RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 6 4 AGORA -HANKE 7 5 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 6 LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 9 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIRKKOTIEN ALUE 10 8 SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA 12 9 SELITYS KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 10 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN 16 TYÖAIKAKORVAUKSET 11 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT AVUSTUSHAKEMUS PUTKOSENPURON METSÄTIEN 19 PERUSKORJAUKSEEN 13 PIENHANKINTAOHJEET TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄN 23 KÄYTTÖÖNOTTO 15 IRTAIMISTON OSTAMINEN VAUHTISAUKKO OY:LTÄ KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDEN POISTO SENIORIVIRTAA OY:N HALLINNOLLISTEN ASIOIDEN 27 HOIDON JÄRJESTÄMINEN 18 EDUSTAJA KUNTAPÄIVILLE KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA 30 VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 20 KUNNANHALLITUKSEN VAALI TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI RAKENTAMISLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI PALVELULAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI 37 TOIMIKAUDEKSI LAUTAMIESTEN VAALI KÄRÄJÄOIKEUTEEN 38 TOIMIKAUDEKSI KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN 39 VAALI TOIMIKAUDEKSI PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA 40

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VARAJÄSENEN VAALI 29 JÄSEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN KUNNANVALTUUSTON KOKOUSAJAT JA 42 KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN 31 ILMOITUSASIAT 43

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Mauno 13:00-15:37 puh.joht. Heikkinen Hilkka 13:00-15:37 varapj Härkönen Jorma 13:00-15:37 jäsen pöytäkirjantark. Juntunen Anja 13:00-15:37 jäsen pöytäkirjantark. Oikarinen Olavi 13:00-15:37 jäsen Tolonen Tarja 13:00-15:37 jäsen Vuoti Marketta 13:00-15:37 jäsen MUU Kurkinen Yrjö 13:00-15:37 kvalt pj Tolonen Helka 13:00-15:37 kvalt I varapj Karppinen Leila 13:00-15:37 kvalt II varapj Härkönen Terttu 13:00-15:37 esittelijä/pöytäk.pit äjä Kurth Marika 13:04-13:28 asiantuntija 4 Kemppainen Pentti - asiantuntija 12 ALLEKIRJOITUKSET Mauno Heikkinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä :t 1-9 ja KÄSITELLYT ASIAT 1-31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Anja Juntunen Jorma Härkönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Lea Lukkari, arkistonhoitaja Liite 8 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 1 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen ja tarkennuk sen mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouk sia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 2 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan niin, että se voidaan pitää nähtävillä kokousta seuraavan viikon 1. arkipäivänä, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Yhteispalvelupisteessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan Pöytäkirja pidetään nähtävillä perjantaina Pykälän 3 osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pidetään nähtävillä Valittiin Jorma Härkönen ja Anja Juntunen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 3 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanrakennusmestarin päätös , 31. Päätöksellä hyväksytty FCG Planekon tarjous kaavamuutoksen laatimisesta alueelle Kirkkotie, Aholantie ja Saukontie. Kokonaishinta alv 0 sekä maasto-, kokous- tai neuvottelukäynnit à 700 alv 0. 2) Kunnanrakennusmestarin päätös , 28. Frisbeegolf -radan suunnittelu sekä kalustehankinnat. Hyväksytty Discmania Oy:n tarjous. Hinta 4 784,74, alv 0. 3) Etuosto-oikeuden käyttämistä koskeva päätös. Ristijärven kunta ei käytä etuosto-oikeutta Kivioja Rno 266:3 tilan määräalan kaupassa. 4) Va. kunnanjohtajan päätös Jokikylän kyläyhdistys ry:lle myönnetty toimiville kyläyhdistyksille tarkoitettua avustusta ) Va. kunnanjohtajan päätös kuntatodistuksen nostamisesta maksuvalmiuden ylläpitoon ajalle Määrä , kor ko 2,9 %. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AGORA -HANKE KHALL 4 Opetusministeriö myönsi Ristijärven kunnalle euroa käytettäväksi Ristijärven kunnan ja Kajaanin yliopistokeskuksen yhteistyönä kehi tettävän taiteen ja kulttuurin senioriakatemian kehittämistyöstä ai heutuviin kustannuksiin, erityisesti kasvavan senioriväestön tarpei siin soveltuvien oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittämiseen ot taen huomioon hankkeen aiemmat tavoitteet. Esiselvityshanke on päättynyt vuoden loppuun. Työhön liittyvä loppuseminaari järjesttiin Ristijärvellä ja Kajaanissa Emeritusprofessori Ilkka Huovio oli esittelemässä hankkeen etenemistä valtuustolle Tuolloin esiteltiin myös Agoran rakennuksen alustavat ti lasuunnitelmat. 1. vaiheena Agoran toteutuksessa on arkkitehtikilpailun käynnistäminen. Kustan nuksiltaan edullisin on ns. suppea arkkitehtikilpailu, jossa kilpailun kohde tehtävän asettelun tai kohteen laajuuden osalta on ra jat tu ei kä edel lytä kilpailun järjestäjältä tai siihen osallistuvilta laajoja kil pai lu asia kir jo ja. Oheismateriaalina jaettu Suppea arkkitehtuurikilpailu -ohje. Projektipäällikkö Marika Kurth on paikalla kokouksessa selostamassa esiselvityshankkeen tuloksia ja Agora -hankkeen rahoitusmahdollisuuksia. Päätösehdotus kokouksessa kuullun selostuksen ja käydyn keskustelun jälkeen. Kunnanhallitus palauttaa asian valmisteluun, jossa selvitetään hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdot: Marika Kurth oli kokouksessa tämän asiaan liittyvän keskustelun ajan klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 5 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja, puh Päätökset : 35 Talouden toteutuma ajalla Tuloveroprosentti vuodelle Kiinteistöveroprosentit vuodelle Päätökset : 41 Kainuun maakunnan ja kuntien tukipalveluiden järjestämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen 42 Hallintosäännön muutos 43 Talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelma vv Antolainan myöntämisvaltuus vuoden 2008 talousarvioon. 45 Kunnanjohtajan viran täyttäminen Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kokouksen päätökset on pantu täytäntöön ajallaan. Kokouksen päätösten osalta lukuun ottamatta 45 pykälää kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätökset ovat syntyneet lail li sessa järjestyksessä ja ovat lain mukaisia sekä päättää panna päätökset täytäntöön. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus 45 pykälän osalta: Kunnanhallitus katsoo, että päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja on lain mukainen sekä päättää panna päätöksen täytäntöön. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjotajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotukset. Terttu Härkönen oli esteellinen pykälän 45 täytäntöönpanon osalta.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 6 Vuoden 2009 talousarviossa on euron valtuus talousarviolainan nostamiseksi. Vs. kunnanjohtaja on pyytänyt tarjoukset niin, että tarjousaika päättyy klo Tarjouspyyntö on tehty koko määrälle seuraavin vaihtoehdoin: - laina-aika 10 v - korko 6 ja 12 kk euribor, 10 v. kiinteä korko - korkojakso 6 kk - tasalyhenteinen, lyhennys puolivuosittain. Tarjoukset on pyydetty seuraavilta rahalaitoksilta: - Oko - Sampo -pankki - Kuntien eläkevakuutus ja - Kuntarahoitus Oyj. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen: kuntarahoituksen oma 6 kk:n vii tekorko. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kaunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIRKKOTIEN ALUE KHALL 302 Ristijärven kunta käynnistää Kirkkotien alueella asemakaavan muutoksen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan katusuunnitelmien toteuttaminen alueella. Asemakaavan muutoksessa Kirkkotiellä yleisen tien aluetta (LT) levennetään sen verran, että tiesuunnitelman mukainen kevyen liikenteen väylä voidaan rakentaa tiealueelle. Kirkkotiellä levennetyn tie osuuden viereisillä tonteilla tehokkuuslukua on muutettu siten, että tonttien rakennusoikeudet pysyvät samoina. LT-alueen liittymänuolet on osoitettu katusuunnitelman mukaisesti. Kaavan valmistelusta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä (Koti-Kajaani) ja kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot asianosaisilta ja viranomaisilta. Kaava-aineisto jaettu oheismateriaalina. Valmistelija: kunnanrakennusmestari Harri Helenius, puh Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaluonnoksen jul ki sesti näh tä ville 14 vuorokauden ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtä villä koko proses sin ajan. Harri Helenius selosti asiaa kokouksen alussa. Vs. kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää aluerajauksen, laittaa kaavamuutoksen vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. KHALL 7 Osallistumis- ja arvioinitsuunnitelma on ollut nähtävillä lukien. LT-alueen merkintä korjataan. Oikea merkintä on LYT-alue. Liite 1 Ehdotus kaavamuutokseksi

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus asettaa ehdotuksen kaavamuutokseksi nähtäville 30 päivän ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA KHALL 8 Ristijärven kunnan myyntireskontrassa on sellaisia yrityssaatavia, joista ei ole odotettavissa enää suorituksia tai suoritukset eivät ole todennäköisiä. Saatavia on yhteensä (sis. alv) ,78. Poistettavien saatavien veroton määrä on ,82. Saatavien poisto reskontrasta ei tarkoita perinnän lopettamista. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää poistaa edellä selostusosssa mainitut saatavat (35 901,78 ) reskontrasta. Poisto käsitellään vuoden 2008 kirjanpidossa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus SELITYS KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 120//2008 KHALL 9 Oulun hallinto-oikeus pyytää Ristijärven kunnanhallitusta hankkimaan kunnanvaltuuston perustellun lausunnon kunnanvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen. Lausunto tulee antaa mennessä. Ristijärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus antaa lausunnon valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen (6 ). Valituksen perusteena esitetään asian puutteellinen ja virheellinen valmistelu ja kunnan omaisuuden myyminen huomattavalla alihinnalla. Liite 2 Valitus Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Ristijärven kunnanhallitus antaa valituksen johdosta seuraavan lausunnon: 1. Asian puutteellinen ja virheellinen valmistelu Saukkovaaran myyntiä vastustava, 283 henkilön allekirjoittama ja Vappu Mäkäräisen kunnanhallitukselle asian käsittelyyn toimittama nimilista jätettiin kunnanhallituksen jokaisessa käsittely vai heessa pois. Valituksessa esitetty väite on virheellinen. Nimilista toimitettiin kuntaan Dno 120/2008 ja se oli esillä kun nan hal li tuksen kokouk ses sa niin, et tä hal li tuksen jäsenillä oli mahdol li suus tutustua yk sityis koh tai sesti ni mi lis taan. Nimilistan saa pumi nen kirjat tiin kunnanhalli tuk sen pöy tä kir jaan (Ilmoitusasiat 239). Lista oli myös ennen kun nanval tuus ton kokousta nähtävillä Yhteis palvelu pis teessä, jossa jo kaisella oli halu tessaan mahdolli suus tu tustua sii hen. (liite 1 Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta ). Kunnanhallitus ei katsonut nimilistaa sellaiseksi asian valmisteluun liittyväksi oleelliseksi asiakirjaksi, että se olisi pitänyt liittää käsiteltävä nä ole van asian valmistelumateriaaliksi. Vastustavan mielenilmaisun allekirjoittaneet eivät vastustaneet varsinaisesti Sauk ko vaaran ra ken nus ten ja his sien myyn tiä si nän sä, vaan myymistä venäläisille ostajille. "Me ristijärveläiset allekirjoittaneet vastustamme jyrkästi Saukkovaaran myymistä venäläisille ostajille." Nimilista oli valtuutettujen luettavissa myös valtuuston kokouksessa.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuutetuille jaettu nimilistan 1. sivu oli todiste siitä, että asia saatettiin valtuutetuille tiedoksi ja heillä oli mahdollisuus ottaa se huomioon päätöstä tehdessään. Sillä, keiden kuntalaisten nimiä listan muil la si vuilla oli, ei ollut vaikutusta valtuuston päätöksentekoon. Valtuusto äänesti nimilistan liittämisestä asiapykälään. Valtuuston päätös oli, että nimilistaa ei liitetä pykälän 31 liitteeksi, mikä tarkoittaa, että valtuusto katsoi asian valmistelun olleen riittävää. Asiapykälään liittämisen sijaan ao. lista kirjattiin valtuuston pöytäkirjaan valtuustolle tiedoksi saa tet tui hin asioi hin (lii te 2 Ote kun nan val tuus ton pöy tä kir jasta ). Kunnanhallitus katsoo, että Saukkovaaran rakennusten ja hissien myynnin valmistelu ei ole ollut virheellistä ja että valtuustolla on ollut käy tet tä vis sään asian ratkaisemiseksi tarvittava ja riittävä tieto. 2. Kunnan omaisuuden myynti huomattavalla alihinnalla Kaupan kohteena oleva irtain omaisuus on (rakennukset ja rakennelmat) keskeisten rakennusten (ravintola ja hotelli) osalta kunnoltaan huo noa ei kä menestyvä liiketoiminta myy dyis sä ra ken nuksissa ole mah dol lista il man mit tavia pe ruskor jausin ves toin te ja. Kauppaan ei sisälly maa-alueita. Ristijärven kunnan vuoden 2008 ta lous ar viossa pe rus kor jaus in vestoin teihin kahdelle vuodel le oli va rat tu net tomää räl tään euroa. Inves tointeihin ryhty mi sen edelly tykse nä on ol lut va kitui sen yrittäjän löyty minen tiloihin. Ristijärven kunta ei yrityksistä huolimatta ole saanut Saukkovaaralle vakiinnutettua yritystoimintaa.vuoden 2005 jälkeen Saukko vaa ra on ol lut vuok rattuna kahdelle eri yrittäjälle. Tämä on ollut kun nal le talou delli sesti epäedullista. Valtuuston hyväk symän kaupan mukaisesti kauppahinta on euroa ja lisäksi yrittäjät suorittavat kunnan sijaan perus kor jausinvestoinnit. Huomioiden rakennusten vaatimat korjausinvestoinnit ja saatu kauppa hin ta, kun nan hal litus katsoo, että kauppa ei ole alihintainen. Saukko Holidays Oy on merkitty kaupparekisteriin (y-tunnus ), toimialana Hotellit. Valtuusto ei ole päätöstä tehdessään edellyttänyt yksityiskohtaista tietoa yhtiöjärjestyksen sisällöstä tai osakepääomasta. Ristijärven kunnanhallitus pyytää Oulun hallinto-oikeutta 1. käsittelemään valituksen kiireellisenä, 2. hylkäämään valituksen aiheettomana, koska päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kunnanvaltuusto ei ole päätöstä teh des sään ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös muutoinkaan ole lainvastainen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen siten, että tekstiin lisätään: Ristijärven kunta ei ole pyytänyt asian valmistelua varten lausuntoja.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TYÖAIKAKORVAUKSET KHALL 10 Ristijärven kunnassa ei ole määritelty työaikalain ulkopuolella olevia johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita. Aikaisemmin, kun osastojako oli voimassa, työaikalain ulkopuolisiin luettiin osastopäälliköt ja kunnanjohtaja eli johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2005 alusta voimassa ollut henkilöstöorganisaatio ja vastuualuejako on nostanut vastaavaan asemaan uusia viranhaltijoita, kuten lasten päivähoidon ohjaajan, rakennusmestarin ja vapaa-aikaohjaajan, jotka vastaavat omasta alueestaan itsenäisesti suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa (ai kai semmin osastopäällikön alaisuudessa). He ovat myös laajennetun johtoryhmän jäseniä. Työaikalakia ( /605) sovelletaan myös virkasuhteen perusteella tehtävään työhön. Poikkeukset soveltamisalaan on esitetty 1 luvun 2 :ssä: Lakia ei sovelleta työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön taikka sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. KVTES:in III luvun 22 5.kohdan mukaan lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai- ja sunnuntaityön sekä varallaolon korvaamista koskevia, tä män sopimuksen määräyksiä ei sovelleta viranhaltijaan/työntekijään, jonka kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen katsoo ole van johtavassa tai itsenäisessä asemassa. Arvioitaessa sitä, onko viranhaltija/työnekijä johtavassa asemassa, tulee kiinnittää huomiota henkilön asemaan organisaatiossa. Osaton, toimiston jne päällikkönä toimiva henkilö on tällaisessa asemassa. Myös vastaavantasoisessa johtotehtävässä muutoin toimiva voidaan rin nastaa päällikön tehtävässä olevaan. Viranhaltija/työntekijä, jonka pääasiallinen tehtävä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa tai valvotta viensa työhön, ei pääsääntöisesti ole tässä tarkoitetussa johtavassa asemassa. Viranhaltijan/työntekijän voidaan katsoa olevan itsenäisessä asemassa, mikäli hänen tehtäviensä luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä voida riittävän tarkasti valvoa tai työajan tarkka valvonta ei ole tarkoituksenmukaista. Tällaisia viranhaltijoita ovat esimerkiksi yleen sä esi mies asemassa olevat, suunnittelu- tai tutkimustoimintaa teke vät se kä sellaiset henkilöt, jotka tekevät esim. osittain työtä virastois sa ja osit tain sen ulkopuolella (kenttätyö). Ristijärven kunnassa työaikalain ulkopuolella edellä selostetun perusteella ovat kunnanjohtaja, hallintosihteeri, kunnanrakennusmestari ja maataloussihteeri. Ajoittain viranhaltijat joutuvat työskentelemään viikolla tehtyjen pit-

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ kien työpäivien lisäksi myös viikonloppuisin. Keskustelussa on ol lut, että myös työaikalain ulkopuoliset viranhaltijat olisivat oikeutettuja korvaukseen työajan ylityksistä (johtoryhmä ). Kor vaus oli si tunti tun nista. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 1. työaikalain ulkopuolisia johtavia viran haltijoita Ristijärvellä ovat kunnanjohtaja, hallintosihteeri, kunnanrakennusmestari ja maataloussihteeri; 2. edellä kohdassa 1 mainitut johtavat viranhaltijat ovat oikeutettuja työaikakorvauksiin niin, että korvaus annetaan vastaavana vapaa-aikana ns. tunti tunnista -periaatteella. Kokonaisen päivän kestävä lisätyövapaa haetaan sähköisesti (web) ja sen myön tää esimies. Edustustilaisuuksiin tms. käytettyä aikaa ei katsota korvauksiin oikeuttavaksi työajaksi (KVTES III luku 23 Soveltamisohje). Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Oikarinen ja Terttu Härkönen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Mauno Heikkinen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja muutti ehdotuksensa seuraavaksi: Kunnanhallitus palauttaa asian valmisteluun. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan muutetun ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT KHALL 11 Peruskoulun työajoista säädetään perusopetuslaissa ja -asetuksessa seuraavasti: Perusopetuksen lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lu kuvuoden työpäivistä vä hennetään muuksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiai nen ja vapunpäivä. Milloin opetusta ei pa kottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavut taa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä. Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Jos perusopetuslain 23.3 :n perusteella joudutaan korvaamaan menetettyjä työpäiviä, koulutyö päätetään kuitenkin opetuksen järjestäjän päättämän ajankohtana. Lukuvuonna itsenäisyyspäivä on lauantaina, loppiai nen keskiviikkona ja vapunpäivä lauantaina, joten työpäiviä on 189. Työ- ja loma-aikojen suunnittelu perustuu Kainuun kuntien yhteiseen sopimukseen yhtenäistää työ- ja loma-ajat Kainuussa. Suunnitelma on laadittu neljän lukuvuoden ajalle (viimeinen ). Esitykseen ei sisälly lauantaityöpäiviä. Esityksen mukaan lukuvuoden koulutyö alkaa keskiviikkona ja päät tyy lau an taina 5.6. Syys lu ku kausi päättyy ja kevätlukukausi al kaa 7.1. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää lukuvuoden työ- ja loma-ajoista seuraavaa: Syyslukukausi työpäivää - syys loma vko 43 - joululoma Kevätlukukausi työpäivää - talviloma vko 10 - pää siäisloma Vapaapäivä Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS PUTKOSENPURON METSÄTIEN PERUSKORJAUKSEEN 207//2007 KHALL 12 Pertti Raninen on jättänyt kunnanhallitukselle selvityksen Putkosenpuron metsätien avustamisesta. Selvityksessä vedotaan kunnanjohtaja Fredrikssonin tekemiin laskelmiin ja hänen kanssaan v käytyihin keskusteluihin ao. tien avus ta misesta peruskorjauksen yhteydessä. Asiaa ei kui ten kaan tuotu tuolloin valmisteltu kunnanhallituksen päätettäväksi, vaan avus tus ta so on päätetty kunnanhallituksessa 40 %:n tasoon. Selvityksessään Raninen vaatii, että avustusasia käsitellään siten, kuin se oli alunperin tarkoitettu. Juurikan osuus verottomista kustannuksista tieyksikkölaskelman mukaan ovat 6 479,75, mistä haettu avustus 85 % on 5 507,79. Juurikan osalle jäävät kustannukset ovat 971,96 euroa. Vuonna 2006 käydystä keskustelusta hakija pyytänyt Kainuun metsä kes kuk sen lausunnon, jonka on antanut tilaisuudessa läsnä ollut met sä pal velu esimies Timo Pisto. Liite 3 Liite 4 Selvitys Kainuun metsäkeskuksen lausunto Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Kemera -tuella avustettavien teiden peruskorjauksen kunnan avustuksen tasosta ja kustannusperusteista. Päätöksen mukaan avustus on Tiehallinnon avustamilla teillä 60 % ja Kemera-avustusta saavilla teillä 40 %. Tähän mennessä maksettujen avustusten saa jien keskimääräinen omakustannus on ollut 2 052,95 vaihdellen 1 523,29 eurosta 2 629,44 euroon. Poikkeaminen kunnanhallituk sen tekemästä avustusten tasoa koskevasta päätöksestä voi daan tehdä vain painavista perustelluista syistä. Tällainen syy voi olla esim. yhtä va kitui sesti asut tua ta loutta koh ti tule vat koh tuut to mat kustan nukset ja pe rus kor jauksen välttä mät tö myys (tien kunto) pysy vän asutuksen lii ken nöinnin kannalta. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää, että Putkosenpuron metsätien avustusprosentti Kemara-avustuksen jälkeen jääviin kustannuksiin vakituisesti asutulle taloudelle on 40 %. Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Oikarinen ja Hilkka Heikkinen

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (tien osakkaita). Jorma Härkönen esitti keskustelun aikana, että avustusprosentti Putkosenpurontien osalta on 60 %. Perusteluna kohtuuttomat kustannukset yhtä vakituisesti asuttua taloutta kohti. Mauno Heikkinen kannatti. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti äänestyksen suorittamista. Äänestystapa: nimenhuutoäänestys ja äänestysesitys: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Jorma Härkösen esitystä, äänestävät "ei". Hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi jaa -ääni (Anja Juntunen) ja neljä ei-ääntä (Mauno Heikkinen, Jorma Härkönen, Tarja Tolonen ja Marketta Vuoti). Kaksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Jorma Härkösen esityksen (avustusprosentti 60).

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PIENHANKINTAOHJEET KHALL 13 Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö on uudistunut Hankintalakiin sisältyy uutena käsitteenä kansallinen kynnysarvo. Hankinnat jaetaan niiden taloudellisen arvon mukaan kolmeen ryhmään, kansalliset kynnysarvon alittaviin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin, joskin näissäkin hankinnoissa tulee käytännössä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia kilpailuolosuhteita. Kansallisen kynnysarvon suuruus on - tavara- ja palveluhankinnoissa euroa - sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa euroa ja - urakoissa euroa. Suomen kuntaliitto on julkaissut uuden suosituksen yleisiksi hankintaohjeiksi. Aikaisempi ohje oli vuodelta Yleinen hankintaohje on toiminnallinen ohje, joten se on tarkoitettu hallinnollisesti käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kunnan tai kuntayhtymän hallituksessa. Kuntien hankintatoimen organisaatiota sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa hankinta-asioissa koskevat määräykset kuuluvat käsiteltäväksi johtosäännöissä, jotka valtuusto hyväksyy. Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi on valmisteltu pienhankintaohjeet, joita noudatetaan kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Yleiset hankintaohjeet ovat valmistelussa ja ne tuo daan kun nanhallituksen hyväksyttäväksi myöhemmin. Ristijärven kunnan hankintoja säätelevä Materiaalipalveluohje on vuodelta Hankintojen toimivaltuuksia koskevat määräykset sisältyvät hallintosääntöön. Materiaalipalveluohje kumotaan kokonaisuudessaan sitten, kun yleinen hankintaohje on hyväksytty. Liite 5 Pienhankintaohje Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy liitteellä 5 esitetyt pienhankintaohjeet. Ohjeet tulevat voimaan lukien. Materiaalipalveluohjeen määräyksiä ei noudateta siltä osin, kun ne ovat hankintalain, hallintosäännön ja pienhankintaohjeen vastai sia. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO KHALL 14 Ristijärven kunnassa on ollut toimistotyötä tekevillä liukuva työaika, jossa on alunperin ollut viikon tasoittumisjakso ja seurata on ollut manuaalista. Liukuma-aika on ollut klo ja Kainuun Maakunta -kuntayhtymällä on käytössä Timecon -työajanseuranta, joka olisi mahdollista saada myös kuntien käyttöön. Kainuun Maakunta -kuntayhtymältä on saatu neljä vaihtoehtoa suuntaa antavine kustannustietoineen. Hintatiedot perustuvat aiempiin tarjouksiin. Hinnat alv 0. 1) Perinteinen työaikapääte (sis. tarvittavat oheislaitteet ja leimaukseen tarvittavat "napit". Timecon -palvelimen lisenssien laajennus (minimihankinta 100 kpl) Hinta yhteensä ilman sähköistä oviohjausta (pelkkä työajan seuranta) Hinta sähköisellä oviohjauksella (kaksi ovea) on ) IP-pohjainen työaikapääte (kytketään suoraan ATK-verkkoon) Timecon palvelimen lisenssien laajennus (minimihankinta 100 kpl) Avaimenperätunnisteet Hinta yhteensä ) -ohjelman käyttö (lisenssit omana hankintana), minimihankinta 100 kpl. Timecon -palvelimen lisenssien laajennus (minimihankinta 100 kpl). -ohjelman lisenssit (minimihankinta 100 kpl). Hinta yhteensä ) -ohjelman käyttö siten, että Kainuun maakunnan nykyisistä ohjelmalisensseistä vapautetaan tarvittava määrä Ristijärven kunnan käyttöön (n. 20 kpl). Timecon -palvelulisenssit (n. 20 kpl) ja -ohjelman lisenssit (n. 20 kpl). Hinta yhteensä 486. Liite 6 Vaihtoehdot Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää, että työajanseurantajärjestelmä hankitaan 4. vaihtoehdon mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus IRTAIMISTON OSTAMINEN VAUHTISAUKKO OY:LTÄ KHALL 213 Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti on Mika Ala-Hiiron kanssa neuvoteltu väliaikainen vuokrasopimus Saukkovaaran kiinteistön sekä koneiden ja laitteiden vuokraamista ja liiketoiminnan harjoittamisesta. Koska osa Saukkovaaran toiminnan kannalta välttämättömästä irtaimistosta on Vauhtisaukko Oy:n omistuksessa, on Vauhtisaukko Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa neuvoteltu siitä, että yhtiö myisi omistamansa irtaimiston kunnalle, jolloin ne sisältyisivät em. vuokrasopimuksen piiriin. Saukkovaaran irtaimistoluettelo on liitteenä. Irtaimiston arvioitu nykyarvolaskelma valmistuu kokoukseen mennessä. Sopimuksen tekeminen edellyttää vielä Vauhtisaukko Oy:n hallituksen ja yhtiökokouksen hyväksymisen. Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ostaa Vauhtisaukko Oy:n omistaman liitteen mukaisen irtaimiston nykyarvolaskelman mukaisella hinnalla (esitellään kokouksessa). Kauppahinnalla kuitataan kunnan ja sen konserniyhtiöiden saatavia yhtiöltä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia otetaan uudelleen käsittelyyn sen jälkeen, kun Vauhtisaukko Oy on käsitellyt asian. KHALL 223 Vauhtisaukko Oy on käsitellyt asian kokouksessaan ja se on päättänyt myydä yhtiön irtaimen omaisuuden. Irtaimistoluettelo esitellään kokouksessa ellei se ehdi valmiiksi ennen esi tyslistan postitusta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ostaa Vauhtisaukko Oy:n omistaman liitteen mukaisen irtaimiston nykyarvolaskelman mukaisella hinnalla. Kauppahinnalla kuitataan kunnan ja sen konserniyhtiöiden saatavia yhtiöltä.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanjohtaja muutti ehdotuksensa seuraavaksi: Kunta päättää erikseen sen irtaimiston ostamisesta, jota Vauhtisaukko Oy ei saa realisoitua. Lisätään irtaimistoluettelo, liite 1. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Oikarinen poistui kokoushuoneesta tä män asian käsittelyn ajaksi. Arto Tolonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päättyessä. KHALL 15 Liitteellä luettelo realisoimatta olevasta irtaimistosta, joka kunnanvaltuuston hyväksymän kauppakirjan ehdon mu kaan si sältyy ra ken nus ten kauppaan. Liite 7 Irtaimistoluettelo Va. kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa: Ristijärven kunta ostaa ravintolan ja mökkien irtaimiston euroalla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDEN POISTO KHALL 16 Juhani Kauppi on irtisanoutunut Ristijärven kunnan palveluksesta lukien. Kunnanhallitus poistaa Juhani Kaupilta Ristijärven kunnan pankkitilien käyttöoikeuden lukien. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus SENIORIVIRTAA OY:N HALLINNOLLISTEN ASIOIDEN HOIDON JÄRJESTÄMINEN KHALL 17 Ristijärven kunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiö puolestaan omistaa enemmistön rivi- ja paritalojen osakekannasta (20 asunnosta 18). Seniorivirtaa Oy:n toimitusjohtaja Harri Helenius on siirtynyt lukien Ristijärven kunnan rakennusmestarin/rakennustarkastajan virkaan. Samalla Helenius on irtisanoutunut toimitusjohtajan toimesta. Yhtiön hallitus on päättänyt, että paikallinen tilitoimisto Tili-Pajala Oy hoitaa yhtiön toimistotyöt, kirjanpidon ja asukashallinnon ainakin joulukuun 2008 ja tammikuun Seniorivirtaa Oy:llä ei ole tällä hetkellä rakennuttamiskohteita ja vastaavan mestarin kohteet ovat yhtä lukuun ottamatta valmistuneet, joten toiminta keskittyy lähinnä asuntojen vuokraustoimintaan sekä päivittäisiin asioiden hoitamiseen. Seniorivirtaa Oy esittää toiminnan jatkamiseksi mallia, jossa tilitoimisto hoitaa yhtiön asioita edellä mainittuun tapaan. Asukasvalinnat huoneistoihin tekisi Ristijärven kunnan asuntotoimikunta. Ristijärven kunta osoittaisi luottamushenkilön seuraamaan yhtiön taloutta ja toimintaa osallistumalla Seniorivirtaa Oy:n hallitusten kokouksiin. Lisäksi esille on tullut tarve muodostaa hallituksen kokoonpano uudelleen. Nykyisellään yhtiön hallituksessa on Eero Pyykkönen, Eeva Kemppainen ja Paavo Oikarinen. Seniorivirtaa Oy:n hallitus pyytää konsernijohdon (Ristijärven kunnalta) lausuntoa yhtiön hallinnollisten asioiden hoidon järjestämisestä. Valmistelija: va. kunnanjohtajan, puh Kunnanhallitus päättää selostusosassa esitetyn toimintamallin osalta seuraavaa: 1) Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista Seniorivirtaa Oy:n esittämään tapaan järjestää hallintoon liittyvät toimistotyöt myös tammikuun jälkeen. 2) Ristijärven kunnan asuntotoimikunta voi Seniorivirtaa Oy:n kanssa teh tä vän so pi muksen mukaisesti tehdä asukasvalinnat yhtiön omis ta mien asun toyhtiöiden huoneistoihin samoin kuin muihinkin konser nin ty täryh tiöiden huoneistoihin. Seniorivirtaa Oy voi valtuuttaa kunnan toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen puolestaan. Vuokrien laskutus ei siirry kunnalle. 3) Konserniohjeen mukaan kunnanjohtajalla on oikeus osallistua kunnan määräysvallassa olevan tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen kokoukseen, joten seuranta toteutuu näin konserniohjeen mukaisesti. Sen sijaan yhtiön hallitukseen voidaan yhtiöko-

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ kouksessa nimittää hallituksen jäseneksi kunnanhallituksen jäsen, jos yhtiökokous niin päättää. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus EDUSTAJA KUNTAPÄIVILLE KHALL 18 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle Jyväskylään. Kuntapäivien teema on Yhteinen vastuu - yhteinen kunta. Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Ristijärvi voi valita yhden edustajan ja tälle tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä. Kullakin varsinaisella edustajalla on kuntapäivillä päätöstä tehtäessä yksi ääni. Oikeus ottaa osaa keskusteluun kuntapäivillä on myös valtuuston ja hallituksen jäsenillä, yhdistyksen toimitusjohtajalla ja va ratoi mitusjohtajalla sekä henkilöillä, joille kuntapäivät tämän oikeu den myöntää. Kirjallinen ilmoitus kunnan edustajista ja muista osan ot tajista on tehtävä liiton hallitukselle viimeistään Vuonna 2005 varsinaisena edusjana oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varalla kunnanhallituksen edustaja. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus nimeää edustajan ja tälle varaedustajan. Kunnanhallitus nimeää edustajakseen kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varaedustajaksi kunnanhallituksen edustajan. Lisäksi kunnanjohtaja oikeutetaan osallistumaan kuntapäiville.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI KHALL 19 Valtuusto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Ristijärven kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on kaksi va rapuheenjohtajaa. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää 1) puheenjohtajan toimikaudesta 2) valita itselleen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VAALI KHALL 20 Kuntalain 19 1 momentin mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhemmästä toimikaudesta tai jäljempänä toisin säädetä. Toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on sama kuin toimielinten muiden jäsenten toimikausi. Ristijärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioi den valmistelusta; ei kä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavien toimielinten jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavan omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevien yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se - päättää kunnanhallituk sen toimikauden pituudesta ja tämän jälkeen - valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja heille kullekin hen kilökohtaisen varajäsenen; sekä - nimeää varsinaista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

32 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

33 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 21 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvio, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittaminen. Ristijärven kunnan tarkastussäännön 2 :n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jo kaisella jä senellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Kuntalain 71 3 momentin mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kunnanhallituksen varajäseniä ei mainita laissa erikseen, koska heistä on 18.4 :n nojalla voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä sääde tään. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan - kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä - puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

34 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus RAKENTAMISLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 22 Rakentamislautakuntaan kuuluu viisi jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan toimialana on rakentamisen viranomaispa lelut, lu vat, val vonta, neu vonta, rakennuttaminen kunnanhallituksen mää rittämissä puitteissa ja urakointi sekä rakennustöiden teettämi nen ja johtaminen. Kuntalain 36.1 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole: - asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö: - henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä - henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taik ka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuotta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen rakentamislautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

35 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PALVELULAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 23 Palvelulautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten kiinnostusta ja aktiivista osallistumista palvelulaadun ja elinympäristön kehittämiseen. Palveluiden käyttäjien tarpeiden toteuttamiseksi se tiedottaa palveluista niiden käyttäjille, kuulee asiantuntijoita, määrittelee hyvän palvelulaadun tavoitteet, seuraa niiden toteutumista, tekee aloitteita ja ehdotuksia tarvittavista palveluista ja niiden vaatimista voimavaroista sekä päättää kunnanhallituksen asettamissa puitteissa palvelusisäl löistä ja palvelutavoista, ellei se joiltakin osin ole siirtänyt ratkaisuval taa viranhaltijalle. Palvelulautakuntaan kuuluu viisi jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen sekä jäsenistä nimetty puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja. Lautakunnalla ei ole alaistaan henkilökuntaa. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen palvelulautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

36 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 24 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kun taan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tar peellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa ne tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi va rapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten, että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (vuoden 2008 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi viisi jäsentä vähintään viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, kun ne tulevat jäsenten sijaan; sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

37 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 25 Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, ellei valtuusto toisin päätä. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan - viisi jäsentä ja - heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää - puheenjohtajan ja - varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

38 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LAUTAMIESTEN VAALI KÄRÄJÄOIKEUTEEN TOIMIKAUDEKSI KHALL 26 Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan valtuusto va litsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valit tavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Oikeusministeriö on vahvistanut kunnan lautamiesten lukumääräksi Kajaanin käräjäoikeuteen lukien kaksi. Oikeusministeriö on kunnanhallituksille osoittamassaan kirjeessä kiinnittänyt huomioita mm. seuraaviin asioihin: Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman tuomioistuimessa jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lautamieheksi valittavalta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkiostaan. Esteellisyyskysymyksen osalta oikeusministeriön nä kemys on, että merkittävässä asemassa olevien kunnallisten luotta mushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyvästi. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee Kajaanin käräjäoikeuteen toimikaudeksi kaksi lautamiestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

39 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI KHALL 27 Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskoton miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Siten uskotuiksi miehiksi ei voida mm. valita henkilöä, joka ei ole täyttänyt 25 vuotta tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1) vahvistaa uskottujen miesten lukumääräksi kymmenen ja 2) suorittaa vaalin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

40 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI KHALL 28 Pelastuslautakunnan johtosäännön 3 2 momentin mukaan "Pelastuslautakuntaan kuuluu yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaan jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan jäsenistä nimeää Kajaanin kaupunki 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Muut kunnat nimeävät yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajaksi määrätään Kajaanin kaupungin edustaja. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimittää pelastuslautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Kunnanvaltuusto 21.01.2009 AIKA 19:00-19:45 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vaalipäällikkö ja muu henkilöstö

Vaalipäällikkö ja muu henkilöstö Keskusvaalilautakunta 50 6.09.205 Keskusvaalilautakunta ja kunnan henkilöstö vaalikaudella 203-207 796/00.00.00.00/205 Keskusvaalilautakunta 50 Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit 9.4.207. Vaalikaudella

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalilain 13 :n mukaan keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

LEIPOMOHALLIN RAKENTAMINEN VUOHELAN HERKKUPUOTI OY:LLE

LEIPOMOHALLIN RAKENTAMINEN VUOHELAN HERKKUPUOTI OY:LLE Kunnanhallitus 137 19.06.2006 Kunnanhallitus 181 18.09.2006 Kunnanhallitus 214 09.10.2006 Kunnanvaltuusto 36 09.10.2006 Kunnanhallitus 250 20.11.2006 Kunnanhallitus 273 11.12.2006 Kunnanvaltuusto 45 11.12.2006

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Valtuusto Aika 25.01.2013 klo 12:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 04.02.2013 79 Kokousaika 04.02.2013.2013 klo 17.00 19.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot