Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot , ,9-100,0-100,0 Maksutuotot , ,8-100,0-100,0 Tuet ja avustukset , ,4-100,0-100,0 Vuokratuotot , ,3-100,0-100,0 Muut toimintatuotot , ,5-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset , ,6-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut , ,8-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,2-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-100,0-100,0

3 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Iiro Pöyhönen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimistoja asiakaspalveluista. STRATEGISET TAVOITTEET Kunta- ja palvelurakenteen kehittymisessä aktiivinen toimija Sote-uudistuksessa aktiivinen toimija Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti Kehitetään kustannustietoisuutta Kehitetään vaikuttavuuden arviointia Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Varmistetaan omien palvelujen säilyminen ja kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Osallistuminen sote-alueen/tuotantoalueen suunnitteluun Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisema-mallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet OPERATIIVISET TAVOITTEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelusisältöjen tarkastelu Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Eri tehtäväalueilla toimivien yhteistyökumppanien palvelujen sisältöjen ja kustannusten arviointi Tuotteistus ja kustannustietoisuuden lisääminen eri tehtäväalueilla Omana työnä tehtävä tilojen ja palvelujen selvittäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen vuotuinen päivitys Keskeisten palveluntuottajien kanssa voimassa olevat ostopalvelusopimukset tarkistetaan Säännöllinen talousarvioraportointi ja -seuranta TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0 Myyntituotot , ,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,79 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,4-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-100,0-100,0 Avustukset , ,0-100,0 Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 779, ,3-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -952,71 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-100,0-100,0

4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Hallinto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä jaostojen kokoukset. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Sosiaalijohtajan työpanosta lisätään 50%:sta 60%:iin. Säännöllinen työaika 3 päivää viikossa helpottaa töiden sujuvuutta ja henkilön tavoitettavuutta. Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi jätetään täyttämättä vuodelle 2015 ja yhden toimistosihteerin työpanos otetaan käyttöön kokonaan ( työtehtäviin sisältynyt osittain sivistysviraston varhaiskasvatuksen toimistotehtäviä) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

5 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGISET TAVOITTEET Uudistumiskyky Tehokas ja toimiva organisaatio Henkilöstön työhyvinvointi Toiminnan jatkuva kehittäminen, uudet innovaatiot Jatkuva seuranta kuntamaiseman avulla Toiminnan kehittäminen kouluttautumisen kautta OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä peittävyys Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen Henkilöstön välisen työnjaon kehittäminen ja selkeyttäminen Tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotto ja kehitys Valtakunnalliseen e-arkistoon liittyminen Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot , ,6-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,7-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,0-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,5-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,86 TOIMINTAKATE , ,1-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Terveysneuvonta toteutetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Moniammatillista yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään niin tehtäväalueen sisällä kuin yli hallintorajojen. Ryhmämuotoisia toimintoja ylläpidetään ja kehitetään. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tehtäväalue jakaantuu neljään tulosyksikköön: hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Hallinnossa tietojärjestelmien kehittämistyötä jatketaan määrärahojen puitteissa yhdessä kaupungin oman tietohallinnon ja alueellisesti sairaanhoitopiirin sekä muiden kuntien kanssa. SoTe-uudistuksen kulkua seurataan tarkasti ja reagoidaan tarvittaessa totuttua toimintakulttuuria muuttamalla. Tukipalveluihin anotaan vuodelle 2015 täytettäväksi olemassa oleva kuudennen laboratorionhoitajan toimi, joka vuonna 2014 hoidettiin sijaisjärjestelyin. Terveydenhuollon tukipalveluiden tuottamistapaan ei ole muutoksia tulossa vuonna 2015; röntgen, laboratoriotoiminta, lääkehuolto, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Lääkäri- ja erityispalveluissa suurin muutos kohdistuu päivystystoimintaan alkaen kaikki virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostetaan sairaanhoitopiirin ylläpitämästä yhteispäivystyksestä TYKS:n T-sairaalasta. Muutos tulee aiheuttamaan lisää painetta päiväaikaiselle vastaanottokysynnälle oman iltapäivystyksen loppuessa, minkä takia olemassa olevan yhden virka-aikana toimivan sairaanhoitajan vastaanoton lisäksi avataan toinen sairaanhoitajan vastaanotto. Lääkärin ja sairaanhoitajan aikaisempaakin saumattomampaa yhteistyötä päivystyksessä kehitetään. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Virka-ajan ulkopuolinen päivystys loppuu omassa terveyskeskuksessa ja se ostetaan alkaen VSSHP:n yhteispäivystyksestä T-sairaalasta. Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA euroa). Vuonna 2014 jäädytettynä ollut laboratoriohoitajan toimi täytetään laboratoriotoiminnan turvaamiseksi. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

7 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Pyritään kaikessa toiminnassa kannustamaan ihmisiä itse huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan terveellisten elämäntapojen ja liikunnan avulla Huolehditaan tehtäväjakojen jatkuvasta arvioinnista oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluin hankittavien palveluiden välillä OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoitopainotteisuuden parantaminen Palveluiden helppo saatavuus Pyritään lisäämään ja kehittämään ryhmämuotoisia toimintoja Palveluketjun edelleen kehittäminen, sisäisen tiedottamisen kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0-100,0 Myyntituotot , ,5-100,0-100,0 Maksutuotot , ,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,9-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,2-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset 711,28 Vuokrakulut , ,1-100,0-100,0 Muut toimintakulut 286,50 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0

8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tehtävä jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tehtäväalueen tavoitteena on tukea ihmisten omatoimisuutta ja itsenäistä kotona pärjäämistä sekä parantaa toimintakykyä. Henkilöstömuutoksia ei tulevalle talousarviovuodelle ole. Toimintaterapian lisäresurssointi toteutetaan aikaisempaan tapaan 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen ostolla perusturvakuntayhtymä Akselilta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen osto ei aiheuta muutoksia talousarvioon, ko. kustannus sisältyy ostopalveluihin edellisinä vuosinakin varattuun määrärahaan. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

9 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Virpi- Maija Kyrki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suun terveydenhuollon tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGISET TAVOITTEET Riskipotilaiden seulonta, ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yksilöllisten tarkastusvälien määrittäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa Tarkastusvälien merkitseminen kohderyhmään OPERATIIVISET TAVOITTEET Peruuttamattomien käyntien vähentäminen Hoitojonon lyhentäminen lasten ja nuorten käyntejä vähentämällä Ostopalvelun vähentäminen Tekstiviestimuistutukset Riskipotilaiden seulonta ja tehostettu hoito, oikomishoidon vähentäminen Tarkastusten tekeminen omana toimintana TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot , ,6-100,0-100,0 Maksutuotot , ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 115,30 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,6-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,0-100,0-100,0 Muut toimintakulut 7 158,48 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-100,0-100,0

10 HENKILÖSTÖRESURSSIT Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat asetetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonoon ja he saavat tarvittaessa ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastukseen tuleva asiakas ei voi ilmoittautua jonoon ennen sovittua tarkastuskuukautta. Lain mukaan hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty myös ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Ostopalveluun lähetetään potilaita, jos hoitoa ei pystytä omana toimintana antamaan kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ostopalvelua on pystytty vähentämään, mutta sitä joudutaan edelleen käyttämään hoitotakuun toteutumiseksi. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ilta- ja yöpäivystys alkaa uutena toimintana, se toteutetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä alkaen. Menojen muutokset: ilta- ja yöpäivystyksen kustannukset Investoinnit: hoitohuoneiden remontti Vuodelle 2015 investointeihin esitetään Naantalin hoitohuoneiden remontti: ATK- ja työtasojen uusiminen sekä hoitokaapistojen nosto satulatuolikorkeuteen yhdeksässä hoitohuoneessa. Vuodelle 2016 esitetään suuhygienistin toimi. Ostopalvelun vähentäminen: yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden siirtäminen hammaslääkäriltä suuhygienistille, ehkäisevän- ja ylläpitohoidon lisääminen erityisesti vanhusväestössä, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa. Suun terveydenhuollossa hoitohenkilökunnan esimiestehtävät: työvuorojen suunnittelu, sijaisten palkkauspäätökset, uuden hoitohenkilökunnan perehdytys, hoitajaopiskelijoiden ohjaus, ehkäisevän hoidon ja hoitotyön kehittäminen Vuoden 2016 investointeihin esitetään suuhygienistin hoitohuoneen remontoiminen apuvälinelainaamosta sekä hoitokone, kalusteet ja instrumentit, mikäli esitetty henkilöstöresurssilisäys hyväksytään. Vuodelle 2017 esitetään hammaslääkärin ja hammashoitajan toimet, jolloin ostopalvelusta voitaisiin luopua. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

11 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto ( terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,8-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 385,65 Muut toimintakulut 371,98 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2015 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin ja eläinsuojeluun noin euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

12 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveys palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Huolehditaan organisaation jokaisen työntekijän ennaltaehkäisevästä työotteesta Kehitetään henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä edelleen ja selkeytetään tehtäväjakoa Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoidon lisääminen Henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen Tehdään laitoshoidon arviot kriittisesti ja moniammatillisesti. Pyritään avohoitoon panostamalla välttämään uudet laitos- ja asumispalvelusijoitukset Kehitetään koko tehtäväalueen tiimitoimintaa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-100,0-100,0 Myyntituotot 1 692, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot 4 407, ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-100,0-100,0 Avustukset ,88 Vuokrakulut , ,5-100,0-100,0 Muut toimintakulut , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,9-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-100,0-100,0

13 TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalue jakaantuu kolmeen tulosyksikköön: hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tehtäväalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Toiminta tulee jatkumaan edelleen kaupungin omana tuotantona, tämän ollessa kustannuksiltaan selvästi edullisin vaihtoehto. Tehtäväalueen ylivoimaisesti suurimmat kustannukset aiheutuvat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalveluista sekä laitoshoidoista. Moniammatillinen päihde- ja mielenterveystiimi arvioi kuukausittain asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta sekä arvioi olemassa olevia sijoituksia ja päättää uusista sijoituksista. Asumispalveluista pyritään palaamaan tavanomaiseen asumiseen heti, kun asiakkaan tilanne sen suinkin sallii. Ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee /asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Mielenterveystyössä kalleinkin asumiskustannus on selvästi vähäisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoitojakson kustannus (kallein asumispäivähinta 350, psykiatrian osaston hoitopäivähinta ). Päihdehuollon puolella laitoshoitojen kustannukset korreloivat suoraan lastensuojelun kustannuksiin, runsaasti päihteitä käyttäville vanhemmille pyritään tarjoamaan mahdollisimman laajat tukitoimet huostaanottojen välttämiseksi. Päihdeongelmaisten päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa-yksikön vaihtoehtoinen tuotantotapa ostopalveluna yksityiseltä puolelta on selvitetty, tarjoukset on pyydetty Sininauhaliitolta ja A-klinikkasäätiöltä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Mielenterveysongelmaisten asumispalvelukustannuksissa tapahtuu selkeä nousu vuonna Ennustettua nousua pyritään hillitsemään päihde- ja mielenterveystiimin mahdollisimman kustannustehokkaan toiminnan kautta kaikin keinoin. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

14 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,4-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,4-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuna käytetään sairaanhoitopiirin ilmoittamaa lukua. Henkilöstömenot ovat lakanneiden aluesairaaloiden eläkemenoperusteisia maksuja. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA euroa). Ensihoito on vuodesta 2013 alkaen kuulunut sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle. Vuonna 2015 ensihoidon laskutus on ensimmäistä kertaa täysin integroitu sairaanhoitopiirin kuntalaskutukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

15 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia ja niiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä edistää lapsen ja nuoren kehitystä. STRATEGISET TAVOITTEET Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopistettä pitkäaikaisissa sijoituksissa siirretään perhehoitoon. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Ammattitaitoisen ja pätevyysvaatimukset täyttävän työntekijäresurssin turvaaminen Ennen sijoituspäätöksen tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen hyödynnetään ja tuen tarve ja toimenpiteet suunnitellaan myös pitkällä aikavälillä. Lakisääteiset asiakassuunnitelmat laaditaan myös sijaishuollon ajaksi ja tukitoimia tehostetaan. Sijoitusten aikana tukea annetaan vanhemmille, jolloin perheiden jälleenyhdistäminen tulee mahdolliseksi. Sijoitusten tarpeen kestoa seurataan säännöllisesti. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan ja kehitetään entisestään paremmin toimiviksi. Moniammatillinen työvoimaresurssi turvataan myös jatkossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Talouden kehityksestä raportoidaan ja työn vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan. Lainsäädännön muutoksia ja täsmennyksiä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan toiminnan sisältöä tehostamalla. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden säännöllinen analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen sekä tukimuotojen tarkastelu. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman ( LsL 12 ) mukaisena. Työnjakokysymysten kehittäminen ja ammattiryhmien osaamisen turvaaminen, konsultaatiot ja työnohjaus sekä koulutus. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lastensuojelun avohoitopainotteisuutta parannetaan edelleen. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa ja sitä hyödynnetään asiakasprosessien jatkokehityksessä, Riittävä resursointi ja sosiaalityön ja terveydenhuollon välisen yhteistyön lisääminen ja tehostaminen.

16 TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot ,8-100,0-100,0 Maksutuotot , ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,6-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 685, ,9-100,0-100,0 Avustukset , ,6-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,4-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,14 TOIMINTAKATE , ,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-100,0-100,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lapsiperheiden sosiaalityöhön saapuneiden LsL:n 25 :n mukaisten ilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä on laskenut edellisistä vuosista. Samoin on käynyt lastensuojelun asiakkaiden kokonaislukumäärälle. Eniten avohuollon asiakkuuksia on ollut vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä. Vuoden aikana alkaneet uudet lastensuojelun asiakkuudet ovat kasvaneet vertailuvuosiin nähden myös vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Lastensuojelutarpeen selvitykset on pystytty 80,5 prosenttisesti tekemään vuonna 2013 enintään 3 kk:n määräajassa ja 74,2 % lastensuojeluilmoituksista on pystytty käsittelemään lain määräämässä 7 vuorokauden aikarajassa Lastensuojeluilmoituksia ovat tehneet eniten sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuollon ammattihenkilöstö, opetustoimi ja päihdehuolto. TALOUSARVION PERUSTELUT Lastensuojelulain muutokset edellyttävät määräaikojen toteutumisen seurantaa ja velvoittavat sijaishuollossa olevien lasten säännölliseen tapaamiseen. Lastensuojeluprosessi ja toimenpiteet ovat hyvin määrämuotoon säädeltyjä. Sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen päihdetiimin työn tehostamisella on pystytty vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen sitä vähentävästi. Oikean aikaisilla hoitoon ohjauksilla ja päihdekuntoutuksilla on pystytty ehkäisemään sijoituksia ja palauttamaan lapsia takaisin kotiin. Perhehoidon sijoitushoitopäivät ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta Painopistettä laitoshoidosta perhehoitoon on onnistuttu siirtämään. Perhehoitoon on kesäkuun 2014 loppuun mennessä sijoitettuna yhteensä 14 lasta ja nuorta, lastensuojelulaitoksiin 6 ja ammatillisiin perhekoteihin 5 lasta tai nuorta.

17 MONIAMMATILLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN Kahdella lastensuojelun lapsiperhepsykologeilla on vuoden aikana noin ja psykoterapeutilla noin 80 asiakasta. Asiakkuuksista suurin osa 3/4 tulee lastensuojelusta. Kahdella nuorten avohuollon ohjaajalla on vuosittain noin 50 tuettavaa nuorta. Tällöin yhteistyötä tehdään erityisesti lastensuojelun, päihdepalvelujen, nuorisopsykiatrisen avotyön, koulun oppilashuollon, psykososiaalisen työn ja nuorisotyön kanssa. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen. Perhetyöntekijät käyvät noin 50 perheen luona vuosittain, osittain parityöskentelynä. Monet perheet ovat moniongelmaisia ja tarvitsevat intensiivistä perhetyötä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Vuoden 2015 talousarviossa laitoshoidon määrärahaa on voitu pienentää ja siirtää painopistettä perhehoidon sijaishuoltoon. Aikaisempien vuosien tavoin ostopalvelujen määrä avohuollon työssä minimoidaan ja sen sijaan hyödynnetään ja tehostetaan lastensuojelun moniammatillista osaamista ja yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Näin ollen sijaishuollon lisäämiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

18 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, pakolaishuolto, työ- ja työpajatoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden omien voimavarojen turvaaminen ja vahvistaminen Syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelunohjaus, neuvonta, aktivointi ja tukitoimet Kaupungin oma ja oikein suunniteltu aktivointi ja työlllistäminen sekä työpajatoiminta OPERATIIVISET TAVOITTEET Asiakkaiden aktivointi ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Oikea-aikainen ja laadukas palvelu Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen Työpajatoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen ja rahoituksen varmistaminen Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääminen ja kaupungin omien toimipisteiden hyödyntäminen ostopalveluiden sijaan. Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden jatkosuunnitelmat ja työllistäminen (kuntaosuuslista) Kuntalainen saa säädetyssä ajassa lakisääteiset palvelut Kesäaikana toiminnassa olevissa kaupungin omissa toimintayksiköissä tarjotaan nuorille 4 viikon mittaisia kesätyöjaksoja Järjestetään määräaikaisia aktiivisia jaksoja, joiden avulla pyritään takaamaan nuorisotakuun velvoitteiden toteutuminen ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Haetaan vuosittain ELY:n rahoitus TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-100,0-100,0 Myyntituotot 2 478, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot 6 150,91 Tuet ja avustukset , ,4-100,0-100,0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-100,0-100,0 Avustukset , ,3-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,8-100,0-100,0 Muut toimintakulut 489,24 TOIMINTAKATE , ,8-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-100,0-100,0

19 HENKILÖSTÖRESURSSIT Aikuisten avohuollon ohjauksen ja asumispalveluohjauksen piirissä on vuosittain noin asiakasta, joista puolet on aktiivisia ja säännöllisiä asiakkuuksia. Asiakkuudet ovat usein yhteisiä muiden sosiaali- ja terveystoimen (lastensuojelun ja korvaushoidon) kanssa. Asiakkuuden syitä ovat päihdeongelmat, asumiseen liittyvät vaikeudet ja asiakkaiden mielenterveyden ongelmat. Työllistämistoiminnassa on vuonna 2014 ollut 34 tukityöllistettyä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa. Oppisopimusta suorittaa vuonna henkilöä. Lisäksi nuoria kesätyöntekijöitä on palkattu 110 neljän viikon työsuhteisiin. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrässä ei ole tapahtunut kasvua suhteessa edelliseen vuoteen. Tosin euromääräinen tuki kotitaloutta kohden on hieman noussut. Eniten toimeentulotukiasiakkuuksia on vuonna 2013 ollut vuotiaiden ikäryhmässä (34,2 %). Talousarviosuunnitelmassa on huomioitu toimeentulotuen indeksikorotus. Erityistyöllistämisyksikkö Pointti on aikuissosiaalityöhön kuuluva palvelupiste, jossa erityiskohderyhmänä ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet alle 25- vuotiaat nuoret pitkäaikaistyöttömät sekä vaikeasti työllistyvät henkilöt. Henkilöille tehdään aktivointisuunnitelma, jossa määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä jatkossa tapahtuu, jotta hänen työttömyytensä ei enää pitkittyisi. Yhtenä vaihtoehtona on kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on lieventää pitkäaikaistyöttömyyden kielteisiä vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja elämänhallintaan sekä tukea työllistymistä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Vuonna 2013 kuntouttavassa työtoiminnassa oli 86 eri henkilöä, kun vastaavasti vuonna 2014 kesäkuun lopussa henkilöitä on ollut jo 74. Pakolaishuoltona kunta vastaanottaa 1-5 uutta pakolaista vuonna Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vaikuttavat työllisyystilanne, pitkäaikaistyöttömien määrä ja työnhakijoita koskevan lainsäädännön muutokset. Aktiivitoimilla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua.

20 kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla, mutta pajalle voi mennä myös työkokeiluun tai ns. koululaissopimuksella, jolloin tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Opetuksesta po. tapauksissa vastaa sivistystoimen erityisopettaja. Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Toteutuneita pajapäiviä kertyy noin 100 pv/kk. Pajatoimintaa myydään lisäksi ns. Läntisille kunnille a` 30 /pv. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Heikosta työllisyystilanteesta johtuen työllistämismäärärahoihin lisätään noin euroa, jolla saadaan työllistettyä 4-5 henkilöä vuonna 2015 puolen vuoden työsuhteisiin. Naantalin työpaja aloitti toimintansa sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa Työpajatoiminnan rahoituksen pohjana toimii valtakunnallinen avustus nuorten työpajatoimintaan. Naantalin työpaja on 15- paikkainen yksikkö, jonka asiakaskohderyhmänä ovat pääsääntöisesti avustushakemuksen määrittelemät alle 29 -vuotiaat asiakkaat. Työpajatoimintaan on vuonna 2015 varattu yhden vakituisen ja yhden määräaikaisen henkilön työpanos. Työpajatoiminnan tehtävä on tukea elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista kasvua sekä tekemällä oppimista. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluihin varataan noin enemmän kuin vuonna Mikäli uusi työmarkkinatuen kuntaosuutta koskeva lakiuudistus tulee voimaan alkaen, maksavat kunnat 50% työmarkkinatuesta jo 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista ja lisäksi 70% yli 1000 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista. Tämän vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuuden menoihin varataan noin enemmän määrärahaa kuin vuonna Tämäkin arvio saattaa osoittautua alimitoitetuksi. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

21 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä eritysryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Vammaisten yhdenvertaisuus ja osallisuuden mahdollistaminen. Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Kunnan järjestämillä toimenpiteillä turvataan vammaisten ne oikeudet, joihin heillä on oikeus sairautensa tai vammansa perusteella. Yksilöidyt, perustellut päätökset. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään, avohuollon korostaminen Yhteistyön lisääminen sosiaali-terveydenhuollossa Arviot palveluasuntoihin tai muihin ympärivuorokautista palvelua antaviin toimintayksiköihin tehdään moniammatillisesti tarkan arvioinnin pohjalta. Kunnan oman toiminnan ensisijaisuus, kotihoito, tukipalvelut, ostopalvelujen vähentäminen. Yhteistyökäytännöt sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kesken. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,1-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 342, ,1-100,0-100,0 Avustukset , ,7-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,1-100,0-100,0 Muut toimintakulut 44,89 TOIMINTAKATE , ,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-100,0-100,0

22 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalvelujen tehtäväalueen talousarvio 2015 on laadittu niin, että vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen piirissä on ovat ne asiakkaat, jotka ovat palvelujen piirissä vuonna Kehitysvammaisille järjestettävän seudullisen perhehoidon toiminnassa on ollut neljä kehitysvammaista, yksi heistä on tällä hetkellä säännöllisen perhehoidon piirissä. Kehitysvammaisille perhehoitoa järjestetään käytännössä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi omaishoitajille. Perhehoidon järjestämisellä on voitu vähentää ostopalvelujen käyttöä omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Omaishoidon tuen ohjeistus on uusittu vuonna Tuen myöntämiskriteereitä on selvennetty ja muokattu helpommin noudatettaviksi niin ikäihmisten kuin nuorempienkin henkilöiden kohdalla. Heinäkuun lopulla 2014 oli omaishoidon piirissä 55 alle 65-vuotiasta henkilöä. Vammaispalveluissa suurin asiakasmäärä on kuljetuspalveluissa. Vuonna 2013 palveluja käytti 297 liikkumisensa suhteen vaikeavammaista henkilöä. Seudullisen Föli-uudistuksen myötä vaikeavammaisen omavastuu matkoista väheni ja kunnan osuus vastaavasti kasvoi. Talousarvioon on varattu sama määräraha kuin vuonna Henkilökohtaisen avun piirissä on ollut 71 henkilöä. Heidän kohdallaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään kunnan omia palveluja tai mahdollisimman edullista muuta palveluntuottajaa. Talousarvioon varattu kustannus on pienempi kuin vuoden 2014 talousarvio. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kehitysvammaisten tehtäväalueelle siirretään sivistystoimen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtäväalueelta euroa. Aamu ja iltapäiväryhmissä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten lasten lukumäärä ja henkilökohtaisen avun tarve on lisääntynyt. Tehostetun palveluasumisen asiakkuus arvioidaan tarkasti moniammatillisen arvioinnin pohjalta. Asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa ovat lisääntyneet ja se aiheuttaa lisämäärärahatarpeen talousarviossa KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

23 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Taina Lahtiola Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelurakenne on valtakunnallisen laatusuosituksen mukainen Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstömme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja kehittämismyönteistä OPERATIIVISET TAVOITTEET Palvelujen turvaaminen ja oikea kohdentuminen Painopisteenä on kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen: Vahvistetaan kotihoidon henkilöstöresurssia Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan osana ennaltaehkäiseviä palveluja Senioripysäkki toiminta käynnistyy Katavakodilla Ikäihmisten perhehoitoa lisätään vaihtoehtona ostopalveluille Toimintayksiköissä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten laaditaan omavalvontasuunnitelmat Toimintaa seurat ja arvioidaan Kuntamaiseman avulla Henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta, tuetaan työssä jaksamista ja yksikköjen välistä yhteistyötä Asiakkaiden neuvonnassa, hoitoon ohjauksessa ja sijoituksissa huomioidaan hoitoon ohjaamisen kriteerit Hoitoon pääsyn jonotusaikoja seurataan ja ne julkaistaan puolivuosittain vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla Iäkkäälle henkilölle nimetään tarvittaessa vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot , ,3-100,0-100,0 Tuet ja avustukset 2 179,13 Vuokratuotot , ,4-100,0-100,0 Muut toimintatuotot ,16 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,2-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-100,0-100,0 Avustukset , ,1-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,38 TOIMINTAKATE , ,9-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0

24 HENKILÖSTÖRESURSSIT HOITO- JA VANHUSPALVELUT / HTV:T YKSIKÖITTÄIN TP 2013 TA 2014 TA 2015 Yhteinen hlöstö Kotihoito Ryhmäkodit Birgittakoti Vuodeosasto TALOUSARVION PERUSTELUT Hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalue sisältää kotihoidon, omaishoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon sekä vuodeosaston tuottamat palvelut. Vanhuspalvelulain vaatimukset hoito- ja vanhuspalvelujen järjestämisestä on otettu huomioon talousarviossa. Lain hengen mukaisesti muun palvelutarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitetty huomiota erityisesti kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin palveluihin. Palvelurakenne tarkoittaa kunnan tai yhteistoimintaalueen järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, joilla vastataan tietyn väestön palvelutarpeisiin (75+). Rakenne esitetään usein vuoden aikana annettujen palvelujen määränä, joka on suhteutettu väestöön. TAULUKKO 1 Palvelurakenne (STM :n julkaisu 2013:11) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä 91,80 % 92,20 % 92,00 % 91,60 % 92,00 % väestöstä (tavoite 91,0-92,0%) Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%) * %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat 19,00%* 16,40%* 16,90%* 16,00%* 16,00%* ( ,80%) Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana 6,60 % 5,80 % 5,20 % 6,00 % 6,00 % % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % 3,60 % 3,20 % 3,30 % 6,90 % 6,50 % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) 4,60 % 4,60 % 4,70 % 1,50 % 1,50 % Birgittakodin muutoksen jälkeen laitoshoidon kattavuus on laskenut ja tehostetun palveluasumisen noussut. Taulukko 2: Kotihoidon asiakkaat aikasarjana TAULUKKO 2 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Yhteensä:

25 Taulukossa 3 on yksikköjen kuormitus aikasarjana. Kuormitus on korkea ja yksiköt ovat olleet täynnä, poikkeuksena vuodeosasto jonka kuormitus on hieman laskenut. TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuodeosasto 95,60% 92,40% 91,81% 95,00% 80,00% Birgittakoti tehostettu palv.as. 99,70% 102,30% 101,56% 95,00% 98,00% kuntoutus 88,50% 96,60% 97,26% 95,00% 98,00% Katavakoti Onnela 95,20% 99,80% 97,64% 95,00% 98,00% Jannela 83,80% 93,10% 102,47% 97,00% 98,00% Myllynkiventien rk. 101,00% 96,20% 96,13% 95,00% 98,00% Viialan rk 98,20% 95,20% 91,95% 95,00% 98,00% Kummelin rk ,53% 95,00% 98,00% Taulukossa 4 on laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Kotihoitoon esitetään kahden hoitajan lisäystä asiakkaiden hoidon tarpeen kasvusta ja haastavuudesta johtuen. Kotihoito vastaa myös vaikeavammaisten asiakkaiden hoidosta ja erityisesti näillä käynneillä tarvitaan usein kahden hoitajan työpanosta. Iltavuorot ja viikonloput ovat ruuhkautuneet eniten saaristo II:n tiimissä Rymättylässä. Kotihoidon ja ryhmäkotien kodinhoitajien vakansseihin (17) esitetään nimikemuutosta hoitajiksi ja vuodeosaston laitosapulaisten (4) laitoshuoltajiksi. Uudet nimikkeet vastaavat paremmin työntekijöiden tehtävänkuvia. Muutoksista ei aiheudu lisäkustannuksia. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiintuu osaksi kotihoitoa. Järjestelmällä varmistetaan kotihoidon resurssin optimaalinen käyttö ja henkilöstötarve arvioidaan jatkossa järjestelmästä saatavan seurantatiedon avulla. Kotihoidossa jatketaan hyvinvointia edistävien kotikäyntien tekemistä. Kotikäyntien avulla tuetaan iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta tulevaa palvelutarvetta ennakoiden. Birgittakodin kuntoutustiimi on erikoistunut ikääntyneille suunnattuun ryhmä- ja yksilökuntoutukseen. Kuntoutustiimin erityistyöntekijöiden asiantuntemusta hyödynnetään koko tehtäväalueella. Kaikissa hoitoyksiköissä on käytössä kuntouttava työote. Katavakodin Senioripysäkki-ryhmissä käydään keskustellen läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, luopumisiin, menetyksiin, yksinäisyyteen ja ikääntymiseen liittyviä asioita. Senioripysäkin ryhmät ovat suljettuja, luottamuksellisia ja ammatillisesti ohjattuja, osallistujille maksuttomia pienryhmiä. Palveluseteleitä tarjotaan asiakkaille kunnallisen kotihoidon vaihtoehtona ja ikäihmisten perhehoitoa käytetään vaihtoehtona asumispalvelujen ostamiselle. Vuodeosaston potilaskutsujärjestelmä on vanha ja vaatii jatkuvasti korjaustoimenpiteitä. Potilasturvallisuuden takia on järjestelmä uusittava. Hankinta on suunniteltu vuoden 2015 investoinniksi. Ympärivuorokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito) kattavuus on matala valtakunnalliseen suositukseen verrattaessa. Tarvittaessa tulee lisätä perhehoitoa ja ostopalveluja asiakkaiden palvelutarvetta vastaavaksi. Hoito- ja vanhuspalveluiden kustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Palveluiden ulkopuolella on 75 vuotta täyttäneistä kuntavertailussa keskimääräistä hieman enemmän vanhuksia, vaikka iäkkäämpien (85+) osuus on merkittävä. Myös vuotiaiden osuus on vertailun muihin kuntiin nähden suuri, joten tämän väestön mahdollinen siirtyminen palveluiden piiriin vaikuttaa tulevien vuosien kehitykseen palvelutarvetta lisäävästi (Maisema raportti 2013).

26 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kahden hoitajan lisäys kotihoitoon kasvattaa henkilöstömenoja eurolla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiinnutetaan kotihoidossa ja järjestelmää hyödynnetään henkilöstöresurssin optimoinnissa ja arvioitaessa henkilöstön riittävyyttä. Järjestelmän vuotuinen ylläpitokustannus, n euroa, sisältyy talousarvion käyttötalousmenoihin. Perhehoito on asiakkaalle kodinomainen ja kunnalle ostopalveluja edullisempi hoitomuoto. Perhehoitoa pyritään lisäämään ostopalvelujen sijaan. Senioripysäkki ryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijan kanssa. Ikäihmisille suunnatusta ohjatusta ryhmätoiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa Raha-automaattiyhdistys. Vuodeosastolle hankitaan potilaskutsujärjestelmä jonka arvioitu hankintakustannus on n euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2015

Taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2015 Taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT. 6 046 957,10 6 076

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TP2015 TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Taloussuunnitelma Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloussuunnitelma Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta Taloussuunnitelma 2017-2020 Talousarvio 2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.9.2016 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot