihyväksymättömälle veneelle monimutkainen prosessi. Erityisesti jokikalastukseen suunnitellut veneet tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen kalastusseikkailuun Kapeenkosken vuolailla koski- ja virta-alueilla. Veneestä voidaan kalastaa paikkoja, jonne kalastajat eivät normaalisti ulotu. Veneessä voi oppaan lisäksi olla kerrallaan kaksi tai kolme kalastajaa. Veneitä ohjaavat koskiveneen kuljettajakurssin käyneet kalastusoppaat. Herneahon mukaan kesän kokemukset osoittivat veneen toimivan odotetusti ja soveltuvan hyvin tämän kokoluokan koskille. Tuote on toiminut ja kiinnostanut kalastajia, erityisesti yrityksiä ja sille on jo muodostunut vakioasiakaskunta. Tuote on houkutellut myös uusia kalastusoppaita. Veneellä voidaan yhdistää kalastaminen ja koskenlasku. Kokemus poikkeaa selkeästi kumiveneellä tapahtuvasta laskusta. Vene soveltuu myös talvikalastukseen, koska sillä pääsee helposti sulasta jään päälle. Kapeenkoskella halutaan muutenkin olla edelläkävijöitä. Vuodenvaihteessa koskella tulevat myyntiin väkäsettömät vieheet. Väkäsen luopumisesta ei ole haittaa kenellekään, mutta siitä on suuri hyöty kalaa vapautettaessa. Herneahon mukaan väkäsellisistä koukuista olisi päästävä nopeasti eroon ainakin koskipaikoissa, muuten on turha puhua valikoivasta kalastuksesta. Haasteita löytyy järvipuolellekin, sillä sisävesien hyvänmakuiset ja terveelliset kalat ovat aliarvostettuja. Veneisiin tulisi mm. saada sumput, joissa on vaihtuva järvivesi. Saalistietojen ilmoittamisesta tulisi muodostua itsestään selvä osa kalastustapahtumaa. Kalastajien lisäksi myös kalastusoppaat ovat ihastuneet uuteen koskikalastusveneeseen. Kuva: Juha Laitinen. 5

6 KALASTUSKIELLOT JA LOHI- JA SIIKAPITOISET VESISTÖT LÖYTYVÄT NETISTÄ Valtakunnallinen palvelu kalastajien käytössä Veli-Matti Paananen, Keski-Suomen TE-keskus Keski-Suomen TE-keskuksen toimialueen ja myös koko Suomen kalastuskieltoalueet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta osoitteesta Kieltoalueista voi tilata myös paperiversion TE-keskuksesta. Keski-Suomessa on yhteensä 40 kohdetta, joissa TE-keskus on kieltänyt yleiskalastusoikeuden (onginta, pilkintä ja läänikohtaiseen viehekalastusmaksuun perustuva kalastus). Kohteet ovat ensisijaisesti istuta ja ongikohteita, joihin istutetaan vuosittain lohikaloja (järvitaimen, kirjolohi) kaupallisessa tarkoituksessa. Pelkkiin siikaistutuksiin perustuvia kieltoja ei ole myönnetty. Samasta nettiosoitteesta löytyvät myös luettelot lohija siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoista koko maasta. Näissä kohteissa onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus (läänikortti) on kielletty (KL 8 ). Keski-Suomessa näitä kohteita on tällä hetkellä 101 kpl. Luettelo saattaa muuttua koski- ja virtapaikkojen kalakannoissa mahdollisesti tapahtuvien muutosten takia. Yleisinä kriteereinä koski- ja virtapaikoille voidaan mainita, että koski on vaahtoinen, kohisevaääninen virtapaikka. Virtapaikan tunnusmerkkejä on, että ne säilyvät talvisin sulina tai heikkojäisiä (virtapaikka ei Viehekieltokohteista löytyy saaliiksi yleensä järvitaimenta ja kirjolohta. Kalastus on kuitenkin aina luvanvaraista. Kuva: Veli-Matti Paananen. kestä pilkkimistä). Virtapaikoilla veden pinta on kalteva ja vesi virtaa silminnähtävästi (vähintään cm/ s). Lisäksi veden virtaussuunta pysyy samana tuulista riippumatta (kosken niska on aina myös virtapaikka). Vesireitteihin liittyviä järviä, lampia ja järvimäisiä suvantoja sekä järvien välisiä salmia ei pidetä varsinaisina virta-alueina. Työvoima- ja elinkeinokeskus on merkinnyt koski- ja virtapaikat maastoon ainoastaan vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla. Samalla joki- tai vesireitillä voi olla useita koski- ja virta-alueita. SININEN KALA Luonnonoikku Vuosjärvestä Jarmo Kovanen, Keski-Suomen TE-keskus Sininen kala tuntuu olevan mieleinen aihe runoilijoille ja muille taiteilijoille - melkein kuin sininen hetki konsanaan. Kirjan nimeksikin se on kelvannut. Siniset ovet puolestaan ovat maailmanlaajuinen ilmiö ja Vantaalle on syntynyt jopa ravintola nimeltään Sininen Hauki. Mutta kuka on Suomen sisävesillä kuullut puhuttavan sinisistä kaloista, saatikka että olisi sellaisen itse nähnyt? Kannonkoskella kaloja ammatikseen käsittelevän Raimo Hakkaraisen ihmetys olikin suuri, kun Aleksi Tarvainen lokakuun alussa toi hänelle Vuosjärven Vipuselältä uistimella saamansa sinisen hauen. Kalan suu ja evät olivat selkeän siniset. Kalaa peratessa osoittautui, että myös kalan liha oli sinistä. Vaikka Raimon käsien kautta on paljon kalaa kulkenut, koskaan aikaisemmin hän ei ole vastaavaan erikoisuuteen törmännyt. Kalaa ei hennottu syödä, vaan se pantiin pakkaseen ja toimitettiin Jyväskylän yli- Sininen väri ei houkuttele syömään. Vieressä normaali haukifile. Kuva: Joni Tarvainen. opistolle. Valmista selitystä sinisyydelle ei ole tutkijoillakaan tarjota. Jyväskylän yliopiston lehtori Timo Marjomäki pudistelee päätään, kun häneltä selitystä tivataan: En ole moisesta ennen kuullut. Sininen väri kalan pinnassa olisi helpompi selittää, mutta lihasten sinisyys on vaikeampi juttu. Mieleen tulee jonkinlainen yksilöl- 6

7 linen aineenvaihduntahäiriö, jossa esimerkiksi maksan kyky käsitellä kalan ravinnossaan normaalisti saamia aineita on häiriintynyt. Kyllä tämä taitaa mennä luonnonoikkujen piikkiin. Kovin vaarallisesta häiriöstä ei liene kuitenkaan kysymys, sillä hauki oli ehtinyt kasvaa jo vajaa kilon kokoiseksi. Muutenkin se oli normaalikuntoinen yksilö. MITÄ KUNNOSTUKSEN JÄLKEEN? Kunnostetuille koskille hoitomaksu? Anssi Eloranta, Keski-Suomen ympäristökeskus Pelkkä virtavesialueen kunnostus ei vielä takaa onnistunutta kalataloudellista lopputulosta. Hyvä veden laatu, avoimet vaellusväylät sekä kutu- ja poikastuotantoalueet eivät aina riitä. Tarvitaan myös monipuolista ja pitkäjännitteistä hoitoa, käyttöä ja seurantaa sekä virtavesillä että järvialtailla. Lisäksi tarvitaan pyydys- ja pyyntirajoituksia. Tämä vaatimus korostuu vaelluskalojen rikkoutuneita elinkiertoja eheytettäessä. Osakaskuntien ja kalastusalueiden yhteisen kehittämis- ja hoitotoiminnan lisäksi tarvitaan myös kohdekohtaista huolintaa. Poikasistutukset ja petopyynti (petokalat, minkki) on aloitettava heti. Yleinen harhaluulo on, että virtavesiuoma ei tarvitse fyysistä kohentamista sen jälkeen, kun kunnostuskalusto on poistunut. Uoman fyysisen rakenteen kehittymistä on seurattava muutaman vuoden välein. Kuinka sitten toimia? Vesialueen omistajat voivat sopia parin vuoden välein toteutettavasta yhteisestä talkoopäivästä. Hyvä ajankohta on tulvan jälkeen vedenkorkeuden laskettua keskiveden alapuolelle. Esimerkiksi osakaskunnan hallituksen jäsenet tarkastavat virtavesikohteen tilan ja päättävät tarvittavista hoitotoimenpiteistä, lisämateriaalista ja kalustosta. Kunnostuskysymyksiin perehtyneet kalastusalueen henkilöt voivat auttaa arviointitehtävässä, täydennystoimenpiteiden suunnittelussa sekä talkootyön toteutuksessa. Kutusoraikot ovat luontaisen lisääntymisen avainalueita. Ne ovat kulutustavaraa, joka siirtyy tulvavesien mukana alavirtaan. Seuranta on osoittanut, että monet kunnostuskohteet tarvitsevat soratäydennystä viiden vuoden kuluessa kunnostuksesta. Epäsuotuisiin paikkoihin koskessa kulkeutunut sora voidaan siirtää ämpäreillä takaisin kutuun soveltuville paikoille sekä muotoilla lapiolla ja haravalla uusiksi kutusoraikoiksi. Kutualueen vaatimuksista kannattaa keskustella asiantuntijoiden kanssa tai pyytää heitä paikanpäälle. Virran mukana ajelehtii myös runsaasti luontoon kuulumatonta aineista, joka kasautuu yhdessä luontaisen materiaalin kanssa koskien ranta- ja matalikkoalueille. Kasaumat saattavat heikentää ja jopa tukkia veden virtauksen. Laajentuessaan ja jatkuessaan hyvätkin poikastuotantoalueet muuttuvat vähitellen maatuen uudeksi ranta-alueeksi. Tällaisen materiaalin poistaminen takaa suotuisten virtausten säilymisen. Edellisten lisäksi talkooryhmien toimintaan voi kuulua myös vesikasvitihentymien harventaminen, rantapuuston ja pensaston kasvun ohjaus, sivu-uomien tuotanto-olojen säilyttäminen ja polkuverkoston kehittäminen. Talkooryhmä voi parantaa myös vaellusväylän katkaisevien tierumpujen kulkukelpoisuutta. Varsin vähän on keskusteltu kunnostettujen koskikohteiden hoitovelvoitteista tai hoitomaksuista. Paljon käytettyjen kalastuskohteiden ympäristöt kuluvat enemmän kuin vähän käytettyjen. Kunnostuksessa tuotu sora kuluu nopeammin kuin vuosituhansien kuluessa pohjalle iskostunut. Tehokkaasti käytetyt ja kahlatut vedet tarvitsevat siten enemmän hoitoa. Olisi kohtuullista sisällyttää hoitokunnostuksen kulut lupahintaan, koskivuokraan tai omistajan velvoitteisiin. Työn voisi asiantuntijoiden ohjauksessa toteuttaa joko talkooporukka, omistaja ostopalveluna tai maakunnallinen koskihoitoyksikkö. Kuva: Anssi Eloranta VILLI TAI MEN Huopanankoskenkin kunnostuksessa viimeiset sorat vietiin paikoilleen käsipelissä. 7

8 PIKKUJOESTA PERHOSTELUPURO? Pienissä virtavesissä paljon hyödyntämismahdollisuuksia Jukka Syrjänen, bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto VILLI TAI MEN Pienillä virtavesillä voi olla suuri merkitys taimenten lisääntymisalueina, mutta myös kalastuskohteina. Jos purovesien merkitys lisäänty-misalueina on aliarvostettu asia, vielä vähemmän niiden mahdollisuuksia on ymmärretty kalastuskohteina. Kalastusjärjestelyt kannattaa tehdä joen tai puron luonteen mukaisesti. Kalastus tällaisilla kohteilla on parhaimmillaan yksittäisten kalastajien luonnonrauhasta, hiljaisuudesta ja joskus kalojen mulahduksista nauttimista. Mahdollisia kohteita Keski-Suomesta löytyy runsaasti. Yksi tällainen pikkujoki kiemurtelee kangasmetsien halki 15 kilometrin matkan. Joessa kohisee kymmenkunta koskea, ja koskipinta-alaa kertyy ainakin hehtaari, pudotuskorkeuttakin 65 metriä. Uoman leveys vaihtelee parista metristä suvantojen kymmeneenkin metriin. Koskipaikkoihin tarjottu pikkuperho saa taimenilta ajoittain kyytiä, mutta löytää tiensä helposti myös rantapuihin. Joki soveltuisi parhaiten kevyillä välineillä tapahtuvaan perhokalastukseen. Kalastusmatkailijat pikkujoelle tuskin kaukaa saapuisivat, mutta purokalastuksesta pitäville lähiseudun asukkaille ja etenkin lapsille joki tarjoaisi elämyksiä. Joessa elää luonnonvarainen taimenpopulaatio, ja siinä esiintyy harvakseen myös harjusta. Kivisimput piilottelevat runsaslukuisina koskien vesisammalikoissa. Haukia joen suvannoissa riittää hyvinkin syötäväksi asti. Joen kosket on aikoinaan osittain perattu, mutta aivan rännimäistä uomaa on vain osassa koskia. Uomassa on suhteellisen paljon puumateriaalia kaloille suojapaikoiksi. Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat seuranneet jokea sähkökalastuksin vuodesta 2000 lähtien. Kesänvanhoja taimenen poikasia löytyy vuosittain ainakin yhdestä koskesta. Samassa koskessa on näkynyt myös kutupesiä. Joen taimenpopulaatio lienee paikallinen. Sen suojelun ja hoidon kannalta olisi oleellista, että rantametsät saisivat kasvaa ja kaatua ajallaan jokeen. Perattujen uomankohtien kunnostus parantaisi kalastusmahdollisuuksia. Vedenlaadun tulisi pysyä ainakin nykytasolla. Mato-onginnan kieltämiseksi joki tulisi määritellä lohipitoiseksi vedeksi. Viehekalastuksessa tulisi käyttää väkäsettömiä koukkuja ja taimenen alamitta tulisi nostaa 50 sekä harjuksen alamitta 35 senttimetriin. Vielä paremmin joen arvoa nostaisi luonnontaimenten Nuoren kalastajan on helppo kahlailla ja ohjailla perhoa pikkujoella. Kuva: Jukka Syrjänen. täysrauhoitus. Tällöin kaikki saalistaimenet laskettaisiin takaisin jokeen. Taimenkanta ei kaipaa tuki-istutuksia, jos taimenten tappamista kalastuksessa vältetään. Tämän pikkujoen arvoa kalastuskohteena nostaa myös se, että lähes kaikki perhoon narahtavat taimenet ovat luonnonvaraisia. Kalatalousyksikön uudet yhteystiedot Kalatalousjohtaja Matti Sipponen puh , Kalastusbiologi Jarmo Kovanen puh , Piirikalastusmestari Veli-Matti Paananen puh , Tarkastaja Marketta Kiviluoto puh , Faksi

9 OSA TE-KESKUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ MAKSULLISIA Sääntöpäätösten hinta ennallaan Veli-Matti Paananen, Keski-Suomen TE-keskus Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetus muuttui vuoden 2005 alusta ja aiheutti joidenkin TE-keskuksen päätösten hintaan korotuksia. Eniten kallistui onginta,- pilkintä- ja viehekalastuskielto, jonka uusi kiinteä hinta on 300 euroa. Hinnan nousu johtuu mm. siitä, että TE-keskuksen on julkaistava asiaa koskeva kuulutus virallisessa lehdessä. Osakaskuntien sääntöjen hyväksyminen maksaa edelleen 90 euroa. Päätös osakaskunnan sääntöjen vahvistamatta jättämisestä on kuitenkin maksuton. Tietyistä päätöksistä TE-keskus perii ajan käyttöön perustuvan maksun (35 euroa/tunti). Näitä päätöksiä ovat: Kalojen ja rapujen kotiutus- ja siirtoistutuslupa: (KL 121 ) On muistettava, että kalojen ja rapujen siirtoistutus vaatii aina luvan. Lisäksi lupa vaaditaan aina mm. silloin, kun vesistöön istutetaan kalalajia tai sen kantaa, jota siellä ei ennestään ole. Kalastuslaista poikkeava kalastus: (KL 37 ja 38 ) Käsittää mm. kalastuksen ja ravustuksen rauhoitusaikana ja sähkökalastuksen. Tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteita koskevien ohjelmien hyväksyminen TE-keskuksesta saa lisäksi valantehneille kalastuksenvalvojille tarkoitettuja kalastuksenvalvojan tunnuskortteja ja merkkejä 5 euron kappalehintaan. Näiden hinta on aiempaa halvempi. OSAKASKUNTIEN OSOITTEET AJANTASALLE Sähköpostiosoitteet mukaan! Veli-Matti Paananen, Keski-Suomen TE-keskus TE-keskuksessa ylläpidetään luetteloa osakaskuntien yhteyshenkilöistä. Yhteisaluelaki edellyttää osakaskuntaa toimittamaan hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai toimitsijan osoitetiedot TE-keskukselle ja maanmittaustoimistolle. Osoitetietojen puuttuminen tai vanhentuminen hidastaa monien asioiden hoitamista. Muuttuneiden osoite- tai puhelinnumerotietojen päivitys tulisi tehdä viipymättä TE-keskukseen. Tiedonkulku on mm. edunvalvontaan liittyvissä asioissa kaikkien etujen mukaista. Ilmoituksen voi tehdä kalatalousyksikköön Veli-Matti Paanaselle, puh , fax tai sähköpostilla TE-keskus ottaa vastaan mielellään myös osakaskuntien sähköpostiosoitteita, sillä yhteydenpito tapahtuu nykyään yhä enemmän sähköpostilla. Kiitämme yhteistyöstä ja toivotamme rauhaisaa joulunaikaa! Matti, Jarmo, Veli-Matti ja Marketta kalatalousyksiköstä Mullonen Mullonen on Keski-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksikön internetjulkaisu. Päätoimittaja Jarmo Kovanen Sisältö- ja jakelutoiveet puhelin Ulkoasu Tiina Riuttanen, Keski-Suomen TE-keskus, kalatalousyksikkö, Cygnaeuksenkatu 1, PL 44, Jyväskylä, Hanke on saanut avustusta kalastuksenhoitomaksuvaroista. KORTTI VARA KOHDE 9

KYYVEDEN KALASTUSALUE KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

KYYVEDEN KALASTUSALUE KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 KYYVEDEN KALASTUSALUE KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 ANTTI VAIKKINEN 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 A. PERUSTIETO-OSA 2. KALASTUSALUEEN KUVAUS...2 2.1 ALUEEN KUVAUS...2 2.2 VESISTÖKUVAUS...2

Lisätiedot

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Pentti Valkeajärvi, Jukka Syrjänen ja Petri Heinimaa Konneveden kalatutkimus ry 2013 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Suunnitelma-alueen kuvaus 4 3.

Lisätiedot

INARIN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

INARIN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA INARIN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA INARIN KALASTUSALUE 2007 www.inarinkalastusalue.fi 2 SISÄLLYS A. PERUSOSA... 3 1. Johdanto... 3 2. Kalastusalueen vesistöt... 3 2.1 Paatsjoen vesistöalue...

Lisätiedot

Näyttelijä erämaan vankina Inarissa. Miten luparahat käytetään? Nuorille ilmainen kalastuspäivä Eräammattilaisten kohdevinkit Lapissa

Näyttelijä erämaan vankina Inarissa. Miten luparahat käytetään? Nuorille ilmainen kalastuspäivä Eräammattilaisten kohdevinkit Lapissa 2010 Metsähallituksen lehti kalastajille Miten luparahat käytetään? Nuorille ilmainen kalastuspäivä Eräammattilaisten kohdevinkit Lapissa Näyttelijä erämaan vankina Inarissa Kaikki luvat Kaikki virkistyskalastuskohteet

Lisätiedot

APAJA. Kalastus ja metsästys elämäntavasta harrastukseksi. Poroparlamentti on poroelinkeinon ylin päättävä elin

APAJA. Kalastus ja metsästys elämäntavasta harrastukseksi. Poroparlamentti on poroelinkeinon ylin päättävä elin APAJA Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 2/2007 Kalastus ja metsästys elämäntavasta harrastukseksi Poroparlamentti on poroelinkeinon ylin päättävä elin Lohi-istutuksissa uusia ongelmia

Lisätiedot

Kalataloudelliset istutus ja maksuvelvoitteet Kalamiehet ry:n kurssi sekä Järvet Iktyonomipäivien koulutusteema Tampere 24. 25.11.

Kalataloudelliset istutus ja maksuvelvoitteet Kalamiehet ry:n kurssi sekä Järvet Iktyonomipäivien koulutusteema Tampere 24. 25.11. Kalataloudelliset istutus ja maksuvelvoitteet Kalamiehet ry:n kurssi sekä Järvet Iktyonomipäivien koulutusteema Tampere 24. 25.11.2004 OHJELMA Keskiviikko 24.11. 12.00 Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE

RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE - 1 - RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE Käyttö- ja hoitosuunnitelma III Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry 2007 - 2 - - 3 - Yhteystiedot: Rasvanki-Virmasveden kalastusalue

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

Nilakan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma III

Nilakan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma III Nilakan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma III Pohjois-Savon Kalatalouskeskus 2011 - 2 - Yhteystiedot: Nilakan kalastusalue 2011 Hallituksen pj. Seppo Sistonen Paanaslahdentie 14, 72530 Säviäntaipale,

Lisätiedot

Ihmisen luontosuhteen muutos ja kalastusmatkailun kehittyminen Suomessa

Ihmisen luontosuhteen muutos ja kalastusmatkailun kehittyminen Suomessa Ihmisen luontosuhteen muutos ja kalastusmatkailun kehittyminen Suomessa Riitta Puhakka Joensuun yliopisto, maantieteen laitos Ville Salonen Joensuun yliopisto, maantieteen laitos Yhteiskunnan rakennemuutoksen

Lisätiedot

APAJA. Yrittäjä menestyy erikoistumalla. Tutkimusohjelmat käyntiin. Virusinfektiot haahkojen harmina

APAJA. Yrittäjä menestyy erikoistumalla. Tutkimusohjelmat käyntiin. Virusinfektiot haahkojen harmina APAJA Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1/2006 Yrittäjä menestyy erikoistumalla Tutkimusohjelmat käyntiin Virusinfektiot haahkojen harmina Koulutuksen ja tutkimuslaitoksen yhteistyö

Lisätiedot

Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020

Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020 Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020 ProAgria Pirkanmaa ry Pirkanmaan kalatalouskeskus Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 2 KALASTUSALUEEN PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA Anna Nurmi Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Tervetuloa kalastamaan.

Tervetuloa kalastamaan. 2009 Sisällysluettelo Tervetuloa kalastamaan 3 Kalastuskohteet 4 Kartta 5 Orvis Pro Shop Fiskars 6 Palvelut ja majoitus 7 Fiskarsin joki 8 Alakoski 9 Risslaån 10 Risslan putous 11 Kvarnbyån 12 Slickolammi

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005 Kuvalähde: http://www.maretarium.fi Pasi Kauppinen KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS 2005 2 KUVAILULEHTI Kalastusalueen nimi: Vuohijärven kalastusalue

Lisätiedot

Toimintaopas kalastusalueille

Toimintaopas kalastusalueille Keski-Suomen TE-keskuksen julkaisuja B2 Marketta Kiviluoto Jarmo Kovanen Toimintaopas kalastusalueille Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen julkaisuja B2 Marketta Kiviluoto Jarmo Kovanen

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.....2 1. SELVITYSOSA... 3 1.1 Kuvailulehti... 3 1.2 Yleiskuvaus alueesta... 4 1.3 Kalavedet... 4 1.3.1 Veden laatu...

Lisätiedot

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Opinnäyte BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Kivistö Lillemor, Ylönen Camilla Kalastuksen ja ympäristön kehittämisohjelma TURUN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEENVETO Kalastuksen ja ympäristön

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA Sisältö Tiivistelmä... 1 Summary... 3 Johdanto... 4 1. Taustaa... 5 1.1. Matkustus Suomeen... 5 1.2. Suomen kalastusmatkailun

Lisätiedot

VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN

VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 162/2007 Hanna Häkkinen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa mahdollista paikkaa

Lisätiedot

Puroista syntyy virtapienvesihanke 2009-2011

Puroista syntyy virtapienvesihanke 2009-2011 1 Puroista syntyy virtapienvesihanke 2009-2011 LOPPURAPORTTI Teemu Tuovinen / SLL 2 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA... 3 2. HANKEALUE...4 2.1 Pääasiallinen hankkeen kohdealue...4 2.1.1 Karvianjoen vesistöalue...4 2.1.2

Lisätiedot

Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006

Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006 Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006 2 Osallistujat Aaltonen Jussi Lounais Suomen kalastusalue Aulaskari Harri Uudenmaan ympäristökeskus Böhling Paula Tutkimusviestintä

Lisätiedot

MÄTI-ISTUTTAJAN OPAS LOHIKALOJEN ISTUTTAMINEN WHITLOCK-VIBERT -MÄTIRASIOISSA -KOKEMUKSIA JA OHJEITA VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYS

MÄTI-ISTUTTAJAN OPAS LOHIKALOJEN ISTUTTAMINEN WHITLOCK-VIBERT -MÄTIRASIOISSA -KOKEMUKSIA JA OHJEITA VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYS MÄTI-ISTUTTAJAN OPAS LOHIKALOJEN ISTUTTAMINEN WHITLOCK-VIBERT -MÄTIRASIOISSA -KOKEMUKSIA JA OHJEITA AKI JANATUINEN SAMPO VAINIO VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYS 2014 - 2 - Alkusanat Suomessa Itämereen laskevien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2008 Laatija: Tuire Mäki Ohjaaja: Aila Virtanen JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu?

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 331 Jukka Laitinen Asmo Honkanen Jyrki Kettunen Juha Koskela Tarja Meristö Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja

Lisätiedot

Metsähallituksen lehti kalastajille. Täältä seuraava. suurkala! Kalaopetus tuli alaluokille Ammattina kalastaja Kalastusmaksut nyt Eräluvat.

Metsähallituksen lehti kalastajille. Täältä seuraava. suurkala! Kalaopetus tuli alaluokille Ammattina kalastaja Kalastusmaksut nyt Eräluvat. 2015 Metsähallituksen lehti kalastajille Täältä seuraava suurkala! Kalaopetus tuli alaluokille Ammattina kalastaja Kalastusmaksut nyt Eräluvat.fissä 1 Eräluvat KALASTUSMAKSUT YHDESTÄ OSOITTEESTA Kalastajien

Lisätiedot

Vesialueiden saaminen ammattikalastuskäyttöön. Kalatalouden Keskusliitto 2007

Vesialueiden saaminen ammattikalastuskäyttöön. Kalatalouden Keskusliitto 2007 Vesialueiden saaminen ammattikalastuskäyttöön Kalatalouden Keskusliitto 2007 Vesialueiden saaminen ammattikalastuskäyttöön Sisällysluettelo Sivu 1. Ammattikalastuslupien myöntämisen lainsäädännöllinen

Lisätiedot

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Siuntionjoen kalastusalue SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Laatinut: Juhani Niinimäki ja Pasi Kauppinen, Kala- ja Vesitutkimus Oy Hyväksytty18.4.2005 kalastusalueen kokouksessa 2

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot