Kempeleen etsivä nuorisotyö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempeleen etsivä nuorisotyö"

Transkriptio

1 Kempeleen etsivä nuorisotyö Sari Okkonen Laura Sinkkonen

2 Sisältö Johdanto... 3 Mitä etsivä nuorisotyö on?... 4 Etsivä nuorisotyö Kempeleessä... 5 Yhteistyö... 5 Muu toiminta... 6 Etsivän nuorisotyön prosessi... 7 Prosessikaavion sisältö... 8 Aloitusvaihe... 8 Nuoren tavoittelua... 9 Työskentelyvaihe... 9 Seurantavaihe...10 Päätösvaihe...10 Kehittämistyö...11 Lopuksi...13 Lähteet...14 LIITE LIITE

3 Johdanto Kempeleen kunnassa on tehty etsivää nuorisotyötä elokuusta 2012 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut työmuotoa eurolla vuodessa. Rahoitusta haetaan ministeriöltä vuosittain ja sen edellytyksenä on toiminnasta raportoiminen ja työmuodon kehittäminen. Kempeleessä etsivän nuorisotyön tarjoama tuki on tarkoitettu vuotiaille nuorille. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. (Nuorisolaki /639, 7 ) Etsivän työn asiakkuuteen pääsee ottamalla yhteyttä esim. puhelimitse tai sähköpostilla. Nuorisolain mukaan oppilaitoksilla ja puolustusvoimilla on velvollisuus ilmoittaa etsivälle nuorisotyölle ne alle 25-vuotiaat nuoret, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opinnot tai armeijan. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneitä nuoria. Muillakin viranomaisilla on lainmukainen oikeus ilmoittaa nuori etsivään työhön. Tähän kuvaukseen on kirjattu Kempeleen kunnan etsivän nuorisotyön toimintamalli ja työmuodot sekä tärkeimmät kehittämiskohteet. Kuvaukseen on kirjattu vuosien tilastotietoja. 3

4 Mitä etsivä nuorisotyö on? Etsivän työn käsikirjaksi tarkoitettu Välittämisen ammattilaiset on julkaistu kesällä Tässä julkaisussa avataan etsivän työn sisältöä ja toimintamallia, jota toteutetaan myös Kempeleen kunnassa. Asiakkuuden alussa on tärkeää määrittää työskentelyn sisältö ja eteneminen yhdessä nuoren kanssa. Työntekijän tehtävänä on selvittää nuoren kanssa, minkälaista elämää hän haluaa elää ja tavoitella. Nuoren itsenäisyyden kunnioittaminen ja siinä tukeminen on yksi tärkeimmistä etsivän nuorisotyöntekijän tehtävistä. Asioita on hyvä ottaa työn alle pala kerrallaan ja esimerkiksi päihdeongelmasta tai perheeseen liittyvistä asioista kannattaa keskustella pikkuhiljaa, jotta nuorella olisi aikaa prosessoida niitä. (Alanen, Kotkavuori 2014, 47) Etsivät nuorisotyöntekijät ovat yhtä mieltä siitä, että työn keskeisin sisältö on nuorilähtöinen yksilöohjaus. Etsivässä työssä on mukana monia sellaisia nuoria, joilla voi olla monta tukipalvelua ympärillään vaikka kohderyhmäksi on laissa rajattu palvelujen ulkopuoliset nuoret. Palvelujärjestelmää leimaa kuitenkin poislähettämisen kulttuuri, jossa nuoria ohjataan palvelusta toiseen, mutta kukaan ei kanna kokonaisvastuuta. Etsivä työ ei ohjaa nuorta heti seuraavalle taholle, kun kohtaa ongelman, jota ei itse osaa ratkaista. Se ohjaa nuorta hänelle parhaiten sopiviin palveluihin tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja kantaa vastuun kokonaisuudesta. Kokemusten mukaan tällainen toimintatapa on korvaamaton tuki sekä nuorelle että palvelujärjestelmälle. (Alanen, Kotkavuori 2014, 15, 77) Työntekijän tehtävänä on olla läsnä, kuunnella nuorta ja osoittaa, että välittää. Etsivän työn tarkoitus ei ole tehdä nuoren puolesta, vaan tukea ja varmistaa että nuori hoitaa itse hyvinvointinsa kannalta tarpeelliset asiat. Ajatuksena on, että jatkossa nuori suoriutuisi itsenäisesti vastaavista tilanteista ilman tukea. Etsivään työhön ei kuulu kontrollivelvoitetta: asiakasta ei voida pakottaa eikä käytössä ole sanktiojärjestelmiä. Työ on tavoitteellista toimintaa ja tarkoituksena on tukea asiakasta kohti positiivista muutosta. Etsivää työtä tehdään nuorten omia tarpeita kuunnellen. (Alanen, Kotkavuori 2014, 13,46) Niiden nuorten kohdalla, jotka eivät ole etsivän työn piiriin tullessaan kykeneviä tai halukkaita aloittamaan opiskelua tai töitä keskitytään toimintakyvyn vahvistamiseen ja merkityksellisyyden kokemusten lisäämiseen. Tavoitteena on vahvistaa valmiuksia ja kykyjä, joita työ- ja opiskeluelämä vaativat, kuten normaalia vuorokausirytmiä, omien oppimistapojen tunnistamista, työelämän pelisääntöjen tuntemista, sosiaalista kanssakäymistä tai omasta hygieniasta huolehtimista. (Alanen, Kotkavuori 2014, 58) 4

5 Etsivä nuorisotyö Kempeleessä Kempeleen etsivällä nuorisotyöllä on vuonna 2013 ollut 126 asiakasta, joista n. 60 % on miehiä ja n. 40 % naisia. Asiakkaista n. 70 % on iältään vuotiaita ja n. 25 % vuotiaita. Lisäksi on joitakin alle 16-vuotiaita sekä joitakin yli 25-vuotiaita. Vuoden 2014 alkupuoliskon aikana (tammi-kesäkuu) etsivän työn toiminnassa on ollut mukana 83 nuorta, joista naisia on ollut 28 ja miehiä 55. Alkuvuoden aikana etsivän työn piiriin on ohjautunut 24 uutta nuorta. Etsivän työn nuorista alle 16-vuotiaita on ollut 3, vuotiaita 59, vuotiaita 17 ja vuotiaita 4. Vuoden 2014 alun aikana eniten nuoria (23 nuorta) on ohjautunut etsivän työn piiriin toisen asteen ammatillisen koulutuksen kautta nuorten keskeyttäessä opintonsa. Toiseksi suurin yhteydenottomäärä on tullut nuorilta itseltään (15 nuorta). Lisäksi etsivän työn piiriin on ohjautunut nuoria lukiosta, sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta, sähköisen median, TE-toimiston, vanhempien yhteydenoton, työpajan sekä nuorisotyön kautta. Etsivän työn asiakkaita on ohjattu opintoihin liittyvissä asioissa (50 nuorta), työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin (32), ilmoittautumaan työnhakijaksi (30), työpajalle (25), työhön (25), toimentuloon liittyvissä asioissa (22). Lisäksi nuoria on ohjattu mm. terveydenhuollon palvelujen piiriin, kuntouttavaan työtoimintaan, ammatinvalinnan ohjaukseen, velkaneuvontaan, asumiseen liittyvissä asioissa, nuorisotyön- ja vapaa-ajan palveluihin. Yhteydenottoja asiakkaisiin on ollut kuukausittain keskimäärin 150 tammi-kesäkuun aikana. Yhteydenotot sisältävät tapaamiset, puhelut, tekstiviestit, sähköpostit ja yhteydenotot Facebookin kautta. Yhteistyö Etsivän nuorisotyön yhteistyöverkosto on laaja. Työntekijät kohtaavat yhteistyötahoja asiakastapaamisten kautta sekä erilaisissa verkostoissa. Lisäksi työntekijät selvittävät kunkin nuoren tilanteen kannalta tärkeät yhteistyötahot, jotta hänen asiansa etenisivät mahdollisimman joustavasti. Yhteistyötahoille on jaettu etsivän työn esitteitä (LIITE 1). Lisäksi etsivästä työstä löytyy tietoa kunnan nettisivuilta ja Seutunapista. Nuorisolaki sisältää pykälän monialaisen yhteistyön järjestämisestä ja velvoittaa kuntia perustamaan nuorten ohjaus- ja palveluverkoston. Kempeleen kunnassa toimii lain velvoittama nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jossa etsivää nuorisotyötä edustaa nuorisotoimen vastuuhenkilö. Kempeleessä etsivät ovat mukana nuorisoverkostossa, nuorten yhteistyöryhmässä, sekä Pirilän Porras 2- esiselvityshankkeen ohjausryhmässä. Kussakin verkostossa kokoonpano ja tarkastelupinnat ovat hieman erit. Nuorisoverkostossa on nuorisotoimen edustajien lisäksi mukana peruskoulun ja lukion henkilökunnan edustus, seurakunnan nuorisotyö, lastensuojelun työntekijä ja poliisi. Nuorten yhteistyöryhmä keskittyy hieman vanhempien nuorten asioihin ja kokoonpanoon kuuluvat etsivien työntekijöiden lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, TE - 5

6 toimiston asiantuntija ja psykologi, työnsuunnittelija, työpajatyöntekijät ja sosiaalitoimesta sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Oulun seudun etsivät kokoontuvat parin kuukauden välein jakamaan alan kuulumisia. Verkostot ovat hyvä tapa koota yhteen alan toimijat ja keskustella esille nousseista ilmiöistä, nuorten tilanteesta, yhteistyön kehittämisestä jne. Verkostoissa kunkin tahon edustajan on myös hyvä jakaa oman organisaationsa kuulumisia ja tiedotettavia asioita. Muu toiminta Etsivät nuorisotyöntekijät ovat myös viikoittain mukana talotoiminnassa. Etsivä nuorisotyöntekijä on Honkasen lasten- ja nuorten talolla maanantaisin ja Tietotorin lasten- ja nuorten talolla torstaisin. Etsivä vastaa torstaisin taloillassa olevasta "Teematorstaista". Teematorstaissa käsitellään erilaisia aiheita keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Noin kerran kuukaudessa taloilla on Yökahvila, jossa etsivät ovat vuorotellen mukana. Yökahviloiden yhteydessä etsivä tekee nuorisotyöntekijän kanssa katupäivystystä mahdollisuuksien mukaan. Kempeleen kunnassa on nuorten kädentaito- ja taidetyöpaja, jonka kanssa etsivät nuorisotyöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä. Etsivät ohjaavat nuoria pajalle, mutta ovat mukana nuoren matkalla niin pajajakson aikana kuin jatkopolutuksessakin. Etsivät järjestävät myös yhdessä pajatyöntekijöiden kanssa työttömille nuorille suunnattuja tapahtumia kuten esim. cv-koulutusta, työnhakuinfoa tai talousneuvontaa. Etsivä nuorisotyö osallistuu vuosittain yhdessä työpajan ja ammattistartin kanssa Nuotta valmennukseen. 6

7 Etsivän nuorisotyön prosessi 7

8 Prosessikaavion sisältö Prosessin eteneminen on yksilöllistä. Joidenkin nuorten kohdalla kaikki vaiheet saattavat olla läpikäytynä kuukaudessa, kun taas joillakin prosessiin menee jopa vuosia. Prosessi on myös usein aaltoliikettä: välillä otetaan takapakkia ja palataan takaisin aiempaan vaiheeseen ja sitten taas jatketaan eteenpäin. Etsivä nuorisotyö toimii aina nuoren ehdoilla ja hänen tavoitteisiinsa pohjautuen. Nuoren tavoitteet voivat kehittyä ja muuttua prosessin aikana ja työskentelyä sopeutetaan sen mukaan. Nuori saattaa myös välillä "kadota" etsiviltä ja palata myöhemmin uudelleen asiakkaaksi. Asiakkuudella ei ole aikarajaa ja nuorta autetaan niin kauan kuin hän itse sitä haluaa. Prosessin etenemiseen vaikuttavat myös etsivistä riippumattomat vuosittaiseen sykliin liittyvät asiat, kuten koulujen hakuajat, loma-ajat jne. Aloitusvaihe Asiakkuus etsivään nuorisotyöhön alkaa joko ilmoituksesta etsivälle nuorisotyölle tai nuoren omasta yhteydenotosta etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Nuoren tiedot kirjataan PARent järjestelmään raportointia varten. PARent-järjestelmään kirjatuista tiedoista kootaan tilastoja, jotka lähetetään Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Nuori ohjautuu etsivän työn asiakkaaksi Nuorisolaissa on määritelty oppilaitosten ja puolustusvoimien velvollisuudesta ilmoittaa etsivälle nuorisotyölle sellaisen alle 25-vuotiaan nuoren yhteystiedot, joka keskeyttää opinnot toisen asteen oppilaitoksessa tai on vapautettu varusmies- tai siviilipalveluksesta tai keskeyttää palveluksen. Myös muilla viranomaisilla on huolen herätessä oikeus ilmoittaa nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Ilmoituksen voivat tehdä kuitenkin myös nuoren vanhemmat, sukulaiset, kaverit tai kuka tahansa, jolla on herännyt huoli nuoresta. Alaikäisen nuoren ollessa kyseessä, etsivä on ensin yhteydessä vanhempiin ja kertoo etsivästä nuorisotyöstä ja sen periaatteista sekä pyytää heidän suostumuksensa nuoren kanssa työskentelyyn. Nuori itse ottaa yhteyttä Enenevissä määrin, etsivän nuorisotyön tunnettavuuden lisääntyessä, nuoret ottavat myös itse yhteyttä etsivään nuorisotyöhön. Nuorten yhteydenotot tulevat usein Facebookissa, mutta myös puhelimitse, sähköpostitse tai kasvotusten esim. lasten- ja nuortentalolla. Nuoren kanssa sovitaan yleensä tapaaminen toimistolle tai muuhun nuorelle sopivaan paikkaan. Alaikäiselle nuorelle kerrotaan, että etsivien tulee olla yhteydessä vanhempiin. 8

9 Nuoren tavoittelua Ilmoituksen saatuaan etsivät nuorisotyöntekijät tavoittelevat nuorta puhelimitse, sähköpostitse tai Facebookissa. Jos nuorta ei näillä keinoin tavoiteta, tekevät etsivät yleensä kotikäynnin. Kotikäynnillä on aina kaksi etsivää, tai etsivä ja jokin yhteistyökumppani, kuten kuraattori, perhetyöntekijä, työpajatyöntekijä, nuorisotyöntekijä tms. Etsivien tavoitettua nuoren, kerrotaan hänelle etsivästä nuorisotyöstä ja pyritään saamaan nuori tapaamiseen joko toimistolle tai muuhun nuorelle sopivaan paikkaan. Jos nuorta ei tavoiteta kotikäynnillä, etsivä yrittää tavoitella häntä edelleen puhelimitse ja käymällä uudelleen kotioven takana. Etsivä yrittää tavoitella nuorta useita kertoja useamman kuukauden ajan. Jos nuorta ei yrityksistä huolimatta tavoiteta, hänen tietonsa poistetaan PARent järjestelmästä. Ensitapaaminen Ensitapaamisessa on aina mukana molemmat etsivät. Tapaamisen aluksi kerrotaan etsivän nuorisotyön PARent -kirjaamisjärjestelmästä ja tehdään tarvittaessa nuoren kanssa sopimus (LIITE 2) hänen tietojen tallentamisesta ja tietojen vaihtamisesta yhteistyötahojen kanssa. Tapaamisen tarkoituksena on kartoittaa nuoren tilannetta, taustaa ja sitä, millaista apua nuori kokee etsivältä nuorisotyöltä haluavansa ja tarvitsevansa. Ensitapaaminen on tutustumista varten eikä sen yhteydessä käydä yleensä vielä kovin syväluotaavia keskusteluja. Tapaamisen aikana otetaan nuoren tärkeäksi kokemat asiat käsittelyyn sekä aletaan viedä asioita konkreettisesti eteenpäin. Tapaamisen yhteydessä sovitaan, mitä nuori voisi tehdä ja miten etsivä voi häntä auttaa. Lisäksi sovitaan seuraava tapaamis-/yhteydenottoaika. Ensitapaamisella nuoren kanssa sovitaan kumman etsivän kanssa hän alkaa työstää asioitaan. Mikäli nuoren tilanne on erityisen haasteellinen, jatkuu työskentely työparina. Työskentelyvaihe Ensitapaamisen jälkeen nuori jatkaa yhteydenpitoa ja asioiden hoitoa yhdessä etsivän kanssa. Työskentelyvaiheen pituus riippuu nuoren lähtötilanteesta ja avun tarpeen määrästä. Joillakin nuorilla tuen tarve on vähäisempää, jolloin jo pienet vinkit ja ohjaukset voivat riittää nuoren eteenpäin pääsyyn. Useilla nuorilla kuitenkin moni elämän osa-alue vaatii työstämistä ja pohdiskelua, jolloin asioita on hyvä lähteä viemään eteenpäin pienin askelin. Palveluohjausta Etsivä nuorisotyöntekijä toimii yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Etsivä toimii nuoren ohjaajana palveluverkostossa, johon kuuluu niin toimeentuloon, koulutuksen hankkimiseen, työllistymiseen, kuntoutumiseen, terveyteen, asumiseen kuin vapaa-aikaankin liittyviä palveluja. Etsivän tavoitteena on yhdessä nuoren kanssa miettiä, mitkä palvelut hänelle olisivat tarpeen. Etsivä ei anna nuorelle valmiita vastauksia, vaan kertoo mahdollisuuksista ja auttaa nuorta saamaan niistä tietoa, sekä tutustumaan niihin. 9

10 Yksilöohjausta Yksilöohjauksen tarkoituksena on tukea nuorta niissä asioissa, missä hän itse kokee tarvitsevansa apua. Työntekijä toimii kuuntelevana aikuisena ja kertoo tarjolla olevista vaihtoehdoista sekä mahdollisuuksista. Yksilöohjauksessa edetään nuoren omaan tahtiin ja lähdetään purkamaan asioita hänelle sopivalla tavalla. Yksilöohjaus voi olla keskustelua, asiointia eri virastoissa, kouluihin tai työpaikkoihin tutustumista, nuorelle sopivan harrastuksen etsimistä, nuorelle sopivan asiantuntijaverkoston luomista, ansioluettelon ja työhakemuksen tekemisessä avustamista jne. Yksilöohjauksen tavoitteena on nuoren itsetunnon vahvistuminen ja itseohjautuvuuden kehittyminen. Etsivä on nuoren tuki. Hän ei tee asioita nuoren puolesta vaan auttaa nuorta tarpeen mukaan. Seurantavaihe Seurantavaiheen aikana etsivä on yhteydessä nuoreen säännöllisesti kysellen kuulumisia. Etsivä työntekijä seuraa nuoren tilannetta vielä senkin jälkeen, kun nuori on löytänyt sopivan jatkopolun. Seurannan tarkoituksena on tukea nuoren kiinnittymistä palveluihin. Seurantaa jatketaan niin pitkään kuin nuori kokee sen olevan tarpeen. Päätösvaihe Asiakkuus on vapaaehtoista ja se päätetään, kun nuori kokee saaneensa asiansa kuntoon ja pärjäävänsä itsekseen. Asiakas voi myös asiakkuuden aikana halutessaan päättää asiakkuuden, vaikka asiat eivät etsivän näkökulmasta olisikaan vielä kunnossa. Nuori voi milloin tahansa ottaa etsivään nuorisotyöhön uudelleen yhteyttä ja palata asiakkaaksi. 10

11 Kehittämistyö Kempeleen kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toimenpideohjelmaan on kirjattu etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen vuosina Koska etsivä nuorisotyö on työmuotona suhteellisen uusi, on sen kehittäminen tärkeä osa työtä. Tiedottaminen Etsivän työn alkaessa Kempeleessä syksyllä 2012 on yhteistyötahoihin otettu laajasti yhteyttä ja työmuotoa on käyty esittelemässä useassa eri paikassa niin nuorille kuin työntekijöillekin. Tietoa etsivästä työstä jaetaan edelleen niin, että se auttaisi sekä nuoria että yhteistyökumppaneita löytämään palvelun ja hyödyntämään sitä nuoren eduksi. Etsivä nuorisotyö on alkanut vakiinnuttaa asemaansa osana kunnan palvelujärjestelmää, joten olisi hyvä päivittää tietoa etsivän työn roolista ja keskustella siitä, millainen käsitys yhteistyötahoilla on etsivästä työstä. Tavoitteena on, että myös yhteistyökumppaneilla olisi näkemys siitä, millaisissa asioissa ja tilanteissa etsiviä työntekijöitä voisi hyödyntää. Etsivän työtä on tarkoitus esitellä ainakin 9.-luokan, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen oppilaille sekä vanhemmille. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat mm. sosiaalitoimisto, terveyskeskus ja mielenterveystoimisto. Yhteistyön kehittämisestä lähetetään syksyllä 2014 ammattikorkeakouluihin pyyntö opinnäytetyön tekemisestä. Pienryhmätoiminta Etsivän työn pienryhmätoimintaa on pyritty saamaan käyntiin, mutta nuorten saaminen mukaan toimintaan on ollut haastavaa. Osa nuorista on ilmaissut kiinnostuksensa, mutta jostain syystä kynnys tulla ryhmään on kuitenkin ollut liian suuri. Pienryhmätoimintaa on yritetty aloittaa myös yhteistyössä niin työpajan kuin kuntouttavan työtoiminnankin kanssa. Pienryhmätoiminnan käynnistämiseksi tiedustellaan nuorten toiveita ja tarpeita. On käynyt ilmi, että pienryhmätoiminta antaisi monelle nuorelle mahdollisuuden tutustua muihin nuoriin turvallisessa ympäristössä ja harjoitella mm. sosiaalisia taitoja. Osalla nuorista ei ole lainkaan harrastuksia ja pienryhmätoiminta voisi vastata myös tähän tarpeeseen. Mielekkään sisällön, tekemisen ja porukan löytäminen olisi tärkeää nuoren kannalta. Joulukuusta 2014 alkaen pienryhmätoimintaa on toteutettu viikoittain liikuntaryhmänä, joka on suunnattu kaikille yli 15 vuotiaille nuorille. Liikuntakerrat sisältävät nuorten toiveiden mukaista toimintaa esim. sählyä, sulkapalloa ja kuntopiiriä. Ryhmän vakiinnuttua muutamille liikuntavuoroille on tarkoitus tilata ulkopuolinen ohjaaja, jotta nuoret pääsisivät tutustumaan uusiin lajeihin esim. jooga, potkunyrkkeily ja tanssi. Jatkossa pienryhmätoimintaa on suunnitteilla koota myös muiden teemojen ympärille esim. ruuanlaitto tai kädentaidot. 11

12 Time Out-toiminta Etsivät nuorisotyöntekijät ovat olleet mukana Time Out-toiminnassa. "Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli tarjoaa psykososiaalisia tukitoimia nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Toimintamalli mahdollistaa aktiivisen tuen tarjoamisen nuorille miehille kutsunnoissa ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä." (www.thl.fi) Kempeleessä kutsunnat ovat kaksipäiväiset ja etsivät nuorisotyöntekijät ovat olleet mukana kertomassa Time Out-toiminnasta. Tilaisuudessa on tarkoituksena tavata kaikki kutsuntatilaisuuteen osallistuvat nuoret. Kutsunnat ovat hyvä tilaisuus tavoittaa koko ikäryhmän nuoret miehet kerralla aikuistumisen kynnyksellä. Time out -toiminnan kautta on tullut joitakin asiakkuuksia. Keskusteluaika on lyhyt eikä kovin syväluotaavia keskusteluja ehditä siinä tilanteessa käymään, joten kaikki avun tarvitsijat eivät varmastikaan ole tulleet esiin. Tarkoituksena on jatkossa jakaa tietoa esim. kutsuntakirjeessä Time Out-toiminnasta. Lisäksi ennakkoterveystarkastusten yhteydessä voisi jakaa tietoa Time Outista, jonka jälkeen etsivä voisi olla tukena nuorelle niissä asioissa, joita terveystarkastuksessa on noussut esiin. 12

13 Lopuksi Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tukea ja kannustaa nuoria elämässään eteenpäin. Usean nuoren tavoitteena on sopivan opiskelu- tai työpaikan löytäminen. Monelle etsivän työn asiakkaalle tavoitteiden toteutuminen voi vaatia pidempiaikaista kuntoutumiseen liittyvää työskentelyä. Mikäli nuori kärsii sosiaalisten tilanteiden pelosta tai akuutista päihdeongelmasta, on ensin ratkottava näitä ongelmia nuoren kanssa yhdessä. On tärkeää löytää niitä asioita, missä nuori on hyvä, sillä onnistumisen kokemukset ja positiivisen palautteen antaminen ovat tärkeä osa työtä. Helsingin diakonissalaitoksen Vamoksessa on kuuden vuoden aikana varmistunut käsitys, että intensiivinen, nuorelle sopivaan tahtiin etenevä työskentely elämänhallinnan ja vuorovaikutustaitojen parantamiseksi on kestävämpi ja tehokkaampi tapa auttaa kuin nopea palveluohjaus. Vamoksessa etsivän työn kantavana ideana on tutustua nuoreen ja etsiä hänen kanssaan sellainen jatkopolku, jolta hän ei enää putoaisi, kääntyisi takaisin tai voisi pahoin. On tärkeää miettiä, onko nuori todellisuudessa valmis seuraavaan toimenpiteeseen vai tapahtuuko ohjaus siitä syystä, että työntekijä kokee velvollisuudekseen ohjata nuoria nopeasti työhön tai opiskelemaan. (Alanen, Kotkavuori 2014, 18 19) Aito asiakaslähtöisyys voi toteutua vain tutustumalla asiakkaaseen pintaa syvemmältä. Työntekijän täytyy uskoa nuoressa olevaan hyvyyteen sekä mahdollisuuksiin ja näyttää se nuorelle. (Alanen, Kotkavuori 2014, 28) Etsivässä työssä on huomattu, että nuoret kiinnittyvät palvelun sijaan vuorovaikutussuhteeseen. Siksi onkin tärkeää, että työntekijät eivät vaihdu jatkuvasti ja tapaamisia järjestetään riittävän usein. (Alanen, Kotkavuori 2014, 28). Etsivän työn tulisi intensiivisyyden lisäksi pystyä tarjoamaan tarvittaessa mahdollisuus myös pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen. Monella paikkakunnalla etsivien vaihtuvuus on suuri, mikä vaikeuttaa asiakassuhteiden muodostumista. Etsivien työntekijöiden suurta vaihtuvuutta selittävät mm. se, että etsivän työn rahoitukset tulevat vain vuodeksi kerrallaan, sekä vaatimaton palkkataso. Kaikkein haastavin kohderyhmä ovat ne nuoret, jotka eivät ole minkään aktiivisen toiminnan piirissä, eivätkä ole ilmoittautuneet työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tähän ryhmään kuuluvat myös nuoret, jotka sairauksien tai muun vaikean elämäntilanteen vuoksi ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, 11) Näiden nuorten löytäminen on suuri haaste etsivälle työlle. Etsivä työ ei aina yksin pysty antamaan parasta apua ja tukea nuorelle. On tärkeää tiedostaa nuoren avun tarve ja löytää oikeanlaista apua. Verkostoyhteistyö onkin olennainen osa etsivää nuorisotyötä. 13

14 Lähteet Alanen, O. Kotkavuori, A Välittämisen ammattilaiset. Vamoksen käsikirja etsivään työhön. Helsingin diakonissalaitos. Libris Oy Nuorisolaki /639 Nuorisotakuu 2013, TEM raportteja 8/

15 LIITE 1 15

16 LIITE 2 Suostumus tietojen tallentamiseen ja vaihtamiseen Asiakastietosi tallennetaan PARent-asiakastietojärjestelmään, jota käytetään etsivän nuorisotyön asiakasrekisterinä sekä tilastointivälineenä. Etsivän nuorisotyön työntekijät ylläpitävät asiakastietojasi järjestelmässä suostumuksesi perusteella. Asiakastietosi ovat salassa pidettäviä. Sinulla on mahdollisuus halutessasi tarkistaa järjestelmään tallennetut tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Sinulla on oikeus vaatia korjautettavaksi järjestelmässämme oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamasi suostumus tietojesi luovuttamisesta tai rajata sitä. Asiakastietojärjestelmästä tehdään sisäiseen- tai viranomaiskäyttöön yhteenvetoja, joissa ei esiinny yksilöityjä henkilötietoja. Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Annan suostumukseni siihen, että henkilötietoni tallennetaan etsivän nuorisotyön käytössä olevaan PARentasiakastietojärjestelmään. Annan suostumukseni tietojeni vaihtamiseen etsivää nuorisotyötä tekevien ja alla mainittujen tahojen kesken: Vanhemmat Koulu/oppilaitos TE-toimisto Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Työpaja Muut: Lähiomainen, johon saa olla tarvittaessa yhteydessä: Nimi ja puhelinnumero: Paikka ja aika: Allekirjoitus: 16

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100693 (HE 1/2010 vp) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100001 Tuula

Lisätiedot

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta Sosiaalipalveluohjaajat Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta www.lapinlahti.fi 10.067 asukasta Vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä Kuntaliitos Varpaisjärven kunnan kanssa

Lisätiedot

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Toimintaa ohjaa ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä Miten asiat sujuvat käytännössä? Miten tietoja luovutetaan etsivään

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi NUORI2017 28.3.2017 Tampere Susanna Palo, TPY Ville Koikkalainen, Helsinki Pauliina Koljonen, Äänekosken kaupunki 28.3.2017 Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Etsivä nuorisotyön viranomainen ja rekisterinpitäjä Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko 9.11.2012 Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Maria Taipale

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä

OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä osana nuoriso- ja koulutustakuuta Vantaalla Nuorisopalvelut, Sivistystoimi ja Sosiaali- ja terveystoimi Nuorisolain muutos 1.1.2011 tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 Yhteistyösopimus 19.11.2014 1. Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja: Luumäen kunta Linnalantie 33 54501 TAAVETTI Palvelun

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Tavoitteet Siirrytään nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä varhaisemman tuen toteuttamiseen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa Ohjaamopäivä 15.9.2016 Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ Nurmeksessa. Etsivä nuorisotyö. www.hyvarila.com. Lomatie 12, FI-75500 Nurmes puh. 040 487 3312 pirjo.karkkainen@nurmes.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ Nurmeksessa. Etsivä nuorisotyö. www.hyvarila.com. Lomatie 12, FI-75500 Nurmes puh. 040 487 3312 pirjo.karkkainen@nurmes. ETSIVÄ NUORISOTYÖ Nurmeksessa Etsivä nuorisotyö www.hyvarila.com Lomatie 12, FI-75500 Nurmes puh. 040 487 3312 pirjo.karkkainen@nurmes.fi SISÄLLYS 1. ETSIVÄN NUORISOTYÖN ASIAKASPROFIILI 2013...............................

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö ja yhteistyön kentät. Nuori

Etsivä nuorisotyö ja yhteistyön kentät. Nuori Etsivä nuorisotyö ja yhteistyön kentät Nuori2017 29.3.2017 Nuorisotyö tiedontuottajana 4.4.2017 Nuorisoasiain neuvottelukunta ylläpitää Tietoanuorista.fi sivustoa: Indikaattoritietoja nuorten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 Yhteistyösopimus xx.xx.xxxx 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Luumäen kunta Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Tuottaja Lappeenrannan

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Merja Hilpinen ylitarkastaja Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita NEET-nuoret Nuorisolaki

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa sairaanhoitaja Päivi Viro ja ohjauksen asiantuntija Anna Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä, etsivä nuorisotyö 17.9.2014 Nuorten koulutus- ja työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon, Liite B 5 Kokkolan työvoiman palvelukeskus, Pietarsaaren toimipiste INTRO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toiminta Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Lisätiedot

Aktiivinen etsivä nuorisotyö

Aktiivinen etsivä nuorisotyö Aktiivinen etsivä nuorisotyö Jaettu toimijuus kuntoutuksessa 4.10.2013 1 Etsivä nuorisotyö (nuorisolaki 7 b ) Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Etsivä työ osana organisaatiota

Etsivä työ osana organisaatiota ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä työ osana organisaatiota Nuorisojohtaja Kehittämistoiminta Ulkoiset ohjaus- ja neuvontapalvelut Alueellisen- ja kulttuurisen nuorisotyön palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Nuorisosihteeri

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 SIIKALATVAN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kirjastotoimen johtaja Riitta Tranberg Nuorisopalvelut/Nuorisotoimi Vapaa-aikasihteeri

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (7) 208 A. Tarja Tenkulan ym. valtuustoaloite etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta HEL 2012-012539 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita etsivän nuorisotyön päivillä. Tampere Jaana Walldén, Nuorisoyksikkö

Ajankohtaisia asioita etsivän nuorisotyön päivillä. Tampere Jaana Walldén, Nuorisoyksikkö Ajankohtaisia asioita etsivän nuorisotyön päivillä Tampere 31.10.2013 Jaana Walldén, Nuorisoyksikkö Aiheita organisaatioon, valtionavustuksiin ja valtakunnallisten kyselyjen tuloksiin liittyviä. muuta

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorten työpajatoiminta Nykyisen nuorisolain 7 :n mukaan kunnan nuorisotyöhön

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ PSAVI-ALUEELLA Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

ETSIVÄ NUORISOTYÖ PSAVI-ALUEELLA Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi ETSIVÄ NUORISOTYÖ PSAVI-ALUEELLA 2016 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 1 Etsivän työn tekijä kunnioittaa yksilön yksityisyyttä, luottamuksellisuutta ja tiedonkeruun

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolakiin. - Miten nuorisolaki muuttuu?

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolakiin. - Miten nuorisolaki muuttuu? Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolakiin - Miten nuorisolaki muuttuu? Taustaa Valtaosa suomalaisista nuorista voi hyvin, mutta sosiaalinen ja henkinen syrjäytyminen on lasten

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ TURUSSA 2014. 17.11.2015 Taina Laaksonen 1

ETSIVÄ NUORISOTYÖ TURUSSA 2014. 17.11.2015 Taina Laaksonen 1 ETSIVÄ NUORISOTYÖ TURUSSA 2014 17.11.2015 Taina Laaksonen 1 Kehittäminen ja johdon tuki: EEVA ROIHA Anne-Marie Rautiainen, Pirjo Lehtinen, Mirja Teräs, Kerstin Paananen, Virpi Sojakka Valmistelu ja koordinointi,

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset

Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset Hätä Nuorista! Nuorten työpajapalveluiden turvaaminen Joensuunseudulla! Nuorten työpajatoiminta on tavoitteellista, arjen hallintaa

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

ETSIVÄ- JA PAJATYÖ PAIMION KAUPUNGISSA JA SAUVON KUNNASSA

ETSIVÄ- JA PAJATYÖ PAIMION KAUPUNGISSA JA SAUVON KUNNASSA ETSIVÄ- JA PAJATYÖ PAIMION KAUPUNGISSA JA SAUVON KUNNASSA 2.6.2016 Mia Lemberg, erityisnuorisotyöntekijä Kristina Mäntymaa, etsivä nuorisotyöntekijä Jenni Leponiemi, pajaohjaaja ETSIVÄTYÖ Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016

Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016 Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016 Toiminnan järjestäjä Mynämäen kunta toimii isäntäkuntana kolmen kunnan yhteiselle nuorten työpajatoiminnalle vuonna 2015 2016. Toiminta alkaa 1.9.2015

Lisätiedot

ETSIVÄ TYÖ TAMPEREELLA

ETSIVÄ TYÖ TAMPEREELLA ETSIVÄ TYÖ TAMPEREELLA Tampereen Kaupungin Hyvinvointipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Ehkäisevä Työ/ Etsivä Työ Sari Nieminen ja Juha Kurki Terveydenhoitajapäivät, Tampere-talo 8.2.2013 Etsivän

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot

Nakkilan kunnan työpaja

Nakkilan kunnan työpaja Nakkilan kunnan työpaja Nakkilan kunnan työpaja sai alkunsa 20.8.2012. Paja on suunnattu pääasiassa 16 29-vuotiaille nuorille. Reipas ilmapiiri antaa turvallisen tilan nuorille testata ja kehittää taitojaan

Lisätiedot

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat oululaiset nuoret yhden luukun periaate

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Raportti etsivästä nuorisotyöstä VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Raportti etsivästä nuorisotyöstä Raportti etsivästä nuorisotyöstä Häggman Erik 2012 1 Sisältö 1 Johdanto... 5 2 Kyselyn toteutus ja raportti... 5 2.1... 5 3 Etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Synergiaseminaari Hämeenlinna Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen

Synergiaseminaari Hämeenlinna Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen Synergiaseminaari Hämeenlinna 10.10.2017 Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen Nuorten työpajatoiminta Nuorisolaki 1285/2016 Nuorisolain tavoitteena edistää nuorten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Nuorisolautakunta Kepo/1 29.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Nuorisolautakunta Kepo/1 29.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) 103 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Tenkulan ym. valtuustoaloitteesta etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta HEL 2012-012539 T

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (7) 142 A. Tuomo Valokaisen ym. valtuustoaloite 18-22-vuotiaiden neuvontapalvelujen lisäämisestä HEL 2012-002557 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite:

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: on parantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kiinnittymistä ja pääsemistä koulutukseen, kehittää elämänhallinnan taitojaan ja saamaan työelämäkokemuksia

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ VALTUUSKUNTA 18 jäsentä HALLITUS 7 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ - toimipisteiden esimiehet - hankkeiden edustaja - toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. TILITOIMISTO - palkanlaskenta

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori2017 28.3.2017 Etsivän nuorisotyön vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa

Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa Yhteishaussa ilman paikkaa jääneille, 10-luokalle, Ammattistarttiin ja Aikalisään hakeneille löytyisi jokaista

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Mistä puhumme, kun puhumme yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta?

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Mistä puhumme, kun puhumme yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta? Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Mistä puhumme, kun puhumme yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta? Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 36 1.2.2016 Asianro 333/00.00.01/2012 6 Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Päiväharjun koulu Elämäntaitojen yksikkö Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Tarkoituksena tukea nuorta ja hänen perhettään tulevaisuutta koskevissa valinnoissa ja valmentaa nuorta mahdollisimman

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

PIRIlän alueen kehittäminen 29.1.2014

PIRIlän alueen kehittäminen 29.1.2014 PIRIlän alueen kehittäminen 29.1.2014 Pirilän toimintakeskus-ajattelu tarkoittaa: Fyysistä ympäristöä, jossa palvelua järjestetään Toimintatapaa, jolla palveluja järjestetään Pirilän toimintakeskuksen

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot