MAAKUNNAN OMIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN OMIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI"

Transkriptio

1 1 Kainuun maakunta kuntayhtymä Maakuntahallitus MAAKUNNAN OMIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI HANKEHALLINNAN TOIMINTAOHJE ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI 1 HANKEHALLINNAN TOIMINTAOHJE 1 1 Ideasta kehittämishankkeeksi 2 2 Rahoituspäätös 2 3 Hyväksytyn hankkeen toteutus työohjeen mukaisesti 2 TYÖOHJEET 3 1. Hankkeen aloitus 3 2. Asiakirjahallinto 4 3. Taloushallinto 5 4. Hankinnat 6 5. Seuranta, raportointi ja arviointi 6 6. Ohjausryhmä 7 7. Tiedottaminen 8 8. Tuotteistaminen (hankkeen substanssitoiminta) Hankkeen päättäminen 10 HANKEHALLINNAN TOIMINTAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan soveltuvin osin kaikissa maakunnan kehittämishankkeissa. Kaikki toimialat ja tulosalueet perehdytetään ohjeisiin ja muutoksiin hankekohtaisesti. Ohje on luettavissa (-> Suunnittelu ja kehittäminen, hankerahoitus ja alueidenkäyttö -> Ohjeet). Yhteinen menettely toimii laadun varmistajana: lait ja asetukset, toimijoiden mahdollisissa muutoksissa tiedon siirto on hallittua, kaikki toimintaketjut ovat todennettavissa, etenemisen arviointi ja tarkastustoimi yksinkertaistuu.

2 2 1. Ideasta kehittämishankkeeksi Maakunnan toteuttamat hankkeet (projektit) tukevat ja kehittävät sen perustoimintaa. Rahoitusta on haettavissa useista eri lähteistä. Jokainen työyhteisön jäsen voi lähteä viemään kehittämistarpeista syntyviä hankeideoita eteenpäin. Jo hankeidean alkuvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajatahoon, mutta keskustelu asiasta esimiehen kanssa on syytä käydä ensin. Toimialakohtaisten ohjeiden mukaisesti koordinoidaan hankeidea käynnissä ja suunnitteilla olevien hankkeitten ja kehittämistarpeiden kanssa ja peilataan tavoite toimialan hyväksymään strategiaan. Toimialoittain määritellään hankeidean jatkosuunnitteluprosessi ja sen hyväksyvä taho. Hyväksyvä taho varaa hankkeen suunnitteluun tarvittavat resurssit. Hankeidean työstämiseksi noudatetaan toimialakohtaisia yksityiskohtaisempia ohjeita ja hyödynnetään kehitysaiheen teeman asiantuntijoita. Täydentävät ohjeet määritellään toimialakohtaisesti ja ne löytyvät hanketukihenkilöiltä. Hakuvaiheessa hankkeen vastuuhenkilö määritellään toimialakohtaisesti. Hakemuksen allekirjoittaa organisaation/toimialan nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. (Hallintosääntö 1, delegoinnit). Sama koskee myös myöhemmin hankkeen toteuttamiseen mahdollisesti liittyvien sopimusten allekirjoittamista. Hakemukseen liitetään ote nimenkirjoitusoikeudesta. 2. Rahoituspäätös Rahoituspäätös viedään tiedoksi asianosaisille ja päätös aloituksesta tehdään toimialakohtaisesti. Myönteinen hankepäätös a1) Hyväksytty hakemuksen mukaan aloitetaan suunnitelman mukaisesti a2) Hyväksytty muutettuna toimenpiteet (luovutaan, tällöin kirjallinen päätös tai muokataan päätöksen mahdollistamaksi ja aloitetaan toteutus) b) Kielteinen hankepäätös toimenpiteet (päätöksen analysointi ja mahdolliset jatkotoimenpiteet) toimenpiteet (luovutaan, muokataan uusiksi, yritetään uudelleen myöhemmin) aineiston arkistointi, erilliset ohjeet (arkistonmuodostussuunnitelma) 3. Hyväksytyn hankkeen toteutus työohjeen mukaisesti Maakunnan ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden hallinnoinnissa noudatetaan jäljempänä olevaa työohjetta (1 9) sekä rahoittajien antamia ohjeita. Hankkeissa käytetään ensisijaisesti Kainuun maakunta kuntayhtymän ja kunkin toimialan

3 3 lomakkeita. Niissä toiminnoissa, joissa rahoittaja vaatii muutakin informaatiota kuin näillä lomakkeilla pystytään antamaan, käytetään työohjeissa mainittuja ja rahoittajan lomakkeita. TYÖOHJEET Sanasto: Keskeisten termien selostus mitä ja ketä tällä ohjeella tarkoitetaan - Hanke / projekti Tässä ohjeessa käytetään sanaa hanke synonyymina projektille. - Hanketoimija On hankkeesta ja sen käytännön toteutuksesta vastaava henkilö, useimmiten projektia varten palkattu työntekijä projektipäällikkö, projektisihteeri, projektikoordinaattori tms. - Hanketukihenkilö On maakunnan toimialalla tai tulosalueella oleva henkilö, jonka puoleen hanketta suunnitteleva tai hanketoimija voi tarvittaessa kääntyä avun saamiseksi. Näistä hanketukihenkilöistä on listaa myöhemmin tässä ohjeessa. - Yhteyshenkilö / valvoja On rahoittajan nimeämä henkilö, joka seuraa hankkeen toteutumista rahoittajan puolesta. Osallistuu ohjausryhmän kokouksiin, mutta ei ole sen jäsen. Toteutuksen työohjeet (tiivistelmä): Laajemmat työohjeet käydään läpi jokaisen hanketoimijan kanssa. Valmiit lomakkeet siirretään hankkeen tiedostoihin perehdyttämisen yhteydessä. 1. Hankkeen aloitus Hanke käynnistetään toimintaohjeen mukaisesti, kun rahoituspäätös on saatu. Toimialakohtaisesti voidaan hanke käynnistää perustellusta syystä jo ennen virallisen rahoituspäätöksen saapumista ottaen huomioon rahoittajan hyväksymät hankkeen tukikelpoisten kustannusten alkamisaika. Aloituksesta on tehtävä tällöin kirjallinen päätös. Organisaation asettaminen ja rekrytointi Projektipäällikkö ja mahdolliset muut hanketoimijat rekrytoidaan rahoittajan ja maakunnan omien ohjeiden edellyttämällä menettelyllä toimialoittain. Henkilöstöasioissa noudatetaan voimassaolevan virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä ja maakunnan muita henkilöstöhallinnon ohjeita. Toimiala/tulosalue vastaa hanketuesta hankesuunnitelman resurssoinnin mukaisesti. Ohjausryhmä kokoonpano on määritelty hankesuunnitelmassa tai määritellään hankkeen käynnistyttyä riippuen rahoittajan ohjeistuksesta (kts kohta 6).

4 4 Aloituskokous Kokouskutsujana on toimialan ohjeen mukainen taho Käsiteltävät asiat: rahoituspäätöksen pääkohdat, ehdot ja ohjeet yleisellä tasolla hanketoimijoiden asema organisaatiossa, lähin esimies, kuka vastaa palvelusuhdemääräyksistä (virkavapaus, työloma, vuosiloma, matkat, koulutushakemukset) sekä substanssiin liittyvissä kysymyksissä hanketoimijoiden työsuhteen käytännön asiat (työhuone, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot, kännykkä ja gsm-numero, tietokone, rondo-oikeudet ja muut mahdolliset työsuhteesta hankkeelle kustannuksia aiheuttavat asiat) ohjausryhmän kokoonpanosta sopiminen hankesuunnitelman pohjalta kustannusten seurantaa varten olevat kirjanpidolliset seurantanumerot, hanketuki ja hankkeen käytännön toteutus; työohjeiden mukaan. Työohjeet käydään yksityiskohtaisesti läpi perehdyttämiskokouksessa sovitaan hanketoimijoiden ja hanketuen ensimmäinen perehdyttämiskokous Perehdyttäminen Toimialakohtainen hanketuki perehdyttää hanketoimijat työohjeisiin yksityiskohtaisesti. Perehdyttäminen jatkuu prosessinomaisesti koko hankkeen ajan. Ensimmäinen perehdyttämiskokous sovitaan aloituskokouksessa. Hanketoimijoiden vaihtuessa kesken hankkeen tulee varmistua uusien toimijoiden riittävästä perehdyttämisestä. 2. Asiakirjahallinto Asiakirjahallinnossa noudatetaan Kainuun maakunta kuntayhtymän (http://kaima.kainuu.fi/index.asp) ja rahoittajien ohjeita. Jokaiselle hankkeelle luodaan oma sähköinen kansio toimialakohtaisen ohjeistuksen mukaan. Käyttöoikeus on ao. hankkeen toimijoilla ja projektipäällikön harkinnan mukaan muilla toimijoilla. Kansiossa on valmiina hankkeen peruskansiot ams:n asiakirjaryhmittelyn mukaisesti sekä peruslomakkeisto. Hanketoimijat lisäävät tiedostoja peruskansioiden alle hankkeen tarpeitten mukaan. Hankkeen toiminnan eli aktiivin säilytysajan aikana asiakirjat tallennetaan arkistonmuodostussuunnitelmaa noudattavan asiakirjaryhmittelyn mukaan (kansioseläke, liite 2.1) ja säilytetään hanketoimijoilla. Hankkeen asiakirjat arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti (liite 2.2) Projektipäällikkö selvittää hankekohtaisesti hankkeessa kertyvän henkilötiedon luonteen ja mahdollisten rekisteriselosteiden tarpeen. Asiakirjojen arkistoinnin valmistelu on aloitettava hankkeessa vähintään 2 kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Pääsääntöisesti projektipäällikkö, ellei hankkeen lopetusta valmistelevassa kokouksessa muuta sovita, vastaa hankkeen asiakirjojen seulomisesta ja arkistoinnista arkistomappeihin. Arkistoidun materiaalin siirtämisestä arkistoon sovitaan arkistovastaavan kanssa. Arkistonmuodostussuunnitelman säilytysajoissa on huomioitu myös rahoittajan ohjeet (mm. Rakennerahastokauden v EU-hankkeiden asiakirjat on säilytettävä

5 saakka). Tosite- ja muusta kirjanpitoaineistosta, kts. kohta 3. Taloushallinto. Liitteet 2.1. Kansioseläke 2.2. Arkistonmuodostussuunnitelma 3. Taloushallinto Kainuun maakunta kuntayhtymä hakee rahoitukset uusille hankkeille alussa mainittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Kainuun maakunta kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan projektien hanketukihenkilö taloushallinnon osalta on Tarja Karjalainen, koulutustoimialan osalta Sirkka Karjalainen, alueidenkäyttö- ja hanketoimialan sekä suunnittelu- ja kehittämisyksikön osalta Oili Paloniemi, Hanke toimii taloushallinnon ja toimialakohtaisten työohjeiden mukaan. 1. Seurantakohteen numero Saadun rahoituspäätöksen ja hankkeen käynnistämispäätöksen jälkeen kirjanpito avaa hanketta varten oman seurantakohteen; sisäisen työnumeron eli projektinumeron sekä tulosyksikön (=kustannuspaikan). Toimialakohtainen hanketukihenkilö sopii uudet avattavat seurantakohteet kirjanpidon kanssa. Kaikki hankkeelle kirjattavat kulut ja tuotot on kohdistettava kyseiselle työnumerolle ja tulosyksikölle kustannusseurantaa varten. 2. Budjetointi: Mikäli hanke on jo budjetoitu kyseiselle toimintavuodelle ja sille saadaan ulkopuolista rahoitusta, on hankkeelle annettu jo budjetointivaiheessa mahdollisesti oma tulosyksikkö Käyttötalouden määrärahat budjetoidaan ja käsitellään käyttötaloudessa. Mahdolliset hankkeen investoinnit eli yli euron hankinnat käsitellään investointiosassa Budjetoinnin ja sen seurannan vastuu on projektipäälliköllä ja tietojen tallennuksen järjestelmään hoitaa alkuvaiheessa hankkeen toimialakohtainen hanketukihenkilö 3. Toimialakohtainen hanketukihenkilö huolehtii hanketoimijoille (projektipäälliköt tms.) käyttöoikeudet rondo-ostolaskujen kierrätysjärjestelmään ja muihin tarvittaviin taloushallinnon ohjelmiin. Hankkeelle saa tulla kustannuksiksi vain kyseisestä hankkeesta aiheutuvat, hanketoimijan asiatarkastamat kulut. 4. Maksatushakemukset tai muut tilitykset on tehtävä rahoittajan ja toimialakohtaisten ohjeiden mukaan. Hanketoimijan vastuulla on toimia taloushallinnon antamien ohjeiden ja määräaikojen mukaan. Mikäli hankkeelle kohdistuu myös muita laskutettavia tuloja kuin maksatushakemukset, tulee hanketoimijan olla yhteydessä toimialakohtaiseen hanketukihenkilöön. Maksatuspäätösten kopiot on toimitettava tiliöityinä kirjanpitoon. Huom. vuodenvaihde:

6 6 mikäli hankkeelle halutaan kirjata vuoden lopussa tuloksi maksatushakemus, jonka rahat eivät ole tulleet organisaation kirjanpitoon kyseisen tilivuoden men-nessä, hankkeen vastuuhenkilön vastuulla on antaa kopio maksatushakemuksesta toimialakohtaiselle hanketukihenkilölle kirjanpitoon toimittamista varten tilinpäätös-aikataulun mukaisesti. Kirjanpito kirjaa saatavan ja tulon em. tietojen perusteella. mikäli hankkeelle on saatu toimintavuoden aikana tuloja, joihin kohdistuvat kulut syntyvät vasta tulevina vuosina, hanketoimijan vastuulla on ilmoittaa toimialakohtaiselle hanketukihenkilölle kyseisen erän siirtämisestä tuloennakoksi organisaation tilinpäätösaikataulun mukaan. Kirjanpito kirjaa hyväksytyn tositteen perusteella kyseisen tulon vähennyksen ja velan. Huom! Omarahoitusosuudeksi jäävää osuutta ei saa kirjata erikseen kirjanpitoon. 5. Taustayhteisön yhteiset palvelut, vuokrat, postitus- ja monistuskulut yms. kirjataan hankkeelle maakunnan tai rahoittajan hyväksymien ohjeiden mukaan. 6. Mikäli hankkeeseen sisältyy ulkomailla tehtäviä työsuorituksia ja/tai näihin liittyen käteisrahan käsittelyä, projektipäällikön tulee olla yhteydessä toimialakohtaiseen hanketukihenkilöön. Ilmoitus tarvitaan verottajaa varten. 7. Tositteiden säilytys: Kirjanpito arkistoi projektia koskevat alkuperäiset tositteet sähköisessä muodossa 15 vuotta. Muut arkistointiohjeet käyvät ilmi toimintaohjeen kohdan 2 asiakirjahallinto-osiosta Hanketoimija huolehtii hanketta koskevan pääkirjatulostuksen kirjanpito-ohjelmasta vuosittain tai maksatushakemuskausittain paperimuodossa hankkeen arkistoon. 8. Hankkeen päättyminen: Hanketoimija / toimialakohtainen hanketukihenkilö huolehtii, että tieto hankkeen päättymisestä menee sekä kirjanpitoon että rondoon. 4. Hankinnat Hankinnoissa toimitaan maakunta kuntayhtymän materiaalipalveluyksikön kilpailumenettelyohjeistuksen (http://kaima.kainuu.fi/index.asp), toimialakohtaisten ohjeiden ja delegoitujen hankintaoikeuksien mukaan. Hanketoimijan tulee aina selvittää materiaalipalveluyksiköstä onko hyödyke jo kilpailutettu. Kilpailuttamisen vaatimukset koskevat myös asiantuntijapalveluiden hankintaa. Hankesuunnitelmassa on määritelty hankittujen hyödykkeiden hallinnointi hankkeen päätyttyä, jatkokäyttöpaikka tulee olla kirjattu hankkeen päättyessä.

7 7 5. Seuranta, raportointi ja arviointi Seuranta Rahoittajilla ja niiden tarkastusorganisaatioilla on oikeus hankkeiden tarkastukseen. Rahoittaja valitsee otantamenetelmällä tarkastus- ja varmennuskäyntikohteensa, joten jokainen hanke voi tulla tarkastuksen kohteeksi. Toimialat seuraavat hankkeiden etenemistä sisäisillä valvontatoimilla toimialakohtaisten toimintatapojen mukaisesti. Ohjausryhmä seuraa sekä hankkeen toiminnallista että taloudellista etenemistä. Raportointi Hanke tekee rahoituspäätöksessä vaaditut ja muut rahoittajan edellyttämät väli-, vuosi- ja loppuraportit rahoittajan vaatimusten ja aikataulutuksen mukaan rahoittajan lomakkeille (hae aina viimeisin pohja rahoittajan nettisivulta). Hankkeen tulee jo aloitusvaiheessa järjestää hankkeen toiminnan seuranta ja aineiston järjestäminen siten, että vaaditut määrälliset ja laadulliset tiedot voidaan kerätä raporttien edellyttämistä indikaattoreista ja siten, että niiden oikeellisuus ja hallintoketju on todennettavissa. Toimialoilla on käytössään erilaisia ohjelmia, joita voi ja tulee hyödyntää seurannan järjestämisessä. Muu raportointi toteutetaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti hankekohtaisesti. Arviointi Ohjausryhmä ohjaa hankkeen itsearviointia. Hanke arvioi toimintansa sekä määrällistä että laadullista toteutumista sekä toiminnallisten tavoitteiden vaikuttavuutta hankesuunnitelman mukaisesti. Arviointityökaluksi suositellaan Kainuun maakunta kuntayhtymän BSC-kriteeristöä. 6. Ohjausryhmä Ulkopuolista rahoitusta saaville hankkeille on pääsääntöisesti asetettava ohjausryhmä. Ohjausryhmän perustamisen tarkoitus Ohjausryhmien avulla pyritään: saamaan hankkeiden johtamiseen laaja ja pätevä asian tun temus koordinoimaan hanke eri organisaati oiden muihin toi miin välittämään informaatiota hankkeesta (laaja hyödynnet tä vyys) valvomaan hankkeen järkevää etene mistä ja kustannus ten toteutumista Ohjausryhmän toi minta ja toimintamuodot rahoittajataho nimeää hankkeelle yhteyshenkilön/valvojan, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja sihteerin koko hankkeen ajaksi

8 8 kokouskutsu on pyrittävä lähettämään vähintään 2 viikkoa ennen kokousta kokousaineisto tulee lähettää vähintään 1 viikko ennen kokousta ohjausryhmän jäsenten lisäksi rahoittajan nimeämälle yhteyshenkilölle kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka tulee toimittaa ohjausryhmän jäsenille ja rahoittajan nimeämälle yhteyshenkilölle ohjausryhmän tulee kokoontua riittävän usein ohjaus- ja seurantavelvoitteen toteuttamiseksi ohjausryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan ja kutsua asiantuntijoita kokouksiin OHJAUSRYHMÄN ENSIMMÄINEN KOKOUS (OHJEELLINEN ESITYSLISTAMALLI) 1. Kokouksen avaus 2. Ohjausryhmän toimintaan liittyvät asiat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta (tai toteaminen) sihteerin valinta ohjausryhmän kokoonpanon toteaminen rahoituspäätöksen ja hankesuunnitelman toteaminen (lähetettävä kokouskut sun yhteydessä kaikille ohjausryhmän jäsenille) rahoittajan hankkeelle nimeämän yhteyshenkilön toteaminen käydään läpi rahoituspäätös ja ohjeet yhteyshenkilön opastuksella ohjausryhmän tehtävien toteaminen ohjausryhmän kokouksen laillisuudesta päättäminen ohjausryhmän koollekutsumisesta päättäminen pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen ohjausryhmän omista kuluperusteista päättäminen hankkeen tiedottamisesta päättäminen (periaatteet) 3. Hankkeen maksuliikenteestä päättäminen hankkeen tili hankkeen laskujen hyväksyjä/t valitaan kirjanpidosta huolehtiva taho (erillinen kirjanpito tai oma kustan nuspaikka) 4. Hankkeen sisältöön liittyvät asiat hankkeen vetäjän/työntekijöiden valinta tarkennettu työsuunnitelma tiedotussuunnitelma 5. Muut asiat hankkeelle hankituista kalusteista luettelo tuntikirjanpito 6. Seuraava kokous 7. Kokouksen päättäminen 7. Tiedottaminen Yleistä hanketiedottamisesta Hankkeet ovat osa Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimintaa. Hankkeen tiedottamisen tulee pohjautua kuntayhtymän hyväksyttyyn viestintästrategiaan ja -suunnitelmaan ( ) Hankkeissa tulee noudattaa myös toimialakohtaisia viestintäohjeistuksia

9 9 Tiedotussuunnitelma Hankkeelle on hyvä tehdä oma tiedotussuunnitelma noudattaen rahoittajan ohjeita Suunnitelmassa määritellään projektin tiedottamisen tavoitteet kohderyhmät käytettävät kanavat eli välineet vastuuhenkilöt sekä aikataulutus Huom! Tiedottaminen ei ole itseisarvo. Sen avulla saavutetaan projektin varsinainen tavoite tai tavoitteet. Rahoittajan vaatimukset Tiedottamisessa on noudatettava rahoittajan viestintäohjeita. Ohjeet ja säännöt vaihtelevat rahoittajan mukaan. Ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata jopa tiedottamiseen käytettyjen kustannusten tukikelvottomuus. Visuaalinen ilme Kainuun maakunnalla ja toimialoilla/liikelaitoksilla on omat graafiset ohjeensa, joita tulee noudattaa myös projekteissa. Rekrytointi-ilmoituksissa käytetään kuitenkin Kainuun maakunnan yleistä graafista ohjetta. Mikäli hankkeella on oma logo, sitä käytetään rinnakkain rahoittajien logojen kanssa. Suositeltavaa on, että hankkeen ilme on linjassa maakunnan ilmeen tai KAO:n ilmeen kanssa sen mukaan, kuka hanketta hallinnoi. 1) Ilmoitukset (lehti-ilmoitukset tms.) Pirjo Sirviö, Petra Välkky, Sirpa Rantonen Henna Mikkonen 2) Www-sivut Jokaiselle hankkeelle tehdään pääsääntöisesti oma www-sivu osoitteeseen KAO:n hankkeiden sivut tulevat osoitteeseen Hankkeen www-sivulla esitellään hankkeen yleistiedot hankesuunnitelmaan perustuen: hankkeen tavoite toiminta-aika henkilöstö ja yhteystiedot toimintatavat Sivuilla voidaan kertoa hankkeen tapahtumista etenemisestä ajankohtaisuuksista Sivujen päivittämisestä vastaa projektipäällikkö Hankkeen loppuraportti laitetaan niin ikään maakunnan verkkosivuille Www-sivujen tekemisessä auttavat: Sosiaali- ja terveystoimiala: KAO:

10 10 Muut: 3) Julkaisut Kainuun maakunnalla on oma virallinen julkaisusarja. Hankkeilla on mahdollisuus julkaista tuottamiaan raportteja julkaisusarjassa. Yleensä hankkeiden raportit kuuluvat sarjaan B. Julkaisusarjan viralliset numerot pyydetään Marja-Liisa Jupilta, Virallisilla julkaisuilla on yhtenäinen ulkoasu, jota tulee noudattaa. 4) Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa Kainuun maakunnalle on valmistumassa oma oppaansa tiedotusvälineyhteistyöstä. Tässä oppaassa tullaan antamaan käytännön neuvoja lehdistötiedotteen tekemiseen, toimittajahaastatteluihin jne. Opas on tarkoitettu myös hankkeissa työskenteleville. Opas tulee löytymään aikaan myös kaimasta. 8. Tuotteistaminen (hankkeen substanssitoiminta) Hanke on väline, jota organisaatio käyttää kehittääkseen ratkaisun hankesuunnitelmassa kuvattuun tarpeeseen tai ongelmaan. Hankkeen tavoite on tuottaa ratkaisu ko. tarpeeseen/ongelmaan hankesuunnitelmassa kuvatuin rajauksin. Saavuttaakseen hankkeen tavoitteen/tavoitteet, hankkeessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden tuloksena tavoitteet saavutetaan. Tuotteistamisella ja tuotteistamistoimenpiteillä tässä ohjeessa tarkoitetaan niitä yksittäisen hankkeen em. toiminnallisia tavoitteita, joita varten hanke on käynnistetty ja niitä toimenpiteitä, joilla hanke saavuttaa ko. tavoitteet. Nämä hankekohtaiset toiminnot arkistoituvat arkistointisuunnitelman kohdassa 18, johon hanke lisää otsikoita tavoitteittensa/toimenpiteittensä mukaisesti. Tavoite -> toimenpide -> tulos -> saavutettu tavoite Esim.1: Tavoite: Henkilöstöryhmä X:n osaamisen kasvu YY-taidoissa (otsikkotaso) -> toimenpide: toteutettu koulutus (kaikki dokumentit arkistoidaan tämän otsikon alle) -> tulos: osallistujamäärät yms. määrälliset tulokset (dokumentit tänne) -> saavutettu tavoite: arvioidaan laadullisesta tuloksta (onko tavoite saavutettu, arviointitietojen dokumentit tänne) Esim. 2: Tavoite: Luodaan uusi toimintatapa XX-prosessiin (otsikko) -> toimenpiteet: asiantuntijatyöryhmätyöskentely, benchmarkkaus yms.(kaikista kokouksista ja tapahtumista dokumentit tähän) -> tulos: toimintamalli, jonka käyttöönotto perusorganisaatiossa sovittu (mallin kuvaus ja käyttöönottosuunnitelma tähän) -> saavutettu tavoite: (arviointidokumentit tähän) Tuotteistamistoimenpiteillä hanke tuottaa ne myös tulokset, joiden määrällistä ja laadullista toteutumista sekä hankkeen jälkeen jäävää vaikuttavuutta arvioidaan hankkeen itsearvioinnissa ja raportoinneissa.

11 11 Tuotteistamistoimenpiteiden seurantatietojen keruu on järjestettävä siten, että kustannuksiin ja/tai raportteihin liittyvä aineisto on todennettavissa rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli hankkeessa tuotetaan tekijänoikeuden piiriin kuuluvaa aineistoa, tekijänoikeudet on sovittava jo toimenpiteitä aloitettaessa. 9. Hankkeen päättäminen Hankkeen aktiivitoiminta on pyrittävä saattamaan loppuun vähintään kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikkien hankkeen työsuunnitelmassa olevien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet tulee olla tällöin tehty. Hankkeen lopettamistoimia koskeva kokous pidetään toimialakohtaisten ohjeiden mukaan n. 3 kk ennen hankkeen päättymistä. Kokouksessa käydään läpi sekä hallinnoivan organisaation että rahoittajan edellyttämät toimenpiteet: 1. Hanketoimijoiden asema hankkeen päätyttyä; todetaan työsuhteen laatu, lomapäivien pitäminen ennen hankkeen päättymistä, vaikutus sähköpostiosoitteeseen, kännykän omistajuuteen, gsm-numeroon ja tietokoneen leasing-vuokriin sekä sovitaan muutosten ilmoittamisesta hallintoon. 2. Asiakirjahallinto; sovitaan aikataulu eri toimijoiden asiakirjojen yhdistämisestä ja saattamisesta arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti arkistomappeihin ja paikka, johon asiakirjat toimitetaan. 3. Taloushallinto; varmistetaan, että hanketoimijat huolehtivat kaikki suoritteet maksuun ennen hankkeen päättymistä ja muut taloushallinnon ohjeistamat toimet, sovitaan vastuu viimeisen maksatushakemuksen laadinnasta ja mahdollisten lisäselvitysten käsittelijästä sekä sovitaan tilintarkastus, mikäli rahoittaja sitä vaatii. 4. Hankinnat; varmistetaan, että hankitut hyödykkeet on kirjattu ja niiden jatkokäyttöpaikka on sovittu. 5. Raportointi; todetaan kaikki rahoittajan vaatimat raportit ja raportointiaikataulut ja sovitaan, kuka vastaa niistä raporteista, jotka voidaan viimeistellä vasta hankkeen päättymisen jälkeen. Mikäli hanke tuottaa myös omaehtoisen raportin, varmistettava että sen painatus- ja jakelukulut ennättävät hankkeen kustannuksiin. 6. Tiedotus ja tietomateriaali; todetaan hankkeen päättymiseen liittyvä tiedottaminen, hankkeen www-sivujen siirtäminen päättyneisiin hankkeisiin ja tietoaineiston karsiminen, loppuraportin liittäminen www-sivuille, hankkeen yhteisen kansion siivous, sen siirto päättyneiden kansioon ja käyttöoikeudet kansioon hankkeen päätyttyä. Todetaan hankkeen tuottaman materiaalin säilytys ja mahdollinen jakelu. 7. Tuotteistaminen ja vaikuttavuus; varmistetaan, että hankkeen tuotteistamat mallit ja jatkotoimenpide-esitykset on vastuutettu ja resurssoitu perusorganisaatiossa,

12 12 käyttöoikeudet sovittu ja hyvien käytänteiden levittäminen organisoitu. Nämä ohjeet on maakuntahallitus hyväksynyt Ohjetta voidaan tämän jälkeen täydentää ja korjata viranhaltijapäätöksillä. Ohjeen päivityslogi: Tekijä: Tehty päivitys (esim. luku, kappale, muutossisältö, tms.): Päivämäär ä

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013 Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Taloushallinto on pohjoisen ja etelän kuntien yhteinen asia Taloushallinto on pohjoisen ja etelän yhteinen asia!

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen Hankekoulutus Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO Marja-Leena Miettinen Kansallinen tarkastaja Suomalaiset toimijat anovat TEM:ltä ( Työ-ja elinkeinoministeriö) sertifikaatin kansalliselle

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi Maksatusprosessikoulutus ESR -hanketoimijoille Seinäjoki 24.5.2011 Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi ESR - koordinaattori Terhi Pajumäki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2012 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010 Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010 Ohjausryhmän ensimmäinen kokous 12.12.2008 klo 9.30 Palkansaajien tutkimuslaitos Ohjausryhmän järjestäytyminen Esitys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 Linnea2-konsortio 2010 Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa Sivu 1 OHJEASIAKIRJAT Palvelukeskukselle osoitetut muilta viranomaisilta S voa saapuneet määräykset, ohjeet, suositukset yms. Palvelukeskuksen laatimat ohjeet, linjaukset yms. L sp esim. asiakaspalvelukriteerit

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto 7.-8.5.2009 Tampere; Museokeskus Vapriikki 12.-13.5.2009

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut. Henri Molander ELY-KESKUS

ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut. Henri Molander ELY-KESKUS ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut Henri Molander ELY-KESKUS 2 3 4 Kehittämisavustus Pääehdot yritykselle Rekisteröity pk-yritys, kasvuhakuisuus ja kykyisyys Luottotiedot & taustatiedot kunnossa /

Lisätiedot

ESPER hankkeen toteuttamisorganisaatio ja hallinnointi

ESPER hankkeen toteuttamisorganisaatio ja hallinnointi ESPER hankkeen toteuttamisorganisaatio ja hallinnointi Hallitus 11.6.2015 6.7.2015 www.esshp.fi/esper 1 ESPERtoteutusvaiheen organisaatio ESSHP hallitus ja valtuusto Mikkelin kaupunki ja muut kunnat OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN JA HANKKEIDEN VERTAISARVIOINNIN ARVIOINTIALUEET JA -KRITEERIT 2014

HANKETOIMINNAN JA HANKKEIDEN VERTAISARVIOINNIN ARVIOINTIALUEET JA -KRITEERIT 2014 HANKETOIMINNAN JA HANKKEIDEN VERTAISARVIOINNIN ARVIOINTIALUEET JA -KRITEERIT 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:2 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:2 ISBN 978 952 13 5780 0 (nid.) ISBN 978 952 13 5781

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Eväitä ryhmäkeskusteluun ja yhteenvedot ryhmäkeskusteluista E+ kumppanuushankkeiden aloituskoulutus 17.9.2015 Keskustelua ryhmissä 1. Hyvän hankekokouksen järjestäminen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Koordinaattorin roolikartta

Koordinaattorin roolikartta Projektin johtaminen Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2013 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 13.10.2011 TOI hankkeiden aloituskoulutus TOI-projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta ja dokumentointi

Lisätiedot

Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta

Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta 1 SOPIMUS Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki 0115776-3 Vararehtori Pirjo Hakala yliopettaja Marjo

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 1 KUORON TOIMIKUNNAT 1.1. Musiikkilautakunta Musiikkilautakunnan muodostavat laulunjohtaja, puheenjohtaja, isäntä, sihteeri, nuotistonhoitaja ja syyskokouksen

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

INKA-hankehallinnosta 27.3.2014

INKA-hankehallinnosta 27.3.2014 INKA-hankehallinnosta 27.3.2014 Copyright Tekes Rahoituspäätös Ilmoitus rahoituspäätöksestä Projektisuunnitelma Projektin kustannusarvio Yleiset ehdot ja mahdolliset erityisehdot Rahoituspäätöksen hyväksyminen,

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

Hankeohje EU- ja kansallisen rahoituksen hankkeisiin

Hankeohje EU- ja kansallisen rahoituksen hankkeisiin Hankeohje EU- ja kansallisen rahoituksen hankkeisiin Kaupunkisuunnittelujaosto 10.6.2010 19 IMATRAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1. HANKKEEN PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET... 3 2. KAUPUNGIN OSALLISTUMISTAVAT

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke-

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Esa Oikarinen - sähköposti esa.oikarinen@kao.fi - puhelin 044 710 1404 - postiosoite Opintie 3, 87100 Kajaani

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Esa Oikarinen - sähköposti esa.oikarinen@kao.fi - puhelin 044 710 1404 - postiosoite Opintie 3, 87100 Kajaani Toimintasuunnitelma 1 (12) LAMPPU-hankkeen partnerin tarkennettu toimintasuunnitelmat Yhteistyökumppanin tiedot Koulutuksen järjestäjä: Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto-liikelaitos Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Projektien määrällinen ja laadullinen seuranta

Projektien määrällinen ja laadullinen seuranta Projektien määrällinen ja laadullinen seuranta Osaajana työmarkkinoille -hankkeiden rinnakkaissessio Laura Jauhola ESR-hankkeiden käynnistysseminaari 26.10.2009 Helsinki Seuranta- ja raportointiaikataulut

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008

TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008 TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008 1 LIITE 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2008 tehdään tulosyksiköittäin erillisellä web-taloussuunnitteluohjelmalla. Kunkin tulosyksikön tiedot

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt

Linnea2-konsortion säännöt Linnea2-konsortion säännöt 24. marraskuuta 2000 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 24. marraskuuta 2000. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot ovat konsortion

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINNAN KNOW-HOW Taloushallinto ja arkistointi 6.10.2009

PROJEKTIHALLINNAN KNOW-HOW Taloushallinto ja arkistointi 6.10.2009 PROJEKTIHALLINNAN KNOW-HOW Taloushallinto ja arkistointi 6.10.2009 Taina Haavisto, Kirsi Rantanen, Leena Rapo, Taina Salo RAHOITUS- JA MAKSATUSHAKEMUKSET LIITÄ PROJEKTORISTA LÖYTYVÄ SAATELOMAKE HAKEMUKSEEN

Lisätiedot

SOLID hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID hankkeiden neuvontatilaisuus Iikka Saunamäki Artsi Alanne Helsinki 2.9.2013 4.9.2013 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

Kädet007 - ohjausryhmän kokous

Kädet007 - ohjausryhmän kokous Kädet007 - ohjausryhmän kokous Päivämäärä: 26.5.2008 Paikka: Omnia, Lehtimäentie 1 D, Espoo Jäsenet: Outi Ervasti, Espoon kaupunki, elinkeinoasiantuntija Riitta Mattila, Etelä-Suomen lääninhallitus, valvoja

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Toimintar yhmän työjärjestys

Toimintar yhmän työjärjestys SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN TOIMINTARYHMÄ Toimintar yhmän työjärjestys 1. Yleistä Sopimuksessa Suomen luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä ('Toimintasopimus ") sopijaosapuolet sopivat keskinäisestä.

Lisätiedot

Hankesuunnittelukoulutus / Laiffia landella -hanke

Hankesuunnittelukoulutus / Laiffia landella -hanke Hankesuunnittelukoulutus / Laiffia landella -hanke KÄSIKASSARA OHJAUSRYHMILLE 1 KÄSIKASSARA OHJAUSRYHMILLE 1. YLEISTÄ OHJAUSRYHMISTÄ MIKÄ OHJAUSRYHMÄ? Ohjausryhmän, hanketiimin, johtoryhmän, neuvottelukunnan

Lisätiedot