ALUEIDEN KLUSTEREITA TUKEVAT VALTION TOIMINNOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEIDEN KLUSTEREITA TUKEVAT VALTION TOIMINNOT"

Transkriptio

1 ALUEIDEN KLUSTEREITA TUKEVAT VALTION TOIMINNOT Valtiovarainministeriön Alueellistamisen koordinaatioryhmä on pyytänyt maakuntien liittoja täydentämään osaamisprofiilinsa ja tekemään esityksensä niitä tukevien valtion toimintojen sijoittamisesta alueelleen. Esitykset on pyydetty huhtikuun 2012 loppuun mennessä, mutta päivitystä on edelleen mahdollista tarkentaa vuoden 2012 aikana. Valtiovarainministeriö pyytää priorisoimaan kolme hanketta. Osaamisprofiileihin liittyen esitetään maakuntaan suuntautuviksi valtionhallinnon alueellistamistoimiksi neljä (4) kehittämiskohdetta. Keski-Suomen osaamisklusterit ja niihin liittyvät valtion alueellistamistoimet ovat: OPETUKSEN JA KASVATUKSEN OSAAMISKLUSTERI... 2 HANKE-ESITYS: Koulutuksen arviointikeskuksen sijoittaminen Jyväskylään... 5 HANKE-ESITYS: Kansalaisyhteiskunnan tutkimuskeskuksen perustaminen... 6 TIETOTEKNIIKAN (ICT) OSAAMISKLUSTERI... 7 HANKE-ESITYS: ICT -palvelukeskuksen sijoittaminen Jyväskylään LIIKUNNAN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN OSAAMISKLUSTERI HANKE-ESITYS: Jyväskylästä vahva huippu-urheilun keskus BIOENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN OSAAMISKLUSTERI ERILLISHANKE: Puolustusvoimien palvelukeskuksen sijoittaminen Keski-Suomeen Keski-Suomen liitto I Sepänkatu 4 I Jyväskylä I Keski-Suomen Talo I P I

2 OPETUKSEN JA KASVATUKSEN OSAAMISKLUSTERI Keski-Suomen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat monipuolisen osaamisympäristön. Keski-Suomessa sijaitsevat Jyväskylän yliopiston lisäksi muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Pohjoisen Keski-Suomen koulutuskuntayhtymä, Viittomakielen keskus, Niilo Mäki Instituutti, ja Lapsiasiavaltuutetun toimisto. Koulutustutkimuksen johtavia tutkimuskeskittymiä edustavat yliopistojen ainelaitosten lisäksi Jyväskylän yliopiston erillislaitokset, jo 1968 perustettu valtakunnallinen Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) ja Koulutuksen arviointisihteeristö sekä Agora-Center. Koulutuksen informaatio-ohjaukselle ja tietoperustaiselle kehittämiselle välttämätön arviointi-, tutkimus- ja tietojärjestelmä-osaaminen keskittyy nykyisin Suomessa vahvimmin Jyväskylään. Koulutuksen ja opetuksen vahva asema on Keski-Suomen taloudessa ilmeinen. Kasvatusalan osaamispääoman kasvu on ollut maan nopeimpia. Alan tieteelliset ja tutkimukselliset perinteet ovat luoneet edellytykset sekä kansallisesti että kansainvälisesti vahvalle asemalle. Yleissivistävä ja ammatillinen opettajien koulutus on laajaa ja arvostettua. Eri asteiden koulutusorganisaatioilla on laatusertifikaatteja sekä laajat kansainväliset verkostot Jyväskylän yliopiston painoaloja ovat opettajankoulutus, ihmistieteet, liikunta- ja luonnontieteet. Yliopisto on johtava koulutuksen asiantuntija, opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutuksenviejä. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen alan koulutus on mittava ja useita koulutuksia Suomessa ainoana toteuttava. Sen vahvuutena on ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin kohdistuva oppimisen, ohjauksen ja opettajuuden tutkimus sekä siihen pohjautuva koulutus. Opiskelijoita Jyväskylän yliopistossa on noin , aikuisopiskelijoita ja henkilökuntaa noin henkeä. Jyväskylän yliopiston on maamme suurin aineenopettajien kouluttaja. Vuosittain valmistuu Jyväskylän yliopistosta aineenopettajaa. Humanististen ja luonnontieteiden alojen koulutustarjonta kattaa monipuolisemmin kuin missään muussa yliopistossa kouluissa opetettavien oppiaineiden tarjonnan. Valtakunnallisina erityistehtävinä tarjotaan ainoastaan Jyväskylän yliopistossa liikunnan ja terveystiedon opettajankoulutusta sekä viittomakielistä opettajankoulutusta. Kaikkiaan Jyväskylän yliopistossa suoritettiin vuonna 2011 yli 1300 ylempää korkeakoulututkintoa, ja 162 tohtorin tutkintoa. Yliopistoon on sijoittunut maamme ainoa viittomakielen keskus ja ainoa varhaiskasvatuksen koulutusyksikkö Suomessa. Maan ainoa rehtori-instituutti tarjoaa koulutussektorin kehittämisessä ja koulutusosaamisen viennissä tärkeää oppilaitosjohtamisen koulutusta, tohtorikoulutusta ja tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Yliopistossa on aloittanut toimintansa myös valtakunnallinen ohjausalankeskus (VOKES), jossa hyödynnetään laajasti kaikki Euroopan maat kattavan ohjausalan asiantuntijaverkoston (ELGPN) arviointitoimintaa. Soveltavan kielitutkimuksen keskus (Solki) järjestää kielitutkintoja, joissa arvioidaan monipuolisesti eri kielenkäyttötilanteissa vaadittavaa kirjallista ja suullista kielitaitoa. Laitos koordinoi yhdessä Opetushallituksen kanssa Yleisiä kielitutkintoja sekä vastaa testijärjestelmän kehittämistyöstä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Laitos on osallistunut myös kansainväliseen kielitaidon arviointihankkeen (DIALANG) koordinoitiin. 2

3 Ihmistieteiden metodisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä varten yliopistoon on perustettu erityisesti kvantitatiivisiin menetelmiin keskittynyt Ihmistieteiden metodikeskus IHME ja ihmistieteiden metodologian professorin virka. Pitkittäistutkimus ja pitkittäisaineistojen analyysimallit ovat psykologian ja tilastotieteen vahvuusalue. Koulutuksen tutkimuslaitoksessa (KTL) on tehty pitkään metodologiseen osaamiseen pohjautuvaa koulutukseen ja oppimiseen liittyvää tutkimustyötä hyödyntäen mm. koulutusta koskevia tilastoja laajoissa kansainvälisissä vertailututkimuksissa. Tunnetuin näistä kansainvälisistä vertailututkimuksista on PISA. KTL tutkii koko koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, aikuisten oppimiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteisiin. KTL:ssä työskentelee noin 80 henkilöä. Koulutuksen arviointisihteeristö on asiantuntijaelin koulutuksen arvioinnissa. Se hyödyntää niin ikään tilastollista osaamista valtakunnallisessa työssään. Jyväskylä yliopistolla on johtava asema IT -tuettujen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Jyväskylän yliopisto vetää useita kansallisia kehittämishankkeita tai kansainvälisiä arviointihankkeita. Jyväskylän yliopiston koordinoimassa PEDANET -hankkeessa on mukana 90 kuntaa. Suunnitteilla on Pedanet 2 -hanke joka tarjoaisi kouluille digitaalisen oppimateriaalikeskuksen serveripalveluna. Tästä olisi kunnille merkittävää taloudellista hyötyä ja palvelu mahdollistaisi myös monipuolisen oppimateriaalin saamisen pienille kouluille. Pedanet 2 voidaan laajentaa koskemaan koko Suomen yleissivistävää koulutusta. Erityisesti motivaatiota lisääviä oppimisympäristöjä on kehitetty ja ne ovat pilotointivaiheessa. Oppilaille joilla on lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksia on kehitetty LUKIMAT ohjelma. Oppimisvaikeuksia on noin 7 %:lla ikäluokasta. Uusien hankkeiden avulla räätälöidyn tietokoneavusteisen tuen saavutettavuutta kasvatetaan, pyrkimyksenä on jopa 25 % ikäluokasta. Tällä on suuri kansallinen merkitys. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on monialainen korkeakoulu jossa voi hankkia ammattikorkeakoulututkinnon kahdeksalla koulutusalalla ja pätevöityä opettajaksi ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. JAMK tarjoaa myös avoimia ammattikorkeakouluopintoja, täydennyskoulutusta sekä oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun painoaloja ovat bioenergia, perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta ja metsäteollisuusklusteri. JAMKissa on noin 8000 opiskelijaa ja 800 työntekijää. Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuspalveluita hyödyntää vuosittain noin asiantuntijaa. JAMK:sta valmistui vuonna 2011 yli 1200 tutkintoa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu valittiin seksuaaliterveyden koulutuksen laatuyksiköksi vuosille Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllisyys on pysynyt vahvana. Valmistuneista 74 prosenttia on töissä vuoden kuluttua valmistumisesta. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjoaa aktiivisen ja monipuolisen koulutuksen kehittämisympäristön. Tämä on jo nyt tuottanut runsaasti oppilaitosten kehittämistyön ohjaamista edellyttävää asiantuntemusta. Jyväskylän koulutuskuntayhtymään kuuluvat Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän lukiokoulutus ja Jyväskylän oppisopimuskeskus. Koulutuskuntayhtymässä on opiskelijaa ja työntekijää. Niilo Mäki Instituutti ylläpitää yhdessä Jyväskylän perheneuvolan kanssa Lastentutkimusklinikkaa. Se on erikoistunut kouluikäisten lasten oppimisvaikeuksien tutkimukseen ja kuntouttamiseen. 3

4 Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö jolla on 45 työntekijää. EduCluster Finland (ECF) on koulutus- ja asiantuntijaviennin verkosto. Se tarjoaa hyvät edellytykset tuotteistaa ja viedä koulutusosaamisen lisäksi tulevaisuudessa myös arviointiosaaminen kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. ECF on toteuttanut perusopetuksen arviointiin ja laatuun liittyviä hankkeita. Verkostoon kuuluu korkea-asteen, ammatillisen koulutuksen sekä koulutusliiketoiminnan huippuosaajia. Yritys- ja liiketoimintalähtöisyys vahvistavat kansallista asemaa ja kansainvälisiä mahdollisuuksia. Keski-Suomi on edelläkävijä koulutustoimialan klusteriverkoston kehittämisessä. 4

5 HANKE-ESITYS: Koulutuksen arviointikeskuksen sijoittaminen Jyväskylään Koulutuksen arviointikeskuksen sijoittaminen Jyväskylään takaisi riippumattomuuden alan hallinto-organisaatioista. Jyväskylään sijoitettuna koulutuksen arviointikeskus olisi puolueeton ja autonominen asiantuntijayksikkö, joka sijaitsisi erillään lakia säätävistä, opetussuunnitelmia kehittävistä ja rahoittavista viranomaisista. Jyväskylän seudulla on vahvaa koulutuksen arvioinnin osaamista. Jyväskylän yliopistoon on keskittynyt arviointi-, tutkimus- ja tietojärjestelmä-osaamista, joka on välttämätöntä koulutuksen informaatio-ohjaukselle ja tietoperustaiselle kehittämiselle. Koulutustutkimuksen johtavaa tutkimuskeskittymää edustaa kaksi Jyväskylän yliopiston erillislaitosta, jo 1968 perustettu valtakunnallinen Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) ja Koulutuksen arviointisihteeristö. Jyväskylässä toimiva koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaatio EduCluster Finland verkosto tarjoaa hyvät edellytykset tuotteistaa ja viedä arviointiosaaminen kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Toinen uusi päänavaus olisi kouluympäristön ja koulujen tietoturvallisuuden auditointi. Keski-Suomessa olevalla turvallisuusklusterilla olisi valmiuksia auditoinnin kehittämiseen. Keski-Suomen koulutusorganisaatiot tarjoavat monipuolisen osaamisympäristön koulutuksen arviointeihin, arviointihankkeiden suunnitteluun ja pilotointiin. Koulutuksen arviointikeskuksessa tarvittava asiantuntijuus voidaan rakentaa pääosin Keski-Suomessa jo olemassa olevan osaamisen ja koulutustarjonnan varaan. Keski-Suomessa sijaitsevat Jyväskylän yliopiston lisäksi muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Viittomakielen keskus, Niilo Mäki Instituutti ja Lapsiasiavaltuutetun toimisto. Jyväskylän yliopiston useimmilla ainelaitoksilla on kiinteät ja vakiintuneet yhteistyöverkostot peruskoulutukseen ja toisen asteen oppilaitoksiin muun muassa opettajaksi opiskelevien harjoitteluun liittyvän laajan yhteistyön ja erilaisten opetuksen kehittämishankkeiden kautta. Jyväskylän seudun peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat päässeet laajasti osallisiksi opetusalan viimeisimmästä tutkimustiedosta ja osaamisesta. Esimerkiksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO) on osallistunut aktiivisesti koulutuksen arviointeihin ja kehittämiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) tukee Koulutuksen arviointikeskuksen tehtävien hoitamisessa tarvittavaa asiantuntemusta erityisesti ammatilliseen koulutukseen liittyvissä tehtävissä. Perusteluna koulutuksen arviointikeskuksen sijoittamiseksi Jyväskylään on vahva opetuksen ja kasvatuksen osaamisklusteri. 5

6 HANKE-ESITYS: Kansalaisyhteiskunnan tutkimuskeskuksen perustaminen Kyseessä on keskuksen perustamishanke, joka toteuttaa Kataisen hallitusohjelmassa esitettyä kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kehityksen systemaattisen ja pitkäjänteisen tutkimuksen tavoitetta. Kansalaisyhteiskunnan tutkimuskeskus on selkeä jatkumo Jyväskylän yliopistossa suoritetulle alan tutkimukselle ja koulutukselle. Tutkimus- ja kehittämiskeskuksella vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin, mahdollistetaan kansalaisyhteiskunnan tutkimuksessa tarvittava pitkäjänteisyys, koordinoidaan tutkimusta kansalaisyhteiskunnan nopeassa muutosvaiheessa sekä parannetaan Suomen mahdollisuuksia osallistua pohjoismaisiin, EU:n piirissä toteutettaviin ja muihin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Keskus tehostaa tutkijakoulutusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Jyväskylän yliopistossa toimiva kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma on ainoa alallaan Suomessa. Maisteriohjelmalla ja Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on myös laajaa opetus- ja tutkimusyhteistyötä. Laitos on kuulunut/kuuluu muun muassa kansainvälisiin kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja yhteistyöverkostoihin kuten eurooppalaiseen Civil Society and New Forms of Governance - the Making of New European Citizenship (CINEFOGO) verkostoon sekä pohjoismaiseen kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen verkostoon. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksessa on 1970-luvulta saakka jatkunut kansalaisyhteiskunnan tutkimustraditio. Laitoksella edustetuilla eri tieteenaloilla on toiminut jatkuvasti ulkoisen rahoituksen turvin alueeseen kohdistuvia tutkimushankkeita. Viime vuosien keskeisiä hankkeita ovat muun muassa Suomen Akatemian rahoittamat Job-seeking groups and the restructuring of opportunities in Finland since the 1990s ( ; Martti Siisiäinen), Muddy Waters. Democracy and Governance in a Multilateral State ( ; Marja Keränen); Decollectivization and the Fate of Soviet Farm Workers in Estonia, Latvia and Lithuania A Comparative Study of Survival Strategies in ( ; Ilkka Alanen), Finnish Mining Communities under Global Transition: Capacities of Local Responses ( ; Tapio Litmanen,). Hankkeita rahoittavat myös muiden muassa Tekes: Voimaistava johtaminen globaalissa järjestötyössä. Uusia seuranta- ja arviointivälineitä sosiaalisen muutoksen johtamisen tueksi ( ; Tiina Kontinen) ja Työsuojelurahasto: Kolmannen sektorin palkkatyö työn muutos, työhyvinvointi ja esimiestyön edellytykset kolmannen sektorin organisaatioissa ( ; Petri Ruuskanen) Keskuksen perustamiseksi tulee osoittaa voimavarat tutkimusprofessorin, viiden yliopistotutkijan/ tutkijatohtorin sekä tutkimuskoordinaattorin palkkaamiseen. Tutkimusprofessuuria hoidetaan tällä hetkellä viisivuotisen lahjoitusprofessuurin varoin. Toimintaa ohjaamaan perustetaan johtoryhmä, jossa ovat mukana alan kansallinen ja kansainvälinen tieteellinen asiantuntemus sekä rahoittajien edustus. Perusteluina kansalaisyhteiskunnan tutkimuskeskuksen perustamiseksi Jyväskylään on alan keskittyminen maakuntaan sekä opetuksen ja kasvatuksen osaamisklusteri. 6

7 TIETOTEKNIIKAN (ICT) OSAAMISKLUSTERI Jyväskylän yliopisto on yksi johtavista informaatioteknologian perus- ja jatkokoulutusta antavista yliopistoista. Informaatioteknologian tiedekunta koostuu Tietotekniikan sekä Tietojenkäsittelytieteiden laitoksista. Tietotekniikan laitoksella opintolinjoina ovat ohjelmistotekniikat, mobiilijärjestelmät, laskennalliset tieteet sekä tietotekniikan opettajalinja. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen pääaineet ovat tietojärjestelmätiede (kauppatieteellinen koulutusala), kognitiotiede (luonnontieteellinen koulutusala) sekä tietojenkäsittelytiede (luonnontieteellinen koulutusala). Jopa 85 % ICT -alalla Keski-Suomessa työskentelevistä korkeakoulutuksen saaneista alan ammattilaisista on koulutettu Keski-Suomessa ja Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopiston yksi strateginen painopiste on Human technology ja IT -pohjaiset palvelut. Erityisenä painopisteenä ovat web-pohjaiset hoiva- ja terveyspalvelut jossa asiakkaille räätälöidään henkilökohtainen palvelutila. Tämä tehostaa sosiaali- ja terveyspalveluja ja tuo merkittäviä säästöjä sekä lisää kansalaisen hyvinvointia. Hankkeessa on käynnistymässä pilotointivaihe yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa Sitran osarahoittamana. Hanke liittyy Sitran terveystaltiointihankkeeseen. Informaatioteknologian tiedekunnan simuloinnin ja logististen järjestelmien tutkimusryhmä joka on erikoistunut sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluketjujen mallintamiseen ja optimointiin sekä logististen järjestelmien optimointiin. Logistiikkakulut ovat Suomessa vuositasolla 28 mrd. ja säästöpotentiaali on 10 %, eli noin 3 mrd. /vuosi Informaatioteknologian tiedekunta on vetänyt useita Jyväskylän seudun ICT-alan rakennemuutoshankkeita (mm. Nokian yksikön lopettamisen jälkihoito). Kehitetyllä toimintamallilla pystytään reagoiman nopeasti ICT-alan muuttuviin tilanteisiin ja kouluttaman henkilökuntaa nopeasti uusiin tarpeisiin. Informaatioteknologian tiedekunta on tehnyt koulutusyhteistyösopimuksen noin 40 yrityksen ja julkisen tahon kanssa räätälöidystä henkilöstökoulutuksesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on ICT-alan ammattikorkeakoulutusta tuottavana yksikkönä yksi vetovoimaisimmista ja suurimmista Suomessa. JAMK toteuttaa ICT-alan koulutusta kahdessa tulosyksikössä, Teknologiayksikössä, jossa koulutus on teknisesti suuntautunutta insinöörikoulutusta sekä Liiketoiminta ja palvelut -yksikössä, jossa koulutus on kaupallisesti suuntautunutta tradenomikoulutusta. JAMK tekee yritysyhteistyötä (harjoittelu, opinnäytetyöt, projektit) paikallisten toimijoiden kanssa, kuten Metso, Sonera, Kelan tietokonekeskus jne. Nopeasti kasvanut ICT-alan koulutus ja sen yrityslähtöinen kehittäminen muodostavat vahvan osaamiskeskittymän. Osaamisklusteri on vetovoimallaan luonut Jyväskylän seudun kehitykselle kasvupohjan ja houkutellut yrityksiä sijoittumaan seudulle. Yritysten liikevaihto ja toimipaikkamäärät ovat alalla kasvaneet tasaisesti. Keski-Suomessa oli vuonna 2009 noin 600 ICT alan yritystä, näistä yli 50 henkeä työllistäviä yrityksiä oli 15. Teknologiateollisuus on saanut tarvitsemaansa tietoteknistä osaamista. Osaamiskeskusohjelma on myös tukenut tutkimus- ja kehitystyötä. Osaaminen ja työvoima ovat luoneet mahdollisuuksia myös julkisen hallinnon toimintojen ja palvelujen kehittämiselle. Uutta näkökulmaa teknologia on saanut poikkitietieteellisestä yhteistyöstä 7

8 Agora Centerin johtamassa ihmiskeskeisen tietotekniikan osaamiskeskittymässä (Human Technology). Keski-Suomeen on organisoitu Turvallisuuden liiketoimintaverkosto, joka pyrkii entistä vahvemmin kytkemään tiedonhallinnan ja osaamisen organisaatioiden kilpailukykyyn ja kilpailuedun saavuttamiseen sekä sen ylläpitämiseen. Keski-Suomessa toimii yli 3000 turvallisuusalan ammattilaista. Yhteistyö Keski-Suomessa toimivien turvallisuusalan yritysten, Jyväskylän yliopiston ja VTT:n yhteistyönä tuottaa merkittävää uutta liiketoimintaa ja osaamista, joka on suunnattu sekä kansallisille että kansainvälisille asiakkaille. Keski-Suomessa on noin 500 ICT -alan yritystä ja yhteensä alalla työskentelee noin 5000 henkilöä. Osaamisklusterin tavoitteet: - osaavan työvoiman turvaaminen: huomioitava aloituspaikoissa, tutkintotavoitteissa sekä koulutuksen uudistumisessa - perus- ja soveltavan tutkimustoiminnan pitäminen korkealla tasolla ja volyymiltaan riittävänä - yritysten henkilöstön koulutus Alueella on vahvaa viestintäalan toimintaa (mm. YLE) sekä valtionhallinnon ATK-toimintoja (mm. KELA ja puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus). Monipuolisen ICT-alan koulutuksen ansiosta työvoiman ja osaamisen saatavuus on ollut erinomaista. Joskin alalla on jatkuva piilevä työvoimapula ja uusi oikein suunnattu tarjonta luo uutta kysyntää. Ala kehittyy itsessään sekä edistää maakunnan teollista toimintaa. Alan merkitys teollisuuden rakennemuutoksessa (siirrytään palveluliiketoimintoihin) korostuu. ICT-osaamisklusterin merkitys kasvaa myös julkisella sektorilla kuntien ja valtion uudelleen organisoidessa ICT-toimintojaan. Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä (JAO) on useita tutkintoja ICT-alalta. JAO:n aloituspaikoista 300 suuntautuu varsinaisille ICT-aloille (vuonna 2011). Koko Keski-Suomen alueella on yhteensä 400 ICT-alan perustutkintopaikkaa, joista 70 on näyttötutkintoperustaista. Jyväskylän aikuisopistossa on mahdollisuus suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto ja ammattitutkinto. 8

9 HANKE-ESITYS: ICT -palvelukeskuksen sijoittaminen Jyväskylään. Jyväskylä on erinomainen toimintaympäristö ICT-palvelukeskukselle. Työvoiman saatavuudessa ei tule olemaan ongelmia, Jyväskylässä on merkittävä tietotekniikan koulutuksen osaamiskeskittymä. Jyväskylä tarjoaa keskeisen sijainnin omaavana yliopistokaupunkina sekä yliopiston laajan koulutus- ja tutkimustarjonnan kannalta vahvan perustan ICT- palvelukeskukselle. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyönä on laadittu Keski- Suomen turvallisuusalan kehittämisohjelma (JYVSECTEC -hanke). Tässä ohjelmassa on tunnistettu niitä kehittämiskohteita, joiden avulla maakunnassa voidaan kehittää tilannekuva-, tilannetietoisuus- ja kyberturvallisuuteen perustuva monipuolinen innovaatioympäristö. Tässä keskittymässä toimivien tutkimus- ja koulutuslaitosten, yritysten sekä turvallisuustoimijoiden verkostot muodostavat uutta liiketoimintaa ideoivan ja synnyttävän toimintaympäristön, jolla on sekä kansallinen että kansainvälinen ulottuvuus. Toiminta rakentuu erikokoisten yritysten, tutkimus- ja koulutusyksiköiden ja valtionhallinnon yhteistyölle. Konkreettisena tavoitteena on kriisinhallinnan johtamisjärjestelmien ja tietoturvan kehittämisalustan rakentaminen ja johtamisjärjestelmien käytön osaamisen kehittäminen. Hanke mahdollistaa koko Suomen laajuisen kansainvälisesti verkottuneen Living Labin luomisen turva-alan yksityis- ja viranomaiskäyttöön. JYVSECTEC -hanke toteutetaan vuosina JYVSCTEC hanke yhdessä TUVE-hankkeen kanssa kehittää verkkoa hyödyntäviä sovellutuksia ja näin edistää rakennettavan tietoverkon hyödyntämistä. JYVSECTEC -hankkeessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloihin rakennettava johtokeskussimulaattori tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet hyödynnettäväksi useissa eri yhteyksissä. Perusteluna ICT-palvelukeskuksen sijoittamiseksi Keski-Suomeen on vahva ICT klusteri sekä turvallisuusosaamisen keskittymä. 9

10 LIIKUNNAN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN OSAAMISKLUSTERI Keski-Suomen osaaminen maan liikunnan ja terveyden edistämisessä on ainutlaatuista. Jyväskylän liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta on maan ainut yliopistotasoinen yksikkö, ja se kouluttaa Suomeen kaikki liikunnanopettajat. Jyväskylän yliopistossa annetaan opetusta liikuntapedagogiikassa, liikuntapsykologiassa, erityisliikunnassa, liikunnan yhteiskuntatieteissä, biomekaniikassa, liikuntafysiologiassa, valmennus- ja testausopissa, gerontologiassa ja kansanterveydessä, fysioterapiassa, liikuntalääketieteessä ja terveyskasvatuksessa. Tiedekunnassa on henkilökuntaa yli 200. Yliopiston tutkimustoiminta kattaa ihmisen koko elämänkulun. Erityisiä yliopiston nimeämiä vahvuusalueita ovat liikuntabiologinen hermo-lihastoiminnan tutkimus sekä terveystieteet, liikunnan terveysvaikutukset, ikääntyminen ja terveyden edistäminen. Tutkimustoiminnassa kytkeydytään monitieteisiin osaamiskeskittymiin. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta on vahvasti kansallinen toimija. Se on ainut akateeminen liikuntatieteellinen koulutus- ja tutkimusyksikkö ja näin ollen lähes kaikki alan kansainvälinen toiminta maassamme tapahtuu liikuntatieteellisen tiedekunnan, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön toimesta. Kansainvälisyys korostuu alan tutkimustoiminnassa. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta on maan ainoa kansainvälisten liikunta-alan maisteriohjelmien toteuttaja. Tällä hetkellä näitä maisteriohjelmia on neljä: - Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity - Master's Degree Programme in Sport Science and Management - Master's Degree Programme in Sport and Exercise Psychology - European Masters in Sport and Exercise Psychology (EMSEP) - Erasmus Mundus programme. Tiedekunnan suosiota osoittaa se, että lähes kaikille aloille on pyrkijöitä yli 30 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden. Vuodesta 2007 vuoteen 2012 tiedekuntaan pyrkineiden määrä yli kaksinkertaistui (vuonna , vuonna ), kun aloituspaikkoja oli molempina vuosina 161. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU toimii osana suomalaista huippu-urheilua johtavaa ja koordinoivaa Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikköä. Kilpa ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksella työskentelee 30 henkeä. KIHU vastaa yksikön osaamisohjelmasta johtaen ja koordinoiden huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa sekä valmentajuuden kehittymistä Suomessa. KIHU tekee myös itse soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa ja tarjoaa asiantuntemustaan yksikön muille ohjelmille ja akatemiaohjelmalle. KIHUssa tehtävä soveltava tutkimus- ja kehitystyö on monessa suhteessa ainutlaatuista maailmassa. Se tukee suomalaista huippuvalmennusta käytännön tasolla tarjoamalla valmentajille ja urheilijoille tietotaitoa urheilusuoritusten ja harjoittelun kehittämiseksi. Pienenä maana Suomi ei menesty pelkästään kovan kilpailun ja luonnollisen valikoitumisen varassa, vaan suuntaamalla voimavarat oikein ja pyrkimällä entistä laadukkaampaan urheilijoiden valmennukseen ja harjoitteluun. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES on monitieteinen tutkimuslaitos, jonka toiminnallinen perusta on tutkimuksessa. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöllä työskente- 10

11 lee noin 40 henkeä. Yksi LIKESin näkyvimmistä tehtävistä on Kunnossa kaiken ikää-ohjelman toteuttaminen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtenä painopistealueena on terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevät työ. Peurunka on monipuolinen kuntoutukseen profiloitunut osaamiskeskittymä, jossa moderni infrastruktuuri tukee jatkossakin monipuolista kuntoutusta ja liikuntamahdollisuuksia. Valtakunnallinen huippu-urheilun muutostyöryhmä on nostanut suomalaisen huippu-urheilun menestyksen edellytykseksi osaamisen ja valmennuksen keskittämisen valittuihin keskuksiin. Tiivistämällä yhteistyötä, kehittämällä jo olemassa olevia rakenteita ja luomalla uusia liikuntaolosuhteita, Keski-Suomella on erinomaiset mahdollisuudet nousta kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittäväksi kilpa- ja huippu-urheilun keskittymäksi. Tällä urheiluun tukeutuvalla konseptilla on tavoitteena luoda Jyväskylään valtakunnallisesti ainutlaatuinen huippu-urheilun keskus. Valtakunnallisesti Keski-Suomea arvostetaan vahvasta urheiluseuratyöstä. Edellä mainittujen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden lisäksi liikunnan ja terveyden edistämisen verkostoon kuuluvat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen Urheiluakatemia, Keski-Suomen Liikunta ry ja useat maakunnan kunnalliset toimijat. 11

12 HANKE-ESITYS: Jyväskylästä vahva huippu-urheilun keskus Valtakunnallinen Huippu-urheilun muutostyöryhmä on nostanut suomalaisen huippuurheilun menestyksen edellytykseksi osaamisen ja valmennuksen keskittämisen valittuihin kasvukeskuksiin. Keski-Suomeen on sijoittunut jo nyt arvostettuja huippu-urheilun toimijoita ja alan osaajia. Merkittävimmät näistä ovat kansainvälisesti arvostettuja: kilpaja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Valtakunnallisesti Keski-Suomea arvostetaan vahvasta urheiluseuratyöstä. Tiivistämällä yhteistyötä, kehittämällä jo olemassa olevia rakenteita ja luomalla uusia liikuntaolosuhteita, Keski-Suomella on erinomaiset mahdollisuudet nousta kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittäväksi kilpa- ja huippu-urheilun keskittymäksi. Jyväskylän Hippos-Kampus -alue mahdollistaisi yhtenäisen huippuvalmentautumisen kokonaisuuden, jossa yhdistyisivät valmentautumisen lisäksi huippu-urheilun suunnitelmallinen kehittäminen, koulutus, tutkimus ja asiantuntijapalvelut. Tällä urheiluun tukeutuvalla konseptilla on tavoitteena luoda Jyväskylään valtakunnallisesti ainutlaatuinen huippu-urheilun keskus. Huippu-urheiluun panostamisella on maakunnan tunnettuuden ja imagon kehittämisen kannalta suuri merkitys. Toteutuessaan huippu-urheiluyksikkö vahvistaisi koko maakunnan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Se toisi seudulle valovoimaisia urheilijoita, innovatiivisia tutkijoita, lajiliittojen ammattivalmentajia ja leiritystoimintaa. Lisäksi seuratoiminta vahvistuisi ja huippuvalmentautumiskeskus loisi pohjaa uusien liikuntapaikkaratkaisujen syntymiselle. Liikuntaolosuhteiden kehittämisessä tavoitellaan huippu-urheilun vaatimusten mukaisia olosuhteita urheilijoille. Hippoksen alueesta on mahdollista muodostaa tiivis kokonaisuus, jossa yhdistyy monipuolinen palvelutarjonta, viihtyminen, valmentautuminen, koulutus, opiskelu ja asuminen. Hankkeen konkreettiset tavoitteet: 1. Suomen Olympiakomitean huippu-urheilun yksikkö Jyväskylään - varmistetaan olosuhteet huippu-urheiluyksikön tarpeisiin - varmistetaan keskeiset toimijat yhteisen tavoitteen taakse 2. Urheiluakatemian toiminnan vahvistaminen - kilpa- ja huippu-urheilun toimijat tekemään vahvempaa yhteistyötä - kaupunkivalmennuskeskuksen kehittäminen 3. Urheilijan polun laadun varmistaminen maakunnassa - vahvistetaan yhteistyötä kuntien, koulujen ja seurojen kanssa - lasten ja nuorten valmennusosaamisen lisääminen maakunnassa Hankkeen aikana toteutetaan Jyväskylän alueen kilpa- ja huippu-urheilun olosuhteiden tarveselvitys ja toteuttamissuunnitelma. Toimintamalli tukee maakuntasuunnitelman pitkän aikavälin tavoitetta vetovoimaisuuden, osaamisen ja työllisyyden kehittämisen osalta. 12

13 Hanke toteutetaan yhteistyössä KIHUn, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen urheiluakatemian, Keski-Suomen Liikunta ry:n, ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Perusteluna huippu-urheilukeskuksen perustamiselle Jyväskylään on alan toimijoiden keskittyminen maakuntaan sekä liikunnan ja terveyden edistämisen osaamisklusteri. 13

14 BIOENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN OSAAMISKLUSTERI Bioenergia on yksi Keski-Suomen kolmesta klusterityön painopisteestä. Keski-Suomessa on vahva yhteistyö Jyväskylän yliopiston, VTT:n ja JAMK:n Bioenergiakeskuksen välillä. Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitoksella työskentelee noin 250 ja yliopiston yhteydessä olevassa ympäristötukituskeskuksessa 30 henkilöä. VTT:n Jyväskylän toimipisteen henkilöstömäärä on noin 150, joista bioenergiatutkimuksessa on noin 60 ja kuituprosessitutkimuksessa noin 70. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Bioenergiakeskuksessa työskentelee noin 15 henkilöä. Maakunnassa toimii energiateknologian valmistajia, kuten lämmityskattiloiden, puunkorjuu- ja prosessointilaitteiden ja kaukolämpöputkien valmistajia. Esimerkkinä näistä Ariterm ja HT Enerco Oy. Jyväskylässä sijaitsee Vapo Oy:n pääkonttori, jonka henkilöstömäärä on 115. Vapo Oy:ssa työskentelee Keski-Suomessa yhteensä 230 henkilöä. Keski-Suomessa sijaitsevat erinomaiset lämmitysteknologian tutkimus- ja testauslaboratoriot sekä suurten voimalaitosten kokoluokassa (VTT) että pienpoltossa (Bioenergiakeskus). Keski-Suomessa on myös energian käytön älykkääseen mittaamiseen liittyvää osaamista sekä monia energia-alan suunnittelu- ja asiantuntijayrityksiä. Lisäksi merkittävimmät biopolttoaineiden toimittajat toimivat Keski-Suomessa. Yritykset menestyvät sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Keski-Suomessa on vesiosaamisen keskittymä suljettujen prosessien, talousvesien, teollisuuden prosessivesien sekä makean veden tutkimuksessa. Täällä kehitetään ympäristöseurannan automaattisia mittausmenetelmiä, ympäristöstressiä mittaavia biologisia maasto- ja laboratoriomenetelmiä ja sisävesien ekologisen tilan arviointia. Suomen ympäristökeskuksen Jyväskylän yksikön kehittymistä tukee Jyväskylän yliopiston ja sen ympäristötutkimuskeskuksen (SYKE) kanssa tehtävä yhteistyö. Erityisesti VTT:llä on vahva osaaminen kuituprosessien energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuuden sekä kuitutuotteiden kehittämisessä. Tutkimuksen painopiste pysyy tällä sektorilla tulevaisuudessakin. Perinteisen paperinvalmistuksen lisäksi Jyväskylän yliopisto ja VTT osallistuvat aktiivisesti myös biojalostamotutkimukseen. Keskisuomalaisten toimijoiden tahtona on syvempi yhteistyö eri toimijoiden välillä. Valtion sektoritutkimuslaitosten syvempi integraatio luo mahdollisuuksia myös muille tutkimusorganisaatioille. Keski-Suomessa erityisesti VTT:n, Jyväskylän yliopiston ja JAMK:n yhteistyö mahdollistaa bioenergiaosaamisen kasvattamisen. SYKE:n, yliopiston ja VTT:n yhteistyö puolestaan mahdollistaa vesiosaamisen kehittymisen. 14

15 ERILLISHANKE: Perustettavan Puolustusvoimien palvelukeskuksen sijoittaminen Keski-Suomeen Puolustusvoimien palvelukeskus tulee sijoittaa Keski-Suomeen. Etelän suurkaupungit ovat lähellä. Niin Jämsästä kun Keuruulta on hyvät yhteydet kaikkialle Suomeen ja lyhyt matka Tikkakosken ja Tampere-Pirkkalan lentokentille. Valtion toimien aiheuttama rakennemuutos näillä alueilla on kompensoitava ja siinä puolustusvoimien palvelukeskuksen sijoittaminen Keski-Suomeen, joko Keuruulle, Jämsään tai molempiin, on hyvä alku. Varuskuntien lakkauttamisen yhteydessä vapautuu puolustusvoimilta runsaasti työvoimaa sekä valmiita toimitiloja, jotka valtio jo omistaa. Olemassa olevan, hyvässä kunnossa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen sekä rakennemuutoksen myötä puolustusvoimilta vapautuva henkilöstö ovat taloudellisen ja työvoiman saatavuuden kannalta relevantteja perusteita palvelukeskuksen sijoittamiseksi Keski-Suomeen. Puolustusvoimien rakenneuudistus vie muutenkin työttömyyden rasittamasta Keski- Suomesta runsaasti työpaikkoja ja vaikuttaa voimakkaasti varuskuntapaikkakuntien elinvoimaan. Puolustusvoimien rakenneuudistuksen myötä Keski-Suomesta häviää noin 500 työpaikkaa Keuruun ja Jämsän seuduilta, jo aikaisemmin tehtyjen Toivakan varikon lopettamispäätöksen ja Keuruun varikon supistamispäätöksen lisäksi. Tällä hetkellä Keski- Suomen työttömyysaste on 13,4 prosenttia eli se on Suomen toiseksi korkein heti Pohjois- Karjalan jälkeen. Kun otetaan mukaan työllisyystoimenpiteissä olevat (5,8 %), on työttömien määrä Keski-Suomessa 19,2 prosenttia työvoimasta. Työpaikkojen menetyksillä on lisäksi merkittäviä kerrannais- ja aluetaloudellisia vaikutuksia. Puolustusvoimat on itse arvioinut, että suorat työpaikkojen menetykset tarkoittavat arviolta 2 miljoonan euron verotulojen menetystä. Kotitalouksien ja varusmiesten kulutus sekä Puolustusvoimien vähenevät hankinnat huomioon ottaen loppukysyntä pienenee puolustusvoimauudistuksen jälkeen yli kymmenellä miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa välillisine vaikutuksineen 14 miljoonan euron vähennystä kokonaistuotantoon. Jämsä ja Keuruu muodostavat omat työssäkäyntialueensa. Puolustusvoimien palvelukeskuksella olisi merkittävä kompensaatiovaikutus näille alueille. Pelkillä yritystoiminnan kehittämistoimilla ei päästä riittäviin tuloksiin. Perusteluna Puolustusvoimien palvelukeskuksen sijoittamiseksi Keski-Suomeen on maakuntaan sijoittunut alan osaaminen. 15

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN JYVÄSKYLÄÄN

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN JYVÄSKYLÄÄN Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN JYVÄSKYLÄÄN Esitämme, että opetushallituksen toimintoja tulisi alueellistaa Jyväskylään siten, että ensi vaiheessa

Lisätiedot

Keski-Suomen yliopistotasoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamiskeskus. Tapani Mattila

Keski-Suomen yliopistotasoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamiskeskus. Tapani Mattila Keski-Suomen yliopistotasoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamiskeskus Tapani Mattila 22.9.2017 Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Hyvinvointi uhattuna!

Hyvinvointi uhattuna! Uusien hyvinvointipalvelujen kehittämisen eturintamassa Agora Päivä 23.10.2013 Antti Hautamäki Johtaja Tutkimusprofessori Agora Center 2 Hyvinvointi uhattuna! Hyvinvointivaltiota uhkaa palvelujen rapautuminen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA (sis. Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan Hakukohde Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 %

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden

Lisätiedot

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 30.9.2015 Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien

Lisätiedot

Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen, BEV-osaaja

Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen, BEV-osaaja Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen, BEV-osaaja Laura Vertainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, laura.vertainen@jamk.fi Margareta Wihersaari, Jyväskylän yliopisto, margareta.wihersaari@jyu.fi

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri

Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri 1 Tukes avajaisseminaari 9.2.2011 Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri Prof. Kaija Leena Saarela Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden

Lisätiedot

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä HIPPOS2020 - Jyväskylä Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Visio 2 Suomen johtava urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. 3 Missio Urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2015, asia 3, liite 1 TIEDEKUNTIEN ESITYKSET HAKUKOHTEIKSI JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRIKSI VUONNA 2016 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA kohde 2016 2015 siirtoopiskelijoille ja : : Master's

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kari Knuutila Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -kutsuseminaari Johdanto Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Case bioenergian kehittäminen Keski-Suomessa

Case bioenergian kehittäminen Keski-Suomessa Case bioenergian kehittäminen Keski-Suomessa ALUEKEHITYS JA TKI JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIASSA Markku Paananen PERUSTIETOJA Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy perustettu v. 1994 Omistajat: Jyväskylän

Lisätiedot

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta Kari Kankaala Kuka toi o? Kari Kankaala, 47, elinkeinojohtaja, tekn.tri Ydinosaamista osaamisen siirtäminen yhteiskunnan ja yritysten hyötykäyttöön, teknologian

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa 13.12.2006 Liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HuK- ja FM- tutkintoon johtavat pääaineet: Englannin kieli 25 Englannin opettajankoulutus 40

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016. Tapio Kosunen Valtiosihteeri

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016. Tapio Kosunen Valtiosihteeri Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016 Tapio Kosunen Valtiosihteeri 30-vuotiaiden koulutustaso sukupuolen mukaan, 2009 Hallitusohjelman painopistealueet Köyhyyden,

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman kesäseminaari

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman kesäseminaari Tekes Oppimisratkaisut ohjelman kesäseminaari Smart Classroom, Katariina Nordell 14.8.2012 Dipoli, Otaniemi, Espoo DM#996019 Tavoitteet 1/2 Arvoverkkohankkeen tavoitteet Smart Classroom hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016

ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016 ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016 Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 17.3.2017 Pohjanmaalta löytyy pohjoismaiden merkittävimmät energiateknologian ja kemian teollisuuden keskittymät. Pohjanmaata leimaa monipuolinen

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot