KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus

2 Sisällysluettelo YLEISKATSAUS... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 7 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 8 KEHITYSKESKUS PERUSTURVA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HENKILÖSTÖ TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET

3 YLEISKATSAUS Kauhavan hallinto uudistui merkittävästi vuoden alussa, kun kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat vaihtuivat sekä uusi kaupunginjohtaja otti viran vastaan. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin joulukuun 2014 valtuustossa kokoomuksen Petri Salo keskustan Jouko Mäkisen pyydettyä eroa puheenjohtajuudesta. Kaupunginhallituksen kaksivuotinen toimikausi vaihtui vuoden vaihteessa. Uutena hallituksen puheenjohtajana aloitti keskustan Heikki Hakala. Myös kaupunginhallituksen jäsenistöön tuli muutoksia, kun neljä jäsentä 12:sta vaihtui. Varatuomari Markku Lumio otti vastaan kaupunginjohtajan viran, jota hän oli marraskuisen valintansa jälkeen hoitanut viransijaisena joulukuun 2014 alusta alkaen. Maaliskuun lopulla kaupunginhallitus valitsi sivistysjohtajan virkaan filosofian lisensiaatti, kasvatustieteiden kandidaatti Markku Viitasaaren. Hän ottaa viran vastaan elokuun 2015 alussa. Kaupungin hallintosääntöön tehtiin tarkistuksia tammikuun valtuuston kokouksessa. Kaupunginhallituksen alainen henkilöstö- ja talousjaosto muuttui konserni- ja henkilöstöjaostoksi. Jaostossa on kuusi jäsentä, joiden tulee olla joko kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana. Elinkeino- ja maaseutujaostoa koskevat määräykset poistettiin, ja toiminnan organisointi palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Kehittämistoimikunnan kokoonpanoa koskeviin määräyksiin tehtiin tarkennuksia, joiden mukaan toimikunta muodostuu valtuuston ja hallituksen puheenjohtajasta, yhdestä edustajasta kustakin vähintään kaksijäsenisestä valtuustoryhmästä sekä kaupunginjohtajasta. Sääntöön tehtiin joitakin viranhaltijoiden vastuualueita ja ratkaisuvaltaa koskevia tarkennuksia ja muutoksia. Myös konserniohje on päivitetty. Kaupunginhallitus on nimennyt kouluverkon kehittämistä valmistelevan toimikunnan. Ensimmäiset linjaukset valmistuvat kesäkuussa. Kortesjärven yhtenäiskoulun suunnittelua ja rakennuttamista varten on nimetty toimikunta. Kaupungin kehittämisen varmistamiseksi on vireillä useampia kaavoitushankkeita. Alahärmän yleiskaavan laadinta on työn alla. Lentokentän alueen oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadinta käynnistyi alkuvuoden aikana. Myös useampia asemakaavojen tarkistuksia on työn alla. Kaupunginhallitus on nimennyt jäsenet Ky Kaksineuvoisen kanssa yhteiseen Kauhavan terveyskeskusta koskevaan toimikuntaan. Se pohtii terveyskeskuksen saneerausta / uuden rakentamista. Alkuvuoden aikana kaupungin väestömäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Huhtikuun lopussa Kauhavalla oli Väestörekisterikeskuksen mukaan asukasta, mikä on yhdeksän (9) asukasta enemmän kuin vuodenvaihteessa. Työllisyystilanne on yleisestä taloustilanteesta ja osittain myös Lentosotakoulun lakkauttamisesta johtuen totuttua heikompi, mutta Kauhavan asema maakunnan ja myös valtakunnan työttömyystilastossa on pysynyt keskimääräistä parempana. Kaupungin työttömyysaste oli huhtikuussa 7,2 % (6,2 % huhtikuussa 2014). Työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Etelä-Pohjanmaan keskimääräinen työttömyysaste oli 10,3 % ja koko maan 11,7 %. Kaupungilla on vuonna 2015 merkittävä investointiohjelma. Kuluvan vuoden merkittävin rakennusinvestointi on Ylihärmän päiväkodin uudisrakennus, jonka urakkasopimukset allekirjoitettiin huhtikuun loppupuolella. Hankkeen kustannusarvio on 3,1 miljoonaa euroa. Päiväkodin kaksi osastoa rakennetaan valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä, kokonaisuudessaan rakennus valmistuu kevään 2016 aikana. Yhdyskuntatekniset investoinnit ovat kuluvana vuonna merkittävät. Eteläisen sisääntulotien kanavointi ja kiertoliittymän rakentaminen ns. Halpakaupan risteykseen aloitetaan, samoin liikekeskusalueen sisäisien liikennejärjestelyjen ja kunnallistekniikan rakentaminen käyn- 3

4 nistyy. Järvenjärven uuden asuntoalueen 1. vaiheen kunnallistekniikka rakennetaan kesän aikana siten, että alueella päästään rakentamaan jo kuluvan vuoden syksyllä. Kiistola-Rannanjärvi tien oikaiseminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen ovat käynnissä. Kangas-Annala hankkeen Annalanpuoleisen tietä on rakennettu alkuvuoden aikana, ja hanketta jatketaan lupaehtojen mukaisesti viimeistään syksyllä. Konsernitarkastelussa tulee huomioida myös Kauhavan Kaukolämpö Oy:n Kauhavan uuden lämpölaitoksen rakentaminen, joka on käynnistynyt ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kaupungin talous on toteutunut ennakoitua suotuisammin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Kunnallisveroa on yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kertynyt jopa odotettua enemmän. Tilitetty määrä on huhtikuussa noin miljoonaa euroa vuoden takaista korkeampi. Budjetoidusta tuloveron määrästä on kertynyt 37,4 %. Kunnallisveron lopullista tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava verotulon etupainotteinen kertyminen marraskuussa tehtävään edellisen vuoden maksuunpanotilitykseen saakka. Yhteisöveron osalta kertymä ei ole ollut yhtä suotuista. Vuoden 2014 huhtikuun loppuun verrattuna yhteisöveroa on kertynyt noin euroa vähemmän. Yhteisöveron kertymä oli huhtikuun lopussa 31,0 % budjetoidusta. Tilitysten määrä kuitenkin vaihtelee kuukausittain, joten yhteisöveron lopullista kertymää ei vielä voida arvioida. Käyttötalousmenot ovat huhtikuun lopussa 2,1 % eli noin 0,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammat. Henkilöstökuluissa kasvua on 15,7 % (n. 1,8 milj. euroa). Palvelujen ostot pienenivät 5,4 % (n. -1,2 milj. euroa). Palvelujen ostoihin sisältyy mm. kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin mukaan lukien Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelun kuntayhtymien maksuosuudet. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen muutoksen tasoon vaikuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen siirtyminen Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Kauhavan kaupungin järjestettäväksi siten, että Kauhavan vastaa myös Evijärven ja Lappajärven varhaiskasvatuspalveluista. Kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Kauhavan maksuosuus Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin menoihin on ollut aikaisemmista vuosista poiketen Etelä- Pohjanmaan keskimääräistä alhaisempi. Asukasta kohden maksuosuus on ollut 418 euroa, kun se sairaanhoitopiirin alueella on ollut keskimäärin 434 euroa. Vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna Kauhavan maksuosuuden muutos on -3,0 % Etelä-Pohjanmaan keskimääräisen muutoksen ollessa peräti 5,2 %. Käyttötaloustulot ovat jääneet noin euroa (12,3 %) vuodentakaista korkeammat. Tämä johtuu mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulovaikutuksesta, kun toiminta on kaupungin järjestämää sekä Kauhavan Vesi Oy:n vuokran laskutusaikataulusta. Tuloslaskelma osoittaa noin 2,3 miljoonan euron ylijäämää. Tulos on jaksottamaton eikä se siksi kerro suoraan todellista taloudellista tilannetta. Kun tuloksesta huomioidaan menojen ja tulojen jälkipainotteinen kertyminen ja joka vuosi marraskuulle kohdistuva kunnallisen tuloveron edellisen vuoden maksuunpanotilitys, joka on aina veronpalautusten perinnän vuoksi selvästi keskimääräistä kuukausitilitystä pienempi, on tulos selvästi heikompi. Kun laskelmassa otetaan mukaan myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen huhtikuun tasauslaskutus sekä koko vuoden tulosarvio, sairaanhoitopiirin laskutuksen jälkijättöisyys ym. tekijöitä, muodostuu tulos lievästi positiiviseksi. Kuluvan vuoden lopulliseen tulokseen vaikuttaa erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö, verotulojen loppuvuoden kertymä sekä kaupungin ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan taloudellisuus. Kaupungin talousarvio oli laadittu 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Valtionosuuspäätökset olivat kuitenkin noin 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua valtionosuuden määrää korkeammat. Tavoitteena onkin puristaa tulos vähintään nollaan. 4

5 Kaupungin osavuosikatsausta varten on pyydetty katsaukset myös kaupungin tytäryhtiöiltä. Saadut selvitykset on liitetty tämän osavuosikatsauksen loppuun. Myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosiraportti valtaavalta ajalta on valmistunut. Se käsitellään erillisenä asiana ja asiakirjana. 5

6 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,6 Määräraha ylittynee jonkin, koska kahdenkertaisen budjetoinnin välttämiseksi ennakkoäänestykseen osallistuvien henkilöiden varsinaisen työajan palkkakustannusta ei ole huomioitu vaalien määrärahassa, vaan ko palkat on budjetoitu kokonaisuudessaan henkilön normaaliin palkkamenokohtaan. Tuloarvio Oikeusministeriö maksaa korvauksen eduskuntavaalien järjestämisestä kaupungin alueella loppukesästä. Tuloarvio toteutuu. Kertomusjaksolla järjestettiin eduskuntavaalit. Vaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen yksinomaan kaupungin omalla henkilöstöllä ei onnistunut, ja ennakkoäänestykseen jouduttiin palkkaamaan hieman lisäresurssia. Mikäli halutaan, että vaalit jatkossa pystytään järjestämään oikeusministeriön korvauksella, joudutaan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloa tarkastelemaan uudelleen. Ennakkoäänestykseen tarvittava työpanos on pois päivittäisestä toiminnasta, ja aiheuttaa paineita myös siihen toimistohenkilöstön määrän edelleen vähentyessä. Tästäkin syystä ennakkoäänestyksen järjestämistä on organisoitava uudelleen. Myös äänestysalueiden lukumäärää tulee jossain vaiheessa tarkastella uudelleen. 6

7 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä Määräraha ,9 Määräraha riittää. Tuloarvio 0 0 0,0 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Tarkastuslautakunta on valmistelemassa kesäkuussa kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevaa vuoden 2014 arviointikertomusta. Kaupungin saama puhdas tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on lautakunnan tavoitteiden mukainen. Menojen toteutumaprosentti on varsin maltillinen, 19,9 %, mm. koska tilintarkastusyhteisö ei ole kuluvaa vuotta vielä laskuttanut. VALTUUSTO Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,2 Määräraha riittää. Kokouspalkkioiden, matkakulujen ym. maksatus tapahtuu neljännesvuosittain, joten menot kertyvät hieman jälkipainotteisesti. Tuloarvio 0 0 0,0 Valtuuston puheenjohtaja vaihtui vuoden vaihtuessa, kun syksystä 2009 puheenjohtajana toiminut Jouko Mäkinen (kesk.) luopui puheenjohtajuudesta. Uutena puheenkohtajana aloitti Petri Salo (kok.) Kertomusjakson aikana on pidetty kaksi valtuuston kokousta. Lisäksi valtuustolle on järjestetty helmikuussa koulutustilaisuus, jossa luennoitsijana olivat Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen sekä Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. 7

8 KAUPUNGINHALLITUS Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,3 Määräraha riittänee, mikäli vuoden aikana ei tule yllättäviä menoeriä. Tuloarvio ,9 Tulot kertyvät osittain jälkipainotteisesti. Tuloarvio toteutunee. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Kaupunginhallituksen toimikausi vaihtui vuoden alussa, ja myös hallituksen kokoonpano muuttui jonkin verran. Hallituksen puheenjohtajana aloitti Heikki Hakala (kesk) alkaen kaupunginjohtajan viransijaisena toiminut varatuomari Markku Lumio otti kaupunginjohtajan viran vastaan Pitkä työuran kaupungin ja Alahärmän kunnan palveluksessa tehnyt johdon sihteeri Marjatta Kleimola saateltiin tammikuussa vuosilomalle, minkä jälkeen hän siirtyy eläkkeelle. Uutena johdon sihteerinä aloitti tradenomi Petra Karhula. Kaupungin hallintosääntöä tarkistettiin tammikuun valtuustossa, mistä aiheutui muutoksia mm. toimielimiin. Hallintosäännön muutosta on käsitelty tarkemmin luvussa 1 Kaupunginjohtajan katsaus. Kaupunki tarjoaa verohallinnon asiakas- ja etäpalveluita Kauhavan kaupungintalon ja Alahärmän yhteispalvelupisteissä. Kaupungintalolta saa yhteispalveluna myös poliisin ja maistraatin palveluita ja Alahärmästä Kelan palveluita. Kelan hakemuksia voi jättää myös Ylihärmän ja Kortesjärven palvelutoimistoihin. Kaupunki tarjoaa taloushallintopalveluja seuraaville tytäryhtiöilleen: Kauhavan Vuokra-asunnot Oy, Asunto-Oy Tilhentupa 1 ja 2, Kiinteistö Oy Sakunkoto, Kauhavan Vesi Oy, Kauhavan Kaukolämpö Oy ja Kiinteistö Oy Riihi. Raportointijaksolla laadittiin em. yhtiöiden tilinpäätösten lisäksi kaupungin oma sekä Kauhava-konsernin tilinpäätös. Taloudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen eli kaupungin talouden säilyminen tasapainoisena tai lievästi ylijäämäisenä on haasteellinen johtuen mm. valtionosuusleikkauksista ja yleisestä taloudellisesta matalasuhdanteesta, minkä seurauksena verotulot eivät kasva. Myös poistojen määrän kasvaminen suuren investointitarpeen seurauksena asettaa vuosikatteelle kasvutarpeen, mikä lisää tavoitteen haastavuutta. Kaupungille laaditaan talouden tasapainottamisohjelma kun palveluverkkopäätökset saadaan tehtyä. Ohjelmaan sisältyy myös tärkeimpien investointien aikataulutus. Kauhavan kaupungin taseessa on kuitenkin noin 7,9 miljoonan euron ylijäämäpuskuri, joten siltä osin taloudelle asetettu tavoite toteutuu selvästi. Kaupunginhallitus- ja valtuuston kokousasioiden valmistelu ja täytäntöönpano on säännöllisesti toistuva prosessi, jonka sujuvuus on edellytys kaupunginhallitukselle asetetun päätöksenteon ja asioiden viivytyksettömän ja tasapuolisen käsittelyä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi välttämätön. Käsittelyaika alle 3 kuukautta vireille tulosta on pääsääntöisesti saavutettu. Toimeenpanot on suoritettu tavoiteajan puitteissa. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi on laadittu kaupunkistrategian toimintasuunnitelma, jossa tavoitteille on määritelty vastuuhenkilö. 8

9 Henkilöstöön kohdistuvat tavoitteet ovat toteutuneet osittain; vakinaisen henkilökunnan määrä on edelleen alentunut, mutta toisaalta sairauspoissaolot ovat alkuvuodesta lisääntyneet kolmen alenevan vuoden jälkeen. Osaltaan nousuun on vaikuttanut alkuvuoden sisäilmaongelmat. Alkuvuodesta valmistuivat marras-joulukuussa tehdyn Työkykyindeksikyselyn tulokset. Tulosten esittely esimiehille on vielä kesken. Työterveyshuolto kohdentaa toimenpiteitä kyselyn tulosten perusteella. Kaupungin tiedotustoimintaa on parannettu tekemällä kaupungille Facebook -profiili, jonka kautta voidaan nopeasti tiedottaa ajankohtaisista asioista. Profiilin päivittämiseen on koulutettu henkilöitä jokaisesta palvelutoimistosta. Vuoden alusta on otettu käyttöön myös Kansalaisen asiointitili, jonka kautta asiakas voi saattaa asioita vireille ja saada niitä koskevat päätökset sähköisesti omalle tililleen. Tyky-seteleissä on siirrytty kokonaan sähköiseen järjestelmään vuoden alusta. Tämä vähentää työtä sekä helpottaa seteleiden toimittamista työntekijöille. Investoinnit Kiinteän omaisuuden hankintaan osoitetusta euron määrärahasta on raportointihetkellä käytetty noin euroa. Kaupungintalotoimintojen suunnitteluun varattua euron määrärahaa ei ole vielä käytetty, mutta selvityksiä eri kaupungintaloratkaisuista on valmisteltu. 9

10 KEHITYSKESKUS Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,1 Määräraha riittää. Tuloarvio ,2 Tuloarvio toteutunee. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Elinkeinotoimi ja kehittäminen Kauhavan alueen työttömyys kääntyi alkuvuodesta laskuun. Huhtikuun lopussa se oli 7,4 %, joka oli Etelä-Pohjanmaan pienin. Yleistunnelma yrityskentällä on edelleen vireä. Merkkejä on, että myös vientiteollisuus on elpymässä pikku hiljaa. Myös isot yritysinvestoinnit Kauhavalla jatkuvat, sillä Eepee-Kiinteistöt Oy ja Kauhavan kaupunki allekirjoittivat tammikuussa uuden Kauhavan historian suurimman maakaupan. Solmitulla 8,5 ha kiinteistökaupalla ja osin siitä aiheutuvilla hankkeilla on suuri merkitys Kauhavan kehittymiselle ja kasvulle. Rautian vähittäiskaupan suuryksikön valmistuminen Alahärmään huhtikuussa, oli myös merkki yrittäjien uskosta alueen tulevaisuuteen. Investointien kautta alueelle syntyy uusia palveluja ja työpaikkoja. Myös rakennustöiden työllistävä vaikutus on suuri. Vuoden vaihteessa ja alkuvuoden aikana saatiin päätökseen ÄRM-hankkeista Lentosotakoulun lakkauttamisen vaikutuksia hoitava Koordinaattori-hanke, Kauhavanjoki-hanke sekä Matkailun kehittämishanke. Kauhava on varuskunnan lakkauttamisesta johtuva tukialue vielä vuoden 2015 ajan. Tähän mennessä erilaisia tukia tai niiden myöntövaltuutta, Kauhavan alue on saanut yhteensä n. 5,8 milj. euroa. Tukipotilla on ollut piristävä vaikutus Kauhavan alueen elinkeinoelämään. Tukialueelle myönnetty rahoitus ei ole ollut automaatti, vaan hankkeiden hakuprosessi on ollut yksilöllinen voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Kaupunkimarkkinoinnin osalta toteutettuja toimenpiteitä osavuosikatsauksen ajanjaksolla olivat mm. neuvottelut markkinointiyhteistyöstä eri osapuolten kanssa (esim. Juho Häjy Haapoja, Power Truck, Lentäjien Juhannus jne) tonttimarkkinointikampanja, osallistuminen Pytinki- ja Kotimaan matkailumessuille, Visitkauhava.fi englannin ja ruotsinkielisten versioiden julkaisu sekä matkailuesitteiden päivitys. Ajanjaksolla neuvoteltiin myös markkinointiyhteistyöstä, jonka myötä tulevana kesänä Kauhavan kaupunki yhdessä Vaasan seudun matkailu Oy:n, Wasalinen, Vaasan hotellien ja Power Parkin aloittaa markkinointiyhteistyön, jonka tavoitteena on saada lisää ruotsalaisia matkailijoita Vaasan seudulle ja Kauhavalle. Muilta osin Elinkeinotoimen sektorilla yritysvierailuja ja yritysten avustamista erilaisissa kehittämishankkeissa sekä toimitila- ja tonttiasioissa on jatkettu entiseen tapaan. 10

11 Maahanmuutto Vuoden alusta Kauhavalle on muuttanut 23 maahanmuuttajaa, joista 2 on ala-ikäistä lasta ja muut ovat aikuisia. Maahanmuuttotyöryhmä on kokoontunut 2 kertaa. Maahanmuuttokoordinaatori on päivittänyt Kauhavan kaupungin maahanmuuttostrategiaa ja kotouttamisohjelmaa sekä markkinointimateriaaleja (kutsut, esitteet ja kotisivut). Toteutettuja alkukartoituksia on ollut alkuvuodesta 20 kpl joista on 7 kpl korvauskelpoisia. Maaseututoimi Neuvonta- ja kehittäminen Kevään tukikoulutustilaisuuksia oli neljä, kävijöitä yhteensä 330 ja viljelysuunnitteluiltaan osallistui 250 viljelijää. ProAgria järjesti lisäksi hankeen kautta eläinten hyvinvointiin, luomutuotantoon ja muihin erityistukiin sekä sähköisen tukihaun osalta erilliset koulutukset viljelijöille. Näissä kävijöitä oli arviolta 60 viljelijää. Alajärven Maaseututoimen, Yrittäjäopiston, Aisaparin, tuottajyhdistysten ja Järviseudun-ammattiinstituutin kanssa on valmisteltu uutta hanketta viljelijöiden tarpeisiin. Maria Takala on aloittanut Kauhava, Lappajärven, Evijärven, Alajärven, PSTK ry sekä STKL ry palkkaamana tarjoamaan alueen tarhaajille neuvotatyötä. Palkkauksella turvattiin tärkeäksi tunnustetun elinkeinonalan kehityksen jatkaminen hankkeen päättymisen jälkeen. Viranomaistoiminta Kevään tukihakua jatkettiin asti. Uuden sitoumuskauden alku ja täysin muuttuneet hakuehdot saivat viljelijät tukeutumaan entistä enemmän neuvojien apuun hakemusten täytössä. Neuvojien käyttö ja maaseutuhallinnon neuvonta osaltaan vaikuttivat sähköinen tukihaun ennätykselliseen käyttöön. Evijärvellä yhteensä 138 tilaa joista sähköisiä 72 % (48 % ed. vuosi), Lappajärvellä yhteensä 163 tilaa joista sähköisiä 85 % (59 % ed. vuosi) ja Kauhavalla 898 tilaa joista tuli sähköisiä hakemuksia 87,8 % (ed. vuosi 65,6 %). Kauhavan koko maaseutuhallinnon yksikkö 1199 hakemusta, sähköisiä 1029 tästä eli 85,8 %. Viime vuonna hakemuksia 1239 ja sähköisiä näistä 62,7 %. Tukea hakeneita tiloja oli Kauhavalla 27 edellisvuotta vähemmän, vähennystä 2,9 %. Samalla prosentilla laski tilojen määrä koko yksikön alueella. Lomatoimi Vuosilomaan oikeutettuja maatalousyrittäjiä on 398 ja tiloja 256. Evijärvellä on 46 tilaa ja 75 yrittäjää, Kauhavalla 171 tilaa ja 270 yrittäjää ja Lappajärvellä 39 tilaa ja 53 yrittäjää. Turkistuottajien vuosilomaa myönnettiin 89 yrittäjälle, näistä paikallisyksikön lomituksen piirissä on 8 turkistarhaa ja 11

12 11 yrittäjää. Lomitus työllistää 70 kuukausipalkkaista lomittajaa ja lisäksi määräaikaisia lomittajia. Tämä palvelussuhteessa oleva henkilöstö lomittaa pääosan lomitustarpeesta. Kauhavan kaupunki kilpailutti ostopalvelulomitukset, sopimukset tehty kuuden tarjoajan kanssa. Lomituspalvelut on aloittanut työajankirjauksessa mobiilijärjestelmän kokeilun. Lomittaja ilmoittaa työaikansa tekstiviestillä, paperisia työselosteita ei tarvita. Järjestelmä mahdollistaa lomittajien työaikakirjaukset kännykän avulla reaaliaikaisesti. Maatalousyrittäjä näkee toteutuneet lomitustunnit suoraan Lomitusnetistä. Tavoitteena on lisätä mobiilin käyttöä tulevaisuudessa nyt saatujen myönteisten kokemusten perusteella, käyttäjiä tällä hetkellä 19. Asiakastyytyväisyyskysely tehty opinnäytetyönä huhtikuussa. Tilakäynnit ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan kun tilojen olosuhteissa on tapahtunut muutoksia. Tuottajayhdistysten palaveri järjestetty helmikuussa. 12

13 PERUSTURVA Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,0 Määrärahan toteutumisprosentti alittaa huhtikuun lopun keskimääräisen johtuen mm. siitä, että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen huhtikuun tasauslasku kohdistuu kirjanpidossa toukokuulle. Kaupungin maksuosuus Kaksineuvoisen oman toiminnan menoihin on raportointijakson aikana pääosin pysynyt talousarviossa, mutta E-P:n sairaanhoitopiirin ja Eskoon toteutunut maksuosuus on huhtikuun lopussa jonkin verran ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Määrärahan riittävyyttä on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden aikana edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Palvelurakenteen kehittämistä kohti avohoitoista valtakunnalliset laatusuositukset täyttävää rakennetta on jatkettu nopealla tahdilla ja alkuvuoden aikana onkin saavutettu mm. vuodeosastostrategiassa asetetut tavoitteet. Alkuvuoden aikana on selvitetty Kauhavan terveysasemakiinteistön kuntoa ja mahdollisia väistötilaratkaisuita, mikäli kiinteistöstä joudutaan siirtymään pois. Toimintavuoden talousarvio alitti edellisen vuoden talousarvion 0,6 milj. eurolla ja alkuvuoden aikana asetetuissa taloudellisissa raameissa on pysytty. Palvelurakenteen muutokset näkyvät sekä perusterveydenhuollon että ikäihmisten palveluiden kustannusten laskuna edellisvuoteen verrattuna. Terveyspalveluiden palvelurakenteen muutos ei myöskään ole aiheuttanut paineita erikoissairaanhoitoon. Kaikkien jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alle edellisvuoden vastaavan kauden kustannusten. Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön ja sen palvelutuotannolle asettamiin muutoksiin. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän. 13

14 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,9 Määräraha riittänee Tuloarvio ,8 Tuloarvio toteutuu. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Varhaiskasvatus Kauhavan kaupunki järjestää kaupungin alueen lisäksi varhaiskasvatuspalvelut Evijärven ja Lappajärven kunnille. Jokaiselle hoidossa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvua ja kehitystä tukien. Lapsiperheet voivat käyttää lapsen hoidon järjestämisessä seuraavia vaihtoehtoja: Kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa tai perhepäivähoidossa. Palveluseteli yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, mikäli perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan omaan kotiinsa hoitamaan lapsia. Lastenhoidon tuki. Kauhavalla on kahdeksan päiväkotia, kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia ja 40 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Kauhavalla on huhtikuun 2015 lopussa kunnallisessa päivähoidossa Kauhavan omissa päivähoidon yksiköissä seuraavasti: Päiväkotihoidossa 363 lasta Perhepäivähoidossa 183 lasta Ryhmäperhepäivähoidossa 27 lasta Yhteensä 573 lasta. Lisäksi ostopalveluna päivähoitopalveluja ostetaan muista kunnista kauhavalaisille lapsille kuusi hoitopaikkaa. Myyntipalveluna myydään kolme hoitopaikka Evijärvelle. Päivähoidossa on käytössä myös yksityistä päivähoitoa varten palveluseteli. Kauhavalla toimii 1 yksityinen päiväkoti, Kinderi sekä 3 yksityistä perhepäivähoitajaa, jotka tuottavat päivähoidon palveluja palvelusetelin avulla. Palvelusetelillä päiväkotihoidossa on 21 ja perhepäivähoidossa 9 lasta. Yksityisen hoidon tukea maksetaan kolmesta lapsesta ja osittaista hoitotukea saa 53 lasta. Huhtikuun lopussa lastenhoidon tuen piirissä on 314 lasta. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on Evijärvellä ja Lappajärvellä toimiva henkilöstö mukaan lukien 190 henkilöä. 14

15 Esi ja perusopetus Perusopetuksen tavoitteet hyvät oppimisen valmiudet ja oppimistulokset ovat toteutuneet. Kaikki perusopetuksen päättävät ovat saamassa päättötodistuksen ja ovat myös hakeneet toisen asteen koulutuspaikkaa. Kevään yhteishaussa Alahärmän yläkoululta haki Härmän lukioon 18 oppilasta, muihin lukioihin kolme (3) oppilasta ja ammatillisiin oppilaitoksiin 29 oppilasta. Kauhavan yläkoululta haki Kauhavan lukioon 37 oppilasta, muihin lukioihin 3. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 52 oppilasta. Kortesjärven yläkoulun oppilaista Kauhavan lukioon haki yksi (1) oppilas, Härmän lukioon myös yksi (1) ja muihin lukioihin 10 oppilasta ja ammatillisiin oppilaitoksiin 13 oppilasta. Ylihärmän yläkoululta Härmän lukioon haki 16 oppilasta, Kauhavan lukioon kolme (3) ja muihin lukioihin yksi (1) oppilas. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 19 oppilasta. Kuntien ja koulujen edustajat ovat jatkaneet yhteistyössä maakunnallisen opetussuunnitelman laadintaa. Uusi kasvatus- ja opetustyötä ohjaava suunnitelma otetaan käyttöön syksyllä Opetussuunnitelmatyö käynnistyi tammikuussa 2014 arvokeskusteluilla. Kauhavalla toteutettiin yleinen arvoilta, jossa jokaisella kuntalaisella oli mahdollisuus vaikuttaa osaamisen perustan valamiseen. Arvoillan lisäksi toteutettiin sähköinen arvokysely, jonka perusteella koostettiin seudulliset arvot. Maaliskuun alussa Kauhavalla Koulukeskus jouduttiin tyhjentämään siellä esiintyneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Tällöin Keskustan koulusta alakouluikäiset siirtyivät Nahkalan kouluun, yläasteikäiset siirtyivät väistötiloihin Keskustan ja osin entisen Lentosotakoulun tiloihin. Lukiolaiset taas sijoitettiin Yrittäjäopiston kiinteistössä oleviin tiloihin. Kaikissa tiloissa jouduttiin tekemään jonkin verran järjestelyjä rakenteissa, jotta niistä saatiin kohtuulliset väistötilat. Kouluverkkotoimikunnan kokoonpanoa kaupunginhallitus vaihtoi jonkin verran vuoden alusta lukien. Toimikunta on kokoontunut kaksi kertaa ja keskustellut koulukeskuksen peruskorjaukseen liittyvistä vaihtoehdoista. Päätökset peruskorjattavista tiloista tulisi saada kevään aikana, jotta suunnittelu voitaisiin aloittaa. Kaupungin yläkoulut osallistuivat helmikuussa Nou Hätä -koulutukseen, joka on suunnattu 8. luokan oppilaille. Maaliskuussa alkoivat Nou Hätä -kilpailut yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kohdennettua valtionavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen. Erityisavustuksen käytöstä laaditaan suunnitelma ja se otetaan käyttöön syyslukukauden 2015 alkaessa. Valtionavustus käytetään samanaikaisopetukseen, isojen opetusryhmien (yli 25 opp.) jakamiseen ja lisättyihin jakotunteihin sekä resurssiopettajien palkkaamiseen. Myös koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen on saatu valtion ylimääräistä tuke , josta kaupungin omaosuus on Keskustan koulu ja Kauhavan lukio ovat kevään aikana osallistuneet Comenius hankkeen puitteissa ulkomaisiin tapaamisiin. Hankkeet päättyvät kuluvan kevään aikana. Vuoden 2014 tunnuslukujen ennakointia Vertailtaessa vuoden 2013 ja 2014 perus- ja lukio-opetuksen kokonaiskustannuksia oppilasta kohden voidaan todeta, että esiopetuksen käyttökustannukset näyttäisivät laskevan vuodesta 2013 (7.140 /opp.) vuoteen 2014 (6.933 /opp.) Perusopetuksen käyttökustannukset pysyvät ennallaan (8.900 ja /opp.) Lukio-opetuksen käyttökustannuksissa on lievää kasvua (8.056 ja 15

16 8.096 /opp.). Esiopetuskustannuksia lukuun ottamatta Kauhavan tunnusluvut ovat pienempiä kuin Etelä-Pohjanmaan keskimääräiset vuoden 2013 em. tunnusluvut. Lukiokoulutus Härmän lukiossa maaliskuussa pidettiin Alahärmän Yrittäjien "aamukahvitilaisuus", jossa yrittäjät lahjoittivat lukiolle toiminta-apurahan, sievoisen summan. Tilaisuudessa keskusteltiin myös palvelu- ja matkailualan yrittäjyyshankkeesta, jossa ovat mukana lukion opettajat ja 1. vuosikurssin opiskelijat. Huhtikuussa lukion musiikkiryhmä osallistui rytmikorjaamolla järjestettyyn konserttiin. Lapualla oli yrittäjyys-kansainvälisyystaopahtuma jossa Härmän lukio oli mukana järjestäjänä. Edelleen huhtikuussa kansainväliyysryhmän opiskelijat vierailivat Barcelonassa ja veteraanipäivänä lukiolaiset osallistuivat sankarihaudalla seppeleenlaskutilaisuuteen ja lisäksi historian opiskelijoitten ryhmän ja veteraanien tapaaminen järjestettin Jokitoiskassa.. Kauhavan lukiossa alkuvuosi painottui hyvin kansainväliseen toimintaan: Lukiossa vieraili Comenius-projektin yhteydessä 13 opettajaa ja 20 opiskelijaa viidestä lukiosta ja viidestä Euroopan maasta. Hanke Dofferent Cultures on Euroopan Stge ja se huipentui seitsemän Comenius- koulun yhteiseen näytelmäesitykseen Ateenassa huhtikuun lopussa. Myös Kauhavan lukio osallistui järjestäjänä kolmen lukion ja Sedun yhteiseen kansainvälisyyspäivään Lapualla Taiteen perusopetus / Härmänmaan musiikkiopisto Härmänmaan musiikkiopistossa opetuksen alueellinen tasapuolisuus sekä opetuksen saatavuus kaupunginosittain toteutuu. Samoin hyvät oppimistulokset ja jatko-opintokelpoisuus sekä pätevä ja osaava henkilöstö- tavoite toteutuu. Härmänmaan musiikkiopistossa on 392 opiskelijaa. Härmänmaan musiikkiopisto on kulttuuripalveluiden tuottajana toiminut ahkeraan tarjoten kaikille kaupunkilaisille jo kymmeniä eri konserttitilaisuuksia. Musiikkiopistolla on jatkuvaa yhteistyötä kirjastotoimen, alueen muiden musiikkioppilaitosten, kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen, museotoimen, seurakuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sekä toiminta-alueemme eri yhdistysten kanssa. Musiikkiopiston pääsykokeet pidettiin huhtikuun lopussa ja musiikkiopistoon oli 113 hakijaa, joista uusia opiskelijoita voidaan ottaa vain vapautuville opiskelijapaikoille. Opetustilojen ja opetusvälineiden saattaminen opetuspisteittäin tasaveroiseen tilanteeseen on keskeisimpänä kehittämiskohteena edelleen. Investoinnit Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointimäärärahojen käyttötilanne on seuraava: Ulkoleikkivälineet tms. kalusto: määräraha , josta käytetty em. ajankohtana ,21 (26,5 %). Tietotekniset laitteet opetuskäyttöön: määräraha , josta käytetty 3.295,00 (8,2 %). Yo-kirjoitusten sähköistäminen: määräraha , ei käyttöä. Arvio: Hankinnat etenevät suunnitelmien mukaisesti. Määrärahat riittävät. 16

17 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Määräraha ,6 Määräraha riittää Tuloarvio ,9 Tulot toteutuvat TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Nuorisotoimi Nuorisotoimi on siirtynyt tiedotuksessa jibbo.net -sivustolle. Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa maaliskuussa pidetyllä järjestäytymis-kokouksella. Nuorisovaltuuston toiminta on edelleen aktiivista ja esimerkillistä. Nuorisovaltuusto on kokoontunut kolme kertaa samoin kuin hallitus. Nuorisotilat toimivat säännöllisesti kaikissa kaupunginosissa. Nuorisotoimen pääpaino on ollut alkuvuoden aikana nuorisotiloissa. Nuoriso-ohjaaja on Kauhavan nuorisotiloilla kahtena iltana viikossa. Yhteys nuoriin on saatu luotua ja toiminta pyörii hienosti. Erityisesti Kauhavan kaupunginosan nuorisotilaa on kehitetty monipuolisesti. Kauhavan nuorisotila pyörii nuorisotoimen ja Y-Kinon kanssa hyvässä yhteistyössä. Muiden tilojen valvonnasta vastaa Härmänmaan 4H-yhdistys. Nuoriso-ohjaaja vierailee myös näissä tiloissa säännöllisesti kyselemässä kuulumisia niin nuorilta, kuin valvojiltakin. Nuorisotoimi on ollut mukana mm. seuraavissa tapahtumissa yhdessä kulttuuritoimen kanssa: Nukketeatteri esitys Kortesjärvellä ja Ylihärmässä, sekä ikäihmisten ja lastentapahtuma. Lisäksi nuoritoimi oli mukana urolla elokuviin näytösten järjestämisessä. Nuorisotoimi on myöntänyt vuoden 2015 yleis- ja kohdeavustuksia erilaisille toimijoille. Etsivä nuorisotyö Tammikuusta huhtikuuhun etsivä on ottanut yhteyttä 39 nuoreen. Facebook on pysynyt vahvana tiedonkulun välineenä. Nuoret ovat tulleet pääasiassa toisen asteen oppilaitoksista. Positiivista on, että nuorten omia kontakteja on tullut. Nuorten kanssa on hoidettu lähinnä ammatinvalintaa, yhteishakua, työkokeilupaikkojen ja työpaikkojen hakua sekä asumista koskevia asioita. Nuoria on myös autettu velkajärjestelyitä koskevissa asioissa. Etsivä Evijärvi-Lappajärven kanssa järjestettiin jääkiekkoreissu Vaasaan, nuoria on viety uimaan kuntokeskukselle sekä pajan kanssa on pidetty urheilupäiviä. Myös mammaryhmä on kokoontunut säännöllisesti kevään aikana. Nuoret äidit ovat saaneet vertaistukea toisiltaan ja kokevat ryhmän toiminnan tärkeäksi. 17

18 Kirjasto Kirjastotoimen tavoitteena on tarjota Etelä-Pohjanmaan keskitasoa olevat kirjastopalvelut. Tämä tarkoittaa, että tarjotaan ajantasaiset, laadukkaat ja alueellisesti samantasoiset kirjastopalvelut kaikille kauhavalaisille. Aineistohankintoja on tällä hetkellä 145 kpl / asukasta kohden, mikä on enemmän kuin viime vuonna, joten tavoite pysyä maakunnan keskiarvossa hankintojen suhteen toteutunee. Lainausmäärä oli huhtikuun loppuun mennessä 6 lainaa / asukas, joten tavoite toteutunee. Erilaisten tapahtumien järjestäminen kuuluu kirjastojen toimintaan yhä enenevässä määrin. Kauhavan kirjastoissa on huhtikuun loppuun mennessä järjestetty 114 eri tilaisuutta, joihin on osallistunut osallistujaa. Projektirahoilla toteutettiin kirjailija Roope Lipastin vierailu kahdella koululla ja Kauhavan pääkirjastossa. Kauhavan kirjastotoimi sai aluehallintovirastolta avustusta omatoimikirjaston perustamiseen. Sen toteuttamiseksi kilpailutusta suunnitellaan parhaillaan. Kulttuuritoimi Kulttuuritapahtumia järjestettiin tammi-huhtikuussa 2015 eri puolilla Kauhavaa monipuolisesti. Tammikuussa kulttuuritoimi vastasi Kauhavan kaupungin vierailun käytännön järjestelyistä ja ohjelmasuunnittelusta Jyväskylään Keski-Suomen eteläpohjalaisten vieraaksi. Huhtikuussa kulttuuritoimi järjesti Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säveltäjämestari musiikkiin keskittyneen piano- ja sellokonsertin Kauhavan seurakuntakodilla yhteistyössä Kauhavan musiikinystävien kanssa. Uusi tapahtuma Kauhavan kulttuurikentässä oli entisen Lentosotakoulun tiloissa järjestetty kehitysvammaisille ja heidän perheilleen suunnattu Haartrokki, jota toteuttamassa kulttuuritoimi oli Kauhavan-Härmäin kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa. Kauhavan Taidetalolla järjestettiin tammi-huhtikuun aikana 4 vaihtuvaa taidenäyttelyä ja yhdet näyttelyavajaiset. Kesän 2015 taidelainaamotoimintaa valmisteltiin ja suunniteltiin kevään aikana, ja suunnittelun apuna esimerkiksi konsultoitiin Seinäjoen taidehallin näyttelykoordinaattoria. Kulttuuristrategian painopistealueista keväällä 2015 korostui sosiaali- ja terveyssektorin kanssa tehtävä yhteistyö. Kulttuuritoimi keskittyikin alkuvuodesta erityisesti erityisryhmien kulttuuritoimintaan ja sen kehittämiseen ja juurruttamiseen, pääpainopisteenä ikäihmiset. Yhdessä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa sovittiin päälinjoja kulttuuritoiminnan järjestämiseksi laitoksissa Tännekki Tairetta II -hankkeen päättymisen jälkeen. Kulttuuritoimi järjesti helmi-huhtikuussa mm. Asko Aution vierailukonsertit kaikkiin Kaksineuvoisen asumispaiveluyksiköihin. Taidetalo aloitti alkuvuodesta laitosten kiertonäyttelytoiminnan koordinoinnin, ja kiertonäyttelyitä järjestettiin 3 eri Kaksineuvoisen toimipisteessä. Lisäksi taideohjaaja kävi kuvataiteilija Tarja Boströmin kanssa pitämässä taidetuokion Kauhavan Iltakellossa, ja suunnitteli kulttuurituokioita eri osastoille toteutettavaksi myöhemmin vuoden aikana. Kulttuuritoimi jakoi yleisavustuksia 14 eri taholle ja kohdeavustuksia 5 eri taholle. Museotoimi Suomen Jääkärimuseossa päättyi Hohenlockstedtin sotilaskodista kertova näyttely. Uusi vaihtuva näyttely kertoo suuresta värväyksestä Etelä-Pohjanmaalla. 18. jääkäriseminaari järjestettiin yhteistyössä JP27:n perinneyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan osaston sekä Suomen Jää- 18

19 kärimuseon ystävät ry kanssa. Seminaariin osallistui n. 300 henkilöä. Alustajina oli viime elokuuhun asti puolustusvoimien komentajana toiminut kenraali Ari Puheloinen sekä professori Jukka Kemppinen. Lisäksi varatuomari Matti Mäenpää esitteli arvokkaan kuvakokoelman Itsenäisyyden miehet, jonka hän antoi säilytettäväksi Suomen Jääkärimuseoon. Hohenlockstedtin kulttuuri- ja historiayhdistykselle kuuluva sotilaskotinäyttely siirtyi jääkäriseminaariin osallistuneiden perinneyhdistyksen jäsenten mukana Nurmekseen, jossa se on esillä kesä-heinäkuussa. Helmikuun puoleenväliin asti Suomen Jääkärimuseo on ollut auki kahtena iltapäivänä viikossa ja sen jälkeen lautakunnan päätöksestä ainoastaan tiistaisin pidennetysti klo sekä sopimuksen mukaan. Myös Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseon aukioloajat muuttuivat siten, että se on enää torstaisin iltapäivällä pidennetysti klo 17 asti auki. Vuonna 2014 laitettiin liikkeelle museosalkku, joka toteutettiin yhteistyössä Tännekki tairetta II - hankkeen kanssa. Salkku kiersi kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimipisteissä. Keväällä 2015 sen sisältöä muokattiin ja uusista tuokioista sovittiin eri osastojen kanssa Kauhavan eri kaupunginosissa. Museotoimi toimii verkottuen; yhteistyökumppaneita ovat mm. Kauhavan alueen kotiseutu- ja perinneyhdistykset, E-P:n maakuntamuseo, maakuntaliitto ja kotiseutu- ja museoyhdistys ja Jääkärisäätiö sekä Hohenlockstedtin kulttuuri- ja historiayhdistys. Liikuntatoimi Liikuntatoimi järjesti talvikauden aikana kuntalaisille Hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen - kampanjan, johon suoritusmerkintöjä kerääntyi yhteensä kappaletta. Lisäksi järjestettiin Fröötilän laturetki, Kuntoilun Nelivedon hiihto-osuus sekä yhteistyössä Järviseudun (Lappajärvi, Vimpeli Ja Evijärvi) kanssa JS- hiihtelyt. Erityisryhmien liikuntaa on tuettu tarjoamalla erityisryhmäläiselle sekä avustajalle ilmainen uinti Härmän Kuntokeskuksessa. Koululaisten hiihtolomaviikolle järjestettiin tapahtumia mm. retki Tampereelle, yleisöluisteluvuorot jäähalliin sekä hiihtotapahtumia. Liikuntatoimi otti käyttöön hiihtokauden aluksi hiihtoladut.fi palvelun, josta kuntalaiset näkevät lähes reaaliajassa hoidettujen hiihtolatujen tiedot. Järjestelmä on koettu kuntalaisten suunnasta tarpeelliseksi ja palvelun käyttöä tullaan jatkamaan. Urheilupuisto-Fröötilä hiihtoalueella kertyi hiihtokauden aikana yhteensä suoritusmerkintää. Muilla alueilla ei ole seurantajärjestelmiä. Kortesjärven hiihtolatujen kunnossapito ulkoistettiin ja varsinkin Kitkan alueelle saatiin loistavat hiihtopuitteet koko hiihtokaudeksi. Harmän Kuntokeskuksen kanssa aloitettiin yhteistyö kuntalaisille suunnattujen alennettujen uimamaksujen tarjoamiseksi. Alennusuimakortteja on jaettu kuntalaisille nyt n kappaletta. Huhtikuussa liikuntatoimi järjesti kyläyhdistyksille ja asukaslähiöille pehmolentopalloturnauksen, johon osallistui 4 kyläyhdistystä. Lisäksi järjestettiin puulaakilentopalloturnaus miehille ja naisille johon osallistui 6 naisjoukkuetta sekä 2 miesjoukkuetta. Naisten lentopalloryhmä on kokoontunut keskiviikkoisin , josta suoritusmerkintöjä yhteensä

20 Ojutjärven kaikki 126 venepaikkaa on tällä hetkellä varattuina. Venepaikkoja tullaan lisäämään kevään aikana. Valtuustoaloite, jossa toivottiin Kauhavajokeen melojille kanootin / kajakin laskulaituria laitetaan täytäntöön kevään aikana. Sisäliikuntatilojen vähentyminen Koulukeskuksen jouduttua käyttökieltoon aiheuttaa koko kanta- Kauhavan liikuntatoimen kentälle isoja puutteita. Lentosotakoulun liikuntasali on vuokrattu korvaavaksi tilaksi, mutta se ei riitä olemassa olevalle harrastus- ja kilpailutoiminalle. Koulukeskuksen salissa ovat harjoitelleet sellaiset ryhmät, jotka vaativat lajilleen joko pitkää tai korkeaa salia mm. lentopallo, salibandy, sulkapallo, futsal sekä yleisurheilu. Lisäksi kuntosalin puuttuminen kanta- Kauhavalta on iso menetys sekä kunto- että kilpailutoiminnan toiminnalle ja kehittymiselle. Liikuntatoimen avustuksia jaettiin 20 seuralle ja yhdistykselle yleisavustuksina yhteensä euroa sekä kohdeavustuksina euroa 5 toimijalle. Kaukalonhoitoavustuksia jaettiin kyläyhdistyksille yhteensä euroa ja tällä tavalla luotiin puitteita myös sivukylien talviliikuntamahdollisuuksille. Investoinnit Kirjastolla on investointimäärärahaa (netto) omatoimikirjaston rakentamiseksi vuodelle Omatoimikirjasto toteutetaan tämän vuoden aikana Ylihärmän kirjastoon. Liikuntatoimen investointimäärärahoja ei ole käytetty ajanjaksolla Kortesjärven huoltorakennuksen laajennukseen (patjavarasto) varattu määräraha euroa tullaan käyttämään kesän 2015 aikana. Irtaimeen omaisuuteen myönnetty määräraha euroa tullaan käyttämään luistelukaukalon hankintaan ennen vuoden 2015 talviliikuntakauden alkua. 20

21 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- % Määräraha ,8 Tuloarvio ,1 Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Teknisessä toimessa ei alkuvuoden aikana ole ollut mitään merkittävää ongelmaa. Toinen perättäinen lauha talvi toi merkittäviä lisähaasteita teiden ja katujen kunnossapitoon. Kelirikko alkoi jo aikaisin ja aiheutti normaalia enemmän vahinkoa teiden rakenteille, joka nosti kunnossapitokustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna. Lumitöiltä vältyttiin aika pitkälti, toki vastaavasti hiekoituksia tuli huomattavasti normaalia enemmän. Kauhavan koulukeskuksen muutto väistötiloihin on sujunut varsin hyvin. Pieniä parannuksia joudutaan vielä tekemään kesän aikana. Väistötiloihin ja niiden vaatimiin muutoksiin ei ole varattu määrärahoja vuoden 2015 talousarviossa, joten niiden osalta joudutaan tekemään tarkastuksia syksyn aikana. Koulukeskuksen liikuntasalin kiinni laitto aiheuttaa suuria ongelmia eri lajien harjoittelulle. Täysin korvaavaa tilaa ei löydy Kauhavan alueelta, siksi olisikin ensiarvoisen tärkeää saada pikaisia ratkaisuja koulukeskuksen tulevaisuudesta. Kiinteistöjen kuntoarvioita on viety eteenpäin ja ne alkavat olla loppusuoralla. Kauhavan keskuskeittiö on sijainnut koulukeskuksella ja sekin jouduttiin sulkemaan muun rakennuksen mukana. Korvaavat ateriat valmistetaan nyt Ylihärmässä palvelukeskuksella ja Härmän sairaalan keittiöllä. Sisäilmatutkimuksien kustannukset on siirretty työsuojelun alta tekniseen hallintoon huhtikuulla, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Kaavoituksessa on alkuvuosi ollut työntäyteinen. Yleiskaavoitus on meneillään Ala- ja Ylihärmässä, sekä lentosotakoulun alueella. Myös Susivuoressa ja Purmojärvellä on meneillään kaavoitus. Pieniä asemakaavamuutoksia on vireillä useita. Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman laatimisen kilpailun valmistelu on loppusuoralla ja kilpailu saadaan käyntiin alkukesästä. Henkilöresurssit on saatu täyteen vuoden alusta ja nyt töitä voidaan hoitaa taas täysipainoisesti. Investoinnit Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja urakoitsijat valittu. Rakentaminen on alkanut toukokuun alusta. Kokonaan uuden päiväkodin rakentamisen urakkahinnat tulivat noin kalliimmiksi kuin vanhan saneeraaminen ja laajennus. Vanhalle osiolle olisi saneerauksessa jäänyt vielä vanhaa talotekniikka ja rakenteita, joten päätös kokonaan uuden päiväkodin rakentamisesta oli oikea. Kortesjärvellä on keskustan koulun laajentamisen suunnittelu käynnissä ja valmistunee kesäkuun aikana. Mikäli hankkeen toteuttamiselle myönnetään määrärahat, saadaan työt käyntiin syksyllä ja valmiiksi loppusyksystä

22 Talven ja alkuvuoden aikana on satsattu hulevesiverkostojen rakentamiseen. Ylihärmässä on toteutettu Pöyhösenkankaan teollisuusalueen huolevesien poisjohtaminen ja samalla alueelle on rakennettu sammutusvesiasema palvelemaan teollisuuslaitoksia. Alahärmässä on myös rakennettu hulevesiputkisto ja sammutusvesiasema teollisuusalueelle. Kangas-Annala-tien Annalan puoleisen osion rakentaminen käynnistyi ja keskytyi taas kelirikon ja rauhoitettujen lajien muuton ja peinnän vuoksi. Rakentamista on tarkoitus taas jatkaa Juhannuksen jälkeen. Kauhavalla kt63 suunnitelmien valmistuminen kauppakeskusalueen kohdalla on loppusuoralla, kuten alueen sisäisen kunnallistekniikankin suunnitelmat. 22

23 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Talousarvio Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Määräraha ,13 30,7 Toteutuu talousarvion puitteissa. Tuloarvio ,52 32,9 Tuloarvio vaarassa alittua. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Hallinto (lautakuntatyöskentely) Katsausajan nettototeutuma on 24 % budjetoidusta. Ympäristönsuojelu ja maa-ainestenotto Ympäristösuojelun ja maa-ainestenoton yhteinen nettototeutuma on 24,0 %. Ympäristölupien maksutulot olivat arvioitua suuremmat. Koko vuoden ylitys voi olla suuruusluokkaa 50 % budjetoidusta. Myös maa-ainestenoton valvontamaksutulot olivat arvioitua suuremmat. Koko vuoden ylitys voi olla % budjetoidusta. Menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa. Rakennustarkastus ja asuntotoimi Rakennustarkastuksen ja asuntotoimen yhteinen nettototeuma katsausajalta on 38,4 % budjetoidusta. Vaikka rakennuslupamaksutuloja kertyy yleensä pääosin alkuvuonna, on tänä vuonna rakennuslupien hakeminen ollut siinä määrin hiljaisempaa, että koko vuoden toteuma voi jäädä %:iin budjetoidusta. Toteuma katsausaikana on ollut 22 %. Menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa. 23

24 HENKILÖSTÖ Henkilökuntaa oli huhtikuun lopussa seuraavasti (verrattuna vuoden 2014 loppuun) vakinaiset määräaikaiset yhteensä Vakinaisten henkilöiden määrä on alentunut edelleen. Sairauspoissaolot ovat kääntyneet kasvuun kolmen alenevan vuoden jälkeen. Tarkemmassa tarkastelussa näyttää siltä, että varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on suhteellisen paljon sairauspoissaoloja. Lisäksi koulutoimella on ollut paljon poissaoloja alkuvuodesta. 24

25 TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS TA 2015 Käyttö Käyttö% Arvio toteutumisesta Toimintatuotot ,6 Käyttötaloustulojen kertymä on ajankohdan keskimääräiseen verrattuna jäljessä johtuen mm. siitä, että laskutukset tuloutuvat osittain vasta seuraavalle kuukaudelle. Toimintakulut ,8 Toimintakulujen toteuma on hieman alle ajankohdan keskimääräisen, tasaisen käytön mukaisen toteuman, johtuen mm. laskujen saapumiseen liittyvästä viiveestä. (Toimintakuluja ei ole jaksotettu.). Henkilöstökulujen toteumaprosentti on huhtikuun lopussa 33,1 %. Palvelujen ostojen toteuma on 31,2 %. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen maksuosuus on huomioitu todellisena maaliskuun loppuun, huhtikuu perustuu ennakkolaskutukseen. Verotulot ,6 Kunnallisveron tuotto on raportointihetkellä euroa, mikä on 37,4 % talousarviosta. Kertymä on noin euroa korkeampi kuin huhtikuussa Tämän hetkisen käsityksen mukaan kunnallisveron koko vuoden toteuma tulee olemaan lähes budjetoidun mukainen. Yhteisöveroa on kertynyt euroa, mikä on 31,0 % budjetoidusta ja noin euroa vähemmän kuin huhtikuussa Kiinteistövero erääntyy maksettavaksi syysmarraskuussa. Kiinteistöveroa on tilitetty huhtikuun lopussa n euroa. Valtionosuudet ,1 Valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuuksien saadaan noin euroa budjetoitua enemmän. OKM:n valtionosuutta tarkennetaan loppuvuodesta mm. oppilastietoihin perustuen. Korko- ja muut rahoitustuotot ,0 25

26 Korko- ja muut rahoituskulut ,3 Erä kertyy takapainotteisesti. Uuden lainan nostaminen painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. 26

27 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA ,3 % KÄYTTÖTALOUS MENOT TULOT TEHTÄVÄ Talousarvio Käyttö Toteutumis Talousarvio Käyttö Toteutumis % % Keskusvaalilautakunta ,6 % ,0 % Tarkastuslautakunta ,9 % 0 Valtuusto ,2 % 0 Kaupunginhallitus ,3 % ,9 % Elinkeino- ja maaseutujaosto ,1 % ,2 % Perusturva ,0 % 0 Kasvatus- ja opetuslautakunta ,9 % ,8 % Vapaa-aikalautakunta ,6 % ,9 % Tekninen lautakunta ,8 % ,1 % Ympäristölautakunta ,3 % ,0 % YHTEENSÄ ,8 % ,6 % Verotulot ,6 % Valtionosuudet ,1 % 27

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2015

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2015 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus Sisällysluettelo YLEISKATSAUS... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 KEHITYSKESKUS...

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p )

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p ) VEROTILITYKSET VUONNA 2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 ( 24): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 7,2 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilitys oli kaikissa verolajeissa viimevuotista heikompi: kunnallisverotulot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 ELINKEINO-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot