RIIHIMÄEN TAITOLUISTELIJAT RY. TOIMINTALINJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN TAITOLUISTELIJAT RY. TOIMINTALINJA"

Transkriptio

1 1 RIIHIMÄEN TAITOLUISTELIJAT RY. TOIMINTALINJA

2 2 TOIMINTALINJAN SISÄLTÖ Toimintalinjan sisältö Seuran toiminta-ajatus Seuran visio 3 3. Seuran hallinto, toimihenkilöt ja työntekijät Johtokunta Toimihenkilöiden tehtävät Ohjaajat ja valmentajat Seuratoiminnan tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Viihtyminen ja ilmapiiri Eettiset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet Toimintatapoja Ryhmien muodostaminen ja harjoittelun määrä Kausimaksut Tiedotus Yhteistyö ohjaajien ja valmentajien kanssa Kilpailuihin osallistuminen Seuran linja päihteisiin ja antidoping Vanhempien rooli seuratoiminnassa Palkitsemisjärjestelmä Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen Toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin...19

3 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS Taitoluistelu on harrastus, jossa urheilullisuus, kauneus, vauhti ja voima yhdistyvät. Riihimäen Taitoluistelijat ry. (RTL) on Suomen Taitoluisteluliiton (STLL) ja Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun (ESLU) jäsenseura, joka perustettiin vuonna Yksinluistelua Riihimäellä harrastaa laaja joukko lapsia, nuoria ja aikuisia. Jäseniä tulee myös niistä naapurikunnista, joissa ei ole jäähallia. Seuran jäsenmäärä on vakiintunut ja luistelijoita on noin 100 ja aikuisjäseniä saman verran. Seuramme tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia kaiken ikäisille kilpa-, harrastaja-, luistelukouluja aikuisryhmässä. Luistelijoille tarjotaan sopivantasoinen ryhmä oman osaamisen, kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Seuran tavoitteena on luoda liikunnan ja osallistumisen iloa sekä hyviä ystävyyssuhteita, tarjota ammattitaitoista valmennusta ja ohjausta sekä kannustaa lapsia ja nuoria terveisiin elämäntapoihin ja antoisaan harrastukseen mahdollisimman pitkäksi aikaa. RTL:ssa voi pyrkiä huippuluistelijaksi, kehittyä harrasteluistelijana tai luistella hyvän harrastuksen parissa muuten vain tavoitteena vaikkapa seuran kuuluisat näytökset, jotka keräävät joulu- ja huhtikuussa jäähallin täpötäyteen. RTL kouluttaa omista luistelijoistaan luistelukouluohjaajia ja taitoluisteluvalmentajia sekä taitoluistelutuomaristoa. Seuran aikuisjäsenille on tarjolla lajiin ja yhdistystoimintaan liittyviä koulutuksia. 2. SEURAN VISIO Seuramme tarjoaa harrastus- ja kilpailumahdollisuuden eri-ikäisille ja tasoisille luistelijoille. Ohjaus ja valmennus ovat laadukasta ja luistelijoiden kehitystason huomioonottavaa. Seurasta ja lajista on tehty niin houkuttelevia, että luistelijat jatkavat mahdollisimman pitkään ja saamme jatkuvasti lisää uusia harrastajia. Seurassamme on runsaasti innokkaita luistelijoita aloittelijoista aikuisiin ja harrastajista SMtasolla kilpaileviin. Seurassamme vallitsee hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Riemua Taitoa Luistelua

4 4 3. SEURAN HALLINTO, TOIMIHENKILÖT JA TYÖNTEKIJÄT 3.1. Johtokunta RTL:n toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu toimintavuodeksi ( ) valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi johtokunta valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous on helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kutsut julkaistaan seuran nettisivuilla, ilmoitustaululla ja sähköpostitiedotteena jäsenille väh. 14 päivää ennen kokousta. Johtokunnan käsiteltäviksi haluttavat asiat on toimitettava viikkoa ennen johtokunnan kokousta seuran sähköpostiosoitteeseen. Kokouspäivät ilmoitetaan seuran nettisivuilla. Johtokunnan uudet jäsenet valitaan kevätkokouksessa. Johtokuntaan pyritään saamaan mahdollisimman laaja edustus eri luisteluryhmistä. Johtokuntatyöskentelyyn ovat kaikki vanhemmat tervetulleita. Uusia ideoita ja innokkuutta tehdä vapaaehtoistyötä seuran hyväksi kaivataan aina! 3.2. Toimihenkilöiden tehtävät Johtokunta nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta vuosittain seuran toimihenkilöt, jotka työskentelevät johtokunnan antamien suuntaviivojen mukaan ja valvonnan alaisina. Toimihenkilöiden avulla on tavoitteena jakaa erilaisia vastuita useammille henkilöille ja näin saada seuran toiminnasta laadukkaampaa. Toimihenkilöt työskentelevät vapaaehtoisina. Seuraavassa RTL:n toimihenkilöiden tehtävät: Puheenjohtaja: johtokunnan kokoukset ohjaajien/valmentajien kehityskeskustelut yhdessä sihteerin tunti- ja vuosisuunnitelmien teon seuranta yhdessä sinettivastaavan kanssa tasapuolisuuden seuranta uusien ohjaajien/valmentajien rekrytointi uusien ohjaajien/valmentajien perehdyttäminen yhdessä päävalmentajan puheenjohtajan ollessa estynyt, hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja

5 5 Sihteeri: avustusanomukset johtokunnan kokousten pöytäkirjat / muistiot vuosikokouspaperit hyvinvointi- yms. kyselyt luistelijoille ja vanhemmille sähköpostitiedotteiden laadinta / lähettäminen kehityskeskustelut yhdessä pj:n kanssa työtodistusten teko jäsenrekisterin ylläpito Rahastonhoitaja vastaava: yhteistyö tilitoimiston kanssa palkka-asiat, matkalaskut ohjaajien ja valmentajien tuntilistat kausimaksujen laskenta ryhmittäin kaupungin jääanomukset (harjoitukset, kisat, lisäjäät, oheispaikat, muut paikkakunnat) vakuutusasiat laskuttaa luistelijoiden kausimaksut ja tarkistaa niiden maksamisen laskujen tarkistus tiliotteen ja maksusuoritusten tarkistus seuralle tulleiden laskujen maksaminen Luistelukouluvastaava: luistelukoulun sisältöjen suunnittelu ohjaajapalaverit Kiekko-Nikkareiden kanssa sekä ennen jokaista luistelukoulukertaa vastuuohjaajana luistelukoulussa toimiminen Sinettivastaava: pelisääntökeskustelut sinettiin liittyvä informaatio + tiedottaminen kehittää ja valvoo sinettitoimintaa tuntisuunnitelmien läpikäynti yhdessä pj:n kanssa

6 6 Nettivastaava + projektihenkilö: kilpailukutsut + tulokset nettiin seuran kotisivujen kehittäminen kotisivuston päivittäminen projektien talkoomestari (mm. näytökset) Kilpailuyhteyshenkilö: toimittaa kilpailukutsut valmentajille, valmennusvastaavalle, vanhemmille toimittaa kilpailuilmoittautumiset + elementtilomakkeet kutsuvalle seuralle yhteyshenkilö muihin seuroihin kilpailuasioissa Kahviovastaava: hankinnat kahvioon eri tapahtumissa vastuussa kahvion pyöritykseen liityvistä asioista kahvion työvuorojen jakaminen Ensiapuvastaava: päivittää / tarkistaa / ylläpitää ensiapulaukun sisällön, ensiapulaukkua säilytetään jäähallilla RTL:n toimistokopissa. kilpailuissa ea-henkilönä tai estyneenä varahenkilön hankinta tiedottaa ohjaajia/valmentajia ensiapukoulutuksista ja ensiaputaitojen ylläpitämisestä

7 Ohjaajat ja valmentajat Ohjaajat ja valmentajat ovat ainoita seuralta palkkaa saavia henkilöitä. Keväällä johtokunta kartoittaa ohjaaja-/valmentajatilanteen. Puheenjohtaja aloittaa uusien rekrytoinnin tarvittaessa välittömästi. Entisiä luistelijoita koulutetaan ohjaustehtäviin ja sitoutetaan seuratoiminnan muihinkin tehtäviin. Ohjaajien yleiskoulutuksesta sekä virike- ja täydennyskoulutuksesta alueella vastaa Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu (ESLU) sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU). Koulutuksista saa tietopaketin ohjauksen ja valmennuksen perusasioista. Koulutukset toimivat startti-, tuki- ja täydennyskoulutuksina lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Lajikohtaisesta tasokoulutuksesta vastaa Suomen Taitoluisteluliitto (STLL) yhdessä Vierumäen urheiluopiston kanssa. Ohjaajat ja valmentajat aloittavat opiskelun koulutusjärjestelmän I- tasolta luistelun ohjauksen peruskurssilta. Ohjaajat opiskelevat lisää suositusten ja oman kiinnostuksensa sekä koulutustarpeensa mukaisesti tasoilta I III, jonka jälkeen on vielä mahdollisuus suorittaa ammatillisia opintoja (valmentajan ammattitutkinto tai valmentajan erikoisammattitutkinto). Ohjaajien ja valmentajien tehtävät: ohjaaminen ja valmentaminen sekä jäällä että oheisharjoituksissa osallistuminen kauden aikataulusuunnitteluun kilpailuosallistumiset: ketkä luistelijoista ovat valmiita osallistumaan kausisuunnitelmien laadinta + palautus ohjaaja-/valmentajapalavereihin osallistuminen tuntilistat ja matkalaskut ajallaan palkanlaskentavastaavalle yhteistyö/keskustelut luistelijoiden/vanhempien kanssa itsensä kehittäminen niin valmentajana kuin esikuvana ohjaajien ja valmentajien keskinäinen yhteistyö koulutustarpeiden esittäminen johtokunnalle, johtokunta hoitaa ilmoittautumiset koulutuksiin Valmentajista on nimetty yksi hoitamaan päävalmentajan tehtävää. Hänen tehtäviinsä kuuluu yllämainittujen lisäksi: seuran koko ohjaus- ja valmennustoiminnan tunteminen ja kehittämisestä vastaaminen tulostavoitteiden luominen ja saavuttaminen yhteistyössä muiden valmentajien ja ohjaajien kanssa ohjaajien tukeminen ryhmänsä asioissa

8 8 Kaikki valmentajat ja ohjaajat osallistuvat n. kerran kuukaudessa valmentajapalavereihin yhdessä valmennusvastaavan ja johtokunnan edustajan kanssa. Palavereissa käsiteltäviä asioita: valmennusryhmien kausisuunnitelmien sekä tavoitteiden läpikäynti ja seuranta kilpailuasioiden läpikäynti (sarjat, säännöt, kilpailukalenteri ym.) valmennusryhmien testikäytännön suunnittelu, toteutus ja seuranta luistelijoiden harjoitusryhmät toimenpiteet drop-outien estämiseksi uusien luistelijoiden saanti seuraan ohjaajien keskinäinen tukeminen ja avustaminen sijaisuudet näytösten ja muiden tapahtumien suunnittelu sinettiasioiden läpikäynti: pelisääntökeskustelut yms. muut ajankohtaiset asiat Johtokunnan, toimihenkilöiden ja ohjaajien/valmentajien yhteystiedot ovat seuran kotisivuilla ja jäähallin ilmoitustaululla.

9 9 4. SEURATOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Kasvatukselliset tavoitteet Luistelun harrastaminen on lapsen ja nuoren oma juttu. Seura tarjoaa luistelijoille kasvuympäristön perheen, koulun, kaverien ja muiden harrastusten rinnalla. Seuratoiminta kiinnittää mukanaolijat ympäröivään yhteisöön ja luo pohjaa sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Seura on hyvä paikka kasvaa. Jokainen seuran toimintaan osallistuva tuntee olevansa tervetullut seuran harjoituksiin ja tapahtumiin. Seuran kasvatuksellisia tavoitteita ovat - yleiset käytöstavat - itsetunnon ja tunteiden käsittelytaitojen edistäminen - sosiaalisten taitojen edistäminen - vastuunoton kehittäminen - terveiden elämäntapojen edistäminen - koulunkäynnin merkityksen korostaminen Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus valita joko harrastemainen luisteluharrastus tai tavoitteellinen kilpaurheilu. Heillä on mahdollisuus osallistua kilpailuihin, näytöksiin, ohjaus- ja seuratoimintaan sekä muihin tapahtumiin. Näissä tilanteissa lapsi ja nuori kokee erilaisia tunnetiloja ja opettelee käsittelemään niitä vanhempien sekä seuratoimijoiden tukemana. Kaikille ryhmille pidetään kauden alussa luistelija- ja vanhempainpalaveri, jossa käydään läpi seuratoimintaan liittyviä asioita, esitellään seuran toimintaa ja kerrotaan tulevista tapahtumista. Huomioon otetaan luistelijoiden ja vanhempien toiveita. Ryhmän luistelijat sekä vanhemmat tekevät pelisäännöt. Ohjaajat/valmentajat ottavat luistelijat vastaan myönteisesti jokaiselle harjoituskerralle. He ovat kiinnostuneita lasten kuulumisista. Myös koulunkäynti, kaverit ja muut harrastukset huomioidaan lasten kanssa keskusteltaessa. Luistelijoita koulutetaan eri tehtäviin esim. kilpailuissa. Heille annetaan pieniä vastuualueita myös jää- ja oheisharjoittelun ulkopuolelta, jolloin jokainen kokee olevansa omalta osaltaan vastuussa seuratoiminnan yleisestä kehittämisestä. Näin myös luistelijoiden taidot karttuvat ja he saavat onnistumisen kokemuksia myös jään ulkopuolella Urheilulliset tavoitteet Harjoittelu on laadukasta ja monipuolista. Kaikille ryhmille luistelukoulua lukuun ottamatta tarjotaan jääharjoittelun lisäksi oheisharjoittelua, joka sisältää taitoluistelua tukevia harjoitteita, tanssia, venyttelyä ja lihashuoltoa.

10 10 Ohjaajia ja valmentajia koulutetaan. Ohjaajat ja valmentajat etsivät itse aktiivisesti sopivaa koulutusta ja esittelevät ne johtokunnalle. Ohjaajat ja valmentajat tekevät omille ryhmilleen kausisuunnitelmat, joissa on ryhmän tavoitteet kullekin harjoittelukaudelle sekä harjoitustuntien toteutussuunnitelmat. Suunnitelmia seuraavat puheenjohtaja ja johtokunnan määräämä henkilö. Kausisuunnitelmat käydään läpi myös vanhempainpalavereissa sekä kehityskeskusteluissa luistelijoiden kanssa. Kauden jälkeen ohjaaja/valmentaja arvioi sekä ryhmän että omien tavoitteiden toteutumista. Tämä tapahtuu kehityskeskustelussa, johon osallistuu ohjaaja/valmentaja, sihteeri sekä seuran puheenjohtaja tai muu johtokunnan jäsen. Tässä tarkistetaan myös kilpailullisten tavoitteiden toteutuminen. Johtokunta pitää ohjaajien ja valmentajien kanssa säännöllisesti palavereita, joissa käydään käytännön asioiden lisäksi keskustelua myös harjoittelun laadusta ja monipuolisuudesta sekä suunnitellaan jää- ja oheisharjoitteluvuorojen toimivuutta. Ohjaajat ja valmentajat ottavat vastaan luistelijoilta sekä vanhemmilta suullista palautetta harjoittelusta koko kauden ajan. Johtokunnan jäsenet käyvät seuraamassa harjoitustunteja. Ohjaajien ja valmentajien on mahdollista pyytää toisiltaan valmentaja-apua. Seura järjestää mahdollisuuksien mukaan kesällä oman kesäleirin, jota voidaan tarjota kaikille halukkaille luistelijoille, ei vain kilpailijoille. Luistelijat kehittyvät jatkuvasti ja etenevät taitojensa myötä vaativimpiin harjoitteisiin ja suorituksiin. Seuratoiminnassa otetaan huomioon lapsen ja nuoren tarpeet. Luistelijat saavat palautetta kehittymisestään. Ohjaajat/valmentajat huomioivat yksittäisen luistelijan säännöllisesti. Kilpailevien luistelijoiden ohjaajat/valmentajat pitävät omille luistelijoilleen kehityskeskustelun ainakin kerran kaudessa. Nuorempien luistelijoiden keskusteluissa ovat myös vanhemmat mukana, vanhempien luistelijoiden kanssa vanhemmat voivat olla mukana, mikäli niin haluavat. Harjoittelun ja liikkumisen lisäksi muistutetaan luistelijoita ja heidän vanhempiaan siitä, että monipuolinen ja riittävä ravinto on terveyden, kasvun ja kehittymisen kannalta yhtä tärkeää kuin oikein suoritettu harjoittelu, lihashuolto ja riittävä lepo Viihtyminen ja ilmapiiri Kehitämme jatkuvasti seuran toimintaa ja sen jatkuvuutta. Tavoitteena on, että seurassamme vallitsee hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Tämä edellyttää kaikkien seuran toimintaan osallistuvien panostusta. Seura tekee luistelijoille ja vanhemmille kerran kaudessa (helmi-huhtikuussa) palaute- ja tyy-

11 11 tyväisyyskyselyn, jonka tulokset käsitellään johtokunnassa ja ohjaajien/valmentajien kesken. Kyselyn pohjalta tullut palaute otetaan vakavasti ja sen edellyttämiin toimiin ryhdytään välittömästi. Positiivinen palaute hyödynnetään markkinoinnissa. Johtokunta pitää toukokuussa arviointi- ja kehittämispäivän. Seuran toiminta tarjoaa kaikille luistelijoille mahdollisimman pitkään jatkuvan uran. Nuoria kannustetaan jatkamaan luistelua. Kannustajina toimivat ohjaajat/valmentajat, valmennusvastaava sekä johtokunnan jäsenet. Liian varhaiset drop outit pyritään aina ehkäisemään. Lopettaneille luistelijoille tarjotaan aina mahdollisuuksia jatkaa seuran erilaisissa tehtävissä ja heille tarjotaan koulutusta siihen: ohjaaminen, tuomarointi (tuomarit, tekniset) erilaisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus tai kilpailutehtäviin osallistuminen. Seurassamme toimii mahdollisuuksien mukaan showryhmä, jossa luistelijat voivat jatkaa. Ryhmä toimii itsenäisesti ja heille tarjotaan yksi tunti jääaikaa viikossa tekojäällä. Ryhmä voi esiintyä esim. seuran näytöksissä tai kilpailuiden jäädytystauoilla Eettiset tavoitteet Toimintamme tuottaa elämyksiä, onnistumisen kokemuksia ja ilonhetkiä. Kannustamme kaikkia luistelijoita ja muuten seuratoimintaan osallistuvia. Ohjaajia ja valmentajia kannustetaan yhteistyöhön sekä keskenään että luistelijoiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Jokaisen luistelukauden alussa elo-syyskussa jokainen luisteluryhmä luo itselleen pelisäännöt. Samoin tekevät vanhemmat sekä ohjaajat/valmentajat. Noudatamme näitä yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Arvostamme kaikkia luistelijoita riippumatta heidän suorituksistaan tai menestymisestään kilpailuissa. Käyttäydymme asiallisesti harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus tai muu sääntökikkailu ovat ehdottomasti kiellettyjä Taloudelliset tavoitteet Kausimaksut pidetään kohtuullisina. Seurassa on aktiivista ja hyvin organisoitua talkootoimintaa, johon jokaista jäsentä kannustetaan osallistumaan omien mahdollisuuksiensa mukaan. Johtokunta kehittelee jatkuvasti uusia varainhankintakeinoja ja seuraa erilaisia avustusten hakumahdollisuuksia. Yritysyhteistyötä pyritään lisäämään ja näytöksiä markkinoidaan tehokkaasti.

12 12 Kehitämme myyntitoimintaa ja laajennamme sitä uusiin tuotteisiin. Myyntityö ja tuotteet suunnitellaan järkevästi niin, ettei siitä tule kohtuutonta rasitusta perheille Jää pyritään jakamaan mahdollisimman taloudellisesti. Kuitenkin niin, että ryhmäkohtaiset tarpeet otetaan huomioon. Luistelukoulut ja pienten luistelijoiden ryhmät markkinoidaan tehokkaasti, jotta saadaan uusia luistelijoita. Ohjaajien/valmentajien osallistuminen kilpailuihin, leireille yms. sovitaan etukäteen luistelijoiden tarpeet ja seuran taloudellinen tilanne huomioon ottaen. Rahastonhoitaja seuraa jatkuvasti kausimaksujen maksamista sekä seuran yleistä taloudellista tilannetta ja raportoi niistä johtokunnalle Yhteiskunnalliset tavoitteet Lapsia ja nuoria kannustetaan liikkumaan monipuolisesti, jolloin luodaan myös perusta myöhemmälle fyysiselle hyvinvoinnille. Luisteluharrastus innostaa elinikäiseen liikuntaan. Teemme yhteistyötä muiden urheiluseurojen kanssa lähinnä Kiekko-Nikkarit, RiVoLi ja Jäätaiturit. Johtokunta toteuttaa kannustavaa työnantajaroolia. Ohjaajat/valmentajat ymmärtävät oman vastuullisen työntekijän roolinsa. Johtokunnan jäsenillä on käsitys sekä työnantajan että työntekijän velvollisuuksista ja oikeuksista. Johtokunta pitää ohjaajien/valmentajien kanssa palavereita. Ohjaajien/valmentajien työhyvinvoinnista ja palkitsemisesta huolehditaan. Lisäksi johtokunta tukee ohjaajia/valmentajia ja laatii tarvittaessa toimintaohjeita. Vahvistamme lajin ja seuran myönteistä imagoa (sisäinen ja ulkoinen viestintä). Seuran nettisivuja päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Kilpailut ja tapahtumat hoidetaan mallikkaasti: suunnittelu ja toteutus on tehokasta ja resursointi riittävää. Tapahtumista ja kilpailuista kirjoitetaan lehtijuttuja paikallislehtiin. Omiin kilpailuihin ja näytöksiin pyydetään aina paikalle toimittajia. Pidämme hyviä suhteita yllä kaupungin liikuntatoimeen ja sen työntekijöihin sekä päättäjiin. Teemme ehdotuksia, anomuksia ja aloitteita viranomaisille ja muille yhteisöille liikunnan kehittämiseksi ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseksi. Toimimme yhteistyössä myös Taitoluisteluliiton kanssa. Hyödynnämme sieltä saatavaa koulutusta sekä materiaaleja. Sitoudumme liiton sääntöihin. Järjestämme luistelukouluja ulkojäillä naapurikuntien kentillä vuorovuosina: Launonen, Tervakoski, Ryttylä, mikäli säätilanne sen sallii. Tavoitteena on opettaa luistelutaitoja myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät asu lähellä jäähallia ja joilla ei ehkä ole mahdollisuutta muuten osallistua ohjattuun luisteluopetukseen.

13 13 5. TOIMINTATAPOJA 5.1. Ryhmien muodostaminen ja harjoittelun määrä Seurassamme on seuraavat ryhmät: LUISTELUKOULU 4-9 -vuotiaille tytöille ja pojille perusluistelutaitojen harjoittelua. Jääharjoitukset (syys-marras) 1 krt/ viikossa / 10 krt, jäähallissa. Luistelukoulussa 5 eritasoista luistelija ryhmää. Toteutetaan yhdessä Kiekko-Nikkareiden kanssa. Lisäksi järjestetään tammi-helmikuussa luistelukouluja lähialueiden ulkojäillä (säävaraus). TENAVAT (4-8 -vuotiaat luistelukoulusta siirtyvät tytöt ja pojat.) Jääharjoitukset 1-2 krt viikossa tekojäällä. Harjoitellaan ja kehitetään perusluistelutaitoja. Riihimäen jäähallin tekojäällä Peltosaaressa. Ryhmä sopii myös jääkiekkoilijoille luistelutaitojen harjoitteluun. Luistelijat jaetaan tarvittaessa taitotason mukaisiin ryhmiin joilla on omat harjoittelutavoitteet mm. perusluistelu, erilaiset liu'ut, taaksepäin luistelu, jarrutukset, käännökset - mukaan voi tulla kun osaa itsenäisesti nousta jäällä ylös. Tenaviin voi tulla uutena myös kevätkaudella eli korvaa luistelukoulun. TIIKERIT (9-12 vuotiaat harrastelijat, tytöt ja pojat.) Jääharjoitukset 1 kerran viikossa tekojäällä. Harjoitellaan ja kehitetään perusluistelutaitoja. Riihimäen jäähallin tekojäällä Peltosaaressa. Käydään läpi mm. perusluistelu, erilaiset liu'ut, taaksepäin luistelu, jarrutukset, käännökset. Ryhmän tason mukaan edetään taitoluisteluhyppyihin ja piruetteihin. AMPPARIT 4-6 vuotiaille tytöille ja pojille. Ryhmässä harjoitellaan / kehitetään monipuolisia luistelutaitoja sekä luodaan valmiuksia ja mahdollisuuksia myös kilpailemiseen tähtääville. Jääharjoitukset 2 kertaa viikossa jäähallissa (lisäksi 1 kerta tekojäällä kauden alettua) ja oheisharjoitus 1 kerta viikossa. JÄÄKARHUT 8-13 vuotiaita harrastaja luistelijoita. Kehitetään perusluistelutaitoja sekä lisähaasteita oman osaamisen mukaan. Jääharjoitus 1 krt viikossa jäähallissa ja oheisharjoitus 1 krt viikossa, lisäksi tekojääkaudella ulkojäällä 1 krt viikossa.

14 14 SALAMANTERIT 7-15 vuotiaita kilpailemisen aloittelevia taitajasarjoissa. Perustaidot jo osaava ryhmä, harjoitellaan yksöis- ja kaksoishyppyjä yms. kilpailusarjoissa vaadittavia asioita. Harjoitukset jäällä 2-3 kertaa viikossa, 2 oheista sisältäen myös tanssia. GECKOT vuotiaita kilpailevia luistelijoita. Kilpailevat luistelijat eri sarjoissa aluejunioreista taitajiin. Jääharjoitukset 3 krt ja oheisharjoitukset 2 krt viikossa sisältäen myös tanssia. Lisäksi omatoiminen kuntosali. PINKUT (K1) vuotiaita Debytantti, Noviisit, ja Juniori (SM, kansallinen, alue)sarjoissa kilpailevia luistelijoita. Jääharjoitukset 5-6 krt viikossa ja oheisharjoitukset 3 krt viikossa + baletti + omatoimiset juoksu- ja kuntosaliharjoitukset. PUPUT (K2) 7-12-vuotiaat Tintit, Minit, Silmut ja aluedebytanttisarjoissa kilpailevat luistelijat. Jääharjoitukset 4-6 krt viikossa, oheiset 2-3 krt viikossa sekä baletti. KOPPIKSET Aikuisten oma ryhmä. Jääharjoitus 1 krt vko tekojäällä ja jumppa 1 krt vko. Jäällä harjoitellaan perusluistelutaitoja ja tutustutaan taitoluisteluun. Edetään ryhmän tason mukaan haastavampiin elementteihin. SHOW Luistelu uransa lopettaneille luistelijoilla, joilla on luistelutaidot jo hallussa. Harjoitukset tekojäällä 1 krt viikossa. Ohjaus toimii luistelijoiden kesken vuorotellen. Kauden aikana tuleville uusille luistelijoille johtokunta määrittelee vastaanottavan henkilön, joka tapaa uuden luistelijan vanhempineen ennen harjoitusten alkua. Vastuuhenkilö huolehtii luistelijan ja hänen vanhempiensa perehdyttämisestä seurantoimintaan. Mukana on myös ryhmävastaava. Taitoluistelu yksilölajina on vaativa harrastus, joka vaatii paljon jääharjoittelua. Lisäksi isompien kilpaluistelijoiden harjoitellessa jäällä ei turvallisuuden vuoksi voi olla useampia ryhmiä ja/tai suuria luistelijamääriä (max 2 ryhmää, jotka hallitsevat väistämisen). Seurallamme ei ole tarpeeksi jääaikaa Riihimäen jäähallissa. Tämän takia seuran on hyödynnettävä myös naapurikuntien jäähallien vapaita aikoja, koska kilpailevien luistelijoiden jääajan tarve lisääntyy kilpailusarjojen taitovaatimusten kasvaessa. Seuran tavoitteena on saada useampi SM-sarjojen luistelijoita, jolloin lisäjääntarvetta on entisestään. Harrasteluistelijoiden osallistuminen myös kilpailuihin edellyttää ohjelmien vaatimien taitojen omaksumiseen nykyistä enemmän harjoittelua ja jääaikaa. Jääajan käyttö ryhmien kesken tehdään mahdollisimman tehokkaaksi.

15 15 Jäähallivuorojen lisäksi hyödynnetään tekojäävuoroja, jos se on mahdollista kauden aikana. Aikuisluistelu ja alkeisluistelutunnit järjestetään ensisijaisesti tekojäällä. Oheisharjoittelupaikkoina käytetään jäähallin yhteydessä olevaa painisalia, koulujen saleja sekä kuntosalia. Baletti- ja tanssitunnit ostetaan tarvittaessa ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta. Luistelijan taidot ja osaaminen sekä tavoitteet määrittelevät ryhmän. Ryhmästä toiseen siirtymisestä keskustellaan aina luistelijan ja vanhempien kanssa. Keväällä kauden päättyessä (huhtikuussa) mietitään kunkin luistelijan kohdalla seuraavan kauden ryhmä yhdessä ohjaajan /valmentajan kanssa.

16 16 Eteneminen ryhmästä toiseen: SHOW-RYHMÄ PINKUT GECKOT PUPUT LEPPIKSET JÄÄKARHUT TENAVAT LUISTELUKOULU KOPPIKSET Aikuisluistelu Seurassamme on käytössä apuohjaajajärjestelmä. Ohjaajat/valmentajat sopivat keskenään, milloin jäällä tarvitaan apuohjaajaa. Tätä voidaan hyödyntää esim. silloin, kun joku luistelija / jotkut luistelijat tarvitsevat henkilökohtaisempaa ohjausta. Apuohjaaja tekee harjoitteita muun ryhmän kanssa, kun vastuuvalmentaja ohjaa yksittäistä luistelijaa. Valmentaja ilmoittaa tarpeesta ja henkilöistä, jotka ohjausta saavat valmennusvastaavalle. Kilpailevien luistelijoiden on mahdollista sopia yksityistunneista oman ohjaajansa/valmentajansa kanssa. Yksityistunnit ajoitetaan seuran jääaikojen ulkopuolelle. Näitä aikoja voi tiedustella ohjaajalta/valmentajalta tai katsoa jäähallin vuorolistasta ilmoitustaululta. Seura perii luistelijalta erillisen korvauksen ja suorittaa valmentajalle korvauksen lisätyöstä Kausimaksut Kausimaksut määräytyvät harjoituskertojen, ryhmäkoon ja valmennuskulujen mukaan. Kausimaksu sisältää jää- ja oheisharjoittelun. Kausimaksussa huomioidaan etukäteen tiedossa olevat harjoituskertojen peruutukset esim. jääkiekkoturnausten takia.

17 17 Johtokunta määrittelee kausimaksut ja tiedottaa niistä jäsenille. Syyskauden kausimaksu määritellään elokuussa ja kevätkauden joulukuussa. Luistelija sitoutuu kausimaksujen suorittamiseen kauden loppuun asti ( ja ) Kausimaksun voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Kausimaksusta saa hyvitystä lääkärintodistusta vastaan, mikäli joutuu loukkaantumisen tai sairastumisen takia olemaan harjoituksista pois väh. kaksi viikkoa. Luistelijan poissaoloja harjoituksista ei pääsääntöisesti korvata Tiedotus Seuran nettisivut Jäsenille sähköpostitiedotteita, akuutit asiat tekstiviesteillä. Seuran ilmoitustaulu on jäähallilla, ja se pidetään ajan tasalla. Kilpailuista ja tapahtumista tehdään lehtijuttuja paikallislehtiin tai pyydetään paikalle toimittaja. Seuran toiminnasta laaditaan lehdistölle myös ennakkopuffeja. Näytösten käsiohjelmissa kerrotaan seuran toiminnasta Yhteistyö ohjaajien ja valmentajien kanssa Ohjaajat ja valmentajat tukevat kaikella toiminnallaan seuran tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyö luistelijan ja vanhempien kanssa on tärkeässä asemassa. Jos/kun ohjaajalla tai valmentajalla on tarve keskustella luistelijan vanhempien kanssa tai päinvastoin, sovitaan keskusteluaika, johon tarvittaessa osallistuu seuran johtokunnan edustaja. Vanhemmat voivat varata ajan suoraan valmentajalta. Harjoitusaikoja ei käytetä neuvotteluihin tai keskusteluihin 5.5. Kilpailuihin osallistuminen Taitoluistelussa on monia eri kilpailusarjavaihtoehtoja eri-ikäisille lapsille. Ohjaaja/valmentaja päättää, missä vaiheessa lapsi on valmis kilpailemaan. Aloitteleville kilpailijoille etsitään ensimmäinen musiikki ja tehdään kilpailuohjelma yhdessä valmentajan/ohjaajan kanssa. Seuraavasta musiikin etsinnästä vastaa luistelija. Valmentajalta/ohjaajalta voi pyytää apua. Seuramme noudattaa Suomen Taitoluisteluliiton ja Hämeen alueen kilpailusääntöjä, joihin voi tutustua liiton nettisivuilla ja Hämeen alueen kotisivuilla Luistelijan kilpailusarjasta ja siirtymisestä ylempään sarjaan päättää valmentaja keskusteltuaan asiasta luistelijan/luistelijan vanhempien kanssa. Luistelijat ilmoitetaan kisoihin valmentajan ehdotuksen mukaisesti.

18 18 Kilpailuun ilmoittamisen hoitaa kootusti seuran kilpailuyhteyshenkilö, joka toimittaa tiedon tulevasta kilpailusta luistelijoille ja/tai hänen vanhemmilleen sähköpostilistalla. Vanhemmat ilmoittavat osallistuuko luistelija kilpailuun. Peruuttamiset hoidetaan keskitetysti myös yhteyshenkilön kautta. Sairastapauksissa toimitetaan lääkärintodistus. Kilpailuihin on aina ilmoittautumis-/osallistumismaksu. RTL maksaa sen järjestävälle seuralle ja laskuttaa sen sitten luistelijalta etukäteen. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää myös Suomen Taitoluisteluliiton lisenssin tai kilpailuluvan hankintaa. Tästä seura tiedottaa tarkemmin kaikkia kilpailuihin osallistuvia luistelijoita. Seuran nettisivuilla on linkki lisenssin hankintaan. Tarkemmat kilpailuihin osallistumisohjeet ovat seuran nettisivuilla. Ne myös jaetaan kaikille kilpailun aloittaville luistelijoille. Seuralla on seura-asut, joita luistelijat käyttävät aina edustaessaan seuraa kilpailuissa Seuran linja päihteisiin ja antidoping Seuramme kannustaa kaikkia osallistujia päihteettömyyteen. Harjoituksissa, kilpailuissa, leireillä, näytöksissä ja muissa seuran tapahtumissa kaikenlainen päihteiden (tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet) käyttö ja niiden hallussapito on luistelijoilta ehdottomasti kielletty. Tupakoivia aikuisia pyydetään noudattamaan tupakkalain määräyksiä ja eri tilojen osoittamia tupakointipaikkoja. Ohjaajat/valmentajat ovat esimerkkeinä, eivätkä tupakoi olleessaan työtehtävissä. Mikäli päihtyneenä esiintymistä tai päihteiden hallussapitoa havaitaan alaikäisillä, siitä ilmoitetaan heti kotiin ja vanhemmat hakevat henkilön välittömästi pois seuran tilaisuudesta. Asia käsitellään luistelijan ja vanhempien kanssa sekä johtokunnassa. Mikäli täysi-ikäinen luistelija on seuran toiminnassa päihtyneenä tai hänellä on hallussa päihteitä, hänet pyydetään kuultavaksi johtokuntaan. Hänelle annetaan kirjallinen varoitus ja voidaan tarvittaessa kieltää osallistuminen seuran toimintaan määräajaksi. Päihteistä keskustellaan aina syksyisin pelisääntökeskustelujen yhteydessä. Seura toimii puhtaan urheilun puolesta. Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) vahvistamaa antidopingsäännöstöä, ja Kansainvälisen Luisteluliiton (ISU) laatimia antidoping-säännöksiä.

19 Vanhempien rooli seuratoiminnassa Vanhemmat ovat seuratoiminnan tärkeimpiä tukijoita ja heillä on mahdollisuus osallistua moniin asioihin seuran toiminnassa. Vanhemmilla on ohjaajien/valmentajien ohella vastuu luistelijoiden innostuksen säilyttämisessä. Kunkin ryhmän kauden aloituspalavereissa vanhemmista valitaan ryhmävastaava, jonka tehtävänä on tiedottaminen ryhmän sisällä (vanhempien, ohjaajien/valmentajien kesken) välittää ryhmän kuulumiset johtokunnalle näytös- ja kahviovuorojen vastuiden jakaminen ja huolehtiminen ryhmän sisällä Seuran toiminnan yhtenä edellytyksenä on jäsenten osallistuminen talkootyöhön. Tästä keskustellaan vanhempainpalavereissa ja vanhempia pyritään saamaan mahdollisimman paljon mukaan. Periaatteita: Pienikin apu on tarpeen: mieti, mikä voisi olla sinun panoksesi. Mitä useampi talkoolainen saadaan liikkeelle, sen parempi seuran kannalta. Muutama ihminen ei ehdi kaikkea hoitaa ja siitä kärsii laatu. Jokaisella tapahtumalla tai kilpailulla on vastuuhenkilö, joka tietää, mitä talkootehtäviä on tarjolla ja jolta voi aina kysyä apua. Tapahtumiin ja kilpailuihin tehdään aina tehtävälista ja aikataulutus etukäteen. Listasta näkee mitä tehtäviä on tarjolla ja mihin aikaan. Kukin varaa itselleen sopivan vuoron/tehtävän. Lista on nähtävillä seuran ilmoitustaululla jäähallilla ja siitä tiedotetaan myös sähköpostilla. Ota selvää etukäteen, mitä tehtävä tarkoittaa ja mitä se edellyttää. Ole ajoissa paikalla ja jos esim. sairastut niin hanki sijainen tai ilmoita hyvissä ajoin kilpailun tai tapahtuman vastuuhenkilölle. Jos talkootyö ei sinulle juuri tällä kertaa sovi, niin toivottavasti sitten ensi kerralla. Lasten ja nuorten urheilussa pätevät 5 K:n periaatteet: kannusta kasvata kouluta kuljeta kustanna

20 Palkitsemisjärjestelmä Luistelijoille annetaan kannustuspalkintoja mm. hyvistä suorituksista ja ahkerasta harjoittelusta sekä osallistumisesta seuratoimintaan. Johtokunta antaa kiitosta kaikille seuratoimintaan osallistuville. Tämä voi tapahtua henkilökohtaisesti tai esimerkiksi nettisivujen välityksellä. Joulu- ja kevätnäytöksessä palkitaan ohjaajat/valmentajat sekä ahkerimmat talkoolaiset johtokunnan päättämällä tavalla. Entisiä luistelijoita, jotka antavat työpanoksensa kilpailuissa, tapahtumissa tai näytöksissä voidaan palkita myös stipendillä, jonka suuruuden määrää johtokunta Ristiriitatilanteiden ratkaisu Mikäli seuran sisällä muodostuu ristiriitatilanteita, niistä kannattaa heti keskustella eikä jättää hautumaan, jolloin asioilla on usein taipumus pahentua. Asia pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan aina ensin asianosaisten kesken ottamalla ongelma rohkeasti puheeksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asia ei ratkea, niin asianomaisen tulee ottaa yhteyttä seuran puheenjohtajaan, joka kutsuu tarvittaessa koolle ongelmanratkaisuelimen. Tähän kuuluvat ristiriitatilanteen selvittämiseen tarvittavat henkilöt, esim, ohjaaja/valmentaja, yksi johtokunnan jäsen ja vanhempi/luistelija Toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin Kiekko-Nikkareiden kanssa toteutetaan syksyisin 10 kerran luistelukoulupaketti. Seurastamme valitaan yksi edustaja Hämeen alueen työryhmään, jonka tavoitteena on kehittää alueen taitoluistelun kilpailutoimintaa, koulutusta ja luisteluharrastusta. Yrityksille tarjotaan yhteistyösopimuksia esim. näytöslippuina, mainostilana, työpalveluksina tai varustehankintoina. Näistä tehdään aina kirjalliset sopimukset, joita molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan. Mahdollisia yrityksiä yhteistyösopimusten tekemiseen voi etsiä kuka tahansa seuran aikuinen jäsen tai luistelijan vanhempi. Yhteistyökumppanin löydyttyä, on otettava yhteyttä seuran puheenjohtajaan jatkoneuvotteluja varten. Kaikki yrityssopimuksista saatu tuotto tulee seuran yhteiseen käyttöön.

21 21

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen.

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen. Taitoluistelijan polku Seinäjoen Taitoluistelijat ry LUISTELUKOULU Luisteluharrastus alkaa usein luistelukoulusta. Luistelukouluun tullaan pääsääntöisesti 3-4 vuotiaana. Luistelukoulujen tavoitteena on

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Elokuun tiedote 2013. Porvoon Taitoluistelijat. Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Johtokunnan työnjako kaudella 2013 2014

Elokuun tiedote 2013. Porvoon Taitoluistelijat. Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Johtokunnan työnjako kaudella 2013 2014 Elokuun tiedote 2013 Porvoon Taitoluistelijat Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Tervetuloa jatkamaan luistelua uudelle kaudelle Porvooseen! Valmennusryhmien jääharjoitukset jatkuvat kesätauon jälkeen

Lisätiedot

SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT

SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu

Lisätiedot

Sopimus koskee yhtä toimintakautta. Toimintakausi on pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv välinen aika.

Sopimus koskee yhtä toimintakautta. Toimintakausi on pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv välinen aika. 1 OHJAAJA-/VALMENTAJASOPIMUS /EI TYÖSUHTEINEN 1. OSAPUOLET Ohjaaja/valmentaja: Yhteystiedot: Seura: Kempeleen Kiri Yhteystiedot: Yhteyshenkilö: Henkilötunnus: 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämän sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1. 2014-2015 1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.2 Tutustu kilpailukutsuun, joka löytyy klikkaamalla

Lisätiedot

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 1 Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 1.6.2014-31.5.2015 TOIMINTA-AJATUS Seinäjoen Taitoluistelijoiden tarkoituksena on taitoluisteluharrastuksen kehittäminen

Lisätiedot

Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita

Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita MJT:n taitoluistelijoiden arvot ja tavoitteet Arvot Mäntsälän Jäätaitureiden taitoluistelutoiminta perustuu ammattitaitoisten valmentajien, vapaaehtoisten luottamushenkilöiden

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Seuran toimintalinjat

Seuran toimintalinjat Seuran toimintalinjat Toiminnan yleiskuvaus Tuusulan Uimaseura ry on uintiurheiluseura, joka pääosin vapaaehtoisvoimin kehittää Tuusulalaisten uintitaitoja ja luo heille mahdollisuuksia uintiurheilun harrastamiseen

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2014-30.6.2015 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

Variston Tennis VarTe. Toimintalinja 2013

Variston Tennis VarTe. Toimintalinja 2013 Variston Tennis VarTe Toimintalinja 2013 Sisällys 1. Yleistä toimintalinjasta 2. VarTen toiminnan visio 3. VarTen eettinen linja 4. Varten seuratoiminnan tavoitteet 5. Varten käytännön toimintaperiaatteet

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

KAUSIKIRJE SYKSY 2015

KAUSIKIRJE SYKSY 2015 KAUSIKIRJE SYKSY 2015 Hei kaikki vanhemmat! Toivotamme kaikki vanhat ja uudet seuralaiset tervetulleiksi treenaamaan kanssamme myös ensi kautena. Tästä kirjeestä löydät tärkeitä tietoja syksyä koskien,

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

VTL ry toimintasuunnitelma 2015-2016. Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin. Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena

VTL ry toimintasuunnitelma 2015-2016. Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin. Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena VTL ry toimintasuunnitelma 20152016 Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena Tavoitteet toiminnan kehittämiselle Kaudella 20152016 Vihdin Taitoluistelijoissa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013 Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen Mäntsälän Voimistelijat Perustettu 1983 Jäseniä noin 750, joista valtaosa alle 19-vuotiaita Ohjaajia ja valmentajia

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

OULU SKATE 8 9.12.2012

OULU SKATE 8 9.12.2012 ry KILPAILUKUTSU 19.10.2012 OULU SKATE 8 9.12.2012 ry kutsuu seuranne STLL:n rekisteröityneitä ja lisenssin lunastaneita luistelijoita kutsukilpailuun Linnanmaan jäähalliin 8.-9.12.2012. KILPALUSARJAT

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

277. Pelisääntökysely 26.3.2013

277. Pelisääntökysely 26.3.2013 277. Pelisääntökysely 26.3.2013 Kysely urheilevan lapsen vanhemmalle 1. Laji? Aikido Ammunta Autourheilu Hiihto ITF taekwondo Jääpallo Jousiammunta Karate Kaukalopallo Koripallo Lentopallo Lumilautailu

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1 K1 ryhmässä luistelevat ovat iältään vähintään 10 vuotiaita Valmenus: Sisällön suunnittelu ja valmennus päätoimisen valmentajan toimesta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2010 30.6.2011

Toimintasuunnitelma 1.7.2010 30.6.2011 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2010 30.6.2011 1. Taustaa Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

ISU- ja tähtisarjojen kutsukilpailu Keravalla 7.-8.2.2015

ISU- ja tähtisarjojen kutsukilpailu Keravalla 7.-8.2.2015 KILPAILUVAHVISTUS 20.1.2015 ISU- ja tähtisarjojen kutsukilpailu Keravalla 7.-8.2.2015 Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme liitteenä toimitetun osallistujaluettelon mukaisten luistelijoidenne

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

Seuralla on yhteiset kirjalliset seuran sisäiset pelisäännöt.

Seuralla on yhteiset kirjalliset seuran sisäiset pelisäännöt. TOIMINTALINJA 2014 2015 SISÄLLYS 1 Visio... 1 2 Kuvaus seurasta... 1 3 Seuran pelisäännöt... 1 4 Vastuun jakaminen seurassa... 2 5 Seuran ongelmaratkaisupolku... 2 6 Seuran kehittäminen ja laadun tarkkailu...

Lisätiedot

YL vanhempainilta

YL vanhempainilta YL vanhempainilta 6.5.2013 Tervetulosanat, Tiina Taponen Esittelyt Puheenjohtaja Valmentajat Yksinluistelun taustavoimia (varustepörssi, koulutuspäällikkö, jaoston jäsenet, yksinluisteluvastaava jne) Vanhempien

Lisätiedot

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008.

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008. Keravan Uimarit ry Seuran toimintalinja Keravan Uimaseuran toimintalinja perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran Toimintalinja-ohjeeseen. Seuran toimintalinjan työsti työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA Alavuden Ratsastajat ry 2013 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT Perinteiden kunnioittaminen: Historian tunteminen antaa näkökulmaa sekä

Lisätiedot

Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen

Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen 1 Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen 1.1.2015 Swimming Team Nurmijärvi Kevään aikaansaannoksia Seurojen yhdistämistoimikunta on käynyt neuvotteluja vuoden 2014 alusta lähtien Timo Koivuniemi, Mauri

Lisätiedot

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella 1 / 10 -tason yleiskuvaus, kaikille lajeille sama, kuvattu tarkemmin Sinettiseuran laatukäsikirjassa

Lisätiedot

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Voimistelu- ja urheiluseura Elise

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Voimistelu- ja urheiluseura Elise Perustettu vuonna 1921 Jäseniä 871 Voimistelun erikoisseura Akrobatiavoimistelu Joukkuevoimistelu Rytminen voimistelu Sinettiseura Voimisteluliiton huippuvoimisteluseura

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2014 30.6.2015

Toimintasuunnitelma 1.7.2014 30.6.2015 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2014 30.6.2015 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintalinjan runkosuunnitelma...3 Oushinkan Ry:n visio...3 Eettiset linjaukset...3 Seuratoiminnan tavoitteet 2009-2011...4 Käytännön toimintatapoja...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Syyskausi... 3 2 Kilpailutoiminta ja siihen liittyvät

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Seuran toimintalinja

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Seuran toimintalinja Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry Seuran toimintalinja Miten seuratoimintaan mukaan Johtokunta järjestää syksyn Voimistelu Startti- päivän elokuun lopulla, jolloin tunneille otetaan ilmoittautumisia

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Valmentajien pelisäännöt

Valmentajien pelisäännöt Valmentajien pelisäännöt 1. Harjoitteleminen ja kilpaileminen ikäluokittain 1.1 Harjoitusmäärät ja tavoitteet Forssan Naisvoimistelijoiden periaatteena on tarjota joukkuevoimisteluharrastus yli 8- vuotiaille

Lisätiedot

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja 1 Johdanto Seuramme valittiin Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen syksyllä 2014. Tämän seurauksena teimme toimintalinjan luomaan selkeyttä seuran

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012 1 SEURAN TOIMINTALINJA Mikkelin Luistelijat ry Elokuu 2005 Päivitetty: helmikuu 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 5 II STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 6 1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry.

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Sisällys 1. Visio 2. Eettiset linjaukset 3. Seuratoiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatapoja 4.1 Ryhmien muodostaminen 4.2 Harjoittelun määrä eri ikäisillä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016 1(5) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma1.7.2015-30.6.2016 1. Yleistä Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry (HSK) on monipuolinen taitoluisteluseura,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus Toimintalinja 2013 2 Sisältö TOIMINTALINJA... 3 1. VISIO... 3 1.1. Vision toteuttaminen... 3 2. EETTISET LINJAUKSET... 3 2.1. Eettisten linjausten toteutus... 3 3. SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1. Terveellisiin

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Toiminnan ohjeet 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Tämä ohjeistus on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille toiminnassa mukana oleville. Jäljempänä oleviin ohjeisiin on yhdistyksen

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot