ETÄPALVELUN KEHITTÄMINEN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISEN TUKEMISESSA ETELÄ-SAVOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETÄPALVELUN KEHITTÄMINEN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISEN TUKEMISESSA ETELÄ-SAVOSSA"

Transkriptio

1 POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke ETÄPALVELUN KEHITTÄMINEN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISEN TUKEMISESSA ETELÄ-SAVOSSA Etäinfojen pilotti Etelä-Savon TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaille Kesäkuu 2014 Anjelika Pajarinen palveluohjaaja Evangelia Antzaka palveluohjaaja

2 Johdanto Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke ( ) kehitti maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä työllistymistä ja ammatillisen koulutuksen tukitoimia. Hankkeen tavoitteena oli muun muassa kehittää työllistymisen palveluja maahanmuuttajille yhteistyössä paikallisten TE-palvelujen kanssa. Vuosina Mikkelin ja Savonlinnan TE-toimistot toimivat kehittämiskumppanuudessa. Yhteistyösopimusten mukaisesti Mikkelin TE-toimistoon oli sijoitettuna Etelä-Savon ammattiopiston (ESEDU) ja Savonlinnan TE-toimistoon vastaavasti Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston (SAMI) palveluohjaaja. Tammikuussa 2013 saadun jatkorahoituspäätöksen mukaisesti Pointti-hankkeen toiminta jatkui saakka. Jatkohankkeessa osatoteuttajaksi vaihtui uusi toimintansa aloittanut Etelä-Savon TEtoimisto. Uusi Etelä-Savon TE-toimisto muodostui kun TE-palvelujen uudistuksen yhteydessä Juvan, Pieksämäen, Mikkelin ja Savonlinnan TE-toimistot yhdistyivät yhdeksi toimistoksi. Projektipäätöksen mukaisesti jatkohankkeen aikana Etelä-Savon TE-toimiston Mikkelin ja Savonlinnan toimipaikassa työskenteli yhteensä kaksi hankkeen palveluohjaajaa, jotka konsultoivat tarvittaessa työvoimaviranomaisia koko Etelä-Savon alueella. Hanke jatkoi aikaisemmin kehitettyjen toimintojen toteuttamista maahanmuuttajien työllistymisen tukemisessa. Jatkohankkeessa tuettiin Etelä-Savon TE-toimistoa seuraavien kokonaisuuksien kehittämisessä: o o o Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen alueellisten viranomaisten välillä kotoutumislain mukaisesti Etäpalvelun kehittäminen maahanmuuttajien työllistymisen tukemisessa Etelä-Savossa Videotulkkauksen käyttöönottamisen tukeminen Kyseiset kehittämiskohteet nostettiin esille hankkeen projektipäällikön ja TE-toimiston johtajan ja 2. palvelulinjan päällikön yhteistyöpalaverissa asioina, joissa hankkeelta toivottiin tukea TE-toimiston viranomaisille. Tausta Keväällä 2014 pilotoitiin infotilaisuudet Etelä-Savon TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaille. Infotilaisuudet toteutettiin videoneuvotteluina etäyhteyslaitteiden avulla. Etäinfojen pilotti kuuluu Etäpalvelun kehittäminen maahanmuuttajien työllistymisen tukemisessa Etelä-Savossa -kehittämiskokonaisuuteen ja se on jatkoa keväällä 2013 järjestetystä pilotista, joka tuolloin toteutettiin Etelä-Savon TE-toimiston Pieksämäen toimipaikan maahanmuuttaja-asiakkaille. Pieksämäen pilotista on kirjoitettu erillinen raportti (julkaistu 10/2013). Molemmat raportit ovat hankkeen päättymisen jälkeen saattavilla hankkeen nettisivulta (www.pointti.eu) sekä Pointtihankkeen arkistosta SAMIsta ja ESEDUsta. Keväällä 2014 toteutetussa pilotissa hyödynnettiin edellisessä Pieksämäen toimipaikan maahanmuuttajaasiakkaille tarkoitetussa pilotissa tehtyä pohjatyötä ja opittuja asioita. Etelä-Savon alueen laajuinen pilotti oli kuitenkin huomattavasti haasteellisempi, johtuen pilotin laajuudesta ja muista järjestelyhaasteista. Etelä-Savon pilottiin osallistuivat kaikki kolme Etelä-Savon TE-toimiston toimipaikkaa sekä seitsemän yhteispalvelupistettä Etelä-Savosta. Etäinfojen pilotin tavoitteena on ollut tukea Etelä-Savon TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymistä ja omatoimista työnhakua tarjoamalla tietoa TE-toimiston tehtävästä viranomaisena, TE-toimiston toimintaperiaatteista ja uudistuneista TE-palveluista. Etäinfoissa erityisesti korostettiin Internetin ja puhelimen välityksellä toimivien TE-palvelujen käyttömahdollisuutta ja kätevyyttä. Etäinfoissa käsiteltiin myös työelämään ja työllistymiseen liittyviä aiheita. Etäinfojen pilotin suunnittelusta ja toteutumisesta vastasivat hankkeen palveluohjaajat Anjelika Pajarinen ja Evangelia Antzaka. Pilotin suunnitteluvaiheessa palveluohjaajat konsultoivat Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijoita, joiden vastuulla ovat 2. palvelulinjan maahanmuuttaja-asiakkaat. Etäinfojen pilotin suomenkieliset tekstit lähetettiin TE-toimiston asiantuntijoille luettavaksi ja täydentäväksi. Pilottiin liittyviä asioita käsiteltiin 2

3 myös yhteistyöpalavereissa TE-toimiston kanssa. Myös Etelä-Savon TE-toimiston Mikkelin toimipaikkaan sijoitettu virastomestari toimi yhteistyössä palveluohjaajien kanssa etäinfoihin liittyvissä teknisissä asioissa, kuten varausten teossa ja videoneuvottelulaitteiden käyttöopastuksessa. Pilotin lähtökohtana oli tarjota tietoa maahanmuuttaja-asiakkaiden omalla äidinkielellä tai muulla heille ymmärrettävällä kielellä. Näin ollen infot toteutettiin suomen-, venäjän- ja englanninkielisinä sekä thainkielelle tulkattuna. Thainkielisen infon yhteydessä tarjoutui myös mahdollisuus testata videotulkkauspalvelujen käyttöä. Thaikielisen infon tulkkina toimi Semantixiin työsuhteessa oleva Sirilaksana Khongroek, joka tulkkasi etäinfoa Helsingistä käsin. Pilotin käytännön toteutus Etäinfotilaisuuksien markkinoinnissa hyödynnettiin TE-toimiston asiakasjärjestelmää siten, että TE-palvelujen asiantuntijat välittivät postitse palveluohjaajien suomen, englannin ja venäjän kielellä laatiman tiedotteen niille maahanmuuttaja-asiakkailleen, joiden arvioivat hyötyvän pilottiin osallistumisesta. Pilotin tiedote oli laadittu mahdollisimman selkokieliseksi (ks. liite 1). Pilottia markkinoitiin myös suoraan asiakkaille heidän asioidessaan TEtoimistossa. Etäinfoja markkinoitiin myös Julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen nettisivujen (www.te-palvelut.fi) tapahtumakalenterissa. Etäinfojen pilotit toteutuivat helmi- ja maaliskuussa Selkosuomenkielinen etäinfo toteutui , englanninkielinen , venäjänkielinen ja thainkielelle tulkattu etäinfo Etäinfot pitivät hankkeen palveluohjaajat, niin että Anjelika Pajarinen oli fyysisesti Mikkelin TE-palvelujen neuvotteluhuoneessa ja Evangelia Antzaka oli Savonlinnan TE-palvelujen neuvotteluhuoneessa. Palveluohjaajien käytössä oli neuvotteluhuoneiden etäyhteyslaitteita. Etäinfoissa palveluohjaajat jakoivat diaesitykset, jotka olivat katseltavissa maahanmuuttaja-asiakkaille etäyhteyslaitteiden näytöltä. Maahanmuuttajat olivat Etelä-Savon TE-toimiston toimipaikoissa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä sekä Etelä-Savon yhteispalvelupisteissä, jossa tuolloin tarjottiin TE-palveluja. Keväällä 2014 TE-palveluja tarjoavat yhteispalvelupisteet sijaitsivat Heinävedellä, Joroisilla, Juvalla, Kangasniemellä, Mäntyharjulla, Sulkavalla ja Kerimäellä. Ennen varsinaisia infoja pilottiin liittyvät materiaalit (tulostetut PowerPoint-diaesitykset, palautelomakkeet, tilaisuuden tiedote ja ohjeet) lähetettiin postitse kaikkiin TE-toimiston toimipaikkoihin ja yhteispalvelupisteisiin. Etäinfojen keskimääräinen kesto oli puolitoista tuntia per tilaisuus. Thainkielinen info vaati enemmän aikaa tulkkauksen johdosta. Suomenkieliseen infoon osallistui kahdeksan maahanmuuttajaa. Kaikki osallistujat olivat Savonlinnasta.Paikalla oli seitsemän burmalaista ja yksi EU-maasta kotoisin oleva maahanmuuttaja. Englanninkieliseen infoon osallistui seitsemän maahanmuuttajaa, joista neljä oli Savonlinnasta ja kolme Pieksämäeltä. Englanninkieliseen infoon osallistujista vain kaksi maahanmuuttajaa oli englantia äidinkielenä puhuvia. Venäjänkieliseen infoon osallistui 24 maahanmuuttajaa, joista kolme oli Mikkelistä, 11 Savonlinnasta ja kymmenen Pieksämäeltä. Thainkielelle tulkattuun infoon osallistui 12 maahanmuuttajaa, joista kuusi oli Savonlinnasta, neljä Pieksämäeltä ja kaksi Juvalta. Thainkielelle tulkattua infoa seurasi myös 45 kotoutumiskoulutusten opiskelijaa SAMIsta. Jokaisessa infotilaisuudessa kiersi osallistujalista. Etäinfojen tärkeimmät aihepiirit olivat TE-toimiston toimintaperiaatteet ja sen tehtävät viranomaisena, uudistuneet TE-palvelut sekä viranomaisten välinen yhteistyö ja vastuunjako työllistymisen tukemisessa. Etäinfoissa kerrottiin myös kotoutumislaista, kotoutumissuunnitelmasta ja alkukartoituksesta sekä TE-palvelujen tehtävästä ja roolista maahanmuuttajien kotouttamisessa. Etäinfoissa käsiteltiin työelämään ja työllistymiseen liittyviä aiheita sekä esiteltiin lyhyesti Etelä-Savon kaupungit ja kunnat. Etäinfojen alussa esiteltiin lyhyesti myös Pointti-hanketta ja Infopankki-sivustoa. Lisäksi etäinfoissa kerrottiin Internetin ja puhelimen välityksellä toimivista TE-palveluista ja korostettiin monikanavaisten palvelujen käyttömahdollisuutta ja kätevyyttä. Monikanavaisten palvelujen esittelyssä hyödynnettiin Varkauden TE-palvelujen laatimaa Asioi jonottamatta netissä -taulukkoa. Infojen sisällöt löytyvät kokonaisuudessaan tämän raportin liitteistä 2, 3 ja 4. Etäinfojen pilotin suomenkieliset materiaalit selkokielistettiin. Selkokielistämisen työn teki ESEDUn opettaja ja se maksettiin hankeen budjetista. Hankkeen budjetista teetettiin myös materiaalien englanninkieliset käännökset. 3

4 Etäinfojen pilotin venäjänkieliset käännökset teki Anjelika Pajarinen. Etätulkkauksen kustannuksista vastasi Etelä- Savon TE-toimisto. Etäinfoihin osallistujilta kysyttiin palautetta jokaisen infotilaisuuden jälkeen. Osallistujilta kerättiin palautteet erillisellä palautelomakkeella (ks. liite 7), jossa pyydettiin ottamaan kantaa etäinfojen sisältöön, tekniseen toteutukseen, pituuteen ja ajankohtaisuuteen. Palaute oli mahdollista antaa suomen, englannin tai venäjän kielellä. Yhteenveto asiakkaiden palautteista löytyy tämän raportin liitteestä (ks. liite 8). Siinä asiakkaiden englannin- ja venäjänkieliset vastaukset on käännetty suomeksi. Pilotin tekninen toteutus Etäinfojen pilotin onnistuneessa toteutuksessa tekniikan hallinta oli tärkeässä roolissa. Pilotin tekninen toteutus käytännössä tarkoitti Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen ja seitsemän Etelä-Savossa sijaitsevien yhteispalvelupisteen neuvotteluhuoneiden sekä ns. virtuaalihuoneen varausten tekoa. Lisätietoa jokaisen pilottiin osallistuneen tahon varausmenetelmistä löytyy liitteestä 5. Varausten teko oli tehtävissä vähintään kuukausi ennen varsinaisia tilaisuuksia, sillä monissa paikoissa on olemassa vain yksi etäyhteyslaite. Lisätietoa teknisessä toteutuksessa huomioon otettavista seikoista löytyy liitteistä 6 muistilistan muodossa. Hyviä käytäntöjä, haasteita ja jatkosuosituksia Etäinfojen pilotin toteutus oli palveluohjaajien mielestä onnistunut. Etäinfojen käytännön järjestelyissä tarvittiin kuitenkin ylimääräisiä ratkaisuja, koska hanketyöntekijöiltä puuttuivat mm. laitteiston käyttöoikeudet. Etäyhteyslaitteiden käynnistäminen ja sisäänkirjautuminen, virtuaalihuoneiden ja fyysisten neuvottelutilojen ajanvaraukset sekä PowerPoint-esitysten jaot piti tehdä virastomestarin avulla. Sen lisäksi teknisen toteutuksen osalta kohdattiin erilaisia haasteita, johtuen pääosin siitä, että näin mittaavaa etäpilottia ei ole koskaan aikaisemmin järjestetty Etelä-Savon TE-toimistossa. Pilotin toteutus oli onnistunut myös osallistujien mielestä. Asiakkailta kerätyistä palautteista käy ilmi, että pilotti oli erittäin hyödyllinen, tehokas ja informatiivinen. On suositeltavaa, että jatkossakin etäinfojen ja -tilaisuuksien järjestäjät keräävät asiakaspalautetta palvelun laadun varmistamiseksi ja yläpitämiseksi. Pilotista saatujen palautteiden mukaan melkein kaikki osallistujat (yli 90 %) suosittelevat, että etäinfot järjestetään jatkossakin. Monet maahanmuuttajat toivoivat myös muunkielisiä infotilaisuuksia. Sen lisäksi monissa palautteissa toistui toivomus etäinfojen järjestämisestä heti Suomeen muuton jälkeen. Positiivinen asiakaspalaute vahvasti viittaa siihen, että toimintaa on syytä jatkaa. Myös palveluohjaajien mielestä etäinfoja kannattaa järjestää Pointtihankkeen päättymisen jälkeen. Infot auttavat sekä vasta muuttaneita päästämään alkuun uudessa kotimaassa että pitempään maassa asuneita hahmottamaan paremmin palvelujärjestelmän kokonaisuuden. Etäneuvotteluina toteutetut infot ovat myös kustannustehokas ja taloudellisesti järkevä toimintatapa. Pilotin etäinfoissa äänen- ja kuvanlaatu oli erittäin hyvä ja puheenvuorot kuuluivat ilman viivästystä. Thainkielelle tulkatussa infossa oli jonkin verran ääniongelmia, johtuen siitä, että yhdessä yhteispalvelupisteessä mikrofoni oli jäänyt päälle. Sen lisäksi thainkielelle tulkatussa infossa äänilaatu oli Savonlinnassa välillä heikko, mikä osittain näkyy myös asiakkaiden palautteista. Thainkielelle tulkatussa infossa Savonlinnan TE-palvelujen neuvotteluhuoneessa oli 51 osallistujaa, eli paikalla oli liian paljon osallistujia verrattuna huoneen kapasiteettiin. Jatkossa suosituksemme on, että vastaavissa tilaisuuksissa ryhmän koko on maksiimissaan 20 ihmistä. Pienemmissä ryhmissä keskustelut syntyvät helpommin ja vaivattomammin. Pienemmissä ryhmissä pystytään myös yksilöllisemmin huomioimaan osallistujia ja näin varmistaa, että he pysyvät keskittyneenä koko tilaisuuden ajan. Omakielisyyden rooli on myös erittäin tärkeä keskittymisen säilyttämisessä. Pilotissa huomattiin, että maahanmuuttajat keskittyvät huomattavasti paremmin omakielisissä infoissa verrattuna selkosuomenkieliseen infoon. 4

5 Hyväksi käytännöksi todettiin myös se, että jaetun PowerPoint-diaesityksen lisäksi osallistujilla oli käytössään esityksen tulosteita. Paperitulosteisiin osallistujat tekivät omat merkinnät ja kirjoittivat muistiinpanot, mikä helpotti asioiden hahmottamista. Sen takia suositellaan, että jatkossakin osallistujille jaetaan infomateriaalien paperiversiot. Paperiversiot voisi myös lähettää osallistujille postitse kotiin etukäteen tutustuttavaksi. Kuten tässä raportissa jo aiemmin mainittiin, selkosuomen- ja englanninkieliset käännökset ostettiin. Englanninkielinen käännös oli suomenkielisten materiaalien tapaan selkokielinen, sillä edellisen pilotin pohjalta osattiin arvioida, että englantia äidinkielenään puhuvien osallistujien lisäksi, osa osallistujista on englantia pääkielenä Suomessa käyttäviä. Englanninkielisessä esityksessä ns. viralliset termit olivat esillä teksteissä, mutta palveluohjaaja käytti selkoenglantia näitä termejä selittäessään. Vaikka pilotin käännökset ovat ammattilaisten tekemiä ja ne on tehty laadukkaasti, palveluohjaajien näkemys on, että selkokielistämistyötä sekä englannin- ja venäjänkielisten materiaalien hiomista voi silti jatkaa. Sen lisäksi pilotissa havaittiin, että kokonaisvaltaisemman hahmottamisen tukemiseksi englannin- ja venäjäkielisten esitysten teksteissä esillä tulisi olla myös suomenkieliset termit. Pilotissa jaettiin monille osallistujille sekä omakieliset että selkosuomenkieliset tulostetut materiaalit, sillä tekstit ovat identtisiä ja vertailu kieliversioiden välillä on helppoa. Suosituksemme on, että kyseiset hyväksi havaitut käytännöt ovat käytössä myös jatkossa. Etäinfojen pilotissa maahanmuuttaja-asiakkaiden ja palveluohjaajien lisäksi paikalla oli myös muutama TEtoimiston asiantuntija ja yhteispalvelujen työntekijä. Asiantuntijat ja työntekijät auttoivat käytännön asioissa mm. etäyhteyslaitteiden mikrofonien päälle ja pois päältä laittamisessa. Kuitenkin suurin osa heistä ei osallistunut varsinaisiin tilaisuuksiin. Jatkossa on suositeltavaa, että silloin kun infon toteuttaa joku TE-toimiston ulkopuolinen taho, TE-toimiston edustaja on koko tilaisuuden aikana paikalla. Paras mahdollinen vaihtoehto on, että infon toteuttaa kielitaitoinen TE-toimiston asiantuntija, joka harvinaisten kielten osalta osaa käyttää tulkkipalveluja. Pilotissa erittäin hyödylliseksi todettiin myös se, että palveluohjaajat tutustuivat etäyhteyslaitteiden käyttöön jo ennen varsinaisia tilaisuuksia. Asia tulisi huomioida, mikäli infon toteuttaja on jatkossa ulkopuolinen taho. Pointti-hankkeen projektisuunnitelman mukaan hankkeessa tuettiin Etelä-Savon TE-toimistoa myös videotulkkauksen käyttöönottamisessa. Etäinfojen pilotin yhteydessä tarjoutui mahdollisuus testata videotulkkauspalvelujen käyttöä, sillä thainkielinen info toteutettiin tulkattuna Helsingistä käsin. Videoyhteyksien toimivuutta tulkkitoimiston ja TE-palvelujen etäyhteyslaitteiden välillä testattiin etukäteen. Tilaisuutta tulkkaava henkilö oli kokenut ja asiantunteva, mikä helpotti palveluohjaajien työtä. Palveluohjaajien näkemys on, että videotulkkaus on puhelintulkkausta tehokkaampi tapa järjestää tulkkaukset ryhmämuotoisissa tilaisuuksissa, minkä takia sen käyttöä suositellaan myös jatkossa. Tämän raportin tavoitteena on ollut uusien ideoiden ja toimintatapojen auki kirjoittaminen TE-toimiston etäpalvelujen kehittämiseksi. Etäpalvelujen kustannustehokkuus on myös tärkeässä asemassa. Etäinfojen pilottia varten laaditut ja käännetyt materiaalit jäävät Etelä-Savon TE-toimiston käyttöön. Jatkokehittämistä varten suosituksemme on, että valmiiksi rakennettuja esityksiä käännettäisiin myös muille kielille. Esitykset on tehty PowerPoint-ohjelmalla ja ne ovat helposti muokattavissa. Pilotin materiaalit voi myös soveltaa, mm. TE-toimiston päivittäiseen asiakastyöhön. Tämän pilotin materiaalit, kuten kaikki muutkin Pointti-hankkeen tuotokset, saa päivittää ja muokata, kunhan huomioidaan ESR-hankkeiden tuotoksia koskeva viiden vuoden säännös. Toivomuksemme myös on, että tässä pilotissa hyväksi havaitut käytännöt, haasteet ja jatkosuositukset otettaisiin huomioon ennen samantyyppisten etätilaisuuksien järjestämistä. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt tarvitsevat lisää ohjausta ja tukea työllistymisasioissa ja uskomme, että etäpalvelut tarjoavat uusia mahdollisuuksia laadukkaiden kotoutumispalvelujen toteuttamiseksi. Allekirjoittaneiden toivomus on, että tämä raportti on tarjonnut uusia näkökulmia aiheesta. 5

6 LIITTEET (8) Liite 1: Etäinfon tiedote kolmella kielellä Liite 2: Suomenkielinen diaesitys Liite 3: Venäjänkielinen diaesitys Liite 4: Englanninkielinen diaesitys Liite 5: Tilavaraustaulukko Liite 6: Etäinfojen tekninen toteutus Liite 7: Asiakaspalautelomake Liite 8: Asiakaspalautteet 6

7 Liite 1: Etäinfon tiedote kolmella kielellä INFOTILAISUUS MAAHANMUUTTAJILLE Etelä-Savon TE-toimisto ja POINTTI- hanke (www.pointti.eu) järjestävät yhteistyössä infotilaisuuden Etelä-Savossa asuville maahanmuuttajille. Tule mukaan kuuntelemaan uudistuneista TE-palveluista ja TE-toimiston tehtävistä maahanmuuttajien kotouttamisessa. INFORMATION SESSION FOR FOREIGNERS South Savo TE Office and Pointti project (www.pointti.eu) jointly organize information session for immigrants living in South Savo. Join us to hear more about new TE Office services and TE Office s tasks on immigrants integration issues. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ Служба занятости и экономического развития Южного Саво (TE- toimisto) организует в сотрудничестве с проектом ПОЙНТТИ(www.pointti.eu) информационное собрание для иммигрантов, живущих в регионе Южного Саво. Приглашаем Вас принять участие в собрании и получить информацию об изменениях в услугах службы занятости и поддержке, оказываемой иммигрантам в процессе интеграции в финское общество и трудовую жизнь. AIKA: Suomenkielinen info: , klo Englanninkielinen info / Info session in English: , klo Venäjänkielinen info/ Инфо на русском: , klo Thainkielinen info/tulkattu thainkielelle , klo PAIKKA: Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Kerimäki ja Sulkava. Infot järjestetään samanaikaisesti seuraavissa paikoissa: Infos will be organized simultaneously at the following places: Места проведения информационных собраний: 7

8 Paikka Osoite Mikkeli Mikkelin TE-palvelut Porrassalmenkatu Mikkeli Savonlinna Savonlinnan TE-palvelut Olavinkatu Savonlinna Pieksämäki Pieksämäen TE-palvelut Lampolahdenkatu Pieksämäki Heinävesi Heinäveden yhteispalvelupiste Kermanrannantie Heinävesi Joroinen Joroisten yhteispalvelupiste Mutalantie Joroinen Juva Juvan yhteispalvelupiste Juvantie Juva Kangasniemi Kangasniemen yhteispalvelupiste Otto Mannisentie Kangasniemi Savonlinna/Kerimäki Kerimäen yhteispalvelupiste Kerimäentie Savonlinna/Kerimäki Mäntyharju Mäntyharjun yhteispalvelupiste Asemantie Mäntyharju Sulkava Sulkava yhteispalvelupiste Kauppatie Sulkava Lisätietoa antaa / Ask more / Дополнительную информацию Вы можете получить: Evangelia Antzaka palveluohjaaja Anjelika Pajarinen palveluohjaaja TERVETULOA! WELCOME! ДОБРО ПОЖАЛОВАТь! 8

9 Liite 2: Suomenkielinen diaesitys 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Liite 3: Venäjänkielinen diaesitys ПОДДЕРЖКА ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ ЮЖНОГО САВО Информационное собрание организовано проектом POINTTI в сотрудничестве со службой занятости Южного Саво СОДЕРЖАНИЕ: слайды 3-4: Кратко о проекте ПОЙНТТИ слайд 5: сайт слайды6-7 : Интернет-страницы городов и сельских коммун региона Южного Саво слайды 8-10: Информация о финской трудовой жизни слайды 11-15: Задачи и принципы деятельности службы занятости слайды 16-17: Услуги службы занятости и экономического развития слайды 18-20: Иммигранты в качестве клиентов службы занятости слайды 21-24: сайт слайды 25-26: Служба занятости и экономического развития региона Южного Саво слайд 27: Телефонные услуги службы занятости и экономического развития слайды 28-29: Краткое повторение 24

25 Кратко о проекте ПОЙНТТИ Иммигранты на пути к трудоустройству в провинции Южное Саво Проект ПОЙНТТИ начал свою работу в 2008 году и закончит ее в июне 2014 года. Проект сотрудничает с различными государственными и муниципальными службами с целью поддержки интеграции иммигрантов. В период с 2008 по 2013 год проект предоставлял иммигрантам консультационные услуги по вопросам будничной жизни, образования и трудоустройства в Миккели и Савонлинне. Работа с клиентами закончилась Сайт проекта: Материалы, разработанные проектом: Все материалы, разработанные проектом, опубликованы на сайте проекта: Выбрать: -> maahanmuuttajille -> MIKKELI -> Pointissa tuotetut materiaalit maahanmuuttajille -> SAVONLINNA -> Pointissa tuotetut materiaalit maahanmuuttajille 25

26 Сайт Infopankki.fi На страницах инфобанка собрана информация о финском обществе и системе обслуживания, а также о финской трудовой жизни и возможностях получения образования. На сайте можно найти информацию на 15 языках: финском, шведском, английском, эстонском, французском, русском, сомалийском, сербохорватском, турецком, испанском, албанском, арабском, персидском, китайском и курдском. Города и муниципальные округа Южного Саво Сайт города Миккели: Интернет-страницы города Миккели для иммигрантов: Сайт города Савонлинна: (на финском, шведском, английском, русском и немецком языках) Интернет-страницы города Савонлинна для иммигрантов : Сайт города Пиексямяки: Интернет-страницы города Пиексямяки (Pieksämäki) для иммигрантов: 26

27 Города и муниципальные округа Южного Саво (продолжение) Информация о городах и муниципальных округах Южного Саво (на финском, английском и русском языке): (на финском языке) (на финском, английском, немецком, шведском, венгерском и русском языках) (на финском языке) (на финском, английском и русском языках) (на финском, английском и шведском языках) (на финском, английском, шведском, немецком и русском языках) (на финском, английском и русском языках) (на финском, английском и русском языках) (на финском, английском, немецком и русском языках) (на финском и английском языках) (на финском, английском, немецком и русском языках) Информация о финской трудовой жизни (продолжение) Владение информацией о финской трудовой жизни и ее правилах облегчит Вам поиск работы. Вам рекомендуется также активно искать информацию и следить за новостями, касающимися следующих тем: налогообложение и налоговая карта, медицинское обслуживание по месту работы, профсоюзы, касса взаимопомощи, трудовой договор, коллективный трудовой договор, справка с места работы и охрана труда. Справочники и брошюры по финской трудовой жизни переведены на многие языки и адреса сайтов, на которых Вы можете ознакомиться с некоторыми из них, представлены в следующем слайде. 27

28 Информация о финской трудовой жизни (продолжение) Брошюра На работу в Финляндию на шведском, русском, эстонском, английском, французском и польском языках: Сайт SAK на английском, русском, эстонском, сомалийском, арабском, китайском, тайском, немецком, испанском и французском языках: Сайт STTK на английском и шведском языках: Сайт AKAVA на шведском, русском, эстонском, английском, испанском и французском языках: Сайт Управления охраны труда на финском, шведском, эстонском, русском и английском языках. Сертификат трудовой жизни на финском, русском, английском и эстонском языках: Информация о финской трудовой жизни (продолжение) При поиске работы рекомендуется принять во внимание: Поиск работы может быть долгим и требующим сил процессом. Рабочее место редко находится с первой попытки. Заявления нужно подавать на многие вакансии. Вам может помочь участие в тренингах по поиску работы и планированию карьеры, организуемые службой занятости. Когда Вы нашли рабочее место: Заключите письменный трудовой договор и предоставьте работодателю Вашу налоговую карту. Вступите в профсоюз или Общую кассу помощи при безработице. Спросите о медицинском обслуживании по месту работы. При окончании трудовых отношений: Попросите у работодателя справку с места работы (työtodistus). Законодательство обязывает работодателя выдать ее работнику. Сразу по окончании работы зарегистрируйтесь клиентом службы занятости. 28

29 Служба занятости и экономического развития (TE-toimisto) TE-toimisto-это аббревиатура, составленная из заглавных букв слов Työ- ja elinkeinotoimisto, что переводится на русский как Служба занятости и экономического развития. Служба занятости и экономического развития является государственной организацией. С начала 2013 года на всей территории Южного Саво действует одно бюро службы занятости. Офисы бюро находятся в Миккели, Савонлинна и Пиексямяки. Услуги службы занятости предлагаются также в центрах обслуживания населения (asiakaspalvelukeskus) муниципальных округов Юва, Кангасниеми, Керимяки, Мянтюхарью, Сулкава, Хейнявеси и Йоройнен. Чем занимается бюро ТЕ? Помогает клиентам найти работу и работодателям найти подходящих работников. Помогает клиентам в повышении профессиональной квалификации и приобретении новых умений. Для этого служба занятости организует различные курсы, тренинги и предлагает консультационные услуги. Оказывает содействие в интеграции и трудоустройстве иммигрантов. Так, служба занятости организует курсы финского языка и тренинги для клиентов-иммигрантов. Поддерживает развитие предпринимательской деятельности. Помогает клиентам, которые нуждаются в услугах по профессиональной реабилитации.. 29

30 На каких принципах основана работа службы занятости? Работа службы занятости строится на принципе индивидуального подхода к клиентам и принятии во внимание индивидуальных профессиональных потребностей и пожеланий клиента. На практике это значит, что служащий и клиент составляют вместе план трудоустройства клиента (työllistymissuunnitelma). В работе с клиентами особо важное значение придается консультационным услугам, нацеленным на поддержку трудоустройства, развития навыков поиска работы, повышения профессионального уровня или на профессиональную реабилитацию. Сотрудники службы занятости связаны обязательством конфиденциальности. Это означает, что без разрешения клиента сотрудники службы занятости не могу обсуждать дела, касающиеся клиента, ни с кем посторонним, включая членов семьи и друзей клиента. На каких принципах основана работа службы занятости (продолжение)? Принципы деятельности и решения, принимаемые службой занятости, основываются на финском законодательстве. Служба занятости сотрудничает с другими организациями с целью оказания своим клиентам многосторонней поддержки в трудоустройстве. Такими организациями являются, например, муниципальные центры обслуживания безработных. Разрешение на передачу необходимой информации потенциальным работодателям спрашивается у клиента сотрудником службы занятости в начале клиентских отношений. Клиент сам принимает решение о том, дать или не дать разрешение. Вопрос о рaзрешении на передачу информации преподавателям задается также в бланке заявления на участие в курсах и тренингах (koulutushakulomake), организуемых службой занятости. 30

31 Разделение труда по вопросам пособия по безработице и социального пособия между государственными и муниципальными службами Служба занятости и КЕЛА являются государственными организациями. Социальная служба (sosiaalitoimisto) является муниципальной организацией. Эти три организации сотрудничают тогда, когда ситуация клиента этого требует. Такими ситуяциями являются, например, затянувшаяся безработица, выплата пособия по безработице или поддержка реабилитации. Служба занятости принимает решение о праве клиента на пособие по безработице (työttömyysturva). КЕЛА решает, будет ли пособие выплачено и расчитывает размер пособия. Если пособия по безработице и других выплачиваемых КЕЛА пособий (жилищная субсидия, пособие на ребенка и т.д.) не хватает для проживания, клиент может обратиться за помощью в социальную службу. Кто может воспользоваться услугами службы занятости? Бюро ТЕ обслуживает всех соискателей: находящихся в трудовых отношениях, безработных и только начинающих трудовую жизнь. Использование большей части услуг службы занятости требует регистрации в качестве клиента. Тем не менее, следующие услуги службы занятости доступны для всех: Интернет-услуги Консультации по вопросам поиска работы Телефонные консультации Консультации по вопросам получения образования и требованиям к профессиональной квалификации Стартовое пособие Курсы от службы занятости. 31

32 Услуги службы занятости Профессиональная ориентация и планирование карьеры Услуги по профессиональной реабилитации Курсы (профессиональные, языковые и т.д.) Стартовое пособие Индивидуальная поддержка в поиске работы Разработка плана трудоустройства Выплата работодателю пособия на трудостройство клиента службы занятости (palkkatuki) Образовательная или производственная практика Тренинги по развитию навыков поиска работы и планированию карьеры (ura- ja työnhakuvalmennukset). Консультации по получению образования Услуги для молодежи (моложе 25 лет или выпускник образовательного учреждения моложе 30 лет). Интергационные услуги для иммигрантов Услуги службы занятости на начальных этапах интеграции: Начальное тестирование (alkukartoitus) План социальной интеграции (kotoutumissuunnitelma) Интеграционное пособие в качестве пособия по безработице Интеграционные и языковые курсы Производственная практика в качестве способа знакомства с финской трудовой жизнью (työkokeillu) Консультационные услуги, например, по вопросам признания образования, полученного за пределами Финляндии.. 32

33 Закон о социальной интеграции иммигрантов и служба занятости Основные положения закона о поддержке интеграции иммигрантов и приеме беженцев (laki kotoutumisen edistämisestä ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta/ kotoutumislaki): Закон распространяется на всех иммигрантов, проживающих в Финляндии на основании вида на жительство (oleskelulupa) или зарегистрированного права на пребывание (rekisteröity oleskeluoikeus). Закон подчеркивает право иммигранта на получение информации о своих правах и обязанностях, а также о возможностях получения поддержки в социальной интеграции. У иммигранта, являющегося клиентом службы занятости или социальной службы, есть право на первичную оценку жизненной ситуации (alkukartoitus). Иммигрант может также попросить сам о ее организации. Закон о социальной интеграции иммигрантов и служба занятости (продолжение) У иммигранта есть право на интеграционный план (kotoutumissuunnitelma). В интеграционный план включаются действия, поддерживающие социальную интеграцию и трудоустройство иммигранта. Интеграционный план составляют сотрудники службы занятости и/ или социальной службы в сотрудничестве с иммигрантом. Первый интеграционный план составляется в течение трех лет с момента получения первого вида на жительство или регистрации права на пребывание. Интеграционный период может быть продлен на два года на особых основаниях. Такими основаниями могут быть, например, инвалидность, заболевание, отпуск по беременности и родам, проблемы с обучаемостью и т.п.. 33

34 (ранее -сайт Интернета, на котором представляются услуги службы занятости. Кликнув кнопку Asioi verkossa Вы можете: активировать или деактивировать статус активного соискателя работы (työnhaku) Рекламировать Ваши профессиональные качества потенциальным работодателям посредством услуги CVnetti Просматривать открытые вакансии и пользоваться услугой "вахтера рабочего места (työpaikkavahti). Просматривать курсы, организуемые службой занятости и использовать услугу "вахтера курса" (koulutusvahti) Заполнить и подать заявление на курс Проверить свою персональную информацию Сообщить об изменениях в своей ситуации Большая часть Интернет-услуг службы занятости требует идентификации личности пользователя посредством личных паролей для Интернет-банка. На следующем слайде термин vahva tunnistus обозначает необходимость идентификации личности. Электронные услуги EI TUNNISTUSTA VAHVA TUNNISTUS 1. ПОИСК РАБОТЫ Регистрация соискателем работы X* проверка личной информации изменения в статусе соискателя X X просмотр вакансий "Вахтер вакансий" X X 2. ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ Проверка информации, касающейся пособия по безработице Ответ на просьбу о предоставлении объяснительной X* - edellyttää erillistä vahvistusta X X 34

35 Электронные услуги EI TUNNISTUSTA VAHVA TUNNISTUS 3. Обучение от службы занятости Просмотр начинающихся курсов Подача заявления X* X Информация о рассмотрении заявления X X Вахтер курса X 4. CV-NETTI Реклама профессиональных качеств работодателям X* - edellyttää erillistä vahvistusta X Другие Интернет-сайты EURES-информация о рабочих вакансиях на территории ЕU-/ЕТА Ammattinetti: информация о профессиях, получении образования и требованиях к профессиональной квалификации: AVO-программа, помогающая в профессиональной ориентации: A-ura, Näköaloja: программы, помогающие в профориентации людям, у которых уже есть проф.образование и опыт работы: Suomi.fi-palvelusta различные анкеты и информация об услугах и правовых вопросах. Nuorisotakuu (Молодежная гарантия)- услуга для тех, кто младше 25 лет или выпускников учебных заведений (до 30-лет). 35

36 Служба занятости Южного Саво -> paikalliset TE-palvelut -> Etelä-Savo Информация о мероприятиях, событиях и тренингах Телефонные номера службы занятости Южного Саво: пн-чт : тел (соискатели) тел (работодатели) Прием в офисах службы занятости пн-чт 9 16 по адресам: Porrassalmenkatu 29, Mikkeli Olavinkatu 24, Savonlinna Lampolahdenkatu 10, Pieksämäki Пункты обслуживания населения Южного Саво: Информация: -> paikalliset TE-palvelut -> Etelä- Savo -> yhteispalvelupisteet 36

37 Телефонная линия службы занятости (Työlinja) Телефонная линия предлагает Вам консультации по вопросам, касающимся услуг службы занятости и использования электронных услуг. Часы работы пн-чт 8 17 и пт Консультации клиентов тел Вопросы пособия по безработице тел Вопросы образования тел Вопросы о праве на тел поддержку при переменах" Планирование карьеры (ma ja to klo 12-16) тел Консультации на русском языке тел Предпринимательская Финляндия тел Консультации на шведском языке (отдельные номера) Если Вы клиент службы занятости Южного Саво (повторение) -Сайт, с помощью которого легко решать вопросы поиска работы и образования. Кликните кнопку: Asioi verkossa! Työlinja - Телефонная линия консультирует по общим вопросам поиска работы и по вопросам пользования Интернет-услугами Yritys-Suomi Предпринимательская Финляндия консультирует по вопросам открытия своего предприятия Телефонные услуги местного офиса службы занятости Южного Саво отвечают на вопросы, касающиеся работы местного офиса. Сотрудники службы занятости Южного Саво консультируют Вас по вопросам, касающимся поиска работы. Они вместе с Вами проводят оценку Вашей ситуации и предлагают услуги в соответствии с ней.. Копии документов для предоставления сотрудникам службы заятости можно опустить в ящик, находящийся в офисе службы занятости. 37

38 Когда Вы состоите клиентом службы занятости, то: Своевременно сообщайте о всех изменениях в Вашей ситуации: начале отпуска по уходу за ребенком, обучения или о получении рабочего места Сообщите об изменениях в Вашей контактной информации: адреса, номера телефона и т.д. Активно ищите работу. Ответственность за поиск рабочего места лежит на Вас. Задача службы занятости -оказать Вам в этом необходимую поддержку Действуйте в соответствии с планом интеграции или трудоустройства. СПАСИБО! 38

39 Liite 4: Englanninkielinen diaesitys 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Liite 5: Tilavaraustaulukko Huomaa, että tämä taulukko kuvaa helmikuun 2014 tilannetta! TOIMIPAIKKA VARAUSMENETELMÄ YHTEYSHENKILÖ MIKKELI TE-toimiston sähköisen kalenterin kautta Pauliina Jenu Neuvottelulaitteisiin ja ajanvarauksiin liittyvät kysymykset: Kalle Lassila SAVONLINNA PIEKSÄMÄKI HEINÄVESI JOROINEN JUVA TE-toimiston sähköisen kalenterin kautta TE-toimiston sähköisen kalenterin kautta TE-toimiston sähköisen kalenterin kautta Sähköpostitse TE-toimiston työntekijälle TE-toimiston sähköisen kalenterin kautta Maija Haapsari Ulla Mononen Paula Simonen Pirjo Louhi Helena Auvinen, p Veli Pulkkinen KANGASNIEMI sähköpostitse Päivi Hokkanen Liisa Pilves KERIMÄKI / SAVONLINNA sähköpostitse yhteispalvelupisteen työntekijälle Anne Moilanen, p MÄNTYHARJU SULKAVA TE-toimiston sähköisen kalenterin kautta sähköpostitse yhteispalvelupisteen työntekijälle Ann-Maj Rimaila Ulla Heino, p

56 Liite 6: Etäinfojen tekninen toteutus Huomaa, että tämä lista kuvaa helmikuun 2014 tilannetta! 1. Neuvotteluhuoneiden ja virtuaalihuoneen ajanvaraukset tulee tehdä hyvissä ajoin, mieluummin kaksi kuukautta ennakkoon. Etelä-Savon TE-toimiston sähköisen kalenterin kautta on mahdollista varata neuvotteluhuone: a) TE-toimiston Mikkelin toimipaikasta b) TE-toimiston Savonlinnan toimipaikasta c) TE-toimiston Pieksämäen toimipaikasta d) Heinäveden yhteispalvelupisteestä e) Juvan yhteispalvelupisteestä f) Mäntyharjun yhteispalvelupisteestä Sopimalla sähköpostitse kautta on mahdollista varata neuvotteluhuone: a) Joroisten yhteispalvelupisteestä b) Kangasniemen yhteispalvelupisteestä c) Kerimäen yhteispalvelupisteestä d) Sulkavan yhteispalvelupisteestä Huomaa, että yhteispalvelupisteiden osalta tulee tarkistaa etukäteen, onko yhteistyösopimus TEpalvelujen kanssa voimassa. 2. Mikäli etäneuvotteluun on tulossa enemmän kuin viisi osallistujatahoa, palveluntarjoajalta on pyydettävä yhteyden vahvistamista. 3. Asiakkaiden tarpeen mukaan voidaan tilata videotulkkaus. Videotulkkaus palveluntarjoajalta on hyvä varmistaa hänen käyttämän neuvottelulaitteen kirjautumiseen tarvittavat tiedot. On suositeltavaa, että videotulkkauspalvelun tarjoajaa pyydetään osallistumaan yhteyden testaukseen. 4. Etäinfoissa tulee varmistaa, että mukana ovat toimipisteiden työntekijät, joilla on ennestään kokemusta etäneuvottelulaitteiden käytöstä. Etäinfojen kestosta ja paikalla olevan työntekijän roolista tulee tiedottaa etukäteen. 5. Virtuaalihuoneen kirjautumiskoodit ja muut ohjeet tulee lähettää etäneuvotteluun osallistujatahojen sähköposteihin etukäteen. 6. Neuvottelulaitteiden ja yhteyksien toimivuutta on suositeltavaa testata etukäteen. Lisäksi materiaalien (esim. PowerPoint-esityksien) toimivuutta tulee testata ennen varsinaisia etäinfotilaisuuksia. Huomaa, että palveluntarjoajasta ja neuvottelulaitteista riippuen kirjautumiseen voidaan tarvita etäneuvottelulaitteen IP-osoitetta. IP-osoite löytyy laitteen sähköisestä kalenterivarauksesta tai sitä voi kysyä virastomestarilta, viraston työnsuunnittelijalta tai palveluntarjoajalta. 7. Etäinfon tulostetut materiaalit (esim. PowerPoint-esitykset), palautelomakkeet ja muut käytännön ohjeet sekä palautuskuoret (täytettyjä palautelomakkeita varten) tulee lähettää postitse etäinfoihin osallistuviin toimipaikkoihin ja yhteispalvelupisteisiin. Ohjeissa on hyvä olla mukana järjestäjien yhteystiedot. 8. Etäinfojen markkinointi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, kuitenkin vasta sen jälkeen, kun kalenterivaraukset on tehty ja päivämäärästä ja ajasta on varmaa tietoa. 56

57 Liite 7: Asiakaspalautelomake TE-palvelut maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Etelä-Savossa -infot järjestetään (suomenkielinen info), (englanninkielinen info), (venäjänkielinen info) ja (thainkielelle tulkattu info). Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Valitse KYLLÄ, EI tai EN OSAA SANOA. Perustele vastauksesi. Perustelut voit kirjoittaa suomeksi, englanniksi tai venäjäksi. Answer to the following questions. Choose KYLLÄ, EI or EN OSAA SANOA. Comment you answer. You can write your comments in Finnish, English or Russian. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Выберите KYLLÄ, EI или EN OSAA SANOA. Обоснуйте, пожалуйста, Ваш ответ. Обосновать можно на финском, английском или русском языке. 1) Sain infosta uutta ja hyödyllistä tietoa. KYLLÄ EI EN OSAA SANOA Miksi? Why? Почему? 2) Infon pituus oli sopiva. KYLLÄ EI EN OSAA SANOA Miksi? Why? Почему? 3) Infon tekninen toteutus (kuvan ja äänenlaatu) oli hyvä. KYLLÄ EI EN OSAA SANOA Miksi? Why? Почему? 4) Suosittelen, että infot järjestetään jatkossakin. KYLLÄ EI EN OSAA SANOA Miksi? Why? Почему? 5) Mikä oli infon kiinnostavin aihe? 6) Mikä oli infon vähiten kiinnostava aihe? Kiitos palautteestasi! Thank you for your feedback! Большое спасибо за Ваши комментарии! 57

58 Liite 7: Asiakaspalautteet SUOMENKIELINEN ETÄINFO Paikalla oli kahdeksan maahanmuuttajaa, kaikki Savonlinnassa. Saatiin seitsemän asiakaspalautetta. 1) Sain infosta uutta ja hyödyllistä tietoa. KYLLÄ: 4 EI: 0 EN OSAA SANOA: 2 o Selvä info-paketti, jossa oli uutta tietoa esim. SAK:sta, STTK:sta jne.. o En tiedä. o Tarvitsen apua työasioiden kanssa. o Info auttoi minua paljon. Minulla on asioita, joihin tarvitsen neuvoa. Tarvitsen, että joku näyttää minulle. o Hyödyllistä tietoa työstä o En ymmärrä. o Ei mitään hyödyllistä. Kiva oli kuunnella uusia asioita. 2) Infon pituus oli sopiva. KYLLÄ: 6 EI: 1 EN OSAA SANOA: 0 o Info oli pitkä, mutta tarvitsen apua ja info auttoi minua. o Sopiva 3) Infon tekninen toteutus (kuvan ja äänenlaatu) oli hyvä. KYLLÄ: 7 EI: 0 EN OSAA SANOA: 0 o Sekä kuvan että äänenlaatu olivat erinomaisia. o Kuulin hyvin. (2 kertaa) 4) Suosittelen, että infot järjestetään jatkossakin. KYLLÄ: 5 EI: 0 EN OSAA SANOA: 1 o Olisi hyvä saada kaikki tiedot heti alussa kun muutin Suomeen. o Info oli hyvä. o On hyvä, kun järjestetään infoja. Infossa meitä neuvotaan. Toivottavasti infot järjestetään jatkossakin. o Suosittelen, koska meidän pitää tietää paremmin asioista. o Kyllä, minä haluan. 5) Mikä oli infon kiinnostavin aihe? o Vaikka olen ollut Suomessa 2,5 vuotta, jokaisessa diassa oli jotain tietoa, mistä en tiennyt. o Minua kiinnostaa opiskella lisää suomen kurssilla. o Kaikki oli hyvä. (2 kertaa) o Se oli kiinnostava info. Info auttoi minua. Sain neuvoa ja minulle näytettiin uusia asioita. o Pidin siitä, että puhuttiin sopivasti, eli ei liian nopeasti eikä hitaasti. o Työasioita selitettiin hyvin. 6) Mikä oli infon vähiten kiinnostava aihe? o Vähän liikaa perustietoa TE-toimistosta o Infossa oli kiinnostavia aiheita. o Info kiinnosti minua paljon, koska se auttoi minua paljon. o Kaikki asiat olivat kiinnostavia. KIITOS! o Ei mikään (2 kertaa) 58

59 ENGLANNINKIELINEN ETÄINFO Paikalla oli seitsemän maahanmuuttajaa, josta neljä Savonlinnassa ja kolme Pieksämäellä. Saatiin kuusi asiakaspalautetta. Osallistujien vastaukset on käännetty suomeksi. Suluissa on alkuperäiset asiakaspalautteet. 1) Sain infosta uutta ja hyödyllistä tietoa. KYLLÄ: 6 EI: 0 EN OSAA SANOA: 0 o Osittain uutta tietoa, joita ymmärsin ja omaksuin. Osittain tuttuja asioita. (Some new info received and processed some old reviews.) o Niin ja näin (So and so) o Jokaisessa diassa oli jotain tietoa, mistä en kuullut aikaisemmin. (In every slide there was a new piece of information, which I was not told before when I moved to Finland.) o Nettilinkit (Some extra resources on web) o Tuttuja, ei tuttuja, unohdettuja, huomiotta jätettyjä tai uudelleen muistiin palautettuja asioita. (Some of these things I didn t know or forget in the past or ignore it or remember it again.) 2) Infon pituus oli sopiva. KYLLÄ: 3 EI: 0 EN OSAA SANOA: 1 o Melkein sopiva (About right) o OK o Oli helppo pysyä keskittyneenä. (It was easy to keep focused.) o Pikkasen liian pitkä. (A bit too long.) o Oli ok. (It was fine.) 3) Infon tekninen toteutus (kuvan ja äänenlaatu) oli hyvä. KYLLÄ: 5 EI: 0 EN OSAA SANOA: 1 o Tyhjä vastaus (n/a = no answer) o Oikein hyvä. Miellyttävä ja selkeä puheääni. (Very good. Nice and clear voice.) o Tosi hyvä o Kuulin hyvin. (I could hear fine.) 4) Suosittelen, että infot järjestetään jatkossakin. KYLLÄ: 6 EI: 0 EN OSAA SANOA: 0 o Erittäin informatiivinen tilaisuus. Se pitäisi järjestää heti Suomeen muuton jälkeen. (Very informative. Should be available straight away on arrival in Finland.) o Järjestettävänä kerran kolmessa kuukaudessa (Every three months) o Maahanmuuttajaryhmien on kokoonnuttava neljä kertaa vuodessa. (4x a year would be a good period to gather a group of immigrants.) o Hyödyllinen. Järjestettävänä maahanmuuton alkuvaiheessa (Helpful. Should be done earlier in integration process.) o Hyvä, että kaikki tiedot on saatavilla samasta paketista. (Good to get all information in one place.) o Tieto on aina hyväksi. (Information is always comely.) 5) Mikä oli infon kiinnostavin aihe? o Kaikki aiheet olivat kiinnostavia. (All interesting) o Kaikki aiheet olivat kiinnostavia. (All was interesting.) 59

60 o o o Keskustelut muiden osallistujien kanssa. Työ- ja muiden kokemusten jakaminen. (Discussion with the other members of the group. Connected to many different areas e.g. experience, working life etc.) Ihan kelpo infotilaisuus (Decent info) TE-toimiston palvelut (services of the TE Office) 6) Mikä oli infon vähiten kiinnostava aihe? o Ei mitään negatiivista (Nothing too negatiive) o Ei mikään (None) o Tyhjä vastaus (n/a = no answer) o Low legal info (Vähän tietoa lainsäädännöstä) Muu palaute 1) Palaute TE-toimistolle. Mikkeli: Ensimmäinen kontakti tapahtui englannin kielellä puhelin välityksellä. Puhelinpalvelussa oltiin lost in translation. Savonlinna: Virkailija, jonka kanssa asioin, ei puhunut englantia. Puhelintulkkausta käytettiin, mutta silti oli haasteita englanninkielisten osaamistodistusten tulkitsemisessa / ymmärtämisessä. (Feedback to TE Office. Mikkeli: 1st contact in English concerning information was lost in translation over the telephone. Savonlinna: Immigration contact at TE Office does not speak English. Interpreter used over phone, again lack of confidence in understanding of TE employee s English qualifications etc.) 2) Real-time työnhakuneuvonta. Usein haen töitä netistä ja silloin työpaikkahakemuksen on täytettävä ja lähetettävä verkkolomakkeena. Tarvitsen apua suomenkielisten nettityöpaikkahakemusten kanssa. Skypetyyppinen työnhakuneuvonta. (Real-time support with job applications. Sometimes I apply for a job online and I receive to apply via a link. I need assistance in completing the online form (in Finnish). Skype contact for assistance.) 3) Tämä infopaketti on hyödyllinen jopa ennen TE-toimistoon rekisteröitymistä. Pointin palvelut pitää integroida TE-toimiston palveluihin. Olisi ollut kiva saada tämän infopaketin maahanmuuton alkuvaiheessa. (This infopackage would be useful even before registering at TE-toimisto. Services by Pointti should be taught to TEtoimisto and adopted by TE-toimisto. It would be very nice to get this package in the beginning.) 4) TE-toimistossa tulee olla aina tavoitettavissa joku virkailija. (Tämä kommentti todennäköisesti viittaa TEtoimistossa face-to-face tapahtuvaan työnhakuneuvontaan ja -opastukseen.) Tämä info olisi ollut hyödyllinen ennen alkukartoitusta. Palvelut ovat nyt paremmin saatavilla kuin aikaisemmin. (There really should be a TEperson available. This session would have been more helpful before initial TE-interview. Services are more accessible now than before.) 60

61 VENÄJÄNKIELINEN ETÄINFO Paikalla oli 24 maahanmuuttajaa; 11 Savonlinnassa, kolme Mikkelissä ja kymmenen Pieksämäellä. Saatiin 14 asiakaspalautetta. Osallistujien vastaukset on käännetty suomeksi. 1) Sain infosta uutta ja hyödyllistä tietoa. KYLLÄ: 14 EI: 0 EN OSAA SANOA: 0 o Sisältää hyödyllistä ja hyvin systematisoitua tietoa. 2) Infon pituus oli sopiva. KYLLÄ: 14 EI: 0 EN OSAA SANOA: 0 3) Infon tekninen toteutus (kuvan ja äänenlaatu) oli hyvä. KYLLÄ: 14 EI: 0 EN OSAA SANOA: 0 4) Suosittelen, että infot järjestetään jatkossakin. KYLLÄ: 14 EI: 0 EN OSAA SANOA: 0 o Siitä on hyötyä maahanmuuttajille. o Hyödyllinen tieto, jota annetaan kielellä, jota pystyy ymmärtämään. 5) Mikä oli infon kiinnostavin aihe? o Kaikki o En osaa sanoa o Kaikki aiheet olivat tärkeitä o Tieto ammattiliittojen toiminnasta o Kaikki aiheet olivat mielenkiintoiset ja hyödylliset o Ammattiliitojen toiminnasta ja sähköisistä TE- palveluista o Palkkatuki o Tieto ammattiliitoista o TE-toimiston palvelut o Selitys TE-palvelujen, Kelan ja sosiaalitoimen työn- ja vastuunjaosta o Kokonaisuus. Tämä oli ensimmäinen info, jossa olin mukana Suomessa asumisen aikana. Sain paljon hyödyllistä tietoa. 6) Mikä oli infon vähiten kiinnostava aihe? o Ei ollut. o En tiedä. Lisää kommentit / Muu palaute o Suuri kiitos hankkeelle tuesta, jonka saimme suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen, tärkeiden asioiden hoitamiseen sekä tuesta vaikeissa elämäntilanteissa, erityisesti maahanmuuton alkuvaiheessa. Meistä oli mukavaa olla tekemisissä hankkeen työntekijöiden kanssa. Olisi hyvä, jos sellainen luotettava ystävä olisi jatkossakin. o Suuri kiitos maahanmuuttajien tukemisesta 61

MAAHANMUUTTAJAT OSANA KAINUULAISTA YHTEISKUNTAA

MAAHANMUUTTAJAT OSANA KAINUULAISTA YHTEISKUNTAA MAAHANMUUTTAJAT OSANA KAINUULAISTA YHTEISKUNTAA Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet Jouni Ponnikas, Verna Mustonen, Sirpa Korhonen, Andra Aldea-Partanen & Nikolai Veresov Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet

Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet Jouni Ponnikas, Verna Mustonen, Sirpa Korhonen, Andra Aldea-Partanen & Nikolai Veresov Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet Esipuhe Esipuhe

Lisätiedot

OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS. Venäjänkielisille maahanmuuttajille. Toukokuu 2014

OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS. Venäjänkielisille maahanmuuttajille. Toukokuu 2014 POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS Venäjänkielisille maahanmuuttajille Toukokuu 2014 Irja Borisevich omakielinen neuvoja, Pointti-hanke

Lisätiedot

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Laptuote-säätiö Projektin toteutus ja hyvät käytännöt Liite loppuraporttiin Kaija Silvolahti SISÄLTÖ ESITTELY Projektin ohjausryhmä... 4 TAUSTAA... 5 HANKKEEN TOIMENPITEET

Lisätiedot

Opinto-opas. syksy 2011. Salon kansalaisopisto

Opinto-opas. syksy 2011. Salon kansalaisopisto Opinto-opas syksy 2011 Salon kansalaisopisto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Ohje netti-ilmoittautumiseen Monikulttuurista tarjontaa kansalaisopistolla

Lisätiedot

Alkukartoituksen avuksi. Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä

Alkukartoituksen avuksi. Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä Alkukartoituksen avuksi Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 11/2012 hannu-pekka huttunen risto karinen kristel

Lisätiedot

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 0 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 1. Yhteenveto Oxford Research Oy selvitti syksyn 2013 aikana Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena

Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena Case Infopankki.fi Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestinnän suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö 28.4.2008 Helena

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

Kokemuksia nuorten. Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi! Sitran selvityksiä 76 19.3.

Kokemuksia nuorten. Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi! Sitran selvityksiä 76 19.3. Sitran selvityksiä 76 Kokemuksia nuorten Suunta-ohjauksesta verkossa Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi! 19.3.2014 Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

SISÄLLYS REHTORIN TERVEHDYS... 1 KASKIKUUSI ADULT EDUCATION CENTRE... 2 НАРОДНОЕ УЧИЛИЩЕ KASKIKUUSI... 4 یکسا

SISÄLLYS REHTORIN TERVEHDYS... 1 KASKIKUUSI ADULT EDUCATION CENTRE... 2 НАРОДНОЕ УЧИЛИЩЕ KASKIKUUSI... 4 یکسا SISÄLLYS REHTORIN TERVEHDYS... 1 KASKIKUUSI ADULT EDUCATION CENTRE... 2 НАРОДНОЕ УЧИЛИЩЕ KASKIKUUSI... 4... 6 مرکز آموزش بزرگساالن کاسکی کوسی OPISTOINFO... 7 YHTEYSTIEDOT... 7 ILMOITTAUTUMINEN... 8 ILMOITTAUTUMINEN

Lisätiedot

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat

Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat Vuonna 20 VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia toisen vuoden opiskelijoiden osalta. Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat Kyselyraportti Marttinen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAÄIDIT VERTAISTUKIRYHMISSÄ

MAAHANMUUTTAJAÄIDIT VERTAISTUKIRYHMISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2012 Minna Jokinen & Irma Pelkonen MAAHANMUUTTAJAÄIDIT VERTAISTUKIRYHMISSÄ Se on aika uusi kulttuuri, pitää sopeutua vähän. OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan Toimittanut Lenita Pihlaja HRAKKautta Duuniin Sisällysluettelo Lukijalle 7 Lenita Pihlaja Duuniin-projekti 9

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto SINI HÖGLUND: Kulttuurien koti -hankkeen farsinkielisten naisten ryhmän BIKVA-arviointi

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

POINTTI - MAAHANMUUTTAJAT TYÖVOIMAKSI ETELÄ- SAVOSSA -HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

POINTTI - MAAHANMUUTTAJAT TYÖVOIMAKSI ETELÄ- SAVOSSA -HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Minna Hallikainen / Etelä-Savon ammattiopisto (ESEDU) Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 10.11.2014 POINTTI - MAAHANMUUTTAJAT TYÖVOIMAKSI ETELÄ- SAVOSSA -HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä KORSON KOULUN OPPILAANOHJAUKSEN

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA

ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA Maria Suvanto Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Pakolaisten asuminen ja palvelut

Pakolaisten asuminen ja palvelut Siirtolaisuusinstituutti Euroopan pakolaisrahasto Pakolaisten asuminen ja palvelut Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Webreports No 36 Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Maahanmuuttajat työntekijöinä Palmian Cateringpalveluissa

Maahanmuuttajat työntekijöinä Palmian Cateringpalveluissa Maahanmuuttajat työntekijöinä Palmian Cateringpalveluissa Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Restonomi Opinnäytetyö Kevät 2007 Sauli Määttä Osaamisyhteisö A Palvelujen tuottamisen ja

Lisätiedot

Megaconference VII maailman (toistaiseksi) suurimman videoneuvottelun järjestelyt

Megaconference VII maailman (toistaiseksi) suurimman videoneuvottelun järjestelyt Megaconference VII maailman (toistaiseksi) suurimman videoneuvottelun järjestelyt Sami Andberg 17.01.2006 Proseminaarityö TVT:n opetuskäyttö Käyttäytymistieteellinen tdk Helsingin yliopisto Sisällys Johdanto...3

Lisätiedot