KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA HENKILÖSTÖOHJELMA MITÄ MEILLE KUULUU? TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Vakinainen henkilöstö Henkilötyövuodet 2012 ja 2011 (HTV1) Palkkauskustannukset: Vakinaiset sekä sijaiset ja määräaikaiset Varahenkilöstö Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Eläköityminen vuonna 2012 ja eläköitymisennusteita Henkilöstön poissaoloista vuonna Lisätyö ja ylityö Työllisyyden edistäminen TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Kaari-malli Kiteen Aikaisen Aktiivisen Reagoinnin malli Työterveyshuolto Henkilöstöedut Työsuojelu TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO VUONNA Henksu Liite 1 KITEEN KAUPUNGIN PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET (koko henkilökunta) Liite 2 Kilometrikorvaukset ja päivärahat

3 1. LUKIJALLE Ei tyyni meri taitavaa merimiestä tee. Vuonna 2012 Kiteen kaupungin toiminnassa ja toimintaympäristössä puhalsivat jälleen muutoksen tuulet. Vuoden aikana valmistauduttiin useisiin vuoden 2013 alussa lopullisesti toimeenpantuihin muutoksiin. Kesälahden ja Kiteen kuntaliitoksen valmistelu jatkui läpi vuoden. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen purkua ja palvelutuotannon liittämistä Kiteen kaupungin organisaatioon perusturvan toimialaksi valmisteltiin. Samalla osaa Helli-liikelaitoksen henkilöstöä valmistauduttiin siirtämään Tohmajärven kunnalle, joka irrottautui Keski- Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueesta ja ulkoisti palvelujaan yksityiselle toimijalle. Myös Kuntatilitoimisto Tilike-liikelaitoksen purkautumiseen ja talousja henkilöstöhallinnon liittymiseen osaksi Kiteen kaupungin yleishallinnon palvelualuetta ja hallintokeskusta valmistauduttiin. Kaikki edellä kuvatut muutokset ja myllerrykset haastoivat sekä poliittisen että ammatillisen johdon, esimiehet ja jokaisen työntekijän kohtaamaan muutoksen omassa työssään tai luottamustehtävässään, henkilökohtaisesti mutta myös yhdessä esimiehen ja työyhteisön kanssa. Kuntaliitosta tarkasteltiin ja toteutettiin yhteisen purjehduksen tai laivamatkan metaforan kautta ja avulla. Vuosi 2012 huipentui kuntaliitoksen valmistelun osalta hilpeisiin Tuulta purjeisiin! juhliin: Uuden Kiteen aluksen yhteinen miehistö Kesälahdelta ja Kiteeltä kokoontui tiedotustilaisuuksiin Ilmarisen satamassa eli Kiteesalissa sekä miehistön joulupäivälliselle Kipakan messissä. Joulukuun viimeisinä viikkoina vietettiin kuitenkin myös haikeita läksiäisjuhlia Tohmajärvelle siirtyvän henkilöstön kanssa ja muisteltiin vuoden 2009 alussa alkanutta yhteistä matkaa. Kaikkien tilaisuuksien keskeisin sanoma tiivistyi siihen, että kaikki miehistön jäsenet ovat purjehduksella eli muutosprosessissa ja yleensä organisaation toiminnassa yhtä kriittisessä roolissa, matruusista yliperämieheen ja kapteeniin. Miehistön osaaminen ja yhteispeli korostuvat haasteellisessa toimintaympäristössä myrskyissä ne punnitaan! Kaikista muutosprosesseista huolimatta Kiteen kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöjohtamisen mallia on onnistuttu jalostamaan edelleen. Tuloksellisen toiminnan tavoittelun keinot ovat jäsentyneet yhteisessä keskustelussa tuloksellisuuden taloksi, johdon, esimiesten ja henkilöstön yhteiseksi toiminnaksi. Tuloksellisuutta eli toiminnan laatua, tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta kehitetään käytännössä panostamalla työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, tekemällä toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua, kehittämällä asiakaspalvelua ja viestintää, investoimalla osaamiseen, sujuvoittamalla työ- ja palveluprosesseja sekä panostamalla määrätietoisesti johtamisen ja esimiestyön laatuun sekä työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan. Kiteen kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2012 kertoo kuluneen vuoden iloista ja haasteista ja tuloksellisuuden talon rakennustalkoista. Sitä ovat olleet laatimassa toimialojen ja konsernin organisaatioiden johdon, henkilöstöpalveluiden työterveyshuollon, työsuojelun sekä ay-luottamusmiesten edustajat. Kiitos heille! Nina Holopainen kehitysjohtaja Tuija Vaittinen työhyvinvointipäällikkö 3

4 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA Kiteen kaupunki oli vuonna 2012 keskimäärin noin 750 työntekijällään Kiteen suurin työnantaja. Kiteen kaupunkia voidaan verrata työnantajana yksityisen sektorin monialayritykseen. Työntekijöitä työskenteli vuonna 2012 noin 200 erilaisella ammattinimikkeellä. Työntekijöistä n. 90 % oli naisia. N. 80 % työntekijöistä työskenteli vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa. (KT:n tietojen mukaan vakinaisessa palvelussuhteessa kunta-alalla työskenteli vuonna 2012 noin 77,2 prosenttia henkilöstöstä, määräaikaisissa palvelussuhteissa 21,4 % ja työllistettyjä oli 1,4,%). Hallinnollisesti Kiteen kaupungin organisaatio jakautui hallintokeskukseen, sivistyskeskukseen, tekniseen keskukseen ja Helli-liikelaitokseen. Myös TILIKE-kuntatilitoimiston henkilöstö on Kiteen kaupungin palveluksessa. Kaupunkikonserniin kuuluvien Kiteen Lämpö Oy:n ja Kiteen Kotitalot Oy:n henkilökunta ei ole palvelussuhteessa Kiteen kaupunkiin. Kaupungin operatiivisesta johtamisesta vastasi johtoryhmä, johon kuuluivat kaupunginjohtajan lisäksi, hallintojohtaja, kehitysjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, Helliliikelaitoksen johtaja sekä vuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja. Kesälahti-Kitee kuntaliitoksen vuoksi Kesälahden kunnan johtoryhmä liittyi Kiteen kaupungin johtoryhmään kokouksesta lukien. Vuonna 2012 henkilöstöjäsenenä johtoryhmässä oli KTN ry:n edustaja. Kesälahden henkilöstöä johtoryhmässä edusti JHL:n edustaja. Hellin henkilöstön edustajana Hellin johtotiimissä oli Tehy ry:n edustaja. 4

5 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA 2012 Vuoden 2012 aikana tehtiin tai valmisteltiin seuraavia henkilöstöhallintoon tai - palveluihin liittyviä, tuloksellisempaan toimintaan tai sujuvampiin prosesseihin tähtääviä toimenpiteitä tai uudistuksia sekä organisaatiomuutoksiin liittyviä toimenpiteitä: - Kuntaliitoksen valmistelu + Helli-liikelaitoksen ja Tilike-liikelaitoksen purkautuminen o Osaamiskartoitukset Johto ja esimiehet Asiantuntijapäälliköt Muut henkilöstö o Esimies- ja henkilöstöorganisaation rakentaminen o Kuulemisten organisointi o Populus-siirrot - Muutosprojektin Tartu ruoriin muuta kurssi! valmistelu o suunnittelu: jory, ay-luottamusmiehet, yt-toimikunta, yhdistymishallitus o yhteistyö Tekesin kanssa o Kunta HR 2017 valmistelu (yhteistyön käynnistäminen AudiaPro Oy:n/nykyisen FCG:n kanssa) o Tystran (Työhyvinvointia Strategisesti KEVA:n järjestämä valmennus) hakemusprosessi - Henkilöstösiirrot Tohmajärvelle o Siirtyvän henkilöstön määrittely o Sopimukset o Viestintä ja tiedotus o Kuulemiset o Populus-siirrot o Läksiäisjuhlat (iltapäivä- ja iltatilaisuus) - KAARI-mallin kehitystyö o Kevan koulutukset (PoKa): esimiesten perehdytys puheeksi ottaminen o Seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittäminen o Työterveyshuollon tilaaja-tuottaja-mallin kehittäminen - Populus-kehitys o poissaolohälytykset o työaikaseurannan laajentaminen o ylityölomake - Henksun toiminnan kehittäminen - Varahenkilöstöjärjestelmän kehittäminen - Talouden tasapainottamisohjelman/henkilöstömenosäästöjen aukikirjoitus o toimialakohtaiset ohjelmat o ohjelman yhteenveto ja seuranta osavuosikatsauksissa 5

6 - Työllisyyden hoitoon liittyvän toiminnan organisointi o osaksi Henksun ja henkilöstösuunnittelijan työtä o yhteistyö Ketin Akseli-hankkeen kanssa; mm. seminaari o työllisyyspoliittisen hankkeen valmistelu (tuleva Reimari-hanke) - Työehtosopimusten mukaiset paikallisneuvottelut (TS, LS ja OVTES). V järjestettiin mm. seuraavat koulutukset: Osaava-hanke järjesti Keski-Karjalan opetushenkilöstölle koulutusta tieto- ja viestintätekniikassa Sosiaalinen media opetuksen ja oppimisen välineenä -koulutuskokonaisuuden sekä erilaisia käytössä oleviin ohjelmistoihin liittyviä koulutuksia. Useita koulutuksia, joissa haettiin keinoja erilaisten oppijoiden tukemiseen ja oppilas-huoltoon. Aineenopettajille työpajoja taito- ja taideaineissa sekä esimerkiksi matematiikan aineenopettajille Opetushenkilöstö Useita kouluttajia GeoGebra ja TI-nsprire CX CAS laskinkoulutus. Opetushenkilöstö opiskeli venäjän kieltä ja kulttuuria jo toista lukuvuotta. Vuonna 2012 Osaava-hanke järjesti yhteensä 97 erillistä koulutustilaisuutta. Kitee Kirkkaasti Paras Ammattilainen valmennus Koulutus päättyi keväällä Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto JET Useita koulutuksia Yhteistyökumppanina Pohjois- Karjalan aikuisopisto Ammatillisia videovälitteisiä täydennyskoulutuksia Hellin hoitohenkilöstö PKSSK Vuonna 2012 palkalliseen koulutukseen käytettiin yhteensä 682 kokonaista työpäivää (Kitee 456, Tilike 32, Helli 194). Lisäksi oli paljon osapäiväisiä koulutuksia, jotka eivät sisälly em. lukuihin. Henkilöstön osallistumista lisä- ja täydennyskoulutukseen tuettiin edelleen myöntämällä 12 palkallista vapaapäivää 3 vuoden aikana ammattitaidon kehittämiseen. Lisäksi järjestettiin henkilöstön infotilaisuuksia koko henkilöstölle seuraavasti: Ajankohta ja paikka Teema Kitee iltapäivä- ja iltatilaisuus Tohmajärvi Kesälahti Henkilöstömenojen tasapainottamisohjelma Kesälahti & Kitee kuntaliitos Helli-liikelaitoksen purkaminen ja sote-palveluiden uudelleen organisointi KAARI-malli Kesälahti Kesälahti Kitee Kitee iltapäivä- ja iltatilaisuus Kesälahti Tiedotustilaisuudet Uuden Kiteen kaupungin työntekijöille 6

7 4. HENKILÖSTÖOHJELMA Vuoden 2012 aikana Kiteen kaupungin henkilöstöohjelma on jalostunut edelleen kohti henkilöstövoimavarajohtamisen ohjelmaa. Se on rakentumassa eri prosessien yhteydessä ja lopputuloksena kehitetylle Tuloksellisuuden kaupungintalolle ja sen tavoitteiden toimeenpanolle eli tavoitteiden mukaisille toimenpiteille. Niitä on dokumentoitu myös tähän henkilöstökertomukseen. TULOKSELLISUUDEN (KAUPUNGIN)TALO Katto suojaa : työsuojelu- ja työhyvinvointiohjelma Selkeä pohjapiirros : työ- ja palveluprosessit sujuvat Vahva maaperä : Osaaminen Puutarhuri : laadukas esimiestyö ja johtaminen Kiteen kaupunki Oikeat ihmiset oikeisiin huoneisiin : henkilöstösuunnittelu Työn hedelmät punnitaan : seurannan ja raportoinnin kehittäminen Tervetuloa palveltavaksi! asiakaspalvelu ja viestintä Samassa pöydässä : luottamuksellinen yhteistoiminta (luottamushenkilöt ja miehet) Tuloksellisuuden kaupungintalo henkilöstövoimavarajohtamisen kokonaisuus Kiteen kaupungilla 7

8 5. MITÄ MEILLE KUULUU? HALLINTOKESKUKSEN KUULUMISET (hallintojohtaja Ulla Huhtilainen) Sivistysjohtajan viran lakkauttamisen myötä hallintojohtajan tehtäviä siirtyi hoitamaan vuoden 2012 alussa Ulla Huhtilainen. Keski-Karjalan maaseutupalvelut aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa hallintokeskuksen alaisuudessa. Maaseutupalvelujen päällikkö Jukka Solosen irtisanouduttua tehtävästään maaseutupalvelujen päälliköksi valittiin Katja Turtiainen. Hallintokeskuksen henkilöstössä ei tapahtunut muita merkittäviä muutoksia vuoden 2012 aikana. Keskeisellä sijalla hallintokeskuksen työtehtävissä olivat Kitee Kesälahti kuntaliitokseen liittyvät työtehtävät. SIVISTYSKESKUKSEN KUULUMISET (hallintojohtaja Ulla Huhtilainen) Vuoden 2012 alusta lähtien varhaiskasvatus siirtyi sivistyskeskuksen alaisuuteen. Tämän myötä sivistyskeskuksen palveluksessa olevan henkilöstön määrä nousi 286 työntekijään, joista 86 oli määräaikaisessa työsuhteessa. Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi viisi työntekijää ja vuorotteluvapaalla oli kymmenen työntekijää. Oppisopimustyösuhteessa oli kaksi työntekijää. Myös sivistyskeskuksessa valmistauduttiin kuntaliitokseen ja sen mukanaan tuomaan organisaatiomuutokseen erityisesti vapaa-aikapalveluissa, perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. TEKNISEN KESKUKSEN KUULUMISET (tekninen johtaja Antti Asikainen) Vuosi 2012 oli selvitysten aikaa teknisellä keskuksella. Vuoden alussa ruokapalvelut siirrettiin osaksi teknistä keskusta ja samalla siivous- ja ruokapalvelut yhdistettiin yhdeksi tulosyksiköksi. Kuntaliitosselvitykset Kesälahden kunnan kanssa käynnistettiin myös teknisen toimen osalta. Kesälahden kunnan teknisen johtajan siirryttyä toisen kunnan palvelukseen syyskuun alusta alkaen toimi Kiteen tekninen johtaja myös Kesälahden teknisenä johtajana. Työssä jaksamisen ja työyhteisön toimivuutta koskevan kyselyn perusteella henkilöstön jaksamiseen on kiinnitetty vuonna 2012 erityistä huomiota. Asian tiimoilta on pidetty seurantapalavereita yhdessä henkilöstön ja Psykologian TietoTaito Oy:n kanssa. Teknisen keskuksen henkilöstön työn kuormittavuuteen vaikutti mm. monissa kiinteistöissä esille tulleet sisäilmaongelmat ja sisäilmaongelmista johtuneet muutostyöt ja muutot, sekä kuntaliitoksen valmistelu. HELLI LIIKELAITOKSEN KUULUMISET (johtaja Airi Turunen) Vuoden 2012 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa tapahtunut muutos toi tilaajakeskuksen vastuut ja henkilöstön Helli liikelaitokseen. Tilaajakeskuksesta siirtyi kolme henkilöä Kiteen kaupungille ja heidät sijoitettiin liikelaitoksen organisaatioon. Vuoden 2012 alussa tiedettiin, että myös liikelaitoksena toiminta päättyy vuoden lopussa ja Kiteen kaupunkiin perustetaan uusi sote-organisaatio. Tieto Tohmajärven kunnan erkaantumisesta yhteistoiminta-alueesta tuli vasta joulukuussa, mikä viivytti perusturvan 8

9 uuden organisaation vahvistamista ja esimiesten ja henkilöstön sijoittamista lopullisiin tehtäviinsä. Tohmajärvelle siirtyvien henkilöiden siirtoperusteet valmisteltiin huolellisesti ja siirtosopimus hyväksyttiin. Siirtoperusteena oli, että toiminnalliset kokonaisuudet siirrettiin henkilöstöineen, muulla henkilöstöllä siirron ratkaisi se, oliko henkilö alun perin tullut Tohmajärveltä tai työskentelikö hän faktisesti Tohmajärvellä tai kohdistuiko hänen työtehtävistään tai asiakkuuksistaan yli puolet Tohmajärvelle. Siirrossa onnistuttiin. Henkilöstöä kuultiin ryhmäkuulemisina ja tarvittaessa yksilökuulemisina. Tohmajärvelle siirtyi 109 henkilöä ja se noudatti aika lähelle sitä suhdelukua, jolla liikelaitokseen oli tultu eri organisaatioista. Siirtyvälle henkilöstölle järjestettiin kiitosjuhla ruokailuineen. Vuonna 2012 valmisteltiin myös Kiteen ja Kesälahden kuntaliitos, joka ei sinällään vaikuttanut sosiaali- ja terveystoimeen merkittävästi, koska organisaatio oli jo yhteinen, mutta Tohmajärven lähdön jälkeen kaupungin perusturvakeskuksen organisaatiossa tehtiin lukuisia muutoksia mm. esimiestyössä. Kesälahden ja Kiteen kotihoito yhdistettiin yhdeksi kotihoidoksi, samoin terveyskeskussairaalalle ja hoivasairaalalle tuli yksi yhteinen esimies, fysioterapian ja materiaalihallinnon sekä välinehuollon esimiehen tehtävät yhdistettiin vastaanoton esimiehelle, terveysneuvonnan päälliköstä luovuttiin ja neuvoloiden ja työterveyshuollon esimiehen tehtävät yhdistettiin ja ko. esimiehen tehtäviin liitettiin vielä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan tehtävät. Hallintopäällikön ja hallintosihteerin virat lakkautettiin henkilöiden siirryttyä Tohmajärvelle. Tehtävät jaettiin perusturvajohtajalle ja päälliköille sekä toimisto- ja hallintosihteerille. Perhepalvelujen päällikön virka muutettiin johtavaksi sosiaalityöntekijäksi. Liikelaitoksen johtajan virasta tuli perusturvajohtajan virka. Hoitotyön päällikön virka lakkautettiin ja laitoshoidon yksikkö siirrettiin terveyspalvelujen päällikön tehtäviin. Kotihoidon päällikön virka muutettiin ikäihmisten palvelupäälliköksi ja toinen kotihoidon päällikön virka kotihoidon esimieheksi. Tuotekehittäjän ja johtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutukset päättyivät ja tuotekehittäjän tutkinnon suorittivat Marja-Riitta Väistö, Riitta Väistö, Leena Laurikainen, Seija Teppana ja Arja Holttinen ja Jet-tutkinnon Anne Inkinen, Päivi Laine, Tarja Hirvonen ja Tuula Karppinen Toiminnallisella puolella Kytänniemen nuorten asumisyksikkö valmistui ja uudet asukkaat muuttivat taloon, jonne tarvittiin lisähenkilöstöä. Lisähenkilöstöä saatiin muuttamalla henkilökohtaiset avustajat lähihoitajiksi ja muuttamalla työaika täydeksi työajaksi. Sosiaalitoimeen perustettiin työpaja pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi. Työpaja toimii kahden työllistämisvaroin palkatun ohjaajan voimin. Henkilöstön ja esimiesten kannalta vuosi 2012 oli täynnä epävarmuutta ja heikensi työhyvinvointia, mikä näkyy esim. sairauslomien määrän kasvussa työntekijää kohti. KITEEN KAUPUNKI / TILIKE-KUNTATILITOIMISTON KUULUMISET Kiteen kaupungin Tilike-kuntatilitoimiston henkilökunta oli edelleen vuonna 2012 kovan paineen alaisena kirjanpidon ajantasaistamisessa, asiakasorganisaatioissa tapahtuvien muutosten läpiviemisessä. Tilikkeen johtaja irtisanoutui heinäkuun lopussa Kiteen kaupunki osti Kesälahden kunnan hallintojohtajan työaikaa 20 % Tilikkeen johtajan tehtäviin elokuun 2012 lopulta lukien. Tilikkeen johtajan irtisanoutuminen ja samaan aikaan kirjanpitohenkilöstön pitkät virkavapaat lisäsivät kirjanpidon tehtävien rästiin jäämistä. 9

10 Uuden Kiteen taloushallinnon ympäristön rakentamiseen kesäkuussa 2012 käynnistettyyn taloushallinnon projektiin päätettiin syyskuussa 2012 lisätä koulutusosiot koko taloushallinnon osalta ja samalla uuden toimintaympäristön rakentamisen myötä koko tulevalle talouspalveluiden henkilöstölle annettiin koko toiminta-alueeseen sama koulutus. Tämä oli aloitus uudelle toimintamallille, jossa talouspalveluiden henkilöstön ammattiosaamista laajennetaan siten, että sijaistaminen akuuteissa tilanteissa tulevaisuudessa on mahdollista ja että omasta organisaatiosta voidaan kiire ruuhkien myötä saada osaavaa henkilöstöä sijaistamaan myös kirjanpidon alueella. Taloushallinnon projektin aikana käytiin läpi taloushallinnon työskentelykäytänteet ja pyrittiin löytämään optimaalinen työskentelytapa ja tehtäväkuvauksia muokattiin sen mukaisesti. Taloushallinnon käytössä olevat ohjelmistot otettiin täysmääräisesti käyttöön. Kirjanpitopuolen henkilöstöresurssien vajausta täyttämään siirrettiin Kesälahdelta määräaikainen työtekijä tekemään rästiin jääneitä töitä. Syksyn 2012 aikana etsittiin Tilikkeelle kokoajan määräaikaista kirjanpitohenkilöstöä, mutta siinä onnistumatta. Tilikekuntatilitoimiston johtokunta esitti tilitoimiston lakkauttamista v lopussa, mikä ehdotus myös Kesälahden, Kiteen ja Rääkkylän kunnissa hyväksyttiin. Lokakuussa AVI-työsuojelu teki Tilike-kuntatilitoimistossa työsuojelutarkastuksen. Työsuojelutarkastuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti henkilöstön työkuormitukseen. 6. TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Vakinainen henkilöstö KAUPUNKI JA TILIKE Hallintokeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus Tilike-kuntatilitoimisto Yhteensä Huom! Maaseutupalveluiden yksikkö hallintokeskukseen, varhaiskasvatuksen henkilöstö sivistyskeskukseen, ruokapalveluhenkilöstö tekniseen keskukseen Lomatoimi hallintokeskuksesta Tohmajärven kuntaan HELLI Hallintopalvelut Lääkäripalvelut Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Lasten ja nuorten palvelut Aikuisten palvelut Ikäihmisten palvelut Yhteensä Huom.! Osa henkilöstöstä Rääkkylän kuntaan Kesälahden ja Tohmajärven varhaiskasvatuksen henkilöstö peruskuntiin

11 Henkilötyövuodet 2012 ja 2011 (HTV1) Vakinaiset Määräaikaiset ja sijaiset Yhteensä v v v v v v Kitee ,6 84,8 80,9 299,8 254,5 Tilike 9,9 12,1 3,2 2,4 13,1 14,5 Helli 329,5 419,2 100,4 142,7 429,9 561,9 Yhteensä 554,4 604,9 188,4 225,9 742,8 830,8 Emokaupungin palveluksessa oli yhteensä 267 henkilöä, joista vakinaisia 225 henkilöä. Sijaisia, määräaikaisia ja palkkatuella palkattuja oli 42 henkilöä. Helli-liikelaitoksen palveluksessa oli yhteensä 463 henkilöä, joista vakinaisia 350 henkilöä. Sijaisia, määräaikaisia ja palkkatuella palkattuja oli 113 henkilöä. Tilike-kuntatilitoimiston palveluksessa oli yhteensä 13 henkilöä, joista vakinaisia 9. Sijaisia, määräaikaisia ja palkkatuella palkattuja oli 4 neljä henkilöä. Palkkauskustannukset: Vakinaiset sekä sijaiset ja määräaikaiset PALKKAUSKUSTANNUKSET Vakinaiset Kaupunki Helli Tilike Sijaiset ja määräaikaiset Kaupunki Helli Tilike Sijaisten palkat % -palkkauskustannuksista Kaupunki Helli Tilike 16 3 Varahenkilöstö Varahenkilöstöjärjestelmä oli toiminnassa toista vuotta. Varahenkilöt työskentelivät sisäisinä sijaisina lyhyissä ja keskipitkissä sairaslomien, vuosilomien ja palkattomien vapaiden sijaisuuksissa (1-21 pv). Tavoitteena oli, että jokaisella varahenkilöllä olisi pääsääntöisesti 3-4 työskentelypistettä. Em. tavoitetta ei kuitenkaan aina voitu toteuttaa, vaan työskentelypisteitä oli enemmän. 11

12 Varahenkilöstön toimintaperiaatteet Varahenkilöstön toimintaperiaatteita työstettiin vuoden 2012 aikana. Esillä olivat mm. seuraavat asiat: - Varahenkilöstön hallinnollinen lähiesimies on henkilöstösuunnittelija ja työpisteessä työnjohdollinen lähiesimies on toimintayksikön esimies. - Varahenkilöstön työaikamuoto - Varauksen tekeminen, työvuorolistan suunnittelu ja toteuma - Palkkaus - Matkakorvaukset - Hälytysraha - Rekrytointi - Yhteydenpito esimiehen ja työntekijän välillä - Kustannusten jako - Varahenkilöstön toiminnan kehittäminen - Varahenkilöstön riittävyys Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Ikäryhmä Ka Henkilöstön määrä Kitee 52 Helli Vakinaisen henkilöstön ikärakenne yht Ka Henkilöstön määrä Kitee Henkilöstön määrä Helli Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli emokaupungin puolella 52 vuotta ja Helliliikelaitoksessa 51 vuotta eli keski-ikä oli noussut edelliseen vuoteen verrattuna kaupungin puolella yhdellä vuodella ja Helli-liikelaitoksessa pysynyt v tasolla. Vuonna 2012 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kuntaalalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. 12

13 Eläköityminen vuonna 2012 ja eläköitymisennusteita Kiteen kaupungilta siirtyi eläkkeelle vuonna 2012 yhteensä 35 henkilöä. Seuraavassa tilastossa on tarkempaa tilastotietoa eläköitymisestä vuonna 2012: Kitee HELLI Yhteensä Vanhuuseläkkeelle Työkyvyttömyyseläkkeelle Kuntoutustuelle Osa-aikaeläkkeelle Osatyökyvyttömyyseläkkeelle YHTEENSÄ Seuraavassa taulukossa on ennuste vuosien vanhuuseläkkeelle jäävistä. Opettajien eläköitymisikänä on käytetty 63 vuotta, muiden kohdalla ennusteeseen on otettu KEVAn ilmoittama henkilökohtainen vanhuuseläkeikä. (KEVA ei ole antanut työnantajille tietoja eläkkeelle jäävistä henkilöittäin v jälkeen). Luvuissa on mukana koko Kiteen kaupungin henkilökunta Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. 13

14 Eläke-ennusteet tulosalueittain YHT. Hallintopalvelut kp Maaseutupalvelut kp Henkilöstöpalvelut Kehitys, viestintä kp Talouspalvelut Sivistystoimen hallinto kp Varhaiskasvatus kp Peruskoulutus kp Toisen asteen koul. kp Kansalaisopisto kp Kirjastotoimi kp Nuorisotoimi kp Kulttuuritoimi kp Liikuntatoimi kp Perusturva hallinto kp Aikuissosiaalityö. kp Toimeentulotuki kp Mielenterveys ja päihde kp Vamm.- ja kehitysvam. kp Lastensuojelu ja perhetyö kp Vastaanottopalv. kp Laitoshoitopalv. kp Suun terveydenhoitopalv. kp Terveysneuvonta kp Erikoissairaanhoito kp Kotihoito kp Asumispalvelut kp Ympäristö kp Rakennusvalvonta kp Tekninen hallinto kp Asunto- ja isännöinti kp Kaavoitus ja maankäyttö kp Siivous- ja ruokapalvelut kp Toimitilat kp Kuntatekniikka kp KAIKKI YHT

15 Henkilöstön poissaoloista vuonna 2012 Seuraavissa taulukoissa on tietoa Kiteen kaupungin ja Helli-liikelaitoksen henkilöstön sairauspoissaoloista vuonna Taulukoista löytyy myös tietoa sairausloman ajan palkkojen kustannuksista. Sairausloman sijaisten palkkauskustannukset eivät sisälly em. kustannuksiin. Tilike-kuntatilitoimiston tiedot on yhdistetty hallintokeskuksen tietoihin tietosuojasyistä. Kitee Yhteensä Sivukulut Kalenteri- Hinta/ työpv. Hinta/kal.pv. Sairauslomat ja kustannukset ,331 % Yhteensä Työpäivät päivät sivukuluineen sivukuluineen HALLINTOKESKUS JA TILIKE Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla SIVISTYSKESKUS Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla TEKNINEN KESKUS Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla YHTEENSÄ Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Kaikki yhteensä Henkilösivukulut 22,331% Menot yhteesä Saatu Kela-päivärahoja Nettokustannukset

16 Helli Koko henkilöstön Yhteensä Sivukulut Kalenteri- Hinta/työpv. Hinta/kal.pv. sairauslomat ja kustannukset ,331 % Yhteensä Työpäivät päivät sivukuluineen sivukuluineen HALLINTOPALVELUT Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla AIKUISTENPALVELUT Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla IKÄIHMISTENPALVELUT Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla YHTEENSÄ Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Kaikki yhteensä Henkilösivukulut 22,331% Menot yhteesä Saatu Kela-päivärahoja Nettokustannukset Kaupungin puolella (sis. myös Tilike-kuntatilitoimisto) sairauslomalla oltiin v keskimäärin 8,8 työpäivää, vuonna 2011 keskimäärin 7,01 työpäivää ja vuonna 2010 keskimäärin 7,56 työpäivää ja vuonna 2009 keskimäärin 8,97 työpäivää työntekijää kohden. Hellissä vastaavat luvut ovat vuonna v keskimäärin 10,5 työpäivää, vuonna 2011 keskimäärin 10,84 työpäivää, vuonna 2010 keskimäärin 9,44 työpäivää ja vuonna 2009 keskimäärin 9,64 työpäivää. Sairauslomien määrä henkilöä kohden nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kunta-alan työolobarometrin 2012 (Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä ) mukaan kun sairauspoissaolopäivien keskiarvo lasketaan koko henkilöstön lukumäärästä, oli kuntasektorilla vuonna 2012 sairauspoissaoloja keskimäärin 8,4 työpäivää jokaista henkilöä kohden. Vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 10,6 työpäivää jokaista henkilöä kohden, ja vuonna 2010 vastaava luku oli 8,4 pv. Määrä on enemmän kuin kaikilla palkansaajilla keskimäärin (7,1 pv). Ero on 1,3 työpäivää vuodessa ja se on pienempi kuin edellisenä vuotena (2,7). Kunta-alalla sairauspoissaolojen kehityksen suunta oli vähenevä vuosina , mutta sen jälkeen suunta on ollut kasvava. Kehitys on ollut saman- 16

17 suuntainen kaikilla palkansaajilla. V kunta-alan sairauslomien määrä kääntyi laskuun. Sairauspoissaolojen vähentäminen tuo kustannussäästöjä. KEVA:n laskelmien mukaan yhden sairauspoissaolopäivän hinta keskimäärin euroa ja yhden tapaturmapäivän hinta keskimäärin 750 euroa. V työntekijät olivat erilaisilla perhevapailla yhteensä 4597 kalenteripäivää. Aiempina vuosina perhevapaat on laskettu työpäivinä. V perhevapaalla oltiin 4414 työpäivää, vuonna 2010 yhteensä 4939 työpäivää ja vuonna 2009 yhteensä 5471 työpäivää. Perhevapaiden määrä laskee siis edelleen. Työtapaturmien ja ammattitautien vuoksi poissaoloja kertyi emokaupungilla 143 työpäivää ja Hellissä 366 työpäivää. V vastaavat luvut olivat emokaupungilla 33 työpäivää ja Hellissä 121 työpäivää. Vuonna 2010 poissaoloja oli yhteensä 359 työpäivää. Tapaturmien kirjaamiseen on kiinnitetty huomiota. Säästötalkoovapaat 2012 Työpäivät 2012 Työpäivät 2011 Työpäivät 2010 Säästö 2012 Säästö 2011 Säästö 2010 KITEE HELLI TILIKE YHTEENSÄ

18 Lisätyö ja ylityö KITEE Lisätyö 2012 / Lisätyö 2011/ Lisätyö 2010 / Ylityö 2012/ Ylityö 2011/ Ylityö 2010/ HALLINTOKESKUS SIVISTYSKESKUS TEKNINEN KESKUS TILIKE Yhteensä HELLI Lisätyö 2012/ Lisätyö 2011/ Lisätyö 2010/ Ylityö 2012/ Ylityö 2011/ Ylityö 2010/ HALLINTOPALVELUT HELLI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT AIKUISTENPALVELUT IKÄIHMISTENPALVELUT Yhteensä Luvuissa ovat mukana myös osa-aikatyötä tekevien lisätyötunnit. Huom! Kiteen ruokapalvelut sisältyvät jo teknisen keskuksen lukuihin sekä 2010 että V ja v luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska seuranta oli v edelliseen vuoteen verrattuna parempaa (esim. Populus työaikaseuranta). V lähtien ylityöksi kirjattu ylityö on aitoa työnantajan aloitteesta tehtyä ylityötä. 18

19 Työllisyyden edistäminen Työllisyydenhoito nivoutuu kiinteästi osaksi kaupungin kokonaisvaltaista henkilöstösuunnittelua ja osaltaan täydentää sitä. Työllisyysasiat ovat kuuluneet henkilöstöhallinnon toimialaan. Työllisyyteen liittyviä asioita on käsitelty Henksu-työryhmässä, ja se on osaltaan auttanut sekä tukenut työllisyyden hoitoa. Vuoden 2012 loppupuolella tehtiin tiivistä yhteistyötä Kesälahden työllisyysasioita tekevien henkilöiden kanssa valmisteltaessa talousarviota vuodelle 2013, jolloin soviteltiin yhteen Kesälahden sekä Kiteen omia aiempia käytänteitä. Kiteen kaupungin henkilöstöhallinto hoitaa kaupungin, Tilike-kuntatilitoimiston sekä Helli-liikelaitoksen palkkatukeen liittyvät asiat, kuten palkkatukeen oikeutettujen henkilöiden hankinnan yhteistyössä TYP:n, TE-toimiston ja työpisteen kanssa, tekee palkkatukihakemukset, kuukausitilitykset, lisätukitilitykset jne. lisäksi myös työharjoitteluun ja työelämänvalmennukseen liittyvien henkilöiden osalta sopimukset. Työllistäminen on merkittävää, koska työllistämisellä ehkäistään sosiaali- ja terveystoimen kulujen kasvua. Henkilö antaa työpanoksen työyhteisölle ja hän on kokonaisvaltainen työyhteisön jäsen. Henkilöä koskevat samat velvoitteet ja oikeudet, kuin kaupungin henkilökuntaa muutoinkin. Mm. työterveyshuollon palvelut sekä henkilökuntaedut kuuluvat hänelle. Palkkatuen turvin henkilö voi saada uuden mahdollisuuden kehittää itseään jatkamalla opintoja, saada pitempiaikaista työtä, hänen ansioturvansa kohentuu, myös sosiaalinen pääoma kasvaa jne. Työssäoloehdon täyttyessä (14 kk) hän pääsee ansiosidonnaiselle päivärahalle, tai ehkä ns. lisäpäiville (tietyt ikävuodet) ja eläkeputkeen. Kaupungilla oli palkkatuella kaikkiaan 77,7 kuukauden aikana 11 henkilöä, 6,5 henkilötyövuotta. Velvoitetyöllistettävät (kunnan työllistämisvelvoite) työskentelivät 36 kk:n ajan, yhteensä viisi henkilöä ja 3,0 henkilötyövuotta. Työllistämisosoitukset tulivat vuosien aikana. Henkilöistä neljä työskenteli puisto- ja metsätöissä, yksi henkilö avustajana päiväkodissa. Teknisellä keskuksella työskenteli kaikkiaan kuusi henkilöä kaikkiaan 44 kk:n aikana, 3,7 henkilötyövuotta, kiinteistötehtävissä sekä viheralueiden hoitotöissä. Oppisopimuksella opiskeli yksi henkilö koko vuoden ajan. Kaupungin taloushallinnossa työskenteli yksi henkilö n. 3 kk:n ajan. Sivistyskeskuksessa työskenteli kaikkiaan kolme henkilöä 30,7 kk:n ajan, joista koulunkäyntiohjaajana toimi yksi henkilö 9,2 kk:ta ja varhaiskasvatuksessa kaksi henkilöä 9,5 kk:n ajan. Te-toimisto osoitti kaupungille uusia työllistämisvelvoitteita vuoden 2012 aikana kaikkiaan 2 henkilölle. Helli-liikelaitoksessa oli vuonna 2012 palkkatuella työssä 22 eri henkilöä, yhteensä 133,2 kuukautta ja kaikkiaan 11,1 henkilötyövuotta. 19

20 Kolme henkilöä työskenteli kehitysvammahuollossa avustavana ohjaajana 19,8 kk:n (1,65 henkilötyövuotta). Ikäihmisten palveluissa, vanhustyön avustajana työskenteli 13 henkilöä, yhteensä 80,9 kk (6,7 henkilötyövuotta), Kiteen työpisteissä. Lisäksi 2 henkilöä työskenteli 2,7 kuukautta työpajatoiminnassa Kiteellä. Tohmajärven vanhustyössä työskenteli 3 henkilöä, 27,8 kk, 2,32 henkilötyövuotta. Ja Kesälahden hoivasairaalassa yksi henkilö 2 kk:n ajan. Työllistämiskustannukset yhteensä 2012 kaikki yht. kaupunki oppisopimus Tilike Helli palkkatukipäivät palkkauskulut sivukuluineen palkkatuet erotus, kaupungin osuus Velvoitetyöllistetyt palkkatukipäivät 786 palkkauskulut sivukuluineen palkkatuet erotus, kaupungin osuus Palkkatukityö kk henkilöä htv Kiteen kaupunki - tekninen osasto ,7 - talousosasto 3 1 0,3 - sivistysosasto 30,7 3 2,6 Kiteen kaupunki yhteensä 77,7 10 6,5 - joista velvoitteet ,0 Helli-liikelaitos - työpajatoiminta 2,7 2 0,2 - kehitysvammahuolto 19,8 3 1,7 - ikäihmisten palvelut; Kitee 80,9 13 6,7 - ikäihmisten palvelut; Kesälahti 2 1 0,2 - ikäihmisten palvelut; Tohmajärvi 27,8 3 2,3 Helli-liikelaitos, yhteensä 133, ,1 Kesätyösetelit (15-19 v.) kiteeläisille nuorille Kaupungin tuki työnantajalle v oli 100 euroa/kesätyöseteli/nuori. Nuori sai yhden numeroidun kesätyöseteli kesää kohti. Nuoren tuli hankkia työpaikka itse. Palautuneen kesätyösetelin perusteella työnantajalle maksettiin kaupungin tuki. Seteleitä haettiin n. 260 ja tukea maksettiin 165 kesätyösetelin perusteella, yhteensä euroa. 20

21 7. TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Kaari-malli Kiteen Aikaisen Aktiivisen Reagoinnin malli Kaari-malli hyväksyttiin Kiteen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin seuraamisen ja ylläpitämisen toimintatavaksi kaupunginhallituksen kokouksessa joulukuussa Mallin kehittämiseen saatiin tukea KEVAn Poka-hankkeesta eli kuntatyöpaikkojen ammatillisen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeesta (vv ). Keva toteutti hankkeen yhteistyössä Kuntoutussäätiön ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kanssa. Kaari-malliin liittyvistä toimintavoista koulutettiin sekä esimiehiä, työntekijöitä että työterveyshuoltojen henkilöstöä. KAARI-mallissa on sovittu siitä, että Kiteen kaupungin henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista seurataan aktiivisesti. Työyhteisöt havainnoivat ja tunnistavat työkykyä heikentävät tekijät, ottavat niitä puheeksi ja toimivat niiden ehkäisemiseksi. Vastuu työyhteisössä on kaikilla, työntekijällä itsellään, työtovereilla ja esimiehellä. KAARI mallilla varmistetaan yhtenevät käytännöt ja toimintatavat tilanteisiin, joissa työssä jaksamisen ongelmia havaitaan. Tavoitteena on henkilöstön yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu kaikissa Kiteen kaupungin työyhteisöissä. Em. seurannan avuksi Populus-järjestelmässä otettiin käyttöön toiminto, joka lähettää automaattisesti esimiehelle sähköpostin siinä vaiheessa kun sovitut poissaolorajat työntekijän kohdalla ovat täyttyneet. Poissaolorajat ovat 5 poissaolojaksoa viimeisen 12 kuukauden aikana, 30 päivää poissa työstä sairauden vuoksi tai 90 poissaolopäivää sairauden vuoksi viimeisen 12 kuukauden aikana. Esimies käy työntekijän kanssa keskustelun ja yhdessä sovitaan mihin toimenpiteisiin ryhdytään. 30 päivän poissaolosta esimiehen on ilmoitettava työterveyshuoltoon. Työterveyslääkäri arvioi sairastuneen työkyvyn ja työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto tekevät yhteisen selvityksen KELA:lle työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä, kun sairauspäivärahaa on maksettu kahden vuoden aikana 90 arkipäivää. Lähtökohtana on työkykyongelmien ennalta ehkäisy ja työhyvinvoinnin ennakoiva edistäminen osana Kiteen kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Sen mukaisia toimenpiteitä ja muotoja on linjattu Kiteen kaupungin Terveenä työssä työhyvinvointimallissa, jonka periaatteiden mukaisesti myös työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan. KAARI-malliin on koottu käytännön toimintaohjeita eri tilanteisiin, kuten esim. sairauspoissaolojen käsittelyyn ja työtapaturmien selvittämiseen. Kaari-mallissa on huomioitiin KELAn v voimaan astuneet muutokset sairauspoissaolojen ilmoittamisesta. KAARI-mallissa sovitusti kaupungin ylin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto seuraa ja arvioi toimintaa työhyvinvoinnin kehityksen, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta. Ay-luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tukevat edustamiaan työntekijöitä ja seuraavat KAARI-mallin vaikuttavuutta henkilöstön kannalta. 21

22 KAARI-mallin tavoitteena on työuupumuksesta tai työssä jaksamisen ongelmista johtuvien poissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten vähentyminen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen ja sitä kautta Kiteen kaupungilla tehtävän työn tuloksellisuuden ja tuottavuuden lisääminen muuttunut sairausvakuutuslaki edellyttää, että säilyttääkseen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon korvauksen määrän nykyisellä 60 %:n tasolla, työnantajalla ja työterveyshuollolla on oltava yhteistyössä sovitut tavoitteet ja käytännöt työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamiseksi. KAARI-malli täyttää em. vaatimuksen. Työterveyshuolto Työterveyshuollon terveiset (työterveyshoitaja Johanna Mikkonen/Lääkäriasema Resetti Lääkäriasema Resetti Oy on hoitanut Kiteen kaupungin ja Helli-liikelaitoksen esimiesten, työterveyshuollon ja henkilöstöpalveluiden työterveyshuollon. Työterveyshuollon tiimoilta työpaikkaselvityksiä on tehtiin v yhteensä kolme kappaletta. Lisäksi työterveyshuolto on osallistunut työhyvinvoinnin seurantaryhmän kokouksiin ja työhyvinvointifoorumiin ja työsuojelutoimikunnan kokouksiin. Kaari-mallin mukaisia työterveysneuvotteluja on myös järjestetty. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2012 Korvauksia haettiin ja saatiin KELA:lta seuraavasti: Korvausluokka I/lakisääteinen työterveyshuolto Kustannukset ,14 (korvaus 60 %, korvattava kustannus enintään 160 eli 96,00 työntekijää kohti). Kaupungin omalle vastuulle korvausluokasta I jäi eli n. 174 /työntekijä. Korvausluokka II sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset Kustannukset ,63 (korvaus 50 %, korvattava kustannus enintään 240,10 eli 120,05 työntekijää kohti). Kaupungin omalle vastuulle korvausluokasta II jäi eli n. 245 /työntekijä. Työntekijämäärä oli v keskimäärin 726 työntekijää. Kaikki kustannukset eivät sisältyneet KELAlle tehtävään hakemukseen, koska kaikki työterveyshuollon kustannukset eivät kuulu KELAn korvauksen piiriin. Ei korvattavia kustannuksia ovat mm. matkakulut ja erilaiset toimistomaksut. KELAn laskennallinen korvaus v Kiteen kaupungille ,50 Helli-liikelaitokselle ,15 TILIKE-kuntatilitoimistolle 2 808,65 22

23 Työterveyshuoltopalveluita ostettiin sopimuksen mukaan kahdelta palveluntuottajalta eli Helli-liikelaitoksen ja Lääkäriasema Resetin työterveyshuollosta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyshuoltopalvelun sisältö oli aivan sama molemmilla palveluntuottajilla. Työterveyshuoltopalvelujen ostossa käytettiin hyvää työterveyshuoltokäytäntöä. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluivat mm. työpaikoilla tehtävät työpaikkakäynnit ja suunnatut työpaikkaselvitykset. Työpaikkaselvityksiä työpaikoilla ja käyntejä työterveyspsykologin luona tarvittiin mm. erilaisten muutostilanteiden vuoksi. Yleislääkäritasoiseen sairaanhoidon lisäpalveluihin kuuluivat edellisten vuosien tapaan erikoislääkärikonsultaatiot ja fysioterapiakäynnit. Henkilöstöedut 2012 Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehdittiin entiseen tapaan tukemalla työpaikkaruokailua koko kaupungin toiminta-alueella. Ruokailua tuettiin myös yksityisissä ravitsemusliikkeissä. Tuki oli sekä laitosruokailussa että yksityisissä ravitsemusliikkeissä sama eli 1,20 euroa /ateria lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla. Työntekijän piti maksaa laitosruokailussa itse vähintään 4,20 euroa (Keski-Karjalan kuntien omat ruokapaikat ja ammattiopiston ruokala) ja yksityisissä ravitsemusliikkeissä vähintään 5,60 euroa. Henkilökunnan VesPelin uinti- ja kuntosalilippujen hankintaa Kiteellä ja kuntosalilippujen hankintaa muissa Keski-Karjalan kunnissa tuettiin perinteisesti. Henkilökunnalla oli oma ohjattu liikuntavuoro (zumba, keppijumppa, matalan kynnyksen jumppa, syvävenyttely) kerran viikossa tiistaisin Rantalan koululla ja vesijumppaa keskiviikkoaamuisin (ryhmät tammi huhtikuu, syys-joulukuu). Kiteen kaupungin henkilökunnalle tilattiin oma näytäntö Kyläparin Myllyteatteriin Kotipolttoista Korpirojua ja Kiteeläistä Pontikkaperinnettä -esitykseen Ennen esitystä järjestettiin kesäinen ruokailu Kipakan ravintolassa. Tapahtumaan osallistui 160 työntekijää. Tutustumisretket Kesälahdelle järjestettiin ja Tutustumisretket Tohmajärvelle järjestettiin ja Työsuojelu Kiteen kaupungin työsuojelutoimintaan liittyvät asiat käsiteltiin työsuojelujaostossa. Virallisena työsuojelutoimikuntana toimi yhteistyötoimikunta. Työntekijäasemassa olevien työsuojeluvaltuutetut Erja Kareinen/emokaupunki ja Riitta Koffert/Helli-liikelaitos sekä toimihenkilöasemassa olevien työsuojeluvaltuutettu Jaana Kuittinen jatkoivat tehtävissään. Työsuojeluasiamiehinä toimivat edelleen Jyrki Kostamo, Minna Makkonen ja Kaija Häkkinen. Kesälahti-Kitee kuntaliitoksen vuoksi myös Kesälahden kunnan työsuojelupäällikkö Tuija Hurskainen ja työsuojeluvaltuutetut Juha Repo ja Jorma Palo tulivat mukaan työsuojelujaoston toimintaan. 23

24 Työsuojelupäällikön tehtävässä toimi henkilöstösihteeri Tuija Vaittinen. Työsuojeluasioiden työrukkasena toimi työsuojelujaosto, jonka kokouksiin myös työterveyshoitaja ja muita asiantuntijoita osallistui tarvittaessa. Puheenjohtajana toimi Riitta Koffert ja varapuheenjohtajana Jaana Kuittinen. Elokuussa aloittaneen ns. uuden työsuojelujaoston puheenjohtajaksi valittiin Kesälahden kunnan työsuojelupäällikkö Tuija Hurskainen ja varapuheenjohtajaksi työsuojelvaltuutettu Riitta Koffert. Työsuojeluvaltuutetuilla oli käytössä perustyöstään vapautusaikaa työsuojelutehtävää varten. Vuonna 2012 työsuojeluhenkilöstö oli mukana seuraavassa toiminnassa: - Kesälahti-Kitee kuntaliitos tilaisuuksissa, mm. kuulemiset ja tiedotustilaisuudet - Helli-liikelaitoksen purkaminen, mm. kuulemiset ja tiedotustilaisuudet - Henkilöstön siirto Tohmajärven kuntaan, mm. kuulemiset ja tiedotustilaisuudet - Palvelurakenne- ja työtehtävämuutoksiin liittyvien työyhteisöristiriitojen selvittelyt - Työkuormitukseen ja tehtävämitoituksiin liittyvät asiat - Suunnatuissa työpaikkaselvityksissä mukana oleminen - AVI:n tarkastukset, sisäilmaselvitykset ja -seurannat - Työterveyshuollon työpaikkakäynnit - Vaarojen arviointi ja riskien kartoitus - Kaupunginvaltuustossa tehty aloite savuttomasta työpaikasta on valmisteltavana - Kaari-mallin jalkautusta jatkettiin - Työsuojeluvaltuutetut olivat mukana erilaisissa työterveyshuollon palavereissa - Työntekijöiden uudelleen sijoittumisjärjestelyt - Päihdeohjelman uusimisen valmistelu 24

25 8. TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistyötoimikunta Vuonna 2012 Kiteen kaupungin yhteistyötoimikunta kokoontui kolmessa eri kokoonpanossa. Ensimmäiseen yhteistyötoimikuntaan kuului 15 jäsentä v (kuusi työnantajan edustajaa, kuusi työntekijäjärjestöjen edustajaa, kaksi työsuojeluvaltuutettua ja sihteeri). Kesälahti-Kitee kuntaliitoksen vuoksi Kiteen kaupungin oman yhteistyötoimikunnan viimeinen kokous pidettiin (6 kokousta) ja yhteistyötoimikunnan tehtäviä jatkoi uusi yhteistyötoimikunta, joka aloitti toimintansa Uudessa yhteistyötoimikunnassa (6 kokousta) oli kuusi työnantajan edustajaa, kaksi Kesälahden kunnan edustajaa (Matti Kosonen ja Seija Makkonen) ja kaksi Kiteen kaupungin edustajaa (Vesa Parviainen ja Aki Parkkonen), Kiteen henkilöstöpäällikkö Nina Holopainen ja Kiteen henkilöstösihteeri/työsuojelupäällikkö Tuija Vaittinen. Henkilöstön ay-edustus lisääntyi Kesälahden JHL:n ja JYTY:n edustajilla. Muut Kiteen kaupungin pääluottamusmiehet edustivat jo valmiiksi myös Kesälahden kunnan työntekijöitä. Työsuojeluhenkilöstön määrä lisääntyi Kesälahden kahdella työsuojeluvaltuutetulla ja työsuojelupäälliköllä. Kolmas yhteistyötoimikunta aloitti toimintansa kunnallisvaalien jälkeen Kaupunginhallituksen nimeäminä työnantajan edustajia olivat Birgitta Muukkonen, Seija Pajatie, Timo Päivinen ja Unto Väkeväinen. Työnantajaa yhteistyötoimikunnassa edustivat myös kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen ja henkilöstöpäällikkö Nina Holopainen. Henkilöstöä edustivat kuusi pääluottamusmiestä ja toimikauttaan jatkaneet Kiteen ja Kesälahden työsuojeluvaltuutetut (5) ja työsuojeluvastaavana Kesälahden kunnan työsuojelupäällikkö Tuija Hurskainen. Henkilöstösihteeri/työsuojelupäällikkö Tuija Vaittinen toimi yhteistyötoimikuntien sihteerinä ja esittelijänä työsuojeluasioissa. Yhteistyötoimikunnissa käsiteltiin mm. seuraavia aihealueita: - henkilöstömenojen tasapainottamisen keinot ja niiden vaikuttavuus - talouden tasapainottaminen - talouden tasapainottamisen vaatimat henkilöstösäästöt järjestelyerä - Kesälahti-Kitee kuntaliitos - kuntaliitokseen liittyvä muutosvalmennus - Uuden Kiteen kaupungin organisaatio - kuntaliitokseen liittyvät henkilövalinnat 9. HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO VUONNA 2012 Kiteen kaupungin henkilöstöhallinnon-, -palveluiden ja politiikan keskeisenä työrukkasena toimi henkilöstöpalvelutiimi. Siihen kuuluivat Tilikkeen palkkasihteerit Anna-Maija Isotalus, Agnes Torni ( saakka), Maija Kareinen-Piipponen, Eeva Tenhonen (eläkeasiamiehen tehtävät) ja Virve Björn sekä henkilöstösihteeri/työsuojelupäällikkö Tuija Vaittinen, toimistosihteeri Vuokko Kostamo ja toimistosihteeri Annikki Väkeväinen (työllisyysasiat). Myös henkilöstösuunnittelija Maija Kaalimaa oli edelleen mukana tiimin toiminnassa. Henkilöstöpalvelutiimiä johti kehitysjohtaja (henkilöstöpäällikkö) Nina Holo- 25

26 painen. Fyysisesti Kesälahdella työskentelevän palkkatiimin työnjohtajana toimi Anna- Maija Isotalus. Tiimin sisäistä työnjakoa tarkennettiin ja selkiytettiin henkilöstössä tapahtuneiden muutosten mukaan. Varsinainen palvelussuhde- ja sopimusneuvonta oli edelleen palkkasihteereillä sovitun työ- ja virkaehtosopimuspohjaisen työnjaon mukaan. Saman työnjaon mukaisesti palkkasihteerit toimivat tukihenkilöinä myös ao. sopimusalojen palkkatyöryhmissä ja paikallisneuvotteluissa. Kuntaliitokseen ja muihin henkilöstön siirtoihin liittyvät tehtävät työllistivät palkkatiimiä jo keväästä lähtien. Tarkkaa aikataulutusta vuodenvaihteessa tarvittiin, koska kuntaliitoksen myötä Kesälahden kunnan henkilöstö siirrettiin Kiteeseen, Helli-liikelaitos lakkautettiin ja henkilöstö siirrettiin Kiteen kaupungin tietokantaan, osa Hellin henkilöstöstä siirrettiin Tohmajärven kuntaan ja Tilike-kuntatilitoimiston henkilöstö siirrettiin Kiteen kaupungin tietokantaan. Esimiesten roolia ja vastuuta henkilöstöhallinnossa ja -kehittämisessä korostettiin ja heidän osaamistaan ja tietoisuuttaan henkilöstöasioissa pyrittiin määrätietoisesti vahvistamaan. Yhteistyötä muiden henkilöstöhallinnon yhteistyökumppaneiden kanssa (työterveyshuolto, työsuojelu, ay-luottamusmiehet, tyhy-toimikunta jne.) vahvistettiin osaksi henkilöstöhallinnon ja palvelujen verkostoa. Kiteen kaupungin henkilöstöhallinto toimii siten, että työntekijöitä lähinnä ovat arkisiin, henkilöstöhallinnon käytännön kysymyksiin vastaavat lähiesimiehet, heidän tukenaan toimivat, eri sopimusten palvelussuhde- ja palkka-asioihin erikoistuneet palkkasihteerit sekä henkilöstöpoliittisista linjauksista ja henkilöstöhallinnon ja palveluiden kehittämistyöstä vastaava ylin henkilöstöpoliittinen virkamiesjohto (kehitysjohtaja, henkilöstösihteeri/työsuojelupäällikkö). Ylintä henkilöstöpoliittista päätös- ja määräysvaltaa käyttää kaupunginhallitus. Kaikkien tasojen ja tahojen rinnalla ja tukena toimivat aktiivisesti työsuojeluvaltuutetut, ay-luottamusmiehet, yt-toimikunnan työnantajaedustajat (kaupunginhallituksen ytneuvottelijat), tyhy-toimikuntalaiset jne. Henksu Henkilöstösuunnittelutyöryhmä eli Henksu jatkoi toimintaansa. Henksu-työryhmän puheenjohtajana toimi kehitysjohtaja Nina Holopainen ja varalla Helli-liikelaitoksen johtaja Airi Turunen. Henksun kokoonpanoa tiivistettiin ja työskentelyyn osallistuivat henkilöstöpäällikkö, Helli-liikelaitoksen johtaja, toimialajohtajat, eläkeasiamies, työllisyyssihteeri, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöä edustava pääluottamusmies sekä asiantuntijoita tarvittaessa. Henksun sihteerinä toimi henkilöstösuunnittelija Maija Kaalimaa. Henksun keskeisiä tehtäviä olivat: 1. Kokonaisvaltaisen, strategialähtöisen henkilöstösuunnitelman valmistelu 2. Henkilöstövoimavarojen kohdentamisen suunnittelu ja koordinointi 3. Rekrytointijärjestelmän kehittäminen 4. Työllisyyspolitiikkaa koskevien esitysten tekeminen 26

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 2 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 KH 20.8.2012 KV 17.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ HENKILÖSTÖPALVELUISSA 2011... 5 4. HENKILÖSTÖOHJELMA...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet 1 (5) TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Työsuojelujaosto 6.8.2014 1. Yleiset periaatteet Tämä ohjelma on työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n tarkoittama turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työntekijöiden

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 4 Tiedotus ja viestintä... 5 Koulutus ja valmennus... 6

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) Kaupungin yhteistyötoimikunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) Kaupungin yhteistyötoimikunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) 30 Asianro 3582/02.02.00/2016 Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA TOHMAJÄRVEN KUNNAN IRTISANOUTU- ESSA KESÄLAHDEN, KITEEN JA TOHMAJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2013 20.8.2012 1 (8) 1 Sopijaosapuolet 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen PoKa-hanke Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Keva Sanna Pesonen Hankkeen taustaa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella käynnissä oleva kuntatyöpaikkojen ammatillisen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Yhteiset asiat projektiryhmä 23.5.2017 Raija Ruoranen 30.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Eteneminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin Kokonaisuutena työryhmälle

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 1 (6) KESÄLAHDEN KUNTA RÄÄKKYLÄN KUNTA TOHMAJÄRVEN KUNTA

KITEEN KAUPUNKI MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 1 (6) KESÄLAHDEN KUNTA RÄÄKKYLÄN KUNTA TOHMAJÄRVEN KUNTA KITEEN KAUPUNKI MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 1 (6) SOPIMUS KESÄLAHDEN, RÄÄKKYLÄN JA TOHMAJÄRVEN KUNTIEN MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTYMISESTÄ KITEEN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN LIIKKEEN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla Tehy, Työsuojelun teemaseminaari 7.11.2017, Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Työkyvyn hallinta; Varhainen tuki työpaikalla Työhyvinvoinnin lähtökohdat

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Helsingin kaupungin -liikelaitoksen toimintasääntö 1.7.2017 alkaen. 1 Toimiala ja organisaatio 1.1 -liikelaitos osana keskushallintoa -liikelaitos huolehtii palvelutoiminnan

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNKI 1 (7) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2017 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Nykyisten palveluntuottajien kanssa olevia sopimuksia on jatkettu liikelaitoksen johtokunnan 23.11.2010 kokouksen 125 perusteella 31.5.2011 saakka.

Nykyisten palveluntuottajien kanssa olevia sopimuksia on jatkettu liikelaitoksen johtokunnan 23.11.2010 kokouksen 125 perusteella 31.5.2011 saakka. Helli-liikelaitoksen johtokunta 47 11.04.2011 Helli-liikelaitoksen johtokunta 53 16.05.2011 Koti- ja yöhoidon hankkiminen Helli 47 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitos on ostanut yksityisiltä

Lisätiedot

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla - sanoista teoiksi 24.9.2013 Tampere vs.työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

KAARI Keski-Karjalan Aikaisen Aktiivisen Reagoinnin malli

KAARI Keski-Karjalan Aikaisen Aktiivisen Reagoinnin malli KAARI Keski-Karjalan Aikaisen Aktiivisen Reagoinnin malli Kiteen toteutus KH 19.12.2011 316 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. MIKSI? KAARI-mallin perustelut... 4 3. MITÄ? Aktiivisen puuttumisen mallin tavoitteet...

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2013/2014 muutokset 1 Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011 KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot