Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas"

Transkriptio

1 MUISTIO/MA KVANK / Työn ja päivätiminnan valikunta Aika: Maanantai kl Paikka: Kehitysvammaliitt, luentsali, 4. kerrs Läsnä-/pissalijat: Varsinainen jäsen Organisaati Sukunimi Etunimi Läsnsa Pis- Aspa Palvelut Oy Milnff Seija X Varajäsen Aspa-säätiö Rajaniemi Katja X Lintinen Milka X Aula-työkti Salama Sanna X Ah Janette X Autismi- ja Aspergerliitt Viennen Elina X Autismisäätiö Ulander Ritva X Ekman Hanna X Eskn ssiaalipalvelujen Mäki-Trkk Marjut X kuntayhtymä Etelä-Karjalan ssiaali- ja Ikäheimnen Anne X terveyspiiri Ekste Eteva kuntayhtymä Hent Merja X Rep Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas Avellan Mnica X Mäenpää Marita X Väl FDUV Helsingin kaupunki Phjanhei- Elisabeth X Rajamaa Lila X m- Vihavainen Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Lein Terttu X Vanhatal Eija X Lutsi Jensuun kaupunki Finne Ari X Hagman Anu X Jyväskylän kaupunki Veijalainen Reij X Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Hänninen Katri X Kehitysvammaisten Tukiliitt Vurenpää Kari X Hakla Mari X Kehitysvammaliitt Ahlstén Marika X Seppälä Heikki X Keski-Sumen Vammaispalvelusäätiö Luma-ah Sari X Klpeneen palvelukeskuksen Mustnen- Merja X kuntayhtymä Jupperi Kuvlan kaupunki Rinkinen Pertti X KVPS Tukena Oy Hyvärinen Minna X Sulnen Jyrki X Kymenlaaksn sairaanhit- Pesu Tim X ja ssiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea Kårkulla samkmmun Grönrs Marina X Söderbacka Me Itse ry Osara Jaana X Gunveig Nurten Ystävät -palvelut Runakangas Santra X Oy Omaisten edustaja Sillanpää Jarm X Lehtnen Veij X Sukunimi Etunimi Läsnä Pissa X Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 1/10

2 OmaPlku ry Myllylä Anne X Rantanen Valtteri X Parik-säätiö Sievinen Taija X Pirkanmaan sairaanhitpiirin Saranpää Tarja X Brenius Jyrki X kuntayhtymä Phjis-Karjalan sairaanhit- Tarkknen Jaana X ja ssiaalipalvelujen kuntayhtymä Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiiri Lauri-Hettula Päivi X Laitinen Pentti X Rinnekti-Säätiö Granö Sirpa X Rimpiläinen Maija X Steg för Steg Berghlm Jnas X Työnantajasektrin edustaja Liimatta Jari X Tampereen kaupunki Ruuska Tuire X Räsänen Marjaana Turun kaupunki Kiiski Kaisa X Lehtnen Anita X Varsinais-Sumen erityishultpiirin kuntayhtymä/kehitysvamma-alan tuki- ja saamiskeskus Muut sallistujat Valtnen Pirj X Kski Tiina X Kehitysvammaliitt Puhakka Anneli X STM Pöyhönen Eveliina X Tulkki Tulkki X X Organisaati Sukunimi Etunimi Läsnä Kehitysvammaliitt Grönstrand Eeva X Pissa X 1. Kkuksen avaus Puheenjhtaja Tim Pesu avasi kkuksen kl Kkuksen asialistan hyväksyminen Asialista hyväksyttiin ilman muutksia. 3. Läsnälijat Läsnä- ja pissalijat tdettiin yllä levan listan mukaisesti. 4. Edellisen kkuksen muistin tarkistaminen Edellisen kkuksen muistin ei llut humautettavaa tai krjattavaa. 5. Ajankhtaiset kuulumiset valikunnan jäsenten parista ja maailmalta Kats kuulumiset muistin liitteestä. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 2/10

3 6. Ssiaalihulln työllistymistä tukevan timinnan sekä työ- ja päivätiminnan lainsäädännön uudistaminen: tilannekatsaus ja työskentelyn eteneminen Ssiaalineuvs Eveliina Pöyhönen, STM Alustus Yleiskeskustelu Vastausten työstämistä Eveliina Pöyhösen esittämiin täsmäkysymyksiin Ks. Eveliinan diaesitys muistin liitteestä. Eveliinan esityksestä pimittua: TEOS-työryhmän linjaukset annettiin , nyt kirjitetaan linjausten perusteella hallituksen esitystä uudeksi lainsäädännöksi. Ministeri n linjannut, että uuden lainsäädännön tulee lla vimassa viimeistään Hallituksen esitys uudeksi lainsäädännöksi annetaan kesäkuun lppuun mennessä Työryhmän työ n fkusitu käsittelemään ssiaalihulln rlia heikssa työmarkkina-asemassa levien henkiöiden tukemisessa. Heikssa työmarkkina-asemassa levilla henkilöillä tarkitetaan työikäisiä vammaisia, pitkäaikaissairaita ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, jiden tilannetta mietitään suhteessa työelämään. Ryhmä siis sisältää sekä työelämään pyrkivät henkilöt että ne, jilla ei le tavitteena työelämä. Työryhmän työskentelyssä n perattu TE-hallinnn, Kelan sekä kunnan muiden hallintkuntien rlia suhteessa ssiaalihulln palveluihin. Kela n kehittämässä maa työhönvalmennustansa; kehittämistyössä humiidaan paremmin myös kehitysvammaisten ihmisten tarpeet. Kelan ammatillisen kuntutuksen palveluihin pääsy perustuu harkintaan. Työviman palvelukeskuksen (TYP) asiakkaaksi pääsemisen n ajateltu edellyttävän yli 25-vutiaiden khdalla 1 vuden työttömyyttä ja alle 25-vutiaiden khdalla pulen vuden työttömyyttä. Tämänkin takia n lennaista, että kaikki työllistymistä tavittelevat henkilöt myös työkyvyttömyysetuutta saavat ilmittautuvat TE-timistihin työttömiksi työnhakijiksi, minkä v vimaan tullut uusi laki julkisista työvimapalveluista mahdllistaa. Tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä levia ihmisiä n TE-hallinnssa tdella vähän työttöminä työnhakijina. Niin kauan kuin heitä ei TE-hallinnn rekistereissä le, TE-hallinnlla ei le tarvetta kehittää palvelujaan näiden asiakkaiden kannalta. On siis tärkeä jättää jälki TE-hallintn siitä, että vammaisia, työkyvyttömyyseläkkeellä levia työnhakijita tdella n. Ilman työttömäksi työnhakijaksi ilmittautumista em. TYP-asiakkuuskriteerit eivät täyty. Kuitenkin myös kunnan ssiaalitimi vi hjata henkilöitä TE-hallinnn palveluihin j ennen TYP-kriteerien täyttymistä. Ylätsikkna TEOS-laissa n ssiaalinen kuntutus, jnka alla vat a) työllistymistä edistävä ssiaalinen kuntutus ja b) sallisuutta ja timintakykyä edistävä ssiaalinen kuntutus. TEOS-lain edustama timintamalli edellyttää vahvaa palveluhjauksellista tetta. Työllistymistä edistävän ssiaalisen kuntutuksen khdalla tämä vastuu n TEhallinnssa, mutta sitä vidaan ja pitää tehdä vahvassa yhteistyössä kunnan ja Kelan kanssa. Osallisuutta edistävän ssiaalisen kuntutuksen krdinaativastuu n kunnan ssiaalihulllla. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 3/10

4 Tulevassa TEOS-laissa tullaan säätämään nykyistä tarkemmin työtimintaan liittyvästä työsujelusta, vusilmista yms. Uudessa lainsäädännössä tarvitaan jka tapauksessa siirtymäaika, jtta timintatapjen muuttuminen mahdllistuu. Tällä hetkellä haetaan vielä TEOS-työryhmän ja Valas-työryhmän (vammaislakien yhdistäminen) välillä sitä, mihin lainsäädäntöön vaikeavammaisten päivätiminta tulee. Samin vielä phditaan sitä, paljnk TEOS-lakiin tulee subjektiivisia ikeuksia vai tulevatk ne uuteen vammaislakiin. Tällä hetkellä ajatuksena n, että vaikeavammaisten päivätiminta tulisi TEOS-lakiin, jtta se timisi sellaisena kknaisuutena kuin alkuperäinen tarkitus n llut. Tällä hetkellä työryhmässä phdituttaa esimerkiksi se, pitäisikö/visik työtimintaa lla myös sana sallisuutta ja timintakykyä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa vai ainastaan työllistymistä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa. Lisäksi phditaan, vik työtiminta lla tutannllista työtä (ja millä ehdin), vai tuleek sen lla vain yleishyödyllistä. Tdennäköisesti työtiminnasta säädetään niin, että työtimintaa vidaan tteuttaa yrityksissä, mutta vain määräaikaisesti. Mutta miten tämä pikkeaa TE-hallinnn työkkeilusta? Mitä työtiminta lisi niiden salta, jtka eivät tavittele palkkatyötä? Säätämisessä n humiitava työikeudenkin näkökulma, jtta työsuhteen tunnusmerkistö ei täyty. Miten pitkäkestinen/pysyvä työtiminta pitäisi säätää, jtta työsuhteen kriteerit eivät täyty? Työtiminta ei enää lisi yläkäsite, vaan yksi timintatapa. Pitääkö mennä siihen, että js tehdään tutannllista työtä, siitä pitää maksaa palkkaa edes vähän? Jhtaak tämä siihen, että työkeskukset suljetaan, kun kunnilla ei varaa maksaa palkkaa? Ssiaalisten yritysten lainsäädäntöä llaan uudistamassa. Nykyinen työpankkikkeilu ja ssiaalinen yritys -lainsäädäntö tdennäköisesti yhdistetään, ja ssiaalisilta yrityksiltä edellytetään ismpaa kka ja ismpaa määrää heikssa työmarkkinaasemassa levia työntekijöitä. Yleiskeskustelua, kmmentteja, kysymyksiä ja tarkennuksia: Kelan vahvempi rli myös kehitysvammaisten ammatillisen kuntutuksen/työhönvalmennuksen parissa n tervetullut suunta. Mitä tarkitetaan kuntutumisella? Miten rajattaisiin tutannllinen ja yleishyödyllinen työ, kun kaikella työllä vidaan nähdä taludellinen arv. Miten prrastus tavalliseen työelämään tapahtuisi, jtta päästään kiinni työelämään ja ikeisiin työnantajiin? Nähdäänkö ssiaalinen kuntutus TEOS-lain myötä kiinteämmin sana kuntutusjärjestelmää? Miten tämä ikeasti nivutuu saksi kuntutuspalveluja? Eveliinan vastaus: ssiaalisen kuntutuksen käsitettä tdennäköisesti tudaan myös uuteen ssiaalihultlakiin uusi kuntutuksen mut. Ssiaalityön kattkäsite, ssiaalityön yleinen lähestymistapa vahvistaa ssiaalityön lähestymistapaa, ssiaalihulln ammattihenkilöstön panstusta, heidän saamisaluettaan. Kuntutus-näkökulma liittyy siihen, että timinnan tulee lla tavitteellista: jk työllistyminen tai timintakyvyn, hyvinvinnin ja sallisuuden paraneminen. Palkkatukea pitäisi maksaa ilman minimiansaintarajaa. Työllistämiskiintiöiden rli Sumessa vammaisten ihmisten työllistymisen tukemisessa? Eveliinan vastaus: Kiintiöt vat kaukana sumalaisesta traditista, ja vammaisjärjestöt vastustavat niitä. Kiintiötyöllistäminen ei siksi le Sumessa realistinen näkymä. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 4/10

5 Työsuusraha: palvelun käyttämisestä ei pitäisi maksaa, ja tehdystä työstä pitäisi tulla krvaus työn tekijälle. Ihmisillä tulisi siis lla mahdllisuus saada jtain krvausta tekemästään työstä. Vaikka työsuusraha vaikuttaa pieneltä, ei-mtivivalta, se ei le sitä palvelujen käyttäjien kannalta. Esimerkki Rinnektisäätiöstä: työsuusraha muuttui vuden alusta työtiminnassa (5 ) ja työhönvalmennuksessa (10 ) kaikille samaksi ja pistui päivätiminnasta kknaan. Osa päivätiminnan asiakkaista li pettynyt, mutta kukaan ei lpettanut timintaa. Useampi asiakas kiinnstui kuitenkin keskustelemaan masta etenemisestään työtiminnan pulelle ja sa n llut myös tarkkana sen kanssa, että ei tulisi pissala kun työsuusraha n nussut. Eli n llut selvästi mtiviva merkitys tulla pienellä rahalla. Mitä tapahtuu avtyötiminnassa tällä hetkellä leville ihmisille, js yrityksissä tteutettavaan työtimintaan laitetaan aikaraja? Mihin kaikki ihmiset laitetaan, js pitkäkestinen työtiminta avimilla työmarkkinilla kielletään? Kknaispaketti n fiksusti ja terveesti rakennettu, ja se avaa hyviä näköalja. Ei le diagnsiphjaisesti rakennettu työllistymistä edistävä ssiaalinen kuntutus ei enää kehitysvammapalvelu, vaan mukana n muitakin khderyhmiä, jille mietitään elämänhallintaan ja arjen hallintaan, psykssiaaliseen timintakykyyn liittyviä tukitimia. Visik sallisuutta ja timintakykyä edistävä ssiaalinen kuntutus lla enemmän khderyhmäfkusitua? Perinteisesti n niin, että kehitysvammainen henkilö n jk päivätiminnassa, työkeskuksessa työtiminnassa tai avtyötiminnassa. Tivttavasti uusi lainsäädäntö ei jhda siihen, että henkilö vi lla ainastaan yhdessä palvelussa, ts. ei pelkästään työllistymistä edistävässä timinnassa vaan vi lla myös sallisuutta ja timintakykyä edistävässä timinnassa. Kehitysvammaisia ihmisiä työskentelee työsuhteessa tuetun työllistymisen palvelun kautta, mutta vat silti parina päivänä viikssa muussa timinnassa. Ihmiset itse tuvat esiin, että he eivät jaksa tehdä töitä viitenä päivänä viikssa, mutta jaksavat 3 päivänä viikssa, kun saavat 2 päivänä viikssa vertaistukea ja hjaaja lähempänä kuin palkkatyössä, On tärkeää varjella tämäntyyppisiä mnipulisia mahdllisuuksia, etteivät ne häviä tässä myllerryksessä. Eveliinan vastaus: Tarkituksena n mahdllistaa mnenlaiset palvelukknaisuudet eikä luda laatikita, jihin ihmiset sijittuvat. Asiakkaan palvelupaketti n kknaisuus, jka sisältää eri asiita/palveluja asiakkaan tarpeen mukaan. Osallistumispakt liittyvät vain työttömyysturvaan, jssa n tietyt velvitteet sallistua timenpiteisiin. TEOS-linjaukset ja lainsäädäntö edellyttävät alan timijilta skarppaamista yksilöllisessä suunnittelussa. Mnin paikin tapahtuu niin, että ihmiset vain laitetaan palveluiden piiriin ja siellä he keikkuvat eläkeikään asti. Muutksen tteuttaminen edellyttää sitä, että ryhdytään asettamaan yksilöllisiä tavitteita, tehdään yksilöllistä tuki- ja palvelusuunnittelua ihmisten mista tarpeista lähtien. Tätä saamista ja työkäytäntöä tulee ajaa sisään muutksen tueksi. Yksilölliset tulevaisuudensuunnitelmat, tavitesuunnitelmat, jtka krdinidaan TE-timistn suunnitelmien kanssa ilman niitä ei tässä pärjätä. Eveliinan vastaus: Kun laki tulee vimaan, tarkitus n järjestää kuntakierrksia, kulutuksia, verkkkäsikirja (vrt. kuntuttavan työtiminnan käsikirja). Ollaank nyt pääsemässä selkeytykseen vai vielä mnimutkaisempiin kuviihin? Miten käy niiden ihmisten, jtka vat lleet pitkään avtyötiminnassa? Kumpi jää määräävään rliin, kun tehdään ratkaisuja: asiakkaan vai kunnan? Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 5/10

6 Uudistus asettaa ajattelumme ihan tiselle tlalle: kunkin henkilön man yksilöllisen elämänplun tavitteellisuus, yhdessä suunnittelu, palveluhjaus vimakkaasti mukaan työnkuvaan. TYP:n rli näyttäytyy ratkaisevana: TE-timist n taustalla, mutta TE-timist ei le varsinainen timija, vaan TYP. TE-timistn rli n muuttunut niin, että TEtimist kataa nettimaailmaan TYP:it palvelevat, siellä n kkemusta yksilöllisestä palvelusta. Tisaalta TYP:ssä askarruttaa se, että työte n TYP:ssä ja ssiaalihullssa aika erilainen. TE-hallinnssa santaan enemmän, että tässä n tämä, hida itse ja järjestä. Työntekijöiden n jalkauduttava asiakkaiden tdellisuuteen ja rinnalla kulkemiseen. Tarvitaan ihmistä, työntekijää, jka n knkreettisesti mukana kanssakulkijana ei vida vain työntää paperia käteen ja sana, että nähdään 3 kk:n päässä. Js tähän kanssakulkemisen työtteeseen ei päästä, tämä muuts ei nnistu, vaikka lähtökhta nkin tsi hyvä. Kun phditaan työtiminnan tteuttamista yrityksissä, n lennaista muistaa, että suurin sa avtyötiminnassa levista kehitysvammaisista henkilöistä n kuntasektrilla, kuntien eri timipisteissä. Miten tähän TEOS-laissa suhtaudutaan? Kuntien timinnissa n hirmuinen määrä kehitysvammaisia ihmisiä avtyötiminnassa. Asian muuttaminen n mahdllista, mutta sen eteen täytyy tehdä jumalattmasti töitä. Me, jtka kentällä timimme, työntekijät + luttamushenkilöt: meillä n missi haastaa kunta ttamaan ikeasti vastuuta. Meillä n viestinviejän vahva paikka. Rakenteellinen muuts n is haaste: työkeskuksissa llaan tällä hetkellä tutannn saajia, ei valmennuksen. Muutksen tteuttaminen vi tarkittaa tilapäisesti resurssien lisätarvetta. Vastustusta n varmasti kvasti. Kulutusplitiikka vaikeuttaa yksilöllisten suunnitelmien tekemistä. Erityisammattikulut vat vähentäneet kulutuspaikkja (esimerkiksi Turun seudulla). Riskinä n, että vutiaat kehitysvammaiset henkilöt päätyvät suraan timintakeskuksiin ilman ammatillista kulutusta. Kuinka paljn TYP-timinta uudistuu? Mikä n kunnan suus palveluna TYP:ssä? Ovatk timintakeskukset TYP-kknaisuuden alla vai ei? Miten tuetun työn työhönvalmennus saataisiin uudessa lainsäädännössä lisättyä muuallekin, lisik sekin TYP:n alaisuudessa kunnan suudessa? Eveliinan vastaus: TYP-laissa ei määritetään mitenkään, mitkä kunnan tehtävät vat sana TYP-timintaa. TE-hallinnn ja kunnan tulee sittaa saman verran henkilökuntaa. Kunta tteuttaa TYP-rlinsa ja -palvelunsa parhaaksi näkemällään tavalla. Miten ehkäistään, että ihminen ei judu pallilemaan TYP:ssä nk yksi nimetty ihminen, ns. matyöntekijä? Eveliinan vastaus: Asia mututuu TYP:ien timinnan kautta laissa ei tulla säätelemään näin tarkasti. Ideana, että mniammatillinen tiimi kats asiakkaan tilanteen. Alkuun tehstettu kartitusjaks, jssa parin kuukauden aikana selvitetään ihmisen tuen tarve. TYP vastaa kknaisuudesta, mutta kenellä n prsessivastuu se vi vaihdella asiakkaan mukaan. Millainen vurpuhelu TEOS-työryhmällä llut satyökykyiset työssä -hjelman kanssa, jka n lunut työkykykrdinaattri-rlin? Eveliinan vastaus: Osatyökykyiset työssä -hjelman pilttikkeilut vat käynnistymässä. Nyt dtellaan, millaisia kkemuksia pilteista saadaan ja katstaan, miten ne asettuvat kknaisuuteen. Pitää vain yrittää jllain tavalla svittaa sat järkevästi kknaisuudeksi. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 6/10

7 Onk niin, että vammaispalvelut eivät enää jatkssa le työtiminnan ja tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen järjestäjänä/tilaajana? Eveliinan vastaus: Työtiminnan järjestämisvastuu n kunnan ssiaalihulllla. Ssiaalihulln sisällä kunta vi rganisida järjestämisen/tilaamisen parhaaksi katsmallaan tavalla. TE-hallinnn pitää lähtökhtaisesti lla mukana alusta alkaen työllistymistä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa, vaikka asiakas ei vielä täytä TYP-kriteerejä. Vammaispalvelut vivat lla aktiivisia, kska vammaispalveluissa tavataan asiakkaat js asiakastyössä tdetaan, että tavitteena työllistyminen, tetaan yhteys TE-hallintn ja mennään vaikka yhdessä sinne. Kumppanuus n päivän sana, kska resurssit vat tsi tiukilla. Mitä tapahtuu työhönvalmennukselle? Eveliinan vastaus: TE-hallinnn palveluvalikssa n lyhytkestista työhönvalmennusta (50 h/vusi). Kelalla n ma työhönvalmennuksensa. Js työhönvalmennus halutaan säilyttää myös ssiaalihullssa, sen pitää sisällöllisesti erta selvästi TE-hallinnn ja Kelan työhönvalmennuksesta ei vi lla päällekkäisyyksiä. Js ssiaalihulln pulella katstaan, että työhönvalmennusta ei tarvitse lla siellä, pystytäänkö TE-hallinnn ja Kelan työhönvalmennuksen sisältöihin vaikuttamaan niin, että ne palvelisivat paremmin tätä asiakaskenttää? Eveliinan vastaus: Kela n j ilmittanut uudistavansa palveluitaan. Kelan palvelut eivät kuitenkaan tule autmaattisesti, vaan vat harkinnanvaraisia. Meidän n arviitava ssiaalihulln rli tässä kknaisuudessa. Olisi tärkeä, että työhönvalmennus säilyy myös ssiaalihullssa TE-hallinnn ja Kelan työhönvalmennus eivät riitä/khtaa riittävästi kehitysvammaisten ihmisten tarpeita. Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat kanssakulkijan rinnalleen. Ehdttmasti ssiaalihullssa tarvitaan jatkssakin työhönvalmennusta. Js halutaan lisätä työllistymisiä, täytyy lisätä myös työhönvalmennusta. Tuen tarve ei kehitysvammaisten ihmisten salta lpu siihen, että asiakas pääsee töihin, vaan tarvitaan jatkuva, tarvittaessa käytettävissä leva tuki. Meidän asiakkaissamme n myös niitä, jtka tarvitsevat jnkinlaisen tuen vaikka lppuiäkseen, jku jnka puleen vi kääntyä esimerkiksi työpaikan muutstilanteissa. Pelkästään työyhteisön antama tuki ei riitä. Muut työhönvalmennuspalvelut vat määräaikaisia, liian lyhyitä, sieltä ei le saatavissa sitä tuttuutta ja jatkuvuutta, jta kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat. Kertaalleen valmentamisella ei välttämättä le siirtvaikutuksia, ts. kun työpaikalla tulee vastaan uusi tilanne tai työtehtävät muuttuvat, tarvitaan taas valmennusta ja tukea. Työllistymistä edistävä ssiaalinen kuntutus = ssiaalihulln työhönvalmentajan työpans? Ssiaalihulln työhönvalmennusta tarvitaan myös siirtymävaiheissa, kuten ammattikulutuksesta työelämään siirryttäessä. Tuki tähän vaiheeseen n välttämätön, jtta henkilön ei tarvitse jäädä dttelemaan pulen vuden tai vuden työttömyyttä. Ammatillisten pintjen ja työelämän tulee khdata paremmin: työharjittelupaikat tulee hankkia sieltä missä n realistisia työllistymismahdllisuuksia, piskelumaailma tulee saada lähemmäs työelämää. Pelkkä kulutuspaperi ei riitä, js esim. työssäppimisjaksja ei le lainkaan tteutettu tavallisilla työpaikilla. Onnistuneita siirtymiä n saatu aikaan, kun j ammatillisten pintjen aikana n kunnan, TE-hallinnn ja ppilaitksen kesken yhdessä mietitty työssäppimispaikkja ja arviitu tulevaa työllistymistä. Tällöin n saatu j työssäppimisjaksn aikana haarukitua työhönvalmentajan tuen tarvetta työllistymisessä. Ainakin ammatillisten pintjen jälkeen työllistyminen n (pääsääntöisesti) sitä epätdennäköisempää, mitä pitempään sitä valmistellaan. Tuetun työllistymisen palvelun tulisi Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 7/10

8 humiida tämä. Pyrkimyksenä pitäisi lla mahdllisimman pikainen siirtyminen tavalliselle työpaikalle. Myös siinä siirtymävaiheessa kun siirrytään työtiminnasta kulutukseen vidaan tarvita tukea. Kuluilla ei le mahdllisuutta tukea työharjittelujaksja työhönvalmentajan apua n käytetty työssäppimisjaksilla. TE-hallinnn rlin selkeytyminen ja kasvaminen suunnitelmissa n erittäin hyvä asia. Miten työttömien aktivintiraha saataisiin leivttua tähän kknaisuuteen sisään? Ollaank työllistymisphdinnissa jumahdettu palkkatyömalliin? Myös tuettu työsuuskuntatiminta ja tuettu yrittäjyys mahdllisuuksina hyötyä rahallisesti masta työpanksesta, myös työtiminnassa. Tällä vältettäisiin työsuusraha-ansa. (Sihteerin humautus: ks. myös KVANK Työn ja päivätiminnan valikunnan kehittämisvisi: Lain sanamudn pitäisi lla Työllistymistä edistävä ja työssä pysymistä tukeva ssiaalinen kuntutus! Eveliinan kysymys: riittääkö nykyinen henkilöstö, js työtetta muutetaan vai tarvitaank lisää henkilöstöresursseja? Osallistujien vastauksia: Lisäresurssina tarvitaan kulutusta työntekijöille. Tarvitaan ehdttmasti lisää panstusta työhönvalmennukseen = lisää käsiä ja jalkja. Missä määrin tätä resurssia vidaan saada muuttamalla työntekijöiden tehtävänkuvia? Näiden asiiden ympärillä häärää paljn eri timijita ja ihmisiä näiden resurssien parempi krdininti ja yhteissuunnittelu! Resursseja lienee paljnkin, mutta mitä kukin ikeasti tekee ja tisistaan tietäen ja yhdessä suunnitellen? Knkreettisena esimerkkinä työnetsintä, jta tehdään säätiöiden kuntien, järjestöjen, prjektien yms. timesta Aika paljn vidaan hyödyntää lemassa levia resursseja khdentamalla niitä eri tavalla. Tämä edellyttää uutta ppimista ja asenteen muutsta henkilökunnalta. Osittain tarvitaan kuitenkin myös lisää käsiä ja päitä ja jalkja: kun siirrytään suljetussa ympäristössä ja ryhmissä timimisesta yksilöllisiin suunnitelmiin ja yksilölliseen tukeen, tarvitaan lisäresurssia. Tiettyyn pisteeseen asti työhönvalmennusta vidaan tehdä ryhmämutisesti, mutta sitten kun llaan ikeasti siirtymävaiheessa, tarvitaan yksilötyötä ja siihen tarvitaan resurssia. Mikä n sellaista työtä, jka vitaisiin jättää tekemättä, jta tehdään vanhasta tttumuksesta, jsta vitaisiin päästää irti? On turvallista tehdä sitä mitä n aina tehty Työllistymistä ja työssä pysymistä edistävä ssiaalinen kuntutus: khderyhmä n laajempi kuin kehitysvammaiset asiakkaat. Kun katstaan kenttää kknaisuudessaan, timijita ja työntekijöitä n paljn. Js nämä saadaan yhden lainsäädännön ja palvelujärjestelmän alle, luulisi että samasta resurssista saisi irti enemmän kuin tänä päivänä. Mutta tarvitaan myös lisäresurssia em. syistä. Mitä yksilöllisempiin ratkaisuihin mennään, sitä enemmän se vaatii resursseja nk resurssia, jta vidaan khdentaa tisin? Päivätiminta visi lla niin mnimutista, että se vastaisi ssiaalisen yhdessäln ja kuntutuksen tarpeisiin työkeskus lisi selvästi työhönvalmentava, mittaava paikka? Tällä hetkellä työtiminnan sisällä n aika paljn päivätiminnan piirteitä, esim. retkiä yms. Alihankintatyö vähenee ja vähenee. Sisältääkö TEOS-hahmtelma ajatuksen siitä, että työ- ja timintakeskukset lpetetaan? Mni asiakkaista ei le päässyt kkeilemaan muuta n vaikea ttaa kantaa, js ei le kskaan saanut kkeilla. On myös ttta, että n aina ihmisiä, jtka palaavat takaisin perustimin- Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 8/10

9 taan, ja se n ihan k. Jtta uskaltaa lähteä kkeilemaan, n ltava takuu siitä, että vi tulla takaisinkin. Timintakeskukset vat nykyisellään aikaminen sekitus: jtkin vat prfilituneet päivätimintaan tai valmennukseen, jtkin tutannlliseen työhön, jissakin työ- ja päivätiminta sekittuvat. Muutksessa ei pidä pistaa vaihtehtja, vaan lisätä niitä entisestään. Ihan lyhyessä ajassa ei vida sana, että timintakeskukset kiinni ja alihankintatyöt pis pitkä siirtymäaika. Nuret eivät le erityisen kiinnstuneita alihankintatöistä. Eveliinan kmmentti: Lainsäädännön näkökulmasta ei puhuta työkeskuksista vaan työtiminnasta. Jka tapauksessa muutkseen menee ma aikansa. Mikä n vapaaehtistyön rli näissä phdinnissa? (Sihteerin humautus: ks. myös KVANK Työn ja päivätiminnan valikunnan kehittämisvisi: Työllistymien palkkatyöhön yksi suunta, tinen suunta n kaikki muu mielekäs tekeminen. Js mietitään muita kuin kehitysvammaisia ihmisiä, jtka vat palkkatyön ulkpulella he hengailevat siellä missä hengailevat, sa tekee vapaaehtistyötä Päivätiminnan pulella n ppimisen paikka: tähän asti n tuettu kehitysvammaisia ihmisiä päivätimintakeskuksiin muiden kehitysvammaisten ihmisten pariin. Osallisuus kuitenkin n myös yhteiskunnallista sallisuutta, eli tukea ja timintaa pitää suunnata myös kaikkialle muualle missä ihmisiä n, uls timintakeskuksista. Js käytetään analgiana työhönvalmennusta: työhönvalmentaja n kanssakulkija, jka tukee työhön pääsemisessä. Tällöin ssiaalihulln rli sallisuutta ja timintakykyä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa lisi tuen järjestämisen siihen, että ihminen vi hyödyntää kaikkia niitä mahdllisuuksia, jita ympäröivä yhteiskunta tarjaa. Ssiaalihulln tehtävä ei siis välttämättä le itse timinnan vaan tuen järjestäminen. Oppimiskahvila Eveliinan täsmäkysymyksistä: Kirjureina timivat Heikki Seppälä, Pertti Rinkinen, Sirpa Granö ja Mari Hakla. Ks. ryhmäkeskustelujen yhteenvedt ja yksityiskhtaiset muistiinpant muistin liitteestä. 7. Seuraavat kkukset Maanantai , Kuvla Paikkana n tdennäköisesti Kuusankskital. Tutustumiskhteina Helmi Café ja Mehiläisen pesula. Järjestelyissä n tärkeä ttaa humin juna-aikataulut: tulijita Helsingin lisäksi mm. Turun ja Tampereen suunnista. Kuvlan rautatieasemalta siirtyminen Kuusankskitallle kestää autlla minuttia. Sihteeri pyytää kkukseen ilmittautumisen yhteydessä kertmaan, nk kuljetustarvetta asemalta Kuusankskitallle; kuljetusta järjestetään tarpeen mukaan. Kkuksen aihetiveita: Laatususitustyöryhmän työskentely Kkemuksia Rinnektisäätiön ssiaalisesta yritystiminnasta ratkaistaan päivän kknaisaikataulun mukaan, käsitelläänkö tämä aihe huhtikuun kkuksessa vai syksyn kkuksessa. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 9/10

10 8. Muut mahdlliset asiat Ei muita asiita. 9. Kkuksen päättäminen Puheenjhtaja päätti kkuksen kl Liite: Kkuksen diaesitys Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 10/10

30.4.2014. Poissa. Mäki-Torkko Marjut X. Ikäheimonen Anne X. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

30.4.2014. Poissa. Mäki-Torkko Marjut X. Ikäheimonen Anne X. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas MUISTIO/MA 30.4.2014 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta Aika: Maanantai 28.4.2014 klo 10.30-14.50 Paikka: Tekniikkatalo, juhlasali Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Läsnä-/poissaolijat: Varsinainen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

28.5.2013. Paikka: Bovallius-ammattiopisto Turku (auditorio), Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku

28.5.2013. Paikka: Bovallius-ammattiopisto Turku (auditorio), Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku MUISTIO/MA 28.5.2013 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunnan kokous Aika: 13.5.2013 klo 10.00-15.00 Paikka: Bovallius-ammattiopisto Turku (auditorio), Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku Läsnä-/poissaolijat:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Työ kuuluu kaikille! 17.9.2015 Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto Sosiaalihuollon rooli vammaisten työllistymisen tukemisessa

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

14.12.2012. Kehitysvammaliitto (4. krs luentosali), Viljatie 4 A, 00700 Helsinki

14.12.2012. Kehitysvammaliitto (4. krs luentosali), Viljatie 4 A, 00700 Helsinki MUISTIO/MA ja TP 14.12.2012 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunnan kokous Aika: 10.12.2012 klo 12.00-16.00 Paikka: Kehitysvammaliitto (4. krs luentosali), Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat:

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

18.12.2013. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

18.12.2013. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas MUISTIO/MA 18.12.2013 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta Aika: Maanantai 2.12.2013 klo 10.00-16.00 Paikka: Kehitysvammaliitto, luentosali, 4. kerros Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat:

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja

työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja MUISTIO 5/2017 1 (2) Janakkalan kunnan työllisyystimikunta Aika: Keskiviikk kl 12.05 13:05 Paikka: Janakkalan kunnantal, kkustila Hamppula Läsnä: Ari-Pekka Jaatinen työllisyystimikunnan jäsen (saapui 12:09)

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Kuntakohtaiset palvelut

Kuntakohtaiset palvelut Liite 4 Kuntakhtaiset palvelut Kuntakhtaiset palvelut Ktiin annettavat palvelut Ikäihmisten ktna selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja ktiin. Ktiin annettavia palveluita n ktihit, ktihidn

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Phjis-Phjanmaan krkeakulupiskelijille Syyskuu 2014 Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -prjekti Tarve ja timintatapa Tarve kyselylle syntyi Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Visiotyöryhmä Kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan kehittämisvisio (versio 20.11.2013) Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Tuettu päätöksenteko

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot