Palvelukeskus Poiju VARAJÄSEN: JÄSEN:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelukeskus Poiju VARAJÄSEN: JÄSEN:"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/ KOKOUSAIKA klo 17 17:52 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Palvelukeskus Poiju JÄSEN: Timo Soinu, pj Jorkka Lehtonen, vpj Antti Talja Jenni Leppänen Katri Tuomi Miia-Riikka Päivärinta Jarmo Martinsuo Kata Vertio Kari Ahonen VARAJÄSEN: Ari Merinen Antti Torppa Juhani Palo Tarja Keskitalo Katriina Mäntylä Heli Lahdenperä Anu Vainio Leena Pylkkö Jussi Saarinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Jussi Mattila Pia Lahtinen Vilho Vuorinen Vesa Rantala Esittelijä-pöytäkirjanpitäjä Kh:n edustaja Kh:n puheenjohtaja Kunnanjohtaja ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Puheenjohtaja Timo Soinu Tarkastusaika Taivassalossa, Jenni Leppänen Paikka ja pvm Taivassalossa, Pöytäkirjanpitäjä Jussi Mattila Jarmo Martinsuo Virka-asema Toimistosihteeri Allekirjoitus Heli Koski

2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 4 SOSIAALIPALVELUIDEN OMAVALVONTASUUNNITELMAT 5 DAISY-OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTO TAIVASSALON VARHAISKASVATUKSESSA 7 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE ATERIAPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN 10 OSALLISTUMINEN VARSINAIS-SUOMEN IKÄIHMISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITOYKSIKÖN TOIMINTAAN 11 TIEDOKSI 13 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 14

3 3 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Leppänen ja Jarmo Martinsuo.

5 5 28 SOSIAALIPALVELUIDEN OMAVALVONTASUUNNITELMAT Liitteet 1-3: omavalvontasuunnitelmat Omavalvonta on työkalu, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä työssä. Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Vanhuspalvelulaissa säädettiin julkisille palvelujen tuottajille velvollisuus ottaa käyttöön omavalvonta vuoden 2015 alussa. Vastaava velvollisuus tuli yksityisille sosiaalipalveluille jo vuonna Valvira antoi tuolloin omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskevan määräyksen. Valvira on päivittänyt yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvontaa koskevan määräyksen, joka korvaa aiemman vuonna 2012 annetun määräyksen. Määräys tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Toimintayksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä ja se kertoo lukijalle, miten yksikössä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten yksikössä toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. Määräys koskee kaikkia yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa tarkoitettuja yksityisiä sosiaalipalveluja sekä vanhuspalvelulaissa tarkoitettuja kunnan tai yhteistoimintaalueen ikääntyneille tuottamia sosiaalihuollon palveluja. Taivassalon vanhuspalveluissa on laadittu omavalvontasuunnitelmat Palvelukeskus poijulle, ryhmäkodille ja Taivassalon vanhainkodille. Säädökset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) ns. vanhuspalvelulaki Sosiaalihuoltolaki ( /1301) Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011)

6 6 EHDOTUS: päättää hyväksyä liitteenä olevat omavalvontasuunnitelmat Taivassalon vanhuspalveluiden yksiköille. PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaisesti.

7 7 29 DAISY-OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTO TAIVASSALON VARHAISKASVATUKSESSA Liitteet: 4-5 tarjous, esitteet Varhaiskasvatuksessa aloitettiin viikolla 5/15 varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän Daisyn koekäyttö. Koekäyttöä jatkettiin toukokuulle Kokeilu on ollut käytössä sekä Pikkulukkarissa että Pikkupoijussa. Daisyn koekäyttö on sisältänyt mobiilisovellutuksen päiväkodin työntekijöille, esimiehelle sekä vanhemmille. Päivähoidon hallinnolle on lisäksi käytössä web-sovellus Daisy manager sekä vanhemmille Daisy net. Tarjous vastaavasta ohjelmistosta on pyydetty myös CGI Oy:ltä Daisy-sovellus tuo varhaiskasvatukseen joustoa ja nopeutta. Laadukkaan päivähoitopalvelun takaaminen vanhemmille on kunnan tai kaupungin peruspalveluiden laadun tae. Nykyisten järjestelmien kankeus heikentää palvelun laatua ja lisää päällekkäisten töiden tarvetta. Daisy-palvelun kokonaisvaltaisuus hyödyntää jokaista varhaiskasvatuksen sidosryhmää, työntekijöitä, päiväkodin johtajia ja päivähoidon hallinnon ihmisiä. Lisäksi suuren hyödyn saavat myös vanhemmat, jotka pääsevät palvelun kautta lähemmäksi lapsensa päivähoidon arkea saamansa hoitoaikatiedon perusteella. Myös hoitoaikavaraukset hoituvat kätevästi web-liittymästä eli Daisy Netistä. Palvelu mahdollistaa vanhemmille myös mm. palvelusopimuksen tekemisen sähköisesti, viestittelyn, lupakyselyt, yhteystiedot, allergiatietojen päivittämisen sekä lapsesta päivähoidossa otettujen valokuvien selaamisen tietoturvallisesti ja helposti. Päiväkodin ja päivähoidon hallinnolle tarkoitettu Daisy Manager mahdollistaa varattujen hoitopäivien seurannan ja resurssoinnin, palvelusopimuksen tulostamisen sekä tietojen päivittämisen, raporttien seurannan, viestien muokkaamisen sekä automaattisten ruokatilausten hallinnan. Daisy-palvelu uudistaa toimintatapoja päivähoidossa ja ryhmäkohtaiset mobiilipäätelaitteet tuovat toimintaan joustoa toimien samalla ryhmän puhelimena ja sitä kautta kokonaisvaltaisena viestintäkanavana. Kiireiseen arkeen ei tuoda käyttäjille ylimääräisiä päätelaitteita eikä vaikeita atk-ohjelmia vaan Daisy-palvelussa läsnäolokirjaukset voidaan tehdä paikkariippumattomasti ja aina oikea-aikaisesti. Mobiilipäätelaitteen automaattiset kirjaukset eivät kuluta henkilökunnan työaikaa ja automatisoidun kirjauksen avulla normaali sisään- /uloskirjaus vie aikaa vain 3 sekuntia. Mitä Daisy on? Mitkä hyödyt käytännössä: 1.Lasten kirjaamiset aamulla/iltapäivällä vanhemmilla olevilla avaimenperillä päiväkodin mobiilipäätteeseen,sekä etukäteen vanhempien varaamat hoitoajat takaavat sen, että henkilökunnalla on ajantasainen tieto hoidossa olevista sekä hoitoon tulevista lapsista. 2.Vanhempien tekemien hoitoaikavarausten perusteella esimies pystyy suunnittelmaan henkilökuntatarpeen riittäväksi jokaisena päivänä apuna työvuorosuunnittelu Daisy managerissa. Hoitoaikavaraukset tehdään esim. viikolle 22 jo vko:n 20 perjantaihin klo 12 mennessä,joten henkilökunnan työvuorosuunnittelulle jää aikaa. 3.Vanhempien kanssa viestittely toimii suojatussa yhteydessä, jolloin arkaluontoisempiakin asioita voidaan viestitellä sähköisesti. Paperisia tiedotteita ei tarvita. 4.Henkilökunnalla on aina ajantasainen tieto lasten allergioista,vanhempien yhteystiedoista sekä mahdollisten varahakijoitten yhteystiedoista kännykässä. 5. Lasten hoitopäivien koonti laskutusta varten voidaan tulostaa suoraan ohjelmasta,eikä erillistä kirjausta hoitopäivistä enää tarvita.

8 8 6.Henkilökunnalla on työaikaseuranta sähköisenä 7.Vanhemmat pystyvät tarkistamaan lapsensa käyttämät hoitopäivät Daisy netistä,jolloin hoitopäivien lukumäärän ylityksiä ei tule vahingossa 8.Ohjelma mahdollistaisi tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymisen 9.Ruokatilaukset keittiölle Daisy managerin suunnitteluohjelmalla säästää aikaa, kun ei tarvitse käsin laskea listoista, kuinka monta lasta syö minkäkin aterian. Ohjelma on käytettävyydeltään parempi ja toiminnoiltaan monipuolisempi CGI: Oyn Pro Consona päivähoitoon verrattuna. Työvuorojen suunnittelu ominaisuus puuttuu Pro Consona päivähoidosta ja sitä varten olisi hankittava erillinen Titaniatyövuorosuunnitteluohjelma lisäksi. Haasteena: -kaikkien vanhempien sitoutuminen palvelun käyttöön -henkilökunnan huolellisuus kirjautumisissa -Daisy netin toiminta joillain vanhemmilla tuottanut hankaluuksia Perheiltä saadun palautteen mukaan Suurin osa vanhemmista on ollut tyytyväisiä ja sitoutunut käyttöön. Muutamat vanhemmat kokevat hoitoaikojen varaamisen työlääksi samoin yhteydenpidon hankalaksi Daisy nettiä käyttäen. Alkuhankaluuksien jälkeen henkilökunta on sitoutunut/oppinut hyvin käyttämään ohjelmaa avukseen. Kaikkia Daisyn käyttömahdollisuuksia ei kokeilun aikana päästy hyödyntämään esim. päivähoitohaku, laskutus, tilastolaskenta, jäivät vielä testaamatta. Päiväkotien henkilökunta on havainnut järjestelmän käytön helpottavan ja tehostavan päivähoidon arkea. Paperikirjaamisiin ennen käytetty aika jää lapsille. Kokeilujakson perusteella em. hyötyihin ja haittoihin nähden henkilökunta on haluakas jatkamaan Daisyn käyttöä. EHDOTUS: päättää hankkia em. ohjelmiston Taivassalon varhaiskasvatuksen käyttöön. Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella / tilauksella. PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaisesti.

9 9 30 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2016 Liite 6: LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN EHKÄISEVÄ TUKI TAIVASSALO 2016 Vuodesta 2012 asti MLL:n Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan ohjaushankkeen (RAY) työntekijä on työskennellyt Taivassalossa yhteistyössä MLL:n Taivassalon paikallisyhdistyksen kanssa. MLL:n Varsinais-Suomen piirin ja Taivassalon kunnan edustajat ovat käyneet neuvotteluja, jonka johdosta vuodesta 2013 kunta on avustanut piirin toimintaa. Yhteistoiminnan tavoitteena on kehittää lapsiperheiden palveluita siten, että kunnalla on mahdollisuus vastata paremmin lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeisiin myös ehkäisevän lastensuojelutyön kentässä. Sekä edelleen kehittää lapsiperheiden palveluita siten, että kunnan ja MLL:n tuottamat palvelut muodostavat helposti saatavilla olevan kokonaisuuden ja toiminnan piiriin ohjautuminen tapahtuu monia eri kanavia myöten. MLL:n Varsinais-Suomen piiri anoo ehkäisevän työn toimintakokonaisuuteen 2500 euroa avustusta vuoteen Avustukseen sisältyy teemaperhekahvila vertaisryhmät kuusi kertaa vuodessa ja toiminnallinen vanhempainilta päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus, johon kuuluvat kunnan avoimen toiminnan yhteisesitteen kokoaminen, ylläpito ja toiminnasta tiedottaminen, avoimen varhaiskasvatusverkoston ylläpitäminen, MLL:n Taivassalon yhdistyksen vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaus. Lisätietoja: Lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan päällikkö Katja Rippstein p EHDOTUS: päättää myöntää MLL:n Varsinais-Suomen piirille anomuksen mukaisesti ehkäisevän työn toimintakokonaisuuteen 2500 euroa avustusta vuodelle PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaisesti.

10 10 31 ATERIAPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN Julkisia hankintoja säätelee kansallinen laki, joka on laki julkisista hankinnoista nk. hankintalaki (348/2007) ja laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista nk. erityisalojen hankintalaki (349/2007). Hankintalain 1 mukaan lain tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostus, laadukkaiden hankintojen tekeminen ja yritysten ja muiden tahojen turvattu mahdollisuus tavaroiden, palveluiden ja rakennusurakointien tasapuoliseen tarjoamiseen julkisissa hankinnoissa. Hankintalain 2 :ssä on säädetty julkisissa hankinnoissa noudatettavista yleisistä periaatteista. Kilpailutettaessa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava tarjouksen antajia syrjimättä ja toimittava avoimesti ottaen huomioon suhteellisuuden vaatimukset (Laki julkisista hankinnoista /348). Julkisista hankinnoista on asetettu myös valtioneuvoston asetus nk. Hankinta-asetus ( /614). Taivassalon sosiaalilautakunta on päättänyt hankkia ateriapalvelut Ruokala Merja Rannalta päiväkodin, vanhainkodin, kotihoidon ja palvelukeskus Poijun asiakkaiden käyttöön. Hankintalain mukaan em. hankinnat tulee kilpailuttaa. Kilpailuttaminen on tarkasti määritelty prosessi, jonka tarkoituksena on valita paras mahdollinen tarjous. Ateriapalveluja kilpailutettaessa on tarjouksen valintaperusteiksi otettava muutakin kuin alhaisin hinta. Huomioon on otettava myös ruoan ravitsemukselliset ja laadulliset tekijät ja palvelun laatu. Ateriapalveluja kilpailutettaessa tarjouksen valintaperusteena on aina kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisuuden ollessa valintaperusteena pitää ne perusteet olla ilmoitettuina, joilla edullisuutta arvioidaan EHDOTUS: päättää kilpailuttaa peruspalveluihin hankittavat ateriat kokonaisuutena syksyn 2015 aikana. Peruspalvelujohtaja yhdessä varhaiskasvatuksen- ja vanhustyönjohtajan kanssa valmistelevat tarjouspyynnön ja hankinnan kriteerit. PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaisesti.

11 11 32 OSALLISTUMINEN VARSINAIS-SUOMEN IKÄIHMISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITOYKSIKÖN TOIMINTAAN Ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumiseen sekä hoitoon ja huolenpitoon on etsitty Varsinais-Suomessa uusi ratkaisuja seudullisena yhteistyönä. Syyskuussa 2010 perustettiin suunnitteluryhmä, jonka edustajat valittiin maakunnan eri alueilta. Suunnitteluryhmä teki esityksen perhehoidon toimintamallista, toimintaohjeesta ja kustannusten jakamisesta. Erilaisten toimintamallien etuja ja haittoja pohdittiin ja suunnitteluryhmä päätyi esittämään Varsinais-Suomen kunnille isäntäkuntamallia. Toimintamalli, kustannusten jako ja toimintaohje hyväksyttiin kuntien perusturva-/sosiaali- /sosiaali- ja terveyslautakunnissa keväällä Kaarina valittiin Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön isäntäkunnaksi, koska Kaarina toimii myös maakunnallisen lastensuojelun Sijaishuoltoyksikön isäntäkuntana. Ajateltiin, että uusi yksikkö saa tukea Sijaishuoltoyksiköstä. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminta käynnistyi ja yksikön tavoitteena oli ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toteuttaminen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen maakunnallisesti. Perhehoidon toteuttaminen isäntäkuntamallilla on herättänyt kiinnostusta eri puolilla Suomea ja perhehoidon koordinaattorit ovat olleet esittelemässä toimintaa sekä valtakunnallisilla ikäihmisten että kehitysvammaisten perhehoidon päivillä. Varsinais-Suomen perhehoitoyksikön tehtävät on määritelty kuntien kanssa tehdyissä sopimuksissa seuraavasti: Perhehoidon käynnistämiseen ja perhehoidon asiakastyöhön liittyvät palvelut: perhehoitoperheiden hankinta, perhehoidosta kiinnostuneiden rekrytointi (toimeksiantosuhteinen perhehoito), perhehoitajien ennakkovalmentaminen, perhehoitosijoituksen valmistelu yhteistyössä kuntien edustajien kanssa, osallistuminen perhehoitoon sijoittamiseen kunnan työntekijöiden kanssa, vastuu ohjaus- ja valvontakäyntien toimivuudesta perhehoitoperheissä, perhehoitajien sijaisten (kiertävä perhehoitaja) ennakkovalmentaminen ja sijaisuusjärjestelmän ylläpitäminen, perhehoitopankin (= valmennettujen perhehoitajien rekisteri) ylläpito ja jatkuva päivitys, perhehoitajien tukimuotojen kehittäminen ja toteutus sekä perhehoidon seuranta ja arviointi yhteistyössä perhehoitajien kanssa. Yhteistyö kuntien kanssa: tiivis yhteistyö kuntien kanssa (säännölliset kuntakäynnit), vastuu perhehoidon perehdyttämisestä ja tiedottamisesta alueen kunnissa. Perhehoidon seudullinen kehittäminen: mallin kehittäminen jatkuvaan ja lyhytaikaiseen sekä osavuorokautiseen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoon, tiedottaminen ja viestintä perhehoidosta, perhehoidon markkinointi, toimintaohjeen päivittäminen ja muu laadun varmistus, perhehoidon jatkuva arviointi ja kehittäminen sekä seuranta ja raportointi kunnille, yhteistyö perhehoidon kehittämisessä yli maakuntarajojen muiden perhehoitoa toteuttavien kuntien perhehoidosta vastaavien työntekijöiden kanssa sekä yhteistyö Perhehoitoliiton kanssa Perhehoitoyksikkö on rekrytoinut ja valmentanut 40 ikäihmisten sekä 16 kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitoperhettä. Lisäksi perhepankkiin on liittynyt ennen Perhehoitoyksikön toiminnan alkua toimineita kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitoperheitä 18. Perhehoidon koordinaattorien työajasta perhehoitoperheiden rekrytointiin ja ennakkovalmennukseen kuluu runsas kolmasosa. Keskimäärin yhden uuden perhehoitoperheen ennakkovalmennukseen kuluu n. 40 tuntia/ perhe. Lisäksi perhehoidon

12 12 koordinaattorit toimivat perhehoitoperheiden tukena järjestäen vertaistapaamisia sekä täydennyskoulutusta. Kun tähän kulunut lasketaan yhteen rekrytointiin ja ennakkovalmennukseen kuluvaan aikaan, perheiden kanssa tehtävä työ vie 50 % koordinaattorien työajasta. Uuden perhehoitolain perusteluissa kuvataan perhehoidon taloudellisia vaikutuksia seuraavasti: Perhehoito on välimuoto siitä, kun hoidettava ei pysty enää asumaan itsenäisesti omassa kodissaan, mutta ei ole myöskään laitoshoidon tarpeessa. Perhehoito on yleisesti taloudellisesti edullisempi vaihtoehto kuin palveluasuminen tai laitoshoito. Yksikön toiminta on ollut määräaikaista ja nyt toiminta halutaan vakinaistaa. Kaarinan kaupunki pyytää mennessä perhehoitoyksikköön osallistuvilta kunnilta sitoumuksen osallistumisesta yksikön toimintaan alkaen. Perhehoitoyksikön ja kunnan kesken tehdään myöhemmin erillinen sopimus yksikön toimintaan osallistumisesta. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa vuosittain niin, että irtisanomisilmoituksen tulee olla toisen sopimusosapuolen tiedossa irtisanomista edeltävän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Toimintaan sitoutuvat kunnat osallistuvat perhehoitoyksikön rahoitukseen kustannusjakomallin mukaisesti. Maksuosuuksien jaon perustana on kunnan yli 75-vuotiaiden lukumäärä ja kehitysvammaisten lukumäärä (kehitysvammaisten keskimääräinen prosentuaalinen osuus väestöstä on 0,6%= Kelan etuuksia kehitysvammadiagnoosin mukaan saavien osuus Suomen väestöstä keskimäärin). Taivassalon arvioitu maksuosuus vuodelle 2016 on Lopullinen maksuosuus määritellään sitten kun tiedetään sitoutuvatko kaikki tällä hetkellä yksikön toiminnasta kiinnostuneet kunnat toimintaan. EHDOTUS: päättää, että Taivassalon kunta osallistuu Varsinais- Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toimintaan alkaen, mikäli kaupungin maksuosuus pysyy arvioidussa 1000 :ssa/ vuosi. PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaisesti.

13 13 33 TIEDOKSI 1. Päiväkoti Pikkupoijun urakkasuorituksen tarkastuspöytäkirja Länsi-Suomen Kaste alue johtoryhmän pöytäkirja Sosiaaliasiamiehen selvitys v Hoivapalvelu Metsätähti luvan muutos EHDOTUS: merkitsee em. asiat tiedokseen. PÄÄTÖS: keskusteli Jenni Leppäsen ltk:lle toimittamasta kirjeestä koskien päiväkodin ryhmäjakoa. Ehdotuksen mukaisesti.

14 14 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavissa :ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 26-27, 33 HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa :ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran omainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen Oikaisuvaatimusviranomainen Taivassalon peruspalvelulautakunta Keskustie TAIVASSALO aika 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimusajan alkaminen Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea kunnallisvalituksella muutosta myös asianosainen ja kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Kunnallisvalitus Hallintovalitus Muu valitusviranomainen valitusviranomainen Turun hallinto-oikeus PL TURKU valitusaika 30 päivää päivää päivää

15 15 Valitusajan alkaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusasiakirja Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Lisätietoja *)

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/2015 140 Yhtymähallitus Aika 27.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 KOKOUSTIEDOT Aika 17.9.2014 klo 17.00 18.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot