Nuorisotakuu Lahdessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotakuu Lahdessa"

Transkriptio

1 Nuorisotakuu Lahdessa Tehtäväalueet Toimijat Palvelut Yhteystiedot Kevät 2015

2 Oppilaanohjaus, yhteistyö (perusopetus + 2. aste), ennakoiva nivelvaihetyö Työpajat, työllisyyttä edistävät hankkeet, työkokeilut, palkkatuella työllistäminen, edelleensijoittaminen, ohjaus- ja valmennuspalvelut, työnantajayhteistyö SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Valmentavat koulutukset, aloituspaikkojen määrä, monipuolinen koulutustarjonta, oppimista tukevat palvelut (opinto-ohjaus ym.) NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT NUORISOTAKUU NUORTEN KOULUTUSPALVELUT NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Sosiaalityö, psykososiaalinen tuki, kuntouttava työtoiminta JOUSTAVAT OPINTOMAH- DOLLISUUDET Oppisopimus, työvaltainen oppiminen, pajaoppiminen joustava sijoittuminen opintoihin

3 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut Lahden työhönvalmennus Valma Oy Lahden kaupunki, työllisyysasioiden yksikkö 4H yhdistys Inspis Lahden Diakonian instituutti Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö Monitoimikeskus Takatasku Hämeen TE-toimisto, Lahti Lahden Klubitalo

4 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tuottaa työpaja- ja työhönvalmennuspaikkoja sekä starttivalmennusta koulutuksen ulkopuolisille ja työttömille nuorille

5 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Työhönvalmennus Valma Oy matalan kynnyksen työpajapaikkoja ja valmennusta nuorille

6 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden kaupunki, työllisyysasioiden yksikkö Työllisyysasioiden yksikkö toimii osana henkilöstöpalveluita Lahden kaupungin konsernipalveluiden sisällä. Yksikön tehtävänä on kaupungin työllisyystoimien koordinointi, kehittäminen ja valvonta. Työllisyysasiat rahoittaa sekä kaupungin omien yksiköiden työllistämistä että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työllisyystoimia. Toiminnan tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä marginaaliryhmien työmarkkinakelpoisuutta ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Avainasemassa ovat kaupungin, työhallinnon ja koulutusorganisaatioiden keskinäinen sekä elinkeinoelämäyhteistyö.

7 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT 4H yhdistys Nuorten työllistäminen 4H-yhdistykseen työelämäkurssit nuorille (Ajokortti työelämään, Työt alkavat, 4H-dogsitter kurssit jne.), joiden kautta nuoret voivat työllistää itsensä tarjoaa hankkeiden turvin tukityöllistämispaikkoja nuorille ja maahanmuuttajille

8 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Inspis työkokeilu palkkatukityö

9 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden Diakonian instituutti uraohjaukseen ja työllistymisen edistämiseen liittyen järjestetään mm. rekrypäivä yhteistyössä työnantajien kanssa

10 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI LITTI-hanke on edistää nuorten työllistymistä urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin sekä liikunta-alan yrityksiin ja julkisen sektorin työpaikkoihin hankkeessa rakennetaan työttömille toimivia jatkopolkuja hankkeesta työelämään ja liikunta- ja terveydenhoitoalan ammattitutkinnoille (erityisesti räätälöidyn oppisopimuskoulutuksen avulla) edistetään urheiluseurojen toimimista työnantajina ja autetaan niin kuntia kuin muitakin alueen työnantajia löytämään ja kehittämään uudenlaisia malleja työllistää työttömiä liikunta-alan työtehtäviin asiakkaiden työelämävalmiuksien parantaminen asiakasprosessin laadukkaalla toteuttamisella on keskeinen osa uuden hankkeen toimintaa

11 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö palkkatuella työllistäminen (rajoitettu)

12 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Monitoimikeskus Takatasku Takatasku on palvelutyöpaja, joka tarjoaa työ-, yksilö-, ryhmä- ja työhönvalmennusta nuorille ja kaikenikäisille työttömille työnhakijoille, joilla on erilaisia työllistymisen haasteita tarjoaa työkokemusta asiakaspalvelutyöstä erityisesti ikäihmisten palvelun näkökulmasta tukee työllistämistoimin perheiden hyvinvointia ja ehkäisee ylisukupolvista syrjäytymistä tarjoaa edullisia ja hyvinvointia edistäviä palveluja yksinäisille tai pienituloisille henkilöille kannustaa osallistumiseen edistää yhteisöllisyyttä kehittää työnantaja-yhteistyötä

13 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Hämeen TE-toimisto, Lahti Yhteistyössä nuoren kanssa laaditaan työnhakusuunnitelma, käydään läpi työnhakuprosessiin liittyviä asioita: työnhakukanavat, verkkopalvelut, ryhmäpalvelut, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja työhön valmennus. tarjoaa työnhakijoiksi tuleville nuorille ohjaus - ja neuvontapalveluja. Mahdollisuuksia ovat työllistyminen avoimille työmarkkinoille, palkkatuettu työ, työkokeilu, opiskelupaikka, oppisopimus, työhön - ja uravalmennus sekä kuntouttava työtoiminta. Lisäksi tuetaan yrittäjyyttä (starttiraha) ja tarjotaan uraohjausta ja ammatinvalintapalveluja. markkinoi työnantajille mahdollisuutta nuorten työllistämiseen palkkatuella (Sanssi -kortti) ja tekee työnantajayhteistyötä nuorisotakuun puitteissa. hyödynnetään sähköisiä työnhakupalveluja ja ohjataan nuoria käyttämään esimerkiksi CV-nettiä ja valtakunnallista uraohjauspalvelua (chat) ja osallistumaan JoBitti -työnhakuryhmään. tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ohjaa nuoria työpajoihin, erilaisiin työllistämistä tukeviin hankkeisiin ja järjestää yhteistyössä erilaisia nuorten rekrytointitilaisuuksia. tarjoaa nuorille kansainvälistämispalveluita mm. EURES European Employment Services -järjestelmän kautta ja tukee nuoria eurooppalaisessa liikkuvuudessa Eka EURES työpaikka-hankkeen kautta.

14 NUORTEN TYÖLLISTÄMISPALVELUT Lahden Klubitalo Työllisyysohjelman avulla voi työskennellä palkallisissa siirtymätöissä ja saada tukea opiskeluun ja työllistymiseen. Työharjoittelupaikkojen tarjoaminen, myös matalan kynnyksen harjoittelujaksot.

15 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Lahden kaupungin nuorisopalvelut Koulutuskeskus Salpaus Perusopetus

16 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Lahden kaupungin nuorisopalvelut nivelvaihetyö starttivalmennus etsivä nuorisotyö

17 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Koulutuskeskus Salpaus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) Infotilaisuudet opoille ja muille ohjaustyötä tekeville Infotilaisuudet huoltajille ja nuorille Koulutuksiin tutustumispäivät Avoimet ovet

18 SIIRTYMÄT PERUSOPETUKSESTA 2. ASTEELLE Perusopetus opinto-ohjaus

19 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Koulutuskeskus Salpaus 4H yhdistys Kiipulan ammattiopisto Lahden Diakonian instituutti Lahden kansanopisto Lukiot

20 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Koulutuskeskus Salpaus suuntaa koulutustakuun puitteissa aloituspaikkoja pääasiassa nuorille toteuttaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta ja perustutkintoja toteuttaa Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisia koulutuksia (pt, at, eat) järjestää kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille (osallistujina myös nuoria aikuisia) työvoimahallinnon rahoituksella

21 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT 4H yhdistys tarjoaa oppisopimuspaikkoja nuorille

22 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Kiipulan ammattiopisto toteuttaa ammatillista erityisopetusta: valmentavia koulutuksia ja ammatillisia perustutkintoja, valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta; ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (kaksi ryhmää) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (2 ryhmää) koulutusten aloituspaikat suunnataan pääsiassa nuorille. Nuorten aikuisten osaamisohjelman puitteissa on mahdollisuus opiskella liiketalouden perustutkinto tai tutkinnon osia yhteistyössä työhallinnon kanssa; uravalmennus nuorille aikuisille erillishankkeet; erityisopetuksen asiantuntijapalvelut tarjoaa kehittämiskumppanuutta oppilaitosten arkeen ammatillisen erityisopetuksen järjestämisen ja toteuttamisen kysymyksissä. Yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseen henkilöstölle tarjotaan koulutusta ja konsultaatiota

23 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Lahden Diakonian instituutti suuntaa koulutustakuun puitteissa aloituspaikkoja pääasiassa nuorille Toteuttaa Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisia koulutuksia (pt, at) toteuttaa hakevaa ja tukevaa toimintaa vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien nuorten tavoittamiseksi ja poluttamiseksi koulutukseen

24 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Lahden kansanopisto järjestää kotoutumiskoulutusta nuorille maahanmuuttajille vapaan sivistystyön nuorisotakuurahoituksella järjestää aikuisten perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta (mahdollisuus suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot tai korottaa päättötodistuksen arvosanoja) järjestää nivelvaihekoulutusta vapaan sivistystyön koulutuksena (lukuvuoden kestävät kansanopistolinjat) järjestää testejä ja ohjausta lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisvaikeuksista kärsiville tarjoaa ohjauspalveluja osana OpinOvi-ohjausrinkiä

25 NUORTEN KOULUTUSPALVELUT Lukiot tarjoavat joustavaa opiskelua ja mahdollisuuden rakentaa yksilöllisiä, itselle sopivia opintokokonaisuuksia Kursseja voi valita kaikkien lukioiden tarjonnasta tarjoaa lukio-opintoihin valmistavaa koulutusta maahanmuuttajille ja vieraskielisille (Lahden yhteiskoulun aikuislukio) tarjoaa ohjaus- ja tukipalveluja (ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, lukiopsykologi, kuraattori, terveydenhoitajat)

26 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Lahden kaupungin nuorisopalvelut Koulutuskeskus Salpaus Työhönvalmennus Valma Oy Lahden Diakonian instituutti Peruskoulut

27 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Lahden kaupungin nuorisopalvelut työpajoilla voi suorittaa opintoja Salpauksen joustavien opintopolkujen kautta tai oppisopimuksella

28 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Koulutuskeskus Salpaus räätälöi joustavia opintopolkuja työpajaopinnot, laajennettu työssäoppiminen, 2+1 malli, yrittäjyyspolku toteuttaa hankkeita, joissa kehitetään läpäisyä tehostavia toimintamalleja toteuttaa oppisopimuskoulutusta perusopetuksen suorittaneille (Nuori Opso) tarjoaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta peruskoulun numeroiden korottajille, oppisopimukseen suuntaaville, opiskelu- ja arkielämän taitojen kehittämistä tarvitseville, maahanmuuttajille sekä erityistä tukea tarvitseville tarjoaa ja kehittää matalan kynnyksen ohjauspalveluja joustava sijoittuminen opintoihin koulutukseen/tutkintoon (Opintie-hanke) kehittää opetuksen työvaltaistamista tuottaa Pulssi työpajakoulun palveluja Lahdessa

29 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Työhönalmennus Valma Oy työssäoppimisjaksot pajaopinnot

30 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Lahden Diakonian instituutti räätälöi joustavia opintopolkuja laajennettu työssäoppiminen (Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä)

31 JOUSTAVAT OPINTOMAHDOLLISUUDET Peruskoulut, Salpausselän koulu tukee perusopetuksen oppimäärän suorittamista (kolmiportainen tuki, joustavan perusopetuksen toiminta (JOPO), erityisen tuen luokat, sairaalaopetus, erityiset opetusjärjestelyt)

32 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut Lahden Työhönvalmennus ry Lahden kaupunki, aikuissosiaalityö 4H yhdistys Avainsäätiö Harjulan setlementti Kiipulan ammattiopisto Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö Monitoimikeskus Takatasku Hämeen TE-toimisto, Lahti Lahden kaupunki, työvoiman palvelukeskus Lyhty Lahden kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Lahden Klubitalo

33 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupungin nuorisopalvelut psykososiaalisen tuen palvelut (Domino) koulunuorisotyö Ohjaamo-hanke

34 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden Työhönvalmennus ry tuottaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarjoaa matalan kynnyksen työpajapaikkoja ja valmennusta nuorille

35 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupunki, aikuissosiaalityö sosiaalityö: nuorten sosiaalinen kuntoutus henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Nuorten on mahdollista saada sosiaalityöstä apua esim. vaikeaan elämäntilanteeseensa, arkielämän hallintaan ja suunnitteluun, työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien selvittämiseen, kuntoutumiseen päihderiippuvuusongelmasta, asumisasioiden järjestämiseen tai toimeentuloon sekä talouden hallintaan liittyvissä asioissa. toimeentulotukea hakevien työttömien nuorten ohjaus nuorisopalvelujen työllisyyspalveluihin. toimeentulotukiasiakkuuden pitkittyessä työttömien nuorten aktivointiyhteistyö TEhallinnon kanssa. Nuorelle järjestetään esimerkiksi TE-hallinnon työllistymistä edistäviä palveluita tai kuntouttavaa työtoimintaa.

36 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT 4H yhdistys taajama-alueen ulkopuolella asuvien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittaminen arjenhallinnan tukeminen Elämä haltuun ryhmätoiminnan kautta. yhdistys toimii kaupungin kuntouttavan työtoiminnan työpaikkana

37 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Avainsäätiö Avain-säätiön Työnsyrjä- hanke tarjoaa vuotiaille työttömille nuorille laajennettua työhönvalmennuspalvelua. Tarkemmin kohderyhmä voidaan rajata peruskoulun tai ammatillisen koulutuksen keskeyttäneisiin, pitkäaikaistyöttömiin, osatyökykyisiin tai erityisammattioppilaitoksista valmistuneisiin nuoriin. laajennetun valmennuspalvelun avulla tuetaan nuorta löytämään itselleen työkokeilu, palkkatuki, työpaikka tai opiskelupaikka. Työhönvalmennuksen lisäksi laajennetussa palvelussa on osioita myös uravalmennuksesta sekä työnhakuvalmennuksesta

38 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Harjulan setlementti Minun tulevaisuuteni! hanke 12/1014 alkanut maahanmuuttajanuorille suunnattu ohjelma, jossa voimaannutetaan nuoria löytämään oman tulevaisuuden työidentiteetin. Kyse on vapaaehtoisesta tukipalvelusta, jota ei lueta TE-toimistossa toimenpiteeksi. matalan kynnyksen työtoiminta on avointa työ- ja opintopolulle suuntaavaa tukitoimintaa. Hanke on suunnitteilla kevään 2015 hakuun

39 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Kiipulan ammattiopisto kuntoutuspalveluna urasuuntapalvelut ammatilliset avomuotoiset kuntoutuskurssit nuorille aikuisille (KELA)

40 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö kuntouttava työtoiminta Lahden kaupungin osoittamille asiakkaille matalan kynnyksen mielenterveyskuntoutujien palveluja Oskussa

41 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Monitoimikeskus Takatasku kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottaminen

42 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupunki, työvoiman palvelukeskus Lyhty edistää lahtelaisten työmarkkina- tai toimeentulotukea saavien työttömien työllistymistä, aktivointia, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista. Tavoitteena suunnitella asiakkaiden kanssa hänelle soveltuva palvelukokonaisuus, jonka avulla hänellä on mahdollisuus parantaa työllistymisedellytyksiään sekä työllistyä monialainen asiantuntijuus ja tuki asiakkaille (sosiaalityöntekijät, te-palvelujen asiantuntijat, terveydenhoitaja, kuntoutuspsykologi, Kelan vakuutussihteeri ja sosiaaliohjaus) sosiaali- ja terveystoimen, Kelan ja TE-palvelujen palvelut käytettävissä sekä ostopalveluja (ryhmä- ja yksilöpalveluja), laaja verkostotyö

43 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan yksikkö koordinoi kuntouttavan työtoiminnan palveluja (kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluina) ja asiakasprosesseja kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena asiakkaan kuntoutuminen ja elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistaminen niin, että hän voi hakeutua koulutukseen tai työmarkkinoille kotihoidon tukiryhmässä tavoitteena asiakkaan työelämävalmiuksien lisääminen, omien voimavarojen löytäminen, hoiva-alaan tutustuminen

44 NUORTEN KUNTOUTUS- JA TUKIPALVELUT Lahden Klubitalo Tarjoaa matalan kynnyksen yhteisöllistä toimintaa ja vertaistukea nuorille ja kaikenikäisille mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on parantaa elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta opiskeluun / työelämään. Kohti unelmia hanke keskittyy mielenterveyskuntoutujien työelämävalmiuksien, ammatillisen kuntoutumisen ja elämänhallinnan vahvistamiseen. Hanke tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä ja pitkäkestoista tukea. Mahdollisuus ohjattuun työpainotteiseen päivään Klubitalon eri yksiköissä, pajatoiminnoissa ja nuorten toiminnoissa. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita ja saada tukea elämänhallintaan.

45 Lahden kaupungin nuorisopalvelut vastaa Lahden kaupungin nuorisotakuusuunnitelman kokoamisesta ja toteutuksen seurannasta osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen liittyvien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen osaltaan Nuorisopalveluiden toimisto on avoinna arkisin klo 8 15 Puh

46 Koulutuskeskus Salpaus valmentavaa koulutusta ammatillista koulutusta lukiokoulutusta palveluja työelämälle Paasikivenkatu 7, Lahti Puh (vaihde)

47 Työhönvalmennus Valma Oy Lahden kaupungin kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yritys vaikuttaa liiketoiminnallaan positiivisesti yhteiskuntaan ehkäisemällä syrjäytymistä, edistämällä osallisuutta ja työllistymistä toiminnan lähtökohtana on ihmisten hyvinvointi ja sen varmistaminen tuottaa erilaisia työhönvalmennuspalveluita omissa tuotannollisissa työpajoissaan sekä omistajalleen että muita valmennuspalveluita tarvitseville tahoille. Kiveriönkatu 34, LAHTI Puh

48 Lahden kaupungin työllisyysasioiden yksikkö Työllisyysasioiden yksikkö toimii osana henkilöstöpalveluita Lahden kaupungin konsernipalveluiden sisällä. Yksikön tehtävänä on kaupungin työllisyystoimien koordinointi, kehittäminen ja valvonta. Työllisyysasiat rahoittaa sekä kaupungin omien yksiköiden työllistämistä että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työllisyystoimia. Toiminnan tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä marginaaliryhmien työmarkkinakelpoisuutta ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka,

49 Lahden kaupunki, aikuissosiaalityö sosiaalityöntekijöiltä saa tukea, apua ja neuvoja elämän erilaisten kriisien kohdatessa. sosiaalityöntekijät auttavat asiakasta selviytymään erilaisista vaikeista elämäntilanteista ja tukevat muutoksissa. Vapaudenkatu 23 A, 5. krs Lahti Puh (vaihde)

50 Lahden 4H yhdistys 4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Siihen kuuluu jäsentä, joista 6-28-vuotiaita nuorisojäseniä on yhdistys on rekisteröity vuonna Neljänkaivonkatu 47, Lahti Lahden 4H-yhdistys noudattaa valtakunnallisia 4H-strategian linjauksia. luo työllistymisen edellytyksiä nuorille. tarjoaa lapsille ja nuorille elämänhallintaa tukevia palveluita; kerho-, kurssi- ja työtoimintaa yhdistys työllistää nuoria vuosittain useita kymmeniä.

51 Avainsäätiö edistää tukea tarvitsevien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä kuntoutumista ja selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja Avain-säätiön Työnsyrjä- hanke tarjoaa vuotiaille työttömille nuorille laajennettua työhönvalmennuspalvelua. laajennetun valmennuspalvelun avulla tuetaan nuorta löytämään työkokeilu, palkkatuki, työpaikka tai opiskelupaikka. Työhönvalmennuksen lisäksi laajennetussa palvelussa on osioita myös uravalmennuksesta sekä työnhakuvalmennuksesta Saimaankatu 18 B, Lahti Puh

52 Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskuksessa hoidetaan elinkeinot, työvoima- ja osaaminen vastuualueen sekä ympäristö ja luonnonvarat - vastuualueen tehtäviä yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys osaaminen ja kulttuuri ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus kulttuuriympäristön hoito luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö vesivarojen käyttö ja hoito ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen Kirkkokatu 12, Lahti Postiosoite: PL 29, Lahti Puh (vaihde)

53 Harjulan setlementti Harjulan Setlementti ry on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava monialatoimija. tavoitteena on tuottaa terveyttä, tukea ja toimintaa yhteisöllisyyden, erilaisten ihmisten välisen yhteistyön ja lähimmäisyyden arvoihin pohjautuen Harjulan Setlementti on Suomen Setlementtiliiton jäsen. Harjulankatu 7, Lahti Puh. (03) info(at)harjulansetlementti.fi

54 Inspis Inspis on nuoria työllistävä projekti, jonka tavoitteena on luoda uusia työllistämistapoja nuorille. toinen merkittävä tavoite on yleisen viihtyvyyden ja siisteyden tuominen ihmisten tietoisuuteen erilaisilla tempauksilla. Askonkatu 9 C, Lahti Puh

55 Kiipulan ammattiopisto erityisopetus kuntoutuspalvelut aikuiskoulutus työelämäpalvelut Vesijärvenkatu 15, Lahti Puh. (03) (vaihde) Minna Ristolainen Puh

56 Lahden Diakonian instituutti Lahden diakonian instituutilla on opetusministeriön myöntämä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä ohjaa opiskelijaa saavuttamaan muuttuvan työelämän vaatimuksia vastaavan ammattiosaamisen sekä elämäntaidon valmiudet Vuorikatu 4, Lahti

57 Lahden kansanopisto osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen liittyviin työryhmiin (mm. zoomausryhmä, maahanmuuttopoliittisen ohjelman aikuiskoulutustyöryhmä, monikulttuurisen nuorisotyön verkostotyöryhmä) sekä hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen alueella. Harjukatu 46, Lahti Puh. (03)

58 Lukiot Kannaksen lukio, Kannaksenkatu 20, Lahti Kanslia Rehtori Jyrki Rosti Lahden kaupunki, Lukiot Lahden Lyseo, Lahdenkatu 6, Lahti Kanslia Rehtori Tero Matkaniemi, Tiirismaan lukio, Ursankatu 4, Lahti Kanslia Rehtori Leena Akola

59 Nikulan toimintakeskus Romano Tseer 2.0 työllisyyshanke peruskoulun loppuun suorittamista yhteistyössä Tiedonpuun kanssa ohjaa romaninuoria työkokeiluihin tukee perheitä vanhemmuudessa leiritoimintaa, jossa mukana työllisyys ja koulutusnäkökulma tukee yhteisöllisyyttä (nuorten illat sekä erilaiset te lat) luo Lahden romaniväestöön työllisyyden ja koulutuksen arvoa nostavaa ilmapiiriä Nikulankuja 4, Lahti Puh

60 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden alueyksikkö toimii Päijät-Hämeessä monialaisesti Helsingin yliopiston laajaa tiedepohjaa hyödyntäen. Toimintamuotoja ovat käytäntölähtöinen tutkimus- ja kehittämistyö sekä aikuiskoulutus yksikkö toteuttaa tehtäviään kolmen kehittämisohjelman kautta: Hyvinvointitieto ja elämänkulku Viestintä sosiaalisissa verkostoissa Yhteisöjen luova kehittäminen ja monikulttuurisuus yksikön toimintaan sisältyvät myös opetusalan, varhaiskasvatuksen ja ympäristöalan koulutusja kehittämispalvelut Lahden Aikuiskoulutuskeskus Kirkkokatu 16, Lahti Puh. (09) 1911 (vaihde)

61 Peruskoulut Yläkoulut Lahden kaupunki, perusopetus Ahtiala Kivimaa Kärpänen Laune Mukkula Salinkallio Salpausselkä Tiirismaa

62 Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu, Litti-hanke Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI on Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun työllistämisprojekti, joka alkoi vuoden 2014 alusta ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. LITTI työllistää palkkatukikelpoisia henkilöitä pääasiassa urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin. LITTI tarjoaa työkokeilupaikkoja ensisijaisesti nuorille. Yksilövalmennus tukee kaikkia asiakkaita ja heidän kanssaan mietitään työelämän jatkopolkuja. Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Aleksanterinkatu 26 A Lahti

63 Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö asumiseen liittyvät erityistarpeet toimintakyky, sen ylläpitäminen ja edistäminen vuorovaikutustaidot, arjen sosiaalinen ulottuvuus. Vesijärvenkatu 15, 2. krs Lahti Puh

64 Monitoimikeskus Takatasku tarjoaa ihmisille erilaisia mahdollisuuksia työskennellä, osallistua ja toimia toimii neljässä kerroksessa Huovilankadulla entisen vanhusten palvelukeskuksen tiloissa Lahden kaupungin ja Lahden seurakuntayhtymän yhteinen työllisyyttä ja mielekästä elämää edistävä toimintakeskus Huovilankatu 4, Lahti

65 Hämeen TE-toimisto, Lahti Työ- ja elinkeinopalvelujen asiantuntijat voivat auttaa, kun etsitään omaan elämäntilanteeseen sopivaa ratkaisua koulutukseen, ammatinvalintaan tai työuralle Kirkkokatu 12, PL 84, Lahti Puh (vaihde) toimistot.te-palvelut.fi/lahti

66 Lahden Työhönvalmennus ry Yhdistyksen tarkoituksena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ihmisten toimintakykyyn, vahvistaa heidän elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toteuttaa kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain ( /189) mukaista kuntouttavaa työtoimintaa sekä muita työllistämistä edistäviä ja/tai tukevia palveluita Kiveriönkatu 34, LAHTI

67 Lahden kaupunki, työvoiman palvelukeskus Lyhty Työvoiman palvelukeskus Lyhty tarjoaa henkilökohtaista palvelua työttömille työnhakijoille. Työhön kuntoutuksen tavoitteena on: edistää lahtelaisten työttömien työllistymistä, työelämävalmiuksia, aktivointia, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista selvittää työttömien jäljellä oleva työkyky niin, että kaikki asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin palvelujärjestelmiin tai avoimille työmarkkinoille. Saimaankatu 64, 3. krs Lahti Puh (vaihde)

68 Lahden kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Työhön kuntoutuksen tavoitteena on: edistää lahtelaisten työttömien työllistymistä, työelämävalmiuksia, aktivointia, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista selvittää työttömien jäljellä oleva työkyky niin, että kaikki asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin palvelujärjestelmiin tai avoimille työmarkkinoille. Saimaankatu 64, 5. krs Lahti Puh (vaihde)

69 Lahden Klubitalo Lahden Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama kuntouttava jäsenyhteisö. Se tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeistaan lähtevää toimintaa ja vertaistukea. Klubitalon tavoitteena on parantaa kuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta työelämään. Lahden Klubitalon jäseneksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on tai on ollut mielenterveysongelmia. Jäsenyys on vapaaehtoinen, maksuton ja aikarajoitteeton. Vuorikatu 35 D, sisäpiha 2. kerros Lahti Klubitalo on avoinna: Maanantai Tiistai Perjantai

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

VALMA ja TELMA seminaari

VALMA ja TELMA seminaari Syksy 2014 VALMA ja TELMA seminaari 22.9.2015 4/5/13 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen koulutusten aseman ja sisällön selkiyttämisen

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Helsinki 11.12.2017 Työhönvalmennuspäivät VATES pauliina.lampinen@vamlas.fi Lyhyesti

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA NUORISOTAKUU

SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA NUORISOTAKUU SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA NUORISOTAKUU Johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Aho 11.3.2014 12.3.2014 1 Peruslähtökohtia nuoren hyvinvoinnille jokaisella nuorella on kykyjä olennaista on, mitä nuori voi tehdä

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä. Tuhti-seminaarin työpaja

Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä. Tuhti-seminaarin työpaja Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä Tuhti-seminaarin työpaja 14.10.2013 Järvenpään kaupunki Lausvaara Jari 17.5.2013 Nuorisotakuu yleisesti Järvenpään kaupunki Lausvaara Jari 17.5.2013 2

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Nuorisotakuu 2013 - ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen tai perusopetuksen lisäopetukseen. Noin 120

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS 6.10.2015 Tanja Raappana Eduro-säätiö Toiminnan ohjaus Työ- ja toimintakyvynarvionninp alvelut Kuntoutuksen palvelut Osaamisen vahvistamisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla

Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla ELO-ryhmä: 27.1.2017 Lahti 27012017 Välityömarkkinat toimintaa työn ja työttömyyden välissä Aktiivinen työvoimapolitiikka, jonka avulla työttömälle tarjotaan hänen osaamistaan

Lisätiedot

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus PL 13, 14201 Turenki puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi 1 Urasuuntapalvelut mitä

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina Työllistymisen seminaari 30.8.2017 Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus 22.9.2017 Toimintamme lähtee

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Katsaus nuorisotakuuseen

Katsaus nuorisotakuuseen Katsaus nuorisotakuuseen Nuorten työllistymistä edistävät palvelut Palvelujohtaja Mari Tuomikoski 1 Nuorisotakuun määritelmä TE-toimiston palvelut nuorelle työnhakijalle Tilastotietoa nuorten tilanteesta

Lisätiedot

Palvelu olen minä! -hanke osana nuorisotakuun monialaisia palveluita Vantaalla

Palvelu olen minä! -hanke osana nuorisotakuun monialaisia palveluita Vantaalla Sivistysvaliokunta 22.10.2015/HE 30/2015/Asiantuntijalausunto teema: Nuorisotakuun toteuttaminen ja etsivä nuorisotyö Vantaan kaupungin nuorisopalvelut, projektipäällikkö Susanna Salmela Palvelu olen minä!

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla. Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola

Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla. Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos 12 kk Työvoima

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna 1 TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna Työpajaa on suunniteltu Kuntakokeilun, aikuissosiaalityön sekä vammaispalvelujen yhteistyönä palvelemaan vammais- ja työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke Renessanssi-hanke - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke 2015 2018 Heikki Rantala Oma Häme II Järjestöfoorumi : Renessanssi-hankkeen järjestöyhteistyö Heikki

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot