Timo Seitz LÄHIVERKON TOTEUTUKSEN UUDELLEENARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Timo Seitz LÄHIVERKON TOTEUTUKSEN UUDELLEENARVIOINTI"

Transkriptio

1 Timo Seitz LÄHIVERKON TOTEUTUKSEN UUDELLEENARVIOINTI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma Mediatekniikka Työn nimi Aika Tekijä/Tekijät Timo Seitz Lähiverkon toteutuksen uudelleenarviointi Työn ohjaaja Fil.maist. Hannu Leppälä Sivumäärä 30 Työelämäohjaaja Toimitusjohtaja Esko Pietikäinen Tietoverkkojen merkitys nykyisessä yritysmaailmassa on nopeasti kasvanut tärkeäksi osaksi tuotantoprosessia. Tämä työ avaa kasvavan yrityksen tietoverkkon ja tarkastelee mahdollisia tapoja sen tuottavuuden maksimointiin. Asiasanat Tietoverkot, Intranet TIIVISTELMÄ

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska unit Date Author Timo Seitz Degree programme Mediatechnology Name of thesis Re-evaluation of local network implementation Instructor M.Phil. Hannu Leppälä Pages 30 Supervisor CEO Esko Pietikäinen The role of network in business world has grown from small supporting factor to big part of productive process. This work opens up network in growing company and looks at ways to maximize the effeciency of it. Key words Networking, Intranet ABSTRACT

4 KÄSITTEET Protokolla on palvelimen ja asiakasohjelman välillä käytettävän tiedonsiirtokäytännön määrittely. (Comer 2000, 12.) TCP/IP on protokollakimppu, johon perustuen suurin osa Internetin palveluista on rakennettu. (Hakkerin käsikirja 2002, 50.) IP (Internet protokolla) on yksilöllisten tietokoneiden osoittamiseen käytetty protokolla. (Comer 2000, ) Aliverkko on IP osoitteistosta lohkaistu alue, jota käytetään osoittamaan reitittimen kannalta samassa paikassa olevia laitteita. (Holttinen 2002b, 12.) VPN (virtual private network) on verkkoratkaisu, jossa yksityinen verkko toteutetaan julkisen verkon yli. (Holttinen 2002b, 541.) DNS (domain name system) on järjestelmä, jonka kautta IP osoitteelle voidaan liittää helposti ymmärrettävä nimi. (Holttinen 2002a, 502.)

5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ii ABSTRACT iii KÄSITTEET iv SISÄLLYS v ESIPUHE vii 1JOHDANTO 1 2VERKON TÄMÄNHETKINEN TILA 2 2.1Helsingin toimipiste 3 2.2Espoon toimipiste 5 2.3Vantaan toimipiste 5 2.4Järvenpään toimipiste 5 3VERKKOTEKNIIKAT 7 3.1TCP/IP protokollapino 7 3.2Internet protokolla (IP) Aliverkot Internet protokolla versio 6 (IPv6) 10 4DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) 12 5TIETOVERKON PALVELUT Active Directory Kerberos Levy- ja tulostuspalvelut Web palvelin 15 6TIETOTURVA Tietoturvauhkien nykytilanne Tietoverkon turvaaminen Palomuurit Virtuaalilähiverkot Network Address Translation (NAT) 21 7KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN IKÄ 22 8EHDOTUS VERKON PARANTAMISEKSI Helsingin toimipiste 23

6 8.2Espoon toimipiste Vantaan ja Järvenpään toimipisteet Verkon muokkaaminen ja ylläpito 27 9TULOKSET 29 10POHDINTA 30 LÄHTEET 31

7 ESIPUHE Helsingin seudun isännöitsijät Oy on Helsingin alueella toimiva taloyhtiöiden isännöintiin keskittyvä yritys, jolla oli vuoden 2007 alussa toimipisteitä Helsingissä ja Vantaalla. Kesän 2007 aikana, kun Espooseen saatiin uusi toimipiste, tuli ajankohtaiseksi miettiä verkkoratkaisujen toteuttamista uudesta näkökulmasta. Tähän mennessä toimistojen väliset yhteydet on tilattu samalta toimittajalta ja verkon sisäiset palvelut on suunniteltu eri konsulttien toimesta. Verkosta ei ole ollut kunnollista dokumentointia eikä kenelläkään ole käsitystä tietoverkosta kokonaisuutena. Työni tarkoituksena on kartoittaa yrityksen verkko sekä tutkia mahdollisia muita tapoja toteuttaa tehokas, turvallinen ja edullinen tietoverkko, joka palvelee yrityksen tarpeita. Sen tulee sisällyttää jo tälläkin hetkellä toimivat palvelut tai niille mahdolliset vastineet sekä mahdollisia muita ideoita tuottavuuden parantamiseksi.

8 1 1 JOHDANTO Nykyisessä yritysmaailmassa tietoverkkojen merkitys on kohonnut isoksi osaksi tuotantoa. Yrityksien on täytynyt sijoittaa yhä enemmän resursseja verkkoinfrastruktuurinsa kehittämiseen ja vaikka tietotekniikka onkin tuonut lisää tehokkuutta työn tuottavuuteen, on sillä myös omat ongelmansa. Nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa tietoverkkojen hoitaminen ja uusiminen on jo arkipäivää. Helsingin seudun isännöitsijöillä on oma tietoverkkonsa, joka on kasvanut ensimmäisen tietokoneen hankinnasta lähtien. Yhtiön laajetessa uusilla toimipisteillä on tullut aiheelliseksi tarkastella minkälaisia mahdollisuuksia olisi muuttaa verkon toteutusta, niin että siitä saataisiin mahdollisimman edullinen ja tehokas. Tämä työ tutkii teknisestä näkökulmasta yritysverkkoa osana tuotantoa ja mahdollisuutena tehostaa yrityksen tuottavuutta. Sen tavoitteena on esittää mahdollinen ehdotus, jolla verkko voidaan saattaa paremmin vastaamaan nykypäivän yritysmaailman vaativiin haasteisiin.

9 2 2 VERKON TÄMÄNHETKINEN TILA Kokonaisuutena Helsingin seudun isännöitsijöiden verkko on rakennettu, niin että Espoon, Vantaan ja Järvenpään toimistoista kaikki verkkoliikenne menee Helsingin toimistoon, josta ulospäin menevä liikenne jatkaa 4/4 MB yhteyden kautta Internettiin. Vaikka kaikki toimipisteet käyttävätkin Helsingissä sijaitsevaa Active Directory palvelua, on rakenne hankala sillä suuri osa verkkoliikenteestä on Internettiin menevää liikennettä, joka turhaan kuormittaa toimistojen välisiä linjoja. Yrityksellä on toimipisteiden lisäksi vielä kolme etätyöpistettä, jotka ovat henkilökohtaisten VPN yhteyksien kautta yhteydessä sisäiseen verkkoon. Yhteydet on toteutettu palveluntarjoajan puolelta ja ne maksavat kukin kiinteän summan kuussa. Hinta on kallis siihen nähden, että ne voitaisiin toteuttaa jo olemassa olevilla palomuuriratkaisuilla ilman lisäkustannuksia. Yksi suurimmista ongelmista verkossa on pienet IP avaruudet, jotka palveluntarjoaja on määrittänyt. Niiden laajentaminen vaatii aina neuvotteluita yhteydentarjoajan kanssa. Osoiteavaruudet ovat olleet sopivia verkkoja rakennettaessa, mutta tarve on laajentunut sen jälkeen ja osoitteiden lisäämiseen on jouduttu keksimään muita keinoja. Myös varmuuskopiointi on ongelmallista, sillä melkein kaikilla toimistoilla on omat levypalvelimensa, joita ei ole helppo varmistaa keskitetysti.

10 3 2.1 Helsingin toimipiste Helsingin toimipisteen verkko on hyvin omalaatuisesti rakennettu. Palveluntarjoajalta on annettu käyttöön kiinteä määrä julkisia IP osoitteita, joita on annettu palvelimille, tulostimille ja joillekin päätteille. Toimipisteessä on myös palomuurilaite, jonka takana suurin osa päätteistä sijaitsee. Verkkoa ei siis ole jaettu oikein minkään logiikan mukaan. Palveluntarjoajan kiinteitä osoitteita on jaettu satunnaisille päätteille ja lopuille on annettu sisäverkon osoitteita. Palvelimien yhteydessä on myös nauhavarmistin, joka ottaa säännöllisesti varmuuskopiot palvelimista. Toimiston palomuurin ulkopuolella olevat koneet on suojattu tietoturvaohjelmiston lisäksi vain palveluntarjoajan suojauksilla ja niihin on julkisten osoitteiden takia mahdollista yrittää hyökätä ilman käyttäjän toimia. Sisäpuolella olevat koneet taas ovat paljon paremmin suojattuja, sillä ne ovat palomuurilaitteen takana eivätkä näy julkiseen Internetiin. Toimistolla on kolme palvelinta, joissa toimivat tärkeimmät palvelut. Ainoana julkisena palveluna on SharePoint Services portaali, joka koostuu kahdesta palvelinkoneesta: Web palvelin käsittelee käyttäjien syötteet ja MS SQL palvelin tallentaa tietokantoihinsa sen sisältämät tiedot. Sisäisistä palveluista tärkeimmät ovat Active Directory, jolle on oma palvelinlaitteensa, ja levyjako, joka toimii samalla palvelimella julkisen web palvelimen kanssa. Kaikki palvelimet ovat Windows Server 2003 R2 palvelimia. Toimistossa on myös aina.com:in toimittama ja hallinnoima dataverkon päällä toimiva puhelinjärjestelmä, jolla on oma verkkoliittymänsä. Kaikki toimiston puhelimet ovat tavallisia lankapuhelimia ja ne on liitetty palvelimeen analogisia johtoja pitkin. Laite ei siis vaikuta Helsingin toimiston verkkoon toimintaan, mutta muiden toimistojen puhelut menevät WAN yhteyksien kautta.

11 KUVIO 1. Tietoverkon alkuperäinen rakenne HSI:n Helsingin toimipisteessä 4

12 5 2.2 Espoon toimipiste Espoon toimistossa Helsingin seudun isännöitsijöillä on vajaa kymmenen puhelinta ja saman verran päätteitä. Tulostimet on jaettu yhdeltä päätekoneelta, mutta levyjako on hoidettu erillisellä verkkoasemalla, joka ei kuitenkaan kuulu Helsingissä olevaan varmuuskopiointijärjestelmään. Toimiston verkkoyhteys on Elisan toimittama WAN yhteys Helsingin toimistoon ja käytössä on 14 yksityistä IP osoitetta. Puhelimet ovat yhteydessä Helsingin toimipisteen puhelinjärjestelmään verkkoyhteyttä pitkin ja ne ovat palveluntarjoajan luomassa aliverkossa. Toimistossa on reititin, joka jakaa verkon NAT palvelulla. Suurin osa työpäätteistä on sijoitettu NAT aliverkkoon, mutta puhelinten lisäksi myös tavallisena työpäätteenä toimiva tulostinpalvelin, tulostimet ja levypalvelin ovat palveluntarjoajan jakamassa verkossa. 2.3 Vantaan toimipiste Vantaan toimiston keskuksena on palvelinkone, jossa on levy sekä tulostinjako. Sitä käytetään myös työpäätteenä. Lisäksi toimistossa on usein kaksi tai kolme muuta työpäätettä ja kaksi puhelinta. Puhelimet ovat tietoverkon yli yhteydessä Helsingin toimipisteessä olevaan puhelinjärjestelmään. Toimipisteestä on Elisan tarjoama 1/1 MB WAN yhteys Helsingin toimipisteeseen, jonka kautta kaikki verkkoliikenne menee. Kaikkien laitteiden IP osoitteet ovat palveluntarjoajan luomassa aliverkossa. Vantaan toimipistettä suunnitellaan laajennettavaksi kun löytyy sopivan kokoinen kiinteistö. 2.4 Järvenpään toimipiste Järvenpäässä oleva toimipiste on uusin. Koska kiinteistössä oli valmiina nopea nettiyhteys, on sitä käytetty hyväksi ja hankittu erillinen palomuurilaite, jolla on saatu

13 6 luotua Helsingin toimipisteeseen Intranet VPN yhteys. Kaikki Helsingin julkiset osoitteet ovat kuitenkin samassa aliverkossa keskenään. Koska myös osoite, jolle VPN reititin yhdistää, on samassa verkossa muiden palveluiden kanssa, liikenteen reitittäminen on hankalaa. Palveluntarjoajan puolelta verkko on säädetty niin, että paikallisesti tarvittaviin palveluihin ei pääse käsiksi Internetistä käsin, joten kaikki julkiseen Internetiin menevä liikenne on myös jouduttu reitittämään Helsingin kautta. Järvenperässä tulostimet on asennettu erikseen jokaiselle koneelle eikä levypalvelinta ole. Kaikki laitteet ovat samassa aliverkossa. Järvenpäästä käsin käytetään jonkin verran Helsingin levypalvelua, mutta suurin osa liikenteestä menee kuitenkin Internetiin. Toimipisteen rooli verkossa on myös hieman erilainen kuin muiden toimistojen, koska kyseessä on tilitoimisto, jolla on muitakin asiakkaita kuin Helsingin seudun isännöitsijät.

14 7 3 VERKKOTEKNIIKAT Jotta saisimme kuvan verkon toiminnasta ja sen mahdollisista parannuksista, on ensin ymmärrettävä miten tietoverkot toimivat. HSI:n verkossa on käytössä TCP/IP protokollapino, johon perustuvat Internet ja melkein kaikki nykyisistä lähiverkoista. TCP/IP on koko ajan kasvava kokoelma eri protokollia ja niiden välisiä sääntöjä. Tietoverkon tietokoneita osoittamaan käytetään TCP/IP:hen kuuluvaa Internet protokollaa (IP), joka myös on käytössä melkein kaikissa nykyisissä tietoverkoissa. 3.1 TCP/IP protokollapino ARPA verkon syntyminen oli ensimmäinen merkittävä TCP/IP:n kehitykseen vaikuttava tapahtuma. Se oli ensimmäinen pakettipohjainen tietoverkko. Protokollapino kehitettiin Amerikan puolustusvoimien toimesta. Suurin syy protokollapinon menestykseen on Berkleyn yliopiston kehittämä Berkeley Software Distribution (BSD), Unix pohjainen käyttöjärjestelmä, jonka versio 4.2 sisälsi protokollapinon täyden toteutuksen. Järjestelmän avoimen lähtökohdan takia TCP/IP:tä on tutkittu ja kehitetty laajalti. (Kuronen 1999, ) TCP/IP on jaettu eri kerroksiin, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Rakenne mahdollistaa erilaisten tekniikoiden monipuolisen käyttämisen, niin ettei yhtä sovellusta luotaessa tarvitse miettiä koko järjestelmää. Protokollapino on pakettipohjainen, mikä tarkoittaa, että ohjelmien lähettämä tieto jaetaan niin sanottuihin paketteihin, jotka voivat matkata toisistaan riippumatta verkossa ja mennä mahdollisesti eri reittejä määränpäähänsä. Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi yhteysvirheiden sattuessa tiedon lähetystä ei tarvitse aloittaa kokonaan alusta. (Comer 2000, ) Pinon alin kerros on nimeltään verkkokerros ja se sisältää tarvittavat tiedot paketin

15 8 siirtämiseen seuraavaan laitteeseen. Seuraava kerros on nimeltään internet kerros, jossa on paketin osoitetiedot. Yleisimmin käytetty protokolla tässä kerroksessa on Internet protokolla (IP), jota käytetään nimensäkin mukaisesti Internetissä. (Comer 2000, ) Kolmas kerros on kuljetuskerros, joka pitää sisällään yhteyden luontiin tarkoitetut tiedot. Tässä kerroksessa oleva protokolla kertoo mille ohjelmalle paketin sisältämä viesti pitää lähettää. Yhteyskerroksessa oleva protokolla saattaa myös varmistaa, että paketit lähetetään ohjelmalle oikeassa järjestyksessä. Näitä protokollia kutsutaan yhteydellisiksi protokolliksi ja vastaavasti ne protokollat, jotka eivät näitä tarkistuksia tee ovat yhteydettömiä. (Comer 2000, ) Neljäs kerros on sovelluskerros, jossa varsinainen sovellusten lähettämä tieto kulkee. Tunnetuin tässä kerroksessa toimiva protokolla on HTTP jota selaimet käyttävät tiedonsiirtoon. (Comer 2000, ) 3.2 Internet protokolla (IP) Verkon jokaisella tietokoneella on oltava oma yksilöllinen osoitteensa, jonka toiminta tapahtuu TCP/IP:n verkkokerroksessa. Kerroksen tarkoitus on mahdollistaa tiedonsiirto sellaisten tietokoneiden välillä, joita ei ole yhdistetty samaan paikalliseen verkkoon. Tässä kerroksessa toimivia protokollia kutsutaan reititettäviksi protokolliksi. (Holttinen 2002a, ) Internet protokollassa jokaisen tietokoneen osoite on 32 bittinen arvo. Tämä osoite voidaan ilmoittaa binäärilukuna tai neljänä pisteellä erotettuna desimaalilukuna. (Holttinen 2002a, ) Verkko osoitteet voidaan asettaa koneille pysyviksi tai sitten ne voidaan toimittaa

16 9 DHCP protokollaan avulla. Tätä protokollaa käyttävä kone lähettää käynnistyessään kyselyn niin sanotulla yleislähetysosoitteella, jonka palvelin tunnistaa. Kyselyn käsittelevä palvelin valitsee jonkin vapaan IP osoitteen tietokannastaan ja lähettää sen sekä mahdollisia muita tietoja kyselyn tehneelle koneelle. DHCP protokollassa asiakaskone myös neuvottelee palvelimen kanssa niin sanotun vuokra ajan, joka kertoo kuinka kauan IP osoitetta voidaan käyttää ennen sen uusimista. (Holttinen 2002a, ) Aliverkot IP osoite koostuu kahdesta osasta, verkko ja isäntänumerosta. Kaikki saman verkkonumeron omaavat koneet ovat samassa aliverkossa ja voivat kommunikoida toistensa kanssa ilman reitittämiseen kykenevää laitetta. Eri aliverkoissa sijaitsevat laitteet kuitenkin tarvitsevat viestin välittämiseen toisen koneen, niin sanotun reitittimen, joka pystyy välittämään viestin toisiin aliverkkoihin. (Holttinen 2002a, ) Aliverkkojen koko voi vaihdella ja tämän koon ilmoittamiseen tarvitaan jonkinlainen järjestelmä. IP protokollan alkuaikoina on käytetty niin sanottua luokallista osoitustapaa, joka perustuu erilaisiin osoiteluokkiin, joilla jokaisella on eri pituinen verkkonumeronsa. Tämä järjestelmä on kuitenkin osoittautunut hankalaksi ja jossain määrin tehottomaksi. Nykyisin IP osoitteiden verkkonumeron pituus ilmoitetaan aliverkkomaskilla. (Holttinen 2002a, ) Aliverkkomaski ilmoitetaan yleensä toisella 32 bittisellä luvulla, jossa on binäärimuodossa alkupäässä pelkkiä ykkösiä ja loppupäässä nollia. Toisinaan se esitetään myös yhdellä desimaaliluvulla, joka kertoo alussa olevien ykkösten lukumäärän. Tällä luvulla saadaan verkkonumero ja isäntänumero eroteltua toisistaan. Tämä käytäntö mahdollistaa paljon joustavamman ja taloudellisemman tavan IP osoitteiden käyttämiseen. (Holttinen 2002a, )

17 10 Vanhassa luokallisessa osoitemallissa verkkojen osoitteiden määrä oli joko , tai 254 osoitetta. Aliverkkomaskilla määritellyssä aliverkossa olevien osoitteiden määrä on aina jonkin luvun toinen potenssi, josta vähennetään kaksi. Jossain verkossa voi siis olla esimerkiksi 30 osoitetta ja kun sen kokoa kasvatetaan seuraavaan mahdolliseen määrään tulee osoitteiden määräksi 62. Mikäli verkon kokoa pienennetään, on seuraava mahdollinen koko 14 osoitetta. (Holttinen 2002a, ) IP osoitteiden määritelmässä on kolme erityistä aliverkkoa, jotka ovat niin sanottuja yksityisiä aliverkkoja. Osoitteet ovat välillä , ja Näissä aliverkoissa oleviin osoitteisiin ei voi ottaa yhteyttä julkisesta internetistä, mutta niiltä voi ottaa yhteyden julkisessa verkossa oleviin koneisiin. Tämän avulla yritys voi luoda itselleen yksityisen aliverkon hankkimatta suurta määrää julkisia verkko osoitteita. (Holttinen 2002a, ) Internet protokolla versio 6 (IPv6) Laajennettu verkko osan määrittely luotiin varsinaisesti vain väliaikaiseksi ratkaisuksi ja varsinainen pysyvä ratkaisu tulisi olemaan IP protokollan seuraava versio, jota kutsutaan nimellä IP version 6 (IPv6) tai IP next generation (IPng). Tässä uudessa IP versiossa osoitteet on määritelty 128 bittisiksi, joten ne ovat 4 kertaa edellisiä versiota isompia. Tämä kasvattaa osoitteiden määrää huikeasti ja jokin yritys voisi esimerkiksi helposti omistaa koko nykyistä IP osoitteiden määrää suuremman määrän osoitteita, joka ei silti olisi edes murto osaa mahdollisista osoitteista. (Holttinen 2002a, ; Deering & Hinden, 1998.) Uusi osoiteprotokolla perustuu hyvin paljon vanhaan IP versioon. Suurin muutos on osoitteiden koko ja esitystapa. IPv6 protokollan osoitteet ilmoitetaan kahdeksassa,

18 11 kaksoispisteellä erotetussa, 16 bitin jaksossa hexadesimaalilukuina. Joskin tähän esitystapaan on olemassa muutamia lyhennystapoja. Aliverkkomaski ilmoitetaan kauttaviivalla eroteltuna yhtenä desimaalilukuna varsinaisen osoitteen jälkeen. (Hinden, 2006.)

19 12 4 DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) IP osoitteet ovat jokapäiväisessä käytössä hyvin hankalia. Kun Internet kaupallistui oli osoitteille keksittävä toinen vaihtoehto. Internetin nimipalvelu (DNS) on kehitetty tätä varten. Nimien käyttäminen Internetissä on huomattavasti helpompaa kuin IP osoitteiden. Esimerkiksi yritys voi antaa käyttäjälle helpon muotoa olevan osoitteen sen sijaan että se antaisi hankalasti muistettavan IP osoitteen. (Holttinen 2002a, ) Perusperiaate DNS järjestelmässä on yksinkertainen: Kun jokin ohjelma haluaa ottaa yhteyden johonkin DNS verkko osoitteeseen, lähettää se kyselyn DNS palvelimelle, joka palauttaa sille tätä osoitetta vastaavan IP osoitteen. Tämän saavuttamiseksi tietokoneen pitää kuitenkin tietää IP osoite DNS palvelimelle. Tämä osoite pitää asentaa tietokoneelle manuaalisesti tai toimittaa jollain palvelulla. Yleensä tämä tapahtuu dynaamisen IP osoitteen jakamisen yhteydessä DHCP palvelulla. (Holttinen 2002a, ) Windows verkoissa on myös toinen vaihtoehto DNS palvelulle: WINS palvelu. Periaatteeltaan se on samanlainen kuin DNS, mutta pitää tietoja vain sille asiakkaiksi määritellyistä tietokoneista. Palvelun lisäksi pitää siis olla DNS palvelu, jotta voisi käyttää globaaleja osoitteita. Myöskin WINS palvelimen IP osoite pitää erikseen toimittaa asiakastietokoneelle. Palvelu onkin Windows Server 2003 palvelimissa oletuksena pois päältä ja on säilytetty lähinnä yhteensopivuussyistä. (Lahtinen 2003, ) Joissain tapauksissa voi olla järkevää käyttää vain WINS palvelinta paikallisten koneiden osoittamiseen. HSI:n verkossa kuitenkin on tarve DNS palvelulle kokonaisuudessaan. Sen avulla voidaan määritellä nimiä paikallisille sekä julkisille palveluille.

20 13 5 TIETOVERKON PALVELUT Helsingin seudun isännöitsijöillä on toimistoissaan käytössä Microsoft Windows pohjainen tietoverkko, joka koostuu Microsoft Windows XP työasemista ja Windows Server 2003 R2 palvelimista. Tietoverkossa olevat palvelut käsittävät tiedostopalvelun, sähköpostipalvelimen ja web palvelimen. Tietoverkossa on myös dataverkon päällä toimiva puhelinjärjestelmä. Windows tietokoneiden verkoissa, joissa työpöytäkoneiden käyttöjärjestelmänä on Windows XP, toimii palvelinkoneina parhaiten Windows Server 2003, jossa on Active Directory käyttäjähakemisto. Windows XP ja 2000 käyttöjärjestelmät pystyvät hyödyntämään Active Directory palvelun kaikkia ominaisuuksia. Palvelimien ja käyttöjärjestelmän luoma yhteinen tietoverkko mahdollistaa käyttäjien ja palveluiden helpon ja keskitetyn hallinnan. (Lahtinen 2003, ) 5.1 Active Directory Active Directory on Microsoft Windows käyttöjärjestelmien muodostamassa verkossa toimiva hakemistopalvelu, joka tallentaa yksityiskohtaista tietoa verkon resursseista. Hakemistossa on tiedot kaikista siihen liitetyistä koneista sekä niiden käyttäjistä ja käyttäjäryhmistä. (Lahtinen 2003, ) Jotta käyttäjät pääsisivät kirjautumaan koneelle Active Directory hakemistossa olevalla käyttäjätunnuksella ja käyttämään sen resursseja on koneen luotettava sieltä saatavan tunnuksen oikeellisuuteen. Myös käytettäessä muiden koneiden palveluita, kuten esimerkiksi levyjakoja, on sitä tarjoavan koneen luotettava myös koneeseen, josta palvelua yritetään käyttää. Koneen liittyessä hakemistopalveluun muodostuu näiden välille kaksipuolinen luottamus, joka on periytyvä. Tämä siis tarkoittaa, että kaikki palveluun luottavat koneet luottavat koneisiin, joihin myös se luot

21 14 taa. (Lahtinen 2003, ) 5.2 Kerberos Windows verkossa toimialueeseen liitettyjen koneiden ja käyttäjien luottamusten hallintaan käytetään kerberos palvelua. Palvelu käyttää verkkopalveluiden tunnistamiseen käyttäjä ja palvelulippuja. Ne sisältävät salattuja tietoja, jotka vahvistavat käyttäjän ja palvelun identiteetin. Toimenpide mahdollistaa helpon ja turvallisen tavan käyttää verkon resursseja. Windows järjestelmissä kerberos palvelin toimii Active Director palvelun yhteydessä. (Lahtinen 2003, 209.) Kerberos toimii erillisenä palvelimena tietoverkossa ja luo jokaista palvelupyyntöä varten ainutlaatuisen istuntoavaimen, jonka avulla yhteys luodaan. Jokaisen palvelupyynnön alussa asiakasresurssi lähettää yhteyspyynnön salatun yhteyden yli kerberos palvelimelle, joka luo istuntoavaimen ja lähettää sen takaisin. Avaimen saatua asiakasresurssi lähettää sen palvelua tarjoavalle palvelimelle, joka taas tarkistaa avaimen kerberos palvelimen kautta ja luo yhteyden. (Neuman & Ts'o 1994.) Koska käyttäjän ei tarvitse joka kerta kirjoittaa salasanaansa helpottuu verkon toiminta käyttäjänäkökulmasta. Keskitetty yhteyksien hallinta myös yhdenmukaistaa kirjautumiskäytännön ja varmistaa, että salasanat kulkevat aina salattua yhteyttä pitkin eikä niitä saa salakuunneltua joidenkin palveluiden käyttämän heikomman suojauksen kautta. Käyttäjätunnistuksen kulkiessa kolmannen palvelun kautta mahdollisen salakuuntelijan tarvitsisi yhteyden kaappaamista varten kuunnella varsinaisen yhteyden lisäksi myös molempien koneiden käymää keskustelua kerberos palvelimen kanssa. (Neuman ym )

22 Levy- ja tulostuspalvelut Nykypäivän muuttuvassa toimistoympäristössä dokumenttien ja muiden tiedostojen pitää olla saatavilla joka puolelta verkkoa. Windows käyttöjärjestelmissä on mahdollista liittää palvelimella sijaitseva jaettu tiedostoresurssi uudeksi levyasemaksi paikallisen tietokoneen tiedostojärjestelmään. Tämä mahdollistaa tiedostojen jakamisen eri koneiden ja käyttäjien välillä ja helpottaa dokumenttien jakamista sekä varmuuskopioinnin keskittämistä. (Lahtinen 2003, ) Tulostuspalvelu mahdollistaa tulostinten helpon lisäämisen, poistamisen ja käytön verkon koneilla myös ilman pääkäyttäjä tunnuksia. Lisäksi se mahdollistaa erilaisten tulostinten helpon liittämisen verkon resursseihin. Periaate palvelussa on yksinkertainen: Tulostinta tarvitseva kone muodostaa yhteyden palvelimeen, lataa tulostimen ajurit ja asetukset, käsittelee tulosteen valmiiksi tulostinta varten ja lähettää sen palvelimelle. Tulostuspalvelin hoitaa samanaikaisten tulostusten jonottamisen ja niiden lähettämisen tulostimelle. (Lahtinen 2003, ) Jaettujen resurssien oikeuksia on helppo hallita Active Directory palvelun kautta. Näin voidaan sallia tiettyjen jaettujen asemien käyttö vain jollekin tietylle ryhmälle. Käyttöoikeuksia pystytään hallitsemaan tiedostokohtaisesti ja myös tulostimille voidaan asettaa käyttöoikeuksia, mikä lisää käyttäjien hallinnan tehokkuutta. (Lahtinen 2003, ) 5.4 Web palvelin SharePoint Services palvelu on IIS:n kanssa toimiva verkkosovellus. Se mahdollistaa monen samankaltaisen portaalin tekemisen ja hallinnan. Palvelu tarvitsee erillisen Microsoft SQL palvelimen, joka hoitaa tiedon tallentamisen. Palvelu on suunnattu suurille yritykselle tai yrityksille, joilla on monta samankaltaista asiakasryhmää. (Microsoft, 2009.)

23 16 SharePoint Services sisältää foorumi ja uutistoiminnot sekä siihen on integroituna ominaisuuksia, jotka mahdollistavat Microsoft Office dokumenttien julkaisun sekä muokkaamisen suoraan portaalista. Palvelu on mahdollista liittää Active Directorypalveluun, niin että samoilla käyttäjätunnuksilla on pääsy yrityksen tietoverkkoon sekä web palveluun. (Microsoft, 2009.)

24 17 6 TIETOTURVA Tietoturvan tärkeimpiä vaatimuksia on tiedon käytön mahdollistaminen ja turvaaminen ja se on jaettu kolmeen osa alueeseen, luottamuksellisuuteen, eheyteen ja käytettävyyteen. (Paavilainen 1998, 7 25.) Tiedon luottamuksellisuus tarkoittaa tiedon rajaamista vain niille henkilöille tai organisaatioille, joilla on niihin tarkoituksenmukainen pääsy. Yrityksen on rajattava mahdollisten henkilöstö ja asiakasrekistereiden saatavuus ainoastaan henkilöille, jotka niitä käsittelevät ja tarvitsevat. Tietosuoja on määritelty myös laissa. (Paavilainen 1998, 7 25.) Eheys jakautuu kolmeen osaan, tiedon alkuperäisyyteen, koskemattomuuteen ja kiistämättömyyteen. Alkuperäisyys tarkoittaa tiedon alkuperän varmistamista, eli sitä onko se peräisin sieltä mistä sen väitetään tulleen. Koskemattomuus varmistaa, että tieto ei ole matkan aikana muuttunut ja kiistämättömyys, että tieto on juuri sitä mitä sen luullaan olevan. (Paavilainen 1998, 7 25.) Käytettävyys tarkoittaa, että tiedon tulee olla saatavilla niille henkilöille, jotka sitä tarvitsevat, silloin kun he sitä tarvitsevat ja sille määritellään yleensä rajat, joiden mukaan ylläpitoon annetaan resursseja. Koska tiedon käytettävyys on yrityksen tuottavuudelle hyvin tärkeä osa ja pienikin katkos siinä saattaa tietää suuria rahallisia tappioita, kannattaa rajoja miettiä tarkkaan. (Paavilainen 1998, 7 25.) Minkälaisia tietoturvauhkia sitten yrityksen tietoverkkoon voi kohdistua ja miten niiltä voidaan suojautua?

25 Tietoturvauhkien nykytilanne Suuri osa tietoturvahyökkäyksistä hyödyntää järjestelmien haavoittuvuuksia. Hyökkääjien kohteena ovat erityisesti palvelimet, joiden avulla he voivat levittää haittaohjelmien palvelimen omistajan siitä tietämättä. Myös reitittimistä on löydetty haavoittuvuuksia, joiden avulla on mahdollista häiritä tietoverkkoa. Jo ainakin 2002 vuodesta lähtien haavoittuvuuksia on hyödynnetty myös kaupallisesti myymällä niitä. (CERT FI, 2007.) Verkkourkintasivujen ja haittaohjelmien tekijät ovat kiinnostuneita myös sähköisten asiointipalvelujen tunnistustiedoista. Niiden urkinta tapahtuu lähinnä verkkolomakkeiden kautta, jonne pahaa aavistamaton käyttäjä houkutellaan sähköpostiviestin avulla. Verkkorikolliset tehtailevat myös erityisiä käyttäjän selainohjelman syötteitä muuttavia haittaohjelmia, joka kaappaavat esimerkiksi verkkopankin istunnon ja siirtävät rahaa hyökkääjän tilille. Toistaiseksi viestintäviraston tietoon ei kuitenkaan ole tullut tällaisia suomalaisissa palveluissa toimivia haittaohjelmia. Myös monien verkkosivustojen haavoittuvuuksien kautta on urkittu salasanoja, jotka saattavat joissain palveluissa olla tietokannoissa selkokielisinä tai muuten huonosti salattuina. Tämän takia saman salasanan käyttäminen eri palveluissa voi vaarantaa tietoturvan. (CERT FI, 2007.) 6.2 Tietoverkon turvaaminen Tietoverkon turvaaminen kannattaa aloittaa jo ennen kuin onnettomuus on tapahtunut, koska hyökkäämisen jälkeen on hyvin hankala palauttaa asiakkaiden kadonnutta luottamusta. Verkon turvaaminen tulisi aloittaa mahdollisten haavoittuvuuksien etsimisellä. Tähän sopivat työkalut ovatkin hyvin paljon samoja mitä hyökkääjät käyttävät yrittäessään hyökätä verkkoon. (Hakkerin käsikirja 2002, )

26 19 Yrityksen resurssit ovat kuitenkin rajalliset ja mitä enemmän tietoverkon turvaamiseen panostaa sen kalliimmaksi se tulee. Myös palveluiden käytettävyys huononee mikäli ne ovat liian hyvin suojattuja. Tästä syystä yrityksen tuleekin arvioida uhan mahdollinen hinta, verrata sitä todennäköisyyteen ja panostaa sen mukaan aukon turvaamiseen. (Hakkerin käsikirja 2002, ) Pääsääntöisesti hyökkääjä voi päästä kohdekoneelle kahdella tavalla: hän yrittää ottaa yhteyttä koneelle jotain tunnettua haavoittuvuutta käyttäen tai virittää verkkoon ansan, johon pahaa aavistamaton käyttäjä menee. Hyvä ohjesääntö verkon turvaamiselle on: jos mikään ohjelma ei kuuntele, ei vihamielisiä viestejä voi tulla. Tietokoneita ei kuitenkaan ole mitään järkeä laittaa verkkoon, jos niiltä ei sitä käytetä. Tämän takia onkin hyvin tärkeää miettiä mitä ratkaisuja kannattaa milläkin koneella käyttää ja mitkä ovat turhia. (Hakkerin käsikirja 2002, ) Palomuurit Palomuurit ovat laitteita, joita käytetään verkon pääsyn valvontaan. Niiden päällimmäinen tarkoitus on suodattaa ulkoa päin tulevia mahdollisesti vihamielisiä yhteyspyyntöjä, mutta niitä käytetään myös sisäisen liikenteen valvontaan. Usein palomuuri sijaitsee keskeisellä paikalla yrityksen verkossa, josta sen on mahdollista suodattaa liikennettä. (Hakkerin käsikirja 2002, ) Ulkoisen liikenteen lisäksi palomuurit pystyvät suodattamaan sisäverkon liikennettä ja jakamaan erilaisiin tehtäviin tarkoitettuja tietokoneita erillisiin aliverkkoihin. Näiden verkkojen välistä tiedonsiirtoa pystytään rajoittamaan ja ohjaamaan. Näin yrityksen eri alueista vastaavat henkilöt voidaan jakaa eri aliverkkoihin ja kontrolloida näitä alueita kokonaisuutena. (Hakkerin käsikirja 2002, ) Näin luotuihin verkkoihin voidaan laittaa erilaisia suojaustasoja. Kun yrityksellä on sisäisiä ja ulkoisia verkkopalveluita, voidaan ne eristää toisistaan laittamalla ulkoi

27 20 set palvelut niin sanottuun aulaverkkoon, joka on yrityksen sisäverkon ja Internetin välillä. Jos ulkoapäin päästään hyökkäämään yrityksen web palvelimeen, on hyökkääjän päästävä toisenkin suojauksen läpi päästäkseen suojattuihin palveluihin. (Hakkerin käsikirja 2002, ) Jotkin palomuurit kykenevät myös analysoimaan joidenkin protokollien sisältöä ja voivat näin suodattaa esimerkiksi sähköpostiviruksia tai haitallisia web sivustoja. Myös verkko osoitteita pystytään kieltämään, jos verkonvalvoja haluaa estää pääsyn tietyille haitallisille sivustoille tai työnantaja näkee joidenkin sivustojen haittaavan työntekoa. (Hakkerin käsikirja 2002, ) Virtuaalilähiverkot Toisinaan yrityksen sisäverkossa sijaitseviin palveluihin pitää päästä varsinaisen tietoverkon ulkopuolelta. Palveluiden jakaminen suoraan ulkopuolelle, vaikkakin salasanalla suojattuna, on tietoturvan kannalta hyvin riskialtista. Tällaisissa tilanteissa sisäverkkoa on mahdollista laajentaa fyysisen verkon ulkopuolelle suojatulla virtuaalisella lähiverkolla (VPN), jolla yrityksen verkkoon pääsee liittymään niin kuin se olisi fyysisesti samassa verkossa. (Holttinen 2002b, ) Virtuaaliverkkoja on kolmenlaisia. Kun yrityksellä on haarakonttoreita, jotka käyttävät samoja resursseja kuin pääkonttori, liitetään koko haarakonttorin verkko osaksi yrityksen lähiverkkoa Intranet VPN:llä. Toisinaan yksi ihminen tarvitsee pääsyä yrityksen verkkoon fyysisen toimiston ulkopuolelta. Tällöin on kyseessä Access VPN, jonka kautta työntekijä pääsee käsiksi yrityksen tietoihin kuin olisi fyysisessä sisäverkossa. Extranet VPN taas yhdistää asiakkaat, tavarantoimittajat ja kumppanit yrityksen verkkoon. (Holttinen 2002b, )

28 Network Address Translation (NAT) NAT tekniikka mahdollistaa usean koneen liittämisen Internettiin yhden julkisen IPosoitteen kautta. NAT palvelua hoitava reititin muuttaa viestin lähdeosoitteet niin että sen takana olevilta tietokoneilta lähtevät yhteyspyynnöt näkyvät kohdekoneilla niin kuin ne olisivat tulleet palvelua pitävältä laitteelta. Sisäpuolella olevat koneet taas näkevät NAT reitittimen tavallisena reitittiminä. (Comer 2000, ) Palvelun toinen hyöty on lähiverkko, jonka koneisiin ei suoraan pysty ottamaan yhteyttä ulkopuolella olevista koneista. Näin Internetistä päin tulevat mahdollisesti vihamieliset kutsut eivät saavuta sisäverkossa olevia koneita ja ne ovat näin paremmin suojattuja. Palveluun on kuitenkin mahdollista tehdä aukkoja tietyille palveluille niin sanotulla porttimuunnoksella, jossa palvelua ylläpitävä kone kuuntelee jotakin porttia ja lähettää siihen tulevat viestit taas eteenpäin varsinaiselle palvelinkoneelle. (Comer 2000, )

29 22 7 KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN IKÄ Microsoftilla on selkeä linja käyttöjärjestelmiensä käyttöiän suhteen. Sen tarjoama tuki on jaettu Mainstream ja Extended tukijaksoihin sekä näiden jälkeen itsepalveluna toimivaan online tukeen. Mainstream tukijakso kestää viisi vuotta tuotteen julkaisusta ja kattaa kaiken Microsoftin ohjelmilleen tarjoaman tuen. Extended tukijakso kestää viisi vuotta mainstream tukijakson loppumisesta ja sisältää tietoturvapäivitykset sekä maksullisen tuen. Extended tukea on myös mahdollista laajentaa erillisellä Extended Hotfix Support Agreement tukisopimuksella koskemaan myös tietoturvaan liittymättömiä Hotfix päivityksiä. Itsepalveluna toimiva onlinetuki jatkuu vielä vähintään 12 kuukautta näiden tukijaksojen loppumisesta. (Microsoft 2008a.) Mainstream tuki Windows XP Professional käyttöjärjestelmällä on laajennettu asti ja Windows Server 2003 R2 Standard editionilla saakka. Tietoturvapäivityksiä tarjoava Extended tukijakso kestää molemmilla ohjelmistoilla siis vuoteen 2014 asti. (Microsoft 2008b.)

30 23 8 EHDOTUS VERKON PARANTAMISEKSI Helsingin seudun isännöitsijöiden verkko on sekava ja siinä on hyvin paljon parantamisen varaa. Käytössä olevat kalliit henkilökohtaiset VPN yhteydet pystyttäisiin jo nyt toteuttamaan olemassa olevan palomuurin avulla. Tällä hetkellä yritys on hyvin riippuvainen palveluntarjoajastaan, joka on toimittanut Internet yhteydet sekä toimistojen väliset WAN yhteydet, jotka myös olisi mahdollista toteuttaa jo olemassa olevilla laitteilla. Se kuitenkin vaatisi muutoksia verkon rakenteeseen. Tietoturva on toinen suuri tekijä verkon suunnittelussa ja myös sen osalta verkossa on puutteita. Varmuuskopiointia ei esimerkiksi pystytä tekemään kaikista tallennusasemista sekä salasanat ovat aika usein ennalta arvattavia tai niitä säilytetään huolimattomasti. 8.1 Helsingin toimipiste Ongelmallisin kohta verkossa on Helsingin toimipiste, joka on vanhin kaikista. Sen verkko on kasvanut kontrolloimattomasti ja on tällä hetkellä hyvin sekava. Verkkoon tulisi rakentaa erilliset aliverkot erilaisille laitteille NAT palvelun taakse. Kaikki verkon koneet olisivat tällöin suojassa ulkopuolisilta hyökkääjiltä, mutta ulkoiset palvelut voitaisiin toteuttaa porttimuunnosten avulla. Aliverkkojen luominen onnistuisi helposti jo olemassa olevalla palomuurilla. Toimipisteen verkkoon olisi hyvä rakentaa kolme erilaista aliverkkoa. Niin sanottu aulaverkko, jossa olisi ulkoiset palvelut, hallintoverkko, johon kuuluisivat sisäiset palvelut ja tulostimet, sekä käyttäjäverkko, jossa kaikki päätekoneet olisivat. Palvelimista web sekä SQL palvelin jäisivät aulaverkkoon ja Active Directory sekä levyjakopalvelin hallinnointiverkkoon. Siirtyminen yksityisiin aliverkkoihin helpottaa myös toimistojen välisten VPN yhteyksien rakentamista. Yritys pääsisi myös irti

31 palveluntarjoajan määräämästä verkko osoitteiden määrässä ja voisi luoda oman verkkoarkkitehtuurinsa itse. 24 Ongelmaksi tätä rakennetta luotaessa kuitenkin muodostuu tämänhetkinen palvelinten asettelu, jossa Web palvelin ja levyjakopalvelu ovat samalla palvelinkoneella. Web palvelimen tulisi olla aulaverkossa, kun taas levyjaot pitäisi sijoittaa hallintaverkkoon. Toimipisteeseen tulisi joko hankkia uusi palvelin levyjakoa tai web palvelinta varten, levyjako palvelu olisi yhdistettävä Active Directory palvelun kanssa tai SharePoint palvelin MS SQL palvelimen kanssa. Yksi mahdollisuus voisi myös olla kokonaan uudenlaisen Web palvelimen hankkiminen. Kaikki ratkaisut kuitenkin ovat hankalia ja kalliita toteuttaa. Palvelinten ikä on riippuvainen käyttöjärjestelmistä. Windows Server 2003 R2 järjestelmän Mainstream tuki, joka tarjoaa päivityksiä ja uusia ominaisuuksia, on voimassa asti ja Extended tukijakso, joka tarjoaa vain tietoturvapäivityksiä, on voimassa vuoteen 2014 asti. Palvelinten muuttaminen uuteen järjestelmään pitäisi tapahtua ennen kuin tietoturvapäivitykset loppuvat, eli ennen vuotta Suurten tietokantojen ja levyjakojen päivittäminen saattaa olla suurikin projekti, minkä takia olisi suositeltavaa tehdä suunnitelma palvelinten päivittämiseksi.

32 KUVIO 2. Mahdollinen toteutustapa tietoverkolle HSI:n Helsingin toimipisteessä 25

33 Espoon toimipiste Helsingin verkon rakenteen aliverkottaminen mahdollistaisi toimistojen välisen yhteyden rakentamisen VPN ratkaisulla, jolloin Espoon verkko tulisi kokonaisuutena osaksi samaa verkkoa, jossa palvelimet sekä nauhavarmistin olisivat. Tämä mahdollistaisi Espoon levypalveluiden liittämisen varmuuskopiointijärjestelmään ja liikenteen organisoimisen niin, että Internettiin suuntautuva liikenne ei kuormittaisi toimistojen välisiä linjoja. Toimipisteeseen tarvittaisiin kuitenkin samanlaiseen VPN verkkoon kykenevä palomuurilaite, kuin Helsingissä. Helsingin toimipisteen tavoin Espoon toimisto olisi hyvä jakaa erillisiin aliverkkoihin. Kuten Helsingissäkin, tulisi Espoon hallintoverkkoon levypalvelin, tulostimet sekä tulostinpalvelin ja käyttäjäverkkoon kaikki työpäätteet. Tämän lisäksi puhelimille voitaisiin luoda erillinen aliverkko. Tällainen rakenne mahdollistaisi verkkoliikenteen paremman hallinnan. 8.3 Vantaan ja Järvenpään toimipisteet Koska Vantaan toimipisteen on suunniteltu muuttavan ja laajentuvat, ei ole järkevää luoda pysyvää verkkoratkaisua tämänhetkisen verkon mukaan. Toisaalta myös tilapäinen ratkaisu tuottaisi lisää työtä muuton yhteydessä ja voisi osoittautua tietoturvariskiksi. Paras ratkaisu olisi siis verkon rakentaminen tulevan verkon kokoonpanoa silmällä pitäen. Vantaan verkko tulisi siis rakentaa Espoon kaltaiseksi ratkaisuksi, jossa olisi hallinto, käyttäjä sekä puhelinaliverkot erikseen. Järvenpään toimipiste on uusin ja kaikkein selkein. Kaikki laitteet ovat kuitenkin samassa verkossa. Järvenpäässä on tavallisten päätteiden lisäksi ainoastaan tulostin, minkä takia eri aliverkkojen rakentaminen ei ole samalla tavalla oleellista kuin muissa toimipisteissä. Selkeyden vuoksi olisi kuitenkin hyvä, jos Järvenpään verkko

34 27 noudattaisi samaa rakennetta kuin muutkin toimipisteet. 8.4 Verkon muokkaaminen ja ylläpito Verkon muokkaaminen onnistuisi suhteellisen pienillä laitehankinnoilla, mutta se olisi hyvä tehdä vaiheittain. Ehdotettu verkkoratkaisu siirtäisi myös toimipisteen hallinnoinnin Internet palveluntarjoajalta yritykselle ja sisäisen verkon hallinnointi ja selkeän rakenteen säilyttäminen tuottaisi nykyistä enemmän työtä. Tästä syystä olisikin hyvä, mikäli yrityksellä olisi tietoverkon ylläpitoon omistautunut työntekijä. Ennen muita muutoksia, olisi Helsingin toimipiste saatava sellaiseen kuntoon, että muut verkot eivät menettäisi yhteyttä palveluihin uuteen järjestelmään liittyessä. Tämä tarkoittaisi sitä, että palvelimet pitäisi siirtää sisäverkon puolelle ja DNS palvelut tulisi asettaa osoittamaan näihin uusiin sijainteihin. Kun vanhoihin osoitteisiin tuleva liikenne ohjattaisiin oikeille palvelimille sisäverkon osoitteisiin, ei tämä toimenpide häiritsisi muita verkkoja. Palvelinten jälkeen myös tulostimet ja toimistopäätteet pitäisi siirtää sisäverkkoon ja varayhteys olisi hyvä ottaa käyttöön. Helsingissä tehtävien muutosten jälkeen Järvenpään toimipisteen verkkoliikenteen pystyisi määritellä niin, että vain Helsinkiin menevä liikenne menisi VPN yhteyttä pitkin. Verkko näkyisi näin myös Helsingissä oleville palvelimille. Myös Vantaan toimipisteen voisi tällöin liittää Helsinkiin VPN yhteyden avulla. Tätä varten tulisi Vantaalle hankkia uusi palomuurilaite. Koska Helsingin palomuurin IPosoite on sama julkiseen Internettiin ja palveluntarjoajan tarjoaman WAN yhteyden yli, toimisi VPN samalla tavalla nykyisen yhteyden kuin Internetinkin yli. Tämän ansiosta yhteyden vaihtaminen tavalliseen Internet yhteyteen ei vaikuttaisi uuden VPN yhteyden toimintaan. Tämän toimenpiteen jälkeen myös Vantaan verkkoaseman voisi liittää varmennusjärjestelmään.

35 28 Espoon toimipisteelle tehtävät toimenpiteet olisivat periaatteessa samoja kuin Vantaalla. Ensin olisi hankittava palomuurilaite ja tehtävä VPN yhteys. Tämän jälkeen verkkoaseman voi liittää varmennusjärjestelmään. Näiden toimenpiteiden jälkeen olisi mahdollista vaihtaa liittymien palveluntarjoajia ja liittymätyyppejä. Uuden rakenteen johdosta jokainen toimipiste olisi myös näkyvissä muille ja esimerkiksi Järvenpäästä voisi ottaa yhteyden Vantaan verkkoasemaan. Olisi myös hyvä liittää kaikkien toimipisteiden koneet käyttämään Helsingin DNSpalvelinta. Näin kaikille palveluille saisi ymmärrettävät nimet. Esimerkiksi verkkoasemat voisivat olla nimetty toimipisteiden mukaan ja SharePoint palvelun voisi nimetä esimerkiksi portaaliksi. Näin palveluun pääsisi kirjoittamalla selaimen osoitekenttään portaali. DNS palvelun käyttäminen hyödyttää myös tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia kun siirrytään uuteen IP versioon.

36 29 9 TULOKSET Helsingin seudun isännöitsijöiden verkkoa saa paranneltua paljon jo olemassa olevan laitteiston lisäksi vain pienillä hankinnoilla. Verkon laajetessa joudutaan joka tapauksessa hankkimaan uutta laitteistoa ja on taloudellisesti kannattavaa miettiä näitä hankintoja myös verkon parantamisen kannalta. Suurin ongelma kyseisessä verkossa on laaja palveluntarjoajan hallinnoima osa, jonka muuttamisessa tarvitaan aina neuvotteluja ja aikaa. Verkon hallinnan siirtäminen yritykselle on kuitenkin hankalaa sen rakenteen vuoksi. Jotta tässä asiassa saataisiin yrityksen kannalta paras mahdollinen ratkaisu, olisi rakenne suunniteltava kokonaan uudelleen. Hallinnon siirtäminen yritykselle vaatii myös verkon hallintaan omistautuneen työntekijän palkkaamista. Verkko on kuitenkin kasvamassa niin suureksi, että sen tehokkaaseen toimintaan tarvittaisiin muutenkin tällainen työntekijä. Vaikka rakenteen muuttaminen on työlästä ja vaatii lisää investointeja, parantaa se verkon tuottavuutta, joustavuutta ja tietoturvallisuutta siinä määrin, että se on kannattavaa.

37 30 10 POHDINTA Pienten yritysten tarpeet tietoverkolle ovat hyvin erilaiset kuin isommilla yrityksillä ja yrityksen kasvaessa voikin olla hankalaa säilyttää tietoverkon tuottavuus muuttamatta sen rakennetta. Moneen toimipisteeseen ulottuvan verkon laajentamisen ja hoitamisen antaminen ulkopuolisten konsulttien tehtäväksi saattaa johtaa sen kontrolloimattomaan kasvamiseen. Vaikka he välittäisivätkin verkon tehokkuudesta, ei heillä yleensä ole käytettävissään sen tutkimiseen ja suunnittelemiseen tarpeeksi aikaa. Yrityksen tietoverkossa voi toisinaan olla käytössä hyvinkin omituisia ja tehottomia ratkaisuja. Toisaalta on kuitenkin ymmärrettävää kuinka verkko, joka on kasvanut vuosia ilman että sen rakennetta on pohdittu, voi olla hyvinkin sekava ja sen rakenteen uusiminen on siksi hyvin työlästä ja kallista. Tämän takia etenkin kasvavien yritysten tulisi säännöllisesti miettiä verkkonsa toteutusta. HSI:n verkko on ollut esimerkkinä mainio, sillä siinä on lähes kaikkea mitä yrityksen verkossa voi olla. On muutaman työpisteen kokoisista toimipisteistä isoihin toimistoihin, joihin kaikkiin verkkoratkaisu pitää suunnitella erikseen. Myös yhteyksiä, palvelimia ja palveluita on monenlaiseen tarkoitukseen. Tätä työtä tehdessäni opin miten monimuotoinen yritysverkko voi olla ja kuinka sen toiminnan parantaminen saattaa vaatia isojakin muutoksia. Työ oli erittäin haasteellinen ja monipuolinen.

38 31 LÄHTEET Anonymous, Hakkerin käsikirja. Helsinki: Edita Prima Oy CERT FI, 2007, Vuosikatsaus 2007 Comer D.E., TCP/IP. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2000 Deering S. & Hinden R., 1998, Request for Comments: 2460, Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification Hinden R., 2006, Request for Comments: 4291, IP Version 6 Addressing Architecture Holttinen J., 2002a. Ciscon verkkoakatemia: Ensimmäinen vuosi. Helsinki: Edita Prima Oy Holttinen J., 2002b. Ciscon verkkoakatemia: Toinen vuosi. Helsinki: Edita Prima Oy Kuronen T., Hajautettu dokumenttien hallinta: Johdatus tekstin ja dokumenttien käsittelyyn tietoverkoissa. Oulu: Oulun yliopiston kirjasto Lahtinen T., Microsoft Windows Server 2003 Asiantuntijan käsikirja. Helsinki: Edita Prima Oy Microsoft 2009, Architectural Overview of Windows SharePoint Services. Saatavissa: us/library/dd aspx. Luettu

39 32 Microsoft 2008a, Microsoftin elinkaarituki. WWW dokumentti. Saatavissa: Luettu Microsoft 2008b, Windows Life Cycle Policy. Saatavissa: Luettu Neuman B.C. and Ts'o T., Kerberos: An Authentication Service for Computer Networks. IEEE Communications Magazine 32, no. 9, Paavilainen J., Tietoturva. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 Yksikkö Aika Ylivieskan Yksikkö 02.03.2009 05.05.2009 Koulutusohjelma

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

LÄHIVERKON SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN YKSITYISKÄYTTÖÖN

LÄHIVERKON SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN YKSITYISKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Mauri Tuokko LÄHIVERKON SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN YKSITYISKÄYTTÖÖN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne

Lisätiedot

TIETOTURVA-AUDITOINTI JA TOIMENPITEET TIETOTURVAN PARANTAMISEKSI YRITYKSELLE X

TIETOTURVA-AUDITOINTI JA TOIMENPITEET TIETOTURVAN PARANTAMISEKSI YRITYKSELLE X Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn Ko. Yrityksen tietoliikenne ja tietoturva 2013 Marko Mattila, Tuukka Henttonen & Tuure Suokas TIETOTURVA-AUDITOINTI JA TOIMENPITEET TIETOTURVAN PARANTAMISEKSI YRITYKSELLE

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi TCP/IP

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi TCP/IP SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi TCP/IP Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 Tietojenkäsittelyseminaari 2004 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS

PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS Domain Controller Microsoft Azuressa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Kevät 2015 Saku Lehtimäki Lahden

Lisätiedot

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen Teemu Kolari Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Teemu Kolari Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Luku 1 TCP/IP-protokollamalli 1 TCP/IPprotokolla-malli LUKU 1 Y hteistä sopimusta siitä, miten TCP/IP kuvattaisiin kerrosmallina ei kuvattaisiin kerrosmallina ei ole. Kuitenkin

Lisätiedot

LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON

LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON Jani Anttila LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat

Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat Virtanen, Ilkka 2009 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 -PALVELIMEN ASENTAMINEN

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI Active Directoryn katastrofitilanteesta toipuminen Kai Stenvik Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma syyskuu 2005 Työn ohjaaja: Harri Hakonen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Pekka Mäkitalo PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Meriter Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

PALVELIN KOTIIN. Windows Home Server & Amahi Home Server -kotipalvelinkäyttöjärjestelmät

PALVELIN KOTIIN. Windows Home Server & Amahi Home Server -kotipalvelinkäyttöjärjestelmät PALVELIN KOTIIN Windows Home Server & Amahi Home Server -kotipalvelinkäyttöjärjestelmät Heikki Polo Antti Seppänen Opinnäytetyö Syksy 2010 Tietojenkäsittely Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Anne Miettinen PÄÄTÖKSENTEON TUKEMINEN WEBHOTELLIPALVELUJEN HANKKIMISESSA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Anne Miettinen PÄÄTÖKSENTEON TUKEMINEN WEBHOTELLIPALVELUJEN HANKKIMISESSA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Anne Miettinen PÄÄTÖKSENTEON TUKEMINEN WEBHOTELLIPALVELUJEN HANKKIMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2013 Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON VERKKOPALVELUIDEN. Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

AALTO-YLIOPISTON VERKKOPALVELUIDEN. Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Tommi Saranpää AALTO-YLIOPISTON VERKKOPALVELUIDEN ARKKITEHTUURI Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN

LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan laitos LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Dosentti Jouni Ikonen Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa ICT1TN002 1/17 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa 3 ICT1TN002 Tässä materiaalissa on todella lyhyt kuvaus lähiverkon toiminnasta. Asiat on yritetty kertoa

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ CITRIX-TERMINAALIPALVELUJEN PERUSTEET JA HYÖDYT YRITYKSELLE ESIMERKKINÄ AURINKOMATKAT OY Työn tekijä: Sami Sinkko Työn

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI

YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yrityksen tietoliikenne ja tietoturva 2015 Emmi Aaltonen, Minna Kuittinen YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI Käännöspolku Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Langattoman lähiverkon toteutus. Tuire Vähä-Touru. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2007 Työn ohjaaja: Harri Hakonen

Langattoman lähiverkon toteutus. Tuire Vähä-Touru. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2007 Työn ohjaaja: Harri Hakonen T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Langattoman lähiverkon toteutus Tuire Vähä-Touru Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2007 Työn ohjaaja: Harri Hakonen

Lisätiedot

Markus Koivisto. Tiedon salaus ja tietoliikenteen suojaus

Markus Koivisto. Tiedon salaus ja tietoliikenteen suojaus Markus Koivisto Tiedon salaus ja tietoliikenteen suojaus Liiketalous ja matkailu 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Markus Koivisto Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 2. LÄHIVERKKO 5 2.1 Mikä on lähiverkko? 5 2.2 Lähiverkon muodot eli topologiat 6 2.3 Protokollat 7 2.3.1 OSI-viitemalli 8 2.3.2

Lisätiedot

PANOULU-VERKON KÄYTTÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN

PANOULU-VERKON KÄYTTÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PANOULU-VERKON KÄYTTÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN Työn tekijä Työn valvoja Toni Hakanen Timo Ojala Hyväksytty / 2010 Arvosana Hakanen

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Sami-Mikko Tuononen VIRTUALISOINTIPALVELUJEN TARVE OPETUSYMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö Joulukuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu 2014 Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Aihe ja tarkastaja hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2010

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA YRITYKSEN LANGATTOMISSA LÄHIVERKOISSA

TURVALLISUUDEN HALLINTA YRITYKSEN LANGATTOMISSA LÄHIVERKOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Satu Lehtonen TURVALLISUUDEN HALLINTA YRITYKSEN LANGATTOMISSA LÄHIVERKOISSA Työn valvoja: Professori

Lisätiedot