RIIHIMÄEN TAITOLUISTELIJAT RY. TOIMINTALINJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN TAITOLUISTELIJAT RY. TOIMINTALINJA"

Transkriptio

1 1 RIIHIMÄEN TAITOLUISTELIJAT RY. TOIMINTALINJA

2 2 TOIMINTALINJAN SISÄLTÖ Toimintalinjan sisältö Seuran toiminta-ajatus Seuran visio 3 3. Seuran hallinto, toimihenkilöt ja työntekijät Johtokunta Toimihenkilöiden tehtävät Ohjaajat ja valmentajat Seuratoiminnan tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Viihtyminen ja ilmapiiri Eettiset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet Toimintatapoja Ryhmien muodostaminen ja harjoittelun määrä Kausimaksut Tiedotus Yhteistyö ohjaajien ja valmentajien kanssa Kilpailuihin osallistuminen Seuran linja päihteisiin ja antidoping Vanhempien rooli seuratoiminnassa Palkitsemisjärjestelmä Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen Toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin...19

3 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS Taitoluistelu on harrastus, jossa urheilullisuus, kauneus, vauhti ja voima yhdistyvät. Riihimäen Taitoluistelijat ry. (RTL) on Suomen Taitoluisteluliiton (STLL) ja Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun (ESLU) jäsenseura, joka perustettiin vuonna Yksinluistelua Riihimäellä harrastaa laaja joukko lapsia, nuoria ja aikuisia. Jäseniä tulee myös niistä naapurikunnista, joissa ei ole jäähallia. Seuran jäsenmäärä on vakiintunut ja luistelijoita on noin 100 ja aikuisjäseniä saman verran. Seuramme tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia kaiken ikäisille kilpa-, harrastaja-, luistelukouluja aikuisryhmässä. Luistelijoille tarjotaan sopivantasoinen ryhmä oman osaamisen, kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Seuran tavoitteena on luoda liikunnan ja osallistumisen iloa sekä hyviä ystävyyssuhteita, tarjota ammattitaitoista valmennusta ja ohjausta sekä kannustaa lapsia ja nuoria terveisiin elämäntapoihin ja antoisaan harrastukseen mahdollisimman pitkäksi aikaa. RTL:ssa voi pyrkiä huippuluistelijaksi, kehittyä harrasteluistelijana tai luistella hyvän harrastuksen parissa muuten vain tavoitteena vaikkapa seuran kuuluisat näytökset, jotka keräävät joulu- ja huhtikuussa jäähallin täpötäyteen. RTL kouluttaa omista luistelijoistaan luistelukouluohjaajia ja taitoluisteluvalmentajia sekä taitoluistelutuomaristoa. Seuran aikuisjäsenille on tarjolla lajiin ja yhdistystoimintaan liittyviä koulutuksia. 2. SEURAN VISIO Seuramme tarjoaa harrastus- ja kilpailumahdollisuuden eri-ikäisille ja tasoisille luistelijoille. Ohjaus ja valmennus ovat laadukasta ja luistelijoiden kehitystason huomioonottavaa. Seurasta ja lajista on tehty niin houkuttelevia, että luistelijat jatkavat mahdollisimman pitkään ja saamme jatkuvasti lisää uusia harrastajia. Seurassamme on runsaasti innokkaita luistelijoita aloittelijoista aikuisiin ja harrastajista SMtasolla kilpaileviin. Seurassamme vallitsee hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Riemua Taitoa Luistelua

4 4 3. SEURAN HALLINTO, TOIMIHENKILÖT JA TYÖNTEKIJÄT 3.1. Johtokunta RTL:n toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu toimintavuodeksi ( ) valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi johtokunta valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous on helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kutsut julkaistaan seuran nettisivuilla, ilmoitustaululla ja sähköpostitiedotteena jäsenille väh. 14 päivää ennen kokousta. Johtokunnan käsiteltäviksi haluttavat asiat on toimitettava viikkoa ennen johtokunnan kokousta seuran sähköpostiosoitteeseen. Kokouspäivät ilmoitetaan seuran nettisivuilla. Johtokunnan uudet jäsenet valitaan kevätkokouksessa. Johtokuntaan pyritään saamaan mahdollisimman laaja edustus eri luisteluryhmistä. Johtokuntatyöskentelyyn ovat kaikki vanhemmat tervetulleita. Uusia ideoita ja innokkuutta tehdä vapaaehtoistyötä seuran hyväksi kaivataan aina! 3.2. Toimihenkilöiden tehtävät Johtokunta nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta vuosittain seuran toimihenkilöt, jotka työskentelevät johtokunnan antamien suuntaviivojen mukaan ja valvonnan alaisina. Toimihenkilöiden avulla on tavoitteena jakaa erilaisia vastuita useammille henkilöille ja näin saada seuran toiminnasta laadukkaampaa. Toimihenkilöt työskentelevät vapaaehtoisina. Seuraavassa RTL:n toimihenkilöiden tehtävät: Puheenjohtaja: johtokunnan kokoukset ohjaajien/valmentajien kehityskeskustelut yhdessä sihteerin tunti- ja vuosisuunnitelmien teon seuranta yhdessä sinettivastaavan kanssa tasapuolisuuden seuranta uusien ohjaajien/valmentajien rekrytointi uusien ohjaajien/valmentajien perehdyttäminen yhdessä päävalmentajan puheenjohtajan ollessa estynyt, hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja

5 5 Sihteeri: avustusanomukset johtokunnan kokousten pöytäkirjat / muistiot vuosikokouspaperit hyvinvointi- yms. kyselyt luistelijoille ja vanhemmille sähköpostitiedotteiden laadinta / lähettäminen kehityskeskustelut yhdessä pj:n kanssa työtodistusten teko jäsenrekisterin ylläpito Rahastonhoitaja vastaava: yhteistyö tilitoimiston kanssa palkka-asiat, matkalaskut ohjaajien ja valmentajien tuntilistat kausimaksujen laskenta ryhmittäin kaupungin jääanomukset (harjoitukset, kisat, lisäjäät, oheispaikat, muut paikkakunnat) vakuutusasiat laskuttaa luistelijoiden kausimaksut ja tarkistaa niiden maksamisen laskujen tarkistus tiliotteen ja maksusuoritusten tarkistus seuralle tulleiden laskujen maksaminen Luistelukouluvastaava: luistelukoulun sisältöjen suunnittelu ohjaajapalaverit Kiekko-Nikkareiden kanssa sekä ennen jokaista luistelukoulukertaa vastuuohjaajana luistelukoulussa toimiminen Sinettivastaava: pelisääntökeskustelut sinettiin liittyvä informaatio + tiedottaminen kehittää ja valvoo sinettitoimintaa tuntisuunnitelmien läpikäynti yhdessä pj:n kanssa

6 6 Nettivastaava + projektihenkilö: kilpailukutsut + tulokset nettiin seuran kotisivujen kehittäminen kotisivuston päivittäminen projektien talkoomestari (mm. näytökset) Kilpailuyhteyshenkilö: toimittaa kilpailukutsut valmentajille, valmennusvastaavalle, vanhemmille toimittaa kilpailuilmoittautumiset + elementtilomakkeet kutsuvalle seuralle yhteyshenkilö muihin seuroihin kilpailuasioissa Kahviovastaava: hankinnat kahvioon eri tapahtumissa vastuussa kahvion pyöritykseen liityvistä asioista kahvion työvuorojen jakaminen Ensiapuvastaava: päivittää / tarkistaa / ylläpitää ensiapulaukun sisällön, ensiapulaukkua säilytetään jäähallilla RTL:n toimistokopissa. kilpailuissa ea-henkilönä tai estyneenä varahenkilön hankinta tiedottaa ohjaajia/valmentajia ensiapukoulutuksista ja ensiaputaitojen ylläpitämisestä

7 Ohjaajat ja valmentajat Ohjaajat ja valmentajat ovat ainoita seuralta palkkaa saavia henkilöitä. Keväällä johtokunta kartoittaa ohjaaja-/valmentajatilanteen. Puheenjohtaja aloittaa uusien rekrytoinnin tarvittaessa välittömästi. Entisiä luistelijoita koulutetaan ohjaustehtäviin ja sitoutetaan seuratoiminnan muihinkin tehtäviin. Ohjaajien yleiskoulutuksesta sekä virike- ja täydennyskoulutuksesta alueella vastaa Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu (ESLU) sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU). Koulutuksista saa tietopaketin ohjauksen ja valmennuksen perusasioista. Koulutukset toimivat startti-, tuki- ja täydennyskoulutuksina lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Lajikohtaisesta tasokoulutuksesta vastaa Suomen Taitoluisteluliitto (STLL) yhdessä Vierumäen urheiluopiston kanssa. Ohjaajat ja valmentajat aloittavat opiskelun koulutusjärjestelmän I- tasolta luistelun ohjauksen peruskurssilta. Ohjaajat opiskelevat lisää suositusten ja oman kiinnostuksensa sekä koulutustarpeensa mukaisesti tasoilta I III, jonka jälkeen on vielä mahdollisuus suorittaa ammatillisia opintoja (valmentajan ammattitutkinto tai valmentajan erikoisammattitutkinto). Ohjaajien ja valmentajien tehtävät: ohjaaminen ja valmentaminen sekä jäällä että oheisharjoituksissa osallistuminen kauden aikataulusuunnitteluun kilpailuosallistumiset: ketkä luistelijoista ovat valmiita osallistumaan kausisuunnitelmien laadinta + palautus ohjaaja-/valmentajapalavereihin osallistuminen tuntilistat ja matkalaskut ajallaan palkanlaskentavastaavalle yhteistyö/keskustelut luistelijoiden/vanhempien kanssa itsensä kehittäminen niin valmentajana kuin esikuvana ohjaajien ja valmentajien keskinäinen yhteistyö koulutustarpeiden esittäminen johtokunnalle, johtokunta hoitaa ilmoittautumiset koulutuksiin Valmentajista on nimetty yksi hoitamaan päävalmentajan tehtävää. Hänen tehtäviinsä kuuluu yllämainittujen lisäksi: seuran koko ohjaus- ja valmennustoiminnan tunteminen ja kehittämisestä vastaaminen tulostavoitteiden luominen ja saavuttaminen yhteistyössä muiden valmentajien ja ohjaajien kanssa ohjaajien tukeminen ryhmänsä asioissa

8 8 Kaikki valmentajat ja ohjaajat osallistuvat n. kerran kuukaudessa valmentajapalavereihin yhdessä valmennusvastaavan ja johtokunnan edustajan kanssa. Palavereissa käsiteltäviä asioita: valmennusryhmien kausisuunnitelmien sekä tavoitteiden läpikäynti ja seuranta kilpailuasioiden läpikäynti (sarjat, säännöt, kilpailukalenteri ym.) valmennusryhmien testikäytännön suunnittelu, toteutus ja seuranta luistelijoiden harjoitusryhmät toimenpiteet drop-outien estämiseksi uusien luistelijoiden saanti seuraan ohjaajien keskinäinen tukeminen ja avustaminen sijaisuudet näytösten ja muiden tapahtumien suunnittelu sinettiasioiden läpikäynti: pelisääntökeskustelut yms. muut ajankohtaiset asiat Johtokunnan, toimihenkilöiden ja ohjaajien/valmentajien yhteystiedot ovat seuran kotisivuilla ja jäähallin ilmoitustaululla.

9 9 4. SEURATOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Kasvatukselliset tavoitteet Luistelun harrastaminen on lapsen ja nuoren oma juttu. Seura tarjoaa luistelijoille kasvuympäristön perheen, koulun, kaverien ja muiden harrastusten rinnalla. Seuratoiminta kiinnittää mukanaolijat ympäröivään yhteisöön ja luo pohjaa sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Seura on hyvä paikka kasvaa. Jokainen seuran toimintaan osallistuva tuntee olevansa tervetullut seuran harjoituksiin ja tapahtumiin. Seuran kasvatuksellisia tavoitteita ovat - yleiset käytöstavat - itsetunnon ja tunteiden käsittelytaitojen edistäminen - sosiaalisten taitojen edistäminen - vastuunoton kehittäminen - terveiden elämäntapojen edistäminen - koulunkäynnin merkityksen korostaminen Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus valita joko harrastemainen luisteluharrastus tai tavoitteellinen kilpaurheilu. Heillä on mahdollisuus osallistua kilpailuihin, näytöksiin, ohjaus- ja seuratoimintaan sekä muihin tapahtumiin. Näissä tilanteissa lapsi ja nuori kokee erilaisia tunnetiloja ja opettelee käsittelemään niitä vanhempien sekä seuratoimijoiden tukemana. Kaikille ryhmille pidetään kauden alussa luistelija- ja vanhempainpalaveri, jossa käydään läpi seuratoimintaan liittyviä asioita, esitellään seuran toimintaa ja kerrotaan tulevista tapahtumista. Huomioon otetaan luistelijoiden ja vanhempien toiveita. Ryhmän luistelijat sekä vanhemmat tekevät pelisäännöt. Ohjaajat/valmentajat ottavat luistelijat vastaan myönteisesti jokaiselle harjoituskerralle. He ovat kiinnostuneita lasten kuulumisista. Myös koulunkäynti, kaverit ja muut harrastukset huomioidaan lasten kanssa keskusteltaessa. Luistelijoita koulutetaan eri tehtäviin esim. kilpailuissa. Heille annetaan pieniä vastuualueita myös jää- ja oheisharjoittelun ulkopuolelta, jolloin jokainen kokee olevansa omalta osaltaan vastuussa seuratoiminnan yleisestä kehittämisestä. Näin myös luistelijoiden taidot karttuvat ja he saavat onnistumisen kokemuksia myös jään ulkopuolella Urheilulliset tavoitteet Harjoittelu on laadukasta ja monipuolista. Kaikille ryhmille luistelukoulua lukuun ottamatta tarjotaan jääharjoittelun lisäksi oheisharjoittelua, joka sisältää taitoluistelua tukevia harjoitteita, tanssia, venyttelyä ja lihashuoltoa.

10 10 Ohjaajia ja valmentajia koulutetaan. Ohjaajat ja valmentajat etsivät itse aktiivisesti sopivaa koulutusta ja esittelevät ne johtokunnalle. Ohjaajat ja valmentajat tekevät omille ryhmilleen kausisuunnitelmat, joissa on ryhmän tavoitteet kullekin harjoittelukaudelle sekä harjoitustuntien toteutussuunnitelmat. Suunnitelmia seuraavat puheenjohtaja ja johtokunnan määräämä henkilö. Kausisuunnitelmat käydään läpi myös vanhempainpalavereissa sekä kehityskeskusteluissa luistelijoiden kanssa. Kauden jälkeen ohjaaja/valmentaja arvioi sekä ryhmän että omien tavoitteiden toteutumista. Tämä tapahtuu kehityskeskustelussa, johon osallistuu ohjaaja/valmentaja, sihteeri sekä seuran puheenjohtaja tai muu johtokunnan jäsen. Tässä tarkistetaan myös kilpailullisten tavoitteiden toteutuminen. Johtokunta pitää ohjaajien ja valmentajien kanssa säännöllisesti palavereita, joissa käydään käytännön asioiden lisäksi keskustelua myös harjoittelun laadusta ja monipuolisuudesta sekä suunnitellaan jää- ja oheisharjoitteluvuorojen toimivuutta. Ohjaajat ja valmentajat ottavat vastaan luistelijoilta sekä vanhemmilta suullista palautetta harjoittelusta koko kauden ajan. Johtokunnan jäsenet käyvät seuraamassa harjoitustunteja. Ohjaajien ja valmentajien on mahdollista pyytää toisiltaan valmentaja-apua. Seura järjestää mahdollisuuksien mukaan kesällä oman kesäleirin, jota voidaan tarjota kaikille halukkaille luistelijoille, ei vain kilpailijoille. Luistelijat kehittyvät jatkuvasti ja etenevät taitojensa myötä vaativimpiin harjoitteisiin ja suorituksiin. Seuratoiminnassa otetaan huomioon lapsen ja nuoren tarpeet. Luistelijat saavat palautetta kehittymisestään. Ohjaajat/valmentajat huomioivat yksittäisen luistelijan säännöllisesti. Kilpailevien luistelijoiden ohjaajat/valmentajat pitävät omille luistelijoilleen kehityskeskustelun ainakin kerran kaudessa. Nuorempien luistelijoiden keskusteluissa ovat myös vanhemmat mukana, vanhempien luistelijoiden kanssa vanhemmat voivat olla mukana, mikäli niin haluavat. Harjoittelun ja liikkumisen lisäksi muistutetaan luistelijoita ja heidän vanhempiaan siitä, että monipuolinen ja riittävä ravinto on terveyden, kasvun ja kehittymisen kannalta yhtä tärkeää kuin oikein suoritettu harjoittelu, lihashuolto ja riittävä lepo Viihtyminen ja ilmapiiri Kehitämme jatkuvasti seuran toimintaa ja sen jatkuvuutta. Tavoitteena on, että seurassamme vallitsee hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Tämä edellyttää kaikkien seuran toimintaan osallistuvien panostusta. Seura tekee luistelijoille ja vanhemmille kerran kaudessa (helmi-huhtikuussa) palaute- ja tyy-

11 11 tyväisyyskyselyn, jonka tulokset käsitellään johtokunnassa ja ohjaajien/valmentajien kesken. Kyselyn pohjalta tullut palaute otetaan vakavasti ja sen edellyttämiin toimiin ryhdytään välittömästi. Positiivinen palaute hyödynnetään markkinoinnissa. Johtokunta pitää toukokuussa arviointi- ja kehittämispäivän. Seuran toiminta tarjoaa kaikille luistelijoille mahdollisimman pitkään jatkuvan uran. Nuoria kannustetaan jatkamaan luistelua. Kannustajina toimivat ohjaajat/valmentajat, valmennusvastaava sekä johtokunnan jäsenet. Liian varhaiset drop outit pyritään aina ehkäisemään. Lopettaneille luistelijoille tarjotaan aina mahdollisuuksia jatkaa seuran erilaisissa tehtävissä ja heille tarjotaan koulutusta siihen: ohjaaminen, tuomarointi (tuomarit, tekniset) erilaisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus tai kilpailutehtäviin osallistuminen. Seurassamme toimii mahdollisuuksien mukaan showryhmä, jossa luistelijat voivat jatkaa. Ryhmä toimii itsenäisesti ja heille tarjotaan yksi tunti jääaikaa viikossa tekojäällä. Ryhmä voi esiintyä esim. seuran näytöksissä tai kilpailuiden jäädytystauoilla Eettiset tavoitteet Toimintamme tuottaa elämyksiä, onnistumisen kokemuksia ja ilonhetkiä. Kannustamme kaikkia luistelijoita ja muuten seuratoimintaan osallistuvia. Ohjaajia ja valmentajia kannustetaan yhteistyöhön sekä keskenään että luistelijoiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Jokaisen luistelukauden alussa elo-syyskussa jokainen luisteluryhmä luo itselleen pelisäännöt. Samoin tekevät vanhemmat sekä ohjaajat/valmentajat. Noudatamme näitä yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Arvostamme kaikkia luistelijoita riippumatta heidän suorituksistaan tai menestymisestään kilpailuissa. Käyttäydymme asiallisesti harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus tai muu sääntökikkailu ovat ehdottomasti kiellettyjä Taloudelliset tavoitteet Kausimaksut pidetään kohtuullisina. Seurassa on aktiivista ja hyvin organisoitua talkootoimintaa, johon jokaista jäsentä kannustetaan osallistumaan omien mahdollisuuksiensa mukaan. Johtokunta kehittelee jatkuvasti uusia varainhankintakeinoja ja seuraa erilaisia avustusten hakumahdollisuuksia. Yritysyhteistyötä pyritään lisäämään ja näytöksiä markkinoidaan tehokkaasti.

12 12 Kehitämme myyntitoimintaa ja laajennamme sitä uusiin tuotteisiin. Myyntityö ja tuotteet suunnitellaan järkevästi niin, ettei siitä tule kohtuutonta rasitusta perheille Jää pyritään jakamaan mahdollisimman taloudellisesti. Kuitenkin niin, että ryhmäkohtaiset tarpeet otetaan huomioon. Luistelukoulut ja pienten luistelijoiden ryhmät markkinoidaan tehokkaasti, jotta saadaan uusia luistelijoita. Ohjaajien/valmentajien osallistuminen kilpailuihin, leireille yms. sovitaan etukäteen luistelijoiden tarpeet ja seuran taloudellinen tilanne huomioon ottaen. Rahastonhoitaja seuraa jatkuvasti kausimaksujen maksamista sekä seuran yleistä taloudellista tilannetta ja raportoi niistä johtokunnalle Yhteiskunnalliset tavoitteet Lapsia ja nuoria kannustetaan liikkumaan monipuolisesti, jolloin luodaan myös perusta myöhemmälle fyysiselle hyvinvoinnille. Luisteluharrastus innostaa elinikäiseen liikuntaan. Teemme yhteistyötä muiden urheiluseurojen kanssa lähinnä Kiekko-Nikkarit, RiVoLi ja Jäätaiturit. Johtokunta toteuttaa kannustavaa työnantajaroolia. Ohjaajat/valmentajat ymmärtävät oman vastuullisen työntekijän roolinsa. Johtokunnan jäsenillä on käsitys sekä työnantajan että työntekijän velvollisuuksista ja oikeuksista. Johtokunta pitää ohjaajien/valmentajien kanssa palavereita. Ohjaajien/valmentajien työhyvinvoinnista ja palkitsemisesta huolehditaan. Lisäksi johtokunta tukee ohjaajia/valmentajia ja laatii tarvittaessa toimintaohjeita. Vahvistamme lajin ja seuran myönteistä imagoa (sisäinen ja ulkoinen viestintä). Seuran nettisivuja päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Kilpailut ja tapahtumat hoidetaan mallikkaasti: suunnittelu ja toteutus on tehokasta ja resursointi riittävää. Tapahtumista ja kilpailuista kirjoitetaan lehtijuttuja paikallislehtiin. Omiin kilpailuihin ja näytöksiin pyydetään aina paikalle toimittajia. Pidämme hyviä suhteita yllä kaupungin liikuntatoimeen ja sen työntekijöihin sekä päättäjiin. Teemme ehdotuksia, anomuksia ja aloitteita viranomaisille ja muille yhteisöille liikunnan kehittämiseksi ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseksi. Toimimme yhteistyössä myös Taitoluisteluliiton kanssa. Hyödynnämme sieltä saatavaa koulutusta sekä materiaaleja. Sitoudumme liiton sääntöihin. Järjestämme luistelukouluja ulkojäillä naapurikuntien kentillä vuorovuosina: Launonen, Tervakoski, Ryttylä, mikäli säätilanne sen sallii. Tavoitteena on opettaa luistelutaitoja myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät asu lähellä jäähallia ja joilla ei ehkä ole mahdollisuutta muuten osallistua ohjattuun luisteluopetukseen.

13 13 5. TOIMINTATAPOJA 5.1. Ryhmien muodostaminen ja harjoittelun määrä Seurassamme on seuraavat ryhmät: LUISTELUKOULU 4-9 -vuotiaille tytöille ja pojille perusluistelutaitojen harjoittelua. Jääharjoitukset (syys-marras) 1 krt/ viikossa / 10 krt, jäähallissa. Luistelukoulussa 5 eritasoista luistelija ryhmää. Toteutetaan yhdessä Kiekko-Nikkareiden kanssa. Lisäksi järjestetään tammi-helmikuussa luistelukouluja lähialueiden ulkojäillä (säävaraus). TENAVAT (4-8 -vuotiaat luistelukoulusta siirtyvät tytöt ja pojat.) Jääharjoitukset 1-2 krt viikossa tekojäällä. Harjoitellaan ja kehitetään perusluistelutaitoja. Riihimäen jäähallin tekojäällä Peltosaaressa. Ryhmä sopii myös jääkiekkoilijoille luistelutaitojen harjoitteluun. Luistelijat jaetaan tarvittaessa taitotason mukaisiin ryhmiin joilla on omat harjoittelutavoitteet mm. perusluistelu, erilaiset liu'ut, taaksepäin luistelu, jarrutukset, käännökset - mukaan voi tulla kun osaa itsenäisesti nousta jäällä ylös. Tenaviin voi tulla uutena myös kevätkaudella eli korvaa luistelukoulun. TIIKERIT (9-12 vuotiaat harrastelijat, tytöt ja pojat.) Jääharjoitukset 1 kerran viikossa tekojäällä. Harjoitellaan ja kehitetään perusluistelutaitoja. Riihimäen jäähallin tekojäällä Peltosaaressa. Käydään läpi mm. perusluistelu, erilaiset liu'ut, taaksepäin luistelu, jarrutukset, käännökset. Ryhmän tason mukaan edetään taitoluisteluhyppyihin ja piruetteihin. AMPPARIT 4-6 vuotiaille tytöille ja pojille. Ryhmässä harjoitellaan / kehitetään monipuolisia luistelutaitoja sekä luodaan valmiuksia ja mahdollisuuksia myös kilpailemiseen tähtääville. Jääharjoitukset 2 kertaa viikossa jäähallissa (lisäksi 1 kerta tekojäällä kauden alettua) ja oheisharjoitus 1 kerta viikossa. JÄÄKARHUT 8-13 vuotiaita harrastaja luistelijoita. Kehitetään perusluistelutaitoja sekä lisähaasteita oman osaamisen mukaan. Jääharjoitus 1 krt viikossa jäähallissa ja oheisharjoitus 1 krt viikossa, lisäksi tekojääkaudella ulkojäällä 1 krt viikossa.

14 14 SALAMANTERIT 7-15 vuotiaita kilpailemisen aloittelevia taitajasarjoissa. Perustaidot jo osaava ryhmä, harjoitellaan yksöis- ja kaksoishyppyjä yms. kilpailusarjoissa vaadittavia asioita. Harjoitukset jäällä 2-3 kertaa viikossa, 2 oheista sisältäen myös tanssia. GECKOT vuotiaita kilpailevia luistelijoita. Kilpailevat luistelijat eri sarjoissa aluejunioreista taitajiin. Jääharjoitukset 3 krt ja oheisharjoitukset 2 krt viikossa sisältäen myös tanssia. Lisäksi omatoiminen kuntosali. PINKUT (K1) vuotiaita Debytantti, Noviisit, ja Juniori (SM, kansallinen, alue)sarjoissa kilpailevia luistelijoita. Jääharjoitukset 5-6 krt viikossa ja oheisharjoitukset 3 krt viikossa + baletti + omatoimiset juoksu- ja kuntosaliharjoitukset. PUPUT (K2) 7-12-vuotiaat Tintit, Minit, Silmut ja aluedebytanttisarjoissa kilpailevat luistelijat. Jääharjoitukset 4-6 krt viikossa, oheiset 2-3 krt viikossa sekä baletti. KOPPIKSET Aikuisten oma ryhmä. Jääharjoitus 1 krt vko tekojäällä ja jumppa 1 krt vko. Jäällä harjoitellaan perusluistelutaitoja ja tutustutaan taitoluisteluun. Edetään ryhmän tason mukaan haastavampiin elementteihin. SHOW Luistelu uransa lopettaneille luistelijoilla, joilla on luistelutaidot jo hallussa. Harjoitukset tekojäällä 1 krt viikossa. Ohjaus toimii luistelijoiden kesken vuorotellen. Kauden aikana tuleville uusille luistelijoille johtokunta määrittelee vastaanottavan henkilön, joka tapaa uuden luistelijan vanhempineen ennen harjoitusten alkua. Vastuuhenkilö huolehtii luistelijan ja hänen vanhempiensa perehdyttämisestä seurantoimintaan. Mukana on myös ryhmävastaava. Taitoluistelu yksilölajina on vaativa harrastus, joka vaatii paljon jääharjoittelua. Lisäksi isompien kilpaluistelijoiden harjoitellessa jäällä ei turvallisuuden vuoksi voi olla useampia ryhmiä ja/tai suuria luistelijamääriä (max 2 ryhmää, jotka hallitsevat väistämisen). Seurallamme ei ole tarpeeksi jääaikaa Riihimäen jäähallissa. Tämän takia seuran on hyödynnettävä myös naapurikuntien jäähallien vapaita aikoja, koska kilpailevien luistelijoiden jääajan tarve lisääntyy kilpailusarjojen taitovaatimusten kasvaessa. Seuran tavoitteena on saada useampi SM-sarjojen luistelijoita, jolloin lisäjääntarvetta on entisestään. Harrasteluistelijoiden osallistuminen myös kilpailuihin edellyttää ohjelmien vaatimien taitojen omaksumiseen nykyistä enemmän harjoittelua ja jääaikaa. Jääajan käyttö ryhmien kesken tehdään mahdollisimman tehokkaaksi.

15 15 Jäähallivuorojen lisäksi hyödynnetään tekojäävuoroja, jos se on mahdollista kauden aikana. Aikuisluistelu ja alkeisluistelutunnit järjestetään ensisijaisesti tekojäällä. Oheisharjoittelupaikkoina käytetään jäähallin yhteydessä olevaa painisalia, koulujen saleja sekä kuntosalia. Baletti- ja tanssitunnit ostetaan tarvittaessa ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta. Luistelijan taidot ja osaaminen sekä tavoitteet määrittelevät ryhmän. Ryhmästä toiseen siirtymisestä keskustellaan aina luistelijan ja vanhempien kanssa. Keväällä kauden päättyessä (huhtikuussa) mietitään kunkin luistelijan kohdalla seuraavan kauden ryhmä yhdessä ohjaajan /valmentajan kanssa.

16 16 Eteneminen ryhmästä toiseen: SHOW-RYHMÄ PINKUT GECKOT PUPUT LEPPIKSET JÄÄKARHUT TENAVAT LUISTELUKOULU KOPPIKSET Aikuisluistelu Seurassamme on käytössä apuohjaajajärjestelmä. Ohjaajat/valmentajat sopivat keskenään, milloin jäällä tarvitaan apuohjaajaa. Tätä voidaan hyödyntää esim. silloin, kun joku luistelija / jotkut luistelijat tarvitsevat henkilökohtaisempaa ohjausta. Apuohjaaja tekee harjoitteita muun ryhmän kanssa, kun vastuuvalmentaja ohjaa yksittäistä luistelijaa. Valmentaja ilmoittaa tarpeesta ja henkilöistä, jotka ohjausta saavat valmennusvastaavalle. Kilpailevien luistelijoiden on mahdollista sopia yksityistunneista oman ohjaajansa/valmentajansa kanssa. Yksityistunnit ajoitetaan seuran jääaikojen ulkopuolelle. Näitä aikoja voi tiedustella ohjaajalta/valmentajalta tai katsoa jäähallin vuorolistasta ilmoitustaululta. Seura perii luistelijalta erillisen korvauksen ja suorittaa valmentajalle korvauksen lisätyöstä Kausimaksut Kausimaksut määräytyvät harjoituskertojen, ryhmäkoon ja valmennuskulujen mukaan. Kausimaksu sisältää jää- ja oheisharjoittelun. Kausimaksussa huomioidaan etukäteen tiedossa olevat harjoituskertojen peruutukset esim. jääkiekkoturnausten takia.

17 17 Johtokunta määrittelee kausimaksut ja tiedottaa niistä jäsenille. Syyskauden kausimaksu määritellään elokuussa ja kevätkauden joulukuussa. Luistelija sitoutuu kausimaksujen suorittamiseen kauden loppuun asti ( ja ) Kausimaksun voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Kausimaksusta saa hyvitystä lääkärintodistusta vastaan, mikäli joutuu loukkaantumisen tai sairastumisen takia olemaan harjoituksista pois väh. kaksi viikkoa. Luistelijan poissaoloja harjoituksista ei pääsääntöisesti korvata Tiedotus Seuran nettisivut Jäsenille sähköpostitiedotteita, akuutit asiat tekstiviesteillä. Seuran ilmoitustaulu on jäähallilla, ja se pidetään ajan tasalla. Kilpailuista ja tapahtumista tehdään lehtijuttuja paikallislehtiin tai pyydetään paikalle toimittaja. Seuran toiminnasta laaditaan lehdistölle myös ennakkopuffeja. Näytösten käsiohjelmissa kerrotaan seuran toiminnasta Yhteistyö ohjaajien ja valmentajien kanssa Ohjaajat ja valmentajat tukevat kaikella toiminnallaan seuran tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyö luistelijan ja vanhempien kanssa on tärkeässä asemassa. Jos/kun ohjaajalla tai valmentajalla on tarve keskustella luistelijan vanhempien kanssa tai päinvastoin, sovitaan keskusteluaika, johon tarvittaessa osallistuu seuran johtokunnan edustaja. Vanhemmat voivat varata ajan suoraan valmentajalta. Harjoitusaikoja ei käytetä neuvotteluihin tai keskusteluihin 5.5. Kilpailuihin osallistuminen Taitoluistelussa on monia eri kilpailusarjavaihtoehtoja eri-ikäisille lapsille. Ohjaaja/valmentaja päättää, missä vaiheessa lapsi on valmis kilpailemaan. Aloitteleville kilpailijoille etsitään ensimmäinen musiikki ja tehdään kilpailuohjelma yhdessä valmentajan/ohjaajan kanssa. Seuraavasta musiikin etsinnästä vastaa luistelija. Valmentajalta/ohjaajalta voi pyytää apua. Seuramme noudattaa Suomen Taitoluisteluliiton ja Hämeen alueen kilpailusääntöjä, joihin voi tutustua liiton nettisivuilla ja Hämeen alueen kotisivuilla Luistelijan kilpailusarjasta ja siirtymisestä ylempään sarjaan päättää valmentaja keskusteltuaan asiasta luistelijan/luistelijan vanhempien kanssa. Luistelijat ilmoitetaan kisoihin valmentajan ehdotuksen mukaisesti.

18 18 Kilpailuun ilmoittamisen hoitaa kootusti seuran kilpailuyhteyshenkilö, joka toimittaa tiedon tulevasta kilpailusta luistelijoille ja/tai hänen vanhemmilleen sähköpostilistalla. Vanhemmat ilmoittavat osallistuuko luistelija kilpailuun. Peruuttamiset hoidetaan keskitetysti myös yhteyshenkilön kautta. Sairastapauksissa toimitetaan lääkärintodistus. Kilpailuihin on aina ilmoittautumis-/osallistumismaksu. RTL maksaa sen järjestävälle seuralle ja laskuttaa sen sitten luistelijalta etukäteen. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää myös Suomen Taitoluisteluliiton lisenssin tai kilpailuluvan hankintaa. Tästä seura tiedottaa tarkemmin kaikkia kilpailuihin osallistuvia luistelijoita. Seuran nettisivuilla on linkki lisenssin hankintaan. Tarkemmat kilpailuihin osallistumisohjeet ovat seuran nettisivuilla. Ne myös jaetaan kaikille kilpailun aloittaville luistelijoille. Seuralla on seura-asut, joita luistelijat käyttävät aina edustaessaan seuraa kilpailuissa Seuran linja päihteisiin ja antidoping Seuramme kannustaa kaikkia osallistujia päihteettömyyteen. Harjoituksissa, kilpailuissa, leireillä, näytöksissä ja muissa seuran tapahtumissa kaikenlainen päihteiden (tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet) käyttö ja niiden hallussapito on luistelijoilta ehdottomasti kielletty. Tupakoivia aikuisia pyydetään noudattamaan tupakkalain määräyksiä ja eri tilojen osoittamia tupakointipaikkoja. Ohjaajat/valmentajat ovat esimerkkeinä, eivätkä tupakoi olleessaan työtehtävissä. Mikäli päihtyneenä esiintymistä tai päihteiden hallussapitoa havaitaan alaikäisillä, siitä ilmoitetaan heti kotiin ja vanhemmat hakevat henkilön välittömästi pois seuran tilaisuudesta. Asia käsitellään luistelijan ja vanhempien kanssa sekä johtokunnassa. Mikäli täysi-ikäinen luistelija on seuran toiminnassa päihtyneenä tai hänellä on hallussa päihteitä, hänet pyydetään kuultavaksi johtokuntaan. Hänelle annetaan kirjallinen varoitus ja voidaan tarvittaessa kieltää osallistuminen seuran toimintaan määräajaksi. Päihteistä keskustellaan aina syksyisin pelisääntökeskustelujen yhteydessä. Seura toimii puhtaan urheilun puolesta. Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) vahvistamaa antidopingsäännöstöä, ja Kansainvälisen Luisteluliiton (ISU) laatimia antidoping-säännöksiä.

19 Vanhempien rooli seuratoiminnassa Vanhemmat ovat seuratoiminnan tärkeimpiä tukijoita ja heillä on mahdollisuus osallistua moniin asioihin seuran toiminnassa. Vanhemmilla on ohjaajien/valmentajien ohella vastuu luistelijoiden innostuksen säilyttämisessä. Kunkin ryhmän kauden aloituspalavereissa vanhemmista valitaan ryhmävastaava, jonka tehtävänä on tiedottaminen ryhmän sisällä (vanhempien, ohjaajien/valmentajien kesken) välittää ryhmän kuulumiset johtokunnalle näytös- ja kahviovuorojen vastuiden jakaminen ja huolehtiminen ryhmän sisällä Seuran toiminnan yhtenä edellytyksenä on jäsenten osallistuminen talkootyöhön. Tästä keskustellaan vanhempainpalavereissa ja vanhempia pyritään saamaan mahdollisimman paljon mukaan. Periaatteita: Pienikin apu on tarpeen: mieti, mikä voisi olla sinun panoksesi. Mitä useampi talkoolainen saadaan liikkeelle, sen parempi seuran kannalta. Muutama ihminen ei ehdi kaikkea hoitaa ja siitä kärsii laatu. Jokaisella tapahtumalla tai kilpailulla on vastuuhenkilö, joka tietää, mitä talkootehtäviä on tarjolla ja jolta voi aina kysyä apua. Tapahtumiin ja kilpailuihin tehdään aina tehtävälista ja aikataulutus etukäteen. Listasta näkee mitä tehtäviä on tarjolla ja mihin aikaan. Kukin varaa itselleen sopivan vuoron/tehtävän. Lista on nähtävillä seuran ilmoitustaululla jäähallilla ja siitä tiedotetaan myös sähköpostilla. Ota selvää etukäteen, mitä tehtävä tarkoittaa ja mitä se edellyttää. Ole ajoissa paikalla ja jos esim. sairastut niin hanki sijainen tai ilmoita hyvissä ajoin kilpailun tai tapahtuman vastuuhenkilölle. Jos talkootyö ei sinulle juuri tällä kertaa sovi, niin toivottavasti sitten ensi kerralla. Lasten ja nuorten urheilussa pätevät 5 K:n periaatteet: kannusta kasvata kouluta kuljeta kustanna

20 Palkitsemisjärjestelmä Luistelijoille annetaan kannustuspalkintoja mm. hyvistä suorituksista ja ahkerasta harjoittelusta sekä osallistumisesta seuratoimintaan. Johtokunta antaa kiitosta kaikille seuratoimintaan osallistuville. Tämä voi tapahtua henkilökohtaisesti tai esimerkiksi nettisivujen välityksellä. Joulu- ja kevätnäytöksessä palkitaan ohjaajat/valmentajat sekä ahkerimmat talkoolaiset johtokunnan päättämällä tavalla. Entisiä luistelijoita, jotka antavat työpanoksensa kilpailuissa, tapahtumissa tai näytöksissä voidaan palkita myös stipendillä, jonka suuruuden määrää johtokunta Ristiriitatilanteiden ratkaisu Mikäli seuran sisällä muodostuu ristiriitatilanteita, niistä kannattaa heti keskustella eikä jättää hautumaan, jolloin asioilla on usein taipumus pahentua. Asia pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan aina ensin asianosaisten kesken ottamalla ongelma rohkeasti puheeksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asia ei ratkea, niin asianomaisen tulee ottaa yhteyttä seuran puheenjohtajaan, joka kutsuu tarvittaessa koolle ongelmanratkaisuelimen. Tähän kuuluvat ristiriitatilanteen selvittämiseen tarvittavat henkilöt, esim, ohjaaja/valmentaja, yksi johtokunnan jäsen ja vanhempi/luistelija Toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin Kiekko-Nikkareiden kanssa toteutetaan syksyisin 10 kerran luistelukoulupaketti. Seurastamme valitaan yksi edustaja Hämeen alueen työryhmään, jonka tavoitteena on kehittää alueen taitoluistelun kilpailutoimintaa, koulutusta ja luisteluharrastusta. Yrityksille tarjotaan yhteistyösopimuksia esim. näytöslippuina, mainostilana, työpalveluksina tai varustehankintoina. Näistä tehdään aina kirjalliset sopimukset, joita molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan. Mahdollisia yrityksiä yhteistyösopimusten tekemiseen voi etsiä kuka tahansa seuran aikuinen jäsen tai luistelijan vanhempi. Yhteistyökumppanin löydyttyä, on otettava yhteyttä seuran puheenjohtajaan jatkoneuvotteluja varten. Kaikki yrityssopimuksista saatu tuotto tulee seuran yhteiseen käyttöön.

21 21

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan

Lisätiedot

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012 1 SEURAN TOIMINTALINJA Mikkelin Luistelijat ry Elokuu 2005 Päivitetty: helmikuu 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 5 II STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 6 1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET...

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 NTL Toimintalinjaus 2012-2013 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet 21.8.2014 1 Toimintamme periaatteet Nivalan Saukot ry. perustettiin kaupungintalon valtuustosalissa toukokuussa 2005. Uikkouimahallia vasta rakennettiin, kun Nivalan innokkaimmat vesiurheilun ystävät kokoontuivat

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Parkanon Kiekko ry Toimintaohje SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTA AJATUS JA VISIO... 2 2.1 VISIO 2013-2018... 2 2.2 STRATEGISET TAVOITTEET...

Parkanon Kiekko ry Toimintaohje SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTA AJATUS JA VISIO... 2 2.1 VISIO 2013-2018... 2 2.2 STRATEGISET TAVOITTEET... 0 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTA AJATUS JA VISIO... 2 2.1 VISIO 2013-2018... 2 2.2 STRATEGISET TAVOITTEET... 3 2.2.1 Urheilutoiminta... 3 2.2.2 Valmennustoiminta... 3 2.2.3 Pelaajahankinta... 4

Lisätiedot

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY.

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. 1 Seuran organisaatio ja tehtävät 1.1 Seura Helsingin Luistelijat ry (HL) on voimakkaasti kehittyvä ja uudistuva kilpaurheiluseura. Seura on perustettu

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Toimintakäsikirja 1. Johdanto 4 2. Seuratoimintamme perusteet 4 2.1. Yhdistyksen perustiedot 4 2.2. Toiminta-ajatus 4 2.3. Visio Suomen paras seura 2017

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

Laatukäsikirja 3.8.2007

Laatukäsikirja 3.8.2007 Laatukäsikirja 3.8.2007 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Se perustuu seuran toimintaa vuosina 1993-2005 ohjanneeseen EBT-tietopakettiin. Laatukäsikirjan tekeminen aloitettiin toukokuussa

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

PEREHDY HARRASTUKSEESI JOUKKUEVOIMISTELU KOTKAN KIRISSÄ

PEREHDY HARRASTUKSEESI JOUKKUEVOIMISTELU KOTKAN KIRISSÄ PEREHDY HARRASTUKSEESI JOUKKUEVOIMISTELU KOTKAN KIRISSÄ Tyttäresi harrastaa joukkuevoimistelua Kotkan Kirissä. Kotkan Kiri kuuluu Suomen Voimisteluliittoon sekä Työväen urheiluliittoon. Kotkan Kiri on

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Aluksi 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Seuramme vahvuudet sekä toimintaympäristöämme

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

Muodostelmaluistelijan käsikirja

Muodostelmaluistelijan käsikirja Muodostelmaluistelijan käsikirja Helsingin Luistelijat ry. HL:n muodostelmaluistelu Seuran organisaatio ja muodostelman toimintaohjeet Sisällysluettelo MUODOSTELMALUISTELU OSANA LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄÄ...4

Lisätiedot

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan!

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan! Ylivieskan Jääkarhut Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998 Tervetuloa Seuraan! Sisällys: Johdanto... 5 Ylivieskan Jääkarhut ry:n organisaatio... 6 Organisaatio kaavio... 7 Ylivieskan Jääkarhut

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 1.1. Naantalin Löyly ry:n Historia...4 1.2. Toiminta-alue...4 1.3. Kattojärjestöt ja jäsenyydet...5 1.4. Sidosryhmät...5 2. SEURAN

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot