Sisällysluettelo. 4 Tilalaitoksen puitesopimukset Kelan henkilöstön sopimusruokailun hinnat Vartijapalvelun hankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 4 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 3. 5 Kelan henkilöstön sopimusruokailun hinnat 2014 9. 6 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 10"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sisällysluettelo Sivu 4 Tilalaitoksen puitesopimukset Kelan henkilöstön sopimusruokailun hinnat Vartijapalvelun hankinta Kultarannan koulu, taloudellinen loppuselvitys 12 8 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston kokouksessa läsnäolevat 15

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Aika kello 18:00-18:49 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Ansamaa Eliisa varapuheenjohtaja Kaamanen Simo jäsen Nieminen Petteri jäsen Rantala Jorma jäsen :t 5-8 Rusi Eeva-Riitta jäsen Aho Kimmo teknisen lautakunnan pj Forsblom Toni teknisen lautakunnan vpj Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eliisa Ansamaa ja Eeva-Riitta Rusi. Käsitellyt asiat 4-8 Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Eliisa Ansamaa Eeva-Riitta Rusi

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilalaitoksen vuoden 2014 hankinnoista on pyydetty puitesopimustarjouksia. Tarjouspyyntöjä on lähetetty ns. pienistä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista sekä eri alojen pienistä rakentamistöistä. Isommat konsultoin ti- ja ra kentamiskohteet kilpailutetaan erikseen kohteittain. Erilliset tarjoukset on pyydetty seuraavilta toimialoilta: 1. Arkkitehtisuunnittelu, Palveluhankinta 2. Rakennesuunnittelu, Palveluhankinta 3. LVI-suunnittelu, Palveluhankinta 4. Sähkösuunnittelu, Palveluhankinta 5. Kuntokartoitustyöt, Palveluhankinta 6. Rakennusurakoiden valvontatyöt, Palveluhankinta 7. Rakennustyöt, Rakentamisurakkahinta 8. Putkityöt, Rakentamisurakkahinta 9. Ilmanvaihtotyöt, Rakentamisurakkahinta 10. Sähkötyöt, Rakentamisurakkahinta 11. Vesikatetyöt, Rakentamisurakkahinta 12. Peltisepäntyöt, Rakentamisurakkahinta 13. Lattiapinnoitustyöt, Rakentamisurakkahinta 14. Jäähdytyslaitetyöt, Palveluhankinta 15. Viemärikuvaustyöt, Palveluhankinta 16. Kaivojen tyhjennystyöt, Palveluhankinta 17. Öljypoltinhuoltopalvelu, Palveluhankinta 18. Sammutinhuoltotyöt, Palveluhankinta 19. IV-kanavien nuohoustyöt, Palveluhankinta Puitesopimuskilpailutukseen on valittu toimialat, joissa on odotettavissa seuraavalla sopimuskaudella useita pieniä selvästi kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja. Jokaisessa toimialaryhmässä ennakoidun yhteenlasketun hankintakokonaisuuden on laskettu jäävän kansallisen kynnysarvon alapuolelle. Suunnittelu- ja asiantuntijapalveluhankintojen ennakoitu kokonaisarvo kaikissa kilpailutusryhmissä jää alle euron. Rakentamisurakoissa ennakoitu kokonaisarvo jää puolestaan kaikissa kilpailutusryhmissä alle euron. Kilpailutuksen sopimuskaudeksi on asetettu Kilpailuun osallistuvat toimittajat ovat tunnettuja lähiseudun toimijoita. Valittujen toimittajaehdokkaiden tiedetään pystyvän toteuttamaan laadukkaasti kilpailutuksen kohteena olevat palvelut ja urakat.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Varsinainen toimittajan valinta tehdään kilpailuissa hinnan perusteella. Tarjoushintojen pisteytys määritellään tarjouspyynnön mukaisesti tunti/neliö/kappaleveloitushintojen ja mukaan laskettavien oheiskustannusten perusteella. Niillä toimialoilla, joissa toimittaja välittää tuotteita tilaajalle hankkeiden yhteydessä (esim. putkimateriaali putkityön yhteydessä), on vertailuperusteisiin lisätty tavarakateprosentti. Oheismateriaalina on malliesimerkki sekä palveluhankinnan että rakentamisurakkahankinnan tarjouspyynnöstä. Kullekin toimialalle valitaan kolme palveluntuottajaa, ellei kelpoisuusehdon täyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Oheismateriaali: Mallitarjouspyynnöt Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin yhteensä 85 toimittajalle 19:lta eri puitesopimusalueelta. Tarjoajille urakkatarjousten jättöaika päättyy kello Tarjouksista laaditut avauspöytäkirjat ja vertailut esitellään tilapalvelujaoston kokouksessa. Palveluhankintojen puitesopimuksista tehdään viranhaltijapäätökset. Rakennusurakkojen puitesopimushankinnoista päätetään teknisessä lautakunnassa, koska näiden ennakoitu arvo ylittää viranhaltijoille teknisen lautakunnan toimintasäännössä osoitetun hankintavaltuuden rajan. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että se hyväksyy avauspöytäkirjojen mukaisesti kullekin rakentamisurakoiden toimialalle vertailupisteiltään edullisimmat toimittajat alkavalle sopimuskaudelle. Tilapalvelujaosto merkitsee tiedoksi alkavalle sopimuskaudelle kullekin suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen toimialalle vertailupisteiltään edulli simmat palveluntuottajat. Merkittiin, että Jorma Rantala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puitesopimustarjoukset avattiin klo tilalaitoksessa. Rakennusurakkatarjousten avauspöytäkirjat ja tarjousten vertailut liitetään pöytäkirjan liitteeksi. LIITE B1-B8, TILAJAOSTO

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Palveluhankintatarjousten avauspöytäkirjat ja tarjousten vertailu liitetään pöytäkirjan oheismateriaaliksi. Oheismateriaali: palveluhankintojen tarjousten arviointi ja vertailu Palveluhankintojen puitesopimuksista tehdään viranhaltijapäätökset. Palveluhankintoja toteut tamaan valitaan kullekin toimialalle kolme kokonaistaloudellisesti edullisin ta toimittajaa, ellei tarjouksia ole saatu tätä vä hemmän. Palveluhankintoja va litaan toimittamaan seuraavat yritykset: Toimittaja Pisteet Kaivojen tyhjennystöiden puitesopimus Länsi-suomen Pesu ja Imutyö Oy 100,00 2. J&T Pajunen Oy 65,24 Rakennusurakoiden valvontatöiden puitesopimus A-Insinöörit Oy Turun Juva 100,00 2. Rakennuttamispalvelu Luoma Oy 96,66 Peltitöiden puitesopimus Peltisetti Oy 100,00 Jäähdytyslaitetöiden puitesopimus TRP Group Oy 100,00 2. Ref-Team Oy 97,50 Viemärikuvaustöiden puitesopimus Kuljetusliike J & T Pajunen Oy 100,00 2. Raision Pesuhuolto Oy 84,52 Sammutinhuoltotöiden puitesopimus Palosammutin PS Oy 100,00 2. Rauplan Oy 79,27 3. Turun Sammutinhuolto Oy 65,87 Kuntokartoitustöiden puitesopimus RTC Vahanen Turku Oy 98,30 2. A-Insinöörit Turun Juva Oy 84,56 Pienimuotoisten sähkösuunnittelutöiden puitesopimus Karawatski Oy 100,00 2. APT-Elektro Oy 86,51

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy 67,29 Pienimuotoisten LVI-suunnittelutöiden puitesopimus 1. Nalvi Oy 100,00 2. Insinööritoimisto R.J.Virta Oy 98,73 3. Naantalin LVI-Suunnittelu Oy 76,00 Pienimuotoisten rakennesuunnittelutöiden puitesopimus Insinööritoimisto Hirsinummi Oy 99,77 2. Insinööritoimisto Narmaplan Oy 98,64 3. Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy 98,64 Pienimuotoisten arkkitehtisuunnittelutöiden puitesopimus Teekki Oy 95,08 2. Arkkitehtitoimisto JMH 95,00 3. Arkkitehtitoimisto Ark Paukkunen 91,66 IV-kanavien nuohoustöiden puitesopimus Puhdas Ilma K&V Oy 100,00 2. JS-Ilmastointipuhdistus 87,85 3. Riivari Topi Oy 85,42 Öljypoltinhuoltopalvelun puitesopimus Turun Seudun Poltin- ja LVI-huolto Oy 100,00 2. Caverion Suomi Oy (Yit) 84,37 3. Turun Säätölaite- ja Poltinhuolto Oy 76,10 Rakennusurakkahankinnat päätetään teknisessä lautakunnassa käyttötalouden määrärahojen valtuussääntöjen perusteella. Tilalaitos esittää rakennusurakkatarjousten perusteella kullekin toimialalle kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta toimittajaa, ellei tarjouksia ole saatu tätä vähemmän: Pienrakennustöiden puitesopimus Treeva rakennus Oy 98,06 2. Rakennustoimisto Sohlman Oy 94,08 3. Kylänpää-Yhtiöt 92,82 Pienputkitöiden puitesopimus TRP Group Oy 98,00 2. LVI-Työ Iso-Kouvola Oy 90,42 Pienilmanvaihtotöiden puitesopimus TRP Group Oy 98,65 2. Ilma-Rauta Oy 92,81

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Lattiapinnoitustöiden puitesopimus Kausalan pinnoite 100,00 Vesikatetöiden puitesopimus Varsinaisbitumi Oy 100,00 Peltitöiden puitesopimus Peltisetti Oy 100,00 Sähkötöiden puitesopimus SähköRex O 95,00 2. Sähköpoint Oy 90,05 3. Turun Sähkötukku Oy / Humaliston Sähkö 86,43 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen tilalaitoksessa käsiteltävät palvelu tilojen puitehankinnat eri palveluhankintojen toimialoille. Tilapalvelujaosto esittää teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi rakennus urakkasopimusten puitesopimuskumppanit seuraaville toimialoille: Pienrakennustöiden puitesopimus Treeva rakennus Oy 2. Rakennustoimisto Sohlman Oy 3. Kylänpää-Yhtiöt Pienputkitöiden puitesopimus TRP Group Oy 2. LVI-Työ Iso-Kouvola Oy Pienilmanvaihtotöiden puitesopimus TRP Group Oy 2. Ilma-Rauta Oy Lattiapinnoitustöiden puitesopimus Kausalan pinnoite Vesikatetöiden puitesopimus Varsinaisbitumi Oy Peltitöiden puitesopimus Peltisetti Oy

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sähkötöiden puitesopimus SähköRex Oy 2. Sähköpoint Oy 3. LVI-Työ Iso-Kouvola Oy TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kelan henkilöstön sopimusruokailun hinnat 2014 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 5 Palvelupäällikkö Heli Rantala : Tilapalvelujaosto on vahvistanut kokouksessaan Ateriapalvelun täydennetyn linjasto- ja tilaustuotehinnaston, jonka mukaan lounaan hinta henkilöstöravintola Kuudessa Sisaressa on alkaen 9,20 e. Kela ilmoitti hinnankorotusilmoituksen saatuaan, että Kelan lounasruokailun enimmäishinta on 9,00 e. Mikäli se ei riitä, Kela joutuu irtisanomaan ruokailusopimuksensa Naantalin kaupungin ateriapalvelun kanssa. Sopimusruokailijat maksavat normaalisti kassaan verottajan vahvistaman ravintoedun verotusarvon mukaisen hinnan, joka on tänä vuonna 6,10 e. Ate rian loppuosuus laskutetaan työnantajalta. Kela on kuitenkin poikkeus eli Kela maksaa ateriahinnan kokonaisuudessaan. Malli on edullinen Ateriapalveluille toteutuvien maksutapahtumien vähäisyyden takia. Kelan maksamat ateriat vuonna 2013 tuottivat Ateriapalveluille n e ulkoista tuloa. Esitän, että ruokailusopimusta Kelan kanssa voitaisiin jatkaa kuluvana vuonna esitettyyn 9,00 e hintaan perusteena erilainen maksukäytäntö eli ei tule erillisiä kassatapahtumia. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto hyväksyy Kelan sopimukseen perustuvan lounasruokailun hinnaksi ,00 euroa. Tilapalvelujaosto toteaa hinnoittelun perustuvan edulliseen maksukäytäntöön. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Vartijapalvelun hankinta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 6 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Naantalin kaupunki on pyytänyt puitetarjousta kaupungintalon ja terveyskeskuksen vartijapalveluista Cloudia-portaalin kautta. Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa ( euroa), mutta ylittää kansallisen kyn nysarvon ( euroa). Tarjouskilpailu on julkistettu hankintailmoitusjär jestelmä HILMA:ssa. Tarjouspyyntö oheistetaan esityslistaan. LIITE B9, TILAJAOSTO Tarjoukset pyydettiin jättämään keskiviikkoon klo mennessä. Naantalin kaupunki ostaa lähtökohtaisesti vartijapalvelua noin 40 tuntia viikossa, arkisin klo. 8:00-22:00 välisenä aikana. Vartijan tehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden kaupungin palveluiden turvaaminen. Tehtävään kuuluu myös kaupungin muissa palveluissa avustaminen tehtävän sallimissa rajoissa. Tarjousta pyydetään sopimuskaudelle Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä vuodella osapuolten yhteisestä sopimuksesta (yhden vuoden optio). Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tarjoukset avataan klo Tarjouskilpailun halvimmaksi todettujen tarjoajien kanssa järjestetään tarvittaessa ennen jaoston kokousta selonottoneuvottelut. Tarjousvertailu ja mahdollinen selonottomuistio esitellään tilapalvelujaoston kokouksessa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen saapuneet tarjoukset ja päättää asian edellyttämistä jatkotoimista saadun selvityksen perusteella. Vartiointitarjoukset avattiin klo tilalaitoksessa.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tarjousten avauspöytäkirjat ja tarjousten vertailut liitetään pöytäkirjan liitteeksi. LIITE B10-B11, TILAJAOSTO Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui seuraavat tarjoukset: Tarjoaja pisteet Turvatiimi Oyj ( ) 100,00 Security Arsenal Finland Oy ( ) 93,32 G4S Security Services Oy ( ) 90,03 Securitas Oy ( ) 88,74 ISS Palvelut Oy ( ) 86,00 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄ TÖSEHDO TUS: Tilapalvelujaosto esittää teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi vartiointi palvelusopimuksen tekemistä edullisimman tarjouksen antaneen Turvatii mi Oyj:n kanssa. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kultarannan koulu, taloudellinen loppuselvitys Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 7 Rakennusinsinööri Kari Simola : Tekninen lautakunta tarkasteli kokouksessaan Kultarannan koulun korjauksen ja laajennuksen rakennusurakan taloudellista loppuselvitystä ja vastaanottokatselmusasiakirjoja hallintosäännön liitteen 1 (Talonrakennus- ja kunnallisteknisten hankkeiden päätöksenteko- ja vastuurajat) mukaisesti. Taloudellisessa loppuselvityksessä esitettiin arvio myös urakan jälkeisten kustannus erien toteutumasta. Kaupunginhallitus on merkinnyt tiedoksi hankkeen taloudellisen loppuselvityksen ja antanut luvan kohteesta säästyneillä varoilla toteuttaa yh teissummaltaan noin euron toiminnalliset tarkennukset sisältäen al kuperäisestä hankkeesta pois jätetty hankesuunnitelman mukainen leikki välineryhmä. Talousarviossa on vuodelle 2013 investointiosassa vahvistettu kohteelle Kultarannan koulurakennus (koulurakennuksen osittainen peruskorjaus) yhteensä euron määräraha. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt siirtää talous suunnitelman investointiosassa Kultarannan koulun peruskor jaukseen vuodelle 2014 varatun euron määrärahan vuodelle 2013 ja myöntää hankkeelle euron lisämäärärahan vuodelle Kaupunginhallitus ohjasi pitkin vuotta etsimään kustannussäästöjä v investointihankkeista ja Kultarannan koulun osalta säästöjä otettiin euroa. Hankkeelle on täten vuodelle 2013 määrärahaa eu roa. Nyt hankkeen kokonaiskustannukset ovat toteu tuneet ja kokonaishankkeen taloudellinen loppuselvitys on mah dollista an taa. Koko naishanke käsittää siis urakkaosuuden ja rakennuttaja hankinnat, joita ovat muun muassa omajohteiset erillistyöt. Urakkavaiheen jälkeisiä erillishankintoja ovat olleet mm. piha-alueiden sadevesi- ja salaojien korjaustyöt räystäs- ja pellityskorjaukset lumiesteiden rakentaminen kulkuyhteydet ap-/ip-tilaan pihan leikkivälineryhmän rakentaminen Omajohteiset hankinnat ja työt on jätetty urakkaosuudesta pois etenkin urakka-ajan niukkuuden takia. Mittava urakkakokonaisuus tuli toteuttaa koulun loma-aikana hankintoineen, ettei koulutyölle aiheutuisi häiriötä. Omajohteisiin töihin on lisäksi valittu kohteita, joiden toteuttaminen on rakennusliikkeelle vaikeammin toteutettavissa kokonaisuus huomioon ot taen.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Urakkako konaisuus määriteltiin sellaiseksi, että urakkakilpailu voitiin saada mahdol lisimman tarkkarajaiseksi. Erillishankintojen osuus on painottunut Kultarannan koulun rakennushankkeessa, koska kyseessä on ollut vuosikorjaustyyppinen hanke. Siinä ei ole etukäteen mahdollista selvittää tarkasti toteutukseen tulevan työn laajuutta. Kultarannan koulun korjaus- ja laajennushankkeen taloudellinen loppuselvitys on kokonaisuutenaan seuraava: 1. Kokonaisurakka: Rakennustoimisto Jussit Oy alkuperäinen urakkasumma euroa lisä - ja muutostyöt: maanrakennustyöt euroa sähkötyöt euroa lvv-työt euroa iv-työt euroa rakennustekniset työt euroa lisä- ja muutostyöt yhteensä euroa Urakkaan sidotut yhteensä euroa 2. Tilaajan erillishankinnat: keittiön hissi, Hissiryhmä L&L Oy euroa keittiön kupukone, Electrolux Oy euroa keittiön alavaraston ilmalämpöpumppu, TRP-Group Oy euroa asbestipurkutyöt, Asbestmen Oy euroa lattioiden primer-käsittelyt, Parkettiasennus Mattsson Oy euroa lukitukset iloq-järjestelmä, Raision Lukko Oy euroa palo- ja murtohälytys, V-S Teletekniikka Oy 750 euroa viemärikuvaukset ja huuhtelut, Kuljetusliike Pajunen Oy euroa Yhteensä eu roa 3. Suunnittelu, tutkimukset, kustannusarviot, lu pamaksut, kopiokulut ja muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä eu roa 4. Tilalaitoksen talvella 2013 omajohteisena työnä sekä yhdessä vuosisopimuskumppanei den kanssa tehdyt liikuntasalin sosiaalitilojen muutostyöt sekä ap-/ip-tilojen muutostyöt Yhteensä euroa 5. Lisäksi syksyn 2013 aikana tilaajan omajoh teisena työnä yhdessä maanrakennusurakoit sijan kanssa tehdyt

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto kor jaussuunnitelmiin si sältyneet mutta kesän urakkarajauksen ulko puolelle jä tetyt piha-alueiden sadevesi- ja sa laojien korjaustyöt (urakkara jaus tehty ottaen huomioon sisäpuolisten töiden tiukka aika taulu sekä ke säajan vaikutus urakan hankin toihin): salaojitukset ap/ip-tilan ja liikuntasalin osalta, sadevesijärjestelmien uusimiset, kulkuyhteyksien rakentamiset ap/ip-tilaan, asfaltoinnit, (sis. konekeskuksen, vesilaitok sen tunnit, tarvikkeet ym.) Yhteensä euroa 6. rännien korjaukset, Ikikouru Oy (sis. nostinvuok ran) euroa pellitykset, lumiesteet, Peltisetti Oy euroa pihan leikkivälineryhmä, Lappset Group Oy euroa Yhteensä euroa KAIKKI YHTEENSÄ euro a Koska hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, jäi talousarviorahoituksesta käyttämättä euroa. LIITE A1, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto hyväksyy hankkeen taloudellisen loppuselvityksen lopul lisessa muodossaan. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikkön ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston kokouksessa läsnäolevat Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Hallintosääntö 29 : Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toi mielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.... Hallintosääntö 17 : Teknisellä johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tilapalvelujaoston kokouksissa sekä oikeus ottaa esiteltäväkseen jaoston toimialaan kuuluva asia.... Hallintosääntö 28 : Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puhe-oikeus: toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohta jalla ja kaupun ginjohtajalla teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston kokouksessa teknisen lautakunnan puheenjohtajilla. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kiinteistöpäällikkö, jaoston puheenjohtaja tai jaoston varapuheenjohtaja voi vat kut sua asian tun ti joita jaoston ko kouk siin. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 8 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Yhteistyötoimikunta on nimennyt henkilökunnan edustajat kaupungin hallintoelimin ja johtoryhmiin ja myös teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston ko kouksiin on nimetty henkilökunnan edustaja. Hallintosääntö 19, kohta 25:

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Yhteistyötoimikunta (työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain tarkoittama yhteistoimintaelin) nimeää ne henkilöstön edustajat, jotka ovat saapuvilla kaupunginhallituksen, sen jaostojen ja lautakuntien kokouksissa siltä osin, kuin niissä käsitellään henkilöstöä koskevia asioita. Toimielin voi tarvittaessa myöntää henkilöstön edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden muissakin kuin henkilöstöä koskevissa asioissa. Kaupunginhallituksessa on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan ns. henkilöstöasiat otetaan esityslistan alkuun ja henkilökunnan edustaja on kokouksessa läsnä vain näiden asioiden kohdalla. Esityslista on lähetetty kokonaisuudessaan B-lista-asioita lukuun ottamatta. Mikäli kaupunginhallituksessa noudatetusta käytännöstä poiketaan, on toimielimen tehtävä henkilökunnan edustajan läsnäolosta kokouksissa perusteltu päätös. Henkilöstöasiat otetaan esityslistan alkuun ja henkilökunnan edustaja on kokouksessa läsnä vain näiden asioiden kohdalla. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaoston kokouksissa henkilöstöasiat otetaan esi tyslistan al kuun ja henkilökunnan edustaja on kokouksessa läsnä vain näiden asioiden kohdalla. Kokouskäsittelyn aikana todettiin, että henkilökunnan edustajalla on hyvä olla läsnäolo- ja puheoikeus muidenkin, kuin henkilöstöasioiden osalla. Henkilöstöä koskevia asioita saatetaan sivuta monissa muissakin, kuin ennakkoon henkilöstöasioiksi nimetyissä asioissa. Jaoston yksimielisen kannan perusteella esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan. KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tilapalvelujaoston ko kouksissa muidenkin, kuin henkilöstöasioiden osalla. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 4, 6-7. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 5 ja 8. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 5 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, tekninen lautakunta Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Tilalaitoksen puitesopimukset 2014

Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4 12.02.2014 Tekninen lautakunta 15 26.02.2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 TILAJAOS 4 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 4.2.2014: Tilalaitoksen vuoden 2014 hankinnoista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3. 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6

Sisällysluettelo. 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3. 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sisällysluettelo Sivu 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6 16 Koivukari-saaressa sijaitsevan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3

Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3 115 Valtuutettu Heini Jalkasen ym. valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Maijamäen korjaushankkeet 2013 3. 32 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 30.6.2013 4. 33 Luolalan paloaseman rakennushanke 5

Sisällysluettelo. 31 Maijamäen korjaushankkeet 2013 3. 32 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 30.6.2013 4. 33 Luolalan paloaseman rakennushanke 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 07.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 31 Maijamäen korjaushankkeet 2013 3 32 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 30.6.2013 4 33

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 KH - Yleisjaosto 01.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3 87 Virkamatka-anomus 4 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tekninen lautakunta AIKA 24.02.2015 kello 17:30-18:42 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 KH - Yleisjaosto 22.09.2014 Sisällysluettelo Sivu 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 68 Osastonhoitaja

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Tekninen lautakunta 20.01.2011 AIKA 20.01.2011 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tekninen lautakunta 18.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 136 Teknisen lautakunnan vuoden 2014

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 04.09.2013 kello 17:00-19:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3. 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 5

Sisällysluettelo. 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3. 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2014 1 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1 Kokousaika : 13.10.2009, klo 18.40 20.55 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

puheenjohtaja hallintoylihoitaja

puheenjohtaja hallintoylihoitaja Pöytäkirja 11/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.12.2014 kello 10:00-10:55 Paikka Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu. Talo 7/7 Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Palviainen Sami Jormanainen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 25.09.2013 kello 17:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot