Osa II Julkisten menojen teoriaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osa II Julkisten menojen teoriaa"

Transkriptio

1 Osa II Julkisten menojen teoriaa Julkishyödykkeistä 1. Mitä ne ovat? kaksi ominaisuutta: a) kulutetaan yhteisesti b) ei ole haluttavaa sulkea ketään pois kuluttamasta niitä (rajakustannus lisäkulutukset nolla eli MC=0). Puhtaita julkishyödykkeitä varsin vähän (esim. sisäinen ja ulkoinen turvallisuus). Osittain rokotusjärjestelmä tai tieto ja informaatio. julkishaitakkeet julkishyödykkeitä eivät ole: yhteiset luonnonvarat, internet (yhdistää: omistusoikeuden määrittelyongelma; erottaa: lisäkulutus voi olla poissa joltakin toiselta) 2. Miten ne eroavat yksityishyödykkeistä? Kulutettu määrä ei vaihtele, höyty kylläkin 3. Miten voimme luonnehtia julkishyödykkeiden tehokasta tarjontaa? Vapaamatkustajaongelma Julkishyödykkeiden tarjonnassa voi erottaa kahdentyyppistä toimintaa: julkinen valta tarjoaa ilmaiseksi ja tuotanto kustannukset peitetään veroilla. jättää tarjonta yksityisen sektorin huoleksi ja kanavoida rahoitus julkisen sektorin kautta. 4. Miksi yksityiset markkinat epäonnistuvat julkishyödykkeiden tarjonnassa? Ihmisillä ei ole kiihoketta maksaa niistä vapaaehtoisesti. Julkishyödykkeiden kaksi keskeistä ominaisuutta 1. Niiden käyttöä ei ole mahdollista säännöstellä. 2. Säännöstely ei ole myöskään suotavaa. Stiglitz (1988). 1

2 Julkinen vs. yksityishyödyke Hahmotetaan kuviossa: Pystyakseli (haluttavuus): korkea MC tuotettaessa hyödykettä yhdelle lisäkuluttajalle Vaaka-akseli (helppous): kuinka helppoa on sulkea pois lisäkuluttaja Vasen alanurkka: julkishyödyke ja oikea ylänurkka: yksityishyödyke poissulkemisen haluttavuus MC = 0 koulutus Yksityishyödyke ruuhkainen maantie armeija rokotus maantie ruoka poissulkemisen helppous 2

3 Taustaa: kuluttajan ylijäämän mittaaminen Kuluttajan ylijäämä mittaa, kuinka paljon suurempi on kuluttajien tyytyväisyys, kun he pystyvät ostamaan hyödykettä markkinoilta Ylijäämää tarkastellaan kompensoidulla kysyntäkäyrällä jossa hinnanmuutosten tulovaikutukset on eliminoitu eli tulot pidetään ennallaan vaikka hinta muuttuu Kompensoitu kysyntäkäyrä osoittaa maksimimäärän, jonka kuluttaja on halukas maksamaan kyseisellä hinnalla kustakin hyödykeyksiköstä: määrällä m: halukas maksamaan mn; maksaa mc ylijäämä tällöin nc Kuluttajan ylijäämä abc JATKOSSA KYSYNTÄKÄYRÄ ON AINA KOMPENSOITU KYSYNTÄKÄYRÄ Hinta a c' c 1 2 m n Kompensoimaton kysyntäkäyrä Tehokkuustappio/ tehokkuuskustannus b' Määrä Kuluttajan ylijäämän avulla voidaan mitata esim. verotuksen aiheuttamaa tehokkuustappiota d vero nostaa hintaa cc' ja aiheuttaa kysynnän pienenemisen myötä tehokkuustappion b'bd b Kompensoitu kysyntäkäyrä 3

4 Julkishyödykkeen tuotantomäärän jäljittäminen Kunkin yksilön julkishyödykkeen kysyntä voidaan johtaa samalla lailla kuin yksityishyödykkeenkin Lisämaksu kustakin julkishyödykkeen lisäyksiköstä on yksilön verohinta p Budjettirajoite: C - pg = Y Voimme jäljittää useamman henkilön maailmassa julkishyödykkeen kysynnän laskemalla kunkin henkilön kysyntä vertikaalisesti yhteen Yksit. hyöd. kul. A P P B P A E E' A P A +P B A' Julk. hyöd. kul. Kok. kys. B:n kys. A:n kys. Julk. hyöd. kul. P P G E E' Julk. hyöd. kul. S=MC D Julk. hyöd. kul. 4

5 Julkishyödykkeen tehokas tarjonta Tehokkuussääntö (Samuelsonin sääntö) Miten voimme luonnehtia julkishyödykkeen tehokasta tarjontaa? Yksityishyödykkeen tapauksessa olemme osoittaneet, että paretotehokkuus vaatii, että MRS = MC = MRT = p. Puhtaalle julkishyödykkeelle voidaan osoittaa vastaavanlainen tehokkuusehto: MRS A + MRS B = MC P A + P B = MC MRS h = MRT = (MC) Samuelsonin säännön tulkinta: Lisäjulkishyödykeyksiköstä saatu rajahyöty on henkilön A saama hyöty + henkilön B saamahyöty. (Kulutus sama, hyöty eroaa, kun yksityishyödykkeen tapauksessa kulutus eroaa). Julkishyödykkeen tapauksessa MRS h :t voidaan myös tulkita yksilöllisinä hintoina tai kuluttajille määrättyinä veroina Etuisuusperiaate benefit principle, kukin maksaa kulutuksesta koetun hyödyn verran P P B P A P MRS A +MRS B MRS A MRS B MC=S Yksityishyödykkeen ja julkishyödykkeen välillä vallitsee tietty duaalisuus. Yksityishyödykettä kulutetaan eri määrät, hinta on kuitenkin kultakin yksiköltä sama. Julkishyödykkeen tapauksessa määrä on sama, mutta hinnat ovat erilaiset. 5 G

6 Julkishyödykkeen yksityisen tarjonnan aiheuttama Kuvio 1. Käyttömaksu tehokkuustappio p Voidaan erottaa kaksi tekijää, jotka Kys.käyrä aiheuttavat julkishyödykkeen yksityisen tarjonnan tehottomuutta: 1. jos lisäkuluttajasta ei koidu A kustannuksia, ko. hyödykkeen p a tarjontaa ei pitäisi säännöstellä 2. jos yksityinen yritys tarjoaa q a B julkishyödykettä, sen täytyy velottaa hyödykkeen käytöstä. Käyttömaksut taas vähentävät ko. hyödykkeen käyttöä, mikä johtaa vajaakäyttöön Tien käyttö Ei kapasiteettirajoitusta eli ei ruuhkaa MC = 0 ( = P ) p Tien käyttöä voi rajoittaa: käyttömaksut p a osa ajokerroista jää tekemättä Käyttömaksuista p E A tehokkuuskustannuksia ala ABq a liiketoimikust. C tuotantokust. Kuvio 2. Kallis käyttömaksu Kapasiteettirajoite Yksityinen tarjonta liiketoimikust. nostavat hinnan p E :hen: tehokkuuskustannukset ABCp E +Aq m q e verrattuna ei rajoituksiin C keskimääräiset kustannukset tehokkuuskustannukset E q m q o- verran verrattuna ei rajoituksiin B E q e q 0 q m E' q q 6

7 Julkisen sektorin yksityishyödykkeiden tarjonta Mitä tahansa menetelmää, jolla kulutusta rajoitetaan, kutsutaan säännöstelyjärjestelmäksi p Kys.käyrä p Kys.käyrä hinnat on yksi säännöstelykeino MC MC tarjotaan jokaiselle sama määrä: ei ota huomioon miten halukkaita ihmiset ovat itse kuluttamaan jonotus: veloitus ei tapahdu rahassa, vaan ajassa p q q Erilaisia säännöstelykeinoja 1. Tarjonta ilmaista (pääasiassa verorahoitettua) 2. Tarjotaan sama määrä kaikille p innokkaampi kysyntä q ĝ q 7

8 Julkishyödyke ja epätäydellinen kilpailu: Kolm-triangle, Cullis ja Jones Public Finance and Public Choice s X yksityinen, G julkinen hyödyke Tasasivuisen kolmion alue kuvaa mahdollisia allokaatioita julkishyödykettä G ja A:n ja B:n samaa yksityistä hyödykettä. Kolmion korkeus 70 vastaa minkä tahansa kolmion (sisä)pisteen etäisyyksien summaa kolmesta sivustastaan = hyödykkeiden allokaatio Alkutilanne A yksilö 16 X hyödykettä ja B yksilö 34 X hyödykettä, 20 G julkishyödykettä G A =G B =G 8

9 X A + XB + G = WA + WB = W ( = 70) Janalla O O, G = 0 Janalla O O, G = 0 A Janalla O O, X = 0 A B A A B Janalla O O, X = 0 B B Janalla O O, G = 0 A B Janalla O O, G = 0 A B 9

10 Nash-tasapaino: piste 10 yksilöiden A ja B valinta annettuna toisen reaktio, optimaalinen varjostettu alue 10: Nash tasapaino: A ja B optimi annettuna toisen valinta A B 6: A:n 1. valinta G 15, kun B 1. valinta 6 X A=10, X B=30, G=30 G A=14, G B=16 Janalla O O, G = 0 Janalla O O, G = 0 Jana 1-3: B:n valinnat A B kun X A = 24 A Jana 1-2: A:n valinnat kun X B = 44 Alku: W A=X A=26 W =X =44,G=0 B B Janalla O O, G = 0 A B 4: B:n 1. valinta G A val.väli 4 5 B =26 Vrt. A:n 1. val. 11, johtaa samaan 1: alku X = W = 24 X = W = 44 ( G = 0) A A B B 10

11 Neutraalisuusteoreema Janat ja määrittävät alueen jossa reaktiokäyrien leikkauspiste voi olla 10 ja jossa sama lopputulos riippumatta alkuallokaatioista Nash tasapaino reaktiokäyrien leikkauspisteessä Optimi tämän yläpuolella eli julkisen hyödykkeen alitarjonta B:n reaktiokäyrä 1. valinta A:n reaktiokäyrä 1. valinta 1. valinta jos Bmin 1. valinta jos Amin G A =16 G B =14 11

12 Stackelberg tasapaino: vahvempi reagoi ensin B rikkaampi ja vahvempi, valitsee pisteen 5 uralla 1-3 eli G B =6 tietäen A:n reaktiokäyrän r A S: stackelberg tasapaino: julkinen kulutus laskenut 25 G A =19 ja G B =6 B:n hyvinvointi kasvaa I A:n hyvinvointi laskee I 3 I 3 4 B B I 1 2 A A 5 12

13 Julkisen kulutuksen tuki: heikompi maksaa rikkaalle A tukee B:n julkista kulutusta 5 B:n uusi allokaatiojana uusi reaktiokäyrä r B r ' B B:n hyvinvointi laskee I A:n hyvinvointi kasvaa I I 3 1 B B I 1 4 A A Tuki on Troijan hevonen, koska B:n hyvinvointi laskee -X,G normaalihyödykkeitä -Tuki saa rikkaan panostamaan enemmän yhteiseen hyvään ja luopumaan omasta kulutuksestaan -Varsin yleinen tulos 3 Tukialue B maksaa 30 + lisätuki A:lta 5 2 G B + G A =

14 Klubiteoria * Buchanan (1965) swimming pool, tennis field under optimal supply consumption of one consumer lowers the consumption of other consumers A club good is a congested public good for which exclusion is possible and which may be replicated within an economy for different group of persons of different goods. Optimal club for given club members, the optimum condition MRS = MRT the same as for pure public goods. One has to optimize also the size of club and optimal provision of club good. Assumptions - homogeneous club - costs evenly distributed C/N, C total cost. N member size - total costs C = G MRT Gx non-decreasing - utility per capita: TB - C/N, initially TB relates positively to the club member size, congestion implies that MB = TB/ N is negative. 14

15 Optimal member size for given club size (C = G MRT Gx ) Max N TB - C/N MB = C / N 2 N MB = C / N Marginal cost savings curve is C/N2 (new member s costs C/N divided among club members) and this should equal marginal disbenefit from congestion. C N = C N 2 N cost curve TC per capita TB per capita B (benefits) MB MB = C/N TB = TB(N) total benefit per capita -C/N 2 C costs N Club members 15

16 Optimal provision of club good for given number of members (N) Max G FOC G MRS MRS GX GX = - MRT N MRT N GX GX C N = G MRT GX N total costs TC, TB per capita MRS GX B (benefits) TB = G MRS GX total benefits C costs G MRT GX N Club size 16

17 Benefit principle: tax level depends on congestion costs. Solution: combining optimal member size for given club good provision and optimal club good size for given member size. Club size G N opt. G r G opt. G k N k N k N r G Club member N 17

18 Private provision of club good unless: excludability costly club size too big relative to population size, see below decreasing average costs Note! Club maximizes the welfare of its member and N k not the welfare of society TC, TB per capita Average costs exceeds benefits B (benefits) C 1 B 1 C costs Decreasing average costs G Club size 18

19 Mitkä hyödykkeet tai palvelut ovat soveliaat julkiseen tarjontaan? Positiivisten oikeuksien hyödykkeet; esim. peruskoulutus, perusterveydenhoito, oikeuspalvelut, ravinto ja asuminen. 1. Niiden saatavuus hyväksyttävällä tasolla ei saisi olla riippuvainen ihmisten maksukyvystä. 2. Osalla näistä hyödykkeistä on erityispiirre: niitä ei voi siirtää (ainakaan helposti) toiselle ihmiselle. yleensä julkinen tarjonta. Positiivinen vapaus (oikeus) ja hyödykkeen jako Määräsäännöstely vai kuponkijärjestelmä (voucher) Weitzman (1977): Jos maailmassa vallitsee epätäydellinen informaatio, huomattavat tuloerot, tarpeet suhteellisen samat ja huoli positiivisesta vapaudesta, määräsäännöstelyjärjestelmä tuottaa paremman tuloksen. 19

20 Ulkoisvaikutuksista Teknologiset ulkoisvaikutukset (erotuksena ns. pecuniary eli rahallisista ulkoisvaikutuksista): Määritelmä: Ulkoisvaikutuksina pidetään sellaisia yksilön tai yrityksen toimia, joilla on vaikutusta muihin yksilöihin tai yrityksiin ja joista jälkimmäiselle ei makseta korvausta tai jälkimmäiset eivät maksa korvausta Luokittelua: negatiivinen tai positiivinen ulkoisvaikutus (luokittelu seuraamuksen perusteella) kuluttaja tai tuottaja ulkoisvaikutus (luokittelu aiheuttajan perusteella) esim. positiivinen ulkoisvaikutus verkostoulkoisvaikutus (puhelin, lukutaito) Koska ulkoisvaikutukset eivät heijastu markkinahinnoissa, ne ovat merkittävä taloudellisen tehottomuuden syy. 20

21 Negatiivinen ulkoisvaikutus Tarkastellaan sellutehdasta, joka saastuttaa läheistä jokea. Joen puhtaus on elinehto monelle muulle elinkeinolle esim. kalanviljelylaitos. Voidaan tarkastella joko yksittäisen sellutehtaan tuotantopäätökset kilpailevilla markkinoilla tai koko sellumarkkinoiden kysyntä- ja tarjontaolosuhteita. KUVIOSSA TARKASTELLAAN JÄLKIMMÄISTÄ! Tehtaan tuotantoteknologian oletetaan kiinteäksi: ei mahdollisuutta panossubstituutioon päästöjen vähennys vain tuotantoa pienentämällä. sellun markkinahinta p m. Voiton maksimointi (MC = p m ) p y p m yht.kunnan optimi S (yht.kunnan rajakust.) hinta markkinaratkaisu S (yks. rajakust.) määrä Yhteiskunnan näkökulmasta katsoen negatiivinen ulkoisvaikutus tarkoittaa, että yhteiskunnalliset rajakustannukset (sellun rajakustannukset + päästöjen aiheuttamat kustannukset) ylittävät vastaavat yksityiset kustannukset. Selvästikin toimialan kokonaistuotos liian suuri. D 21

22 Yhteisten luonnonvarojen ongelma Yhteisten luonnonvarojen tapauksessa yhteiskunnalliset rajahyödyt ovat pienemmät kuin yksityiset rajahyödyt. Liikakalastus (poronhoitoesimerkki kirjassa) sosiaalinen rajahyöty lisäveneestä on pienempi kuin kunkin veneen keskimääräinen tuotto = yksityinen tuotto veneenomistajalle kun kaikki kalastavat saman verran kalastusalueelle tulee liikaa veneitä. markkinatasapaino ei ole tehokas. tuotos/ vene yht.- veneen kunnan keskim. rajatuotto tuotto veneen kust. yht.kunnan optimi markkinaratk. veneiden lkm. 22

23 Joen yläjuoksulla sijaitseva kemiantehdas saastuttaa jokea. Joen alajuoksulla panimo käyttää joen vettä oluen valmistuksessa. Kemiantehtaan tuotanto 1. Tuottaa saastetta vakiosuhteessa tuotantomäärään nähden 2. Voitto on tuotetun saastemäärän x kasvava funktio B(x), jossa rajalisätuotto vähenevä B(x) / x = B'(x) Panimo joutuu uhraamaan veden puhdistamiseen sitä suuremman summan mitä saastuneempaa joen vesi on. Panimon kärsimä haitta on saastemäärän kasvava funktio D(x). D(x) / x = D'(x) Yrityksien rajahyötykäyrä ja rajakustannuskäyrä on esitetty viereisessä kuviossa. Ulkoisvaikutuksista jälleen /x a B (x) b 0 = x 2 x* D (x) Oletetaan, että molempien yritysten voitto ilmaisee tuotantojen yhteiskunnallisen arvon. Tuotannon yhteiskunnallinen arvo on B(x) D(x) + panimon voitto ilman saastumista. Yhteiskunnan kannalta optimaalinen saastumisen taso x* Saastumisen rajahyöty on yhtä suuri kuin rajakustannus: B (x*) = D (x*). c d x 1 x Saaste, Tuotanto 23

24 Coasen teoreema Ronald Coase (1960) esitti ratkaisun em. ulkoisvaikutusongelmaan. Ratkaisu tunnetaan Coasen teoreemana: Osapuolten väliset neuvottelut tuottavat tehokkaan tuloksen, jos omistusoikeudet ovat hyvin määritellyt. Neuvottelut ja ratkaisu vaihtelee sen mukaan miten omistusoikeudet on määritelty. Saastuttajalla on omistusoikeudet. Jos kemiantehtaan ei tarvitse välittää toisesta osapuolesta, se valitsee saastumisen määrän x 1, jossa saastumisen rajahyöty on nolla. Saastumisen tasolla x 1 panimon rajakustannus saastumisesta on suurempi kuin saastuttajan rajahyöty ja molempia hyödyttäville neuvotteluille on sijaa. Jos saastumista vähennettäisiin pisteeseen x* saakka, kemiantehdas menettäisi voiton, jota kuvaa alue c. Vastaavasti panimo hyötyisi alueen c + d verran. Panimon kannattaa nyt maksaa määrän c + θd (0 < θ < 1) saasteen vähentämisestä tasolle x* ja saastuttajan kannattaa hyväksyä tämä sopimus. Panimon voitto kasvaa määrällä c + d (c + θd) ja kemiantehtaan voitto kasvaa määrällä c + θd c = θd. Haitankärsijällä on omistusoikeudet. Panimo valitsee mahdollisimman pienen saastumisen tason eli x 2 = 0, jos sen ei tarvitse välittää kemiantehtaan intresseistä. Pisteessä x 2 kemiantehtaan rajahyöty saastumisesta ylittää panimon rajakustannuksen. Kemiantehtaalla on insentiivi kompensoida panimoa, jotta se voisi saastuttaa. Panimon kannattaa suostua siihen, että kemiantehdas saastuttaa määrän x*, jos saa kompensaatioksi korvauksen b + θa (0 < θ < 1). 24

25 Julkisen sektorin keinoista: maksut tai verot (tukipalkkiot) Samasta syystä kuin monopolin kohdalla erityisesti vapaamatkustajaongelmasta johtuen Coasen esittämä ratkaisu ei toimi, jos haitankärsijöiden lukumäärä on suuri. Saastumisen tapauksessa lisäksi omistusoikeudet eivät aina ole kovin selvästi määriteltyjä. Ne selviävät ehkä vasta kalliiden oikeusprosessien kuluessa. Muita yksityisen sektorin keinoja ovat fuusiot (suoraviivaisin keino ulkoisvaikutusten sisäistämiseksi). Fuusion avulla tilanne korjautuu, koska omistusoikeudet määritellään uudelleen. Yksityisten keinojen epäonnistuessa julkiselle sektorille tarjoutuu mahdollisuus ulkoisvaikutusten sisäistämiseksi Pigou-verot ja tukipalkkiot Pigoulaisen ratkaisun mukaan ulkoisvaikutukset voidaan sisäistää sopivasti asetetuin veroin tai tukipalkkioin. Oletetaan, että viranomaiset asetettavat haittaveron t kemiantehtaan saasteille. Kemiantehtaan voitto on tämän jälkeen B(x) tx. Kemiantehdas maksimoi voittonsa asettamalla saastemäärän siten, että se toteuttaa ehdon B (x) = t. Jos viranomaiset asettavat haittaveron yhtä suureksi kuin rajahaitta yhteiskunnallisessa optimissa: t = D (x*), yhteiskunnallinen optimi toteutuu, ts. B (x*) = t = D (x*). 25

26 Päästönormi vai päästömaksu Oletetaan, että yritys pystyy teknologiaansa muuttamalla korvaamaan tuotannossa käyttämiään panoksia (vrt. sellutehdas esimerkki). Näin yritys pystyy vähentämään päästöjään vähentämättä tuotantoaan niin paljon kuin se kiinteän teknologian tapauksessa joutuisi tekemään. Kuviossa vaaka-akseli kuvaa saastuttavan tehtaan päästöjen määrää. MSC: päästöjen yhteiskunnallinen rajakustannus, joka nousee eli kustannus lisääntyy päästöjen kasvaessa. MCP: puhdistamisen rajakustannus, joka laskee heijastaen sitä, että päästöjen vähentämisen rajakustannus on pieni kun vähennys on pieni ja suuri kun vähennys on huomattava. Huom. päästöjen vähentämisponnistus kasvaa kuviossa oikealta vasemmalle 26

27 /päästöyks. MSC MCP E 1 E* E 2 Päästöt Käyrien leikkauspisteessä E* yrityksen puhdistuskustannusten ja yhteiskunnallisten kustannusten summa minimoituu. Kolme keinoa E*;n saavuttamiseksi: päästömaksut päästönormit kaupattavat päästöluvat Edellä tarkasteltiin lyhyesti päästömaksua Pigou-veron muodossa. Suoran päästörajoituksen tapauksessa julkinen viranomainen asettaa normin, joka määrää, kuinka paljon yritys voi tuottaa päästöjä. Näiden keinojen vertailussa on kysymys siitä, käytetäänkö ulkoisvaikutusten valvonnassa hintoja vaiko määriä. Epätäydellinen informaatio 27

28 Ol. että, tilanteessa, jossa päättäjillä epätäydellinen informaatio, tehokas päästömaksu on 8. Ol. viranomaisen rajoitetun tietämyksen seurauksena maksun olevan 7. päästöt lisääntyvät 11 yksikköön yrityksen päästöjen vähentämiskustannukset pienenevät jokin verran, mutta yhteiskunnalliset kustannukset kasvavat rajusti. Päästönormi parempi kuin maksu: MSC jyrkkä, MCP loiva Samansuuruinen virhe normissa ja maksussa, ADE (normi), ABC (maksu); yhteiskunnan tehokkuustappio. /päästöyks. 8 7 E A D Yhteiskunnallinen rajakustannus C B MSC MCP Puhdistamisen rajakustannus Päästöt Epätäydellisen informaation tilanteessa päästönormit takaavat suuremman varmuuden päästöjen tasosta, mutta jättävät epävarmuuden päästöjen vähentämiskustannuksista. Päästömaksujen osalta tilanne on päinvastoin. 28

29 Kaupattavat päästöluvat Kaupattavien päästölupien järjestelmä voidaan nähdä menetelmänä jossa on yhdistetty päästömaksun ja normijärjestelmän ominaisuuksia: Normijärjestelmän tavoin viranomaiset määräävät lupien (s.o. päästöjen) kokonaismäärän. Lupien vaihdettavuuden takia päästöjen vähentäminen voidaan saavuttaa minimikustannuksin, aivan kuten käytettäessä päästömaksuja. Kuviossa molemmille yritykselle on annettu lupa 7 yksikön päästöihin Yrityksellä 1 on korkeammat puhdistamisen rajakustannukset, joten se olisi valmis maksamaan 3,75 yhdestä päästöluvasta. /päästöyks. 3,75 3 2,75 MCP 2 MCP Päästöt Yritykselle 2 luvan arvo on 2,75. Jos kuormittajia ja lupia on riittävän paljon, syntyy kilpailevat markkinat. Markkinatasapainossa luvan hinta on yhtä suuri kuin päästöjen vähentämisen rajakustannus. 29

30 30

31 31

32 EU:n päästökauppa: CO 2 EU:n Kioto-tavoite -8% vuoden 1990 päästöistä vuosina ; Suomen tavoite EU:n taakanjaossa 0% EU:n ilmasto-ohjelmaa (ECCP) ei ehdollinen Kioto Energia-ala (>20 MW polttolaitokset, öljynjalostamot, koksaamot) Rautametallien tuotanto ja jalostus Mineraaliteollisuus (sementti, kalkki, lasi, lasikuitu, keraamiset tuotteet) Massan, paperin ja kartongin valmistus Tavoitteena pienentää päästöjen vähentämistoimien kustannuksia Direktiivi EU päästökaupan aloittamisesta hyväksyttiin heinäkuussa 2003 ja kauppa alkoi , viisivuotiskausia eteenpäin Cap-and-trade -järjestelmä 32

33 EU:n päästökauppa: CO 2 Cap and Trade Päästöjen kokonaismäärä rajoitettu Päästöoikeudet jaetaan osapuolille Laitosten pitää palauttaa vuosittain edellisen vuoden päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia viranomaisille (huhtikuu) Laitokset voivat vapaasti myydä ja ostaa päästöoikeuksia markkinoilla Säännösten rikkomisesta seuraa sanktioita; sakko on 40 /t kaudella ja 100 /t kaudella 33

34 Sähköyhtiöiden windfall voitot Päästökaupan sähköyhtiöille tuottamia ylimääräisiä voittoja kutsutaan windfallvoitoiksi. Konsulttiyritys PointCarbon laski päästökaupan tulot WWF:n tilauksesta huhtikuussa Saksan suuret windfall-voitot olivat suurimmat mrd. euroa perustuvat suureen väkilukuun ja raskaaseen teollisuuteen. EU:n nykyinen päästökauppa hyödyttää myös eniten saastuttavaa kivihiilen sähköntuotantoa. Valtiot jakavat yrityksille päästöluvat ilmaiseksi, mutta yritykset laskuttavat päästöoikeudet asiakkailta. Tuulivoima ja ydinvoima ovat hiilidioksidineutraaleja, mutta sähköyhtiöt laskuttavat niistäkin päästömaksut, saaden lisää windfall-voittoja. Kallein käynnissä oleva tuotantomuoto, yleensä kivihiili, määrittää kaikkien energiamuotojen sähkönhinnan. Teollisuuden ja kaupan suurten sähkönkuluttajien yhteenliittymän Elfin mukaan suomalaiset sähköntuottajat keräävät viidessä vuodessa 9 mrd. euroa windfallvoittoja, kun päästöoikeus on 20 /tn. Suomalaiset yritykset tienaavat eurooppalaisia enemmän sähkömäärään verrattuna, koska Suomessa on paljon vesi- ja ydinvoimaa. Suomen suurin hyötyjä on Fortum. WWF:n mukaan päästökaupassa yrityksille maksetaan saastuttamisesta. EU:n kolmen ensimmäisen päästökauppavuoden aikana päästöt eivät ole vähentyneet vaan lisääntyneet Lähde: wikipedia 34

35 Kollektiivinen valinta Miten resurssien allokaatiota koskevat päätökset tehdään julkisessa sektorissa? Peruskysymys julkisen sektorin päätöksenteossa on, missä määrin yksittäisten kansalaisten mieltymykset välittyvät erilaisissa demokraattisissa menettelytavoissa. Lindahl-menettely julkishyödykkeiden tehokkaalle tarjonnalle Onko olemassa poliittista menettelytapaa, joka johtaa paretooptimaaliseen julkishyödykkeiden tarjontaan? Lindahl: menettelytapa, jolla yhteiskunta päätyy yksimielisesti julkishyödykkeiden tarjonnassa yksimielisesti edellä kuvattuun (paretotehokkaaseen) tilanteeseen. (vrt. Samuelsonin sääntö) Maksuosuus O B S* O A g* D g B D g A Julkishyödykkeen määrä Kaksi henkilöä A ja B yksi julkishyödyke g Olkoon S A A:n kustannusosuus (veroosuus) julkishyödykkeen tarjonnasta. Kun A:n vero-osuus lisääntyy, hänen kysyntänsä pienenee. Pystysuora etäisyys origosta. B:n vero-osuus vastaavasti (S A + S B = 1) Mallin tasapainossa Lindahl-hinnat ovat sellaiset, että niillä hinnoilla kukin yksilö äänestää saman verran julkishyödykettä. 35

36 Lindahl-menettelyssä on ainakin kaksi ongelmaa: 1. Se olettaa, että jokainen äänestäjä äänestää aitojen preferenssiensä mukaan: jos sekä kulutus että verot päätetään yhtä aikaa: Nash tasapaino 2. Saattaa kestää kauan saavuttaa yksimielisyys veroosuuksista. saattaa olla haluttavaa tyytyä johonkin muuhun kuin yksimielisyyssääntöön: esim. enemmistösääntö. Tarkastellaan seuraavaksi esimerkin avulla enemmistövaalitapaa kolme julkisten menojen vaihtoehtoa: A (pieni), B (keskisuuri) ja C (suuri) kolme äänestäjää: I, II ja III, jotka asettavat vaihtoehdot taulukon osoittamaan järjestykseen. ÄÄNESTÄJÄT VALINTA I II III 1 A C B 2 B B C 3 C A A Jos asetetaan vastakkain vaihtoehdot A ja B niin vaihtoehto B voittaa äänin 2-1 A vs B B voittaa 2-1 B vs C B voittaa 2-1 B:n voitto riippumaton järjestyksestä Onko näin? Voimmeko aina luottaa siihen, että enemmistövaali tuottaa näin selvän tuloksen? 36

37 ÄÄNESTÄJÄT VALINTA I II III 1 A C B 2 B A C 3 C B A A vs B A voittaa 2-1 B vs C B voittaa 2-1 A vs C C voittaa 2-1 Aänestäjien preferenssit ovat johdonmukaisia, mutta yhteisön päätös ei sitä ole. Enemmistövaalitapa rikkoo yo. tilanteessa transitiivisuusehtoa. Sykli ts. äänestysparadoksi Mahdollisuus esityslistan manipulointiin eli äänestysjärjestykseen vaikuttamalla voi vaikuttaa äänestyksen lopputulokseen. Syy on löydettävissä preferenssien huipukkuusominaisuuksista: II:n preferenssit kaksihuippuiset (kuvio) Hyöty A B C Äänestäjien preferenssit ovat yksihuippuisia, jos liikkuessaan pois parhaimpana pitämästään vaihtoehdoista mihin hyvänsä suuntaan hänen hyötynsä laskee. (kaikilla yksihuippuiset preferenssit 1. esimerkissä) II pitää pientä ja suurta määrää parempana kuin keskisuurta II III I Hornetien lkm 37

38 Enemmistövaali & mediaaniäänestäjä Yksilön arviointi julkisten menojen kasvun haluttavuudesta rajakustannukset MC riippuvat verotuksen rakenteesta (tasavero, proportionaalinen, progressiivinen) Köyhät ovat rikkaita haluttomampia luopumaan euron edestä yksityishyödykkeitä saadakseen lisäyksikön julkishyödykettä. MC & MB Hyöty g* g* MC MB g g Hyöty tasaveron tapauksessa Rikkaan hyöty Mediaanin hyöty Köyhän hyöty g K g M g R Oletetaan, että julkishyödykkeiden haluttu määrä kasvaa tulojen mukana. Kolme äänestäjää: köyhä, mediaanituloinen ja rikas Eri henkilöiden saamat hyödyt g g K vastaan g M : g M valitaan koska mediaani ja rikas kannattavat g M :ää. g M vastaan g R : g M valitaan koska mediaani ja köyhä kannattavat g M :ää. g 38

39 Äänten kaupankäynti Yksinkertaisen enemmistövaalin hankaluuksien syynä on pidetty sitä, että se ei ota huomioon sitä, miten voimakkaasti ihmiset karttavat valitsemiaan vaihtoehtoja. Kaupankäynti äänillä antaisi äänestäjille mahdollisuuden ilmaista mieltymystensä voimakkuuden (varsinkin silloin kuin käsitellään suuria kokonaisuuksia). Seuraava esimerkki yrittää valaista äänikaupan etuja ja haittoja kolme äänestäjää I, II ja II kaksi vaihtoehtoa A ja B, joista A:n kokonaisnettohyödyt negatiiviset ja B:n positiiviset ÄÄNESTÄJÄT VAIHTOEHDOT I II III A B Mikään vaihtoehto ei läpäise enemmistövaalia II:n ja III:n liitto johtaa enemmistöön molemmissa vaihtoehdoissa Kustannukset vähemmistölle Vaikka kaupankäynnin mahdollisuus voi tietyssä tilanteissa parantaa enemmistövaalin tuloksia, näin ei aina tapahdu. 39

40 Arrown ns. mahdottomuustulos Onko olemassa eettisesti hyväksyttävää tapaa, jolla yksilöiden preferenssit voidaan yhdistää yhteisön preferenssiksi? (Ja samalla vältetään edellä esille tulleet ongelmat) Arrown asettamat ehdot tai säännöt (jotka demokraattisessa yhteiskunnassa kollektiivisen valinnan säännön tulisi toteuttaa) (U) mielipiteen vapaus -ehto Päätöksentekomekanismin tulee toimia kaikkien loogisesti mahdollisten preferenssijärjestysten suhteen (refleksiivisten, täydellisten ja transitiivisten). (P) paretoehto Jos jokaisen mielestä X on parempi kuin Y, myös yhteisön on oltava tätä mieltä. (ns. heikko paretoperiaate) (I) X:n ja Y:n välinen paremmuus riippuu vain niistä, ei muista ehdoista riippumattomuus irrelevanteista vaihtoehdoista [(D) ei diktatuuria] Arrow osoitti, että jos yhteiskunnan päätöksentekomekanismi toteuttaa ehdot (U), (P), (I), sen täytyy olla diktatuuri. Enemmistöäänestys ei toteuta (i) ehtoa. eli ei ole olemassa sellaista valintamekanismia, joka yhtäaikaisesti toteuttaisi kaikki 3 ehtoa ja tuottaisi transitiivisen preferenssien järjestyksen yli kaikkien yhteiskunnallisten tilojen Buchanan ja public choice: Arrow n mahdottomuustulos on virheellinen yritys asettaa hyvinvoinnin maksimoinnin logiikkaa kollektiiviseen päätöksenteon menettelyyn (vain sääntöjen ylläpito). Valtaenemmistön kritiikki on kohdistunut Arrow n asettamiin ehtoihin Sen: kollektiivisen ongelman jako kahtia: Ensiksi, miten pystymme yhdistämään yhteisön jäsenten mieltymykset koko yhteisön päätökseksi. Toiseksi, miten ryhmä päättää tavoitteista, joiden mukaan yhteisön asioita hoidetaan eli mikä yhteiskunnan hyvinvointifunktion perusta. 40

41 Kaksipuoluejärjestelmä & mediaaniäänestäjä Todellisuudessa julkisia päätöksiä tekevät poliitikot, virkamiehet ja muut mahdolliset tahot omine etupyrkimyksineen. Todellisen julkisen päätöksenteon ymmärtämiseksi on selvitettävä näiden ryhmien tavoitteita ja käyttäytymistä. Edustuksellisen demokratian kannalta mediaaniäänestäjän tulos selittää miksi edustuksellisessa demokratiassa näyttää olevan pyrkimystä keskitielle. Luonteva lähtökohta on, että poliitikko ja puolue pyrkivät säilymään vallassa. Puolueen tavoite on äänten maksimointi Äänten maksimointistrategiaa voidaan määritellä siten seuraavassa kuviossa g L g M g K g L 2 puoluetta L ja K, jotka kumpikin pyrkivät maksimoimaan ääntensä määrän ottamalla huomioon kilpailijansa kanta annettuna. Ol., että äänestäjät asettavat vaihtoehdot järjestykseen oikeistovasemmisto -akselilla. Ajatellaan äänestyskohteeksi jonkin julkisen menon määrää g. Ol., että L valitsee kantansa siten, että g L > g M. K: g M < g K < g L. Prosessi jatkuu kunnes molemmilla on sama ehdotus: mediaaniäänestäjän määrä. 41

42 Julkisen sektorin tuotanto Lähes kaikkialla maailmassa julkinen sektori on merkittävä tuottaja. Esimerkkejä: Infrastruktuuri (-hyödykkeet ja -palvelut muodostavat talouden perusrakenteen.) Voidaan ryhmitellä kolmeen osaan: energia (sähkö, kaasu, vesi) tietoliikenne (puhelin, posti, radio, TV) liikenne (lento-, vesi- ja rautatieliikenne, kaupunkien julkinen liikenne, satamat, puhtaanapito) Euroopassa nämä alat ovat lähes poikkeuksetta olleet julkisessa omistuksessa. USA:ssa taas niitä hoitavat julkisesti enemmän tai vähemmän säädellyt yksityiset yritykset ja osin myös julkisesti (osavaltioiden tai kuntien) omistetut yritykset. Perusraaka-aineet teräs öljy ydinenergia (hiili) Monet tärkeät perusraakaainealat, joita ei voi lukea infrastruktuuriin, ovat monissa Euroopan maissa joko kokonaan tai huomattavalta osaltaan julkisesti omistettujen yritysten vastuulla. Rahoituksessa ja pankkitoiminnassa: keskuspankki: pankkien pankki ja keskeinen rooli pankkitoiminnan säätelyssä ja valvonnassa. 42

43 Taloudellisia perusteluita julkiselle tuotannolle Liberalistinen ajattelu: julk. sektorin tuotanto hyväksyttävää, jos monopolististen rakenteiden kehitystä ei voi estää. Syyt, jotka aiheuttavat markkinoiden epäonnistumista: Tärkein perustelu luonnollinen monopoli (esim. infrastruktuuri-alat) Syitä luonnollisen monopolin olemassaololle Taloudellinen mittakaavaetu taloudellinen laajuusetu Mittakaavaetu ts. AC-käyrä laskeva Keskimääräiset kustannukset vähenevät tuotoksen kasvaessa. Tärkein mittakaavaedun syy on suuret kiinteät kustannukset (esim. sähkön tuottaminen) mittakaavaetu voi jossain vaiheessa hävitä. p mo p ac p mc A D B q mo MR q ac q mc AC MC q 43

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli Tommi Välimäki 29.1.2003 Peruskäsitteitä: kysyntä ja tarjonta Hyödykkeen arvo kuluttajalle on maksimihinta, jonka hän olisi siitä valmis maksamaan Arvon raja-arvo vähenee määrän funktiona, D=MV

Lisätiedot

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista

Lisätiedot

Luku 34 Ulkoisvaikutukset

Luku 34 Ulkoisvaikutukset Luku 34 Ulkoisvaikutukset Markkinoiden kilpailutasapaino ei ole Pareto-tehokas, jos taloudessa esiintyy ulkoisvaikutuksia. Kertaus: Pareto-tehokas tasapaino on tasapaino, jossa yhden toimijan asemaa markkinoilla

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Luku 34 Ulkoisvaikutukset

Luku 34 Ulkoisvaikutukset Luku 34 Ulkoisvaikutukset Markkinoiden kilpailutasapaino ei ole Pareto-tehokas, jos taloudessa esiintyy ulkoisvaikutuksia. Kertaus: Pareto-tehokas tasapaino on tasapaino, jossa yhden toimijan asemaa markkinoilla

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Luku 22 Yrityksen tarjonta. Nyt kiinnostava kysymys on, kuinka yrityksen tarjonta määräytyy. Yrityksen on periaatteessa tehtävä kaksi päätöstä:

Luku 22 Yrityksen tarjonta. Nyt kiinnostava kysymys on, kuinka yrityksen tarjonta määräytyy. Yrityksen on periaatteessa tehtävä kaksi päätöstä: 1 Luku 22 Yrityksen tarjonta Edellisissä luvuissa olemme yrityksen teoriasta tarkastelleet yrityksen tuotantopäätöstä, ts. panosten optimaalista valintaa, yrityksen voiton maksimoinnin ja kustannusten

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä Kuluttajan teoriaa tähän asti Valintojen tekemistä niukkuuden vallitessa - Tavoitteen optimointia rajoitteella Luento 6 Kuluttajan ylijäämä 8.2.2010 Budjettirajoite (, ) hyödykeavaruudessa - Kulutus =

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

MIKROTALOUSTIEDE A31C00100

MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 Kevät 2016 Olli Kauppi & Emmi Martikainen emmi.martikainen@kkv.fi Luennon sisältö Hintakilpailu ja tuotedifferentiaatio Peräkkäiset pelit (12.4-12.5) Alalle tulon estäminen Taloudellinen

Lisätiedot

ja nyt tässä tapauksessa a = 1, b=4 ja c= -5, ja x:n paikalle ajattelemme P:n.

ja nyt tässä tapauksessa a = 1, b=4 ja c= -5, ja x:n paikalle ajattelemme P:n. Harjoitukset 2, vastauksia. Ilmoittakaa virheistä ja epäselvyyksistä! 1. b (kysyntäkäyrä siirtyy vasemmalle) 2. c (kysyntäkäyrä siirtyy oikealle) 3. ei mikään edellisistä; oikea vastaus olisi p 2

Lisätiedot

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi 5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja kuluttaa sellaisen määrän

Lisätiedot

(Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15)

(Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15) 12 Monopoli (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15) Monopoli on tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi myyjä, jonka valmistamalle tuotteelle ei ole läheistä substituuttia yritys

Lisätiedot

4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7)

4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7) 4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7) Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 5. www-harjoitusten mallivastaukset Tehtävä 1 Ratkaistaan tasapainopiste yhtälöparista: P = 25-2Q P = 10 + Q Ratkaisu on: Q = 5, P = 15 Kuluttajan ylijäämä

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Seuraavaksi kysymme, onko tällainen markkinatasapaino yhteiskunnan kannalta hyvä vai huono eli toimivatko markkinat hyvin vai huonosti

Seuraavaksi kysymme, onko tällainen markkinatasapaino yhteiskunnan kannalta hyvä vai huono eli toimivatko markkinat hyvin vai huonosti Osa 7: Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7, Pohjolan mukaan) Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21)

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 1. Työn tarjonta Kuluttajan valintateorian perusmalli soveltuu suoraan kotitalouksien työn tarjontapäätöksen

Lisätiedot

OSA II JULKISTEN MENOJEN TEORIAA (TUOMALA)

OSA II JULKISTEN MENOJEN TEORIAA (TUOMALA) 59 OSA II JULKISTEN MENOJEN TEORIAA (TUOMALA) 5. Julkisista menoista ja markkinoiden epäonnistumisista 5.1. Julkishyödykkeiden tarjonta Julkishyödyke vs yksityishyödyke Tehokastarjonta ja tulonjako Vääristävä

Lisätiedot

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti 2 2015 Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti JOHDANTO... 2 1 TYÖNTEON KANNUSTIMET JA KANNUSTINPAKETTI... 4 1.1 Kannustinpaketti... 5 2 KANNUSTINPAKETIN VAIKUTUKSET TYÖNTEON KANNUSTIMIIN JA TULONJAKOON...

Lisätiedot

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta TTT/Kultti Pyrin valottamaan seuraavia käsitteitä i) markkinat ii) tasapaino iii) tehokkuus iv) markkinavoima. Määritelmiä 1. Markkinat ovat mekanismi/instituutio,

Lisätiedot

c. Indifferenssikäyrän kulmakerroin eli rajasubstituutioaste on MRS NL = MU L

c. Indifferenssikäyrän kulmakerroin eli rajasubstituutioaste on MRS NL = MU L MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 Kevät 2016 Olli Kauppi HARJOITUKSET II 1. Jutan ruokavalio koostuu yksinomaan nauriista ja lantuista. Jutan hyötyfunktio on muotoa U(N,L) = 12NL. Tällä hetkellä Jutta on päättänyt

Lisätiedot

KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo

KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo 1 KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo ÄLÄ IRROTA PAPEREITA TOISISTAAN! Ohjeet: Tenttikysymyksiä on kuusi (+ jokeri ohjeineen viimeisellä sivulla). Valitse tenttikysymyksistä

Lisätiedot

Panoskysyntä. Luku 26. Marita Laukkanen. November 15, Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, / 18

Panoskysyntä. Luku 26. Marita Laukkanen. November 15, Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, / 18 Panoskysyntä Luku 26 Marita Laukkanen November 15, 2016 Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, 2016 1 / 18 Monopolin panoskysyntä Kun yritys määrittää voitot maksimoivia panosten määriä, se haluaa

Lisätiedot

3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Reaalitulo perunoina on 0 = 40 20*P, mistä seuraa 2 perunaa. Reaalitulo korkokenkinä on M = 40-0*P = 40 makkaraa.

Lisätiedot

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta Kuluttajan valinta Tulovaikutukset Hyvinvointiteoreemat Samahyötykäyrät Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta 1 Mikrotaloustiede (31C00100) Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Valikoima, laatu ja mainonta

Valikoima, laatu ja mainonta Valikoima, laatu ja mainonta Sami Niemelä 5.2.2003 Sisältö Tuoteavaruus Käsite ja erottelutapoja Valikoiman muodostaminen Laatu ja laajuus Laatu Tyypit ja ongelmia Mainonta Käytetyt symbolit määrä s laatu

Lisätiedot

Osa 12a Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15)

Osa 12a Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15) Osa 12a Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15) Monopoli on tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi myyjä, jonka valmistamalle tuotteelle ei ole läheistä substituuttia yritys voi itse asettaa hinnan eli se

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

10 Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15)

10 Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15) 10 Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15) Monopoli on tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi myyjä, jonka valmistamalle tuotteelle ei ole läheistä substituuttia yritys voi itse asettaa hinnan eli se on price

Lisätiedot

Lisää matalapalkkatyötä

Lisää matalapalkkatyötä Liite 1 Lisää matalapalkkatyötä Talousneuvosto 27.2.2013 Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen Tausta Vlti Valtioneuvoston t kanslian tilaus kirjoittajilta, itt jilt sopimus 22.1.2013, 2013 määräaika 20.2.2013

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 1 Funktion kuperuussuunnat Derivoituva funktio f (x) on pisteessä x aidosti konveksi, jos sen toinen derivaatta on positiivinen f (x) > 0. Vastaavasti f (x) on aidosti

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 10 1 Funktion monotonisuus Derivoituva funktio f on aidosti kasvava, jos sen derivaatta on positiivinen eli jos f (x) > 0. Funktio on aidosti vähenevä jos sen derivaatta

Lisätiedot

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA Sosiaaliturvauudistus Hallitus on ryhtynyt suomalaisen sosiaaliturvan uudistamiseen. Sosiaaliturvauudistuksen (SATA) tavoitteena

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

ALLA ON KIRJAN SISÄLLYSLUETTELO, JOHON ON MERKITTY LISÄKSI MUUTAMIA TÄYDENTÄVIÄ KOHTIA VIITTEINEEN

ALLA ON KIRJAN SISÄLLYSLUETTELO, JOHON ON MERKITTY LISÄKSI MUUTAMIA TÄYDENTÄVIÄ KOHTIA VIITTEINEEN MATTI TUOMALA: JULKISTALOUS - Uudistettu painos v. 2009 HAL 23.3.2010 ALLA ON KIRJAN SISÄLLYSLUETTELO, JOHON ON MERKITTY LISÄKSI MUUTAMIA TÄYDENTÄVIÄ KOHTIA VIITTEINEEN LUENNOLLA KÄSITELLÄÄN LÄHINNÄ PUNAISELLA

Lisätiedot

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä.

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. HUUTOKAUPOISTA A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. 2. Huutokauppapelejä voidaan käyttää taloustieteen

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Harjoitus 5 1.4.2016 Arttu Kahelin arttu.kahelin@aalto.fi Tehtävä 1 a) Käytetään kaavaa: B t Y t = 1+r g B t 1 Y t 1 + G t T t Y t, g r = 0,02 B 2 Y 2 = 1 + r g B 1

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Sopimusteoria: Salanie luku 3.2

Sopimusteoria: Salanie luku 3.2 Sopimusteoria: Salanie luku 3.2 Antti Pirjetä Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Helsingin kauppakorkeakoulu 12.2.2008 1 Kilpaillut markkinat, yksi tai useampi päämies Agenttien 1 ja 2 tuottamat

Lisätiedot

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö Funktion kasvavuus ja vähenevyys; paikalliset ääriarvot Jos derivoituvan reaalifunktion f derivaatta tietyssä pisteessä on positiivinen, f (x 0 ) > 0, niin funktion tangentti

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

Haitallinen valikoituminen: yleinen malli ja sen ratkaisu

Haitallinen valikoituminen: yleinen malli ja sen ratkaisu Haitallinen valikoituminen: yleinen malli ja sen ratkaisu Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari Matias Leppisaari 29.1.2008 Esityksen rakenne Yleinen malli Käypyys ja rajoitusehdot Mallin ratkaisu Kotitehtävä

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Luku 21 Kustannuskäyrät

Luku 21 Kustannuskäyrät Luku 2 Kustannuskärät Edellisessä luvussa johdimme ritksen kustannusfunktion minimoimalla ritksen tuotannon kokonaiskustannuksia. Kustannusfunktiota ja sen ominaisuuksia voidaan tarkastella graafisesti

Lisätiedot

Matemaattinen lisäys A. Derivaatta matematiikassa ja taloustieteessä

Matemaattinen lisäys A. Derivaatta matematiikassa ja taloustieteessä Matemaattinen lisäys A. Derivaatta matematiikassa ja taloustieteessä Edellä rajakustannuksia MC(x) ja rajahyötyä MB(x) tarkasteltaessa käsiteltiin vain tapausta, jossa x on diskreetti suure (mahdollisia

Lisätiedot

DIGITALISAATIO JA AUTOMATISOITU SOSIAALITURVA

DIGITALISAATIO JA AUTOMATISOITU SOSIAALITURVA MIKÄ YLEISTURVA? Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, jossa yhdistyy suurin osa nykysosiaaliturvan tukimuodoista ja pienituloisten verovähennyksistä. Se on automatisoitu ja lineaarisesti vähenevä

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN MERKITYS TULONJAOLLE JA KÖYHYYDEN EHKÄISYLLE

JULKISTEN PALVELUJEN MERKITYS TULONJAOLLE JA KÖYHYYDEN EHKÄISYLLE JULKISTEN PALVELUJEN MERKITYS TULONJAOLLE JA KÖYHYYDEN K EHKÄISYLLE Kalevi Sorsa SääS äätiö Perjantaiyliopisto 15.12.2006 Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos JULKISTEN PALVELUJEN MERKITYS Ratkeaako

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Lyhyen aikavälin hintakilpailu 2/2

Lyhyen aikavälin hintakilpailu 2/2 Lyhyen aikavälin hintakilpailu 2/2 Ilkka Männistö Esitelmä 10 - Ilkka Männistö Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Kilpailun aste Markkinahinta ei kerro mitään kilpailun asteesta jos kustannusrakennetta

Lisätiedot

Eläkkeet ja köyhyys. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeet ja köyhyys. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeet ja köyhyys Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto 24.11.2016 Eläketulot: erilaisia käsitteitä Työeläke Kokonaiseläke = työeläke + kansaneläke + takuueläke + lapsikorotus + rintamalisät Käytettävissä

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Perustulokokeilu. Lapsiasianneuvottelukunta 18.5.2016. Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus ville-veikko.pulkka@kela.fi

Perustulokokeilu. Lapsiasianneuvottelukunta 18.5.2016. Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus ville-veikko.pulkka@kela.fi Perustulokokeilu Lapsiasianneuvottelukunta 18.5.2016 Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus ville-veikko.pulkka@kela.fi Esityksen rakenne perustulokokeilun tavoitteet esiselvityksen tärkeimmät havainnot ja

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Täydellinen kilpailu: markkinoilla suuri määrä yrityksiä. ----> Yksi yritys ei vaikuta hyödykkeen markkinahintaan.

Täydellinen kilpailu: markkinoilla suuri määrä yrityksiä. ----> Yksi yritys ei vaikuta hyödykkeen markkinahintaan. 5. EPÄTÄYDELLINEN KILPAILU Täydellinen kilpailu: markkinoilla suuri määrä yrityksiä. ----> Yksi yritys ei vaikuta hyödykkeen markkinahintaan. Epätäydellinen kilpailu: markkinoilla yksi tai vain muutama

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10

Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10 Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10 1 Newtonin menetelmä Oletetaan, että haluamme löytää funktion f(x) nollakohan. Usein tämä tehtävä on mahoton suorittaa täyellisellä tarkkuuella, koska tiettyjen

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 2, viikko 3

Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 2, viikko 3 Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 2, viikko 3 Tehtävä 1.Tarkastellaan opiskelijaa, jolla opiskelun ohella jää 8 tuntia päivässä käytettäväksi työntekoon ja vapaa-aikaan. Olkoot hänen

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Luku 19 Voiton maksimointi

Luku 19 Voiton maksimointi Kevät 00 Luku 9 Voiton maksimointi Edellisessä luvussa tarkastelimme yrityksen teknologisia rajoitteita ja niiden vaikutusta tuotantoon. Tuotannon syntymistä tuotannontekijöistä katsottiin niin samatuotoskäyrien

Lisätiedot

HOIDA ITE ITTES? Perjantai , Paasitorni, Helsinki

HOIDA ITE ITTES? Perjantai , Paasitorni, Helsinki HOIDA ITE ITTES? Perjantai 30.5.2008, Paasitorni, Helsinki HYVINVOINTIPALVELUT 2010-LUVULLA JULKINEN VASTUU, TUOTANTO JA RAHOITUS Missä kulkee julkisen vallan järjestj rjestämisvastuun raja? Maija Sakslin

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

x 7 3 4x x 7 4x 3 ( 7 4)x 3 : ( 7 4), 7 4 1,35 < ln x + 1 = ln ln u 2 3u 4 = 0 (u 4)(u + 1) = 0 ei ratkaisua

x 7 3 4x x 7 4x 3 ( 7 4)x 3 : ( 7 4), 7 4 1,35 < ln x + 1 = ln ln u 2 3u 4 = 0 (u 4)(u + 1) = 0 ei ratkaisua Mallivastaukset - Harjoituskoe E E a) x 7 3 4x x 7 4x 3 ( 7 4)x 3 : ( 7 4), 7 4,35 < 0 x 3 7 4 b) 0 / x + dx = 0 ln x + = ln + ln 0 + = ln 0 Vastaus: ln c) x 4 3x 4 = 0 Sijoitetaan x = u Tulon nollasääntö

Lisätiedot

Kulutus. Kulutus. Antti Ripatti. Helsingin yliopisto, HECER, Suomen Pankki Antti Ripatti (HECER) Kulutus

Kulutus. Kulutus. Antti Ripatti. Helsingin yliopisto, HECER, Suomen Pankki Antti Ripatti (HECER) Kulutus Kulutus Antti Ripatti Helsingin yliopisto, HECER, Suomen Pankki 13.11.2013 Antti Ripatti (HECER) Kulutus 13.11.2013 1 / 11 Indifferenssikäyrät ja kuluttajan teoria Tarkastellaan edustavaa kotitaloutta.

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko):

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): 1.1. Vakuutettujen epätoivottava valikoituminen (1 p.) Käsite liittyy terveysvakuutuksen

Lisätiedot

ehdolla y = f(x1, X2)

ehdolla y = f(x1, X2) 3.3. Kustannusten minimointi * Voiton maksimointi: panosten määrän sopeuttaminen -----> tuotanto * Kustannusten minimointi: tiett tuotannon taso -----> etsitään optimaalisin panoskombinaatio tuottamaan

Lisätiedot

Kustannusten minimointi, kustannusfunktiot

Kustannusten minimointi, kustannusfunktiot Kustannusten minimointi, kustannusfunktiot Luvut 20 ja 21 Marita Laukkanen November 3, 2016 Marita Laukkanen Kustannusten minimointi, kustannusfunktiot November 3, 2016 1 / 17 Kustannusten minimointiongelma

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 1 Matemaattisesta päättelystä Matemaattisen analyysin kurssin (kuten minkä tahansa matematiikan kurssin) seuraamista helpottaa huomattavasti, jos opiskelija ymmärtää

Lisätiedot

Hoiva- ja hoitopalvelujen uudistaminen

Hoiva- ja hoitopalvelujen uudistaminen Hoiva- ja hoitopalvelujen uudistaminen Tapiola Akatemia Kuopio 10.2.2011 9.2.2011 Tavoite Tarkastella ja selvittää: Ulkomaisia kokemuksia hoivavakuutuksista ja tilimalleista Hoivarahaston ja hoivavakuutuksen

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Luento 5: Peliteoriaa

Luento 5: Peliteoriaa Luento 5: Peliteoriaa Tässä kappaleessa tutustutaan hieman peliteoriaan. Keskeisiä asioita ovat Nash-tasapaino ja sekastrategia. Cournot n duopolimalli vuodelta 1838 toimii oivallisena havainnollistuksena

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Tehtävät. 1. Ratkaistava epäyhtälöt. a) 2(4 x) < 12, b) 5(x 2 4x + 3) < 0, c) 3 2x 4 > 6. 1/10. Sukunimi (painokirjaimin)

Tehtävät. 1. Ratkaistava epäyhtälöt. a) 2(4 x) < 12, b) 5(x 2 4x + 3) < 0, c) 3 2x 4 > 6. 1/10. Sukunimi (painokirjaimin) 1/10 Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Pisteet (tarkastaja merkitsee) Kokeessa on kymmenen tehtävää, joista jokainen on erillisellä paperilla. Jokaisen tehtävän maksimipistemäärä on 6 pistettä. Ratkaise

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

TENTTIKYSYMYKSET

TENTTIKYSYMYKSET MIKROTALOUSTEORIA (PKTY1) Ari Karppinen TENTTIKYSYMYKSET 20.10.2006 OHJE: Tentin läpäisee 9 pisteellä. Vastaa tehtäväpaperiin ja palauta se, vaikket vastaisi yhteenkään kysymykseen! Muista kirjoittaa nimesi

Lisätiedot