Tervehdys Aunelan koulusta, Syyslukukauden aloitti koulussamme. empatia. Toivomme näiden arvojen näkyvän niin jokapäiväisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervehdys Aunelan koulusta, Syyslukukauden aloitti koulussamme. empatia. Toivomme näiden arvojen näkyvän niin jokapäiväisessä"

Transkriptio

1

2 Tervehdys Aunelan koulusta, Syyslukukauden aloitti koulussamme 206 oppilasta 11 perusopetusryhmässä ja yhdessä valmistavan opetuksen ryhmässä. Esikoululaisia, Aapeleita ja Esikoita, on yhteensä 20 kahdessa ryhmässä. Yhteistyö kodin ja koulun välillä Yhteydenpito kodin ja koulun välillä on tärkeää. Käytämme Wilma -ohjelmaa, jonka avulla huoltaja voi mm. selvittää oppilaan poissaoloja ja lähettää viestejä opettajille. Jokaiselle luokalle järjestetään vanhempainilta tai vanhempainvartti henkilökohtaista keskustelua varten opettajan kanssa. Tiedotamme erikseen muista mahdollisista yhteisistä tapahtumista tai juhlista Wilmassa. Koululla on myös omat kotisivut, joista saa tietoa koulua koskevista asioista. Koulun arvot Teemme koulutyötä yhteisesti sopimiemme arvojen pohjalta. Näitä ovat tasapainoinen persoona, vastuuntunto, rehellisyys, työnteon arvostus ja sosiaalisuus sekä empatia. Toivomme näiden arvojen näkyvän niin jokapäiväisessä koulutyössä kuin myös koulun juhlissa. Kulttuuri- ja ympäristöpolkuohjelmat Aunelan koulussa noudatetaan kulttuuri- ja ympäristöpolkuohjelmaa. Oppilaat saavat kattavan kuvan turkulaisen kulttuurista vieraillessamme kirjastossa, teatterissa, elokuvissa, konserteissa, museoissa ja kulttuurikeskus Vimmassa. Ympäristöpolulla kulkiessaan oppilas saa omakohtaisia luontokokemuksia ja elämyksiä, jotka edesauttavat myönteisen ympäristö- ja luontosuhteen kehittymistä. Lisäksi opetuksessa toteutetaan yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatusta. Kerhot ja välitunnit Oppilaita innostetaan välituntiliikuntaan. Järjestämme kerhotoimintaa ja liikuntatapahtumia. Yhteisenä tavoitteena on lasten ja nuorten kouluhyvinvoinnin edistäminen monin eri tavoin.

3 KiVa -koulu KiVa -koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. Lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. Ohjelman on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän hyvinvointia koulussa. Tässä työssä onnistumme parhaiten yhteistyöllä kotien kanssa. Turvataitokasvatuksessa etsitään keinoja ehkäisemään lapsia uhkaavia vaaratilanteita, kuten väkivaltaa tai lapseen kohdistuvaa erilaista ahdistelua. Jos haluatte tavata henkilökohtaisesti koulun henkilökuntaa, on tapaamisesta sovittava aina hyvissä ajoissa etukäteen. Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille! Koulun joulujuhlaa vietämme keskiviikkona klo Väliarviointi annetaan oppilaille lukukauden päätöspäivänä perjantaina Koulumme www-kotisivut ovat luettavissa osoitteessa LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT Syyslukukausi ti pe Syysloma to su Joululoma la ma Kevätlukukausi ma la Talviloma ma su Pääsiäisloma pe ma Lauantaikoulupäivä , jolla korvataan vapun jälkeinen perjantai

4 KOULUN YHTEYSTIEDOT EN Koulunjohtaja Markku Laakso A Raili Vuola B Kaisa Vartio A Jutta Pönni B Mari Kortelainen A Juha Laaksonen A Outi Mäkinen B Kaisa Sjöman A Hanna Honkanen virkavapaana sijainen Emmi Lahti B Kirsi Pukkila A Leena Jalava Raisa Puhakka Sami Panttila Erityisopetus Sirpa Mattila S2 Maija-Riitta Miettinen Venäjä Eila Peuhkuri Somali Adan Muhamed Gadid Bosnia Aida Bakalbasic Puola Katarzyna Wojciechowicz Persia Shiwa Omidi Valmistava opetus VA Heli Liski Esikoulun ryhmä Aapelit Esikoulun ryhmä Esikot Koulupsykologi Riitta Huolila Koulukuraattori Kaarina Jaakkola Terveydenhoitaja Hannele Helistö , Koulusihteeri Minna Haltia Kiinteistönhoitaja Juuso Kohonen Koulupuuseppä Markku Salonen Keittiö Iltapäivätoiminta Maarit Koivuniemi

5 ODOTAMME OPPILAIDEN JA HUOLTAJIEN HUOLEHTIVAN SEURAAVISTA ASIOISTA Koulupäivänä tarvittavat kirjat ja muut koulutarvikkeet ovat mukana ja kotitehtävät on tehty. Koulukirjat ja -vihot pidetään siisteinä ja noudatetaan huolellisuutta yhteisen omaisuuden hoitamisessa. Vaatetuksen tulee olla sään mukainen ja sopiva välituntileikkeihin. Myös sadesäällä olemme välitunnit ulkona. Liikuntatunneille pukeudutaan asianmukaisesti. Ulkoliikuntaan otetaan mukaan esim. lenkkarit ja verryttelyasu, sisäliikuntaan urheilupaita ja - housut ja pyyhe. Liikuntavarusteet, kuten muutkin vaatteet, on lisäksi hyvä nimikoida. Suihkussa käynti sisäliikuntatunnin jälkeen on osa siisteyskasvatusta. KOULUMATKAT Suosittelemme, että ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat eivät kulje pyörällä kouluun. Huoltajien tulee kiinnittää huomiota lasten liikennesääntöjen mukaiseen tienkäyttöön ja polkupyörien kuntoon. Edellytämme kypärän käyttöä niiltä oppilailta, jotka kulkevat koulumatkansa polkupyörillä. Se on halpa, mutta hyvä henkivakuutus. Joihinkin tapahtumiin mennään kouluaikana polkupyörillä, mutta yleensä matkaamme linja-autolla. Pyydämme huomioimaan, että koulun pihalle on ajokielto. Mikäli kuljetatte lapsianne autolla kouluun, heidät tulisi jättää liikuntahallin päädyssä olevalle pysäköintipaikalle. Koulupäivän päätyttyä oppilaiden on mentävä suorinta tietä kotiin. Koulumatkaksi luetaan lyhin reitti koulusta kotiin. POISSAOLOT Sairaan oppilaan paikka on kotona, ei koulussa. Oppilaiden joukossa on myös sellaisia, joille vähäinenkin tartunta voi olla vaarallinen. Sairauspoissaoloista ilmoitetaan saman päivän aikana opettajalle. Muusta syystä johtuvaan poissaoloon tulee aina anoa etukäteen lupa opettajalta, kun suunniteltu poissaolo kestää 1-3 päivää. Yli 3 päivän poissaoloon on pyydettävä lupa johtajalta. Huom! Poissaololuvan kysyminen koskee kaikkia poissaoloja, vaikkapa vain yhden tunnin poissaoloa. Opiskelun kannalta suositellaan lomamatkojen ajoittamista koulun loma-aikoihin.

6 OPPILAAN RIKKOUTUNUT TAI KADONNUT OMAISUUS Opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti ainoastaan oppitunnin aikana, opetus-tilanteessa rikkoutunut oppilaan henkilökohtainen omaisuus voidaan korvata. Kouluun ei kannata tuoda sellaista arvokasta henkilökohtaista omaisuutta (esim. matkapuhelimet), joka ei koulunkäynnin kannalta ole välttämätöntä. Emme pysty tarjoamaan lukittua säilytystilaa. KOULUMME ERITYISOPETUS Laaja-alaisen erityisopetuksen tarkoituksena on tukea, ohjata ja opettaa oppilaita, joilla on erityisiä kielellisiä tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Sitä annetaan yksilö-, ryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Erityisopettaja kartoittaa yhteistyössä luokanopettajien kanssa koulutulokkaiden mahdollisia oppimisvaikeuksia syyslukukauden alussa. Opetuksen tarvetta arvioidaan jatkuvasti kaikilla luokka-asteilla. Mikäli oppilas tarvitsee puheopetusta, se pyritään antamaan 1-2 vuosiluokkien aikana. Pienryhmäopetuksella pyritään tehostetusti opettamaan oppilaita, joilla on oppimiseen tai vuorovaikutussuhteisiin liittyviä vaikeuksia. On tärkeää, että oppilas saisi pitkällä opintiellään kokea onnistuvansa ja oppivansa useammassakin asiassa. Se on terveen itsetunnon kehittymisen perusedellytys. Koulumme pyrkii näin vastaamaan tämän päivän lasten erilaisiin tarpeisiin. Pienryhmäopettajan työpanos käytetään luokkien oppilaiden hyväksi. MONIKULTTUURINEN JA VIERASKIELINEN OPETUS Koulussamme opiskelee oppilaita, joilla on muu äidinkieli kuin suomi. He saavat suomi toisena kielenä -opetusta (S2). Näiden oppilaiden tukena toimii joinakin päivinä viikossa opettaja, joka antaa tukiopetusta oppilaan omalla äidinkielellä. Lisäksi oppilaille voidaan järjestää oman äidinkielen opetusta. Suomen kielen taitoja tuetaan tarvittaessa myös tukiopetuksella. Koulussa toimii myös valmistavan opetuksen ryhmä. Valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajaoppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä vielä perusopetusryhmässä opiskeluun.

7 OPPILASHUOLTO Oppilashuollossa on mukana koko koulun henkilökunta. Koulussa kokoontuu säännöllisesti oppilashuoltotyöryhmä, jonka tehtävänä on tukea koulun kasvatustyötä. Ryhmään kuuluu koulupsykologi, terveydenhoitaja, koulukuraattori, erityisopettaja, koulunjohtaja ja opettajia tarpeen mukaan. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään suppeammalla ryhmällä, jossa on mukana asian käsittelyn kannalta tarvittavat oppilashuollon työntekijät ja tarvittaessa oppilaan huoltaja. Lapsella joskus ilmeneviä koulunkäyntiä koskevia ongelmia käsitellään aina ensin opettajan ja huoltajan kanssa yhdessä. KOULUPSYKOLOGI Koulussamme toimii koulupsykologi. Hänen työhönsä kuuluu muun muassa osallistuminen oppilashuoltoryhmän toimintaan, oppilaiden psykologiset tutkimukset ja keskusteluavun antaminen. Koulupsykologi toimii yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan sekä lapsille, nuorille ja perheille palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, kun esimerkiksi lapsen oppiminen, käyttäytyminen tai mieliala huolestuttaa tai kun toverisuhteissa tai perhetilanteessa on pulmia. Aloitteentekijänä voi olla koulu, koti tai oppilas itse. Keskustelut psykologin kanssa ovat luottamuksellisia. Koulupsykologi Riitta Huolilan tavoittaa puhelinnumerosta tai Aunelan koululta keskiviikkoisin ja usein perjantaina aamupäivisin. KOULUKURAATTORI Koulukuraattori tarjoaa oppilaille tukea koulunkäyntiin liittyvissä asioissa, jotta oppilaat voivat käydä koulua turvallisin mielin ja saavuttaa koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet. Asiat joiden takia kuraattorin puoleen tullaan voivat liittyä esim. kasvuun, kehitykseen, kasvatukseen, kaverisuhteisiin, kiusaamiseen, poissaoloihin ja oppimiseen. Kuraattori tekee yhteistyötä kodin ja koulun kanssa. Oppilas voi tulla kuraattorin juttusille itse, opettajan lähettämänä tai huoltajan toivomuksesta. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Aunelan koulun kuraattorina toimii Kaarina Jaakkola, joka on paikalla torstaisin. Hänet tavoittaa päivittäin puhelimitse ja sähköpostitse

8 KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa. Vuosittain tapahtuvat terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto. Koululääkäri ja terveydenhoitaja tekevät 1. ja 5. luokan oppilaille laajat terveystarkastukset, joihin kutsutaan vanhemmat/huoltajat mukaan. Tarkastukset perustuvat vuonna 2009 annettuun valtakunnalliseen asetukseen. Lisäksi kouluterveydenhoitaja huolehtii mm. - ensiapuluonteisesta sairaanhoidosta, ensiavusta koulutapaturmien yhteydessä ja tarvittavasta jatko- ohjannasta. -rokotuksista rokotusohjelman mukaisesti. Lisää tietoa: Turku.fi>Terveys->Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto- >Kouluterveydenhuolto. Terveydenhoitaja Hannele Helistö on koululla maanantaisin ja keskiviikkoisin. Puh. (02) , KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA Eka- ja tokaluokkalaisille tarkoitettu iltapäivätoiminta jatkuu koulun tiloissa. Toimintaa järjestää Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat ry yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Toiminta-aika on koulupäivinä klo , jolloin lapset viettävät turvallisen iltapäivän aikuisten seurassa. Iltapäivätoiminnan ohjaajat tavoitat numerosta tai AUNELAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS Aunelan koulun vanhempainyhdistys ry:n tavoitteena on tukea kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

9 Yhdistyksemme toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on maksutonta. Jokainen yhdistyksen jäsen osallistuu toimintaan juuri sen verran kuin hänelle itselleen sopii. Varoja keräämme muun muassa osallistumalla Vanhan Suurtorin joulumarkkinoille. Otamme vastaan toiveita niin koulun opettajilta kuin oppilailtakin ja pyrimme toteuttamaan edes osan niistä. Olemme esimerkiksi osallistuneet kerhokustannuksiin, hankkineet koululle luistimia ja sählyvarusteita sekä kustantaneet bussikuljetuksia. Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa juttelemaan ajankohtaisista asioista. Toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaamme! Yhteystiedot: Pauliina Seikas-Manninen, puheenjohtaja Jenni Mehtälä, sihteeri Marika Kiviranta, rahastonhoitaja

10 Aunelan koulun järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana ja kaikessa koulun toiminnassa. Koulun tavoitteena on kasvattaa hyvätapaisia oppilaita, jotka osaavat käyttäytyä luontevasti ja muut huomioiden erilaisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa. Koulualue - on koulurakennus piha-alueineen, urheilukenttä ja -halli. Kouluaika - on oppilaitten työjärjestykseen merkitty aika välitunteineen ja koulun järjestämät tilaisuudet ja retket. Liikkuminen koulurakennuksissa ja -alueella - Käytävillä liikutaan kävellen ja meluamatta. Luvaton kulku on kiellettyä. Hyvät tavat - Koulussa käyttäydytään ja puhutaan asiallisesti, ystävällisesti ja kohteliaasti. - Oppitunneilla seurataan opetusta, pyydetään puheenvuoro, eikä häiritä muita oppilaita. - Annetut tehtävät tehdään huolellisesti ja työvälineistä pidetään huolta. - Noudatetaan hyviä ruokailutapoja. - Pidetään huolta koulun omaisuudesta eikä vahingoiteta toisen henkilön omaisuutta. Käyttäytyminen välitunnilla - Kuljetaan sovituista ovista reippaasti ja meluamatta. - Pysytään välituntialueella. - Koulussa noudatetaan hyvän kaveruuden periaatteita. - Kengät ja vaatteet järjestetään siististi. - Tunnin alussa odotetaan opettajaa luokassa rauhallisesti omalla paikalla. Matkapuhelimen käyttö kouluaikana - Puhelimen saa tuoda kouluun, mutta se ei saa häiritä millään tavoin työskentelyä koulussa. Se voi olla auki, mutta äänettömänä koulupäivän ajan (vanhempien mahdollisuus lähettää viestejä lapselleen). Koulu ei vastaa puhelimista eikä käytä aikaa niiden mahdollisten katoamis- tai rikkoutumistapausten selvittelyyn. Koulukiusaaminen - Väkivaltaa tai minkäänlaista kiusaamista ei hyväksytä. Poissaolot - Poissaoloista on ilmoitettava välittömästi kouluun. - Muut kuin sairauspoissaolot on anottava etukäteen opettajalta tai koulunjohtajalta. Tupakointi ja päihteet - Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty koulualueella ja koulun tilaisuuksissa. Seuraamuksia sääntöjen rikkomisesta - Opetusta häiritsevää oppilasta puhutellaan ja hänet voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. - Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon. - Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan suorittamaan tehtäviään.

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 1 Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 2 Tiedottaa elokuu 2012 Rehtorin tervehdys Tervetuloa takaisin koulunpenkille. Kädessäsi on Kuparivuoren koulun oppilaan opas, jonka alkuosassa on elokuun asioista kertova

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Tervehdys Liuksialan koulun kotiväki!! 16.9.2015. Ensimmäisten kesäisten kouluviikkojen jälkeen on syksy saapunut myös Liuksialaan.

Tervehdys Liuksialan koulun kotiväki!! 16.9.2015. Ensimmäisten kesäisten kouluviikkojen jälkeen on syksy saapunut myös Liuksialaan. syyskuu 2015 Tervehdys Liuksialan koulun kotiväki!! 16.9.2015 Ensimmäisten kesäisten kouluviikkojen jälkeen on syksy saapunut myös Liuksialaan. Kolmen virkavapausvuoden jälkeen olen taas palannut koulun

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 1 REHTORIN TERVEHDYS Uusi lukuvuosi on jälleen saatu käyntiin auringon saattelemana. Tämä lukuvuoden aloitus on ollut hyvin poikkeuksellinen laajennushankkeen

Lisätiedot

Alhaisten koulun ABC-kirja:

Alhaisten koulun ABC-kirja: Alhaisten koulun ABC-kirja: ALKUOPETUS Koulussa toimii viisi alkuopetuksen luokkaa. Alkuopetuksen tavoitteena on, että lapsi kasvaa tasapainoiseksi koululaiseksi, hänen minäkuvansa vahvistuu ja hänen taitonsa

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2014-2015 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3.

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. 1 1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. Koulupäivän aikataulu... 7 4. Länsimäen koulun säännöt... 8 Juhlissa

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

Koulukeskuksen koulutiedote

Koulukeskuksen koulutiedote Koulukeskuksen koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Koulun osoite Aninkuja 3-5 61800 Kauhajoki Koulun kotisivut vs. rehtori Jari Rantanen Rehtori Lari Marjamäki http://www.kauhajoki.fi/site?node_id=1119 040

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22 MASALAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 Sisällysluettelo Rehtorin tervehdys 3 Yhteystiedot 4 Pysäköinti 4 Opettajat ja luokat 5 Koulunkäyntiavustajat 5 Työ- ja loma-ajat 5 Päivittäinen työaika 5 Johtokunta

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2013 2014 www.poytya.fi SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2013-2014 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS...

Lisätiedot