RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 6 4 AGORA -HANKE 7 5 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 6 LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 9 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIRKKOTIEN ALUE 10 8 SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA 12 9 SELITYS KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 10 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN 16 TYÖAIKAKORVAUKSET 11 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT AVUSTUSHAKEMUS PUTKOSENPURON METSÄTIEN 19 PERUSKORJAUKSEEN 13 PIENHANKINTAOHJEET TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄN 23 KÄYTTÖÖNOTTO 15 IRTAIMISTON OSTAMINEN VAUHTISAUKKO OY:LTÄ KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDEN POISTO SENIORIVIRTAA OY:N HALLINNOLLISTEN ASIOIDEN 27 HOIDON JÄRJESTÄMINEN 18 EDUSTAJA KUNTAPÄIVILLE KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA 30 VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 20 KUNNANHALLITUKSEN VAALI TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI RAKENTAMISLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI PALVELULAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI 37 TOIMIKAUDEKSI LAUTAMIESTEN VAALI KÄRÄJÄOIKEUTEEN 38 TOIMIKAUDEKSI KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN 39 VAALI TOIMIKAUDEKSI PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA 40

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VARAJÄSENEN VAALI 29 JÄSEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN KUNNANVALTUUSTON KOKOUSAJAT JA 42 KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN 31 ILMOITUSASIAT 43

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Mauno 13:00-15:37 puh.joht. Heikkinen Hilkka 13:00-15:37 varapj Härkönen Jorma 13:00-15:37 jäsen pöytäkirjantark. Juntunen Anja 13:00-15:37 jäsen pöytäkirjantark. Oikarinen Olavi 13:00-15:37 jäsen Tolonen Tarja 13:00-15:37 jäsen Vuoti Marketta 13:00-15:37 jäsen MUU Kurkinen Yrjö 13:00-15:37 kvalt pj Tolonen Helka 13:00-15:37 kvalt I varapj Karppinen Leila 13:00-15:37 kvalt II varapj Härkönen Terttu 13:00-15:37 esittelijä/pöytäk.pit äjä Kurth Marika 13:04-13:28 asiantuntija 4 Kemppainen Pentti - asiantuntija 12 ALLEKIRJOITUKSET Mauno Heikkinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä :t 1-9 ja KÄSITELLYT ASIAT 1-31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Anja Juntunen Jorma Härkönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Lea Lukkari, arkistonhoitaja Liite 8 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 1 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen ja tarkennuk sen mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouk sia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 2 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan niin, että se voidaan pitää nähtävillä kokousta seuraavan viikon 1. arkipäivänä, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Yhteispalvelupisteessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan Pöytäkirja pidetään nähtävillä perjantaina Pykälän 3 osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pidetään nähtävillä Valittiin Jorma Härkönen ja Anja Juntunen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 3 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanrakennusmestarin päätös , 31. Päätöksellä hyväksytty FCG Planekon tarjous kaavamuutoksen laatimisesta alueelle Kirkkotie, Aholantie ja Saukontie. Kokonaishinta alv 0 sekä maasto-, kokous- tai neuvottelukäynnit à 700 alv 0. 2) Kunnanrakennusmestarin päätös , 28. Frisbeegolf -radan suunnittelu sekä kalustehankinnat. Hyväksytty Discmania Oy:n tarjous. Hinta 4 784,74, alv 0. 3) Etuosto-oikeuden käyttämistä koskeva päätös. Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeutta Kivioja Rno 266:3 tilan määräalan kaupassa. 4) Va. kunnanjohtajan päätös Jokikylän kyläyhdistys ry:lle myönnetty toimiville kyläyhdistyksille tarkoitettua avustusta ) Va. kunnanjohtajan päätös kuntatodistuksen nostamisesta maksuvalmiuden ylläpitoon ajalle Määrä , kor ko 2,9 %. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AGORA -HANKE KHALL 4 Opetusministeriö myönsi Ristijärven kunnalle euroa käytettäväksi Ristijärven kunnan ja Kajaanin yliopistokeskuksen yhteistyönä kehi tettävän taiteen ja kulttuurin senioriakatemian kehittämistyöstä ai heutuviin kustannuksiin, erityisesti kasvavan senioriväestön tarpei siin soveltuvien oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittämiseen ot taen huomioon hankkeen aiemmat tavoitteet. Esiselvityshanke on päättynyt vuoden loppuun. Työhön liittyvä loppuseminaari järjesttiin Ristijärvellä ja Kajaanissa Emeritusprofessori Ilkka Huovio oli esittelemässä hankkeen etenemistä valtuustolle Tuolloin esiteltiin myös Agoran rakennuksen alustavat ti lasuunnitelmat. 1. vaiheena Agoran toteutuksessa on arkkitehtikilpailun käynnistäminen. Kustan nuksiltaan edullisin on ns. suppea arkkitehtikilpailu, jossa kilpailun kohde tehtävän asettelun tai kohteen laajuuden osalta on ra jat tu ei kä edel lytä kilpailun järjestäjältä tai siihen osallistuvilta laajoja kil pai lu asia kir jo ja. Oheismateriaalina jaettu Suppea arkkitehtuurikilpailu -ohje. Projektipäällikkö Marika Kurth on paikalla kokouksessa selostamassa esiselvityshankkeen tuloksia ja Agora -hankkeen rahoitusmahdollisuuksia. Päätösehdotus kokouksessa kuullun selostuksen ja käydyn keskustelun jälkeen. Kunnanhallitus palauttaa asian valmisteluun, jossa selvitetään hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdot: Marika Kurth oli kokouksessa tämän asiaan liittyvän keskustelun ajan klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 5 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja, puh Päätökset : 35 Talouden toteutuma ajalla Tuloveroprosentti vuodelle Kiinteistöveroprosentit vuodelle Päätökset : 41 Kainuun maakunnan ja kuntien tukipalveluiden järjestämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen 42 Hallintosäännön muutos 43 Talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelma vv Antolainan myöntämisvaltuus vuoden 2008 talousarvioon. 45 Kunnanjohtajan viran täyttäminen Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kokouksen päätökset on pantu täytäntöön ajallaan. Kokouksen päätösten osalta lukuun ottamatta 45 pykälää kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätökset ovat syntyneet lail li sessa järjestyksessä ja ovat lain mukaisia sekä päättää panna päätökset täytäntöön. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus 45 pykälän osalta: Kunnanhallitus katsoo, että päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja on lain mukainen sekä päättää panna päätöksen täytäntöön. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjotajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotukset. Terttu Härkönen oli esteellinen pykälän 45 täytäntöönpanon osalta.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 6 Vuoden 2009 talousarviossa on euron valtuus talousarviolainan nostamiseksi. Vs. kunnanjohtaja on pyytänyt tarjoukset niin, että tarjousaika päättyy klo Tarjouspyyntö on tehty koko määrälle seuraavin vaihtoehdoin: - laina-aika 10 v - korko 6 ja 12 kk euribor, 10 v. kiinteä korko - korkojakso 6 kk - tasalyhenteinen, lyhennys puolivuosittain. Tarjoukset on pyydetty seuraavilta rahalaitoksilta: - Oko - Sampo -pankki - Kuntien eläkevakuutus ja - Kuntarahoitus Oyj. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen: kuntarahoituksen oma 6 kk:n vii tekorko. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kaunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIRKKOTIEN ALUE KHALL 302 Ristijärven kunta käynnistää Kirkkotien alueella asemakaavan muutoksen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan katusuunnitelmien toteuttaminen alueella. Asemakaavan muutoksessa Kirkkotiellä yleisen tien aluetta (LT) levennetään sen verran, että tiesuunnitelman mukainen kevyen liikenteen väylä voidaan rakentaa tiealueelle. Kirkkotiellä levennetyn tie osuuden viereisillä tonteilla tehokkuuslukua on muutettu siten, että tonttien rakennusoikeudet pysyvät samoina. LT-alueen liittymänuolet on osoitettu katusuunnitelman mukaisesti. Kaavan valmistelusta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä (Koti-Kajaani) ja kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot asianosaisilta ja viranomaisilta. Kaava-aineisto jaettu oheismateriaalina. Valmistelija: kunnanrakennusmestari Harri Helenius, puh Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaluonnoksen jul ki sesti näh tä ville 14 vuorokauden ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtä villä koko proses sin ajan. Harri Helenius selosti asiaa kokouksen alussa. Vs. kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää aluerajauksen, laittaa kaavamuutoksen vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. KHALL 7 Osallistumis- ja arvioinitsuunnitelma on ollut nähtävillä lukien. LT-alueen merkintä korjataan. Oikea merkintä on LYT-alue. Liite 1 Ehdotus kaavamuutokseksi

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus asettaa ehdotuksen kaavamuutokseksi nähtäville 30 päivän ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA KHALL 8 Ristijärven kunnan myyntireskontrassa on sellaisia yrityssaatavia, joista ei ole odotettavissa enää suorituksia tai suoritukset eivät ole todennäköisiä. Saatavia on yhteensä (sis. alv) ,78. Poistettavien saatavien veroton määrä on ,82. Saatavien poisto reskontrasta ei tarkoita perinnän lopettamista. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää poistaa edellä selostusosssa mainitut saatavat (35 901,78 ) reskontrasta. Poisto käsitellään vuoden 2008 kirjanpidossa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus SELITYS KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 120//2008 KHALL 9 Oulun hallinto-oikeus pyytää Ristijärven kunnanhallitusta hankkimaan kunnanvaltuuston perustellun lausunnon kunnanvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen. Lausunto tulee antaa mennessä. Ristijärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus antaa lausunnon valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen (6 ). Valituksen perusteena esitetään asian puutteellinen ja virheellinen valmistelu ja kunnan omaisuuden myyminen huomattavalla alihinnalla. Liite 2 Valitus Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Ristijärven kunnanhallitus antaa valituksen johdosta seuraavan lausunnon: 1. Asian puutteellinen ja virheellinen valmistelu Saukkovaaran myyntiä vastustava, 283 henkilön allekirjoittama ja Vappu Mäkäräisen kunnanhallitukselle asian käsittelyyn toimittama nimilista jätettiin kunnanhallituksen jokaisessa käsittely vai heessa pois. Valituksessa esitetty väite on virheellinen. Nimilista toimitettiin kuntaan Dno 120/2008 ja se oli esillä kun nan hal li tuksen kokouk ses sa niin, et tä hal li tuksen jäsenillä oli mahdol li suus tutustua yk sityis koh tai sesti ni mi lis taan. Nimilistan saa pumi nen kirjat tiin kunnanhalli tuk sen pöy tä kir jaan (Ilmoitusasiat 239). Lista oli myös ennen kun nanval tuus ton kokousta nähtävillä Yhteis palvelu pis teessä, jossa jo kaisella oli halu tessaan mahdolli suus tu tustua sii hen. (liite 1 Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta ). Kunnanhallitus ei katsonut nimilistaa sellaiseksi asian valmisteluun liittyväksi oleelliseksi asiakirjaksi, että se olisi pitänyt liittää käsiteltävä nä ole van asian valmistelumateriaaliksi. Vastustavan mielenilmaisun allekirjoittaneet eivät vastustaneet varsinaisesti Sauk ko vaaran ra ken nus ten ja his sien myyn tiä si nän sä, vaan myymistä venäläisille ostajille. "Me ristijärveläiset allekirjoittaneet vastustamme jyrkästi Saukkovaaran myymistä venäläisille ostajille." Nimilista oli valtuutettujen luettavissa myös valtuuston kokouksessa.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuutetuille jaettu nimilistan 1. sivu oli todiste siitä, että asia saatettiin valtuutetuille tiedoksi ja heillä oli mahdollisuus ottaa se huomioon päätöstä tehdessään. Sillä, keiden kuntalaisten nimiä listan muil la si vuilla oli, ei ollut vaikutusta valtuuston päätöksentekoon. Valtuusto äänesti nimilistan liittämisestä asiapykälään. Valtuuston päätös oli, että nimilistaa ei liitetä pykälän 31 liitteeksi, mikä tarkoittaa, että valtuusto katsoi asian valmistelun olleen riittävää. Asiapykälään liittämisen sijaan ao. lista kirjattiin valtuuston pöytäkirjaan valtuustolle tiedoksi saa tet tui hin asioi hin (lii te 2 Ote kun nan val tuus ton pöy tä kir jasta ). Kunnanhallitus katsoo, että Saukkovaaran rakennusten ja hissien myynnin valmistelu ei ole ollut virheellistä ja että valtuustolla on ollut käy tet tä vis sään asian ratkaisemiseksi tarvittava ja riittävä tieto. 2. Kunnan omaisuuden myynti huomattavalla alihinnalla Kaupan kohteena oleva irtain omaisuus on (rakennukset ja rakennelmat) keskeisten rakennusten (ravintola ja hotelli) osalta kunnoltaan huo noa ei kä menestyvä liiketoiminta myy dyis sä ra ken nuksissa ole mah dol lista il man mit tavia pe ruskor jausin ves toin te ja. Kauppaan ei sisälly maa-alueita. Ristijärven kunnan vuoden 2008 ta lous ar viossa pe rus kor jaus in vestoin teihin kahdelle vuodel le oli va rat tu net tomää räl tään euroa. Inves tointeihin ryhty mi sen edelly tykse nä on ol lut va kitui sen yrittäjän löyty minen tiloihin. Ristijärven kunta ei yrityksistä huolimatta ole saanut Saukkovaaralle vakiinnutettua yritystoimintaa.vuoden 2005 jälkeen Saukko vaa ra on ol lut vuok rattuna kahdelle eri yrittäjälle. Tämä on ollut kun nal le talou delli sesti epäedullista. Valtuuston hyväk symän kaupan mukaisesti kauppahinta on euroa ja lisäksi yrittäjät suorittavat kunnan sijaan perus kor jausinvestoinnit. Huomioiden rakennusten vaatimat korjausinvestoinnit ja saatu kauppa hin ta, kun nan hal litus katsoo, että kauppa ei ole alihintainen. Saukko Holidays Oy on merkitty kaupparekisteriin (y-tunnus ), toimialana Hotellit. Valtuusto ei ole päätöstä tehdessään edellyttänyt yksityiskohtaista tietoa yhtiöjärjestyksen sisällöstä tai osakepääomasta. Ristijärven kunnanhallitus pyytää Oulun hallinto-oikeutta 1. käsittelemään valituksen kiireellisenä, 2. hylkäämään valituksen aiheettomana, koska päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kunnanvaltuusto ei ole päätöstä teh des sään ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös muutoinkaan ole lainvastainen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen siten, että tekstiin lisätään: Ristijärven kunta ei ole pyytänyt asian valmistelua varten lausuntoja.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TYÖAIKAKORVAUKSET KHALL 10 Ristijärven kunnassa ei ole määritelty työaikalain ulkopuolella olevia johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita. Aikaisemmin, kun osastojako oli voimassa, työaikalain ulkopuolisiin luettiin osastopäälliköt ja kunnanjohtaja eli johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2005 alusta voimassa ollut henkilöstöorganisaatio ja vastuualuejako on nostanut vastaavaan asemaan uusia viranhaltijoita, kuten lasten päivähoidon ohjaajan, rakennusmestarin ja vapaa-aikaohjaajan, jotka vastaavat omasta alueestaan itsenäisesti suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa (ai kai semmin osastopäällikön alaisuudessa). He ovat myös laajennetun johtoryhmän jäseniä. Työaikalakia ( /605) sovelletaan myös virkasuhteen perusteella tehtävään työhön. Poikkeukset soveltamisalaan on esitetty 1 luvun 2 :ssä: Lakia ei sovelleta työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön taikka sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. KVTES:in III luvun 22 5.kohdan mukaan lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai- ja sunnuntaityön sekä varallaolon korvaamista koskevia, tä män sopimuksen määräyksiä ei sovelleta viranhaltijaan/työntekijään, jonka kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen katsoo ole van johtavassa tai itsenäisessä asemassa. Arvioitaessa sitä, onko viranhaltija/työnekijä johtavassa asemassa, tulee kiinnittää huomiota henkilön asemaan organisaatiossa. Osaton, toimiston jne päällikkönä toimiva henkilö on tällaisessa asemassa. Myös vastaavantasoisessa johtotehtävässä muutoin toimiva voidaan rin nastaa päällikön tehtävässä olevaan. Viranhaltija/työntekijä, jonka pääasiallinen tehtävä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa tai valvotta viensa työhön, ei pääsääntöisesti ole tässä tarkoitetussa johtavassa asemassa. Viranhaltijan/työntekijän voidaan katsoa olevan itsenäisessä asemassa, mikäli hänen tehtäviensä luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä voida riittävän tarkasti valvoa tai työajan tarkka valvonta ei ole tarkoituksenmukaista. Tällaisia viranhaltijoita ovat esimerkiksi yleen sä esi mies asemassa olevat, suunnittelu- tai tutkimustoimintaa teke vät se kä sellaiset henkilöt, jotka tekevät esim. osittain työtä virastois sa ja osit tain sen ulkopuolella (kenttätyö). Ristijärven kunnassa työaikalain ulkopuolella edellä selostetun perusteella ovat kunnanjohtaja, hallintosihteeri, kunnanrakennusmestari ja maataloussihteeri. Ajoittain viranhaltijat joutuvat työskentelemään viikolla tehtyjen pit-

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ kien työpäivien lisäksi myös viikonloppuisin. Keskustelussa on ol lut, että myös työaikalain ulkopuoliset viranhaltijat olisivat oikeutettuja korvaukseen työajan ylityksistä (johtoryhmä ). Kor vaus oli si tunti tun nista. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 1. työaikalain ulkopuolisia johtavia viran haltijoita Ristijärvellä ovat kunnanjohtaja, hallintosihteeri, kunnanrakennusmestari ja maataloussihteeri; 2. edellä kohdassa 1 mainitut johtavat viranhaltijat ovat oikeutettuja työaikakorvauksiin niin, että korvaus annetaan vastaavana vapaa-aikana ns. tunti tunnista -periaatteella. Kokonaisen päivän kestävä lisätyövapaa haetaan sähköisesti (web) ja sen myön tää esimies. Edustustilaisuuksiin tms. käytettyä aikaa ei katsota korvauksiin oikeuttavaksi työajaksi (KVTES III luku 23 Soveltamisohje). Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Oikarinen ja Terttu Härkönen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Mauno Heikkinen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja muutti ehdotuksensa seuraavaksi: Kunnanhallitus palauttaa asian valmisteluun. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan muutetun ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT KHALL 11 Peruskoulun työajoista säädetään perusopetuslaissa ja -asetuksessa seuraavasti: Perusopetuksen lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lu kuvuoden työpäivistä vä hennetään muuksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiai nen ja vapunpäivä. Milloin opetusta ei pa kottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavut taa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä. Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Jos perusopetuslain 23.3 :n perusteella joudutaan korvaamaan menetettyjä työpäiviä, koulutyö päätetään kuitenkin opetuksen järjestäjän päättämän ajankohtana. Lukuvuonna itsenäisyyspäivä on lauantaina, loppiai nen keskiviikkona ja vapunpäivä lauantaina, joten työpäiviä on 189. Työ- ja loma-aikojen suunnittelu perustuu Kainuun kuntien yhteiseen sopimukseen yhtenäistää työ- ja loma-ajat Kainuussa. Suunnitelma on laadittu neljän lukuvuoden ajalle (viimeinen ). Esitykseen ei sisälly lauantaityöpäiviä. Esityksen mukaan lukuvuoden koulutyö alkaa keskiviikkona ja päät tyy lau an taina 5.6. Syys lu ku kausi päättyy ja kevätlukukausi al kaa 7.1. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää lukuvuoden työ- ja loma-ajoista seuraavaa: Syyslukukausi työpäivää - syys loma vko 43 - joululoma Kevätlukukausi työpäivää - talviloma vko 10 - pää siäisloma Vapaapäivä Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS PUTKOSENPURON METSÄTIEN PERUSKORJAUKSEEN 207//2007 KHALL 12 Pertti Raninen on jättänyt kunnanhallitukselle selvityksen Putkosenpuron metsätien avustamisesta. Selvityksessä vedotaan kunnanjohtaja Fredrikssonin tekemiin laskelmiin ja hänen kanssaan v käytyihin keskusteluihin ao. tien avus ta misesta peruskorjauksen yhteydessä. Asiaa ei kui ten kaan tuotu tuolloin valmisteltu kunnanhallituksen päätettäväksi, vaan avus tus ta so on päätetty kunnanhallituksessa 40 %:n tasoon. Selvityksessään Raninen vaatii, että avustusasia käsitellään siten, kuin se oli alunperin tarkoitettu. Juurikan osuus verottomista kustannuksista tieyksikkölaskelman mukaan ovat 6 479,75, mistä haettu avustus 85 % on 5 507,79. Juurikan osalle jäävät kustannukset ovat 971,96 euroa. Vuonna 2006 käydystä keskustelusta hakija pyytänyt Kainuun metsä kes kuk sen lausunnon, jonka on antanut tilaisuudessa läsnä ollut met sä pal velu esimies Timo Pisto. Liite 3 Liite 4 Selvitys Kainuun metsäkeskuksen lausunto Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Kemera -tuella avustettavien teiden peruskorjauksen kunnan avustuksen tasosta ja kustannusperusteista. Päätöksen mukaan avustus on Tiehallinnon avustamilla teillä 60 % ja Kemera-avustusta saavilla teillä 40 %. Tähän mennessä maksettujen avustusten saa jien keskimääräinen omakustannus on ollut 2 052,95 vaihdellen 1 523,29 eurosta 2 629,44 euroon. Poikkeaminen kunnanhallituk sen tekemästä avustusten tasoa koskevasta päätöksestä voi daan tehdä vain painavista perustelluista syistä. Tällainen syy voi olla esim. yhtä va kitui sesti asut tua ta loutta koh ti tule vat koh tuut to mat kustan nukset ja pe rus kor jauksen välttä mät tö myys (tien kunto) pysy vän asutuksen lii ken nöinnin kannalta. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää, että Putkosenpuron metsätien avustusprosentti Kemara-avustuksen jälkeen jääviin kustannuksiin vakituisesti asutulle taloudelle on 40 %. Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Oikarinen ja Hilkka Heikkinen

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (tien osakkaita). Jorma Härkönen esitti keskustelun aikana, että avustusprosentti Putkosenpurontien osalta on 60 %. Perusteluna kohtuuttomat kustannukset yhtä vakituisesti asuttua taloutta kohti. Mauno Heikkinen kannatti. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti äänestyksen suorittamista. Äänestystapa: nimenhuutoäänestys ja äänestysesitys: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Jorma Härkösen esitystä, äänestävät "ei". Hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi jaa -ääni (Anja Juntunen) ja neljä ei-ääntä (Mauno Heikkinen, Jorma Härkönen, Tarja Tolonen ja Marketta Vuoti). Kaksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Jorma Härkösen esityksen (avustusprosentti 60).

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PIENHANKINTAOHJEET KHALL 13 Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö on uudistunut Hankintalakiin sisältyy uutena käsitteenä kansallinen kynnysarvo. Hankinnat jaetaan niiden taloudellisen arvon mukaan kolmeen ryhmään, kansalliset kynnysarvon alittaviin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin, joskin näissäkin hankinnoissa tulee käytännössä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia kilpailuolosuhteita. Kansallisen kynnysarvon suuruus on - tavara- ja palveluhankinnoissa euroa - sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa euroa ja - urakoissa euroa. Suomen kuntaliitto on julkaissut uuden suosituksen yleisiksi hankintaohjeiksi. Aikaisempi ohje oli vuodelta Yleinen hankintaohje on toiminnallinen ohje, joten se on tarkoitettu hallinnollisesti käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kunnan tai kuntayhtymän hallituksessa. Kuntien hankintatoimen organisaatiota sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa hankinta-asioissa koskevat määräykset kuuluvat käsiteltäväksi johtosäännöissä, jotka valtuusto hyväksyy. Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi on valmisteltu pienhankintaohjeet, joita noudatetaan kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Yleiset hankintaohjeet ovat valmistelussa ja ne tuo daan kun nanhallituksen hyväksyttäväksi myöhemmin. Ristijärven kunnan hankintoja säätelevä Materiaalipalveluohje on vuodelta Hankintojen toimivaltuuksia koskevat määräykset sisältyvät hallintosääntöön. Materiaalipalveluohje kumotaan kokonaisuudessaan sitten, kun yleinen hankintaohje on hyväksytty. Liite 5 Pienhankintaohje Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy liitteellä 5 esitetyt pienhankintaohjeet. Ohjeet tulevat voimaan lukien. Materiaalipalveluohjeen määräyksiä ei noudateta siltä osin, kun ne ovat hankintalain, hallintosäännön ja pienhankintaohjeen vastai sia. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO KHALL 14 Ristijärven kunnassa on ollut toimistotyötä tekevillä liukuva työaika, jossa on alunperin ollut viikon tasoittumisjakso ja seurata on ollut manuaalista. Liukuma-aika on ollut klo ja Kainuun Maakunta -kuntayhtymällä on käytössä Timecon -työajanseuranta, joka olisi mahdollista saada myös kuntien käyttöön. Kainuun Maakunta -kuntayhtymältä on saatu neljä vaihtoehtoa suuntaa antavine kustannustietoineen. Hintatiedot perustuvat aiempiin tarjouksiin. Hinnat alv 0. 1) Perinteinen työaikapääte (sis. tarvittavat oheislaitteet ja leimaukseen tarvittavat "napit". Timecon -palvelimen lisenssien laajennus (minimihankinta 100 kpl) Hinta yhteensä ilman sähköistä oviohjausta (pelkkä työajan seuranta) Hinta sähköisellä oviohjauksella (kaksi ovea) on ) IP-pohjainen työaikapääte (kytketään suoraan ATK-verkkoon) Timecon palvelimen lisenssien laajennus (minimihankinta 100 kpl) Avaimenperätunnisteet Hinta yhteensä ) -ohjelman käyttö (lisenssit omana hankintana), minimihankinta 100 kpl. Timecon -palvelimen lisenssien laajennus (minimihankinta 100 kpl). -ohjelman lisenssit (minimihankinta 100 kpl). Hinta yhteensä ) -ohjelman käyttö siten, että Kainuun maakunnan nykyisistä ohjelmalisensseistä vapautetaan tarvittava määrä Ristijärven kunnan käyttöön (n. 20 kpl). Timecon -palvelulisenssit (n. 20 kpl) ja -ohjelman lisenssit (n. 20 kpl). Hinta yhteensä 486. Liite 6 Vaihtoehdot Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää, että työajanseurantajärjestelmä hankitaan 4. vaihtoehdon mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus IRTAIMISTON OSTAMINEN VAUHTISAUKKO OY:LTÄ KHALL 213 Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti on Mika Ala-Hiiron kanssa neuvoteltu väliaikainen vuokrasopimus Saukkovaaran kiinteistön sekä koneiden ja laitteiden vuokraamista ja liiketoiminnan harjoittamisesta. Koska osa Saukkovaaran toiminnan kannalta välttämättömästä irtaimistosta on Vauhtisaukko Oy:n omistuksessa, on Vauhtisaukko Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa neuvoteltu siitä, että yhtiö myisi omistamansa irtaimiston kunnalle, jolloin ne sisältyisivät em. vuokrasopimuksen piiriin. Saukkovaaran irtaimistoluettelo on liitteenä. Irtaimiston arvioitu nykyarvolaskelma valmistuu kokoukseen mennessä. Sopimuksen tekeminen edellyttää vielä Vauhtisaukko Oy:n hallituksen ja yhtiökokouksen hyväksymisen. Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ostaa Vauhtisaukko Oy:n omistaman liitteen mukaisen irtaimiston nykyarvolaskelman mukaisella hinnalla (esitellään kokouksessa). Kauppahinnalla kuitataan kunnan ja sen konserniyhtiöiden saatavia yhtiöltä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia otetaan uudelleen käsittelyyn sen jälkeen, kun Vauhtisaukko Oy on käsitellyt asian. KHALL 223 Vauhtisaukko Oy on käsitellyt asian kokouksessaan ja se on päättänyt myydä yhtiön irtaimen omaisuuden. Irtaimistoluettelo esitellään kokouksessa ellei se ehdi valmiiksi ennen esi tyslistan postitusta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ostaa Vauhtisaukko Oy:n omistaman liitteen mukaisen irtaimiston nykyarvolaskelman mukaisella hinnalla. Kauppahinnalla kuitataan kunnan ja sen konserniyhtiöiden saatavia yhtiöltä.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanjohtaja muutti ehdotuksensa seuraavaksi: Kunta päättää erikseen sen irtaimiston ostamisesta, jota Vauhtisaukko Oy ei saa realisoitua. Lisätään irtaimistoluettelo, liite 1. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Oikarinen poistui kokoushuoneesta tä män asian käsittelyn ajaksi. Arto Tolonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päättyessä. KHALL 15 Liitteellä luettelo realisoimatta olevasta irtaimistosta, joka kunnanvaltuuston hyväksymän kauppakirjan ehdon mu kaan si sältyy ra ken nus ten kauppaan. Liite 7 Irtaimistoluettelo Va. kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa: Ristijärven kunta ostaa ravintolan ja mökkien irtaimiston euroalla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDEN POISTO KHALL 16 Juhani Kauppi on irtisanoutunut Ristijärven kunnan palveluksesta lukien. Kunnanhallitus poistaa Juhani Kaupilta Ristijärven kunnan pankkitilien käyttöoikeuden lukien. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus SENIORIVIRTAA OY:N HALLINNOLLISTEN ASIOIDEN HOIDON JÄRJESTÄMINEN KHALL 17 Ristijärven kunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiö puolestaan omistaa enemmistön rivi- ja paritalojen osakekannasta (20 asunnosta 18). Seniorivirtaa Oy:n toimitusjohtaja Harri Helenius on siirtynyt lukien Ristijärven kunnan rakennusmestarin/rakennustarkastajan virkaan. Samalla Helenius on irtisanoutunut toimitusjohtajan toimesta. Yhtiön hallitus on päättänyt, että paikallinen tilitoimisto Tili-Pajala Oy hoitaa yhtiön toimistotyöt, kirjanpidon ja asukashallinnon ainakin joulukuun 2008 ja tammikuun Seniorivirtaa Oy:llä ei ole tällä hetkellä rakennuttamiskohteita ja vastaavan mestarin kohteet ovat yhtä lukuun ottamatta valmistuneet, joten toiminta keskittyy lähinnä asuntojen vuokraustoimintaan sekä päivittäisiin asioiden hoitamiseen. Seniorivirtaa Oy esittää toiminnan jatkamiseksi mallia, jossa tilitoimisto hoitaa yhtiön asioita edellä mainittuun tapaan. Asukasvalinnat huoneistoihin tekisi Ristijärven kunnan asuntotoimikunta. Ristijärven kunta osoittaisi luottamushenkilön seuraamaan yhtiön taloutta ja toimintaa osallistumalla Seniorivirtaa Oy:n hallitusten kokouksiin. Lisäksi esille on tullut tarve muodostaa hallituksen kokoonpano uudelleen. Nykyisellään yhtiön hallituksessa on Eero Pyykkönen, Eeva Kemppainen ja Paavo Oikarinen. Seniorivirtaa Oy:n hallitus pyytää konsernijohdon (Ristijärven kunnalta) lausuntoa yhtiön hallinnollisten asioiden hoidon järjestämisestä. Valmistelija: va. kunnanjohtajan, puh Kunnanhallitus päättää selostusosassa esitetyn toimintamallin osalta seuraavaa: 1) Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista Seniorivirtaa Oy:n esittämään tapaan järjestää hallintoon liittyvät toimistotyöt myös tammikuun jälkeen. 2) Ristijärven kunnan asuntotoimikunta voi Seniorivirtaa Oy:n kanssa teh tä vän so pi muksen mukaisesti tehdä asukasvalinnat yhtiön omis ta mien asun toyhtiöiden huoneistoihin samoin kuin muihinkin konser nin ty täryh tiöiden huoneistoihin. Seniorivirtaa Oy voi valtuuttaa kunnan toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen puolestaan. Vuokrien laskutus ei siirry kunnalle. 3) Konserniohjeen mukaan kunnanjohtajalla on oikeus osallistua kunnan määräysvallassa olevan tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen kokoukseen, joten seuranta toteutuu näin konserniohjeen mukaisesti. Sen sijaan yhtiön hallitukseen voidaan yhtiöko-

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ kouksessa nimittää hallituksen jäseneksi kunnanhallituksen jäsen, jos yhtiökokous niin päättää. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus EDUSTAJA KUNTAPÄIVILLE KHALL 18 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle Jyväskylään. Kuntapäivien teema on Yhteinen vastuu - yhteinen kunta. Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Ristijärvi voi valita yhden edustajan ja tälle tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä. Kullakin varsinaisella edustajalla on kuntapäivillä päätöstä tehtäessä yksi ääni. Oikeus ottaa osaa keskusteluun kuntapäivillä on myös valtuuston ja hallituksen jäsenillä, yhdistyksen toimitusjohtajalla ja va ratoi mitusjohtajalla sekä henkilöillä, joille kuntapäivät tämän oikeu den myöntää. Kirjallinen ilmoitus kunnan edustajista ja muista osan ot tajista on tehtävä liiton hallitukselle viimeistään Vuonna 2005 varsinaisena edusjana oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varalla kunnanhallituksen edustaja. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus nimeää edustajan ja tälle varaedustajan. Kunnanhallitus nimeää edustajakseen kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varaedustajaksi kunnanhallituksen edustajan. Lisäksi kunnanjohtaja oikeutetaan osallistumaan kuntapäiville.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI KHALL 19 Valtuusto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Ristijärven kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on kaksi va rapuheenjohtajaa. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää 1) puheenjohtajan toimikaudesta 2) valita itselleen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VAALI KHALL 20 Kuntalain 19 1 momentin mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhemmästä toimikaudesta tai jäljempänä toisin säädetä. Toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on sama kuin toimielinten muiden jäsenten toimikausi. Ristijärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioi den valmistelusta; ei kä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavien toimielinten jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavan omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevien yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se - päättää kunnanhallituk sen toimikauden pituudesta ja tämän jälkeen - valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja heille kullekin hen kilökohtaisen varajäsenen; sekä - nimeää varsinaista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

32 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

33 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 21 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvio, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittaminen. Ristijärven kunnan tarkastussäännön 2 :n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jo kaisella jä senellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Kuntalain 71 3 momentin mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kunnanhallituksen varajäseniä ei mainita laissa erikseen, koska heistä on 18.4 :n nojalla voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä sääde tään. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan - kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä - puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

34 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus RAKENTAMISLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 22 Rakentamislautakuntaan kuuluu viisi jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan toimialana on rakentamisen viranomaispa lelut, lu vat, val vonta, neu vonta, rakennuttaminen kunnanhallituksen mää rittämissä puitteissa ja urakointi sekä rakennustöiden teettämi nen ja johtaminen. Kuntalain 36.1 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole: - asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö: - henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä - henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taik ka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuotta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen rakentamislautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

35 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PALVELULAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 23 Palvelulautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten kiinnostusta ja aktiivista osallistumista palvelulaadun ja elinympäristön kehittämiseen. Palveluiden käyttäjien tarpeiden toteuttamiseksi se tiedottaa palveluista niiden käyttäjille, kuulee asiantuntijoita, määrittelee hyvän palvelulaadun tavoitteet, seuraa niiden toteutumista, tekee aloitteita ja ehdotuksia tarvittavista palveluista ja niiden vaatimista voimavaroista sekä päättää kunnanhallituksen asettamissa puitteissa palvelusisäl löistä ja palvelutavoista, ellei se joiltakin osin ole siirtänyt ratkaisuval taa viranhaltijalle. Palvelulautakuntaan kuuluu viisi jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen sekä jäsenistä nimetty puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja. Lautakunnalla ei ole alaistaan henkilökuntaa. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen palvelulautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

36 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 24 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kun taan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tar peellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa ne tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi va rapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten, että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (vuoden 2008 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi viisi jäsentä vähintään viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, kun ne tulevat jäsenten sijaan; sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

37 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 25 Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, ellei valtuusto toisin päätä. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan - viisi jäsentä ja - heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää - puheenjohtajan ja - varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

38 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LAUTAMIESTEN VAALI KÄRÄJÄOIKEUTEEN TOIMIKAUDEKSI KHALL 26 Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan valtuusto va litsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valit tavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Oikeusministeriö on vahvistanut kunnan lautamiesten lukumääräksi Kajaanin käräjäoikeuteen lukien kaksi. Oikeusministeriö on kunnanhallituksille osoittamassaan kirjeessä kiinnittänyt huomioita mm. seuraaviin asioihin: Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman tuomioistuimessa jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lautamieheksi valittavalta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkiostaan. Esteellisyyskysymyksen osalta oikeusministeriön nä kemys on, että merkittävässä asemassa olevien kunnallisten luotta mushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyvästi. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee Kajaanin käräjäoikeuteen toimikaudeksi kaksi lautamiestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

39 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 27 Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskoton miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Siten uskotuiksi miehiksi ei voida mm. valita henkilöä, joka ei ole täyttänyt 25 vuotta tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1) vahvistaa uskottujen miesten lukumääräksi kymmenen ja 2) suorittaa vaalin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

40 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI KHALL 28 Pelastuslautakunnan johtosäännön 3 2 momentin mukaan "Pelastuslautakuntaan kuuluu yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaan jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan jäsenistä nimeää Kajaanin kaupunki 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Muut kunnat nimeävät yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajaksi määrätään Kajaanin kaupungin edustaja. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimittää pelastuslautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 Kunnanhallitus 09.08.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 169 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Teuvo Manner

Puheenjohtaja. Teuvo Manner Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 21.01.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 03.06.2013 AIKA 17:30-19:51 PAIKKA Saukkovaara (ravintolarakennus) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 148

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.01.2013

Kaupunginhallitus 21.01.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 34 Kaupunginhallitus 21.01.2013 Aika 21.01.2013 klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot