KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA HENKILÖSTÖOHJELMA MITÄ MEILLE KUULUU? TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Vakinainen henkilöstö Henkilötyövuodet 2012 ja 2011 (HTV1) Palkkauskustannukset: Vakinaiset sekä sijaiset ja määräaikaiset Varahenkilöstö Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Eläköityminen vuonna 2012 ja eläköitymisennusteita Henkilöstön poissaoloista vuonna Lisätyö ja ylityö Työllisyyden edistäminen TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Kaari-malli Kiteen Aikaisen Aktiivisen Reagoinnin malli Työterveyshuolto Henkilöstöedut Työsuojelu TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO VUONNA Henksu Liite 1 KITEEN KAUPUNGIN PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET (koko henkilökunta) Liite 2 Kilometrikorvaukset ja päivärahat

3 1. LUKIJALLE Ei tyyni meri taitavaa merimiestä tee. Vuonna 2012 Kiteen kaupungin toiminnassa ja toimintaympäristössä puhalsivat jälleen muutoksen tuulet. Vuoden aikana valmistauduttiin useisiin vuoden 2013 alussa lopullisesti toimeenpantuihin muutoksiin. Kesälahden ja Kiteen kuntaliitoksen valmistelu jatkui läpi vuoden. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen purkua ja palvelutuotannon liittämistä Kiteen kaupungin organisaatioon perusturvan toimialaksi valmisteltiin. Samalla osaa Helli-liikelaitoksen henkilöstöä valmistauduttiin siirtämään Tohmajärven kunnalle, joka irrottautui Keski- Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueesta ja ulkoisti palvelujaan yksityiselle toimijalle. Myös Kuntatilitoimisto Tilike-liikelaitoksen purkautumiseen ja talousja henkilöstöhallinnon liittymiseen osaksi Kiteen kaupungin yleishallinnon palvelualuetta ja hallintokeskusta valmistauduttiin. Kaikki edellä kuvatut muutokset ja myllerrykset haastoivat sekä poliittisen että ammatillisen johdon, esimiehet ja jokaisen työntekijän kohtaamaan muutoksen omassa työssään tai luottamustehtävässään, henkilökohtaisesti mutta myös yhdessä esimiehen ja työyhteisön kanssa. Kuntaliitosta tarkasteltiin ja toteutettiin yhteisen purjehduksen tai laivamatkan metaforan kautta ja avulla. Vuosi 2012 huipentui kuntaliitoksen valmistelun osalta hilpeisiin Tuulta purjeisiin! juhliin: Uuden Kiteen aluksen yhteinen miehistö Kesälahdelta ja Kiteeltä kokoontui tiedotustilaisuuksiin Ilmarisen satamassa eli Kiteesalissa sekä miehistön joulupäivälliselle Kipakan messissä. Joulukuun viimeisinä viikkoina vietettiin kuitenkin myös haikeita läksiäisjuhlia Tohmajärvelle siirtyvän henkilöstön kanssa ja muisteltiin vuoden 2009 alussa alkanutta yhteistä matkaa. Kaikkien tilaisuuksien keskeisin sanoma tiivistyi siihen, että kaikki miehistön jäsenet ovat purjehduksella eli muutosprosessissa ja yleensä organisaation toiminnassa yhtä kriittisessä roolissa, matruusista yliperämieheen ja kapteeniin. Miehistön osaaminen ja yhteispeli korostuvat haasteellisessa toimintaympäristössä myrskyissä ne punnitaan! Kaikista muutosprosesseista huolimatta Kiteen kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöjohtamisen mallia on onnistuttu jalostamaan edelleen. Tuloksellisen toiminnan tavoittelun keinot ovat jäsentyneet yhteisessä keskustelussa tuloksellisuuden taloksi, johdon, esimiesten ja henkilöstön yhteiseksi toiminnaksi. Tuloksellisuutta eli toiminnan laatua, tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta kehitetään käytännössä panostamalla työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, tekemällä toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua, kehittämällä asiakaspalvelua ja viestintää, investoimalla osaamiseen, sujuvoittamalla työ- ja palveluprosesseja sekä panostamalla määrätietoisesti johtamisen ja esimiestyön laatuun sekä työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan. Kiteen kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2012 kertoo kuluneen vuoden iloista ja haasteista ja tuloksellisuuden talon rakennustalkoista. Sitä ovat olleet laatimassa toimialojen ja konsernin organisaatioiden johdon, henkilöstöpalveluiden työterveyshuollon, työsuojelun sekä ay-luottamusmiesten edustajat. Kiitos heille! Nina Holopainen kehitysjohtaja Tuija Vaittinen työhyvinvointipäällikkö 3

4 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA Kiteen kaupunki oli vuonna 2012 keskimäärin noin 750 työntekijällään Kiteen suurin työnantaja. Kiteen kaupunkia voidaan verrata työnantajana yksityisen sektorin monialayritykseen. Työntekijöitä työskenteli vuonna 2012 noin 200 erilaisella ammattinimikkeellä. Työntekijöistä n. 90 % oli naisia. N. 80 % työntekijöistä työskenteli vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa. (KT:n tietojen mukaan vakinaisessa palvelussuhteessa kunta-alalla työskenteli vuonna 2012 noin 77,2 prosenttia henkilöstöstä, määräaikaisissa palvelussuhteissa 21,4 % ja työllistettyjä oli 1,4,%). Hallinnollisesti Kiteen kaupungin organisaatio jakautui hallintokeskukseen, sivistyskeskukseen, tekniseen keskukseen ja Helli-liikelaitokseen. Myös TILIKE-kuntatilitoimiston henkilöstö on Kiteen kaupungin palveluksessa. Kaupunkikonserniin kuuluvien Kiteen Lämpö Oy:n ja Kiteen Kotitalot Oy:n henkilökunta ei ole palvelussuhteessa Kiteen kaupunkiin. Kaupungin operatiivisesta johtamisesta vastasi johtoryhmä, johon kuuluivat kaupunginjohtajan lisäksi, hallintojohtaja, kehitysjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, Helliliikelaitoksen johtaja sekä vuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja. Kesälahti-Kitee kuntaliitoksen vuoksi Kesälahden kunnan johtoryhmä liittyi Kiteen kaupungin johtoryhmään kokouksesta lukien. Vuonna 2012 henkilöstöjäsenenä johtoryhmässä oli KTN ry:n edustaja. Kesälahden henkilöstöä johtoryhmässä edusti JHL:n edustaja. Hellin henkilöstön edustajana Hellin johtotiimissä oli Tehy ry:n edustaja. 4

5 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA 2012 Vuoden 2012 aikana tehtiin tai valmisteltiin seuraavia henkilöstöhallintoon tai - palveluihin liittyviä, tuloksellisempaan toimintaan tai sujuvampiin prosesseihin tähtääviä toimenpiteitä tai uudistuksia sekä organisaatiomuutoksiin liittyviä toimenpiteitä: - Kuntaliitoksen valmistelu + Helli-liikelaitoksen ja Tilike-liikelaitoksen purkautuminen o Osaamiskartoitukset Johto ja esimiehet Asiantuntijapäälliköt Muut henkilöstö o Esimies- ja henkilöstöorganisaation rakentaminen o Kuulemisten organisointi o Populus-siirrot - Muutosprojektin Tartu ruoriin muuta kurssi! valmistelu o suunnittelu: jory, ay-luottamusmiehet, yt-toimikunta, yhdistymishallitus o yhteistyö Tekesin kanssa o Kunta HR 2017 valmistelu (yhteistyön käynnistäminen AudiaPro Oy:n/nykyisen FCG:n kanssa) o Tystran (Työhyvinvointia Strategisesti KEVA:n järjestämä valmennus) hakemusprosessi - Henkilöstösiirrot Tohmajärvelle o Siirtyvän henkilöstön määrittely o Sopimukset o Viestintä ja tiedotus o Kuulemiset o Populus-siirrot o Läksiäisjuhlat (iltapäivä- ja iltatilaisuus) - KAARI-mallin kehitystyö o Kevan koulutukset (PoKa): esimiesten perehdytys puheeksi ottaminen o Seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittäminen o Työterveyshuollon tilaaja-tuottaja-mallin kehittäminen - Populus-kehitys o poissaolohälytykset o työaikaseurannan laajentaminen o ylityölomake - Henksun toiminnan kehittäminen - Varahenkilöstöjärjestelmän kehittäminen - Talouden tasapainottamisohjelman/henkilöstömenosäästöjen aukikirjoitus o toimialakohtaiset ohjelmat o ohjelman yhteenveto ja seuranta osavuosikatsauksissa 5

6 - Työllisyyden hoitoon liittyvän toiminnan organisointi o osaksi Henksun ja henkilöstösuunnittelijan työtä o yhteistyö Ketin Akseli-hankkeen kanssa; mm. seminaari o työllisyyspoliittisen hankkeen valmistelu (tuleva Reimari-hanke) - Työehtosopimusten mukaiset paikallisneuvottelut (TS, LS ja OVTES). V järjestettiin mm. seuraavat koulutukset: Osaava-hanke järjesti Keski-Karjalan opetushenkilöstölle koulutusta tieto- ja viestintätekniikassa Sosiaalinen media opetuksen ja oppimisen välineenä -koulutuskokonaisuuden sekä erilaisia käytössä oleviin ohjelmistoihin liittyviä koulutuksia. Useita koulutuksia, joissa haettiin keinoja erilaisten oppijoiden tukemiseen ja oppilas-huoltoon. Aineenopettajille työpajoja taito- ja taideaineissa sekä esimerkiksi matematiikan aineenopettajille Opetushenkilöstö Useita kouluttajia GeoGebra ja TI-nsprire CX CAS laskinkoulutus. Opetushenkilöstö opiskeli venäjän kieltä ja kulttuuria jo toista lukuvuotta. Vuonna 2012 Osaava-hanke järjesti yhteensä 97 erillistä koulutustilaisuutta. Kitee Kirkkaasti Paras Ammattilainen valmennus Koulutus päättyi keväällä Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto JET Useita koulutuksia Yhteistyökumppanina Pohjois- Karjalan aikuisopisto Ammatillisia videovälitteisiä täydennyskoulutuksia Hellin hoitohenkilöstö PKSSK Vuonna 2012 palkalliseen koulutukseen käytettiin yhteensä 682 kokonaista työpäivää (Kitee 456, Tilike 32, Helli 194). Lisäksi oli paljon osapäiväisiä koulutuksia, jotka eivät sisälly em. lukuihin. Henkilöstön osallistumista lisä- ja täydennyskoulutukseen tuettiin edelleen myöntämällä 12 palkallista vapaapäivää 3 vuoden aikana ammattitaidon kehittämiseen. Lisäksi järjestettiin henkilöstön infotilaisuuksia koko henkilöstölle seuraavasti: Ajankohta ja paikka Teema Kitee iltapäivä- ja iltatilaisuus Tohmajärvi Kesälahti Henkilöstömenojen tasapainottamisohjelma Kesälahti & Kitee kuntaliitos Helli-liikelaitoksen purkaminen ja sote-palveluiden uudelleen organisointi KAARI-malli Kesälahti Kesälahti Kitee Kitee iltapäivä- ja iltatilaisuus Kesälahti Tiedotustilaisuudet Uuden Kiteen kaupungin työntekijöille 6

7 4. HENKILÖSTÖOHJELMA Vuoden 2012 aikana Kiteen kaupungin henkilöstöohjelma on jalostunut edelleen kohti henkilöstövoimavarajohtamisen ohjelmaa. Se on rakentumassa eri prosessien yhteydessä ja lopputuloksena kehitetylle Tuloksellisuuden kaupungintalolle ja sen tavoitteiden toimeenpanolle eli tavoitteiden mukaisille toimenpiteille. Niitä on dokumentoitu myös tähän henkilöstökertomukseen. TULOKSELLISUUDEN (KAUPUNGIN)TALO Katto suojaa : työsuojelu- ja työhyvinvointiohjelma Selkeä pohjapiirros : työ- ja palveluprosessit sujuvat Vahva maaperä : Osaaminen Puutarhuri : laadukas esimiestyö ja johtaminen Kiteen kaupunki Oikeat ihmiset oikeisiin huoneisiin : henkilöstösuunnittelu Työn hedelmät punnitaan : seurannan ja raportoinnin kehittäminen Tervetuloa palveltavaksi! asiakaspalvelu ja viestintä Samassa pöydässä : luottamuksellinen yhteistoiminta (luottamushenkilöt ja miehet) Tuloksellisuuden kaupungintalo henkilöstövoimavarajohtamisen kokonaisuus Kiteen kaupungilla 7

8 5. MITÄ MEILLE KUULUU? HALLINTOKESKUKSEN KUULUMISET (hallintojohtaja Ulla Huhtilainen) Sivistysjohtajan viran lakkauttamisen myötä hallintojohtajan tehtäviä siirtyi hoitamaan vuoden 2012 alussa Ulla Huhtilainen. Keski-Karjalan maaseutupalvelut aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa hallintokeskuksen alaisuudessa. Maaseutupalvelujen päällikkö Jukka Solosen irtisanouduttua tehtävästään maaseutupalvelujen päälliköksi valittiin Katja Turtiainen. Hallintokeskuksen henkilöstössä ei tapahtunut muita merkittäviä muutoksia vuoden 2012 aikana. Keskeisellä sijalla hallintokeskuksen työtehtävissä olivat Kitee Kesälahti kuntaliitokseen liittyvät työtehtävät. SIVISTYSKESKUKSEN KUULUMISET (hallintojohtaja Ulla Huhtilainen) Vuoden 2012 alusta lähtien varhaiskasvatus siirtyi sivistyskeskuksen alaisuuteen. Tämän myötä sivistyskeskuksen palveluksessa olevan henkilöstön määrä nousi 286 työntekijään, joista 86 oli määräaikaisessa työsuhteessa. Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi viisi työntekijää ja vuorotteluvapaalla oli kymmenen työntekijää. Oppisopimustyösuhteessa oli kaksi työntekijää. Myös sivistyskeskuksessa valmistauduttiin kuntaliitokseen ja sen mukanaan tuomaan organisaatiomuutokseen erityisesti vapaa-aikapalveluissa, perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. TEKNISEN KESKUKSEN KUULUMISET (tekninen johtaja Antti Asikainen) Vuosi 2012 oli selvitysten aikaa teknisellä keskuksella. Vuoden alussa ruokapalvelut siirrettiin osaksi teknistä keskusta ja samalla siivous- ja ruokapalvelut yhdistettiin yhdeksi tulosyksiköksi. Kuntaliitosselvitykset Kesälahden kunnan kanssa käynnistettiin myös teknisen toimen osalta. Kesälahden kunnan teknisen johtajan siirryttyä toisen kunnan palvelukseen syyskuun alusta alkaen toimi Kiteen tekninen johtaja myös Kesälahden teknisenä johtajana. Työssä jaksamisen ja työyhteisön toimivuutta koskevan kyselyn perusteella henkilöstön jaksamiseen on kiinnitetty vuonna 2012 erityistä huomiota. Asian tiimoilta on pidetty seurantapalavereita yhdessä henkilöstön ja Psykologian TietoTaito Oy:n kanssa. Teknisen keskuksen henkilöstön työn kuormittavuuteen vaikutti mm. monissa kiinteistöissä esille tulleet sisäilmaongelmat ja sisäilmaongelmista johtuneet muutostyöt ja muutot, sekä kuntaliitoksen valmistelu. HELLI LIIKELAITOKSEN KUULUMISET (johtaja Airi Turunen) Vuoden 2012 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa tapahtunut muutos toi tilaajakeskuksen vastuut ja henkilöstön Helli liikelaitokseen. Tilaajakeskuksesta siirtyi kolme henkilöä Kiteen kaupungille ja heidät sijoitettiin liikelaitoksen organisaatioon. Vuoden 2012 alussa tiedettiin, että myös liikelaitoksena toiminta päättyy vuoden lopussa ja Kiteen kaupunkiin perustetaan uusi sote-organisaatio. Tieto Tohmajärven kunnan erkaantumisesta yhteistoiminta-alueesta tuli vasta joulukuussa, mikä viivytti perusturvan 8

9 uuden organisaation vahvistamista ja esimiesten ja henkilöstön sijoittamista lopullisiin tehtäviinsä. Tohmajärvelle siirtyvien henkilöiden siirtoperusteet valmisteltiin huolellisesti ja siirtosopimus hyväksyttiin. Siirtoperusteena oli, että toiminnalliset kokonaisuudet siirrettiin henkilöstöineen, muulla henkilöstöllä siirron ratkaisi se, oliko henkilö alun perin tullut Tohmajärveltä tai työskentelikö hän faktisesti Tohmajärvellä tai kohdistuiko hänen työtehtävistään tai asiakkuuksistaan yli puolet Tohmajärvelle. Siirrossa onnistuttiin. Henkilöstöä kuultiin ryhmäkuulemisina ja tarvittaessa yksilökuulemisina. Tohmajärvelle siirtyi 109 henkilöä ja se noudatti aika lähelle sitä suhdelukua, jolla liikelaitokseen oli tultu eri organisaatioista. Siirtyvälle henkilöstölle järjestettiin kiitosjuhla ruokailuineen. Vuonna 2012 valmisteltiin myös Kiteen ja Kesälahden kuntaliitos, joka ei sinällään vaikuttanut sosiaali- ja terveystoimeen merkittävästi, koska organisaatio oli jo yhteinen, mutta Tohmajärven lähdön jälkeen kaupungin perusturvakeskuksen organisaatiossa tehtiin lukuisia muutoksia mm. esimiestyössä. Kesälahden ja Kiteen kotihoito yhdistettiin yhdeksi kotihoidoksi, samoin terveyskeskussairaalalle ja hoivasairaalalle tuli yksi yhteinen esimies, fysioterapian ja materiaalihallinnon sekä välinehuollon esimiehen tehtävät yhdistettiin vastaanoton esimiehelle, terveysneuvonnan päälliköstä luovuttiin ja neuvoloiden ja työterveyshuollon esimiehen tehtävät yhdistettiin ja ko. esimiehen tehtäviin liitettiin vielä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan tehtävät. Hallintopäällikön ja hallintosihteerin virat lakkautettiin henkilöiden siirryttyä Tohmajärvelle. Tehtävät jaettiin perusturvajohtajalle ja päälliköille sekä toimisto- ja hallintosihteerille. Perhepalvelujen päällikön virka muutettiin johtavaksi sosiaalityöntekijäksi. Liikelaitoksen johtajan virasta tuli perusturvajohtajan virka. Hoitotyön päällikön virka lakkautettiin ja laitoshoidon yksikkö siirrettiin terveyspalvelujen päällikön tehtäviin. Kotihoidon päällikön virka muutettiin ikäihmisten palvelupäälliköksi ja toinen kotihoidon päällikön virka kotihoidon esimieheksi. Tuotekehittäjän ja johtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutukset päättyivät ja tuotekehittäjän tutkinnon suorittivat Marja-Riitta Väistö, Riitta Väistö, Leena Laurikainen, Seija Teppana ja Arja Holttinen ja Jet-tutkinnon Anne Inkinen, Päivi Laine, Tarja Hirvonen ja Tuula Karppinen Toiminnallisella puolella Kytänniemen nuorten asumisyksikkö valmistui ja uudet asukkaat muuttivat taloon, jonne tarvittiin lisähenkilöstöä. Lisähenkilöstöä saatiin muuttamalla henkilökohtaiset avustajat lähihoitajiksi ja muuttamalla työaika täydeksi työajaksi. Sosiaalitoimeen perustettiin työpaja pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi. Työpaja toimii kahden työllistämisvaroin palkatun ohjaajan voimin. Henkilöstön ja esimiesten kannalta vuosi 2012 oli täynnä epävarmuutta ja heikensi työhyvinvointia, mikä näkyy esim. sairauslomien määrän kasvussa työntekijää kohti. KITEEN KAUPUNKI / TILIKE-KUNTATILITOIMISTON KUULUMISET Kiteen kaupungin Tilike-kuntatilitoimiston henkilökunta oli edelleen vuonna 2012 kovan paineen alaisena kirjanpidon ajantasaistamisessa, asiakasorganisaatioissa tapahtuvien muutosten läpiviemisessä. Tilikkeen johtaja irtisanoutui heinäkuun lopussa Kiteen kaupunki osti Kesälahden kunnan hallintojohtajan työaikaa 20 % Tilikkeen johtajan tehtäviin elokuun 2012 lopulta lukien. Tilikkeen johtajan irtisanoutuminen ja samaan aikaan kirjanpitohenkilöstön pitkät virkavapaat lisäsivät kirjanpidon tehtävien rästiin jäämistä. 9

10 Uuden Kiteen taloushallinnon ympäristön rakentamiseen kesäkuussa 2012 käynnistettyyn taloushallinnon projektiin päätettiin syyskuussa 2012 lisätä koulutusosiot koko taloushallinnon osalta ja samalla uuden toimintaympäristön rakentamisen myötä koko tulevalle talouspalveluiden henkilöstölle annettiin koko toiminta-alueeseen sama koulutus. Tämä oli aloitus uudelle toimintamallille, jossa talouspalveluiden henkilöstön ammattiosaamista laajennetaan siten, että sijaistaminen akuuteissa tilanteissa tulevaisuudessa on mahdollista ja että omasta organisaatiosta voidaan kiire ruuhkien myötä saada osaavaa henkilöstöä sijaistamaan myös kirjanpidon alueella. Taloushallinnon projektin aikana käytiin läpi taloushallinnon työskentelykäytänteet ja pyrittiin löytämään optimaalinen työskentelytapa ja tehtäväkuvauksia muokattiin sen mukaisesti. Taloushallinnon käytössä olevat ohjelmistot otettiin täysmääräisesti käyttöön. Kirjanpitopuolen henkilöstöresurssien vajausta täyttämään siirrettiin Kesälahdelta määräaikainen työtekijä tekemään rästiin jääneitä töitä. Syksyn 2012 aikana etsittiin Tilikkeelle kokoajan määräaikaista kirjanpitohenkilöstöä, mutta siinä onnistumatta. Tilikekuntatilitoimiston johtokunta esitti tilitoimiston lakkauttamista v lopussa, mikä ehdotus myös Kesälahden, Kiteen ja Rääkkylän kunnissa hyväksyttiin. Lokakuussa AVI-työsuojelu teki Tilike-kuntatilitoimistossa työsuojelutarkastuksen. Työsuojelutarkastuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti henkilöstön työkuormitukseen. 6. TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Vakinainen henkilöstö KAUPUNKI JA TILIKE Hallintokeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus Tilike-kuntatilitoimisto Yhteensä Huom! Maaseutupalveluiden yksikkö hallintokeskukseen, varhaiskasvatuksen henkilöstö sivistyskeskukseen, ruokapalveluhenkilöstö tekniseen keskukseen Lomatoimi hallintokeskuksesta Tohmajärven kuntaan HELLI Hallintopalvelut Lääkäripalvelut Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Lasten ja nuorten palvelut Aikuisten palvelut Ikäihmisten palvelut Yhteensä Huom.! Osa henkilöstöstä Rääkkylän kuntaan Kesälahden ja Tohmajärven varhaiskasvatuksen henkilöstö peruskuntiin

11 Henkilötyövuodet 2012 ja 2011 (HTV1) Vakinaiset Määräaikaiset ja sijaiset Yhteensä v v v v v v Kitee ,6 84,8 80,9 299,8 254,5 Tilike 9,9 12,1 3,2 2,4 13,1 14,5 Helli 329,5 419,2 100,4 142,7 429,9 561,9 Yhteensä 554,4 604,9 188,4 225,9 742,8 830,8 Emokaupungin palveluksessa oli yhteensä 267 henkilöä, joista vakinaisia 225 henkilöä. Sijaisia, määräaikaisia ja palkkatuella palkattuja oli 42 henkilöä. Helli-liikelaitoksen palveluksessa oli yhteensä 463 henkilöä, joista vakinaisia 350 henkilöä. Sijaisia, määräaikaisia ja palkkatuella palkattuja oli 113 henkilöä. Tilike-kuntatilitoimiston palveluksessa oli yhteensä 13 henkilöä, joista vakinaisia 9. Sijaisia, määräaikaisia ja palkkatuella palkattuja oli 4 neljä henkilöä. Palkkauskustannukset: Vakinaiset sekä sijaiset ja määräaikaiset PALKKAUSKUSTANNUKSET Vakinaiset Kaupunki Helli Tilike Sijaiset ja määräaikaiset Kaupunki Helli Tilike Sijaisten palkat % -palkkauskustannuksista Kaupunki Helli Tilike 16 3 Varahenkilöstö Varahenkilöstöjärjestelmä oli toiminnassa toista vuotta. Varahenkilöt työskentelivät sisäisinä sijaisina lyhyissä ja keskipitkissä sairaslomien, vuosilomien ja palkattomien vapaiden sijaisuuksissa (1-21 pv). Tavoitteena oli, että jokaisella varahenkilöllä olisi pääsääntöisesti 3-4 työskentelypistettä. Em. tavoitetta ei kuitenkaan aina voitu toteuttaa, vaan työskentelypisteitä oli enemmän. 11

12 Varahenkilöstön toimintaperiaatteet Varahenkilöstön toimintaperiaatteita työstettiin vuoden 2012 aikana. Esillä olivat mm. seuraavat asiat: - Varahenkilöstön hallinnollinen lähiesimies on henkilöstösuunnittelija ja työpisteessä työnjohdollinen lähiesimies on toimintayksikön esimies. - Varahenkilöstön työaikamuoto - Varauksen tekeminen, työvuorolistan suunnittelu ja toteuma - Palkkaus - Matkakorvaukset - Hälytysraha - Rekrytointi - Yhteydenpito esimiehen ja työntekijän välillä - Kustannusten jako - Varahenkilöstön toiminnan kehittäminen - Varahenkilöstön riittävyys Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Ikäryhmä Ka Henkilöstön määrä Kitee 52 Helli Vakinaisen henkilöstön ikärakenne yht Ka Henkilöstön määrä Kitee Henkilöstön määrä Helli Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli emokaupungin puolella 52 vuotta ja Helliliikelaitoksessa 51 vuotta eli keski-ikä oli noussut edelliseen vuoteen verrattuna kaupungin puolella yhdellä vuodella ja Helli-liikelaitoksessa pysynyt v tasolla. Vuonna 2012 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kuntaalalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. 12

13 Eläköityminen vuonna 2012 ja eläköitymisennusteita Kiteen kaupungilta siirtyi eläkkeelle vuonna 2012 yhteensä 35 henkilöä. Seuraavassa tilastossa on tarkempaa tilastotietoa eläköitymisestä vuonna 2012: Kitee HELLI Yhteensä Vanhuuseläkkeelle Työkyvyttömyyseläkkeelle Kuntoutustuelle Osa-aikaeläkkeelle Osatyökyvyttömyyseläkkeelle YHTEENSÄ Seuraavassa taulukossa on ennuste vuosien vanhuuseläkkeelle jäävistä. Opettajien eläköitymisikänä on käytetty 63 vuotta, muiden kohdalla ennusteeseen on otettu KEVAn ilmoittama henkilökohtainen vanhuuseläkeikä. (KEVA ei ole antanut työnantajille tietoja eläkkeelle jäävistä henkilöittäin v jälkeen). Luvuissa on mukana koko Kiteen kaupungin henkilökunta Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. 13

14 Eläke-ennusteet tulosalueittain YHT. Hallintopalvelut kp Maaseutupalvelut kp Henkilöstöpalvelut Kehitys, viestintä kp Talouspalvelut Sivistystoimen hallinto kp Varhaiskasvatus kp Peruskoulutus kp Toisen asteen koul. kp Kansalaisopisto kp Kirjastotoimi kp Nuorisotoimi kp Kulttuuritoimi kp Liikuntatoimi kp Perusturva hallinto kp Aikuissosiaalityö. kp Toimeentulotuki kp Mielenterveys ja päihde kp Vamm.- ja kehitysvam. kp Lastensuojelu ja perhetyö kp Vastaanottopalv. kp Laitoshoitopalv. kp Suun terveydenhoitopalv. kp Terveysneuvonta kp Erikoissairaanhoito kp Kotihoito kp Asumispalvelut kp Ympäristö kp Rakennusvalvonta kp Tekninen hallinto kp Asunto- ja isännöinti kp Kaavoitus ja maankäyttö kp Siivous- ja ruokapalvelut kp Toimitilat kp Kuntatekniikka kp KAIKKI YHT

15 Henkilöstön poissaoloista vuonna 2012 Seuraavissa taulukoissa on tietoa Kiteen kaupungin ja Helli-liikelaitoksen henkilöstön sairauspoissaoloista vuonna Taulukoista löytyy myös tietoa sairausloman ajan palkkojen kustannuksista. Sairausloman sijaisten palkkauskustannukset eivät sisälly em. kustannuksiin. Tilike-kuntatilitoimiston tiedot on yhdistetty hallintokeskuksen tietoihin tietosuojasyistä. Kitee Yhteensä Sivukulut Kalenteri- Hinta/ työpv. Hinta/kal.pv. Sairauslomat ja kustannukset ,331 % Yhteensä Työpäivät päivät sivukuluineen sivukuluineen HALLINTOKESKUS JA TILIKE Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla SIVISTYSKESKUS Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla TEKNINEN KESKUS Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla YHTEENSÄ Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Kaikki yhteensä Henkilösivukulut 22,331% Menot yhteesä Saatu Kela-päivärahoja Nettokustannukset

16 Helli Koko henkilöstön Yhteensä Sivukulut Kalenteri- Hinta/työpv. Hinta/kal.pv. sairauslomat ja kustannukset ,331 % Yhteensä Työpäivät päivät sivukuluineen sivukuluineen HALLINTOPALVELUT Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla AIKUISTENPALVELUT Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla IKÄIHMISTENPALVELUT Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla YHTEENSÄ Sairausloma lääkärintodistus Sairausloma esimiehen/th luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Kaikki yhteensä Henkilösivukulut 22,331% Menot yhteesä Saatu Kela-päivärahoja Nettokustannukset Kaupungin puolella (sis. myös Tilike-kuntatilitoimisto) sairauslomalla oltiin v keskimäärin 8,8 työpäivää, vuonna 2011 keskimäärin 7,01 työpäivää ja vuonna 2010 keskimäärin 7,56 työpäivää ja vuonna 2009 keskimäärin 8,97 työpäivää työntekijää kohden. Hellissä vastaavat luvut ovat vuonna v keskimäärin 10,5 työpäivää, vuonna 2011 keskimäärin 10,84 työpäivää, vuonna 2010 keskimäärin 9,44 työpäivää ja vuonna 2009 keskimäärin 9,64 työpäivää. Sairauslomien määrä henkilöä kohden nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kunta-alan työolobarometrin 2012 (Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä ) mukaan kun sairauspoissaolopäivien keskiarvo lasketaan koko henkilöstön lukumäärästä, oli kuntasektorilla vuonna 2012 sairauspoissaoloja keskimäärin 8,4 työpäivää jokaista henkilöä kohden. Vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 10,6 työpäivää jokaista henkilöä kohden, ja vuonna 2010 vastaava luku oli 8,4 pv. Määrä on enemmän kuin kaikilla palkansaajilla keskimäärin (7,1 pv). Ero on 1,3 työpäivää vuodessa ja se on pienempi kuin edellisenä vuotena (2,7). Kunta-alalla sairauspoissaolojen kehityksen suunta oli vähenevä vuosina , mutta sen jälkeen suunta on ollut kasvava. Kehitys on ollut saman- 16

17 suuntainen kaikilla palkansaajilla. V kunta-alan sairauslomien määrä kääntyi laskuun. Sairauspoissaolojen vähentäminen tuo kustannussäästöjä. KEVA:n laskelmien mukaan yhden sairauspoissaolopäivän hinta keskimäärin euroa ja yhden tapaturmapäivän hinta keskimäärin 750 euroa. V työntekijät olivat erilaisilla perhevapailla yhteensä 4597 kalenteripäivää. Aiempina vuosina perhevapaat on laskettu työpäivinä. V perhevapaalla oltiin 4414 työpäivää, vuonna 2010 yhteensä 4939 työpäivää ja vuonna 2009 yhteensä 5471 työpäivää. Perhevapaiden määrä laskee siis edelleen. Työtapaturmien ja ammattitautien vuoksi poissaoloja kertyi emokaupungilla 143 työpäivää ja Hellissä 366 työpäivää. V vastaavat luvut olivat emokaupungilla 33 työpäivää ja Hellissä 121 työpäivää. Vuonna 2010 poissaoloja oli yhteensä 359 työpäivää. Tapaturmien kirjaamiseen on kiinnitetty huomiota. Säästötalkoovapaat 2012 Työpäivät 2012 Työpäivät 2011 Työpäivät 2010 Säästö 2012 Säästö 2011 Säästö 2010 KITEE HELLI TILIKE YHTEENSÄ

18 Lisätyö ja ylityö KITEE Lisätyö 2012 / Lisätyö 2011/ Lisätyö 2010 / Ylityö 2012/ Ylityö 2011/ Ylityö 2010/ HALLINTOKESKUS SIVISTYSKESKUS TEKNINEN KESKUS TILIKE Yhteensä HELLI Lisätyö 2012/ Lisätyö 2011/ Lisätyö 2010/ Ylityö 2012/ Ylityö 2011/ Ylityö 2010/ HALLINTOPALVELUT HELLI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT AIKUISTENPALVELUT IKÄIHMISTENPALVELUT Yhteensä Luvuissa ovat mukana myös osa-aikatyötä tekevien lisätyötunnit. Huom! Kiteen ruokapalvelut sisältyvät jo teknisen keskuksen lukuihin sekä 2010 että V ja v luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska seuranta oli v edelliseen vuoteen verrattuna parempaa (esim. Populus työaikaseuranta). V lähtien ylityöksi kirjattu ylityö on aitoa työnantajan aloitteesta tehtyä ylityötä. 18

19 Työllisyyden edistäminen Työllisyydenhoito nivoutuu kiinteästi osaksi kaupungin kokonaisvaltaista henkilöstösuunnittelua ja osaltaan täydentää sitä. Työllisyysasiat ovat kuuluneet henkilöstöhallinnon toimialaan. Työllisyyteen liittyviä asioita on käsitelty Henksu-työryhmässä, ja se on osaltaan auttanut sekä tukenut työllisyyden hoitoa. Vuoden 2012 loppupuolella tehtiin tiivistä yhteistyötä Kesälahden työllisyysasioita tekevien henkilöiden kanssa valmisteltaessa talousarviota vuodelle 2013, jolloin soviteltiin yhteen Kesälahden sekä Kiteen omia aiempia käytänteitä. Kiteen kaupungin henkilöstöhallinto hoitaa kaupungin, Tilike-kuntatilitoimiston sekä Helli-liikelaitoksen palkkatukeen liittyvät asiat, kuten palkkatukeen oikeutettujen henkilöiden hankinnan yhteistyössä TYP:n, TE-toimiston ja työpisteen kanssa, tekee palkkatukihakemukset, kuukausitilitykset, lisätukitilitykset jne. lisäksi myös työharjoitteluun ja työelämänvalmennukseen liittyvien henkilöiden osalta sopimukset. Työllistäminen on merkittävää, koska työllistämisellä ehkäistään sosiaali- ja terveystoimen kulujen kasvua. Henkilö antaa työpanoksen työyhteisölle ja hän on kokonaisvaltainen työyhteisön jäsen. Henkilöä koskevat samat velvoitteet ja oikeudet, kuin kaupungin henkilökuntaa muutoinkin. Mm. työterveyshuollon palvelut sekä henkilökuntaedut kuuluvat hänelle. Palkkatuen turvin henkilö voi saada uuden mahdollisuuden kehittää itseään jatkamalla opintoja, saada pitempiaikaista työtä, hänen ansioturvansa kohentuu, myös sosiaalinen pääoma kasvaa jne. Työssäoloehdon täyttyessä (14 kk) hän pääsee ansiosidonnaiselle päivärahalle, tai ehkä ns. lisäpäiville (tietyt ikävuodet) ja eläkeputkeen. Kaupungilla oli palkkatuella kaikkiaan 77,7 kuukauden aikana 11 henkilöä, 6,5 henkilötyövuotta. Velvoitetyöllistettävät (kunnan työllistämisvelvoite) työskentelivät 36 kk:n ajan, yhteensä viisi henkilöä ja 3,0 henkilötyövuotta. Työllistämisosoitukset tulivat vuosien aikana. Henkilöistä neljä työskenteli puisto- ja metsätöissä, yksi henkilö avustajana päiväkodissa. Teknisellä keskuksella työskenteli kaikkiaan kuusi henkilöä kaikkiaan 44 kk:n aikana, 3,7 henkilötyövuotta, kiinteistötehtävissä sekä viheralueiden hoitotöissä. Oppisopimuksella opiskeli yksi henkilö koko vuoden ajan. Kaupungin taloushallinnossa työskenteli yksi henkilö n. 3 kk:n ajan. Sivistyskeskuksessa työskenteli kaikkiaan kolme henkilöä 30,7 kk:n ajan, joista koulunkäyntiohjaajana toimi yksi henkilö 9,2 kk:ta ja varhaiskasvatuksessa kaksi henkilöä 9,5 kk:n ajan. Te-toimisto osoitti kaupungille uusia työllistämisvelvoitteita vuoden 2012 aikana kaikkiaan 2 henkilölle. Helli-liikelaitoksessa oli vuonna 2012 palkkatuella työssä 22 eri henkilöä, yhteensä 133,2 kuukautta ja kaikkiaan 11,1 henkilötyövuotta. 19

20 Kolme henkilöä työskenteli kehitysvammahuollossa avustavana ohjaajana 19,8 kk:n (1,65 henkilötyövuotta). Ikäihmisten palveluissa, vanhustyön avustajana työskenteli 13 henkilöä, yhteensä 80,9 kk (6,7 henkilötyövuotta), Kiteen työpisteissä. Lisäksi 2 henkilöä työskenteli 2,7 kuukautta työpajatoiminnassa Kiteellä. Tohmajärven vanhustyössä työskenteli 3 henkilöä, 27,8 kk, 2,32 henkilötyövuotta. Ja Kesälahden hoivasairaalassa yksi henkilö 2 kk:n ajan. Työllistämiskustannukset yhteensä 2012 kaikki yht. kaupunki oppisopimus Tilike Helli palkkatukipäivät palkkauskulut sivukuluineen palkkatuet erotus, kaupungin osuus Velvoitetyöllistetyt palkkatukipäivät 786 palkkauskulut sivukuluineen palkkatuet erotus, kaupungin osuus Palkkatukityö kk henkilöä htv Kiteen kaupunki - tekninen osasto ,7 - talousosasto 3 1 0,3 - sivistysosasto 30,7 3 2,6 Kiteen kaupunki yhteensä 77,7 10 6,5 - joista velvoitteet ,0 Helli-liikelaitos - työpajatoiminta 2,7 2 0,2 - kehitysvammahuolto 19,8 3 1,7 - ikäihmisten palvelut; Kitee 80,9 13 6,7 - ikäihmisten palvelut; Kesälahti 2 1 0,2 - ikäihmisten palvelut; Tohmajärvi 27,8 3 2,3 Helli-liikelaitos, yhteensä 133, ,1 Kesätyösetelit (15-19 v.) kiteeläisille nuorille Kaupungin tuki työnantajalle v oli 100 euroa/kesätyöseteli/nuori. Nuori sai yhden numeroidun kesätyöseteli kesää kohti. Nuoren tuli hankkia työpaikka itse. Palautuneen kesätyösetelin perusteella työnantajalle maksettiin kaupungin tuki. Seteleitä haettiin n. 260 ja tukea maksettiin 165 kesätyösetelin perusteella, yhteensä euroa. 20

21 7. TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Kaari-malli Kiteen Aikaisen Aktiivisen Reagoinnin malli Kaari-malli hyväksyttiin Kiteen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin seuraamisen ja ylläpitämisen toimintatavaksi kaupunginhallituksen kokouksessa joulukuussa Mallin kehittämiseen saatiin tukea KEVAn Poka-hankkeesta eli kuntatyöpaikkojen ammatillisen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeesta (vv ). Keva toteutti hankkeen yhteistyössä Kuntoutussäätiön ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kanssa. Kaari-malliin liittyvistä toimintavoista koulutettiin sekä esimiehiä, työntekijöitä että työterveyshuoltojen henkilöstöä. KAARI-mallissa on sovittu siitä, että Kiteen kaupungin henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista seurataan aktiivisesti. Työyhteisöt havainnoivat ja tunnistavat työkykyä heikentävät tekijät, ottavat niitä puheeksi ja toimivat niiden ehkäisemiseksi. Vastuu työyhteisössä on kaikilla, työntekijällä itsellään, työtovereilla ja esimiehellä. KAARI mallilla varmistetaan yhtenevät käytännöt ja toimintatavat tilanteisiin, joissa työssä jaksamisen ongelmia havaitaan. Tavoitteena on henkilöstön yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu kaikissa Kiteen kaupungin työyhteisöissä. Em. seurannan avuksi Populus-järjestelmässä otettiin käyttöön toiminto, joka lähettää automaattisesti esimiehelle sähköpostin siinä vaiheessa kun sovitut poissaolorajat työntekijän kohdalla ovat täyttyneet. Poissaolorajat ovat 5 poissaolojaksoa viimeisen 12 kuukauden aikana, 30 päivää poissa työstä sairauden vuoksi tai 90 poissaolopäivää sairauden vuoksi viimeisen 12 kuukauden aikana. Esimies käy työntekijän kanssa keskustelun ja yhdessä sovitaan mihin toimenpiteisiin ryhdytään. 30 päivän poissaolosta esimiehen on ilmoitettava työterveyshuoltoon. Työterveyslääkäri arvioi sairastuneen työkyvyn ja työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto tekevät yhteisen selvityksen KELA:lle työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä, kun sairauspäivärahaa on maksettu kahden vuoden aikana 90 arkipäivää. Lähtökohtana on työkykyongelmien ennalta ehkäisy ja työhyvinvoinnin ennakoiva edistäminen osana Kiteen kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Sen mukaisia toimenpiteitä ja muotoja on linjattu Kiteen kaupungin Terveenä työssä työhyvinvointimallissa, jonka periaatteiden mukaisesti myös työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan. KAARI-malliin on koottu käytännön toimintaohjeita eri tilanteisiin, kuten esim. sairauspoissaolojen käsittelyyn ja työtapaturmien selvittämiseen. Kaari-mallissa on huomioitiin KELAn v voimaan astuneet muutokset sairauspoissaolojen ilmoittamisesta. KAARI-mallissa sovitusti kaupungin ylin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto seuraa ja arvioi toimintaa työhyvinvoinnin kehityksen, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta. Ay-luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tukevat edustamiaan työntekijöitä ja seuraavat KAARI-mallin vaikuttavuutta henkilöstön kannalta. 21

22 KAARI-mallin tavoitteena on työuupumuksesta tai työssä jaksamisen ongelmista johtuvien poissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten vähentyminen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen ja sitä kautta Kiteen kaupungilla tehtävän työn tuloksellisuuden ja tuottavuuden lisääminen muuttunut sairausvakuutuslaki edellyttää, että säilyttääkseen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon korvauksen määrän nykyisellä 60 %:n tasolla, työnantajalla ja työterveyshuollolla on oltava yhteistyössä sovitut tavoitteet ja käytännöt työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamiseksi. KAARI-malli täyttää em. vaatimuksen. Työterveyshuolto Työterveyshuollon terveiset (työterveyshoitaja Johanna Mikkonen/Lääkäriasema Resetti Lääkäriasema Resetti Oy on hoitanut Kiteen kaupungin ja Helli-liikelaitoksen esimiesten, työterveyshuollon ja henkilöstöpalveluiden työterveyshuollon. Työterveyshuollon tiimoilta työpaikkaselvityksiä on tehtiin v yhteensä kolme kappaletta. Lisäksi työterveyshuolto on osallistunut työhyvinvoinnin seurantaryhmän kokouksiin ja työhyvinvointifoorumiin ja työsuojelutoimikunnan kokouksiin. Kaari-mallin mukaisia työterveysneuvotteluja on myös järjestetty. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2012 Korvauksia haettiin ja saatiin KELA:lta seuraavasti: Korvausluokka I/lakisääteinen työterveyshuolto Kustannukset ,14 (korvaus 60 %, korvattava kustannus enintään 160 eli 96,00 työntekijää kohti). Kaupungin omalle vastuulle korvausluokasta I jäi eli n. 174 /työntekijä. Korvausluokka II sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset Kustannukset ,63 (korvaus 50 %, korvattava kustannus enintään 240,10 eli 120,05 työntekijää kohti). Kaupungin omalle vastuulle korvausluokasta II jäi eli n. 245 /työntekijä. Työntekijämäärä oli v keskimäärin 726 työntekijää. Kaikki kustannukset eivät sisältyneet KELAlle tehtävään hakemukseen, koska kaikki työterveyshuollon kustannukset eivät kuulu KELAn korvauksen piiriin. Ei korvattavia kustannuksia ovat mm. matkakulut ja erilaiset toimistomaksut. KELAn laskennallinen korvaus v Kiteen kaupungille ,50 Helli-liikelaitokselle ,15 TILIKE-kuntatilitoimistolle 2 808,65 22

23 Työterveyshuoltopalveluita ostettiin sopimuksen mukaan kahdelta palveluntuottajalta eli Helli-liikelaitoksen ja Lääkäriasema Resetin työterveyshuollosta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyshuoltopalvelun sisältö oli aivan sama molemmilla palveluntuottajilla. Työterveyshuoltopalvelujen ostossa käytettiin hyvää työterveyshuoltokäytäntöä. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluivat mm. työpaikoilla tehtävät työpaikkakäynnit ja suunnatut työpaikkaselvitykset. Työpaikkaselvityksiä työpaikoilla ja käyntejä työterveyspsykologin luona tarvittiin mm. erilaisten muutostilanteiden vuoksi. Yleislääkäritasoiseen sairaanhoidon lisäpalveluihin kuuluivat edellisten vuosien tapaan erikoislääkärikonsultaatiot ja fysioterapiakäynnit. Henkilöstöedut 2012 Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehdittiin entiseen tapaan tukemalla työpaikkaruokailua koko kaupungin toiminta-alueella. Ruokailua tuettiin myös yksityisissä ravitsemusliikkeissä. Tuki oli sekä laitosruokailussa että yksityisissä ravitsemusliikkeissä sama eli 1,20 euroa /ateria lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla. Työntekijän piti maksaa laitosruokailussa itse vähintään 4,20 euroa (Keski-Karjalan kuntien omat ruokapaikat ja ammattiopiston ruokala) ja yksityisissä ravitsemusliikkeissä vähintään 5,60 euroa. Henkilökunnan VesPelin uinti- ja kuntosalilippujen hankintaa Kiteellä ja kuntosalilippujen hankintaa muissa Keski-Karjalan kunnissa tuettiin perinteisesti. Henkilökunnalla oli oma ohjattu liikuntavuoro (zumba, keppijumppa, matalan kynnyksen jumppa, syvävenyttely) kerran viikossa tiistaisin Rantalan koululla ja vesijumppaa keskiviikkoaamuisin (ryhmät tammi huhtikuu, syys-joulukuu). Kiteen kaupungin henkilökunnalle tilattiin oma näytäntö Kyläparin Myllyteatteriin Kotipolttoista Korpirojua ja Kiteeläistä Pontikkaperinnettä -esitykseen Ennen esitystä järjestettiin kesäinen ruokailu Kipakan ravintolassa. Tapahtumaan osallistui 160 työntekijää. Tutustumisretket Kesälahdelle järjestettiin ja Tutustumisretket Tohmajärvelle järjestettiin ja Työsuojelu Kiteen kaupungin työsuojelutoimintaan liittyvät asiat käsiteltiin työsuojelujaostossa. Virallisena työsuojelutoimikuntana toimi yhteistyötoimikunta. Työntekijäasemassa olevien työsuojeluvaltuutetut Erja Kareinen/emokaupunki ja Riitta Koffert/Helli-liikelaitos sekä toimihenkilöasemassa olevien työsuojeluvaltuutettu Jaana Kuittinen jatkoivat tehtävissään. Työsuojeluasiamiehinä toimivat edelleen Jyrki Kostamo, Minna Makkonen ja Kaija Häkkinen. Kesälahti-Kitee kuntaliitoksen vuoksi myös Kesälahden kunnan työsuojelupäällikkö Tuija Hurskainen ja työsuojeluvaltuutetut Juha Repo ja Jorma Palo tulivat mukaan työsuojelujaoston toimintaan. 23

24 Työsuojelupäällikön tehtävässä toimi henkilöstösihteeri Tuija Vaittinen. Työsuojeluasioiden työrukkasena toimi työsuojelujaosto, jonka kokouksiin myös työterveyshoitaja ja muita asiantuntijoita osallistui tarvittaessa. Puheenjohtajana toimi Riitta Koffert ja varapuheenjohtajana Jaana Kuittinen. Elokuussa aloittaneen ns. uuden työsuojelujaoston puheenjohtajaksi valittiin Kesälahden kunnan työsuojelupäällikkö Tuija Hurskainen ja varapuheenjohtajaksi työsuojelvaltuutettu Riitta Koffert. Työsuojeluvaltuutetuilla oli käytössä perustyöstään vapautusaikaa työsuojelutehtävää varten. Vuonna 2012 työsuojeluhenkilöstö oli mukana seuraavassa toiminnassa: - Kesälahti-Kitee kuntaliitos tilaisuuksissa, mm. kuulemiset ja tiedotustilaisuudet - Helli-liikelaitoksen purkaminen, mm. kuulemiset ja tiedotustilaisuudet - Henkilöstön siirto Tohmajärven kuntaan, mm. kuulemiset ja tiedotustilaisuudet - Palvelurakenne- ja työtehtävämuutoksiin liittyvien työyhteisöristiriitojen selvittelyt - Työkuormitukseen ja tehtävämitoituksiin liittyvät asiat - Suunnatuissa työpaikkaselvityksissä mukana oleminen - AVI:n tarkastukset, sisäilmaselvitykset ja -seurannat - Työterveyshuollon työpaikkakäynnit - Vaarojen arviointi ja riskien kartoitus - Kaupunginvaltuustossa tehty aloite savuttomasta työpaikasta on valmisteltavana - Kaari-mallin jalkautusta jatkettiin - Työsuojeluvaltuutetut olivat mukana erilaisissa työterveyshuollon palavereissa - Työntekijöiden uudelleen sijoittumisjärjestelyt - Päihdeohjelman uusimisen valmistelu 24

25 8. TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistyötoimikunta Vuonna 2012 Kiteen kaupungin yhteistyötoimikunta kokoontui kolmessa eri kokoonpanossa. Ensimmäiseen yhteistyötoimikuntaan kuului 15 jäsentä v (kuusi työnantajan edustajaa, kuusi työntekijäjärjestöjen edustajaa, kaksi työsuojeluvaltuutettua ja sihteeri). Kesälahti-Kitee kuntaliitoksen vuoksi Kiteen kaupungin oman yhteistyötoimikunnan viimeinen kokous pidettiin (6 kokousta) ja yhteistyötoimikunnan tehtäviä jatkoi uusi yhteistyötoimikunta, joka aloitti toimintansa Uudessa yhteistyötoimikunnassa (6 kokousta) oli kuusi työnantajan edustajaa, kaksi Kesälahden kunnan edustajaa (Matti Kosonen ja Seija Makkonen) ja kaksi Kiteen kaupungin edustajaa (Vesa Parviainen ja Aki Parkkonen), Kiteen henkilöstöpäällikkö Nina Holopainen ja Kiteen henkilöstösihteeri/työsuojelupäällikkö Tuija Vaittinen. Henkilöstön ay-edustus lisääntyi Kesälahden JHL:n ja JYTY:n edustajilla. Muut Kiteen kaupungin pääluottamusmiehet edustivat jo valmiiksi myös Kesälahden kunnan työntekijöitä. Työsuojeluhenkilöstön määrä lisääntyi Kesälahden kahdella työsuojeluvaltuutetulla ja työsuojelupäälliköllä. Kolmas yhteistyötoimikunta aloitti toimintansa kunnallisvaalien jälkeen Kaupunginhallituksen nimeäminä työnantajan edustajia olivat Birgitta Muukkonen, Seija Pajatie, Timo Päivinen ja Unto Väkeväinen. Työnantajaa yhteistyötoimikunnassa edustivat myös kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen ja henkilöstöpäällikkö Nina Holopainen. Henkilöstöä edustivat kuusi pääluottamusmiestä ja toimikauttaan jatkaneet Kiteen ja Kesälahden työsuojeluvaltuutetut (5) ja työsuojeluvastaavana Kesälahden kunnan työsuojelupäällikkö Tuija Hurskainen. Henkilöstösihteeri/työsuojelupäällikkö Tuija Vaittinen toimi yhteistyötoimikuntien sihteerinä ja esittelijänä työsuojeluasioissa. Yhteistyötoimikunnissa käsiteltiin mm. seuraavia aihealueita: - henkilöstömenojen tasapainottamisen keinot ja niiden vaikuttavuus - talouden tasapainottaminen - talouden tasapainottamisen vaatimat henkilöstösäästöt järjestelyerä - Kesälahti-Kitee kuntaliitos - kuntaliitokseen liittyvä muutosvalmennus - Uuden Kiteen kaupungin organisaatio - kuntaliitokseen liittyvät henkilövalinnat 9. HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO VUONNA 2012 Kiteen kaupungin henkilöstöhallinnon-, -palveluiden ja politiikan keskeisenä työrukkasena toimi henkilöstöpalvelutiimi. Siihen kuuluivat Tilikkeen palkkasihteerit Anna-Maija Isotalus, Agnes Torni ( saakka), Maija Kareinen-Piipponen, Eeva Tenhonen (eläkeasiamiehen tehtävät) ja Virve Björn sekä henkilöstösihteeri/työsuojelupäällikkö Tuija Vaittinen, toimistosihteeri Vuokko Kostamo ja toimistosihteeri Annikki Väkeväinen (työllisyysasiat). Myös henkilöstösuunnittelija Maija Kaalimaa oli edelleen mukana tiimin toiminnassa. Henkilöstöpalvelutiimiä johti kehitysjohtaja (henkilöstöpäällikkö) Nina Holo- 25

26 painen. Fyysisesti Kesälahdella työskentelevän palkkatiimin työnjohtajana toimi Anna- Maija Isotalus. Tiimin sisäistä työnjakoa tarkennettiin ja selkiytettiin henkilöstössä tapahtuneiden muutosten mukaan. Varsinainen palvelussuhde- ja sopimusneuvonta oli edelleen palkkasihteereillä sovitun työ- ja virkaehtosopimuspohjaisen työnjaon mukaan. Saman työnjaon mukaisesti palkkasihteerit toimivat tukihenkilöinä myös ao. sopimusalojen palkkatyöryhmissä ja paikallisneuvotteluissa. Kuntaliitokseen ja muihin henkilöstön siirtoihin liittyvät tehtävät työllistivät palkkatiimiä jo keväästä lähtien. Tarkkaa aikataulutusta vuodenvaihteessa tarvittiin, koska kuntaliitoksen myötä Kesälahden kunnan henkilöstö siirrettiin Kiteeseen, Helli-liikelaitos lakkautettiin ja henkilöstö siirrettiin Kiteen kaupungin tietokantaan, osa Hellin henkilöstöstä siirrettiin Tohmajärven kuntaan ja Tilike-kuntatilitoimiston henkilöstö siirrettiin Kiteen kaupungin tietokantaan. Esimiesten roolia ja vastuuta henkilöstöhallinnossa ja -kehittämisessä korostettiin ja heidän osaamistaan ja tietoisuuttaan henkilöstöasioissa pyrittiin määrätietoisesti vahvistamaan. Yhteistyötä muiden henkilöstöhallinnon yhteistyökumppaneiden kanssa (työterveyshuolto, työsuojelu, ay-luottamusmiehet, tyhy-toimikunta jne.) vahvistettiin osaksi henkilöstöhallinnon ja palvelujen verkostoa. Kiteen kaupungin henkilöstöhallinto toimii siten, että työntekijöitä lähinnä ovat arkisiin, henkilöstöhallinnon käytännön kysymyksiin vastaavat lähiesimiehet, heidän tukenaan toimivat, eri sopimusten palvelussuhde- ja palkka-asioihin erikoistuneet palkkasihteerit sekä henkilöstöpoliittisista linjauksista ja henkilöstöhallinnon ja palveluiden kehittämistyöstä vastaava ylin henkilöstöpoliittinen virkamiesjohto (kehitysjohtaja, henkilöstösihteeri/työsuojelupäällikkö). Ylintä henkilöstöpoliittista päätös- ja määräysvaltaa käyttää kaupunginhallitus. Kaikkien tasojen ja tahojen rinnalla ja tukena toimivat aktiivisesti työsuojeluvaltuutetut, ay-luottamusmiehet, yt-toimikunnan työnantajaedustajat (kaupunginhallituksen ytneuvottelijat), tyhy-toimikuntalaiset jne. Henksu Henkilöstösuunnittelutyöryhmä eli Henksu jatkoi toimintaansa. Henksu-työryhmän puheenjohtajana toimi kehitysjohtaja Nina Holopainen ja varalla Helli-liikelaitoksen johtaja Airi Turunen. Henksun kokoonpanoa tiivistettiin ja työskentelyyn osallistuivat henkilöstöpäällikkö, Helli-liikelaitoksen johtaja, toimialajohtajat, eläkeasiamies, työllisyyssihteeri, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöä edustava pääluottamusmies sekä asiantuntijoita tarvittaessa. Henksun sihteerinä toimi henkilöstösuunnittelija Maija Kaalimaa. Henksun keskeisiä tehtäviä olivat: 1. Kokonaisvaltaisen, strategialähtöisen henkilöstösuunnitelman valmistelu 2. Henkilöstövoimavarojen kohdentamisen suunnittelu ja koordinointi 3. Rekrytointijärjestelmän kehittäminen 4. Työllisyyspolitiikkaa koskevien esitysten tekeminen 26

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 2 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3 Henkilöstökertomus 2014 2 Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014...5 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...7 RIITTÄVIN RESURSSEIN...7 Henkilöstön määrässä laskua...7 Sitoutunut henkilöstö...9

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisältö Lukijalle... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Johtamisen arvot... 4 1.2 Henkilöstösopimus osana talouden tasapainottamisohjelmaa... 4 1.3 Yhteistoiminta... 5 1.4 Yhteistoimintamenettely...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4

H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4 H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA 5 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 6 3.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 6 3.2 Henkilöstömäärä hallinnonaloittain

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

6. Rekrytointi...15 6.1. Havainnot toimialoilta... 16

6. Rekrytointi...15 6.1. Havainnot toimialoilta... 16 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 4 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2013... 4 2.2. Vakinaiset ja määräaikaiset toimialoittain 31.12.2013... 4 2.3. Työllistäminen... 6 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 8 2.4 Ammattialajakauma... 11 2.5 Palvelusaika... 13 2.6 Eläköityminen...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi 1 KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 2 Saatteeksi Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstömenoista. Se sisältää

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisällysluettelo Ihmeidentekijöitä 2 Uusin silmin 3 Tavoitteet ja toiminta 2014 4 Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos 11 Henkilöstömenot

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 19 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 Khall 26.5.2014 116 Kvalt 16.6.2014 19 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 Hallintolautakunta 21.4.215 Yhteistyötoimikunta 23.4.215 Kaupunginhallitus 18.5.215 Kaupunginvaltuusto 25.5.215 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1

Lisätiedot

Henkilöstökertomus vuodelta 2013. Kaupunginhallitus 26.5.2014 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014. www.ylojarvi.fi

Henkilöstökertomus vuodelta 2013. Kaupunginhallitus 26.5.2014 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014. www.ylojarvi.fi Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 www.ylojarvi.fi 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Johdanto... 4 Henkilöstöstrategia... 5 1.

Lisätiedot