Vuosi- ja ympäristökatsaus Vuosi- ja ympäristökatsaus KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, HYVINKÄÄ Puh.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh."

Transkriptio

1 Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011 KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, HYVINKÄÄ Puh KARANOJAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Karanojantie 145, HÄMEENLINNA Puh LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Meijerikuja, VALKEAKOSKI Puh PUOLMATKAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Hyötykuja 3, JÄRVENPÄÄ Puh Kiertokapula Oy Vankanlähde Hämeenlinna Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011

2 Vuosikatsaus 2011 Sisältö Vuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan tervehdys Organisaatio vuonna Hallitus, hallintoneuvosto, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely Jätteiden vastaanotto alueilla Neuvonta Viestintä Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Käytetyt käsitteet ja lyhenteet Ympäristökatsaus 2011 Ympäristöpolitiikka Ympäristöjärjestelmä ISO ympäristöohjelma Ympäristöohjelma Ympäristövaikutukset Muut ympäristövaikutukset Käytetyt käsitteet ja termit Kiertokapula Oy:n osakaskunnat

3 4 Vuosi- ja ympäristökatsaus Toimitusjohtajan tervehdys Toimitusjohtaja Kari Mäkinen Vuosi 2011 oli Kiertokapula Oy:lle kasvun ja kehittämisen vuosi. Yhtiön liikevaihto oli 21,3 miljoonaa euroa ja kasvua n. 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui jätemäärien kasvusta, koska jätteiden vastaanottomaksuja ei korotettu vuonna Päinvastoin biojätteen käsittelymaksua laskettiin. Jätejakeita vastaanotettiin yhteensä tonnia, jossa on kasvua 21 % edellisvuoteen verrattuna. Yhdyskuntajäte on hyödynnetty energiana jo vuodesta 2007 alkaen Ekokem Oy Ab:n jätevoimalassa Riihimäellä. Vuoden 2011 loppuun mennessä toimitettiin kaikki Kiertokapulan alueelta kerätty biojäte St1Biofuels Oy:n Karanojan laitokselle, jossa biojätteestä valmistetaan etanolia. St1Biofuels Oy täydentää edelleen Karanojan laitoskonseptia. Etanolitehtaan yhteyteen rakennetaan vuoden 2012 aikana biokaasulaitos, jossa laitoksen loppujäännös mädätetään ja lopputuotteena saatava biokaasu hyödynnetään kaukolämpönä ja sähkönä. Kiertokapula ja Hausjärven kunta sopivat vuonna 2011 että kunnan jätehuollon järjestämistehtävä siirtyy kesäkuusta 2012 alkaen Kiertokapula Oy hoidettavaksi. Hausjärvi on viides yhtiön osakaskunnista, joissa Kiertokapula hoitaa tämän järjestämistehtävän. Muut kunnat ovat Valkeakoski, Riihimäki, Hyvinkää ja Mäntsälä. Kiertokapulan hallitus hyväksyi yhtiön uuden strategian vuosille Yhtiön päämääränä on tarjota kuntalaisille, yrityksille ja kaikille asiakkaille laadukasta, ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä palvelua. Yhtiö haluaa edelleen olla edelläkävijä kestävän kehityksen mukaisessa jätteiden hyötykäytössä. Kiertokapulan jätteenkäsittelyalueet Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella ovat strategian toteuttamisessa tärkeässä roolissa. Alueiden kehittämiseksi käynnistettiin vuonna 2011 ohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa alueiden toimivuutta, lisätä niiden palvelutarjontaa, varmistaa alueiden riittävyys ja asianmukaiset ympäristöluvat sekä parantaa alueiden jätevesien ja kaasun keräys- ja esikäsittelyjärjestelmiä. Vuoden 2011 investoinnit kohdistuivat suurelta osin Hämeenlinnan vanhan kaatopaikan sulkemisrakenteiden tekemiseen, Karanojan loppusijoitusalueen laajentamiseen, Järvenpään Puolmatkan käsittelyalueen jätteen vastaanotto- ja käsittelykentän laajentamiseen ja Valkeakosken Lumikorpeen ensimmäisen ympäristöluvan mukaisen kenttäalueen rakentamiseen. Kaatopaikkakaasun saantoa tehostettiin laajentamalla Hyvinkään ja Hämeenlinnan kaasunkeräysjärjestelmiä. Eduskunta hyväksyi vuonna 2011 uuden jätelain, joka tulee voimaan Lain vaikutukset käytännön jätehuoltotyöhön eivät ole kovinkaan merkittäviä. Suurimmat muutokset koskevat pakkausjätettä, johon tulee siirtymäkauden jälkeen täysi tuottajavastuu. Sen vaikutus Kiertokapulan toimintaan on edelleen selvityksen alla. Toinen merkittävä muutos koskee kuntien jätehuoltoviranomaisen tehtävien uudelleen järjestelyä. Kunnilla, jotka yhdessä omistavat alueellisen jäteyhtiön, tulee olla yhteinen jätelautakunta, joka jatkossa hoitaa lailla jätehuoltoviranomaiselle säädetyt tehtävät. Kiertokapulan osakaskunnat aloittivat syksyllä 2011 uuden lautakunnan valmistelutyön. Hallintomalliksi valittiin isäntäkuntamalli ja isäntäkunnaksi Hämeenlinna. Lautakunnan perustamissopimus ja johtosääntö tulee kevään aikana osakaskuntien päätettäväksi. Henkilöstöhallinnon kehittämistyötä on jatkettu määrätietoisesti. Henkilöstön koulutuksen, rekrytoinnin, työhyvinvoinnin ja henkilöstöhallinnon kehittämisen johtoon nimettiin oma vastuuhenkilö. Vuonna 2010 toteutetun henkilöstökyselyn perusteella kehittämiskohteiksi valittiin esimiestyö ja johtaminen. Vuoden 2011 aikana vietiin loppuun em. toimintoihin liittyvät pitkäkestoiset esimiesten ja johtoryhmän koulutukset. Uusi henkilöstökysely on toteutettu vuoden 2012 keväällä. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeisellä sijalla yhtiön arvomaailmassa ja strategiassa. Kiitän lämpimästi Kiertokapulan henkilökuntaa hyvin tehdystä tuloksekkaasta työstä sekä hallitusta ja yhteistyökumppaneita rakentavasta yhteistyöstä vuonna Kari Mäkinen toimitusjohtaja

4 6 Vuosi- ja ympäristökatsaus Hallitus, hallintoneuvosto, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat 2011 Organisaatio vuonna 2011 Omistajat Hämeenlinna, Hausjärvi, Hattula, Hyvinkää, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Hallitus Talous- ja toimistopalveluyksikkö Hallintoyksikkö Suunnittelu Kehittäminen Yritysjätepalvelut Viestintä HR Käsittely- ja logistiikkayksikkö Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka vastaa toimialueensa yhdyskuntajätteiden käsittelystä Kanta- Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Lisäksi tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita ratkaisuja yritysjätteiden käsittelyyn. Huolehdimme asiantuntevasti ja ympäristöystävällisesti jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Asiakaspalvelu- ja neuvontayksikkö Laitosyksikkö Hallitus Risto Pirinen, Hyvinkää Jorma Hassinen, varapuheenjohtaja, Hämeenlinna Eero Nurmi, Kerava Martti Miekkavaara, Tuusula Jaana Viemerö, Järvenpää Raimo Riihimaa, puheenjohtaja, Riihimäki Matti Valkama, Valkeakoski Hallituksen varajäsenet: Timo Wartiovaara, Hyvinkää Tapio Vekka, Hämeenlinna Johanna Kinnari, Kerava Paula Irva, Tuusula Kaija Tuuri, Järvenpää Esa Mäkinen, Riihimäki ( asti) Jukka Mäkelä, Valkeakoski Hallintoneuvosto Seppo Aalto, Hyvinkää Riitta Ahola, Kerava Risto Anttila, Hattula Risto Arovuori, Hausjärvi Minna Fagerström, Mäntsälä Matti Hämäläinen, Hattula Hannu Jokinen, Valkeakoski Kalevi Ilmarinen, Janakkala Jari Kattainen, Hämeenlinna Laura Kekäläinen, Hyvinkää Hannu Kiviranta, Kerava Harri Korhonen, Loppi Jyrki Kosonen, puheenjohtaja, Mäntsälä Tuula Lahdenperä, Tuusula Jarmo Levänen, Riihimäki Tapio Mäkelä, Riihimäki Markku Pyy, Järvenpää Laura Rantala, Järvenpää Sari Rautio, Hämeenlinna Esa Silvennoinen, varapuheenjohtaja, Janakkala Esko Valonen, Tuusula Hallitus Risto Pirinen, Hyvinkää Jorma Hassinen, puheenjohtaja, Hämeenlinna Eero Nurmi, Kerava Martti Miekkavaara, Tuusula Kaija Tuuri, varapuheenjohtaja, Järvenpää Raimo Riihimaa, Riihimäki Matti Valkama, Valkeakoski Hallituksen varajäsenet: Timo Wartiovaara, Hyvinkää Tapio Vekka, Hämeenlinna Johanna Kinnari, Kerava Pirjo Eloranta, Tuusula Jaana Viemerö, Järvenpää Pertti Mäkelä, Riihimäki Jukka Mäkelä, Valkeakoski Hallintoneuvosto Risto Anttila, Hattula Matti Hämäläinen, Hattula Kari Masalin, Hausjärvi Seppo Aalto, Hyvinkää Laura Kekäläinen, Hyvinkää Jari Kattainen, Hämeenlinna Sari Rautio, Hämeenlinna Kalevi Ilmarinen, Janakkala Esa Silvennoinen, puheenjohtaja, Janakkala Markku Pyy, Järvenpää Laura Rantala, Järvenpää Riitta Ahola, Kerava Hannu Kiviranta, Kerava Harri Korhonen, Loppi Minna Fagerström, Mäntsälä Jyrki Kosonen, varapuheenjohtaja, Mäntsälä Jarmo Levänen, Riihimäki Tapio Mäkelä, Riihimäki Tuula Lahdenperä, Tuusula Veikko Seuna, Tuusula Markku Alanko, Valkeakoski Hannu Jokinen, Valkeakoski Toimitusjohtaja Kari Mäkinen Toimitusjohtaja Kari Mäkinen Tilintarkastajat KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, HTM Arto Kivistö, HTM Pentti Komonen

5 8 Vuosi- ja ympäristökatsaus ENEMMÄN HYÖTYÄ JÄTTEISTÄ Jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely Jätevoimalasta kaukolämpöä ja sähköä Kiertokapula on toimittanut asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaan jo syksystä 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tekee jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle. Jätteistä hyötykäyttöön 84 % Kiertokapula toimittaa yhteistyökumppaneilleen useita eri jätejakeita, jotka hyödynnetään materiaalina tai energiana. Lisäksi Kiertokapula hyödyntää omassa toiminnassaan materiaalina joitakin jätejakeita. Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan toimialueen keskiosan kunnista (Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Mäntsälä ja Loppi) pääosin suoraan jätevoimalaan. Toimialueen etelä- ja pohjoisosan kunnista yhdyskuntajäte vastaanotetaan Karanojan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueiden siirtokuormaus- ja lajitteluasemilla, joista jäte toimitetaan Ekokemille. Lisäksi Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan asemille vastaanotetaan kaupan ja teollisuuden yhdyskuntajätettä sekä rakennusjätettä. Jätteistä erotellaan poltettavaksi kelpaava materiaali sekä metalli. Metalli toimitetaan materiaalihyötykäyttöön ja suurin osa poltettavaksi kelpaavasta jätteestä toimitetaan Ekokemille. Pieniä määriä polttokelpoista jätettä toimitetaan myös muihin polttolaitoksiin. Vuonna 2011 suoraan Ekokemin jätevoimalaan toimitettiin yhdyskuntajätettä yhteensä tonnia. Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta Ekokemille toimitettiin polttokelpoista yhdyskuntaja rakennusjätettä yhteensä tonnia (kaavio 2). Vuonna 2011 jätteiden hyötykäyttöaste oli jälleen korkea. Asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan kaupan ja teollisuuden jätteen sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyneen jätteen hyötykäyttöaste oli 84 % (kaavio1). Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin mm. metallia, lasia ja betonia. Energiahyötykäyttöön toimitettiin polttokelpoinen yhdyskunta- ja rakennusjäte sekä puuperäinen jäte. Biojäte osittain kompostoitiin, osittain siitä valmistettiin bioetanolia. Jäte, jota ei pystytty hyödyntämään energiana tai materiaalina, loppusijoitettiin. Kiertokapula järjestää Valkeakosken, Mäntsälän, Hyvinkään ja Riihimäen jätteenkuljetuksen Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteen kuljetus joko kunnan järjestämänä tai sopimusperusteisena. Kiertokapula on viime vuosina osallistunut yhä enemmän jätteenkuljetusten järjestämiseen toimialueellaan tekemällä yhteistyösopimuksia osakaskuntiensa kanssa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen hoitamisesta.

6 10 Vuosi- ja ympäristökatsaus Kaavio 1 Kiertokapula Oy:n toimesta keräämät jätteet Kiertokapula Oy:n alueella 2011: Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte Kaatopaikalle 16 % Energiahyötykäyttöön 53 % Kaavio 2 Ekokem Oy Ab:n jätteenpolttolaitokselle toimitetut jätteet vuonna 2011 Polttokelpoinen jäte Kapulasta ja Puolmatkasta tonnia Hyötykäyttöaste 84 % Yhteensä tonnia Materiaalihyötykäyttöön 27 % Kompostointiin 2 % Bioetanolin valmistukseen 3 % Yhdyskuntajäte (suoraan Ekokemille) tonnia Yhteistyösopimuksen tehnyt osakaskunta vastaa edelleen jätehuollon viranomaistehtävien hoidosta. Kiertokapula hoitaa jätteenkuljetusten järjestämiseen liittyviä muita toimintoja, kuten kilpailutusta, laskutusta, asiakaspalvelua ja tiedottamista. Vuoden 2011 aikana Kiertokapula hoiti Hyvinkään, Mäntsälän, Riihimäen ja Valkeakosken jätteenkuljetuksen. Lisäksi vuonna 2011 tehtiin yhteistyösopimus Hausjärven kunnan kanssa ja jätehuollon järjestämistehtävät siirtyvät Kiertokapulalle vuoden 2012 aikana. Jätekuljetusten kilpailutukset Kiertokapula hoitaa julkisia hankintoja koskevien säännösten ja menettelytapojen mukaisesti ja solmii nimissään urakkasopimukset kunnan hyväksymien kuljetusurakoitsijoiden kanssa. Kiertokapula vastaa urakkasopimuksien toteutumisesta ja raportoi kunnalle urakkatilanteista. Jätetyhjennysten toimivuutta ja seurattavuutta kehitetään jatkuvasti. Käytössä on TCSajonhallintaohjelmisto, jonka avulla pystytään toteuttamaan reittisuunnittelu, ajoseuranta ja ajo-opastus sekä siirtämään laskutusaineisto sähköisesti. Kiertokapula valmistelee vuosittain jätemaksutaksan kunnan hyväksyttäväksi. Jätemaksutaksan vahvistuttua Kiertokapula tiedottaa asiakkaita uusista taksoista. Kiertokapula myös hoitaa jätteenkuljetuksiin liittyvän asiakaslaskutuksen kunnan hyväksymän taksan mukaisesti sekä reskontran. Urakan tilastointi ja raportointi kuuluvat myös yhteistyösopimukseen. Kiertokapula toimittaa kunnalle säännöllisesti tiedot esimerkiksi jäteastioiden tyhjennysmääristä ja kerätyistä jätemääristä. Kiertokapulan asiakaspalvelu hoitaa mm. seuraavia tehtäviä: - kunnallisen jätehuollon tyhjennyksistä sopiminen - liittymiset, lopetukset ja jätehuollon keskeytykset - päivittäisten ajoreittien siirrot kuljetusyhtiöille - kuljettajilta tulleiden palautteiden jatkokäsittely - tiedotus isännöitsijöille ja yksityisasiakkaille - laskutustietojen tarkistus ja siirrot laskutukseen - hyötyjätepisteiden tyhjennysten seuranta, rytmitys ja reklamaatioiden vastaanotto - lisäksi otetaan vastaan astiatilauksia ja tehdään astiavuokrasopimuksia. Yhteydenpito kuljettajiin tapahtuu pääosin TCS-ajonhallintaohjelmistolla ja asiakastietoja ylläpidetään JHL-ohjelmistolla. Isännöitsijöille lähetetään yleinen tiedote kolme kertaa vuodessa, ja akuuteissa asioissa ollaan päivittäin yhteydessä heidän kanssaan. Isännöitsijät pidetään ajan tasalla kaikista tapahtuvista muutoksista ja uusista materiaaleista, esim. tarroista. Vuoden ensimmäisen laskutuksen yhteydessä kaikille asiakkaille lähetetään tiedote taksoista ja mahdollisista muista ajankohtaisista asioista, kuten joulukuusten keräyskäytännöistä. Vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu Vaarallisia jätteitä eli ongelmajätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotettiin Kiertokapulan neljällä jätteidenkäsittelyalueella sekä lisäksi myös neljällä kiinteällä keräyspisteellä. Nämä kuntien hallinnoimat keräyspisteet sijaitsevat Mäntsälässä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotettiin yhteensä tonnia (taulukko 2). Vaarallisia jätteitä kerättiin näiden kahdeksan kiinteän keräyspisteen lisäksi viikoittain kiertävillä keräysautoilla sekä kerran vuodessa ajettavilla laajemmilla keräyskierroksilla, yhteensä 850 tonnia (taulukko 1). Eniten vastaanotettiin maali- ja lakkajätettä, lyijyakkuja sekä voiteluöljyä. Kerätyt vaaralliset jätteet toimitettiin käsiteltäviksi Ekokem Oy Ab:lle. Hyötyjätepisteet helpottavat kotien lajittelua Kiertokapulan alueelta löytyy yhteensä 270 hyötyjätepistettä, joihin asukkaat saavat viedä ilmaiseksi keräyslasia, pienmetallia ja paperia sekä useimpiin myös kartonkia. Jätteet toimitetaan pisteistä edelleen hyödynnettäviksi materiaalina. Pisteiden siisteyttä valvotaan logistisesti ennalta laaditun suunnitelman mukaan, ja tyhjennykset suoritetaan aikataulujen mukaan. Kartonki- ja paperipisteet tyhjentää Paperinkeräys Oy. Hyötyjätepisteiden lasinkeräysastioille kertyi vuonna 2011 tyhjennyksiä yhteensä kpl, ja niistä kerättiin 831 tonnia keräyslasia. Metalliastioita tyhjennettiin kertaa, ja metallia saatiin talteen 567 tonnia. Biojätteen käsittely siirtyi bioetanolilaitokseen Kapulan kompostointilaitos toimi vuonna 2011 varajärjestelmänä biojätteen käsittelyssä. Biojätteet ohjattiin Karanojalla toimivalle St1 Biofuels Oy:n Bionolix -bioetanolilaitokselle kokonaan

7 12 Vuosi- ja ympäristökatsaus Taulukko 1 Kiertokapulan toiminta-alueelta kerätyt vaaralliset jätteet vuonna 2011 Toimipaikka Maali- ja lakkajäte Lyijyakut Voiteluöljy Muut Yhteensä (tonnia) Hyvinkää (Kapula) Hämeenlinna (Karanoja) Järvenpää (Puolmatka) Valkeakoski (Lumikorpi) Mäntsälä Riihimäki Hausjärvi (Oitti) Loppi Kuntakeräykset YHTEENSÄ (tonnia): Taulukko 2 Kiertokapulan vastaanottama tuottajavastuun alainen sähkö- ja elektroniikkaromu vuonna 2011 Toimipaikka Suuret kodinkoneet Kylmälaitteet Kuvaputkilaitteet Pien-SER ICT-laitteet Yhteensä (tonnia) Vuonna 2011 biojätteen vastaanoton ohjeistus muuttui jonkin verran. Bioetanolin valmistukseen käy kotitalouksien erilliskerätty ruokaperäinen biojäte (pilaantuneet elintarvikkeet, vihannekset, hedelmät jne.). Kukkamullat, haravointijätteet yms. toimitetaan jatkossa jätteenkäsittelyalueille aumakompostointia varten. Vuonna 2011 erilliskerättyä biojätettä kerättiin toimintaalueen 12 kunnasta yhteensä tonnia. Kompostointilaitoksella käsiteltiin tonnia ja Bionolix -laitoksella tonnia. Kaaviossa 3 on esitetty Kiertokapulan vastaanottaman biojätteen käsittelyn prosenttiosuudet eri käsittelypaikoissa vuonna Vuonna 2011 kom postista seulottiin tuotteistettua Hyötymultaa noin m 3 ja multaa myytiin noin m³. Hyvinkään Kapulan kompostointikentällä on vielä tuotteistettavaa kompostia jäljellä siten, että Hyötymultaa riittää myyntiin noin kahden vuoden ajan, varastoon jäi myytävää noin m 3. Lisäksi Hyvinkään Kapulan kompostointikentälle vastaanotettiin kasviperäistä jätettä tonnia, josta tukiaineena kompostointilaitoksessa käytettiin 384 tonnia ja loput kompostoitiin aumoissa. Kiertokapula toimitti vuonna 2011 biojätettä Bionolix -laitokselle käsittelyyn tonnia. miksi eri luku kuin ed. kappaleessa? Pilaantuneiden ja puhtaiden maiden vastaanotto ja käsittely Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin v sellaisia lievästi pilaan tuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille, 714 tonnia. Maat käytettiin jätetäytön välipeittoon. Di bentso-p-dioksiineja ja di bentsofuraania (PCDD/ PCDF-yhdisteet) alle ylemmän ohjearvon si sältäviä maa-aineksia otettiin vastaan rajoitetusti. Lisäksi Hyvinkään Kapulan öljyisten maa-ainesten kom postointikentälle vastaanotettiin öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mi ne raa li öljypitoi suus on mg/kg ka, yhteensä tonnia. Alle PIMA (214/2007) ylemmän ohjearvon olevat, lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyö dyn ne tään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyötykäytetään myös jäte täyttöalueen peitto- ja rakenne kerrok sissa, kun maa-ai neksen mineraa liöljypitoi suus on laskenut alle mg/kg. Puhtaita maita jätetäytön esipeittoon ja muotoiluun vastaanotettiin Hämeenlinnan Karanojalle tonnia. Hyvinkää (Kapula) Hämeenlinna (Karanoja) Järvenpää (Puolmatka) Valkeakoski (Lumikorpi) Mäntsälä Riihimäki Hausjärvi (Oitti) Loppi YHTEENSÄ (tonnia): Kaavio 3 Kiertokapulan vuonna 2011 vastaanottamien laitoskäsiteltyjen biojätejakeiden prosenttiosuudet. Muu 2 % Ekokem Oy Ab 8 % Kaavion oikeellisuus tarkistetaan Kompostointilaitos Hyvinkää 30 % St1 Biofuels Oy 60 %

8 14 Vuosi- ja ympäristökatsaus HELPOMPAA ASIOINTIA Jätteiden vastaanotto alueilla Kaatopaikkaus on viety minimiin Kiertokapulalla on neljä jätteidenkäsittelyaluetta: Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella. Näillä alueilla vastaanotetaan ja käsitellään jätteitä, ja koko prosessi hyödyntämiseen tai loppusijoitukseen saakka hoidetaan uusinta osaamista hyväksikäyttäen. Alueilla työskentelee Kiertokapula oma, osaava henkilökunta. Keskeisten sijaintien ansiosta alueille on helppo saapua. Vuonna 2011 alueilla olikin asiakaskäyntiä. Lisäksi toimintavuoden aikana Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueiden siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta kulki Ekokemille polttokelpoista yhdyskuntajätettä tonnia. Karanojan jätteidenkäsittelyalue Karanojan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hämeenlinnassa. Koko alueen pinta-ala on 33 hehtaaria. Alueen toimintoja ovat loppusijoitusalue, siirtokuormaus- ja lajitteluasema, pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue, hyötyjätteiden vastaanottoalueet, vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yrityksien vaarallisille jätteille, vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle sekä romuajoneuvojen vastaanottoalue. Lisäksi Karanojalla on St1 Biofuels Oy:n Bionolix -bioetanolilaitos, jonne kaikki Kiertokapulan toimialueen erilliskerätty biojäte on toimitettu käsiteltäväksi marraskuun 2011 alusta lähtien. Loppusijoitusalueen kokonaispinta-ala on 13,5 hehtaaria, josta käytössä olevan jätetäytön ala on 2,2 hehtaaria. Jätetäytöstä kerätään talteen kaatopaikkakaasua, joka hyödynnetään St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksella. Kaavio 4 Asiakaskäynnit jätteidenkäsittelyalueilla vuonna 2011 Lumikorpi, asiakaskäyntiä Kapula, asiakaskäyntiä Puolmatka, asiakaskäyntiä Karanoja, asiakaskäyntiä Yhteensä asiakaskäyntiä

9 16 Vuosi- ja ympäristökatsaus Kaavio 5 Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut materiaalit vuonna 2011 Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maa-ainekset tonnia Betoni, tiili, asfaltti tonnia Metalli, lasi, kyllästetty puu, paperi, pahvi, renkaat tonnia Risut ja haravointijäte tonnia Puhdas puu ja purkupuu tonnia Sekalainen jäte, suoraan loppusijoitukseen tonnia Yhteensä tonnia Yhdyskuntajäte, lajitteluun tonnia Rakennusjäte, lajitteluun tonnia Biojäte, bioetanolilaitokselle tonnia Biojäte, lajitteluun 308 tonnia Yhdyskunta- tai rakennusjäte, henkilö- tai pakettiautolla tonnia Yhdyskuntajäte, suoraan loppusijoitukseen tonnia Rakennusjäte, suoraan loppusijoitukseen tonnia Erityiskäsiteltävä jäte, suoraan loppusijoitukseen tonnia Vanhan jätetäyttöalueen sulkemistyöt jatkuvat vuoteen 2016 asti. Vuonna 2011 aloitettiin uuden kaatopaikan pohjan rakennustyöt. Uutta pohjaa saatiin valmiiksi 1,1 hehtaaria. Rakennustyöt jatkuvat vuonna Molemmissa urakoitsijana toimii Ekokem-Palvelu Oy. Vuonna 2011 Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin yhteensä tonnia jätettä (kaavio 5). Eniten vastaanotettiin sekalaista loppusijoitettavaa jätettä, maita sekä yhdyskuntajätettä. Karanojan jätteidenkäsittelyalueella on Hämeen ympäristökeskuksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Bureau Veritas auditoi Karanojan toimipaikan ISO ympäristöstandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kesäkuussa Kapulan jätteidenkäsittelyalue toi Kapulan toimipaikan ISO ympäristöjärjestelmästandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kesäkuussa Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Järvenpäässä. Se on kooltaan 2,9 hehtaaria. Vuoden 2011 kesällä Puolmatkaan rakennettiin uutta varastointikenttää 0,6 hehtaaria. Uusi tila tuli todella tarpeeseen, sillä Puolmatkaan vastaanotetaan suuria määriä jätteitä alueen kokoon nähden. Puolmatkan alueella sijaitsee siirtokuormaus- ja lajitteluasema, pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue, hyötyjätteiden vastaanottoalueet, vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille sekä vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle. Kaavio 6 Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut materiaalit vuonna 2011 Puhtaat maat ja öljymaat tonnia Betoni, tiili, asfaltti tonnia Metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, renkaat tonnia Risut ja haravointijäte tonnia Yhteensä tonnia Yhdyskuntajäte, lajitteluun 691 tonnia Rakennusjäte, lajitteluun tonnia Biojäte, kompostointilaitokselle tonnia Kompostoinnin tukiaineet, kompostointikentälle tonnia Yhdyskunta- tai rakennusjäte, henkilö- tai pakettiautolla tonnia Puhdas puu ja purkupuu tonnia Kapulan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hyvinkään ja Riihimäen rajalla. Alueen kokonaispinta-ala on noin 29 hehtaaria, josta suljetun jätetäytön osuus on 12,5 hehtaaria. Kompostointikenttä ja marraskuussa 2011 käytöstä poistettu kompostointilaitos kattavat noin 2,5 hehtaarin alueen. Kapulan kompostointilaitoksella lopetettiin biojätteen vastaanotto , jonka jälkeen alkoi laitoksen alasajo. Laitoksen tulevaa käyttöä suunnitellaan parhaillaan. Jätteidenkäsittelyalueen toimintoja ovat siirtokuormausja lajitteluasema, pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue, hyötyjätteiden vastaanottoalueet, vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille, vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle sekä öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointikenttä. Vuonna 2011 Kapulan jätteidenkäsittelyalueella vastaanotettiin yhteensä tonnia jätettä (kaavio 6). Eniten vastaanotettiin betonia, tiiltä ja asfalttia sekä rakennusjätettä. Kapulan jätteidenkäsittelyalueella on voimassa Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä ja Vaasan hallinto-oikeuden vahvistama ympäristölupa, joka on voimassa toistaiseksi Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle myönnettiin uusi ympäristölupa muille paitsi loppusijoitustoiminnalle. Bureau Veritas audi- Uudenmaan ympäristökeskus myönsi toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle Bureau veritas auditoi alueen ISO ympäristöjärjestelmästandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kesäkuussa Vuonna 2011 Puolmatkaan vastaanotettiin yhteensä tonnia jätettä (kaavio 7). Eniten vastaanotettiin yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Lumikorven jätteidenkäsittelyalue Lumikorpi sijaitsee Valkeakoskella lähellä kaupungin keskustaa. Alueen koko on 2,7 hehtaaria. Vuonna 2011 alueen toimintoja kehitettiin edelleen. Jätteiden vastaanottoa varten rakennettiin asfaltoitu ja viemäröity kenttäalue sekä uutta varastointikenttää. Myös opastekyltit uusittiin. Pientuojien rampit siirrettiin keskelle aluetta asioinnin helpottamiseksi. Vuonna 2011 alueelle vastaanotettiin pienasiakkaiden yhdyskunta- ja rakennusjätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä hyötyjätteitä. Yhteensä jätteitä vastaanotettiin tonnia (kaavio 8). Vuoden 2012 alussa Lumikorvessa on aloitettu myös yrityksiltä tulevan jätteen vastaanotto.

10 18 Vuosi- ja ympäristökatsaus Kaavio 7 Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen jätteiden määrä vuonna 2011 Metalli, kyllästetty puu, pahvi, renkaat 484 tonnia Risut ja haravointijäte tonnia Puhdas puu ja purkupuu tonnia Yhdyskunta- tai rakennusjäte, henkilö- tai pakettiautolla tonnia Yhdyskuntajäte, lajitteluun tonnia Rakennusjäte, lajitteluun tonnia Biojäte, lajitteluun tonnia YHTEENSÄ tonnia Kaavio 8 Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2011 Metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, renkaat 189 tonnia Yhdyskunta- tai rakennusjäte, henkilö- tai pakettiautolla 500 tonnia Risut ja haravointijäte tonnia Puhdas puu ja purkupuu 191 tonnia YHTEENSÄ tonnia

11 20 Vuosi- ja ympäristökatsaus AKTIIVISTA NEUVONTAA KAIKILLE Neuvonnasta saa apua lajitteluun ja jätteiden vähentämiseen Kiertokapulan neuvontapalveluiden avulla edistetään omistajakuntien jätehuoltomääräysten toteutumista ja asiakkaidemme jätehuollon sujuvuutta tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäteneuvonnan tavoitteena on vaikuttaa jätteiden lajittelun lisääntymiseen ja loppusijoitettavan jätteen määrän vähenemiseen. Kiertokapula välittää toimialueen asukkaille ja yrityksille tietoa siitä, miten jätteitä tulee lajitella, mihin niitä voi viedä ja miten vähentää jätteiden syntymistä. Näin kaatopaikkajätteen määrä ja haitallisuus vähenee, syntypaikkalajiteltavien jätejakeiden lajittelu paranee ja lisääntyy sekä ihmisten tietoisuus sekä jätteiden vastaanottopaikoista, että omista velvoitteistaan ja oikeuksistaan jäteasioissa lisääntyy. Neuvonnan lähtökohtina ovat yhtiön toiminnan edistäminen, asiakkaiden jätehuollon tietotarpeiden tyydyttäminen ja kuntien jätehuoltomääräysten toteutumisen edistäminen. Kiertokapula tekee jatkuvaa yhteistyötä kuntien viranhaltijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Biojätteen lajittelu- ja pakkausohjeet tarkentuivat Vuoden 2011 teemana neuvonnassa oli biojäte, jonka lajittelu- ja pakkausohjeet tarkentuivat uuden käsittelyprosessin myötä. Biohajoavien pussien käyttö aiheutti käsittelyongelmia St1 Biofuels Oy:n Bionolix -laitoksella, minkä seurauksena biojätteen pakkaaminen ohjeistettiin uudelleen. Biojäte ohjeistettiin pakattavaksi muoviseen tai paperiseen pussiin tai sanomalehteen. Tämä puolestaan aiheutti mittavan määrän kyselyitä ja palautetta. Pääosin palaute oli positiivista, koska muovipussi on käytännöllisempi biojätteille. Se ei vuoda, kestää kantamisen ja pusseja tulee usein muiden ostosten ohessa (esim. hedelmäpussit). Biojätteiden käsittelyn muuttuminen toi myös muutoksia lajitteluohjeisiin. Koska bioetanolia saadaan jätteessä olevista ravinteista, pääosin sokereista, sellaiset jätteet, jotka köyhdyttävät jätteen ravinnepitoisuutta, neuvottiin laittamaan muualle. Lähinnä tämä tarkoitti sitä, että esim. haravointijäte ja pehmopaperit eivät enää kuulu biojätteen joukkoon. Tästä asiakkaat antoivat runsaasti palautetta. Muutoksen syytä ei aina ymmärretty ja käytäntöjen muutos koettiin hankalaksi. Tiedotteet ja muut kirjalliset materiaalit Isännöitsijöille lähetettiin totuttuun tapaan kolme tiedotetta: keväällä, syksyllä ja vuodenvaihteessa. Jokaisessa oli asiaa biojätteiden lajittelumuutoksesta. Asukas- ja omakotiyhdistyksille lähetettiin kaksi tiedotetta. Myös elintarvikeliikkeitä ja viranhaltijoita informoitiin lajittelumuutoksesta. Kotitalouksien lajitteluoppaaseen päivitettiin uudet biojätteen lajitteluohjeet ja korjattiin entinen ongelmajätteen nimitys vaaralliseksi jätteeksi nykyisten pykälien mukaan. Isännöitsijöille tehtiin oma jätehuolto-opas, kuivakäymäläopas päivitettiin ja kotitalouksille tehtiin ohje helpottamaan jätteidenkäsittelyalueilla asiointia. Ympäristökasvatusta kisaillen Kouluneuvonta kohdennettiin erityisesti neljännen luokan ikäryhmään keväällä koko toimialueen koulujen 4. -luokkalaisille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Jäteselviytyjät2011-kilpailuun. Alkukarsinnat toteutettiin siten, että neuvojat kävivät pitämässä kilpailuun ilmoittautuneille jäteaiheisen tietokilpailun. Alkukisaan osallistui 49 koulusta oppilasta. Loppukilpailu pidettiin HAMK:n Lepaan oppilaitoksen kauniissa puutarhassa Hattulassa toukokuussa. Loppukilpailuun pääsi 12 parasta joukkuetta (3 oppilasta/joukkue) kilpailemaan liikunnallisissa, taitoa, nokkeluutta ja yhteistyökykyä vaativissa tehtävissä. Palkintona paras joukkue sai Jopo-polkupyörät ja seuraavat kolme joukkuetta saivat lahjakortit S-ketjun liikkeisiin. Loppukilpailun voitti Pelkolan koulu, toiseksi tuli Konnarin koulu, kolmanneksi Myllymäen koulu ja neljänneksi Tarinmaan koulu. Kesätapahtumiin jalkauduttiin laajasti Omistajakuntien alueilla pidettäviin asukkaille avoimiin tapahtumiin pyritään osallistumaan tasapuolisesti koko toimialueella. Yleensä tämä tarkoittaa yhtä tapahtumaa/ kunta/vuosi. Vuonna 2011 teemana olivat tietenkin vuoden teeman mukaisesti biojätteet sekä kotikompostointi. Tapahtumissa järjestettiin yleensä joku pienimuotoinen kilpailu tai kysely, ja vastanneiden kesken palkintona arvottiin useimmissa tapahtumissa kompostori.

12 22 Vuosi- ja ympäristökatsaus Viestintä tukee tavoitteiden saavuttamista YHTEINEN JUTTU KANTAA Kiertokapulan viestinnän tehtävänä on tukea yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2011 viestinnässä kiinnitettiin erityistä huomiota keväällä julkaistun toimintastrategian mukaisen yrityskuvan rakentamiseen. Yhtiön toiminnassa tuotiin esiin vastuullisuutta ja henkilöstömme osaamista. Sidosryhmäviestinnän kehittämisen suunnittelu ja sähköisen uutiskirjetyökalun hankkiminen aloitettiin. Kevään aikana esillä olivat erityisesti biojätteen jatkojalostukseen liittyvät asiat. Uuden toimintastrategian tutuksi tekeminen henkilöstölle toteutettiin suunnitelmallisesti ja kattavasti. Mediatiedotteita lähetettiin aktiivisesti huomioiden toimialueemme joukkoviestimet tasapuolisesti. Lähes kaikkiin mediatiedotteisiin reagoitiin lehtijutulla. Internet-sivustollamme julkaistiin mediatiedotteiden lisäksi kaikkiaan 30 tiedotetta. Mediaosumia kertyi vuoden aikana 176, joista kolme oli radio- ja neljä TV-osumaa. Innopark Oy:n järjestämään yritystapahtumaan ja keskiasteen opiskelijoille suunnattuun Future-tapahtumaan Visamäen kampuksella. Hyvä työympäristökään ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Henkilöstöjohtaminen käynnistettiin suunnitelmallisesti toimintavuoden aikana. Sen lähtökohtana olivat esimiestyön ja johtamisen kehittäminen sekä henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Keväällä julkaistussa toimintastrategiassa tunnistetaan henkilöstön yhtiön tärkeänä voimavarana. Tavoitteenamme on olla hyvä ja luotettava työnantaja, jonka palveluksessa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Toimintastrategian pohjalta laadittiin henkilöstöstrategia, jossa linjataan yhtiön henkilöstöjohtamisen päämäärät ja periaatteet, henkilöstöhallinnon rooli ja tehtävät sekä määritellään sen keskeiset menestystekijät. Lehti-ilmoituksia julkaistiin mm. keräyskierroksistamme, aukioloajoistamme ja puutarhajätteiden vastaanotosta. Sisäisen viestinnän sähköinen järjestelmä oli ollut käytössä elokuussa vuoden. Siitä on tullut osa henkilöstömme arkea. Kiertokapulassa kävi vuoden aikana vieraita sekä koti- että ulkomailta. Vierailijat olivat yritysten, yhdistysten, oppilaitosten ja yhteistyökumppaneidemme väkeä. Tietokapula-lehti julkaistiin huhtikuussa ja marraskuussa. Vuosi- ja ympäristökatsaus julkaistiin toukokuussa. Vuoden aikana käynnistettiin uusien internet-sivujen kehittämistyö. Toimialueemme kunnissa järjestettyjen kesätapahtumien lisäksi olimme mukana Rakenna, Sisusta, Asu -messuilla sekä Elomessuilla Hämeenlinnassa ja Cleantechmessuilla Lahdessa. Lisäksi osallistuttiin Teknologiakeskus Kaikki esimiehet osallistuivat mittavaan esimiesvalmennukseen. Lisäksi vuoden alussa käynnistettiin esimiesaamut, joihin kokoonnuttiin kuukausittain. Toimintavuoden aikana linjattiin useita henkilöstöhallinnon käytäntöjä ja laadittiin esimiehille työkaluja henkilöstötyönsä tueksi. Henkilöstön hyvinvointia kartoitettiin sisäisellä kyselyllä loppuvuonna. Lisäksi yhteistyön tiivistäminen työterveyshuollon kanssa aloitettiin. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 57 työntekijää, joista vakituisia oli 51 ja määräaikaisia kuusi. Heistä naisia oli 28 ja miehiä 29. Henkilöstön keski-ikä oli 42,9 vuotta. Vuoden aikana yhtiöstä lähti kahdeksan henkilöä ja uusia palkattiin 12.

13 24 Vuosi- ja ympäristökatsaus NUMEROT TODISTAVAT TOIMINNASTA Tuloslaskelma Liikevaihto , ,01 LIIKEVAIHTO , ,01 Liiketoiminnan muut tuotot 629, ,95 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,39 Varastojen muutos , ,80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat YHTEENSÄ , ,19 Ulkopuoliset palvelut , ,18 Materiaalit ja palvelut YHTEENSÄ , ,37 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,39 Muut henkilösivukulut , ,25 Henkilösivukulut YHTEENSÄ , ,64 Henkilöstökulut YHTEENSÄ , ,76 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,31 Poistot ja arvonalentumiset YHTEENSÄ , ,31 Liiketoiminnan muut kulut , ,94 LIIKEVOITTO (TAPPIO) , ,58 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta , ,41 Muut korko-ja rahoitustuotot YHTEENSÄ , ,41 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,56 Korkokulut ja muut rahoituskulut YHTEENSÄ , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut YHTEENSÄ , ,15 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,43 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,43 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,12 Tilinpäätössiirrot YHTEENSÄ , ,12 Tuloverot , ,59 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 557, ,96

14 26 Vuosi- ja ympäristökatsaus Tase Rahoituslaskelma (luvut tuhatta euroa) VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,16 I Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ , ,16 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,04 Rakennukset ja rakennelmat , ,86 Koneet ja kalusto , ,70 Muut aineelliset hyödykkeet , ,69 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,46 II Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ , ,71 III Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 7 568, ,46 III Sijoitukset YHTEENSÄ 7 568, ,46 A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,33 B VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,50 I Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ , ,50 II Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,30 Muut saamiset 48,50 69,18 Siirtosaamiset , ,78 Lyhytaikaiset YHTEENSÄ , ,26 II Saamiset YHTEENSÄ , ,26 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,05 B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,81 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,14 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Osake-. osuus- ja muu vastaava pääoma , ,00 II Ylikurssirahasto , ,12 V Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,81 VI Tilikauden voitto (tappio) , ,96 3 A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,89 Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut 0-11 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Korkotuotot ja muut rahoitustuotot Osinkotuotot Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot 1 59 Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot - - Osakepääoman ja ylikurssirahaston lisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa B TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,45 B TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,45 C PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,88 C PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ , ,88 D VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,94 Pitkäaikainen vieras pääoma YHTEENSÄ , ,94 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksille , ,32 Ostovelat , ,91 Muut velat , ,24 Siirtovelat , ,51 Lyhytaikainen vieras pääoma YHTEENSÄ , ,98 D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,92 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,14

15 28 Vuosi- ja ympäristökatsaus Käsitteitä ja lyhenteitä Biohajoava jäte: Jäte, joka varsin nopeasti hajoaa biologisesti, aerobisesti tai anaerobisesti. Biohajoava jäte voi sisältää keittiö- ja puutarhabiojätteen lisäksi kuitupohjaista jätettä, kuten puuta, paperia ja kartonkia sekä lietettä tai lantaa. Biojäte: Muodostuu elintarvike-, ruoka- ja puutarhajätteestä. Hajoaa biologisesti aerobisesti tai anaerobisesti. Energiahyödyntäminen: Jätteenpoltto, jossa jätteen energiasisältö muunnetaan lämmöksi ja/tai sähköksi. yhdyskuntajätteen kuljetus on alueellisesti kilpailutettu ja keräysreittien logistiikka näin suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi, kustannukset ja ympäristövaikutukset minimoiden. Loppusijoitus: Loppusijoitus on toiminto, jossa hylättävät jätelajit pysyvästi sijoitetaan kaatopaikkaan. Loppusijoitukseen ohjautuvat sellaiset jätelajit, joilla ei ole aineena tai energiana hyödyntämismahdollisuuksia tai joiden turvallinen käsittely edellyttää välitöntä peittämistä. Vaarallinen jäte: Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa syttyvä, syövyttävä tai myrkyllinen. Hyödyntäminen: Hyödyntämisen tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia. Hyötyjätepiste: Hyötyjätepiste on keräyspaikka, jossa kerätään hyödynnettäviä jätelajeja. Järjestetty jätteenkuljetus: Lain mukaan kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteen jätteenkuljetus joko kunnan omana toimintana tai yksityisiä yrityksiä kilpailuttamalla tai sopimusperusteisena (Jätelaki 10 ). Jätehuolto: Jätelain mukainen toiminta, joka sisältää jätteen keräyksen, kuljetuksen, hyödyntämisen ja loppusijoituksen sekä käsittelypaikan tarkkailun ja jälkihoidon. Sekajäte: Sekajäte on sekalaista jätettä, jonka seassa ei saa olla kierrätykseen soveltuvaa lasia, metallia, paperia eikä vaarallisia jätteitä. SER: Sähkö- ja elektroniikkaromulla tarkoitetaan käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ja niiden komponentteja ja osia. Kotitalouksista muodostuvan sähkö- ja elektroniikkaromun jätehuolto kuuluu tuottajavastuulle. Sopimusperusteinen jätteenkuljetus: Jätelain poikkeussäädös. Kunnan erikseen päätettävä. Kukin kiinteistö tekee erikseen jätteenkuljetussopimuksen kuljetusyrityksen kanssa. Ei käytetä yleisesti yhdyskuntajätehuollossa Euroopassa. Jätteenpoltto: Poltto on jätteen termistä prosessointia hapellisissa olosuhteissa. Jätteenpoltossa jätteen energia hyödynnetään lämpönä ja/tai sähkönä. Syntypaikkalajittelu: Kiinteistöllä tapahtuva yhdyskuntajätteiden lajittelu erilaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn meneviin jätejakeisiin. Jätteen synnyn ehkäisy: Toimintaa, jonka tarkoituksena on vähentää jätteeksi päätyvien tuotteiden määrää ja haitallisuutta jo ennen kuin jäte on syntynyt. Kierrätys: Toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen jäte materiaalina uudelleen käytettäväksi. Kompostointi: Kiinteän biohajoavan materiaalin aerobista hajottamista mikrobien avulla hallituissa olosuhteissa. Kuivajäte: Jäljelle jäävä jäte, kun yhdyskuntien sekajätteestä on syntypaikoilla lajiteltu erilleen biojäte ja muut hyötyjätteet. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kilpailutettu jätteenkuljetus: Järjestetty jätteenkuljetus (Jätelaki 10 ), jossa Tuottajavastuu: Tuottajavastuulla tarkoitetaan erikseen päätettyjen tuotteiden osalta kaupan ja teollisuuden velvollisuutta huolehtia niissä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Suomessa tuottajavastuu koskee pakkauksia, paperia, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, renkaita ja ajoneuvoja. Yhdyskuntajäte: Yhdyskuntajäte on asumisessa syntyvä jäte (kotitalousjäte) sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden sekä palvelutoiminnan jäte. Lähde: JLY Jätelaitosyhdistys ry, Kiertokapula Oy:n verkkopalvelu

16 30 Vuosi- ja ympäristökatsaus Ympäristökatsaus 2011

17 32 Vuosi- ja ympäristökatsaus Ympäristöpolitiikka Kiertokapula Oy on 12 kunnan, Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Järvenpään, Keravan, Lopen, Mäntsälän, Riihimäen, Tuusulan ja Valkeakosken omistama jätehuoltoyhtiö. Tarjoamme palvelujamme ensisijaisesti osakkeenomistajillemme. Elinkeinoelämän jätteiden ja saastuneiden maiden käsittelyssä, hyötykäytössä ja loppusijoituksessa yhtiö on kilpailukykyinen ja vastuullinen toimija. Tehtävänämme on järjestää yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittely alueellamme. Yhdyskuntajäte hyödynnetään energiana. Biojäte käytetään raaka-aineena prosesseissa, jotka tuottavat bioetanolia ja biopolttoainetta. Lisäksi teemme sopimuksia järjestetyn jätehuollon hoitamisesta kuntien alueilla ja kierrätysyhteistyöstä tuottajayhteisöjen kanssa. Huolehdimme myös osaltamme hyötyjätteiden ja ongelmajätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja hyödyntämisestä. Jätteiden energiahyödyntämisessä olemme jätehuoltoalan edelläkävijä. Annamme kaikkiin toimintoihimme liittyvää ja jätelakiin perustuvaa neuvontaa. Viestimme aktiivisesti ja säännöllisesti ympäristö- ja turvallisuusasioista eri kohderyhmille. Periaatteenamme on kestävä kehitys, jonka mukaan hoidamme tehtävämme vastuullisesti, ympäristöystävällisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Tähän periaatteeseen ohjaamme myös asiakkaitamme, urakoitsijoitamme ja muita yhteistyökumppaneitamme. Tarkkailemme jatkuvasti toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä noudatamme ympäristölainsäädännön ja viranomaisten määräyksiä. Sitoudumme vähentämään ympäristöhaittoja toiminta- ja ympäristöjärjestelmämme mukaisesti. Toimintojen kehittämisessä ja investointien suunnittelussa pidämme tärkeimpinä asioina vesien, ilman ja maaperän suojelua sekä turvallisuutta ja työterveyttä. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme. Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamista jatkuvasti. Kannustava ja innostava työympäristö luo edellytykset henkilöstöllemme toteuttaa ja kehittää toiminta- ja ympäristöpolitiikan mukaista toimintaamme. Sitoudumme toimintamme ja asiakaspalvelumme jatkuvaan kehittämiseen. Hämeenlinnassa Kari Mäkinen toimitusjohtaja

18 34 Vuosi- ja ympäristökatsaus Ympäristöjärjestelmä Ympäristöohjelma ISO ympäristöohjelma Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio ottaa ympäristöasiat järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä säästämään kustannuksia. Kiertokapula Oy:n ympäristöjärjestelmä on rakennettu vastaamaan kansainvälisen ISO ympäristöjärjestelmästandardin vaatimuksia. ISO on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jonka avulla hallitaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja minimoidaan toiminnan aiheuttamat ympäristöriskit. Bureau Veritas on myöntänyt sertifikaatin Kiertokapula Oy:n ympäristöjärjestelmälle Kapulan toimipaikan osalta ensimmäisen kerran1998 ja viimeksi vuonna Kiertokapulan ympäristöjärjestelmää on kehitetty toimintajärjestelmän suuntaan, jolloin järjestelmässä huomioidaan laajemmin myös turvallisuuteen ja laatuun liittyviä elementtejä. Kiertokapula on tunnistanut toimintansa ympäristövaikutukset, kuten vaikutukset ihmisiin, maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon sekä energian ja luonnonvarojen kulutukseen. Yhtiö on asettanut päämäärät haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja positiivisten lisäämiseksi. Jätteidenkäsittelyalueiden eri toiminnoille on tehty omat työ- ja toimintaohjeet, jotta voidaan varmistua yhtenäisistä käsittely- ja toimintatavoista. Toiminnan ympäristö- ja turvallisuusriskit on kartoitettu ja poikkeuksellisia tilanteita varten on laadittu pelastussuunnitelmat Puolmatkan, Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueille. Entä Lumikorpi? Suunnitelmia päivitetään tarvittaessa. Ympäristöohjelma on laadittu Kiertokapulan ympäristöjärjestelmässä asetettujen ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöohjelmaan kirjattuja päämääriä ja tavoitteita asetettaessa on huomioitu mm. yrityksen merkittävät ympäristönäkökohdat. Ohjelmassa on määritelty vastuuhenkilöt sekä keinot, joilla asetetut päämäärät saavutetaan. Ympäristöohjelman päämäärät ja tavoitteet ovat: jätteiden määrän vähentäminen ja jätteiden hyötykäytön lisääminen kaatopaikan päästöjen hallinta vaarallisten jätteiden vastaanotto ja varastointi jätteiden loppusijoitus ja jätteenkäsittelyn poikkeustilanteet jätteenkäsittelyn maisemalliset vaikutukset. Kiertokapula Oy on aktiivisesti mukana erilaisissa projekteissa, joilla edistetään ympäristön rakentumista, jätteensynnyn ehkäisyä ja jätteiden hyötykäyttöä. Ympäristöjärjestelmän standardinmukaisuus ja toimivuus tarkastetaan vuosittain ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla. Bureau Veritas toimii Kiertokapula Oy:n ulkoisena auditoijana. Sisäisen auditoinnin suorittaa yhtiön henkilökunnasta koottu auditointiryhmä. Bureau Veritas auditoi Kapulan, Karanojan, Puolmatkan ja Innoparkin toimipisteet kesäkuussa 2011.

19 36 Vuosi- ja ympäristökatsaus Ympäristövaikutukset Jätelainsäädännön muutosten avulla kaatopaikkojen rakentamisen, hoidon ja valvonnan vaatimuksia tiukennetaan jatkuvasti. Keskeisenä tavoitteena on, ettei kaatopaikoista aiheudu pitkänkään ajan kuluessa vaaraa eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätevedet Kapulassa syntyvät jätevedet käsitellään Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2011 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli m 3 (n. 86 m 3 /d). Karanojalla syntyvät jätevedet käsitellään Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2011 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli m 3 (n. 124 m 3 /d). Jätetäytön sisäinen vesi Vuoden aikana jätetäytön sisäisestä vedestä otettiin Kapulassa ja Karanojalla kaksi näytettä. Analyysitulokset on esitetty taulukossa 8. Kaikki jätetäytön sisäisen veden näytteet otettiin kaatopaikkakaasun keräyskaivoista. Pinta- ja pohjavedet Vuonna 2011 pintavesinäytteitä otettiin Kapulassa ja Karanojalla jokaisesta näytteenottopisteestä neljä kertaa, taulukossa 6 on ilmoitettu analyysitulosten keskiarvot. Kapulassa pintavesinäytteet otetaan ennen kaatopaikkaa, kaatopaikan kohdalta ja kaatopaikan jälkeen. Karanojalla pintavesinäytteet otetaan kaatopaikan ohi virtaavasta Karanojasta ennen ja jälkeen kaatopaikan sekä kohdasta, jossa Karanoja laskee Lähdelampeen. Viemäriin johdettavien vesien epäpuhtauksien vuosikeskiarvot ja maksimiarvot alittivat selvästi liittymissopimuksessa asetetut raja-arvot lukuun ottamatta ammoniumtyppipitoisuutta. Taulukossa 5 on viemäriin johdetun jäteveden epäpuhtauksien minimi-, maksimi- ja keskiarvot vuonna 2011 verrattuina liittymissopimuksessa sallittuihin pitoisuuksiin. Kaatopaikalta viemäröitäville jätevesille tyypillisten parametrien vuosikeskiarvojen kehitys vuosina on esitetty kaavioissa Kapulassa on 23 ja Karanojalla neljä pohjavedentarkkailukaivoa. Jätteidenkäsittelyalueilla otettiin pohjavesinäytteitä kaksi kertaa jokaisesta tarkkailukaivosta vuonna Pohjavesianalyysien tulokset on esitetty taulukossa 7. Kapulan jätteidenkäsittelyalueella ja sen ympäristössä havaittiin kaatopaikkavaikutusta pohjavesiputkien vesinäytteissä vuonna 2007 rutiiniluonteisen näytteenoton yhteydessä. Havainnon jälkeen alueella ryhdyttiin tekemään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia kaatopaikkavaikutuksen selvittämiseksi.

20 38 Vuosi- ja ympäristökatsaus Kapulan jätteidenkäsittelyalueen itäpuolisessa pohjavedessä havaitun kaatopaikkavaikutuksen rajoittamistoimenpiteeksi jätteidenkäsittelyalueelle rakennettiin pohjaveden suojapumppauskaivo, joka valmistui marraskuussa Suojapumppauksen tavoitteena on muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita ja estää haitta-aineiden leviäminen pohjavedessä. Lisäksi parhaillaan käynnissä oleva loppusijoitusalueen pinta- ja reunarakenteiden rakentaminen estää haitta-aineiden kulkeutumisen veden mukana pois kaatopaikalta. Toimenpiteiden johdosta Kapulan pohjaveden laatu tulee paranemaan lähitulevaisuudessa. Puolmatkan ympäristötarkkailu Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueella ympäristövaikutusten tarkkailu tehdään yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa osallistumalla Puolmatkan kaatopaikan ja maankaatopaikan tarkkailuohjelmaan. Jätteidenkäsittelyalueen toiminnan vaikutuksia alueen pinta- ja pohjavedenlaatuun seurataan yhdestä pintavesipisteestä (P8) ja kahdesta pohjavesipisteestä (HP2 ja HP9). Puolmatkan vesianalyysien tulokset on esitetty taulukoissa 9 ja 10. erilaisia rikki- ja halogeeniyhdisteitä ja hiilivetyjä. Kaatopaikkakaasun epämiellyttävän pistävä haju johtuu pääosin rikkiyhdisteistä. Edellä mainituista syistä kaatopaikkakaasu on kerättävä talteen ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä. Jos kerättyä kaasua ei voida hyödyntää, on se käsiteltävä ympäristön kannalta haitattomampaan muotoon polttamalla. Kaatopaikkakaasun talteenotto aloitettiin Kapulan jätteidenkäsittelyalueella jo vuonna Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle sijaitsevaan jätetäyttöön porattiin syksyllä 2011 viisi uutta kaatopaikkakaasun pystykeräyskaivoa, minkä seurauksena Kapulassa on nyt käytettävissä yhteensä 20 kaasunkeräysyksikköä. Kaasunkeräys perustuu kaasunkeräysjärjestelmällä luotavaan jätetäytön alipaineistamiseen. Kaasu kulkeutuu kaivoja ja putkistoja pitkin kaasupumppaamolle. Pumppaamolta kaasu johdetaan Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle, joka hyödyntää kaasun kaukolämpöverkon paluuveden lämmityksessä. Vuonna 2011 Kapulassa saatiin talteen kaatopaikkakaasua noin 1,96 milj. Nm 3, metaanipitoisuuden ollessa keskimäärin 50 %. Kaatopaikkakaasu Kaatopaikkakaasua muodostuu, kun jätteen sisältämä orgaaninen aines hajoaa jätetäytön hapettomissa olosuhteissa mätänemällä. Yhdyskuntajätetonnin hajotessa kaatopaikkakaasua muodostuu noin m³. Kaatopaikkakaasun pääkomponentit ovat metaani ja hiilidioksidi. Metaani on noin 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Metaani on herkästi syttyvä kaasu, ja se voi hallitsemattomasti purkautuessaan aiheuttaa jätetäytössä palo- ja räjähdysvaaran. Metaanin ja hiilidioksidin lisäksi kaatopaikkakaasu sisältää mm. vesihöyryä, vähän typpeä ja happea sekä pieniä pitoisuuksia Karanojan vanhassa jätetäytössä oli alkuvuoden aikana käytössä yhteensä 17 kaasunkeräyskaivoa, joista 10 oli pystykaivoja ja loput vaakakeräyskaivoja. Jätetäyttöön porattiin viisi uutta kaasukaivoa syksyllä Samassa yhteydessä vanhoja toimimattomia kaivoja korvattiin uusilla, minkä seurauksena käyttöön jäi 12 pystykaivoa ja seitsemän vaakakeräyskaivoa. Vuonna 2011 saatiin talteen noin 1,11 milj. Nm³ kaatopaikkakaasua, metaanipitoisuuden ollessa keskimäärin 48 %. Kaikki talteen saatu kaasu johdettiin Karanojalla sijaitsevalle St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitokselle hyötykäyttöön. Kaikkia kaasunkeräyslinjoja tarkkaillaan ja säädetään säännöllisesti parhaan kaasuntuoton saavuttamiseksi.

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntatekniikan päivät Joensuu 4.6.2010. Jätteestä huippuliiketoimintaa miten?

Kuntatekniikan päivät Joensuu 4.6.2010. Jätteestä huippuliiketoimintaa miten? Kuntatekniikan päivät Joensuu 4.6.2010 Jätteestä huippuliiketoimintaa miten? Kari Mäkinen toimitusjohtaja Kiertokapula Oy Esityksen laatija 7/4/09 Esityksen laatija 7/4/09 Esityksen laatija 7/4/09 Hyvä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot