Nuorisotakuu Lahdessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotakuu Lahdessa"

Transkriptio

1 Nuorisotakuu Lahdessa Tehtäväalueet Toimijat Palvelut Yhteystiedot Kevät 2015

2 Oppilaanohjaus, yhteistyö (perusopetus + 2. aste), ennakoiva nivelvaihetyö Työpajat, työllisyyttä edistävät hankkeet, työkokeilut, palkkatuella työllistäminen, edelleensijoittaminen, ohjaus- ja valmennuspalvelut, työnantajayhteistyö SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Valmentavat koulutukset, aloituspaikkojen määrä, monipuolinen koulutustarjonta, oppimista tukevat palvelut (opinto-ohjaus ym.) NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT NUORISOTAKUU NUORTEN KOULUTUSPALVELUT NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Sosiaalityö, psykososiaalinen tuki, kuntouttava työtoiminta JOUSTAVAT OPINTOMAH- DOLLISUUDET Oppisopimus, työvaltainen oppiminen, pajaoppiminen joustava sijoittuminen opintoihin

3 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut Lahden työhönvalmennus Valma Oy Lahden kaupunki, työllisyysasioiden yksikkö 4H yhdistys Inspis Lahden Diakonian instituutti Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö Monitoimikeskus Takatasku Hämeen TE-toimisto, Lahti Lahden Klubitalo

4 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tuottaa työpaja- ja työhönvalmennuspaikkoja sekä starttivalmennusta koulutuksen ulkopuolisille ja työttömille nuorille

5 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Työhönvalmennus Valma Oy matalan kynnyksen työpajapaikkoja ja valmennusta nuorille

6 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden kaupunki, työllisyysasioiden yksikkö Työllisyysasioiden yksikkö toimii osana henkilöstöpalveluita Lahden kaupungin konsernipalveluiden sisällä. Yksikön tehtävänä on kaupungin työllisyystoimien koordinointi, kehittäminen ja valvonta. Työllisyysasiat rahoittaa sekä kaupungin omien yksiköiden työllistämistä että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työllisyystoimia. Toiminnan tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä marginaaliryhmien työmarkkinakelpoisuutta ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Avainasemassa ovat kaupungin, työhallinnon ja koulutusorganisaatioiden keskinäinen sekä elinkeinoelämäyhteistyö.

7 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT 4H yhdistys Nuorten työllistäminen 4H-yhdistykseen työelämäkurssit nuorille (Ajokortti työelämään, Työt alkavat, 4H-dogsitter kurssit jne.), joiden kautta nuoret voivat työllistää itsensä tarjoaa hankkeiden turvin tukityöllistämispaikkoja nuorille ja maahanmuuttajille

8 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Inspis työkokeilu palkkatukityö

9 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden Diakonian instituutti uraohjaukseen ja työllistymisen edistämiseen liittyen järjestetään mm. rekrypäivä yhteistyössä työnantajien kanssa

10 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI LITTI-hanke on edistää nuorten työllistymistä urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin sekä liikunta-alan yrityksiin ja julkisen sektorin työpaikkoihin hankkeessa rakennetaan työttömille toimivia jatkopolkuja hankkeesta työelämään ja liikunta- ja terveydenhoitoalan ammattitutkinnoille (erityisesti räätälöidyn oppisopimuskoulutuksen avulla) edistetään urheiluseurojen toimimista työnantajina ja autetaan niin kuntia kuin muitakin alueen työnantajia löytämään ja kehittämään uudenlaisia malleja työllistää työttömiä liikunta-alan työtehtäviin asiakkaiden työelämävalmiuksien parantaminen asiakasprosessin laadukkaalla toteuttamisella on keskeinen osa uuden hankkeen toimintaa

11 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö palkkatuella työllistäminen (rajoitettu)

12 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Monitoimikeskus Takatasku Takatasku on palvelutyöpaja, joka tarjoaa työ-, yksilö-, ryhmä- ja työhönvalmennusta nuorille ja kaikenikäisille työttömille työnhakijoille, joilla on erilaisia työllistymisen haasteita tarjoaa työkokemusta asiakaspalvelutyöstä erityisesti ikäihmisten palvelun näkökulmasta tukee työllistämistoimin perheiden hyvinvointia ja ehkäisee ylisukupolvista syrjäytymistä tarjoaa edullisia ja hyvinvointia edistäviä palveluja yksinäisille tai pienituloisille henkilöille kannustaa osallistumiseen edistää yhteisöllisyyttä kehittää työnantaja-yhteistyötä

13 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Hämeen TE-toimisto, Lahti Yhteistyössä nuoren kanssa laaditaan työnhakusuunnitelma, käydään läpi työnhakuprosessiin liittyviä asioita: työnhakukanavat, verkkopalvelut, ryhmäpalvelut, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja työhön valmennus. tarjoaa työnhakijoiksi tuleville nuorille ohjaus - ja neuvontapalveluja. Mahdollisuuksia ovat työllistyminen avoimille työmarkkinoille, palkkatuettu työ, työkokeilu, opiskelupaikka, oppisopimus, työhön - ja uravalmennus sekä kuntouttava työtoiminta. Lisäksi tuetaan yrittäjyyttä (starttiraha) ja tarjotaan uraohjausta ja ammatinvalintapalveluja. markkinoi työnantajille mahdollisuutta nuorten työllistämiseen palkkatuella (Sanssi -kortti) ja tekee työnantajayhteistyötä nuorisotakuun puitteissa. hyödynnetään sähköisiä työnhakupalveluja ja ohjataan nuoria käyttämään esimerkiksi CV-nettiä ja valtakunnallista uraohjauspalvelua (chat) ja osallistumaan JoBitti -työnhakuryhmään. tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ohjaa nuoria työpajoihin, erilaisiin työllistämistä tukeviin hankkeisiin ja järjestää yhteistyössä erilaisia nuorten rekrytointitilaisuuksia. tarjoaa nuorille kansainvälistämispalveluita mm. EURES European Employment Services -järjestelmän kautta ja tukee nuoria eurooppalaisessa liikkuvuudessa Eka EURES työpaikka-hankkeen kautta.

14 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden Klubitalo Työllisyysohjelman avulla voi työskennellä palkallisissa siirtymätöissä ja saada tukea opiskeluun ja työllistymiseen. Työharjoittelupaikkojen tarjoaminen, myös matalan kynnyksen harjoittelujaksot.

15 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Lahden kaupungin nuorisopalvelut Koulutuskeskus Salpaus Perusopetus

16 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Lahden kaupungin nuorisopalvelut nivelvaihetyö starttivalmennus etsivä nuorisotyö

17 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Koulutuskeskus Salpaus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) Infotilaisuudet opoille ja muille ohjaustyötä tekeville Infotilaisuudet huoltajille ja nuorille Koulutuksiin tutustumispäivät Avoimet ovet

18 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Perusopetus opinto-ohjaus

19 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Koulutuskeskus Salpaus 4H yhdistys Kiipulan ammattiopisto Lahden Diakonian instituutti Lahden kansanopisto Lukiot

20 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Koulutuskeskus Salpaus suuntaa koulutustakuun puitteissa aloituspaikkoja pääasiassa nuorille toteuttaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta ja perustutkintoja toteuttaa Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisia koulutuksia (pt, at, eat) järjestää kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille (osallistujina myös nuoria aikuisia) työvoimahallinnon rahoituksella

21 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT 4H yhdistys tarjoaa oppisopimuspaikkoja nuorille

22 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Kiipulan ammattiopisto toteuttaa ammatillista erityisopetusta: valmentavia koulutuksia ja ammatillisia perustutkintoja, valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta; ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (kaksi ryhmää) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (2 ryhmää) koulutusten aloituspaikat suunnataan pääsiassa nuorille. Nuorten aikuisten osaamisohjelman puitteissa on mahdollisuus opiskella liiketalouden perustutkinto tai tutkinnon osia yhteistyössä työhallinnon kanssa; uravalmennus nuorille aikuisille erillishankkeet; erityisopetuksen asiantuntijapalvelut tarjoaa kehittämiskumppanuutta oppilaitosten arkeen ammatillisen erityisopetuksen järjestämisen ja toteuttamisen kysymyksissä. Yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseen henkilöstölle tarjotaan koulutusta ja konsultaatiota

23 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Lahden Diakonian instituutti suuntaa koulutustakuun puitteissa aloituspaikkoja pääasiassa nuorille Toteuttaa Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisia koulutuksia (pt, at) toteuttaa hakevaa ja tukevaa toimintaa vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien nuorten tavoittamiseksi ja poluttamiseksi koulutukseen

24 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Lahden kansanopisto järjestää kotoutumiskoulutusta nuorille maahanmuuttajille vapaan sivistystyön nuorisotakuurahoituksella järjestää aikuisten perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta (mahdollisuus suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot tai korottaa päättötodistuksen arvosanoja) järjestää nivelvaihekoulutusta vapaan sivistystyön koulutuksena (lukuvuoden kestävät kansanopistolinjat) järjestää testejä ja ohjausta lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisvaikeuksista kärsiville tarjoaa ohjauspalveluja osana OpinOvi-ohjausrinkiä

25 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Lukiot tarjoavat joustavaa opiskelua ja mahdollisuuden rakentaa yksilöllisiä, itselle sopivia opintokokonaisuuksia Kursseja voi valita kaikkien lukioiden tarjonnasta tarjoaa lukio-opintoihin valmistavaa koulutusta maahanmuuttajille ja vieraskielisille (Lahden yhteiskoulun aikuislukio) tarjoaa ohjaus- ja tukipalveluja (ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, lukiopsykologi, kuraattori, terveydenhoitajat)

26 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Lahden kaupungin nuorisopalvelut Koulutuskeskus Salpaus Työhönvalmennus Valma Oy Lahden Diakonian instituutti Peruskoulut

27 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Lahden kaupungin nuorisopalvelut työpajoilla voi suorittaa opintoja Salpauksen joustavien opintopolkujen kautta tai oppisopimuksella

28 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Koulutuskeskus Salpaus räätälöi joustavia opintopolkuja työpajaopinnot, laajennettu työssäoppiminen, 2+1 malli, yrittäjyyspolku toteuttaa hankkeita, joissa kehitetään läpäisyä tehostavia toimintamalleja toteuttaa oppisopimuskoulutusta perusopetuksen suorittaneille (Nuori Opso) tarjoaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta peruskoulun numeroiden korottajille, oppisopimukseen suuntaaville, opiskelu- ja arkielämän taitojen kehittämistä tarvitseville, maahanmuuttajille sekä erityistä tukea tarvitseville tarjoaa ja kehittää matalan kynnyksen ohjauspalveluja joustava sijoittuminen opintoihin koulutukseen/tutkintoon (Opintie-hanke) kehittää opetuksen työvaltaistamista tuottaa Pulssi työpajakoulun palveluja Lahdessa

29 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Työhönalmennus Valma Oy työssäoppimisjaksot pajaopinnot

30 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Lahden Diakonian instituutti räätälöi joustavia opintopolkuja laajennettu työssäoppiminen (Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä)

31 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Peruskoulut, Salpausselän koulu tukee perusopetuksen oppimäärän suorittamista (kolmiportainen tuki, joustavan perusopetuksen toiminta (JOPO), erityisen tuen luokat, sairaalaopetus, erityiset opetusjärjestelyt)

32 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut Lahden Työhönvalmennus ry Lahden kaupunki, aikuissosiaalityö 4H yhdistys Avainsäätiö Harjulan setlementti Kiipulan ammattiopisto Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö Monitoimikeskus Takatasku Hämeen TE-toimisto, Lahti Lahden kaupunki, työvoiman palvelukeskus Lyhty Lahden kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Lahden Klubitalo

33 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut psykososiaalisen tuen palvelut (Domino) koulunuorisotyö Ohjaamo-hanke

34 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden Työhönvalmennus ry tuottaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarjoaa matalan kynnyksen työpajapaikkoja ja valmennusta nuorille

35 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupunki, aikuissosiaalityö sosiaalityö: nuorten sosiaalinen kuntoutus henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Nuorten on mahdollista saada sosiaalityöstä apua esim. vaikeaan elämäntilanteeseensa, arkielämän hallintaan ja suunnitteluun, työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien selvittämiseen, kuntoutumiseen päihderiippuvuusongelmasta, asumisasioiden järjestämiseen tai toimeentuloon sekä talouden hallintaan liittyvissä asioissa. toimeentulotukea hakevien työttömien nuorten ohjaus nuorisopalvelujen työllisyyspalveluihin. toimeentulotukiasiakkuuden pitkittyessä työttömien nuorten aktivointiyhteistyö TEhallinnon kanssa. Nuorelle järjestetään esimerkiksi TE-hallinnon työllistymistä edistäviä palveluita tai kuntouttavaa työtoimintaa.

36 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT 4H yhdistys taajama-alueen ulkopuolella asuvien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittaminen arjenhallinnan tukeminen Elämä haltuun ryhmätoiminnan kautta. yhdistys toimii kaupungin kuntouttavan työtoiminnan työpaikkana

37 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Avainsäätiö Avain-säätiön Työnsyrjä- hanke tarjoaa vuotiaille työttömille nuorille laajennettua työhönvalmennuspalvelua. Tarkemmin kohderyhmä voidaan rajata peruskoulun tai ammatillisen koulutuksen keskeyttäneisiin, pitkäaikaistyöttömiin, osatyökykyisiin tai erityisammattioppilaitoksista valmistuneisiin nuoriin. laajennetun valmennuspalvelun avulla tuetaan nuorta löytämään itselleen työkokeilu, palkkatuki, työpaikka tai opiskelupaikka. Työhönvalmennuksen lisäksi laajennetussa palvelussa on osioita myös uravalmennuksesta sekä työnhakuvalmennuksesta

38 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Harjulan setlementti Minun tulevaisuuteni! hanke 12/1014 alkanut maahanmuuttajanuorille suunnattu ohjelma, jossa voimaannutetaan nuoria löytämään oman tulevaisuuden työidentiteetin. Kyse on vapaaehtoisesta tukipalvelusta, jota ei lueta TE-toimistossa toimenpiteeksi. matalan kynnyksen työtoiminta on avointa työ- ja opintopolulle suuntaavaa tukitoimintaa. Hanke on suunnitteilla kevään 2015 hakuun

39 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Kiipulan ammattiopisto kuntoutuspalveluna urasuuntapalvelut ammatilliset avomuotoiset kuntoutuskurssit nuorille aikuisille (KELA)

40 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö kuntouttava työtoiminta Lahden kaupungin osoittamille asiakkaille matalan kynnyksen mielenterveyskuntoutujien palveluja Oskussa

41 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Monitoimikeskus Takatasku kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottaminen

42 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupunki, työvoiman palvelukeskus Lyhty edistää lahtelaisten työmarkkina- tai toimeentulotukea saavien työttömien työllistymistä, aktivointia, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista. Tavoitteena suunnitella asiakkaiden kanssa hänelle soveltuva palvelukokonaisuus, jonka avulla hänellä on mahdollisuus parantaa työllistymisedellytyksiään sekä työllistyä monialainen asiantuntijuus ja tuki asiakkaille (sosiaalityöntekijät, te-palvelujen asiantuntijat, terveydenhoitaja, kuntoutuspsykologi, Kelan vakuutussihteeri ja sosiaaliohjaus) sosiaali- ja terveystoimen, Kelan ja TE-palvelujen palvelut käytettävissä sekä ostopalveluja (ryhmä- ja yksilöpalveluja), laaja verkostotyö

43 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan yksikkö koordinoi kuntouttavan työtoiminnan palveluja (kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluina) ja asiakasprosesseja kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena asiakkaan kuntoutuminen ja elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistaminen niin, että hän voi hakeutua koulutukseen tai työmarkkinoille kotihoidon tukiryhmässä tavoitteena asiakkaan työelämävalmiuksien lisääminen, omien voimavarojen löytäminen, hoiva-alaan tutustuminen

44 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden Klubitalo Tarjoaa matalan kynnyksen yhteisöllistä toimintaa ja vertaistukea nuorille ja kaikenikäisille mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on parantaa elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta opiskeluun / työelämään. Kohti unelmia hanke keskittyy mielenterveyskuntoutujien työelämävalmiuksien, ammatillisen kuntoutumisen ja elämänhallinnan vahvistamiseen. Hanke tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä ja pitkäkestoista tukea. Mahdollisuus ohjattuun työpainotteiseen päivään Klubitalon eri yksiköissä, pajatoiminnoissa ja nuorten toiminnoissa. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita ja saada tukea elämänhallintaan.

45 Lahden kaupungin nuorisopalvelut vastaa Lahden kaupungin nuorisotakuusuunnitelman kokoamisesta ja toteutuksen seurannasta osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen liittyvien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen osaltaan Nuorisopalveluiden toimisto on avoinna arkisin klo 8 15 Puh

46 Koulutuskeskus Salpaus valmentavaa koulutusta ammatillista koulutusta lukiokoulutusta palveluja työelämälle Paasikivenkatu 7, Lahti Puh (vaihde)

47 Työhönvalmennus Valma Oy Lahden kaupungin kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yritys vaikuttaa liiketoiminnallaan positiivisesti yhteiskuntaan ehkäisemällä syrjäytymistä, edistämällä osallisuutta ja työllistymistä toiminnan lähtökohtana on ihmisten hyvinvointi ja sen varmistaminen tuottaa erilaisia työhönvalmennuspalveluita omissa tuotannollisissa työpajoissaan sekä omistajalleen että muita valmennuspalveluita tarvitseville tahoille. Kiveriönkatu 34, LAHTI Puh

48 Lahden kaupungin työllisyysasioiden yksikkö Työllisyysasioiden yksikkö toimii osana henkilöstöpalveluita Lahden kaupungin konsernipalveluiden sisällä. Yksikön tehtävänä on kaupungin työllisyystoimien koordinointi, kehittäminen ja valvonta. Työllisyysasiat rahoittaa sekä kaupungin omien yksiköiden työllistämistä että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työllisyystoimia. Toiminnan tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä marginaaliryhmien työmarkkinakelpoisuutta ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka,

49 Lahden kaupunki, aikuissosiaalityö sosiaalityöntekijöiltä saa tukea, apua ja neuvoja elämän erilaisten kriisien kohdatessa. sosiaalityöntekijät auttavat asiakasta selviytymään erilaisista vaikeista elämäntilanteista ja tukevat muutoksissa. Vapaudenkatu 23 A, 5. krs Lahti Puh (vaihde)

50 Lahden 4H yhdistys 4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Siihen kuuluu jäsentä, joista 6-28-vuotiaita nuorisojäseniä on yhdistys on rekisteröity vuonna Neljänkaivonkatu 47, Lahti Lahden 4H-yhdistys noudattaa valtakunnallisia 4H-strategian linjauksia. luo työllistymisen edellytyksiä nuorille. tarjoaa lapsille ja nuorille elämänhallintaa tukevia palveluita; kerho-, kurssi- ja työtoimintaa yhdistys työllistää nuoria vuosittain useita kymmeniä.

51 Avainsäätiö edistää tukea tarvitsevien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä kuntoutumista ja selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja Avain-säätiön Työnsyrjä- hanke tarjoaa vuotiaille työttömille nuorille laajennettua työhönvalmennuspalvelua. laajennetun valmennuspalvelun avulla tuetaan nuorta löytämään työkokeilu, palkkatuki, työpaikka tai opiskelupaikka. Työhönvalmennuksen lisäksi laajennetussa palvelussa on osioita myös uravalmennuksesta sekä työnhakuvalmennuksesta Saimaankatu 18 B, Lahti Puh

52 Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskuksessa hoidetaan elinkeinot, työvoima- ja osaaminen vastuualueen sekä ympäristö ja luonnonvarat - vastuualueen tehtäviä yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys osaaminen ja kulttuuri ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus kulttuuriympäristön hoito luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö vesivarojen käyttö ja hoito ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen Kirkkokatu 12, Lahti Postiosoite: PL 29, Lahti Puh (vaihde)

53 Harjulan setlementti Harjulan Setlementti ry on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava monialatoimija. tavoitteena on tuottaa terveyttä, tukea ja toimintaa yhteisöllisyyden, erilaisten ihmisten välisen yhteistyön ja lähimmäisyyden arvoihin pohjautuen Harjulan Setlementti on Suomen Setlementtiliiton jäsen. Harjulankatu 7, Lahti Puh. (03) info(at)harjulansetlementti.fi

54 Inspis Inspis on nuoria työllistävä projekti, jonka tavoitteena on luoda uusia työllistämistapoja nuorille. toinen merkittävä tavoite on yleisen viihtyvyyden ja siisteyden tuominen ihmisten tietoisuuteen erilaisilla tempauksilla. Askonkatu 9 C, Lahti Puh

55 Kiipulan ammattiopisto erityisopetus kuntoutuspalvelut aikuiskoulutus työelämäpalvelut Vesijärvenkatu 15, Lahti Puh. (03) (vaihde) Minna Ristolainen Puh

56 Lahden Diakonian instituutti Lahden diakonian instituutilla on opetusministeriön myöntämä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä ohjaa opiskelijaa saavuttamaan muuttuvan työelämän vaatimuksia vastaavan ammattiosaamisen sekä elämäntaidon valmiudet Vuorikatu 4, Lahti

57 Lahden kansanopisto osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen liittyviin työryhmiin (mm. zoomausryhmä, maahanmuuttopoliittisen ohjelman aikuiskoulutustyöryhmä, monikulttuurisen nuorisotyön verkostotyöryhmä) sekä hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen alueella. Harjukatu 46, Lahti Puh. (03)

58 Lukiot Kannaksen lukio, Kannaksenkatu 20, Lahti Kanslia Rehtori Jyrki Rosti Lahden kaupunki, Lukiot Lahden Lyseo, Lahdenkatu 6, Lahti Kanslia Rehtori Tero Matkaniemi, Tiirismaan lukio, Ursankatu 4, Lahti Kanslia Rehtori Leena Akola

59 Nikulan toimintakeskus Romano Tseer 2.0 työllisyyshanke peruskoulun loppuun suorittamista yhteistyössä Tiedonpuun kanssa ohjaa romaninuoria työkokeiluihin tukee perheitä vanhemmuudessa leiritoimintaa, jossa mukana työllisyys ja koulutusnäkökulma tukee yhteisöllisyyttä (nuorten illat sekä erilaiset te lat) luo Lahden romaniväestöön työllisyyden ja koulutuksen arvoa nostavaa ilmapiiriä Nikulankuja 4, Lahti Puh

60 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden alueyksikkö toimii Päijät-Hämeessä monialaisesti Helsingin yliopiston laajaa tiedepohjaa hyödyntäen. Toimintamuotoja ovat käytäntölähtöinen tutkimus- ja kehittämistyö sekä aikuiskoulutus yksikkö toteuttaa tehtäviään kolmen kehittämisohjelman kautta: Hyvinvointitieto ja elämänkulku Viestintä sosiaalisissa verkostoissa Yhteisöjen luova kehittäminen ja monikulttuurisuus yksikön toimintaan sisältyvät myös opetusalan, varhaiskasvatuksen ja ympäristöalan koulutusja kehittämispalvelut Lahden Aikuiskoulutuskeskus Kirkkokatu 16, Lahti Puh. (09) 1911 (vaihde)

61 Peruskoulut Yläkoulut Lahden kaupunki, perusopetus Ahtiala Kivimaa Kärpänen Laune Mukkula Salinkallio Salpausselkä Tiirismaa

62 Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu, Litti-hanke Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI on Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun työllistämisprojekti, joka alkoi vuoden 2014 alusta ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. LITTI työllistää palkkatukikelpoisia henkilöitä pääasiassa urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin. LITTI tarjoaa työkokeilupaikkoja ensisijaisesti nuorille. Yksilövalmennus tukee kaikkia asiakkaita ja heidän kanssaan mietitään työelämän jatkopolkuja. Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Aleksanterinkatu 26 A Lahti

63 Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö asumiseen liittyvät erityistarpeet toimintakyky, sen ylläpitäminen ja edistäminen vuorovaikutustaidot, arjen sosiaalinen ulottuvuus. Vesijärvenkatu 15, 2. krs Lahti Puh

64 Monitoimikeskus Takatasku tarjoaa ihmisille erilaisia mahdollisuuksia työskennellä, osallistua ja toimia toimii neljässä kerroksessa Huovilankadulla entisen vanhusten palvelukeskuksen tiloissa Lahden kaupungin ja Lahden seurakuntayhtymän yhteinen työllisyyttä ja mielekästä elämää edistävä toimintakeskus Huovilankatu 4, Lahti

65 Hämeen TE-toimisto, Lahti Työ- ja elinkeinopalvelujen asiantuntijat voivat auttaa, kun etsitään omaan elämäntilanteeseen sopivaa ratkaisua koulutukseen, ammatinvalintaan tai työuralle Kirkkokatu 12, PL 84, Lahti Puh (vaihde) toimistot.te-palvelut.fi/lahti

66 Lahden Työhönvalmennus ry Yhdistyksen tarkoituksena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ihmisten toimintakykyyn, vahvistaa heidän elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toteuttaa kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain ( /189) mukaista kuntouttavaa työtoimintaa sekä muita työllistämistä edistäviä ja/tai tukevia palveluita Kiveriönkatu 34, LAHTI

67 Lahden kaupunki, työvoiman palvelukeskus Lyhty Työvoiman palvelukeskus Lyhty tarjoaa henkilökohtaista palvelua työttömille työnhakijoille. Työhön kuntoutuksen tavoitteena on: edistää lahtelaisten työttömien työllistymistä, työelämävalmiuksia, aktivointia, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista selvittää työttömien jäljellä oleva työkyky niin, että kaikki asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin palvelujärjestelmiin tai avoimille työmarkkinoille. Saimaankatu 64, 3. krs Lahti Puh (vaihde)

68 Lahden kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Työhön kuntoutuksen tavoitteena on: edistää lahtelaisten työttömien työllistymistä, työelämävalmiuksia, aktivointia, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista selvittää työttömien jäljellä oleva työkyky niin, että kaikki asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin palvelujärjestelmiin tai avoimille työmarkkinoille. Saimaankatu 64, 5. krs Lahti Puh (vaihde)

69 Lahden Klubitalo Lahden Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama kuntouttava jäsenyhteisö. Se tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeistaan lähtevää toimintaa ja vertaistukea. Klubitalon tavoitteena on parantaa kuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta työelämään. Lahden Klubitalon jäseneksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on tai on ollut mielenterveysongelmia. Jäsenyys on vapaaehtoinen, maksuton ja aikarajoitteeton. Vuorikatu 35 D, sisäpiha 2. kerros Lahti Klubitalo on avoinna: Maanantai Tiistai Perjantai

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa

Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.6.2015 Sisällys 1 OPETUSSUUNNITELMA EKAMIN TOIMINNAN OHJAAJANA... 4 1.1 Strategia ja keskeiset arvot... 4 1.2 Koulutus Ekamissa... 5 Ammatillinen peruskoulutus... 5 Aikuiskoulutus...

Lisätiedot

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela ZOOMAUS OPAS Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen 2013 Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela JÄITKÖ ILMAN OPISKELUPAIKKAA? Zoomaa eteenpäin NuorTenTIla TrIplassa ti 18.6.2013 klo

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOIS-SUOMESSA 1/17

TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOIS-SUOMESSA 1/17 TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOISSUOMESSA 1/17 4555 vuotiaat Kuntoutuskokeilujakso n. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa pitkäaikaistyöttömät 7 kk. Toteutettiin ryhmämuotoisena. (Kela, työhallinto, sos.toimi).

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu 4 40100 Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TYÖ ELÄMÄ OSALLISUUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoiminnan yksiköt (työpajat)... 2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Tavoitteet ja painopistealueet

Lisätiedot