Toimintasuunnitelma luokat 7-9 Veromäen 7.-9.luokat Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma luokat 7-9 Veromäen 7.-9.luokat Lukuvuosi 2010-2011"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma luokat 7-9 Veromäen 7.-9.luokat Lukuvuosi Lukuvuonna Veromäen koulussa työskentelee erityisluokkien yläkoulu. Vuosiluokat ovat kaksisarjaisia. Oppilaita luokilla on n. 60, erityisluokanopettajia 6, osa- aikaisia erityisopettajia yksi ja avustajia kaksi. Oppilaita voivat opettaa aineenopettajat mm. liikunnassa, kotitaloudessa, käsitöissä ja musiikissa. Veromäen luokkien henkilöstö tekee suunnitelmallista yhteistyötä: tilat, säännöt, aikataulut, jaksotukset, arviointi ja tapahtumat ovat yhteisiä. Koko yläkoulu työskentelee koulumme laajennuksen 3. kerroksessa, jossa yläkoulun lisäksi työskentelee myös 6P-luokka. Veromäen luokkien henkilöstö lukuvuonna S Sanna Elorinne 7J Juha Ryymin ( 8SO Susanna Ollila ( 8SP Sirpa Puska ( 9AA Arja Aaltonen ( 9AI Aki Isoaho () Virpi Leskelä (8 9. luokkien avustaja) Tunnu Orre (7.luokkien avustaja) Petri Jaakkola (osa-aikainen erityisopetus bändi, Anita Ahlstrand (liikunta) Maija- Liisa Halme-Briedis (suomi toisena kielenä) Tytti Toivanen (kotitalous) Hanna Lempiäinen (tekninen työ, tekstiilityö) (kuraattori) Jukka (psykologi) Valinnaiset aineet luokilla Valinnaisryhmiä opettavat Veromäen koulussa kaikki halukkaat opettajat. Lukuvuonna toteutuvat seuraavat kurssit: Bändisoitto Tavoitteet: Oppilas saa perustaidot jonkin bändisoittimen soittamisessa ja ymmärtää yksittäisen soittajan roolin osana yhteissoittoa. Hän voi tehdä myös omia kappaleita tietokoneohjelmien avulla. Kurssille otetaan kerrallaan vain viisi musisoijaa. Bändejä muodostuu kolme. Sisällöt: Tutustutaan eri bändisoittimiin, valitaan oma soitin ja harjoitellaan yhteissoittoa. Tutustutaan myös tietokonemusiikin tekoon. Harjoitellaan erilaisia kappaleita erilaisin kokoonpanoin. Kotitalous (vain 8. ja 9.luokat) Tavoitteet: Oppilas palauttaa mieleensä 7.luokan peruskurssilla oppimiaan kotitalouden taitoja ja soveltaa niitä haastavammissa tehtävissä. Oppilaan käytännön ruuanlaittotiedot ja taidot karttuvat ja hän kokee keittiössä tekemisen iloa. Sisällöt: Tutustutaan itse tekemällä ja kokemalla erilaisiin kotitalouden sisältöihin oppilaiden kiinnostusten kohteiden perusteella. Toivottuja sisältöjä ovat olleet suomalainen ruokakulttuuri, kansainväliset keittiöt ja leivonta. Kuvataide Tavoitteet: Oppilas oppii käyttämään kuvataiteen keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii soveltamaan niitä tarkoituksenmukaisesti omissa töissään. Sisällöt: Opetellaan keramiikan eri työtapoja, öljyväri- ja akvarellimaalausta, grafiikkaa ja piirustusta. Kurssin toteutuksessa otetaan huomioon oppilaiden omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita.

2 Liikuntaa monipuolisesti Tavoite: Oppilas tutustuu erilaisiin, tuttuihin ja tuntemattomiin liikuntamuotoihin mahdollisuuksiensa mukaan, hän oppii kunnioittamaan ja hyväksymään ryhmänsä jäsenet ja oppii nauttimaan liikunnasta yksin ja ryhmässä. Sisältö: Päästetään levottomat jalat vapaaksi ja tutustutaan tuttuihin ja tuntemattomiin liikuntamuotoihin. Multimedia (vain 8. ja 9.luokat) Tavoitteet: Oppilas tutustuu eri mediatyyppeihin ja oppii yleisempien multimediatyövälineitten käyttöä atkpohjaisesti. Oppilas opiskelee myös multimedian suunnitteluun, rakenteeseen ja toteutukseen liittyviä asioita. Sisällöt: Opetellaan MovieMaker -ohjelman käyttö, opetellaan elokuvan tekemisen perusteita. Samalla tuotetaan itse digitaalisista valokuvista sekä elävistä kuvista omat projektityöt. Tekninen työ Tavoitteet: Oppilas saa tarvittavat tiedot ja taidot ideoida, suunnitella ja valmistaa erilaisia teknisiä töitä. Oppilas tutustuu monipuolisesti teknisen työn eri osa-alueisiin: puu-, metalli- sekä kone- ja sähköteknologiaan. Sisältö: Toteutetaan metallityö hitsaamalla ja tutustutaan polttomoottorin toimintaan purkamalla käytöstä poistettu (esim. ruohonleikkurin) moottori. Tuotesuunnittelua ja puutyötaitoja toteutetaan erilaisissa pienissä töissä. Kurssilla tehdään myös elektroniikkatöitä. Tekstiilityö Tavoitteet: Oppilas syventää ja lisää omia käsityötietojaan ja -taitojaan ja oppii työskentelemään yhä itsenäisemmin. Hän uskaltaa tehdä luovia ratkaisuja materiaaleja, työtapoja ja työvälineitä valitessaan. Sisällöt: Suunnitellaan vaate tai sisustustekstiili oppilaan itse valitsemalla tekniikalla toteutettuna esim. ompelemalla, neulomalla tai virkkaamalla. Käytetään erityistekniikoita tuotteen viimeistelyssä tai pelkästään omana työnään esim. helmityöt, kankaanpainanta, kirjonta. 8.luokan lyhyet kurssit (1h/vk) Media ja viestintä Tavoitteet: Oppilas tutustuu median ja viestinnän eri lajeihin ja välineisiin. Oppilas oppii arvioimaan kriittisesti median viestintää ja informaatiota. Sisällöt: Pohditaan kriittisesti median viestintää draaman, tietotekniikan ja kuvataiteen avulla. Käydään opintoretkillä. Harjoitellaan toimittajan työtä käytännössä ja osallistutaan koulumme verkkolehden toimitukseen. Tieto- ja viestintätekniikka Tavoitteet: Oppilas parantaa oppilaan tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaitojaan niin, että ne tukevat myös muuta opiskelua. Sisällöt: Opetellaan mm. tekstinkäsittely- että taulukkolaskentataitoja. Tutustutaan myös esitysgrafiikan tekemiseen sekä kuvankäsittelyyn. Harjoitellaan internetin käyttöä muun työskentelyn yhteydessä.

3 Lukuvuoden jaksotus luokilla Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Jakson päättyessä koteihin jaetaan jaksotiedote, jossa näkyvät jakson koearvosanat, myöhästymiset, poissaolot, tekemättömät tehtävät ja unohdetut välineet. Huoltajat voivat halutessaan seurata oppilaan edistymistä myös Wilma- järjestelmässä. Opettaja voi myös arvioida viikoittain oppilaan edistymistä ja toimintaa koulussa. Luokan- tai aineenopettajat voivat halutessaan päättää, miten tietyt oppiaineet jaksotetaan. 1. Jakso salissa yläkoulun yhteinen aloitus - liikuntapäivä - vanhempainilta torstaina kello Jakso syysloma (to ma) - taksvärkkipäivä 3. Jakso TET-jaksot 8.lk vko ja 9.lk vko 47 ja yläkoulun yhteiset pikkujoulujuhlat/paja - joulujuhla la todistusten jako - joululoma jakso yläkoulun yhteinen talviurheilu/retkipäivä - Varian tutustumispäivä - talviloma jakso pääsiäisloma yhteishaku 6. jakso yhteishaun pääsy- ja soveltunvuustestit - piknikpäivä helatorstai, vapaapäivä - kevätjuhla la yhteishaun tulokset - täydennyshaku Yläkoulun aikataulut lukuvuonna tunti tunti Tauko ( oppilailla maksuton välipala 9-10 välillä) 3.tunti tunti Ruokailu ja tauko tunti Tauko (mahdollisuus ostaa maksullinen välipala) 6.tunti tunti mahdollisuus pitää tauko tunti Oppilaat saavat olla välituntien aikana joko omissa luokissaan, 3. kerroksen taukotiloissa tai ulkona. Opettaja voi pitää myös luokan omia taukoja oppilaidensa kanssa. Muiden luokkiin ei saa mennä ja luokkien ovet on pidettävä auki. Kolmannessa kerroksessa on taukojen aikana kerrosvalvoja. Ruokailemaan mennään opettajien johdolla ja luokissa sekä ruokalassa ei pidetä lakkeja päässä. Koulun alueelta ei saa poistua

4 koulupäivän aikana. Yläkoulun oppilaat saavat ulkoilla vain yläpihalla. Kentälle ei voi mennä taukojen aikana, ellei valvontaa ole järjestetty. Tupakointi koulun alueella ja sen läheisyydessä on kielletty niin koulumatkoilla kuin koulupäivän aikana. Retket ja tapahtumat Koulu voi järjestää lukuvuoden aikana yhteisiä retkiä ja tapahtumia henkilöstön voimavarojen mukaan. Luokka- asteille 7-9 varataan mahdollisuus yli koulupäivän mittaisiin retkiin, leirikouluihin ja yökouluihin, joista luokanvalvojat tiedottavat tarkemmin luokittain. Säännöt Tavoitteena on kasvattaa yläkoulun päättövaiheeseen mennessä oppilaista nuoria, jotka kykenevät jatkamaan toisen asteen opintojaan vastuullisesti ja itsenäisesti. Opiskelu ja työskentely Oppilaiden tulee käydä koulua säännöllisesti ja tulla oppitunneille valmistautuneena. Mikäli oppilas jättää tehtäviään tekemättä, tulee hänen suorittaa puuttuvat opinnot opettajan määräämänä aikana kouluajan ulkopuolella. Unohdukset ja myöhästymiset merkitään huoltajille tiedoksi WILMAjärjestelmään. Tukiopetustunti on Poissaolot Huoltajan tulee ilmoittaa opettajalle oppilaan poissaoloista saman päivän aikana joko puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse. Poissaolot merkitään Wilmaan. Oppilaiden huoltajat saavat syksyllä Wilmatunnukset, joilla voi seurata oman lapsen poissaoloja. Mikäli oppilaalle kertyy lukuvuoden aikana 40 h poissaoloja, opettajan tulee ottaa yhteys huoltajaan. Yli 60 tunnin poissaolot käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Jos oppilas ei voi osallistua esim. liikuntatunneille, tulee hänellä olla siitä esittää ko. opettajalle huoltajilta tai terveydenhoidon ammattilaiselta kirjallinen lupa. Opettaja voi myöntää oppilaalle kahden viikon loman huoltajan tekemällä vapaamuotoisella lomaanomuksella. Loma- tai sairausajalta tekemättä jääneet työt on tehtävä joko omalla tai opettajan kanssa sovitulla tukiopetusajalla. Tukiopetusta on varattu 1h/viikko/opettaja. Hyvät tavat ja muiden huomioiminen Oppilaiden tulee käyttäytyä asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Oppituntien aikana, ruokalassa ja koulun juhlissa ei pidetä lakkia päässä. Koulun omaisuutta tulee kohdella hyvin. Oppilaille lainataan lukuvuoden ajaksi oppikirjat. Mikäli oppilaan oppikirja katoaa tai tuhoutuu, tulee hänen hankkia omalla kustannuksellaan tilalle vastaava kirja. Työkirjat oppilaat saavat omaksi. Koulumatkat Koulumatkoilla ja bussipysäkeillä tulee käyttäytyä asiallisesti. Välitunnit Yläkoulun oppilaat saavat oleskella taukojen aikana koulun yläpihalla, luokissa tai laajennuksen 3. kerroksen käytävällä. Portaikossa tai muissa koulun tiloissa ei saa olla. Koulun alueelta ei saa poistua. Luvattomista poistumisista tulee opettajan ilmoittama seuraamus. Pihalla ei saa ajaa pyörällä eikä rullalautailla tai - luistella. Kentälle ei voi taukojen aikana mennä ilman valvontaa. Mikäli oppilas käyttäytyy sisällä välitunnilla epäasiallisesti, oppilas siirtyy ulkoilemaan opettajan määräämäksi ajaksi. Kouluravintola Helmi Oppilaat menevät ruokailemaan opettajan johdolla ja kaikki oppilaat tulevat tauon ajaksi ruokasaliin. Ennen ruokailua kädet tulee pestä huolellisesti. Ravintolassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

5 Ruoka- aika on , Helmestä voi poistua kello Oppilailla on mahdollisuus nauttia maksuton välipala klo 9 10 välillä. Oppilailla voivat ostaa ruokalasta maksullista välipalaa klo Välipalapasseja voi ostaa Helmestä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun välisiä yhteydenpitotapoja ovat mm. - vanhempainillat vähintään kerran lukuvuodessa - HOJKS- tapaamiset syksyllä ja keväällä - Wilma- tuloste jokaisen jakson päättyessä luokilla, mikäli huoltajilla ei ole mahdollisuutta seurata poissaoloja Wilma- tunnusten avulla - reissuvihko, sähköposti, tekstiviestit, puhelinkeskustelut, tiedotteet, juhlat ja tapahtumat - koulun henkilökunnan tavoittaa sähköpostilla Arviointi luokilla Arviointimenetelminä Veromäen yläkoulussa käytetään väliarviointia syyslukukauden viimeisenä työpäivänä ennen joululomaa sekä lukuvuositodistusta lukuvuoden päättyessä. Lisäksi huoltajat tapaavat oppilaan kanssa opettajan HOJKS- tapaamisissa kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Sovellamme myös jatkuvaa arviointia WILMA- järjestelmän kautta, johon huoltajilla on mahdollisuus kirjautua. Yläkoulussa käytetään numeroarviointia asteikolla Valinnaisten opintojen lyhytkurssit ja oppilaanohjaus arvioidaan suoritettu- merkinnällä (S). Oppilaat arvioidaan lukuvuoden tavoitteiden tai OPS:in hyvän osaamisen kriteereiden kautta. Yksilöllistettyjen oppilaiden oppiaineiden vuositavoitteet kirjataan HOJKSiin. Oppilaan- ja opintojen ohjaus Perusopetuksen luokkien oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaille kokonaisuuden joka muodostuu luokkamuotoisesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta. Oppilaanohjaajina toimivat luokanopettajat. Oppilaanohjausta on 1 vvt. Pienryhmissä opettajilla on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia räätälöidä kullekin oppilaalle yksilöllinen ammatinvalintasuunnitelma. Lukuvuonna ja 9. luokkien opettajilla on kerran viikossa yhteinen opinto- ohjaajien suunnitteluaika ja molempien luokka- asteiden opintojenohjaustunti on samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa yhteissuunnittelun ja toiminnan molemmilla luokka- asteilla. Siirtyminen perusopetuksesta 9. luokan jälkeen, joko toisen asteen oppilaitoksiin tai muihin jatko-opintoihin (esim.10-luokille), tapahtuu huolellisen, suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen yhteistyön avulla. Ammatinvalinnan ohjaus alkaa koulussamme jo kahdeksannella luokalla. Yhteistyöverkostoon kuuluvat huoltajat, erityisopettajat, oppilaanohjaajat, vastaanottavan oppilaitoksen henkilökunta sekä oppilashuoltoryhmät molemmissa oppilaitoksissa. Tiedon siirtyminen oppilaitoksesta toiseen (mm. HOJKS) tapahtuu huoltajien luvalla. Useana vuonna tärkeimpiä yhteistyötahojamme ovat olleet VARIA (Vantaan ammatillinen koulutuskeskus), Keskuspuiston Ammattiopisto, Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus ja muut erityisammattioppilaitokset sekä työvoimatoimistojen tarjoamat ammatinvalinnanohjauksen palvelut. Jatkopaikkapudokkaat ohjataan Vantaan KIPINÄ- työryhmään. Työelämään tutustumisjaksoja on 8. luokilla yksi viikko ja 9. luokilla kaksi viikkoa. Veromäen yläkoulun 8. ja 9. luokilla on työharjoittelut syyslukukaudella jaksossa. Lisätietoa TETharjoittelusta saa osoitteesta Oppimisen tuki Yläkoulussa toimii resurssiopettajana Petri Jaakkola pääasiassa luokilla 7-9, mutta tarvittaessa ja mikäli ajankäytöllisesti mahdollista myös ala-asteen tukena lähinnä 5-6 luokkien. Pääasiallinen tarkoitus on tukea niitä oppilaita, joilla on sosiaalisia ja tunne-elämän vaikeuksia, ja jotka tarvitsevat välillä omaa rauhaa työskentelyyn ja esim. keskusteluapua aikuisen kanssa. Tällöin etusijalla ovat ne oppilaat, joiden kouluviikkoa on eri syistä lyhennetty ja joilla opiskelu isommassa ryhmässä on haastavaa. Edellisen lisäksi annetaan tukea niille yläkoulun oppilaille, joilla on jossakin aineessa yksilöllistetty oppimäärä. Tällöin luokanopettaja vastaa yleensä aineen opetuksesta mutta resurssiopettaja pyrkii antamaan lisätukea ko. oppilaille joko yksilöllisesti tai pienryhmässä tukiopetuksella. Mahdollisuuksien mukaan mm. matematiikan ja kielten opetus on eriytetty luokkatasoittain rinnakkaisryhmissä.

6 Oppilaskuntatoiminta Koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunta valitsee vaaleilla keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Jokainen luokka valitsee oppilaskunnan hallitukseen yksi tai kaksi edustajaa, riippuen luokan oppilasmäärästä. Edustajat valitaan vuosittain. Oppilaskunnan hallitus: - johtaa ja koordinoi oppilaskunnan toimintaa - käsittelee oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita - ideoi myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistelee ehdotuksia ja esityksiä yhteistyökumppaneille kuten oppilaskunnalle, opettajakunnalle, rehtorille ja johtokunnalle - pyrkii kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa - tekee lopulliset päätökset käytössä olevien varojen käytöstä Oppilailla on oppilaskunnassa eri tehtäviä. Yhteinen tehtävä on kaikilla kuitenkin sama: hallituksen jäsenet pyrkivät omalla esimerkillään korostamaan ja parantamaan koulun me- henkeä. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa ja valvoo siihen nimetty opettaja, joka toimii myös yhdyssiteenä oppilas- ja opettajakunnan välillä. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Veromäen yläkoulussa Lukuvuonna Veromäen koulussa painotettavat aihekokonaisuudet ovat 1) Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys - mahdolliset yritysvierailut, vierailut toisen asteen oppilaitoksissa 2) Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta - yhteistyö YTV:n kanssa (internet, vierailut) Luovuus ja kulttuurikasvatuksen suunnitelman toteuttaminen - avoin lava tapahtuma keväällä 2009, 7.-9.luokat - yläkoulun yhteisiä kulttuurikäyntejä (elokuva, teatteri) resurssien mukaan - kirjastokäynnit säännöllisesti luokittain Yhteistyö yleisopetuksen kanssa Alueellista yhteistyötä järjestetään mahdollisuuksien mukaan Kartanokosken yläkoulun kanssa. Kartanokosken ja Veromäen oppilaskunnat jatkavat yhteistyötä lukuvuonna Kartanokosken nuorisotila Wintti palvelee koulumme erityisoppilaita. Nuorisovaltuustovaalit Oppilaskunta organisoi nuorisovaltuustovaalit lukuvuoden aikana.

7 LUOKKIEN LIIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA Liikuntaa opettavat: 7. luokat: Aki Isoaho, Arja Aaltonen, Anita Ahlstrand 8. luokat: Anita Ahlstrand, Pirjetta Luoma, Juha Ryymin 9. luokat: Anita Ahlstrand, Päivi Saarinen Valinnaisliikunnat: Anita ja Pirjetta Syksy 2008 pyritään liikkumaan ulkona syyslomaan saakka huonon sään yllättäessä sisäliikuntaa - ulkopalloilu (jalkapallo, ultimate, pesäpallo, lippupallo, speedball, katukoris, katusähly ja erilaiset viitepelit ja leikit) - yleisurheilu (pituushyppy, juoksu, aitajuoksu, korkeushyppy, maastojuoksu, kuulantyöntö, keihäänheitto, kiekonheitto, sukkulaviestit) - suunnistus (pihasuunnistus, korttelisuunnistus, suunnistusteoriaa ja kompassinkäyttöharjoituksia) - sisäpalloilu (sähly, koripallo, lentopallo, sisäfutis, sulkapallo, tennis ja erilaiset viitepelit ja leikit) - kuntoilu (lenkkeily, aerobic, circuit training, kuntopallot ja muu lihaskuntoharjoittelu) - musiikkiliikunta (discotanssi, hiphop, luovaa liikuntaa musiikin tahtiin) - telinevoimistelu ( yksi telinerata) - kiipeily - uinti (uintitekniikat, vesipelastusharjoitukset, uimahypyt) elokuu: lk ulkopalloilu ja yleisurheilu, ulkoilu syyskuu: 6.-9.lk ulkopalloilu, yleisurheilu ja suunnistus, ulkoilu lokakuu: 6.-9.lk suunnistus, kuntoilu ulkona, sisäpalloilu syysloman jälkeen marraskuu: 6.-9.lk sisäpalloilu, pelit ja leikit, telinevoimistelu, musiikkiliikunta, kuntoilu, kiipeily, uinti joulukuu: 6.-9.lk sisäpalloilu, kuntoilu, kiipeily, musiikkiliikunta Kevät 2009 pyritään liikkumaan ulkona hiihtolomaan saakka, sääolosuhteet huomioiden huonon sään yllättäessä sisäliikuntaa - kuntoilu (aerobic, kinkkujumpat, kuntonyrkkeily, circuit training, mahdollisesti kuntosaliharjoittelu 9.lk) - telinevoimistelu - uinti - luistelu (tekniikkaa ja jääpelit ja -leikit) - ulkoliikunta (lenkkeily, lumifutis, pulkkamäki) - sisäpalloilu (koripallo, sähly, lentopallo, sulkapallo, tennis, erilaiset viitepelit ja leikit, keilailu mahdollisuuksien mukaan) - välineurheilu (erityisliikuntaan tarkoitetut välineet)

8 Tuntijako 7. luokat: AI 3h, ENA1 2h, RUB1 2h, MA 3h, BG 1h, GE 1h, FYKE 2h, TE 1h, UE 1h, HI 1h, MU 1h, KU 2h, KS 3h, KO 3h, LI 2h, valinnaiset 2h, vapaavalintainen kieli 2h/ viikko 8.luokat: AI 3h, ENA1 3h, RUB1 2h, MA 3h, BG 1h, GE 1h, FYKE 3h, TE 1h, UE 1h, HI 3h, MU 1h, LI 2h, OPO 1h, valinnaiset 5h/ viikko 9.luokat: AI 4h, ENA1 3h, RUB1 2h, MA 4h, BIGE 3h, FYKE 2h, UE 1h, HY 3h, TE 1h OPO 1h, LI 2h, valinnaiset 4h/ viikko Käytössä olevat oppikirjat 7: MA Kartio 1, AI Loitsu 7, EN Smart moves 1, RU Klick, HY Historia nyt 7, FYKE Avain 1, UE Askeleet 7, BG Koulun biologia: sisävedet, GE Maailman ympäri, TE Terveyden portaat a- osa 8: MA Kartio 2-3, AI Loitsu 8, EN Smart moves 2, RU Klick 8, HY Historia nyt 8, FYKE Avain 2, UE Askeleet, BG Koulun biologia: metsät ja suot, GE Matkalla Eurooppaan, TE Terveyden portaat b- osa 9: MA Kartio 4, AI Loitsu 9, EN Smart moves 3, RU Klick 9, HY Yhteiskunta Nyt, FYKE avain 3, UE Askeleet 9, BG Koulun biologia: ihminen, GE Suuntana Suomi, TE Terveyden portaat c- osa

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA*) Lukio Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Postinumero 29630 Telekopionumero 5505 674 Postitoimipaikka Pomarkku Sähköposti lukio@edu.pomarkku.fi

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 1) Turvallisuus ja liikkuminen turvallisuus ja liikkuminen: koulupoliisi, liikennekasvatus 1-3 -luokat, pelastautumisharjoitukset, koulun turvallisuusohjeet, Jee Jelppii!

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013 Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Suomen koulutusjärjestelmä 1 Koulutustarjonta Lukiot: 11 lukiota Tampereen

Lisätiedot

1. TYÖJÄRJESTYKSET. Syksyinen tervehdys!

1. TYÖJÄRJESTYKSET. Syksyinen tervehdys! Syksyinen tervehdys! Uusi ope, uudet kujeet ja paljon uutta opittavaa lapsille. Ryhmäkokomme on tänä vuonna 24 oppilasta (7 tyttöä ja 17 poikaa). Ohessa muutamia tiedotettavia asioita luokkamme toimintatavoista

Lisätiedot

RIIKKA HANNUKAINEN LIIKUNTAOHJELMA TYTÖT

RIIKKA HANNUKAINEN LIIKUNTAOHJELMA TYTÖT RIIKKA HANNUKAINEN LIIKUNTAOHJELMA TYTÖT KK VKO LAJI PAIKKA HUOM! ELOKUU 33 Rantalenttis Kylpylän ranta 34 Yleisurheilu Yleisurheilukenttä 35 Yleisurheilu Yleisurheilukenttä SYYSKUU 36 Cooper Yleisurheilukenttä

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

7-luokka Ari-Matti 2015

7-luokka Ari-Matti 2015 7-luokka Muutos siirryttäessä yläkouluun Vastuu omasta opiskelusta! Välineet Myöhästelyt Yhteys aineenopettajaan jos kysyttävää ko. aineesta Useita opettajia Luokanvalvoja hoitaa Poissaolot Oppilaan Wilma

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä ryhmänä. RO opettaa omaa ryhmäänsä

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300 Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Kanslia Postinumero 29630 Telekopionumero - Rehtori Jussi Heervä Vara-/apulaisrehtori Tarja

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

OUTI MONTONEN. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan WILMAviestillä, joten käytä. Wilmaa aktiivisesti. Outi Montonen puh 044 4694227

OUTI MONTONEN. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan WILMAviestillä, joten käytä. Wilmaa aktiivisesti. Outi Montonen puh 044 4694227 OUTI MONTONEN LIIKUNTA LV 2015-2016 TYTÖT 8AH PERJANTAISIN KLO 10.00-11.30 VKO KK LAJI PAIKKA HUOM! 34 elo jalkapallo lukion kenttä 35 elo jalkapallo lukion kenttä 36 syys lentopallo lukion Sali 37 syys

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

YHTEISHAKU JATKO OPINTOIHIN 2014

YHTEISHAKU JATKO OPINTOIHIN 2014 Juhannuskylän koulun 9.luokkalaisten vanhempainilta 07.11.2013 Yhteishaku 2014 Opinto ohjaaja Tiina Myllymäki, Juhannuskylän koulu Ammatilliset opinnot Opinto ohjaaja Merja Helin, Tredu Yhdistelmäopinnot

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA Työryhmä Vesa Anttila, Anne Järvelä, Seppo Rantahalvari, Sirkka Riepula, Päivi Salmela (2010) Ohjaus ennen peruskoulun alkua Esioppilaan

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

1. TYÖJÄRJESTYKSET. Syksyinen tervehdys!

1. TYÖJÄRJESTYKSET. Syksyinen tervehdys! Syksyinen tervehdys! Ryhmäkokomme on tänä vuonna 22 oppilasta (13 tyttöä ja 9 poikaa). Ohessa muutamia tiedotettavia asioita luokkamme toimintatavoista näin lukuvuoden alkuun. 1. TYÖJÄRJESTYKSET Viikkotuntimäärä

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot