Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(14) Aika klo Paikka Osallistujat Muut osallistujat Tesoman kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Alatalo, Seija Arvonen, Tero Hukari, Anneli Järvinen, Kati Karintaus, Katja Kivelä, Monalisa Koskiniemi, Helena Kulku, Marjatta Kylmäkoski, Teemu Poussa, Mauri Rusi, Riitta-Liisa Sutinen, Maija Särkilahti, Marko Tahlo-Jortikka, Satu Tuomi, Taru Skyttä, Juha-Pekka Oksanen, Marja Pulkkinen-Arola Päivi Ryyppö-Prami Anne puheenjohtaja poissa poissa varajäsen sihteeri johtava nuorisotyönohjaaja, johtoryhmän jäsen lapsityönohjaaja, johtoryhmän jäsen Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN Veli-Pekka Järvinen Marja Oksanen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella SATU TAHLO-JORTIKKA Satu Tahlo-Jortikka TARU TUOMI Taru Tuomi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto Todistaa MARJA OKSANEN Marja Oksanen seurakunta-assistentti

2 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 2(14) Käsitellyt asiat 88 Kokouksen avaus 3 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 90 Pöytäkirjantarkastajat 3 91 Käsittelyjärjestys 3 92 Ilmoitusasiat 3 93 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 3 94 Talouden toteutuminen Eron myöntäminen seurakuntaneuvoston jäsenille ja uusien jäsenten kutsuminen seurakuntaneuvoston jäseniksi 4 96 Kasvatuksen vastuuryhmän uusi jäsen 5 97 Seurakuntapastori Pasi Hakkaraisen virkavapausanomus 5 98 Seurakuntapastorin viran täyttäminen 6 99 Lastenohjaajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksenohjaajan viraksi Toiminta- ja taloussuunnitelma , valmistelutilanne Eroanomus lastenohjaajan toimesta Seuraava kokous Muutoksenhaku ja kokouksen päätös 10

3 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 3(14) 88 Kokouksen avaus Puheenjohtaja johdatti rukoukseen ja avasi kokouksen. 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 90 Pöytäkirjantarkastajat Vuorossa ovat Satu Tahlo-Jortikka ja Taru Tuomi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Tahlo-Jortikka ja Taru Tuomi. 91 Käsittelyjärjestys 92 Ilmoitusasiat 93 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat Lisättiin pykälä 101 Eroanomus lastenohjaajan toimesta. Hyväksyttiin esityslistan mukainen käsittelyjärjestys. - Edellisen kokouksen pöytäkirja luettavissa osoitteessa: nta/kotiseurakunta/seurakuntaneuvosto - Kirkkoon liittyi touko-heinäkuussa 57 henkilöä - Kirkosta erosi touko-heinäkuussa 59 henkilöä - Lähetyksen- ja kansainvälisen diakonian vastuuryhmän muistio 4/ Ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmän muistio 3/ Pispalan aluekokouksen muistio Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjaotteet 228 ja 239 Seurakuntaneuvosto hyväksyy kirkkoherran päätöspöytäkirjat 75-97/2015. Päätettiin esityksen mukaisesti. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5 ).

4 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 4(14) 94 Talouden toteutuminen Harjun seurakunnan toiminnan tuotot olivat mennessä Vuositavoite on Toimintakulut olivat Summa on 58,8 % toiminnan vuosikuluista Toimintakatteeksi tulee , joka on 54,2 % vuosibudjetista Tasaisen jakautuman mukaan heinäkuun kate olisi 58,3 %. Merkitään tiedoksi. Päätettiin esityksen mukaisesti. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5 ). D:HA: 233/011/ Eron myöntäminen seurakuntaneuvoston jäsenille ja uusien jäsenten kutsuminen seurakuntaneuvoston jäseniksi Seurakuntaneuvoston jäsenet Jenni Pellinen ja Vesa Eskola ovat ilmoittaneet muuttaneensa Harjun seurakunnan alueelta alkaen. Jenni Pellinen valittiin Kirkkodemarien listalta. Seuraavana listalla on Kati Järvinen. Vesa Eskola valittiin Seurakuntaväen listalta. Seuraavan listalla on Taru Tuomi. Muutoksenhaku Tiedoksi 1. Seurakuntaneuvosto myöntää eron Jenni Pelliselle ja Vesa Eskolalle 2. Seurakuntaneuvosto toteaa vaalituloksen mukaisesti, että seurakuntaneuvoston varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan Kati Järvinen ja Taru Tuomi. Päätettiin esityksen mukaisesti. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Harjun seurakunnan seurakuntaneuvostolle (KL 24:3 ) Jenni Pellinen Vesa Eskola

5 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 5(14) D:HA: 69/011/ Kasvatuksen vastuuryhmän uusi jäsen Jenni Pellinen oli seurakuntaneuvoston keskuudestaan valitsema kasvatuksen vastuuryhmän jäsen. Hän tilalleen on valittava uusi jäsen. Taru Tuomi on kasvatuksen vastuuryhmän jäsen. Muutoksenhaku Tiedoksi Seurakuntaneuvosto nimeää yhden jäsenistään kasvatuksen vastuuryhmän jäseneksi. Seurakuntaneuvosto nimesi kasvatuksen vastuuryhmään Taru Tuomen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Harjun seurakunnan seurakuntaneuvostolle (KL 24:3 ) Jenni Pellinen D:HA: 234/021/ Seurakuntapastori Pasi Hakkaraisen virkavapausanomus Pasi Hakkarainen anoo virkavapautta seurakuntapastorin virasta ajalle hänen tultua valituksi Panssariprikaatin sotilaspastorin virkaan alkaen. Viran täyttöön liittyy virkamieslain 10 mukainen kuuden kuukauden koeaika. Kirkkoherra on myöntänyt Pasi Hakkaraiselle valtuuksiensa mukaisen kahden kuukauden virkavapauden ajalle Yli kahden kuukauden kestävistä virkavapauksista päättää Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli. Seurakuntaneuvosto antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille puoltavan lausunnon seurakuntapastori Pasi Hakkaraisen virkavapaudesta ajalle Päätettiin esityksen mukaisesti. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5 ) Tiedoksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli Pasi Hakkarainen

6 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 6(14) D:HA: 236/021/ Seurakuntapastorin viran täyttäminen Seurakuntapastorin viroista päättää Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli. Seurakunta voi pyytää tuomiokapitulilta virkamääräystä esittämälleen pastorille. Seurakunta voi myös pyytää vokaatiota pappisvihkimystä varten. Nuorisopastori Pasi Hakkaraisen tultua valituksi sotilaspastorin virkaan, vapautuu Harjun seurakunnassa nuorisopastorin virka. Virka on määräaikainen Pasi Hakkaraisen virkavapauden päättymiseen asti. Jos hän ei palaa virkaansa, on seurakuntaneuvostolla mahdollisuus pyytää Tuomiokapitulilta virkamääräyksen jatkamista toistaiseksi. Syksy on nuorisotyössä vaativa. Rippikoulujen jälkeistä nuorten toimintaa ja isoiskoulutusta. Vuoden 2016 rippikoulut alkavat joulutammikuussa ja ilmoittautuminen niihin on meneillään. Nuorisopapin viran täyttäminen tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Täyttöaikatauluehdotus on seuraava: hakuilmoitus , haastattelut Seurakuntaneuvoston kokouksessa pyydetään Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta seurakuntapastorin määräaikaista virkamääräystä. Harjun seurakunnassa nuorisotyön tiimissä on kaksi seurakuntapastoria, joista toisen tehtävänkuvauksessa ja työnjaossa on painopisteenä rippikoulutyön organisointi ja esittelyn tekeminen rippikoulujen työntekijäjaosta. Toinen painopiste on rippikoulun jälkeinen työ ja isois- ja apuopettajakoulutus. Nuorisopapit osallistuvat nuorisotiimissä kokonaisvastuullisesti myös niihin tehtäviin, joista painopisteen mukainen suunnitteluvastuu on toisella. Seurakuntapastori Amélie Liehrmann on Tuomiokapitulin määräyksen mukaisesti 65 % osa-aikainen viranhaltija Hän vastaa mm. rippikoulutyön organisoinnista. Nuorisopastorin tehtävän pääasiallinen sisältö tällä hetkellä on: - osallistuminen vähintään kahteen rippikouluun vastaavana pastorina, kesäteologien valintaan osallistuminen, heidän työvuorojensa laatiminen ja kesäteologien ohjaamisesta vastaaminen, isoiskoulutus, teologinen opetusvastuu suunnittelusta toteutukseen, rippikoulun jälkeinen nuorisotyö, koulutyö, päivystykset, päivänavaukset ja yläkoulujen osalta niiden vuorojärjestelyt, apuohjaajakoulutus, jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset (ei kuitenkaan toimitusvuoroja vaan tilannekohtaisesti sovitusti), sielunhoito, yhteydenpito Tampereen nuorisopappien kesken. Pasi Hakkarainen on toiminut myös varhaisnuorisotyön pappina. Tehtävänkuvaa päivitetään työyhteisön ja tiimityöskentelyn kehittämisen myötä ja henkilökohtaisten kehityskeskustelujen pohjalta jatkuvasti. Harjun seurakunnassa on virkojen täyttämisissä pääsääntöisesti toimittu siten, että seurakuntaneuvosto pyytää tuomiokapitulille asettamansa työryhmän esittelyn pohjalta virkamääräystä. Seurakuntapastorin palkka määräytyy vaativuusryhmä 601 mukaisesti, jonka alkupalkka ilman vuosisidonnaista palkanosaa on 2982,35 / kk.

7 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 7(14) Harjun käytännön mukainen työryhmän kokoonpano on: seurakuntaneuvoston valmistelujaosto, johtava nuorisotyönohjaaja ja kasvatuksen vastuuryhmästä yksi jäsen. Valittava työryhmä laatii ilmoituksen avoimesta virasta. Valitaan työryhmä seurakuntapastorin virantäyttöprosessia varten. Työryhmän tehtävä on esittelytekstin mukainen. Valittiin työryhmä: Riitta-Liisa Rusi, Mauri Poussa, Helena Koskiniemi, Veli-Pekka Järvinen, Marja Oksanen, Markku Komulainen, Päivi Pulkkinen-Arola ja Taru Tuomi. Työryhmä laatii hakuilmoituksen, jossa vaaditaan rikosrekisteriotteen esittäminen. Työryhmä suorittaa haastattelut. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5 ) D:HA: 235/021/ Lastenohjaajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksenohjaajan viraksi Esittely Valtuuston päätösten mukaisesti Harjun seurakunnalla on kokonaisvastuu varhaiskasvatuksesta Harjun seurakunnassa. Lapsityönohjaaja on uuden toimintamallin mukaan lastenohjaajien lähiesimies ja Harjun seurakunnan johtoryhmän jäsen. Lapsityönohjaajan tehtävänkuvaan on tullut merkittävästi lisää vastuuta. Merkittävimmät muutokset ovat lähiesimiehen tehtäviin kuuluva työjohdollinen esimiesvastuu sekä työvuorojen laadinta ja tuntiseuranta. Johtoryhmän jäsenenä hän vastaa tehtävänkuvauksen mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta ja toimeenpanosta omalta vastuualueeltaan. Hänellä on läheisenä työparina varhaiskasvatuksen teologi, joka ei kuitenkaan toimi esimiehenä eikä lapsityönohjaajan sijaisena lähiesimiestehtävissä, työvuorosuunnittelussa ja tuntiseurannassa. Uusi kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan tutkinto on suunniteltu varhaiskasvatuksen hengellisen työn väliportaan lähiesimiestehtäviin. Lapsityönohjaajan viran kelpoisuuspäätöstä ei ole uudistettu aiemmin siksi, että se on kytköksissä koko hengellisen työn väliportaan johtajuuden nimike- ja kelpoisuus-valmisteluun. Asia on ollut piispainkokouksessa ja kirkkohallituksessa vireillä vuodesta 2007 (piispainkokous , 13 ; kirkkohallitus , 225 ; piispainkokous , 9 ). Viiveen on aiheuttanut kirkon virkamiesoikeudellisten säännösten uudistaminen. Uudet kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännökset tulivat voimaan

8 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 8(14) Harjun seurakunnassa lastenohjaajan toimessa oleva Merja Jokela on koulutukseltaan sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja, LTO pätevyys. koskee varhaiskasvatuksen hengellisen työn väliportaan johtajuuden kaksiportaisen mallin käyttöönottoa Kirkkohallituksen esityksen mukaisesti. Viran tuoma joustavuus (vrt. työaikalain alainen toimi) tuo hyötyä verkostoyhteistyön, kokoavan toiminnan- ja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä lapsityönohjaajan sijaistamiseen. Virka mahdollistaa sijaistuskysymyksen sujumisen puolin ja toisin eli varhaiskasvatuksen ohjaaja voi sijaistaa lapsityönohjaaja, joka puolestaan voi sijaistaa varhaiskasvatuksen ohjaajaa. Varhaiskasvatuksen ohjaaja voi luonnollisesti toimia myös lastenohjaajien sijaisena. Diakonia ammattikorkeakoulun vuonna 2012 alkaneesta koulutuksesta valmistuvia sosionomi (AMK), LTO varhaiskasvatuksen ohjaajien virkoja on jo Tampereen lähiseurakunnissa kuten Nokialla. Tammikuussa 2016 on Tampereella alkamassa sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen ohjaaja monimuoto opintolinja. Tampereen seurakuntien on syytä käyttää tämä resurssimahdollisuus parhaalla mahdollisella tavalla, kun tahdomme olla kristillisen kasvatuksen kehittämisen kärkeä. Esityksen mukaan toistaiseksi voimassaoleva lastenohjaajan toimi muutettaisiin varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi lähtien Työtehtävänimikkeiden muutokset eivät aiheuta uusien työntekijöiden palkkaamista. Yhden lastenohjaajan siirtyessä eläkkeelle tointa ei täytetä. Sen sijaan Merja Jokelan toimi muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi. Vaativuusryhmäksi tulisi 503, jonka alkupalkka on 2392,02 Työntekijöiden määrä vähenee yhdellä, mutta tehtäväkuvan monipuolisuus, koulutusvaatimukset ja työajattomaan virkasuhteen mahdollistamat joustot turvaavat sen, että kristillisen kasvatuksen vaikuttavuus ja kehittämismahdollisuudet kasvavat. Uuden koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ohjaajan viran myötä Tampereen seurakunnissa on tarpeen päivittää virkojen nimitykset. Silloin lapsityönohjaaja Anne Ryyppö-Pramin virkanimike muuttuisi varhaiskasvatuksen työalajohtajaksi ja lapsityönohjaajan virkanimike poistuisi käytöstä. Varhaiskasvatuksen työalajohtajan virkaan kuuluvat työnjohto- ja esimies tehtävät, talous- ja toimintasuunnitelma vastuu, seurakunnan varhaiskasvatuksen työnjohdollinen hoitaminen; kasvatus- ja perhetyön ja jumalanpalveluselämän toteuttaminen ja kehittäminen, tukea uskontokasvatuksen toteutumista kunnallisessa päivähoidossa sekä tehdä laajaa verkostoyhteistyötä erityisesti kunnan varhaiskasvatuspalveluiden sekä järjestöjen kanssa. Varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan kuuluvat koordinointi-, suunnittelu-, kehittämis- ja ohjaustehtävät. Hän on kasvattaja, jonka työn keskuksessa ovat lapset ja perheet. Hänen tehtävänään on lapsityöohjaajan

9 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 9(14) (varhaiskasvatuksen työalajohtajan) sijaisena ja työparina organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintaa. Työhön kuuluu ryhmätoimintaa, yksilöiden kohtaamista ja kasvatuskumppanuus perheiden kanssa. Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii seurakuntatyön kokonaisuudessa varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu seurakunnan kasvatus- ja perhetyön ja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Hän toimii myös yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tehtävänkuvat tulee tietysti myös päivittää ja täydentää. Harjun seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Harjun seurakuntaan sijoitetun lastenohjaajan toimi muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi. Päätettiin esityksen mukaisesti. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5 ) Tiedoksi Yhteinen kirkkovaltuusto 100 Toiminta- ja taloussuunnitelma , valmistelutilanne Toiminta- ja taloussuunnitelman kokonaisuuden käsittely on siirrettävä seuraavaan kokoukseen. Tehtyjen rakennepäätösten jälkeen ei ole vielä saatavissa kristillisen kasvatuksen ja seurakuntatyön tukipalvelujen lukuja henkilöstökuluja lukuun ottamatta. Saamme näitä lukuja tämän päivän ( ) tiedon mukaan viikonparin kuluessa. Tavoite on, että koko yhtymän tasolle asetettu säästötavoite tehdään seurakunnissa siirtojen jälkeen. Jos näin toimitaan, tämä on sekä periaatteessa, että käytännössä oikea linjaus. Kun vastaamme seurakunnan toiminnasta laajasti ja kokonaisvastuullisesti, vastaamme säästöistä ja toisaalta myös synergiaeduista. Koska Harjun osuus jäsen/väestöpohjaan verrattuna on toisiin Tampereen suomenkielisiin seurakuntiin verrattuna pienempi, on säästövaatimus myös pienempi. Summat eivät vielä ole tiedossa. Seurakuntien osuuksien eroja ei voi tasoittaa yhdessä vuodessa. Realistisempi tavoite on, että vuoden 2018 osuudet pohjautuvat väestö- ja jäsenpohjaan. Nykytilanteessa joudumme monimutkaisiin aikaa vieviin neuvotteluihin yksittäisistä kulueristä pieniäkin summia myöten, kun jäsen/väestöpohjainen osuuden mukaan jakaminen tuottaisi merkittäviä toiminnallisia ongelmia. Toiminnan ja talouden suunnittelu yksinkertaistuu, tulee selkeäksi ja oikeudenmukaiseksi, kun rahoituspohja saadaan väestö- ja jäsenmäärään perustuvaksi. Vielä ei ole päätetty, mikä keskinäinen suhde jäsen ja vä-

10 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) estöpohjalla on. Vuoden 2016 osalta määrittämiselle ei ole tarvetta, mutta ensi vuoden aikana siitäkin tulee tehdä päätös valtuustossa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5 ). D:HA: 238/021/ Eroanomus lastenohjaajan toimesta Esittely Muutoksenhaku Pirjo Salmela on lähettänyt seurakuntaneuvostolle seuraavan eroanomuksen: Pyydän eroa toimestani alkaen, jolloin jään eläkkeelle. Tampere Pirjo Salmela Seurakuntaneuvosto myöntää eron Pirjo Salmelalle alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Päätettiin esityksen mukaisesti. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Harjun seurakunnan seurakuntaneuvostolle (KL 24:3 ). Tiedoksi Pirjo Salmela Henkilöstöhallinto 102 Seuraava kokous 103 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Seuraava kokous on klo Tesoman kirkolla. Kevään 2016 kokoukset varmistuvat, kunhan tiedossamme on yhtymän kokousrytmi (Yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto) seurakuntaneuvosto vierailee yhdessä johtoryhmän kanssa Tallinnan Peetelin seurakunnassa. Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjauksen ja päätti kokouksen klo

11 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 88-94, , Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 95, 96, 101 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. vaatimusviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: nen ja -aika Tampereen Harjun seurakunnan seurakuntaneuvosto Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26 Postiosoite: Tampere Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 95, 96, 101 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

12 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: - oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Telekopio: Puhelin: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää

13 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 210 (Eteläranta 8), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuun osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Telekopio: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitus- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat

14 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) asiakirjojen toimittaminen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(13) Aika 10.6.2015klo 17.30-19.20 Paikka Tesoman kirkko, rippikoulusali Osallistujat Muut osallistujat Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Alatalo, Seija

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(14) Aika 6.2.2014 klo 17.30-19.24 Paikka Osallistujat Muut osallistujat Tesoman kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Aika Paikka Torstai 22.1.2015 klo 17:00-18:24 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola,

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 24.9.2014

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 24.9.2014 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Aika 24.9.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nekalan seurakuntatalo Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Aarnio, Antero Alajoki, Asko poistui

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.6.2015

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.6.2015 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(15) Aika 10.6.2015 klo 19.12-21.20 Paikka Hervannan kirkko Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Aho, Marita Jarno Parviolan varajäsenenä

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Aika 17.6.2014 klo 17.00-19.30 Paikka Kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Eskelinen, Tiina Jumppanen, Piippa

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(14) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.12.2014

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(14) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.12.2014 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(14) Aika 10.12.2014 klo 17:00 Paikka Hervannan Helmi Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Aarnio, Antero Alajoki, Asko Hakolinna, Ville

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Kasvatustyön johtokunta Kokous 11.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Kasvatustyön johtokunta Kokous 11.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Aika Paikka 11.2.2015 klo 17:30 Seurakuntien talo, Ateena Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Alatalo, Seija Niemistö, Riitta

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (10) Aika: tiistai 26.5.2015 klo 18.00 (ryhmät klo 17.00, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot