Veto ja mielenterveys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veto ja mielenterveys"

Transkriptio

1 Pohjanmaa hanke Veto ja mielenterveys Ismo Suksi projektipäällikkö Veto ohjelma

2

3 Tavoitteet TYÖELÄMÄÄN TULLAAN AIEMPAA AIKAISEMMIN TYÖSSÄOLOAIKA PITENEE 2 3 VUOTTA NYKYISESTÄ SAIRAUSPOISSAOLOT VÄHENEVÄT 15% TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT VÄHENEVÄT 40% NYKYISESTÄ TYÖIKÄISTEN TUPAKAN JA ALKOHOLIN KULUTUS VÄHENEE

4 Lähtökohtia pähkinänkuoressa Eläkejärjestelmä ei enää jousta työelämän rakennemuutoksissa työelämän on joustettava Työhyvinvointiin satsaaminen kannattaa Työkykyyn kuuluvat työympäristö ja itse työ johtaminen, työvälineet ja työyhteisö Keskeisessä asemassa ovat Työn mielekkyys ja työ motivaatio Esimiehen tuki ja kannustus Työyhteisön tuki ja kannustus Kyse sinänsä pienistä arkisista asioista: tiedonkulusta, tasapuolisesta kohtelusta, välittämisestä. Jokainen voi aloittaa työelämän kehittämisen. Tarvitaan myös alaisosaamista. Tutkittua tietoa on kyllä, haaste on sen käytäntöön saattaminen Uskomme esimerkin voimaan Hyvin toimivia työpaikkoja Ihmisen omia kokemuksia Hyviä käytäntöjä

5 Mihin suuntaan ollaan kehittymässä? 50 vuotiaan työnjättöiän odote sekä 75 %:in työllisyysasteen tavoite vuoteen Vuotta %:n työllisyystavoite Työeläkeuudistuksen arvioitu vaikutus Työllisyysaste vuoden 2002 tasolla T ot eutunut

6 Miksi viihdyn työssäni? Huh huh, mitkä kärsimysten vuodet ovat takana ja nyt olen todella mukavassa työpaikassa. Hyvän työpaikan elementit voidaan jakaa kahteen osaan. Ensinnäkin työkaverit ja heistä tärkein hengenluoja on sanotaan mitä sanotaan esimies. Kun esimies on itse innostava, alaisiaan vertaisinaan kohteleva, vastuuta ja vapautta antava, kannustava ja osaava, niin johan syntyy tulosta. (ei tieto ammatista) Viimeiset 8 vuotta olen työskennellyt psyykkisesti sairaiden ihmisten parissa avohoidossa. Saan suunnitella ja toteuttaa hoitotyötä potilaan kanssa yhteistyössä potilaan tarpeiden mukaisesti. Meillä on moniammatillinen työyhteisö ja potilaamme ovat pääroolissa jokaisena työpäivänä. Työnantaja on mahdollistanut sen, että saamme olla oman työmme johtajia, kehittäjiä ja esimies on samalla aaltopituudella. (sairaanhoitaja psykiatriselta osastolta) lähde: Sävelradion kampanja keväällä 2005

7 Viisi tärkeää teemaa osallistava johtaminen työkonferenssi Työhyvinvointi terveydenhoitoalalle hanke alaisosaaminen joustot työajassa työaika autonomia Työaika autonomialla kohti työhyvinvointia HYKS, Jorvin sairaala vuorotyömallit Finnair työn ja perhe elämän yhteensovittaminen Tasa arvosta lisäarvoa ikääntymiseen varautuminen yritysten ikäpolitiikat Juhani Ilmarinen: Pitkää työuraa! ei yhtään tapaturmaa nolla tapaturmaa ajattelu johdon sitoutuminen erilaisuuden sietäminen töihin palaaminen pitkältä sairaslomalta työhön paluun oppaat

8 Viestintähankkeet Miten otan puheeksi viestintäkampanja Työterveydenhoito ja työsuojelu kohdistettujen kampanjoiden sisältö eri hankkeiden tuloksista Ylimmän johdon mielipiteet haastattelututkimus eri teemat Yleisradiossa messuilla ja seminaareissa eri puolilla Suomea

9 Koulutus seminaaritoiminta 17 ministerivetoista alueseminaaria työsuojelupiirien kanssa työpaikkojen ja yritysten ylin johto, työsuojeluvaltuutetut ja päälliköt, noin osanottajaa keskustelut eläkkeelle jääminen 68 vuotiaana IT alan ongelmat: ei vanhoja osaajia, ei pysty kulutetaan nopeasti loppuun yksilön vastuusta työpaikan vastuuseen meidän työpaikalla kohdistettu seminaari Kaikuohjelman kanssa: Eläkebuumi, kilpailukyky ja työhyvinvointi KESTO koulutuskonsortio

10 Koulutushankkeet yhteistyössä Työterveyslaitoksen / KESTO ohjelman kanssa koulutushanke konsortio yhteistyö työelämän työhyvinvointi ja johtamiskoulu YLE Teemalla teemaseminaareja mm. maatalousyrittäjille ja terveydenhuolta alalle luentotoimintaa yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa

11 Mielenterveys selvitys 2005 Mielenterveys syyt lisääntyneesti eläköitymisen taustalla Ongelmat eivät liity ainoastaan työhön Työolosuhteisiin vaikuttamalla voidaan vähentää kuormitusta Varhaisempi puuttuminen vähentäisi eläköitymistä Varhaisen puuttumisen mallista sovittava erikseen Suosituksia työterveyshuollolle ja työsuojelulle Jatkotyö Ota puheeksi teema Mielenterveys opas Lähde: Mielenterveyden häiriöt työkyvyttömyyden syynä, STM selvityksiä 2005:1

12 Työhyvinvointia terveydenhoitoalalle mukana 1050 henkilöä 25 erilaista terveydenhoidon yksikköä aktiivinen kehittäminen toimintatavaksi otettiin pääasiassa hyvin vastaan kaikissa henkilöstöryhmissä tuloksena paljon myönteisiä kokemuksia ja esimerkkejä muille jaettavaksi raportti valmistuu tänä keväänä hankkeen toteutti Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus Veto ja Tykesohjelmien tuella.

13 Esimerkki erään ryhmätyö III:n tuloksesta: Esimiesten, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajien yhteisen ryhmän konkreettiset toimenpidetavoitteet: Yhteistyön lisääminen, suunnitelmien yhteensovittaminen Työpaikkakiusaamisen ehkäiseminen, pelisääntöjen tarkennus Työnohjauksen käytön lisääminen (myös hallinnollisessa työssä) Tutustuminen toisiin yksiköihin Millaista johtajuutta halutaan, pohdintaa Tiedottaminen (myös kunnan päättäjille), arvostuksen ja näkyvyyden lisääminen

14 Kehittämistavoitteet osastolla A Työn kulku ja organisointi Atk järjestelmä oikeasti yhteiseksi työvälineeksi Tiimit, työn luonteen muuttaminen radikaalilla tavalla > työ mielekkäämäksi Otetaan vastuuta työn sisällön ja työajan suunnittelusta, tiedon hakemisesta ja saamisesta, resurssien oikeasta kohdentamisesta Raportointikäytäntöjen muutos. Yöhoitajan raportti eri osiin osastolla ja hän raportoi tarvittaessa illankin, kirjallisen raportin tarkentaminen Kierto tiimeissä, kiertomallin laatiminen, eri variaatiot Oman työn suunnittelu Epikriisit ajoissa saneltu, kirjoitettu ja toimitettu Yöhoitajille mahdollisuus rauhallisina öinä lepoon vuorotellen Lääkärinkierto tiettyyn aikaan, osastonlääkäri mukana koko kierrolla Sairaalalääkäri katsoo päivystyspotilaat ja konsultoi erikoisalan lääkäriä >jatkaa kuitenkin hoitoa itse Jokainen voi valita työpisteensä, missä pääsääntöisesti toimii Työajat Toiveet huomioon työvuoroissa Uudistetaan työvuoroja, porrastusmahdollisuus, pitkät vuorot Joustava työaika tiimin sisällä Kiertävän työlistan kokeilu + jousto Ergonomisten työvuorojen kokeilu Lääkäreillekin liukuma Osa aikaisuuksien sovittelu SOSIAALI Riittävä JA palautumisaika, esimerkiksi kaksi vapaapäivää peräkkäin Työilmapiiri Huomioidaan vuorovaikutustilanteessa toinen Työilmapiiri avoimemmaksi Annetaan ja otetaan vastaan palautetta Koulutus ja perehdytys Lääkärit pitävät koulutustilaisuuksia Uudelle työntekijälle ja perehdyttäjälle aikaa Sama perehdyttäjä koko ajan Perehdytys vähintään kuusi viikkoa/tiimi Tilat Osastonsihteereille rauhallinen työpiste Taukotilaan ja ruokailuun rauha Askartelunohjaaja somistaa osastoa Kanslia vapautetaan raportin kirjoitus ja vastaanottotöihin, neuvotteluhuoneen käyttö päiväraporttiin Perustetaan tilatoimikunta Tilojen käytön suunnittelu ennalta yhdessä Parempi ruokailutila Tilaryhmä pohtii tiimityön vaatimuksia potilaishuoneissa Olemassa olevien tilojen säilyminen omassa käytössä Hälytyskello kuulumaan koko osastolle Työterveys, työsuojelu Työterveyshuolto toimivaksi Läheltä piti tilanteet heti käsittelyyn Kuntoutusarvioon voi tilata ajan

15 klinikka.fi uudistuu! UUTTA!! KINOKLINIKKA lyhyitä juttuja työelämästä Keskustelukerho Saako työpaikalla olla koira Pitääkö työnantajan antaa joululahja Mitä tehdä kun pomo valehtelee Päivystävä työpsykologi

16

17 Tulevia juttuja Duuniblues 30 min / 10 ohjelmaa alkaa makasiinityyppinen arjen sankareita koulutuskäytössä Helsingin kaupungin Vatuhankesta kertominen syksyn kampanjanosto työpsykologi varhainen puuttuminen

18 Henkinen hyvinvointi työpaikoilla yhteinen etu Veto hankkeen ja Suomen mielenterveysseuran yhteinen julkaisu saatavissa Vetoohjelmasta

19 Kyse on tutuista, pienistä asioista Mitkä asiat huonontavat työilmapiiriä? On havainnoitu asioita, ei ole tehty mitään On pidetty palavereita, joista aina on ollut joku/jotkut oleelliset asianosaiset poissa On uskottu ihmisten kykyyn selvittää itsenäisesti keskenään ongelmatilanteet On siirretty ikävään asiaan puuttumista On uskottu ajan hoitavan asian On siirretty ongelma toiselle osastolle Huono sisäinen tiedotuskulttuuri koko organisaatiossa ja yksittäisen osaston sisällä. On niin kiire, ettei ihmisiin ehditä kiinnittää oikeasti huomiota Henkilöstöasioita hoidetaan virkamiesmäisesti Keskustelukulttuuria ei ole Ihmisten johtamista ei osata Ihmisten erilaisuutta ei tunneta lähde: Esko Hietakangas Veljekset Keskinen Oy

20 Veto ohjelman yhteystiedot Snellmaninkatu 13 projektipäällikkö Ismo Suksi projektitiedottaja Krista Kukkanen projektisihteeri Pirjo Wagello

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä Työhyvinvointia Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä 1 Paperiliitto Puuliitto Työhyvinvointi on avainsana yhtiön menestykseen, sillä henkilöstön voimavarojen lisääminen näkyy suoraan yhtiön

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä 4-2012 www.keva.fi Mallipormestari Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä Satakunnassa sanottiin kyllä aktiiviselle tuelle Eläkebuumi on jo täällä:

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Tietoa työstä. Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN. Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen

Tietoa työstä. Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN. Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Tietoa työstä Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen L Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot