Toimintasuunnitelma luokat 7-9 Veromäen 7.-9.luokat Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma luokat 7-9 Veromäen 7.-9.luokat Lukuvuosi 2010-2011"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma luokat 7-9 Veromäen 7.-9.luokat Lukuvuosi Lukuvuonna Veromäen koulussa työskentelee erityisluokkien yläkoulu. Vuosiluokat ovat kaksisarjaisia. Oppilaita luokilla on n. 60, erityisluokanopettajia 6, osa- aikaisia erityisopettajia yksi ja avustajia kaksi. Oppilaita voivat opettaa aineenopettajat mm. liikunnassa, kotitaloudessa, käsitöissä ja musiikissa. Veromäen luokkien henkilöstö tekee suunnitelmallista yhteistyötä: tilat, säännöt, aikataulut, jaksotukset, arviointi ja tapahtumat ovat yhteisiä. Koko yläkoulu työskentelee koulumme laajennuksen 3. kerroksessa, jossa yläkoulun lisäksi työskentelee myös 6P-luokka. Veromäen luokkien henkilöstö lukuvuonna S Sanna Elorinne 7J Juha Ryymin ( 8SO Susanna Ollila ( 8SP Sirpa Puska ( 9AA Arja Aaltonen ( 9AI Aki Isoaho () Virpi Leskelä (8 9. luokkien avustaja) Tunnu Orre (7.luokkien avustaja) Petri Jaakkola (osa-aikainen erityisopetus bändi, Anita Ahlstrand (liikunta) Maija- Liisa Halme-Briedis (suomi toisena kielenä) Tytti Toivanen (kotitalous) Hanna Lempiäinen (tekninen työ, tekstiilityö) (kuraattori) Jukka (psykologi) Valinnaiset aineet luokilla Valinnaisryhmiä opettavat Veromäen koulussa kaikki halukkaat opettajat. Lukuvuonna toteutuvat seuraavat kurssit: Bändisoitto Tavoitteet: Oppilas saa perustaidot jonkin bändisoittimen soittamisessa ja ymmärtää yksittäisen soittajan roolin osana yhteissoittoa. Hän voi tehdä myös omia kappaleita tietokoneohjelmien avulla. Kurssille otetaan kerrallaan vain viisi musisoijaa. Bändejä muodostuu kolme. Sisällöt: Tutustutaan eri bändisoittimiin, valitaan oma soitin ja harjoitellaan yhteissoittoa. Tutustutaan myös tietokonemusiikin tekoon. Harjoitellaan erilaisia kappaleita erilaisin kokoonpanoin. Kotitalous (vain 8. ja 9.luokat) Tavoitteet: Oppilas palauttaa mieleensä 7.luokan peruskurssilla oppimiaan kotitalouden taitoja ja soveltaa niitä haastavammissa tehtävissä. Oppilaan käytännön ruuanlaittotiedot ja taidot karttuvat ja hän kokee keittiössä tekemisen iloa. Sisällöt: Tutustutaan itse tekemällä ja kokemalla erilaisiin kotitalouden sisältöihin oppilaiden kiinnostusten kohteiden perusteella. Toivottuja sisältöjä ovat olleet suomalainen ruokakulttuuri, kansainväliset keittiöt ja leivonta. Kuvataide Tavoitteet: Oppilas oppii käyttämään kuvataiteen keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii soveltamaan niitä tarkoituksenmukaisesti omissa töissään. Sisällöt: Opetellaan keramiikan eri työtapoja, öljyväri- ja akvarellimaalausta, grafiikkaa ja piirustusta. Kurssin toteutuksessa otetaan huomioon oppilaiden omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita.

2 Liikuntaa monipuolisesti Tavoite: Oppilas tutustuu erilaisiin, tuttuihin ja tuntemattomiin liikuntamuotoihin mahdollisuuksiensa mukaan, hän oppii kunnioittamaan ja hyväksymään ryhmänsä jäsenet ja oppii nauttimaan liikunnasta yksin ja ryhmässä. Sisältö: Päästetään levottomat jalat vapaaksi ja tutustutaan tuttuihin ja tuntemattomiin liikuntamuotoihin. Multimedia (vain 8. ja 9.luokat) Tavoitteet: Oppilas tutustuu eri mediatyyppeihin ja oppii yleisempien multimediatyövälineitten käyttöä atkpohjaisesti. Oppilas opiskelee myös multimedian suunnitteluun, rakenteeseen ja toteutukseen liittyviä asioita. Sisällöt: Opetellaan MovieMaker -ohjelman käyttö, opetellaan elokuvan tekemisen perusteita. Samalla tuotetaan itse digitaalisista valokuvista sekä elävistä kuvista omat projektityöt. Tekninen työ Tavoitteet: Oppilas saa tarvittavat tiedot ja taidot ideoida, suunnitella ja valmistaa erilaisia teknisiä töitä. Oppilas tutustuu monipuolisesti teknisen työn eri osa-alueisiin: puu-, metalli- sekä kone- ja sähköteknologiaan. Sisältö: Toteutetaan metallityö hitsaamalla ja tutustutaan polttomoottorin toimintaan purkamalla käytöstä poistettu (esim. ruohonleikkurin) moottori. Tuotesuunnittelua ja puutyötaitoja toteutetaan erilaisissa pienissä töissä. Kurssilla tehdään myös elektroniikkatöitä. Tekstiilityö Tavoitteet: Oppilas syventää ja lisää omia käsityötietojaan ja -taitojaan ja oppii työskentelemään yhä itsenäisemmin. Hän uskaltaa tehdä luovia ratkaisuja materiaaleja, työtapoja ja työvälineitä valitessaan. Sisällöt: Suunnitellaan vaate tai sisustustekstiili oppilaan itse valitsemalla tekniikalla toteutettuna esim. ompelemalla, neulomalla tai virkkaamalla. Käytetään erityistekniikoita tuotteen viimeistelyssä tai pelkästään omana työnään esim. helmityöt, kankaanpainanta, kirjonta. 8.luokan lyhyet kurssit (1h/vk) Media ja viestintä Tavoitteet: Oppilas tutustuu median ja viestinnän eri lajeihin ja välineisiin. Oppilas oppii arvioimaan kriittisesti median viestintää ja informaatiota. Sisällöt: Pohditaan kriittisesti median viestintää draaman, tietotekniikan ja kuvataiteen avulla. Käydään opintoretkillä. Harjoitellaan toimittajan työtä käytännössä ja osallistutaan koulumme verkkolehden toimitukseen. Tieto- ja viestintätekniikka Tavoitteet: Oppilas parantaa oppilaan tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaitojaan niin, että ne tukevat myös muuta opiskelua. Sisällöt: Opetellaan mm. tekstinkäsittely- että taulukkolaskentataitoja. Tutustutaan myös esitysgrafiikan tekemiseen sekä kuvankäsittelyyn. Harjoitellaan internetin käyttöä muun työskentelyn yhteydessä.

3 Lukuvuoden jaksotus luokilla Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Jakson päättyessä koteihin jaetaan jaksotiedote, jossa näkyvät jakson koearvosanat, myöhästymiset, poissaolot, tekemättömät tehtävät ja unohdetut välineet. Huoltajat voivat halutessaan seurata oppilaan edistymistä myös Wilma- järjestelmässä. Opettaja voi myös arvioida viikoittain oppilaan edistymistä ja toimintaa koulussa. Luokan- tai aineenopettajat voivat halutessaan päättää, miten tietyt oppiaineet jaksotetaan. 1. Jakso salissa yläkoulun yhteinen aloitus - liikuntapäivä - vanhempainilta torstaina kello Jakso syysloma (to ma) - taksvärkkipäivä 3. Jakso TET-jaksot 8.lk vko ja 9.lk vko 47 ja yläkoulun yhteiset pikkujoulujuhlat/paja - joulujuhla la todistusten jako - joululoma jakso yläkoulun yhteinen talviurheilu/retkipäivä - Varian tutustumispäivä - talviloma jakso pääsiäisloma yhteishaku 6. jakso yhteishaun pääsy- ja soveltunvuustestit - piknikpäivä helatorstai, vapaapäivä - kevätjuhla la yhteishaun tulokset - täydennyshaku Yläkoulun aikataulut lukuvuonna tunti tunti Tauko ( oppilailla maksuton välipala 9-10 välillä) 3.tunti tunti Ruokailu ja tauko tunti Tauko (mahdollisuus ostaa maksullinen välipala) 6.tunti tunti mahdollisuus pitää tauko tunti Oppilaat saavat olla välituntien aikana joko omissa luokissaan, 3. kerroksen taukotiloissa tai ulkona. Opettaja voi pitää myös luokan omia taukoja oppilaidensa kanssa. Muiden luokkiin ei saa mennä ja luokkien ovet on pidettävä auki. Kolmannessa kerroksessa on taukojen aikana kerrosvalvoja. Ruokailemaan mennään opettajien johdolla ja luokissa sekä ruokalassa ei pidetä lakkeja päässä. Koulun alueelta ei saa poistua

4 koulupäivän aikana. Yläkoulun oppilaat saavat ulkoilla vain yläpihalla. Kentälle ei voi mennä taukojen aikana, ellei valvontaa ole järjestetty. Tupakointi koulun alueella ja sen läheisyydessä on kielletty niin koulumatkoilla kuin koulupäivän aikana. Retket ja tapahtumat Koulu voi järjestää lukuvuoden aikana yhteisiä retkiä ja tapahtumia henkilöstön voimavarojen mukaan. Luokka- asteille 7-9 varataan mahdollisuus yli koulupäivän mittaisiin retkiin, leirikouluihin ja yökouluihin, joista luokanvalvojat tiedottavat tarkemmin luokittain. Säännöt Tavoitteena on kasvattaa yläkoulun päättövaiheeseen mennessä oppilaista nuoria, jotka kykenevät jatkamaan toisen asteen opintojaan vastuullisesti ja itsenäisesti. Opiskelu ja työskentely Oppilaiden tulee käydä koulua säännöllisesti ja tulla oppitunneille valmistautuneena. Mikäli oppilas jättää tehtäviään tekemättä, tulee hänen suorittaa puuttuvat opinnot opettajan määräämänä aikana kouluajan ulkopuolella. Unohdukset ja myöhästymiset merkitään huoltajille tiedoksi WILMAjärjestelmään. Tukiopetustunti on Poissaolot Huoltajan tulee ilmoittaa opettajalle oppilaan poissaoloista saman päivän aikana joko puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse. Poissaolot merkitään Wilmaan. Oppilaiden huoltajat saavat syksyllä Wilmatunnukset, joilla voi seurata oman lapsen poissaoloja. Mikäli oppilaalle kertyy lukuvuoden aikana 40 h poissaoloja, opettajan tulee ottaa yhteys huoltajaan. Yli 60 tunnin poissaolot käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Jos oppilas ei voi osallistua esim. liikuntatunneille, tulee hänellä olla siitä esittää ko. opettajalle huoltajilta tai terveydenhoidon ammattilaiselta kirjallinen lupa. Opettaja voi myöntää oppilaalle kahden viikon loman huoltajan tekemällä vapaamuotoisella lomaanomuksella. Loma- tai sairausajalta tekemättä jääneet työt on tehtävä joko omalla tai opettajan kanssa sovitulla tukiopetusajalla. Tukiopetusta on varattu 1h/viikko/opettaja. Hyvät tavat ja muiden huomioiminen Oppilaiden tulee käyttäytyä asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Oppituntien aikana, ruokalassa ja koulun juhlissa ei pidetä lakkia päässä. Koulun omaisuutta tulee kohdella hyvin. Oppilaille lainataan lukuvuoden ajaksi oppikirjat. Mikäli oppilaan oppikirja katoaa tai tuhoutuu, tulee hänen hankkia omalla kustannuksellaan tilalle vastaava kirja. Työkirjat oppilaat saavat omaksi. Koulumatkat Koulumatkoilla ja bussipysäkeillä tulee käyttäytyä asiallisesti. Välitunnit Yläkoulun oppilaat saavat oleskella taukojen aikana koulun yläpihalla, luokissa tai laajennuksen 3. kerroksen käytävällä. Portaikossa tai muissa koulun tiloissa ei saa olla. Koulun alueelta ei saa poistua. Luvattomista poistumisista tulee opettajan ilmoittama seuraamus. Pihalla ei saa ajaa pyörällä eikä rullalautailla tai - luistella. Kentälle ei voi taukojen aikana mennä ilman valvontaa. Mikäli oppilas käyttäytyy sisällä välitunnilla epäasiallisesti, oppilas siirtyy ulkoilemaan opettajan määräämäksi ajaksi. Kouluravintola Helmi Oppilaat menevät ruokailemaan opettajan johdolla ja kaikki oppilaat tulevat tauon ajaksi ruokasaliin. Ennen ruokailua kädet tulee pestä huolellisesti. Ravintolassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

5 Ruoka- aika on , Helmestä voi poistua kello Oppilailla on mahdollisuus nauttia maksuton välipala klo 9 10 välillä. Oppilailla voivat ostaa ruokalasta maksullista välipalaa klo Välipalapasseja voi ostaa Helmestä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun välisiä yhteydenpitotapoja ovat mm. - vanhempainillat vähintään kerran lukuvuodessa - HOJKS- tapaamiset syksyllä ja keväällä - Wilma- tuloste jokaisen jakson päättyessä luokilla, mikäli huoltajilla ei ole mahdollisuutta seurata poissaoloja Wilma- tunnusten avulla - reissuvihko, sähköposti, tekstiviestit, puhelinkeskustelut, tiedotteet, juhlat ja tapahtumat - koulun henkilökunnan tavoittaa sähköpostilla Arviointi luokilla Arviointimenetelminä Veromäen yläkoulussa käytetään väliarviointia syyslukukauden viimeisenä työpäivänä ennen joululomaa sekä lukuvuositodistusta lukuvuoden päättyessä. Lisäksi huoltajat tapaavat oppilaan kanssa opettajan HOJKS- tapaamisissa kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Sovellamme myös jatkuvaa arviointia WILMA- järjestelmän kautta, johon huoltajilla on mahdollisuus kirjautua. Yläkoulussa käytetään numeroarviointia asteikolla Valinnaisten opintojen lyhytkurssit ja oppilaanohjaus arvioidaan suoritettu- merkinnällä (S). Oppilaat arvioidaan lukuvuoden tavoitteiden tai OPS:in hyvän osaamisen kriteereiden kautta. Yksilöllistettyjen oppilaiden oppiaineiden vuositavoitteet kirjataan HOJKSiin. Oppilaan- ja opintojen ohjaus Perusopetuksen luokkien oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaille kokonaisuuden joka muodostuu luokkamuotoisesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta. Oppilaanohjaajina toimivat luokanopettajat. Oppilaanohjausta on 1 vvt. Pienryhmissä opettajilla on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia räätälöidä kullekin oppilaalle yksilöllinen ammatinvalintasuunnitelma. Lukuvuonna ja 9. luokkien opettajilla on kerran viikossa yhteinen opinto- ohjaajien suunnitteluaika ja molempien luokka- asteiden opintojenohjaustunti on samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa yhteissuunnittelun ja toiminnan molemmilla luokka- asteilla. Siirtyminen perusopetuksesta 9. luokan jälkeen, joko toisen asteen oppilaitoksiin tai muihin jatko-opintoihin (esim.10-luokille), tapahtuu huolellisen, suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen yhteistyön avulla. Ammatinvalinnan ohjaus alkaa koulussamme jo kahdeksannella luokalla. Yhteistyöverkostoon kuuluvat huoltajat, erityisopettajat, oppilaanohjaajat, vastaanottavan oppilaitoksen henkilökunta sekä oppilashuoltoryhmät molemmissa oppilaitoksissa. Tiedon siirtyminen oppilaitoksesta toiseen (mm. HOJKS) tapahtuu huoltajien luvalla. Useana vuonna tärkeimpiä yhteistyötahojamme ovat olleet VARIA (Vantaan ammatillinen koulutuskeskus), Keskuspuiston Ammattiopisto, Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus ja muut erityisammattioppilaitokset sekä työvoimatoimistojen tarjoamat ammatinvalinnanohjauksen palvelut. Jatkopaikkapudokkaat ohjataan Vantaan KIPINÄ- työryhmään. Työelämään tutustumisjaksoja on 8. luokilla yksi viikko ja 9. luokilla kaksi viikkoa. Veromäen yläkoulun 8. ja 9. luokilla on työharjoittelut syyslukukaudella jaksossa. Lisätietoa TETharjoittelusta saa osoitteesta Oppimisen tuki Yläkoulussa toimii resurssiopettajana Petri Jaakkola pääasiassa luokilla 7-9, mutta tarvittaessa ja mikäli ajankäytöllisesti mahdollista myös ala-asteen tukena lähinnä 5-6 luokkien. Pääasiallinen tarkoitus on tukea niitä oppilaita, joilla on sosiaalisia ja tunne-elämän vaikeuksia, ja jotka tarvitsevat välillä omaa rauhaa työskentelyyn ja esim. keskusteluapua aikuisen kanssa. Tällöin etusijalla ovat ne oppilaat, joiden kouluviikkoa on eri syistä lyhennetty ja joilla opiskelu isommassa ryhmässä on haastavaa. Edellisen lisäksi annetaan tukea niille yläkoulun oppilaille, joilla on jossakin aineessa yksilöllistetty oppimäärä. Tällöin luokanopettaja vastaa yleensä aineen opetuksesta mutta resurssiopettaja pyrkii antamaan lisätukea ko. oppilaille joko yksilöllisesti tai pienryhmässä tukiopetuksella. Mahdollisuuksien mukaan mm. matematiikan ja kielten opetus on eriytetty luokkatasoittain rinnakkaisryhmissä.

6 Oppilaskuntatoiminta Koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunta valitsee vaaleilla keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Jokainen luokka valitsee oppilaskunnan hallitukseen yksi tai kaksi edustajaa, riippuen luokan oppilasmäärästä. Edustajat valitaan vuosittain. Oppilaskunnan hallitus: - johtaa ja koordinoi oppilaskunnan toimintaa - käsittelee oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita - ideoi myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistelee ehdotuksia ja esityksiä yhteistyökumppaneille kuten oppilaskunnalle, opettajakunnalle, rehtorille ja johtokunnalle - pyrkii kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa - tekee lopulliset päätökset käytössä olevien varojen käytöstä Oppilailla on oppilaskunnassa eri tehtäviä. Yhteinen tehtävä on kaikilla kuitenkin sama: hallituksen jäsenet pyrkivät omalla esimerkillään korostamaan ja parantamaan koulun me- henkeä. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa ja valvoo siihen nimetty opettaja, joka toimii myös yhdyssiteenä oppilas- ja opettajakunnan välillä. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Veromäen yläkoulussa Lukuvuonna Veromäen koulussa painotettavat aihekokonaisuudet ovat 1) Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys - mahdolliset yritysvierailut, vierailut toisen asteen oppilaitoksissa 2) Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta - yhteistyö YTV:n kanssa (internet, vierailut) Luovuus ja kulttuurikasvatuksen suunnitelman toteuttaminen - avoin lava tapahtuma keväällä 2009, 7.-9.luokat - yläkoulun yhteisiä kulttuurikäyntejä (elokuva, teatteri) resurssien mukaan - kirjastokäynnit säännöllisesti luokittain Yhteistyö yleisopetuksen kanssa Alueellista yhteistyötä järjestetään mahdollisuuksien mukaan Kartanokosken yläkoulun kanssa. Kartanokosken ja Veromäen oppilaskunnat jatkavat yhteistyötä lukuvuonna Kartanokosken nuorisotila Wintti palvelee koulumme erityisoppilaita. Nuorisovaltuustovaalit Oppilaskunta organisoi nuorisovaltuustovaalit lukuvuoden aikana.

7 LUOKKIEN LIIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA Liikuntaa opettavat: 7. luokat: Aki Isoaho, Arja Aaltonen, Anita Ahlstrand 8. luokat: Anita Ahlstrand, Pirjetta Luoma, Juha Ryymin 9. luokat: Anita Ahlstrand, Päivi Saarinen Valinnaisliikunnat: Anita ja Pirjetta Syksy 2008 pyritään liikkumaan ulkona syyslomaan saakka huonon sään yllättäessä sisäliikuntaa - ulkopalloilu (jalkapallo, ultimate, pesäpallo, lippupallo, speedball, katukoris, katusähly ja erilaiset viitepelit ja leikit) - yleisurheilu (pituushyppy, juoksu, aitajuoksu, korkeushyppy, maastojuoksu, kuulantyöntö, keihäänheitto, kiekonheitto, sukkulaviestit) - suunnistus (pihasuunnistus, korttelisuunnistus, suunnistusteoriaa ja kompassinkäyttöharjoituksia) - sisäpalloilu (sähly, koripallo, lentopallo, sisäfutis, sulkapallo, tennis ja erilaiset viitepelit ja leikit) - kuntoilu (lenkkeily, aerobic, circuit training, kuntopallot ja muu lihaskuntoharjoittelu) - musiikkiliikunta (discotanssi, hiphop, luovaa liikuntaa musiikin tahtiin) - telinevoimistelu ( yksi telinerata) - kiipeily - uinti (uintitekniikat, vesipelastusharjoitukset, uimahypyt) elokuu: lk ulkopalloilu ja yleisurheilu, ulkoilu syyskuu: 6.-9.lk ulkopalloilu, yleisurheilu ja suunnistus, ulkoilu lokakuu: 6.-9.lk suunnistus, kuntoilu ulkona, sisäpalloilu syysloman jälkeen marraskuu: 6.-9.lk sisäpalloilu, pelit ja leikit, telinevoimistelu, musiikkiliikunta, kuntoilu, kiipeily, uinti joulukuu: 6.-9.lk sisäpalloilu, kuntoilu, kiipeily, musiikkiliikunta Kevät 2009 pyritään liikkumaan ulkona hiihtolomaan saakka, sääolosuhteet huomioiden huonon sään yllättäessä sisäliikuntaa - kuntoilu (aerobic, kinkkujumpat, kuntonyrkkeily, circuit training, mahdollisesti kuntosaliharjoittelu 9.lk) - telinevoimistelu - uinti - luistelu (tekniikkaa ja jääpelit ja -leikit) - ulkoliikunta (lenkkeily, lumifutis, pulkkamäki) - sisäpalloilu (koripallo, sähly, lentopallo, sulkapallo, tennis, erilaiset viitepelit ja leikit, keilailu mahdollisuuksien mukaan) - välineurheilu (erityisliikuntaan tarkoitetut välineet)

8 Tuntijako 7. luokat: AI 3h, ENA1 2h, RUB1 2h, MA 3h, BG 1h, GE 1h, FYKE 2h, TE 1h, UE 1h, HI 1h, MU 1h, KU 2h, KS 3h, KO 3h, LI 2h, valinnaiset 2h, vapaavalintainen kieli 2h/ viikko 8.luokat: AI 3h, ENA1 3h, RUB1 2h, MA 3h, BG 1h, GE 1h, FYKE 3h, TE 1h, UE 1h, HI 3h, MU 1h, LI 2h, OPO 1h, valinnaiset 5h/ viikko 9.luokat: AI 4h, ENA1 3h, RUB1 2h, MA 4h, BIGE 3h, FYKE 2h, UE 1h, HY 3h, TE 1h OPO 1h, LI 2h, valinnaiset 4h/ viikko Käytössä olevat oppikirjat 7: MA Kartio 1, AI Loitsu 7, EN Smart moves 1, RU Klick, HY Historia nyt 7, FYKE Avain 1, UE Askeleet 7, BG Koulun biologia: sisävedet, GE Maailman ympäri, TE Terveyden portaat a- osa 8: MA Kartio 2-3, AI Loitsu 8, EN Smart moves 2, RU Klick 8, HY Historia nyt 8, FYKE Avain 2, UE Askeleet, BG Koulun biologia: metsät ja suot, GE Matkalla Eurooppaan, TE Terveyden portaat b- osa 9: MA Kartio 4, AI Loitsu 9, EN Smart moves 3, RU Klick 9, HY Yhteiskunta Nyt, FYKE avain 3, UE Askeleet 9, BG Koulun biologia: ihminen, GE Suuntana Suomi, TE Terveyden portaat c- osa

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2013-2014 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2013-2014 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus 2013 Sisältää Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 ja 24.6.2010 vuosiluokkien 7.-9 osalta

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2014-2015 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2014-2015 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö 1 KOULUOPAS Elias-koulu Lukuvuosi 2015 2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUODEN TYÖAJAT... 3 TYÖ- JA LOMA-AJAT, lukuvuosi 2015 2016... 3 YLEISTÄ... 4 OPETUSSUUNNITELMASTA... 4 HENKILÖKUNTA (2015 2016)...

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2013 2014 www.poytya.fi SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2013-2014 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS...

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010))

Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010)) Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010)) 1 Johdanto Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.8.2004 alkaen

Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.8.2004 alkaen Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.8.2004 alkaen SISÄLTÖ sivu Johdanto 4 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5 1.1 Arvot ja toiminta-ajatus 5 1.2 Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen

Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen SISÄLTÖ sivu JOHDANTO 4 1. Opetussuunnitelma 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot