Merkkituote liikelahjana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkkituote liikelahjana"

Transkriptio

1 Merkkituote liikelahjana

2 PR-hankkeet ja niiden tavoitteet Yrityksissä toteutetaan erilaisia PR- hankkeita koko ajan: menekinedistämiskampanjat, henkilöstön koulutushankkeet ja henkilöstölahjat, TYKY-projektit ja sisäinen markkinointi. Luonnollisesti myös yhteistyökumppanit tulee huomioida. Jokaisella hankkeella on jokin tavoite. Haluamme myydä enemmän, kehittää henkilöstön osaamista, vähentää muutosvastarintaa tai parantaa ihmisten hyvinvointia ja työssä jaksamista. Nämä ovat kaikki tärkeitä tavoitteita. Onnistumisen mahdollisuudet paranevat, kun tavoitteemme on selkeä ja asetamme sen saavuttamisen tärkeysjärjestyksessä ykköseksi. Vesa Vartiainen merkkituotteet.com 2

3

4 Jaetaanko esineitä vai tavoitellaanko PR-hyötyä? Puhuttaessa liikelahjoista nousee usein esiin kaksi toisiaan vastaan taistelevaa asiaa: hankkeen todellinen PR-tavoite ja haluttomuus käyttää tavoitteen saavuttamiseksi riittävästi rahaa. Ajatellaan, että jos hankkeeseen sopiva lahjaesine on esimerkiksi taskulamppu, niin lamppu kuin lamppu ajaa asian. Seuraavaksi kilpailutetaan kaikki taskulamppujen myyjät. Edullisin tarjous, eli halvin tuote, voittaa. Rahaa säästyy, mutta pieleen menee. Ajatus siitä, että hankkisimme jonkin esineen vain jaettavaksi, on perusteiltaan virheellinen. Asia pitäisi nähdä niin, että yritys käyttää varojaan myönteisen PR-vaikutuksen hankkimiseen. On pystyttävä erottamaan toisistaan esine ominaisuuksineen ja lahjaesineen tuottama PR-hyöty. Yrityksen myynnille, tuotannolle ja laadulle asetetaan aina tavoitteet. Myös markkinoinnille asetetaan tavoitteita. Millä aikavälillä markkinointi-investointi maksaa itsensä takaisin? Liikelahja on osa markkinointia, joten sen antamisella on oltava myös tavoite. Kun tavoite on tiedostettu, on helpompaa löytää sen saavuttamisen mahdollistava lahjaesine. Esineitä voidaan loputtomasti vertailla hinnan ja tuoteominaisuuksien perusteella, mutta PR-hyödyt eivät löydy tuoteominaisuuksista tai kustannussäästöistä, vaan esimerkiksi lahjaesineen brändin arvosta ja käyttökelpoisuudesta. 4

5 PR-hyödyt ja PR-haitat PR-hankkeeseen, kuten liikelahjaan, käytetty raha voi kääntyä käyttäjäänsä vastaan. Alkuperäinen tarkoitus on tehdä positiivinen vaikutus. Tai ainakin pitäisi olla. Tuskin kukaan haluaa käyttää yhtiönsä varoja aiheuttaakseen PR-haittaa. Kuitenkin antamalla lahjan, joka rikkoutuu käytössä, hyöty kääntyy helposti haitaksi. Saajan näkökulmasta katsottuna lahjan huonous on antajan, ei tuotteen valmistajan, vika. Syyllisen nimi on lasermerkattu tuotteen kylkeen. Käyttökelvoton tuote viestii arvostuksen puutteesta. PR-hankkeissa haetaan luonnollisesti suurinta mahdollista positiivista vaikutusta. Se ei ole saavutettavissa millä tahansa tuotteella. Jos haluamme vaikutuksesta pitkäaikaisen, saamme valmistautua lisäkustannuksiin. Kuten esimerkiksi lehti-ilmoituksella haetaan käytettävällä rahamäärällä suurinta mahdollista hyötyä, on liikelahjan kohdalla toimittava täsmälleen samoin. 5

6 Sisäinen markkinointi ja henkilöstön lahjat Elämä on myyntiä. Myyminen ei rajoitu omien seinien ulkopuolelle. Uudet hankkeet, tuotelinjat tai esimerkiksi uudet tietokoneohjelmat on ensin myytävä sisäisesti. Vasta kun myötäsyntyinen muutosvastarinta on voitettu, voidaan odottaa menestystä seinien ulkopuolella. Yksi tapa pehmittää maaperää on teemaan sopivan pienimuotoisen lahjan antaminen. Kyseessä voi olla myös työkyvyn ylläpitoon liittyvä hanke ja siihen olennaisesti nivoutuva tuote tai vaikka kesälahja. Yhteistyökumppani voi yhden kerran antaa lipsahduksen anteeksi, mutta henkilöstö ei tyydy tähän. Syntyy kahvipöytäkeskusteluja, joissa todetaan, että yrityksen johto ei arvosta työntekijöitä. Tarkoittaessaan hyvää, yritys saakin vihat niskoilleen. Sehän onnistuu ilmaiseksikin. Maksamme siis oikeaa rahaa siitä, että rapautamme ilmapiiriä! Olipa hanke minkälainen hyvänsä, on henkilöstölle kohdistettujen lahjojen aina täytettävä kaikkein tiukimmatkin PR-kriteerit. Valitun tuotteen tulee aina edustaa segmenttinsä ehdotonta huippua. Se ei siis tarkoita, että annettava tuote on kallein mahdollinen, vaan että se on paras alallaan. Otetaanpa esimerkki: Yksi henkilö maksa yritykselle euroa vuodessa. Yritys valitsee hänelle lahjaksi bulkkituotteen, joka maksaa 8 euroa eikä merkkituotetta, joka maksaa 16 euroa. Tuhannen ihmisen organisaatiossa säästöksi saadaan 8000 euroa. Mitä merkitystä tällä marginaalisella säästöllä on 90 miljoonan euron kokonaiskulun kannalta? Yritys säästää 8000 euroa, mutta menettää juuri sen, mitä halusi lahjan antamisella tavoitella. 6

7 7

8 Laatumielikuvan välittyminen Jos kysyisin sinulta, millaisena koet yrityksesi valmistamien tuotteiden, tai sen tuottamien palvelujen laadun, vastaisit todennäköisesti ja totuudenmukaisesti niiden olevan huippuluokkaa. Näin pitääkin olla. Poikkeuksetta yrityksen olemassaolo ja menestys nojaa hyvään palveluun ja laadukkaisiin tuotteisiin. Yhteistyötahojen kokema korkea laatumielikuva ei kuitenkaan synny pelkästään korkealaatuisista tuotteista tai palveluista, vaan myös kaikesta yrityksen viestinnästä. Liikelahja on tärkeä osa sitä viestintää, jolla laatumielikuvaa viedään eteenpäin. 8

9 Arvojen mukainen lahja Arvot ohjaavat yritysten ja yhteisöjen päätöksentekoa ja toimintaa. Tärkeinä koetaan esimerkiksi yhteisöllisyys, ympäristönsuojelu, tasa-arvo, yksilön arvostus ja innovatiivisuus. Liikelahja kertoo antajansa arvoista. Lahjaksi annettavan tuotteen valinta tulee aina suorittaa arvojen kautta. Mikäli emme toimi julkilausuttujen arvojemme mukaisesti, voidaan perustellusti kysyä, mikä niiden merkitys on? Asetettujen arvojen mukaan toimiminen ei aina ole helppoa. PR-hankkeita toteuttaessamme saamme erinomaisen tilaisuuden näyttää sen, että kirjatut arvot on sisäistetty, eivätkä ne ole pelkkää sanahelinää. Mitkä ovat sinun yrityksesi arvot? 9

10 Asetettu tavoite ja siinä pitäytyminen Lähdetäänpä sitten toteuttamaan hanketta, johon tarvitaan liikelahja. Meillä on selkeä PR-tavoite. Haluamme, että se toteutuu. Pitkän harkinnan jälkeen löydämme hankkeeseen parhaalla mahdollisella tavalla soveltuvan tuotteen. Kaikki hyvin. Kyllä, vaikka hankkeeseen tuntuu kuluvan aiottua enemmän rahaa. Tuntuu, että hankkeessa pitäisi voida säästää. Epäonnistuminen merkitsee säästöpäätöksen jälkeen hankkeeseen varattujen rahojen menevän hukkaan, koska tavoitetta ei saavuteta. Lisäksi väärässä paikassa säästäminen altistaa meidät epäonnistumisesta johtuville PR-haitoille. No mitä sitten tapahtuu? Yhtäkkiä aiemmin asetettu PR-tavoite on merkityksetön, ja tärkeää on vain säästää rahaa. Olemme kesken kaiken asettaneet uuden tavoitteen, jolla ei ole mitään tekemistä alkuperäisen PR-tavoitteen kanssa. Uusi, tärkeämpi tavoite on rahan säästäminen. Tärkeämpää olisi kuitenkin miettiä, miten hankkeen käy: Onnistuuko vai epäonnistuuko se. 10

11 Viinipullo vai pitkä jälkimaku? Usein kuulee sanottavan, että on parasta antaa lahjaksi jotain sellaista, mitä ihmiset haluavat. Kaunis ajatus, mutta se on valitettavasti käyttökelvoton. Miten voisimme tietää, mitä kukin yksittäinen lahjansaaja haluaa? Jos lahjan saajia on 200, meillä on 200 eri toivetta. Monesti tässä vaiheessa aikaa on kulunut niin paljon, että hätäratkaisuna päädytään hankkimaan viiniä, kuten niin monta kertaa aiemminkin! Hyvä ratkaisu lahjan saajan, mutta ei yrityksesi kannalta. muistona mukavasta illasta. Lisäksi pullon etiketti paljastaa lahjan saajan nauttiman arvostuksen. Tärkeää on miettiä sitä, mikä tuottaa yritykselle ajallisesti pisimmän PR-hyödyn, eikä sitä, mikä tuottaa saajalle suurimman hetkellisen mielihyvän. Pullo viiniä tuottaa vain lyhytkestoisen PR-hyödyn, ja senkin vain siinä tapauksessa, että viini vastaa saajan makutottumuksia. Yksi pitää punaviinistä ja toinen valkoviinistä.. Kun viemme yhteistyökumppanin lounaalle, emme voi hänen puolestaan päättää, mikä hänen lempiruokansa on. Sama pätee myös lahjaviineihin. Vaikka osuisimme viinin hankinnassa kohdalleen, ei myönteisestä vaikutuksesta ole muutaman viikon jälkeen muuta kuin muisto jäljellä. Kukaan ei säilytä tyhjää pulloa 11

12 Liikelahja on investointi Olen joitakin kertoja saanut kuulla yrityksen tehneen päätöksen lopettaa liikelahjojen jakaminen tuhlauksena. Sanojen jakaminen ja tuhlaaminen käyttö kertoo siitä, ettei asiaa ole mietitty loppuun asti. Kaikki yritykset harjoittavat markkinointia. Markkinoinnilla edistämme tuotteidemme tai palvelujemme kysyntää. Markkinointi ei ole tuhlaamista. Markkinointiin käytetyt varat ovat investointeja, joille asetetaan tuotto-odotuksia. Liikelahja on osa yrityksen markkinointia. Tällöin se on myös osa yrityksen investointeja. Otetaanpa tähän vertaus markkinoinnin toiselta osa-alueelta, lehti-ilmoittelusta: Yritys X suunnittelee myyvänsä otsalamppua enemmän vuodessa kuin ennen. Jotta kampanjassa on riittävästi tehoa he päättävät julkaista ilmoitussarjan valtakunnan johtavassa teknisessä aikakauslehdessä. Saadessaan selville kampanjan kustannukset he luopuvat alkuperäisestä ajatuksesta ja julkaisevat ilmoitukset Kälviän maamiesseuran kerholehdessä, koska se on edullisempaa. Investoidaanko siis kampanjaan, jonka teho riittää alkuperäisen tavoitteen saavuttamiseen vai edulliseen kampanjaan, joka näyttää kustannusvertailussa hyvältä, mutta joka ei tavoita ketään? Tämä pätee myös liikelahjoissa. Investoiminen ei ole tuhlaamista. Investoinnilla on aina konkreettinen tavoite. Ja tavoitetta ei saavuteta ilman oikein mitoitettua investointia. 12

13

14 Onko liikelahjalla kontaktihinta? Markkinointi on kokonaisuus. Yritys viestii toiminnastaan monin eri keinoin: ilmoittelulla, tv-mainonnalla, nettisivuillaan yms. Näilläe kaikille medioille on yhteistä se, että tehoa tarkastellaan kulujen ja näkyvyyden suhteen. Näin pitää menetellä myös liikelahjojen osalta. Liikelahjalla lähestymme poikkeuksetta juuri kaikkein tärkeimpiä tai potentiaalisimpia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Heitä, jotka tunnemme nimeltä. Tällöin ei ole merkityksetöntä, mitä kädestämme ojennamme. No mikä on kustannustehokasta ja mikä ei? Jos annamme lahjaksi kelvottoman kuuden euron viinipullon, on kontaktihinta kuusi euroa, eli kohtuuton. Tämän päälle saat pahimmassa tapauksessa viiniasiantuntijan maineen... Jos käytät varat Yhdysvalloissa valmistettuun Magliteen, joka maksaa alle 9 euroa, ja kestää eliniän, on kontaktihinta mitätön. Vuosi toisensa jälkeen, jokaisella käyttökerralla, lahjan saaja kokee iloa ja näkee tuotteen kylkeen kaiverretun antajan nimen. Samalla ropisee myönteistä, kumuloituvaa PR-vaikutusta. Kumpaahan näistä kannattaa tavoitella? 14

15 Väline on viesti (Marshall McLuhan) Kaikella yrityksen viestinnällä on sisältö ja merkitys. Olkoon viestintä sähköistä, painettua tai puhuttua. Tämä pätee myös antamiimme lahjoihin. Ne ovat mainonnan ja muun markkinoinnin erittäin henkilökohtainen jatkumo. Antamamme lahjat ovat välineitä, joissa on viesti ja merkitys, jonka lahjan saaja ymmärtää välittömästi ja alitajuisesti jo ennen pakkauksen sisältöön tutustumista. Aivan kuten tavatessamme ihmisen ensimmäisen kerran, muodostamme hänestä alitajuisesti käsityksen. Muodostamme sen kaikesta muustakin ensi kertaa eteemme tulevasta myös saamistamme lahjaesineistä. Tämän ensikäsityksen muuttaminen muuksi on mahdotonta. Ensivaikutelma tehdään vain kerran. Annettava lahja on valittava huolellisesti. Laadukas merkkituote on väline. Lahjan antaminen on viesti. Kerromme sen välityksellä itsestämme ja edustamastamme organisaatiosta. Ei ole yhdentekevää, mitä me silloin viestitämme. 15

16

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön on kooste artikkeleista, joissa käsittelen sitä kuinka voimme arjessamme tehdä päätöksiä ja valintoja jotta uusi maailma olisi mahdollinen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen.

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. Alle on listattu monia yleisiä kysymyksiä ja väittämiä, joita liiton tai yhdistyksen henkilöt usein

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE Hakukoneoptimointiopas viestijälle kertoo viestinnästä ja markkinoinnista päättävälle henkilölle perusasiat hakukoneoptimoinnista. Opas on koottu sarjasta blogipostauksia

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Tuotteistamisen perusteet

Tuotteistamisen perusteet Jari Parantainen Tuotteistamisen perusteet 1 Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi DISTE Ediste tuotteistaa asiantuntijapalveluita Suomen kokenein tuotteistaja, DI Jari Parantainen perusti ensimmäisen

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot