RAKENNUSHISTORIA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSHISTORIA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSIÄ"

Transkriptio

1 Muistiinpanoja, tulkitsijana Selja Flink Senaatti-kiinteistöt yhteistyössä Museoviraston kanssa järjestivät seminaarin RAKENNUSHISTORIA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSIÄ valtiokohteissa tiistaina Kulttuuritalolla klo SK = Senaatti-kiinteistöt MV = Museovirasto 1. ja 2. Avauspuheenvuorot, Juha Lemström SK ja Mikko Härö MV - ensimmäinen restaurointi Colosseum: tutkimus, restaurointi, raportointi, sama kaava on hyväksi havaittu edelleen - selvitysten integroimisessa rakennuttamisen prosesseihin vaatii vielä kehittämistä - valtion rakennusperinnön vaalimisopasta ollaan uudistamassa 3. Katsaus rakennushistoriaselvityksen alkuhistoriaan, Jarkko Sinisalo MV Moniulotteinen menneisyys sisältää monenlaisia juuria. Alku oli rakennushistorian perustutkimusta, esim. kirkkojen historia. Linnojen, kirkkojen ja kartanoiden tutkimushankkeet. Venetsian julistuksen vaatimus rakennushistoriallisesta tutkimuksesta ennen restaurointia. Restaurointi on tyypillisin syy selvitykseen nykyäänkin luvulla tehtiin osittain nykyisiä muistuttavia selvityksiä, harvakseltaan, tunnistettuja rakennusmuistomerkkejä. Tekijät olivat taidehistorioitsijoita, Museoviraston tutkijakuntaa, menetelmät taidehistorian ja historian maailmasta: arkistolähteet pääosassa itse rakennuksen tutkimisen kustannuksella. Painotus suunnittelu- ja rakennushistoriasta sekä arkkitehtuurissa. Rakennuksen nykytila ei niin tärkeää, sidos muutostarpeisiin löyhä. Esteettis-kvalitatiivinen näkökulma: rakennusperintö ei ollut jakamaton kokonaisuus, vaan "rusinoita pullassa". Tyylihistoriallinen selvittäminen oli tärkeää. 4. Rakennushistoriaselvitys Rakennushallituksesta Senaatin aikaan, Marjatta Erwe 35 vuoden muistelmia, ei takuuta yksityiskohdista. Rakennushallituksessa ura alkoi 1978, silloin korjausrakentamista ei vielä arvostettu. Perustettiin korjaus- ja muutostöitä suunnitteleva ja ohjaava komuryhmä ("romu-ryhmä"), koska huomattiin että peruskorjaus vaatii omaa erityisosaamista. Museovirasto tuotti hankkeen perustamis- ja esisuunnitelmaan (PES) historiaosuuden, max A4. Museoviraston edustaja oli mukana hankkeen kaikissa suunnittelukokouksissa. Rakennussuojelutavoitteet määriteltiin suunnitteluprosessin aikana. Valtionneuvoston linna, Ateneum, Säätytalo korjattiin ilman rakennushistoriaselvitystä. Peruskorjaukset suunnitteli rakennushallituksen virka-arkkitehti, korjaamista pidettiin ehkä vähän toisarvoisena tehtävänä. Suomenlinnassa oli Museovirastolla oma yksikkö, joka hallitsi arkistotiedot, tieto tuotiin suunnittelukokouksiin. Jossain vaiheessa 1980-luvulla (asetus valtion rakennuksista) alettiin miettiä omaa selvitystyötä, jotta osattaisiin "miehittää" hanke oikein. Aluksi palkattiin kesäharjoittelijoita, mm. Veikko Kunnas. Rakennusselvitykselle luotiin sisältörunko, perustiedot jotka kerättiin kaikista asetussuojelukohteista. Yhteistyötä oli pohjoismaisten rakennushallitusten kanssa, yhteisenä ongelmana talotekniikan sijoittaminen arvorakennuksiin. Keksittiin kolmiportainen suojeluvyöhykkeisyys (ei muutoksia, muutokset mahdollisia, muutokset sallittuja). 1

2 Suomenlinnan seminaarin jälkeen alettiin arvostaa rakennuksessa tehtävää tutkimusta, Valtioneuvoston linna ensimmäisenä hankkeena. Kiinteistölaitoksessa tilanne alussa sekava, samoin Senaatissa. Senaatissa luotiin Erkki Ahon johdolla arvokiinteistöille strategia ja toimintaohjeet. Aluksi RHS:t tehtiin suorahankintoina Museoviraston antaman listan perusteella kilpailutettiin ensimmäisen kerran puitesopimuskumppanit. Keskustelua: Schalin: Muutokseen vaikutti myös se, että 1970-luvulla alkoi arkkitehtuuri historian opetus, Vilhelm Helanderin luennot. Rakentaminen alettiin nähdä "vuosirenkaina" eikä alkuperäinen ollut enää automaattisesti arvokkain. 5. KORJAUSHANKKEEN TUEKSI Pekka Lehtinen MV Rakennushistoriaselvitykset ovat jo vuosia olleet vakiintunut käytäntö valtion kohteissa Museoviraston ja Senaatin yhteistyössä. Suojelukohteessa ja muissa arvorakennuksissa ja oikeastaan missä tahansa korjaamisessa kohde täytyy tuntea, ennen kuin korjauksia lähdetään suunnittelemaan. Sisältö on jo melko vakiintunut: Historia arkistosta, nykytilanne paikan päällä, yhteenveto ja analyysi, mikä rakennus oikein onkaan kyseessä. Hyvä rakennushistoriaselvitys: oikea-aikainen, käytettävissä kun tietoa tarvitaan. Kartoittaa keskeiset lähteet, koluaa lähteet ja nurkat kattavasti. Antaa kokonaiskuvan kohteesta. Esittelee tulokset selkeästi ja tiiviisti. On helppokäyttöinen ja havainnollinen, toimii kerralla lukien + suunnittelun aikana hakemistona. On hyvin toimitettu. Jos jää lukematta ja käyttämättä, on turha. Hyvä selvitys vetää puoleensa... Olisi kiinnostavaa tehdä kansainvälistäkin kartoitusta, kuinka hyvin suomalaiset selvitykset pärjäävät. Arkkitehtitoimisto Schulman Oy / Johanna Luhtala ja Markus Manninen - Helanderin kurssit taustana, oppi katsomaan myös rakenteita eikä vain tiloja ja pintoja. - rakennushistorian selvittäminen oli suunnittelevan arkkitehdin työnä - ensimmäinen erillinen RHS-toimeksianto 2000-luvun alussa, Tilkan selvitys SMOLNA JA HAAPANIEMENKATU 4 Aloituskokous on tärkeä, tilaajan ja museoviranomaisen kanssa tavoitteiden tarkentaminen. Arkistotyön määrää on vaikea arvioida. Uudemmasta kohteesta on vähemmän arkistolähteitä, yleisten taustojen selvittäminen tärkeää (normit, mitoitusjärjestelmät ym). Inventointi paikan päällä, paljon kuvia, analysointi jo paikan päällä. Ohjausryhmän kokoukset tärkeitä. Itse rakennus ja sen arkistolähteet ohjaavat selvitystyötä, kaikki rakennukset ovat kiinnostavia. Arkkitehtitoimisto Okulus Oy / Mikko Bonsdorff ja Kati Winterhalter - selvityksiä tehty 2000-luvun alusta saakka - työmaadokumentoinnit (Tuomiokirkko, Arppeanum) ovat vaikuttaneet myös selvitysten työtapaan. 7. AIKA + TILA > TIETO Rakennus ja myös tekijän persoona ohjaavat selvityksen tekemistä. 2

3 8. OMINAISPIIRTEIDEN MÄÄRITTELY SUOJELURATKAISUN VALMISTELUNA Jarkko Sinisalo MV RHS:iä tehdään myös rakennussuojelu- tai kaavasuojelupäätösten tausta-aineistoksi. Myös valtion luopuessa kiinteistöistään, syntyy tarve selvittää historia ja tarkentaa suojelua. Osa kohteista on sellaisia, joissa kohteella ei ole suojelupäätöstä, mutta asiasta on jonkinlainen orastava konsensus. Tämä koskee sekä uudempia rakennuksia että vanhempia, vähemmälle huomiolle jääneitä, esim. virastotaloja. Näiden selvitysten erityistehtävänä tuoda esille onko tarvetta suojelulle ja sisältöä mahdolliseen suojelupäätökseen. Lisäävät tietoa hyvin arvokkaistakin hyvin tuntemattomista sektoreista. Valtion asetuksella suojellut, kun omistaja vaihtuu eli valtio luopuu omistuksestaan, samalla tarkistetaan suojelun taso vahvistettu laki rakennusperinnön suojelusta. Suojelupäätöksessä ilmaistava mahdollisimman tarkoin, mikä on suojelun kohde, esim. sisätilat tarkemmin. Suojelumääräyksessä voidaan jopa viitata rakennushistoriaselvitykseen. Joskus selvitystä tehdään jo toiseen kertaan, päivitystä tarvitaan uuden suojelupäätöksen pohjaksi. Arkkitehdit Mustonen Oy / Olli Helasvuo, Niina Svarström: - työtapa on keskusteleva, jotta tulkinnasta tulee yleispätevä 9. UUDEMMAN ARKKITEHTUURIN KOHTEELLE ARVOSTUSTA - minikatsaus muutamaan vastaavaan rakennukseen, jotta näkee onko ko rakennus tyypillinen vai epätyypillinen aikakaudelleen, koska esim. muita rhs:iä ei ole. - tieto tekee asiantuntijaksi arvottamaan - rakennushistorian analyysi on tulkinta, ei totuus. Asiantuntijuus on luottamuskysymys, perusteet läpinäkyviä. - paras selvitys on valmis ja julkaistu! Ark-byroo / Marianna Heikinheimo - monialainen työryhmä antaa hyvät valmiudet erityyppisten kohteiden selvityksiin - palveluyritys, myös arkeologiset selvitykset ja konservointisuunnittelu 10. TULLIHALLITUS, LUOVUTUSKOHDE / 2.POLVEN RHS 11. Luovutuskohteiden RHS:t, Esa Pentikäinen SK - pyrkimys päästä kohteista eroon joko myymällä tai kehittämistoimenpiteillä - lähes 500 kohdetta, arvokohteita ja tavallisia - kohteet pääasiassa tehty valtion käyttöön, eivätkä välttämättä sovellu yksityiseen käyttöön, kaavassakin Y. - pitkä prosessi, Taivallahden kasarmin kehittäminen kestänyt 10 vuotta, tyhjillään olo näkyy rakennuksessa - ostajan kommentti RHS:stä: hyötynä löytyy tarina, brandi esim. uusille asunnoille. Käyttötarkoituksen muutos voi olla radikaali, joskus selvitykset siihen nähden liian tarkkoja. Kommentti: Uuden rakennussuojelulain mukainen suojelupäätös voi vaatia pikkutarkkuutta. 3

4 12. SELVITYKSET TÄYDENNYSRAKENTAMISEN JA KAAVOITUKSEN POHJA-AINEISTONA Jarkko Sinisalo MV Valtiolla on myös laajempia kulttuuriympäristöjä, kuten vankiloita, sairaaloita, oppilaitoksia ym. Selvitystarpeita voi tulla joko alueen täydennysrakentamisesta johtuen tai luovutustilanteissa. Kulttuuriympäristöselvitys tarkoittaa laajemman alueen rakennushistorian selvitystyötä. Aikaisemmin ei maltettu selvittää vähempiarvoisia rakennuksia, kuin ehkä luettelomaisesti. Tällöin alueen rakentumisen historia jäi vähäiselle käsittelylle. Nykyään ajatellaan, että kaikki rakennukset alueella palvelevat samaa käyttötarkoitusta, tarkastellaan myös toimialakehityksen kannalta. Nykyään Museovirasto pyrkii opastamaan nimenomaan tarkastelua tästä näkökulmasta. On otettava kantaa aika vaatimattomiinkin rakennuksiin ja rakennusryhmiin, kulkuväylät, viheralueet kaikki ne jäljet, jotka toiminta on alueelle jättänyt. Aluetta voi käsitellä kolmijakoisesti: Alue kokonaisuutta, osa-alueita ja yksittäisiä rakennuksia, tarpeesta ja tilanteesta riippuen. Kati Salonen ja Mona Schalin arkkitehdit / Mona Schalin: 13. YMPÄRISTÖHISTORIAN SELVITYS, haasteena havainnollisuus ja tarkoituksenmukaisuus - ympäristöhistorianselvitysten rajanveto rakennushistoriaselvityksiin häilyvä - usein tilaus tulee kaavoitusviranomaiselta ja konsultilta toivotaan arvotusta, mieluiten arvotus tehdään yhteistyössä laajan asiantuntijaryhmän kanssa. Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen / Hannu Puurunen: 14. Kauhavan Lentosotakoulun rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuva selvitys - puukaupunkien inventoinnit 1970-luvulla ensimmäisiä laajojen alueiden selvityksiä, suojelukaavan pohjaksi - lakkautettavat laitokset, Senaatin myyntikohteina: Konnunsuon vankila - Kauhava: toiminta loppuu 2014, selvitys on jo käynnissä, 2,5 kk aikaa selvittämiseen! Laaja alue, 50 rakennusta, paljon ilmakuvia. - säilyneisyyden arviointi (ulkoasu, sisätila), suojelutavoitteet tekee Museovirasto - tässä esitetty aineisto on tarkoitettu väliraporttivaiheeseen, jonka perusteella Museovirasto pääsee muodostamaan kantaansa alueen suojelutavoitteisiin. Tällainen kaksivaiheinen käsittely on tärkeä, kun hankkeilla on kireä aikataulu. Se antaa sekä viranomaisille että tekijälle työstöaikaa, ja samalla prosessin aikana käydään luontevaa vuoropuhelua. 15. Arkeologinen kulttuuriperintö kulttuuriympäristöselvityksissä, Veli-Pekka Suhonen MV - muistutus siitä, että arkeologinen kulttuuriperintö on olemassa ja pitäisi huomioida selvityksissä - hiki-opas = Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, toim. Marianna Niukkanen - usein arkeologinen kulttuuriperintö ja rakennusperintö menevät päällekkäin, esim. linnoitussaaret, luovutus valtiolta: rakennuksia, raunioita, linnoitteita. 16. Rakennushistoriaselvitystä tilaamassa, Selja Flink, SK Keskustelua kysymyksistä: Oikea hinta: halvin ja kallein pois, niin kiusaus tarjota alihintaan pienenee. 4

5 Konsultin koulutuksessa voisi arvostaa myös opetuskokemusta eli tiedonvälityksen osaamista. 17. Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa, Jutta Kuitunen MV - julkaisuista vastaa Museoviraston kirjasto (ISBN) - tutkimusraporttien säilytysmuoto on paperi, sivut irrallisina + numeroituna - sähköiset aineistot liitetään tietokantaan, jos toimitetaan ja jos ei ole kielletty 18. KEHITYSSUUNTIA, Pekka Lehtinen MV Aikaisempi käsitys oli, että on laajoja ja suppeita rakennushistoriaselvityksiä jako ehkä kuitenkin toisenlainen, selvityksiä tehdään erilaisiin tarpeisiin. Vanhoihin selvityksiin joudutaan usein palaamaan. Työmenetelmät ovat kehittyneet, digitaaliset järjestelmät ehkä tulossa, 3D-tietomallit. Säilyneisyyskaaviot pitäisi saada digitaalisena suunnittelun pohjaksi. Arvottaminen ja selvityksen tekijän rooli siinä on ollut paljon esillä tänään. Selvitys on aikaan ja paikkaan sidottu paketti, selvityksen tekijä saa syvän näkemyksen, jonka luovuttaa suunnittelevalle arkkitehdille raporttimuodossa. Olisi paikallaan käyttää selvittäjän asiantuntemusta suunnittelun osana, niin että tämä osallistuisi keskusteluun. Tiedon täydentymisen problematiikka työmaavaiheessa, tavallaan RHS-raportti vanhenee heti työmaan alkaessa. Vaativissa restauroinneissa on jo käytetty rakennushistoriakonsulttia, tapa ei ole vielä vakiintunut. Restaurointiraportti on yleistymässä, raportointiin voisi omalta osaltaan käyttää samaa konsulttia. Tiedon kumuloituminen ja sen hallinta ovat haasteena, auttavatko tietotekniset järjestelmät. 19. Työmaalta / työmaalle lisätietoa, Jaakko Holma MV - Jyväskylän liikunta- ja terveytieteellisen tiedekunnan laitos 1971 Alvar Aalto - RHS 1998 huonetilainventointi, uusi RHSX (6 viikkoa aikaa) - päätettiin teettää dokumentointi työmaavaiheessa, kierros kerran viikossa, tieto välittyi suunnittelijoille - myös työntekijät perehdytetään historiatietoon, urheiluhistoriallinen tarina auttoi tässä - mahdollisimman tarkat tiedot, että pystyy palvelemaan rekonstruktiota (joka oli valittu linjaksi) - liikuntasali toimi varastopaikkana tavaroille, jotka oli ajateltu palautettavaksi paikalleen - sisäilmakorjaus, rakennuksen ja käyttäjän välinen luottamus mennyt. Tiedotusta tehdyistä korjauksista, seminaari. Mikko H: tarvittaisiin hankkeen läpi kulkeva rakennushistoriakonsultti. Kati W: Konsekvenssianalyysin malli terveisinä Ruotsista: Kun RHS on tehty ja pääsuunnittelija valittu, pääsuunnittelija tekee analyysin, miten mikäkin toimenpide vaikuttaisi. 20. Olavinlinnan tietojärjestelmä, historiadokumenttien hallinta sijaintitietojen pohjalta, Päivi Hakanpää MV - hyvä muistaa, että sähköisissä järjestelmissä ei ole kaikkea aineistoa eikä järjestelmä analysoi tietoa - valmisteluvaihe helpottuu - resurssit pysäyttivät hankkeen, ja kohteen omistuskin on vaihtumassa Kommentti: - Toiveena kansallinen projekti, jossa saataisiin em. kaltainen julkinen järjestelmä 5

6 LOPPUKESKUSTELU - Kaikki konsultit kehittävät menetelmiä oma-aloitteisesti, viranomaistahokin tukee. Se missä ketju katkeaa, on usein suunnittelu. Palaute käyttäjiltä toiveena, työn tilaaja voisi toimia välittäjänä. - rhs myös dokumentoi mahdollisesti purettavan rakennuksen - Pitääkö rhs jättää työmaa-ajaksi auki vai ei? Vai työ pitää saada valmiiksi kerralla. Usein aito kritiikki syntyy vasta kun työ on valmis. - Kiehtova ajatus avata jokin rakennus kokonaan, kuitti kuitilta Paljon on tulkintaa ja päättelyä, absoluuttinen totuus karkaa aina käsistä. - Rakennusvalvontaan tulee paljon toinen toistaan hienompia raportteja. Arvottamista tehtäisiin mielellään konsultin kanssa, vaikka tilaaja ei olisikaan halukas. - Pääsuunnittelijan tehtäväluetteloon säilytettävien asioiden valvonta (luettelo tms). 6

TALON TARINAT Rakennushistorian selvitysopas

TALON TARINAT Rakennushistorian selvitysopas TALON TARINAT Rakennushistorian selvitysopas M A R J A S A H L B E R G, T O I M TALON TARINAT RAKENNUSHISTORIAN SELVITYSOPAS TALON TARINAT RAKENNUSHISTORIAN SELVITYSOPAS M A R J A S A H L B E R G, T O

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI. Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI. Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja Virpi Myllykoski Taidehistorian Pro gradu-tutkielma Taiteiden ja

Lisätiedot

Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä

Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä Yhteenveto kevätseminaarista 31.3.2011 Kuva: Jonas Malmberg 2010. Aura Kivilaakso 13.4.2011 SISÄLTÖ Rakennettu hyvinvointi -hanke... 1 Kevätseminaarin tarkoitus...

Lisätiedot

Suojella vai ei? Rakennussuojelun päätöksenteko. Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset

Suojella vai ei? Rakennussuojelun päätöksenteko. Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset Suojella vai ei? Rakennussuojelun päätöksenteko Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA NINA HEIKKONEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA RAKENNUSSUOJELU KORJAUSRAKENTAMISESSA TAPAUSESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE 2013 2014 Jyväskylän yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

Rakennusperintö suojelun kohteena...3

Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusperintö suojelun kohteena Lukijalle...2 Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusten suojelu...4 Osallistujat...4 Lait ja säädökset...5 Kaavoittaminen rakennussuojelun välineenä...7 Inventoinnit

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen:

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen: kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2014 2/2014 VM:n Pauliina Pekonen:»Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 > Henkilöstö mukaan työympäristön suunnitteluun s. 6 > Miksi rakennushistoriallisia

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelija PS Pro -tutkielma Sasu Hälikkä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy Espoossa

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

1. Inventointilomakkeisiin kerätyissä tiedoissa on lukuisia virheitä

1. Inventointilomakkeisiin kerätyissä tiedoissa on lukuisia virheitä Pispalan kaavoitus kannanotto Pispalan rakennusinventointi toinen kierros Pirkanmaan maakuntamuseon kommentit kannanottoon 4.3.2008 Yleiset ja rakennusinventointia koskevat kommentit sinisellä, arkeologista

Lisätiedot

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Irma Rantonen, Pispalan kumppanuus ry 29.10.2010 1 Sisällysluettelo Hankkeen perustiedot...4 Selvitystyön sisältö...5 Selvitystyön tausta...5

Lisätiedot

Valtion rakennusperinnön vaaliminen

Valtion rakennusperinnön vaaliminen Valtion rakennusperinnön vaaliminen Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 19 Valtion rakennusperinnön vaaliminen t\ M U S E O V I R A S T O Kansi: N ä kym ä H allituskadulta, vasemmalla valtioneuvoston

Lisätiedot

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY sivu 2 KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI OSA A 10.11.2009

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Taideteollinen korkeakoulu

Taideteollinen korkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Teollisen muotoilun osasto Lopputyöohje Ilpo Koskinen 1999 Huom! Oheinen ohje on tarkoitettu käytettäväksi Taideteollisen korkeakoulun lopputyöohjeen ohella. HTML-muotoinen versio

Lisätiedot

Sisällys. Inna Sorvali: Tekijänoikeudet ja arkeologia: Tutkimuseettisiä kysymyksiä 2

Sisällys. Inna Sorvali: Tekijänoikeudet ja arkeologia: Tutkimuseettisiä kysymyksiä 2 Sisällys Vastaava toimittaja: Hanna-Maria Pellinen, Lanatie 5 C 82 20540 Turku p. 02-2422 777 hanna-maria. pellinen @archaeologist.com Toimituskunta: Miikka Haimila, miikka.haimila@iki.fi Pirjo Hamari,

Lisätiedot

Jukka S. Rannila LIITE 2:

Jukka S. Rannila LIITE 2: Juokseva sivunumero: 1 / 121 (Johdanto) 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Jukka S. Rannila LIITE 2: Nuorisoasuntoselvitys: uudelleenarviointia (2000, 2009, 2014) sähköisessä muodossa A B C B C A 9 10 11 2014 Juokseva

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategiaprosessi

Asunto-osakeyhtiön strategiaprosessi Kiinteistöalan Koulutussäätiö AIT 44 Tutkielma 2009 Asunto-osakeyhtiön strategiaprosessi Hallinnointi ja mallintaminen Matti Hippi 28.8.2009 Tutkielma käsittelee asunto-osakeyhtiön strategiaprosessia,

Lisätiedot

Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI

Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI Sisällys 1 Projektin tavoitteet Hankesuunnitelman ensimmäisessä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Esteettömyysprojekti on Invalidiliiton vuosina 2005-2008 toteuttama projekti.

Lisätiedot

Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna. Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015

Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna. Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015 Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015 Ilkka Pekka Salminen VPL Arkkitehdit Oy 5/2015 Tiivistelmä Tekijä: Ilkka Pekka Salminen Työn nimi: aikataulut pääsuunnittelijan

Lisätiedot