EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 8/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 8/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 8/06 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo Läsnä Jäsenet Augustson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan Engblom Roger Forsbäck Isa Friberg Ralf Gahnström Ralf Grundström Camilla Grönroos Pirkko Heimberg Ulf Holmberg Sven Holmqvist Johan Holmström Sinikka Junell-Kousa Lili-Ann Karlsson Kenneth Lindholm Henrik Lindström Anders Lindström-Dahl Ulla Lintuluoto Seppo Malm Tage Malmén Maj-Britt Metsämäki Johanna Metsämäki Lauri Nyberg Michael Orre Werner Rehn Tom Rehnberg Berndt Sahlberg Sig-Britt Seppänen Asta Stenlund Sven Tasanko Jaana Heikkilä Mikael Johansson Mårten Karlsson Bob Karlsson Thomas von Renteln Katarina Söderström Rolf

2 2 Numero Asia KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 KV 3 ILMOITUSASIAT... 3 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 3 KV 5 MARIA SLOTTEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ... 4 KV 6 KV 7 VUODEN 2006 TALOUSARVION MUUTOSPYYNTÖ/SOSIAALITYÖ... 5 KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUS / DETALJISUUNNITTELU8 KV 8 KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSTEHTÄVÄN SIIRTÄMINEN KV 9 TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA KV 10 VUODEN 2007 TULOVEROPROSENTTI KV 11 VUODEN 2007 KIINTEISTÖVEROT KV 12 VUODEN 2007 KOIRAVERO KV 13 LANGANSBÖLE, KAUPUNGINOSAN 13 KORTTELIT , JA 13078, KAAVA 2180, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pöytäkirja asetetaan nähtäville, aika ja paikka Tiistaina klo kaupunginkansliassa. Todistaa, Mikael Heikkilä sihteeri.

3 3 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4 4 Dnr STDS:996/2004 KV kv 12 MARIA SLOTTEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ Maria Slotte ilmoittaa, että hän menettää vuodenvaihteesta lähtien vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luottamustehtäviin paikkakunnalta muuton vuoksi. Maria Slotte on Tammisaaren Energian johtokunnan jäsen. (MH) Kaupunginhallitus päättää a. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että Maria Slotte menettää paikkakunnalta muuton vuoksi lähtien vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luottamustehtäviin. b. ehdottaa kaupunginvaltuustolle uuden jäsenen valintaa Tammisaaren Energian johtokuntaan. Toimikausi alkaa kv 5 Kaupunginhallitus päättää a. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että Maria Slotte menettää paikkakunnalta muuton vuoksi lähtien vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luottamustehtäviin. b. ehdottaa kaupunginvaltuustolle uuden jäsenen valintaa Tammisaaren Energian johtokuntaan. Toimikausi alkaa

5 5 Dnr STDS:6/2006 KV 6 VUODEN 2006 TALOUSARVION MUUTOSPYYNTÖ/SOSIAALITYÖ stlk 12 Tulosyksikössä Sosiaalityö tilanne oli sellainen, että bruttomenoista on kulunut 65,4 %, kun taas bruttotulot ovat 74,5 % budjetoidusta. Nettomenot ovat 63,8 % budjetoiduista määrärahoista. Matemaattisesti tasainen jako merkitsisi, että 66,7 % määrärahoista olisi käytetty. Tulosyksikössä Sosiaalityö on kuitenkin vuoden 2006 talousarvion muutos- ja lisämäärärahan tarve seuraavia toimintoja varten: 2300 LAPSI- JA PERHETYÖ Tulot Tulojen lisäys Korvaus KELAlta Menot Lisämäärärahan tarve Kuukausipalkat sivukuluineen Sosiaalitoimiston äitiyslomasijaisuus. Määrärahoja sairaus- ja äitiyslomasijaisia varten ei ole budjetoitu. Muualta ostetut asiakaspalvelut Vuoden 2006 talousarviossa on :n muun lastensuojelun ja perhetyön ostopalvelumääräraha. Tämä määräraha ei kuitenkaan tule riittämään koko vuodeksi. Arvioitua useampi lapsi on sijoitettu sijaishuoltoon ja kustannukset kuormittavat jälkimmäistä vuosipuoliskoa VAMMAISPALVELUT Palkat sivukuluineen Vuoden 2006 talousarviossa budjetoituja palkkoja ja palkkojen sivukustannuksia on Määräraha ei tule riittämään. Arvioitua useammat henkilöt ovat tarvinneet henkilökohtaista avustajaa. Kotihoidon resurssit eivät riitä ja vaikeasti vammaisten henkilöiden vaihtoehtona olisi monessa tapauksessa laitoshoito. Kuljetuspalvelut Tulot Tulojen lisäys Sosiaalihuollon maksut Menot

6 6 Matka- ja kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen määräraha vuoden 2006 talousarviossa on on kulunut ,13. Määräraha ei tule riittämään. Aiemmin Yrkesträningsskolan erityisammattikoulu on maksanut vaikeasti vammaisten henkilöiden koulumatkat, mutta opetusministeriön päätöksen mukaan matkat tulee nykyisin maksaa vammaispalvelulain mukaisina kuljetuspalveluina. Yhä useammat vammaiset henkilöt asuvat omassa kodissaan ja kun kunta on pinta-alaltaan laaja, kuljetuspalvelujen kustannukset nousevat. Vaikeasti vammaisilla henkilöillä on subjektiivinen oikeus saada kuljetuspalveluja. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että sosiaalityön muille tileille tulee jonkin verran säästöjä, joten :n lisämääräraha näyttää tässä vaiheessa riittävän. ASIAN VALMISTAJAN (sos.siht. KL) Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pyytää seuraavaa vuoden 2006 talousarvion muutosta TY I:lle, Sosiaalityö: Henkilöstömenot Muut käyttömenot Tulot Netto ESITTELIJÄN Esittelijä yhtyy asian valmistajan ehdotukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti kh 4 Sosiaali- ja terveyskeskus/sosiaalisihteeri Kerstin Ljung on selventänyt lautakunnan ehdotusta siten, että kuljetuspalveluihin vaaditaan tosiasiassa :n määrärahaa, ei :n. Määrärahan lisäyksen kuitenkin tasoittaa vastaava :n valtionosuus. Kaupunginkamreerilla ei ole pyynnöstä mitään huomautettavaa. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää tulosalueelle Sosiaali- ja terveydenhuolto/sosiaalityö sellaisen talousarvion muutoksen, että menoja lisätään euroa. Samalla tuloihin merkitään euron lisäys.

7 kv 6 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää tulosalueelle Sosiaali- ja terveydenhuolto/sosiaalityö sellaisen talousarvion muutoksen, että menoja lisätään euroa. Samalla tuloihin merkitään euron lisäys.

8 8 Dnr STDS:607/2000 KV 7 KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUS / DETALJISUUNNITTELU TLK 19 Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on tehty aikaisemmin (2003). Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on vuodeksi 2006 varattu ja vuodeksi 2007, , yhteensä Detaljisuunnittelun hankinta-asiakirjat (pääsuunnittelija, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelu) on tehty. Niihin sisältyy aiemmin laaditun hankesuunnitelman tarkistus. Tarkoituksena on saattaa detaljisuunnittelu loppuun syksyyn 2006 mennessä, jolloin varsinaiset korjaustyöt alkaisivat (lokakuussa), kuitenkin niin, että julkisivun korjaustyöt, julkisivun maalaus mukaan luettuna tehtäisiin keväällä Samoin on laadittu rakennuttajan tehtäviä ja työmaan rakennusteknistä valvontaa koskevat hankinta-asiakirjat. Kaupunginhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeen hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että hankkeesta vastaava yksikkö on tekninen lautakunta ja vastuuhenkilö on kaupungininsinööri. Hankkeen käytännön toteuttamista silmällä pitäen tulee niiden yksikköjen (museo, kulttuuri, matkailu), joiden on vastedes ajateltu käyttävän rakennusta, valita edustajansa epäviralliseen ohjausryhmään. Hankintadokumentit ovat nähtävänä teknisessä keskuksessa ja ne esitellään kokouksessa. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää: - merkitä, että kaupunginhallituksen hyväksymän täytäntöönpano-ohjeen mukaan hankkeesta vastaava yksikkö on tekninen lautakunta ja vastuuhenkilö on kaupungininsinööri, - hyväksyä detaljisuunnittelua ja rakennuttajan tehtäviä koskevat hankintaasiakirjat TLK 32 Rakennuttajan tehtävistä ja pääsuunnittelusta on pyydetty tarjoukset mennessä seuraavasti. Rakennuttajan tehtävät ja rakennustekninen valvonta;

9 9 Finnmap Consulting Oy Kyrkslätt Byggnadstekniska byrå Ab Pohjan Laatta ja rakennustarvike Byggtjänst Kjell Holm Ab Oy Rakennuttajapalvelut Avec / Grönqvist Kaj Arkkitehti ja pääsuunnittelu; Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy Backmans planeringsbyrå Ab Kasper Järnefelt Arkkitehtitoimisto Horn Stephan Oy Apsis Arkkitehtitoimisto DB-Arkkitehdit Oy Arkkitehtuuritoimisto Ilonen & Lautamo Ky Arkkitehtitoimisto Sigge Oy Saapuneet tarjoukset arvioidaan liitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta valtuuttanee puheenjohtajat ja asioiden valmistajat yhdessä valitsemaan Kaupungintalon peruskorjauksen rakennuttajapalvelujen tuottajat ja pääsuunnittelijan. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa lautakunnan puheenjohtajat ja asioiden valmistajat yhdessä valitsemaan Kaupungintalon peruskorjauksen rakennuttajapalvelujen tuottajat ja pääsuunnittelijan TLK 56 Merkitään, että teknisen lautakunnan puheenjohtajat ovat pitäneet kokouksen, josta on erillinen pöytäkirja. Tuolloin todettiin, että tarjousten arvioinnin tuloksen perusteella asia kuuluu alueen vastaavien toimivaltaan. Siten kaupungininsinööri valitsee sekä hankkeen rakennuttajakonsultin että pääsuunnittelijan. Avauspöytäkirja ja tarjousten arvioinnit liitteen mukaisesti. Kaupungininsinööri on valinnut Pohjan Laatta ja Rakennustarvikkeen / dipl. ins. Pekka Liukon rakennuttajakonsultiksi ja työmaan valvojaksi eli toimittamaan rakennuttajapalvelut ja työmaavalvonnan, kokonaiskustannukset ovat à (alv.0). Lisäksi hän on valinnut arkkitehti- ja pääsuunnittelupalvelujen toimittajaksi Arkkitehtuuritoimisto Ilonen & Lautamo Ky:n, kokonaiskustannukset ovat à (alv.0).

10 10 (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta merkitsee kaupungininsinöörin päätöksen tiedoksi TLK 208 Merkitään, että kaupungininsinööri on hankintamenettelyn mukaisesti valinnut seuraavat rakenne- ja teknisten järjestelmien suunnittelijat: Rakennesuunnittelija; Insinööritoimisto Auraplan (suunnittelukustannukset alv.0) LVI-suunnittelija; Mic-Cons Oy Ab, (12460 alv.0) Sähkösuunnittelija, Eltjänst Jörgen Wikman, ( alv.0) Kaupungininsinööri on kutsunut kokoon työryhmän tarkistamaan aiemmin laadittua (2003) hankesuunnitelmaa ja ohjaamaan detaljisuunnittelua. Työryhmässä on edustajat niistä hallintoyksiköistä, joiden on ajateltu käyttävän rakennusta, sekä rakennuttajakonsultin, pääsuunnittelijan ja tarvittaessa rakenne- ja teknisten järjestelmien suunnittelijoiden edustajat. Hallintoyksiköiden edustajat työryhmässä; Dan Lindholm, museon johtaja Viveka Blomberg, matkailusihteeri Matts Blomqvist, kulttuurisihteeri Suunnittelu- ja korjaustöitä varten laaditun toteuttamisohjelman mukaisesti on tehty työsuunnitelma rakennuksen ulkomaalausta varten. Työ oli tarkoitus toteuttaa kesällä Kahdesta urakkahankinnasta huolimatta tarjouksia ei ole saatu lainkaan. Siksi nämä työt päätettiin yhdistää muihin rakennuksen korjaustöihin. Nyt esillä oleva, tarkistettu, päivätty hankesuunnitelma/ rakennuksen käyttösuunnitelma, siihen kuuluva lyhyt selvitys tehdyistä muutoksista ja ajantasaistettu kustannuslaskelma oheistetaan liitteeksi. Hallintoyksiköiden edustajat katsovat, että ehdotettu tilojen käyttösuunnitelma suo mahdollisuudet niiden toiminnalle, kuitenkin edellyttäen, että kaikkia suunnitelmassa esitettyjä tiloja voidaan myös käyttää normaaliin tapaan. Mahdollisia rajoituksia on lähinnä kellarikerroksessa, jossa on holvirakenteet. Korjauskustannukset tiloissa, joita ei ole aiemmin saneerattu, ovat arviolta (alv.0). Lisäksi kustannuksia tulee siitä, että aiemmin saneerattuihin tiloihin asennetaan uusi lämmitys- ja ilmastointitekniikka, à Näin ollen korjauskustannukset ovat yhteensä 1,11 milj.. On huomattava, että rakennuskustannusindeksin kehitys on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut 3,4 % / vuosi.

11 11 Detaljisuunnittelu jatkuu hankesuunnitelmien pohjalta siten, että saneeraustyöt voidaan aloittaa tammikuussa Talousarviota ja taloussuunnitelmaa on tarkistettava, koska kesällä 2006 ei tehty ulkoseinän korjaustöitä. Suunnittelutyön aikana on tehty laskelmia, jotka puhuvat sen puolesta, että rakennuksen lämmitys tulee suunnitella vesikiertoon perustuvaksi ja rakennus tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Myös varhemmin (1996) saneeratut tilat varustetaan mekaanisella ilmanvaihdolla. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää; ehdottaa kaupunginhallitukselle, että hyväksytään esitetyssä muodossa hankesuunnitelma, jonka arvioidut kustannukset ovat à 1,11 milj., ehdottaa kaupunginhallitukselle, että talousarvioita ja taloussuunnitelmaa korjataan seuraavasti: (06), (07), toisin kuin hyväksytyssä taloussuunnitelmassa: (06), (07) että detaljisuunnittelua jatketaan päivätyn hankesuunnitelman pohjalta tarkoituksena aloittaa korjaustyöt tammikuussa kh 5 Kaupunginhallitus päättää: a. ehdottaa valtuustolle, että Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksytään teknisen lautakunnan esittämässä muodossa, arvioidut kustannukset ovat 1,1 miljoonaa euroa. b. että talousarvioehdotuksen /taloussuunnitelmaehdotuksen yhteydessä harkitaan määrärahan varaamista peruskorjaustöihin.

12 kv 7 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksytään teknisen lautakunnan esittämässä muodossa, arvioidut kustannukset ovat 1,1 miljoonaa euroa.

13 13 Dnr STDS:718/2006 KV 8 KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSTEHTÄVÄN SIIRTÄMINEN sivlk 4./. Västra Nylands yrkesskola -kuntayhtymän hallitus ehdottaa omistajakunnille, että kuntayhtymän koulutustehtävä siirretään alkaen Ab Västra Finlands yrkesinstitut yhtiölle. Perussopimuksen määräysten mukaan jokaisen osakaskunnan tulee tehdä asiasta itsenäinen päätös. Valtuuston vastausta pyydetään mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee asian 30/31.10 ja kaupunginvaltuusto. Jäsenkunnille osoitettu kirje liitteenä 1. Ab Västra Finlands yrkesinstitut on aivan hiljattain perustettu koulutusyhtiö, jonka omistajia ovat Svenska Folkskolans vänner r.f. (3 osaketta ja ääntä), Svenska småbruk och egna hem Ab (2), Ab Utbildning Sydväst (2) ja Västra Nylands samkommun kuntayhtymä (1). Kun prosessi on saatettu loppuun ja koulutustehtävä on siirtynyt yhtiölle, osakepääomaa korotetaan siten, että omistussuhteet ja hallituspaikat jaetaan seuraavasti: Svenska Folkskolans vänner r.f osaketta ja ääntä 3 hallituspaikkaa Svenska småbruk och egna hem Ab Ab Utbildning Sydväst Västra Nylands samkommun Sopimuksen mukaan kuntayhtymän kiinteistöt jäävät kuntayhtymän omistukseen. Kirjeen lähettämisen jälkeen Västra Nylands folkhögskola kansanopiston hallitus on päättänyt pyytää saada tarkkailijan aseman meneillään olevassa uuden koulutusyhtiön suunnittelussa. Omistussuhteet saattavat muuttua riippuen siitä, millaisia päätöksiä Karjaan Kurssikeskus (Korsnäs), Åbolands yrkesskola sekä Västra Nylands folkhögskola tekevät. Toisen asteen koulutus on kunnan lakisääteinen tehtävä. Se rahoitetaan valtionosuusjärjestelmällä kuitenkin siten, että yksikköhinta oppilasta kohti maksetaan suoraan toiminnan ylläpitäjälle. Näin ollen Västra Nylands yrkesskola -kuntayhtymä ja Ab Utbildning Sydväst saavat nykyisin suoraan oppilasmäärään ja opetusohjelmaan perustuvat valtionosuutensa. Kysymys oppilaitosten yhdistymisestä tuli ajankohtaiseksi opetusministeriön lähetettyä kirjeen, jossa toiminnan ylläpitäjiä kehotetaan arvioimaan ja selvittämään edellytykset koota ammatillinen perusopetus ja ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus yhden yhteisen toiminnan ylläpitäjän tehtäväksi. Kirjeessä opetusministeriö esitti strategiansa, ammattiopistostrategian, jonka mukaisesti muodostettaisiin alueellisia tai muuten vahvoja koulutusorganisaatioita. Uusien ammattiopistojen toimintaan kuuluu ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen koulumuotoinen lisä- ja täydennyskoulutus, ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus oppisopimuksen muodossa sekä täydennyskoulutus. Siten toiminta kattaa sekä nuorten että aikuisten koulutuksen. Opetusministeriö perustelee suurempien ammattikoulutusyksikköjen tarvetta seuraavin argumentein:

14 14 pienenevät vuosiluokat koulutustarpeen ennustamisen vaikeus edellyttää järjestelmän koulutuksen laatu joustoa erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvu aikuiskoulutuksen integrointi tuottavuusohjelma kunta- ja palvelurakenneuudistus yhteiskunnan rakenteellisia muutokset ammattikorkeakouluverkostossa uudistuksia Ammattikoulutuksen yksikköhinnan harkintaperusteisen korotuksen pohjaksi otetaan syksystä 2006 alkaen huomioon ammattiopistostrategian mukaiset toimenpiteet eli kahden tai useamman ammattioppilaitoksen yhdistäminen. Länsi-Uudenmaan näkökulmasta vahvan, sekä nuoriso- että aikuiskoulutusta tarjoavan ammattioppilaitoksen perustaminen seudulle on tärkeää niin elinkeinoelämän kuin kuntien kannalta. Yrkesinstitutet Sydväst ja Västra Nylands yrkesskola oppilaitosten yhdistämisen lisäksi Karjaan Kurssikeskuksen mukanaolo olisi siksi toivottavaa. Västra Nylands yrkesskola oppilaitoksen hallitus tuo jäsenkunnille lähettämässään kirjeessä esiin muitakin yhdistymisen taustalla olevia tekijöitä sekä yhdistymisen etuja. Vapaan sivistystyön mukanaoloa koulutusyhtiössä, jonka ensisijainen tehtävä on ammattikoulutus, voidaan pitää muun toiminnan täydentäjänä. Nyt kysymykseen tulevien kansanopistojen ohjelmassa on myös ammattikoulutusta, joten mukana olo on niiltä osin luonnollista. Lisäksi kansanopistojen kurssitarjontaa ja hankeasiantuntemusta voidaan hyödyntää ammattikoulutuksessa. Nyt käsillä olevassa prosessissa kuntien tulee kohdistaa erityisesti huomionsa toisaalta kuntien valvonta- ja vaikutusmahdollisuuksiin ja toisaalta siihen, kuinka kiinteistökysymys ratkaistaan pitkällä aikavälillä. Kuntien etenkin Karjaan ja Tammisaaren edun mukaista on turvata toiminta omalla paikkakunnalla. On tärkeää voida tarjota omille asukkaille ja nuorille toisen asteen ammattikoulutusta ja voida osoittaa markkinoinnissa, että seudun koulutustarjonta on monipuolista. Valvonta ja vaikutusmahdollisuudet taataan parhaiten hallituspaikkojen avulla. Kiinteistökysymykseen on löydettävä hyväksyttävä ratkaisu: ei voida pitää perusteltuna, että kiinteistöjen omistajana on yksinomaan kuntayhtymä. Meneillään olevan prosessin luonnollisena seurauksena tulee siksi olla sellainen ratkaisu, että kuntayhtymä puretaan ja muodostetaan erityinen kiinteistöyhtiö, joka kuvastaa koulutusyhtiön omistussuhteita. Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Västra Nylands samkommunkuntayhtymän koulutustehtävä siirretään Ab Västra Finlands yrkesinstitut ammattiopistolle alkaen. Lisäksi sivistyslautakunta ehdottaa seuraavaa: Kaupunginhallituksen tulisi vaikuttaa toimintapaikkakuntien mahdollisuuksiin valvoa yhtiön hallitusta ja lisäksi kaupunginhallituksen tulisi edesauttaa sellaisen kiinteistöyhtiön muodostamista, joka voi ottaa vastuun kuntayhtymän kiinteistöistä.

15 15 Varapuheenjohtaja Camilla Grundström ilmoitti olevansa esteellinen. Sivistyslautakunta teki ehdotuksen mukaisen päätöksen kh 8 Pykälä tarkistettiin välittömästi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren kaupunki hyväksyy Västra Nylands samkommun kuntayhtymän koulutustehtävän siirtämisen Ab Västra Finlands yrkesinstitut ammattiopistolle alkaen. Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Henrik Lindholm oli esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn kv 8 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren kaupunki hyväksyy Västra Nylands samkommun kuntayhtymän koulutustehtävän siirtämisen Ab Västra Finlands yrkesinstitut ammattiopistolle alkaen.

16 16 Dnr STDS:499/2006 KV 9 TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA kh 34 Valtuuston seminaarin ja kaupunginhallituksen aiemman käsittelyn perusteella on nyt laadittu ehdotus vuoden 2007 talousarvion kehyksiksi. Se liitetään kaupunginvaltuuston sitovuustasoon ja esitetään yhdistettyinä tuloslaskelman kehyksinä. Edelleen liitteenä talouskehyksiä koskeva tekstiosa, jota on täydennetty kohdassa 6 Muuta. Talousarvion puitteita laadittaessa lähtökohtana on pidetty sitä, että henkilöstökustannukset kasvavat 2,5 % ja muut korkeamman kustannustason käyttömenot kasvavat 2 %. Tuloja on korotettu 1 %:lla. Kaikki lisäykset on laskettu pitäen lähtökohtana meneillään olevan vuoden talousarviota. Hyväksytyt tai vireille pannut talousarvion muutokset, joilla on pysyvä vaikutus käyttötalouteen, on otettu kehystä laadittaessa huomioon. Liikelaitosten osalta tarkistuksia ei ole tehty, vaan nettoylijäämän on laskettu olevan saman kuin meneillään olevan vuoden talousarviossa alun perin. Erikoissairaanhoidon osalta on ryhdyttävä neuvottelemaan uudelleen HUS:in kanssa, koska kehyslaskelma perustuu siihen, että ilmoitetut menojen nousut tulee kompensoida käyttämällä vähemmän erikoissairaanhoitoa. Oheisessa laskelmassa veroprosentti on muuttumaton. Ehdotuksen mukaan voidaan tehdä noin :n varaus kertyneen alijäämän vähentämiseksi. Laskelman mukaan alijäämää kuitenkin syntyisi sekä vuonna 2008 että vuonna Kaupunginhallituksen tulee kunnallislain ja vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksen perusteella kiireellisesti tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla talous tasapainotetaan suunnitelmakauden aikana. Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen vuoden 2007 talousarvion kehyksiksi. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että aloitetaan uudelleen neuvottelut HUS:in kanssa palvelujen ostoa koskevasta sopimuksesta vuodelle Kaupunginhallitus käsittelee myöhemmin kertyneen alijäämän tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. Kaupunginhallitus esittää budjettikehykset valtuustolle tiedoksi. Kaupunginjohtaja ja kaupunginkamreeri selostivat asiaa.

17 kv 9 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle seuraavat lähtökohdat talousarvion kehysten vahvistamiseksi. 1) Vuosikatteen on oltava niin suuri, että se kattaa vuosittaiset poistot ja kertyneen alijäämän kattamiseksi tarvittavan vuosittaisen osuuden. Kaupunginhallituksen lähtökohtana on, että kertynyt alijäämä on lyhennettävä neljässä vuodessa. 2) Yleinen menojen nousu saa olla 2 % vuodessa. 3) Kertyneen alijäämän tasoittaminen neljässä vuodessa luo annettujen lähtökohtien (kohdat 1 ja 2) perusteella paineita nostaa verokantaa suuruusluokaltaan 0,5 prosenttiyksikköä. Varaus voidaan tehdä, jos vuosittainen tulos suo siihen mahdollisuuden. 4) Investointikehys voi ylittää 2 miljoonaa euroa, mikäli investoinnit tuovat lisäarvoa tulevaan toimintaan. lle ehdotetaan hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen esittämät talousarvion kehysten lähtökohdat. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos selosti kaupunginhallituksen ehdotusta sekä päätöksen taustaa. Kaupunginjohtaja selosti tämän jälkeen kaupunginhallituksen ehdotuksen lähtökohdat. Hän totesi muun muassa, ettei talousarvion kehyksissä ole otettu huomioon joitakin sellaisia kustannuksia, jotka muun muassa sosiaali- ja terveydenhuolto on ilmoittanut kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa. piti tämän jälkeen neuvottelutauon klo , jotta se voisi tutustua kaupunginhallituksen ehdotukseen. Merkittiin, että jäsenet Seppo Lintuluoto ja Jaana Tasanko poistuivat kokouksesta tauon aikana sekä että kokousta jatkettaessa läsnä oli 33 valtuutettua. oli siis edelleen päätösvaltainen. keskusteli talousarvion kehyksistä. Keskustelussa mielipiteensä sanoivat seuraavat henkilöt: Tom Rehn, Ulf Heimberg (ilmoitti kannattavansa kaupunginhallituksen ehdotusta), Kenneth Karlsson, Mikael Borgman, Pirkko Grönroos, Lili-Ann Junell- Kousa, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Lauri Metsämäki (ilmoitti kannattavansa kaupunginhallituksen ehdotusta), Ira Donner (ilmoitti vastustavansa esitettyjä talousarvion kehyksiä) Werner Orre, Sven Holmberg, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Henrik Lindholm, Michael Nyberg, Berndt Rehnberg (ilmoitti, ettei hän sitoudu yleiseen, kaikkien alueiden kahden prosentin [2 %] kustannusten nousuun), Asta Seppänen, Ralf Friberg ja Sig-Britt Sahlberg (ehdotti yleistä kolmen prosentin [3 %] kustannusten nousua). Kustannusten nousun voisi kompensoida sillä, että kaupunginhallitus päättää kuluvan vuoden talousarvion voivan toteutua muutaman prosenttiyksikön alle 100 prosenttia.

18 18 Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että jäsen Sig-Britt Sahlberg on ainoa, joka on esittänyt konkreettisen ehdotuksen. Ehdotusta ei tosin ole kannatettu, minkä vuoksi se raukeaa. päätti äänestyksettä hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 11 Lautakuntien ehdotukset ylittivät talousarvion kehyksen 2 miljoonalla eurolla. Kaupunginjohtaja ja kaupunginkamreeri ovat yhdessä johtavien virkamiesten kanssa valmistelleet talousarvioehdotuksen. Sen lähtökohtana on karsia ylityksistä puolet ja luoda edellytykset tasapainotetun talousarvion esittämiselle ottaen huomioon valtuuston vahvistamat lähtökohdat. Valmistelijat ehdottavat lautakunnan ehdotuksia vähennettäväksi nettosummalla Vuodeksi 2007 ehdotettuja investointeja on karsittu 7 miljoonasta 5,7 miljoonaan, ilman liikelaitoksia. Vuosien taloussuunnitelma tasapainotetaan ja laaditaan niin, että lähtökohtana on 2 prosentin kustannusnousu. Jotta valtuuston tavoite, kertyneen alijäämän vähentäminen neljässä vuodessa, voidaan täyttää, verokanta tulee nostaa 19 prosentista 19,75 prosenttiin. Veron korotuksesta 0,25 % on tarkoitus käyttää kertyneen alijäämän vähentämiseen. Kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveron vahvistaminen esitellään erillisinä asioina. Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn kh Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen korjattuna kaupunginhallitusten päätösten mukaisesti kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen korjattuna kaupunginhallitusten päätösten mukaisesti.

19 19 Dnr STDS:821/2006 KV kh 8 VUODEN 2007 TULOVEROPROSENTTI Vuoden 2006 tuloveroprosentti on 19,00 %. Veroprosenttia korotettiin viimeksi v eli 0,5 prosenttiyksikköä ja sitä ennen v myös 0,5 prosenttiyksikköä. Vuodeksi 2007 ehdotetaan tuloveroprosentin korottamista 0,75 prosenttiyksikköä eli 19,75 %:iin. Kuntalain :ssä 66 säädetään veroista seuraavaa: Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotuloja arvioidaan ennusteiden mukaan tänä vuonna kertyvän n. 40,3 milj., mikä merkitsee sitä, että verotulot v kasvavat 1,8 milj. (4,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2005 vastaava korotus oli 1,4 milj. (3,5 %). Kunnallisveroa arvellaan kuluvana vuonna saatavan 36,5 milj. eli 1,7 milj. :n lisäys (4,9 %) vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna. Jotta menot ja tulot saataisiin tasapainoon, kunnallisveroa ehdotetaan korotettavan 19,00 %:sta 19,75 %:iin. Tarkempi selvitys korotuksen syistä näkyy taloussuunnitelman tekstiosasta. Veronkorotus mukaan luettuna kunnallisveroa arvellaan vuonna 2007 kertyvän 39,7 milj.. Kunnallisverosta saatavien tulojen arvioidaan lisääntyvän kaikkiaan 3,2 milj., ts. 8,7 %. Vuosina 2008 ja 2009 kokonaisverotulojen arvioidaan suurenevan 5,1 % ja vastaavasti 2,5 %. Yhteisöveroa arvioidaan v kertyvän 1,3 milj. ja v ,5 milj.. Kiinteistöveroprosenttia käsitellään erikseen. Vuonna 2006 veroprosentin painotettu keskiarvo on koko maassa 18,40 % ja yleisin veroprosentti 19,00 % (130 kunnassa). (TK) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä vahvistaa vuoden 2007 tuloveroprosentin 19,75 %:ksi (19,00 % v. 2006).

20 kv 10 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä vahvistaa vuoden 2007 tuloveroprosentin 19,75 %:ksi (19,00 % v. 2006).

21 21 Dnr STDS:821/2006 KV kh 9 VUODEN 2007 KIINTEISTÖVEROT Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan yleinen kiinteistöveroprosentti on vahvistettava vähintään 0,50 %:ksi ja enintään 1,00 %:ksi. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen veroprosentti voidaan määrätä vähintään 0,22 %:ksi ja enintään 0,50 %:ksi. Muiden kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti (eli enintään 1,10 %:ksi, jos vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti on 0,50 %). Lain :n 13 a mukaan yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen veroprosentti voi olla alhaisempi. Verohallituksen päiväämän yleiskirjeen mukaan yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttia ei sovelleta uskonnollisiin yhteisöihin eikä muihin kiinteistöverolain :issä 20 ja 21 erikseen mainittuihin yhteisöihin. voi vahvistaa rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentin vähintään 1,00 %:ksi tai enintään 3,00 %:ksi. Tammisaaressa on v käytetty seuraavia kiinteistöveroprosentteja: - yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 % kiinteistön arvosta - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,30 % rakennuksen arvosta - muuhun asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,90 prosenttia rakennuksen arvosta Kiinteistöveron arvioidaan v tuottavan 2,43 milj., jos veroprosentit pysyvät muuttumattomina. Yleisen veroprosentin arvioidaan tuottavan 1,13 milj. euroa eli vakituiset asunnot 0,7 milj. ja muut rakennukset 0,6 milj.. Vuoden 2006 painotetut keskiarvot ovat koko maassa 0,74 %, 0,29 % ja 0,86 %. Erillistä veroprosenttia yleishyödyllisiä yhteisöjä ja rakentamattomia rakennuspaikkoja varten ei ehdoteta. (TK) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2007 kiinteistövero pidetään muuttumattomana seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 %

22 22 - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,30 % - muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,90 % kv 11 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2007 kiinteistövero pidetään muuttumattomana seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 % - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,30 % - muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,90 %.

23 23 Dnr STDS:821/2006 KV kh 10 VUODEN 2007 KOIRAVERO Koiraverosta annetun lain (1979/590) mukaan koirasta on suoritettava vuosittain koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden päättyessä on pysyvästi pidetty. Kunnanvaltuuston voi päättää, ettei kunnassa peritä koiraveroa. Se voi myös samalla päättää, etteivät koiranomistajat ole velvollisia tekemään lain :issä 5 ja 6 mainittua ilmoitusta ja ettei lain :ssä 7 mainittua koiraverolippua tarvitse kirjoittaa. Koiraveron suuruus voi olla korkeintaan 50. päätti , ettei se peri koiraveroa v (TK) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, ettei koiraveroa peritä v Samalla päätetään, ettei koiranomistajan tarvitse tehdä lain :ien 5 ja 6 mukaista ilmoitusta ja ettei koiraverolippuja tarvitse kirjoittaa kv 12 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, ettei koiraveroa peritä v Samalla päätetään, ettei koiranomistajan tarvitse tehdä lain :ien 5 ja 6 mukaista ilmoitusta ja ettei koiraverolippuja tarvitse kirjoittaa.

24 24 Dnr STPL:911/2005 KV 13 LANGANSBÖLE, KAUPUNGINOSAN 13 KORTTELIT , JA 13078, KAAVA 2180, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, On laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaupunginosan 13 (Vanha Langansböle) korttelit sekä osia läheisistä katu- ja puistoalueista käsittävän asemakaavan muuttamiseksi. Korttelit ja ovat olleet Hakan konkurssipesän omistuksessa. Tammisaaren kaupunki on ostanut ne hiljattain takaisin itselleen. Korttelit ja ovat yksityisomistuksessa. Tarkoituksena on muuttaa rivitalojen korttelialue AR erillispientalojen korttelialueeksi AO tai asuinpientalojen korttelialueeksi AP. Kaavamuutoksella lisätään pientalotonttien tarjontaa alueella, jolle kunnallistekniikka on jo rakennettu, ja jolle odotetaan rakennettavan lähimpien 10 vuoden aikana vielä uusi asuinalue. Liitteenä ohjelma sekä karttaliite. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman, lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä kuuluttaa siitä asklk 38 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä Senaatti- Kiinteistöt ja Uudenmaan Prikaati ovat ilmoittaneet, ettei kaavan muuttamiselle ole mitään estettä edellyttäen, että korttelialueet tiestöineen maantieteellisesti säilytetään. Kaava-alueen rajaa on tarkistettu niin, että kortteli jäi sen ulkopuolelle. Korttelin tontin nro 3 ja läheisen kaavoittamattoman puutarha-alueen (entinen pelto) omistajat toivovat sellaista laajentamismahdollisuutta, että voitaisiin muodostaa kaksi tonttia. Pääjätevesijohto idästä läheiseen pumppaamoon kulkee alueen läpi, ja osa alueesta on voimassa olevassa kaavassa puistoaluetta. Neuvotteluissa on saatu aikaan yhteinen ratkaisu luonnosta varten. Kaavaluonnos on laadittu niin, että kaikki rakennukset, jotka tulevat lähimmäksi avointa peltoa, ovat korkeintaan yhden kerroksen korkuisia. Sen sijaan takarivi voidaan rakentaa 2-kerroksiseksi. Alueella ehdotetaan säilytettävän kaksi rivitalotonttia, mutta kaikkiaan muodostetaan 16 uutta nyt rakentamatonta AO-tonttia, joista 4 on yksityismaalla.

25 25 Avoin peltoalue korttelien eteläpuolella merkitään VU- eli urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Alueen laajuus riittää pallokentän perustamiseen. Alueen läpi kulkeva uusi katu, Rastaantie, muodostaa Havdhemintien, Korpintien ja Peipposen jatkeen kanssa lenkin siten, että liikenne johdetaan uusille tonteille pääasiassa Havdhemintietä pitkin. Osa kävelyteistä ja kevyen liikenteen väylistä leikkipuistoon ja pallokentän alueelle kulkee korttelin poikki. Mukana seuraavat liitteet: a) Ote voimassa olevasta asemakaavasta b) Kaavaluonnos, kartta ja kaavamääräykset c) Korjattu OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), johon rajaus on merkitty e) Ote osayleiskaavakartasta Asemakaavalautakunta päättää tässä vaiheessa hyväksyä kaavaluonnoksen ja samoin hyväksyä korjatun OAS:n uuden rajauksen mukaisesti, asettaa aineiston nähtäväksi sekä oikeuttaa alueiden suunnittelun laatimaan ehdotuksen, ellei luonnoksesta tehdä olennaisia huomautuksia kh 21 Kaavaluonnos on ollut nähtävänä Huomautuksia ei ole tehty. Viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaehdotusta, joka siis vastaa luonnosta, on täydennetty tavanomaisella kaavaselostuksella../. Liitteenä 21 seuraa kaavaselostus, johon sisältyvät kaavakartta ja kaavamääräykset. Kaavakartta määräyksineen, kaava Nro 2180 esitellään myös kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen yleisön nähtäväksi 30 päiväksi sekä pyytää rakennus-, ympäristönsuojelu-, teknisen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan samoin kuin maakuntamuseon lausunnot nähtävänä oloaikana.

26 26 Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos ja kaupunginkamreeri Thomas Karlsson ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Puhetta johti kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jaana Tasanko TLK 190 Kaavaehdotus, kartta ja määräykset liitteen mukaisesti. Jotta korttelien ja väliselle VL-alueelle kulkeutuva pintavalunta voitaisiin turvata kaava-alueen pohjoispuolisella nykyisellä asuinalueella, tulisi menetellä seuraavasti: VL-aluetta tulisi jatkaa korttelin läpi yhtä leveänä sillä tavoin, että kolme korttelin itäreunalla olevaa tonttia siirretään itään päin lähemmäksi korttelia Siten nykyisten korttelien ja välissä oleva VU-alue poistetaan. Koska kaava-alueen lähistölle on jo rakennettu leikki/pallokenttä (aivan Mona Leon lähellä), voitaisiin leikkialuevaraus (le) pohjoispuoliselta VK-alueelta poistaa. Edellä ehdotettujen järjestelyjen vuoksi ohjeellinen ulk-merkintä (ulkoilureitti) voitaisiin osoittaa ulottumaan etelästä VU-alueelta VL-alueen läpi korttelin länsi- ja pohjoispuolella. Samalla voidaan poistaa VL-alueen pohjoisosan pp/h-merkintä (jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu). Muutoin kaavaehdotuksesta ei liene huomautettavaa. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää esittää yllä olevan lausuntona kaavaehdotuksesta. _ stlk 15 Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaava-alue on Vahassa Langansbölessä. Tätä nykyä alue on viljelty ja osittain alueella on puustoa ja vesakkoa. Alueen asemakaava on vahvistettu Korttelien eteläpuolinen alue on Langansbölen kartanoon kuuluvaa peltomaata ja lännessä on Uudenmaan Prikaatin varuskunta-alue. Kaavaehdotukseen voi tutustua sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnossa, Ystadinkatu 3, III kerros, sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. ESITTELIJÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

27 27 Hyväksyttiin yksimielisesti rlk 243 Kaupunginhallitus on pyytänyt rakennuslautakunnalta lausuntoa Langansbölen Rastaantien asemakaavan muutoksesta. Korttelien ja välillä olevaa VL-aluetta pitäisi jatkaa Rastaantien eteläpuolella ja kortteli pitäisi jakaa. Korttelien ja välinen viheralue ulkoilureitteineen muutetaan VL-alueeksi. (Ks. liite) Kadunpuoleisen korttelinrajan ja rakennusalan rajan väliseksi etäisyydeksi tulee 6 metriä. Ehdotus hyväksytään kh 4 Ehdotus oli nähtävänä Huomautuksia ei jätetty. Ympäristönsuojelusihteeri on ilmoittanut, ettei hänellä ole mitään huomautettavaa ehdotuksesta. Rakennus-, tekninen sekä sosiaali- ja terveyslautakunta ovat antaneet lausuntonsa. Niiden perusteella ehdotukseen on tehty seuraavia muutoksia: on tehty tarkistuksia VL-alueilla, joilla on ulkoilureittejä, yksittäinen leikkipuistomerkintä on poistettu ja kaikki Rastaantien eteläpuolella kaupungin maalla olevat tontit on yhdistetty yhdeksi kortteliksi Korjaukset ovat sen luonteisia, etteivät ne edellytä ehdotuksen asettamista uudelleen nähtäväksi. Liitteenä seuraa: Kaavaselostus mukaan luettuna kaavakartta ja kaavamääräykset. Kaavakartta määräyksineen, kaavakartta Nro 2180a, esitellään kokouksessa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Langansbölen asemakaavaja asemakaavan muutosehdotuksen, kaupunginosan 13 korttelit , ja 13078, sekä katu- ja virkistysalueita, kaavakartta Nro 2180a.

28 28 Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos oli esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. Puhetta johti hallituksen I varapuheenjohtaja Jaana Tasanko. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että myöskään kaupunginkamreeri ei esteellisyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn kv 13 Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Langansbölen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen, kaupunginosan 13 korttelit , ja 13078, sekä katu- ja virkistysalueita, kaavakartta Nro 2180a.

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 2/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.30-21.35 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5/04 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 19.00 - Läsnä Jäsenet Asplund Aila Bergroth Magnus Biström Bernhard Blomqvist Thomas Damén Karl-Einar Donner Ira Enberg Håkan Engblom

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 1/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 1/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 1/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.00-21.50 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ /

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013 9/2013 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Johanna Jansson Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.09.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 223 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 13.12.2011 klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Tiistai klo 17.00-21.15 Vretantie 19, 25700 Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist Börje Ström Brita Drugge Gustaf Ekholm Veronica Heikkilä Kristian Lindroos Tony

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

JTKRAS 11.11.2008 liite 364. Raaseporin kaupunki. Taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009

JTKRAS 11.11.2008 liite 364. Raaseporin kaupunki. Taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 JTKRAS 11.11.2008 liite 364 Raaseporin kaupunki Taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Ehdotus valtuustolle 17.11.2008 RAASEPORIN KAUPUNKI 1. YLEINEN KEHITYS 1.1. Raaseporin perustaminen 1.2 Kansantalous

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja Pöytäkirja Kokousajankohta: Torstai klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Läsnä: Huomautus: Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere Ks. liite (läsnäolijat) Kokous keskeytettiin ryhmäkokouksia varten klo 15.30

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot