KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2011 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2011 1"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I AIKA Klo 13:35-17:17 Kokouksen keskeytykset: Klo 15:27-15:50 PAIKKA Kokoushuone Jyrävä, Rukahovi, Kuusamo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 72 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 73 Arviointiraportti; Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 74 Eino Leino -talon kulttuurinen ja matkailullinen kehittäminen 75 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Kainuun ammattiopiston -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta 78 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Hankintapäätös Kainuun maakunta -kuntayhtymän painotyöpalveluista sekä optiona vuodelle Talousarvion 2011 käyttösuunnitelmien hyväksyminen Kuntien Tiera Oy:n osakkeen merkitseminen Sosiaali- ja terveysjohtajan viran täyttäminen Sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusehdot Kainuun aluekehityksen ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän strategiatyön sisältö- ja aikataululinjaukset

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 13:35-17:17 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Jokelainen Alpo 13:35-17:17 puheenjohtaja Oikarinen Markku 13:35-17:17 varajäsen Kinnunen Anneli 13:35-17:17 II varapuheenjohtaja Mikkonen Veijo 13:35-17:17 varajäsen Huttu Lauri 13:35-17:17 jäsen Karppinen Veli-Matti 13:35-17:17 jäsen Kemppainen Tapani 13:35-17:17 jäsen Lukkari Anne 13:35-17:17 jäsen Okkonen Arto 13:35-17:17 jäsen Törrö Leena 13:35-17:17 jäsen Poissa Piirainen Raimo I varapuheenjohtaja Haataja Minna jäsen Sarparanta Tiina jäsen Pärkkä Leena-Kaisa Vaalan kunnan edustaja Muut osallistujat Säkkinen Timo 13:35-17:17 mv:n puheenjohtaja Polvinen Osmo 13:35-17:17 mv:n I vpj Seppänen Juhani 13:35-17:17 mv:n II vpj Yliniemi Kalevi 13:35-17:17 sihteeri Pääkkönen Tuomo 13:35-17:17 sosiaali- ja terveysjohtaja Teittinen Jorma 13:35-17:17 kehittämisjohtaja Tuominen Anssi 13:35-17:17 koulutustoimialan johtaja Toivonen Esa 13:35-17:17 strategiajohtaja Haataja Jyrki 13:35-17:17 vs. aluekehitysjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Alpo Jokelainen Puheenjohtaja Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 71-84

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2011 / 2011 Lauri Huttu Veli-Matti Karppinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, Kajaani perjantaina klo 8-15 / 2011 Sari Keränen, toimistosihteeri

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MH 71 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Kainuun maakunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (4 2 mom.). Tämä esityslista on postitettu Maakuntahallitus toteaa kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallitus myöntää läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hyväksyi.

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjantarkastajien valinta MH 72 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Hallintosäännön 15 :n 3 mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Huttu ja Veli-Matti Karppinen. Hyväksyi.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Arviointiraportti; Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista MH 73 Maakuntajohtajan ehdotus: Maa kunta hallitus: Tämä hanke ja rahoitus -yksikön arviointira portti on laadittu antamaan käsitys Kainuun maa kunta -kuntayh tymän rahoittamien hankkeiden etenemi sestä vuonna Hankkeet on raportissa ryhmitelty maakuntaohjelman mukaisesti. Kuhunkin hankkeeseen nimetty yhteyshenkilö on arvioinut meneillään olevan hankkeen suurin piirtein vuodenvaihteen 2010/2011 tilanteen mukaisesti. Raportissa arvioidaan nyt 60 hanketta, kaikkiaan rahoitusta on myönnetty yhteensä 35 M. Panostus on kohtuullisen mittava osa Kainuun maakuntaohjelman toteuttamista. Hanketiimi käsitteli arviointiraporttia kokouksessaan Erillisliite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus tutustuu raporttiin ja käy keskustelun raportin pohjalta esille tulevista asioista/johtopäätöksistä tu le vaa toi min taa varten. Maakuntahallitus tutustui raporttiin ja kävi keskustelua raportin pohjalta.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Eino Leino -talon kulttuurinen ja matkailullinen kehittäminen MH 74 Hanketiimi Hakijana Kainuun Eino Leino -seura ry yhteyshenkilönään Esko Piippo. Projektilla haetaan ratkaisua seuraaviin asioihin: 1. Elias Lönnrotin ja Eino Leinon elämäntyön ja kirjallisen tuotannon vaalimiseen, esittelyyn, tiedottamiseen sekä hyödyntämiseen kulttuuri- ja elinkeinotoiminnan kannalta. 2. Leino-talon toimintojen, tapahtumien, näyttelyiden ja seurojen tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen. 3. Tasokkaiden mediateknologisten välineiden ja tietokoneohjelmien hankintaan ja sekä visuaalisten, kirjallisten ja audiovisuaalisten aineistojen laadintaan. Aineistot palvelevat näyttelyinä, teoksina, esitteinä ja audiovisuaalisina tuotteina matkailua. 4. Leino-talon, Paltaniemen, Oulujärven seudun ja Kajaanin kulttuuriyrittäjyyden ja -matkailun kehittämiseen yhtenä osapuolena. Kainuun Eino Leino -seuran puheenjohtaja Esko Piippo toimii Oulujärven Jättiläiset ry:n puheenjohtajana, mitä kautta voidaan organisoida ja koordinoida yhteistyötä Oulujärven seudun kulttuuri- ja luontomatkailutoi mijoiden kanssa. Paltaniemen ja Oulujärven seudun historiallinen, kulttuurinen ja kulttuuri- ja luontoympäristöön liittyvä merkitys on tun nustettu, mutta palvelut ovat kehittymättömiä. Verkostoitumalla alu een toimijoiden, Kajaanin kaupungin, kulttuuri- ja matkailuyritysten kanssa pyritään palveluja kehittämään ja monipuolistamaan. Oulu järven Jättiläisten kautta myös yhteys Kajaanin Matkailumarkkinointi Oy:hyn muodostuu kiinteäksi. Tulokset: 1. Kirjalliset, kuvalliset, audiovisuaaliset aineistot ja tiedotusmateriaali. 2. Uudet kulttuuritapahtumat 3. Kulttuuri- ja matkailuosaamisen kehittyminen 4. Toimijoiden yhteistoimintaverkostot (mm. Paltaniemen kyläyhdistyksen, Kajaanin kaupungin, Kajaanin seurakunnan, Kajaanin oppaiden ja muiden tahojen kanssa). Arvioidut vaikutukset ja niiden hyödyntäminen: Kulttuuripalvelujen kehittyminen, yrittäjyys- ja matkailualan osaamisen lisääntyminen, joista hyötyvät kaikki kohderyhmät. Hankkeen suunniteltu Kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan TL 2 EAKR ja valtion vastinrahaa Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntajohtajan ehdotus: Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä. Erillisliite nro: 2 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin eh doin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle 83,65 %, kuitenkin enintään TL 2 EAKR ja valtion vastinrahaa jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa Kulttuuri. Vuoden 2012 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan tekemään erikseen päätös hankkeen edistymisen mukaan. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Hankkeen rahoitussuunnitelma: 2011 Enintään % EAKR ,39 Valtio ,26 Kuntarahoitus ,14 Yksityinen rahoitus ,22 Yhteensä ,00 Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Yhteensä Henkilöstökulut Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrat Toimistokulut Muut kustannukset Yhteensä Maakuntahallitus: EAKR ja valtion vastinrahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Hyväksyi. Jyrki Haataja poistui jäävinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano MH 75 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Kainuun maakuntavaltuusto on kokoukses saan kä si tel lyt :t Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ei vätkä me ne valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tahi asetuksen vastaisia. Päätökset päätetään panna täytäntöön. Hyväksyi.

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 947/81/813/ /81/ /81/813/ /81/813/ /81/813/ /10/101/2011 MH 76 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat ko kous pöytäkirjat: - Yhteistyötoimikunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Viran halti japäätökset: Henkilöstön vuo silomaa-, sai rautta-, työaikavapaata-, virka vapaata-, palk kausta-, virantoi mi tusmatkaa- ja henki löstö koulutuksia kos kevat pää tökset: - maakunta johtaja Alpo Joke lainen :t vs. maa kunta johtaja Kale vi Yliniemi :t hal linto johtaja Ka levi Yli niemi :t , 6-7, ta lous johtaja Asta Tolo nen :t suun nitte lujohtaja Han nu Heikki nen :t kehit tämisjohtaja Jor ma Teit tinen :t vs. aluekehitysjohtaja Jyrki Haataja :t henkilöstö joh taja Markku Hämäläi nen :t 13-19, hen ki löstö pääl likkö Satu Rusanen :t 5-9, 3 - viestin täpääl likkö Ee va Mäntymäki :t ra vinto huolto pääl likkö Eila Heik ki nen :t 13-19, sairaala insi nööri Pentti Ke rä nen :t tietohal lin tojoh taja Riitta Rem su :t 34-61, 4 - hankin ta pääl likkö Laila Härkö nen :t toi mis to päällikkö Anja Mar tiskainen :t ar kistopäällikkö Hilk ka Ka rivuo :t laskentapäällikkö Irma Kärnä :t 7 - las kentasihteeri Pirjo Heik kinen :t las kentasihteeri Rai sa Heikki nen :t ra hoitussihteeri Lii sa Moila nen :t palkkahallinnon tii min vetäjä Pir jo R Heikki nen :t palkkahallinnon tiiminvetäjä Jaana Kilpeläinen : t 1 - pää kir jan pitäjä Ei ja Sirviö :t Muut kuin em. päätök set: Maa kuntajohtaja Alpo Jo kelai nen: - Täyttölupatoimikunnan mukainen päätös ( :t 12-13)

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Avustuspäätös toimittajakonferenssia varten/barents Press ( 1) Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi: - Täyttölupatoimikunnan mukainen päätös ( :t 11, 14) - ICT-tukihenkilön määräaikaisen tehtävän täyttäminen ( 6) - Puusepän tehtävän vakinainen täyttäminen ( 7) - Vuokrasopimuksen irtisanominen/ilmarintie ( 4) - Vuokrasopimuksen solmiminen/suomen Yliopistokiinteistöt ( 5) Henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen: - Koulutusapurahapäätökset ( :t 6-9) Hankintapäällikkö Laila Härkönen - Hankintapäätös puhtaanapitopalveluiden suorahankinnasta maakunnan toimipistei siin: Viestitie, Linnankatu 6, Seminaarinkatu aj Viran halti ja pää tösten yhteen vedot on näh tävillä Kai nuun maakun ta -kun tayhtymän kans liassa, Kaup pa katu 1, 2. kerroksessa sekä maakuntahalli tuk sen kokouk sessa. Lausun not: 1) Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi on antanut oikeusministeriön demo kratia- ja kieli asioiden yksikölle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausunto pyyntöä selvityksestä "Järjestöjen taloudelli set toimintaedellytykset" "Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lau suntonaan, että selvitys "Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset" on ajankohtainen ja hyvä. Vain muutamaan asiaan Kainuun maakunta -kuntayhtymä haluaa kiinnittää huomiota. Kohta 2.1 ohjelmakohtainen rahoitus: Esityskohdassa todetaan: Todetaan, että osa kansalaisjärjestöille varatuista hankerahoista varataan ohjelmalliseen, kaikkia kansalaisyhteiskunnan toimijoita koskevaan kehitys- ja muutostyöhön. Tässä olisi hyvä mahdollisuus lähteä viemään esim. yhteiskunnallista yrittäjyyttä ohjelmaperusteisesti eteenpäin, niin kuin Englannissa on tehty. Säästytään raskaita ja aikaa vieviltä lainsäätöprosesseilta De minimis Tekstissä todetaan, ettei mitään muutoksia ole luvassa, eikä TEM:ltä ole tulossa mitään yksiselitteistä ohjetta säädöksen tulkinnasta, TEM määrittelee vain säädöksen tulkinnan puitteet. Tämä on hyvä, sillä se mahdollistaa alueellisten erojen huomioon ottamisen paikallisten TE-toimistojen päätöksissä, mutta toisaalta se saattaa asettaa eri alueet eriarvoiseen asemaan valtakunnassa. Kohdassa tukikelpoiset menot: Esityksessä todetaan, että tukikelpoisuussäädöksiä uudistetaan tavalla, joka yhdenmukaistaa ja selkeyttää tukikelpoisten menojen, ennen muuta välillisten kustannusten hyväksymistä ja määräytymisperusteita hankerahoituksessa. Eli Flat rate (kiinteä hinta) -järjestelmä pitää saada käyt tää mahdollisimman nopeasti, kuten esityksessä todetaankin.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Avustusneuvonta ja tukipalvelut Esityksessä todetaan, että Suomeen perustetaan alueellisia neuvontaja tukiorganisaatioita Keski-Suomen yhteisöjen tuen mallilla Etelä (pääkaupunkiseutu)-, Itä (Joensuu)-, Länsi (Pori)- ja Pohjois-Suomen (Ou lu). Tälle listalle pitää saada oma alueellinen organisaatio myös Kainuuseen. Kainuussa on valmiina tähän tarkoitukseen esimerkiksi Kainuun Nuotta ry. Neuvonta- ja tukiorganisaation toimialoja voivat olla mm: 1. Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelut 2. Projektitoiminnan tukeminen hankkeiden suunnittelun, rahoituksen hakemisen ja vastaavien toimintojen osalta 3. Välittäjäorganisaationa toimiminen hankkeissa 4. Puskurirahoituksen toteuttajana toimiminen 5. Neuvonta, ohjaus ja koulutus talous-, verotus-, henkilöstö- ja projektiasioissa 6. Järjestöjen yhteisen palvelu- ja tiedotusporttaalin ylläpitäminen 7. Hanke- ja seutuyhteistyön kehittäminen tilakysymyksistä vaikuttamiseen." 2) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Ismo Vendelin ovat antaneet Puolangan kunnanhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Puolangan Latvajärven asemakaavaehdotusta: "Puolangan kunta pyytää lausuntoa Puolangan Latvajärven ase ma kaavaehdotuksesta. Ase makaavan tavoitteena on järjestää mahdol lisuus toteuttaa Latvajärven länsipuolelle vetovoi mainen loma-asun toalue, joka tukeutuu matkailukeskuksen palveluihin. Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lausuntonaan seu raavaa: Paljakan matkailutoiminnan ydinalueella sijaitseva Latvajärven ase makaava-alue lähiympä ristöineen kuuluu Kainuun maakunta kaavan mukaiseen matkailun vetovoima-alueeseen mv. Kainuun maakunta valtuusto hyväksyi maakuntakaavan ja Valtio neuvosto vahvisti maakuntakaavan (YM3/5222/2007). Asemakaavaehdotuksessa huomioitu uuden lomarakentamisen tu keutuminen jo olemassa oleviin matkailualueen rakenteisiin to teut taa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mu kaisia kes tävän kehityksen periaatteita ja edistää luonnon ekologisesti kestävää hyödyntä mistä. Paljakka-Ukkohalla -alueella erityistä huomiota tulee kiinnittää yhteistoiminnan kehit tämiseen ja alueen eheyttämiseen. Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu asian mukaisella tavalla voimassa oleva Kainuun maakuntakaava. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen." 3) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä tiesuunnitelmasta Vaaranpään mt:n kevyen liikenteen väylä välillä kt 89 (Puolangantie) - Vaarankyläntie, Paltamo:

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ "Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on pyytänyt -kuntayhtymältä lau suntoa em. tiesuunnitelmas ta, joka on samanaikaisesti lähetetty maantielain 27 :n mukaista käsittelyä varten Kainuun ely-keskuk selle ja Paltamon kuntaan. Tiesuunnitelmassa esitetään rakennettavaksi Vaaranpään maan tien eteläpuolelle korotettu kestopäällysteinen kevyen liikenteen väylä, joka alkaa Puolangantien kevyen liikenteen väy lästä ja päättyy Vaa rankyläntien liittymään. Kevyen liikenteen väylän pi tuudeksi tulee noin 500 metriä. Hankkeen arvioidut kokonaiskus tannukset ovat (alv 0 %, Mr-indeksi 121,8), josta lunas tus- ja korvauskustan nukset ovat Tiesuunnitelma Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa ko. tiesuunnitelmaan." 4) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet Metsähallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Juntusrannan Kokkosuon (Kalmosärkkä) Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta: "Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut on laatinut Suo mus salmen kunnan alueella si jaitsevalle Juntusrannan Kokko suon (Kal mosärkkä) Natura-alueelle hoito- ja käyttösuunnitel maluonnoksen ja on lähettänyt sen tiedoksi ja mahdollista lausun toa varten. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa on otettu huomioon voi massa oleva Kainuun maa kuntakaava Hoito- ja käyttösuun ni telma tulee hyväksymisen jälkeen edistämään maa kuntakaa van to teuttamista. Suunnitelmaluonnoksessa on myös otettu huomioon maakunnan suunnittelun näkökohtia. Tavoitteet luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi, luonnon virkistyskäytön ja luontomat kailun kehittä mi seksi sekä paikallisten asukkaiden lähivirkistyskäyttötarpeet on otet tu suunni telmassa huomioon. Kokkosuon alueen maankäytön selkeyttämiseksi ja luonnonarvo jen sekä kulttuuriarvojen tur vaamiseksi on perusteltua ja tarkoituk sen mukaista jakaa alue retkeily- ja luontomatkailu vyöhykkeeseen ja syrjävyöhykkeeseen sekä antaa yleiset ohjeet yksityiskoh taisem malle toimenpidesuunnittelulle." 5) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Ismo Vendelin ovat antaneet KimmoKaavalle (Kuusamo) seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Tapiolan ranta-asema kaavan kaavaluonnoksesta: "KimmoKaava / Kimmo Mustonen on pyytänyt Kainuun maakunta -kunta yhtymältä lausuntoa Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylään laaditun Tapiolan ranta-asemakaavan luonnoksesta. Kaavaluon nos koskee Pieni-Kiimasen rannalla lähellä Kaitainsalmea olevia tiloja 21:43 ja 21:61.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavalla on tarkoitus siirtää yleiskaavan kak si raken nuspaikkaa eri kohtaan. Asemakaavaluonnos Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylässä sijaitseva Tapiolan ran ta-asemakaava-alue sisältyy Kainuun maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen (M). Kainuun maakun taval tuusto hyväksyi maakuntakaavan ja Valtioneuvosto vah visti maakuntakaavan (YM3/5222/2007). Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavan aluevaraus- ym. mer kinnät ja määräykset: Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M) Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyt töön tarkoitettuja alueita. Suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyt tötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnet ta muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana mui hin tarkoituk siin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimin taan, tur vetuotan toon, maa- ja kiviainesten ottoon, haja-asutus luonteiseen pysyvään ja lo ma-asumiseen sekä jokamiehen oikeu den rajoissa ulkoiluun ja retkei lyyn. Alueille voidaan perustaa yk sityisiä suojelu alueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajama toimin tojen käyttöön. Maankäyt töä suunniteltaes sa on tuettava metsätalous alueiden yhte näisyyttä ja toimivuutta. Maakuntakaavan yleismääräys: RANTOJEN KÄYTTÖ Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon luon nonja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen sekä maanomis tajien välinen tasapuolisuus. Rantarakentaminen tulee mitoittaa si ten, että suunnittelussa turvataan riittävä vapaan ran taviivan määrä, viihtyi syys sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet. LIITO-ORAVAN ESIINTYMISPAIKAT Yleinen suojelumääräys: Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoi tuk sessa ja metsien käsitte lyssä tulee turvata liito-oraville tärkei den pe säpuiden ja niitä suojaavien puiden sekä liikku misen kan nalta riittä vän puuston säilyminen. Asemakaavaluonnoksessa on huomioitu asianmukaisella tavalla voimassa oleva Kainuun maakuntakaava sekä tarkistetut valta kunnalli set alueidenkäyttötavoitteet. Mahdollisten lii to-oravan esiintymis paikkojen osalta on suunnittelussa syytä ottaa huomi oon maakunta kaa van yleinen suojelumääräys. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa ranta-asemakaava-ehdotukseen."

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ ) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Ismo Vendelin ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon Kimmo- Kaavalle (Kuusamo) koskien lausuntopyyntöä Naapurivaaran lomakeskuksen ranta-asemakaavan ehdotusta: "KimmoKaava / Kimmo Mustonen on pyytänyt Kainuun maakunta -kunta yhtymältä lausuntoa Sotkamon kunnan Nuasjärven kylään laaditun Naapurivaaran lomakeskuksen ranta-asema kaavan eh do tuksesta. Kaavahanke koskee Nuasjärven rannalla olevaa Riihinie men tilaa 38:75. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa paikalla jo toimineen loma-kylän jatkokehittämi nen ja -rakentami nen. Asemakaavaehdotus Kyseessä oleva Naapurivaaran asemakaava-alue sisältyy maa kun takaavan maa- ja metsä talousvaltaiseen alueeseen (M). Ase makaava-alue sisältyy lisäksi maakuntakaavassa kehit tämispe riaatemer kinnällä osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Alue on myös maiseman vaalimisen kannalta valtakunnalli sesti arvokasta aluetta. Kaavaehdotus tukee Kainuun maakuntakaavassa kehittämisperi aa temerkinnällä osoitetun matkailun vetovoima-alueen (mv) ke hittä mistä. Kaavaehdotuksessa on lisäksi huomioitu asianmukai sella ta valla valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen vaalimi nen. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa ranta-asemakaava-ehdotukseen." 7) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja stra tegiajohtaja Esa Toivonen ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategian raporttiluonnosta: "Kainuun maakunta -kuntayhtymä esittää lausuntona raporttiluon noksesta: Toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän nykytila Toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän nykytilan kuvaus on sel keä ja perusteellinen. Kohdassa 2.2. mainitaan kuntien määrän väheneminen kunta- ja palvelurakenneuudistuk sen myötä. Kainuussa on käynnissä Kai nuun hallintokokeilu, jossa maakuntahallinto järjes tää kaikki sosi aa li- ja terveys alan palvelut lukuun ottamatta päivähoitoa ja toisen as teen kou lutus palvelut (lukiot ja ammatillinen koulutus) sekä vastaa maakuntaliiton tehtävistä. Hallin tokokeilun turvin on ylläpidetty lähi palveluja kuntataaja missa ja vahvistettu kuntatalout ta sekä samalla on vähennetty kuntalii tosten tarvetta harvaan asutulla alueella. Toimintaympäristön kehityssuunnat Kuvaus on yleistasoinen ja nykytilaan tukeutuva. Tuotantoraken teen muutosten ja väestön ikääntymisen sekä muiden tekijöiden vaiku tukset on kuvattu yleisellä tasolla. Strategiaperus taan oleelli sesti liit tyvät uhkat

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakunta halli tus: ja heikkoudet on jätetty ilmeisesti rajausmie lessä pois. Esimer kiksi varautuminen poikkeusoloihin on jätetty raportoimatta. Yhteistyöalueen asemointi Suo men ja kansainvälis ten liikennejärjes telmien kehityssuuntiin on raportissa yleistasoi nen. Tavoitteet liikennejärjestelmän kehittämiselle Keskeiset tavoitteet ja visio on asetettu asukkaiden, elinkeinoelä män ja ympäristön kannalta oikein. Korostamme, että elinkeinopo liittisena päätavoitteena tulee olla alueen hyvinvointia parantava kilpailukyky, jota tukevat kestävä liikennejärjestelmä, toimivat kul jetukset ja suju vat mat kat. Liikennejärjestelmän kehittämisstrategia Raporttiluonnoksessa on jäänyt vähälle huomiolle strategisten liit tou tuminen merkitys tavoit teiden toteuttamisessa yhteistyöalueen ulko puolisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Kai nuun kannalta tärkeää on myös vt 5:n parantaminen ja tiivis strategiayhteistyö Lapin, Poh jois- ja Etelä-Savon sekä Etelä-Karjalan toimijoiden kesken. Alueellisen kilpailukyvyn kannalta nopeiden yhteyksien painoarvo on merkittävä. Tärkeitä päämääriä ovat riittävien lentoyhteyksien takaaminen kaikkiin aluekeskuksiin ja kilpailuky kyisten nykyistä huomatta vasti nopeampien junayhteyksien takaaminen paitsi Pohjanmaan ja Savon radoilla myös Oulu - Kajaani - Vuokatti vä lillä. Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet Esitämme harkittavaksi kolmen maakunnan yhteisiksi kehittämis toimenpiteiksi vt 5 kehittä mistä ja Oulu - Kajaani - Kuopio - Kouvo la - (Pietari, "Pohjolan Allegro") radan nopeustason nostoa (220 km/h). Nämä palvelevat koko yhteistyöalueen yhteyksiä Kaakkois- ja Ete lä-suo meen ja edelleen Venäjälle, erityisesti Pietarin alueel le. Kärkitehtävät Esitämme, että kärkitehtävänä tarkastellaan myös nopean ratayh teyden toteuttamista Oulun lentoasemalta (Oulunsalo) Oulun kautta Vuokattiin. Perusteena ovat Kainuun matkailun pal velu tarpeet. Esitämme, että kärkitehtäviä asetettaessa otetaan tasavertaisem min huomioon myös edellä mainitut vt 5 ja Oulu - Kouvola radan kehittä minen koko yhteistoiminta-alueen palvelijana." Lisä tietoja asiasta antaa hallin tojoh taja Ka levi Yli niemi puh tai sähkö postitse Maakuntahallitus päättää, ettei vi ran haltijapäätöksiä ja pöytä kirjoihin mer kittyjä päätöksiä oteta maakunta halli tuksen käsiteltäväksi sekä merkit see annetut lausunnot tiedoksi.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Hyväksyi.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Kainuun ammattiopiston -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta MH 77 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Edesmennyt Matti Huotari on ollut Kainuun ammattiopiston -liikelaitoksen johtokunnan varajäsen. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus valitsee Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen johtokuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntahallitus valitsi Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen johtokuntaan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jussi Tolosen Hyrynsalmelta.

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma /65/650/2010 MH 78 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhe palvelut ja Kainuun kuntien sivistyspalvelut ovat yh teistyössä laatineet Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuun nitelma Erillisliite nro: 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt asettaa monialaisen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän. Työryhmään nimetään Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhepalveluiden edustajiksi perhepalvelujohtaja ja lastensuojelusta vastaava perhepalvelupäällikkö sekä edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnasta. Lisäksi lautakunta pyytää Kainuun kuntien sivistystoimialoja, evankelisluterilaista seurakuntaa ja Mannerheimin Lastensuojelu liiton Kainuun piiriä nimeämään omat edustajansa. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Hyväksyi.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Maakuntahallitus I Hankintapäätös Kainuun maakunta -kuntayhtymän painotyöpalveluista sekä optiona vuodelle /41/411/2008 MH 312 Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt päivätyllä tarjouspyyn nöllä tarjoukset painotyöpalveluista vuosille sekä optiona vuodelle Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus tietokannassa Ilmoitus julkisesta hankinnasta nro:lla , ja TED Hankinta suoritetaan avoimella hankintamenettelyllä. Tarjous pyydettiin Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan kuntien ja kaupunkien sekä Ev. Lut. seurakuntien puolesta. Tarjouskierrokseen osallistuvat Kainuun maakunta -kuntayhtymä liikelaitoksineen. Hankintapäätöksen perusteella tehdään puitesopimus, joka sitoo osallistuvia hankintarenkaan yhteisöjä, sekä valittuja toimittajia. Tarjouspyyntö on liitteenä. Liite nro: 3 Määräaikaan mennessä 9 yritystä jätti tarjouksen. Yksi tarjous saapui myöhässä ja se jätettiin käsittelemättä. Kaikilta tarjouksen jättäneiltä pyydettiin tarkennettu hintatarjous täy dennetyllä hinnoittelutaulukolla määräaikaan mennessä. Tarjousten vertailun suorittivat: Sirpa Rantonen ja Henna Mikkonen-Kemp painen, Kainuun ammattiopisto, Pirjo Sirviö, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Merja Kemppainen ja Laila Härkönen, Kainuun maa kunta -kuntayhtymän hankintatoimisto Tarjousten vertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusehdot 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen Multiprint Oy:n tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena, koska työnäytteet ja vaaditut todistukset puuttuivat. 3. Tarjousten laatu- ja hintavertailu Sanomalehtipaperille tehdyistä työnäytteistä ei annettu pisteitä tar-

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: MH 79 joajille, koska näytteet olivat puutteellisia. Kajaanin kaupungin painatuskeskuksen tarjous tulee hylätä tarjottavien töiden vähäisyyden perusteella. Tarjous ei ole vertailukelpoinen suhteessa muiden tarjouksiin. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Erillisliite nro: 5 Tarjousten vertailuryhmä ehdottaa, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitus päättää, että kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan painotyöpalvelujen puitejärjestelyjen piiriin otetaan seuraavat yritykset: Kajaanin Offsetpaino Oy, Kajaanin Kirjapaino Oy ja Kopijyvä Oy, ja että Multiprint Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena, koska työnäytteet ja vaaditut todistukset puuttuivat ja että Kajaanin kaupungin painatuskeskuksen tarjous hylätään tarjottavien töiden vähäisyyden perusteella. Tarjous ei ole vertailukelpoinen suhteessa muihin tarjouksiin. Lisätietoja päätöksestä antavat hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh ja logistiikkapäällikkö Laila Härkönen tai sähkö pos titse osoitteella Maakuntahallitus päättää, että kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan painotyöpalvelujen puitejärjestelyjen piiriin otetaan seuraavat yritykset: 1) Kajaanin Offsetpaino Oy, Kajaanin Kirjapaino Oy ja Kopijyvä Oy. 2) Multiprint Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena, koska työnäytteet ja vaaditut todistukset puuttuivat. 3) Kajaanin kaupungin Painatuskeskuksen tarjous hylätään tarjottavien töiden vähäisyyden perusteella. Tarjous ei ole vertailukelpoinen suh teessa muihin tarjouksiin. 4) Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Hyväksyi. ( käsittelyssä olleita liitteitä ei jaeta tämän esityslistan mukana.)

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Kainuun maakunta -kuntayhtymä on kilpailuttanut painotyöpalvelut vuosille sekä option vuodelle Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan painotyöpalvelujen puitejärjestelyyn kuuluvat maakuntahallituksen hankintapäätöksen mukaan seuraavat yritykset: Kajaanin offsetpaino Oy, Kajaanin Kirjapaino Oy ja Kopiojyvä Oy. Lisätietoja asiasta antaa hankintapäällikkö Laila Härkönen, puh tai sähköpostitse osoitteella Maakuntahallitus päättää ottaa käyttöön option Kai nuun maa kun ta -kun ta yh tymän ja Kainuun hankintarenkaan pai no työpal veluista vuodelle Hyväksyi.

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Talousarvion 2011 käyttösuunnitelmien hyväksyminen MH 80 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvi oon perustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toiminnan osalta maakuntahallitus, ko. lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta. Tulosalueiden ja liikelaitosten talousarvion pitävyyttä valvoo toimialajohtaja. Pitävyydestä vastaavat tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat, jotka ovat oman tulosalueensa kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osalta. Muutoin käyttösuunnitel mien muutoksista päätetään seuraavasti: Toimialajohtajat päättävät määrärahojen siirroista tulosalueiden kesken toimialan budjetti määrärahan puitteissa. Tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat päättävät tulosalueen ja liikelaitoksen käyttösuunnitel man jakamisesta vastuualueille ja vastuualueen johtajat päättävät oman vastuualueensa käyttösuunnitelman jakamisesta tulosyksiköille. Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projekteille päättää toimialajohtaja tai liikelaitoksen johtaja. Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyttösuunnitelmassa määritel tyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti. Maakuntahallituksen alaisen toiminnan osalta käyttösuunnitelmiin ei ole tässä vaiheessa tar vetta tehdä muutoksia. Liite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. (08) , tai sähköpostitse Maakuntahallitus hyväksyy maakuntahallituksen alaisen toiminnan osalta liitteenä olevan käyttösuunnitelman. Hyväksyi.

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Kuntien Tiera Oy:n osakkeen merkitseminen MH 81 Kuntien Tiera Oy toimii kuntakentän 100 %:ssa omistuksessa mahdol lis taen kuntien suorahankinnat yhtiöltä. Tieran omistajina on tällä het kellä jo 191 kuntaomistajaa ja 30 kuntayhtymää. Laskennallinen väestöpeitto on yli 46 %. Yksittäisen omistajan näkökulmasta tavoitteena on mahdollistaa kunnan tarjoamien palveluiden laadun paran taminen hilliten kustannusten nousua. Osakkaiden ensimmäinen merkintäkausi päättyy Siihen saakka osakkeen hinta oli 1 /kuntalainen. Kuntayhtymät ja muut osalta osakkeen hinta oli 1 /yhteisö. Osakkeen pääomaan tarvittava sijoitus nousee ajan kuluessa ja on jälkeen mukaan tuleville kunnille 3 /kuntalainen ja jälkeen 6 /kuntalainen. Vastaavasti muut kuntayhteisöt ku ten kuntayhtymät maksaa 3 tai 6 /yhteisö. Kainuulaisis ta kunnista osakkeen omistajia on tällä hetkellä Kajaanin kaupunki, Ristijärven kunta, Suomussalmen kunta ja Vaalan kunta. Yhtiö on kirjeellään tehnyt esityksen myös Kainuun maa kun ta -kun tayhtymäl le liittyä osakkaaksi yhtiöön: "Kuntatoimijat ovat perustaneet kaksi palvelukeskusyhtiö tä tuottamaan yhtenäisiä ja yhdessä kehitettäviä tietotekniikan ja ta loushallinnon palveluita kuntakentälle. KPK ICT Oy:n perustivat 24 perustajaosakaskuntaa ja tähän päivään mennessä 47 kuntatoimi jaa ovat tehneet päätöksen lähteä mukaan yhtiöön. Kunnallisen päätöksenteon edetessä omistuspohjaan odotetaan merkittävää laa jentumista. KPK ICT Oy tarjoaa omistajilleen tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä toimii edusta jana sovittuihin sidosryhmiin. Yhtiö järjestää ja kehittää palveluita koordinoimalla kuntasektorin ICT-kehityshankkeita ja palvelutarpei ta. Se yhdistää ICT-toimittajien tarjoamia sovelluksia ja asiantunti juutta valmiiksi, kuntien toimintoja hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi. Palvelukeskusyhtiön avulla tavoitellaan merkittäviä taloudellisia hyö tyjä ja entistä parempaa palvelutasoa. Perustettu osakeyhtiö on sa taprosenttisesti kuntien omistuksessa. Yhtiön valmisteluhankkeen aikana on yli 100 kuntatoimijaa ilmaissut aiesopimuksella halunsa olla omistajana palvelukeskuksessa. Osak keiden ensimmäinen merkintäkausi päättyy Siihen saak ka osakkeen hinta on 1 /kuntayhtymä. Hinta nousee merkintäajan päättymisen jälkeen portaittain. KPK ICT Oy esittää kuntayhtymälle liittymistä tähän yhtiöön. Kunta yhtymät voivat aloittaa neuvottelut liittymisestä yhtiöön seuraa-

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: valla tavalla: 1. Yhtiön perustamiseen ja siihen liittymiseen liittyvät asiakirjat (ku ten yhtiöjärjestys, perustamissopimus ja liiketoimintasuunnitelmat) ovat tutustuttavissa internetissä: > Kuntien palve lukeskus > KPK-yhtiöiden perustamiseen liittyvät asiakirjat. 2. Pyydämme ottamaan yhteyttä KPK Infoon ja sopimaan asian käsittelystä yhteistyössä. KPK ICT Oy Antti Kivelä, vt. toimitusjohtaja" Huomio: KPK ICT Oy on nykyään Kuntien Tiera Oy. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Vaala ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Maakuntahallitus päättää, että Kainuun maakunta -kuntayhtymä mer kit see kun tien Tie ra Oy:n osak keen hintaan 3. Hyväksyi.

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Maakuntahallitus I Sosiaali- ja terveysjohtajan viran täyttäminen MH 17 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntajohtaja on myöntänyt eron Tuomo Pääkköselle sosiaali- ja terveysjohtajan virasta päivän lopusta lukien. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusehdoiksi ( ): - ylempi korkeakoulututkinto - sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alaista tuntemusta - hyvää käytännön perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon - vahvaa johtamistaitoa muutostilanteessa - yhteistyökykyä. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Vaala ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Maakuntahallitus päättää julistaa auki sosiaali- ja terveysjohtajan viran mennessä. Maakuntahallitus: Maakuntahallitus päättää nimetä maakuntahallituksen kokoukseen osallistuvista luottamushenkilöistä neljä henkilöä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan valmistelemaan yhdessä maakuntajohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa valintapäätös esitystä. Maakuntajohtajan muutettu ehdotus: Maakuntahallitus: Maakuntahallitus päättää julistaa auki sosiaali- ja terveysjohtajan viran mennessä. Maakuntahallitus päättää nimetä maakuntahallituksen kokoukseen osallistuvista luottamushenkilöistä viisi henkilöä ja sosiaali- ja terveys lautakunnan puheenjohtajan valmistelemaan yhdessä maakunta johtajan, hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa valintapäätöstä. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen ja nimesi Osmo Polvisen, Anneli Kinnusen, Juhani Seppäsen, Leena Törrön ja Veli-Matti Karppisen osallistumaan sosiaali- ja terveysjohtajan viran valintapäätöksen valmisteluun yhdessä maakuntajohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa.

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ MH 82 Sosiaali- ja terveysjohtajan virka on ollut haettavana klo päättyneellä hakuajalla. Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alainen tuntemus, hyvä käytännön perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja vahva johtamistaito muutostilanteessa sekä vahva yhteistyökyky. Määräaikaan mennessä virkaa haki 11 henkilöä. Hakemusasiakirjojen perusteella laadittu yhteenveto hakijoista on liitteenä. Hakemukset on nähtävillä kokouksessa. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Liite nro: 2 Maakuntahallituksen asettama sosiaali- ja terveysjohtajan valintaesitystä valmisteleva työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Vaala ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Esitän, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi kelpoisten ha kijoiden vähäisyyden vuoksi klo mennessä uusilla kel poi suusehdoilla, joista tehdään eri päätös. Ehdotan, että maakuntahallitus päättää, että vanhat hakijat otetaan huomioon uudessa haussa ilman uutta hakemusta. Hyväksyi.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusehdot MH 83 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus: Maakuntavaltuusto päätti sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusehdoiksi perustaessaan virkaa: ylempi korkeakoulututkinto, sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alainen tuntemus, hyvä käytännön perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja vahva johtamistaito muutostilanteessa sekä yhteistyökyky. Voimassa olevat sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusehdot täyttävät varsin harvat, koska siinä edellytetään sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alaista tuntemusta. Perinteisesti näitä toimintoja on Suomessa johdettu erikseen. Sosiaali- ja terveystoimialan johtaminen ei edellytä välttämättä hyvää perehtyneisyyttä sekä sosiaali- että terveydenhuoltoon. Olennaisinta on toimialajohtajan vahva johtamistaito muutostilanteessa sekä hyvä yhteistyökyky. Hallintosäännön 24 :n mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot määrittelee se viranomainen, jolla on oikeus ottaa hänet palvelukseen. Hallintosäännön 25 :n mukaan maakuntahallitus päättää toimialajohtajien valinnasta. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh ja henkilöstöjoh taja Markku Hämäläinen, puh tai sähköpostitse Vaala ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Maakuntahallitus päättää sosiaali- ja terveysjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi ylempi korkeakoulututkinto, vahvaa johtamistaitoa muutostilanteessa ja hyvää yhteistyökyky. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohtajan valinnassa tulee ottaa huomioon perehtyneisyys toimialaan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen rahoituksen kehittämisestä näkemys, neuvottelu- ja esiintymis- ja vuorovaikutustaito sekä hyvä äidinkielen ja englannin kielen taito. Maakuntahallitus päättää sosiaali- ja terveysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi: ylempi korkeakoulututkinto, vahva johtamistaito asiantuntijaorganisaatiossa ja hyvä yhteistyökyky. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohtajan valinnassa otetaan huomioon perehtyneisyys toimialaan, näkemyksellisyys sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen rahoituksen kehittämisestä, neuvottelu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaito sekä hyvä suomenkielen ja englanninkielen taito.

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

31 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus I Kainuun aluekehityksen ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän strategiatyön sisältö- ja aikataululinjaukset MH 84 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntavaltuuston kokouksessa on suunniteltu käsiteltävän Kainuun aluekehityk sen ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän strategiatyötä. Kokouksen strategiatyöosan alustavat tavoitteet ovat: 1) Määritetään vuosina laadittavat ja uudis tet tavat alue ke hitykseen liittyvät strategiat ja ohjelmat 2) Tehdään Kainuun maakunta -kuntayhtymän omaan toi min taan liittyvän strategiatyön pe rus linjaukset vuosille ) Kootaan maakuntavaltuuston näkemys Kainuun maa kunta -kuntayhtymän palvelustrate gian päämääristä ja keskei siä toi menpiteistä Työosan alustuksissa käsitellään Kainuun tulevaisuuden näkymiä, palvelu- ja työvoimatarvet ta Kainuun maakunta -kuntayhtymän kannalta sekä talouden reunaehtoja. Strategiatyöosan ryhmätyöt kohdistuvat edellä mainittuun kolmeen teemaan: aluekehitysstra tegiatyöhön, Kainuun maakunta -kuntayhtymän oman toiminnan strategiatyöhön ja palvelu strategian linjauksiin. Erillisliitteenä on strategiatyön nykytilaselvitys ja alustavia esityksiä jat ko työn linjauksiksi. Erillisliite nro: 4 Lisätietoja asiasta antavat maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, puh , hallintojohtaja Ka levi Yli niemi puh , strategiajohtaja Esa Toivonen, puh ja vs. aluekehitysjohtaja Jyrki Haataja puh tai säh kö pos tit se Maakuntahallitus käy asiasta lähetekeskustelun. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että kokouksessa pidetään työsemi naari ja käydään lähetekeskustelu Kainuun aluekehityksen ja Kainuun maakunta -kuntayhty män strategiatyön sekä palvelustrategian sisältö- ja aikataululinjauksista.

32 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus: Hyväksyi.

33 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai nen) sekä Kainuun kunnan jäsenet.viranomainen, jol le oi kai su vaa ti mus tehdään: :t 77, 80, 81, 83 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kainuun maakuntahallitus PL 400, Kainuu Oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös sähköpostilla: Kainuun maakunta -kuntayhtymä ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisu vaatimuksen tietoturvallisuudesta. Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla (Kuntalaki 89 1 mom.) Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimuksen sisältö ja sen toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan saaduksi tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi maakunnan ilmoitustaululle ja asianosaisen osalta päätös katsotaan tietoon saatetuksi 7 vrk:n kuluessa päätöksen lähettämisestä. Oikaisvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita). MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa. :t 71-76, 78, 82, 84 Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, oikaisuvaati muksella tai hallintoriita-asiana, jos asia koskee virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 ). :t Liitetään pöytäkirjaan

34 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Oikaisu vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaati muksen johdosta muuttunut, saavat päätökseen hakea muutos ta kunnal lisvali tuksin myös asianosaiset sekä Kainuun kuntien jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös son syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta.tiedoksianto katsotaan saapuneeksi perille 7 vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä. :t Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, OULU Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mai nittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Lisätietoja Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

35 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Oikaisuvaatimusohje :t 79 Oikaisuvaatimusoikeus Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kuntien jäsenet. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehvään, osoite ja postiosoite: Kainuun maakuntahallitus PL 400, Kainuu Sähköposti: Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaa saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä pos ti osoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaadi taan tehtäväksi - oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisella ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita). Lisätietoja Muutoksenhakukielto Ohjeet hakemusosoituksesta markkinaoikeudelle lähetetään asianosaiselle pöytäkirianotteen mukana. Koska ylläoleviin päätöksiin voidaan tehdä Kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätöksiin ei sa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 76 18.04.2011 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 947/81/813/2010 329/81/2011 300/81/813/2011 242/81/813/2011 187/81/813/2011 131/10/101/2011 MH 76 Kainuun maakuntahallinnossa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Kainuun liiton virasto, 2. krs. neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Kainuun liiton virasto, 2. krs. neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 Klo 13:00-14:45 PAIKKA Kainuun liiton virasto, 2. krs. neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Toimitilapäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Toimitilapäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1046 Kansalaisopiston vesikattourakka Hankinta sisältää Kaukametsän kansalaisopiston vanhan huopakaton purkamisen ja uuden huopakaton rakentamisen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot