Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas"

Transkriptio

1 MUISTIO/MA KVANK / Työn ja päivätiminnan valikunta Aika: Maanantai kl Paikka: Kehitysvammaliitt, luentsali, 4. kerrs Läsnä-/pissalijat: Varsinainen jäsen Organisaati Sukunimi Etunimi Läsnsa Pis- Aspa Palvelut Oy Milnff Seija X Varajäsen Aspa-säätiö Rajaniemi Katja X Lintinen Milka X Aula-työkti Salama Sanna X Ah Janette X Autismi- ja Aspergerliitt Viennen Elina X Autismisäätiö Ulander Ritva X Ekman Hanna X Eskn ssiaalipalvelujen Mäki-Trkk Marjut X kuntayhtymä Etelä-Karjalan ssiaali- ja Ikäheimnen Anne X terveyspiiri Ekste Eteva kuntayhtymä Hent Merja X Rep Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas Avellan Mnica X Mäenpää Marita X Väl FDUV Helsingin kaupunki Phjanhei- Elisabeth X Rajamaa Lila X m- Vihavainen Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Lein Terttu X Vanhatal Eija X Lutsi Jensuun kaupunki Finne Ari X Hagman Anu X Jyväskylän kaupunki Veijalainen Reij X Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Hänninen Katri X Kehitysvammaisten Tukiliitt Vurenpää Kari X Hakla Mari X Kehitysvammaliitt Ahlstén Marika X Seppälä Heikki X Keski-Sumen Vammaispalvelusäätiö Luma-ah Sari X Klpeneen palvelukeskuksen Mustnen- Merja X kuntayhtymä Jupperi Kuvlan kaupunki Rinkinen Pertti X KVPS Tukena Oy Hyvärinen Minna X Sulnen Jyrki X Kymenlaaksn sairaanhit- Pesu Tim X ja ssiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea Kårkulla samkmmun Grönrs Marina X Söderbacka Me Itse ry Osara Jaana X Gunveig Nurten Ystävät -palvelut Runakangas Santra X Oy Omaisten edustaja Sillanpää Jarm X Lehtnen Veij X Sukunimi Etunimi Läsnä Pissa X Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 1/10

2 OmaPlku ry Myllylä Anne X Rantanen Valtteri X Parik-säätiö Sievinen Taija X Pirkanmaan sairaanhitpiirin Saranpää Tarja X Brenius Jyrki X kuntayhtymä Phjis-Karjalan sairaanhit- Tarkknen Jaana X ja ssiaalipalvelujen kuntayhtymä Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiiri Lauri-Hettula Päivi X Laitinen Pentti X Rinnekti-Säätiö Granö Sirpa X Rimpiläinen Maija X Steg för Steg Berghlm Jnas X Työnantajasektrin edustaja Liimatta Jari X Tampereen kaupunki Ruuska Tuire X Räsänen Marjaana Turun kaupunki Kiiski Kaisa X Lehtnen Anita X Varsinais-Sumen erityishultpiirin kuntayhtymä/kehitysvamma-alan tuki- ja saamiskeskus Muut sallistujat Valtnen Pirj X Kski Tiina X Kehitysvammaliitt Puhakka Anneli X STM Pöyhönen Eveliina X Tulkki Tulkki X X Organisaati Sukunimi Etunimi Läsnä Kehitysvammaliitt Grönstrand Eeva X Pissa X 1. Kkuksen avaus Puheenjhtaja Tim Pesu avasi kkuksen kl Kkuksen asialistan hyväksyminen Asialista hyväksyttiin ilman muutksia. 3. Läsnälijat Läsnä- ja pissalijat tdettiin yllä levan listan mukaisesti. 4. Edellisen kkuksen muistin tarkistaminen Edellisen kkuksen muistin ei llut humautettavaa tai krjattavaa. 5. Ajankhtaiset kuulumiset valikunnan jäsenten parista ja maailmalta Kats kuulumiset muistin liitteestä. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 2/10

3 6. Ssiaalihulln työllistymistä tukevan timinnan sekä työ- ja päivätiminnan lainsäädännön uudistaminen: tilannekatsaus ja työskentelyn eteneminen Ssiaalineuvs Eveliina Pöyhönen, STM Alustus Yleiskeskustelu Vastausten työstämistä Eveliina Pöyhösen esittämiin täsmäkysymyksiin Ks. Eveliinan diaesitys muistin liitteestä. Eveliinan esityksestä pimittua: TEOS-työryhmän linjaukset annettiin , nyt kirjitetaan linjausten perusteella hallituksen esitystä uudeksi lainsäädännöksi. Ministeri n linjannut, että uuden lainsäädännön tulee lla vimassa viimeistään Hallituksen esitys uudeksi lainsäädännöksi annetaan kesäkuun lppuun mennessä Työryhmän työ n fkusitu käsittelemään ssiaalihulln rlia heikssa työmarkkina-asemassa levien henkiöiden tukemisessa. Heikssa työmarkkina-asemassa levilla henkilöillä tarkitetaan työikäisiä vammaisia, pitkäaikaissairaita ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, jiden tilannetta mietitään suhteessa työelämään. Ryhmä siis sisältää sekä työelämään pyrkivät henkilöt että ne, jilla ei le tavitteena työelämä. Työryhmän työskentelyssä n perattu TE-hallinnn, Kelan sekä kunnan muiden hallintkuntien rlia suhteessa ssiaalihulln palveluihin. Kela n kehittämässä maa työhönvalmennustansa; kehittämistyössä humiidaan paremmin myös kehitysvammaisten ihmisten tarpeet. Kelan ammatillisen kuntutuksen palveluihin pääsy perustuu harkintaan. Työviman palvelukeskuksen (TYP) asiakkaaksi pääsemisen n ajateltu edellyttävän yli 25-vutiaiden khdalla 1 vuden työttömyyttä ja alle 25-vutiaiden khdalla pulen vuden työttömyyttä. Tämänkin takia n lennaista, että kaikki työllistymistä tavittelevat henkilöt myös työkyvyttömyysetuutta saavat ilmittautuvat TE-timistihin työttömiksi työnhakijiksi, minkä v vimaan tullut uusi laki julkisista työvimapalveluista mahdllistaa. Tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä levia ihmisiä n TE-hallinnssa tdella vähän työttöminä työnhakijina. Niin kauan kuin heitä ei TE-hallinnn rekistereissä le, TE-hallinnlla ei le tarvetta kehittää palvelujaan näiden asiakkaiden kannalta. On siis tärkeä jättää jälki TE-hallintn siitä, että vammaisia, työkyvyttömyyseläkkeellä levia työnhakijita tdella n. Ilman työttömäksi työnhakijaksi ilmittautumista em. TYP-asiakkuuskriteerit eivät täyty. Kuitenkin myös kunnan ssiaalitimi vi hjata henkilöitä TE-hallinnn palveluihin j ennen TYP-kriteerien täyttymistä. Ylätsikkna TEOS-laissa n ssiaalinen kuntutus, jnka alla vat a) työllistymistä edistävä ssiaalinen kuntutus ja b) sallisuutta ja timintakykyä edistävä ssiaalinen kuntutus. TEOS-lain edustama timintamalli edellyttää vahvaa palveluhjauksellista tetta. Työllistymistä edistävän ssiaalisen kuntutuksen khdalla tämä vastuu n TEhallinnssa, mutta sitä vidaan ja pitää tehdä vahvassa yhteistyössä kunnan ja Kelan kanssa. Osallisuutta edistävän ssiaalisen kuntutuksen krdinaativastuu n kunnan ssiaalihulllla. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 3/10

4 Tulevassa TEOS-laissa tullaan säätämään nykyistä tarkemmin työtimintaan liittyvästä työsujelusta, vusilmista yms. Uudessa lainsäädännössä tarvitaan jka tapauksessa siirtymäaika, jtta timintatapjen muuttuminen mahdllistuu. Tällä hetkellä haetaan vielä TEOS-työryhmän ja Valas-työryhmän (vammaislakien yhdistäminen) välillä sitä, mihin lainsäädäntöön vaikeavammaisten päivätiminta tulee. Samin vielä phditaan sitä, paljnk TEOS-lakiin tulee subjektiivisia ikeuksia vai tulevatk ne uuteen vammaislakiin. Tällä hetkellä ajatuksena n, että vaikeavammaisten päivätiminta tulisi TEOS-lakiin, jtta se timisi sellaisena kknaisuutena kuin alkuperäinen tarkitus n llut. Tällä hetkellä työryhmässä phdituttaa esimerkiksi se, pitäisikö/visik työtimintaa lla myös sana sallisuutta ja timintakykyä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa vai ainastaan työllistymistä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa. Lisäksi phditaan, vik työtiminta lla tutannllista työtä (ja millä ehdin), vai tuleek sen lla vain yleishyödyllistä. Tdennäköisesti työtiminnasta säädetään niin, että työtimintaa vidaan tteuttaa yrityksissä, mutta vain määräaikaisesti. Mutta miten tämä pikkeaa TE-hallinnn työkkeilusta? Mitä työtiminta lisi niiden salta, jtka eivät tavittele palkkatyötä? Säätämisessä n humiitava työikeudenkin näkökulma, jtta työsuhteen tunnusmerkistö ei täyty. Miten pitkäkestinen/pysyvä työtiminta pitäisi säätää, jtta työsuhteen kriteerit eivät täyty? Työtiminta ei enää lisi yläkäsite, vaan yksi timintatapa. Pitääkö mennä siihen, että js tehdään tutannllista työtä, siitä pitää maksaa palkkaa edes vähän? Jhtaak tämä siihen, että työkeskukset suljetaan, kun kunnilla ei varaa maksaa palkkaa? Ssiaalisten yritysten lainsäädäntöä llaan uudistamassa. Nykyinen työpankkikkeilu ja ssiaalinen yritys -lainsäädäntö tdennäköisesti yhdistetään, ja ssiaalisilta yrityksiltä edellytetään ismpaa kka ja ismpaa määrää heikssa työmarkkinaasemassa levia työntekijöitä. Yleiskeskustelua, kmmentteja, kysymyksiä ja tarkennuksia: Kelan vahvempi rli myös kehitysvammaisten ammatillisen kuntutuksen/työhönvalmennuksen parissa n tervetullut suunta. Mitä tarkitetaan kuntutumisella? Miten rajattaisiin tutannllinen ja yleishyödyllinen työ, kun kaikella työllä vidaan nähdä taludellinen arv. Miten prrastus tavalliseen työelämään tapahtuisi, jtta päästään kiinni työelämään ja ikeisiin työnantajiin? Nähdäänkö ssiaalinen kuntutus TEOS-lain myötä kiinteämmin sana kuntutusjärjestelmää? Miten tämä ikeasti nivutuu saksi kuntutuspalveluja? Eveliinan vastaus: ssiaalisen kuntutuksen käsitettä tdennäköisesti tudaan myös uuteen ssiaalihultlakiin uusi kuntutuksen mut. Ssiaalityön kattkäsite, ssiaalityön yleinen lähestymistapa vahvistaa ssiaalityön lähestymistapaa, ssiaalihulln ammattihenkilöstön panstusta, heidän saamisaluettaan. Kuntutus-näkökulma liittyy siihen, että timinnan tulee lla tavitteellista: jk työllistyminen tai timintakyvyn, hyvinvinnin ja sallisuuden paraneminen. Palkkatukea pitäisi maksaa ilman minimiansaintarajaa. Työllistämiskiintiöiden rli Sumessa vammaisten ihmisten työllistymisen tukemisessa? Eveliinan vastaus: Kiintiöt vat kaukana sumalaisesta traditista, ja vammaisjärjestöt vastustavat niitä. Kiintiötyöllistäminen ei siksi le Sumessa realistinen näkymä. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 4/10

5 Työsuusraha: palvelun käyttämisestä ei pitäisi maksaa, ja tehdystä työstä pitäisi tulla krvaus työn tekijälle. Ihmisillä tulisi siis lla mahdllisuus saada jtain krvausta tekemästään työstä. Vaikka työsuusraha vaikuttaa pieneltä, ei-mtivivalta, se ei le sitä palvelujen käyttäjien kannalta. Esimerkki Rinnektisäätiöstä: työsuusraha muuttui vuden alusta työtiminnassa (5 ) ja työhönvalmennuksessa (10 ) kaikille samaksi ja pistui päivätiminnasta kknaan. Osa päivätiminnan asiakkaista li pettynyt, mutta kukaan ei lpettanut timintaa. Useampi asiakas kiinnstui kuitenkin keskustelemaan masta etenemisestään työtiminnan pulelle ja sa n llut myös tarkkana sen kanssa, että ei tulisi pissala kun työsuusraha n nussut. Eli n llut selvästi mtiviva merkitys tulla pienellä rahalla. Mitä tapahtuu avtyötiminnassa tällä hetkellä leville ihmisille, js yrityksissä tteutettavaan työtimintaan laitetaan aikaraja? Mihin kaikki ihmiset laitetaan, js pitkäkestinen työtiminta avimilla työmarkkinilla kielletään? Kknaispaketti n fiksusti ja terveesti rakennettu, ja se avaa hyviä näköalja. Ei le diagnsiphjaisesti rakennettu työllistymistä edistävä ssiaalinen kuntutus ei enää kehitysvammapalvelu, vaan mukana n muitakin khderyhmiä, jille mietitään elämänhallintaan ja arjen hallintaan, psykssiaaliseen timintakykyyn liittyviä tukitimia. Visik sallisuutta ja timintakykyä edistävä ssiaalinen kuntutus lla enemmän khderyhmäfkusitua? Perinteisesti n niin, että kehitysvammainen henkilö n jk päivätiminnassa, työkeskuksessa työtiminnassa tai avtyötiminnassa. Tivttavasti uusi lainsäädäntö ei jhda siihen, että henkilö vi lla ainastaan yhdessä palvelussa, ts. ei pelkästään työllistymistä edistävässä timinnassa vaan vi lla myös sallisuutta ja timintakykyä edistävässä timinnassa. Kehitysvammaisia ihmisiä työskentelee työsuhteessa tuetun työllistymisen palvelun kautta, mutta vat silti parina päivänä viikssa muussa timinnassa. Ihmiset itse tuvat esiin, että he eivät jaksa tehdä töitä viitenä päivänä viikssa, mutta jaksavat 3 päivänä viikssa, kun saavat 2 päivänä viikssa vertaistukea ja hjaaja lähempänä kuin palkkatyössä, On tärkeää varjella tämäntyyppisiä mnipulisia mahdllisuuksia, etteivät ne häviä tässä myllerryksessä. Eveliinan vastaus: Tarkituksena n mahdllistaa mnenlaiset palvelukknaisuudet eikä luda laatikita, jihin ihmiset sijittuvat. Asiakkaan palvelupaketti n kknaisuus, jka sisältää eri asiita/palveluja asiakkaan tarpeen mukaan. Osallistumispakt liittyvät vain työttömyysturvaan, jssa n tietyt velvitteet sallistua timenpiteisiin. TEOS-linjaukset ja lainsäädäntö edellyttävät alan timijilta skarppaamista yksilöllisessä suunnittelussa. Mnin paikin tapahtuu niin, että ihmiset vain laitetaan palveluiden piiriin ja siellä he keikkuvat eläkeikään asti. Muutksen tteuttaminen edellyttää sitä, että ryhdytään asettamaan yksilöllisiä tavitteita, tehdään yksilöllistä tuki- ja palvelusuunnittelua ihmisten mista tarpeista lähtien. Tätä saamista ja työkäytäntöä tulee ajaa sisään muutksen tueksi. Yksilölliset tulevaisuudensuunnitelmat, tavitesuunnitelmat, jtka krdinidaan TE-timistn suunnitelmien kanssa ilman niitä ei tässä pärjätä. Eveliinan vastaus: Kun laki tulee vimaan, tarkitus n järjestää kuntakierrksia, kulutuksia, verkkkäsikirja (vrt. kuntuttavan työtiminnan käsikirja). Ollaank nyt pääsemässä selkeytykseen vai vielä mnimutkaisempiin kuviihin? Miten käy niiden ihmisten, jtka vat lleet pitkään avtyötiminnassa? Kumpi jää määräävään rliin, kun tehdään ratkaisuja: asiakkaan vai kunnan? Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 5/10

6 Uudistus asettaa ajattelumme ihan tiselle tlalle: kunkin henkilön man yksilöllisen elämänplun tavitteellisuus, yhdessä suunnittelu, palveluhjaus vimakkaasti mukaan työnkuvaan. TYP:n rli näyttäytyy ratkaisevana: TE-timist n taustalla, mutta TE-timist ei le varsinainen timija, vaan TYP. TE-timistn rli n muuttunut niin, että TEtimist kataa nettimaailmaan TYP:it palvelevat, siellä n kkemusta yksilöllisestä palvelusta. Tisaalta TYP:ssä askarruttaa se, että työte n TYP:ssä ja ssiaalihullssa aika erilainen. TE-hallinnssa santaan enemmän, että tässä n tämä, hida itse ja järjestä. Työntekijöiden n jalkauduttava asiakkaiden tdellisuuteen ja rinnalla kulkemiseen. Tarvitaan ihmistä, työntekijää, jka n knkreettisesti mukana kanssakulkijana ei vida vain työntää paperia käteen ja sana, että nähdään 3 kk:n päässä. Js tähän kanssakulkemisen työtteeseen ei päästä, tämä muuts ei nnistu, vaikka lähtökhta nkin tsi hyvä. Kun phditaan työtiminnan tteuttamista yrityksissä, n lennaista muistaa, että suurin sa avtyötiminnassa levista kehitysvammaisista henkilöistä n kuntasektrilla, kuntien eri timipisteissä. Miten tähän TEOS-laissa suhtaudutaan? Kuntien timinnissa n hirmuinen määrä kehitysvammaisia ihmisiä avtyötiminnassa. Asian muuttaminen n mahdllista, mutta sen eteen täytyy tehdä jumalattmasti töitä. Me, jtka kentällä timimme, työntekijät + luttamushenkilöt: meillä n missi haastaa kunta ttamaan ikeasti vastuuta. Meillä n viestinviejän vahva paikka. Rakenteellinen muuts n is haaste: työkeskuksissa llaan tällä hetkellä tutannn saajia, ei valmennuksen. Muutksen tteuttaminen vi tarkittaa tilapäisesti resurssien lisätarvetta. Vastustusta n varmasti kvasti. Kulutusplitiikka vaikeuttaa yksilöllisten suunnitelmien tekemistä. Erityisammattikulut vat vähentäneet kulutuspaikkja (esimerkiksi Turun seudulla). Riskinä n, että vutiaat kehitysvammaiset henkilöt päätyvät suraan timintakeskuksiin ilman ammatillista kulutusta. Kuinka paljn TYP-timinta uudistuu? Mikä n kunnan suus palveluna TYP:ssä? Ovatk timintakeskukset TYP-kknaisuuden alla vai ei? Miten tuetun työn työhönvalmennus saataisiin uudessa lainsäädännössä lisättyä muuallekin, lisik sekin TYP:n alaisuudessa kunnan suudessa? Eveliinan vastaus: TYP-laissa ei määritetään mitenkään, mitkä kunnan tehtävät vat sana TYP-timintaa. TE-hallinnn ja kunnan tulee sittaa saman verran henkilökuntaa. Kunta tteuttaa TYP-rlinsa ja -palvelunsa parhaaksi näkemällään tavalla. Miten ehkäistään, että ihminen ei judu pallilemaan TYP:ssä nk yksi nimetty ihminen, ns. matyöntekijä? Eveliinan vastaus: Asia mututuu TYP:ien timinnan kautta laissa ei tulla säätelemään näin tarkasti. Ideana, että mniammatillinen tiimi kats asiakkaan tilanteen. Alkuun tehstettu kartitusjaks, jssa parin kuukauden aikana selvitetään ihmisen tuen tarve. TYP vastaa kknaisuudesta, mutta kenellä n prsessivastuu se vi vaihdella asiakkaan mukaan. Millainen vurpuhelu TEOS-työryhmällä llut satyökykyiset työssä -hjelman kanssa, jka n lunut työkykykrdinaattri-rlin? Eveliinan vastaus: Osatyökykyiset työssä -hjelman pilttikkeilut vat käynnistymässä. Nyt dtellaan, millaisia kkemuksia pilteista saadaan ja katstaan, miten ne asettuvat kknaisuuteen. Pitää vain yrittää jllain tavalla svittaa sat järkevästi kknaisuudeksi. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 6/10

7 Onk niin, että vammaispalvelut eivät enää jatkssa le työtiminnan ja tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen järjestäjänä/tilaajana? Eveliinan vastaus: Työtiminnan järjestämisvastuu n kunnan ssiaalihulllla. Ssiaalihulln sisällä kunta vi rganisida järjestämisen/tilaamisen parhaaksi katsmallaan tavalla. TE-hallinnn pitää lähtökhtaisesti lla mukana alusta alkaen työllistymistä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa, vaikka asiakas ei vielä täytä TYP-kriteerejä. Vammaispalvelut vivat lla aktiivisia, kska vammaispalveluissa tavataan asiakkaat js asiakastyössä tdetaan, että tavitteena työllistyminen, tetaan yhteys TE-hallintn ja mennään vaikka yhdessä sinne. Kumppanuus n päivän sana, kska resurssit vat tsi tiukilla. Mitä tapahtuu työhönvalmennukselle? Eveliinan vastaus: TE-hallinnn palveluvalikssa n lyhytkestista työhönvalmennusta (50 h/vusi). Kelalla n ma työhönvalmennuksensa. Js työhönvalmennus halutaan säilyttää myös ssiaalihullssa, sen pitää sisällöllisesti erta selvästi TE-hallinnn ja Kelan työhönvalmennuksesta ei vi lla päällekkäisyyksiä. Js ssiaalihulln pulella katstaan, että työhönvalmennusta ei tarvitse lla siellä, pystytäänkö TE-hallinnn ja Kelan työhönvalmennuksen sisältöihin vaikuttamaan niin, että ne palvelisivat paremmin tätä asiakaskenttää? Eveliinan vastaus: Kela n j ilmittanut uudistavansa palveluitaan. Kelan palvelut eivät kuitenkaan tule autmaattisesti, vaan vat harkinnanvaraisia. Meidän n arviitava ssiaalihulln rli tässä kknaisuudessa. Olisi tärkeä, että työhönvalmennus säilyy myös ssiaalihullssa TE-hallinnn ja Kelan työhönvalmennus eivät riitä/khtaa riittävästi kehitysvammaisten ihmisten tarpeita. Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat kanssakulkijan rinnalleen. Ehdttmasti ssiaalihullssa tarvitaan jatkssakin työhönvalmennusta. Js halutaan lisätä työllistymisiä, täytyy lisätä myös työhönvalmennusta. Tuen tarve ei kehitysvammaisten ihmisten salta lpu siihen, että asiakas pääsee töihin, vaan tarvitaan jatkuva, tarvittaessa käytettävissä leva tuki. Meidän asiakkaissamme n myös niitä, jtka tarvitsevat jnkinlaisen tuen vaikka lppuiäkseen, jku jnka puleen vi kääntyä esimerkiksi työpaikan muutstilanteissa. Pelkästään työyhteisön antama tuki ei riitä. Muut työhönvalmennuspalvelut vat määräaikaisia, liian lyhyitä, sieltä ei le saatavissa sitä tuttuutta ja jatkuvuutta, jta kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat. Kertaalleen valmentamisella ei välttämättä le siirtvaikutuksia, ts. kun työpaikalla tulee vastaan uusi tilanne tai työtehtävät muuttuvat, tarvitaan taas valmennusta ja tukea. Työllistymistä edistävä ssiaalinen kuntutus = ssiaalihulln työhönvalmentajan työpans? Ssiaalihulln työhönvalmennusta tarvitaan myös siirtymävaiheissa, kuten ammattikulutuksesta työelämään siirryttäessä. Tuki tähän vaiheeseen n välttämätön, jtta henkilön ei tarvitse jäädä dttelemaan pulen vuden tai vuden työttömyyttä. Ammatillisten pintjen ja työelämän tulee khdata paremmin: työharjittelupaikat tulee hankkia sieltä missä n realistisia työllistymismahdllisuuksia, piskelumaailma tulee saada lähemmäs työelämää. Pelkkä kulutuspaperi ei riitä, js esim. työssäppimisjaksja ei le lainkaan tteutettu tavallisilla työpaikilla. Onnistuneita siirtymiä n saatu aikaan, kun j ammatillisten pintjen aikana n kunnan, TE-hallinnn ja ppilaitksen kesken yhdessä mietitty työssäppimispaikkja ja arviitu tulevaa työllistymistä. Tällöin n saatu j työssäppimisjaksn aikana haarukitua työhönvalmentajan tuen tarvetta työllistymisessä. Ainakin ammatillisten pintjen jälkeen työllistyminen n (pääsääntöisesti) sitä epätdennäköisempää, mitä pitempään sitä valmistellaan. Tuetun työllistymisen palvelun tulisi Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 7/10

8 humiida tämä. Pyrkimyksenä pitäisi lla mahdllisimman pikainen siirtyminen tavalliselle työpaikalle. Myös siinä siirtymävaiheessa kun siirrytään työtiminnasta kulutukseen vidaan tarvita tukea. Kuluilla ei le mahdllisuutta tukea työharjittelujaksja työhönvalmentajan apua n käytetty työssäppimisjaksilla. TE-hallinnn rlin selkeytyminen ja kasvaminen suunnitelmissa n erittäin hyvä asia. Miten työttömien aktivintiraha saataisiin leivttua tähän kknaisuuteen sisään? Ollaank työllistymisphdinnissa jumahdettu palkkatyömalliin? Myös tuettu työsuuskuntatiminta ja tuettu yrittäjyys mahdllisuuksina hyötyä rahallisesti masta työpanksesta, myös työtiminnassa. Tällä vältettäisiin työsuusraha-ansa. (Sihteerin humautus: ks. myös KVANK Työn ja päivätiminnan valikunnan kehittämisvisi: Lain sanamudn pitäisi lla Työllistymistä edistävä ja työssä pysymistä tukeva ssiaalinen kuntutus! Eveliinan kysymys: riittääkö nykyinen henkilöstö, js työtetta muutetaan vai tarvitaank lisää henkilöstöresursseja? Osallistujien vastauksia: Lisäresurssina tarvitaan kulutusta työntekijöille. Tarvitaan ehdttmasti lisää panstusta työhönvalmennukseen = lisää käsiä ja jalkja. Missä määrin tätä resurssia vidaan saada muuttamalla työntekijöiden tehtävänkuvia? Näiden asiiden ympärillä häärää paljn eri timijita ja ihmisiä näiden resurssien parempi krdininti ja yhteissuunnittelu! Resursseja lienee paljnkin, mutta mitä kukin ikeasti tekee ja tisistaan tietäen ja yhdessä suunnitellen? Knkreettisena esimerkkinä työnetsintä, jta tehdään säätiöiden kuntien, järjestöjen, prjektien yms. timesta Aika paljn vidaan hyödyntää lemassa levia resursseja khdentamalla niitä eri tavalla. Tämä edellyttää uutta ppimista ja asenteen muutsta henkilökunnalta. Osittain tarvitaan kuitenkin myös lisää käsiä ja päitä ja jalkja: kun siirrytään suljetussa ympäristössä ja ryhmissä timimisesta yksilöllisiin suunnitelmiin ja yksilölliseen tukeen, tarvitaan lisäresurssia. Tiettyyn pisteeseen asti työhönvalmennusta vidaan tehdä ryhmämutisesti, mutta sitten kun llaan ikeasti siirtymävaiheessa, tarvitaan yksilötyötä ja siihen tarvitaan resurssia. Mikä n sellaista työtä, jka vitaisiin jättää tekemättä, jta tehdään vanhasta tttumuksesta, jsta vitaisiin päästää irti? On turvallista tehdä sitä mitä n aina tehty Työllistymistä ja työssä pysymistä edistävä ssiaalinen kuntutus: khderyhmä n laajempi kuin kehitysvammaiset asiakkaat. Kun katstaan kenttää kknaisuudessaan, timijita ja työntekijöitä n paljn. Js nämä saadaan yhden lainsäädännön ja palvelujärjestelmän alle, luulisi että samasta resurssista saisi irti enemmän kuin tänä päivänä. Mutta tarvitaan myös lisäresurssia em. syistä. Mitä yksilöllisempiin ratkaisuihin mennään, sitä enemmän se vaatii resursseja nk resurssia, jta vidaan khdentaa tisin? Päivätiminta visi lla niin mnimutista, että se vastaisi ssiaalisen yhdessäln ja kuntutuksen tarpeisiin työkeskus lisi selvästi työhönvalmentava, mittaava paikka? Tällä hetkellä työtiminnan sisällä n aika paljn päivätiminnan piirteitä, esim. retkiä yms. Alihankintatyö vähenee ja vähenee. Sisältääkö TEOS-hahmtelma ajatuksen siitä, että työ- ja timintakeskukset lpetetaan? Mni asiakkaista ei le päässyt kkeilemaan muuta n vaikea ttaa kantaa, js ei le kskaan saanut kkeilla. On myös ttta, että n aina ihmisiä, jtka palaavat takaisin perustimin- Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 8/10

9 taan, ja se n ihan k. Jtta uskaltaa lähteä kkeilemaan, n ltava takuu siitä, että vi tulla takaisinkin. Timintakeskukset vat nykyisellään aikaminen sekitus: jtkin vat prfilituneet päivätimintaan tai valmennukseen, jtkin tutannlliseen työhön, jissakin työ- ja päivätiminta sekittuvat. Muutksessa ei pidä pistaa vaihtehtja, vaan lisätä niitä entisestään. Ihan lyhyessä ajassa ei vida sana, että timintakeskukset kiinni ja alihankintatyöt pis pitkä siirtymäaika. Nuret eivät le erityisen kiinnstuneita alihankintatöistä. Eveliinan kmmentti: Lainsäädännön näkökulmasta ei puhuta työkeskuksista vaan työtiminnasta. Jka tapauksessa muutkseen menee ma aikansa. Mikä n vapaaehtistyön rli näissä phdinnissa? (Sihteerin humautus: ks. myös KVANK Työn ja päivätiminnan valikunnan kehittämisvisi: Työllistymien palkkatyöhön yksi suunta, tinen suunta n kaikki muu mielekäs tekeminen. Js mietitään muita kuin kehitysvammaisia ihmisiä, jtka vat palkkatyön ulkpulella he hengailevat siellä missä hengailevat, sa tekee vapaaehtistyötä Päivätiminnan pulella n ppimisen paikka: tähän asti n tuettu kehitysvammaisia ihmisiä päivätimintakeskuksiin muiden kehitysvammaisten ihmisten pariin. Osallisuus kuitenkin n myös yhteiskunnallista sallisuutta, eli tukea ja timintaa pitää suunnata myös kaikkialle muualle missä ihmisiä n, uls timintakeskuksista. Js käytetään analgiana työhönvalmennusta: työhönvalmentaja n kanssakulkija, jka tukee työhön pääsemisessä. Tällöin ssiaalihulln rli sallisuutta ja timintakykyä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa lisi tuen järjestämisen siihen, että ihminen vi hyödyntää kaikkia niitä mahdllisuuksia, jita ympäröivä yhteiskunta tarjaa. Ssiaalihulln tehtävä ei siis välttämättä le itse timinnan vaan tuen järjestäminen. Oppimiskahvila Eveliinan täsmäkysymyksistä: Kirjureina timivat Heikki Seppälä, Pertti Rinkinen, Sirpa Granö ja Mari Hakla. Ks. ryhmäkeskustelujen yhteenvedt ja yksityiskhtaiset muistiinpant muistin liitteestä. 7. Seuraavat kkukset Maanantai , Kuvla Paikkana n tdennäköisesti Kuusankskital. Tutustumiskhteina Helmi Café ja Mehiläisen pesula. Järjestelyissä n tärkeä ttaa humin juna-aikataulut: tulijita Helsingin lisäksi mm. Turun ja Tampereen suunnista. Kuvlan rautatieasemalta siirtyminen Kuusankskitallle kestää autlla minuttia. Sihteeri pyytää kkukseen ilmittautumisen yhteydessä kertmaan, nk kuljetustarvetta asemalta Kuusankskitallle; kuljetusta järjestetään tarpeen mukaan. Kkuksen aihetiveita: Laatususitustyöryhmän työskentely Kkemuksia Rinnektisäätiön ssiaalisesta yritystiminnasta ratkaistaan päivän kknaisaikataulun mukaan, käsitelläänkö tämä aihe huhtikuun kkuksessa vai syksyn kkuksessa. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 9/10

10 8. Muut mahdlliset asiat Ei muita asiita. 9. Kkuksen päättäminen Puheenjhtaja päätti kkuksen kl Liite: Kkuksen diaesitys Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 10/10

31.10.2014. X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Avellan Monica X Mäenpää Marita X.

31.10.2014. X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Avellan Monica X Mäenpää Marita X. MUISTIO/MA 31.10.2014 KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta Aika: Maanantai 27.10.2014 klo 10.03 15.33 Paikka: Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat: Varsinainen jäsen

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

28.5.2013. Paikka: Bovallius-ammattiopisto Turku (auditorio), Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku

28.5.2013. Paikka: Bovallius-ammattiopisto Turku (auditorio), Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku MUISTIO/MA 28.5.2013 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunnan kokous Aika: 13.5.2013 klo 10.00-15.00 Paikka: Bovallius-ammattiopisto Turku (auditorio), Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku Läsnä-/poissaolijat:

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 25.4.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuriskyselyraprtti Jensuun ylipist Savnlinnan kulutus- ja kehittämiskeskus Ulla Peräkrpi Saija Salmi Helmikuu 2009 Sisältö JOHDANTO 2 2 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY Kkemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpant: Jukka Haapakski, TVY Pentti Kalli avasi tilaisuuden Juni Kylmälä esitteli tilaisuuden kulun. 3 K, Työkaapeli-hankkeen lppuseminaari,

Lisätiedot