Polymeeriteknologian asiantuntija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polymeeriteknologian asiantuntija"

Transkriptio

1 Download Polymeeriteknologian asiantuntija Teollisuusletkut, asennelmat ja liittimet Tekniset polymeerituotteet Kulutuksen ja korroosion suojaus Asiakastuotteet teknisistä polymeerimateriaaleista

2 lyhyesti -konserni on yksi merkittävistä polymeeriteknologian osaajista Euroopassa. Vuonna 1989 perustettuun konserniin kuuluvat Sastamalassa sijaitsevat Oy Vammalan tehdas, Oy Kiikan tehdas ja Sekoitukset Oy Keravalla. illa on myös myyntiyhtiöt Saksassa ja Venäjällä ja tuotantoyhtiö Kiinassa. Konsernin henkilöstömäärä on noin 440 henkilöä ja liikevaihto ylittää 50 milj. euroa. in palvelusegmentit ovat kulutuksen ja korroosion suojaukseen liittyvät tuote- ja palveluratkaisut, nesteiden ja muiden materiaalien siirtoon suunnitellut teollisuusletkut ja letkuasennelmat sekä asiakaskohtaisesti suunnitellut ja valmistetut polymeerituotteet. in menestys perustuu hyvään tuotteeseen, tehokkaaseen tuotantoon sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun. Tavoitteemme jokaisen asiakasprojektin kohdalla on löytää kustannustehokas, kestävä ja toimiva ratkaisu, oli sitten kyse räätälöidystä tai vakiotuotteesta. Pääsemme tavoitteisiimme motivoituneella ja osaavalla henkilökunnalla, innovatiivisilla materiaaliratkaisuilla ja lujalla kokemuspohjalla eri teollisuussegmenttien haasteista. Yrityskulttuuri illa ei ole vain tuloshakuista vaan meille merkitsee paljon toiminnan vastuullisuus. Olemme määritelleet hyvän hallinnoinnin periaatteet, luoneet osto- ja turvallisuuspolitiikan ja päivittäneet yhdenmukaisen tasa-arvosuunnitelman läpi konsernin. Meillä on tiukat periaatteet niin työturvallisuudessa kuin -viihtyvyydessä, ympäristöasioissa että taloudellisessa vastuussa. Nämä periaatteet takaavat hyvinvoivan ja menestyvän yhtiön. Toimimalla osana asiakkaan tuotekehitystä tuottaa kokonaistaloudelliset ratkaisut koko toimitusprosessiin. Yrityksen etuna on asiantunteva materiaalin hankinta ja laaja auditoinneissa hyväksyttyjen kumppanien kansainvälinen verkosto. 2

3 Tuotanto Materiaalikehitys käyttää tuotteissaan useita eri materiaaleja sekä tarvittaessa kehittää kokonaan uusia sekoituksia. Asiakkaan tuote voidaan valmistaa lähes poikkeuksetta materiaalista, jonka ominaisuudet vastaavat juuri tuotteelle tarkoitettua käyttökohdetta. Sekä sekoitustehtaamme Sekoitukset Oy Keravalla, että Oy Sastamalassa kehittävät asiakas- ja tuotekohtaisia kumisekoituksia. Sekoitukset Oy valmistaa laadukkaat kumisekoitukset. Sekoitusreseptit ovat omia, itse pitkäaikaisella kokemuksella ja uudella materiaalitietämyksellä kehitettyjä tai asiakkaiden itse kehittämiä sekoitusreseptejä. Meillä on myös pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus muista polymeereistä, kuten polyuretaaneista, termoplasteista, termoelastomeereistä (TPE), nestesilikoneista ja Nyrimmuovista. Jatkuvan kehitystyön takaamme tiiviillä yhteistyöllä materiaalitoimittajiemme kanssa. 3

4 Tuotanto Tuotekehitys Laaja ja pitkä kokemuksemme eri polymeerisistä materiaaleista, valmistusmenetelmistä ja käyttökohteista mahdollistaa laadukkaan tuotekehityksen, jonka toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa. Oma tuote- ja muottisuunnittelu sekä materiaalikehitys varmistavat asiakkaiden vaatimukset täyttävät tuoteratkaisut. Hyödynnämme suunnittelussa eri simulaatioita, kuten FEM- ja DEM-laskentaa sekä käytämme moderneja suunnittelutyökaluja (CAD/ CAM ja Creo). Omien resurssien ja kattavan mittaus- ja testauslaboratorion lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä eri tutkimus- ja tuotekehitystahojen kanssa varmistaaksemme uusimman ja innovatiivisimman tiedon hyödyntämisen. Tämä yhteistyö takaa asiakkaillemme monipuolisen, nopean, kustannustehokkaan ja innovatiivisen tuotekehityksen. 4

5 Tuotanto Kumisekoitukset Sekoitukset Oy valmistaa teknisiä kumisekoituksia raaka-aineeksi Yhtiöiden omille tehtaille sekä useille ulkopuolisille erilaisia kumituotteita valmistaville yrityksille. Sekoitustehtaan kapasiteetti on n. 6000t ja käytössä on kaikki yleisimmät kumilaadut ja raaka-aineet. Tehtaalla on 3 sekoituslinjaa (1 intermixer ja 2 tangentiaalista sekoituskonetta sekä hammasrataspumppu strainausta varten), sekoitusvalssi sekä kalanteri. Sekoitukset voidaan toimittaa irtonauhana, esileikattuna levynä, jatkuvana levynä tai mittatarkkana kalanteroituna levynä. Sekoitukset voidaan valmistaa asiakkaan oman reseptin mukaan. Resepti voidaan kehittää yhteistyössä asiakkaan kanssa tiettyyn sovellukseen tai asiakkaalle voidaan tarjota Sekoitukset Oy:n omia jo olemassa olevia ja käytännössä testattuja sekoitusreseptejä. 5

6 Tuotanto Letkutuotanto Letkujen valmistus- ja toimitusprosessi alkaa käyttötarkoituksen, -kohteen sekä muiden vaatimusten arvioinnista. Näiden tietojen perusteella voidaan löytää sopivia standardiletkuja tai vaihtoehtoisesti asettaa asiakaskohtaisen ratkaisun suunnittelulle tarvittavat materiaali- ja rakennevaatimukset esimerkiksi kemikaalien-, lämpötilan-, kulumisen- tai paineenkeston osalta. Lopulta vaatimukset johdetaan letkun valmistusprosessin tiedoiksi. Vammalan tehtaan letkutuotannon valmistuspisteessä valmistetaan tekstiili- ja teräslankavahvikkeellisia letkuja, käyräletkuja ja liitäntäletkuja eri polymeereista käyttötarkoituksen mukaan. Useiden erilaisten tuotantolinjojen sekä useiden materiaalivaihtoehtojen avulla voidaan valmistaa joustavasti tarvittavia letkurakenteita. Letkujen valmistuksen perustana olevien metallituurnien ansiosta letkujen mittatarkkuus on erinomainen ja ne soveltuvat erilaisten letkukonstruktioiden toteuttamiseen käyttökohteesta riippumatta. Letkujen pitkälle automatisoidut tuotantolinjat mahdollistavat erikokoisten letkujen suunnittelun ja valmistuksen. Tarvittaessa erikoisratkaisuita vaativia letkuja voidaan valmistaa myös manuaalisesti. Tarkat laatuvaatimukset sekä laadunvalvonta ja kehitystoimenpiteet prosessin kaikissa vaiheissa takaavat, että tuotanto on korkeatasoista sekä valmistusprosessin että tuotteiden osalta. 6

7 Liitäntäletkujen ja letkukäyrien valmistuksessa käytettävien metallituurnien sekä -muottien suuri määrä takaa, että pystyy tarjoamaan asiakkaan kohteeseen sopivan letkun. Liitäntäletkun valmistuksessa henkilöstön korkeatasoinen osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus tuotteista ja valmistuksesta varmistavat, että vaikeimmatkin muodot ja rakenteet tehdään toimivalla ja kestävällä tavalla. Letkujen valmistusprosessien jälkeiset lisäpalvelut kuten räätälöidyt liitinasennelmat tai vaativammat testaus- ja dokumentointimenettelyt yleistyvät jatkuvasti asiakkaiden vaatimusten kasvaessa. Tällaisista vaatimuksista ja palveluista illa on jo pitkäaikainen kokemus, ja haluamme jatkossakin pysyä kehityksen kärjessä asiakaskohtaisissa menettelyissä. 7

8 Tuotanto Kumiointi in laajaan elastomeerien prosessointivalikoimaan kuuluu myös kumimateriaaleihin perustuva rakenteiden päällystys eli kumiointi. Tärkeimpiä sovelluskohteita ovat kulutukselle ja korroosiolle altistuvat prosessilaitteet ja säiliöt. in kumiointiratkaisuja käyttää mm. kaivos- energia- ja kemianteollisuus. Kumioitavan rakenteen suunnittelu, valmistus ja itse päällystystyö on standardien mukaista toimintaa. in sertifioitu toimintajestelmä ohjaa rakenteiden suunnittelua ja valmistusta sekä laadunvarmistusdokumentointia. Prosessien tuntemus ja tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa mahdollistavat oikeat materiaalivalinnat sekä prosessointimenetelmät. Kumioinnin tuotantolinjaston suurin käytössä oleva autoklaavi on halkaisijaltaan 3,8m ja pituudeltaan 12m. Se mahdollistaa suurtenkin kappaleiden vulkanoinnin optimaalisissa olosuhteissa. Asiakkaiden luona suoritettavalle kumioinnille kappaleen koko ei aseta rajoituksia. Käytettävät raaka-aineet ovat joko in omia, jo vuosien käyttökokemuksen omaavia sekoituksia tai kansainvälisten materiaalitoimittajien tuotteita. Tämä mahdollistaa sen, että voimme tarjota asiakkaidemme käyttökohteisiin aina parhaat mahdolliset materiaalit. 8

9 Tuotanto Muottituotteet kumista Muottituotteita valmistetaan kaikissa kokoluokissa, suursarjoina tai pienissä erissä. Valmistamme muottituotteet kumista, silikonikumista sekä nestesilikonista. Tuotantokoneiden valikoimamme on laaja. Käytössämme on automatisoitu ruiskupuristuslinja, useita ruiskupuristimia sekä laaja valikoima eri kokoisia kerrospuristimia. Suurimmissa puristimissamme sulkuvoima yltää tuhansiin tonneihin ja konekanta mahdollistaa muottien mitoituksen jopa useiden metrien suuruusluokassa. Oma työkaluvalmistus mahdollistaa nopeat toimitukset suunnittelupöydältä valmiiksi tuotteiksi. Muottituotteet kehitetään 3D-tekniikkaa hyödyntäen ja materiaaleja simuloidaan FEM-laskennan kautta. Muotin valmistus tapahtuu CNC-koneilla omalla muotinvalmistusosastollamme tai hyväksytyillä yhteistyökumppaneilla. Muottituotteiden valmistusta on niin Suomen kuin Kiinankin yksiköissä. 9

10 Tuotanto Muottituotteet muovista valmistaa muovista ruiskuvalu- ja ekstruusiomenetelmillä asiakaskohtaisia erikoistuotteita sekä vakiotuotteina myytäviä letkuja ja muottituotteita. Osaston raaka-ainevalikoima käsittää kaikki thermoelastomeerien päälajit, perusmuovit sekä teknisistä muoveista esimerkiksi POM ja PA sekä PA + lasikuitu -yhdisteet. Kooltaan tuotteet voivat vaihdella pienistä hyvinkin suuriin. Laitteistollamme pystymme tekemään jopa 2000 cm 3 muovituotteita. Pystymme toimittamaan sekä suuret, että pienet sarjat asiakkaan tarpeiden mukaan. Tuotannon laadun takaamme kattavalla materiaalitestauksella ja lopputuotteiden mittauksiin on käytössä koordinaattimittauskone. 10

11 Tuotanto Valettavat elastomeerit Kehitämme ja valmistamme teknisiä elastomeerituotteita polyuretaanista, keraamipolyuretaaniyhdistelmistä sekä Nyrim-materiaalista eri teollisuudenalojen käyttöön. in vahvuutena on erityinen elastomeerien tarkkuusvalutekniikka ja valmistusparametrien hallinta sekä monipuolinen valikoima erilaisia muottiratkaisuita. Modernit valukoneet mahdollistavat niin pienien kuin suurienkin valukappaleiden valmistuksen. Tämä yhdessä ammattitaitoisten työntekijöiden kanssa takaa asiakkaalle parhaat mahdolliset tuotteet ja palvelut. 11

12 Tuotteet Teollisuusletkut ja asennelmat in vahvuusalueisiin kuuluu teollisuuden käyttöön suunnitellut standardoidut sekä asiakaskohtaisesti räätälöidyt teollisuusletkut ja letkuasennelmat. Palvelumme kattaa kaikki tarvittavat osa-alueet alkaen käyttötarkoituksen- ja kohteen arvioinnista oikeiden materiaalien ja letkurakenteiden määrittämiseen aina valmistukseen ja toimitukseen saakka. Letkuja käytetään esimerkiksi elintarvike-, kemian-, rakennus-, kaivos- ja koneenrakennusteollisuudessa. Joustavana materiaalina kumi tarjoaa siirtolinjoihin suunnittelun, helppokäyttöisyyden ja kunnossapidon kannalta lukuisia etuja oli kyseessä sitten kevyt työletku tai järeä lieteletkulinjasto. Esimerkiksi kumiletkun liitäntöjä voidaan helposti vaihtaa prosessin vaatimusten mukaan. Joustavana elementtinä se absorboi siirrettävän aineen liike-energiaa, vaimentaa letkuun kohdistuvia kuluttavia rasituksia ja vaimentaa mm. pumppujen aiheuttamia värinöitä. Lisäksi kumimateriaali palautuu siihen kohdistuneesta muodonmuutoksesta ilman vauriota. 12 m

13 Tuotteet Liitäntäletkut Laipallisia liitäntäletkuja ja kompensaattoreita käytetään estämään ja vaimentamaan tärinän, värähtelyn ja äänen välittymistä putkistoon, tasaamaan jännityksiä ja lämpölaajenemista sekä helpottamaan asennustöitä ja suunnittelua. Lisäksi liitäntäletkuja voidaan käyttää kulutusta kestävinä putkina ja putkikäyrinä sekä annostelu- ja säätöventtiileinä. Liitäntäletkujen tavallisimpia käyttökohteita ovat kemian-, rakennus- ja kaivosteollisuuden sovellukset, mutta liitäntäletkujen yleiskäyttöisyys lisää niiden käyttökohteita jatkuvasti. 13

14 Tuotteet Kumiointi Kumilla tai muilla elastomeereilla kumioituja rakenteita käytetään useilla eri teollisuuden aloilla estämään pintojen korroosio- ja kulutusvaurioita. Kumiointi tuo huoltovapautta ja pitkäkestoista suojaa emäksisiä ja voimakkaita happoja vastaan. Kumilla voidaan päällystää terästä, valurautaa, haponkestävää terästä ja joissain tapauksissa myös betonipintoja. palvelee mm. kaivos- ja prosessiteollisuutta, energiateollisuutta, kemian-, metsäja meriteknistä teollisuutta kaikille yhteistä on kuluttavien ja korroosiota aiheuttavien komponenttien, kiintoaineen, lietteen tai korroosiota aiheuttavan nesteen käsittely. 14

15 Tuotteet Myllynvuoraukset Suunnittelemme ja valmistamme myllynvuorauksia kaivos- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin. Vuorauksien suunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaan prosessi ja sen asettamat vaatimukset. Oikean vuorausprofiilin valinnassa käytämme suunnittelussa apuna 3D-simulointia. Vuorausosat valmistetaan TRL-kumilaaduista, jotka on kehitetty erityisesti kaivos- ja prosessiteollisuuden vaativiin kohteisiin. Tuotevalikoimaamme kuuluvat sekä kumiset että teräspintaiset kumivuoraukset kiinnitysosineen. Tarjoamme asiakkaillemme myös vuorausten asennuspalvelua sekä asennusvalvontaa. Laaja osaamisemme, tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa ja pitkä kokemuksemme luovat meille edellytykset toimia luotettavana vuoraustoimittajana. 15

16 Tuotteet Valettavat elastomeerit Polyuretaanielastomeereilla vastataan haasteisiin, kun vaaditaan erittäin hyviä mekaanisia ominaisuuksia, erinomaista kulutuskestävyyttä ja repimislujuutta. Tuotteet ovat joko kokonaan polyuretaanisia tai pinnoitettuja teräsrakenteita. Pinnoite toimii myös korroosiosuojana. Pucast polyuretaani- ja Nyrim-tuotteita käytetään kaikkialla maailmassa mm. prosessi- ja kaivosteollisuudessa, mekaanisen puunjalostuksen laitteissa sekä vaativissa erikoissovelluksissa. Valettavien elastomeerien käyttökohteina ovat esim. kaivosteollisuus, sähkötekninen teollisuus, prosessiteollisuus sekä kone- ja laiteteollisuus. Läheinen yhteistyö materiaalintoimittajien kanssa vahvistaa asemaamme elastomeerien asiantuntijana. 16

17 Tuotteet Valettavien elastomeerien käyttökohteina ovat esim. mineraalien jalostus, prosessiteollisuus sekä kone- ja laitevalmistus. Korkealuokkaiset sähkötekniset ESD- ja eristinkomponentit valmistetaan erikoiselastomeereistä. in asiantuntemuksella asiakkaalle löydetään oikea ratkaisu niin arktisiin olosuhteisiin kuin trooppiiseen käyttöympäristöön. 17

18 Tuotteet Tekniset kumituotteet Teknisten kumituotteiden yleisiä käyttökohteita ovat erilaiset laakerisovellukset, tärinän- ja ääneneristys, tiivisteet, kalvot sekä korroosionja kulutuksensuojaus. illa on käytössään suuri joukko eri polymeereihin pohjautuvia kumisekoituksia, joista voidaan valita kuhunkin käyttökohteeseen paras ratkaisu ja valinnan tukena voidaan käyttää pitkäaikaista käyttökokemusta eri materiaaleista käyttökohteissaan. 18

19 Tuotteet Tekniset muovituotteet Muovituotteissa on erikoistunut termoplastisiin elastomeereihin, joilta vaaditaan kumin tai polyuretaanin kaltaisia ominaisuuksia sekä teknisiin muovituotteisiin, joilta vaaditaan erityistä lujuutta ja mittatarkkuutta. Osaamiseemme luottavat muun muassa laivanrakennusteollisuus ja rautateiden kiskonkiinnitysjärjestelmien toimittajat. Laadun takaavat korkealuokkaiset materiaalit sekä oman koordinaattimittauskoneen hyödyntäminen päivittäisessä tuotannossa. 19

20 Tuotteet Silikonituotteet Nestesilikonin ominaisuuksien vuoksi siitä valmistetaan useimmiten vaativia tuotteita. Silikoni säilyttää hyvin elastisuutensa ja kestää otsonia, UV -valoa, kuumaa ja kylmää. Fysiologisesti neutraalien ominaisuuksiensa ansiosta silikoni sopii elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttöön. Silikonit täyttävät myös sähkö- ja elektroniikkateollisuuden RoHsvaatimukset. ilta saatavana ovat UL94 V0 hyväksytyt palosuojatut erikoislaadut. Monipuoliset ruiskuvalu- ja kerrospuristinmenetelmät valmistustekniikoissa mahdollistavat laajan tuotevalikoiman. Tuotteisiin kuuluvat hengityssuojaimien osat, sukellusvarusteet, hammaslääkärin instrumenttipaneelin kalvot, palkeet, läpiviennit ja haitarikumit sekä muototiivisteet. 20 0

21 Tuotteet Asiakaslähtöiset ratkaisut Tuotekehityskumppanuus asiakkaan kanssa on pitkäjänteistä yhteistyötä. Hallitsemme eri elastomeerimateriaalien suunnittelun lähtökohdat ja prosessointitekniikan. Asiakkaan tarpeen perusteellinen kartoittaminen ja sen mukaan oikean materiaalin, muotoilun ja valmistusmenetelmän valitseminen on in vahvuus. in visio on olla teknologia- ja materiaalijohtaja valituilla tuote- ja markkina-alueilla. Haluamme tarjota markkinoiden parasta toimituskykyä. Toimintamalliin kuuluu tarjota tilaajan kannalta tarkoituksenmukaisia tuoteja palvelukokonaisuuksia. Tavoitteenamme ja pyrkimyksenämme on olla asiakaslähtöinen ja asiakkaan liiketoimintaa tukeva yhteistyökumppani. Toimitustäsmällisyys ja joustava palvelu varmistavat asiakastyytyväisyyden. 21 w

22 Laatu ja toimintaympäristö Kiinnitämme jatkuvasti huomiota tuotantoprosessiemme sujuvuuteen, henkilöstön tieto-taitoon sekä kehitämme materiaalejamme. Panostamme erityisesti työturvallisuuteen, virheiden ennaltaehkäisyyn sekä ympäristöystävällisiin toimintamalleihin. Asiakastyytyväisyys on meille laadun mittari. Toimiva asiakassuhde edellyttää hyvän tuotteen lisäksi ammattitaitoista palvelua positiivinen mielikuva kokonaisuudesta on onnistumisen merkki. Kehitämme yhteistyössä ratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin, toimitamme tuotteet sovitusti ja noudatamme yhteisiä pelisääntöjä niin ympäristö- kuin työsuojeluasioissa. Toimimme dokumentoidun ja sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti: in Vammalan, Kiikan ja Keravan tehtailla on ISO 9001 ja ISO sertifikaatit, Kiinan tehtaalla ISO 9001 sertifikaatti. Vammalan tehtaalla on lisäksi ISO/TS sertifikaatti. 22

23 Toimintaperiaate ja asiakkaat Asiakasvaatimus Toimitukset Tutkimustyö Logistiikka Raportointi Laadunvalvonta Olemme osa asiakkaan tuotekehitystä ja tähtäämme pitkäjänteiseen yhteistyöhön korkealaatuisten elastomeerituotteiden toimittajana. Koulutus Suunnittelu Alihankinnat Valmistus Raaka-aineet Muotti 23

24 PL 13 Nokiankatu Sastamala PL 46 Unto Korpelan katu Sastamala PL 15 Sementtitehtaankuja Kerava 3 B Suchun Industrial Square 428 Xinglong street Düsseldorfer Str. 134 Download

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA SICK ASIAKASLEHTI 1_2014 EPÄVARMOINA AIKOINA MIKÄÄN EI VOITA LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA IDpro KATTAA SICKIN ASIANTUNTEMUKSEN KOLMEN TUNNISTUSTEKNIIKAN OSALTA: - RFID-, laser- ja kamerapohjaiset koodinlukijat

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen UUSIA RATKAISUJA PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON s. 13 Käytetyt moottoriöljyt uudelleen raaka-aineeksi s. 12 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto Tekokuu Haastattelut Raija

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Hyvä vastine hyvälle ruoalle.

Hyvä vastine hyvälle ruoalle. NEAR jäähdytys ja ilmastointi nro 2, 2007 Hyvä vastine hyvälle ruoalle. On harvinaista, että voimme toivottaa 135 uutta jäsentä tervetulleeksi Alfa Lavalin perheeseen. Näin kuitenkin teimme 12. kesäkuuta

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Virallinen Loctite -asiakaslehti 1/10. Lue lisää siitä, kuinka New Holland CR 9090 -puimuri pystyy korjaamaan 551 tonnia viljaa vain 8 tunnissa

Virallinen Loctite -asiakaslehti 1/10. Lue lisää siitä, kuinka New Holland CR 9090 -puimuri pystyy korjaamaan 551 tonnia viljaa vain 8 tunnissa Virallinen Loctite -asiakaslehti nro 1/10 Lue lisää siitä, kuinka New Holland CR 9090 -puimuri pystyy korjaamaan 551 tonnia viljaa vain 8 tunnissa Lue lisää sivuilta 8 11 Ei rajoja 12 Klassikon päivittäminen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

twogether Niukat vesivarat vaativat luovuutta I Daio Paper Mishima ja vain yksi toimittaja I Säästöjä Voith Paperin tuotteilla

twogether Niukat vesivarat vaativat luovuutta I Daio Paper Mishima ja vain yksi toimittaja I Säästöjä Voith Paperin tuotteilla twogether Paper Technology Journal Niukat vesivarat vaativat luovuutta I Daio Paper Mishima ja vain yksi toimittaja I Säästöjä Voith Paperin tuotteilla 26 26 I 2008 I Voith Paper I twogether 2 LEHDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Mann Lines panostaa Turkuun Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Aboard 1/2015 16 Viime vuonna silliä tuotiin Orklan toimesta Suomeen noin puolen miljoonan

Lisätiedot

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _ www.sick.fi SICK ASIAKASLEHTi 1_2013 > Tule mukaan Virtual Industry Tour-kierrokselle s. 8 Maksa vain toteutuneista päästöistä In-situ tekniikkaa kasvihuonepäästöjen suoraan mittaukseen s. 19 Käyttäjäystävällinen,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

yli 30 muuta älytermiä

yli 30 muuta älytermiä 01-2015 Europress Group Oy:n asiakaslehti Ulkoilmaasetus ja yli 30 muuta älytermiä Tokmannilla Termit tutuiksi, Ecodesignia homma toimii s. 6 osa 2 s. 14 lajitteluun! s. 24 Surffaa Europressin sivuille,

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT 4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Vierintälaakereiden kunnostus ja korjaus. Teknistä tuotetietoa

Vierintälaakereiden kunnostus ja korjaus. Teknistä tuotetietoa ja korjaus Teknistä tuotetietoa Sisällysluettelo Johdanto 2 Vierintälaakereiden kunnostuksen tasot 3 Vierintälaakereiden kunnostuksen merkitys 4 Kunnon arviointi 4 Taso I 5 Taso II 5 Taso III 6 Taso IV

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot