Nuorisotakuu Lahdessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotakuu Lahdessa"

Transkriptio

1 Nuorisotakuu Lahdessa Tehtäväalueet Toimijat Palvelut Yhteystiedot Kevät 2015

2 Oppilaanohjaus, yhteistyö (perusopetus + 2. aste), ennakoiva nivelvaihetyö Työpajat, työllisyyttä edistävät hankkeet, työkokeilut, palkkatuella työllistäminen, edelleensijoittaminen, ohjaus- ja valmennuspalvelut, työnantajayhteistyö SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Valmentavat koulutukset, aloituspaikkojen määrä, monipuolinen koulutustarjonta, oppimista tukevat palvelut (opinto-ohjaus ym.) NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT NUORISOTAKUU NUORTEN KOULUTUSPALVELUT NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Sosiaalityö, psykososiaalinen tuki, kuntouttava työtoiminta JOUSTAVAT OPINTOMAH- DOLLISUUDET Oppisopimus, työvaltainen oppiminen, pajaoppiminen joustava sijoittuminen opintoihin

3 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut Lahden työhönvalmennus Valma Oy Lahden kaupunki, työllisyysasioiden yksikkö 4H yhdistys Inspis Lahden Diakonian instituutti Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö Monitoimikeskus Takatasku Hämeen TE-toimisto, Lahti Lahden Klubitalo

4 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tuottaa työpaja- ja työhönvalmennuspaikkoja sekä starttivalmennusta koulutuksen ulkopuolisille ja työttömille nuorille

5 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Työhönvalmennus Valma Oy matalan kynnyksen työpajapaikkoja ja valmennusta nuorille

6 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden kaupunki, työllisyysasioiden yksikkö Työllisyysasioiden yksikkö toimii osana henkilöstöpalveluita Lahden kaupungin konsernipalveluiden sisällä. Yksikön tehtävänä on kaupungin työllisyystoimien koordinointi, kehittäminen ja valvonta. Työllisyysasiat rahoittaa sekä kaupungin omien yksiköiden työllistämistä että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työllisyystoimia. Toiminnan tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä marginaaliryhmien työmarkkinakelpoisuutta ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Avainasemassa ovat kaupungin, työhallinnon ja koulutusorganisaatioiden keskinäinen sekä elinkeinoelämäyhteistyö.

7 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT 4H yhdistys Nuorten työllistäminen 4H-yhdistykseen työelämäkurssit nuorille (Ajokortti työelämään, Työt alkavat, 4H-dogsitter kurssit jne.), joiden kautta nuoret voivat työllistää itsensä tarjoaa hankkeiden turvin tukityöllistämispaikkoja nuorille ja maahanmuuttajille

8 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Inspis työkokeilu palkkatukityö

9 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden Diakonian instituutti uraohjaukseen ja työllistymisen edistämiseen liittyen järjestetään mm. rekrypäivä yhteistyössä työnantajien kanssa

10 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI LITTI-hanke on edistää nuorten työllistymistä urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin sekä liikunta-alan yrityksiin ja julkisen sektorin työpaikkoihin hankkeessa rakennetaan työttömille toimivia jatkopolkuja hankkeesta työelämään ja liikunta- ja terveydenhoitoalan ammattitutkinnoille (erityisesti räätälöidyn oppisopimuskoulutuksen avulla) edistetään urheiluseurojen toimimista työnantajina ja autetaan niin kuntia kuin muitakin alueen työnantajia löytämään ja kehittämään uudenlaisia malleja työllistää työttömiä liikunta-alan työtehtäviin asiakkaiden työelämävalmiuksien parantaminen asiakasprosessin laadukkaalla toteuttamisella on keskeinen osa uuden hankkeen toimintaa

11 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö palkkatuella työllistäminen (rajoitettu)

12 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Monitoimikeskus Takatasku Takatasku on palvelutyöpaja, joka tarjoaa työ-, yksilö-, ryhmä- ja työhönvalmennusta nuorille ja kaikenikäisille työttömille työnhakijoille, joilla on erilaisia työllistymisen haasteita tarjoaa työkokemusta asiakaspalvelutyöstä erityisesti ikäihmisten palvelun näkökulmasta tukee työllistämistoimin perheiden hyvinvointia ja ehkäisee ylisukupolvista syrjäytymistä tarjoaa edullisia ja hyvinvointia edistäviä palveluja yksinäisille tai pienituloisille henkilöille kannustaa osallistumiseen edistää yhteisöllisyyttä kehittää työnantaja-yhteistyötä

13 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Hämeen TE-toimisto, Lahti Yhteistyössä nuoren kanssa laaditaan työnhakusuunnitelma, käydään läpi työnhakuprosessiin liittyviä asioita: työnhakukanavat, verkkopalvelut, ryhmäpalvelut, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja työhön valmennus. tarjoaa työnhakijoiksi tuleville nuorille ohjaus - ja neuvontapalveluja. Mahdollisuuksia ovat työllistyminen avoimille työmarkkinoille, palkkatuettu työ, työkokeilu, opiskelupaikka, oppisopimus, työhön - ja uravalmennus sekä kuntouttava työtoiminta. Lisäksi tuetaan yrittäjyyttä (starttiraha) ja tarjotaan uraohjausta ja ammatinvalintapalveluja. markkinoi työnantajille mahdollisuutta nuorten työllistämiseen palkkatuella (Sanssi -kortti) ja tekee työnantajayhteistyötä nuorisotakuun puitteissa. hyödynnetään sähköisiä työnhakupalveluja ja ohjataan nuoria käyttämään esimerkiksi CV-nettiä ja valtakunnallista uraohjauspalvelua (chat) ja osallistumaan JoBitti -työnhakuryhmään. tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ohjaa nuoria työpajoihin, erilaisiin työllistämistä tukeviin hankkeisiin ja järjestää yhteistyössä erilaisia nuorten rekrytointitilaisuuksia. tarjoaa nuorille kansainvälistämispalveluita mm. EURES European Employment Services -järjestelmän kautta ja tukee nuoria eurooppalaisessa liikkuvuudessa Eka EURES työpaikka-hankkeen kautta.

14 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden Klubitalo Työllisyysohjelman avulla voi työskennellä palkallisissa siirtymätöissä ja saada tukea opiskeluun ja työllistymiseen. Työharjoittelupaikkojen tarjoaminen, myös matalan kynnyksen harjoittelujaksot.

15 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Lahden kaupungin nuorisopalvelut Koulutuskeskus Salpaus Perusopetus

16 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Lahden kaupungin nuorisopalvelut nivelvaihetyö starttivalmennus etsivä nuorisotyö

17 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Koulutuskeskus Salpaus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) Infotilaisuudet opoille ja muille ohjaustyötä tekeville Infotilaisuudet huoltajille ja nuorille Koulutuksiin tutustumispäivät Avoimet ovet

18 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Perusopetus opinto-ohjaus

19 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Koulutuskeskus Salpaus 4H yhdistys Kiipulan ammattiopisto Lahden Diakonian instituutti Lahden kansanopisto Lukiot

20 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Koulutuskeskus Salpaus suuntaa koulutustakuun puitteissa aloituspaikkoja pääasiassa nuorille toteuttaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta ja perustutkintoja toteuttaa Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisia koulutuksia (pt, at, eat) järjestää kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille (osallistujina myös nuoria aikuisia) työvoimahallinnon rahoituksella

21 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT 4H yhdistys tarjoaa oppisopimuspaikkoja nuorille

22 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Kiipulan ammattiopisto toteuttaa ammatillista erityisopetusta: valmentavia koulutuksia ja ammatillisia perustutkintoja, valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta; ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (kaksi ryhmää) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (2 ryhmää) koulutusten aloituspaikat suunnataan pääsiassa nuorille. Nuorten aikuisten osaamisohjelman puitteissa on mahdollisuus opiskella liiketalouden perustutkinto tai tutkinnon osia yhteistyössä työhallinnon kanssa; uravalmennus nuorille aikuisille erillishankkeet; erityisopetuksen asiantuntijapalvelut tarjoaa kehittämiskumppanuutta oppilaitosten arkeen ammatillisen erityisopetuksen järjestämisen ja toteuttamisen kysymyksissä. Yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseen henkilöstölle tarjotaan koulutusta ja konsultaatiota

23 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Lahden Diakonian instituutti suuntaa koulutustakuun puitteissa aloituspaikkoja pääasiassa nuorille Toteuttaa Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisia koulutuksia (pt, at) toteuttaa hakevaa ja tukevaa toimintaa vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien nuorten tavoittamiseksi ja poluttamiseksi koulutukseen

24 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Lahden kansanopisto järjestää kotoutumiskoulutusta nuorille maahanmuuttajille vapaan sivistystyön nuorisotakuurahoituksella järjestää aikuisten perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta (mahdollisuus suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot tai korottaa päättötodistuksen arvosanoja) järjestää nivelvaihekoulutusta vapaan sivistystyön koulutuksena (lukuvuoden kestävät kansanopistolinjat) järjestää testejä ja ohjausta lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisvaikeuksista kärsiville tarjoaa ohjauspalveluja osana OpinOvi-ohjausrinkiä

25 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Lukiot tarjoavat joustavaa opiskelua ja mahdollisuuden rakentaa yksilöllisiä, itselle sopivia opintokokonaisuuksia Kursseja voi valita kaikkien lukioiden tarjonnasta tarjoaa lukio-opintoihin valmistavaa koulutusta maahanmuuttajille ja vieraskielisille (Lahden yhteiskoulun aikuislukio) tarjoaa ohjaus- ja tukipalveluja (ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, lukiopsykologi, kuraattori, terveydenhoitajat)

26 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Lahden kaupungin nuorisopalvelut Koulutuskeskus Salpaus Työhönvalmennus Valma Oy Lahden Diakonian instituutti Peruskoulut

27 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Lahden kaupungin nuorisopalvelut työpajoilla voi suorittaa opintoja Salpauksen joustavien opintopolkujen kautta tai oppisopimuksella

28 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Koulutuskeskus Salpaus räätälöi joustavia opintopolkuja työpajaopinnot, laajennettu työssäoppiminen, 2+1 malli, yrittäjyyspolku toteuttaa hankkeita, joissa kehitetään läpäisyä tehostavia toimintamalleja toteuttaa oppisopimuskoulutusta perusopetuksen suorittaneille (Nuori Opso) tarjoaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta peruskoulun numeroiden korottajille, oppisopimukseen suuntaaville, opiskelu- ja arkielämän taitojen kehittämistä tarvitseville, maahanmuuttajille sekä erityistä tukea tarvitseville tarjoaa ja kehittää matalan kynnyksen ohjauspalveluja joustava sijoittuminen opintoihin koulutukseen/tutkintoon (Opintie-hanke) kehittää opetuksen työvaltaistamista tuottaa Pulssi työpajakoulun palveluja Lahdessa

29 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Työhönalmennus Valma Oy työssäoppimisjaksot pajaopinnot

30 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Lahden Diakonian instituutti räätälöi joustavia opintopolkuja laajennettu työssäoppiminen (Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä)

31 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Peruskoulut, Salpausselän koulu tukee perusopetuksen oppimäärän suorittamista (kolmiportainen tuki, joustavan perusopetuksen toiminta (JOPO), erityisen tuen luokat, sairaalaopetus, erityiset opetusjärjestelyt)

32 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut Lahden Työhönvalmennus ry Lahden kaupunki, aikuissosiaalityö 4H yhdistys Avainsäätiö Harjulan setlementti Kiipulan ammattiopisto Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö Monitoimikeskus Takatasku Hämeen TE-toimisto, Lahti Lahden kaupunki, työvoiman palvelukeskus Lyhty Lahden kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Lahden Klubitalo

33 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut psykososiaalisen tuen palvelut (Domino) koulunuorisotyö Ohjaamo-hanke

34 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden Työhönvalmennus ry tuottaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarjoaa matalan kynnyksen työpajapaikkoja ja valmennusta nuorille

35 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupunki, aikuissosiaalityö sosiaalityö: nuorten sosiaalinen kuntoutus henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Nuorten on mahdollista saada sosiaalityöstä apua esim. vaikeaan elämäntilanteeseensa, arkielämän hallintaan ja suunnitteluun, työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien selvittämiseen, kuntoutumiseen päihderiippuvuusongelmasta, asumisasioiden järjestämiseen tai toimeentuloon sekä talouden hallintaan liittyvissä asioissa. toimeentulotukea hakevien työttömien nuorten ohjaus nuorisopalvelujen työllisyyspalveluihin. toimeentulotukiasiakkuuden pitkittyessä työttömien nuorten aktivointiyhteistyö TEhallinnon kanssa. Nuorelle järjestetään esimerkiksi TE-hallinnon työllistymistä edistäviä palveluita tai kuntouttavaa työtoimintaa.

36 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT 4H yhdistys taajama-alueen ulkopuolella asuvien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittaminen arjenhallinnan tukeminen Elämä haltuun ryhmätoiminnan kautta. yhdistys toimii kaupungin kuntouttavan työtoiminnan työpaikkana

37 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Avainsäätiö Avain-säätiön Työnsyrjä- hanke tarjoaa vuotiaille työttömille nuorille laajennettua työhönvalmennuspalvelua. Tarkemmin kohderyhmä voidaan rajata peruskoulun tai ammatillisen koulutuksen keskeyttäneisiin, pitkäaikaistyöttömiin, osatyökykyisiin tai erityisammattioppilaitoksista valmistuneisiin nuoriin. laajennetun valmennuspalvelun avulla tuetaan nuorta löytämään itselleen työkokeilu, palkkatuki, työpaikka tai opiskelupaikka. Työhönvalmennuksen lisäksi laajennetussa palvelussa on osioita myös uravalmennuksesta sekä työnhakuvalmennuksesta

38 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Harjulan setlementti Minun tulevaisuuteni! hanke 12/1014 alkanut maahanmuuttajanuorille suunnattu ohjelma, jossa voimaannutetaan nuoria löytämään oman tulevaisuuden työidentiteetin. Kyse on vapaaehtoisesta tukipalvelusta, jota ei lueta TE-toimistossa toimenpiteeksi. matalan kynnyksen työtoiminta on avointa työ- ja opintopolulle suuntaavaa tukitoimintaa. Hanke on suunnitteilla kevään 2015 hakuun

39 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Kiipulan ammattiopisto kuntoutuspalveluna urasuuntapalvelut ammatilliset avomuotoiset kuntoutuskurssit nuorille aikuisille (KELA)

40 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö kuntouttava työtoiminta Lahden kaupungin osoittamille asiakkaille matalan kynnyksen mielenterveyskuntoutujien palveluja Oskussa

41 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Monitoimikeskus Takatasku kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottaminen

42 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupunki, työvoiman palvelukeskus Lyhty edistää lahtelaisten työmarkkina- tai toimeentulotukea saavien työttömien työllistymistä, aktivointia, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista. Tavoitteena suunnitella asiakkaiden kanssa hänelle soveltuva palvelukokonaisuus, jonka avulla hänellä on mahdollisuus parantaa työllistymisedellytyksiään sekä työllistyä monialainen asiantuntijuus ja tuki asiakkaille (sosiaalityöntekijät, te-palvelujen asiantuntijat, terveydenhoitaja, kuntoutuspsykologi, Kelan vakuutussihteeri ja sosiaaliohjaus) sosiaali- ja terveystoimen, Kelan ja TE-palvelujen palvelut käytettävissä sekä ostopalveluja (ryhmä- ja yksilöpalveluja), laaja verkostotyö

43 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan yksikkö koordinoi kuntouttavan työtoiminnan palveluja (kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluina) ja asiakasprosesseja kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena asiakkaan kuntoutuminen ja elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistaminen niin, että hän voi hakeutua koulutukseen tai työmarkkinoille kotihoidon tukiryhmässä tavoitteena asiakkaan työelämävalmiuksien lisääminen, omien voimavarojen löytäminen, hoiva-alaan tutustuminen

44 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden Klubitalo Tarjoaa matalan kynnyksen yhteisöllistä toimintaa ja vertaistukea nuorille ja kaikenikäisille mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on parantaa elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta opiskeluun / työelämään. Kohti unelmia hanke keskittyy mielenterveyskuntoutujien työelämävalmiuksien, ammatillisen kuntoutumisen ja elämänhallinnan vahvistamiseen. Hanke tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä ja pitkäkestoista tukea. Mahdollisuus ohjattuun työpainotteiseen päivään Klubitalon eri yksiköissä, pajatoiminnoissa ja nuorten toiminnoissa. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita ja saada tukea elämänhallintaan.

45 Lahden kaupungin nuorisopalvelut vastaa Lahden kaupungin nuorisotakuusuunnitelman kokoamisesta ja toteutuksen seurannasta osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen liittyvien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen osaltaan Nuorisopalveluiden toimisto on avoinna arkisin klo 8 15 Puh

46 Koulutuskeskus Salpaus valmentavaa koulutusta ammatillista koulutusta lukiokoulutusta palveluja työelämälle Paasikivenkatu 7, Lahti Puh (vaihde)

47 Työhönvalmennus Valma Oy Lahden kaupungin kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yritys vaikuttaa liiketoiminnallaan positiivisesti yhteiskuntaan ehkäisemällä syrjäytymistä, edistämällä osallisuutta ja työllistymistä toiminnan lähtökohtana on ihmisten hyvinvointi ja sen varmistaminen tuottaa erilaisia työhönvalmennuspalveluita omissa tuotannollisissa työpajoissaan sekä omistajalleen että muita valmennuspalveluita tarvitseville tahoille. Kiveriönkatu 34, LAHTI Puh

48 Lahden kaupungin työllisyysasioiden yksikkö Työllisyysasioiden yksikkö toimii osana henkilöstöpalveluita Lahden kaupungin konsernipalveluiden sisällä. Yksikön tehtävänä on kaupungin työllisyystoimien koordinointi, kehittäminen ja valvonta. Työllisyysasiat rahoittaa sekä kaupungin omien yksiköiden työllistämistä että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työllisyystoimia. Toiminnan tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä marginaaliryhmien työmarkkinakelpoisuutta ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka,

49 Lahden kaupunki, aikuissosiaalityö sosiaalityöntekijöiltä saa tukea, apua ja neuvoja elämän erilaisten kriisien kohdatessa. sosiaalityöntekijät auttavat asiakasta selviytymään erilaisista vaikeista elämäntilanteista ja tukevat muutoksissa. Vapaudenkatu 23 A, 5. krs Lahti Puh (vaihde)

50 Lahden 4H yhdistys 4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Siihen kuuluu jäsentä, joista 6-28-vuotiaita nuorisojäseniä on yhdistys on rekisteröity vuonna Neljänkaivonkatu 47, Lahti Lahden 4H-yhdistys noudattaa valtakunnallisia 4H-strategian linjauksia. luo työllistymisen edellytyksiä nuorille. tarjoaa lapsille ja nuorille elämänhallintaa tukevia palveluita; kerho-, kurssi- ja työtoimintaa yhdistys työllistää nuoria vuosittain useita kymmeniä.

51 Avainsäätiö edistää tukea tarvitsevien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä kuntoutumista ja selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja Avain-säätiön Työnsyrjä- hanke tarjoaa vuotiaille työttömille nuorille laajennettua työhönvalmennuspalvelua. laajennetun valmennuspalvelun avulla tuetaan nuorta löytämään työkokeilu, palkkatuki, työpaikka tai opiskelupaikka. Työhönvalmennuksen lisäksi laajennetussa palvelussa on osioita myös uravalmennuksesta sekä työnhakuvalmennuksesta Saimaankatu 18 B, Lahti Puh

52 Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskuksessa hoidetaan elinkeinot, työvoima- ja osaaminen vastuualueen sekä ympäristö ja luonnonvarat - vastuualueen tehtäviä yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys osaaminen ja kulttuuri ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus kulttuuriympäristön hoito luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö vesivarojen käyttö ja hoito ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen Kirkkokatu 12, Lahti Postiosoite: PL 29, Lahti Puh (vaihde)

53 Harjulan setlementti Harjulan Setlementti ry on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava monialatoimija. tavoitteena on tuottaa terveyttä, tukea ja toimintaa yhteisöllisyyden, erilaisten ihmisten välisen yhteistyön ja lähimmäisyyden arvoihin pohjautuen Harjulan Setlementti on Suomen Setlementtiliiton jäsen. Harjulankatu 7, Lahti Puh. (03) info(at)harjulansetlementti.fi

54 Inspis Inspis on nuoria työllistävä projekti, jonka tavoitteena on luoda uusia työllistämistapoja nuorille. toinen merkittävä tavoite on yleisen viihtyvyyden ja siisteyden tuominen ihmisten tietoisuuteen erilaisilla tempauksilla. Askonkatu 9 C, Lahti Puh

55 Kiipulan ammattiopisto erityisopetus kuntoutuspalvelut aikuiskoulutus työelämäpalvelut Vesijärvenkatu 15, Lahti Puh. (03) (vaihde) Minna Ristolainen Puh

56 Lahden Diakonian instituutti Lahden diakonian instituutilla on opetusministeriön myöntämä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä ohjaa opiskelijaa saavuttamaan muuttuvan työelämän vaatimuksia vastaavan ammattiosaamisen sekä elämäntaidon valmiudet Vuorikatu 4, Lahti

57 Lahden kansanopisto osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen liittyviin työryhmiin (mm. zoomausryhmä, maahanmuuttopoliittisen ohjelman aikuiskoulutustyöryhmä, monikulttuurisen nuorisotyön verkostotyöryhmä) sekä hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen alueella. Harjukatu 46, Lahti Puh. (03)

58 Lukiot Kannaksen lukio, Kannaksenkatu 20, Lahti Kanslia Rehtori Jyrki Rosti Lahden kaupunki, Lukiot Lahden Lyseo, Lahdenkatu 6, Lahti Kanslia Rehtori Tero Matkaniemi, Tiirismaan lukio, Ursankatu 4, Lahti Kanslia Rehtori Leena Akola

59 Nikulan toimintakeskus Romano Tseer 2.0 työllisyyshanke peruskoulun loppuun suorittamista yhteistyössä Tiedonpuun kanssa ohjaa romaninuoria työkokeiluihin tukee perheitä vanhemmuudessa leiritoimintaa, jossa mukana työllisyys ja koulutusnäkökulma tukee yhteisöllisyyttä (nuorten illat sekä erilaiset te lat) luo Lahden romaniväestöön työllisyyden ja koulutuksen arvoa nostavaa ilmapiiriä Nikulankuja 4, Lahti Puh

60 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden alueyksikkö toimii Päijät-Hämeessä monialaisesti Helsingin yliopiston laajaa tiedepohjaa hyödyntäen. Toimintamuotoja ovat käytäntölähtöinen tutkimus- ja kehittämistyö sekä aikuiskoulutus yksikkö toteuttaa tehtäviään kolmen kehittämisohjelman kautta: Hyvinvointitieto ja elämänkulku Viestintä sosiaalisissa verkostoissa Yhteisöjen luova kehittäminen ja monikulttuurisuus yksikön toimintaan sisältyvät myös opetusalan, varhaiskasvatuksen ja ympäristöalan koulutusja kehittämispalvelut Lahden Aikuiskoulutuskeskus Kirkkokatu 16, Lahti Puh. (09) 1911 (vaihde)

61 Peruskoulut Yläkoulut Lahden kaupunki, perusopetus Ahtiala Kivimaa Kärpänen Laune Mukkula Salinkallio Salpausselkä Tiirismaa

62 Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu, Litti-hanke Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI on Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun työllistämisprojekti, joka alkoi vuoden 2014 alusta ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. LITTI työllistää palkkatukikelpoisia henkilöitä pääasiassa urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin. LITTI tarjoaa työkokeilupaikkoja ensisijaisesti nuorille. Yksilövalmennus tukee kaikkia asiakkaita ja heidän kanssaan mietitään työelämän jatkopolkuja. Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Aleksanterinkatu 26 A Lahti

63 Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö asumiseen liittyvät erityistarpeet toimintakyky, sen ylläpitäminen ja edistäminen vuorovaikutustaidot, arjen sosiaalinen ulottuvuus. Vesijärvenkatu 15, 2. krs Lahti Puh

64 Monitoimikeskus Takatasku tarjoaa ihmisille erilaisia mahdollisuuksia työskennellä, osallistua ja toimia toimii neljässä kerroksessa Huovilankadulla entisen vanhusten palvelukeskuksen tiloissa Lahden kaupungin ja Lahden seurakuntayhtymän yhteinen työllisyyttä ja mielekästä elämää edistävä toimintakeskus Huovilankatu 4, Lahti

65 Hämeen TE-toimisto, Lahti Työ- ja elinkeinopalvelujen asiantuntijat voivat auttaa, kun etsitään omaan elämäntilanteeseen sopivaa ratkaisua koulutukseen, ammatinvalintaan tai työuralle Kirkkokatu 12, PL 84, Lahti Puh (vaihde) toimistot.te-palvelut.fi/lahti

66 Lahden Työhönvalmennus ry Yhdistyksen tarkoituksena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ihmisten toimintakykyyn, vahvistaa heidän elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toteuttaa kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain ( /189) mukaista kuntouttavaa työtoimintaa sekä muita työllistämistä edistäviä ja/tai tukevia palveluita Kiveriönkatu 34, LAHTI

67 Lahden kaupunki, työvoiman palvelukeskus Lyhty Työvoiman palvelukeskus Lyhty tarjoaa henkilökohtaista palvelua työttömille työnhakijoille. Työhön kuntoutuksen tavoitteena on: edistää lahtelaisten työttömien työllistymistä, työelämävalmiuksia, aktivointia, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista selvittää työttömien jäljellä oleva työkyky niin, että kaikki asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin palvelujärjestelmiin tai avoimille työmarkkinoille. Saimaankatu 64, 3. krs Lahti Puh (vaihde)

68 Lahden kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Työhön kuntoutuksen tavoitteena on: edistää lahtelaisten työttömien työllistymistä, työelämävalmiuksia, aktivointia, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista selvittää työttömien jäljellä oleva työkyky niin, että kaikki asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin palvelujärjestelmiin tai avoimille työmarkkinoille. Saimaankatu 64, 5. krs Lahti Puh (vaihde)

69 Lahden Klubitalo Lahden Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama kuntouttava jäsenyhteisö. Se tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeistaan lähtevää toimintaa ja vertaistukea. Klubitalon tavoitteena on parantaa kuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta työelämään. Lahden Klubitalon jäseneksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on tai on ollut mielenterveysongelmia. Jäsenyys on vapaaehtoinen, maksuton ja aikarajoitteeton. Vuorikatu 35 D, sisäpiha 2. kerros Lahti Klubitalo on avoinna: Maanantai Tiistai Perjantai

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Nuorisotakuu 2013 - ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen tai perusopetuksen lisäopetukseen. Noin 120

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa 31.3.2016 Esityksen sisältö Kestävää kasvua ja työtä - ohjelman tavoitteet Hämeen alueella toteutettavat hankkeet Hankkeiden tavoitteita ja tuloksia

Lisätiedot

Katsaus nuorisotakuuseen

Katsaus nuorisotakuuseen Katsaus nuorisotakuuseen Nuorten työllistymistä edistävät palvelut Palvelujohtaja Mari Tuomikoski 1 Nuorisotakuun määritelmä TE-toimiston palvelut nuorelle työnhakijalle Tilastotietoa nuorten tilanteesta

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen Elise Virnes Nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo Nuorten yhteiskuntatakuu Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo 22.5.2012 Takuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Välityömarkkinat työpaja Messukeskus, Helsinki 26.10.2010 Markku Hassinen Sosiaalisen Työpajat työllistämisen tässä ja nyt toimiala Työelämään

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen

Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen Tämän koonnoksen on tarkoitus selventää, miltä nuorisotakuu tulee näyttäytymään sekä nuorten että nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden näkökulmasta. Tässä koonnoksessa

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Ammatillisen peruskoulutuksen riittävän tarjonnan turvaaminen Opiskelijavalintojen ja sähköisten hakupalveluiden uudistaminen Nuorten

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset Kirsi Kangaspunta johtaja Hallitusohjelman tavoite: maailman osaavimmaksi kansaksi Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot