Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 22 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 4 23 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 5 24 Liite 4 Käyttösuunnitelma Terveyden edistämisen yksikön johtajan viran perustaminen Nimitysesitys hammas- ja suusairauksien vastuualueen ylihammaslääkärin sivuvirkaan Nimitysesitys patologian vastuualueen ylilääkärin sivuvirkaan Liite 8 Hoitoonpääsytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 12/ Potilasvakuutus, lainasopimuksen allekirjoittaminen Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten Valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali Valtuuston sihteerin valinta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 17 Tiedoksiantoasiat Kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen, järjestelmäpäällikkö 29

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä asia Katsaus 34

3 PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 42 Riikka Moilanen puheenjohtaja puh.joht. :t 21-41,43 Esko Valikainen varapuheenjohtaja puh.joht. 42 Läsnä :t 24 (kesken)-38 Suvi Helanen jäsen Markku Kestilä jäsen Maire Mäki jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Eija Säilynoja jäsen Kyösti Tornberg jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Poissa 42 Unto Valpas valtuuston pj. Timo Savela valt. 2. varapj. Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Poissa 42 Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Kaarina Torppa hallintoylihoitaja Poissa :t Pekka Kaisto talousjohtaja Poissa 43 Pentti Peltola henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 21 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Riikka Moilanen Esko Valikainen Sari Haataja Puheenjohtaja Puheenjohtaja 42 Pöytäkirjanpitäjä :t 21-41, 43 Pöytäkirja on tarkastettu Maire Mäki Kyösti Tornberg Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 21 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 22 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Kyösti Tornberg (varalla Markku Kestilä ja Esko Valikainen). Hall 22 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Mäki ja Kyösti Tornberg. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:40/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nykyinen perussopimus on ollut voimassa vuoden 2002 alusta. Eduskunnan helmikuussa 2007 hyväksymän puitelain ja siihen liittyvien voimaan astuneiden asetusten johdosta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta tulee tarkistaa vastaamaan muuttunutta tilannetta. Laissa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (puitelaki) säädetään järjestelyistä, jotka tulevat edellyttämään aiempaa laajempaa kuntien välistä yhteistoimintaa. Uudistuksen toteuttamisen keinoina mainitaan lain 4 :ssä muun muassa palvelurakenteiden vahvistaminen kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja kuntien yhteistoiminnan lisääminen. Puitelain 6 :n mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolaissa lueteltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Kuntayhtymän tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen vuonna 2008 nimeämän omistajastrategiatyöryhmän yhtenä tehtävänä on tehdä esitys, miten puitelain 6 :n tavoitteet toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymät ovat osana omistajastrategiatyötä käynnistäneet neuvottelut tavoitteena siirtää erityishuoltopiirin toiminta sairaanhoitopiiriin vuoden 2010 alusta lukien. Omistajastrategiatoimikunta on katsonut, että menettely Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamiseksi voidaan käynnistää. Edelliseen perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 esitetään jäsenkunnille muutettavaksi vastaamaan muuttunutta tilannetta. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain säätämässä järjestyksessä. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, voidaan kuntayhtymän perussopimusta muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy ehdotuksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n muuttamiseksi alkaen alla esitettävällä tavalla ja päättää lähettää sen jäsenkuntien kunnan-/kaupunginvaltuustojen käsiteltäväksi pyytäen, että ne valtuuston päätöksellä päättäisivät muuttaa voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n hallituksen hyväksymän ehdotuksen mukaiseksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 Voimassa oleva perussopimus: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon palveluja ja muita palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Ehdotus perussopimuksen muuttamiseksi: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää ja tuottaa terveydenhuollon ja kehitysvammaisten erityishuollon palveluja ja muita palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Hall 23 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:79/ Käyttösuunnitelma 2009 Sairaanhoitopiirin taloussäännön mukaisesti hallitus vahvistaa talousarvioon perustuvan kuntayhtymän käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet jaetaan talousarviota yksityiskohtaisemmalla tavalla kuntayhtymän tulosyksiköille ja vastuualueille. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kaikki tulosyksiköiden ja vastuualueiden väliset sisäiset tulot ja menot. Hallitukselle ja hallituksen edelleen esityksenä valtuustolle määrärahamuutokseksi on käyttösuunnitelman valmistelussa otettu huomioon toimintalukutarkistukset, tulojen muutokset ja niitä vastaavat menomuutokset tulosyksiköittäin ja vastuualueittain, jotka talousarvion vahvistamisen jälkeen ovat varmistuneet tai joihin edelliseltä tilinpäätösvuodelta siirtyvä toiminta ja investoinnit antavat aihetta. Talousarvion käyttötalousosan määrätavoitteista Oulaskankaan sairaalan osalta avohoitokäyntejä on vähennetty käynnillä, hoitopäiviä 950 hoitopäivällä ja vuodeosastohoitojaksoja 328 jaksolla. Oulaskankaan sairaalan uusia lähetteitä arvioidaan käyttösuunnitelmassa olevan ja hoitoa odottavia potilaita 200 vähemmän kuin talousarviossa. Vähennykset perustuvat palvelumäärän uudelleen arvioon käytettävissä olevien resurssien mukaisena. Muilta osin käyttösuunnitelman toimintaluvut ovat talousarvion mukaiset. Sairaanhoitopiirin tuloslaskelman tasolla ulkoisten toimintatuottojen lisäys vahvistettuun talousarvioon verrattuna on euroa. Kuntoutuksen tulosyksikköön on budjetoitu diabeteksen ennaltaehkäisyn hankkeen jatkoon vahvistunut euron tulo. Sisätautien tulosyksikköön tuloutetaan keskeneräisten tutkimushankkeiden rahoitusta euroa ja hallintokeskukseen soluterapian kehityshankkeeseen euroa. Kliiniselle laboratoriolle on lisätty euron menot ulkopuoliseen laboratoriopalvelujen ostoon ja vastaavat menot on vähennetty sairaanhoidollisilta tuloyksiköiltä. Vastaavalla summalla on muutettu laboratorion sisäistä laskutusta sairaanhoidollisille yksiköille. Lastentautien tulosyksikön osalta on luovuttu tulosyksikön sisäisestä laskutuksesta, euron mukaisesta summasta. Ulkoisten menojen ja tulojen muutokset on otettu huomioon käyttösuunnitelmassa eri menolajeissa tulosyksiköittäin. Käyttösuunnitelmaan esitettävien muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Vuosikate on euroa, mikä on täsmälleen sama kuin vahvistetussa talousarviossa vuodelle Investointiosan osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttösuunnitelmaan ja siten myös talousarviotarkistukseksi esitetään määrärahamuutoksia hankintojen osalta, jotka olivat keskeneräisiä tilivuoden 2008 päättyes- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 2/ sä. Kaikkiaan vuodelta 2008 siirtyviä keskeneräisiä hankintoja on euron edestä. Keskeneräisistä hankinnoista euroa koskee ohjelmistohankintoja, jotka kohdistuvat seuraavasti: - laskentapalvelut/sähköinen laskutusjärjestelmä , - asiakirjahallinto/potilaiden siirtokuljetusten hallintajärjestelmä , - sisätautien yhteispäivystyksen perusterveydenhuolto/potilastieto- järjestelmän kehittäminen , - materiaalihallinto/kama-tilausjärjestelmän hankinta ja - lääkehuolto/marela-ohjelmisto ja Kama-tilausjärjestelmä Vuodelta 2008 siirtyviä lääkinnällisten- ja muiden laitteiden hankintoja on euron arvosta ja siitä summasta euroa kohdistuu eri sairaanhoidollisten tulosyksiköiden hankintoihin ja euroa diagnostiikka-yksikölle. Usein lääkinnällisen laitteen hankinnan keskeneräisyyden syynä on toimituksen siirtymä käyttöönottohyväksynnän tai pitkän kilpailuttamisvaiheen takia. Vuodelta 2008 siirtyviä keskeneräisiä rakennushankkeita on euron arvosta, josta valtaosan muodostaa psykiatrian klinikan PS2- hankeen myöhästyminen ja siirtyminen euron edestä vuodelle Myös avohoitotalon osalta on rakennushankkeen viivästymisen osalta rahoitettavaa rakentamista siirtynyt euron arvosta vuodelle Talousarvion sitovuustasoittain sairaaloiden ja tulosyksikköjen määrärahalisäykset investointien osalta ovat seuraavat: - hallintokeskus euroa, Oulun yliopistollinen sairaala (pl. psykiatria) euroa, psykiatrian klinikka euroa, Oulaskankaan sairaala euroa, diagnostiika-yksikkö , huoltopalvelujen tulosyksikkö euroa ja tekniikan palvelut euroa. Esityslistan liitteenä seuraa yhteenvetolaskelma tulosyksiköittäin ja sairaaloittain edellä esitetyistä toimintatulojen ja -menojen käyttösuunnitelmaan vuodelle 2009 tehtävistä muutoksista talousarvioon verrattuna. Samassa liitteessä on edellä esitetyn mukaiset keskeneräisten investointien kohdistus tulosyksiköittäin ja sairaaloittain. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien tekstiosuuteen on sisällytetty tiivistetty tulosyksikkökohtainen tarkastelu talousarviossa vahvistettujen toiminnan kehittämistavoitteiden osalta. Tarkasteluissa korostuvat väestön hoidon saatavuuden turvaaminen, yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa ja toimintojen kehittäminen sekä tuottavuuden parantaminen. Valtuusto on kokouksessaan hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille vahvistanut talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudet hallitukselle sairaalatasolla. Tulosyksikkö- /vastuualuetasolle käyttösuunnitelman kautta esitettävät ja tehtävät muutok- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 2/ set vaikuttavat osaltaan sairaalatason sitovuuslukuihin. Käyttösuunnitelman osalta tulosyksiköt ja diagnostiikan yksikkö vastaavat samoin perustein omasta toiminnastaan ja taloudesta sairaanhoitopiirin hallitukselle, kuin valtuusto on vahvistanut sitovuudet hallitukselle. Esityslistan liitteenä seuraa vuoden 2009 käyttösuunnitelma. Talousjohtajan ehdotus: a) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaiseen käyttösuunnitelmaan 2009 sisältyvinä talousarvion muutoksina valtuustolle talousarvion sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloiden, diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosat, b) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2009 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä a) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. c) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi, d) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt kaikkien tulosyksikköjen ja diagnostiikka-yksikön käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 24 Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: a) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaiseen käyttösuunnitelmaan 2009 sisältyvinä talousarvion muutoksina valtuustolle talousarvion sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloi- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 2/ den, diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosat, b) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2009 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä a) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. c) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi, d) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt kaikkien tulosyksikköjen ja diagnostiikka-yksikön käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle Ottaen huomioon alustava vuoden 2008 tilinpäätös, hallitus antaa toimivan johdon tehtäväksi varmistaa vuoden 2009 talousarvion toteutuminen suunnitellulla talousarviorahoituksella ja velvoittaa tekemään tarvittavat sisäiset muutosehdotukset käyttösuunnitelmaan kevään aikana. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:80/ Terveyden edistämisen yksikön johtajan viran perustaminen Pohjois-Pohjanmaan, kuten koko Pohjois-Suomen väestön sairastavuus mm. kansansairauksien osalta on erittäin korkea ja näistä aiheutuvat kustannukset rasittavat alueen kuntien taloutta huomattavasti koko maan keskiarvoa enemmän. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ onkin nähty pitkään välttämättömäksi kansalaisten hyvinvoinnin lisäämisen ohella myös kustannusten hallinnan näkökulmasta. Terveyden ja hyvinvoinnin tuottaminen ja ylläpitäminen on kaikille yhteiskunnan toimijoille kuuluva asia. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on myös erikoissairaanhoidossa nousemassa entistäkin tärkeämmäksi. ohjelma sisältää terveyden edistämisen politiikkaohjelman, johon yhtenä tavoitteena liittyy kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistäminen. Ehdotetun uuden terveydenhuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta, kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja, vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Lisäksi lailla halutaan luoda edellytykset toimivalle ja eheälle palvelurakenteelle, vahvistamalla perusterveydenhuoltoa ja edistämällä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon saumatonta ja alueellista yhteistyötä ( 47). Yhtenä käytännön toimenpiteenä lakiesityksessä ehdotetaan perusterveydenhuollon yksikön perustamista erikoissairaanhoitoon ( 46). Yksikön tehtävänä voisi olla myös terveyden edistämisen alueellinen koordinointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on jo vuosien ajan antanut tukea perusterveydenhuollossa tehtävän ennaltaehkäisytyön koordinointiin. Esimerkkinä tästä työstä on tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohanke (Dehkon 2D-hanke ), johon sairaanhoitopiirin kaikki kunnat osallistuivat. Tähän työhön saatiin mukaan myös kansalaisjärjestöt, yliopisto, kuntien eri hallintokunnat ja yksityissektorin työterveyshuolto. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeisellä sijalla myös keväällä 2008 valmistuneessa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelmassa ja allekirjoitetuissa hyvinvointisopimuksessa sekä siihen liittyvässä Pohjois- Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisessä yhteistoimintasopimuksessa. Sopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa Terveyden edistämisen toimintalinjan (TL I) koordinaatiosta. Maakuntien välinen yhteistyö terveyden edistämisessä on konkreettisella tasolla tapahtunut mm. sairaanhoitopiirien erityisvastuualueiden välisenä yhteistyönä ja sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen -hankkeen (Teroka) puitteissa. Maakuntien, seutukuntien ja kuntien terveyden edistämisen rakenteet ja johtamisen mallit ovat vielä eri kehitysvaiheissa eri alueilla ja vaativat edelleen kehittämis- ja juurruttamistyötä sekä päämääräkseen yhteisen tulevaisuuskuvan. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Edellä esitettyihin tekijöihin perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on valmisteltu perusterveydenhuollon tukemista, alueellista yhteistyötä ja terveyden edistämisen koordinointia varten perustettavaa terveyden edistämisen yksikköä. Pysyvien rakenteiden aikaansaamiseksi nähtiin perustelluksi, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin perustetaan ko. yksikkö, joka tulevaisuudessa voisi vastata myös lausunnolla olevassa uudessa terveydenhuoltolaissa esitettyä perusterveydenhuollon yksikköä. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi yksikön perustamisen osana vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Yksikön tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen organisointi ja koulutus, seurantajärjestelmien kehittäminen sekä ennaltaehkäisyn ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanon tukeminen yhteistyössä kuntien ja Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kanssa. Yksikkö toimii lisäksi palvelupakettien suunnittelijana ja toteuttajana sekä vastaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyvien käytäntöjen benchmarkingista ja levittämisestä terveydenhuollossa sekä kansanvälisten yhteyksien luomisesta ja kansainväliseen kehitykseen osallistumisesta. Yksikkö vastaa osaltaan myös uuteen terveydenhuoltolakiin mahdollisesti sisältyvistä, sairaanhoitopiireille määrättävistä perusterveydenhuoltoa tukevista tehtävistä. Yksikkö on siis ensisijaisesti koordinoiva toimija ja varsinainen terveyden edistämiseen liittyvä käytännön työ tehdään kunnissa, lähellä ihmisiä, jossa myös kohderyhmänä olevien asukkaiden ja heidän elinolosuhteisiin liittyvä asiantuntemus on. Toimintamallilla taataan alueen kaikille kunnille yhteinen tuki, informaatio, koulutus ja verkottumisalusta. Maakunnan kunnissa ja kuntayhtymissä tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden kehittämistä. Pitempiaikaisina, pysyvinä päämäärinä ovat terveellisten elämäntapojen edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, terveyserojen kaventaminen sekä yksilön oman vastuunoton lisääminen omasta hyvinvoinnistaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä yksikön perusrahoitus ja toiminta turvataan valmiusrahaston kautta siten, että vuonna 2009 valmiusrahastosta osoitetaan 1 /asukas vastaava summa tähän tarkoitukseen. Yksikön johtamisesta vastaa johtajaylilääkärin alaisuudessa toimiva lääkäri ja muuta henkilökuntaa. Yksikön johtajan tehtävä edellyttää soveltuvaa erikoislääkärin tutkintoa. Kelpoisuusehtona on yleislääketieteen tai muun erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus. Lisäksi tehtävä edellyttää kokemusta kansanterveystyöstä ja terveydenhuollon toimintaympäristön tuntemusta. Ansioksi luetaan kokemus terveyden edistämisen hankkeista, terveyden edistämiseen tai ennaltaehkäisevään työhön liittyvä tutkimustoiminta ja alan järjestökentän tuntemus. Tehtävä edellyttää hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa ja IT-osaamista. Palkkauksessa noudatetaan lääkärisopimusta. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää perustaa terveyden edistämisen yksikön johtajan viran alkaen. Viran kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan yleislääketieteen tai muun erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus. Hall 25 Päätös: päätti palauttaa asian valmisteltavaksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:82/ Nimitysesitys hammas- ja suusairauksien vastuualueen ylihammaslääkärin sivuvirkaan Hammaslääketieteen tohtori, dosentti Tuula Anneli Salo on toiminut Oulun yliopiston suupatologian professorin vakituisessa virassa alkaen. Hän on hoitanut siihen liittyen ylilääkärin sivuvirkaa vakanssittomana. Erikoissairaanhoitolain 28 :n mukaan yliopistollisessa sairaalassa toimivan yliopiston lääketieteellisen koulutusyksikön professorit voivat toimia sairaanhoitopiirin kuntainliitolle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla yliopistollisen sairaalan ylilääkärin sivuviran tai -toimen haltijoina. Yliopiston muut opettajat voivat sairaanhoitopiirin kuntainliitolle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla toimia yliopistollisen sairaalan lääkärin tai muun sivuviran tai -toimen haltijana sen mukaan, kuin sairaanhoitopiirin kuntainliitto tarkemmin määrää. Hammas- ja suusairauksien vastuualue ja tulosyksikön johtaja esittävät, että Tuula Anneli Salo nimitetään hallituksen perustamaan ylihammaslääkärin sivuvirkaan ( ) alkaen. Sivuvirkaan nimittämiseen on asianosaisen suostumus. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää nimittää hammaslääketieteen tohtori, dosentti Tuula Anneli Salon ylihammaslääkärin sivuvirkaan ( ) alkaen. Hänen tehtäväkohtainen palkkansa on 1433,60 euroa/kk. Hall 26 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:83/ Nimitysesitys patologian vastuualueen ylilääkärin sivuvirkaan Oulun yliopiston hallitus on nimittänyt dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Ari Petri Ristimäen patologisen anatomian professorin virkaan lukien. Erikoissairaanhoitolain 28 :n mukaan yliopistollisessa sairaalassa toimivan yliopiston lääketieteellisen koulutusyksikön professorit voivat toimia sairaanhoitopiirin kuntainliitolle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla yliopistollisen sairaalan ylilääkärin sivuviran tai -toimen haltijoina. Yliopiston muut opettajat voivat sairaanhoitopiirin kuntainliitolle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla toimia yliopistollisen sairaalan lääkärin tai muun sivuviran tai -toimen haltijana sen mukaan, kuin sairaanhoitopiirin kuntainliitto tarkemmin määrää. Diagnostiikan tulosyksikön johtaja esittää, että professori Ari Ristimäki nimitetään patologian ylilääkärin sivuvirkaan ( ). Sivuvirkaan nimittämiseen on asianosaisen suostumus. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää nimittää professori Ari Ristimäen patologian vastuualueen ylilääkärin sivuvirkaan ( ) alkaen. Hänen tehtäväkohtainen palkkansa on 1850 euroa/kk. Hall 27 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:130/ Hoitoonpääsytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 12/08 Liitteenä on STAKESin vaatimusten pohjalta laaditut tilastot hoitoon ja ensikäynnille odottavista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla esitetään vastaavat tilastot, jotka päivitetään 4 kuukauden välein. Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Hall 28 Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:93/ Potilasvakuutus, lainasopimuksen allekirjoittaminen Potilasvahinkolaki (585/86) on tullut voimaan Lain 4 :n mukaan terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta. Kunnallisen sektorin harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan osalta ovat vakuutuksenottajina sairaanhoitopiirit. Vakuutukset on myöntänyt vakuutusyhtiöiden muodostama Potilasvakuutusyhdistys ja alkaen Potilasvakuutuspooli. Lain 6 :n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vakuutusehdot ja vakuutusmaksun perusteet. Potilasvakuutusjärjestelmää on muutettu vuoden 1993 alusta siten, että jokaisen sairaanhoitopiirin vakuutusmaksu määräytyy omassa piirissä tapahtuneiden vahinkojen perusteella (ns. vakuutuksenottajakohtainen täysomavastuuperiaate). Uusi potilasvakuutussopimus on hyväksytty hallituksessa Potilasvakuutussopimuksen mukaan osa maksusta maksetaan käteisellä ja osasta tehdään vakuutusmaksulainasopimus. Laina käsittää sen osan vakuutusmaksua, jolla katetaan vuosina sattuneista vahingoista maksettavia korvauksia. Potilasvakuutuspoolin kirjeen mukaan velan yhteismäärä on euroa. Vuonna 2007 velan määrä oli euroa. Velasta annetaan Potilasvakuutuspoolille nyt uusi velkakirja, joka korvaa aiemmat velkakirjat. Valtuusto on hyväksynyt tämänlaatuisen potilasvakuutusmaksuja koskevan järjestelyn ja oikeuttanut hallituksen antamaan määrältään kulloinkin tarpeelliset velkasitoumukset vakuutusmaksun velkaosuuden suorittamiseksi. Lainasta ei suoriteta korkoa. Talousjohtajan ehdotus: oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän puolesta edellä tarkoitetun, yhteismäärältään euron suuruisen velkakirjan. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 2/ Hall 29 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:84/ Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 21 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Kuntalain 60 :n ja 86 :n 1 momentin mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi suhteellisen vaalin suorittamisesta on määrätty valtuuston työjärjestyksen :issä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää valita toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hall 30 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:85/ Valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali Kuntalain 12 :n ja 86 :n 1 mom.:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan - Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. - Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. - Valtuusto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimuksessa. - Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin. Hall 31 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:86/ Valtuuston sihteerin valinta Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 5 kohdan mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että se määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintolakimies Sari Haatajan. Hänen poissaolojensa aikana pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Hall 32 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:87/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta Perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen hallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen kokoonpano on, yliopiston edustajia lukuunottamatta, sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta sairaanhoitopiirin alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, minkä lisäksi hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan alueelliseen tasapuolisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan liitosta tammikuussa 2009 saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa on kokonaisäänimäärä ollut yhteensä ja äänet ovat jakaantuneet seuraavasti: Kesk Kok Vas SDP Vihr PS KD Muut yht Äänimäärien mukaan huomioonottaen suhteellisuusperiaatteen jakaantuvat hallituksen yhdeksän jäsenpaikkaa seuraavasti: Keskusta 5 jäsenpaikkaa, Kokoomus 2 jäsenpaikkaa, Vasemmistoliitto 1 jäsenpaikka, ja SDP 1 jäsenpaikka. ta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a, jonka mukaan "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu". Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) valitsee toimikaudekseen yhdeksän jäsentä hallitukseen ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saaman suhteellisen ääniosuuden sairaanhoitopiirin alueella, alueellisen tasapuolisuuden ja tasa-arvolain vaatimukset Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 2/ ) toteaa Oulun yliopiston nimeämät kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 3) valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hall 33 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:88/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta Kuntalain 71 :n 1-2 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 5 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä Kuntalaissa säädetään 1) seurattava tilintarkastajien tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajien tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2) huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta päättää 1) hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä siltä osin kuin se ei kuulu valtuustolle, 2) toimialaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta ja 3) tarpeellisen henkilöstön ottamisesta, heidän tehtävistään ja palvelussuhteen ehdoista. Lautakunnalla on oikeus siirtää sille siirettyä toimivaltaa edelleen. Sairaanhoitopiirin tarkastussäännnön 3 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 ja enintään 5 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen tasa-arvolain vaatimukset ja siten, että jäsenistä vähintään kaksi on valtuuston jäseniä, 2) valitsee tarkastuslautakuntaan valituista valtuuston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 3) jättää tilintarkastajan valinnan valmistelun tarkastuslautakunnalle valtuuston seuraavassa kokouksessa tehtävää valintaa varten. Hall 34 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:89/ Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on annettava ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi Oulun yliopistolle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Valtuuston kokouksesta on lisäksi, Kuntalain 54 :n 4 momentin ja 64 :n mukaan samassa ajassa, annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Määräys koskee peruskuntaa, mutta Kuntalain 86 :stä johtuu, että lainkohtaa tulee vastaavasti soveltaa kuntayhtymässä. Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ilmoitustaululla ja jäsenkuntien alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, Koillissanomat, Keskipohjanmaa ja Nykypäivä. Hall 35 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:32/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - tietohallintojohtaja Kari Säkkinen, nimityspäätökset 1-2/ tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi, nimityspäätös 3/ tulosyksikön johtaja Asko Rantala, toimivallan siirtopäätös 2/ tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, nimityspäätökset 3-4/ tulosyksikön johtaja Osmo Tervonen, työsuhteen purkamispäätös 1/ vastuualueen johtaja Matti Hillbom, nimityspäätös 1/ vastuualueen johtaja Aarne Oikarinen, nimityspäätökset 1-2/ vastuualueen johtaja Paavo Pääkkö, nimityspäätökset 2-4/ sairaala-apteekkari Sirpa Ämmälä, nimityspäätökset 1-8/ ylihoitaja Tuula Ervelius (fysiatria), nimityspäätökset 3/2009 ja 6/ ylihoitaja Tuula Ervelius (neurologia), nimityspäätös 2/ ylihoitaja Merja Fordell (kirurgian pkl), nimityspäätös 3/ ylihoitaja Merja Fordell (Lyhki-yksikkö), toimivallan siirtopäätös 3/ ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (mikrobiologia), nimityspäätös 7/ ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (patologia), nimityspäätös 2/ ylihoitaja Toini Jämsä (aistinelimet ja syöpäsairaudet), nimityspäätös 2/ ylihoitaja Toini Jämsä (ihotaudit), nimityspäätös 1/ ylihoitaja Toini Jämsä (syöpätaudit ja sädehoito), nimityspäätökset 3-4/ ylihoitaja Pirjo Kejonen (radiologia), nimityspäätös 2/ ylihoitaja Matti Laukkanen (psykiatria), nimityspäätökset 1-2/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), nimityspäätökset 8/2009 ja 15/ ylihoitaja Anna-Maija Puusti (lastenpsykiatria), nimityspäätökset 3-5/ ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätös 5/ ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset ja naistentaudit), nimityspäätökset 1-7/2009, 9/2009 ja 11/ ylihoitaja Liisa Ukkola (lastentaudit), nimityspäätökset 1-3/2009, 6/2009 ja 8-10/2009. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 36 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

28 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:90/ Tiedoksiantoasiat DN217/243/ Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätös (nro 8992/07) työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta, liite. DN217/243/ Sairaaloiden myymien palveluiden korvaaminen työterveyshuoltona, Kansaneläkelaitoksen valitus Vakuutusoikeudelle, liite. DN46/176/ Siikalatvan terveyspalvelualue on Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi alkaen, Haapaveden kaupungin ilmoitus , liite. DN533/174/ Työaikapankkia koskevat ohjeet, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 21/ , liite. - Paikallisneuvottelu työaikapankista, pöytäkirja, liite. - Yhteistoimintalain mukainen neuvottelu määräaikaisista työsuhteista, pöytäkirja, liite. - Paikallisneuvottelu lääkärien, kemistien, fyysikoiden ja mikrobiologien hälytys- ja kutsurahoista, pöytäkirja, liite. - Paikallisneuvottelu psykiatrian päivystysjärjestelystä, pöytäkirja, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 37 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

29 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:100/ Kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen, järjestelmäpäällikkö Kokouskutsuun sisältymätön asia Hallintosäännön 25 :n mukaan virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimuksen vahvistaa hallitus. on kokouksessaan ( 7) muuttanut hallintokeskuksen pääsuunnittelijan, atk-käyttöpäällikön ja atk-tukihenkilön toimet järjestelmäpäällikön toimiksi. Järjestelmäpäällikölle ei ole vahvistettu kelpoisuusvaatimusta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää vahvistaa järjestelmäpäällikön kelpoisuusvaatimukseksi: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Hall 38 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

30 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:444/ Salassa pidettävä asia Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

31 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:55/ Salassa pidettävä asia Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

32 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:77/ Salassa pidettävä asia Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

33 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:253/ Salassa pidettävä asia Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

34 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:33/ Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 43 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

35 PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: 41 Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2 /

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2 / Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2 / 2017 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.8.2017 klo 11.00 - Kokouspaikka Gustavelund Kokoushotelli, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula Saapuvilla olleet

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu Aika Torstai 26.3.2015 klo 13.00 Paikka Lapin ammattiopisto, Kemijärven toimipiste (neuvotteluhuone), Myllylammentie 23, Kemijärvi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asia lista HALLITUS KOKOUSAIKA: KOKOUSPAIKKA: 8.11.2017 kello 10.00 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 113 114 115 116 117 118

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 11.50 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

NRO 2/2016. Tarkastuslautakunta. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 11 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 2/2016. Tarkastuslautakunta. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 11 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 2/2016 Kokousaika 30.9.2016 klo 9 11.45 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Aika Torstai 19.11.2015 klo 9.15 11.03 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot