MAAKUNNAN OMIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN OMIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI"

Transkriptio

1 1 Kainuun maakunta kuntayhtymä Maakuntahallitus MAAKUNNAN OMIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI HANKEHALLINNAN TOIMINTAOHJE ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI 1 HANKEHALLINNAN TOIMINTAOHJE 1 1 Ideasta kehittämishankkeeksi 2 2 Rahoituspäätös 2 3 Hyväksytyn hankkeen toteutus työohjeen mukaisesti 2 TYÖOHJEET 3 1. Hankkeen aloitus 3 2. Asiakirjahallinto 4 3. Taloushallinto 5 4. Hankinnat 6 5. Seuranta, raportointi ja arviointi 6 6. Ohjausryhmä 7 7. Tiedottaminen 8 8. Tuotteistaminen (hankkeen substanssitoiminta) Hankkeen päättäminen 10 HANKEHALLINNAN TOIMINTAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan soveltuvin osin kaikissa maakunnan kehittämishankkeissa. Kaikki toimialat ja tulosalueet perehdytetään ohjeisiin ja muutoksiin hankekohtaisesti. Ohje on luettavissa (-> Suunnittelu ja kehittäminen, hankerahoitus ja alueidenkäyttö -> Ohjeet). Yhteinen menettely toimii laadun varmistajana: lait ja asetukset, toimijoiden mahdollisissa muutoksissa tiedon siirto on hallittua, kaikki toimintaketjut ovat todennettavissa, etenemisen arviointi ja tarkastustoimi yksinkertaistuu.

2 2 1. Ideasta kehittämishankkeeksi Maakunnan toteuttamat hankkeet (projektit) tukevat ja kehittävät sen perustoimintaa. Rahoitusta on haettavissa useista eri lähteistä. Jokainen työyhteisön jäsen voi lähteä viemään kehittämistarpeista syntyviä hankeideoita eteenpäin. Jo hankeidean alkuvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajatahoon, mutta keskustelu asiasta esimiehen kanssa on syytä käydä ensin. Toimialakohtaisten ohjeiden mukaisesti koordinoidaan hankeidea käynnissä ja suunnitteilla olevien hankkeitten ja kehittämistarpeiden kanssa ja peilataan tavoite toimialan hyväksymään strategiaan. Toimialoittain määritellään hankeidean jatkosuunnitteluprosessi ja sen hyväksyvä taho. Hyväksyvä taho varaa hankkeen suunnitteluun tarvittavat resurssit. Hankeidean työstämiseksi noudatetaan toimialakohtaisia yksityiskohtaisempia ohjeita ja hyödynnetään kehitysaiheen teeman asiantuntijoita. Täydentävät ohjeet määritellään toimialakohtaisesti ja ne löytyvät hanketukihenkilöiltä. Hakuvaiheessa hankkeen vastuuhenkilö määritellään toimialakohtaisesti. Hakemuksen allekirjoittaa organisaation/toimialan nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. (Hallintosääntö 1, delegoinnit). Sama koskee myös myöhemmin hankkeen toteuttamiseen mahdollisesti liittyvien sopimusten allekirjoittamista. Hakemukseen liitetään ote nimenkirjoitusoikeudesta. 2. Rahoituspäätös Rahoituspäätös viedään tiedoksi asianosaisille ja päätös aloituksesta tehdään toimialakohtaisesti. Myönteinen hankepäätös a1) Hyväksytty hakemuksen mukaan aloitetaan suunnitelman mukaisesti a2) Hyväksytty muutettuna toimenpiteet (luovutaan, tällöin kirjallinen päätös tai muokataan päätöksen mahdollistamaksi ja aloitetaan toteutus) b) Kielteinen hankepäätös toimenpiteet (päätöksen analysointi ja mahdolliset jatkotoimenpiteet) toimenpiteet (luovutaan, muokataan uusiksi, yritetään uudelleen myöhemmin) aineiston arkistointi, erilliset ohjeet (arkistonmuodostussuunnitelma) 3. Hyväksytyn hankkeen toteutus työohjeen mukaisesti Maakunnan ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden hallinnoinnissa noudatetaan jäljempänä olevaa työohjetta (1 9) sekä rahoittajien antamia ohjeita. Hankkeissa käytetään ensisijaisesti Kainuun maakunta kuntayhtymän ja kunkin toimialan

3 3 lomakkeita. Niissä toiminnoissa, joissa rahoittaja vaatii muutakin informaatiota kuin näillä lomakkeilla pystytään antamaan, käytetään työohjeissa mainittuja ja rahoittajan lomakkeita. TYÖOHJEET Sanasto: Keskeisten termien selostus mitä ja ketä tällä ohjeella tarkoitetaan - Hanke / projekti Tässä ohjeessa käytetään sanaa hanke synonyymina projektille. - Hanketoimija On hankkeesta ja sen käytännön toteutuksesta vastaava henkilö, useimmiten projektia varten palkattu työntekijä projektipäällikkö, projektisihteeri, projektikoordinaattori tms. - Hanketukihenkilö On maakunnan toimialalla tai tulosalueella oleva henkilö, jonka puoleen hanketta suunnitteleva tai hanketoimija voi tarvittaessa kääntyä avun saamiseksi. Näistä hanketukihenkilöistä on listaa myöhemmin tässä ohjeessa. - Yhteyshenkilö / valvoja On rahoittajan nimeämä henkilö, joka seuraa hankkeen toteutumista rahoittajan puolesta. Osallistuu ohjausryhmän kokouksiin, mutta ei ole sen jäsen. Toteutuksen työohjeet (tiivistelmä): Laajemmat työohjeet käydään läpi jokaisen hanketoimijan kanssa. Valmiit lomakkeet siirretään hankkeen tiedostoihin perehdyttämisen yhteydessä. 1. Hankkeen aloitus Hanke käynnistetään toimintaohjeen mukaisesti, kun rahoituspäätös on saatu. Toimialakohtaisesti voidaan hanke käynnistää perustellusta syystä jo ennen virallisen rahoituspäätöksen saapumista ottaen huomioon rahoittajan hyväksymät hankkeen tukikelpoisten kustannusten alkamisaika. Aloituksesta on tehtävä tällöin kirjallinen päätös. Organisaation asettaminen ja rekrytointi Projektipäällikkö ja mahdolliset muut hanketoimijat rekrytoidaan rahoittajan ja maakunnan omien ohjeiden edellyttämällä menettelyllä toimialoittain. Henkilöstöasioissa noudatetaan voimassaolevan virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä ja maakunnan muita henkilöstöhallinnon ohjeita. Toimiala/tulosalue vastaa hanketuesta hankesuunnitelman resurssoinnin mukaisesti. Ohjausryhmä kokoonpano on määritelty hankesuunnitelmassa tai määritellään hankkeen käynnistyttyä riippuen rahoittajan ohjeistuksesta (kts kohta 6).

4 4 Aloituskokous Kokouskutsujana on toimialan ohjeen mukainen taho Käsiteltävät asiat: rahoituspäätöksen pääkohdat, ehdot ja ohjeet yleisellä tasolla hanketoimijoiden asema organisaatiossa, lähin esimies, kuka vastaa palvelusuhdemääräyksistä (virkavapaus, työloma, vuosiloma, matkat, koulutushakemukset) sekä substanssiin liittyvissä kysymyksissä hanketoimijoiden työsuhteen käytännön asiat (työhuone, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot, kännykkä ja gsm-numero, tietokone, rondo-oikeudet ja muut mahdolliset työsuhteesta hankkeelle kustannuksia aiheuttavat asiat) ohjausryhmän kokoonpanosta sopiminen hankesuunnitelman pohjalta kustannusten seurantaa varten olevat kirjanpidolliset seurantanumerot, hanketuki ja hankkeen käytännön toteutus; työohjeiden mukaan. Työohjeet käydään yksityiskohtaisesti läpi perehdyttämiskokouksessa sovitaan hanketoimijoiden ja hanketuen ensimmäinen perehdyttämiskokous Perehdyttäminen Toimialakohtainen hanketuki perehdyttää hanketoimijat työohjeisiin yksityiskohtaisesti. Perehdyttäminen jatkuu prosessinomaisesti koko hankkeen ajan. Ensimmäinen perehdyttämiskokous sovitaan aloituskokouksessa. Hanketoimijoiden vaihtuessa kesken hankkeen tulee varmistua uusien toimijoiden riittävästä perehdyttämisestä. 2. Asiakirjahallinto Asiakirjahallinnossa noudatetaan Kainuun maakunta kuntayhtymän (http://kaima.kainuu.fi/index.asp) ja rahoittajien ohjeita. Jokaiselle hankkeelle luodaan oma sähköinen kansio toimialakohtaisen ohjeistuksen mukaan. Käyttöoikeus on ao. hankkeen toimijoilla ja projektipäällikön harkinnan mukaan muilla toimijoilla. Kansiossa on valmiina hankkeen peruskansiot ams:n asiakirjaryhmittelyn mukaisesti sekä peruslomakkeisto. Hanketoimijat lisäävät tiedostoja peruskansioiden alle hankkeen tarpeitten mukaan. Hankkeen toiminnan eli aktiivin säilytysajan aikana asiakirjat tallennetaan arkistonmuodostussuunnitelmaa noudattavan asiakirjaryhmittelyn mukaan (kansioseläke, liite 2.1) ja säilytetään hanketoimijoilla. Hankkeen asiakirjat arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti (liite 2.2) Projektipäällikkö selvittää hankekohtaisesti hankkeessa kertyvän henkilötiedon luonteen ja mahdollisten rekisteriselosteiden tarpeen. Asiakirjojen arkistoinnin valmistelu on aloitettava hankkeessa vähintään 2 kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Pääsääntöisesti projektipäällikkö, ellei hankkeen lopetusta valmistelevassa kokouksessa muuta sovita, vastaa hankkeen asiakirjojen seulomisesta ja arkistoinnista arkistomappeihin. Arkistoidun materiaalin siirtämisestä arkistoon sovitaan arkistovastaavan kanssa. Arkistonmuodostussuunnitelman säilytysajoissa on huomioitu myös rahoittajan ohjeet (mm. Rakennerahastokauden v EU-hankkeiden asiakirjat on säilytettävä

5 saakka). Tosite- ja muusta kirjanpitoaineistosta, kts. kohta 3. Taloushallinto. Liitteet 2.1. Kansioseläke 2.2. Arkistonmuodostussuunnitelma 3. Taloushallinto Kainuun maakunta kuntayhtymä hakee rahoitukset uusille hankkeille alussa mainittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Kainuun maakunta kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan projektien hanketukihenkilö taloushallinnon osalta on Tarja Karjalainen, koulutustoimialan osalta Sirkka Karjalainen, alueidenkäyttö- ja hanketoimialan sekä suunnittelu- ja kehittämisyksikön osalta Oili Paloniemi, Hanke toimii taloushallinnon ja toimialakohtaisten työohjeiden mukaan. 1. Seurantakohteen numero Saadun rahoituspäätöksen ja hankkeen käynnistämispäätöksen jälkeen kirjanpito avaa hanketta varten oman seurantakohteen; sisäisen työnumeron eli projektinumeron sekä tulosyksikön (=kustannuspaikan). Toimialakohtainen hanketukihenkilö sopii uudet avattavat seurantakohteet kirjanpidon kanssa. Kaikki hankkeelle kirjattavat kulut ja tuotot on kohdistettava kyseiselle työnumerolle ja tulosyksikölle kustannusseurantaa varten. 2. Budjetointi: Mikäli hanke on jo budjetoitu kyseiselle toimintavuodelle ja sille saadaan ulkopuolista rahoitusta, on hankkeelle annettu jo budjetointivaiheessa mahdollisesti oma tulosyksikkö Käyttötalouden määrärahat budjetoidaan ja käsitellään käyttötaloudessa. Mahdolliset hankkeen investoinnit eli yli euron hankinnat käsitellään investointiosassa Budjetoinnin ja sen seurannan vastuu on projektipäälliköllä ja tietojen tallennuksen järjestelmään hoitaa alkuvaiheessa hankkeen toimialakohtainen hanketukihenkilö 3. Toimialakohtainen hanketukihenkilö huolehtii hanketoimijoille (projektipäälliköt tms.) käyttöoikeudet rondo-ostolaskujen kierrätysjärjestelmään ja muihin tarvittaviin taloushallinnon ohjelmiin. Hankkeelle saa tulla kustannuksiksi vain kyseisestä hankkeesta aiheutuvat, hanketoimijan asiatarkastamat kulut. 4. Maksatushakemukset tai muut tilitykset on tehtävä rahoittajan ja toimialakohtaisten ohjeiden mukaan. Hanketoimijan vastuulla on toimia taloushallinnon antamien ohjeiden ja määräaikojen mukaan. Mikäli hankkeelle kohdistuu myös muita laskutettavia tuloja kuin maksatushakemukset, tulee hanketoimijan olla yhteydessä toimialakohtaiseen hanketukihenkilöön. Maksatuspäätösten kopiot on toimitettava tiliöityinä kirjanpitoon. Huom. vuodenvaihde:

6 6 mikäli hankkeelle halutaan kirjata vuoden lopussa tuloksi maksatushakemus, jonka rahat eivät ole tulleet organisaation kirjanpitoon kyseisen tilivuoden men-nessä, hankkeen vastuuhenkilön vastuulla on antaa kopio maksatushakemuksesta toimialakohtaiselle hanketukihenkilölle kirjanpitoon toimittamista varten tilinpäätös-aikataulun mukaisesti. Kirjanpito kirjaa saatavan ja tulon em. tietojen perusteella. mikäli hankkeelle on saatu toimintavuoden aikana tuloja, joihin kohdistuvat kulut syntyvät vasta tulevina vuosina, hanketoimijan vastuulla on ilmoittaa toimialakohtaiselle hanketukihenkilölle kyseisen erän siirtämisestä tuloennakoksi organisaation tilinpäätösaikataulun mukaan. Kirjanpito kirjaa hyväksytyn tositteen perusteella kyseisen tulon vähennyksen ja velan. Huom! Omarahoitusosuudeksi jäävää osuutta ei saa kirjata erikseen kirjanpitoon. 5. Taustayhteisön yhteiset palvelut, vuokrat, postitus- ja monistuskulut yms. kirjataan hankkeelle maakunnan tai rahoittajan hyväksymien ohjeiden mukaan. 6. Mikäli hankkeeseen sisältyy ulkomailla tehtäviä työsuorituksia ja/tai näihin liittyen käteisrahan käsittelyä, projektipäällikön tulee olla yhteydessä toimialakohtaiseen hanketukihenkilöön. Ilmoitus tarvitaan verottajaa varten. 7. Tositteiden säilytys: Kirjanpito arkistoi projektia koskevat alkuperäiset tositteet sähköisessä muodossa 15 vuotta. Muut arkistointiohjeet käyvät ilmi toimintaohjeen kohdan 2 asiakirjahallinto-osiosta Hanketoimija huolehtii hanketta koskevan pääkirjatulostuksen kirjanpito-ohjelmasta vuosittain tai maksatushakemuskausittain paperimuodossa hankkeen arkistoon. 8. Hankkeen päättyminen: Hanketoimija / toimialakohtainen hanketukihenkilö huolehtii, että tieto hankkeen päättymisestä menee sekä kirjanpitoon että rondoon. 4. Hankinnat Hankinnoissa toimitaan maakunta kuntayhtymän materiaalipalveluyksikön kilpailumenettelyohjeistuksen (http://kaima.kainuu.fi/index.asp), toimialakohtaisten ohjeiden ja delegoitujen hankintaoikeuksien mukaan. Hanketoimijan tulee aina selvittää materiaalipalveluyksiköstä onko hyödyke jo kilpailutettu. Kilpailuttamisen vaatimukset koskevat myös asiantuntijapalveluiden hankintaa. Hankesuunnitelmassa on määritelty hankittujen hyödykkeiden hallinnointi hankkeen päätyttyä, jatkokäyttöpaikka tulee olla kirjattu hankkeen päättyessä.

7 7 5. Seuranta, raportointi ja arviointi Seuranta Rahoittajilla ja niiden tarkastusorganisaatioilla on oikeus hankkeiden tarkastukseen. Rahoittaja valitsee otantamenetelmällä tarkastus- ja varmennuskäyntikohteensa, joten jokainen hanke voi tulla tarkastuksen kohteeksi. Toimialat seuraavat hankkeiden etenemistä sisäisillä valvontatoimilla toimialakohtaisten toimintatapojen mukaisesti. Ohjausryhmä seuraa sekä hankkeen toiminnallista että taloudellista etenemistä. Raportointi Hanke tekee rahoituspäätöksessä vaaditut ja muut rahoittajan edellyttämät väli-, vuosi- ja loppuraportit rahoittajan vaatimusten ja aikataulutuksen mukaan rahoittajan lomakkeille (hae aina viimeisin pohja rahoittajan nettisivulta). Hankkeen tulee jo aloitusvaiheessa järjestää hankkeen toiminnan seuranta ja aineiston järjestäminen siten, että vaaditut määrälliset ja laadulliset tiedot voidaan kerätä raporttien edellyttämistä indikaattoreista ja siten, että niiden oikeellisuus ja hallintoketju on todennettavissa. Toimialoilla on käytössään erilaisia ohjelmia, joita voi ja tulee hyödyntää seurannan järjestämisessä. Muu raportointi toteutetaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti hankekohtaisesti. Arviointi Ohjausryhmä ohjaa hankkeen itsearviointia. Hanke arvioi toimintansa sekä määrällistä että laadullista toteutumista sekä toiminnallisten tavoitteiden vaikuttavuutta hankesuunnitelman mukaisesti. Arviointityökaluksi suositellaan Kainuun maakunta kuntayhtymän BSC-kriteeristöä. 6. Ohjausryhmä Ulkopuolista rahoitusta saaville hankkeille on pääsääntöisesti asetettava ohjausryhmä. Ohjausryhmän perustamisen tarkoitus Ohjausryhmien avulla pyritään: saamaan hankkeiden johtamiseen laaja ja pätevä asian tun temus koordinoimaan hanke eri organisaati oiden muihin toi miin välittämään informaatiota hankkeesta (laaja hyödynnet tä vyys) valvomaan hankkeen järkevää etene mistä ja kustannus ten toteutumista Ohjausryhmän toi minta ja toimintamuodot rahoittajataho nimeää hankkeelle yhteyshenkilön/valvojan, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja sihteerin koko hankkeen ajaksi

8 8 kokouskutsu on pyrittävä lähettämään vähintään 2 viikkoa ennen kokousta kokousaineisto tulee lähettää vähintään 1 viikko ennen kokousta ohjausryhmän jäsenten lisäksi rahoittajan nimeämälle yhteyshenkilölle kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka tulee toimittaa ohjausryhmän jäsenille ja rahoittajan nimeämälle yhteyshenkilölle ohjausryhmän tulee kokoontua riittävän usein ohjaus- ja seurantavelvoitteen toteuttamiseksi ohjausryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan ja kutsua asiantuntijoita kokouksiin OHJAUSRYHMÄN ENSIMMÄINEN KOKOUS (OHJEELLINEN ESITYSLISTAMALLI) 1. Kokouksen avaus 2. Ohjausryhmän toimintaan liittyvät asiat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta (tai toteaminen) sihteerin valinta ohjausryhmän kokoonpanon toteaminen rahoituspäätöksen ja hankesuunnitelman toteaminen (lähetettävä kokouskut sun yhteydessä kaikille ohjausryhmän jäsenille) rahoittajan hankkeelle nimeämän yhteyshenkilön toteaminen käydään läpi rahoituspäätös ja ohjeet yhteyshenkilön opastuksella ohjausryhmän tehtävien toteaminen ohjausryhmän kokouksen laillisuudesta päättäminen ohjausryhmän koollekutsumisesta päättäminen pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen ohjausryhmän omista kuluperusteista päättäminen hankkeen tiedottamisesta päättäminen (periaatteet) 3. Hankkeen maksuliikenteestä päättäminen hankkeen tili hankkeen laskujen hyväksyjä/t valitaan kirjanpidosta huolehtiva taho (erillinen kirjanpito tai oma kustan nuspaikka) 4. Hankkeen sisältöön liittyvät asiat hankkeen vetäjän/työntekijöiden valinta tarkennettu työsuunnitelma tiedotussuunnitelma 5. Muut asiat hankkeelle hankituista kalusteista luettelo tuntikirjanpito 6. Seuraava kokous 7. Kokouksen päättäminen 7. Tiedottaminen Yleistä hanketiedottamisesta Hankkeet ovat osa Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimintaa. Hankkeen tiedottamisen tulee pohjautua kuntayhtymän hyväksyttyyn viestintästrategiaan ja -suunnitelmaan ( ) Hankkeissa tulee noudattaa myös toimialakohtaisia viestintäohjeistuksia

9 9 Tiedotussuunnitelma Hankkeelle on hyvä tehdä oma tiedotussuunnitelma noudattaen rahoittajan ohjeita Suunnitelmassa määritellään projektin tiedottamisen tavoitteet kohderyhmät käytettävät kanavat eli välineet vastuuhenkilöt sekä aikataulutus Huom! Tiedottaminen ei ole itseisarvo. Sen avulla saavutetaan projektin varsinainen tavoite tai tavoitteet. Rahoittajan vaatimukset Tiedottamisessa on noudatettava rahoittajan viestintäohjeita. Ohjeet ja säännöt vaihtelevat rahoittajan mukaan. Ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata jopa tiedottamiseen käytettyjen kustannusten tukikelvottomuus. Visuaalinen ilme Kainuun maakunnalla ja toimialoilla/liikelaitoksilla on omat graafiset ohjeensa, joita tulee noudattaa myös projekteissa. Rekrytointi-ilmoituksissa käytetään kuitenkin Kainuun maakunnan yleistä graafista ohjetta. Mikäli hankkeella on oma logo, sitä käytetään rinnakkain rahoittajien logojen kanssa. Suositeltavaa on, että hankkeen ilme on linjassa maakunnan ilmeen tai KAO:n ilmeen kanssa sen mukaan, kuka hanketta hallinnoi. 1) Ilmoitukset (lehti-ilmoitukset tms.) Pirjo Sirviö, Petra Välkky, Sirpa Rantonen Henna Mikkonen 2) Www-sivut Jokaiselle hankkeelle tehdään pääsääntöisesti oma www-sivu osoitteeseen KAO:n hankkeiden sivut tulevat osoitteeseen Hankkeen www-sivulla esitellään hankkeen yleistiedot hankesuunnitelmaan perustuen: hankkeen tavoite toiminta-aika henkilöstö ja yhteystiedot toimintatavat Sivuilla voidaan kertoa hankkeen tapahtumista etenemisestä ajankohtaisuuksista Sivujen päivittämisestä vastaa projektipäällikkö Hankkeen loppuraportti laitetaan niin ikään maakunnan verkkosivuille Www-sivujen tekemisessä auttavat: Sosiaali- ja terveystoimiala: KAO:

10 10 Muut: 3) Julkaisut Kainuun maakunnalla on oma virallinen julkaisusarja. Hankkeilla on mahdollisuus julkaista tuottamiaan raportteja julkaisusarjassa. Yleensä hankkeiden raportit kuuluvat sarjaan B. Julkaisusarjan viralliset numerot pyydetään Marja-Liisa Jupilta, Virallisilla julkaisuilla on yhtenäinen ulkoasu, jota tulee noudattaa. 4) Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa Kainuun maakunnalle on valmistumassa oma oppaansa tiedotusvälineyhteistyöstä. Tässä oppaassa tullaan antamaan käytännön neuvoja lehdistötiedotteen tekemiseen, toimittajahaastatteluihin jne. Opas on tarkoitettu myös hankkeissa työskenteleville. Opas tulee löytymään aikaan myös kaimasta. 8. Tuotteistaminen (hankkeen substanssitoiminta) Hanke on väline, jota organisaatio käyttää kehittääkseen ratkaisun hankesuunnitelmassa kuvattuun tarpeeseen tai ongelmaan. Hankkeen tavoite on tuottaa ratkaisu ko. tarpeeseen/ongelmaan hankesuunnitelmassa kuvatuin rajauksin. Saavuttaakseen hankkeen tavoitteen/tavoitteet, hankkeessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden tuloksena tavoitteet saavutetaan. Tuotteistamisella ja tuotteistamistoimenpiteillä tässä ohjeessa tarkoitetaan niitä yksittäisen hankkeen em. toiminnallisia tavoitteita, joita varten hanke on käynnistetty ja niitä toimenpiteitä, joilla hanke saavuttaa ko. tavoitteet. Nämä hankekohtaiset toiminnot arkistoituvat arkistointisuunnitelman kohdassa 18, johon hanke lisää otsikoita tavoitteittensa/toimenpiteittensä mukaisesti. Tavoite -> toimenpide -> tulos -> saavutettu tavoite Esim.1: Tavoite: Henkilöstöryhmä X:n osaamisen kasvu YY-taidoissa (otsikkotaso) -> toimenpide: toteutettu koulutus (kaikki dokumentit arkistoidaan tämän otsikon alle) -> tulos: osallistujamäärät yms. määrälliset tulokset (dokumentit tänne) -> saavutettu tavoite: arvioidaan laadullisesta tuloksta (onko tavoite saavutettu, arviointitietojen dokumentit tänne) Esim. 2: Tavoite: Luodaan uusi toimintatapa XX-prosessiin (otsikko) -> toimenpiteet: asiantuntijatyöryhmätyöskentely, benchmarkkaus yms.(kaikista kokouksista ja tapahtumista dokumentit tähän) -> tulos: toimintamalli, jonka käyttöönotto perusorganisaatiossa sovittu (mallin kuvaus ja käyttöönottosuunnitelma tähän) -> saavutettu tavoite: (arviointidokumentit tähän) Tuotteistamistoimenpiteillä hanke tuottaa ne myös tulokset, joiden määrällistä ja laadullista toteutumista sekä hankkeen jälkeen jäävää vaikuttavuutta arvioidaan hankkeen itsearvioinnissa ja raportoinneissa.

11 11 Tuotteistamistoimenpiteiden seurantatietojen keruu on järjestettävä siten, että kustannuksiin ja/tai raportteihin liittyvä aineisto on todennettavissa rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli hankkeessa tuotetaan tekijänoikeuden piiriin kuuluvaa aineistoa, tekijänoikeudet on sovittava jo toimenpiteitä aloitettaessa. 9. Hankkeen päättäminen Hankkeen aktiivitoiminta on pyrittävä saattamaan loppuun vähintään kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikkien hankkeen työsuunnitelmassa olevien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet tulee olla tällöin tehty. Hankkeen lopettamistoimia koskeva kokous pidetään toimialakohtaisten ohjeiden mukaan n. 3 kk ennen hankkeen päättymistä. Kokouksessa käydään läpi sekä hallinnoivan organisaation että rahoittajan edellyttämät toimenpiteet: 1. Hanketoimijoiden asema hankkeen päätyttyä; todetaan työsuhteen laatu, lomapäivien pitäminen ennen hankkeen päättymistä, vaikutus sähköpostiosoitteeseen, kännykän omistajuuteen, gsm-numeroon ja tietokoneen leasing-vuokriin sekä sovitaan muutosten ilmoittamisesta hallintoon. 2. Asiakirjahallinto; sovitaan aikataulu eri toimijoiden asiakirjojen yhdistämisestä ja saattamisesta arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti arkistomappeihin ja paikka, johon asiakirjat toimitetaan. 3. Taloushallinto; varmistetaan, että hanketoimijat huolehtivat kaikki suoritteet maksuun ennen hankkeen päättymistä ja muut taloushallinnon ohjeistamat toimet, sovitaan vastuu viimeisen maksatushakemuksen laadinnasta ja mahdollisten lisäselvitysten käsittelijästä sekä sovitaan tilintarkastus, mikäli rahoittaja sitä vaatii. 4. Hankinnat; varmistetaan, että hankitut hyödykkeet on kirjattu ja niiden jatkokäyttöpaikka on sovittu. 5. Raportointi; todetaan kaikki rahoittajan vaatimat raportit ja raportointiaikataulut ja sovitaan, kuka vastaa niistä raporteista, jotka voidaan viimeistellä vasta hankkeen päättymisen jälkeen. Mikäli hanke tuottaa myös omaehtoisen raportin, varmistettava että sen painatus- ja jakelukulut ennättävät hankkeen kustannuksiin. 6. Tiedotus ja tietomateriaali; todetaan hankkeen päättymiseen liittyvä tiedottaminen, hankkeen www-sivujen siirtäminen päättyneisiin hankkeisiin ja tietoaineiston karsiminen, loppuraportin liittäminen www-sivuille, hankkeen yhteisen kansion siivous, sen siirto päättyneiden kansioon ja käyttöoikeudet kansioon hankkeen päätyttyä. Todetaan hankkeen tuottaman materiaalin säilytys ja mahdollinen jakelu. 7. Tuotteistaminen ja vaikuttavuus; varmistetaan, että hankkeen tuotteistamat mallit ja jatkotoimenpide-esitykset on vastuutettu ja resurssoitu perusorganisaatiossa,

12 12 käyttöoikeudet sovittu ja hyvien käytänteiden levittäminen organisoitu. Nämä ohjeet on maakuntahallitus hyväksynyt Ohjetta voidaan tämän jälkeen täydentää ja korjata viranhaltijapäätöksillä. Ohjeen päivityslogi: Tekijä: Tehty päivitys (esim. luku, kappale, muutossisältö, tms.): Päivämäär ä

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013 Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Taloushallinto on pohjoisen ja etelän kuntien yhteinen asia Taloushallinto on pohjoisen ja etelän yhteinen asia!

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

Tietoisku maksatushakemuksista

Tietoisku maksatushakemuksista Tietoisku maksatushakemuksista Sisäasioiden rahastot Sonja Lyytikäinen 8.6.2017 Miksi raportoidaan? Hankkeen seuranta niin rahoittajan kuin tuen saajankin näkökulmasta Rahoituksen käyttäminen tukipäätöksen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE Yhtymähallitus 14.6.2017 106 Sisällys 1 Yleistä...1 2 Kehittämisehdotusten käsittelyprosessi kuntayhtymässä...2 3 Kehittämistyön toteutus, seuranta ja arviointi...3

Lisätiedot

Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille Hämeen ELY-keskus

Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille Hämeen ELY-keskus Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille 2016 Hämeen ELY-keskus STARTTI aloittaville hankkeille 9.00 Kahvitarjoilu 9.30 Avaus Päätöksen ehdot (muutokset, ohjausryhmä, viestintä) Seuranta ja raportointi

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi Maksatusprosessikoulutus ESR -hanketoimijoille Seinäjoki 24.5.2011 Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi ESR - koordinaattori Terhi Pajumäki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen Viestintä ja tiedotus hankkeessa 1 Viestintäsuunnitelma Monissa hankkeissa on tarpeen tehdä myös erillinen viestintä- ja tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelma tukee ja konkretisoi hankkeen toteutusta

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä Ajankohtaista maksatuksessa Raija Mikkonen ja Kati Niemilä 1 KEHA-keskus Hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto-, maksatus- ja yleiset kehittämistehtävät Hoitaa ja kehittää AVIen ja maistraattien

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 Linnea2-konsortio 2010 Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen Hankekoulutus Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO Marja-Leena Miettinen Kansallinen tarkastaja Suomalaiset toimijat anovat TEM:ltä ( Työ-ja elinkeinoministeriö) sertifikaatin kansalliselle

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010 Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010 Ohjausryhmän ensimmäinen kokous 12.12.2008 klo 9.30 Palkansaajien tutkimuslaitos Ohjausryhmän järjestäytyminen Esitys

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa Sivu 1 OHJEASIAKIRJAT Palvelukeskukselle osoitetut muilta viranomaisilta S voa saapuneet määräykset, ohjeet, suositukset yms. Palvelukeskuksen laatimat ohjeet, linjaukset yms. L sp esim. asiakaspalvelukriteerit

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2012 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

ESPER hankkeen toteuttamisorganisaatio ja hallinnointi

ESPER hankkeen toteuttamisorganisaatio ja hallinnointi ESPER hankkeen toteuttamisorganisaatio ja hallinnointi Hallitus 11.6.2015 6.7.2015 www.esshp.fi/esper 1 ESPERtoteutusvaiheen organisaatio ESSHP hallitus ja valtuusto Mikkelin kaupunki ja muut kunnat OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Eväitä ryhmäkeskusteluun ja yhteenvedot ryhmäkeskusteluista E+ kumppanuushankkeiden aloituskoulutus 17.9.2015 Keskustelua ryhmissä 1. Hyvän hankekokouksen järjestäminen

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet Anne-Maj Virvelä

Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet Anne-Maj Virvelä Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet 7.11.2017 --- Anne-Maj Virvelä Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa? Pohdi vähintään 2 kysymystä

Lisätiedot

TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus

TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet Innovaation siirto -hankkeiden koulutus 29.9.2011 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa itt vain yhden väli- ja loppuraportin.

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN JA HANKKEIDEN VERTAISARVIOINNIN ARVIOINTIALUEET JA -KRITEERIT 2014

HANKETOIMINNAN JA HANKKEIDEN VERTAISARVIOINNIN ARVIOINTIALUEET JA -KRITEERIT 2014 HANKETOIMINNAN JA HANKKEIDEN VERTAISARVIOINNIN ARVIOINTIALUEET JA -KRITEERIT 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:2 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:2 ISBN 978 952 13 5780 0 (nid.) ISBN 978 952 13 5781

Lisätiedot

Hallinnoijan tehtävät

Hallinnoijan tehtävät TALOUSOHJEET Hallinnoijan tehtävät Vastata hankkeen toteuttamisesta ja sen seurannan ja arvioinnin järjestämisestä toteumaraporttien ja maksatushakemusten tekemisestä valtionavustusselvityksen tekemisestä

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

INKA-hankehallinnosta 27.3.2014

INKA-hankehallinnosta 27.3.2014 INKA-hankehallinnosta 27.3.2014 Copyright Tekes Rahoituspäätös Ilmoitus rahoituspäätöksestä Projektisuunnitelma Projektin kustannusarvio Yleiset ehdot ja mahdolliset erityisehdot Rahoituspäätöksen hyväksyminen,

Lisätiedot

Hankeohje EU- ja kansallisen rahoituksen hankkeisiin

Hankeohje EU- ja kansallisen rahoituksen hankkeisiin Hankeohje EU- ja kansallisen rahoituksen hankkeisiin Kaupunkisuunnittelujaosto 10.6.2010 19 IMATRAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1. HANKKEEN PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET... 3 2. KAUPUNGIN OSALLISTUMISTAVAT

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (6) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto 7.-8.5.2009 Tampere; Museokeskus Vapriikki 12.-13.5.2009

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE

Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Kainuun maakunta -kuntayhtymä y ke 17.8.2011 klo 9.00 Oili Paloniemi, EU-koordinaattori Heikki Immonen, EU-hankekoordinaattori Mikä flat rate

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke-

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut. Henri Molander ELY-KESKUS

ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut. Henri Molander ELY-KESKUS ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut Henri Molander ELY-KESKUS 2 3 4 Kehittämisavustus Pääehdot yritykselle Rekisteröity pk-yritys, kasvuhakuisuus ja kykyisyys Luottotiedot & taustatiedot kunnossa /

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Esa Oikarinen - sähköposti esa.oikarinen@kao.fi - puhelin 044 710 1404 - postiosoite Opintie 3, 87100 Kajaani

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Esa Oikarinen - sähköposti esa.oikarinen@kao.fi - puhelin 044 710 1404 - postiosoite Opintie 3, 87100 Kajaani Toimintasuunnitelma 1 (12) LAMPPU-hankkeen partnerin tarkennettu toimintasuunnitelmat Yhteistyökumppanin tiedot Koulutuksen järjestäjä: Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto-liikelaitos Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Koordinaattorin roolikartta

Koordinaattorin roolikartta Projektin johtaminen Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2013 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 13.10.2011 TOI hankkeiden aloituskoulutus TOI-projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta ja dokumentointi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot