Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas"

Transkriptio

1 MUISTIO/MA KVANK / Työn ja päivätiminnan valikunta Aika: Maanantai kl Paikka: Kehitysvammaliitt, luentsali, 4. kerrs Läsnä-/pissalijat: Varsinainen jäsen Organisaati Sukunimi Etunimi Läsnsa Pis- Aspa Palvelut Oy Milnff Seija X Varajäsen Aspa-säätiö Rajaniemi Katja X Lintinen Milka X Aula-työkti Salama Sanna X Ah Janette X Autismi- ja Aspergerliitt Viennen Elina X Autismisäätiö Ulander Ritva X Ekman Hanna X Eskn ssiaalipalvelujen Mäki-Trkk Marjut X kuntayhtymä Etelä-Karjalan ssiaali- ja Ikäheimnen Anne X terveyspiiri Ekste Eteva kuntayhtymä Hent Merja X Rep Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas Avellan Mnica X Mäenpää Marita X Väl FDUV Helsingin kaupunki Phjanhei- Elisabeth X Rajamaa Lila X m- Vihavainen Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Lein Terttu X Vanhatal Eija X Lutsi Jensuun kaupunki Finne Ari X Hagman Anu X Jyväskylän kaupunki Veijalainen Reij X Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Hänninen Katri X Kehitysvammaisten Tukiliitt Vurenpää Kari X Hakla Mari X Kehitysvammaliitt Ahlstén Marika X Seppälä Heikki X Keski-Sumen Vammaispalvelusäätiö Luma-ah Sari X Klpeneen palvelukeskuksen Mustnen- Merja X kuntayhtymä Jupperi Kuvlan kaupunki Rinkinen Pertti X KVPS Tukena Oy Hyvärinen Minna X Sulnen Jyrki X Kymenlaaksn sairaanhit- Pesu Tim X ja ssiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea Kårkulla samkmmun Grönrs Marina X Söderbacka Me Itse ry Osara Jaana X Gunveig Nurten Ystävät -palvelut Runakangas Santra X Oy Omaisten edustaja Sillanpää Jarm X Lehtnen Veij X Sukunimi Etunimi Läsnä Pissa X Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 1/10

2 OmaPlku ry Myllylä Anne X Rantanen Valtteri X Parik-säätiö Sievinen Taija X Pirkanmaan sairaanhitpiirin Saranpää Tarja X Brenius Jyrki X kuntayhtymä Phjis-Karjalan sairaanhit- Tarkknen Jaana X ja ssiaalipalvelujen kuntayhtymä Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiiri Lauri-Hettula Päivi X Laitinen Pentti X Rinnekti-Säätiö Granö Sirpa X Rimpiläinen Maija X Steg för Steg Berghlm Jnas X Työnantajasektrin edustaja Liimatta Jari X Tampereen kaupunki Ruuska Tuire X Räsänen Marjaana Turun kaupunki Kiiski Kaisa X Lehtnen Anita X Varsinais-Sumen erityishultpiirin kuntayhtymä/kehitysvamma-alan tuki- ja saamiskeskus Muut sallistujat Valtnen Pirj X Kski Tiina X Kehitysvammaliitt Puhakka Anneli X STM Pöyhönen Eveliina X Tulkki Tulkki X X Organisaati Sukunimi Etunimi Läsnä Kehitysvammaliitt Grönstrand Eeva X Pissa X 1. Kkuksen avaus Puheenjhtaja Tim Pesu avasi kkuksen kl Kkuksen asialistan hyväksyminen Asialista hyväksyttiin ilman muutksia. 3. Läsnälijat Läsnä- ja pissalijat tdettiin yllä levan listan mukaisesti. 4. Edellisen kkuksen muistin tarkistaminen Edellisen kkuksen muistin ei llut humautettavaa tai krjattavaa. 5. Ajankhtaiset kuulumiset valikunnan jäsenten parista ja maailmalta Kats kuulumiset muistin liitteestä. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 2/10

3 6. Ssiaalihulln työllistymistä tukevan timinnan sekä työ- ja päivätiminnan lainsäädännön uudistaminen: tilannekatsaus ja työskentelyn eteneminen Ssiaalineuvs Eveliina Pöyhönen, STM Alustus Yleiskeskustelu Vastausten työstämistä Eveliina Pöyhösen esittämiin täsmäkysymyksiin Ks. Eveliinan diaesitys muistin liitteestä. Eveliinan esityksestä pimittua: TEOS-työryhmän linjaukset annettiin , nyt kirjitetaan linjausten perusteella hallituksen esitystä uudeksi lainsäädännöksi. Ministeri n linjannut, että uuden lainsäädännön tulee lla vimassa viimeistään Hallituksen esitys uudeksi lainsäädännöksi annetaan kesäkuun lppuun mennessä Työryhmän työ n fkusitu käsittelemään ssiaalihulln rlia heikssa työmarkkina-asemassa levien henkiöiden tukemisessa. Heikssa työmarkkina-asemassa levilla henkilöillä tarkitetaan työikäisiä vammaisia, pitkäaikaissairaita ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, jiden tilannetta mietitään suhteessa työelämään. Ryhmä siis sisältää sekä työelämään pyrkivät henkilöt että ne, jilla ei le tavitteena työelämä. Työryhmän työskentelyssä n perattu TE-hallinnn, Kelan sekä kunnan muiden hallintkuntien rlia suhteessa ssiaalihulln palveluihin. Kela n kehittämässä maa työhönvalmennustansa; kehittämistyössä humiidaan paremmin myös kehitysvammaisten ihmisten tarpeet. Kelan ammatillisen kuntutuksen palveluihin pääsy perustuu harkintaan. Työviman palvelukeskuksen (TYP) asiakkaaksi pääsemisen n ajateltu edellyttävän yli 25-vutiaiden khdalla 1 vuden työttömyyttä ja alle 25-vutiaiden khdalla pulen vuden työttömyyttä. Tämänkin takia n lennaista, että kaikki työllistymistä tavittelevat henkilöt myös työkyvyttömyysetuutta saavat ilmittautuvat TE-timistihin työttömiksi työnhakijiksi, minkä v vimaan tullut uusi laki julkisista työvimapalveluista mahdllistaa. Tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä levia ihmisiä n TE-hallinnssa tdella vähän työttöminä työnhakijina. Niin kauan kuin heitä ei TE-hallinnn rekistereissä le, TE-hallinnlla ei le tarvetta kehittää palvelujaan näiden asiakkaiden kannalta. On siis tärkeä jättää jälki TE-hallintn siitä, että vammaisia, työkyvyttömyyseläkkeellä levia työnhakijita tdella n. Ilman työttömäksi työnhakijaksi ilmittautumista em. TYP-asiakkuuskriteerit eivät täyty. Kuitenkin myös kunnan ssiaalitimi vi hjata henkilöitä TE-hallinnn palveluihin j ennen TYP-kriteerien täyttymistä. Ylätsikkna TEOS-laissa n ssiaalinen kuntutus, jnka alla vat a) työllistymistä edistävä ssiaalinen kuntutus ja b) sallisuutta ja timintakykyä edistävä ssiaalinen kuntutus. TEOS-lain edustama timintamalli edellyttää vahvaa palveluhjauksellista tetta. Työllistymistä edistävän ssiaalisen kuntutuksen khdalla tämä vastuu n TEhallinnssa, mutta sitä vidaan ja pitää tehdä vahvassa yhteistyössä kunnan ja Kelan kanssa. Osallisuutta edistävän ssiaalisen kuntutuksen krdinaativastuu n kunnan ssiaalihulllla. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 3/10

4 Tulevassa TEOS-laissa tullaan säätämään nykyistä tarkemmin työtimintaan liittyvästä työsujelusta, vusilmista yms. Uudessa lainsäädännössä tarvitaan jka tapauksessa siirtymäaika, jtta timintatapjen muuttuminen mahdllistuu. Tällä hetkellä haetaan vielä TEOS-työryhmän ja Valas-työryhmän (vammaislakien yhdistäminen) välillä sitä, mihin lainsäädäntöön vaikeavammaisten päivätiminta tulee. Samin vielä phditaan sitä, paljnk TEOS-lakiin tulee subjektiivisia ikeuksia vai tulevatk ne uuteen vammaislakiin. Tällä hetkellä ajatuksena n, että vaikeavammaisten päivätiminta tulisi TEOS-lakiin, jtta se timisi sellaisena kknaisuutena kuin alkuperäinen tarkitus n llut. Tällä hetkellä työryhmässä phdituttaa esimerkiksi se, pitäisikö/visik työtimintaa lla myös sana sallisuutta ja timintakykyä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa vai ainastaan työllistymistä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa. Lisäksi phditaan, vik työtiminta lla tutannllista työtä (ja millä ehdin), vai tuleek sen lla vain yleishyödyllistä. Tdennäköisesti työtiminnasta säädetään niin, että työtimintaa vidaan tteuttaa yrityksissä, mutta vain määräaikaisesti. Mutta miten tämä pikkeaa TE-hallinnn työkkeilusta? Mitä työtiminta lisi niiden salta, jtka eivät tavittele palkkatyötä? Säätämisessä n humiitava työikeudenkin näkökulma, jtta työsuhteen tunnusmerkistö ei täyty. Miten pitkäkestinen/pysyvä työtiminta pitäisi säätää, jtta työsuhteen kriteerit eivät täyty? Työtiminta ei enää lisi yläkäsite, vaan yksi timintatapa. Pitääkö mennä siihen, että js tehdään tutannllista työtä, siitä pitää maksaa palkkaa edes vähän? Jhtaak tämä siihen, että työkeskukset suljetaan, kun kunnilla ei varaa maksaa palkkaa? Ssiaalisten yritysten lainsäädäntöä llaan uudistamassa. Nykyinen työpankkikkeilu ja ssiaalinen yritys -lainsäädäntö tdennäköisesti yhdistetään, ja ssiaalisilta yrityksiltä edellytetään ismpaa kka ja ismpaa määrää heikssa työmarkkinaasemassa levia työntekijöitä. Yleiskeskustelua, kmmentteja, kysymyksiä ja tarkennuksia: Kelan vahvempi rli myös kehitysvammaisten ammatillisen kuntutuksen/työhönvalmennuksen parissa n tervetullut suunta. Mitä tarkitetaan kuntutumisella? Miten rajattaisiin tutannllinen ja yleishyödyllinen työ, kun kaikella työllä vidaan nähdä taludellinen arv. Miten prrastus tavalliseen työelämään tapahtuisi, jtta päästään kiinni työelämään ja ikeisiin työnantajiin? Nähdäänkö ssiaalinen kuntutus TEOS-lain myötä kiinteämmin sana kuntutusjärjestelmää? Miten tämä ikeasti nivutuu saksi kuntutuspalveluja? Eveliinan vastaus: ssiaalisen kuntutuksen käsitettä tdennäköisesti tudaan myös uuteen ssiaalihultlakiin uusi kuntutuksen mut. Ssiaalityön kattkäsite, ssiaalityön yleinen lähestymistapa vahvistaa ssiaalityön lähestymistapaa, ssiaalihulln ammattihenkilöstön panstusta, heidän saamisaluettaan. Kuntutus-näkökulma liittyy siihen, että timinnan tulee lla tavitteellista: jk työllistyminen tai timintakyvyn, hyvinvinnin ja sallisuuden paraneminen. Palkkatukea pitäisi maksaa ilman minimiansaintarajaa. Työllistämiskiintiöiden rli Sumessa vammaisten ihmisten työllistymisen tukemisessa? Eveliinan vastaus: Kiintiöt vat kaukana sumalaisesta traditista, ja vammaisjärjestöt vastustavat niitä. Kiintiötyöllistäminen ei siksi le Sumessa realistinen näkymä. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 4/10

5 Työsuusraha: palvelun käyttämisestä ei pitäisi maksaa, ja tehdystä työstä pitäisi tulla krvaus työn tekijälle. Ihmisillä tulisi siis lla mahdllisuus saada jtain krvausta tekemästään työstä. Vaikka työsuusraha vaikuttaa pieneltä, ei-mtivivalta, se ei le sitä palvelujen käyttäjien kannalta. Esimerkki Rinnektisäätiöstä: työsuusraha muuttui vuden alusta työtiminnassa (5 ) ja työhönvalmennuksessa (10 ) kaikille samaksi ja pistui päivätiminnasta kknaan. Osa päivätiminnan asiakkaista li pettynyt, mutta kukaan ei lpettanut timintaa. Useampi asiakas kiinnstui kuitenkin keskustelemaan masta etenemisestään työtiminnan pulelle ja sa n llut myös tarkkana sen kanssa, että ei tulisi pissala kun työsuusraha n nussut. Eli n llut selvästi mtiviva merkitys tulla pienellä rahalla. Mitä tapahtuu avtyötiminnassa tällä hetkellä leville ihmisille, js yrityksissä tteutettavaan työtimintaan laitetaan aikaraja? Mihin kaikki ihmiset laitetaan, js pitkäkestinen työtiminta avimilla työmarkkinilla kielletään? Kknaispaketti n fiksusti ja terveesti rakennettu, ja se avaa hyviä näköalja. Ei le diagnsiphjaisesti rakennettu työllistymistä edistävä ssiaalinen kuntutus ei enää kehitysvammapalvelu, vaan mukana n muitakin khderyhmiä, jille mietitään elämänhallintaan ja arjen hallintaan, psykssiaaliseen timintakykyyn liittyviä tukitimia. Visik sallisuutta ja timintakykyä edistävä ssiaalinen kuntutus lla enemmän khderyhmäfkusitua? Perinteisesti n niin, että kehitysvammainen henkilö n jk päivätiminnassa, työkeskuksessa työtiminnassa tai avtyötiminnassa. Tivttavasti uusi lainsäädäntö ei jhda siihen, että henkilö vi lla ainastaan yhdessä palvelussa, ts. ei pelkästään työllistymistä edistävässä timinnassa vaan vi lla myös sallisuutta ja timintakykyä edistävässä timinnassa. Kehitysvammaisia ihmisiä työskentelee työsuhteessa tuetun työllistymisen palvelun kautta, mutta vat silti parina päivänä viikssa muussa timinnassa. Ihmiset itse tuvat esiin, että he eivät jaksa tehdä töitä viitenä päivänä viikssa, mutta jaksavat 3 päivänä viikssa, kun saavat 2 päivänä viikssa vertaistukea ja hjaaja lähempänä kuin palkkatyössä, On tärkeää varjella tämäntyyppisiä mnipulisia mahdllisuuksia, etteivät ne häviä tässä myllerryksessä. Eveliinan vastaus: Tarkituksena n mahdllistaa mnenlaiset palvelukknaisuudet eikä luda laatikita, jihin ihmiset sijittuvat. Asiakkaan palvelupaketti n kknaisuus, jka sisältää eri asiita/palveluja asiakkaan tarpeen mukaan. Osallistumispakt liittyvät vain työttömyysturvaan, jssa n tietyt velvitteet sallistua timenpiteisiin. TEOS-linjaukset ja lainsäädäntö edellyttävät alan timijilta skarppaamista yksilöllisessä suunnittelussa. Mnin paikin tapahtuu niin, että ihmiset vain laitetaan palveluiden piiriin ja siellä he keikkuvat eläkeikään asti. Muutksen tteuttaminen edellyttää sitä, että ryhdytään asettamaan yksilöllisiä tavitteita, tehdään yksilöllistä tuki- ja palvelusuunnittelua ihmisten mista tarpeista lähtien. Tätä saamista ja työkäytäntöä tulee ajaa sisään muutksen tueksi. Yksilölliset tulevaisuudensuunnitelmat, tavitesuunnitelmat, jtka krdinidaan TE-timistn suunnitelmien kanssa ilman niitä ei tässä pärjätä. Eveliinan vastaus: Kun laki tulee vimaan, tarkitus n järjestää kuntakierrksia, kulutuksia, verkkkäsikirja (vrt. kuntuttavan työtiminnan käsikirja). Ollaank nyt pääsemässä selkeytykseen vai vielä mnimutkaisempiin kuviihin? Miten käy niiden ihmisten, jtka vat lleet pitkään avtyötiminnassa? Kumpi jää määräävään rliin, kun tehdään ratkaisuja: asiakkaan vai kunnan? Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 5/10

6 Uudistus asettaa ajattelumme ihan tiselle tlalle: kunkin henkilön man yksilöllisen elämänplun tavitteellisuus, yhdessä suunnittelu, palveluhjaus vimakkaasti mukaan työnkuvaan. TYP:n rli näyttäytyy ratkaisevana: TE-timist n taustalla, mutta TE-timist ei le varsinainen timija, vaan TYP. TE-timistn rli n muuttunut niin, että TEtimist kataa nettimaailmaan TYP:it palvelevat, siellä n kkemusta yksilöllisestä palvelusta. Tisaalta TYP:ssä askarruttaa se, että työte n TYP:ssä ja ssiaalihullssa aika erilainen. TE-hallinnssa santaan enemmän, että tässä n tämä, hida itse ja järjestä. Työntekijöiden n jalkauduttava asiakkaiden tdellisuuteen ja rinnalla kulkemiseen. Tarvitaan ihmistä, työntekijää, jka n knkreettisesti mukana kanssakulkijana ei vida vain työntää paperia käteen ja sana, että nähdään 3 kk:n päässä. Js tähän kanssakulkemisen työtteeseen ei päästä, tämä muuts ei nnistu, vaikka lähtökhta nkin tsi hyvä. Kun phditaan työtiminnan tteuttamista yrityksissä, n lennaista muistaa, että suurin sa avtyötiminnassa levista kehitysvammaisista henkilöistä n kuntasektrilla, kuntien eri timipisteissä. Miten tähän TEOS-laissa suhtaudutaan? Kuntien timinnissa n hirmuinen määrä kehitysvammaisia ihmisiä avtyötiminnassa. Asian muuttaminen n mahdllista, mutta sen eteen täytyy tehdä jumalattmasti töitä. Me, jtka kentällä timimme, työntekijät + luttamushenkilöt: meillä n missi haastaa kunta ttamaan ikeasti vastuuta. Meillä n viestinviejän vahva paikka. Rakenteellinen muuts n is haaste: työkeskuksissa llaan tällä hetkellä tutannn saajia, ei valmennuksen. Muutksen tteuttaminen vi tarkittaa tilapäisesti resurssien lisätarvetta. Vastustusta n varmasti kvasti. Kulutusplitiikka vaikeuttaa yksilöllisten suunnitelmien tekemistä. Erityisammattikulut vat vähentäneet kulutuspaikkja (esimerkiksi Turun seudulla). Riskinä n, että vutiaat kehitysvammaiset henkilöt päätyvät suraan timintakeskuksiin ilman ammatillista kulutusta. Kuinka paljn TYP-timinta uudistuu? Mikä n kunnan suus palveluna TYP:ssä? Ovatk timintakeskukset TYP-kknaisuuden alla vai ei? Miten tuetun työn työhönvalmennus saataisiin uudessa lainsäädännössä lisättyä muuallekin, lisik sekin TYP:n alaisuudessa kunnan suudessa? Eveliinan vastaus: TYP-laissa ei määritetään mitenkään, mitkä kunnan tehtävät vat sana TYP-timintaa. TE-hallinnn ja kunnan tulee sittaa saman verran henkilökuntaa. Kunta tteuttaa TYP-rlinsa ja -palvelunsa parhaaksi näkemällään tavalla. Miten ehkäistään, että ihminen ei judu pallilemaan TYP:ssä nk yksi nimetty ihminen, ns. matyöntekijä? Eveliinan vastaus: Asia mututuu TYP:ien timinnan kautta laissa ei tulla säätelemään näin tarkasti. Ideana, että mniammatillinen tiimi kats asiakkaan tilanteen. Alkuun tehstettu kartitusjaks, jssa parin kuukauden aikana selvitetään ihmisen tuen tarve. TYP vastaa kknaisuudesta, mutta kenellä n prsessivastuu se vi vaihdella asiakkaan mukaan. Millainen vurpuhelu TEOS-työryhmällä llut satyökykyiset työssä -hjelman kanssa, jka n lunut työkykykrdinaattri-rlin? Eveliinan vastaus: Osatyökykyiset työssä -hjelman pilttikkeilut vat käynnistymässä. Nyt dtellaan, millaisia kkemuksia pilteista saadaan ja katstaan, miten ne asettuvat kknaisuuteen. Pitää vain yrittää jllain tavalla svittaa sat järkevästi kknaisuudeksi. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 6/10

7 Onk niin, että vammaispalvelut eivät enää jatkssa le työtiminnan ja tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen järjestäjänä/tilaajana? Eveliinan vastaus: Työtiminnan järjestämisvastuu n kunnan ssiaalihulllla. Ssiaalihulln sisällä kunta vi rganisida järjestämisen/tilaamisen parhaaksi katsmallaan tavalla. TE-hallinnn pitää lähtökhtaisesti lla mukana alusta alkaen työllistymistä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa, vaikka asiakas ei vielä täytä TYP-kriteerejä. Vammaispalvelut vivat lla aktiivisia, kska vammaispalveluissa tavataan asiakkaat js asiakastyössä tdetaan, että tavitteena työllistyminen, tetaan yhteys TE-hallintn ja mennään vaikka yhdessä sinne. Kumppanuus n päivän sana, kska resurssit vat tsi tiukilla. Mitä tapahtuu työhönvalmennukselle? Eveliinan vastaus: TE-hallinnn palveluvalikssa n lyhytkestista työhönvalmennusta (50 h/vusi). Kelalla n ma työhönvalmennuksensa. Js työhönvalmennus halutaan säilyttää myös ssiaalihullssa, sen pitää sisällöllisesti erta selvästi TE-hallinnn ja Kelan työhönvalmennuksesta ei vi lla päällekkäisyyksiä. Js ssiaalihulln pulella katstaan, että työhönvalmennusta ei tarvitse lla siellä, pystytäänkö TE-hallinnn ja Kelan työhönvalmennuksen sisältöihin vaikuttamaan niin, että ne palvelisivat paremmin tätä asiakaskenttää? Eveliinan vastaus: Kela n j ilmittanut uudistavansa palveluitaan. Kelan palvelut eivät kuitenkaan tule autmaattisesti, vaan vat harkinnanvaraisia. Meidän n arviitava ssiaalihulln rli tässä kknaisuudessa. Olisi tärkeä, että työhönvalmennus säilyy myös ssiaalihullssa TE-hallinnn ja Kelan työhönvalmennus eivät riitä/khtaa riittävästi kehitysvammaisten ihmisten tarpeita. Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat kanssakulkijan rinnalleen. Ehdttmasti ssiaalihullssa tarvitaan jatkssakin työhönvalmennusta. Js halutaan lisätä työllistymisiä, täytyy lisätä myös työhönvalmennusta. Tuen tarve ei kehitysvammaisten ihmisten salta lpu siihen, että asiakas pääsee töihin, vaan tarvitaan jatkuva, tarvittaessa käytettävissä leva tuki. Meidän asiakkaissamme n myös niitä, jtka tarvitsevat jnkinlaisen tuen vaikka lppuiäkseen, jku jnka puleen vi kääntyä esimerkiksi työpaikan muutstilanteissa. Pelkästään työyhteisön antama tuki ei riitä. Muut työhönvalmennuspalvelut vat määräaikaisia, liian lyhyitä, sieltä ei le saatavissa sitä tuttuutta ja jatkuvuutta, jta kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat. Kertaalleen valmentamisella ei välttämättä le siirtvaikutuksia, ts. kun työpaikalla tulee vastaan uusi tilanne tai työtehtävät muuttuvat, tarvitaan taas valmennusta ja tukea. Työllistymistä edistävä ssiaalinen kuntutus = ssiaalihulln työhönvalmentajan työpans? Ssiaalihulln työhönvalmennusta tarvitaan myös siirtymävaiheissa, kuten ammattikulutuksesta työelämään siirryttäessä. Tuki tähän vaiheeseen n välttämätön, jtta henkilön ei tarvitse jäädä dttelemaan pulen vuden tai vuden työttömyyttä. Ammatillisten pintjen ja työelämän tulee khdata paremmin: työharjittelupaikat tulee hankkia sieltä missä n realistisia työllistymismahdllisuuksia, piskelumaailma tulee saada lähemmäs työelämää. Pelkkä kulutuspaperi ei riitä, js esim. työssäppimisjaksja ei le lainkaan tteutettu tavallisilla työpaikilla. Onnistuneita siirtymiä n saatu aikaan, kun j ammatillisten pintjen aikana n kunnan, TE-hallinnn ja ppilaitksen kesken yhdessä mietitty työssäppimispaikkja ja arviitu tulevaa työllistymistä. Tällöin n saatu j työssäppimisjaksn aikana haarukitua työhönvalmentajan tuen tarvetta työllistymisessä. Ainakin ammatillisten pintjen jälkeen työllistyminen n (pääsääntöisesti) sitä epätdennäköisempää, mitä pitempään sitä valmistellaan. Tuetun työllistymisen palvelun tulisi Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 7/10

8 humiida tämä. Pyrkimyksenä pitäisi lla mahdllisimman pikainen siirtyminen tavalliselle työpaikalle. Myös siinä siirtymävaiheessa kun siirrytään työtiminnasta kulutukseen vidaan tarvita tukea. Kuluilla ei le mahdllisuutta tukea työharjittelujaksja työhönvalmentajan apua n käytetty työssäppimisjaksilla. TE-hallinnn rlin selkeytyminen ja kasvaminen suunnitelmissa n erittäin hyvä asia. Miten työttömien aktivintiraha saataisiin leivttua tähän kknaisuuteen sisään? Ollaank työllistymisphdinnissa jumahdettu palkkatyömalliin? Myös tuettu työsuuskuntatiminta ja tuettu yrittäjyys mahdllisuuksina hyötyä rahallisesti masta työpanksesta, myös työtiminnassa. Tällä vältettäisiin työsuusraha-ansa. (Sihteerin humautus: ks. myös KVANK Työn ja päivätiminnan valikunnan kehittämisvisi: Lain sanamudn pitäisi lla Työllistymistä edistävä ja työssä pysymistä tukeva ssiaalinen kuntutus! Eveliinan kysymys: riittääkö nykyinen henkilöstö, js työtetta muutetaan vai tarvitaank lisää henkilöstöresursseja? Osallistujien vastauksia: Lisäresurssina tarvitaan kulutusta työntekijöille. Tarvitaan ehdttmasti lisää panstusta työhönvalmennukseen = lisää käsiä ja jalkja. Missä määrin tätä resurssia vidaan saada muuttamalla työntekijöiden tehtävänkuvia? Näiden asiiden ympärillä häärää paljn eri timijita ja ihmisiä näiden resurssien parempi krdininti ja yhteissuunnittelu! Resursseja lienee paljnkin, mutta mitä kukin ikeasti tekee ja tisistaan tietäen ja yhdessä suunnitellen? Knkreettisena esimerkkinä työnetsintä, jta tehdään säätiöiden kuntien, järjestöjen, prjektien yms. timesta Aika paljn vidaan hyödyntää lemassa levia resursseja khdentamalla niitä eri tavalla. Tämä edellyttää uutta ppimista ja asenteen muutsta henkilökunnalta. Osittain tarvitaan kuitenkin myös lisää käsiä ja päitä ja jalkja: kun siirrytään suljetussa ympäristössä ja ryhmissä timimisesta yksilöllisiin suunnitelmiin ja yksilölliseen tukeen, tarvitaan lisäresurssia. Tiettyyn pisteeseen asti työhönvalmennusta vidaan tehdä ryhmämutisesti, mutta sitten kun llaan ikeasti siirtymävaiheessa, tarvitaan yksilötyötä ja siihen tarvitaan resurssia. Mikä n sellaista työtä, jka vitaisiin jättää tekemättä, jta tehdään vanhasta tttumuksesta, jsta vitaisiin päästää irti? On turvallista tehdä sitä mitä n aina tehty Työllistymistä ja työssä pysymistä edistävä ssiaalinen kuntutus: khderyhmä n laajempi kuin kehitysvammaiset asiakkaat. Kun katstaan kenttää kknaisuudessaan, timijita ja työntekijöitä n paljn. Js nämä saadaan yhden lainsäädännön ja palvelujärjestelmän alle, luulisi että samasta resurssista saisi irti enemmän kuin tänä päivänä. Mutta tarvitaan myös lisäresurssia em. syistä. Mitä yksilöllisempiin ratkaisuihin mennään, sitä enemmän se vaatii resursseja nk resurssia, jta vidaan khdentaa tisin? Päivätiminta visi lla niin mnimutista, että se vastaisi ssiaalisen yhdessäln ja kuntutuksen tarpeisiin työkeskus lisi selvästi työhönvalmentava, mittaava paikka? Tällä hetkellä työtiminnan sisällä n aika paljn päivätiminnan piirteitä, esim. retkiä yms. Alihankintatyö vähenee ja vähenee. Sisältääkö TEOS-hahmtelma ajatuksen siitä, että työ- ja timintakeskukset lpetetaan? Mni asiakkaista ei le päässyt kkeilemaan muuta n vaikea ttaa kantaa, js ei le kskaan saanut kkeilla. On myös ttta, että n aina ihmisiä, jtka palaavat takaisin perustimin- Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 8/10

9 taan, ja se n ihan k. Jtta uskaltaa lähteä kkeilemaan, n ltava takuu siitä, että vi tulla takaisinkin. Timintakeskukset vat nykyisellään aikaminen sekitus: jtkin vat prfilituneet päivätimintaan tai valmennukseen, jtkin tutannlliseen työhön, jissakin työ- ja päivätiminta sekittuvat. Muutksessa ei pidä pistaa vaihtehtja, vaan lisätä niitä entisestään. Ihan lyhyessä ajassa ei vida sana, että timintakeskukset kiinni ja alihankintatyöt pis pitkä siirtymäaika. Nuret eivät le erityisen kiinnstuneita alihankintatöistä. Eveliinan kmmentti: Lainsäädännön näkökulmasta ei puhuta työkeskuksista vaan työtiminnasta. Jka tapauksessa muutkseen menee ma aikansa. Mikä n vapaaehtistyön rli näissä phdinnissa? (Sihteerin humautus: ks. myös KVANK Työn ja päivätiminnan valikunnan kehittämisvisi: Työllistymien palkkatyöhön yksi suunta, tinen suunta n kaikki muu mielekäs tekeminen. Js mietitään muita kuin kehitysvammaisia ihmisiä, jtka vat palkkatyön ulkpulella he hengailevat siellä missä hengailevat, sa tekee vapaaehtistyötä Päivätiminnan pulella n ppimisen paikka: tähän asti n tuettu kehitysvammaisia ihmisiä päivätimintakeskuksiin muiden kehitysvammaisten ihmisten pariin. Osallisuus kuitenkin n myös yhteiskunnallista sallisuutta, eli tukea ja timintaa pitää suunnata myös kaikkialle muualle missä ihmisiä n, uls timintakeskuksista. Js käytetään analgiana työhönvalmennusta: työhönvalmentaja n kanssakulkija, jka tukee työhön pääsemisessä. Tällöin ssiaalihulln rli sallisuutta ja timintakykyä edistävässä ssiaalisessa kuntutuksessa lisi tuen järjestämisen siihen, että ihminen vi hyödyntää kaikkia niitä mahdllisuuksia, jita ympäröivä yhteiskunta tarjaa. Ssiaalihulln tehtävä ei siis välttämättä le itse timinnan vaan tuen järjestäminen. Oppimiskahvila Eveliinan täsmäkysymyksistä: Kirjureina timivat Heikki Seppälä, Pertti Rinkinen, Sirpa Granö ja Mari Hakla. Ks. ryhmäkeskustelujen yhteenvedt ja yksityiskhtaiset muistiinpant muistin liitteestä. 7. Seuraavat kkukset Maanantai , Kuvla Paikkana n tdennäköisesti Kuusankskital. Tutustumiskhteina Helmi Café ja Mehiläisen pesula. Järjestelyissä n tärkeä ttaa humin juna-aikataulut: tulijita Helsingin lisäksi mm. Turun ja Tampereen suunnista. Kuvlan rautatieasemalta siirtyminen Kuusankskitallle kestää autlla minuttia. Sihteeri pyytää kkukseen ilmittautumisen yhteydessä kertmaan, nk kuljetustarvetta asemalta Kuusankskitallle; kuljetusta järjestetään tarpeen mukaan. Kkuksen aihetiveita: Laatususitustyöryhmän työskentely Kkemuksia Rinnektisäätiön ssiaalisesta yritystiminnasta ratkaistaan päivän kknaisaikataulun mukaan, käsitelläänkö tämä aihe huhtikuun kkuksessa vai syksyn kkuksessa. Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 9/10

10 8. Muut mahdlliset asiat Ei muita asiita. 9. Kkuksen päättäminen Puheenjhtaja päätti kkuksen kl Liite: Kkuksen diaesitys Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunta 10/10

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

19.5.2014. KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä

19.5.2014. KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä MUISTIO/MA ja SG 19.5.2014 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä Aika: 16.5.2014 klo 9.40-15.30 Paikka: Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat:

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Virtanen, Jhanna 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut RYHMÄT JA TEHTÄVÄT Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut YLEISTÄ Twist-ryhmistä kaksitista n teemallisia ja viisi n perustwist-ryhmiä. Kaikkien ryhmien tehtäviin kuuluu lisäksi siivusta ja

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki)

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) Lastensujelun kehittämisverkst pääkaupunkiseudulla KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lmake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: Lakisääteinen Lapsikeskeinen Laadukas Myllypur-Vartikylän tiimi (Itäinen perhekeskus,

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Ryhmäkeskustelujen tiivistelmät 1 June 2016 TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT ryhmä 1. pj. Sari Pietikäinen Avainkysymys: Mihin yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

OSSI OSALLISTAVAN SOSIAALISEN TUEN KEHITTÄMISHANKE

OSSI OSALLISTAVAN SOSIAALISEN TUEN KEHITTÄMISHANKE OSSI OSALLISTAVAN SOSIAALISEN TUEN KEHITTÄMISHANKE Kupin aikuisssiaalityössä Hankeaika 1.9.2015-31.8.2017 Perusturva- ja terveyslautakunta 21.2.2017 Liite1 HANKKEEN TAUSTAT Ssiaalihultlaki Ssiaalinen kuntutus

Lisätiedot

Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatiohanke: Muistio seminaarista Kemijärvellä

Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatiohanke: Muistio seminaarista Kemijärvellä Phjis- ja Itä-Lapin vertaisknsultaatihanke: Muisti seminaarista Kemijärvellä Aika: Keskiviikk 26.2.2003 Paikka: Htelli Kemijärvi, Vapaudenkatu 4, kkustilat alakerrassa Osallistujat: Terttu Kivist, Kemijärvi

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Oleskeluluvan saaneiden kotouttaminen KUUMA-seudulle - tapaaminen Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien kanssa

Oleskeluluvan saaneiden kotouttaminen KUUMA-seudulle - tapaaminen Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien kanssa Oleskeluluvan saaneiden ktuttaminen KUUMA-seudulle - tapaaminen Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien kanssa 10.5.2016 Mari Karsi, KUUMA-seudun asuntryhmän puheenjhtaja Arja Lima, Järvenpään maahanmuutttyön

Lisätiedot

Pätevä näytteenotto. Miten näytteenoton/näytteenottajan pätevyys osoitetaan viranomaisen näkökulma

Pätevä näytteenotto. Miten näytteenoton/näytteenottajan pätevyys osoitetaan viranomaisen näkökulma Pätevä näytteentt Miten näytteentn/näytteenttajan pätevyys sitetaan viranmaisen näkökulma Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötimi liikelaits Luennn sisältö: Kkemuksia ja timintatapja Oulun

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin?

Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin? Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin? Kuntamarkkinat 14.9 Tea Kairi 1 9/7/2016 Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013-2014 Suomessa

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä Pöytäkirja 1 (5) Timintsiirrt/ Mikael Jkela 22.5.2015 SM:n hallinnnalan TORI-tehtävien siirtprjektin hjausryhmä Aika tiistai 19.5.2015 kl 8:00-9:42 Paikka Helsinki, Mariankatu 9 (VM:n kkuskeskus), nh Nusukausi

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Keimola Golf ry. Team Keimola. Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakoperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasoryhmiin Keimola Golf ry:ssä

Keimola Golf ry. Team Keimola. Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakoperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasoryhmiin Keimola Golf ry:ssä Keimla Glf ry Team Keimla Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasryhmiin Keimla Glf ry:ssä Jani Huhtamella 13.6.2016 1. Ohjeen tarkitus, sisältö ja päivittäminen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan!

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan! Kskiktikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu tukkuussa, tervetula mukaan! Ajankhtaista ITE piste n avinna jka arkipäivä kl 9-15 Kyttälän Tuvassa. Vit esim. mitata verenpaineesi, lukea lehtiä tai vain hengähtää

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Topinpuisto (Topi UrbanMine) Innovatiivinen kiertotalouspuisto

Topinpuisto (Topi UrbanMine) Innovatiivinen kiertotalouspuisto Tpinpuist (Tpi UrbanMine) Innvatiivinen kierttaluspuist LOPPURAPORTTI 9.3.2016 Mari Saari, Ida Rönnlund, Tea Miller, Anna Hillgrén ja Teresa Lindhlm Gaia Cnsulting Oy www.gaia.fi SISÄLTÖ Hankkeen tavitteet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot