EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 8/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 8/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 8/06 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo Läsnä Jäsenet Augustson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan Engblom Roger Forsbäck Isa Friberg Ralf Gahnström Ralf Grundström Camilla Grönroos Pirkko Heimberg Ulf Holmberg Sven Holmqvist Johan Holmström Sinikka Junell-Kousa Lili-Ann Karlsson Kenneth Lindholm Henrik Lindström Anders Lindström-Dahl Ulla Lintuluoto Seppo Malm Tage Malmén Maj-Britt Metsämäki Johanna Metsämäki Lauri Nyberg Michael Orre Werner Rehn Tom Rehnberg Berndt Sahlberg Sig-Britt Seppänen Asta Stenlund Sven Tasanko Jaana Heikkilä Mikael Johansson Mårten Karlsson Bob Karlsson Thomas von Renteln Katarina Söderström Rolf

2 2 Numero Asia KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 KV 3 ILMOITUSASIAT... 3 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 3 KV 5 MARIA SLOTTEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ... 4 KV 6 KV 7 VUODEN 2006 TALOUSARVION MUUTOSPYYNTÖ/SOSIAALITYÖ... 5 KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUS / DETALJISUUNNITTELU8 KV 8 KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSTEHTÄVÄN SIIRTÄMINEN KV 9 TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA KV 10 VUODEN 2007 TULOVEROPROSENTTI KV 11 VUODEN 2007 KIINTEISTÖVEROT KV 12 VUODEN 2007 KOIRAVERO KV 13 LANGANSBÖLE, KAUPUNGINOSAN 13 KORTTELIT , JA 13078, KAAVA 2180, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pöytäkirja asetetaan nähtäville, aika ja paikka Tiistaina klo kaupunginkansliassa. Todistaa, Mikael Heikkilä sihteeri.

3 3 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4 4 Dnr STDS:996/2004 KV kv 12 MARIA SLOTTEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ Maria Slotte ilmoittaa, että hän menettää vuodenvaihteesta lähtien vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luottamustehtäviin paikkakunnalta muuton vuoksi. Maria Slotte on Tammisaaren Energian johtokunnan jäsen. (MH) Kaupunginhallitus päättää a. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että Maria Slotte menettää paikkakunnalta muuton vuoksi lähtien vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luottamustehtäviin. b. ehdottaa kaupunginvaltuustolle uuden jäsenen valintaa Tammisaaren Energian johtokuntaan. Toimikausi alkaa kv 5 Kaupunginhallitus päättää a. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että Maria Slotte menettää paikkakunnalta muuton vuoksi lähtien vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luottamustehtäviin. b. ehdottaa kaupunginvaltuustolle uuden jäsenen valintaa Tammisaaren Energian johtokuntaan. Toimikausi alkaa

5 5 Dnr STDS:6/2006 KV 6 VUODEN 2006 TALOUSARVION MUUTOSPYYNTÖ/SOSIAALITYÖ stlk 12 Tulosyksikössä Sosiaalityö tilanne oli sellainen, että bruttomenoista on kulunut 65,4 %, kun taas bruttotulot ovat 74,5 % budjetoidusta. Nettomenot ovat 63,8 % budjetoiduista määrärahoista. Matemaattisesti tasainen jako merkitsisi, että 66,7 % määrärahoista olisi käytetty. Tulosyksikössä Sosiaalityö on kuitenkin vuoden 2006 talousarvion muutos- ja lisämäärärahan tarve seuraavia toimintoja varten: 2300 LAPSI- JA PERHETYÖ Tulot Tulojen lisäys Korvaus KELAlta Menot Lisämäärärahan tarve Kuukausipalkat sivukuluineen Sosiaalitoimiston äitiyslomasijaisuus. Määrärahoja sairaus- ja äitiyslomasijaisia varten ei ole budjetoitu. Muualta ostetut asiakaspalvelut Vuoden 2006 talousarviossa on :n muun lastensuojelun ja perhetyön ostopalvelumääräraha. Tämä määräraha ei kuitenkaan tule riittämään koko vuodeksi. Arvioitua useampi lapsi on sijoitettu sijaishuoltoon ja kustannukset kuormittavat jälkimmäistä vuosipuoliskoa VAMMAISPALVELUT Palkat sivukuluineen Vuoden 2006 talousarviossa budjetoituja palkkoja ja palkkojen sivukustannuksia on Määräraha ei tule riittämään. Arvioitua useammat henkilöt ovat tarvinneet henkilökohtaista avustajaa. Kotihoidon resurssit eivät riitä ja vaikeasti vammaisten henkilöiden vaihtoehtona olisi monessa tapauksessa laitoshoito. Kuljetuspalvelut Tulot Tulojen lisäys Sosiaalihuollon maksut Menot

6 6 Matka- ja kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen määräraha vuoden 2006 talousarviossa on on kulunut ,13. Määräraha ei tule riittämään. Aiemmin Yrkesträningsskolan erityisammattikoulu on maksanut vaikeasti vammaisten henkilöiden koulumatkat, mutta opetusministeriön päätöksen mukaan matkat tulee nykyisin maksaa vammaispalvelulain mukaisina kuljetuspalveluina. Yhä useammat vammaiset henkilöt asuvat omassa kodissaan ja kun kunta on pinta-alaltaan laaja, kuljetuspalvelujen kustannukset nousevat. Vaikeasti vammaisilla henkilöillä on subjektiivinen oikeus saada kuljetuspalveluja. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että sosiaalityön muille tileille tulee jonkin verran säästöjä, joten :n lisämääräraha näyttää tässä vaiheessa riittävän. ASIAN VALMISTAJAN (sos.siht. KL) Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pyytää seuraavaa vuoden 2006 talousarvion muutosta TY I:lle, Sosiaalityö: Henkilöstömenot Muut käyttömenot Tulot Netto ESITTELIJÄN Esittelijä yhtyy asian valmistajan ehdotukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti kh 4 Sosiaali- ja terveyskeskus/sosiaalisihteeri Kerstin Ljung on selventänyt lautakunnan ehdotusta siten, että kuljetuspalveluihin vaaditaan tosiasiassa :n määrärahaa, ei :n. Määrärahan lisäyksen kuitenkin tasoittaa vastaava :n valtionosuus. Kaupunginkamreerilla ei ole pyynnöstä mitään huomautettavaa. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää tulosalueelle Sosiaali- ja terveydenhuolto/sosiaalityö sellaisen talousarvion muutoksen, että menoja lisätään euroa. Samalla tuloihin merkitään euron lisäys.

7 kv 6 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää tulosalueelle Sosiaali- ja terveydenhuolto/sosiaalityö sellaisen talousarvion muutoksen, että menoja lisätään euroa. Samalla tuloihin merkitään euron lisäys.

8 8 Dnr STDS:607/2000 KV 7 KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUS / DETALJISUUNNITTELU TLK 19 Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on tehty aikaisemmin (2003). Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on vuodeksi 2006 varattu ja vuodeksi 2007, , yhteensä Detaljisuunnittelun hankinta-asiakirjat (pääsuunnittelija, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelu) on tehty. Niihin sisältyy aiemmin laaditun hankesuunnitelman tarkistus. Tarkoituksena on saattaa detaljisuunnittelu loppuun syksyyn 2006 mennessä, jolloin varsinaiset korjaustyöt alkaisivat (lokakuussa), kuitenkin niin, että julkisivun korjaustyöt, julkisivun maalaus mukaan luettuna tehtäisiin keväällä Samoin on laadittu rakennuttajan tehtäviä ja työmaan rakennusteknistä valvontaa koskevat hankinta-asiakirjat. Kaupunginhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeen hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että hankkeesta vastaava yksikkö on tekninen lautakunta ja vastuuhenkilö on kaupungininsinööri. Hankkeen käytännön toteuttamista silmällä pitäen tulee niiden yksikköjen (museo, kulttuuri, matkailu), joiden on vastedes ajateltu käyttävän rakennusta, valita edustajansa epäviralliseen ohjausryhmään. Hankintadokumentit ovat nähtävänä teknisessä keskuksessa ja ne esitellään kokouksessa. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää: - merkitä, että kaupunginhallituksen hyväksymän täytäntöönpano-ohjeen mukaan hankkeesta vastaava yksikkö on tekninen lautakunta ja vastuuhenkilö on kaupungininsinööri, - hyväksyä detaljisuunnittelua ja rakennuttajan tehtäviä koskevat hankintaasiakirjat TLK 32 Rakennuttajan tehtävistä ja pääsuunnittelusta on pyydetty tarjoukset mennessä seuraavasti. Rakennuttajan tehtävät ja rakennustekninen valvonta;

9 9 Finnmap Consulting Oy Kyrkslätt Byggnadstekniska byrå Ab Pohjan Laatta ja rakennustarvike Byggtjänst Kjell Holm Ab Oy Rakennuttajapalvelut Avec / Grönqvist Kaj Arkkitehti ja pääsuunnittelu; Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy Backmans planeringsbyrå Ab Kasper Järnefelt Arkkitehtitoimisto Horn Stephan Oy Apsis Arkkitehtitoimisto DB-Arkkitehdit Oy Arkkitehtuuritoimisto Ilonen & Lautamo Ky Arkkitehtitoimisto Sigge Oy Saapuneet tarjoukset arvioidaan liitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta valtuuttanee puheenjohtajat ja asioiden valmistajat yhdessä valitsemaan Kaupungintalon peruskorjauksen rakennuttajapalvelujen tuottajat ja pääsuunnittelijan. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa lautakunnan puheenjohtajat ja asioiden valmistajat yhdessä valitsemaan Kaupungintalon peruskorjauksen rakennuttajapalvelujen tuottajat ja pääsuunnittelijan TLK 56 Merkitään, että teknisen lautakunnan puheenjohtajat ovat pitäneet kokouksen, josta on erillinen pöytäkirja. Tuolloin todettiin, että tarjousten arvioinnin tuloksen perusteella asia kuuluu alueen vastaavien toimivaltaan. Siten kaupungininsinööri valitsee sekä hankkeen rakennuttajakonsultin että pääsuunnittelijan. Avauspöytäkirja ja tarjousten arvioinnit liitteen mukaisesti. Kaupungininsinööri on valinnut Pohjan Laatta ja Rakennustarvikkeen / dipl. ins. Pekka Liukon rakennuttajakonsultiksi ja työmaan valvojaksi eli toimittamaan rakennuttajapalvelut ja työmaavalvonnan, kokonaiskustannukset ovat à (alv.0). Lisäksi hän on valinnut arkkitehti- ja pääsuunnittelupalvelujen toimittajaksi Arkkitehtuuritoimisto Ilonen & Lautamo Ky:n, kokonaiskustannukset ovat à (alv.0).

10 10 (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta merkitsee kaupungininsinöörin päätöksen tiedoksi TLK 208 Merkitään, että kaupungininsinööri on hankintamenettelyn mukaisesti valinnut seuraavat rakenne- ja teknisten järjestelmien suunnittelijat: Rakennesuunnittelija; Insinööritoimisto Auraplan (suunnittelukustannukset alv.0) LVI-suunnittelija; Mic-Cons Oy Ab, (12460 alv.0) Sähkösuunnittelija, Eltjänst Jörgen Wikman, ( alv.0) Kaupungininsinööri on kutsunut kokoon työryhmän tarkistamaan aiemmin laadittua (2003) hankesuunnitelmaa ja ohjaamaan detaljisuunnittelua. Työryhmässä on edustajat niistä hallintoyksiköistä, joiden on ajateltu käyttävän rakennusta, sekä rakennuttajakonsultin, pääsuunnittelijan ja tarvittaessa rakenne- ja teknisten järjestelmien suunnittelijoiden edustajat. Hallintoyksiköiden edustajat työryhmässä; Dan Lindholm, museon johtaja Viveka Blomberg, matkailusihteeri Matts Blomqvist, kulttuurisihteeri Suunnittelu- ja korjaustöitä varten laaditun toteuttamisohjelman mukaisesti on tehty työsuunnitelma rakennuksen ulkomaalausta varten. Työ oli tarkoitus toteuttaa kesällä Kahdesta urakkahankinnasta huolimatta tarjouksia ei ole saatu lainkaan. Siksi nämä työt päätettiin yhdistää muihin rakennuksen korjaustöihin. Nyt esillä oleva, tarkistettu, päivätty hankesuunnitelma/ rakennuksen käyttösuunnitelma, siihen kuuluva lyhyt selvitys tehdyistä muutoksista ja ajantasaistettu kustannuslaskelma oheistetaan liitteeksi. Hallintoyksiköiden edustajat katsovat, että ehdotettu tilojen käyttösuunnitelma suo mahdollisuudet niiden toiminnalle, kuitenkin edellyttäen, että kaikkia suunnitelmassa esitettyjä tiloja voidaan myös käyttää normaaliin tapaan. Mahdollisia rajoituksia on lähinnä kellarikerroksessa, jossa on holvirakenteet. Korjauskustannukset tiloissa, joita ei ole aiemmin saneerattu, ovat arviolta (alv.0). Lisäksi kustannuksia tulee siitä, että aiemmin saneerattuihin tiloihin asennetaan uusi lämmitys- ja ilmastointitekniikka, à Näin ollen korjauskustannukset ovat yhteensä 1,11 milj.. On huomattava, että rakennuskustannusindeksin kehitys on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut 3,4 % / vuosi.

11 11 Detaljisuunnittelu jatkuu hankesuunnitelmien pohjalta siten, että saneeraustyöt voidaan aloittaa tammikuussa Talousarviota ja taloussuunnitelmaa on tarkistettava, koska kesällä 2006 ei tehty ulkoseinän korjaustöitä. Suunnittelutyön aikana on tehty laskelmia, jotka puhuvat sen puolesta, että rakennuksen lämmitys tulee suunnitella vesikiertoon perustuvaksi ja rakennus tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Myös varhemmin (1996) saneeratut tilat varustetaan mekaanisella ilmanvaihdolla. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää; ehdottaa kaupunginhallitukselle, että hyväksytään esitetyssä muodossa hankesuunnitelma, jonka arvioidut kustannukset ovat à 1,11 milj., ehdottaa kaupunginhallitukselle, että talousarvioita ja taloussuunnitelmaa korjataan seuraavasti: (06), (07), toisin kuin hyväksytyssä taloussuunnitelmassa: (06), (07) että detaljisuunnittelua jatketaan päivätyn hankesuunnitelman pohjalta tarkoituksena aloittaa korjaustyöt tammikuussa kh 5 Kaupunginhallitus päättää: a. ehdottaa valtuustolle, että Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksytään teknisen lautakunnan esittämässä muodossa, arvioidut kustannukset ovat 1,1 miljoonaa euroa. b. että talousarvioehdotuksen /taloussuunnitelmaehdotuksen yhteydessä harkitaan määrärahan varaamista peruskorjaustöihin.

12 kv 7 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksytään teknisen lautakunnan esittämässä muodossa, arvioidut kustannukset ovat 1,1 miljoonaa euroa.

13 13 Dnr STDS:718/2006 KV 8 KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSTEHTÄVÄN SIIRTÄMINEN sivlk 4./. Västra Nylands yrkesskola -kuntayhtymän hallitus ehdottaa omistajakunnille, että kuntayhtymän koulutustehtävä siirretään alkaen Ab Västra Finlands yrkesinstitut yhtiölle. Perussopimuksen määräysten mukaan jokaisen osakaskunnan tulee tehdä asiasta itsenäinen päätös. Valtuuston vastausta pyydetään mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee asian 30/31.10 ja kaupunginvaltuusto. Jäsenkunnille osoitettu kirje liitteenä 1. Ab Västra Finlands yrkesinstitut on aivan hiljattain perustettu koulutusyhtiö, jonka omistajia ovat Svenska Folkskolans vänner r.f. (3 osaketta ja ääntä), Svenska småbruk och egna hem Ab (2), Ab Utbildning Sydväst (2) ja Västra Nylands samkommun kuntayhtymä (1). Kun prosessi on saatettu loppuun ja koulutustehtävä on siirtynyt yhtiölle, osakepääomaa korotetaan siten, että omistussuhteet ja hallituspaikat jaetaan seuraavasti: Svenska Folkskolans vänner r.f osaketta ja ääntä 3 hallituspaikkaa Svenska småbruk och egna hem Ab Ab Utbildning Sydväst Västra Nylands samkommun Sopimuksen mukaan kuntayhtymän kiinteistöt jäävät kuntayhtymän omistukseen. Kirjeen lähettämisen jälkeen Västra Nylands folkhögskola kansanopiston hallitus on päättänyt pyytää saada tarkkailijan aseman meneillään olevassa uuden koulutusyhtiön suunnittelussa. Omistussuhteet saattavat muuttua riippuen siitä, millaisia päätöksiä Karjaan Kurssikeskus (Korsnäs), Åbolands yrkesskola sekä Västra Nylands folkhögskola tekevät. Toisen asteen koulutus on kunnan lakisääteinen tehtävä. Se rahoitetaan valtionosuusjärjestelmällä kuitenkin siten, että yksikköhinta oppilasta kohti maksetaan suoraan toiminnan ylläpitäjälle. Näin ollen Västra Nylands yrkesskola -kuntayhtymä ja Ab Utbildning Sydväst saavat nykyisin suoraan oppilasmäärään ja opetusohjelmaan perustuvat valtionosuutensa. Kysymys oppilaitosten yhdistymisestä tuli ajankohtaiseksi opetusministeriön lähetettyä kirjeen, jossa toiminnan ylläpitäjiä kehotetaan arvioimaan ja selvittämään edellytykset koota ammatillinen perusopetus ja ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus yhden yhteisen toiminnan ylläpitäjän tehtäväksi. Kirjeessä opetusministeriö esitti strategiansa, ammattiopistostrategian, jonka mukaisesti muodostettaisiin alueellisia tai muuten vahvoja koulutusorganisaatioita. Uusien ammattiopistojen toimintaan kuuluu ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen koulumuotoinen lisä- ja täydennyskoulutus, ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus oppisopimuksen muodossa sekä täydennyskoulutus. Siten toiminta kattaa sekä nuorten että aikuisten koulutuksen. Opetusministeriö perustelee suurempien ammattikoulutusyksikköjen tarvetta seuraavin argumentein:

14 14 pienenevät vuosiluokat koulutustarpeen ennustamisen vaikeus edellyttää järjestelmän koulutuksen laatu joustoa erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvu aikuiskoulutuksen integrointi tuottavuusohjelma kunta- ja palvelurakenneuudistus yhteiskunnan rakenteellisia muutokset ammattikorkeakouluverkostossa uudistuksia Ammattikoulutuksen yksikköhinnan harkintaperusteisen korotuksen pohjaksi otetaan syksystä 2006 alkaen huomioon ammattiopistostrategian mukaiset toimenpiteet eli kahden tai useamman ammattioppilaitoksen yhdistäminen. Länsi-Uudenmaan näkökulmasta vahvan, sekä nuoriso- että aikuiskoulutusta tarjoavan ammattioppilaitoksen perustaminen seudulle on tärkeää niin elinkeinoelämän kuin kuntien kannalta. Yrkesinstitutet Sydväst ja Västra Nylands yrkesskola oppilaitosten yhdistämisen lisäksi Karjaan Kurssikeskuksen mukanaolo olisi siksi toivottavaa. Västra Nylands yrkesskola oppilaitoksen hallitus tuo jäsenkunnille lähettämässään kirjeessä esiin muitakin yhdistymisen taustalla olevia tekijöitä sekä yhdistymisen etuja. Vapaan sivistystyön mukanaoloa koulutusyhtiössä, jonka ensisijainen tehtävä on ammattikoulutus, voidaan pitää muun toiminnan täydentäjänä. Nyt kysymykseen tulevien kansanopistojen ohjelmassa on myös ammattikoulutusta, joten mukana olo on niiltä osin luonnollista. Lisäksi kansanopistojen kurssitarjontaa ja hankeasiantuntemusta voidaan hyödyntää ammattikoulutuksessa. Nyt käsillä olevassa prosessissa kuntien tulee kohdistaa erityisesti huomionsa toisaalta kuntien valvonta- ja vaikutusmahdollisuuksiin ja toisaalta siihen, kuinka kiinteistökysymys ratkaistaan pitkällä aikavälillä. Kuntien etenkin Karjaan ja Tammisaaren edun mukaista on turvata toiminta omalla paikkakunnalla. On tärkeää voida tarjota omille asukkaille ja nuorille toisen asteen ammattikoulutusta ja voida osoittaa markkinoinnissa, että seudun koulutustarjonta on monipuolista. Valvonta ja vaikutusmahdollisuudet taataan parhaiten hallituspaikkojen avulla. Kiinteistökysymykseen on löydettävä hyväksyttävä ratkaisu: ei voida pitää perusteltuna, että kiinteistöjen omistajana on yksinomaan kuntayhtymä. Meneillään olevan prosessin luonnollisena seurauksena tulee siksi olla sellainen ratkaisu, että kuntayhtymä puretaan ja muodostetaan erityinen kiinteistöyhtiö, joka kuvastaa koulutusyhtiön omistussuhteita. Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Västra Nylands samkommunkuntayhtymän koulutustehtävä siirretään Ab Västra Finlands yrkesinstitut ammattiopistolle alkaen. Lisäksi sivistyslautakunta ehdottaa seuraavaa: Kaupunginhallituksen tulisi vaikuttaa toimintapaikkakuntien mahdollisuuksiin valvoa yhtiön hallitusta ja lisäksi kaupunginhallituksen tulisi edesauttaa sellaisen kiinteistöyhtiön muodostamista, joka voi ottaa vastuun kuntayhtymän kiinteistöistä.

15 15 Varapuheenjohtaja Camilla Grundström ilmoitti olevansa esteellinen. Sivistyslautakunta teki ehdotuksen mukaisen päätöksen kh 8 Pykälä tarkistettiin välittömästi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren kaupunki hyväksyy Västra Nylands samkommun kuntayhtymän koulutustehtävän siirtämisen Ab Västra Finlands yrkesinstitut ammattiopistolle alkaen. Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Henrik Lindholm oli esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn kv 8 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren kaupunki hyväksyy Västra Nylands samkommun kuntayhtymän koulutustehtävän siirtämisen Ab Västra Finlands yrkesinstitut ammattiopistolle alkaen.

16 16 Dnr STDS:499/2006 KV 9 TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA kh 34 Valtuuston seminaarin ja kaupunginhallituksen aiemman käsittelyn perusteella on nyt laadittu ehdotus vuoden 2007 talousarvion kehyksiksi. Se liitetään kaupunginvaltuuston sitovuustasoon ja esitetään yhdistettyinä tuloslaskelman kehyksinä. Edelleen liitteenä talouskehyksiä koskeva tekstiosa, jota on täydennetty kohdassa 6 Muuta. Talousarvion puitteita laadittaessa lähtökohtana on pidetty sitä, että henkilöstökustannukset kasvavat 2,5 % ja muut korkeamman kustannustason käyttömenot kasvavat 2 %. Tuloja on korotettu 1 %:lla. Kaikki lisäykset on laskettu pitäen lähtökohtana meneillään olevan vuoden talousarviota. Hyväksytyt tai vireille pannut talousarvion muutokset, joilla on pysyvä vaikutus käyttötalouteen, on otettu kehystä laadittaessa huomioon. Liikelaitosten osalta tarkistuksia ei ole tehty, vaan nettoylijäämän on laskettu olevan saman kuin meneillään olevan vuoden talousarviossa alun perin. Erikoissairaanhoidon osalta on ryhdyttävä neuvottelemaan uudelleen HUS:in kanssa, koska kehyslaskelma perustuu siihen, että ilmoitetut menojen nousut tulee kompensoida käyttämällä vähemmän erikoissairaanhoitoa. Oheisessa laskelmassa veroprosentti on muuttumaton. Ehdotuksen mukaan voidaan tehdä noin :n varaus kertyneen alijäämän vähentämiseksi. Laskelman mukaan alijäämää kuitenkin syntyisi sekä vuonna 2008 että vuonna Kaupunginhallituksen tulee kunnallislain ja vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksen perusteella kiireellisesti tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla talous tasapainotetaan suunnitelmakauden aikana. Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen vuoden 2007 talousarvion kehyksiksi. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että aloitetaan uudelleen neuvottelut HUS:in kanssa palvelujen ostoa koskevasta sopimuksesta vuodelle Kaupunginhallitus käsittelee myöhemmin kertyneen alijäämän tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. Kaupunginhallitus esittää budjettikehykset valtuustolle tiedoksi. Kaupunginjohtaja ja kaupunginkamreeri selostivat asiaa.

17 kv 9 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle seuraavat lähtökohdat talousarvion kehysten vahvistamiseksi. 1) Vuosikatteen on oltava niin suuri, että se kattaa vuosittaiset poistot ja kertyneen alijäämän kattamiseksi tarvittavan vuosittaisen osuuden. Kaupunginhallituksen lähtökohtana on, että kertynyt alijäämä on lyhennettävä neljässä vuodessa. 2) Yleinen menojen nousu saa olla 2 % vuodessa. 3) Kertyneen alijäämän tasoittaminen neljässä vuodessa luo annettujen lähtökohtien (kohdat 1 ja 2) perusteella paineita nostaa verokantaa suuruusluokaltaan 0,5 prosenttiyksikköä. Varaus voidaan tehdä, jos vuosittainen tulos suo siihen mahdollisuuden. 4) Investointikehys voi ylittää 2 miljoonaa euroa, mikäli investoinnit tuovat lisäarvoa tulevaan toimintaan. lle ehdotetaan hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen esittämät talousarvion kehysten lähtökohdat. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos selosti kaupunginhallituksen ehdotusta sekä päätöksen taustaa. Kaupunginjohtaja selosti tämän jälkeen kaupunginhallituksen ehdotuksen lähtökohdat. Hän totesi muun muassa, ettei talousarvion kehyksissä ole otettu huomioon joitakin sellaisia kustannuksia, jotka muun muassa sosiaali- ja terveydenhuolto on ilmoittanut kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa. piti tämän jälkeen neuvottelutauon klo , jotta se voisi tutustua kaupunginhallituksen ehdotukseen. Merkittiin, että jäsenet Seppo Lintuluoto ja Jaana Tasanko poistuivat kokouksesta tauon aikana sekä että kokousta jatkettaessa läsnä oli 33 valtuutettua. oli siis edelleen päätösvaltainen. keskusteli talousarvion kehyksistä. Keskustelussa mielipiteensä sanoivat seuraavat henkilöt: Tom Rehn, Ulf Heimberg (ilmoitti kannattavansa kaupunginhallituksen ehdotusta), Kenneth Karlsson, Mikael Borgman, Pirkko Grönroos, Lili-Ann Junell- Kousa, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Lauri Metsämäki (ilmoitti kannattavansa kaupunginhallituksen ehdotusta), Ira Donner (ilmoitti vastustavansa esitettyjä talousarvion kehyksiä) Werner Orre, Sven Holmberg, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Henrik Lindholm, Michael Nyberg, Berndt Rehnberg (ilmoitti, ettei hän sitoudu yleiseen, kaikkien alueiden kahden prosentin [2 %] kustannusten nousuun), Asta Seppänen, Ralf Friberg ja Sig-Britt Sahlberg (ehdotti yleistä kolmen prosentin [3 %] kustannusten nousua). Kustannusten nousun voisi kompensoida sillä, että kaupunginhallitus päättää kuluvan vuoden talousarvion voivan toteutua muutaman prosenttiyksikön alle 100 prosenttia.

18 18 Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että jäsen Sig-Britt Sahlberg on ainoa, joka on esittänyt konkreettisen ehdotuksen. Ehdotusta ei tosin ole kannatettu, minkä vuoksi se raukeaa. päätti äänestyksettä hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 11 Lautakuntien ehdotukset ylittivät talousarvion kehyksen 2 miljoonalla eurolla. Kaupunginjohtaja ja kaupunginkamreeri ovat yhdessä johtavien virkamiesten kanssa valmistelleet talousarvioehdotuksen. Sen lähtökohtana on karsia ylityksistä puolet ja luoda edellytykset tasapainotetun talousarvion esittämiselle ottaen huomioon valtuuston vahvistamat lähtökohdat. Valmistelijat ehdottavat lautakunnan ehdotuksia vähennettäväksi nettosummalla Vuodeksi 2007 ehdotettuja investointeja on karsittu 7 miljoonasta 5,7 miljoonaan, ilman liikelaitoksia. Vuosien taloussuunnitelma tasapainotetaan ja laaditaan niin, että lähtökohtana on 2 prosentin kustannusnousu. Jotta valtuuston tavoite, kertyneen alijäämän vähentäminen neljässä vuodessa, voidaan täyttää, verokanta tulee nostaa 19 prosentista 19,75 prosenttiin. Veron korotuksesta 0,25 % on tarkoitus käyttää kertyneen alijäämän vähentämiseen. Kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveron vahvistaminen esitellään erillisinä asioina. Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn kh Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen korjattuna kaupunginhallitusten päätösten mukaisesti kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen korjattuna kaupunginhallitusten päätösten mukaisesti.

19 19 Dnr STDS:821/2006 KV kh 8 VUODEN 2007 TULOVEROPROSENTTI Vuoden 2006 tuloveroprosentti on 19,00 %. Veroprosenttia korotettiin viimeksi v eli 0,5 prosenttiyksikköä ja sitä ennen v myös 0,5 prosenttiyksikköä. Vuodeksi 2007 ehdotetaan tuloveroprosentin korottamista 0,75 prosenttiyksikköä eli 19,75 %:iin. Kuntalain :ssä 66 säädetään veroista seuraavaa: Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotuloja arvioidaan ennusteiden mukaan tänä vuonna kertyvän n. 40,3 milj., mikä merkitsee sitä, että verotulot v kasvavat 1,8 milj. (4,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2005 vastaava korotus oli 1,4 milj. (3,5 %). Kunnallisveroa arvellaan kuluvana vuonna saatavan 36,5 milj. eli 1,7 milj. :n lisäys (4,9 %) vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna. Jotta menot ja tulot saataisiin tasapainoon, kunnallisveroa ehdotetaan korotettavan 19,00 %:sta 19,75 %:iin. Tarkempi selvitys korotuksen syistä näkyy taloussuunnitelman tekstiosasta. Veronkorotus mukaan luettuna kunnallisveroa arvellaan vuonna 2007 kertyvän 39,7 milj.. Kunnallisverosta saatavien tulojen arvioidaan lisääntyvän kaikkiaan 3,2 milj., ts. 8,7 %. Vuosina 2008 ja 2009 kokonaisverotulojen arvioidaan suurenevan 5,1 % ja vastaavasti 2,5 %. Yhteisöveroa arvioidaan v kertyvän 1,3 milj. ja v ,5 milj.. Kiinteistöveroprosenttia käsitellään erikseen. Vuonna 2006 veroprosentin painotettu keskiarvo on koko maassa 18,40 % ja yleisin veroprosentti 19,00 % (130 kunnassa). (TK) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä vahvistaa vuoden 2007 tuloveroprosentin 19,75 %:ksi (19,00 % v. 2006).

20 kv 10 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä vahvistaa vuoden 2007 tuloveroprosentin 19,75 %:ksi (19,00 % v. 2006).

21 21 Dnr STDS:821/2006 KV kh 9 VUODEN 2007 KIINTEISTÖVEROT Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan yleinen kiinteistöveroprosentti on vahvistettava vähintään 0,50 %:ksi ja enintään 1,00 %:ksi. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen veroprosentti voidaan määrätä vähintään 0,22 %:ksi ja enintään 0,50 %:ksi. Muiden kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti (eli enintään 1,10 %:ksi, jos vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti on 0,50 %). Lain :n 13 a mukaan yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen veroprosentti voi olla alhaisempi. Verohallituksen päiväämän yleiskirjeen mukaan yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttia ei sovelleta uskonnollisiin yhteisöihin eikä muihin kiinteistöverolain :issä 20 ja 21 erikseen mainittuihin yhteisöihin. voi vahvistaa rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentin vähintään 1,00 %:ksi tai enintään 3,00 %:ksi. Tammisaaressa on v käytetty seuraavia kiinteistöveroprosentteja: - yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 % kiinteistön arvosta - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,30 % rakennuksen arvosta - muuhun asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,90 prosenttia rakennuksen arvosta Kiinteistöveron arvioidaan v tuottavan 2,43 milj., jos veroprosentit pysyvät muuttumattomina. Yleisen veroprosentin arvioidaan tuottavan 1,13 milj. euroa eli vakituiset asunnot 0,7 milj. ja muut rakennukset 0,6 milj.. Vuoden 2006 painotetut keskiarvot ovat koko maassa 0,74 %, 0,29 % ja 0,86 %. Erillistä veroprosenttia yleishyödyllisiä yhteisöjä ja rakentamattomia rakennuspaikkoja varten ei ehdoteta. (TK) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2007 kiinteistövero pidetään muuttumattomana seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 %

22 22 - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,30 % - muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,90 % kv 11 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2007 kiinteistövero pidetään muuttumattomana seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 % - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,30 % - muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,90 %.

23 23 Dnr STDS:821/2006 KV kh 10 VUODEN 2007 KOIRAVERO Koiraverosta annetun lain (1979/590) mukaan koirasta on suoritettava vuosittain koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden päättyessä on pysyvästi pidetty. Kunnanvaltuuston voi päättää, ettei kunnassa peritä koiraveroa. Se voi myös samalla päättää, etteivät koiranomistajat ole velvollisia tekemään lain :issä 5 ja 6 mainittua ilmoitusta ja ettei lain :ssä 7 mainittua koiraverolippua tarvitse kirjoittaa. Koiraveron suuruus voi olla korkeintaan 50. päätti , ettei se peri koiraveroa v (TK) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, ettei koiraveroa peritä v Samalla päätetään, ettei koiranomistajan tarvitse tehdä lain :ien 5 ja 6 mukaista ilmoitusta ja ettei koiraverolippuja tarvitse kirjoittaa kv 12 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, ettei koiraveroa peritä v Samalla päätetään, ettei koiranomistajan tarvitse tehdä lain :ien 5 ja 6 mukaista ilmoitusta ja ettei koiraverolippuja tarvitse kirjoittaa.

24 24 Dnr STPL:911/2005 KV 13 LANGANSBÖLE, KAUPUNGINOSAN 13 KORTTELIT , JA 13078, KAAVA 2180, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, On laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaupunginosan 13 (Vanha Langansböle) korttelit sekä osia läheisistä katu- ja puistoalueista käsittävän asemakaavan muuttamiseksi. Korttelit ja ovat olleet Hakan konkurssipesän omistuksessa. Tammisaaren kaupunki on ostanut ne hiljattain takaisin itselleen. Korttelit ja ovat yksityisomistuksessa. Tarkoituksena on muuttaa rivitalojen korttelialue AR erillispientalojen korttelialueeksi AO tai asuinpientalojen korttelialueeksi AP. Kaavamuutoksella lisätään pientalotonttien tarjontaa alueella, jolle kunnallistekniikka on jo rakennettu, ja jolle odotetaan rakennettavan lähimpien 10 vuoden aikana vielä uusi asuinalue. Liitteenä ohjelma sekä karttaliite. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman, lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä kuuluttaa siitä asklk 38 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä Senaatti- Kiinteistöt ja Uudenmaan Prikaati ovat ilmoittaneet, ettei kaavan muuttamiselle ole mitään estettä edellyttäen, että korttelialueet tiestöineen maantieteellisesti säilytetään. Kaava-alueen rajaa on tarkistettu niin, että kortteli jäi sen ulkopuolelle. Korttelin tontin nro 3 ja läheisen kaavoittamattoman puutarha-alueen (entinen pelto) omistajat toivovat sellaista laajentamismahdollisuutta, että voitaisiin muodostaa kaksi tonttia. Pääjätevesijohto idästä läheiseen pumppaamoon kulkee alueen läpi, ja osa alueesta on voimassa olevassa kaavassa puistoaluetta. Neuvotteluissa on saatu aikaan yhteinen ratkaisu luonnosta varten. Kaavaluonnos on laadittu niin, että kaikki rakennukset, jotka tulevat lähimmäksi avointa peltoa, ovat korkeintaan yhden kerroksen korkuisia. Sen sijaan takarivi voidaan rakentaa 2-kerroksiseksi. Alueella ehdotetaan säilytettävän kaksi rivitalotonttia, mutta kaikkiaan muodostetaan 16 uutta nyt rakentamatonta AO-tonttia, joista 4 on yksityismaalla.

25 25 Avoin peltoalue korttelien eteläpuolella merkitään VU- eli urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Alueen laajuus riittää pallokentän perustamiseen. Alueen läpi kulkeva uusi katu, Rastaantie, muodostaa Havdhemintien, Korpintien ja Peipposen jatkeen kanssa lenkin siten, että liikenne johdetaan uusille tonteille pääasiassa Havdhemintietä pitkin. Osa kävelyteistä ja kevyen liikenteen väylistä leikkipuistoon ja pallokentän alueelle kulkee korttelin poikki. Mukana seuraavat liitteet: a) Ote voimassa olevasta asemakaavasta b) Kaavaluonnos, kartta ja kaavamääräykset c) Korjattu OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), johon rajaus on merkitty e) Ote osayleiskaavakartasta Asemakaavalautakunta päättää tässä vaiheessa hyväksyä kaavaluonnoksen ja samoin hyväksyä korjatun OAS:n uuden rajauksen mukaisesti, asettaa aineiston nähtäväksi sekä oikeuttaa alueiden suunnittelun laatimaan ehdotuksen, ellei luonnoksesta tehdä olennaisia huomautuksia kh 21 Kaavaluonnos on ollut nähtävänä Huomautuksia ei ole tehty. Viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaehdotusta, joka siis vastaa luonnosta, on täydennetty tavanomaisella kaavaselostuksella../. Liitteenä 21 seuraa kaavaselostus, johon sisältyvät kaavakartta ja kaavamääräykset. Kaavakartta määräyksineen, kaava Nro 2180 esitellään myös kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen yleisön nähtäväksi 30 päiväksi sekä pyytää rakennus-, ympäristönsuojelu-, teknisen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan samoin kuin maakuntamuseon lausunnot nähtävänä oloaikana.

26 26 Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos ja kaupunginkamreeri Thomas Karlsson ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Puhetta johti kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jaana Tasanko TLK 190 Kaavaehdotus, kartta ja määräykset liitteen mukaisesti. Jotta korttelien ja väliselle VL-alueelle kulkeutuva pintavalunta voitaisiin turvata kaava-alueen pohjoispuolisella nykyisellä asuinalueella, tulisi menetellä seuraavasti: VL-aluetta tulisi jatkaa korttelin läpi yhtä leveänä sillä tavoin, että kolme korttelin itäreunalla olevaa tonttia siirretään itään päin lähemmäksi korttelia Siten nykyisten korttelien ja välissä oleva VU-alue poistetaan. Koska kaava-alueen lähistölle on jo rakennettu leikki/pallokenttä (aivan Mona Leon lähellä), voitaisiin leikkialuevaraus (le) pohjoispuoliselta VK-alueelta poistaa. Edellä ehdotettujen järjestelyjen vuoksi ohjeellinen ulk-merkintä (ulkoilureitti) voitaisiin osoittaa ulottumaan etelästä VU-alueelta VL-alueen läpi korttelin länsi- ja pohjoispuolella. Samalla voidaan poistaa VL-alueen pohjoisosan pp/h-merkintä (jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu). Muutoin kaavaehdotuksesta ei liene huomautettavaa. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää esittää yllä olevan lausuntona kaavaehdotuksesta. _ stlk 15 Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaava-alue on Vahassa Langansbölessä. Tätä nykyä alue on viljelty ja osittain alueella on puustoa ja vesakkoa. Alueen asemakaava on vahvistettu Korttelien eteläpuolinen alue on Langansbölen kartanoon kuuluvaa peltomaata ja lännessä on Uudenmaan Prikaatin varuskunta-alue. Kaavaehdotukseen voi tutustua sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnossa, Ystadinkatu 3, III kerros, sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. ESITTELIJÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

27 27 Hyväksyttiin yksimielisesti rlk 243 Kaupunginhallitus on pyytänyt rakennuslautakunnalta lausuntoa Langansbölen Rastaantien asemakaavan muutoksesta. Korttelien ja välillä olevaa VL-aluetta pitäisi jatkaa Rastaantien eteläpuolella ja kortteli pitäisi jakaa. Korttelien ja välinen viheralue ulkoilureitteineen muutetaan VL-alueeksi. (Ks. liite) Kadunpuoleisen korttelinrajan ja rakennusalan rajan väliseksi etäisyydeksi tulee 6 metriä. Ehdotus hyväksytään kh 4 Ehdotus oli nähtävänä Huomautuksia ei jätetty. Ympäristönsuojelusihteeri on ilmoittanut, ettei hänellä ole mitään huomautettavaa ehdotuksesta. Rakennus-, tekninen sekä sosiaali- ja terveyslautakunta ovat antaneet lausuntonsa. Niiden perusteella ehdotukseen on tehty seuraavia muutoksia: on tehty tarkistuksia VL-alueilla, joilla on ulkoilureittejä, yksittäinen leikkipuistomerkintä on poistettu ja kaikki Rastaantien eteläpuolella kaupungin maalla olevat tontit on yhdistetty yhdeksi kortteliksi Korjaukset ovat sen luonteisia, etteivät ne edellytä ehdotuksen asettamista uudelleen nähtäväksi. Liitteenä seuraa: Kaavaselostus mukaan luettuna kaavakartta ja kaavamääräykset. Kaavakartta määräyksineen, kaavakartta Nro 2180a, esitellään kokouksessa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Langansbölen asemakaavaja asemakaavan muutosehdotuksen, kaupunginosan 13 korttelit , ja 13078, sekä katu- ja virkistysalueita, kaavakartta Nro 2180a.

28 28 Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos oli esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. Puhetta johti hallituksen I varapuheenjohtaja Jaana Tasanko. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että myöskään kaupunginkamreeri ei esteellisyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn kv 13 Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Langansbölen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen, kaupunginosan 13 korttelit , ja 13078, sekä katu- ja virkistysalueita, kaavakartta Nro 2180a.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 4/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 4/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 4/06 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.45 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-26 August son Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 GAMMELBODAN OSA-ALUEEN 2 ASEMAKAAVA

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 8.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 14.11.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU 17.11.2014 17.11.2014 2/8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/06 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 18.00 - Läsnä Jäsenet Augustson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot