KORJAUS Talo Salopelto p. (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUS Talo Salopelto 18.3.20133. p. (09)"

Transkriptio

1 KORJAUS Talo Salopelto L2 LUONNOSSUUNNITELMA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Oksasenkatu Helsinki p. (09)

2 KORJAUS Talo Salopelto L2 LUONNOSSUUNNITELMA SELOSTUS 1. YLEISTÄ Korjauskohde on Luumäellä sijaitseva, n. vuonna 1948 valmistunut 1½ kerroksinen erillispientalo. nettolattia ala: 182 A netto (m²) rakennustilavuus: 480 (m ³ ) Rakennus on jälleenrakennuskauden tyyppitalo eli ns. rintamamiestalo. Rakennuksessa on puurunko, puu ulkoverhous ja peltikate. Ulkovaippa on pääosin sahanpurueristeinen. Kahden asuinkerroksen alla on kellari, jossa on sauna ja varastotiloja. Rakennuksessa on tehty sen valmistumisen jälkeen vähäisiä muutoksia. Alkuperäistä ikkunatyyppiä on muutettu ikkunoiden uusimisen yhteydessä. Sisätiloihin on lisätty komeroita ja muita säilytystiloja. Mahdolliset muut muutokset eivät olet tiedossa. Korjaus on osa Paroc Oy:n koordinoimaa renzero hanketta, jonka tavoitteena on korjata pientalo lähes nollaenergiataloksi esivalmistukseen perustuvalla ratkaisulla. Koska lähes nollaenergiatalon suomalaismääritelmää ei ole vielä olemassa, tavoitteeksi on asetettu uuden energiatodistuksen A luokka, jonka ennakoidaan vastaavan lähes nollaenergiatalon energiatehokkuutta. Luonnossuunnittelussa käytetyt lähtötiedot ovat osittain puutteelliset ja sen johdosta tämä selostus tai muut luonnossuunnitelmat saattavat sisältää virheellisiä oletuksia. Kohteessa ei ole tehty kuntotutkimusta. Rakennusta ei alun perinkään ole kaikilta osin toteutettu alkuperäispiirustusten mukaisesti, ja tarkistusmittauksia on toistaiseksi tehty vain vähäisiltä osin.

3 2. ULKOVAIPAN RAKENTEET Ulkoseinä U=0.1 W/m²K (puurungon osalta) U= (kellariseinän ja sokkelin osalta) Nykyinen puu ulkoverhous puretaan. Kantavan ulkoseinärakenteen ulkopintaan asennetaan kertopuulevystä ja mineraalivillasta koostuva julkisivuelementti. Elementin ulkopintaan voidaan tehdä valmiiksi pohjarappaus. Ulkoseinän U arvo on korjauksen jälkeen n. 0.1 W/m²K. Nykyinen ulkoseinärakenne purueristeineen jää korjauksen jälkeen kokonaisuudessaan höyryn ja ilmansulun sisäpuolelle. Suunnittelussa on varmistettava, ettei rakennukseen toteutettava koneellinen ilmanvaihto muuta painesuhteita siten, että vanhan ulkoseinärakenteen ja sahanpurueristeen epäpuhtaudet siirtyvät sisäilmaan. Sahanpurueriste voidaan poistaa runkoon kiinnitettyjä laudoituksia purkamatta imurilla ulkoseinän ulkopuolelta. Siinä tapauksessa alkuperäisen rakennusrungon eristetila jää asennustilaksi esimerkiksi sähköasennuksia varten. On huomattava, että mikäli sahanpurueriste poistetaan, ylä ja alakerran välinen sekä huoneitten välinen ääneneristävyys saattavat heikentyä. Ulkoseinärakenteeksi on esitetty tuulettumatonta rakennetta, jossa rappaus tehdään suoraan mineraalivillaeristeen ulkopintaan. Vuonna 2012 päättynyt Frame tutkimushanke esittää, että tämänkaltaisen ulkoseinärakenteen käyttö tulisi kokonaan lopettaa kosteusteknisten riskien vuoksi. (Lahdensivu et al: Matalaenergia ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu ja toteutusohjeita. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 160. Tampere s.29.) Suomen Rakennusinsinöörien liiton ohje RIL varoittaa tuulettumattoman, puurunkoisen seinärakenteen käytöstä samasta syystä. Ulkoseinärakenteen kosteusteknisestä toimivuudesta on laadittava asiantuntijaselvitys, joka liitetään suunnitelmiin. Julkisivupinnat rapataan. Pinta on käsinhierretty värilaastirappaus. Pohjarappaus tehdään elementteihin. Vaihtoehtona selvitetään tuuletetun puuulkoverhouksen kustannukset ja toteutettavuus. Yläkerrassa on tehty lisälämmöneristyksiä. Ulkoseinään tehdyt mahdolliset sisäpuoleiset lisälämmöneristyksen puretaan korjaustyön yhteydessä. Ulkoseinälle kiinnitettäville varatie ja talotikkaille tehdään erilliset rungot.

4 Yläpohja U=0.06 W/m²K Yläpohja lisälämmöneristetään vastaavanlaisilla elementeillä kuin ulkoseinät. Uusi lämmöneriste asennetaan vesikaton suuntaisesti. Kaikista toisen kerroksen tiloista tulee siten lämmitettävää pinta alaa. Elementin yläpintaan rakennetaan korotuskoolaus, tuuletusväli ja räystäskannakkeet. Elementin ulkopinnan puulevy toimii aluskatteena. Lämmöneristeessä on tuuletusuritus. Uusi peltikate on tyyppiä Rannila Classic. Rakenteen kosteustekninen toimivuus on selvitettävä vastaavalla tavalla kuin ulkoseinärakenteiden toimivuus. Asennuksen yhteydessä on varmistettava, ettei saumakohtien eristys tuki villakerroksen tuuletusuria. Aluskatteen päälle tuleva vesi ohjataan ulkoseinärakenteen ulkopuolelle. Katolle asennetaan uusia aurinkokeräimiä, joiden pinta ala mitoitetaan tarkemmin LVI suunnittelun yhteydessä. Savuhormia korotetaan. Savuhormin ulkopinta pellitetään ja savuhormin päälle asennetaan peltirakenteinen hattu. Pihan puoleiselle katonlappeelle asennetaan lumiesteet. Olemassa olevien kattorakenteiden vahvistaminen esitetään rakennesuunnitelmissa. Yläkerrassa on tehty lisälämmöneristyksiä. Korjaustöiden yhteydessä on varmistuttava siitä, että rakenteissa ei synny kohtia, joissa on kaksi vesihöyrynvastukseltaan tiivistä rakennekerrosta. Yläpohjaan tehdyt mahdolliset sisäpuoleiset lisälämmöneristyksen puretaan korjaustyön yhteydessä. Ikkunat U=0.59 W/m²K Ikkunat uusitaan. Uudet ikkunat ovat sisäänpäin avautuvia MSE tyyppisiä ikkunoita, joissa on kaksinkertainen lämpölasielementti sekä sisä että ulkopuitteessa. Uusien ikkunoiden (Alfa, Skaala Oy) U arvo on 0.59 W/m²K. Uudet ikkunat asennetaan siten että karmin ulkopinta on 50 mm valmiin rappauksen ulkopintaa sisempänä. Karmisyvyys on 210 mm. Ikkunasovituksen ulkonäkö vastaa mahdollisimman pitkälle alkuperäistä. Ikkuna asennus tehdään arkkitehti ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. Ikkunapellin alla on varmistava, vesitiivis kerros, joka johtaa kosteuden vauriotilanteessa lämmöneristeen ulkopuolelle.

5 Lasikuistin ikkuna aukkojen mitat muuttuvat rakennuksen ulkoseinän lämmöneristedimensioiden muuttuessa. Lasikuistin ikkunat uusitaan. Ovet U=1.0 W/m²K Lasikuistille johtava ovi sekä kellariportaasta ulos johtava ovi uusitaan. Uudet ovet ovat erikoismittaisia puurakenteisia, paneloituja umpiovia. Yläkerran uuteen tekniseen tilaan tehdään uusi väliovi. 3. TALOTEKNIIKKARATKAISUT Uusi koneellinen tulo ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmön talteenotolla LTO = 85 % Rakennukseen tehdään uusi koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, jossa on tehokas lämmön talteenotto. IV kone sijoitetaan yläkertaan wc tilan yläpuolelle. Sijoituksen etuna on se, että iv koneelta katolle johtava poistoilmakanava muodostuu lyhyeksi. Poistettava ilma on tehokkaan lämmön talteenoton jälkeen alhaisessa lämpötilassa, ja kanava jähdyttää lämmöneristyksestä huolimatta sisätiloja. Myös ulkoa koneelle johtava kanava muodostuu lyhyeksi. Kondenssivesi voidaan johtaa iv koneen alapuolella olevan wc tilan viemäriin. Ilmanvaihtokanavat asennetaan pääosin yläkerran tiloissa. Ulkoilman sisäänottokanava sijoitetaan luoteisjulkisivuun pihan puolelle. Sisäänottokanavan paikka on valittava siten, että talvella lasikuistin katolle kerääntyvä lumi ei pääse tukkimaan kanavaa. Ulkoilmakanava varustetaan esilämmityksellä, joka käyttää maalämpöjärjestelmän keruupiiriä. Ulkoilma suodatetaan. Tulisijojen toimivuus koneellisen ilmanvaihdon ja ilmanpitävän ulkovaipan kanssa on varmistettava rakentamalla tulisijoille erilliset korvausilmaventtiilit. Liesituulettimen vaikutus tulisijojen käytettävyyteen on erikseen selvitettävä. Ilmanvaihtolämmitys Rakennukseen asennetaan uusi maalämpöpumppu ja lämminvesivaraaja. Lämmönjako tehdään ilmanvaihdon välityksellä, jotta vältetään laajat patteriverkoston asennustyöt huoneistossa. Maalämpöpumppu lämmittää käyttövesivaraajaa sekä ilmanvaihdon jälkilämmityspatteria. Pääteilmaelimiin sijoitettava huonekohtaisen lämmityksen säätölaite tehdään sähkötoimisena, jotta vältetään laajamittaiset vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän asennustyöt. Ratkaisu mahdollistaa huonekohtaisen lämmityksen säätämisen.

6 Ilmanvaihtolämmitys päälämmönjakojärjestelmänä edellyttää, että lämmitystehon tarve on luokkaa 10 W/m². Mikäli tätä arvoa ei saavuteta, ilmavirtaa voidaan vähäisessä määrin lisätä rakentamismääräysten edellyttämästä vaatimustasosta. 4. LASIKUISTIN MUUTOSTYÖT Lasikuisti pyritään säilyttämään mahdollisimman suureksi osaksi ennallaan. Julkisivun lautaverhous kunnostetaan ja huoltomaalataan. Rakennuksen ulkoseinän lisälämmöneristys aiheuttaa muutoksia kahdessa lasikuistin ikkuna aukossa. Lasikuistin kaikki ikkunat kannattanee tämän johdosta uusia, mutta uudet ikkunat voivat olla lämmöneristävyydeltään tavanomaisia tai vain kahdella tasolasilla varustettuja ikkunoita kustannusten pienentämiseksi. Lasikuistin olemassa olevaan runkoon voidaan asentaa tarvittaessa uusi lämmöneriste, mutta siinä tapauksessa rakenteen kosteustekninen toimivuus on varmistettava (ulkoverhouksessa ei todennäköisesti ole tuuletusta). Lasikuistin sisäverhouksia joudutaan joiltakin osin uusimaan (mm. lämmitettävien tilojen vastainen seinä). Lasikuistin vesikatteen ja ulkoseinien liittyminen lämmitettävään rakennuksen osaan on pyrittävä suunnittelemaan siten, että liitoskohtaan ei muodostu haitallista kylmäsiltaa. Liitoskohdan tyvipellityksen toimivuuden varmistamiseksi vesikate uusitaan. 5. KORJAUKSEN E LUKUTAVOITE Korjaus toteutetaan osana Paroc Oy:n koordinoimaa renzero hanketta, jonka tavoitteena on korjata pientalo lähes nollaenergiataloksi esivalmistukseen perustuvalla ratkaisulla. Koska lähes nollaenergiatalon suomalaismääritelmää ei ole vielä olemassa, tavoitteeksi on asetettu uuden energiatodistuksen A luokka, jonka ennakoidaan vastaavan lähes nollaenergiatalon energiatehokkuutta. Korjauskohteen nettolattia ala on > 181,7 m², jolloin uudessa energiatodistuksessa A luokka edellyttää E luvun olevan 79. Energiatehokkuustavoite edellyttää ulkovaipan lisälämmöneristystä, ikkunoiden ja ovien uusimista, ulkovaipan ilmanpitävyyden parantamista, lämmön talteenotolla varustetun koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän rakentamista sekä tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmittämistä kertoimeltaan (RakMK D3 2012:n mukainen energiamuodon kerroin) edullisilla energiamuodoilla. L1 luonnossuunnittelun yhteydessä kohteen E luku korjauksen jälkeen laskettiin Sitran E lukulaskurilla, joka on tarkoitettu luonnosvaiheen energiatehokkuustarkasteluihin pientaloissa. Laskuri laskee pientalon E luvun kohtuullisen hyvällä tarkkuudella, ja tuloksia voidaan siten pitää vähintään suuntaa antavina. Laskuri huomioi esimerkiksi tilojen lämmitystarpeen osalta rakenteiden kylmäsillat, mutta ei huomioi aurinkoenergian passiivista hyödyntämistä. Passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen merkitys on korjauskohteessa jäämässä vähäiseksi, koska ikkuna aukotusta ei

7 ole tarkoitus merkittävästi muuttaa, ja valitun ikkunatyypin g arvo on liian korkea aurinkoenergian hyödyntämistä ajatellen. Tämä toisaalta pienentää auringon lämpökuormaa ja vähentää ylilämpenemistä kesällä. Rakennuksen katolle sijoitetaan n. 8 m²:n aurinkokeräinjärjestelmä. Korjaus täyttää joka tapauksessa erinomaisesti uudet, korjausrakentamista koskevat energiatehokkuusmääräykset. 6. SUOSITUKSIA JATKOTOIMENPITEISTÄ Kohteessa olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa kuntotutkimus, jotta korjaustarpeet ja mahdolliset vauriokohdat tunnistetaan. Mahdolliset vauriokohdat ja muut korjaustarpeet voidaan huomioida varauksina tai toteuttaa osana julkisivukorjausta, jos ne ovat tiedossa. Rintamamiestalojen maanvastainen alapohjaa on usein toteutettu rakenteella, jonka j alimpana rakennekerroksenaa maata vasten on betonivalu. Tämän päällä on puurakenne ja lämmöneriste. Nykyisen tiedon valossa tätä rakennetta pidetään kosteusteknisesti toimimattomana. Vaikka suunniteltava korjaus ei koske alapohjaa, sen kunto ja rakenteen toimivuus on syytä selvittää. Vanha tuulettumaton ulkoseinärakenne, jonka kosteustekninen toimivuus nykytiedon valossa on kyseenalainen, päätyy korjauksen jälkeen höyrynsulun sisäpuolelle kosketuksiin sisäilman kanssa. Koneellisen ilmanvaihdon ja ilmatiiviin ulkovaipan myötä sisätilan painesuhteet muuttuvat nykyisestä, ja esimerkiksi liesituulettimen käynnistäminen saattaa saada vanhojen rakenteiden epäpuhtaudet liikkeelle sisäilmaan. Uusissa passiivitaloissa painesuhteet ovat vaikuttaneet mm. tulisijojen toimintaan. Sisäilmaongelmien välttämiseksi edellä kuvattuihin kysymyksiin ja kokonaisuuden toimivuuteen on löydettävä toimivat ja varmat ratkaisut ennenn kuin korjaustyö voidaan toteuttaa. Rakennuksen arkkitehtuurin näkökulmasta olisi kannattavaa tutkia myös tuuletetun, puu ulkoverhouksella varustetun julkisivun rakentaminen korjauselementin ulkopintaan. Helsingissä Kimmo Lylykangas arkkitehti SAFA

8 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy LIITTEET L2 Luonnossuunnitelmat asemapiirustus 1 : pohjapiirustus, 1. kerros 1 : pohjapiirustus, 2. kerros 1 : pohjapiirustus, kellari 1 : leikkaus A A 1 : leikkaus B B 1 : julkisivu luoteeseen 1 : julkisivu lounaaseen 1 : julkisivu kaakkoon 1 : julkisivu koilliseen 1 : havainnekuva, tuuletettu puu ulkoverhous havainnekuva, tuulettamaton eristerappaus E lukulaskelma 1, E = 79

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 H / A köetav Pientalon E-luvun ja ostoenergian kulutuksen arviointi suunnittelun alkuvaiheessa - syötä omat tiedot keltaisiin kenttiin Jarek Kurnitski Suojauksen salasana: sitra Rakennusosa U i A i H joht k l k H kylmäsillat H vuotoilma W/(m 2 K) Kylmäsillat Vuotoilma m 2 W/K W/(m K) m W/K W/K US 0,1 176,2 17,6 US-US 0,01 26,6 0,3 q 50, m 3 /(h m 2 ) 0,8 YP 0,06 105,3 6,3 YP-US 0,01 41,0 0,4 kerrosten lkm 2 AP 0,4 78,8 31,5 VP-US 0,01 32,3 0,3 IKK 0,6 19,6 11,6 AP-US 0,02 35,8 0,7 A vaippa, m 2 383,6 OVI 0,7 3,7 2,6 IKK&OVI-US 0,04 71,2 2,8 q vuotoilma, m 3 /s 0,0036 Yhteensä H joht, W/K 69,6 H kylmäsillat, W/K 4,6 H vuotoilma, W/K 4,3 H vaippa = H joht + H kylmäsillat + H vuotoilma W/K 78,4 Lämmitetty nettoala A netto, m 2 181,7 Rakennusvaipan ominaislämpöhäviö H vaippa /A netto W/(K m 2 ) 0,43 Talotekniset järjestelmät Lämmitystapa Maalämpö Ulkoilma-vesi Pelletti Kaukolämpö Sähkö Lämmin käyttövesi Energialaskenta Nettotarve Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia nettotarve, kwh/(m 2 a) 35 kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) häviöt, kwh/(m 2 a) 9 Tilojen lämmitys 28,7 7,7 15,5 45,0 35,9 33,8 Aurinkokeräin, m 2 8 Ilmanvaihdon lämmitys 3,5 0,8 1,6 4,7 3,7 3,5 tuotto, kwh/(m 2 a) 15,4 Käyttöveden lämmitys 35,0 10,4 17,2 38,1 30,4 28,6 Lämmönjaon ja -luovutuksen Puhaltimet ja pumput 4,6 4,6 4,6 7,1 7,1 4,6 hyötysuhde, - 0,85 Valaistus 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Ilmanvaihto Kuluttajalaitteet 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 LTO lämpötilasuhde,% 85 Yhteensä ominaissähköteho 1,3 E-vaatimus 160 E-luku

Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi

Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi Jyri Nieminen Käsitteet Lämmönläpäisykerroin (U-arvo, W/m 2 K) ilmoittaa lämpövirran tiheyden (lämpöhäviön), joka läpäisee rakennusosan,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA 26.11.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU 1.1.2015 voimaan vaatimukset

Lisätiedot

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa syksyllä

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (50) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli

Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli Kimmo Lylykangas, arkkitehti SAFA Tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos, Puurakentaminen

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot

Asuntomessutalojen energiatehokkuus

Asuntomessutalojen energiatehokkuus suntomessutalojen energiatehokkuus Tampereen asuntomessujen pientalojen energiatehokkuuden lähempi tarkastelu osoittaa yllättävän suurta vaihtelua. JREK KURNITSKI, Sitran johtava asiantuntija 3 Rakennusmaailma

Lisätiedot

Rakenteellisen energiatehokkuuden passiivitason malliratkaisut 2012

Rakenteellisen energiatehokkuuden passiivitason malliratkaisut 2012 Rakenteellisen energiatehokkuuden passiivitason malliratkaisut 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mineraalivillateollisuuden kohteita 4 2.1 Kohde 1 Vantaa 4 2.1.1 Yleistiedot 4 2.1.2 Sijainti

Lisätiedot

Energiaa säästävä pientalo

Energiaa säästävä pientalo Matalaenergiarakentaminen Energiaa säästävä pientalo Suunnitteluohje matalaenergiarakentamiseen Versio 1.0 1 Matalaenergiarakentaminen Alkusanat Suomessa kiinteistöjen energiankulutus on lähes 30 % energian

Lisätiedot

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver 1.1 14.10.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

UUDET ENERGIAMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET

UUDET ENERGIAMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET UUDET ENERGIAMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET 8.5.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN AIKATAULU Aikataulu 1.1.2015 voimaan vaatimukset uusiutuvista

Lisätiedot

Passiivienergiatalo harkoista

Passiivienergiatalo harkoista TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 0xxxx 09 3.11.2009 20 30 10 Ulkoilman lämpötila, C 5 0 +5 +10 +15 +20 Lämmitysteho, W/brm² 25 20 15 10 5 0 Passiivienergiatalon lämmitystarve Lämpökuorma 0 10 20 30 40 50 60

Lisätiedot

Matalaenergiaharkkotalo Yleissuunnitteluohje. Lämpöenergia, kwh/krs-m². Normitalo 100 % Ostettava lämpöenergia Hyödynnetyt lämpökuormat.

Matalaenergiaharkkotalo Yleissuunnitteluohje. Lämpöenergia, kwh/krs-m². Normitalo 100 % Ostettava lämpöenergia Hyödynnetyt lämpökuormat. ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE3785/02 Lämpöenergia, kwh/krs-m² 40 35 30 25 20 15 10 5 0 10 5 0 Ostettava lämpöenergia Hyödynnetyt lämpökuormat Normitalo 100 % 1 2 3 4Matalaenergiatalo 5 6 7 8 25 9 % 10

Lisätiedot

The. renzero tm. renzero-energiaremontilla 1940-1970-luvun pientalosta lähes nollaenergiatalo

The. renzero tm. renzero-energiaremontilla 1940-1970-luvun pientalosta lähes nollaenergiatalo The nzero tm PrOjecT The renzero tm PrOjecT renzero-energiaremontilla 1940-1970-luvun pientalosta lähes nollaenergiatalo Mikä on renzero-energiaremontti? Suomessa on yli puoli miljoona ennen 1980-lukua

Lisätiedot

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Kohderakennukset Matinkylä: As.Oy Matinkuja 1, Espoo 1 (30) Kerrostalon ilmastonmuutos - KIMU Kohderaportti Matinkuja 1 Ilpo Kouhia,

Lisätiedot

Passiivienergiatalo harkoista - LVI-tekniikan ratkaisumallit ja suunnitteluohje

Passiivienergiatalo harkoista - LVI-tekniikan ratkaisumallit ja suunnitteluohje TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-08496-09 16.11.2009-20 60-10 Ulkoilman lämpötila, C -5 0 +5 +10 +15 +20 Lämmitysteho, W/brm² 50 40 30 20 10 Passiivienergiatalon lämmitystarve Lämpökuorma Passiivienergiatalon

Lisätiedot

R I N T A M A M I E S T A L O

R I N T A M A M I E S T A L O RINTAMAMIESTALO 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS TOIMII...

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (45) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLÄMMITYKSEN SOVELTUVUUS KER- ROSTALOIHIN

ILMANVAIHTOLÄMMITYKSEN SOVELTUVUUS KER- ROSTALOIHIN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö ILMANVAIHTOLÄMMITYKSEN SOVELTUVUUS KER- ROSTALOIHIN FORCED-AIR HEATING SUITABILITY FOR APARTMENT

Lisätiedot

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2377 Pientalon vuotuinen öljyenergiankulutus Energiankulutus, kwh/a 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ennen korjauksia

Lisätiedot

7. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

7. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS RIL XXX-2010 1 Rakennusten energiatehokkuus/juhani Heljo 20.8.2013 7. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Tässä luvussa tarkastellaan rakennusten energian kulutusta ja energiatehokkuutta. Energian kulutuksen

Lisätiedot

ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS

ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS kortti 10 pientalot TOIMIVA ILMANVAIHTO Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda sisälle raitista ilmaa ja kuljettaa ulos sisäilman epäpuhtaudet,

Lisätiedot

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS Tiesitkö! 1.2.201 Energiakorjaus Tekninen kortti ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS kortti pientalot Lisäeristämisen yhteydessä paranee energiatehokkuuden lisäksi myös asumisviihtyvyys. Lisälämmöneristeen sijoittaminen

Lisätiedot

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Juhani Heljo, Antti Kurvinen, Jaakko Vihola Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Liitteet III Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous.

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot