RIIHIMÄEN TAITOLUISTELIJAT RY. TOIMINTALINJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN TAITOLUISTELIJAT RY. TOIMINTALINJA"

Transkriptio

1 1 RIIHIMÄEN TAITOLUISTELIJAT RY. TOIMINTALINJA

2 2 TOIMINTALINJAN SISÄLTÖ Toimintalinjan sisältö Seuran toiminta-ajatus Seuran visio 3 3. Seuran hallinto, toimihenkilöt ja työntekijät Johtokunta Toimihenkilöiden tehtävät Ohjaajat ja valmentajat Seuratoiminnan tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Viihtyminen ja ilmapiiri Eettiset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet Toimintatapoja Ryhmien muodostaminen ja harjoittelun määrä Kausimaksut Tiedotus Yhteistyö ohjaajien ja valmentajien kanssa Kilpailuihin osallistuminen Seuran linja päihteisiin ja antidoping Vanhempien rooli seuratoiminnassa Palkitsemisjärjestelmä Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen Toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin...19

3 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS Taitoluistelu on harrastus, jossa urheilullisuus, kauneus, vauhti ja voima yhdistyvät. Riihimäen Taitoluistelijat ry. (RTL) on Suomen Taitoluisteluliiton (STLL) ja Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun (ESLU) jäsenseura, joka perustettiin vuonna Yksinluistelua Riihimäellä harrastaa laaja joukko lapsia, nuoria ja aikuisia. Jäseniä tulee myös niistä naapurikunnista, joissa ei ole jäähallia. Seuran jäsenmäärä on vakiintunut ja luistelijoita on noin 100 ja aikuisjäseniä saman verran. Seuramme tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia kaiken ikäisille kilpa-, harrastaja-, luistelukouluja aikuisryhmässä. Luistelijoille tarjotaan sopivantasoinen ryhmä oman osaamisen, kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Seuran tavoitteena on luoda liikunnan ja osallistumisen iloa sekä hyviä ystävyyssuhteita, tarjota ammattitaitoista valmennusta ja ohjausta sekä kannustaa lapsia ja nuoria terveisiin elämäntapoihin ja antoisaan harrastukseen mahdollisimman pitkäksi aikaa. RTL:ssa voi pyrkiä huippuluistelijaksi, kehittyä harrasteluistelijana tai luistella hyvän harrastuksen parissa muuten vain tavoitteena vaikkapa seuran kuuluisat näytökset, jotka keräävät joulu- ja huhtikuussa jäähallin täpötäyteen. RTL kouluttaa omista luistelijoistaan luistelukouluohjaajia ja taitoluisteluvalmentajia sekä taitoluistelutuomaristoa. Seuran aikuisjäsenille on tarjolla lajiin ja yhdistystoimintaan liittyviä koulutuksia. 2. SEURAN VISIO Seuramme tarjoaa harrastus- ja kilpailumahdollisuuden eri-ikäisille ja tasoisille luistelijoille. Ohjaus ja valmennus ovat laadukasta ja luistelijoiden kehitystason huomioonottavaa. Seurasta ja lajista on tehty niin houkuttelevia, että luistelijat jatkavat mahdollisimman pitkään ja saamme jatkuvasti lisää uusia harrastajia. Seurassamme on runsaasti innokkaita luistelijoita aloittelijoista aikuisiin ja harrastajista SMtasolla kilpaileviin. Seurassamme vallitsee hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Riemua Taitoa Luistelua

4 4 3. SEURAN HALLINTO, TOIMIHENKILÖT JA TYÖNTEKIJÄT 3.1. Johtokunta RTL:n toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu toimintavuodeksi ( ) valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi johtokunta valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous on helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kutsut julkaistaan seuran nettisivuilla, ilmoitustaululla ja sähköpostitiedotteena jäsenille väh. 14 päivää ennen kokousta. Johtokunnan käsiteltäviksi haluttavat asiat on toimitettava viikkoa ennen johtokunnan kokousta seuran sähköpostiosoitteeseen. Kokouspäivät ilmoitetaan seuran nettisivuilla. Johtokunnan uudet jäsenet valitaan kevätkokouksessa. Johtokuntaan pyritään saamaan mahdollisimman laaja edustus eri luisteluryhmistä. Johtokuntatyöskentelyyn ovat kaikki vanhemmat tervetulleita. Uusia ideoita ja innokkuutta tehdä vapaaehtoistyötä seuran hyväksi kaivataan aina! 3.2. Toimihenkilöiden tehtävät Johtokunta nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta vuosittain seuran toimihenkilöt, jotka työskentelevät johtokunnan antamien suuntaviivojen mukaan ja valvonnan alaisina. Toimihenkilöiden avulla on tavoitteena jakaa erilaisia vastuita useammille henkilöille ja näin saada seuran toiminnasta laadukkaampaa. Toimihenkilöt työskentelevät vapaaehtoisina. Seuraavassa RTL:n toimihenkilöiden tehtävät: Puheenjohtaja: johtokunnan kokoukset ohjaajien/valmentajien kehityskeskustelut yhdessä sihteerin tunti- ja vuosisuunnitelmien teon seuranta yhdessä sinettivastaavan kanssa tasapuolisuuden seuranta uusien ohjaajien/valmentajien rekrytointi uusien ohjaajien/valmentajien perehdyttäminen yhdessä päävalmentajan puheenjohtajan ollessa estynyt, hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja

5 5 Sihteeri: avustusanomukset johtokunnan kokousten pöytäkirjat / muistiot vuosikokouspaperit hyvinvointi- yms. kyselyt luistelijoille ja vanhemmille sähköpostitiedotteiden laadinta / lähettäminen kehityskeskustelut yhdessä pj:n kanssa työtodistusten teko jäsenrekisterin ylläpito Rahastonhoitaja vastaava: yhteistyö tilitoimiston kanssa palkka-asiat, matkalaskut ohjaajien ja valmentajien tuntilistat kausimaksujen laskenta ryhmittäin kaupungin jääanomukset (harjoitukset, kisat, lisäjäät, oheispaikat, muut paikkakunnat) vakuutusasiat laskuttaa luistelijoiden kausimaksut ja tarkistaa niiden maksamisen laskujen tarkistus tiliotteen ja maksusuoritusten tarkistus seuralle tulleiden laskujen maksaminen Luistelukouluvastaava: luistelukoulun sisältöjen suunnittelu ohjaajapalaverit Kiekko-Nikkareiden kanssa sekä ennen jokaista luistelukoulukertaa vastuuohjaajana luistelukoulussa toimiminen Sinettivastaava: pelisääntökeskustelut sinettiin liittyvä informaatio + tiedottaminen kehittää ja valvoo sinettitoimintaa tuntisuunnitelmien läpikäynti yhdessä pj:n kanssa

6 6 Nettivastaava + projektihenkilö: kilpailukutsut + tulokset nettiin seuran kotisivujen kehittäminen kotisivuston päivittäminen projektien talkoomestari (mm. näytökset) Kilpailuyhteyshenkilö: toimittaa kilpailukutsut valmentajille, valmennusvastaavalle, vanhemmille toimittaa kilpailuilmoittautumiset + elementtilomakkeet kutsuvalle seuralle yhteyshenkilö muihin seuroihin kilpailuasioissa Kahviovastaava: hankinnat kahvioon eri tapahtumissa vastuussa kahvion pyöritykseen liityvistä asioista kahvion työvuorojen jakaminen Ensiapuvastaava: päivittää / tarkistaa / ylläpitää ensiapulaukun sisällön, ensiapulaukkua säilytetään jäähallilla RTL:n toimistokopissa. kilpailuissa ea-henkilönä tai estyneenä varahenkilön hankinta tiedottaa ohjaajia/valmentajia ensiapukoulutuksista ja ensiaputaitojen ylläpitämisestä

7 Ohjaajat ja valmentajat Ohjaajat ja valmentajat ovat ainoita seuralta palkkaa saavia henkilöitä. Keväällä johtokunta kartoittaa ohjaaja-/valmentajatilanteen. Puheenjohtaja aloittaa uusien rekrytoinnin tarvittaessa välittömästi. Entisiä luistelijoita koulutetaan ohjaustehtäviin ja sitoutetaan seuratoiminnan muihinkin tehtäviin. Ohjaajien yleiskoulutuksesta sekä virike- ja täydennyskoulutuksesta alueella vastaa Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu (ESLU) sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU). Koulutuksista saa tietopaketin ohjauksen ja valmennuksen perusasioista. Koulutukset toimivat startti-, tuki- ja täydennyskoulutuksina lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Lajikohtaisesta tasokoulutuksesta vastaa Suomen Taitoluisteluliitto (STLL) yhdessä Vierumäen urheiluopiston kanssa. Ohjaajat ja valmentajat aloittavat opiskelun koulutusjärjestelmän I- tasolta luistelun ohjauksen peruskurssilta. Ohjaajat opiskelevat lisää suositusten ja oman kiinnostuksensa sekä koulutustarpeensa mukaisesti tasoilta I III, jonka jälkeen on vielä mahdollisuus suorittaa ammatillisia opintoja (valmentajan ammattitutkinto tai valmentajan erikoisammattitutkinto). Ohjaajien ja valmentajien tehtävät: ohjaaminen ja valmentaminen sekä jäällä että oheisharjoituksissa osallistuminen kauden aikataulusuunnitteluun kilpailuosallistumiset: ketkä luistelijoista ovat valmiita osallistumaan kausisuunnitelmien laadinta + palautus ohjaaja-/valmentajapalavereihin osallistuminen tuntilistat ja matkalaskut ajallaan palkanlaskentavastaavalle yhteistyö/keskustelut luistelijoiden/vanhempien kanssa itsensä kehittäminen niin valmentajana kuin esikuvana ohjaajien ja valmentajien keskinäinen yhteistyö koulutustarpeiden esittäminen johtokunnalle, johtokunta hoitaa ilmoittautumiset koulutuksiin Valmentajista on nimetty yksi hoitamaan päävalmentajan tehtävää. Hänen tehtäviinsä kuuluu yllämainittujen lisäksi: seuran koko ohjaus- ja valmennustoiminnan tunteminen ja kehittämisestä vastaaminen tulostavoitteiden luominen ja saavuttaminen yhteistyössä muiden valmentajien ja ohjaajien kanssa ohjaajien tukeminen ryhmänsä asioissa

8 8 Kaikki valmentajat ja ohjaajat osallistuvat n. kerran kuukaudessa valmentajapalavereihin yhdessä valmennusvastaavan ja johtokunnan edustajan kanssa. Palavereissa käsiteltäviä asioita: valmennusryhmien kausisuunnitelmien sekä tavoitteiden läpikäynti ja seuranta kilpailuasioiden läpikäynti (sarjat, säännöt, kilpailukalenteri ym.) valmennusryhmien testikäytännön suunnittelu, toteutus ja seuranta luistelijoiden harjoitusryhmät toimenpiteet drop-outien estämiseksi uusien luistelijoiden saanti seuraan ohjaajien keskinäinen tukeminen ja avustaminen sijaisuudet näytösten ja muiden tapahtumien suunnittelu sinettiasioiden läpikäynti: pelisääntökeskustelut yms. muut ajankohtaiset asiat Johtokunnan, toimihenkilöiden ja ohjaajien/valmentajien yhteystiedot ovat seuran kotisivuilla ja jäähallin ilmoitustaululla.

9 9 4. SEURATOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Kasvatukselliset tavoitteet Luistelun harrastaminen on lapsen ja nuoren oma juttu. Seura tarjoaa luistelijoille kasvuympäristön perheen, koulun, kaverien ja muiden harrastusten rinnalla. Seuratoiminta kiinnittää mukanaolijat ympäröivään yhteisöön ja luo pohjaa sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Seura on hyvä paikka kasvaa. Jokainen seuran toimintaan osallistuva tuntee olevansa tervetullut seuran harjoituksiin ja tapahtumiin. Seuran kasvatuksellisia tavoitteita ovat - yleiset käytöstavat - itsetunnon ja tunteiden käsittelytaitojen edistäminen - sosiaalisten taitojen edistäminen - vastuunoton kehittäminen - terveiden elämäntapojen edistäminen - koulunkäynnin merkityksen korostaminen Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus valita joko harrastemainen luisteluharrastus tai tavoitteellinen kilpaurheilu. Heillä on mahdollisuus osallistua kilpailuihin, näytöksiin, ohjaus- ja seuratoimintaan sekä muihin tapahtumiin. Näissä tilanteissa lapsi ja nuori kokee erilaisia tunnetiloja ja opettelee käsittelemään niitä vanhempien sekä seuratoimijoiden tukemana. Kaikille ryhmille pidetään kauden alussa luistelija- ja vanhempainpalaveri, jossa käydään läpi seuratoimintaan liittyviä asioita, esitellään seuran toimintaa ja kerrotaan tulevista tapahtumista. Huomioon otetaan luistelijoiden ja vanhempien toiveita. Ryhmän luistelijat sekä vanhemmat tekevät pelisäännöt. Ohjaajat/valmentajat ottavat luistelijat vastaan myönteisesti jokaiselle harjoituskerralle. He ovat kiinnostuneita lasten kuulumisista. Myös koulunkäynti, kaverit ja muut harrastukset huomioidaan lasten kanssa keskusteltaessa. Luistelijoita koulutetaan eri tehtäviin esim. kilpailuissa. Heille annetaan pieniä vastuualueita myös jää- ja oheisharjoittelun ulkopuolelta, jolloin jokainen kokee olevansa omalta osaltaan vastuussa seuratoiminnan yleisestä kehittämisestä. Näin myös luistelijoiden taidot karttuvat ja he saavat onnistumisen kokemuksia myös jään ulkopuolella Urheilulliset tavoitteet Harjoittelu on laadukasta ja monipuolista. Kaikille ryhmille luistelukoulua lukuun ottamatta tarjotaan jääharjoittelun lisäksi oheisharjoittelua, joka sisältää taitoluistelua tukevia harjoitteita, tanssia, venyttelyä ja lihashuoltoa.

10 10 Ohjaajia ja valmentajia koulutetaan. Ohjaajat ja valmentajat etsivät itse aktiivisesti sopivaa koulutusta ja esittelevät ne johtokunnalle. Ohjaajat ja valmentajat tekevät omille ryhmilleen kausisuunnitelmat, joissa on ryhmän tavoitteet kullekin harjoittelukaudelle sekä harjoitustuntien toteutussuunnitelmat. Suunnitelmia seuraavat puheenjohtaja ja johtokunnan määräämä henkilö. Kausisuunnitelmat käydään läpi myös vanhempainpalavereissa sekä kehityskeskusteluissa luistelijoiden kanssa. Kauden jälkeen ohjaaja/valmentaja arvioi sekä ryhmän että omien tavoitteiden toteutumista. Tämä tapahtuu kehityskeskustelussa, johon osallistuu ohjaaja/valmentaja, sihteeri sekä seuran puheenjohtaja tai muu johtokunnan jäsen. Tässä tarkistetaan myös kilpailullisten tavoitteiden toteutuminen. Johtokunta pitää ohjaajien ja valmentajien kanssa säännöllisesti palavereita, joissa käydään käytännön asioiden lisäksi keskustelua myös harjoittelun laadusta ja monipuolisuudesta sekä suunnitellaan jää- ja oheisharjoitteluvuorojen toimivuutta. Ohjaajat ja valmentajat ottavat vastaan luistelijoilta sekä vanhemmilta suullista palautetta harjoittelusta koko kauden ajan. Johtokunnan jäsenet käyvät seuraamassa harjoitustunteja. Ohjaajien ja valmentajien on mahdollista pyytää toisiltaan valmentaja-apua. Seura järjestää mahdollisuuksien mukaan kesällä oman kesäleirin, jota voidaan tarjota kaikille halukkaille luistelijoille, ei vain kilpailijoille. Luistelijat kehittyvät jatkuvasti ja etenevät taitojensa myötä vaativimpiin harjoitteisiin ja suorituksiin. Seuratoiminnassa otetaan huomioon lapsen ja nuoren tarpeet. Luistelijat saavat palautetta kehittymisestään. Ohjaajat/valmentajat huomioivat yksittäisen luistelijan säännöllisesti. Kilpailevien luistelijoiden ohjaajat/valmentajat pitävät omille luistelijoilleen kehityskeskustelun ainakin kerran kaudessa. Nuorempien luistelijoiden keskusteluissa ovat myös vanhemmat mukana, vanhempien luistelijoiden kanssa vanhemmat voivat olla mukana, mikäli niin haluavat. Harjoittelun ja liikkumisen lisäksi muistutetaan luistelijoita ja heidän vanhempiaan siitä, että monipuolinen ja riittävä ravinto on terveyden, kasvun ja kehittymisen kannalta yhtä tärkeää kuin oikein suoritettu harjoittelu, lihashuolto ja riittävä lepo Viihtyminen ja ilmapiiri Kehitämme jatkuvasti seuran toimintaa ja sen jatkuvuutta. Tavoitteena on, että seurassamme vallitsee hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Tämä edellyttää kaikkien seuran toimintaan osallistuvien panostusta. Seura tekee luistelijoille ja vanhemmille kerran kaudessa (helmi-huhtikuussa) palaute- ja tyy-

11 11 tyväisyyskyselyn, jonka tulokset käsitellään johtokunnassa ja ohjaajien/valmentajien kesken. Kyselyn pohjalta tullut palaute otetaan vakavasti ja sen edellyttämiin toimiin ryhdytään välittömästi. Positiivinen palaute hyödynnetään markkinoinnissa. Johtokunta pitää toukokuussa arviointi- ja kehittämispäivän. Seuran toiminta tarjoaa kaikille luistelijoille mahdollisimman pitkään jatkuvan uran. Nuoria kannustetaan jatkamaan luistelua. Kannustajina toimivat ohjaajat/valmentajat, valmennusvastaava sekä johtokunnan jäsenet. Liian varhaiset drop outit pyritään aina ehkäisemään. Lopettaneille luistelijoille tarjotaan aina mahdollisuuksia jatkaa seuran erilaisissa tehtävissä ja heille tarjotaan koulutusta siihen: ohjaaminen, tuomarointi (tuomarit, tekniset) erilaisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus tai kilpailutehtäviin osallistuminen. Seurassamme toimii mahdollisuuksien mukaan showryhmä, jossa luistelijat voivat jatkaa. Ryhmä toimii itsenäisesti ja heille tarjotaan yksi tunti jääaikaa viikossa tekojäällä. Ryhmä voi esiintyä esim. seuran näytöksissä tai kilpailuiden jäädytystauoilla Eettiset tavoitteet Toimintamme tuottaa elämyksiä, onnistumisen kokemuksia ja ilonhetkiä. Kannustamme kaikkia luistelijoita ja muuten seuratoimintaan osallistuvia. Ohjaajia ja valmentajia kannustetaan yhteistyöhön sekä keskenään että luistelijoiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Jokaisen luistelukauden alussa elo-syyskussa jokainen luisteluryhmä luo itselleen pelisäännöt. Samoin tekevät vanhemmat sekä ohjaajat/valmentajat. Noudatamme näitä yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Arvostamme kaikkia luistelijoita riippumatta heidän suorituksistaan tai menestymisestään kilpailuissa. Käyttäydymme asiallisesti harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus tai muu sääntökikkailu ovat ehdottomasti kiellettyjä Taloudelliset tavoitteet Kausimaksut pidetään kohtuullisina. Seurassa on aktiivista ja hyvin organisoitua talkootoimintaa, johon jokaista jäsentä kannustetaan osallistumaan omien mahdollisuuksiensa mukaan. Johtokunta kehittelee jatkuvasti uusia varainhankintakeinoja ja seuraa erilaisia avustusten hakumahdollisuuksia. Yritysyhteistyötä pyritään lisäämään ja näytöksiä markkinoidaan tehokkaasti.

12 12 Kehitämme myyntitoimintaa ja laajennamme sitä uusiin tuotteisiin. Myyntityö ja tuotteet suunnitellaan järkevästi niin, ettei siitä tule kohtuutonta rasitusta perheille Jää pyritään jakamaan mahdollisimman taloudellisesti. Kuitenkin niin, että ryhmäkohtaiset tarpeet otetaan huomioon. Luistelukoulut ja pienten luistelijoiden ryhmät markkinoidaan tehokkaasti, jotta saadaan uusia luistelijoita. Ohjaajien/valmentajien osallistuminen kilpailuihin, leireille yms. sovitaan etukäteen luistelijoiden tarpeet ja seuran taloudellinen tilanne huomioon ottaen. Rahastonhoitaja seuraa jatkuvasti kausimaksujen maksamista sekä seuran yleistä taloudellista tilannetta ja raportoi niistä johtokunnalle Yhteiskunnalliset tavoitteet Lapsia ja nuoria kannustetaan liikkumaan monipuolisesti, jolloin luodaan myös perusta myöhemmälle fyysiselle hyvinvoinnille. Luisteluharrastus innostaa elinikäiseen liikuntaan. Teemme yhteistyötä muiden urheiluseurojen kanssa lähinnä Kiekko-Nikkarit, RiVoLi ja Jäätaiturit. Johtokunta toteuttaa kannustavaa työnantajaroolia. Ohjaajat/valmentajat ymmärtävät oman vastuullisen työntekijän roolinsa. Johtokunnan jäsenillä on käsitys sekä työnantajan että työntekijän velvollisuuksista ja oikeuksista. Johtokunta pitää ohjaajien/valmentajien kanssa palavereita. Ohjaajien/valmentajien työhyvinvoinnista ja palkitsemisesta huolehditaan. Lisäksi johtokunta tukee ohjaajia/valmentajia ja laatii tarvittaessa toimintaohjeita. Vahvistamme lajin ja seuran myönteistä imagoa (sisäinen ja ulkoinen viestintä). Seuran nettisivuja päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Kilpailut ja tapahtumat hoidetaan mallikkaasti: suunnittelu ja toteutus on tehokasta ja resursointi riittävää. Tapahtumista ja kilpailuista kirjoitetaan lehtijuttuja paikallislehtiin. Omiin kilpailuihin ja näytöksiin pyydetään aina paikalle toimittajia. Pidämme hyviä suhteita yllä kaupungin liikuntatoimeen ja sen työntekijöihin sekä päättäjiin. Teemme ehdotuksia, anomuksia ja aloitteita viranomaisille ja muille yhteisöille liikunnan kehittämiseksi ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseksi. Toimimme yhteistyössä myös Taitoluisteluliiton kanssa. Hyödynnämme sieltä saatavaa koulutusta sekä materiaaleja. Sitoudumme liiton sääntöihin. Järjestämme luistelukouluja ulkojäillä naapurikuntien kentillä vuorovuosina: Launonen, Tervakoski, Ryttylä, mikäli säätilanne sen sallii. Tavoitteena on opettaa luistelutaitoja myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät asu lähellä jäähallia ja joilla ei ehkä ole mahdollisuutta muuten osallistua ohjattuun luisteluopetukseen.

13 13 5. TOIMINTATAPOJA 5.1. Ryhmien muodostaminen ja harjoittelun määrä Seurassamme on seuraavat ryhmät: LUISTELUKOULU 4-9 -vuotiaille tytöille ja pojille perusluistelutaitojen harjoittelua. Jääharjoitukset (syys-marras) 1 krt/ viikossa / 10 krt, jäähallissa. Luistelukoulussa 5 eritasoista luistelija ryhmää. Toteutetaan yhdessä Kiekko-Nikkareiden kanssa. Lisäksi järjestetään tammi-helmikuussa luistelukouluja lähialueiden ulkojäillä (säävaraus). TENAVAT (4-8 -vuotiaat luistelukoulusta siirtyvät tytöt ja pojat.) Jääharjoitukset 1-2 krt viikossa tekojäällä. Harjoitellaan ja kehitetään perusluistelutaitoja. Riihimäen jäähallin tekojäällä Peltosaaressa. Ryhmä sopii myös jääkiekkoilijoille luistelutaitojen harjoitteluun. Luistelijat jaetaan tarvittaessa taitotason mukaisiin ryhmiin joilla on omat harjoittelutavoitteet mm. perusluistelu, erilaiset liu'ut, taaksepäin luistelu, jarrutukset, käännökset - mukaan voi tulla kun osaa itsenäisesti nousta jäällä ylös. Tenaviin voi tulla uutena myös kevätkaudella eli korvaa luistelukoulun. TIIKERIT (9-12 vuotiaat harrastelijat, tytöt ja pojat.) Jääharjoitukset 1 kerran viikossa tekojäällä. Harjoitellaan ja kehitetään perusluistelutaitoja. Riihimäen jäähallin tekojäällä Peltosaaressa. Käydään läpi mm. perusluistelu, erilaiset liu'ut, taaksepäin luistelu, jarrutukset, käännökset. Ryhmän tason mukaan edetään taitoluisteluhyppyihin ja piruetteihin. AMPPARIT 4-6 vuotiaille tytöille ja pojille. Ryhmässä harjoitellaan / kehitetään monipuolisia luistelutaitoja sekä luodaan valmiuksia ja mahdollisuuksia myös kilpailemiseen tähtääville. Jääharjoitukset 2 kertaa viikossa jäähallissa (lisäksi 1 kerta tekojäällä kauden alettua) ja oheisharjoitus 1 kerta viikossa. JÄÄKARHUT 8-13 vuotiaita harrastaja luistelijoita. Kehitetään perusluistelutaitoja sekä lisähaasteita oman osaamisen mukaan. Jääharjoitus 1 krt viikossa jäähallissa ja oheisharjoitus 1 krt viikossa, lisäksi tekojääkaudella ulkojäällä 1 krt viikossa.

14 14 SALAMANTERIT 7-15 vuotiaita kilpailemisen aloittelevia taitajasarjoissa. Perustaidot jo osaava ryhmä, harjoitellaan yksöis- ja kaksoishyppyjä yms. kilpailusarjoissa vaadittavia asioita. Harjoitukset jäällä 2-3 kertaa viikossa, 2 oheista sisältäen myös tanssia. GECKOT vuotiaita kilpailevia luistelijoita. Kilpailevat luistelijat eri sarjoissa aluejunioreista taitajiin. Jääharjoitukset 3 krt ja oheisharjoitukset 2 krt viikossa sisältäen myös tanssia. Lisäksi omatoiminen kuntosali. PINKUT (K1) vuotiaita Debytantti, Noviisit, ja Juniori (SM, kansallinen, alue)sarjoissa kilpailevia luistelijoita. Jääharjoitukset 5-6 krt viikossa ja oheisharjoitukset 3 krt viikossa + baletti + omatoimiset juoksu- ja kuntosaliharjoitukset. PUPUT (K2) 7-12-vuotiaat Tintit, Minit, Silmut ja aluedebytanttisarjoissa kilpailevat luistelijat. Jääharjoitukset 4-6 krt viikossa, oheiset 2-3 krt viikossa sekä baletti. KOPPIKSET Aikuisten oma ryhmä. Jääharjoitus 1 krt vko tekojäällä ja jumppa 1 krt vko. Jäällä harjoitellaan perusluistelutaitoja ja tutustutaan taitoluisteluun. Edetään ryhmän tason mukaan haastavampiin elementteihin. SHOW Luistelu uransa lopettaneille luistelijoilla, joilla on luistelutaidot jo hallussa. Harjoitukset tekojäällä 1 krt viikossa. Ohjaus toimii luistelijoiden kesken vuorotellen. Kauden aikana tuleville uusille luistelijoille johtokunta määrittelee vastaanottavan henkilön, joka tapaa uuden luistelijan vanhempineen ennen harjoitusten alkua. Vastuuhenkilö huolehtii luistelijan ja hänen vanhempiensa perehdyttämisestä seurantoimintaan. Mukana on myös ryhmävastaava. Taitoluistelu yksilölajina on vaativa harrastus, joka vaatii paljon jääharjoittelua. Lisäksi isompien kilpaluistelijoiden harjoitellessa jäällä ei turvallisuuden vuoksi voi olla useampia ryhmiä ja/tai suuria luistelijamääriä (max 2 ryhmää, jotka hallitsevat väistämisen). Seurallamme ei ole tarpeeksi jääaikaa Riihimäen jäähallissa. Tämän takia seuran on hyödynnettävä myös naapurikuntien jäähallien vapaita aikoja, koska kilpailevien luistelijoiden jääajan tarve lisääntyy kilpailusarjojen taitovaatimusten kasvaessa. Seuran tavoitteena on saada useampi SM-sarjojen luistelijoita, jolloin lisäjääntarvetta on entisestään. Harrasteluistelijoiden osallistuminen myös kilpailuihin edellyttää ohjelmien vaatimien taitojen omaksumiseen nykyistä enemmän harjoittelua ja jääaikaa. Jääajan käyttö ryhmien kesken tehdään mahdollisimman tehokkaaksi.

15 15 Jäähallivuorojen lisäksi hyödynnetään tekojäävuoroja, jos se on mahdollista kauden aikana. Aikuisluistelu ja alkeisluistelutunnit järjestetään ensisijaisesti tekojäällä. Oheisharjoittelupaikkoina käytetään jäähallin yhteydessä olevaa painisalia, koulujen saleja sekä kuntosalia. Baletti- ja tanssitunnit ostetaan tarvittaessa ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta. Luistelijan taidot ja osaaminen sekä tavoitteet määrittelevät ryhmän. Ryhmästä toiseen siirtymisestä keskustellaan aina luistelijan ja vanhempien kanssa. Keväällä kauden päättyessä (huhtikuussa) mietitään kunkin luistelijan kohdalla seuraavan kauden ryhmä yhdessä ohjaajan /valmentajan kanssa.

16 16 Eteneminen ryhmästä toiseen: SHOW-RYHMÄ PINKUT GECKOT PUPUT LEPPIKSET JÄÄKARHUT TENAVAT LUISTELUKOULU KOPPIKSET Aikuisluistelu Seurassamme on käytössä apuohjaajajärjestelmä. Ohjaajat/valmentajat sopivat keskenään, milloin jäällä tarvitaan apuohjaajaa. Tätä voidaan hyödyntää esim. silloin, kun joku luistelija / jotkut luistelijat tarvitsevat henkilökohtaisempaa ohjausta. Apuohjaaja tekee harjoitteita muun ryhmän kanssa, kun vastuuvalmentaja ohjaa yksittäistä luistelijaa. Valmentaja ilmoittaa tarpeesta ja henkilöistä, jotka ohjausta saavat valmennusvastaavalle. Kilpailevien luistelijoiden on mahdollista sopia yksityistunneista oman ohjaajansa/valmentajansa kanssa. Yksityistunnit ajoitetaan seuran jääaikojen ulkopuolelle. Näitä aikoja voi tiedustella ohjaajalta/valmentajalta tai katsoa jäähallin vuorolistasta ilmoitustaululta. Seura perii luistelijalta erillisen korvauksen ja suorittaa valmentajalle korvauksen lisätyöstä Kausimaksut Kausimaksut määräytyvät harjoituskertojen, ryhmäkoon ja valmennuskulujen mukaan. Kausimaksu sisältää jää- ja oheisharjoittelun. Kausimaksussa huomioidaan etukäteen tiedossa olevat harjoituskertojen peruutukset esim. jääkiekkoturnausten takia.

17 17 Johtokunta määrittelee kausimaksut ja tiedottaa niistä jäsenille. Syyskauden kausimaksu määritellään elokuussa ja kevätkauden joulukuussa. Luistelija sitoutuu kausimaksujen suorittamiseen kauden loppuun asti ( ja ) Kausimaksun voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Kausimaksusta saa hyvitystä lääkärintodistusta vastaan, mikäli joutuu loukkaantumisen tai sairastumisen takia olemaan harjoituksista pois väh. kaksi viikkoa. Luistelijan poissaoloja harjoituksista ei pääsääntöisesti korvata Tiedotus Seuran nettisivut Jäsenille sähköpostitiedotteita, akuutit asiat tekstiviesteillä. Seuran ilmoitustaulu on jäähallilla, ja se pidetään ajan tasalla. Kilpailuista ja tapahtumista tehdään lehtijuttuja paikallislehtiin tai pyydetään paikalle toimittaja. Seuran toiminnasta laaditaan lehdistölle myös ennakkopuffeja. Näytösten käsiohjelmissa kerrotaan seuran toiminnasta Yhteistyö ohjaajien ja valmentajien kanssa Ohjaajat ja valmentajat tukevat kaikella toiminnallaan seuran tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyö luistelijan ja vanhempien kanssa on tärkeässä asemassa. Jos/kun ohjaajalla tai valmentajalla on tarve keskustella luistelijan vanhempien kanssa tai päinvastoin, sovitaan keskusteluaika, johon tarvittaessa osallistuu seuran johtokunnan edustaja. Vanhemmat voivat varata ajan suoraan valmentajalta. Harjoitusaikoja ei käytetä neuvotteluihin tai keskusteluihin 5.5. Kilpailuihin osallistuminen Taitoluistelussa on monia eri kilpailusarjavaihtoehtoja eri-ikäisille lapsille. Ohjaaja/valmentaja päättää, missä vaiheessa lapsi on valmis kilpailemaan. Aloitteleville kilpailijoille etsitään ensimmäinen musiikki ja tehdään kilpailuohjelma yhdessä valmentajan/ohjaajan kanssa. Seuraavasta musiikin etsinnästä vastaa luistelija. Valmentajalta/ohjaajalta voi pyytää apua. Seuramme noudattaa Suomen Taitoluisteluliiton ja Hämeen alueen kilpailusääntöjä, joihin voi tutustua liiton nettisivuilla ja Hämeen alueen kotisivuilla Luistelijan kilpailusarjasta ja siirtymisestä ylempään sarjaan päättää valmentaja keskusteltuaan asiasta luistelijan/luistelijan vanhempien kanssa. Luistelijat ilmoitetaan kisoihin valmentajan ehdotuksen mukaisesti.

18 18 Kilpailuun ilmoittamisen hoitaa kootusti seuran kilpailuyhteyshenkilö, joka toimittaa tiedon tulevasta kilpailusta luistelijoille ja/tai hänen vanhemmilleen sähköpostilistalla. Vanhemmat ilmoittavat osallistuuko luistelija kilpailuun. Peruuttamiset hoidetaan keskitetysti myös yhteyshenkilön kautta. Sairastapauksissa toimitetaan lääkärintodistus. Kilpailuihin on aina ilmoittautumis-/osallistumismaksu. RTL maksaa sen järjestävälle seuralle ja laskuttaa sen sitten luistelijalta etukäteen. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää myös Suomen Taitoluisteluliiton lisenssin tai kilpailuluvan hankintaa. Tästä seura tiedottaa tarkemmin kaikkia kilpailuihin osallistuvia luistelijoita. Seuran nettisivuilla on linkki lisenssin hankintaan. Tarkemmat kilpailuihin osallistumisohjeet ovat seuran nettisivuilla. Ne myös jaetaan kaikille kilpailun aloittaville luistelijoille. Seuralla on seura-asut, joita luistelijat käyttävät aina edustaessaan seuraa kilpailuissa Seuran linja päihteisiin ja antidoping Seuramme kannustaa kaikkia osallistujia päihteettömyyteen. Harjoituksissa, kilpailuissa, leireillä, näytöksissä ja muissa seuran tapahtumissa kaikenlainen päihteiden (tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet) käyttö ja niiden hallussapito on luistelijoilta ehdottomasti kielletty. Tupakoivia aikuisia pyydetään noudattamaan tupakkalain määräyksiä ja eri tilojen osoittamia tupakointipaikkoja. Ohjaajat/valmentajat ovat esimerkkeinä, eivätkä tupakoi olleessaan työtehtävissä. Mikäli päihtyneenä esiintymistä tai päihteiden hallussapitoa havaitaan alaikäisillä, siitä ilmoitetaan heti kotiin ja vanhemmat hakevat henkilön välittömästi pois seuran tilaisuudesta. Asia käsitellään luistelijan ja vanhempien kanssa sekä johtokunnassa. Mikäli täysi-ikäinen luistelija on seuran toiminnassa päihtyneenä tai hänellä on hallussa päihteitä, hänet pyydetään kuultavaksi johtokuntaan. Hänelle annetaan kirjallinen varoitus ja voidaan tarvittaessa kieltää osallistuminen seuran toimintaan määräajaksi. Päihteistä keskustellaan aina syksyisin pelisääntökeskustelujen yhteydessä. Seura toimii puhtaan urheilun puolesta. Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) vahvistamaa antidopingsäännöstöä, ja Kansainvälisen Luisteluliiton (ISU) laatimia antidoping-säännöksiä.

19 Vanhempien rooli seuratoiminnassa Vanhemmat ovat seuratoiminnan tärkeimpiä tukijoita ja heillä on mahdollisuus osallistua moniin asioihin seuran toiminnassa. Vanhemmilla on ohjaajien/valmentajien ohella vastuu luistelijoiden innostuksen säilyttämisessä. Kunkin ryhmän kauden aloituspalavereissa vanhemmista valitaan ryhmävastaava, jonka tehtävänä on tiedottaminen ryhmän sisällä (vanhempien, ohjaajien/valmentajien kesken) välittää ryhmän kuulumiset johtokunnalle näytös- ja kahviovuorojen vastuiden jakaminen ja huolehtiminen ryhmän sisällä Seuran toiminnan yhtenä edellytyksenä on jäsenten osallistuminen talkootyöhön. Tästä keskustellaan vanhempainpalavereissa ja vanhempia pyritään saamaan mahdollisimman paljon mukaan. Periaatteita: Pienikin apu on tarpeen: mieti, mikä voisi olla sinun panoksesi. Mitä useampi talkoolainen saadaan liikkeelle, sen parempi seuran kannalta. Muutama ihminen ei ehdi kaikkea hoitaa ja siitä kärsii laatu. Jokaisella tapahtumalla tai kilpailulla on vastuuhenkilö, joka tietää, mitä talkootehtäviä on tarjolla ja jolta voi aina kysyä apua. Tapahtumiin ja kilpailuihin tehdään aina tehtävälista ja aikataulutus etukäteen. Listasta näkee mitä tehtäviä on tarjolla ja mihin aikaan. Kukin varaa itselleen sopivan vuoron/tehtävän. Lista on nähtävillä seuran ilmoitustaululla jäähallilla ja siitä tiedotetaan myös sähköpostilla. Ota selvää etukäteen, mitä tehtävä tarkoittaa ja mitä se edellyttää. Ole ajoissa paikalla ja jos esim. sairastut niin hanki sijainen tai ilmoita hyvissä ajoin kilpailun tai tapahtuman vastuuhenkilölle. Jos talkootyö ei sinulle juuri tällä kertaa sovi, niin toivottavasti sitten ensi kerralla. Lasten ja nuorten urheilussa pätevät 5 K:n periaatteet: kannusta kasvata kouluta kuljeta kustanna

20 Palkitsemisjärjestelmä Luistelijoille annetaan kannustuspalkintoja mm. hyvistä suorituksista ja ahkerasta harjoittelusta sekä osallistumisesta seuratoimintaan. Johtokunta antaa kiitosta kaikille seuratoimintaan osallistuville. Tämä voi tapahtua henkilökohtaisesti tai esimerkiksi nettisivujen välityksellä. Joulu- ja kevätnäytöksessä palkitaan ohjaajat/valmentajat sekä ahkerimmat talkoolaiset johtokunnan päättämällä tavalla. Entisiä luistelijoita, jotka antavat työpanoksensa kilpailuissa, tapahtumissa tai näytöksissä voidaan palkita myös stipendillä, jonka suuruuden määrää johtokunta Ristiriitatilanteiden ratkaisu Mikäli seuran sisällä muodostuu ristiriitatilanteita, niistä kannattaa heti keskustella eikä jättää hautumaan, jolloin asioilla on usein taipumus pahentua. Asia pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan aina ensin asianosaisten kesken ottamalla ongelma rohkeasti puheeksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asia ei ratkea, niin asianomaisen tulee ottaa yhteyttä seuran puheenjohtajaan, joka kutsuu tarvittaessa koolle ongelmanratkaisuelimen. Tähän kuuluvat ristiriitatilanteen selvittämiseen tarvittavat henkilöt, esim, ohjaaja/valmentaja, yksi johtokunnan jäsen ja vanhempi/luistelija Toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin Kiekko-Nikkareiden kanssa toteutetaan syksyisin 10 kerran luistelukoulupaketti. Seurastamme valitaan yksi edustaja Hämeen alueen työryhmään, jonka tavoitteena on kehittää alueen taitoluistelun kilpailutoimintaa, koulutusta ja luisteluharrastusta. Yrityksille tarjotaan yhteistyösopimuksia esim. näytöslippuina, mainostilana, työpalveluksina tai varustehankintoina. Näistä tehdään aina kirjalliset sopimukset, joita molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan. Mahdollisia yrityksiä yhteistyösopimusten tekemiseen voi etsiä kuka tahansa seuran aikuinen jäsen tai luistelijan vanhempi. Yhteistyökumppanin löydyttyä, on otettava yhteyttä seuran puheenjohtajaan jatkoneuvotteluja varten. Kaikki yrityssopimuksista saatu tuotto tulee seuran yhteiseen käyttöön.

21 21

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma C-SM

Toimintasuunnitelma C-SM Toimintasuunnitelma C-SM 2016-2017 Valmennus Vastuuvalmentaja: Antti Heiskanen Valmentaja: Ville Kautiainen Mv-valmentaja: Ari Luostarinen Toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Arto Saarinen Huoltaja: Miska

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30 INFOTILAISUUS Moision koulun ruokala 24.5.2016 klo 18.30 Illan aiheita Uplakers Taitoluistelun toiminta-ajatus seuratoiminnassa ja valmennuksessa Luistelijan polku Uplakers Taitoluistelussa Varainhankinta

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista:

Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista: Sivu 1 / 6 13.5.2012 Kausi 2016-2017 Hei luistelijat ja luisteluvanhemmat! Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista: TASOT Tulevalla kaudella VLK:n luistelijat luistelevat

Lisätiedot

YL vanhempainilta

YL vanhempainilta YL vanhempainilta 6.5.2013 Tervetulosanat, Tiina Taponen Esittelyt Puheenjohtaja Valmentajat Yksinluistelun taustavoimia (varustepörssi, koulutuspäällikkö, jaoston jäsenet, yksinluisteluvastaava jne) Vanhempien

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

K1E ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

K1E ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1E ryhmä 2016-2017 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1E Valmennus: Sisällön suunnittelu ja valmennus päätoimisen valmentajan toimesta, ryhmäopetus yhdessä K1S tai K1A+K1K ryhmän kanssa. K1E luistelijat kilpailevat

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus Toimintalinja 2013 2 Sisältö TOIMINTALINJA... 3 1. VISIO... 3 1.1. Vision toteuttaminen... 3 2. EETTISET LINJAUKSET... 3 2.1. Eettisten linjausten toteutus... 3 3. SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1. Terveellisiin

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO VG-62 JALKAPALLOJAOSTO 2016 VASTUUALUEINEEN Petteri Kari, puheenjohtaja Mika Kalpamaa, rahastonhoitaja Tommi Tammero, valmennuksen koordinaattori Sami Kolehmainen,

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

Yleisiä sääntömuutoksia, osa 1 voimaan kaudesta lähtien

Yleisiä sääntömuutoksia, osa 1 voimaan kaudesta lähtien Tähän dokumenttiin on kerätty muutamia yleisiä sääntömuutoksia, jotka tulevat voimaan 2016-2017 lähtien. Joissain kohdissa on viittaukset Sääntökirjaan 23 korostettu ja niiden paikkansa pitävyydet tarkistetaan

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS

KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS 1 Ohjaajan muistilista Ohjaajana toimiminen -Tulen ajoissa paikalle ja lähden viimeisenä. -Tervehdin lapsia harjoitukseen tultaessa ja kotiin lähtiessä. -Hankin tunnille sijaisen

Lisätiedot

Toiminnan arviointi Tikkurilan Taitoluisteluklubissa. Yhteenveto seurakyselyiden tuloksista vuosina 2012 ja 2014

Toiminnan arviointi Tikkurilan Taitoluisteluklubissa. Yhteenveto seurakyselyiden tuloksista vuosina 2012 ja 2014 Toiminnan arviointi Tikkurilan Taitoluisteluklubissa Yhteenveto seurakyselyiden tuloksista vuosina 2012 ja 2014 Lukujen tulkinnasta Yritysmaailmassa noudatetaan yleisesti vastaavaa 1-5 arviointiasteikkoa

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A Päivitetty 30.9.2010 SISÄLLYS 1 A-VOLLEYN ESITTELY... 1 2 A-VOLLEYN TOIMINTA-AJATUS ELI VISIO... 1 3 A-VOLLEYN LINJAUKSET... 1 4 TAVOITTEET... 1 4.1 Kasvatukselliset tavoitteet...

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Rastivarsat ry Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80-luvun alkupuolelta asti Vuoden suunnistusseura Suomessa 2008 Sinettiseura

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Kisakallio Toimintasuunnitelma 2012 A. NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALA Kilpailutapahtumien monipuolistaminen Taitokisat Show Your Skills Harjoittelukulttuurin kehittäminen seuroissa Yksilön valmentaminen joukkueurheilussa

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Lasten valmennuskoulutus uudistuu

Lasten valmennuskoulutus uudistuu Lasten valmennuskoulutus uudistuu E taso päivittyi 2013 selviytymispaketti Luo innostava ja turvallinen ilmapiiri Kannusta omaehtoiseen harjoitteluun Pelaa paljon harjoituksissa (pelin kautta oppiminen

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOKSET YKSINLUISTELU KAUDESTA LÄHTIEN

SÄÄNTÖMUUTOKSET YKSINLUISTELU KAUDESTA LÄHTIEN SÄÄNTÖMUUTOKSET YKSINLUISTELU KAUDESTA 2008-2009 LÄHTIEN YKSIN- JA PARILUISTELU SEKÄ JÄÄTANSSI SM-SENIORIT JA JUNIORIT (Sääntökirjan 19 kohdat 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.3, 8.3.1 ja 8.3.2) Lyhyt- ja vapaaohjelma

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Koovee ry Painijaosto OHJEITA PAINIKOULULAISILLE SEKÄ HEIDÄN VANHEMMILLEEN / HUOLTAJILLEEN 2016 KEVÄT

Koovee ry Painijaosto OHJEITA PAINIKOULULAISILLE SEKÄ HEIDÄN VANHEMMILLEEN / HUOLTAJILLEEN 2016 KEVÄT Koovee ry Painijaosto OHJEITA PAINIKOULULAISILLE SEKÄ HEIDÄN VANHEMMILLEEN / HUOLTAJILLEEN 2016 KEVÄT 1 Tervetuloa mukaan Kooveen perinteikkään painiseuran toimintaan. Painikoulussa otetaan ensiaskeleet

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS

TOIMINTALINJAUS KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2016-2020 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston arvot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 6 Ydintoiminnot...

Lisätiedot

Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016

Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016 Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016 Sisältö 1 Seurakisa lyhyesti... 3 2 Seurakisan periaatteet... 3 3 Vinkkejä toteutukseen... 3 4 Valtakunnallinen Seurakisat - ketju... 5 5 Tukimateriaali...

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Taitoluistelun harrastus- ja kilpailusarjat

Taitoluistelun harrastus- ja kilpailusarjat Taitoluistelun harrastus- ja kilpailusarjat Harrastajat/ kans. sarjat Aikuisten (muodostelma-,) yksinluistelu ja jäätanssikilpailut Taitajat (yl) ei ikärajaa, kilpailevat seura- ja aluetasolla Minit (yl)

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Vanhempaininfo

Vanhempaininfo Vanhempaininfo 4.2.2017 Taitoluistelu Yksinluistelu Jäätanssi Pariluistelu Muodostelmaluistelu Muodostelmaluistelu Vaikea ja monipuolinen taito- ja joukkuelaji Kuviot Otteessa ja yksin luisteleminen Perusluistelu,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - D tytöt - c-tytöt - D-pojat - d-pojat - c-pojat - D-pojat - f-tytöt - d-pojat - f-tytöt - D-tytöt

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A Päivitetty 13.1.2011 SISÄLLYS 1 A-VOLLEYN ESITTELY... 1 2 A-VOLLEYN TOIMINTA-AJATUS ELI VISIO... 1 3 A-VOLLEYN LINJAUKSET... 1 4 TAVOITTEET... 1 4.1 Kasvatukselliset

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot