Loppuraportti ensimmäisestä hankevuodesta 04/ /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti ensimmäisestä hankevuodesta 04/2013-05/2014"

Transkriptio

1 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hanke Loppuraportti ensimmäisestä hankevuodesta 04/ / Hankkeen tavoitteet KUUMA-kunnissa käynnistyi huhtikuussa 2013 kaksivuotinen Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hanke. Se on kuntien yhteishanke, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttaa taloudellisia säästöjä parantamalla energia- ja materiaalitehokkuutta kuntien omistamissa kiinteistöissä. Pilottikohteiksi valituissa kiinteistöissä tavoitellaan 8 % energiankulutus- ja kustannussäästöjä vuoteen 2016 mennessä ja vastaavasti vuoden 2014 osalta tavoitteena on 4 % säästö. Päästöjen vähentämiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi pyritään luomaan ekotukihenkilöiden välinen yhteistyöverkosto, jonka toiminnan kautta energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisesta saadaan KUUMA-seudulle pysyvä käytäntö. Lisäksi on tavoitteena rakentaa energiatehokkuusyhteistyötä KUUMA-seudun ammatillisten oppilaitosten sekä Länsi-Uudenmaan HINKU-hanke kuntien kanssa. Tämä loppuraportti koskee ensimmäistä hakevuotta joka käynnistyi ja loppuu Toisen hankevuoden rahoituksesta ajalle 6/2014-8/2015 on jätetty hakemus Uudenmaan liittoon. 2. Hankkeen organisointi Kaikki kymmenen KUUMA-kuntaa (Järvenpää, Hyvinkää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) ovat 1

2 hankkeessa mukana. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa hankkeen toteutuksesta. Ympäristökeskuksen hankevastaavana toimii ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen ja projektikoordinaattorina toimii Tapani Hänninen. Hankkeen kumppaneita ovat KUUMA-kunnat, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE, osuuskunta ECO-ONE sekä kesäkuusta 2014 alkaen myös Keski- Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA. Hankkeen seurantaryhmänä toimii KUUMA-ilmastoryhmä, joka ohjaa hankkeen käytännön työskentelyä. Ohjausryhmänä toimii KUUMA-hallintoryhmä. 3. Hankkeen käynnistäminen Aluksi jokainen kunta valitsi oman yhteyshenkilönsä hankkeeseen. Yhteyshenkilöt organisoivat kunnassa koulutettavien henkilöiden ja seurattavien pilottikiinteistöjen valintoja. Myös Julia 2030 hankkeessa vuosina jo koulutetut Keravan ja Kirkkonummen ekotukihenkilöt otettiin mukaan toimintaan. Toukokuun 2014 lopussa ekotukikoulutettavia oli yhteensä 86 (liite 1). Kunnat valitsivat 1-4 pilottikiinteistöä kuntaa kohden. Pilottikohteiksi tavoiteltiin isoja ja paljon energiaa kuluttavia rakennuksia sekä myös pieniä rakennuksia, kuten päiväkoteja, joissa asennekasvatuksella on suuri merkitys jokapäiväisessä toiminnassa. Hankevuoden loppuessa seurattavia pilottikiinteistöjä oli kaikkiaan 23 kpl. (liite 2) 4. Tiedotus Kuntiin on lähetetty hankkeesta kolme tiedotetta, ensimmäinen ennen hankkeen käynnistämistä helmikuussa, toinen hankkeen käynnistysvaiheessa huhtikuussa ja kolmas syyskuussa 2013 juuri ennen ekotukikoulutusten aloittamista. Neljäs tiedote lähetetään kesäkuussa 2014, ja jatkossa hankkeen etenemisestä tiedotetaan puolivuosittain. Lisäksi hanketta on esitelty KUUMA-kilpailukykyjohtoryhmälle maaliskuussa 2013 ja hankkeesta kerrotaan myös KUUMA-ilmastokatsauksessa KUU- MA-ilmastoryhmä on vastannut hankkeen seurannasta kokouksissaan maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa 2013 ja maaliskuussa Toisen hankevuoden päättymisen jälkeen tehdään koko hanketta ja sen tuloksia tarkemmin esittelevä loppuraportti syksyllä

3 5. Ekotukitoiminnan suunnittelu Elokuussa 2013 Keravan ja Kirkkonummen ekotukihenkilöille laadittiin ekotukitoiminnan kehittämistarvekysely, ja uusille ekotukikoulutettaville ekotukitoiminnan alkukartoituskysely. Loppuvuoden 2013 aikana ekotukikoulutettavat tekivät omaa työpaikkaansa koskevat ekotukitoiminnan käynnistämissuunnitelmat. Suunnitelmien tekemistä varten heille laadittiin ekotukitoiminnan käynnistämislomakkeet. Pilottikiinteistöjen seuranta aloitettiin , jolloin niissä ryhdyttiin seuraamaan sähkön, lämmön ja kopiopaperin kulutusta ja kulutuskustannuksia sekä syntyvien jätteiden määriä ja jätehuoltokustannuksia. Seurantaa varten pilottikiinteistöjen edustajille laadittiin kulutusten ja kustannusten seurantalomake. Ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 1-6/2014 laaditaan syksyllä 2014 väliraportti, jonka perusteella seurantaa kehitetään. Seurannan tulokset todennetaan laajemmin vuoden 2015 raportoinnissa. Hankekoordinaattori ja kuntien yhteyshenkilöt ovat tehneet tutustumis- ja konsultointikäyntejä ekotukikoulutettavien toimipisteisiin, ja joissakin niistä on ollut mukana myös HSY:n asiantuntija. Lisäksi on järjestetty ekotukitoiminnan suunnittelua, käynnistämistä ja kehittämistä tukevia yhteistyökokouksia. Esimerkiksi ja suunniteltiin ekotuki- ja energiatehokkuusyhteistyön käynnistämistä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDAn kanssa ja Länsi-Uudenmaan HIN- KU-kunta Lohjan kanssa oli kuntien yhteyshenkilötapaaminen, jossa keskusteltiin mm. ensi syksyn ekotukikoulutusten sisällöstä. Toukokuun 2014 loppuun mennessä oli hankkeen aikana tehty 18 tutustumis- ja konsultointikäyntiä pilottikiinteistöihin ja järjestetty 8 yhteistyökokousta. 6. Ekotukikoulutettaville järjestetyt vierailut Ekotukikoulutettaville on järjestetty myös tutustumiskäyntejä eri kohteisiin tutustuttiin Viikin ympäristötaloon, joka on Suomen energiatehokkain toimistorakennus. Paikalla oli 22 henkilöä. Teknisten ja kiinteistönhoidon ekotukikoulutettaville järjestettiin tutustuminen Nummelan uimahallin ja Vihdin yhteiskoulun 3

4 lämmön talteenottojärjestelmiin. Käyttäjäpuolen ekotukikoulutettavat pääsivät tutustumaan Harakan saareen ja sen luontokouluun Nummelan - Vihdin vierailulle osallistui 18 henkilöä ja Harakan saarivierailulle 8 henkilöä. 7. Koulutus Koulutustilaisuuksia järjestetään hankkeen aikana yhteensä neljä jokaista koulutettavaa kohden. Ekotukikoulutus käynnistettiin lokakuussa Aluksi ekotukikoulutettavat jaettiin kolmeen koulutusryhmään, joille annettiin perus- ja täydentävää koulutusta. Tämän jälkeen ekotukihenkilöt jaettiin syventävää koulutusta varten kahteen ryhmään: kiinteistöjen käyttäjien edustajat ja teknisen toimen ja kiinteistönhoidon edustajat. Kummallekin ryhmälle järjestetään toisistaan eriytettyä koulutusta. Teknisen toimen ja kiinteistönhoidon koulutuksessa keskitytään rakennusten teknisiin energiatehokkuusparannuksiin ja käyttäjäpuolen koulutuksessa asenteellistoiminnalliseen ekotukitoimintaan. Koulutustilaisuudet: Ajankohta Kohderyhmä ja koulutuksen aihe Osallistujat Torstai Tiistai Keravan ja Kirkkonummen ekotukihenkilöiden täydennyskoulutus Ryhmä 1: uusien ekotukikoulutettavien peruskoulutus 13 henkilöä 28 henkilöä Torstai Ryhmä 2: uusien ekotukikoulutettavien peruskoulutus 29 henkilöä Tiistai Pilottikiinteistöjen edustajat: kulutuksen ja kustannusten seurantakoulutus 35 henkilöä Tiistai Ei pilottikiinteistöjen edustajat: ekotukitoiminnan täydentävä koulutus 23 henkilöä Tiistai Keskiviikko Tekninen toimi ja kiinteistönhoito: rakennusten teknisten energiatehokkuusparannusten koulutus Käyttäjäpuolen ekotukikoulutettavat: ekotukitoiminnan syventävä koulutus 4 29 henkilöä 35 henkilöä

5 Koulutustilaisuuksien ohjelmat ovat liitteessä 3. Hankkeen toisena vuotena tullaan varsinaisten lisäkoulutusten lisäksi järjestämään ekotukikoulutettavien verkostoitumisfoorumi ja hankkeen päättöseminaari. 8. Ensimmäisen hankevuoden tuloksia Hankkeen kannalta on hyvin merkittävää, että kaikki KUUMA-kunnat ovat hankkeessa mukana. Yleisesti ottaen ensimmäisen hankevuoden tärkeimpiä tuloksia ovat ekotukikoulutettavien positiivinen asenne ja aktiivinen ote ekotukitoimintaan, henkilöstön laaja-alainen ekotukiyhteistyö omissa työyksiköissä sekä kulutus- ja kustannusseurannan järjestäminen kattavasti pilottikiinteistöiksi valituissa kohteissa. Lisäksi seuranta on myös järjestetty monissa kohteissa, jotka eivät ole pilottikiinteistöjä. Seurannasta kootaan ensimmäisen puolivuotisseurantajakson tulokset yhteen syyskuussa 2014, ja tulosten pohjalta seurantaa tarvittaessa kehitetään. Konkreettisten tutustumiskäyntien on havaittu helpottavan ekotukitoiminnan käynnistämistä työpaikoilla. Keskusteluissa on kannustettu henkilöstöä yhteistyöhön ja pyritty löytämään merkittävimmät ja helpoimmin toteutettavat toimenpiteet, joista ekotukitoiminnassa kannattaa lähteä liikkeelle. Keskeisiä käynnistysvaiheen toimenpiteitä, joilla on energia- ja materiaalitehokkuuden kannalta iso merkitys, ovat olleet esimerkiksi tarpeettoman valaistuksen välttäminen, lämpötilan seuranta ja tarvittaessa säätö, AV-laitteiden sammuttaminen käytön jälkeen, kaksipuolinen kopiointi ja kopioinnin vähentäminen, vesikalusteiden kunnon seuranta ja vedenvirtaaman pienentäminen sekä jätteiden vähentäminen ja jätelajittelun kehittäminen. Lisäksi kunnissa on suunnitteilla ja meneillään rakennusten teknisiä energiatehokkuusparannuksia. Alustavien tietojen mukaan ensimmäisen puolivuotisseurantajakson tuloksissa tultaneen jo havaitsemaan säästöä kulutuksessa ja kulutuskustannuksissa. Kokonaisuudessaan hankkeen vastaanotto on ollut kunnissa hyvin positiivista, ja erityisesti merkille pantavaa on ollut kiinteistönhoidon aktiivinen osallistuminen toimintaan. Merkittävänä asiana hankkeen kannalta voidaan myös pitää jo käynnistettyä energiatehokkuusyhteistyötä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDAn sekä Länsi-Uudenmaan HINKU-kuntien kanssa. Toisena 5

6 hankevuotena rakennetaan varsinaista yhteistyötä eri tahojen kanssa ja ekotukihenkilöiden välistä verkostoitumista. Esimerkkejä kunnista: Hyvinkään kaupunki teetti vuonna 2013 yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Katselmuksessa kartoitettiin uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia Hyvinkäällä ja laadittiin uusiutuvan energian lisäämistä koskevia toimintaehdotuksia. Lisäksi parhaillaan päivitetään kaupungin energiatehokkuusohjelmaa Ohjelman merkittävänä tavoitteena on saada myös kuntalaiset ja yritykset mukaan ilmastonsuojeluun, ja yrityksille on perustettu kannustimeksi yritysten energiatehokkuuspalkinto. Järvenpäässä, Kartanon yhteiskoulussa ja yhteiskoulun yhtenäiskoulussa, tehtiin vuonna 2013 kiinteistöjen energiakatselmukset. Katselmustulosten pohjalta lisätään valaistuksen automaatiota ja uusitaan ilmanvaihtokoneistoa. Myös lämmönsiirtimiä ja lämmön talteenottojärjestelmiä uusitaan. Vedenkulutuksen vähentämiseksi on suunnitelmissa poresuuttimien asentamista alakoulujen vesikalusteisiin. Kaupunkikehitysyksikössä on tehty vuonna 2013 sisäisen ympäristöohjeistuksen suunnitelma, jolla otetaan kantaa kopiopaperin kulutukseen. Kiinteistöihin on nimetty vastuuhenkilöitä (esim. ekotukihenkilö), jotka selvittävät kopiokoneiden ja/tai tulostimien käyttöä ja tekevät niiden yhteyteen ohjeistuksia säästävästä kopioinnista ja tulostamisesta. Myös sähköistä arkistointia kehitetään. Esimerkiksi rakennusvalvonta siirtyy vuoden 2014 aikana sähköiseen arkistointiin. Edelleen jätteiden vähentämistä ja jätelajittelun kehittämistä koskevaa neuvontaa on lisätty. Vuonna 2013 kaupunkikehitysyksikkö teki sisäisen ympäristöohjeistuksen suunnitelman, ja vuonna 2014 on tavoitteena laatia kirjallisia yksikkökohtaisia ohjeita ja vaikuttaa hankintoihin suunnitelmallisesti koskien kaikkia kaupungin omistamia kiinteistöjä. Järvenpäässä on kierrätyshuonekaluvarasto, joka osaltaan vähentää jätteiden määrää, koska sieltä yksiköt saavat muilta yksiköiltä jääneitä huonekaluja käyttöönsä. Käyttämättömät huonekalut puretaan ja lajitellaan eri jätejakeisiin. Keravanjoen koulu Keravalta kuuluu Vihreä Lippu projektiin. Koulussa vältetään tarpeetonta valaistusta, sähkölaitteiden päällä pitämistä ja veden kulutusta. Koululla on lisäksi oppilaista koostuva ympäristöraati, joka edistää ohjeistamalla ja valvonnalla ympä- 6

7 ristöä säästävää toimintaa. Myös jätehuolto on hyvin järjestetty: Biojäte, keräyspaperi, keräysmetalli, keräyslasi, keräyspahvi, nestekartonkipakkaukset, loisteputket ja käytetyt paristot lajitellaan erikseen sekajätteestä. Biojäte, keräyspaperi ja keräyspahvi noudetaan, ja opettajat sekä kouluisäntä toimittavat muut jätteet asianmukaiseen keräykseen. Huhtikuusta 2014 alkaen kouluisäntä on myös ryhtynyt seuraamaan jätelajittelun toimivuutta ja keräysastioiden täyttöastetta. Kirkkonummella valmistui vuonna 2013 opinnäytetyö, jossa selvitettiin energiatehokkuuden parantamista kunnan omistamissa päiväkotikiinteistöissä. Työssä tarkasteltiin eri-ikäisten päiväkotien korjaustarvetta ja kustannuksia sekä korjaavien toimenpiteiden vaikutuksia energiatehokkuuteen. Selvityksessä havaittiin, että peruskorjausten yhteydessä tehtyjen energiansäästöinvestointien osuus korjausten kokonaiskustannuksista on vähäinen, joten korjausrakentamisessa toteutetut energiatehokkuustoimenpiteet osoittautuivat hyvin kustannustehokkaiksi. Kirkkonummella tehdään parhaillaan kiinteistöjen peruskorjauksiin yhdistettyjä energiatehokkuusinvestointeja, laaditaan kunnan energiansäästöohjelmaa ja selvitetään uusiutuvan energian käytön lisäämistä kiinteistöjen energialähteenä. Esimerkiksi Veikkolan polttoöljylaitos tullaan muuttamaan pellettikäyttöiseksi. Lisäksi kunnan omistamien kiinteistöjen lämpötiloja alennetaan öiksi ja viikonlopuiksi, ja ilmastointia säädetään ja kohdennetaan tarpeen mukaan liiketunnistimien avulla. Mäntsälän pelastuslaitoksen energiatehokkuutta parannetaan ja jätelajittelua kehitetään. Laitoksen keittiössä on meneillään peruskorjaus, jonka yhteydessä vanhat paljon sähköä kuluttavat keittiölaitteet pyritään korvaamaan mahdollisimman energiatehokkailla uusilla keittiölaitteilla. Pelastuslaitoksen takapihalla on kuntalaisten hyötyjätepiste, jonka astioihin laitoksen henkilökunta vie keräyspaperin sekä keräyspahvin ja kartongin. Tavoitteena on järjestää pelastuslaitokselle mahdollisimman pian myös biojätteen lajittelu ja erilliskeräys. Nurmijärvellä, Maaniitun koululla, on ryhdytty säästämään energiaa alentamalla liikuntasalin lämpötila asteeseen ja vakioimalla luokkien lämpötila asteeseen. Liikuntasaliin on myös suunnitteilla ilmastoinnin uusiminen. Vedenkulutuksen vähentämiseksi vesikalusteisiin on asennettu paineenalennusventtiilit, ja lisäksi vesikalustekohtaiset virtaamat tullaan säätämään. 7

8 Pornaisten yhtenäiskoulussa laadittiin vuonna 2013 kattava listaus toimenpiteistä, joiden avulla on tavoitteena vähentää koulurakennuksen lämmönkulutusta 5 % sekä sähkön- ja vedenkulutusta 3 % vuoden 2013 tasosta vuoteen 2015 mennessä. Lämmönkulutuksen vähentämisessä keskitytään rakennuksen lämpöteknisiin parannuksiin ja lämpötilan seurantaan, ja sähköä säästetään erityisesti siirtymällä energiatehokkaiden valaisinten käyttöön ja välttämällä tarpeetonta valaistusta. Vedenkulutusta vähennetään korvaamalla nykyiset hanat energiansäästöhanoilla ja asentamalla vesikalusteisiin paineenalennusventtiilit. Lisäksi on tehty ohjeet kopiopaperin säästävästä käytöstä ja jätteiden syntymisen sekä työasiointimatkojen vähentämisestä. Sipoon kunnassa tehtiin vuonna 2013 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hankkeesta kunnan omat www-sivustot. Sivustoilla kerrotaan hankkeesta ja sen etenemisestä ja seurataan energiatehokkuustoimenpiteiden ja -tulosten edistymistä kiinteistöissä, jotka ovat Sipoosta mukana hankkeessa. Sivustoilla on myös KUUMA-blogi, johon kuntalaiset voivat toimittaa energia- ja materiaalitehokkuuden parantamista koskevia kirjoituksiaan. Tuusulan kunta perusti vuonna 2013 eri toimialojen edustajista koostuvan energiatehokkuustyöryhmän. Työryhmä on laatinut energiatehokkuustoimintasuunnitelman, johon sisältyy projekti energiakatselmusten tekemisestä kunnan omistamissa kiinteistöissä. Lisäksi kunnassa on otettu käyttöön matalaenergiarakentamisen konsepti rakennusten suunnittelun ohjaukseen. Suunnittelijoille on laadittu matalaenergiarakentamisen ohjeet, joiden toteutumista seurataan rakentamisen suunnittelu- ja vastaanottovaiheessa tehtävällä energialaskennalla. Vihdin Nummelan uimahalliin on rakennettu järjestelmä, jolla otetaan tehokkaasti allas- ja suihkuvesistä lämpöä talteen. Lisäksi Vihdin yhteiskouluun on tehty kattava tulo- ja poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä. Uimahalli ja yhteiskoulu ovat edistyksellisten lämmön talteenottojärjestelmiensä vuoksi suosittuja tutustumiskohteita, joihin mm. Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hankkeen teknisen toimen ja kiinteistönhoidon ekotukikoulutettavat pääsivät tutustumaan huhtikuussa

9 9. Tulosten hyödyntäminen Hanketta on tarkoitus jatkaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kaksivuotisena. Tätä varten on Uudenmaan liitolta haettu rahoitusta ajalle 6/2014-8/2015. Tehty työ tähtää KUUMA-seudun ekotukihenkilöverkoston perustamiseen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden seurantaan ja parantamiseen, josta saatavat ensimmäisen vuoden tulokset ovat käytettävissä ja raportoitavissa vuonna Tämän jälkeen pilottikiinteistöjen seurantaa ja ekotukiverkostoa kehitetään ja laajennetaan edelleen. Kertynyt aineisto säilytetään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa. 10. Toteutuneet kustannukset Vuosi 2013 ( ) 1. Henkilöstökulut Projektikoordinaattori Tapani Hänninen yht. 928 h. Tuntipalkka 20,56 (kuukausipalkka 3084 /kk jaettuna 150 h). Palkka ,68 KuEL maksut ,10 Sairausvakuutusmaksut (sotu) ,75 Työttvak ,61 Tapaturmavak ,82 Yhteensä ,28 2. Asiantuntijapalvelut HSY Marika Visakova yht. 112 tuntia Erillisen selvityksen mukaisesti Palkka ja henkilösivukulut (alv 0 %) 3 221,27 Matkakulut (alv 10 %) 46,80 Yhteensä 3 267,07 Osuukunta ECO-one: asiantuntijapalvelua ekotukikoulutuksissa 672,90 SYKLI: asiantuntijapalvelua ekotukikoulutuksessa ,00 9

10 3. Muut palvelut Koulutustilaisuuksien tarjoilut ja vuokrat: RI-GA eines ,68 5,00 Yhteensä 99,68 Keravan kaupunki ,29 Vuosi 2013 yhteensä ,90 Vuosi 2014 ( ) 1. Henkilöstökulut Projektikoordinaattori Tapani Hänninen yht. 627 h (kuukausipalkka 3067,51 ) Rahapalkka (627 h) ,45 Henkilöstösivukulut 29,9 % Eläkemaksut (KuEl) ,10 % 2942,96 Sairausvakmaksut (sotu) ,00 % 244,23 Työttömyysvakmaksut ,30 % 402,98 Tapaturmavakmaksut ,50 % 61,06 Yhteensä ,68 2. Asiantuntijapalvelut HSY Marika Visakova yht 82 tuntia Palkka (82 h) 1613,87 Henkilösivukulut (22,6653%) 365,79 Yhteensä (alv 0) 1979,66 Osuuskunta ECO-one: energiatehokkuuskoulutusta ,36 VTT energiatehokkuuskoulutus ,00 SYKLI energiatehokkuuskoulutusta ,00 10

11 3. Muut palvelut Tarjoilut koulutustilaisuuksissa Sipoon kunta ,43 Keravan kaupunki , , ,30 Vuosi 2014 yhteensä asti ,29 Hanke yhteensä , Talousarvion toteuma Hanke TA Toteuma 4/2013-5/ Palkka- ja sivukulut ,96 Matkakulut Koneet ja laitteet 0 0 Ostopalvelut ,04 Vuokra Luontoissuoritukset 0 0 Muut menot 0 0 Bruttokustannukset ,16 Tulot 0 0 Nettokustannukset ,16 Vakuudeksi Tuusulassa Tapio Reijonen ympäristönsuojelupäällikkö Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 11

12 LIITTEET 1. Ekotukikoulutettavat kunnittain 2. Pilottikiinteistöt 3. Koulutuspäivien ohjelmat 12

13 LIITTEET Liite Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke Ekotukikoulutettavat kunnittain Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti (yhteensä 69 henkilöä) Hyvinkää - Saija Koskelin, ympärivuorokautinen hoito sairaanhoitaja, Kauniston palvelukeskus - Marketta Saarela, osastonhoitaja, terveydenhuolto (varalla Harri Eloranta) - Eija Pennanen, sosiaalipalvelut (varalla Raija Mantere) - Erika Heikkinen, ympäristöpalvelu, Rentto - Laura Kekäläinen, uimala, liikuntapalvelut - Anne Hirsmäki, Hakalantalon päiväkoti - Susanna Laaksonen, KOy Hyvinkään Wanha Villatehdas, - Eeva Hakulinen, palveluesimies, ateriapalvelut - Linnea Törhönen, ruokapalveluesimies, ateriapalvelut - Heli Reen, siivoustyönohjaaja, puhtauspalvelut - Tuija Soili, palveluesimies, puhtauspalvelut (myös kaupungintalon ekotukihenkilö) - Tuula Tapanainen, erityisluokanopettaja, Hakalanpolun koulu (Hakalantalo) - Merja Kääriäinen, luokanopettaja, Hakalan koulu - Jarmo Heikkonen, kiinteistönhoitaja, Hakalantalo - Outi Penttinen, kiinteistösihteeri, Hyvinkään vuokra-asunnot Oy, (isännöitsijä tulee talo- ja kiinteistöteknisiin koulutuksiin) - Katja Valjakka, osastonhoitaja, Hyvinkään kaupunginkirjasto - Jari Hynönen, käyttöinsinööri, Hyvinkään Vesi/Kaltevan jätevedenpuhdistamo - Jussi Rytkönen, laitosmies, Hyvinkään uimala - Jukka Nieppo, kiinteistötyönjohtaja, kiinteistöhoitopalvelu tekninen palvelukeskus - Leena Virtanen, itäinen kotihoito Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Markku Nieminen, Järvenpää - Ari Niiranen, Järvenpään uimahalli - Juha-Pekka Karlsson, Järvenpään uimahalli - Asla Mustikka, tekninen palvelukeskus - Katri Väyrynen, tekninen palvelukeskus - Pavel Lukjanov, tekninen palvelukeskus - Antti Nikkanen, kaupunkikehitys - Pauli Pitkänen, Kartanon yhtenäiskoulu Yhteyshenkilö: LVI-valvoja Pertti Virtanen, Mäntsälä - Teuvo Heikkilä, kiinteistönhoitaja, Mäntsälän monitoimitalo - Timo Anttila, kiinteistönhoitaja, pelastuslaitos, päiväkoti Amanda, Myllymäen ala-aste 13

14 - Tauno Hautakangas, kiinteistönhoitaja, pelastuslaitos, päiväkoti Amanda, Myllym. ala-aste Yhteyshenkilö: toimistosihteeri Pirjo Härö, Nurmijärvi - Ari Hietanoro, huoltomies, Nurmijärven kunta, Aleksia liikelaitos - Sakari Kuorikoski, huoltomies, Nurmijärven kunta, Aleksia liikelaitos - Risto Outinen, huoltomies, Nurmijärven kunta, Aleksia liikelaitos Yhteyshenkilö: LVI-teknikko Esko Lahti, Pornainen - Marjaana Hänninen, opettaja, Pornaisten yhtenäiskoulu - Ari Tjurin, kiinteistönhoitaja, Pornaisten yhtenäiskoulu Yhteyshenkilö: työnjohtaja Petri Heikkilä, kiinteistönhoito, Sipoo - Tiina Seppälä, toimitilat - Juha Pohjonen, toimitilat - Lars Lampinen, kiinteistönhoito - Sanna Wetherill, opettaja, Sipoonlahden koulu - Anna-Mari Meriläinen, opettaja, Sipoonlahden koulu - Kristiina Blomqvist, päiväkodin johtaja, Mäntymäen päiväkoti - Jaana Vapaavuori, Mäntymäen päiväkoti - Päivi Oinaanoja, päiväkodin johtaja, päiväkoti Miili - Virpi Granström, päiväkoti Miili - Ari Kärpänen, kiinteistöhuolto, Nikkilän Sydän Yhteyshenkilö: energia-asiantuntija Tiina Seppälä, Tuusula Esa Kuosmanen, kiinteistönhoitaja, Riihikallion koulu Martti Kansanen, kiinteistönhoitaja, Hyrylän koulukeskus Pia Närhi, opettaja, Riihikallion koulu Vuokko Pakkala-Kinnunen, opettaja, Hyrylän koulukeskus Hanna-Riitta Rissanen, opettaja, Hyrylän koulukeskus Päivi Koivuniemi, opettaja, Hyrylän koulukeskus Tuula Lahdenperä, opettaja, Mikkolan koulu Sirpa Autio, ekovastaava, Mikkolan päiväkoti Anita Tanttu, päiväkodin johtaja, Lahelan Tertun päiväkoti Anni Nuutilainen, ohjaaja, Toimintakeskus Kettunen Mika Räisänen, ohjaaja, perhetukikeskus, Koivukujan yksikkö Pasi Mertanen, vuokralaistoimikunnan jäsen, Tukuki Oy Virpi Niskanen, vuokralaistoimikunnan jäsen, Tukuki Oy Merja Kamppila, vuokralaistoimikunnan jäsen, Tukuki Oy Sari Aaltonen, vuokralaistoimikunnan jäsen, Tukuki Oy Yhteyshenkilö: energia-asiantuntija Anna-Maria Rauhala, Vihti Talotekniikkapäällikkö Mikko Hytönen, (myös yhteyshenkilö) 14

15 Kerava ja Kirkkonummi (yhteensä 15 henkilöä) Kerava - Leena Ilmarinen, rehtori, Ali-Keravan koulu - Merja Tuurala, opettaja, Keravanjoen koulu - Jukka Partanen, kouluisäntä, Keravanjoen koulu - Vuokko Mäki-Korte, opettaja, Ahjon koulu - Eija Kolehmainen, opettaja, Ahjon koulu Yhteyshenkilöä ei ole Kirkkonummi - Hannele Suikkanen, opettaja, Veikkolan koulu - Heidi Ruotsalainen Iivari, palvelusihteeri, konsernihallinto - Susanna Laitinen, päiväkodinjohtaja, Sundsbergin Taaperot - Heidi Hanhirova, päiväkodinjohtaja, Pehtorin Taaperot - Anne Ruohonen, luokanopettaja, Nissnikun koulu - Riitta Simola, luokanopettaja, Nissnikun koulu - Kristiina Heikkinen, koulusihteeri, Kantvikin koulu/ Upinniemen koulu - Tuuli Laaksonen, lastenhoitaja, Kolsarin päiväkoti - Maaret Eloranta, kulttuuritoimenjohtaja, kulttuuritoimi Yhteyshenkilö: LVI-insinööri Risto Utriainen Ammatillisten oppilaitosten edustajat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA - Vesa Takko, kiinteistöpäällikkö, kuntayhtymän toimisto Länsi-Uudenmaan HINKU-hanke kuntien edustajat Lohja - Tero Metso, kiinteistöjen isännöitsijä Yhteensä 86 edustajaa 15

16 Liite Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke Pilottikiinteistöt ja niiden ekotukihenkilöt kunnittain Mäntsälä - Mäntsälän monitoimitalo Teuvo Heikkilä - Mäntsälän pelastuslaitos Timo Anttila, Tauno Hautakangas - päiväkoti Amanda Timo Anttila, Tauno Hautakangas - Myllymäen ala-aste Timo Anttila, Tauno Hautakangas Pornainen - Pornaisten yhtenäiskoulu: Marjaana Hänninen, Ari Tjurin Sipoo - Sipoonlahden koulu: Sanna Wetherill, Anna-Mari Meriläinen, Lars Lampinen - Mäntymäen päiväkoti: Kristiina Blomqvist, Jaana Vapaavuori - päiväkoti Miili: Virpi Granström, Päivi Oinaanoja - Nikkilän Sydän (neljän huoneiston asuinrakennus) Ari Kärpänen Tuusula - Riihikallion koulu: Pia Närhi, Esa Kuosmanen - Hyrylän koulukeskus: Vuokko Pakkala-Kinnunen, Martti Kansanen Hanna-Riitta Rissanen, Päivi Koivuniemi - Mikkolan päiväkoti: Sirpa Autio - Lahelan Tertun päiväkoti: Anita Tanttu Hyvinkää - kaupungintalo: Tuija Soili - Rentto ympäristöpalvelut: Erika Heikkinen - Hyvinkään uimala: Laura Kekäläinen, Mikko Ahokas - Hakalantalo, koulu ja päiväkoti: Anne Hirsmäki, Tuula Tapanainen, Merja Kääriäinen Järvenpää - Järvenpään uimahalli: Ari Niiranen, Juha-Pekka Karlsson - Kartanon yhtenäiskoulu: Pauli Pitkänen - yhteiskoulun yhtenäiskoulu:? Nurmijärvi - Maaniityn koulu: Risto Outinen Vihti, ei pilottikohdetta Kerava - Keravanjoen koulu: Merja Tuurala Kirkkonummi - Veikkolan koulu: Hannele Suikkanen 16

17 Liite 3 Koulutustilaisuuksien ohjelmat Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke Täydennyskoulutus Keravan ja Kirkkonummen ekotukihenkilöille Ajankohta: Torstai klo Paikka: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Opastinsilta 6A, Helsinki (1. kerros Seutusali) Ohjelma Tilaisuuden avaus: odotukset hankkeelta Kehitysjohtaja Pekka Kauranen, Keravan kaupunki LVI-insinööri Risto Utriainen, Kirkkonummen kunta Kertaus ekotukitoiminnasta ja sen eri osa-alueista Projektipäällikkö Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Ekotukitoiminnan kehittämistarvekysely: yhteenveto vastauksista Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Sähkön säästävä käyttö: esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja saavutettuja tuloksia Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Kahvitauko Jätteiden syntymisen vähentäminen ja jätelajittelun kehittäminen: hyviä käytäntöjä ja saavutettuja tuloksia Asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari, jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy Ryhmätyö: kuinka innostan ja ohjeistan työkavereitani ympäristöasioissa? Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Keskustelua ekotukitoiminnan kehittämisestä työpaikoilla Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 17

18 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke Uusien ekotukikoulutettavien ensimmäisen koulutuspäivä (ryhmä 1.) Ajankohta: Tiistai klo Paikka: Sipoonlahden koulu, Neiti Miilin tie 6, Söderkulla Alakerta, C-siipi, luokka C 110, biologia ja maantieto (Ala-aulassa on rakennuksen pohjapiirros) Ohjelma 9.00 Aamukahvi 9.15 Tilaisuuden avaus Tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen, Sipoon kunta 9.25 Hankkeen sisältö ja tavoitteet 9.45 Ekotukitoiminta ja sen tavoitteet, tuloksia (energia, hankinnat, jätehuolto, liikkuminen) Projektipäällikkö Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Energiatehokkuus osaksi työpaikan toimintaa Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Lounas Energiatehokkuus oppilaitoksen opetuksessa ja ylläpitotoiminnoissa: Case Pornaisten yhtenäiskoulu Työnjohtaja Petri Heikkilä, Pornaisten kunta Jätehuollon kehittäminen työpaikalla, jätteen synnyn ehkäisy ja lajittelu Asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari, jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy Ekotukitoiminnan alkukartoituskysely: yhteenveto vastauksista Ryhmätyöt ekotukitoiminnan käynnistämisestä ja toteutuksesta työpaikoilla + tulosten esittely Projektipäällikkö Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Kahvitauko Rakennusten energiatehokkuus ja ammatillinen koulutus Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE Keskustelua ekotukitoiminnan käynnistämisestä ja toteutuksesta, jatkotoimenpiteistä sopiminen Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 18

19 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke Uusien ekotukikoulutettavien ensimmäisen koulutuspäivä (ryhmä 2.) Ajankohta: Torstai klo Paikka: Hyvinkään kaupunki, tekniikka ja ympäristö Suutarinkatu 2 D, PL 21, Hyvinkää Ala-aulan perällä oleva Antura-sali Ohjelma 9.00 Aamukahvi 9.15 Tilaisuuden avaus Ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia, Hyvinkään kaupunki Projektipäällikkö Markku Nieminen, Hyvinkään kaupunki 9.25 Hankkeen sisältö ja tavoitteet 9.45 Ekotukitoiminta ja sen tavoitteet, tuloksia (energia, hankinnat, jätehuolto, liikkuminen) Projektipäällikkö Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Energiatehokkuus osaksi työpaikan toimintaa Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Jätehuollon kehittäminen työpaikalla, jätteen synnyn ehkäisy ja jätelajittelu Asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari, jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy Lounas Ekotukitoiminnan alkukartoituskysely: yhteenveto vastauksista Ryhmätyöt ekotukitoiminnan käynnistämisestä ja toteutuksesta työpaikoilla + tulosten esittely Projektipäällikkö Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Kahvitauko Energiatehokkuus perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE Keskustelua ekotukitoiminnan käynnistämisestä ja toteutuksesta, jatkotoimenpiteistä sopiminen Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 19

20 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke Pilottikiinteistöjen seurantakoulutus (pilottikohteiden edustajat) Ajankohta: Tiistai klo Paikka: Keravan kaupunginkirjasto, Paasikivenkatu 12, Kerava Ala-aulan perällä oleva koulutustila Satusiipi Ohjelma Tilaisuuden avaus Ekotukitoiminnan käynnistäminen työpaikoilla Pilottikiinteistöjen edustajat Sähkön- ja lämmönkulutuksen ja kulutuskustannusten seuranta Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE Case Sipoo: energiankulutuksen seurannan järjestäminen eräissä Sipoon kuntakiinteistöissä Kiinteistönhoitaja Lars Lampinen, Sipoon kunta Kahvitauko Jätehuollon seurannan järjestämisperiaatteet Ympäristöinsinööri Liisa Malin, jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy Case Järvenpää: jätehuollon seuranta Järvenpään kaupungissa Ympäristövastaava Katri Väyrynen, Järvenpään kaupunki Keskustelua ekotukitoiminnan käynnistämisestä ja seurannan järjestämisestä Energian, jätehuollon ja kustannusten seurantalomakkeet Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 20

21 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke Ekotukitoiminnan täydennyskoulutus (ei pilottikohteiden edustajat) Ajankohta: Tiistai klo Paikka: Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali Paasikivenkatu 12, Kerava Ohjelma Tilaisuuden avaus Viisi askelta energiatehokkaisiin kunnan rakennuksiin Johtava asiantuntija Pertti Koski, Motiva Oy Ekotukitoiminnan käynnistäminen työpaikoilla Ekotukitoimipaikkojen edustajat Kahvitauko Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa: hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Ympäristösuunnittelija Pirita Kuikka, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Case Järvenpää: jätehuollon kehittäminen Järvenpään kaupungissa Ympäristövastaava Katri Väyrynen, Järvenpään kaupunki Keskustelua ekotukitoiminnan käynnistämisestä työpaikoilla Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 21

22 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke Teknisten energiatehokkuusparannusten koulutus (tekninen toimi ja kiinteistönhoito) Ajankohta: Tiistai klo Paikka: Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali Paasikivenkatu 12, Kerava Kahvit Ohjelma Tilaisuuden avaus Energiansäästöä ilman suuria investointeja Energiatehokkuusasiantuntija Marita Tamminen, Vantaan kaupunki Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö Energia-asiantuntija Timo Posa, Helsingin kaupungin rakennusvirasto Parempi lämmitys pienemmät kulut Myyntijohtaja Joe Hamari, Ekonor Oy Ruokailu Esimerkkejä hankkeessa mukana olevien kiinteistöjen teknisistä energiatehokkuusparannuksista Kuntien edustajat Case Tuusula: energiakatselmukset ja energiatehokkuuden parantaminen Tuusulan kunnan omistamissa kiinteistöissä Tilakeskuksen isännöitsijä Pekka Haahtikivi, Tuusulan kunta Kahvitauko Tietopaketti taloteknisistä keinoista parantaa rakennusten energiatehokkuutta Tutkija Mikko Saari, VTT Keskustelua Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 22

23 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke Ekotukihenkilöiden jatkokoulutus (kiinteistöjen käyttäjäpuolen edustajat) Ekoarkea tekemässä: asenteet, motivaatio, toiminta Ajankohta: Keskiviikko klo Paikka: Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali Paasikivenkatu 12, Kerava Ohjelma Aamukahvi ja tilaisuuden avaus Kuulumisten vaihtoa: osallistujien onnistumiset Ympäristöasiantuntija Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Ympäristöasenteiden muuttamisesta Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Lounas Mistä motivaatio ekoarkeen? Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Kahvitauko Ympäristötietoisuutta vahvistamaan Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Ympäristöasiantuntija Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 23

Loppuraportin liitteet

Loppuraportin liitteet Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hanke Loppuraportin liitteet Sisällysluettelo Liite 1 Ekotukikoulutettavat lokakuussa 2015 2 Liite 2 Pilottikiinteistöt ja ekotukikoulutettavat lokakuussa

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin KUUMA-seudun energiatehokkuuspotentiaalia 0- investoinneilla

LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin KUUMA-seudun energiatehokkuuspotentiaalia 0- investoinneilla Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TR 24.11.2015 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ Hanke KUUMA-seudulla alkoi huhtikuussa 2013 hanke Julkisten kiinteistöjen

Lisätiedot

Loppuraportti 2013-2015

Loppuraportti 2013-2015 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke Loppuraportti 2013-2015 700000 600000 500000 400000 300000 Yhteensä 200000 100000 0 2012 2013 2014 Sähkönkulutus KWh Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Anna Sjövall Ympäristöasiantuntija Vantaan ympäristökeskus 29.10.2013 Mitä ekotukitoiminta on? Ekotukitoiminta

Lisätiedot

KUUMA-KUNTIEN ILMASTOTYÖ ETENEE

KUUMA-KUNTIEN ILMASTOTYÖ ETENEE KUUMA-KUNTIEN ILMASTOTYÖ ETENEE ILMASTOKATSAUS MARRASKUU 2012 LOKAKUU 2013 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Ilmastokatsaus seuraa ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutumista Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke, toimitilat -projekti ja ekotukitoiminta. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Marika Visakova

Julia 2030 -hanke, toimitilat -projekti ja ekotukitoiminta. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Marika Visakova Julia 2030 -hanke, toimitilat -projekti ja ekotukitoiminta HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Marika Visakova HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Jäte- ja vesihuoltopalvelut yli miljoonalle pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Julkisten toimitilojen käyttö -projekti Projektin tavoitteena on vähentää valituista

Lisätiedot

KUUMA-KUNTIEN ILMASTOTYÖ ETENEE

KUUMA-KUNTIEN ILMASTOTYÖ ETENEE KUUMA-KUNTIEN ILMASTOTYÖ ETENEE ILMASTOKATSAUS MARRASKUU 2013 LOKAKUU 2014 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus KUUMA-KUNNISSA SATSATAAN ILMASTONSUOJELUUN KUUMA-kunnissa toteutetut ilmastonsuojelutoimenpiteet

Lisätiedot

Pilottikiinteistöjen tulosten raportointi

Pilottikiinteistöjen tulosten raportointi 1 Pilottikiinteistöjen tulosten raportointi Pilottikiinteistöistä on kerätty tiedot sähkön, lämmön ja veden kulutuksista vuosilta, ja. Vuosi oli hanketta edeltävä vuosi, jolloin hankkeen energiatehokkuustoimenpiteitä

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hankkeen jatkaminen. Työsuunnitelma 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hankkeen jatkaminen. Työsuunnitelma 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hankkeen jatkaminen Työsuunnitelma 2016 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Marraskuu 2015 2 Sisällysluettelo Sivu 1. TEEMAT 3 1.1. Ekotukiverkoston

Lisätiedot

Sote-ohjausryhmä. Ote pöytäkirjasta 5/2015. Aika Tiistai klo

Sote-ohjausryhmä. Ote pöytäkirjasta 5/2015. Aika Tiistai klo Sote-ohjausryhmä Ote pöytäkirjasta 5/2015 4 Aika Tiistai 1.12.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, Ryhmähuone 331 Aleksanterinkatu 20, 3. krs. 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KUUMA-kuntien ilmastotyö etenee

KUUMA-kuntien ilmastotyö etenee KUUMA-kuntien ilmastotyö etenee Ilmastokatsaus tammikuu 2012 lokakuu 2012 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Ilmasto-ohjelman tavoitteena on vähentää KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöjä Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

KUUMA-KUNTIEN ILMASTOTYÖ ETENEE

KUUMA-KUNTIEN ILMASTOTYÖ ETENEE KUUMA-KUNTIEN ILMASTOTYÖ ETENEE ILMASTOKATSAUS MARRASKUU 2014 LOKAKUU 2015 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ILMASTOKATSAUS SEURAA ILMASTO-OHJELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM TERVETULOA! Ohjelma: sivu 1/2 Klo 10.00 10.10 Päivän avaus Heidi Gerdt, erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän

Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän kehityksen koordinaattori katri närhi kouluttaja Kati

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE

KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE Ilmastokatsaus maaliskuu 2010 - maaliskuu 2011 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan yhteinen ilmasto-ohjelma hyväksytty KUUMA-hallitus hyväksyi Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2011 Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 331, Aleksanterinkatu 20, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Seurattavien kohteiden tulokset kunnittain. Hyvinkää. Liite 7. Sähkönkulutus MWh Yhteensä

Seurattavien kohteiden tulokset kunnittain. Hyvinkää. Liite 7. Sähkönkulutus MWh Yhteensä Liite 7 Seurattavien kohteiden tulokset kunnittain Hyvinkää 1. Hakalantalo (Hakalan koulu, Hakalanpolun koulu, Hakalan päiväkoti) Hakalantalo on valmistunut vuonna 1987. Rakennuksen pinta-ala on 8555 m

Lisätiedot

PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009. Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke

PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009. Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Sopimuksen yhteyshenkilöinä toimivat sopijaosapuolen osalta seuraavat henkilöt:

Sopimuksen yhteyshenkilöinä toimivat sopijaosapuolen osalta seuraavat henkilöt: 1(4) Sopimus Kuuma TVT-verkoston koordinoinnista 1. Sopijaosapuolet 1. Nurmijärven kunta, sivistystoimi, PL 37, 01901 Nurmijärvi 2. Kirkkonummen kunta, 3. Vihdin kunta, 4. Tuusulan kunta, 5. Hyvinkään

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 202/05.

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 202/05. Maakuntahallitus 123 11.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 202/05.00/2016 MHS 11.09.2017 123 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen selostus

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

3T-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Järvenpäässä 13.10.2010

3T-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Järvenpäässä 13.10.2010 3T-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Järvenpäässä 13.10.2010 Energiatehokkuuden parantaminen on tehokasta ilmastopolitiikkaa Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Lohja / 29.10.2013 Korjausrakentaminen + Energiatehokkuus Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja asiakaslähtöisiä korjausrakentamisen suunnittelu-

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 9/2011. Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00. Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 9/2011. Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00. Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 9/2011 Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00 Paikka Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 5

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 17.55 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnä Helsinki Espoo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Päivitetty 21.1.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016

Päivitetty 21.1.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016 Päivitetty 21.1.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016 Päivitetty 21.1.2015 2 Sisällysluettelo ERITYISTILANTEIDEN JA POIKKEUSOLOJEN JOHTORYHMÄ, YHTEYSHENKILÖT JA TOIMIALOJEN VASTUUHENKILÖT...3

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Kuntien ilmastostrategiat ja hankkeet - Kotka

Kuntien ilmastostrategiat ja hankkeet - Kotka - Valtuuston 16.12.2011 hyväksymä ilmasto- ja energiaohjelma - " Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma sisältää kansallisen sekä Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian, Kotkan kaupunkistrategian

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion yhdessä omistama osakeyhtiö, perustettu vuonna

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 6/2013 Aika Keskiviikko 11.12.2013 klo 15.00-17.30 Paikka Taide- ja museokeskus Sinkka Kultasepänkatu 2, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 24 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 u Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKI RJA 6/2015 2 Saapuvilla olleet et Nimi Reijonen Eero Tikka Tiina Parkkinen Sanna Hakulinen Pauli Hartikainen Mikko Hoppa Helinä Huikuri Pekka Huohvanainen Kauko Jetsonen Anne Karjalainen

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2012

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2012 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 2 0 1 3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2012 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Toimintasuunnitelma Tiivistelmä Reijo Laine Projektipäällikkö Senior & Sons Oy Pro HINKU- hanke Uusikaupunki Hankkeen avulla toteutetaan systemaattisesti vision

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 5/2011. Aika Tiistai 19.4.2011 klo 8.00- Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 5/2011. Aika Tiistai 19.4.2011 klo 8.00- Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 5/2011 Aika Tiistai 19.4.2011 klo 8.00- Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 5/2015 Aika Keskiviikko 28.10.2015 klo 18.00 Paikka Pornaisten kunnantalo Valtuustosali Kirkkotie 176, Pornainen 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät 23.10.2015 Kemi Jussi Rönty, VTT Sisältö: 1. Taustaa - miksi uimahalliportaali? 2. Portaalin sisältö

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 29 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Energiansäästöviikko Hyvinkäällä Markku Nieminen, Kaupungin energiansäästötyöryhmän sihteeri

Energiansäästöviikko Hyvinkäällä Markku Nieminen, Kaupungin energiansäästötyöryhmän sihteeri Energiansäästöviikko Hyvinkäällä Markku Nieminen, Kaupungin energiansäästötyöryhmän sihteeri Energiankulutus ja CO 2 - päästöt Hyvinkäällä Tieliikenne 29 % Kuluttajien sähkönkulutus 19 % Sähkölämmitys

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Teuvo Aro, AX-Suunnittelu AX-SUUNNITTELU Perustettu 1993 LVI TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 6 2 0 1 2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012 Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Keskiviikko klo Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 63 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko klo Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 63 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 7/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.12.2015 klo 18.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 63 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu

Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Kunta Investointi Aikataulu M /vuosi M hanke yht. Muuta Hyvinkää Kuntatekniikka (sis. vh) 2014-5 Lepola III 2014-2017 3,6 Ara 0,4 M

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007 8 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Espoossa,Vantaalla,

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2011 Aika Tiistai 1.3.2011 klo 16.30-17.30 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi 11.12.2014 1 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot