Vuosi- ja ympäristökatsaus Vuosi- ja ympäristökatsaus KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, HYVINKÄÄ Puh.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh."

Transkriptio

1 Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011 KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, HYVINKÄÄ Puh KARANOJAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Karanojantie 145, HÄMEENLINNA Puh LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Meijerikuja, VALKEAKOSKI Puh PUOLMATKAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Hyötykuja 3, JÄRVENPÄÄ Puh Kiertokapula Oy Vankanlähde Hämeenlinna Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011

2 Vuosikatsaus 2011 Sisältö Vuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan tervehdys Organisaatio vuonna Hallitus, hallintoneuvosto, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely Jätteiden vastaanotto alueilla Neuvonta Viestintä Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Käytetyt käsitteet ja lyhenteet Ympäristökatsaus 2011 Ympäristöpolitiikka Ympäristöjärjestelmä ISO ympäristöohjelma Ympäristöohjelma Ympäristövaikutukset Muut ympäristövaikutukset Käytetyt käsitteet ja termit Kiertokapula Oy:n osakaskunnat

3 4 Vuosi- ja ympäristökatsaus Toimitusjohtajan tervehdys Toimitusjohtaja Kari Mäkinen Vuosi 2011 oli Kiertokapula Oy:lle kasvun ja kehittämisen vuosi. Yhtiön liikevaihto oli 21,3 miljoonaa euroa ja kasvua n. 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui jätemäärien kasvusta, koska jätteiden vastaanottomaksuja ei korotettu vuonna Päinvastoin biojätteen käsittelymaksua laskettiin. Jätejakeita vastaanotettiin yhteensä tonnia, jossa on kasvua 21 % edellisvuoteen verrattuna. Yhdyskuntajäte on hyödynnetty energiana jo vuodesta 2007 alkaen Ekokem Oy Ab:n jätevoimalassa Riihimäellä. Vuoden 2011 loppuun mennessä toimitettiin kaikki Kiertokapulan alueelta kerätty biojäte St1Biofuels Oy:n Karanojan laitokselle, jossa biojätteestä valmistetaan etanolia. St1Biofuels Oy täydentää edelleen Karanojan laitoskonseptia. Etanolitehtaan yhteyteen rakennetaan vuoden 2012 aikana biokaasulaitos, jossa laitoksen loppujäännös mädätetään ja lopputuotteena saatava biokaasu hyödynnetään kaukolämpönä ja sähkönä. Kiertokapula ja Hausjärven kunta sopivat vuonna 2011 että kunnan jätehuollon järjestämistehtävä siirtyy kesäkuusta 2012 alkaen Kiertokapula Oy hoidettavaksi. Hausjärvi on viides yhtiön osakaskunnista, joissa Kiertokapula hoitaa tämän järjestämistehtävän. Muut kunnat ovat Valkeakoski, Riihimäki, Hyvinkää ja Mäntsälä. Kiertokapulan hallitus hyväksyi yhtiön uuden strategian vuosille Yhtiön päämääränä on tarjota kuntalaisille, yrityksille ja kaikille asiakkaille laadukasta, ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä palvelua. Yhtiö haluaa edelleen olla edelläkävijä kestävän kehityksen mukaisessa jätteiden hyötykäytössä. Kiertokapulan jätteenkäsittelyalueet Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella ovat strategian toteuttamisessa tärkeässä roolissa. Alueiden kehittämiseksi käynnistettiin vuonna 2011 ohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa alueiden toimivuutta, lisätä niiden palvelutarjontaa, varmistaa alueiden riittävyys ja asianmukaiset ympäristöluvat sekä parantaa alueiden jätevesien ja kaasun keräys- ja esikäsittelyjärjestelmiä. Vuoden 2011 investoinnit kohdistuivat suurelta osin Hämeenlinnan vanhan kaatopaikan sulkemisrakenteiden tekemiseen, Karanojan loppusijoitusalueen laajentamiseen, Järvenpään Puolmatkan käsittelyalueen jätteen vastaanotto- ja käsittelykentän laajentamiseen ja Valkeakosken Lumikorpeen ensimmäisen ympäristöluvan mukaisen kenttäalueen rakentamiseen. Kaatopaikkakaasun saantoa tehostettiin laajentamalla Hyvinkään ja Hämeenlinnan kaasunkeräysjärjestelmiä. Eduskunta hyväksyi vuonna 2011 uuden jätelain, joka tulee voimaan Lain vaikutukset käytännön jätehuoltotyöhön eivät ole kovinkaan merkittäviä. Suurimmat muutokset koskevat pakkausjätettä, johon tulee siirtymäkauden jälkeen täysi tuottajavastuu. Sen vaikutus Kiertokapulan toimintaan on edelleen selvityksen alla. Toinen merkittävä muutos koskee kuntien jätehuoltoviranomaisen tehtävien uudelleen järjestelyä. Kunnilla, jotka yhdessä omistavat alueellisen jäteyhtiön, tulee olla yhteinen jätelautakunta, joka jatkossa hoitaa lailla jätehuoltoviranomaiselle säädetyt tehtävät. Kiertokapulan osakaskunnat aloittivat syksyllä 2011 uuden lautakunnan valmistelutyön. Hallintomalliksi valittiin isäntäkuntamalli ja isäntäkunnaksi Hämeenlinna. Lautakunnan perustamissopimus ja johtosääntö tulee kevään aikana osakaskuntien päätettäväksi. Henkilöstöhallinnon kehittämistyötä on jatkettu määrätietoisesti. Henkilöstön koulutuksen, rekrytoinnin, työhyvinvoinnin ja henkilöstöhallinnon kehittämisen johtoon nimettiin oma vastuuhenkilö. Vuonna 2010 toteutetun henkilöstökyselyn perusteella kehittämiskohteiksi valittiin esimiestyö ja johtaminen. Vuoden 2011 aikana vietiin loppuun em. toimintoihin liittyvät pitkäkestoiset esimiesten ja johtoryhmän koulutukset. Uusi henkilöstökysely on toteutettu vuoden 2012 keväällä. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeisellä sijalla yhtiön arvomaailmassa ja strategiassa. Kiitän lämpimästi Kiertokapulan henkilökuntaa hyvin tehdystä tuloksekkaasta työstä sekä hallitusta ja yhteistyökumppaneita rakentavasta yhteistyöstä vuonna Kari Mäkinen toimitusjohtaja

4 6 Vuosi- ja ympäristökatsaus Hallitus, hallintoneuvosto, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat 2011 Organisaatio vuonna 2011 Omistajat Hämeenlinna, Hausjärvi, Hattula, Hyvinkää, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Hallitus Talous- ja toimistopalveluyksikkö Hallintoyksikkö Suunnittelu Kehittäminen Yritysjätepalvelut Viestintä HR Käsittely- ja logistiikkayksikkö Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka vastaa toimialueensa yhdyskuntajätteiden käsittelystä Kanta- Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Lisäksi tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita ratkaisuja yritysjätteiden käsittelyyn. Huolehdimme asiantuntevasti ja ympäristöystävällisesti jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Asiakaspalvelu- ja neuvontayksikkö Laitosyksikkö Hallitus Risto Pirinen, Hyvinkää Jorma Hassinen, varapuheenjohtaja, Hämeenlinna Eero Nurmi, Kerava Martti Miekkavaara, Tuusula Jaana Viemerö, Järvenpää Raimo Riihimaa, puheenjohtaja, Riihimäki Matti Valkama, Valkeakoski Hallituksen varajäsenet: Timo Wartiovaara, Hyvinkää Tapio Vekka, Hämeenlinna Johanna Kinnari, Kerava Paula Irva, Tuusula Kaija Tuuri, Järvenpää Esa Mäkinen, Riihimäki ( asti) Jukka Mäkelä, Valkeakoski Hallintoneuvosto Seppo Aalto, Hyvinkää Riitta Ahola, Kerava Risto Anttila, Hattula Risto Arovuori, Hausjärvi Minna Fagerström, Mäntsälä Matti Hämäläinen, Hattula Hannu Jokinen, Valkeakoski Kalevi Ilmarinen, Janakkala Jari Kattainen, Hämeenlinna Laura Kekäläinen, Hyvinkää Hannu Kiviranta, Kerava Harri Korhonen, Loppi Jyrki Kosonen, puheenjohtaja, Mäntsälä Tuula Lahdenperä, Tuusula Jarmo Levänen, Riihimäki Tapio Mäkelä, Riihimäki Markku Pyy, Järvenpää Laura Rantala, Järvenpää Sari Rautio, Hämeenlinna Esa Silvennoinen, varapuheenjohtaja, Janakkala Esko Valonen, Tuusula Hallitus Risto Pirinen, Hyvinkää Jorma Hassinen, puheenjohtaja, Hämeenlinna Eero Nurmi, Kerava Martti Miekkavaara, Tuusula Kaija Tuuri, varapuheenjohtaja, Järvenpää Raimo Riihimaa, Riihimäki Matti Valkama, Valkeakoski Hallituksen varajäsenet: Timo Wartiovaara, Hyvinkää Tapio Vekka, Hämeenlinna Johanna Kinnari, Kerava Pirjo Eloranta, Tuusula Jaana Viemerö, Järvenpää Pertti Mäkelä, Riihimäki Jukka Mäkelä, Valkeakoski Hallintoneuvosto Risto Anttila, Hattula Matti Hämäläinen, Hattula Kari Masalin, Hausjärvi Seppo Aalto, Hyvinkää Laura Kekäläinen, Hyvinkää Jari Kattainen, Hämeenlinna Sari Rautio, Hämeenlinna Kalevi Ilmarinen, Janakkala Esa Silvennoinen, puheenjohtaja, Janakkala Markku Pyy, Järvenpää Laura Rantala, Järvenpää Riitta Ahola, Kerava Hannu Kiviranta, Kerava Harri Korhonen, Loppi Minna Fagerström, Mäntsälä Jyrki Kosonen, varapuheenjohtaja, Mäntsälä Jarmo Levänen, Riihimäki Tapio Mäkelä, Riihimäki Tuula Lahdenperä, Tuusula Veikko Seuna, Tuusula Markku Alanko, Valkeakoski Hannu Jokinen, Valkeakoski Toimitusjohtaja Kari Mäkinen Toimitusjohtaja Kari Mäkinen Tilintarkastajat KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, HTM Arto Kivistö, HTM Pentti Komonen

5 8 Vuosi- ja ympäristökatsaus ENEMMÄN HYÖTYÄ JÄTTEISTÄ Jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely Jätevoimalasta kaukolämpöä ja sähköä Kiertokapula on toimittanut asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaan jo syksystä 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tekee jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle. Jätteistä hyötykäyttöön 84 % Kiertokapula toimittaa yhteistyökumppaneilleen useita eri jätejakeita, jotka hyödynnetään materiaalina tai energiana. Lisäksi Kiertokapula hyödyntää omassa toiminnassaan materiaalina joitakin jätejakeita. Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan toimialueen keskiosan kunnista (Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Mäntsälä ja Loppi) pääosin suoraan jätevoimalaan. Toimialueen etelä- ja pohjoisosan kunnista yhdyskuntajäte vastaanotetaan Karanojan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueiden siirtokuormaus- ja lajitteluasemilla, joista jäte toimitetaan Ekokemille. Lisäksi Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan asemille vastaanotetaan kaupan ja teollisuuden yhdyskuntajätettä sekä rakennusjätettä. Jätteistä erotellaan poltettavaksi kelpaava materiaali sekä metalli. Metalli toimitetaan materiaalihyötykäyttöön ja suurin osa poltettavaksi kelpaavasta jätteestä toimitetaan Ekokemille. Pieniä määriä polttokelpoista jätettä toimitetaan myös muihin polttolaitoksiin. Vuonna 2011 suoraan Ekokemin jätevoimalaan toimitettiin yhdyskuntajätettä yhteensä tonnia. Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta Ekokemille toimitettiin polttokelpoista yhdyskuntaja rakennusjätettä yhteensä tonnia (kaavio 2). Vuonna 2011 jätteiden hyötykäyttöaste oli jälleen korkea. Asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan kaupan ja teollisuuden jätteen sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyneen jätteen hyötykäyttöaste oli 84 % (kaavio1). Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin mm. metallia, lasia ja betonia. Energiahyötykäyttöön toimitettiin polttokelpoinen yhdyskunta- ja rakennusjäte sekä puuperäinen jäte. Biojäte osittain kompostoitiin, osittain siitä valmistettiin bioetanolia. Jäte, jota ei pystytty hyödyntämään energiana tai materiaalina, loppusijoitettiin. Kiertokapula järjestää Valkeakosken, Mäntsälän, Hyvinkään ja Riihimäen jätteenkuljetuksen Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteen kuljetus joko kunnan järjestämänä tai sopimusperusteisena. Kiertokapula on viime vuosina osallistunut yhä enemmän jätteenkuljetusten järjestämiseen toimialueellaan tekemällä yhteistyösopimuksia osakaskuntiensa kanssa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen hoitamisesta.

6 10 Vuosi- ja ympäristökatsaus Kaavio 1 Kiertokapula Oy:n toimesta keräämät jätteet Kiertokapula Oy:n alueella 2011: Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte Kaatopaikalle 16 % Energiahyötykäyttöön 53 % Kaavio 2 Ekokem Oy Ab:n jätteenpolttolaitokselle toimitetut jätteet vuonna 2011 Polttokelpoinen jäte Kapulasta ja Puolmatkasta tonnia Hyötykäyttöaste 84 % Yhteensä tonnia Materiaalihyötykäyttöön 27 % Kompostointiin 2 % Bioetanolin valmistukseen 3 % Yhdyskuntajäte (suoraan Ekokemille) tonnia Yhteistyösopimuksen tehnyt osakaskunta vastaa edelleen jätehuollon viranomaistehtävien hoidosta. Kiertokapula hoitaa jätteenkuljetusten järjestämiseen liittyviä muita toimintoja, kuten kilpailutusta, laskutusta, asiakaspalvelua ja tiedottamista. Vuoden 2011 aikana Kiertokapula hoiti Hyvinkään, Mäntsälän, Riihimäen ja Valkeakosken jätteenkuljetuksen. Lisäksi vuonna 2011 tehtiin yhteistyösopimus Hausjärven kunnan kanssa ja jätehuollon järjestämistehtävät siirtyvät Kiertokapulalle vuoden 2012 aikana. Jätekuljetusten kilpailutukset Kiertokapula hoitaa julkisia hankintoja koskevien säännösten ja menettelytapojen mukaisesti ja solmii nimissään urakkasopimukset kunnan hyväksymien kuljetusurakoitsijoiden kanssa. Kiertokapula vastaa urakkasopimuksien toteutumisesta ja raportoi kunnalle urakkatilanteista. Jätetyhjennysten toimivuutta ja seurattavuutta kehitetään jatkuvasti. Käytössä on TCSajonhallintaohjelmisto, jonka avulla pystytään toteuttamaan reittisuunnittelu, ajoseuranta ja ajo-opastus sekä siirtämään laskutusaineisto sähköisesti. Kiertokapula valmistelee vuosittain jätemaksutaksan kunnan hyväksyttäväksi. Jätemaksutaksan vahvistuttua Kiertokapula tiedottaa asiakkaita uusista taksoista. Kiertokapula myös hoitaa jätteenkuljetuksiin liittyvän asiakaslaskutuksen kunnan hyväksymän taksan mukaisesti sekä reskontran. Urakan tilastointi ja raportointi kuuluvat myös yhteistyösopimukseen. Kiertokapula toimittaa kunnalle säännöllisesti tiedot esimerkiksi jäteastioiden tyhjennysmääristä ja kerätyistä jätemääristä. Kiertokapulan asiakaspalvelu hoitaa mm. seuraavia tehtäviä: - kunnallisen jätehuollon tyhjennyksistä sopiminen - liittymiset, lopetukset ja jätehuollon keskeytykset - päivittäisten ajoreittien siirrot kuljetusyhtiöille - kuljettajilta tulleiden palautteiden jatkokäsittely - tiedotus isännöitsijöille ja yksityisasiakkaille - laskutustietojen tarkistus ja siirrot laskutukseen - hyötyjätepisteiden tyhjennysten seuranta, rytmitys ja reklamaatioiden vastaanotto - lisäksi otetaan vastaan astiatilauksia ja tehdään astiavuokrasopimuksia. Yhteydenpito kuljettajiin tapahtuu pääosin TCS-ajonhallintaohjelmistolla ja asiakastietoja ylläpidetään JHL-ohjelmistolla. Isännöitsijöille lähetetään yleinen tiedote kolme kertaa vuodessa, ja akuuteissa asioissa ollaan päivittäin yhteydessä heidän kanssaan. Isännöitsijät pidetään ajan tasalla kaikista tapahtuvista muutoksista ja uusista materiaaleista, esim. tarroista. Vuoden ensimmäisen laskutuksen yhteydessä kaikille asiakkaille lähetetään tiedote taksoista ja mahdollisista muista ajankohtaisista asioista, kuten joulukuusten keräyskäytännöistä. Vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu Vaarallisia jätteitä eli ongelmajätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotettiin Kiertokapulan neljällä jätteidenkäsittelyalueella sekä lisäksi myös neljällä kiinteällä keräyspisteellä. Nämä kuntien hallinnoimat keräyspisteet sijaitsevat Mäntsälässä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotettiin yhteensä tonnia (taulukko 2). Vaarallisia jätteitä kerättiin näiden kahdeksan kiinteän keräyspisteen lisäksi viikoittain kiertävillä keräysautoilla sekä kerran vuodessa ajettavilla laajemmilla keräyskierroksilla, yhteensä 850 tonnia (taulukko 1). Eniten vastaanotettiin maali- ja lakkajätettä, lyijyakkuja sekä voiteluöljyä. Kerätyt vaaralliset jätteet toimitettiin käsiteltäviksi Ekokem Oy Ab:lle. Hyötyjätepisteet helpottavat kotien lajittelua Kiertokapulan alueelta löytyy yhteensä 270 hyötyjätepistettä, joihin asukkaat saavat viedä ilmaiseksi keräyslasia, pienmetallia ja paperia sekä useimpiin myös kartonkia. Jätteet toimitetaan pisteistä edelleen hyödynnettäviksi materiaalina. Pisteiden siisteyttä valvotaan logistisesti ennalta laaditun suunnitelman mukaan, ja tyhjennykset suoritetaan aikataulujen mukaan. Kartonki- ja paperipisteet tyhjentää Paperinkeräys Oy. Hyötyjätepisteiden lasinkeräysastioille kertyi vuonna 2011 tyhjennyksiä yhteensä kpl, ja niistä kerättiin 831 tonnia keräyslasia. Metalliastioita tyhjennettiin kertaa, ja metallia saatiin talteen 567 tonnia. Biojätteen käsittely siirtyi bioetanolilaitokseen Kapulan kompostointilaitos toimi vuonna 2011 varajärjestelmänä biojätteen käsittelyssä. Biojätteet ohjattiin Karanojalla toimivalle St1 Biofuels Oy:n Bionolix -bioetanolilaitokselle kokonaan

7 12 Vuosi- ja ympäristökatsaus Taulukko 1 Kiertokapulan toiminta-alueelta kerätyt vaaralliset jätteet vuonna 2011 Toimipaikka Maali- ja lakkajäte Lyijyakut Voiteluöljy Muut Yhteensä (tonnia) Hyvinkää (Kapula) Hämeenlinna (Karanoja) Järvenpää (Puolmatka) Valkeakoski (Lumikorpi) Mäntsälä Riihimäki Hausjärvi (Oitti) Loppi Kuntakeräykset YHTEENSÄ (tonnia): Taulukko 2 Kiertokapulan vastaanottama tuottajavastuun alainen sähkö- ja elektroniikkaromu vuonna 2011 Toimipaikka Suuret kodinkoneet Kylmälaitteet Kuvaputkilaitteet Pien-SER ICT-laitteet Yhteensä (tonnia) Vuonna 2011 biojätteen vastaanoton ohjeistus muuttui jonkin verran. Bioetanolin valmistukseen käy kotitalouksien erilliskerätty ruokaperäinen biojäte (pilaantuneet elintarvikkeet, vihannekset, hedelmät jne.). Kukkamullat, haravointijätteet yms. toimitetaan jatkossa jätteenkäsittelyalueille aumakompostointia varten. Vuonna 2011 erilliskerättyä biojätettä kerättiin toimintaalueen 12 kunnasta yhteensä tonnia. Kompostointilaitoksella käsiteltiin tonnia ja Bionolix -laitoksella tonnia. Kaaviossa 3 on esitetty Kiertokapulan vastaanottaman biojätteen käsittelyn prosenttiosuudet eri käsittelypaikoissa vuonna Vuonna 2011 kom postista seulottiin tuotteistettua Hyötymultaa noin m 3 ja multaa myytiin noin m³. Hyvinkään Kapulan kompostointikentällä on vielä tuotteistettavaa kompostia jäljellä siten, että Hyötymultaa riittää myyntiin noin kahden vuoden ajan, varastoon jäi myytävää noin m 3. Lisäksi Hyvinkään Kapulan kompostointikentälle vastaanotettiin kasviperäistä jätettä tonnia, josta tukiaineena kompostointilaitoksessa käytettiin 384 tonnia ja loput kompostoitiin aumoissa. Kiertokapula toimitti vuonna 2011 biojätettä Bionolix -laitokselle käsittelyyn tonnia. miksi eri luku kuin ed. kappaleessa? Pilaantuneiden ja puhtaiden maiden vastaanotto ja käsittely Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin v sellaisia lievästi pilaan tuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille, 714 tonnia. Maat käytettiin jätetäytön välipeittoon. Di bentso-p-dioksiineja ja di bentsofuraania (PCDD/ PCDF-yhdisteet) alle ylemmän ohjearvon si sältäviä maa-aineksia otettiin vastaan rajoitetusti. Lisäksi Hyvinkään Kapulan öljyisten maa-ainesten kom postointikentälle vastaanotettiin öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mi ne raa li öljypitoi suus on mg/kg ka, yhteensä tonnia. Alle PIMA (214/2007) ylemmän ohjearvon olevat, lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyö dyn ne tään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyötykäytetään myös jäte täyttöalueen peitto- ja rakenne kerrok sissa, kun maa-ai neksen mineraa liöljypitoi suus on laskenut alle mg/kg. Puhtaita maita jätetäytön esipeittoon ja muotoiluun vastaanotettiin Hämeenlinnan Karanojalle tonnia. Hyvinkää (Kapula) Hämeenlinna (Karanoja) Järvenpää (Puolmatka) Valkeakoski (Lumikorpi) Mäntsälä Riihimäki Hausjärvi (Oitti) Loppi YHTEENSÄ (tonnia): Kaavio 3 Kiertokapulan vuonna 2011 vastaanottamien laitoskäsiteltyjen biojätejakeiden prosenttiosuudet. Muu 2 % Ekokem Oy Ab 8 % Kaavion oikeellisuus tarkistetaan Kompostointilaitos Hyvinkää 30 % St1 Biofuels Oy 60 %

8 14 Vuosi- ja ympäristökatsaus HELPOMPAA ASIOINTIA Jätteiden vastaanotto alueilla Kaatopaikkaus on viety minimiin Kiertokapulalla on neljä jätteidenkäsittelyaluetta: Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella. Näillä alueilla vastaanotetaan ja käsitellään jätteitä, ja koko prosessi hyödyntämiseen tai loppusijoitukseen saakka hoidetaan uusinta osaamista hyväksikäyttäen. Alueilla työskentelee Kiertokapula oma, osaava henkilökunta. Keskeisten sijaintien ansiosta alueille on helppo saapua. Vuonna 2011 alueilla olikin asiakaskäyntiä. Lisäksi toimintavuoden aikana Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueiden siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta kulki Ekokemille polttokelpoista yhdyskuntajätettä tonnia. Karanojan jätteidenkäsittelyalue Karanojan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hämeenlinnassa. Koko alueen pinta-ala on 33 hehtaaria. Alueen toimintoja ovat loppusijoitusalue, siirtokuormaus- ja lajitteluasema, pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue, hyötyjätteiden vastaanottoalueet, vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yrityksien vaarallisille jätteille, vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle sekä romuajoneuvojen vastaanottoalue. Lisäksi Karanojalla on St1 Biofuels Oy:n Bionolix -bioetanolilaitos, jonne kaikki Kiertokapulan toimialueen erilliskerätty biojäte on toimitettu käsiteltäväksi marraskuun 2011 alusta lähtien. Loppusijoitusalueen kokonaispinta-ala on 13,5 hehtaaria, josta käytössä olevan jätetäytön ala on 2,2 hehtaaria. Jätetäytöstä kerätään talteen kaatopaikkakaasua, joka hyödynnetään St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksella. Kaavio 4 Asiakaskäynnit jätteidenkäsittelyalueilla vuonna 2011 Lumikorpi, asiakaskäyntiä Kapula, asiakaskäyntiä Puolmatka, asiakaskäyntiä Karanoja, asiakaskäyntiä Yhteensä asiakaskäyntiä

9 16 Vuosi- ja ympäristökatsaus Kaavio 5 Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut materiaalit vuonna 2011 Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maa-ainekset tonnia Betoni, tiili, asfaltti tonnia Metalli, lasi, kyllästetty puu, paperi, pahvi, renkaat tonnia Risut ja haravointijäte tonnia Puhdas puu ja purkupuu tonnia Sekalainen jäte, suoraan loppusijoitukseen tonnia Yhteensä tonnia Yhdyskuntajäte, lajitteluun tonnia Rakennusjäte, lajitteluun tonnia Biojäte, bioetanolilaitokselle tonnia Biojäte, lajitteluun 308 tonnia Yhdyskunta- tai rakennusjäte, henkilö- tai pakettiautolla tonnia Yhdyskuntajäte, suoraan loppusijoitukseen tonnia Rakennusjäte, suoraan loppusijoitukseen tonnia Erityiskäsiteltävä jäte, suoraan loppusijoitukseen tonnia Vanhan jätetäyttöalueen sulkemistyöt jatkuvat vuoteen 2016 asti. Vuonna 2011 aloitettiin uuden kaatopaikan pohjan rakennustyöt. Uutta pohjaa saatiin valmiiksi 1,1 hehtaaria. Rakennustyöt jatkuvat vuonna Molemmissa urakoitsijana toimii Ekokem-Palvelu Oy. Vuonna 2011 Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin yhteensä tonnia jätettä (kaavio 5). Eniten vastaanotettiin sekalaista loppusijoitettavaa jätettä, maita sekä yhdyskuntajätettä. Karanojan jätteidenkäsittelyalueella on Hämeen ympäristökeskuksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Bureau Veritas auditoi Karanojan toimipaikan ISO ympäristöstandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kesäkuussa Kapulan jätteidenkäsittelyalue toi Kapulan toimipaikan ISO ympäristöjärjestelmästandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kesäkuussa Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Järvenpäässä. Se on kooltaan 2,9 hehtaaria. Vuoden 2011 kesällä Puolmatkaan rakennettiin uutta varastointikenttää 0,6 hehtaaria. Uusi tila tuli todella tarpeeseen, sillä Puolmatkaan vastaanotetaan suuria määriä jätteitä alueen kokoon nähden. Puolmatkan alueella sijaitsee siirtokuormaus- ja lajitteluasema, pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue, hyötyjätteiden vastaanottoalueet, vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille sekä vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle. Kaavio 6 Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut materiaalit vuonna 2011 Puhtaat maat ja öljymaat tonnia Betoni, tiili, asfaltti tonnia Metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, renkaat tonnia Risut ja haravointijäte tonnia Yhteensä tonnia Yhdyskuntajäte, lajitteluun 691 tonnia Rakennusjäte, lajitteluun tonnia Biojäte, kompostointilaitokselle tonnia Kompostoinnin tukiaineet, kompostointikentälle tonnia Yhdyskunta- tai rakennusjäte, henkilö- tai pakettiautolla tonnia Puhdas puu ja purkupuu tonnia Kapulan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hyvinkään ja Riihimäen rajalla. Alueen kokonaispinta-ala on noin 29 hehtaaria, josta suljetun jätetäytön osuus on 12,5 hehtaaria. Kompostointikenttä ja marraskuussa 2011 käytöstä poistettu kompostointilaitos kattavat noin 2,5 hehtaarin alueen. Kapulan kompostointilaitoksella lopetettiin biojätteen vastaanotto , jonka jälkeen alkoi laitoksen alasajo. Laitoksen tulevaa käyttöä suunnitellaan parhaillaan. Jätteidenkäsittelyalueen toimintoja ovat siirtokuormausja lajitteluasema, pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue, hyötyjätteiden vastaanottoalueet, vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille, vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle sekä öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointikenttä. Vuonna 2011 Kapulan jätteidenkäsittelyalueella vastaanotettiin yhteensä tonnia jätettä (kaavio 6). Eniten vastaanotettiin betonia, tiiltä ja asfalttia sekä rakennusjätettä. Kapulan jätteidenkäsittelyalueella on voimassa Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä ja Vaasan hallinto-oikeuden vahvistama ympäristölupa, joka on voimassa toistaiseksi Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle myönnettiin uusi ympäristölupa muille paitsi loppusijoitustoiminnalle. Bureau Veritas audi- Uudenmaan ympäristökeskus myönsi toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle Bureau veritas auditoi alueen ISO ympäristöjärjestelmästandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kesäkuussa Vuonna 2011 Puolmatkaan vastaanotettiin yhteensä tonnia jätettä (kaavio 7). Eniten vastaanotettiin yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Lumikorven jätteidenkäsittelyalue Lumikorpi sijaitsee Valkeakoskella lähellä kaupungin keskustaa. Alueen koko on 2,7 hehtaaria. Vuonna 2011 alueen toimintoja kehitettiin edelleen. Jätteiden vastaanottoa varten rakennettiin asfaltoitu ja viemäröity kenttäalue sekä uutta varastointikenttää. Myös opastekyltit uusittiin. Pientuojien rampit siirrettiin keskelle aluetta asioinnin helpottamiseksi. Vuonna 2011 alueelle vastaanotettiin pienasiakkaiden yhdyskunta- ja rakennusjätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä hyötyjätteitä. Yhteensä jätteitä vastaanotettiin tonnia (kaavio 8). Vuoden 2012 alussa Lumikorvessa on aloitettu myös yrityksiltä tulevan jätteen vastaanotto.

10 18 Vuosi- ja ympäristökatsaus Kaavio 7 Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen jätteiden määrä vuonna 2011 Metalli, kyllästetty puu, pahvi, renkaat 484 tonnia Risut ja haravointijäte tonnia Puhdas puu ja purkupuu tonnia Yhdyskunta- tai rakennusjäte, henkilö- tai pakettiautolla tonnia Yhdyskuntajäte, lajitteluun tonnia Rakennusjäte, lajitteluun tonnia Biojäte, lajitteluun tonnia YHTEENSÄ tonnia Kaavio 8 Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2011 Metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, renkaat 189 tonnia Yhdyskunta- tai rakennusjäte, henkilö- tai pakettiautolla 500 tonnia Risut ja haravointijäte tonnia Puhdas puu ja purkupuu 191 tonnia YHTEENSÄ tonnia

11 20 Vuosi- ja ympäristökatsaus AKTIIVISTA NEUVONTAA KAIKILLE Neuvonnasta saa apua lajitteluun ja jätteiden vähentämiseen Kiertokapulan neuvontapalveluiden avulla edistetään omistajakuntien jätehuoltomääräysten toteutumista ja asiakkaidemme jätehuollon sujuvuutta tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäteneuvonnan tavoitteena on vaikuttaa jätteiden lajittelun lisääntymiseen ja loppusijoitettavan jätteen määrän vähenemiseen. Kiertokapula välittää toimialueen asukkaille ja yrityksille tietoa siitä, miten jätteitä tulee lajitella, mihin niitä voi viedä ja miten vähentää jätteiden syntymistä. Näin kaatopaikkajätteen määrä ja haitallisuus vähenee, syntypaikkalajiteltavien jätejakeiden lajittelu paranee ja lisääntyy sekä ihmisten tietoisuus sekä jätteiden vastaanottopaikoista, että omista velvoitteistaan ja oikeuksistaan jäteasioissa lisääntyy. Neuvonnan lähtökohtina ovat yhtiön toiminnan edistäminen, asiakkaiden jätehuollon tietotarpeiden tyydyttäminen ja kuntien jätehuoltomääräysten toteutumisen edistäminen. Kiertokapula tekee jatkuvaa yhteistyötä kuntien viranhaltijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Biojätteen lajittelu- ja pakkausohjeet tarkentuivat Vuoden 2011 teemana neuvonnassa oli biojäte, jonka lajittelu- ja pakkausohjeet tarkentuivat uuden käsittelyprosessin myötä. Biohajoavien pussien käyttö aiheutti käsittelyongelmia St1 Biofuels Oy:n Bionolix -laitoksella, minkä seurauksena biojätteen pakkaaminen ohjeistettiin uudelleen. Biojäte ohjeistettiin pakattavaksi muoviseen tai paperiseen pussiin tai sanomalehteen. Tämä puolestaan aiheutti mittavan määrän kyselyitä ja palautetta. Pääosin palaute oli positiivista, koska muovipussi on käytännöllisempi biojätteille. Se ei vuoda, kestää kantamisen ja pusseja tulee usein muiden ostosten ohessa (esim. hedelmäpussit). Biojätteiden käsittelyn muuttuminen toi myös muutoksia lajitteluohjeisiin. Koska bioetanolia saadaan jätteessä olevista ravinteista, pääosin sokereista, sellaiset jätteet, jotka köyhdyttävät jätteen ravinnepitoisuutta, neuvottiin laittamaan muualle. Lähinnä tämä tarkoitti sitä, että esim. haravointijäte ja pehmopaperit eivät enää kuulu biojätteen joukkoon. Tästä asiakkaat antoivat runsaasti palautetta. Muutoksen syytä ei aina ymmärretty ja käytäntöjen muutos koettiin hankalaksi. Tiedotteet ja muut kirjalliset materiaalit Isännöitsijöille lähetettiin totuttuun tapaan kolme tiedotetta: keväällä, syksyllä ja vuodenvaihteessa. Jokaisessa oli asiaa biojätteiden lajittelumuutoksesta. Asukas- ja omakotiyhdistyksille lähetettiin kaksi tiedotetta. Myös elintarvikeliikkeitä ja viranhaltijoita informoitiin lajittelumuutoksesta. Kotitalouksien lajitteluoppaaseen päivitettiin uudet biojätteen lajitteluohjeet ja korjattiin entinen ongelmajätteen nimitys vaaralliseksi jätteeksi nykyisten pykälien mukaan. Isännöitsijöille tehtiin oma jätehuolto-opas, kuivakäymäläopas päivitettiin ja kotitalouksille tehtiin ohje helpottamaan jätteidenkäsittelyalueilla asiointia. Ympäristökasvatusta kisaillen Kouluneuvonta kohdennettiin erityisesti neljännen luokan ikäryhmään keväällä koko toimialueen koulujen 4. -luokkalaisille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Jäteselviytyjät2011-kilpailuun. Alkukarsinnat toteutettiin siten, että neuvojat kävivät pitämässä kilpailuun ilmoittautuneille jäteaiheisen tietokilpailun. Alkukisaan osallistui 49 koulusta oppilasta. Loppukilpailu pidettiin HAMK:n Lepaan oppilaitoksen kauniissa puutarhassa Hattulassa toukokuussa. Loppukilpailuun pääsi 12 parasta joukkuetta (3 oppilasta/joukkue) kilpailemaan liikunnallisissa, taitoa, nokkeluutta ja yhteistyökykyä vaativissa tehtävissä. Palkintona paras joukkue sai Jopo-polkupyörät ja seuraavat kolme joukkuetta saivat lahjakortit S-ketjun liikkeisiin. Loppukilpailun voitti Pelkolan koulu, toiseksi tuli Konnarin koulu, kolmanneksi Myllymäen koulu ja neljänneksi Tarinmaan koulu. Kesätapahtumiin jalkauduttiin laajasti Omistajakuntien alueilla pidettäviin asukkaille avoimiin tapahtumiin pyritään osallistumaan tasapuolisesti koko toimialueella. Yleensä tämä tarkoittaa yhtä tapahtumaa/ kunta/vuosi. Vuonna 2011 teemana olivat tietenkin vuoden teeman mukaisesti biojätteet sekä kotikompostointi. Tapahtumissa järjestettiin yleensä joku pienimuotoinen kilpailu tai kysely, ja vastanneiden kesken palkintona arvottiin useimmissa tapahtumissa kompostori.

12 22 Vuosi- ja ympäristökatsaus Viestintä tukee tavoitteiden saavuttamista YHTEINEN JUTTU KANTAA Kiertokapulan viestinnän tehtävänä on tukea yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2011 viestinnässä kiinnitettiin erityistä huomiota keväällä julkaistun toimintastrategian mukaisen yrityskuvan rakentamiseen. Yhtiön toiminnassa tuotiin esiin vastuullisuutta ja henkilöstömme osaamista. Sidosryhmäviestinnän kehittämisen suunnittelu ja sähköisen uutiskirjetyökalun hankkiminen aloitettiin. Kevään aikana esillä olivat erityisesti biojätteen jatkojalostukseen liittyvät asiat. Uuden toimintastrategian tutuksi tekeminen henkilöstölle toteutettiin suunnitelmallisesti ja kattavasti. Mediatiedotteita lähetettiin aktiivisesti huomioiden toimialueemme joukkoviestimet tasapuolisesti. Lähes kaikkiin mediatiedotteisiin reagoitiin lehtijutulla. Internet-sivustollamme julkaistiin mediatiedotteiden lisäksi kaikkiaan 30 tiedotetta. Mediaosumia kertyi vuoden aikana 176, joista kolme oli radio- ja neljä TV-osumaa. Innopark Oy:n järjestämään yritystapahtumaan ja keskiasteen opiskelijoille suunnattuun Future-tapahtumaan Visamäen kampuksella. Hyvä työympäristökään ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Henkilöstöjohtaminen käynnistettiin suunnitelmallisesti toimintavuoden aikana. Sen lähtökohtana olivat esimiestyön ja johtamisen kehittäminen sekä henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Keväällä julkaistussa toimintastrategiassa tunnistetaan henkilöstön yhtiön tärkeänä voimavarana. Tavoitteenamme on olla hyvä ja luotettava työnantaja, jonka palveluksessa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Toimintastrategian pohjalta laadittiin henkilöstöstrategia, jossa linjataan yhtiön henkilöstöjohtamisen päämäärät ja periaatteet, henkilöstöhallinnon rooli ja tehtävät sekä määritellään sen keskeiset menestystekijät. Lehti-ilmoituksia julkaistiin mm. keräyskierroksistamme, aukioloajoistamme ja puutarhajätteiden vastaanotosta. Sisäisen viestinnän sähköinen järjestelmä oli ollut käytössä elokuussa vuoden. Siitä on tullut osa henkilöstömme arkea. Kiertokapulassa kävi vuoden aikana vieraita sekä koti- että ulkomailta. Vierailijat olivat yritysten, yhdistysten, oppilaitosten ja yhteistyökumppaneidemme väkeä. Tietokapula-lehti julkaistiin huhtikuussa ja marraskuussa. Vuosi- ja ympäristökatsaus julkaistiin toukokuussa. Vuoden aikana käynnistettiin uusien internet-sivujen kehittämistyö. Toimialueemme kunnissa järjestettyjen kesätapahtumien lisäksi olimme mukana Rakenna, Sisusta, Asu -messuilla sekä Elomessuilla Hämeenlinnassa ja Cleantechmessuilla Lahdessa. Lisäksi osallistuttiin Teknologiakeskus Kaikki esimiehet osallistuivat mittavaan esimiesvalmennukseen. Lisäksi vuoden alussa käynnistettiin esimiesaamut, joihin kokoonnuttiin kuukausittain. Toimintavuoden aikana linjattiin useita henkilöstöhallinnon käytäntöjä ja laadittiin esimiehille työkaluja henkilöstötyönsä tueksi. Henkilöstön hyvinvointia kartoitettiin sisäisellä kyselyllä loppuvuonna. Lisäksi yhteistyön tiivistäminen työterveyshuollon kanssa aloitettiin. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 57 työntekijää, joista vakituisia oli 51 ja määräaikaisia kuusi. Heistä naisia oli 28 ja miehiä 29. Henkilöstön keski-ikä oli 42,9 vuotta. Vuoden aikana yhtiöstä lähti kahdeksan henkilöä ja uusia palkattiin 12.

13 24 Vuosi- ja ympäristökatsaus NUMEROT TODISTAVAT TOIMINNASTA Tuloslaskelma Liikevaihto , ,01 LIIKEVAIHTO , ,01 Liiketoiminnan muut tuotot 629, ,95 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,39 Varastojen muutos , ,80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat YHTEENSÄ , ,19 Ulkopuoliset palvelut , ,18 Materiaalit ja palvelut YHTEENSÄ , ,37 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,39 Muut henkilösivukulut , ,25 Henkilösivukulut YHTEENSÄ , ,64 Henkilöstökulut YHTEENSÄ , ,76 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,31 Poistot ja arvonalentumiset YHTEENSÄ , ,31 Liiketoiminnan muut kulut , ,94 LIIKEVOITTO (TAPPIO) , ,58 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta , ,41 Muut korko-ja rahoitustuotot YHTEENSÄ , ,41 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,56 Korkokulut ja muut rahoituskulut YHTEENSÄ , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut YHTEENSÄ , ,15 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,43 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,43 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,12 Tilinpäätössiirrot YHTEENSÄ , ,12 Tuloverot , ,59 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 557, ,96

14 26 Vuosi- ja ympäristökatsaus Tase Rahoituslaskelma (luvut tuhatta euroa) VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,16 I Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ , ,16 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,04 Rakennukset ja rakennelmat , ,86 Koneet ja kalusto , ,70 Muut aineelliset hyödykkeet , ,69 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,46 II Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ , ,71 III Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 7 568, ,46 III Sijoitukset YHTEENSÄ 7 568, ,46 A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,33 B VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,50 I Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ , ,50 II Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,30 Muut saamiset 48,50 69,18 Siirtosaamiset , ,78 Lyhytaikaiset YHTEENSÄ , ,26 II Saamiset YHTEENSÄ , ,26 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,05 B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,81 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,14 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Osake-. osuus- ja muu vastaava pääoma , ,00 II Ylikurssirahasto , ,12 V Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,81 VI Tilikauden voitto (tappio) , ,96 3 A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,89 Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut 0-11 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Korkotuotot ja muut rahoitustuotot Osinkotuotot Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot 1 59 Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot - - Osakepääoman ja ylikurssirahaston lisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa B TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,45 B TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,45 C PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,88 C PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ , ,88 D VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,94 Pitkäaikainen vieras pääoma YHTEENSÄ , ,94 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksille , ,32 Ostovelat , ,91 Muut velat , ,24 Siirtovelat , ,51 Lyhytaikainen vieras pääoma YHTEENSÄ , ,98 D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,92 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,14

15 28 Vuosi- ja ympäristökatsaus Käsitteitä ja lyhenteitä Biohajoava jäte: Jäte, joka varsin nopeasti hajoaa biologisesti, aerobisesti tai anaerobisesti. Biohajoava jäte voi sisältää keittiö- ja puutarhabiojätteen lisäksi kuitupohjaista jätettä, kuten puuta, paperia ja kartonkia sekä lietettä tai lantaa. Biojäte: Muodostuu elintarvike-, ruoka- ja puutarhajätteestä. Hajoaa biologisesti aerobisesti tai anaerobisesti. Energiahyödyntäminen: Jätteenpoltto, jossa jätteen energiasisältö muunnetaan lämmöksi ja/tai sähköksi. yhdyskuntajätteen kuljetus on alueellisesti kilpailutettu ja keräysreittien logistiikka näin suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi, kustannukset ja ympäristövaikutukset minimoiden. Loppusijoitus: Loppusijoitus on toiminto, jossa hylättävät jätelajit pysyvästi sijoitetaan kaatopaikkaan. Loppusijoitukseen ohjautuvat sellaiset jätelajit, joilla ei ole aineena tai energiana hyödyntämismahdollisuuksia tai joiden turvallinen käsittely edellyttää välitöntä peittämistä. Vaarallinen jäte: Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa syttyvä, syövyttävä tai myrkyllinen. Hyödyntäminen: Hyödyntämisen tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia. Hyötyjätepiste: Hyötyjätepiste on keräyspaikka, jossa kerätään hyödynnettäviä jätelajeja. Järjestetty jätteenkuljetus: Lain mukaan kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteen jätteenkuljetus joko kunnan omana toimintana tai yksityisiä yrityksiä kilpailuttamalla tai sopimusperusteisena (Jätelaki 10 ). Jätehuolto: Jätelain mukainen toiminta, joka sisältää jätteen keräyksen, kuljetuksen, hyödyntämisen ja loppusijoituksen sekä käsittelypaikan tarkkailun ja jälkihoidon. Sekajäte: Sekajäte on sekalaista jätettä, jonka seassa ei saa olla kierrätykseen soveltuvaa lasia, metallia, paperia eikä vaarallisia jätteitä. SER: Sähkö- ja elektroniikkaromulla tarkoitetaan käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ja niiden komponentteja ja osia. Kotitalouksista muodostuvan sähkö- ja elektroniikkaromun jätehuolto kuuluu tuottajavastuulle. Sopimusperusteinen jätteenkuljetus: Jätelain poikkeussäädös. Kunnan erikseen päätettävä. Kukin kiinteistö tekee erikseen jätteenkuljetussopimuksen kuljetusyrityksen kanssa. Ei käytetä yleisesti yhdyskuntajätehuollossa Euroopassa. Jätteenpoltto: Poltto on jätteen termistä prosessointia hapellisissa olosuhteissa. Jätteenpoltossa jätteen energia hyödynnetään lämpönä ja/tai sähkönä. Syntypaikkalajittelu: Kiinteistöllä tapahtuva yhdyskuntajätteiden lajittelu erilaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn meneviin jätejakeisiin. Jätteen synnyn ehkäisy: Toimintaa, jonka tarkoituksena on vähentää jätteeksi päätyvien tuotteiden määrää ja haitallisuutta jo ennen kuin jäte on syntynyt. Kierrätys: Toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen jäte materiaalina uudelleen käytettäväksi. Kompostointi: Kiinteän biohajoavan materiaalin aerobista hajottamista mikrobien avulla hallituissa olosuhteissa. Kuivajäte: Jäljelle jäävä jäte, kun yhdyskuntien sekajätteestä on syntypaikoilla lajiteltu erilleen biojäte ja muut hyötyjätteet. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kilpailutettu jätteenkuljetus: Järjestetty jätteenkuljetus (Jätelaki 10 ), jossa Tuottajavastuu: Tuottajavastuulla tarkoitetaan erikseen päätettyjen tuotteiden osalta kaupan ja teollisuuden velvollisuutta huolehtia niissä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Suomessa tuottajavastuu koskee pakkauksia, paperia, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, renkaita ja ajoneuvoja. Yhdyskuntajäte: Yhdyskuntajäte on asumisessa syntyvä jäte (kotitalousjäte) sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden sekä palvelutoiminnan jäte. Lähde: JLY Jätelaitosyhdistys ry, Kiertokapula Oy:n verkkopalvelu

16 30 Vuosi- ja ympäristökatsaus Ympäristökatsaus 2011

17 32 Vuosi- ja ympäristökatsaus Ympäristöpolitiikka Kiertokapula Oy on 12 kunnan, Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Järvenpään, Keravan, Lopen, Mäntsälän, Riihimäen, Tuusulan ja Valkeakosken omistama jätehuoltoyhtiö. Tarjoamme palvelujamme ensisijaisesti osakkeenomistajillemme. Elinkeinoelämän jätteiden ja saastuneiden maiden käsittelyssä, hyötykäytössä ja loppusijoituksessa yhtiö on kilpailukykyinen ja vastuullinen toimija. Tehtävänämme on järjestää yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittely alueellamme. Yhdyskuntajäte hyödynnetään energiana. Biojäte käytetään raaka-aineena prosesseissa, jotka tuottavat bioetanolia ja biopolttoainetta. Lisäksi teemme sopimuksia järjestetyn jätehuollon hoitamisesta kuntien alueilla ja kierrätysyhteistyöstä tuottajayhteisöjen kanssa. Huolehdimme myös osaltamme hyötyjätteiden ja ongelmajätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja hyödyntämisestä. Jätteiden energiahyödyntämisessä olemme jätehuoltoalan edelläkävijä. Annamme kaikkiin toimintoihimme liittyvää ja jätelakiin perustuvaa neuvontaa. Viestimme aktiivisesti ja säännöllisesti ympäristö- ja turvallisuusasioista eri kohderyhmille. Periaatteenamme on kestävä kehitys, jonka mukaan hoidamme tehtävämme vastuullisesti, ympäristöystävällisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Tähän periaatteeseen ohjaamme myös asiakkaitamme, urakoitsijoitamme ja muita yhteistyökumppaneitamme. Tarkkailemme jatkuvasti toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä noudatamme ympäristölainsäädännön ja viranomaisten määräyksiä. Sitoudumme vähentämään ympäristöhaittoja toiminta- ja ympäristöjärjestelmämme mukaisesti. Toimintojen kehittämisessä ja investointien suunnittelussa pidämme tärkeimpinä asioina vesien, ilman ja maaperän suojelua sekä turvallisuutta ja työterveyttä. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme. Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamista jatkuvasti. Kannustava ja innostava työympäristö luo edellytykset henkilöstöllemme toteuttaa ja kehittää toiminta- ja ympäristöpolitiikan mukaista toimintaamme. Sitoudumme toimintamme ja asiakaspalvelumme jatkuvaan kehittämiseen. Hämeenlinnassa Kari Mäkinen toimitusjohtaja

18 34 Vuosi- ja ympäristökatsaus Ympäristöjärjestelmä Ympäristöohjelma ISO ympäristöohjelma Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio ottaa ympäristöasiat järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä säästämään kustannuksia. Kiertokapula Oy:n ympäristöjärjestelmä on rakennettu vastaamaan kansainvälisen ISO ympäristöjärjestelmästandardin vaatimuksia. ISO on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jonka avulla hallitaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja minimoidaan toiminnan aiheuttamat ympäristöriskit. Bureau Veritas on myöntänyt sertifikaatin Kiertokapula Oy:n ympäristöjärjestelmälle Kapulan toimipaikan osalta ensimmäisen kerran1998 ja viimeksi vuonna Kiertokapulan ympäristöjärjestelmää on kehitetty toimintajärjestelmän suuntaan, jolloin järjestelmässä huomioidaan laajemmin myös turvallisuuteen ja laatuun liittyviä elementtejä. Kiertokapula on tunnistanut toimintansa ympäristövaikutukset, kuten vaikutukset ihmisiin, maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon sekä energian ja luonnonvarojen kulutukseen. Yhtiö on asettanut päämäärät haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja positiivisten lisäämiseksi. Jätteidenkäsittelyalueiden eri toiminnoille on tehty omat työ- ja toimintaohjeet, jotta voidaan varmistua yhtenäisistä käsittely- ja toimintatavoista. Toiminnan ympäristö- ja turvallisuusriskit on kartoitettu ja poikkeuksellisia tilanteita varten on laadittu pelastussuunnitelmat Puolmatkan, Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueille. Entä Lumikorpi? Suunnitelmia päivitetään tarvittaessa. Ympäristöohjelma on laadittu Kiertokapulan ympäristöjärjestelmässä asetettujen ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöohjelmaan kirjattuja päämääriä ja tavoitteita asetettaessa on huomioitu mm. yrityksen merkittävät ympäristönäkökohdat. Ohjelmassa on määritelty vastuuhenkilöt sekä keinot, joilla asetetut päämäärät saavutetaan. Ympäristöohjelman päämäärät ja tavoitteet ovat: jätteiden määrän vähentäminen ja jätteiden hyötykäytön lisääminen kaatopaikan päästöjen hallinta vaarallisten jätteiden vastaanotto ja varastointi jätteiden loppusijoitus ja jätteenkäsittelyn poikkeustilanteet jätteenkäsittelyn maisemalliset vaikutukset. Kiertokapula Oy on aktiivisesti mukana erilaisissa projekteissa, joilla edistetään ympäristön rakentumista, jätteensynnyn ehkäisyä ja jätteiden hyötykäyttöä. Ympäristöjärjestelmän standardinmukaisuus ja toimivuus tarkastetaan vuosittain ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla. Bureau Veritas toimii Kiertokapula Oy:n ulkoisena auditoijana. Sisäisen auditoinnin suorittaa yhtiön henkilökunnasta koottu auditointiryhmä. Bureau Veritas auditoi Kapulan, Karanojan, Puolmatkan ja Innoparkin toimipisteet kesäkuussa 2011.

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23 Vuosi katsaus 2 SISÄLTÖ 1. Rouskis yhtiönä 3 2. JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS 5 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10 4. Ympäristövastuu 13 5. INVESTOINNIT, RAKENTAMINEN JA KEHITYS 17 6. VUORovAIKUTUS

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 -

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - www.vestia.fi Sosiaalinen media: Facebook: www.facebook.com/roskasakkia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa TEKNIIKKAA JA OSAAMISTA Vuosikertomus 213 1 Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa Vuosi 213 oli yhtiömme ensimmäinen täysi toimintavuosi uuden jätelain aikana. Lain mukanaan tuomat

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

Puhtaamman ympäristön puolesta

Puhtaamman ympäristön puolesta Puhtaamman ympäristön puolesta VUOSIKERTOMUS 2011 KYMENLAAKSON JÄTE 2 VUOSI2011 Kouvolan kaupungin tekniselle lautakunnalle esitys Kouvola- Iitti-alueen jätemaksutaksaksi 1.2.2011 alkaen. Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin...

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin... Vuosikertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Johtamisjärjestelmä... 5 Henkilökunta... 7 Vuorovaikutus ja viestintä... 9 Palveluverkostoa kehitetään... 11 Palveluverkosto keräyspisteet... 12

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä. Vuosiraportti 2013 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-11 Perustietoja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 Vuosikertomus 2012 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Yleistä perustettu 2001, aloitti toimintansa 2002 9 jäsenkuntaa: hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, paltamo, puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Vuosikertomus 2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kainuun kuntien vuonna 2001 perustama organisaatio toiminta aloitettu vuonna 2002 jäsenkunnat: Hyrynsalmi,

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3 Vuosikertomus 2008 Sisältö 1Toimitusjohtajan katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2004)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2004) Vuosikertomus 2004 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Henkilökunta... 4 Kuljetukset... 5 Jätekeskus...6-7 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet... 9 Jätteiden hyötykäyttö...10-11 Tiedotus ja

Lisätiedot

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0 Rouskis Oy 2 SISÄLTÖ 1 ROUSKIS OY 3 1.1 Johtajan katsaus 3 1.2 Työ kuntalaisten jätehuollon järjestäjänä 5 1.3 Johtaminen ja hallinto 5 1.4 Perustietoa yhtiöstä 7 1.5 Kehityshankkeet 9 2 PALVELUT JA TUOTTEET

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005) Vuosikertomus 2005 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Jätekeskus - toiminnan keskipiste... 4-5 Jätteiden loppusijoitusalueet... 6-7 Tekoja ympäristön parhaaksi... 8-9 Lajittelu on siistiä... 10-11

Lisätiedot

Jätteenkuljetus on jätehuollon peruspilari s. 4

Jätteenkuljetus on jätehuollon peruspilari s. 4 Kiertokapula Oy:n asiakaslehti 1/2015, toukokuu Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Kiertokapulan toimialue Kiertokapula Oy:n asiakaslehti 1/2015, toukokuu PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lempäälä LUMIKORVEN

Lisätiedot

Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO

Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO 6 5 8 mustankorkean alue 7 1. Jätteiden vastaanotto 2. Lajittelupiha 8 3. Ongelmajätteiden vastaanotto 4. Toimistorakennus 5. Pilaantuneiden

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Tunnuslukuja Tavoitteet Hoitaa Kainuun kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Perustettu 2001 9 jäsenkuntaa:

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015 Vuosikertomus 2014 Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen Paino: Grano Oy, 2015 Sisältö Vuoden 2014 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot