Toimintasuunnitelma luokat 7-9 Veromäen 7.-9.luokat Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma luokat 7-9 Veromäen 7.-9.luokat Lukuvuosi 2010-2011"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma luokat 7-9 Veromäen 7.-9.luokat Lukuvuosi Lukuvuonna Veromäen koulussa työskentelee erityisluokkien yläkoulu. Vuosiluokat ovat kaksisarjaisia. Oppilaita luokilla on n. 60, erityisluokanopettajia 6, osa- aikaisia erityisopettajia yksi ja avustajia kaksi. Oppilaita voivat opettaa aineenopettajat mm. liikunnassa, kotitaloudessa, käsitöissä ja musiikissa. Veromäen luokkien henkilöstö tekee suunnitelmallista yhteistyötä: tilat, säännöt, aikataulut, jaksotukset, arviointi ja tapahtumat ovat yhteisiä. Koko yläkoulu työskentelee koulumme laajennuksen 3. kerroksessa, jossa yläkoulun lisäksi työskentelee myös 6P-luokka. Veromäen luokkien henkilöstö lukuvuonna S Sanna Elorinne 7J Juha Ryymin ( 8SO Susanna Ollila ( 8SP Sirpa Puska ( 9AA Arja Aaltonen ( 9AI Aki Isoaho () Virpi Leskelä (8 9. luokkien avustaja) Tunnu Orre (7.luokkien avustaja) Petri Jaakkola (osa-aikainen erityisopetus bändi, Anita Ahlstrand (liikunta) Maija- Liisa Halme-Briedis (suomi toisena kielenä) Tytti Toivanen (kotitalous) Hanna Lempiäinen (tekninen työ, tekstiilityö) (kuraattori) Jukka (psykologi) Valinnaiset aineet luokilla Valinnaisryhmiä opettavat Veromäen koulussa kaikki halukkaat opettajat. Lukuvuonna toteutuvat seuraavat kurssit: Bändisoitto Tavoitteet: Oppilas saa perustaidot jonkin bändisoittimen soittamisessa ja ymmärtää yksittäisen soittajan roolin osana yhteissoittoa. Hän voi tehdä myös omia kappaleita tietokoneohjelmien avulla. Kurssille otetaan kerrallaan vain viisi musisoijaa. Bändejä muodostuu kolme. Sisällöt: Tutustutaan eri bändisoittimiin, valitaan oma soitin ja harjoitellaan yhteissoittoa. Tutustutaan myös tietokonemusiikin tekoon. Harjoitellaan erilaisia kappaleita erilaisin kokoonpanoin. Kotitalous (vain 8. ja 9.luokat) Tavoitteet: Oppilas palauttaa mieleensä 7.luokan peruskurssilla oppimiaan kotitalouden taitoja ja soveltaa niitä haastavammissa tehtävissä. Oppilaan käytännön ruuanlaittotiedot ja taidot karttuvat ja hän kokee keittiössä tekemisen iloa. Sisällöt: Tutustutaan itse tekemällä ja kokemalla erilaisiin kotitalouden sisältöihin oppilaiden kiinnostusten kohteiden perusteella. Toivottuja sisältöjä ovat olleet suomalainen ruokakulttuuri, kansainväliset keittiöt ja leivonta. Kuvataide Tavoitteet: Oppilas oppii käyttämään kuvataiteen keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii soveltamaan niitä tarkoituksenmukaisesti omissa töissään. Sisällöt: Opetellaan keramiikan eri työtapoja, öljyväri- ja akvarellimaalausta, grafiikkaa ja piirustusta. Kurssin toteutuksessa otetaan huomioon oppilaiden omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita.

2 Liikuntaa monipuolisesti Tavoite: Oppilas tutustuu erilaisiin, tuttuihin ja tuntemattomiin liikuntamuotoihin mahdollisuuksiensa mukaan, hän oppii kunnioittamaan ja hyväksymään ryhmänsä jäsenet ja oppii nauttimaan liikunnasta yksin ja ryhmässä. Sisältö: Päästetään levottomat jalat vapaaksi ja tutustutaan tuttuihin ja tuntemattomiin liikuntamuotoihin. Multimedia (vain 8. ja 9.luokat) Tavoitteet: Oppilas tutustuu eri mediatyyppeihin ja oppii yleisempien multimediatyövälineitten käyttöä atkpohjaisesti. Oppilas opiskelee myös multimedian suunnitteluun, rakenteeseen ja toteutukseen liittyviä asioita. Sisällöt: Opetellaan MovieMaker -ohjelman käyttö, opetellaan elokuvan tekemisen perusteita. Samalla tuotetaan itse digitaalisista valokuvista sekä elävistä kuvista omat projektityöt. Tekninen työ Tavoitteet: Oppilas saa tarvittavat tiedot ja taidot ideoida, suunnitella ja valmistaa erilaisia teknisiä töitä. Oppilas tutustuu monipuolisesti teknisen työn eri osa-alueisiin: puu-, metalli- sekä kone- ja sähköteknologiaan. Sisältö: Toteutetaan metallityö hitsaamalla ja tutustutaan polttomoottorin toimintaan purkamalla käytöstä poistettu (esim. ruohonleikkurin) moottori. Tuotesuunnittelua ja puutyötaitoja toteutetaan erilaisissa pienissä töissä. Kurssilla tehdään myös elektroniikkatöitä. Tekstiilityö Tavoitteet: Oppilas syventää ja lisää omia käsityötietojaan ja -taitojaan ja oppii työskentelemään yhä itsenäisemmin. Hän uskaltaa tehdä luovia ratkaisuja materiaaleja, työtapoja ja työvälineitä valitessaan. Sisällöt: Suunnitellaan vaate tai sisustustekstiili oppilaan itse valitsemalla tekniikalla toteutettuna esim. ompelemalla, neulomalla tai virkkaamalla. Käytetään erityistekniikoita tuotteen viimeistelyssä tai pelkästään omana työnään esim. helmityöt, kankaanpainanta, kirjonta. 8.luokan lyhyet kurssit (1h/vk) Media ja viestintä Tavoitteet: Oppilas tutustuu median ja viestinnän eri lajeihin ja välineisiin. Oppilas oppii arvioimaan kriittisesti median viestintää ja informaatiota. Sisällöt: Pohditaan kriittisesti median viestintää draaman, tietotekniikan ja kuvataiteen avulla. Käydään opintoretkillä. Harjoitellaan toimittajan työtä käytännössä ja osallistutaan koulumme verkkolehden toimitukseen. Tieto- ja viestintätekniikka Tavoitteet: Oppilas parantaa oppilaan tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaitojaan niin, että ne tukevat myös muuta opiskelua. Sisällöt: Opetellaan mm. tekstinkäsittely- että taulukkolaskentataitoja. Tutustutaan myös esitysgrafiikan tekemiseen sekä kuvankäsittelyyn. Harjoitellaan internetin käyttöä muun työskentelyn yhteydessä.

3 Lukuvuoden jaksotus luokilla Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Jakson päättyessä koteihin jaetaan jaksotiedote, jossa näkyvät jakson koearvosanat, myöhästymiset, poissaolot, tekemättömät tehtävät ja unohdetut välineet. Huoltajat voivat halutessaan seurata oppilaan edistymistä myös Wilma- järjestelmässä. Opettaja voi myös arvioida viikoittain oppilaan edistymistä ja toimintaa koulussa. Luokan- tai aineenopettajat voivat halutessaan päättää, miten tietyt oppiaineet jaksotetaan. 1. Jakso salissa yläkoulun yhteinen aloitus - liikuntapäivä - vanhempainilta torstaina kello Jakso syysloma (to ma) - taksvärkkipäivä 3. Jakso TET-jaksot 8.lk vko ja 9.lk vko 47 ja yläkoulun yhteiset pikkujoulujuhlat/paja - joulujuhla la todistusten jako - joululoma jakso yläkoulun yhteinen talviurheilu/retkipäivä - Varian tutustumispäivä - talviloma jakso pääsiäisloma yhteishaku 6. jakso yhteishaun pääsy- ja soveltunvuustestit - piknikpäivä helatorstai, vapaapäivä - kevätjuhla la yhteishaun tulokset - täydennyshaku Yläkoulun aikataulut lukuvuonna tunti tunti Tauko ( oppilailla maksuton välipala 9-10 välillä) 3.tunti tunti Ruokailu ja tauko tunti Tauko (mahdollisuus ostaa maksullinen välipala) 6.tunti tunti mahdollisuus pitää tauko tunti Oppilaat saavat olla välituntien aikana joko omissa luokissaan, 3. kerroksen taukotiloissa tai ulkona. Opettaja voi pitää myös luokan omia taukoja oppilaidensa kanssa. Muiden luokkiin ei saa mennä ja luokkien ovet on pidettävä auki. Kolmannessa kerroksessa on taukojen aikana kerrosvalvoja. Ruokailemaan mennään opettajien johdolla ja luokissa sekä ruokalassa ei pidetä lakkeja päässä. Koulun alueelta ei saa poistua

4 koulupäivän aikana. Yläkoulun oppilaat saavat ulkoilla vain yläpihalla. Kentälle ei voi mennä taukojen aikana, ellei valvontaa ole järjestetty. Tupakointi koulun alueella ja sen läheisyydessä on kielletty niin koulumatkoilla kuin koulupäivän aikana. Retket ja tapahtumat Koulu voi järjestää lukuvuoden aikana yhteisiä retkiä ja tapahtumia henkilöstön voimavarojen mukaan. Luokka- asteille 7-9 varataan mahdollisuus yli koulupäivän mittaisiin retkiin, leirikouluihin ja yökouluihin, joista luokanvalvojat tiedottavat tarkemmin luokittain. Säännöt Tavoitteena on kasvattaa yläkoulun päättövaiheeseen mennessä oppilaista nuoria, jotka kykenevät jatkamaan toisen asteen opintojaan vastuullisesti ja itsenäisesti. Opiskelu ja työskentely Oppilaiden tulee käydä koulua säännöllisesti ja tulla oppitunneille valmistautuneena. Mikäli oppilas jättää tehtäviään tekemättä, tulee hänen suorittaa puuttuvat opinnot opettajan määräämänä aikana kouluajan ulkopuolella. Unohdukset ja myöhästymiset merkitään huoltajille tiedoksi WILMAjärjestelmään. Tukiopetustunti on Poissaolot Huoltajan tulee ilmoittaa opettajalle oppilaan poissaoloista saman päivän aikana joko puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse. Poissaolot merkitään Wilmaan. Oppilaiden huoltajat saavat syksyllä Wilmatunnukset, joilla voi seurata oman lapsen poissaoloja. Mikäli oppilaalle kertyy lukuvuoden aikana 40 h poissaoloja, opettajan tulee ottaa yhteys huoltajaan. Yli 60 tunnin poissaolot käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Jos oppilas ei voi osallistua esim. liikuntatunneille, tulee hänellä olla siitä esittää ko. opettajalle huoltajilta tai terveydenhoidon ammattilaiselta kirjallinen lupa. Opettaja voi myöntää oppilaalle kahden viikon loman huoltajan tekemällä vapaamuotoisella lomaanomuksella. Loma- tai sairausajalta tekemättä jääneet työt on tehtävä joko omalla tai opettajan kanssa sovitulla tukiopetusajalla. Tukiopetusta on varattu 1h/viikko/opettaja. Hyvät tavat ja muiden huomioiminen Oppilaiden tulee käyttäytyä asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Oppituntien aikana, ruokalassa ja koulun juhlissa ei pidetä lakkia päässä. Koulun omaisuutta tulee kohdella hyvin. Oppilaille lainataan lukuvuoden ajaksi oppikirjat. Mikäli oppilaan oppikirja katoaa tai tuhoutuu, tulee hänen hankkia omalla kustannuksellaan tilalle vastaava kirja. Työkirjat oppilaat saavat omaksi. Koulumatkat Koulumatkoilla ja bussipysäkeillä tulee käyttäytyä asiallisesti. Välitunnit Yläkoulun oppilaat saavat oleskella taukojen aikana koulun yläpihalla, luokissa tai laajennuksen 3. kerroksen käytävällä. Portaikossa tai muissa koulun tiloissa ei saa olla. Koulun alueelta ei saa poistua. Luvattomista poistumisista tulee opettajan ilmoittama seuraamus. Pihalla ei saa ajaa pyörällä eikä rullalautailla tai - luistella. Kentälle ei voi taukojen aikana mennä ilman valvontaa. Mikäli oppilas käyttäytyy sisällä välitunnilla epäasiallisesti, oppilas siirtyy ulkoilemaan opettajan määräämäksi ajaksi. Kouluravintola Helmi Oppilaat menevät ruokailemaan opettajan johdolla ja kaikki oppilaat tulevat tauon ajaksi ruokasaliin. Ennen ruokailua kädet tulee pestä huolellisesti. Ravintolassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

5 Ruoka- aika on , Helmestä voi poistua kello Oppilailla on mahdollisuus nauttia maksuton välipala klo 9 10 välillä. Oppilailla voivat ostaa ruokalasta maksullista välipalaa klo Välipalapasseja voi ostaa Helmestä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun välisiä yhteydenpitotapoja ovat mm. - vanhempainillat vähintään kerran lukuvuodessa - HOJKS- tapaamiset syksyllä ja keväällä - Wilma- tuloste jokaisen jakson päättyessä luokilla, mikäli huoltajilla ei ole mahdollisuutta seurata poissaoloja Wilma- tunnusten avulla - reissuvihko, sähköposti, tekstiviestit, puhelinkeskustelut, tiedotteet, juhlat ja tapahtumat - koulun henkilökunnan tavoittaa sähköpostilla Arviointi luokilla Arviointimenetelminä Veromäen yläkoulussa käytetään väliarviointia syyslukukauden viimeisenä työpäivänä ennen joululomaa sekä lukuvuositodistusta lukuvuoden päättyessä. Lisäksi huoltajat tapaavat oppilaan kanssa opettajan HOJKS- tapaamisissa kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Sovellamme myös jatkuvaa arviointia WILMA- järjestelmän kautta, johon huoltajilla on mahdollisuus kirjautua. Yläkoulussa käytetään numeroarviointia asteikolla Valinnaisten opintojen lyhytkurssit ja oppilaanohjaus arvioidaan suoritettu- merkinnällä (S). Oppilaat arvioidaan lukuvuoden tavoitteiden tai OPS:in hyvän osaamisen kriteereiden kautta. Yksilöllistettyjen oppilaiden oppiaineiden vuositavoitteet kirjataan HOJKSiin. Oppilaan- ja opintojen ohjaus Perusopetuksen luokkien oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaille kokonaisuuden joka muodostuu luokkamuotoisesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta. Oppilaanohjaajina toimivat luokanopettajat. Oppilaanohjausta on 1 vvt. Pienryhmissä opettajilla on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia räätälöidä kullekin oppilaalle yksilöllinen ammatinvalintasuunnitelma. Lukuvuonna ja 9. luokkien opettajilla on kerran viikossa yhteinen opinto- ohjaajien suunnitteluaika ja molempien luokka- asteiden opintojenohjaustunti on samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa yhteissuunnittelun ja toiminnan molemmilla luokka- asteilla. Siirtyminen perusopetuksesta 9. luokan jälkeen, joko toisen asteen oppilaitoksiin tai muihin jatko-opintoihin (esim.10-luokille), tapahtuu huolellisen, suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen yhteistyön avulla. Ammatinvalinnan ohjaus alkaa koulussamme jo kahdeksannella luokalla. Yhteistyöverkostoon kuuluvat huoltajat, erityisopettajat, oppilaanohjaajat, vastaanottavan oppilaitoksen henkilökunta sekä oppilashuoltoryhmät molemmissa oppilaitoksissa. Tiedon siirtyminen oppilaitoksesta toiseen (mm. HOJKS) tapahtuu huoltajien luvalla. Useana vuonna tärkeimpiä yhteistyötahojamme ovat olleet VARIA (Vantaan ammatillinen koulutuskeskus), Keskuspuiston Ammattiopisto, Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus ja muut erityisammattioppilaitokset sekä työvoimatoimistojen tarjoamat ammatinvalinnanohjauksen palvelut. Jatkopaikkapudokkaat ohjataan Vantaan KIPINÄ- työryhmään. Työelämään tutustumisjaksoja on 8. luokilla yksi viikko ja 9. luokilla kaksi viikkoa. Veromäen yläkoulun 8. ja 9. luokilla on työharjoittelut syyslukukaudella jaksossa. Lisätietoa TETharjoittelusta saa osoitteesta Oppimisen tuki Yläkoulussa toimii resurssiopettajana Petri Jaakkola pääasiassa luokilla 7-9, mutta tarvittaessa ja mikäli ajankäytöllisesti mahdollista myös ala-asteen tukena lähinnä 5-6 luokkien. Pääasiallinen tarkoitus on tukea niitä oppilaita, joilla on sosiaalisia ja tunne-elämän vaikeuksia, ja jotka tarvitsevat välillä omaa rauhaa työskentelyyn ja esim. keskusteluapua aikuisen kanssa. Tällöin etusijalla ovat ne oppilaat, joiden kouluviikkoa on eri syistä lyhennetty ja joilla opiskelu isommassa ryhmässä on haastavaa. Edellisen lisäksi annetaan tukea niille yläkoulun oppilaille, joilla on jossakin aineessa yksilöllistetty oppimäärä. Tällöin luokanopettaja vastaa yleensä aineen opetuksesta mutta resurssiopettaja pyrkii antamaan lisätukea ko. oppilaille joko yksilöllisesti tai pienryhmässä tukiopetuksella. Mahdollisuuksien mukaan mm. matematiikan ja kielten opetus on eriytetty luokkatasoittain rinnakkaisryhmissä.

6 Oppilaskuntatoiminta Koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunta valitsee vaaleilla keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Jokainen luokka valitsee oppilaskunnan hallitukseen yksi tai kaksi edustajaa, riippuen luokan oppilasmäärästä. Edustajat valitaan vuosittain. Oppilaskunnan hallitus: - johtaa ja koordinoi oppilaskunnan toimintaa - käsittelee oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita - ideoi myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistelee ehdotuksia ja esityksiä yhteistyökumppaneille kuten oppilaskunnalle, opettajakunnalle, rehtorille ja johtokunnalle - pyrkii kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa - tekee lopulliset päätökset käytössä olevien varojen käytöstä Oppilailla on oppilaskunnassa eri tehtäviä. Yhteinen tehtävä on kaikilla kuitenkin sama: hallituksen jäsenet pyrkivät omalla esimerkillään korostamaan ja parantamaan koulun me- henkeä. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa ja valvoo siihen nimetty opettaja, joka toimii myös yhdyssiteenä oppilas- ja opettajakunnan välillä. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Veromäen yläkoulussa Lukuvuonna Veromäen koulussa painotettavat aihekokonaisuudet ovat 1) Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys - mahdolliset yritysvierailut, vierailut toisen asteen oppilaitoksissa 2) Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta - yhteistyö YTV:n kanssa (internet, vierailut) Luovuus ja kulttuurikasvatuksen suunnitelman toteuttaminen - avoin lava tapahtuma keväällä 2009, 7.-9.luokat - yläkoulun yhteisiä kulttuurikäyntejä (elokuva, teatteri) resurssien mukaan - kirjastokäynnit säännöllisesti luokittain Yhteistyö yleisopetuksen kanssa Alueellista yhteistyötä järjestetään mahdollisuuksien mukaan Kartanokosken yläkoulun kanssa. Kartanokosken ja Veromäen oppilaskunnat jatkavat yhteistyötä lukuvuonna Kartanokosken nuorisotila Wintti palvelee koulumme erityisoppilaita. Nuorisovaltuustovaalit Oppilaskunta organisoi nuorisovaltuustovaalit lukuvuoden aikana.

7 LUOKKIEN LIIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA Liikuntaa opettavat: 7. luokat: Aki Isoaho, Arja Aaltonen, Anita Ahlstrand 8. luokat: Anita Ahlstrand, Pirjetta Luoma, Juha Ryymin 9. luokat: Anita Ahlstrand, Päivi Saarinen Valinnaisliikunnat: Anita ja Pirjetta Syksy 2008 pyritään liikkumaan ulkona syyslomaan saakka huonon sään yllättäessä sisäliikuntaa - ulkopalloilu (jalkapallo, ultimate, pesäpallo, lippupallo, speedball, katukoris, katusähly ja erilaiset viitepelit ja leikit) - yleisurheilu (pituushyppy, juoksu, aitajuoksu, korkeushyppy, maastojuoksu, kuulantyöntö, keihäänheitto, kiekonheitto, sukkulaviestit) - suunnistus (pihasuunnistus, korttelisuunnistus, suunnistusteoriaa ja kompassinkäyttöharjoituksia) - sisäpalloilu (sähly, koripallo, lentopallo, sisäfutis, sulkapallo, tennis ja erilaiset viitepelit ja leikit) - kuntoilu (lenkkeily, aerobic, circuit training, kuntopallot ja muu lihaskuntoharjoittelu) - musiikkiliikunta (discotanssi, hiphop, luovaa liikuntaa musiikin tahtiin) - telinevoimistelu ( yksi telinerata) - kiipeily - uinti (uintitekniikat, vesipelastusharjoitukset, uimahypyt) elokuu: lk ulkopalloilu ja yleisurheilu, ulkoilu syyskuu: 6.-9.lk ulkopalloilu, yleisurheilu ja suunnistus, ulkoilu lokakuu: 6.-9.lk suunnistus, kuntoilu ulkona, sisäpalloilu syysloman jälkeen marraskuu: 6.-9.lk sisäpalloilu, pelit ja leikit, telinevoimistelu, musiikkiliikunta, kuntoilu, kiipeily, uinti joulukuu: 6.-9.lk sisäpalloilu, kuntoilu, kiipeily, musiikkiliikunta Kevät 2009 pyritään liikkumaan ulkona hiihtolomaan saakka, sääolosuhteet huomioiden huonon sään yllättäessä sisäliikuntaa - kuntoilu (aerobic, kinkkujumpat, kuntonyrkkeily, circuit training, mahdollisesti kuntosaliharjoittelu 9.lk) - telinevoimistelu - uinti - luistelu (tekniikkaa ja jääpelit ja -leikit) - ulkoliikunta (lenkkeily, lumifutis, pulkkamäki) - sisäpalloilu (koripallo, sähly, lentopallo, sulkapallo, tennis, erilaiset viitepelit ja leikit, keilailu mahdollisuuksien mukaan) - välineurheilu (erityisliikuntaan tarkoitetut välineet)

8 Tuntijako 7. luokat: AI 3h, ENA1 2h, RUB1 2h, MA 3h, BG 1h, GE 1h, FYKE 2h, TE 1h, UE 1h, HI 1h, MU 1h, KU 2h, KS 3h, KO 3h, LI 2h, valinnaiset 2h, vapaavalintainen kieli 2h/ viikko 8.luokat: AI 3h, ENA1 3h, RUB1 2h, MA 3h, BG 1h, GE 1h, FYKE 3h, TE 1h, UE 1h, HI 3h, MU 1h, LI 2h, OPO 1h, valinnaiset 5h/ viikko 9.luokat: AI 4h, ENA1 3h, RUB1 2h, MA 4h, BIGE 3h, FYKE 2h, UE 1h, HY 3h, TE 1h OPO 1h, LI 2h, valinnaiset 4h/ viikko Käytössä olevat oppikirjat 7: MA Kartio 1, AI Loitsu 7, EN Smart moves 1, RU Klick, HY Historia nyt 7, FYKE Avain 1, UE Askeleet 7, BG Koulun biologia: sisävedet, GE Maailman ympäri, TE Terveyden portaat a- osa 8: MA Kartio 2-3, AI Loitsu 8, EN Smart moves 2, RU Klick 8, HY Historia nyt 8, FYKE Avain 2, UE Askeleet, BG Koulun biologia: metsät ja suot, GE Matkalla Eurooppaan, TE Terveyden portaat b- osa 9: MA Kartio 4, AI Loitsu 9, EN Smart moves 3, RU Klick 9, HY Yhteiskunta Nyt, FYKE avain 3, UE Askeleet 9, BG Koulun biologia: ihminen, GE Suuntana Suomi, TE Terveyden portaat c- osa

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut Metsokankaan koulu yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna 2015-16 Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut 173 1-6 luokkalaisia noin 860 7-9

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TAITOJA

KOULUTULOKKAAN TAITOJA KOULUTULOKKAAN TAITOJA Pukee itse ja osaa sitoa kengännauhat. Syö haarukalla ja veitsellä. Osaa käydä itsenäisesti WC:ssä ja pesulla/suihkussa. Liikuntatuntien jälkeen tulee peseytyä. Osaa huolehtia omista

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6. 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA Käytössä 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.2016 2 Sisällys 1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 SISÄLLYS 1. OHJAUSTYÖN TAVOITTEET 1.1. Mitä ohjaus on? 1.2. Hyvän ohjauksen kriteerit 1.3. Ohjaustyön tavoitteet vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN OHJAUSSUUNNITELMA YHTENÄINEN PERUSOPETUS

JUVAN KUNNAN OHJAUSSUUNNITELMA YHTENÄINEN PERUSOPETUS JUVAN KUNNAN OHJAUSSUUNNITELMA YHTENÄINEN PERUSOPETUS Tämä suunnitelma on tehty käytettäväksi ohjauksen työvälineenä koko perusasteella 1-9 luokilla. Suunnitelmassa kuvataan ohjauksen periaatteet, tavoitteet

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot