Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 22 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 4 23 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 5 24 Liite 4 Käyttösuunnitelma Terveyden edistämisen yksikön johtajan viran perustaminen Nimitysesitys hammas- ja suusairauksien vastuualueen ylihammaslääkärin sivuvirkaan Nimitysesitys patologian vastuualueen ylilääkärin sivuvirkaan Liite 8 Hoitoonpääsytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 12/ Potilasvakuutus, lainasopimuksen allekirjoittaminen Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten Valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali Valtuuston sihteerin valinta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 17 Tiedoksiantoasiat Kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen, järjestelmäpäällikkö 29

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä asia Katsaus 34

3 PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 42 Riikka Moilanen puheenjohtaja puh.joht. :t 21-41,43 Esko Valikainen varapuheenjohtaja puh.joht. 42 Läsnä :t 24 (kesken)-38 Suvi Helanen jäsen Markku Kestilä jäsen Maire Mäki jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Eija Säilynoja jäsen Kyösti Tornberg jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Poissa 42 Unto Valpas valtuuston pj. Timo Savela valt. 2. varapj. Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Poissa 42 Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Kaarina Torppa hallintoylihoitaja Poissa :t Pekka Kaisto talousjohtaja Poissa 43 Pentti Peltola henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 21 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Riikka Moilanen Esko Valikainen Sari Haataja Puheenjohtaja Puheenjohtaja 42 Pöytäkirjanpitäjä :t 21-41, 43 Pöytäkirja on tarkastettu Maire Mäki Kyösti Tornberg Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 21 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 22 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Kyösti Tornberg (varalla Markku Kestilä ja Esko Valikainen). Hall 22 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Mäki ja Kyösti Tornberg. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:40/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nykyinen perussopimus on ollut voimassa vuoden 2002 alusta. Eduskunnan helmikuussa 2007 hyväksymän puitelain ja siihen liittyvien voimaan astuneiden asetusten johdosta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta tulee tarkistaa vastaamaan muuttunutta tilannetta. Laissa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (puitelaki) säädetään järjestelyistä, jotka tulevat edellyttämään aiempaa laajempaa kuntien välistä yhteistoimintaa. Uudistuksen toteuttamisen keinoina mainitaan lain 4 :ssä muun muassa palvelurakenteiden vahvistaminen kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja kuntien yhteistoiminnan lisääminen. Puitelain 6 :n mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolaissa lueteltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Kuntayhtymän tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen vuonna 2008 nimeämän omistajastrategiatyöryhmän yhtenä tehtävänä on tehdä esitys, miten puitelain 6 :n tavoitteet toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymät ovat osana omistajastrategiatyötä käynnistäneet neuvottelut tavoitteena siirtää erityishuoltopiirin toiminta sairaanhoitopiiriin vuoden 2010 alusta lukien. Omistajastrategiatoimikunta on katsonut, että menettely Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamiseksi voidaan käynnistää. Edelliseen perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 esitetään jäsenkunnille muutettavaksi vastaamaan muuttunutta tilannetta. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain säätämässä järjestyksessä. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, voidaan kuntayhtymän perussopimusta muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy ehdotuksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n muuttamiseksi alkaen alla esitettävällä tavalla ja päättää lähettää sen jäsenkuntien kunnan-/kaupunginvaltuustojen käsiteltäväksi pyytäen, että ne valtuuston päätöksellä päättäisivät muuttaa voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n hallituksen hyväksymän ehdotuksen mukaiseksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 Voimassa oleva perussopimus: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon palveluja ja muita palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Ehdotus perussopimuksen muuttamiseksi: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää ja tuottaa terveydenhuollon ja kehitysvammaisten erityishuollon palveluja ja muita palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Hall 23 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:79/ Käyttösuunnitelma 2009 Sairaanhoitopiirin taloussäännön mukaisesti hallitus vahvistaa talousarvioon perustuvan kuntayhtymän käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet jaetaan talousarviota yksityiskohtaisemmalla tavalla kuntayhtymän tulosyksiköille ja vastuualueille. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kaikki tulosyksiköiden ja vastuualueiden väliset sisäiset tulot ja menot. Hallitukselle ja hallituksen edelleen esityksenä valtuustolle määrärahamuutokseksi on käyttösuunnitelman valmistelussa otettu huomioon toimintalukutarkistukset, tulojen muutokset ja niitä vastaavat menomuutokset tulosyksiköittäin ja vastuualueittain, jotka talousarvion vahvistamisen jälkeen ovat varmistuneet tai joihin edelliseltä tilinpäätösvuodelta siirtyvä toiminta ja investoinnit antavat aihetta. Talousarvion käyttötalousosan määrätavoitteista Oulaskankaan sairaalan osalta avohoitokäyntejä on vähennetty käynnillä, hoitopäiviä 950 hoitopäivällä ja vuodeosastohoitojaksoja 328 jaksolla. Oulaskankaan sairaalan uusia lähetteitä arvioidaan käyttösuunnitelmassa olevan ja hoitoa odottavia potilaita 200 vähemmän kuin talousarviossa. Vähennykset perustuvat palvelumäärän uudelleen arvioon käytettävissä olevien resurssien mukaisena. Muilta osin käyttösuunnitelman toimintaluvut ovat talousarvion mukaiset. Sairaanhoitopiirin tuloslaskelman tasolla ulkoisten toimintatuottojen lisäys vahvistettuun talousarvioon verrattuna on euroa. Kuntoutuksen tulosyksikköön on budjetoitu diabeteksen ennaltaehkäisyn hankkeen jatkoon vahvistunut euron tulo. Sisätautien tulosyksikköön tuloutetaan keskeneräisten tutkimushankkeiden rahoitusta euroa ja hallintokeskukseen soluterapian kehityshankkeeseen euroa. Kliiniselle laboratoriolle on lisätty euron menot ulkopuoliseen laboratoriopalvelujen ostoon ja vastaavat menot on vähennetty sairaanhoidollisilta tuloyksiköiltä. Vastaavalla summalla on muutettu laboratorion sisäistä laskutusta sairaanhoidollisille yksiköille. Lastentautien tulosyksikön osalta on luovuttu tulosyksikön sisäisestä laskutuksesta, euron mukaisesta summasta. Ulkoisten menojen ja tulojen muutokset on otettu huomioon käyttösuunnitelmassa eri menolajeissa tulosyksiköittäin. Käyttösuunnitelmaan esitettävien muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Vuosikate on euroa, mikä on täsmälleen sama kuin vahvistetussa talousarviossa vuodelle Investointiosan osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttösuunnitelmaan ja siten myös talousarviotarkistukseksi esitetään määrärahamuutoksia hankintojen osalta, jotka olivat keskeneräisiä tilivuoden 2008 päättyes- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 2/ sä. Kaikkiaan vuodelta 2008 siirtyviä keskeneräisiä hankintoja on euron edestä. Keskeneräisistä hankinnoista euroa koskee ohjelmistohankintoja, jotka kohdistuvat seuraavasti: - laskentapalvelut/sähköinen laskutusjärjestelmä , - asiakirjahallinto/potilaiden siirtokuljetusten hallintajärjestelmä , - sisätautien yhteispäivystyksen perusterveydenhuolto/potilastieto- järjestelmän kehittäminen , - materiaalihallinto/kama-tilausjärjestelmän hankinta ja - lääkehuolto/marela-ohjelmisto ja Kama-tilausjärjestelmä Vuodelta 2008 siirtyviä lääkinnällisten- ja muiden laitteiden hankintoja on euron arvosta ja siitä summasta euroa kohdistuu eri sairaanhoidollisten tulosyksiköiden hankintoihin ja euroa diagnostiikka-yksikölle. Usein lääkinnällisen laitteen hankinnan keskeneräisyyden syynä on toimituksen siirtymä käyttöönottohyväksynnän tai pitkän kilpailuttamisvaiheen takia. Vuodelta 2008 siirtyviä keskeneräisiä rakennushankkeita on euron arvosta, josta valtaosan muodostaa psykiatrian klinikan PS2- hankeen myöhästyminen ja siirtyminen euron edestä vuodelle Myös avohoitotalon osalta on rakennushankkeen viivästymisen osalta rahoitettavaa rakentamista siirtynyt euron arvosta vuodelle Talousarvion sitovuustasoittain sairaaloiden ja tulosyksikköjen määrärahalisäykset investointien osalta ovat seuraavat: - hallintokeskus euroa, Oulun yliopistollinen sairaala (pl. psykiatria) euroa, psykiatrian klinikka euroa, Oulaskankaan sairaala euroa, diagnostiika-yksikkö , huoltopalvelujen tulosyksikkö euroa ja tekniikan palvelut euroa. Esityslistan liitteenä seuraa yhteenvetolaskelma tulosyksiköittäin ja sairaaloittain edellä esitetyistä toimintatulojen ja -menojen käyttösuunnitelmaan vuodelle 2009 tehtävistä muutoksista talousarvioon verrattuna. Samassa liitteessä on edellä esitetyn mukaiset keskeneräisten investointien kohdistus tulosyksiköittäin ja sairaaloittain. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien tekstiosuuteen on sisällytetty tiivistetty tulosyksikkökohtainen tarkastelu talousarviossa vahvistettujen toiminnan kehittämistavoitteiden osalta. Tarkasteluissa korostuvat väestön hoidon saatavuuden turvaaminen, yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa ja toimintojen kehittäminen sekä tuottavuuden parantaminen. Valtuusto on kokouksessaan hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille vahvistanut talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudet hallitukselle sairaalatasolla. Tulosyksikkö- /vastuualuetasolle käyttösuunnitelman kautta esitettävät ja tehtävät muutok- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 2/ set vaikuttavat osaltaan sairaalatason sitovuuslukuihin. Käyttösuunnitelman osalta tulosyksiköt ja diagnostiikan yksikkö vastaavat samoin perustein omasta toiminnastaan ja taloudesta sairaanhoitopiirin hallitukselle, kuin valtuusto on vahvistanut sitovuudet hallitukselle. Esityslistan liitteenä seuraa vuoden 2009 käyttösuunnitelma. Talousjohtajan ehdotus: a) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaiseen käyttösuunnitelmaan 2009 sisältyvinä talousarvion muutoksina valtuustolle talousarvion sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloiden, diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosat, b) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2009 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä a) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. c) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi, d) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt kaikkien tulosyksikköjen ja diagnostiikka-yksikön käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 24 Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: a) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaiseen käyttösuunnitelmaan 2009 sisältyvinä talousarvion muutoksina valtuustolle talousarvion sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloi- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 2/ den, diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosat, b) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2009 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä a) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. c) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi, d) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt kaikkien tulosyksikköjen ja diagnostiikka-yksikön käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle Ottaen huomioon alustava vuoden 2008 tilinpäätös, hallitus antaa toimivan johdon tehtäväksi varmistaa vuoden 2009 talousarvion toteutuminen suunnitellulla talousarviorahoituksella ja velvoittaa tekemään tarvittavat sisäiset muutosehdotukset käyttösuunnitelmaan kevään aikana. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:80/ Terveyden edistämisen yksikön johtajan viran perustaminen Pohjois-Pohjanmaan, kuten koko Pohjois-Suomen väestön sairastavuus mm. kansansairauksien osalta on erittäin korkea ja näistä aiheutuvat kustannukset rasittavat alueen kuntien taloutta huomattavasti koko maan keskiarvoa enemmän. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ onkin nähty pitkään välttämättömäksi kansalaisten hyvinvoinnin lisäämisen ohella myös kustannusten hallinnan näkökulmasta. Terveyden ja hyvinvoinnin tuottaminen ja ylläpitäminen on kaikille yhteiskunnan toimijoille kuuluva asia. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on myös erikoissairaanhoidossa nousemassa entistäkin tärkeämmäksi. ohjelma sisältää terveyden edistämisen politiikkaohjelman, johon yhtenä tavoitteena liittyy kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistäminen. Ehdotetun uuden terveydenhuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta, kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja, vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Lisäksi lailla halutaan luoda edellytykset toimivalle ja eheälle palvelurakenteelle, vahvistamalla perusterveydenhuoltoa ja edistämällä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon saumatonta ja alueellista yhteistyötä ( 47). Yhtenä käytännön toimenpiteenä lakiesityksessä ehdotetaan perusterveydenhuollon yksikön perustamista erikoissairaanhoitoon ( 46). Yksikön tehtävänä voisi olla myös terveyden edistämisen alueellinen koordinointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on jo vuosien ajan antanut tukea perusterveydenhuollossa tehtävän ennaltaehkäisytyön koordinointiin. Esimerkkinä tästä työstä on tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohanke (Dehkon 2D-hanke ), johon sairaanhoitopiirin kaikki kunnat osallistuivat. Tähän työhön saatiin mukaan myös kansalaisjärjestöt, yliopisto, kuntien eri hallintokunnat ja yksityissektorin työterveyshuolto. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeisellä sijalla myös keväällä 2008 valmistuneessa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelmassa ja allekirjoitetuissa hyvinvointisopimuksessa sekä siihen liittyvässä Pohjois- Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisessä yhteistoimintasopimuksessa. Sopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa Terveyden edistämisen toimintalinjan (TL I) koordinaatiosta. Maakuntien välinen yhteistyö terveyden edistämisessä on konkreettisella tasolla tapahtunut mm. sairaanhoitopiirien erityisvastuualueiden välisenä yhteistyönä ja sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen -hankkeen (Teroka) puitteissa. Maakuntien, seutukuntien ja kuntien terveyden edistämisen rakenteet ja johtamisen mallit ovat vielä eri kehitysvaiheissa eri alueilla ja vaativat edelleen kehittämis- ja juurruttamistyötä sekä päämääräkseen yhteisen tulevaisuuskuvan. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Edellä esitettyihin tekijöihin perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on valmisteltu perusterveydenhuollon tukemista, alueellista yhteistyötä ja terveyden edistämisen koordinointia varten perustettavaa terveyden edistämisen yksikköä. Pysyvien rakenteiden aikaansaamiseksi nähtiin perustelluksi, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin perustetaan ko. yksikkö, joka tulevaisuudessa voisi vastata myös lausunnolla olevassa uudessa terveydenhuoltolaissa esitettyä perusterveydenhuollon yksikköä. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi yksikön perustamisen osana vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Yksikön tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen organisointi ja koulutus, seurantajärjestelmien kehittäminen sekä ennaltaehkäisyn ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanon tukeminen yhteistyössä kuntien ja Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kanssa. Yksikkö toimii lisäksi palvelupakettien suunnittelijana ja toteuttajana sekä vastaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyvien käytäntöjen benchmarkingista ja levittämisestä terveydenhuollossa sekä kansanvälisten yhteyksien luomisesta ja kansainväliseen kehitykseen osallistumisesta. Yksikkö vastaa osaltaan myös uuteen terveydenhuoltolakiin mahdollisesti sisältyvistä, sairaanhoitopiireille määrättävistä perusterveydenhuoltoa tukevista tehtävistä. Yksikkö on siis ensisijaisesti koordinoiva toimija ja varsinainen terveyden edistämiseen liittyvä käytännön työ tehdään kunnissa, lähellä ihmisiä, jossa myös kohderyhmänä olevien asukkaiden ja heidän elinolosuhteisiin liittyvä asiantuntemus on. Toimintamallilla taataan alueen kaikille kunnille yhteinen tuki, informaatio, koulutus ja verkottumisalusta. Maakunnan kunnissa ja kuntayhtymissä tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden kehittämistä. Pitempiaikaisina, pysyvinä päämäärinä ovat terveellisten elämäntapojen edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, terveyserojen kaventaminen sekä yksilön oman vastuunoton lisääminen omasta hyvinvoinnistaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä yksikön perusrahoitus ja toiminta turvataan valmiusrahaston kautta siten, että vuonna 2009 valmiusrahastosta osoitetaan 1 /asukas vastaava summa tähän tarkoitukseen. Yksikön johtamisesta vastaa johtajaylilääkärin alaisuudessa toimiva lääkäri ja muuta henkilökuntaa. Yksikön johtajan tehtävä edellyttää soveltuvaa erikoislääkärin tutkintoa. Kelpoisuusehtona on yleislääketieteen tai muun erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus. Lisäksi tehtävä edellyttää kokemusta kansanterveystyöstä ja terveydenhuollon toimintaympäristön tuntemusta. Ansioksi luetaan kokemus terveyden edistämisen hankkeista, terveyden edistämiseen tai ennaltaehkäisevään työhön liittyvä tutkimustoiminta ja alan järjestökentän tuntemus. Tehtävä edellyttää hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa ja IT-osaamista. Palkkauksessa noudatetaan lääkärisopimusta. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää perustaa terveyden edistämisen yksikön johtajan viran alkaen. Viran kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan yleislääketieteen tai muun erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus. Hall 25 Päätös: päätti palauttaa asian valmisteltavaksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:82/ Nimitysesitys hammas- ja suusairauksien vastuualueen ylihammaslääkärin sivuvirkaan Hammaslääketieteen tohtori, dosentti Tuula Anneli Salo on toiminut Oulun yliopiston suupatologian professorin vakituisessa virassa alkaen. Hän on hoitanut siihen liittyen ylilääkärin sivuvirkaa vakanssittomana. Erikoissairaanhoitolain 28 :n mukaan yliopistollisessa sairaalassa toimivan yliopiston lääketieteellisen koulutusyksikön professorit voivat toimia sairaanhoitopiirin kuntainliitolle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla yliopistollisen sairaalan ylilääkärin sivuviran tai -toimen haltijoina. Yliopiston muut opettajat voivat sairaanhoitopiirin kuntainliitolle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla toimia yliopistollisen sairaalan lääkärin tai muun sivuviran tai -toimen haltijana sen mukaan, kuin sairaanhoitopiirin kuntainliitto tarkemmin määrää. Hammas- ja suusairauksien vastuualue ja tulosyksikön johtaja esittävät, että Tuula Anneli Salo nimitetään hallituksen perustamaan ylihammaslääkärin sivuvirkaan ( ) alkaen. Sivuvirkaan nimittämiseen on asianosaisen suostumus. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää nimittää hammaslääketieteen tohtori, dosentti Tuula Anneli Salon ylihammaslääkärin sivuvirkaan ( ) alkaen. Hänen tehtäväkohtainen palkkansa on 1433,60 euroa/kk. Hall 26 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:83/ Nimitysesitys patologian vastuualueen ylilääkärin sivuvirkaan Oulun yliopiston hallitus on nimittänyt dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Ari Petri Ristimäen patologisen anatomian professorin virkaan lukien. Erikoissairaanhoitolain 28 :n mukaan yliopistollisessa sairaalassa toimivan yliopiston lääketieteellisen koulutusyksikön professorit voivat toimia sairaanhoitopiirin kuntainliitolle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla yliopistollisen sairaalan ylilääkärin sivuviran tai -toimen haltijoina. Yliopiston muut opettajat voivat sairaanhoitopiirin kuntainliitolle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla toimia yliopistollisen sairaalan lääkärin tai muun sivuviran tai -toimen haltijana sen mukaan, kuin sairaanhoitopiirin kuntainliitto tarkemmin määrää. Diagnostiikan tulosyksikön johtaja esittää, että professori Ari Ristimäki nimitetään patologian ylilääkärin sivuvirkaan ( ). Sivuvirkaan nimittämiseen on asianosaisen suostumus. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää nimittää professori Ari Ristimäen patologian vastuualueen ylilääkärin sivuvirkaan ( ) alkaen. Hänen tehtäväkohtainen palkkansa on 1850 euroa/kk. Hall 27 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:130/ Hoitoonpääsytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 12/08 Liitteenä on STAKESin vaatimusten pohjalta laaditut tilastot hoitoon ja ensikäynnille odottavista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla esitetään vastaavat tilastot, jotka päivitetään 4 kuukauden välein. Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Hall 28 Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:93/ Potilasvakuutus, lainasopimuksen allekirjoittaminen Potilasvahinkolaki (585/86) on tullut voimaan Lain 4 :n mukaan terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta. Kunnallisen sektorin harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan osalta ovat vakuutuksenottajina sairaanhoitopiirit. Vakuutukset on myöntänyt vakuutusyhtiöiden muodostama Potilasvakuutusyhdistys ja alkaen Potilasvakuutuspooli. Lain 6 :n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vakuutusehdot ja vakuutusmaksun perusteet. Potilasvakuutusjärjestelmää on muutettu vuoden 1993 alusta siten, että jokaisen sairaanhoitopiirin vakuutusmaksu määräytyy omassa piirissä tapahtuneiden vahinkojen perusteella (ns. vakuutuksenottajakohtainen täysomavastuuperiaate). Uusi potilasvakuutussopimus on hyväksytty hallituksessa Potilasvakuutussopimuksen mukaan osa maksusta maksetaan käteisellä ja osasta tehdään vakuutusmaksulainasopimus. Laina käsittää sen osan vakuutusmaksua, jolla katetaan vuosina sattuneista vahingoista maksettavia korvauksia. Potilasvakuutuspoolin kirjeen mukaan velan yhteismäärä on euroa. Vuonna 2007 velan määrä oli euroa. Velasta annetaan Potilasvakuutuspoolille nyt uusi velkakirja, joka korvaa aiemmat velkakirjat. Valtuusto on hyväksynyt tämänlaatuisen potilasvakuutusmaksuja koskevan järjestelyn ja oikeuttanut hallituksen antamaan määrältään kulloinkin tarpeelliset velkasitoumukset vakuutusmaksun velkaosuuden suorittamiseksi. Lainasta ei suoriteta korkoa. Talousjohtajan ehdotus: oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän puolesta edellä tarkoitetun, yhteismäärältään euron suuruisen velkakirjan. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 2/ Hall 29 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:84/ Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 21 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Kuntalain 60 :n ja 86 :n 1 momentin mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi suhteellisen vaalin suorittamisesta on määrätty valtuuston työjärjestyksen :issä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää valita toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hall 30 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:85/ Valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali Kuntalain 12 :n ja 86 :n 1 mom.:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan - Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. - Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. - Valtuusto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimuksessa. - Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin. Hall 31 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:86/ Valtuuston sihteerin valinta Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 5 kohdan mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että se määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintolakimies Sari Haatajan. Hänen poissaolojensa aikana pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Hall 32 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:87/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta Perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen hallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen kokoonpano on, yliopiston edustajia lukuunottamatta, sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta sairaanhoitopiirin alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, minkä lisäksi hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan alueelliseen tasapuolisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan liitosta tammikuussa 2009 saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa on kokonaisäänimäärä ollut yhteensä ja äänet ovat jakaantuneet seuraavasti: Kesk Kok Vas SDP Vihr PS KD Muut yht Äänimäärien mukaan huomioonottaen suhteellisuusperiaatteen jakaantuvat hallituksen yhdeksän jäsenpaikkaa seuraavasti: Keskusta 5 jäsenpaikkaa, Kokoomus 2 jäsenpaikkaa, Vasemmistoliitto 1 jäsenpaikka, ja SDP 1 jäsenpaikka. ta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a, jonka mukaan "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu". Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) valitsee toimikaudekseen yhdeksän jäsentä hallitukseen ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saaman suhteellisen ääniosuuden sairaanhoitopiirin alueella, alueellisen tasapuolisuuden ja tasa-arvolain vaatimukset Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 2/ ) toteaa Oulun yliopiston nimeämät kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 3) valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hall 33 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:88/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta Kuntalain 71 :n 1-2 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 5 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä Kuntalaissa säädetään 1) seurattava tilintarkastajien tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajien tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2) huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta päättää 1) hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä siltä osin kuin se ei kuulu valtuustolle, 2) toimialaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta ja 3) tarpeellisen henkilöstön ottamisesta, heidän tehtävistään ja palvelussuhteen ehdoista. Lautakunnalla on oikeus siirtää sille siirettyä toimivaltaa edelleen. Sairaanhoitopiirin tarkastussäännnön 3 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 ja enintään 5 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen tasa-arvolain vaatimukset ja siten, että jäsenistä vähintään kaksi on valtuuston jäseniä, 2) valitsee tarkastuslautakuntaan valituista valtuuston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 3) jättää tilintarkastajan valinnan valmistelun tarkastuslautakunnalle valtuuston seuraavassa kokouksessa tehtävää valintaa varten. Hall 34 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:89/ Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on annettava ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi Oulun yliopistolle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Valtuuston kokouksesta on lisäksi, Kuntalain 54 :n 4 momentin ja 64 :n mukaan samassa ajassa, annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Määräys koskee peruskuntaa, mutta Kuntalain 86 :stä johtuu, että lainkohtaa tulee vastaavasti soveltaa kuntayhtymässä. Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ilmoitustaululla ja jäsenkuntien alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, Koillissanomat, Keskipohjanmaa ja Nykypäivä. Hall 35 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:32/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - tietohallintojohtaja Kari Säkkinen, nimityspäätökset 1-2/ tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi, nimityspäätös 3/ tulosyksikön johtaja Asko Rantala, toimivallan siirtopäätös 2/ tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, nimityspäätökset 3-4/ tulosyksikön johtaja Osmo Tervonen, työsuhteen purkamispäätös 1/ vastuualueen johtaja Matti Hillbom, nimityspäätös 1/ vastuualueen johtaja Aarne Oikarinen, nimityspäätökset 1-2/ vastuualueen johtaja Paavo Pääkkö, nimityspäätökset 2-4/ sairaala-apteekkari Sirpa Ämmälä, nimityspäätökset 1-8/ ylihoitaja Tuula Ervelius (fysiatria), nimityspäätökset 3/2009 ja 6/ ylihoitaja Tuula Ervelius (neurologia), nimityspäätös 2/ ylihoitaja Merja Fordell (kirurgian pkl), nimityspäätös 3/ ylihoitaja Merja Fordell (Lyhki-yksikkö), toimivallan siirtopäätös 3/ ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (mikrobiologia), nimityspäätös 7/ ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (patologia), nimityspäätös 2/ ylihoitaja Toini Jämsä (aistinelimet ja syöpäsairaudet), nimityspäätös 2/ ylihoitaja Toini Jämsä (ihotaudit), nimityspäätös 1/ ylihoitaja Toini Jämsä (syöpätaudit ja sädehoito), nimityspäätökset 3-4/ ylihoitaja Pirjo Kejonen (radiologia), nimityspäätös 2/ ylihoitaja Matti Laukkanen (psykiatria), nimityspäätökset 1-2/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), nimityspäätökset 8/2009 ja 15/ ylihoitaja Anna-Maija Puusti (lastenpsykiatria), nimityspäätökset 3-5/ ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätös 5/ ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset ja naistentaudit), nimityspäätökset 1-7/2009, 9/2009 ja 11/ ylihoitaja Liisa Ukkola (lastentaudit), nimityspäätökset 1-3/2009, 6/2009 ja 8-10/2009. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 36 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

28 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:90/ Tiedoksiantoasiat DN217/243/ Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätös (nro 8992/07) työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta, liite. DN217/243/ Sairaaloiden myymien palveluiden korvaaminen työterveyshuoltona, Kansaneläkelaitoksen valitus Vakuutusoikeudelle, liite. DN46/176/ Siikalatvan terveyspalvelualue on Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi alkaen, Haapaveden kaupungin ilmoitus , liite. DN533/174/ Työaikapankkia koskevat ohjeet, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 21/ , liite. - Paikallisneuvottelu työaikapankista, pöytäkirja, liite. - Yhteistoimintalain mukainen neuvottelu määräaikaisista työsuhteista, pöytäkirja, liite. - Paikallisneuvottelu lääkärien, kemistien, fyysikoiden ja mikrobiologien hälytys- ja kutsurahoista, pöytäkirja, liite. - Paikallisneuvottelu psykiatrian päivystysjärjestelystä, pöytäkirja, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 37 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

29 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:100/ Kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen, järjestelmäpäällikkö Kokouskutsuun sisältymätön asia Hallintosäännön 25 :n mukaan virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimuksen vahvistaa hallitus. on kokouksessaan ( 7) muuttanut hallintokeskuksen pääsuunnittelijan, atk-käyttöpäällikön ja atk-tukihenkilön toimet järjestelmäpäällikön toimiksi. Järjestelmäpäällikölle ei ole vahvistettu kelpoisuusvaatimusta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää vahvistaa järjestelmäpäällikön kelpoisuusvaatimukseksi: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Hall 38 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

30 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:444/ Salassa pidettävä asia Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

31 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:55/ Salassa pidettävä asia Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

32 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:77/ Salassa pidettävä asia Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

33 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:253/ Salassa pidettävä asia Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

34 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:33/ Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 43 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

35 PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: 41 Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 9/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 08.30-11.41 Kokouspaikka Kuusamo Asian no Asia Sivu 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 105 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 1/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.1.2007 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 6/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.40 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 62 Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Kaija Sepponen Esko Valikainen

Lisätiedot

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5 PÖYTÄKIRJA 10/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.11.2007 klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 24.5.2010 klo 9.30-13.57 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 9:00-11:35 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot