MAAKUNNAN OMIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN OMIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI"

Transkriptio

1 1 Kainuun maakunta kuntayhtymä Maakuntahallitus MAAKUNNAN OMIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI HANKEHALLINNAN TOIMINTAOHJE ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVIEN HANKKEIDEN HALLINNOINTI 1 HANKEHALLINNAN TOIMINTAOHJE 1 1 Ideasta kehittämishankkeeksi 2 2 Rahoituspäätös 2 3 Hyväksytyn hankkeen toteutus työohjeen mukaisesti 2 TYÖOHJEET 3 1. Hankkeen aloitus 3 2. Asiakirjahallinto 4 3. Taloushallinto 5 4. Hankinnat 6 5. Seuranta, raportointi ja arviointi 6 6. Ohjausryhmä 7 7. Tiedottaminen 8 8. Tuotteistaminen (hankkeen substanssitoiminta) Hankkeen päättäminen 10 HANKEHALLINNAN TOIMINTAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan soveltuvin osin kaikissa maakunnan kehittämishankkeissa. Kaikki toimialat ja tulosalueet perehdytetään ohjeisiin ja muutoksiin hankekohtaisesti. Ohje on luettavissa (-> Suunnittelu ja kehittäminen, hankerahoitus ja alueidenkäyttö -> Ohjeet). Yhteinen menettely toimii laadun varmistajana: lait ja asetukset, toimijoiden mahdollisissa muutoksissa tiedon siirto on hallittua, kaikki toimintaketjut ovat todennettavissa, etenemisen arviointi ja tarkastustoimi yksinkertaistuu.

2 2 1. Ideasta kehittämishankkeeksi Maakunnan toteuttamat hankkeet (projektit) tukevat ja kehittävät sen perustoimintaa. Rahoitusta on haettavissa useista eri lähteistä. Jokainen työyhteisön jäsen voi lähteä viemään kehittämistarpeista syntyviä hankeideoita eteenpäin. Jo hankeidean alkuvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajatahoon, mutta keskustelu asiasta esimiehen kanssa on syytä käydä ensin. Toimialakohtaisten ohjeiden mukaisesti koordinoidaan hankeidea käynnissä ja suunnitteilla olevien hankkeitten ja kehittämistarpeiden kanssa ja peilataan tavoite toimialan hyväksymään strategiaan. Toimialoittain määritellään hankeidean jatkosuunnitteluprosessi ja sen hyväksyvä taho. Hyväksyvä taho varaa hankkeen suunnitteluun tarvittavat resurssit. Hankeidean työstämiseksi noudatetaan toimialakohtaisia yksityiskohtaisempia ohjeita ja hyödynnetään kehitysaiheen teeman asiantuntijoita. Täydentävät ohjeet määritellään toimialakohtaisesti ja ne löytyvät hanketukihenkilöiltä. Hakuvaiheessa hankkeen vastuuhenkilö määritellään toimialakohtaisesti. Hakemuksen allekirjoittaa organisaation/toimialan nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. (Hallintosääntö 1, delegoinnit). Sama koskee myös myöhemmin hankkeen toteuttamiseen mahdollisesti liittyvien sopimusten allekirjoittamista. Hakemukseen liitetään ote nimenkirjoitusoikeudesta. 2. Rahoituspäätös Rahoituspäätös viedään tiedoksi asianosaisille ja päätös aloituksesta tehdään toimialakohtaisesti. Myönteinen hankepäätös a1) Hyväksytty hakemuksen mukaan aloitetaan suunnitelman mukaisesti a2) Hyväksytty muutettuna toimenpiteet (luovutaan, tällöin kirjallinen päätös tai muokataan päätöksen mahdollistamaksi ja aloitetaan toteutus) b) Kielteinen hankepäätös toimenpiteet (päätöksen analysointi ja mahdolliset jatkotoimenpiteet) toimenpiteet (luovutaan, muokataan uusiksi, yritetään uudelleen myöhemmin) aineiston arkistointi, erilliset ohjeet (arkistonmuodostussuunnitelma) 3. Hyväksytyn hankkeen toteutus työohjeen mukaisesti Maakunnan ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden hallinnoinnissa noudatetaan jäljempänä olevaa työohjetta (1 9) sekä rahoittajien antamia ohjeita. Hankkeissa käytetään ensisijaisesti Kainuun maakunta kuntayhtymän ja kunkin toimialan

3 3 lomakkeita. Niissä toiminnoissa, joissa rahoittaja vaatii muutakin informaatiota kuin näillä lomakkeilla pystytään antamaan, käytetään työohjeissa mainittuja ja rahoittajan lomakkeita. TYÖOHJEET Sanasto: Keskeisten termien selostus mitä ja ketä tällä ohjeella tarkoitetaan - Hanke / projekti Tässä ohjeessa käytetään sanaa hanke synonyymina projektille. - Hanketoimija On hankkeesta ja sen käytännön toteutuksesta vastaava henkilö, useimmiten projektia varten palkattu työntekijä projektipäällikkö, projektisihteeri, projektikoordinaattori tms. - Hanketukihenkilö On maakunnan toimialalla tai tulosalueella oleva henkilö, jonka puoleen hanketta suunnitteleva tai hanketoimija voi tarvittaessa kääntyä avun saamiseksi. Näistä hanketukihenkilöistä on listaa myöhemmin tässä ohjeessa. - Yhteyshenkilö / valvoja On rahoittajan nimeämä henkilö, joka seuraa hankkeen toteutumista rahoittajan puolesta. Osallistuu ohjausryhmän kokouksiin, mutta ei ole sen jäsen. Toteutuksen työohjeet (tiivistelmä): Laajemmat työohjeet käydään läpi jokaisen hanketoimijan kanssa. Valmiit lomakkeet siirretään hankkeen tiedostoihin perehdyttämisen yhteydessä. 1. Hankkeen aloitus Hanke käynnistetään toimintaohjeen mukaisesti, kun rahoituspäätös on saatu. Toimialakohtaisesti voidaan hanke käynnistää perustellusta syystä jo ennen virallisen rahoituspäätöksen saapumista ottaen huomioon rahoittajan hyväksymät hankkeen tukikelpoisten kustannusten alkamisaika. Aloituksesta on tehtävä tällöin kirjallinen päätös. Organisaation asettaminen ja rekrytointi Projektipäällikkö ja mahdolliset muut hanketoimijat rekrytoidaan rahoittajan ja maakunnan omien ohjeiden edellyttämällä menettelyllä toimialoittain. Henkilöstöasioissa noudatetaan voimassaolevan virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä ja maakunnan muita henkilöstöhallinnon ohjeita. Toimiala/tulosalue vastaa hanketuesta hankesuunnitelman resurssoinnin mukaisesti. Ohjausryhmä kokoonpano on määritelty hankesuunnitelmassa tai määritellään hankkeen käynnistyttyä riippuen rahoittajan ohjeistuksesta (kts kohta 6).

4 4 Aloituskokous Kokouskutsujana on toimialan ohjeen mukainen taho Käsiteltävät asiat: rahoituspäätöksen pääkohdat, ehdot ja ohjeet yleisellä tasolla hanketoimijoiden asema organisaatiossa, lähin esimies, kuka vastaa palvelusuhdemääräyksistä (virkavapaus, työloma, vuosiloma, matkat, koulutushakemukset) sekä substanssiin liittyvissä kysymyksissä hanketoimijoiden työsuhteen käytännön asiat (työhuone, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot, kännykkä ja gsm-numero, tietokone, rondo-oikeudet ja muut mahdolliset työsuhteesta hankkeelle kustannuksia aiheuttavat asiat) ohjausryhmän kokoonpanosta sopiminen hankesuunnitelman pohjalta kustannusten seurantaa varten olevat kirjanpidolliset seurantanumerot, hanketuki ja hankkeen käytännön toteutus; työohjeiden mukaan. Työohjeet käydään yksityiskohtaisesti läpi perehdyttämiskokouksessa sovitaan hanketoimijoiden ja hanketuen ensimmäinen perehdyttämiskokous Perehdyttäminen Toimialakohtainen hanketuki perehdyttää hanketoimijat työohjeisiin yksityiskohtaisesti. Perehdyttäminen jatkuu prosessinomaisesti koko hankkeen ajan. Ensimmäinen perehdyttämiskokous sovitaan aloituskokouksessa. Hanketoimijoiden vaihtuessa kesken hankkeen tulee varmistua uusien toimijoiden riittävästä perehdyttämisestä. 2. Asiakirjahallinto Asiakirjahallinnossa noudatetaan Kainuun maakunta kuntayhtymän (http://kaima.kainuu.fi/index.asp) ja rahoittajien ohjeita. Jokaiselle hankkeelle luodaan oma sähköinen kansio toimialakohtaisen ohjeistuksen mukaan. Käyttöoikeus on ao. hankkeen toimijoilla ja projektipäällikön harkinnan mukaan muilla toimijoilla. Kansiossa on valmiina hankkeen peruskansiot ams:n asiakirjaryhmittelyn mukaisesti sekä peruslomakkeisto. Hanketoimijat lisäävät tiedostoja peruskansioiden alle hankkeen tarpeitten mukaan. Hankkeen toiminnan eli aktiivin säilytysajan aikana asiakirjat tallennetaan arkistonmuodostussuunnitelmaa noudattavan asiakirjaryhmittelyn mukaan (kansioseläke, liite 2.1) ja säilytetään hanketoimijoilla. Hankkeen asiakirjat arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti (liite 2.2) Projektipäällikkö selvittää hankekohtaisesti hankkeessa kertyvän henkilötiedon luonteen ja mahdollisten rekisteriselosteiden tarpeen. Asiakirjojen arkistoinnin valmistelu on aloitettava hankkeessa vähintään 2 kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Pääsääntöisesti projektipäällikkö, ellei hankkeen lopetusta valmistelevassa kokouksessa muuta sovita, vastaa hankkeen asiakirjojen seulomisesta ja arkistoinnista arkistomappeihin. Arkistoidun materiaalin siirtämisestä arkistoon sovitaan arkistovastaavan kanssa. Arkistonmuodostussuunnitelman säilytysajoissa on huomioitu myös rahoittajan ohjeet (mm. Rakennerahastokauden v EU-hankkeiden asiakirjat on säilytettävä

5 saakka). Tosite- ja muusta kirjanpitoaineistosta, kts. kohta 3. Taloushallinto. Liitteet 2.1. Kansioseläke 2.2. Arkistonmuodostussuunnitelma 3. Taloushallinto Kainuun maakunta kuntayhtymä hakee rahoitukset uusille hankkeille alussa mainittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Kainuun maakunta kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan projektien hanketukihenkilö taloushallinnon osalta on Tarja Karjalainen, koulutustoimialan osalta Sirkka Karjalainen, alueidenkäyttö- ja hanketoimialan sekä suunnittelu- ja kehittämisyksikön osalta Oili Paloniemi, Hanke toimii taloushallinnon ja toimialakohtaisten työohjeiden mukaan. 1. Seurantakohteen numero Saadun rahoituspäätöksen ja hankkeen käynnistämispäätöksen jälkeen kirjanpito avaa hanketta varten oman seurantakohteen; sisäisen työnumeron eli projektinumeron sekä tulosyksikön (=kustannuspaikan). Toimialakohtainen hanketukihenkilö sopii uudet avattavat seurantakohteet kirjanpidon kanssa. Kaikki hankkeelle kirjattavat kulut ja tuotot on kohdistettava kyseiselle työnumerolle ja tulosyksikölle kustannusseurantaa varten. 2. Budjetointi: Mikäli hanke on jo budjetoitu kyseiselle toimintavuodelle ja sille saadaan ulkopuolista rahoitusta, on hankkeelle annettu jo budjetointivaiheessa mahdollisesti oma tulosyksikkö Käyttötalouden määrärahat budjetoidaan ja käsitellään käyttötaloudessa. Mahdolliset hankkeen investoinnit eli yli euron hankinnat käsitellään investointiosassa Budjetoinnin ja sen seurannan vastuu on projektipäälliköllä ja tietojen tallennuksen järjestelmään hoitaa alkuvaiheessa hankkeen toimialakohtainen hanketukihenkilö 3. Toimialakohtainen hanketukihenkilö huolehtii hanketoimijoille (projektipäälliköt tms.) käyttöoikeudet rondo-ostolaskujen kierrätysjärjestelmään ja muihin tarvittaviin taloushallinnon ohjelmiin. Hankkeelle saa tulla kustannuksiksi vain kyseisestä hankkeesta aiheutuvat, hanketoimijan asiatarkastamat kulut. 4. Maksatushakemukset tai muut tilitykset on tehtävä rahoittajan ja toimialakohtaisten ohjeiden mukaan. Hanketoimijan vastuulla on toimia taloushallinnon antamien ohjeiden ja määräaikojen mukaan. Mikäli hankkeelle kohdistuu myös muita laskutettavia tuloja kuin maksatushakemukset, tulee hanketoimijan olla yhteydessä toimialakohtaiseen hanketukihenkilöön. Maksatuspäätösten kopiot on toimitettava tiliöityinä kirjanpitoon. Huom. vuodenvaihde:

6 6 mikäli hankkeelle halutaan kirjata vuoden lopussa tuloksi maksatushakemus, jonka rahat eivät ole tulleet organisaation kirjanpitoon kyseisen tilivuoden men-nessä, hankkeen vastuuhenkilön vastuulla on antaa kopio maksatushakemuksesta toimialakohtaiselle hanketukihenkilölle kirjanpitoon toimittamista varten tilinpäätös-aikataulun mukaisesti. Kirjanpito kirjaa saatavan ja tulon em. tietojen perusteella. mikäli hankkeelle on saatu toimintavuoden aikana tuloja, joihin kohdistuvat kulut syntyvät vasta tulevina vuosina, hanketoimijan vastuulla on ilmoittaa toimialakohtaiselle hanketukihenkilölle kyseisen erän siirtämisestä tuloennakoksi organisaation tilinpäätösaikataulun mukaan. Kirjanpito kirjaa hyväksytyn tositteen perusteella kyseisen tulon vähennyksen ja velan. Huom! Omarahoitusosuudeksi jäävää osuutta ei saa kirjata erikseen kirjanpitoon. 5. Taustayhteisön yhteiset palvelut, vuokrat, postitus- ja monistuskulut yms. kirjataan hankkeelle maakunnan tai rahoittajan hyväksymien ohjeiden mukaan. 6. Mikäli hankkeeseen sisältyy ulkomailla tehtäviä työsuorituksia ja/tai näihin liittyen käteisrahan käsittelyä, projektipäällikön tulee olla yhteydessä toimialakohtaiseen hanketukihenkilöön. Ilmoitus tarvitaan verottajaa varten. 7. Tositteiden säilytys: Kirjanpito arkistoi projektia koskevat alkuperäiset tositteet sähköisessä muodossa 15 vuotta. Muut arkistointiohjeet käyvät ilmi toimintaohjeen kohdan 2 asiakirjahallinto-osiosta Hanketoimija huolehtii hanketta koskevan pääkirjatulostuksen kirjanpito-ohjelmasta vuosittain tai maksatushakemuskausittain paperimuodossa hankkeen arkistoon. 8. Hankkeen päättyminen: Hanketoimija / toimialakohtainen hanketukihenkilö huolehtii, että tieto hankkeen päättymisestä menee sekä kirjanpitoon että rondoon. 4. Hankinnat Hankinnoissa toimitaan maakunta kuntayhtymän materiaalipalveluyksikön kilpailumenettelyohjeistuksen (http://kaima.kainuu.fi/index.asp), toimialakohtaisten ohjeiden ja delegoitujen hankintaoikeuksien mukaan. Hanketoimijan tulee aina selvittää materiaalipalveluyksiköstä onko hyödyke jo kilpailutettu. Kilpailuttamisen vaatimukset koskevat myös asiantuntijapalveluiden hankintaa. Hankesuunnitelmassa on määritelty hankittujen hyödykkeiden hallinnointi hankkeen päätyttyä, jatkokäyttöpaikka tulee olla kirjattu hankkeen päättyessä.

7 7 5. Seuranta, raportointi ja arviointi Seuranta Rahoittajilla ja niiden tarkastusorganisaatioilla on oikeus hankkeiden tarkastukseen. Rahoittaja valitsee otantamenetelmällä tarkastus- ja varmennuskäyntikohteensa, joten jokainen hanke voi tulla tarkastuksen kohteeksi. Toimialat seuraavat hankkeiden etenemistä sisäisillä valvontatoimilla toimialakohtaisten toimintatapojen mukaisesti. Ohjausryhmä seuraa sekä hankkeen toiminnallista että taloudellista etenemistä. Raportointi Hanke tekee rahoituspäätöksessä vaaditut ja muut rahoittajan edellyttämät väli-, vuosi- ja loppuraportit rahoittajan vaatimusten ja aikataulutuksen mukaan rahoittajan lomakkeille (hae aina viimeisin pohja rahoittajan nettisivulta). Hankkeen tulee jo aloitusvaiheessa järjestää hankkeen toiminnan seuranta ja aineiston järjestäminen siten, että vaaditut määrälliset ja laadulliset tiedot voidaan kerätä raporttien edellyttämistä indikaattoreista ja siten, että niiden oikeellisuus ja hallintoketju on todennettavissa. Toimialoilla on käytössään erilaisia ohjelmia, joita voi ja tulee hyödyntää seurannan järjestämisessä. Muu raportointi toteutetaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti hankekohtaisesti. Arviointi Ohjausryhmä ohjaa hankkeen itsearviointia. Hanke arvioi toimintansa sekä määrällistä että laadullista toteutumista sekä toiminnallisten tavoitteiden vaikuttavuutta hankesuunnitelman mukaisesti. Arviointityökaluksi suositellaan Kainuun maakunta kuntayhtymän BSC-kriteeristöä. 6. Ohjausryhmä Ulkopuolista rahoitusta saaville hankkeille on pääsääntöisesti asetettava ohjausryhmä. Ohjausryhmän perustamisen tarkoitus Ohjausryhmien avulla pyritään: saamaan hankkeiden johtamiseen laaja ja pätevä asian tun temus koordinoimaan hanke eri organisaati oiden muihin toi miin välittämään informaatiota hankkeesta (laaja hyödynnet tä vyys) valvomaan hankkeen järkevää etene mistä ja kustannus ten toteutumista Ohjausryhmän toi minta ja toimintamuodot rahoittajataho nimeää hankkeelle yhteyshenkilön/valvojan, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja sihteerin koko hankkeen ajaksi

8 8 kokouskutsu on pyrittävä lähettämään vähintään 2 viikkoa ennen kokousta kokousaineisto tulee lähettää vähintään 1 viikko ennen kokousta ohjausryhmän jäsenten lisäksi rahoittajan nimeämälle yhteyshenkilölle kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka tulee toimittaa ohjausryhmän jäsenille ja rahoittajan nimeämälle yhteyshenkilölle ohjausryhmän tulee kokoontua riittävän usein ohjaus- ja seurantavelvoitteen toteuttamiseksi ohjausryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan ja kutsua asiantuntijoita kokouksiin OHJAUSRYHMÄN ENSIMMÄINEN KOKOUS (OHJEELLINEN ESITYSLISTAMALLI) 1. Kokouksen avaus 2. Ohjausryhmän toimintaan liittyvät asiat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta (tai toteaminen) sihteerin valinta ohjausryhmän kokoonpanon toteaminen rahoituspäätöksen ja hankesuunnitelman toteaminen (lähetettävä kokouskut sun yhteydessä kaikille ohjausryhmän jäsenille) rahoittajan hankkeelle nimeämän yhteyshenkilön toteaminen käydään läpi rahoituspäätös ja ohjeet yhteyshenkilön opastuksella ohjausryhmän tehtävien toteaminen ohjausryhmän kokouksen laillisuudesta päättäminen ohjausryhmän koollekutsumisesta päättäminen pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen ohjausryhmän omista kuluperusteista päättäminen hankkeen tiedottamisesta päättäminen (periaatteet) 3. Hankkeen maksuliikenteestä päättäminen hankkeen tili hankkeen laskujen hyväksyjä/t valitaan kirjanpidosta huolehtiva taho (erillinen kirjanpito tai oma kustan nuspaikka) 4. Hankkeen sisältöön liittyvät asiat hankkeen vetäjän/työntekijöiden valinta tarkennettu työsuunnitelma tiedotussuunnitelma 5. Muut asiat hankkeelle hankituista kalusteista luettelo tuntikirjanpito 6. Seuraava kokous 7. Kokouksen päättäminen 7. Tiedottaminen Yleistä hanketiedottamisesta Hankkeet ovat osa Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimintaa. Hankkeen tiedottamisen tulee pohjautua kuntayhtymän hyväksyttyyn viestintästrategiaan ja -suunnitelmaan ( ) Hankkeissa tulee noudattaa myös toimialakohtaisia viestintäohjeistuksia

9 9 Tiedotussuunnitelma Hankkeelle on hyvä tehdä oma tiedotussuunnitelma noudattaen rahoittajan ohjeita Suunnitelmassa määritellään projektin tiedottamisen tavoitteet kohderyhmät käytettävät kanavat eli välineet vastuuhenkilöt sekä aikataulutus Huom! Tiedottaminen ei ole itseisarvo. Sen avulla saavutetaan projektin varsinainen tavoite tai tavoitteet. Rahoittajan vaatimukset Tiedottamisessa on noudatettava rahoittajan viestintäohjeita. Ohjeet ja säännöt vaihtelevat rahoittajan mukaan. Ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata jopa tiedottamiseen käytettyjen kustannusten tukikelvottomuus. Visuaalinen ilme Kainuun maakunnalla ja toimialoilla/liikelaitoksilla on omat graafiset ohjeensa, joita tulee noudattaa myös projekteissa. Rekrytointi-ilmoituksissa käytetään kuitenkin Kainuun maakunnan yleistä graafista ohjetta. Mikäli hankkeella on oma logo, sitä käytetään rinnakkain rahoittajien logojen kanssa. Suositeltavaa on, että hankkeen ilme on linjassa maakunnan ilmeen tai KAO:n ilmeen kanssa sen mukaan, kuka hanketta hallinnoi. 1) Ilmoitukset (lehti-ilmoitukset tms.) Pirjo Sirviö, Petra Välkky, Sirpa Rantonen Henna Mikkonen 2) Www-sivut Jokaiselle hankkeelle tehdään pääsääntöisesti oma www-sivu osoitteeseen KAO:n hankkeiden sivut tulevat osoitteeseen Hankkeen www-sivulla esitellään hankkeen yleistiedot hankesuunnitelmaan perustuen: hankkeen tavoite toiminta-aika henkilöstö ja yhteystiedot toimintatavat Sivuilla voidaan kertoa hankkeen tapahtumista etenemisestä ajankohtaisuuksista Sivujen päivittämisestä vastaa projektipäällikkö Hankkeen loppuraportti laitetaan niin ikään maakunnan verkkosivuille Www-sivujen tekemisessä auttavat: Sosiaali- ja terveystoimiala: KAO:

10 10 Muut: 3) Julkaisut Kainuun maakunnalla on oma virallinen julkaisusarja. Hankkeilla on mahdollisuus julkaista tuottamiaan raportteja julkaisusarjassa. Yleensä hankkeiden raportit kuuluvat sarjaan B. Julkaisusarjan viralliset numerot pyydetään Marja-Liisa Jupilta, Virallisilla julkaisuilla on yhtenäinen ulkoasu, jota tulee noudattaa. 4) Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa Kainuun maakunnalle on valmistumassa oma oppaansa tiedotusvälineyhteistyöstä. Tässä oppaassa tullaan antamaan käytännön neuvoja lehdistötiedotteen tekemiseen, toimittajahaastatteluihin jne. Opas on tarkoitettu myös hankkeissa työskenteleville. Opas tulee löytymään aikaan myös kaimasta. 8. Tuotteistaminen (hankkeen substanssitoiminta) Hanke on väline, jota organisaatio käyttää kehittääkseen ratkaisun hankesuunnitelmassa kuvattuun tarpeeseen tai ongelmaan. Hankkeen tavoite on tuottaa ratkaisu ko. tarpeeseen/ongelmaan hankesuunnitelmassa kuvatuin rajauksin. Saavuttaakseen hankkeen tavoitteen/tavoitteet, hankkeessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden tuloksena tavoitteet saavutetaan. Tuotteistamisella ja tuotteistamistoimenpiteillä tässä ohjeessa tarkoitetaan niitä yksittäisen hankkeen em. toiminnallisia tavoitteita, joita varten hanke on käynnistetty ja niitä toimenpiteitä, joilla hanke saavuttaa ko. tavoitteet. Nämä hankekohtaiset toiminnot arkistoituvat arkistointisuunnitelman kohdassa 18, johon hanke lisää otsikoita tavoitteittensa/toimenpiteittensä mukaisesti. Tavoite -> toimenpide -> tulos -> saavutettu tavoite Esim.1: Tavoite: Henkilöstöryhmä X:n osaamisen kasvu YY-taidoissa (otsikkotaso) -> toimenpide: toteutettu koulutus (kaikki dokumentit arkistoidaan tämän otsikon alle) -> tulos: osallistujamäärät yms. määrälliset tulokset (dokumentit tänne) -> saavutettu tavoite: arvioidaan laadullisesta tuloksta (onko tavoite saavutettu, arviointitietojen dokumentit tänne) Esim. 2: Tavoite: Luodaan uusi toimintatapa XX-prosessiin (otsikko) -> toimenpiteet: asiantuntijatyöryhmätyöskentely, benchmarkkaus yms.(kaikista kokouksista ja tapahtumista dokumentit tähän) -> tulos: toimintamalli, jonka käyttöönotto perusorganisaatiossa sovittu (mallin kuvaus ja käyttöönottosuunnitelma tähän) -> saavutettu tavoite: (arviointidokumentit tähän) Tuotteistamistoimenpiteillä hanke tuottaa ne myös tulokset, joiden määrällistä ja laadullista toteutumista sekä hankkeen jälkeen jäävää vaikuttavuutta arvioidaan hankkeen itsearvioinnissa ja raportoinneissa.

11 11 Tuotteistamistoimenpiteiden seurantatietojen keruu on järjestettävä siten, että kustannuksiin ja/tai raportteihin liittyvä aineisto on todennettavissa rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli hankkeessa tuotetaan tekijänoikeuden piiriin kuuluvaa aineistoa, tekijänoikeudet on sovittava jo toimenpiteitä aloitettaessa. 9. Hankkeen päättäminen Hankkeen aktiivitoiminta on pyrittävä saattamaan loppuun vähintään kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikkien hankkeen työsuunnitelmassa olevien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet tulee olla tällöin tehty. Hankkeen lopettamistoimia koskeva kokous pidetään toimialakohtaisten ohjeiden mukaan n. 3 kk ennen hankkeen päättymistä. Kokouksessa käydään läpi sekä hallinnoivan organisaation että rahoittajan edellyttämät toimenpiteet: 1. Hanketoimijoiden asema hankkeen päätyttyä; todetaan työsuhteen laatu, lomapäivien pitäminen ennen hankkeen päättymistä, vaikutus sähköpostiosoitteeseen, kännykän omistajuuteen, gsm-numeroon ja tietokoneen leasing-vuokriin sekä sovitaan muutosten ilmoittamisesta hallintoon. 2. Asiakirjahallinto; sovitaan aikataulu eri toimijoiden asiakirjojen yhdistämisestä ja saattamisesta arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti arkistomappeihin ja paikka, johon asiakirjat toimitetaan. 3. Taloushallinto; varmistetaan, että hanketoimijat huolehtivat kaikki suoritteet maksuun ennen hankkeen päättymistä ja muut taloushallinnon ohjeistamat toimet, sovitaan vastuu viimeisen maksatushakemuksen laadinnasta ja mahdollisten lisäselvitysten käsittelijästä sekä sovitaan tilintarkastus, mikäli rahoittaja sitä vaatii. 4. Hankinnat; varmistetaan, että hankitut hyödykkeet on kirjattu ja niiden jatkokäyttöpaikka on sovittu. 5. Raportointi; todetaan kaikki rahoittajan vaatimat raportit ja raportointiaikataulut ja sovitaan, kuka vastaa niistä raporteista, jotka voidaan viimeistellä vasta hankkeen päättymisen jälkeen. Mikäli hanke tuottaa myös omaehtoisen raportin, varmistettava että sen painatus- ja jakelukulut ennättävät hankkeen kustannuksiin. 6. Tiedotus ja tietomateriaali; todetaan hankkeen päättymiseen liittyvä tiedottaminen, hankkeen www-sivujen siirtäminen päättyneisiin hankkeisiin ja tietoaineiston karsiminen, loppuraportin liittäminen www-sivuille, hankkeen yhteisen kansion siivous, sen siirto päättyneiden kansioon ja käyttöoikeudet kansioon hankkeen päätyttyä. Todetaan hankkeen tuottaman materiaalin säilytys ja mahdollinen jakelu. 7. Tuotteistaminen ja vaikuttavuus; varmistetaan, että hankkeen tuotteistamat mallit ja jatkotoimenpide-esitykset on vastuutettu ja resurssoitu perusorganisaatiossa,

12 12 käyttöoikeudet sovittu ja hyvien käytänteiden levittäminen organisoitu. Nämä ohjeet on maakuntahallitus hyväksynyt Ohjetta voidaan tämän jälkeen täydentää ja korjata viranhaltijapäätöksillä. Ohjeen päivityslogi: Tekijä: Tehty päivitys (esim. luku, kappale, muutossisältö, tms.): Päivämäär ä

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta.

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta. PROJEKTIOHJE Hankkeet toteutetaan Hankeprosessin (H4) mukaisesti. Projektiohje sisältää rahoittajakohtaisia ohjeistuksia projektin eri vaiheisiin projektin vetäjälle ja muille projektissa toimijoille.

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

YLEISKIRJE A 3.1.2002 KKA:

YLEISKIRJE A 3.1.2002 KKA: Tampereen kaupunki YLEISKIRJE A 3.1.2002 KKA: 22/000/2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1. EU-asioiden organisointi Tampereella 1 2. EU-PROJEKTI 1 2.1. Kaupunki vetäjänä (leaderina) 2 2.2. Kaupunki

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

Tekemisen tyyli. - Metropolian kulttuurin ja luovan alan kehittävän hanketoiminnan käsikirja

Tekemisen tyyli. - Metropolian kulttuurin ja luovan alan kehittävän hanketoiminnan käsikirja Tekemisen tyyli - Metropolian kulttuurin ja luovan alan kehittävän hanketoiminnan käsikirja Sisällys Käsikirjan käyttäjälle....................................................................................................

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA

PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA POHJOIS-SAVON AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hämeen maakuntahallitus 14.2.2011 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet: Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen,

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Pohjois-Savon kehittämisrahasto: Ohjeet tuensaajille

Pohjois-Savon kehittämisrahasto: Ohjeet tuensaajille Pohjois-Savon kehittämisrahasto: Ohjeet tuensaajille 1 2 Sisällysluettelo: 1 KEHITTÄMISRAHASTON PERUSTEET JA TARKOITUS... 3 2 HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN... 3 3 OHJAUSRYHMÄ... 3 4 HANKKEEN SEURANTA, VALVONTA

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot