EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 8/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 8/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 8/06 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo Läsnä Jäsenet Augustson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan Engblom Roger Forsbäck Isa Friberg Ralf Gahnström Ralf Grundström Camilla Grönroos Pirkko Heimberg Ulf Holmberg Sven Holmqvist Johan Holmström Sinikka Junell-Kousa Lili-Ann Karlsson Kenneth Lindholm Henrik Lindström Anders Lindström-Dahl Ulla Lintuluoto Seppo Malm Tage Malmén Maj-Britt Metsämäki Johanna Metsämäki Lauri Nyberg Michael Orre Werner Rehn Tom Rehnberg Berndt Sahlberg Sig-Britt Seppänen Asta Stenlund Sven Tasanko Jaana Heikkilä Mikael Johansson Mårten Karlsson Bob Karlsson Thomas von Renteln Katarina Söderström Rolf

2 2 Numero Asia KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 KV 3 ILMOITUSASIAT... 3 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 3 KV 5 MARIA SLOTTEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ... 4 KV 6 KV 7 VUODEN 2006 TALOUSARVION MUUTOSPYYNTÖ/SOSIAALITYÖ... 5 KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUS / DETALJISUUNNITTELU8 KV 8 KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSTEHTÄVÄN SIIRTÄMINEN KV 9 TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA KV 10 VUODEN 2007 TULOVEROPROSENTTI KV 11 VUODEN 2007 KIINTEISTÖVEROT KV 12 VUODEN 2007 KOIRAVERO KV 13 LANGANSBÖLE, KAUPUNGINOSAN 13 KORTTELIT , JA 13078, KAAVA 2180, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pöytäkirja asetetaan nähtäville, aika ja paikka Tiistaina klo kaupunginkansliassa. Todistaa, Mikael Heikkilä sihteeri.

3 3 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4 4 Dnr STDS:996/2004 KV kv 12 MARIA SLOTTEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ Maria Slotte ilmoittaa, että hän menettää vuodenvaihteesta lähtien vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luottamustehtäviin paikkakunnalta muuton vuoksi. Maria Slotte on Tammisaaren Energian johtokunnan jäsen. (MH) Kaupunginhallitus päättää a. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että Maria Slotte menettää paikkakunnalta muuton vuoksi lähtien vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luottamustehtäviin. b. ehdottaa kaupunginvaltuustolle uuden jäsenen valintaa Tammisaaren Energian johtokuntaan. Toimikausi alkaa kv 5 Kaupunginhallitus päättää a. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että Maria Slotte menettää paikkakunnalta muuton vuoksi lähtien vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luottamustehtäviin. b. ehdottaa kaupunginvaltuustolle uuden jäsenen valintaa Tammisaaren Energian johtokuntaan. Toimikausi alkaa

5 5 Dnr STDS:6/2006 KV 6 VUODEN 2006 TALOUSARVION MUUTOSPYYNTÖ/SOSIAALITYÖ stlk 12 Tulosyksikössä Sosiaalityö tilanne oli sellainen, että bruttomenoista on kulunut 65,4 %, kun taas bruttotulot ovat 74,5 % budjetoidusta. Nettomenot ovat 63,8 % budjetoiduista määrärahoista. Matemaattisesti tasainen jako merkitsisi, että 66,7 % määrärahoista olisi käytetty. Tulosyksikössä Sosiaalityö on kuitenkin vuoden 2006 talousarvion muutos- ja lisämäärärahan tarve seuraavia toimintoja varten: 2300 LAPSI- JA PERHETYÖ Tulot Tulojen lisäys Korvaus KELAlta Menot Lisämäärärahan tarve Kuukausipalkat sivukuluineen Sosiaalitoimiston äitiyslomasijaisuus. Määrärahoja sairaus- ja äitiyslomasijaisia varten ei ole budjetoitu. Muualta ostetut asiakaspalvelut Vuoden 2006 talousarviossa on :n muun lastensuojelun ja perhetyön ostopalvelumääräraha. Tämä määräraha ei kuitenkaan tule riittämään koko vuodeksi. Arvioitua useampi lapsi on sijoitettu sijaishuoltoon ja kustannukset kuormittavat jälkimmäistä vuosipuoliskoa VAMMAISPALVELUT Palkat sivukuluineen Vuoden 2006 talousarviossa budjetoituja palkkoja ja palkkojen sivukustannuksia on Määräraha ei tule riittämään. Arvioitua useammat henkilöt ovat tarvinneet henkilökohtaista avustajaa. Kotihoidon resurssit eivät riitä ja vaikeasti vammaisten henkilöiden vaihtoehtona olisi monessa tapauksessa laitoshoito. Kuljetuspalvelut Tulot Tulojen lisäys Sosiaalihuollon maksut Menot

6 6 Matka- ja kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen määräraha vuoden 2006 talousarviossa on on kulunut ,13. Määräraha ei tule riittämään. Aiemmin Yrkesträningsskolan erityisammattikoulu on maksanut vaikeasti vammaisten henkilöiden koulumatkat, mutta opetusministeriön päätöksen mukaan matkat tulee nykyisin maksaa vammaispalvelulain mukaisina kuljetuspalveluina. Yhä useammat vammaiset henkilöt asuvat omassa kodissaan ja kun kunta on pinta-alaltaan laaja, kuljetuspalvelujen kustannukset nousevat. Vaikeasti vammaisilla henkilöillä on subjektiivinen oikeus saada kuljetuspalveluja. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että sosiaalityön muille tileille tulee jonkin verran säästöjä, joten :n lisämääräraha näyttää tässä vaiheessa riittävän. ASIAN VALMISTAJAN (sos.siht. KL) Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pyytää seuraavaa vuoden 2006 talousarvion muutosta TY I:lle, Sosiaalityö: Henkilöstömenot Muut käyttömenot Tulot Netto ESITTELIJÄN Esittelijä yhtyy asian valmistajan ehdotukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti kh 4 Sosiaali- ja terveyskeskus/sosiaalisihteeri Kerstin Ljung on selventänyt lautakunnan ehdotusta siten, että kuljetuspalveluihin vaaditaan tosiasiassa :n määrärahaa, ei :n. Määrärahan lisäyksen kuitenkin tasoittaa vastaava :n valtionosuus. Kaupunginkamreerilla ei ole pyynnöstä mitään huomautettavaa. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää tulosalueelle Sosiaali- ja terveydenhuolto/sosiaalityö sellaisen talousarvion muutoksen, että menoja lisätään euroa. Samalla tuloihin merkitään euron lisäys.

7 kv 6 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää tulosalueelle Sosiaali- ja terveydenhuolto/sosiaalityö sellaisen talousarvion muutoksen, että menoja lisätään euroa. Samalla tuloihin merkitään euron lisäys.

8 8 Dnr STDS:607/2000 KV 7 KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUS / DETALJISUUNNITTELU TLK 19 Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on tehty aikaisemmin (2003). Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on vuodeksi 2006 varattu ja vuodeksi 2007, , yhteensä Detaljisuunnittelun hankinta-asiakirjat (pääsuunnittelija, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelu) on tehty. Niihin sisältyy aiemmin laaditun hankesuunnitelman tarkistus. Tarkoituksena on saattaa detaljisuunnittelu loppuun syksyyn 2006 mennessä, jolloin varsinaiset korjaustyöt alkaisivat (lokakuussa), kuitenkin niin, että julkisivun korjaustyöt, julkisivun maalaus mukaan luettuna tehtäisiin keväällä Samoin on laadittu rakennuttajan tehtäviä ja työmaan rakennusteknistä valvontaa koskevat hankinta-asiakirjat. Kaupunginhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeen hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että hankkeesta vastaava yksikkö on tekninen lautakunta ja vastuuhenkilö on kaupungininsinööri. Hankkeen käytännön toteuttamista silmällä pitäen tulee niiden yksikköjen (museo, kulttuuri, matkailu), joiden on vastedes ajateltu käyttävän rakennusta, valita edustajansa epäviralliseen ohjausryhmään. Hankintadokumentit ovat nähtävänä teknisessä keskuksessa ja ne esitellään kokouksessa. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää: - merkitä, että kaupunginhallituksen hyväksymän täytäntöönpano-ohjeen mukaan hankkeesta vastaava yksikkö on tekninen lautakunta ja vastuuhenkilö on kaupungininsinööri, - hyväksyä detaljisuunnittelua ja rakennuttajan tehtäviä koskevat hankintaasiakirjat TLK 32 Rakennuttajan tehtävistä ja pääsuunnittelusta on pyydetty tarjoukset mennessä seuraavasti. Rakennuttajan tehtävät ja rakennustekninen valvonta;

9 9 Finnmap Consulting Oy Kyrkslätt Byggnadstekniska byrå Ab Pohjan Laatta ja rakennustarvike Byggtjänst Kjell Holm Ab Oy Rakennuttajapalvelut Avec / Grönqvist Kaj Arkkitehti ja pääsuunnittelu; Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy Backmans planeringsbyrå Ab Kasper Järnefelt Arkkitehtitoimisto Horn Stephan Oy Apsis Arkkitehtitoimisto DB-Arkkitehdit Oy Arkkitehtuuritoimisto Ilonen & Lautamo Ky Arkkitehtitoimisto Sigge Oy Saapuneet tarjoukset arvioidaan liitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta valtuuttanee puheenjohtajat ja asioiden valmistajat yhdessä valitsemaan Kaupungintalon peruskorjauksen rakennuttajapalvelujen tuottajat ja pääsuunnittelijan. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa lautakunnan puheenjohtajat ja asioiden valmistajat yhdessä valitsemaan Kaupungintalon peruskorjauksen rakennuttajapalvelujen tuottajat ja pääsuunnittelijan TLK 56 Merkitään, että teknisen lautakunnan puheenjohtajat ovat pitäneet kokouksen, josta on erillinen pöytäkirja. Tuolloin todettiin, että tarjousten arvioinnin tuloksen perusteella asia kuuluu alueen vastaavien toimivaltaan. Siten kaupungininsinööri valitsee sekä hankkeen rakennuttajakonsultin että pääsuunnittelijan. Avauspöytäkirja ja tarjousten arvioinnit liitteen mukaisesti. Kaupungininsinööri on valinnut Pohjan Laatta ja Rakennustarvikkeen / dipl. ins. Pekka Liukon rakennuttajakonsultiksi ja työmaan valvojaksi eli toimittamaan rakennuttajapalvelut ja työmaavalvonnan, kokonaiskustannukset ovat à (alv.0). Lisäksi hän on valinnut arkkitehti- ja pääsuunnittelupalvelujen toimittajaksi Arkkitehtuuritoimisto Ilonen & Lautamo Ky:n, kokonaiskustannukset ovat à (alv.0).

10 10 (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta merkitsee kaupungininsinöörin päätöksen tiedoksi TLK 208 Merkitään, että kaupungininsinööri on hankintamenettelyn mukaisesti valinnut seuraavat rakenne- ja teknisten järjestelmien suunnittelijat: Rakennesuunnittelija; Insinööritoimisto Auraplan (suunnittelukustannukset alv.0) LVI-suunnittelija; Mic-Cons Oy Ab, (12460 alv.0) Sähkösuunnittelija, Eltjänst Jörgen Wikman, ( alv.0) Kaupungininsinööri on kutsunut kokoon työryhmän tarkistamaan aiemmin laadittua (2003) hankesuunnitelmaa ja ohjaamaan detaljisuunnittelua. Työryhmässä on edustajat niistä hallintoyksiköistä, joiden on ajateltu käyttävän rakennusta, sekä rakennuttajakonsultin, pääsuunnittelijan ja tarvittaessa rakenne- ja teknisten järjestelmien suunnittelijoiden edustajat. Hallintoyksiköiden edustajat työryhmässä; Dan Lindholm, museon johtaja Viveka Blomberg, matkailusihteeri Matts Blomqvist, kulttuurisihteeri Suunnittelu- ja korjaustöitä varten laaditun toteuttamisohjelman mukaisesti on tehty työsuunnitelma rakennuksen ulkomaalausta varten. Työ oli tarkoitus toteuttaa kesällä Kahdesta urakkahankinnasta huolimatta tarjouksia ei ole saatu lainkaan. Siksi nämä työt päätettiin yhdistää muihin rakennuksen korjaustöihin. Nyt esillä oleva, tarkistettu, päivätty hankesuunnitelma/ rakennuksen käyttösuunnitelma, siihen kuuluva lyhyt selvitys tehdyistä muutoksista ja ajantasaistettu kustannuslaskelma oheistetaan liitteeksi. Hallintoyksiköiden edustajat katsovat, että ehdotettu tilojen käyttösuunnitelma suo mahdollisuudet niiden toiminnalle, kuitenkin edellyttäen, että kaikkia suunnitelmassa esitettyjä tiloja voidaan myös käyttää normaaliin tapaan. Mahdollisia rajoituksia on lähinnä kellarikerroksessa, jossa on holvirakenteet. Korjauskustannukset tiloissa, joita ei ole aiemmin saneerattu, ovat arviolta (alv.0). Lisäksi kustannuksia tulee siitä, että aiemmin saneerattuihin tiloihin asennetaan uusi lämmitys- ja ilmastointitekniikka, à Näin ollen korjauskustannukset ovat yhteensä 1,11 milj.. On huomattava, että rakennuskustannusindeksin kehitys on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut 3,4 % / vuosi.

11 11 Detaljisuunnittelu jatkuu hankesuunnitelmien pohjalta siten, että saneeraustyöt voidaan aloittaa tammikuussa Talousarviota ja taloussuunnitelmaa on tarkistettava, koska kesällä 2006 ei tehty ulkoseinän korjaustöitä. Suunnittelutyön aikana on tehty laskelmia, jotka puhuvat sen puolesta, että rakennuksen lämmitys tulee suunnitella vesikiertoon perustuvaksi ja rakennus tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Myös varhemmin (1996) saneeratut tilat varustetaan mekaanisella ilmanvaihdolla. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää; ehdottaa kaupunginhallitukselle, että hyväksytään esitetyssä muodossa hankesuunnitelma, jonka arvioidut kustannukset ovat à 1,11 milj., ehdottaa kaupunginhallitukselle, että talousarvioita ja taloussuunnitelmaa korjataan seuraavasti: (06), (07), toisin kuin hyväksytyssä taloussuunnitelmassa: (06), (07) että detaljisuunnittelua jatketaan päivätyn hankesuunnitelman pohjalta tarkoituksena aloittaa korjaustyöt tammikuussa kh 5 Kaupunginhallitus päättää: a. ehdottaa valtuustolle, että Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksytään teknisen lautakunnan esittämässä muodossa, arvioidut kustannukset ovat 1,1 miljoonaa euroa. b. että talousarvioehdotuksen /taloussuunnitelmaehdotuksen yhteydessä harkitaan määrärahan varaamista peruskorjaustöihin.

12 kv 7 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksytään teknisen lautakunnan esittämässä muodossa, arvioidut kustannukset ovat 1,1 miljoonaa euroa.

13 13 Dnr STDS:718/2006 KV 8 KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSTEHTÄVÄN SIIRTÄMINEN sivlk 4./. Västra Nylands yrkesskola -kuntayhtymän hallitus ehdottaa omistajakunnille, että kuntayhtymän koulutustehtävä siirretään alkaen Ab Västra Finlands yrkesinstitut yhtiölle. Perussopimuksen määräysten mukaan jokaisen osakaskunnan tulee tehdä asiasta itsenäinen päätös. Valtuuston vastausta pyydetään mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee asian 30/31.10 ja kaupunginvaltuusto. Jäsenkunnille osoitettu kirje liitteenä 1. Ab Västra Finlands yrkesinstitut on aivan hiljattain perustettu koulutusyhtiö, jonka omistajia ovat Svenska Folkskolans vänner r.f. (3 osaketta ja ääntä), Svenska småbruk och egna hem Ab (2), Ab Utbildning Sydväst (2) ja Västra Nylands samkommun kuntayhtymä (1). Kun prosessi on saatettu loppuun ja koulutustehtävä on siirtynyt yhtiölle, osakepääomaa korotetaan siten, että omistussuhteet ja hallituspaikat jaetaan seuraavasti: Svenska Folkskolans vänner r.f osaketta ja ääntä 3 hallituspaikkaa Svenska småbruk och egna hem Ab Ab Utbildning Sydväst Västra Nylands samkommun Sopimuksen mukaan kuntayhtymän kiinteistöt jäävät kuntayhtymän omistukseen. Kirjeen lähettämisen jälkeen Västra Nylands folkhögskola kansanopiston hallitus on päättänyt pyytää saada tarkkailijan aseman meneillään olevassa uuden koulutusyhtiön suunnittelussa. Omistussuhteet saattavat muuttua riippuen siitä, millaisia päätöksiä Karjaan Kurssikeskus (Korsnäs), Åbolands yrkesskola sekä Västra Nylands folkhögskola tekevät. Toisen asteen koulutus on kunnan lakisääteinen tehtävä. Se rahoitetaan valtionosuusjärjestelmällä kuitenkin siten, että yksikköhinta oppilasta kohti maksetaan suoraan toiminnan ylläpitäjälle. Näin ollen Västra Nylands yrkesskola -kuntayhtymä ja Ab Utbildning Sydväst saavat nykyisin suoraan oppilasmäärään ja opetusohjelmaan perustuvat valtionosuutensa. Kysymys oppilaitosten yhdistymisestä tuli ajankohtaiseksi opetusministeriön lähetettyä kirjeen, jossa toiminnan ylläpitäjiä kehotetaan arvioimaan ja selvittämään edellytykset koota ammatillinen perusopetus ja ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus yhden yhteisen toiminnan ylläpitäjän tehtäväksi. Kirjeessä opetusministeriö esitti strategiansa, ammattiopistostrategian, jonka mukaisesti muodostettaisiin alueellisia tai muuten vahvoja koulutusorganisaatioita. Uusien ammattiopistojen toimintaan kuuluu ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen koulumuotoinen lisä- ja täydennyskoulutus, ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus oppisopimuksen muodossa sekä täydennyskoulutus. Siten toiminta kattaa sekä nuorten että aikuisten koulutuksen. Opetusministeriö perustelee suurempien ammattikoulutusyksikköjen tarvetta seuraavin argumentein:

14 14 pienenevät vuosiluokat koulutustarpeen ennustamisen vaikeus edellyttää järjestelmän koulutuksen laatu joustoa erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvu aikuiskoulutuksen integrointi tuottavuusohjelma kunta- ja palvelurakenneuudistus yhteiskunnan rakenteellisia muutokset ammattikorkeakouluverkostossa uudistuksia Ammattikoulutuksen yksikköhinnan harkintaperusteisen korotuksen pohjaksi otetaan syksystä 2006 alkaen huomioon ammattiopistostrategian mukaiset toimenpiteet eli kahden tai useamman ammattioppilaitoksen yhdistäminen. Länsi-Uudenmaan näkökulmasta vahvan, sekä nuoriso- että aikuiskoulutusta tarjoavan ammattioppilaitoksen perustaminen seudulle on tärkeää niin elinkeinoelämän kuin kuntien kannalta. Yrkesinstitutet Sydväst ja Västra Nylands yrkesskola oppilaitosten yhdistämisen lisäksi Karjaan Kurssikeskuksen mukanaolo olisi siksi toivottavaa. Västra Nylands yrkesskola oppilaitoksen hallitus tuo jäsenkunnille lähettämässään kirjeessä esiin muitakin yhdistymisen taustalla olevia tekijöitä sekä yhdistymisen etuja. Vapaan sivistystyön mukanaoloa koulutusyhtiössä, jonka ensisijainen tehtävä on ammattikoulutus, voidaan pitää muun toiminnan täydentäjänä. Nyt kysymykseen tulevien kansanopistojen ohjelmassa on myös ammattikoulutusta, joten mukana olo on niiltä osin luonnollista. Lisäksi kansanopistojen kurssitarjontaa ja hankeasiantuntemusta voidaan hyödyntää ammattikoulutuksessa. Nyt käsillä olevassa prosessissa kuntien tulee kohdistaa erityisesti huomionsa toisaalta kuntien valvonta- ja vaikutusmahdollisuuksiin ja toisaalta siihen, kuinka kiinteistökysymys ratkaistaan pitkällä aikavälillä. Kuntien etenkin Karjaan ja Tammisaaren edun mukaista on turvata toiminta omalla paikkakunnalla. On tärkeää voida tarjota omille asukkaille ja nuorille toisen asteen ammattikoulutusta ja voida osoittaa markkinoinnissa, että seudun koulutustarjonta on monipuolista. Valvonta ja vaikutusmahdollisuudet taataan parhaiten hallituspaikkojen avulla. Kiinteistökysymykseen on löydettävä hyväksyttävä ratkaisu: ei voida pitää perusteltuna, että kiinteistöjen omistajana on yksinomaan kuntayhtymä. Meneillään olevan prosessin luonnollisena seurauksena tulee siksi olla sellainen ratkaisu, että kuntayhtymä puretaan ja muodostetaan erityinen kiinteistöyhtiö, joka kuvastaa koulutusyhtiön omistussuhteita. Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Västra Nylands samkommunkuntayhtymän koulutustehtävä siirretään Ab Västra Finlands yrkesinstitut ammattiopistolle alkaen. Lisäksi sivistyslautakunta ehdottaa seuraavaa: Kaupunginhallituksen tulisi vaikuttaa toimintapaikkakuntien mahdollisuuksiin valvoa yhtiön hallitusta ja lisäksi kaupunginhallituksen tulisi edesauttaa sellaisen kiinteistöyhtiön muodostamista, joka voi ottaa vastuun kuntayhtymän kiinteistöistä.

15 15 Varapuheenjohtaja Camilla Grundström ilmoitti olevansa esteellinen. Sivistyslautakunta teki ehdotuksen mukaisen päätöksen kh 8 Pykälä tarkistettiin välittömästi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren kaupunki hyväksyy Västra Nylands samkommun kuntayhtymän koulutustehtävän siirtämisen Ab Västra Finlands yrkesinstitut ammattiopistolle alkaen. Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Henrik Lindholm oli esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn kv 8 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren kaupunki hyväksyy Västra Nylands samkommun kuntayhtymän koulutustehtävän siirtämisen Ab Västra Finlands yrkesinstitut ammattiopistolle alkaen.

16 16 Dnr STDS:499/2006 KV 9 TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA kh 34 Valtuuston seminaarin ja kaupunginhallituksen aiemman käsittelyn perusteella on nyt laadittu ehdotus vuoden 2007 talousarvion kehyksiksi. Se liitetään kaupunginvaltuuston sitovuustasoon ja esitetään yhdistettyinä tuloslaskelman kehyksinä. Edelleen liitteenä talouskehyksiä koskeva tekstiosa, jota on täydennetty kohdassa 6 Muuta. Talousarvion puitteita laadittaessa lähtökohtana on pidetty sitä, että henkilöstökustannukset kasvavat 2,5 % ja muut korkeamman kustannustason käyttömenot kasvavat 2 %. Tuloja on korotettu 1 %:lla. Kaikki lisäykset on laskettu pitäen lähtökohtana meneillään olevan vuoden talousarviota. Hyväksytyt tai vireille pannut talousarvion muutokset, joilla on pysyvä vaikutus käyttötalouteen, on otettu kehystä laadittaessa huomioon. Liikelaitosten osalta tarkistuksia ei ole tehty, vaan nettoylijäämän on laskettu olevan saman kuin meneillään olevan vuoden talousarviossa alun perin. Erikoissairaanhoidon osalta on ryhdyttävä neuvottelemaan uudelleen HUS:in kanssa, koska kehyslaskelma perustuu siihen, että ilmoitetut menojen nousut tulee kompensoida käyttämällä vähemmän erikoissairaanhoitoa. Oheisessa laskelmassa veroprosentti on muuttumaton. Ehdotuksen mukaan voidaan tehdä noin :n varaus kertyneen alijäämän vähentämiseksi. Laskelman mukaan alijäämää kuitenkin syntyisi sekä vuonna 2008 että vuonna Kaupunginhallituksen tulee kunnallislain ja vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksen perusteella kiireellisesti tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla talous tasapainotetaan suunnitelmakauden aikana. Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen vuoden 2007 talousarvion kehyksiksi. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että aloitetaan uudelleen neuvottelut HUS:in kanssa palvelujen ostoa koskevasta sopimuksesta vuodelle Kaupunginhallitus käsittelee myöhemmin kertyneen alijäämän tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. Kaupunginhallitus esittää budjettikehykset valtuustolle tiedoksi. Kaupunginjohtaja ja kaupunginkamreeri selostivat asiaa.

17 kv 9 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle seuraavat lähtökohdat talousarvion kehysten vahvistamiseksi. 1) Vuosikatteen on oltava niin suuri, että se kattaa vuosittaiset poistot ja kertyneen alijäämän kattamiseksi tarvittavan vuosittaisen osuuden. Kaupunginhallituksen lähtökohtana on, että kertynyt alijäämä on lyhennettävä neljässä vuodessa. 2) Yleinen menojen nousu saa olla 2 % vuodessa. 3) Kertyneen alijäämän tasoittaminen neljässä vuodessa luo annettujen lähtökohtien (kohdat 1 ja 2) perusteella paineita nostaa verokantaa suuruusluokaltaan 0,5 prosenttiyksikköä. Varaus voidaan tehdä, jos vuosittainen tulos suo siihen mahdollisuuden. 4) Investointikehys voi ylittää 2 miljoonaa euroa, mikäli investoinnit tuovat lisäarvoa tulevaan toimintaan. lle ehdotetaan hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen esittämät talousarvion kehysten lähtökohdat. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos selosti kaupunginhallituksen ehdotusta sekä päätöksen taustaa. Kaupunginjohtaja selosti tämän jälkeen kaupunginhallituksen ehdotuksen lähtökohdat. Hän totesi muun muassa, ettei talousarvion kehyksissä ole otettu huomioon joitakin sellaisia kustannuksia, jotka muun muassa sosiaali- ja terveydenhuolto on ilmoittanut kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa. piti tämän jälkeen neuvottelutauon klo , jotta se voisi tutustua kaupunginhallituksen ehdotukseen. Merkittiin, että jäsenet Seppo Lintuluoto ja Jaana Tasanko poistuivat kokouksesta tauon aikana sekä että kokousta jatkettaessa läsnä oli 33 valtuutettua. oli siis edelleen päätösvaltainen. keskusteli talousarvion kehyksistä. Keskustelussa mielipiteensä sanoivat seuraavat henkilöt: Tom Rehn, Ulf Heimberg (ilmoitti kannattavansa kaupunginhallituksen ehdotusta), Kenneth Karlsson, Mikael Borgman, Pirkko Grönroos, Lili-Ann Junell- Kousa, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Lauri Metsämäki (ilmoitti kannattavansa kaupunginhallituksen ehdotusta), Ira Donner (ilmoitti vastustavansa esitettyjä talousarvion kehyksiä) Werner Orre, Sven Holmberg, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Henrik Lindholm, Michael Nyberg, Berndt Rehnberg (ilmoitti, ettei hän sitoudu yleiseen, kaikkien alueiden kahden prosentin [2 %] kustannusten nousuun), Asta Seppänen, Ralf Friberg ja Sig-Britt Sahlberg (ehdotti yleistä kolmen prosentin [3 %] kustannusten nousua). Kustannusten nousun voisi kompensoida sillä, että kaupunginhallitus päättää kuluvan vuoden talousarvion voivan toteutua muutaman prosenttiyksikön alle 100 prosenttia.

18 18 Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että jäsen Sig-Britt Sahlberg on ainoa, joka on esittänyt konkreettisen ehdotuksen. Ehdotusta ei tosin ole kannatettu, minkä vuoksi se raukeaa. päätti äänestyksettä hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 11 Lautakuntien ehdotukset ylittivät talousarvion kehyksen 2 miljoonalla eurolla. Kaupunginjohtaja ja kaupunginkamreeri ovat yhdessä johtavien virkamiesten kanssa valmistelleet talousarvioehdotuksen. Sen lähtökohtana on karsia ylityksistä puolet ja luoda edellytykset tasapainotetun talousarvion esittämiselle ottaen huomioon valtuuston vahvistamat lähtökohdat. Valmistelijat ehdottavat lautakunnan ehdotuksia vähennettäväksi nettosummalla Vuodeksi 2007 ehdotettuja investointeja on karsittu 7 miljoonasta 5,7 miljoonaan, ilman liikelaitoksia. Vuosien taloussuunnitelma tasapainotetaan ja laaditaan niin, että lähtökohtana on 2 prosentin kustannusnousu. Jotta valtuuston tavoite, kertyneen alijäämän vähentäminen neljässä vuodessa, voidaan täyttää, verokanta tulee nostaa 19 prosentista 19,75 prosenttiin. Veron korotuksesta 0,25 % on tarkoitus käyttää kertyneen alijäämän vähentämiseen. Kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveron vahvistaminen esitellään erillisinä asioina. Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn kh Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen korjattuna kaupunginhallitusten päätösten mukaisesti kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen korjattuna kaupunginhallitusten päätösten mukaisesti.

19 19 Dnr STDS:821/2006 KV kh 8 VUODEN 2007 TULOVEROPROSENTTI Vuoden 2006 tuloveroprosentti on 19,00 %. Veroprosenttia korotettiin viimeksi v eli 0,5 prosenttiyksikköä ja sitä ennen v myös 0,5 prosenttiyksikköä. Vuodeksi 2007 ehdotetaan tuloveroprosentin korottamista 0,75 prosenttiyksikköä eli 19,75 %:iin. Kuntalain :ssä 66 säädetään veroista seuraavaa: Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotuloja arvioidaan ennusteiden mukaan tänä vuonna kertyvän n. 40,3 milj., mikä merkitsee sitä, että verotulot v kasvavat 1,8 milj. (4,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2005 vastaava korotus oli 1,4 milj. (3,5 %). Kunnallisveroa arvellaan kuluvana vuonna saatavan 36,5 milj. eli 1,7 milj. :n lisäys (4,9 %) vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna. Jotta menot ja tulot saataisiin tasapainoon, kunnallisveroa ehdotetaan korotettavan 19,00 %:sta 19,75 %:iin. Tarkempi selvitys korotuksen syistä näkyy taloussuunnitelman tekstiosasta. Veronkorotus mukaan luettuna kunnallisveroa arvellaan vuonna 2007 kertyvän 39,7 milj.. Kunnallisverosta saatavien tulojen arvioidaan lisääntyvän kaikkiaan 3,2 milj., ts. 8,7 %. Vuosina 2008 ja 2009 kokonaisverotulojen arvioidaan suurenevan 5,1 % ja vastaavasti 2,5 %. Yhteisöveroa arvioidaan v kertyvän 1,3 milj. ja v ,5 milj.. Kiinteistöveroprosenttia käsitellään erikseen. Vuonna 2006 veroprosentin painotettu keskiarvo on koko maassa 18,40 % ja yleisin veroprosentti 19,00 % (130 kunnassa). (TK) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä vahvistaa vuoden 2007 tuloveroprosentin 19,75 %:ksi (19,00 % v. 2006).

20 kv 10 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä vahvistaa vuoden 2007 tuloveroprosentin 19,75 %:ksi (19,00 % v. 2006).

21 21 Dnr STDS:821/2006 KV kh 9 VUODEN 2007 KIINTEISTÖVEROT Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan yleinen kiinteistöveroprosentti on vahvistettava vähintään 0,50 %:ksi ja enintään 1,00 %:ksi. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen veroprosentti voidaan määrätä vähintään 0,22 %:ksi ja enintään 0,50 %:ksi. Muiden kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti (eli enintään 1,10 %:ksi, jos vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti on 0,50 %). Lain :n 13 a mukaan yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen veroprosentti voi olla alhaisempi. Verohallituksen päiväämän yleiskirjeen mukaan yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttia ei sovelleta uskonnollisiin yhteisöihin eikä muihin kiinteistöverolain :issä 20 ja 21 erikseen mainittuihin yhteisöihin. voi vahvistaa rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentin vähintään 1,00 %:ksi tai enintään 3,00 %:ksi. Tammisaaressa on v käytetty seuraavia kiinteistöveroprosentteja: - yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 % kiinteistön arvosta - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,30 % rakennuksen arvosta - muuhun asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,90 prosenttia rakennuksen arvosta Kiinteistöveron arvioidaan v tuottavan 2,43 milj., jos veroprosentit pysyvät muuttumattomina. Yleisen veroprosentin arvioidaan tuottavan 1,13 milj. euroa eli vakituiset asunnot 0,7 milj. ja muut rakennukset 0,6 milj.. Vuoden 2006 painotetut keskiarvot ovat koko maassa 0,74 %, 0,29 % ja 0,86 %. Erillistä veroprosenttia yleishyödyllisiä yhteisöjä ja rakentamattomia rakennuspaikkoja varten ei ehdoteta. (TK) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2007 kiinteistövero pidetään muuttumattomana seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 %

22 22 - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,30 % - muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,90 % kv 11 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2007 kiinteistövero pidetään muuttumattomana seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 % - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,30 % - muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,90 %.

23 23 Dnr STDS:821/2006 KV kh 10 VUODEN 2007 KOIRAVERO Koiraverosta annetun lain (1979/590) mukaan koirasta on suoritettava vuosittain koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden päättyessä on pysyvästi pidetty. Kunnanvaltuuston voi päättää, ettei kunnassa peritä koiraveroa. Se voi myös samalla päättää, etteivät koiranomistajat ole velvollisia tekemään lain :issä 5 ja 6 mainittua ilmoitusta ja ettei lain :ssä 7 mainittua koiraverolippua tarvitse kirjoittaa. Koiraveron suuruus voi olla korkeintaan 50. päätti , ettei se peri koiraveroa v (TK) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, ettei koiraveroa peritä v Samalla päätetään, ettei koiranomistajan tarvitse tehdä lain :ien 5 ja 6 mukaista ilmoitusta ja ettei koiraverolippuja tarvitse kirjoittaa kv 12 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, ettei koiraveroa peritä v Samalla päätetään, ettei koiranomistajan tarvitse tehdä lain :ien 5 ja 6 mukaista ilmoitusta ja ettei koiraverolippuja tarvitse kirjoittaa.

24 24 Dnr STPL:911/2005 KV 13 LANGANSBÖLE, KAUPUNGINOSAN 13 KORTTELIT , JA 13078, KAAVA 2180, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, On laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaupunginosan 13 (Vanha Langansböle) korttelit sekä osia läheisistä katu- ja puistoalueista käsittävän asemakaavan muuttamiseksi. Korttelit ja ovat olleet Hakan konkurssipesän omistuksessa. Tammisaaren kaupunki on ostanut ne hiljattain takaisin itselleen. Korttelit ja ovat yksityisomistuksessa. Tarkoituksena on muuttaa rivitalojen korttelialue AR erillispientalojen korttelialueeksi AO tai asuinpientalojen korttelialueeksi AP. Kaavamuutoksella lisätään pientalotonttien tarjontaa alueella, jolle kunnallistekniikka on jo rakennettu, ja jolle odotetaan rakennettavan lähimpien 10 vuoden aikana vielä uusi asuinalue. Liitteenä ohjelma sekä karttaliite. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman, lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä kuuluttaa siitä asklk 38 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä Senaatti- Kiinteistöt ja Uudenmaan Prikaati ovat ilmoittaneet, ettei kaavan muuttamiselle ole mitään estettä edellyttäen, että korttelialueet tiestöineen maantieteellisesti säilytetään. Kaava-alueen rajaa on tarkistettu niin, että kortteli jäi sen ulkopuolelle. Korttelin tontin nro 3 ja läheisen kaavoittamattoman puutarha-alueen (entinen pelto) omistajat toivovat sellaista laajentamismahdollisuutta, että voitaisiin muodostaa kaksi tonttia. Pääjätevesijohto idästä läheiseen pumppaamoon kulkee alueen läpi, ja osa alueesta on voimassa olevassa kaavassa puistoaluetta. Neuvotteluissa on saatu aikaan yhteinen ratkaisu luonnosta varten. Kaavaluonnos on laadittu niin, että kaikki rakennukset, jotka tulevat lähimmäksi avointa peltoa, ovat korkeintaan yhden kerroksen korkuisia. Sen sijaan takarivi voidaan rakentaa 2-kerroksiseksi. Alueella ehdotetaan säilytettävän kaksi rivitalotonttia, mutta kaikkiaan muodostetaan 16 uutta nyt rakentamatonta AO-tonttia, joista 4 on yksityismaalla.

25 25 Avoin peltoalue korttelien eteläpuolella merkitään VU- eli urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Alueen laajuus riittää pallokentän perustamiseen. Alueen läpi kulkeva uusi katu, Rastaantie, muodostaa Havdhemintien, Korpintien ja Peipposen jatkeen kanssa lenkin siten, että liikenne johdetaan uusille tonteille pääasiassa Havdhemintietä pitkin. Osa kävelyteistä ja kevyen liikenteen väylistä leikkipuistoon ja pallokentän alueelle kulkee korttelin poikki. Mukana seuraavat liitteet: a) Ote voimassa olevasta asemakaavasta b) Kaavaluonnos, kartta ja kaavamääräykset c) Korjattu OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), johon rajaus on merkitty e) Ote osayleiskaavakartasta Asemakaavalautakunta päättää tässä vaiheessa hyväksyä kaavaluonnoksen ja samoin hyväksyä korjatun OAS:n uuden rajauksen mukaisesti, asettaa aineiston nähtäväksi sekä oikeuttaa alueiden suunnittelun laatimaan ehdotuksen, ellei luonnoksesta tehdä olennaisia huomautuksia kh 21 Kaavaluonnos on ollut nähtävänä Huomautuksia ei ole tehty. Viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaehdotusta, joka siis vastaa luonnosta, on täydennetty tavanomaisella kaavaselostuksella../. Liitteenä 21 seuraa kaavaselostus, johon sisältyvät kaavakartta ja kaavamääräykset. Kaavakartta määräyksineen, kaava Nro 2180 esitellään myös kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen yleisön nähtäväksi 30 päiväksi sekä pyytää rakennus-, ympäristönsuojelu-, teknisen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan samoin kuin maakuntamuseon lausunnot nähtävänä oloaikana.

26 26 Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos ja kaupunginkamreeri Thomas Karlsson ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Puhetta johti kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jaana Tasanko TLK 190 Kaavaehdotus, kartta ja määräykset liitteen mukaisesti. Jotta korttelien ja väliselle VL-alueelle kulkeutuva pintavalunta voitaisiin turvata kaava-alueen pohjoispuolisella nykyisellä asuinalueella, tulisi menetellä seuraavasti: VL-aluetta tulisi jatkaa korttelin läpi yhtä leveänä sillä tavoin, että kolme korttelin itäreunalla olevaa tonttia siirretään itään päin lähemmäksi korttelia Siten nykyisten korttelien ja välissä oleva VU-alue poistetaan. Koska kaava-alueen lähistölle on jo rakennettu leikki/pallokenttä (aivan Mona Leon lähellä), voitaisiin leikkialuevaraus (le) pohjoispuoliselta VK-alueelta poistaa. Edellä ehdotettujen järjestelyjen vuoksi ohjeellinen ulk-merkintä (ulkoilureitti) voitaisiin osoittaa ulottumaan etelästä VU-alueelta VL-alueen läpi korttelin länsi- ja pohjoispuolella. Samalla voidaan poistaa VL-alueen pohjoisosan pp/h-merkintä (jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu). Muutoin kaavaehdotuksesta ei liene huomautettavaa. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää esittää yllä olevan lausuntona kaavaehdotuksesta. _ stlk 15 Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaava-alue on Vahassa Langansbölessä. Tätä nykyä alue on viljelty ja osittain alueella on puustoa ja vesakkoa. Alueen asemakaava on vahvistettu Korttelien eteläpuolinen alue on Langansbölen kartanoon kuuluvaa peltomaata ja lännessä on Uudenmaan Prikaatin varuskunta-alue. Kaavaehdotukseen voi tutustua sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnossa, Ystadinkatu 3, III kerros, sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. ESITTELIJÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

27 27 Hyväksyttiin yksimielisesti rlk 243 Kaupunginhallitus on pyytänyt rakennuslautakunnalta lausuntoa Langansbölen Rastaantien asemakaavan muutoksesta. Korttelien ja välillä olevaa VL-aluetta pitäisi jatkaa Rastaantien eteläpuolella ja kortteli pitäisi jakaa. Korttelien ja välinen viheralue ulkoilureitteineen muutetaan VL-alueeksi. (Ks. liite) Kadunpuoleisen korttelinrajan ja rakennusalan rajan väliseksi etäisyydeksi tulee 6 metriä. Ehdotus hyväksytään kh 4 Ehdotus oli nähtävänä Huomautuksia ei jätetty. Ympäristönsuojelusihteeri on ilmoittanut, ettei hänellä ole mitään huomautettavaa ehdotuksesta. Rakennus-, tekninen sekä sosiaali- ja terveyslautakunta ovat antaneet lausuntonsa. Niiden perusteella ehdotukseen on tehty seuraavia muutoksia: on tehty tarkistuksia VL-alueilla, joilla on ulkoilureittejä, yksittäinen leikkipuistomerkintä on poistettu ja kaikki Rastaantien eteläpuolella kaupungin maalla olevat tontit on yhdistetty yhdeksi kortteliksi Korjaukset ovat sen luonteisia, etteivät ne edellytä ehdotuksen asettamista uudelleen nähtäväksi. Liitteenä seuraa: Kaavaselostus mukaan luettuna kaavakartta ja kaavamääräykset. Kaavakartta määräyksineen, kaavakartta Nro 2180a, esitellään kokouksessa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Langansbölen asemakaavaja asemakaavan muutosehdotuksen, kaupunginosan 13 korttelit , ja 13078, sekä katu- ja virkistysalueita, kaavakartta Nro 2180a.

28 28 Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos oli esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. Puhetta johti hallituksen I varapuheenjohtaja Jaana Tasanko. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että myöskään kaupunginkamreeri ei esteellisyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn kv 13 Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Langansbölen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen, kaupunginosan 13 korttelit , ja 13078, sekä katu- ja virkistysalueita, kaavakartta Nro 2180a.

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 Valtuusto 2.09.206 Sivu / 3563/206 02.03.0 Kaupunginhallitus 236 29.8.206 4 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 207 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Asianro 1023/ /

Asianro 1023/ / Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 422 18.11.2013 Tekninen lautakunta 52 29.4.2014 Kaupunginhallitus 276 15.9.2014 Kaupunginhallitus 300 6.10.2014 Asianro 1023/10.02.03/2013 82 Raision

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 328 31.10.2016 Asianro 900/02.03.01/2016 106 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 328 Talousjohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU 17.11.2014 17.11.2014 2/8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot