Ostopolkuja päivittäistavarakaupassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ostopolkuja päivittäistavarakaupassa"

Transkriptio

1 Ostopolkuja päivittäistavarakaupassa Viitekehys suomalaisista päivittäistavarakaupan ostajina Tutkimus pähkinänkuoressa Ostopolkuja päivittäistavarakaupassa -tutkimus selvitti, millaisia ruoan ostajia suomalaiset ovat. Tutkimus vastaa siihen miksi, missä ja miten suomalaiset asioivat ja mitä heidän ostoskoreistaan löytyy sekä miten heidän ostopäätöksiin voidaan vaikuttaa. Tutkimus yhdistää kuluttaja- ja shopper-ymmärryksen avaten näkökulmia ostopolun varrelta, kotona havaituista ruokatarpeista aina kaupassa asiointiin asti. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 3139 vastaajaa. Tutkimuksen suunnitteli ja toteutti strateginen markkinointitoimisto 33 Company. Kenttätyön toteuttivat Taloustutkimus ja Redera. Tutkimushankkeen päärahoittaja oli Viestintäalan Tutkimussäätiö. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty Suomessa. Keskeisiä löydöksiä Ostopolkuja päivittäistavarakaupassa tutkimuksessa löytyi seitsemän erilaista ostajaprofiilia: Penninvenyttäjä (19%), Urautunut (17%), Nuukailija (14%), Tankkaaja (13%), Ajelehtija (13%), Innostuja (12%), Satsaaja (12%). Ostajaprofiilit koostuvat kuluttajan persoonasta, elämäntilanteesta, arvostuksen kohteista ja käyttäytymisestä. Tässä tutkimuksessa ostajaprofiileja erottelevia tekijöitä ovat esimerkiksi suhtautuminen ruokaan ja ruoanlaittoon sekä ruokakaupassa asiointiin liittyvät mieltymykset. Ostajaprofiilit ovat verrattain pysyviä, mutta eivät kiveen hakattuja. Erilaiset elämäntilanteet, kuten muutokset perhekoossa tai taloudellisessa tilanteessa voivat muuttaa profiilia ajan kuluessa. Suomalaiset laittavat ruokaa usein. Melkein puolet (48%) sanoo kokkaavansa kotona päivittäin. Osa nauttii ruoanlaitosta ja hakee inspiraatiota. Osa puolestaan sanoo, että haluaisi laittaa ruokaa kokeilevammalla otteella, mutta valitettavasti arjen rutiinit vievät mennessään ja ruokalistalla pyörivät samat reseptit viikosta toiseen. Suomalaisille on tärkeää se, mitä he syövät ja 56% sanookin kiinnittävänsä huomiota ruoan sisältöön kuten puhtaisiin raaka-aineisiin ja lisäaineettomuuteen. Myös kotimaisuutta pidetään arvossaan ja jopa 54% sanoo katsovansa erityisen tarkkaan tuotteiden alkuperän. Ruoan laatu ja merkki ovat tärkeitä, mutta eivät niin tärkeitä, että siihen kovinkaan moni satsaisi, sillä vain 35% kertoo panostavansa korkealaatuisiin merkkituotteisiin.

2 Talouden kireä tilanne näkyy jossain määrin myös tämän tutkimuksen aineistossa, sillä jopa 41% sanoo pyrkivänsä aina löytämään halvimman vaihtoehdon. 31% suomalaisista sanoo että haluaisi ostaa eri tuotteita kuin mitä tällä hetkellä ostaa, mutta joutuu olosuhteiden vuoksi valitsemaan hinnan perusteella. Vaikka järkevä rahankäyttö korostuu, jopa 38% sanoo voivansa edelleen ostaa päivittäistavaroita miettimättä sen kummemmin hintaa. Suomalaiset käyvät kaupassa muutamia kertoja viikossa - 55% kertoo käyvänsä ruokaostoksilla 2-3 kertaa viikossa. Tätä useammin ruokaostoksilla käy 31%. Tätä harvemmin käy vain 14%. Ostopaikan tärkeimpiä valintakriteereitä ovat edullinen kokonaishintataso ja sijainti. Myös laajat valikoimat ja tuttu myymälä ovat tärkeitä seikkoja ostopaikan valinnassa. Ostomissiolla on merkittävä rooli ostopaikan valinnassa ja valintakriteereissä onkin vaihtelua ostomissioittain. Ostomissio kertoo mikä tarve ja laukaiseva tekijä saa lähtemään kauppaan. Yhdellä ostajalla on tilanteista riippuen erilaisia kaupassa käynnin tarpeita ja siten hänellä voi olla hyvinkin paljon erilaisia ostomissioita. Ostomissioita löydettiin tutkimuksessa yksitoista erilaista: 1. Arjen isommat viikko-ostokset 2. Viikonlopun isommat viikko-ostokset 3. Viikonloppuostokset vain viikonlopun tarpeisiin 4. Vakiotuotteiden täydennysostokset 5. Puuttuvat tarvikkeet ruokaan tai reseptiin 6. Eväät/välipala/lounasostokset 7. Pienet mieliteot ja suuremmat himot 8. Parin päivän ateriatarvikkeet ja täydennykset 9. Tarjoustuoteostokset 10. Vierasvara tai vieraita varten 11. Täsmäisku - tietystä kaupasta tietyt tuotteet Selkeästi isoimmat ostomissiot ovat arjen isommat viikko-ostokset ja vakiotuotteiden täydennysostokset. Arjen isommat viikko-ostokset on monella suomalaisella viikottainen missio ja ostoskorin keskimääräinen arvo on ostomissioista toiseksi suurin. Vakiotuotteiden täydennysostokset on tätäkin yleisempi ostomissio, mutta ostoskorin arvossa selvästi pienempi. Osa suomalaisista tekee harvemmin isompia viikko-ostoksia ja heille onkin tyypillistä tehdä lyhyemmällä tähtäimellä parin päivän ateriatarvikehankintoja ja täydennysostoksia samalla kauppareissulla. Suomalaiset asioivat melko suoraviivaisesti ja yli puolet (56%) kertookin miettivänsä tarkkaan etukäteen mitä ostaa ja sanoo pysyvänsä suunnitelmassaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö suunnitelmallisten ostosten ohella tehtäisi myös heräteostoja. Osa vastaajista (14%) kuvailee asiointitapaansa hyvin spontaaniksi ja sanoo, ettei juurikaan mieti etukäteen mitä ostaa.

3 Ruokaideoiden hankintaan käytetään monia erilaisia lähteitä ja ideoille ollaan vastaanottavaisia erityisesti iltaisin kun ollaan kotona, mutta myös ennen asiointia myymälässä. Tärkeimmät vaikutusmahdollisuudet löytyvät myymälästä, sillä moni sanoi hyödyntävänsä myymälän tarjouksia (41%) ja valikoimaa (30%) ruokaideoihin. Perheenjäsenten toiveita sanoi kuuntelevansa 40%. Median vaikutuskeinoista tärkeimmät ovat ruokakauppojen asiakaslehdet (21%), hakukoneet (21%), reseptisivustot (15%), sanomalehdet (11%), ruokakauppojen reseptisivustot (7%). Hakukone on monelle suomalaiselle kuin suuri keittokirja, josta haetaan inspiraatiota ruoanlaittoon. Suurin osa (81%) hakee tiettyä reseptiä, mutta myös raaka-aineen nimellä haetaan ideoita (15%). Vaikutuskeinojen pohjalta muodostui viisi erilaista mediaprofiilia: Googlaaja (28%), Perinteinen (22%), Passiivinen (20%), Nälkäinen (18%), ja Somettaja (12%). Isoin ryhmä näistä on Googlaajat, jotka hyödyntävät hakukoneita pääasiallisena lähteenä ruokaideoiden hankintaan. Perinteiset löytävät ruokaideat muita korostuneemmin perinteisistä medioista kuten sanomalehdistä, mutta heihin voidaan vaikuttaa myös perheenjäsenten ja myymälän kautta. Passiiviset eivät ole kovinkaan aktiivisia etsimään ruokaideoita ylipäätään, kun taas Nälkäiset ovat nimensä mukaisesti korostuneesti inspiraation nälkäisiä ja hakevat ruokaideoita aktiivisesti ja monipuolisesti lähes kaikista mahdollisista medioista. Somettajien kohdalla puolestaan korostuu sosiaalisen median ja blogien vaikutus. Tutkimuksen toteutus Tutkimusaineisto kerättiin tammi-toukokuussa Vastaajina oli kaiken kaikkiaan 3139 suomalaista. Tutkimusmenetelminä käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Tutkimus koostui kolmesta toisiaan tukevasta ja täydentävästä vaiheesta: Vaihe 1 - Syvähaastattelut n=20 - Kvantitatiivinen osio n=1197 Vaihe 2 - Kanssaostamiskierrokset (accompanied shopping) n=41 - Verkkopäiväkirjat n=16 - Ryhmäkeskustelut n=16 Vaihe 3 - Kvantitatiivinen osio n=1865

4 Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin tammi-helmikuussa 2015 ja siinä keskityttiin kuluttajien tarpeisiin ja motiiveihin sekä nykyisen ja ihanteellisen asiointikokemuksen kuvaamiseen. Tutkimusmenetelmissä hyödynnettiin projektiivista tekniikkaa. Laadullinen aineisto kerättiin syvähaastattelujen (n=20) ja kvantitatiivinen aineisto Taloustutkimuksen Internet-paneelin avulla (n=1197). Tutkimuksen toinen vaihe toteutettiin maalis-huhtikuussa 2015 ja siinä syvennettiin ymmärrystä asioinnista ja vaikutuskeinoista kanssaostamiskierrosten, verkkopäiväkirjojen ja ryhmäkeskustelujen avulla. Kanssaostamiskierroksilla (accompanied shopping) vastaaja asioi ruokakaupassa mukanaan havainnoiva ja haastatteleva laadullisiin menetelmiin erikoistunut tutkija. 41 kanssaostamiskierrosta toteutettiin Tampereen, Turun, Lahden ja pääkaupunkiseudun yhdeksässä päivittäistavarakaupan ketjussa (Prisma, S-market, Sale, Alepa, K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market, Lidl ja Siwa) sekä verkkokaupassa. Verkkopäiväkirjoihin ja ryhmäkeskusteluihin osallistui 16 vastaajaa. He pitivät ensin viikon ajan kirjaa kauppakäynneistään, ruokaostoksistaan ja ruokaideoiden lähteistään, jonka jälkeen heidät kutsuttiin ryhmäkeskusteluihin kertomaan tarkemmin viikon tapahtumista. Kolmas ja tutkimushankkeen kokoava kvantitatiivinen osio (n=1865) toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa toukokuussa Aineiston avulla voitiin todentaa ja kvantifioida ostajaprofiilit, ostomissiot, mediaprofiilit sekä monia ostokäyttäytymiseen ja siihen vaikuttamiseen liittyviä asioita. Osiossa oli mukana 28 tuoteryhmää ja kaikki merkittävät päivittäistavarakaupan kaupan ketjut, sekä pienempiä kanavia kuten liikennemyymälät, torit ja ruoan verkkokauppa. Tutkimuksen tulosten hyödyntäminen 33 Companyn Ostopolkuja päivittäistavarakaupassa tutkimus luo uuden viitekehyksen päivittäistavarakaupan tutkimiseen ja kehittämiseen. Tutkimuksen aineisto on poikkeuksellisen laaja ja syvä (n=3139) ja se vastaa keskeisiin päivittäistavarakaupan strategisiin kysymyksiin: 1. OSTAJAPROFIILIT: Millaisia ostajia Suomalaiset ovat? 2. OSTOMISSIOT: Miksi he menevät kauppaan? 3. OSTOPAIKAT: Missä he asioivat ja miksi? 4. OSTOKÄYTTÄYTYMINEN: Miten he asioivat ruokakaupassa? 5. VAIKUTUSKEINOT: Miten heidän ostopäätöksiin voidaan vaikuttaa? Tutkimusta tullaan hyödyntämään päivittäistavarakaupan kehittämiseen yhdessä päivittäistavarakaupan ketjujen, tavarantoimittajien ja median edustajien kanssa.

5 Tutkimuksen keskeiset tulokset julkistettiin Annantalon auditoriossa järjestetyssä tilaisuudessa Tilaisuudessa oli paikalla päivittäistavarakaupan parissa toimivien yrityksien kuten kaupan ryhmien ja tavarantoimittajien edustajia. Tutkimusaineiston pohjalta on koostettu raportti, johon on koottu tutkimuksen keskeiset löydökset. Lataa raportti: Tutustu ostajaprofiileihin: https://youtu.be/kzrgrtnwlli 33 Company on strateginen markkinointitoimisto, joka tarjoaa yrityksen tarpeen mukaan joustavaa markkinointiosaamista vuokrajohtaja- ja markkinointiosasto-palveluilla. Markkinoinnin asiantuntijapalveluiden lisäksi 33 Company luo asiakasymmärryksen ja strategian työkaluja, kuten Ostopolkuja-tutkimuksen suomalaisen päivittäistavarakaupan kehittämiseksi. Yritys on perustettu Helsingissä vuonna 2014 Johanna Kontkasen, Riina Tarpilan ja Hanna Virtasen toimesta.

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

PÄIVITTÄISTAVAROIDEN OSTAMINEN JA KULUTTAJIEN NÄKEMYKSET KAUPAN KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMISTÄ ANU RAIJAS KATJA JÄRVELÄ

PÄIVITTÄISTAVAROIDEN OSTAMINEN JA KULUTTAJIEN NÄKEMYKSET KAUPAN KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMISTÄ ANU RAIJAS KATJA JÄRVELÄ PÄIVITTÄISTAVAROIDEN OSTAMINEN JA KULUTTAJIEN NÄKEMYKSET KAUPAN KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMISTÄ ANU RAIJAS KATJA JÄRVELÄ Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA Inka Hento ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2013 TIIVISTELMÄ Hento,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin

Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Eliisa Nikander 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma/ markkinointi MYYNNINEDISTÄMINEN ESILLEPANON JA SOMISTAMISEN AVULLA CASE: LOVIISAN EL- SÄHKÖ OY AB

Liiketalouden koulutusohjelma/ markkinointi MYYNNINEDISTÄMINEN ESILLEPANON JA SOMISTAMISEN AVULLA CASE: LOVIISAN EL- SÄHKÖ OY AB KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/ markkinointi Jonna Andersson MYYNNINEDISTÄMINEN ESILLEPANON JA SOMISTAMISEN AVULLA CASE: LOVIISAN EL- SÄHKÖ OY AB Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Janina Oranen. HMR-ruoan kuluttajien elämäntyylit

Janina Oranen. HMR-ruoan kuluttajien elämäntyylit Janina Oranen HMR-ruoan kuluttajien elämäntyylit Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 47 Markkinointi Helsinki 2006 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Lisätiedot

AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Merja Salmio Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ARVOVERKOSTON KEHITTÄMINEN

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ARVOVERKOSTON KEHITTÄMINEN Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2007/4 Espoo 2007 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ARVOVERKOSTON KEHITTÄMINEN Jari Ylitalo Hanna Timonen Helsinki University

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimus Taiteen markkinatutkimus Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 01 Johdanto Johdanto Suomessa tehdään kauniita, mielenkiintoisia ja vaikuttavia kuvataideteoksia ja taidekäsityötuotteita.

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helka Korhonen 2012 Markkinoinnin

Lisätiedot

Verkkoruokakauppojen liiketoimintamallit ja asiakasarvo ruoan verkko-ostamisen hyötyjä

Verkkoruokakauppojen liiketoimintamallit ja asiakasarvo ruoan verkko-ostamisen hyötyjä Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Elias Lehtinen Verkkoruokakauppojen liiketoimintamallit ja asiakasarvo ruoan verkko-ostamisen hyötyjä Elintarvike-ekonomia

Lisätiedot

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Niemi, Mariko 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA

KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Terhi-Anna Wilska & Jussi Nyrhinen (toim.) KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA ERIKA 2020 -hankkeen loppuraportti N:o 196/2013 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala Opinnäytetyö Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Työn ohjaaja Tampere 6/2009 Petri Heliniemi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 THINK TANK KAUPAN TRENDIT JA TULEVAISUUS 2015 TOUKOKUU 2015 04 SAATESANAT Vahva konsepti avainasemassa Syrjäyttääkö nouto kotiinkuljetuksen? 05 HAASTATELTAVAT JA TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän keinojen onnistuminen Pankki X:n Keski-Uudenmaan konttoreissa

Markkinointiviestinnän keinojen onnistuminen Pankki X:n Keski-Uudenmaan konttoreissa Markkinointiviestinnän keinojen onnistuminen Pankki X:n Keski-Uudenmaan konttoreissa Eskelin Annina 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Markkinointiviestinnän keinojen onnistuminen

Lisätiedot

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Maria Sikala KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2007 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Markkinointikampanjasuunnitelma Case Actum Autovuokraus Oy

Markkinointikampanjasuunnitelma Case Actum Autovuokraus Oy Markkinointikampanjasuunnitelma Case Actum Autovuokraus Oy Kuha, Jussi 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Markkinointikampanjasuunnitelma Case Actum Autovuokraus Oy Kuha, Jussi

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

Verkkomarkkinoinnin opas

Verkkomarkkinoinnin opas Verkkomarkkinoinnin opas 1 Modernia markkinointia verkossa Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka / Kansainvälinen yritysviestintä. Matias Haltsonen ja Tuomas Haltsonen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka / Kansainvälinen yritysviestintä. Matias Haltsonen ja Tuomas Haltsonen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka / Kansainvälinen yritysviestintä Matias Haltsonen ja Tuomas Haltsonen LAADULLINEN ASIAKASTUTKIMUS: CASE SOITINMESTA OY Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot