Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen / ylitysoikeuksien hakeminen Tekninen lautakunta. Vuoden 2014 talousarvion säästötavoitteen toteuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen / ylitysoikeuksien hakeminen Tekninen lautakunta. Vuoden 2014 talousarvion säästötavoitteen toteuttaminen"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Kaavoituskatsaus vuodelle 2014 Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen / ylitysoikeuksien hakeminen Tekninen lautakunta Vuoden 2014 talousarvion säästötavoitteen toteuttaminen Neiliköntien omakotitalon myyminen Jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan / europarlamenttivaalit 2014 Selvitykset matkakustannuksista vuodelta 2013

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3/2014 sivu 57 KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Peltoniemi Helena Karvonen Tuovi Jäsen Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Varajäsen (Pääkkö Mervi) POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Posti Hannu Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Kilpelä Reijo Aarrevaara Mauri Karjalainen Katja Todettiin. Jäsen Jäsen, vpj Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Valtuuston puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä :t Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Harju ja Helena Peltoniemi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Irja Harju Aika ja paikka Savukoski, Helena Peltoniemi Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 3 Puheenjohtaja totesi, että pöydälle oli jaettu täydennetty 30 Vuoden 2014 talousarvion säästötavoitteen toteuttaminen sekä lisäasioina 31 Neiliköntien omakotitalon myyminen, 32 Jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan / europarlamenttivaalit 2014 sekä 33 Selvitykset matkakustannuksista vuodelta Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta käsitelläänkö lisäasiat kokouksessa. päätti yksimielisesti ottaa lisäasiat käsiteltäväksi tässä kokouksessa

4 4 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 27 Saapuneet pöytäkirjat: 1. Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry:n syyskokouksen pöytäkirja Lapin ilmatorjuntarykmentti: 5. Lapin kutsuntakertomus vuodelta 2013 Lapin ELY-keskus: 6. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämiskeskustelu Saapuneet kirjeet: 7. Erkki Hastin kirjelmä kokousmatkoista Kiinteistönluovutusilmoitukset : 7. Määräosa Savukoskella sijaitsevasta Maantiesuvanto tilasta RN:o 15:1 (Suotunen Raimo / Suotunen Olli), määräosa Savukoskella sijaitsevasta Metsä-Harjunpää tilasta RN:o 4:64 (Udd Sture / Mikkonen Ira, Mikkonen Era, Mikkonen Jura) Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Kunnanjohtaja toi lisäksi tiedoksi pidetyn tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan sekä valtiovarainministeriön finanssineuvos Elina Pylkkäsen vastauksen metsähallituslain uudistamiseen liittyvän metsäverotuskäytännön muuttamisesta. Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi

5 5 KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2014 Khall 28 Tekninen lautakunta Liite MRL 7 mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Keskeistä tiedottamisessa on, että kunnat voivat hoitaa kuntalaisten ja muiden osallisten informoinnin eri keinoja yhdistellen. Liitteenä on Savukosken kunnan kaavoituskatsaus vuodelle Toimistopäällikkö: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle Kaavoituskatsaus asetetaan nähtäväksi kunnan nettisivuille, ilmoitustaululle ja tekniseen toimistoon sekä lähetetään tiedoksi Lapin liitolle ja Lapin ELY-keskukselle. Khall 28 Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin lisäyksellä, että kaavoituskatsaukseen lisätään kartta osoittamaan kaavaalueiden sijainti Kunnanjohtaja: hyväksyy liitteen mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle 2014 teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Kaavoituskatsaus tiedotetaan kuntalaisille sekä lähetetään tiedoksi Lapin liitolle ja Lapin ELY-keskukselle teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. : Päätösehdotus hyväksyttiin

6 6 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / YLITYSOIKEUKSIEN HAKEMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Khall 29 Tekninen lautakunta Liite Teknisen lautakunnan talousarviossa vuodelle 2013 oli varattu määrä rahaa toimintamenoille euroa ja toimintatuloille euroa. Menot ovat ylittyneet euroa ja tuloja kertyi arvioitua enemmän euroa. Siten koko teknisen lautakunnan toimintakate on euroa huonompi kuin talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa. Sosiaalitoimen rakennuksissa näkyy sekä menoissa että tuloissa Saukodin tulipalo. Omavastuun vähennys euroa jää kunnalle ylimääräiseksi menoksi tapahtuneesta palovahingosta. Sivistystoimen rakennuksissa menot ovat ylittyneet eurolla. Vuokra-asunnoissa menojen ylitys on euroa ja tulot alittuivat euroa, joten nettokuluna ylitys on euroa. Tyhjillään olevia vuokrahuoneistoja oli Sau-Sarvi I yksi koko vuoden ja Sau-Sarvi II kaksi isoa huoneistoa. Sau-Sarvi III oli peruskorjauksen vuoksi osittain ilman vuokralaisia. Asunto Oy Martintuvan vuokratulot alittuivat euroa neljän vuokrahuoneiston tyhjillään olon vuoksi ja menot ylittyivät euroa, nettona toimintakatteen ylitys siten yhteensä euroa. Asunto Oy Tanhuankankaan vuokratulot jäivät ali euroa, kun kaksi huoneistoa oli tyhjillään 12 kk ja 7 kk viime vuodesta. Konekalustossa näkyy tuloissa vanhan traktorin myynti eurolla. Tunturialueen jätehuollon avustuksia saatiin takautuvasti edelliseltä vuodelta, joten nyt kate näkyy euroa parempana. Vesihuoltolaitokselle vesimaksuja kertyi euroa ja jätevesimaksuja euroa. Menot alittuivat noin euroa. Lämpölaitoksen tulot toteutuivat 98 %, joten alitusta jäi euroa. Toimintamenot ylittyivät euroa ja siten koko lämpölaitoksen toimintakate alittui euroa. Liitteenä on talousarvion vuodelle 2013 toteutuma sekä selvitys Saukodin palovahingosta. Toimistopäällikkö: Menojen ylitykset ja tulojen alitukset esitellään kokouksessa. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vuoden 2013 talousarvioon ylitysoikeuden hakemista kunnanvaltuustolta alla olevan mukaisesti: 7300 Henkilöstö menot Sivistystoimen menot rakennukset 7340 Vuokra-asunnot menot tulot /..

7 7 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / YLITYSOIKEUKSIEN HAKEMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekn.ltk 10./ Lämpölaitos menot tulot Khall 29 Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selvitti ylityksien muodostumista. Käydyn keskustelun jälkeen päätösesitys hyväksyttiin Teknisen toimen ylitykset valtuustotason talousarvioon 2013 ovat tällä hetkellä seuraavat: Teknisen toimen hallinto Toimintatulot alitus 7 314,54 Tilatoimi Toimintamenot ylitys ,19 Lämpölaitos Nettotulot alitus ,32 Kunnanjohtaja: esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen toimen vuoden 2013 talousarvioon lautakunnan esittämät ylitykset ja muutokset. : Keskustelun kuluessa kunnanhallitus korosti tarkastuslautakunnan kokouksessa esille tullutta mainintaa, että säännösten mukaan määrärahamuutokset tulee tehdä talousarviovuoden aikana. Lisäksi kunnanhallitus edellytti, että teknisen toimen tulee järjestää ajankäytön seurata, jossa tarkastellaan tuntilistoilla päivittäistä työajan käyttöä kiinteistönhoitajien eri tehtävissä kustannuspaikoittain. Tällä saadaan kustannukset kohdennettua oikein ja pystytään tehostamaan työtapoja. Seurannan tulee olla riittävän pitkältä ajalta. Käytäntö tulisi aloittaa jo maaliskuun aikana. Lisäksi korostettiin, että työvapaat tulee pitää ajallaan. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin tehdyillä lisäyksillä

8 8 VUODEN 2014 TALOUSARVION SÄÄSTÖTAVOITTEEN TOTEUTTAMINEN Neuvottelujen käynnistäminen tänä vuonna päätettävistä säästöistä Khall Liite Rovaniemen hallinto-oikeuden kumottua viime vuonna tehdyn palkkamenojen säästöä koskevan lomautuspäätöksen, päätti valtuusto , että kunnanhallitukselle jää yt-neuvottelujen käynnistäminen tammikuussa tarvittaessa uudella lomautusprosessilla. Lisäksi valtuusto suositteli palkattomien vapaiden käyttöä. Kunnalla on edelleen voimakas menojen leikkaustarve, jotta talous saadaan oikenemaan. Koska kaikesta muusta on jo lähes kaikki mahdollinen säästö haettu, tulee säästöjä hakea edelleen palkkausmenoista. Johtoryhmän kokouksessa päätettiin, että johtoryhmän jäsenet, yt-toimikunta ja palkansaajajärjestöjen luottamusmiehet voivat osallistua pidettävään etäkoulutukseen, joka koskee irtisanomisia, lomauttamisia ja yhteistoimintamenettelyä. Tässä käydään läpi muun muassa kunnan mahdollisuudet irtisanomisten ja lomautusten vaihtoehtoihin. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää, että kutsutaan paikallisten palkansaajajärjestöjen edustajat yt-neuvotteluihin klo Palkansaajajärjestöiltä pyydetään esityksiä vaihtoehtoisista palkkausmenojen ja muista säästöistä. : Päätösehdotus hyväksyttiin Khall Yhteistyötoimikunta on kokoontunut Liitteenä toimikunnan pöytäkirja liitteineen. Kunnan edustajat toivat kokouksessa esille talouden ongelmat, jotka edellyttävät kunnan omia talouden sopeuttamisen toimenpiteitä. Henkilöstöjärjestöjen edustajille on liitteenä olevalla kunnanjohtajan kirjeellä kuvattu tarkemmin henkilöstömenoihin kohdistuvia leikkaustarpeita sekä eri vaihtoehtoja, joilla menoja voitaisiin karsia. Samalla pyydettiin henkilöstöjärjestöiltä realistisia vaihtoehtoja, joilla saataisiin aikaan noin euron säästöt/tulojen lisäys. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin klo pidetyssä kokouksessa käsiteltiin kaikkien järjestöjen yhteisesti allekirjoittama kannanotto pyydetyistä vaihtoehdoista palkkausmeno- ja muihin säästöihin. Liitteenä järjestöiltä tullut yhteinen kirjelmä ja kokouksesta laadittu pöytäkirja. Neuvottelussa ei päästy yksimielisyyteen säästötarpeesta ja säästöjen hausta. Järjestöjen edustajat toivat esille jo aikaisemmin toteutettuja säästöjä, jotka pitäisi huomioida tässä yhteydessä vaadittavaan euron./..

9 9 VUODEN 2014 TALOUSARVION SÄÄSTÖTAVOITTEEN TOTEUTTAMINEN Neuvottelujen käynnistäminen tänä vuonna päätettävistä säästöistä Khall 30./.. säästötavoitteeseen. Samoin henkilöstöjärjestöt korostivat kunnan eri työyhteisöissä olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden joustamista ylitöissä, sijaisuuksissa, oman ajan käyttämisessä täydennyskoulutuksiin ja palkattomien virkavapauksien ottamisessa sekä opetustoimessa opetuksen järjestelyissä. Paikalla olleista työnantajan edustajista lähes kaikki pitivät järjestöjen esitystä etupäässä listauksena jo toteutetuista säästöistä eikä konkreettisena esityksenä pyydetystä euron säästötavoitteen saavuttamisesta. Kunnanjohtaja ilmoitti, että kunnan alijäämätilanne ei ole muuttunut, koska vuoden 2014 talousarviokin on edelleen alijäämäinen. Kunnan edustajat ilmoittivat uudeksi yt-toimikunnan kokousajaksi ja, että kunnanhallitus käsittelee asiaa Kokouksessa ilmoitettiin lisäksi työnantajan kutsuvan koko henkilökunnan pidettävään yhteistilaisuuteen, jossa käydään läpi taloustilannetta, talouden näkymiä ja vaihtoehtoja talouden suunnan oikaisemiseksi. Kunnan tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa nyt noin euron alijäämää. Tilinpäätöksen tiedot ovat jo lähes lopulliset, sillä siitä puuttuu enää mahdollisesti vain vähän lopputulokseen vaikuttavia asioita. Vaadittu noin euron henkilöstömenojen säästötavoite on edelleen välttämätöntä toteuttaa osana talouden sopeuttamista. Yttoimikunnalle on esitetty vielä pidettävään kokoukseen vaihtoehto, jossa paikallisesti sopien lomarahoista vaihdettaisiin vapaaksi 10 päivää käyttäen hyväksi liitteenä olevia vaihtotaulukoita, joita on noudatettu kunnassa aikaisemminkin. Tämä koskisi koko henkilökuntaa ja säästö tästä olisi kunnalle noin euroa. Jos tämä vaihtoehto ei toteudu eikä löydetä muutakaan vastaavaa vaihtoehtoa, joudutaan säästötavoitteen toteuttamiseksi koko henkilökunnan aikaisemmin esitetyn 12 kalenteripäivän lomautukseen. Säästö tästä on noin euroa. Ennen lomauttamisen käytännön toteutusta tulee toimistopäälliköiden laatia lomautussuunnitelma, jossa otetaan huomioon, että kuntalaisilla on mahdollisuus saada lomautuksista huolimatta palvelut siten kuin kutakin palvelua koskeva lainsäädäntö edellyttää Yhteistyötoimikunnan kokouksessa päädyttiin neuvottelutulokseen, että palkkausmenoista säästetään./..

10 10 VUODEN 2014 TALOUSARVION SÄÄSTÖTAVOITTEEN TOTEUTTAMINEN Khall 30./.. hallinnonaloittain/työyksiköittäin yhteensä noin euroa, joka vastaa vaihtoehtona ollutta lomarahojen 10 päivän vaihto-oikeutta vapaaseen. Jokainen hallintokunta/työyksikkö osallistuu säästötavoitteen saavuttamiseen sille lasketun suhteellisen palkkamenoosuuden mukaisesti. Hallintokunnat päättävät itse, miten asetettu säästötavoite toteutetaan. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi lomarahan vapaaksi vaihtamisella, palkattomilla vapailla, sijaisten käytön vähentämisellä, työvuorolistojen suunnitelmallisuudella ja lomarahan lahjoittamisella työnantajalle. Säästöt vähennetään kunnan vuoden 2014 talousarviosta. Säästöjen toteutumista seurataan vuoden aikana neljännesvuosittain annettavan talousarvion toteutumaselvityksen yhteydessä. Vastuu säästöjen aikaansaamisesta kuuluu toimistopäälliköille ja työyksiköiden esimiehille. Liitteenä neuvottelusta laadittu tarkistamaton pöytäkirja. Lisäksi jätetään täyttämättä ravitsemistyöntekijän toimi, jolloin päästään yhteensä noin euron palkkamenosäästöön. Säästötavoitteesta laaditaan neuvottelussa sovitun mukainen kunnan ja henkilöstöjärjestöjen välinen paikallinen sopimus, johon liitetään viimeksi käytössä olleet lomarahan vapaaksi vaihtamisen taulukot. Kunnanjohtaja: Hallitus osaltaan hyväksyy yhteistyötoimikunnan kokouksessa saavutetun sopimuksen. Palkkausmenojen säästämisestä saavutettu sopimus saatetaan valtuustolle tiedoksi yhtenä osana kunnan talouden tasapainottamiseksi. Talousarvion palkkamäärärahoihin tehdään säästöjä vastaavat muutokset. : Päätösehdotus hyväksyttiin

11 11 NEILIKÖNTIEN OMAKOTITALON MYYMINEN Khall Liite Rakennusmestari Neiliköntiellä sijaitsevasta ns. Marjahallin talonmiehen asunnon ostamisesta on tullut tiedusteluita. Kyseinen omakotitalo on rakennettu vuonna Taloon on tehty keittiökalusteiden remontti, uusittu sisäpinnat ja asennettu ilmalämpöpumppu vuonna Talo siirtyi kunnan omistukseen vuonna Omakotitalon asuntopuolen huoneistoala on 73,5 m 2 ja taloustilojen 23 m 2. Tällä hetkellä kiinteistöstä on vielä poistamatonta pääomaa. Huoneisto on nyt vuokrattuna ja siitä saadaan vuokratuloja noin euroa vuodessa. Menot ovat vuosittain noin euroa, joten nettotuotto kiinteistöltä on euroa/vuosi. Talonmiehen asuntona toiminut omakotitalo on lohkottu omaksi Talkkari-tilaksi, jonka pinta-ala on m 2. Tila sijaitsee Kirkonkylän asemakaavan alueella korttelissa T 81, joka on teollisuuskortteli. Asemakaavan ajantasaistuksessa Talkkari-tila on tarkoitus muuttaa omakotiasumiseen tarkoitetuksi AO-kortteliksi. Kiinteistökaupoissa on yleensä tapana varmistaa myyjän ja ostajan oikeusturvan kannalta kiinteistön kunto ulkopuolisen arvioijan toimesta. Samoin pitää myytävästä kohteesta olla energiatodistus. Myytävä kohde tulee olla vapaasti kaikkien tarjottavissa julkisen tarjouskilpailun perusteella. Tarjousten pohjahinnaksi tulee määrittää sellainen hintataso, että kiinteistön myyminen on järkevää, kun huomioidaan nykyiset tulot, menot ja poistamaton pääoma. Kunnanjohtaja: päättää järjestää julkisen tarjouskilpailun Neiliköntien omakotitalon ja Talkkari-tilan myynnistä. Myytävän kohteen pohjahinnaksi määritetään euroa. Jos kauppa toteutuu, niin omakotitaloon tilataan kuntotarkastus. Kunnalla on oikeus hylätä kaikki jätetyt tarjoukset. : Päätösehdotus hyväksyttiin Khall Kunnan omakotitaloa koskeva myynti-ilmoitus julkaistiin kunnan ilmoituslehti Koti-Lapissa, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. Tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) ostotarjousta, jotka esitellään kokouksessa../..

12 12 NEILIKÖNTIEN OMAKOTITALON MYYMINEN Khall 15./.. Kunnanjohtaja: merkitsee tiedoksi jätetyt tarjoukset ja antaa virastolle oikeuden kiinteistöä koskevan kuntoarvion ja energiatodistuksen tilaamiseen. Tarjoukset käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. : Päätösehdotus hyväksyttiin Khall Liitteenä tarjouspyyntöilmoitus ja tarjousten avauspöytäkirja. Kunnanjohtaja: esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä oheisesta karttaliitteestä ilmenevän noin m 2 suuruisen Talkkari RN:o 120:16 -nimisen tilan kirkonkylän asemakaava-alueella teollisuuskorttelissa T 81 ja sillä olevan omakotitalon sähköliittymineen Pekka Saarelle euron kauppahinnalla. Virastolle annetaan oikeus kauppakirjan ehtojen laatimiseen muilta osin. Khall 31 : Päätösehdotus hyväksyttiin Insinööritoimisto Heikki Luiro on tehnyt kuntotarkastuksen kohteeseen. Tarkastusraportti perustuu kohteessa tehtyihin havaintoihin pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Raporttiin on koottu olennaisemmat lisätutkimusta, huoltoa, korjausta ja uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisimmät ja epäolennaiset asiat on käsitelty havaintojen yhteydessä. Kuntotarkastus ja raportti sekä energiatodistus tulivat maksamaan kunnalle yhteensä 1400,00 euroa. Yhteenvetona havainnoista kohteessa todetaan, että rakennuksessa ei havaittu kosteusvaurioita tai muita vaurioita, joilla olisi akuuttia vaikutusta rakennuksen asuinkelpoisuuteen. Tarkastuksessa kuitenkin todettiin mm. märkä- ja kosteiden tilojen pienialainen kosteusvaurio pesuhuoneen lattiassa suihkuseinän varrella ja alaosan seinässä, johtuen muovimaton reiästä../..

13 13 NEILIKÖNTIEN OMAKOTITALON MYYMINEN Khall 31./.. Myös makuuhuoneen puolella kapealla alalla on lattian kosteus koholla. Kodinhoitohuoneen varaajan edustalla on pienalainen korjattava kosteusvaurio. Liitteenä kuntotarkastusraportti, josta ilmenee tarkemmin kuntotarkastukseen liittyvät seikat. Kuntotarkastuksen jälkeen Jarmo Ahtinen on pyytänyt Rakennus Sompiolta arviota pesuhuoneen pienialaisen kosteusvaurion korjauskustannuksista. Kunnanjohtaja: merkitsee tiedoksi kiinteistöllä suoritetun kuntotarkastuksen ja siinä havaitut puutteet ja viat. Hallitus käsittelee asiaa uudestaan saatuaan kustannusarvion korjauskustannuksista. : Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että ostajan kanssa neuvotellaan kuntotarkastuksessa esille tulleista korjaustoimista ja kustannuksista

14 14 JÄSENEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KIRKONKYLÄN ÄÄNESTYSALUEEN VAALILAUTAKUNTAAN / EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 Khall 32 Aira Lakela pyytää päivätyllä kirjeellään eroa kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä (vpj). Aira Lakela on valittu kunnanhallituksessa vuoden 2014 europarlamenttivaalien kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi. Kunnanjohtaja: valitsee Aira Lakelan tilalle jäsenen ja varapuheenjohtajan kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten. : Päätösehdotus hyväksyttiin ja Raimo Haapakosken esityksestä kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan valittiin jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Tuovi Karvonen

15 15 SELVITYKSET MATKAKUSTANNUKSISTA VUODELTA 2013 Khall 33 Liite Kunnanvaltuustossa tuli esille, että hallintokuntien tulee tehdä selvitykset kunnanhallitukselle virka- ja työmatkoista, virantoimitusmatkoista sekä kokousmatkoista vuodelta Selvitysten tuli sisältää kunnan eri hallintokunnissa noudatettu matkustuskäytäntö. Kunnanjohtaja: merkitsee tiedoksi selvitykset ja toteaa, että selvitysten perusteella hallintokunnissa sovelletaan KVTES:n määräyksiä matkustamisessa kunnan eri tehtävissä. Erikseen korostetaan, että esimiesten ja laskujen hyväksyjien tulee seurata kaikkien matkojen ja oman auton käytön tarkoituksenmukaisuutta ja edullisuutta. Matkalaskujen tulee olla selvästi yksilöityjä ja ne tulee tehdä viivytyksettä, viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä matkakorvauksen menettämisen uhalla. Laskutetut kilometrimäärät tulee hyväksyjän aina tarkistaa ja mahdolliset väärinkäytökset selvittää asianmukaisesti. : Päätösehdotus hyväksyttiin

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Maanantai 07.04.2014 klo 15.00-17.31 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 1 Kuntalaisaloitteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Itä-Lappi

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Itä-Lappi ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-18.43 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 Kunnanhallitukselle tiedoksi Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 10.00-15.32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 15.12.2014 klo 17.00-17.38 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 174 175 176 177 178 179 180 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan omistamien

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion

Lisätiedot

Autopaikka- ja saunamaksun taksojen tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Autopaikka- ja saunamaksun taksojen tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 29.09.2014 klo 17.00-18.05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 132 133 134 135 136 137 138 139 142 Kunnanhallitukselle tiedoksi Autopaikka-

Lisätiedot

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-20.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 Kunnanhallitukselle tiedoksi Vuoden 2011 tilinpäätös Verohallinnon

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.9.2015 klo 17.00-18.08 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-19.40 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 180 181 182 183 184 186 187 188 189 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Lapin aluekehitys- ja kuntapäivät 24.-25.9.2015 Rovaniemellä. Lausunto Kelan esitykseen vakuutuspiirien yhdistymisestä

Lapin aluekehitys- ja kuntapäivät 24.-25.9.2015 Rovaniemellä. Lausunto Kelan esitykseen vakuutuspiirien yhdistymisestä Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.8.2015 klo 17.00-18.17 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.4.2015 klo 17.00-19.09 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 26.6.2012 klo 17.00-18.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 8/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 180 KOKOUSAIKA Maanantai 7.9.2015 kello 18.00 19.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot