INFO Opettajan abc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFO Opettajan abc 2013-2014"

Transkriptio

1 INFO Opettajan abc

2 O P E T T A J A N T I E T O P A K E T T I TYÖVUOSI ti klo Uusien ja ryhmää vaihtavien oppilaiden ilmoittautuminen musiikin perusteisiin Tapiolassa Kulttuurikeskuksen aulassa ti klo Avajaisjuhla Tapiolasalissa ja soittotuntien sopiminen Syyslukukauden opetus ke ke Kevätlukukauden opetus ti 7.1. ti ja Kevätjuhla ke Lomat: Syysloma to la (vko 42) Itsenäisyyspäiväloma pe Joululoma to ma Talviloma ma la (vko 8) Pääsiäisloma to ma (tasosuorituksia to 17.4.) Vappuloma ke to (tasosuorituksia ke 30.4.) Soitinpolkuloma ti Soitinpolku ti Pääsykokeet ma-ke Suunnittelupäivät ma-ke VANHEMPAINILTA UUSIEN OPPILAIDEN VANHEMMILLE TO KLO SELLON OPETUSPISTEESSÄ Työvuosi sisältää 173 opetuspäivää, joihin sisältyvät solistinen aine, yhteismusisointi, musiikin perusteet, tasosuoritukset, esiintymis- ja kuuntelukasvatus. Lisäksi tasosuorituksia ja klo välillä. Oppitunnin korvaava Mestarien seurassa konsertti on Tapiolasalissa ti klo ja klo Opettajat valmistavat oppilaat konsertin kuunteluun pitämällä luokalleen esitelmän oppituntien ulkopuolisena aikana TASOSUORITUSAIKATAULU Lautakuntien käytettävissä oleva aika ja tila: Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai SELLOSALI PIKKUSALI MUSICASALI PIKKUSALI PIKKUSALI PIKKUSALI merkitty listaan Viimeinen ilmoittautumispäivä tasosuorituksiin on vähintään 3 viikkoa ennen ko. periodin alkua. HUOM! Jos ilmoittautumispäivä osuu loma-ajaksi, se aikaistuu alla olevan listan mukaisesti. Muualla kuin Sellossa opettavat voivat postittaa lomakkeet toimistoon saman aikataulun puitteissa. Opettajat ilmoittavat oppilaansa tasosuorituksiin.

3 SYKSY 2013 LOKAKUU VIIM. ILM. PVÄ MARRASKUU JOULUKUU KEVÄT 2014 TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU Vko 41: viulut ma + ti sello & kontrabasso to Vko 45: viulut ma + ti Vko 46: piano ti + ke Vko 47: sello & kontrabasso to Vko 48: muut ti + ke + pe Vko: 49: puhaltimet ti + ke pe Itsenäisyyspäivä Vko 50: sello & kontrabasso ma kaikki isot ti Sellosali klo viulut ti Musica + pe HUOM! varmista ti säestäjät piano ke + to Vko 5: muut ti + ke + to 7.1. Vko 6: puhaltimet ti + ke viulut to + pe Vko 7: piano ma + ti sello & kontrabasso to (Vko 8 talviloma) Vko 10: muut ma + ti + ke Vko 11: puhaltimet ti + ke + pe HUHTIKUU Vko 12: piano koko viikko, Sellosali to klo Vko 13: viulut ma + ti + pe 3.3. sello & kontrabasso to 6.3.

4 Vko 14: muut ke + to isot Sellosali pe klo Vko 15: puhaltimet ma + ti + ke piano to + pe Vko 16: piano ma + ti Musica + ke + to (pe Pitkäperjantai) kanteleet ti Pikkusali Vko 17: piano ke + pe Sellosali klo (ma 2. Pääsiäispvä) sello & kontrabasso to 3.4. Vko 18: viulu ma + ti + ke to Vappu piano ti Pikkusali) TOUKOKUU Vko 19: MUPE suoritukset ma + ti RÄSTIT ma + ti + ke Isot rästit Sellosali pe klo HUOM! KAIKKI SUORITUKSET RÄSTEJÄ LUKUUNOTTAMATTA HUHTIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ OPETTAJA, MUISTATHAN! Varmistaudu ennen ilmoittautumista, ettei oppilaalla konsertti- tai tasosuoritusaikaan ole estettä!! (Kurssia suunniteltaessa perheen matka-, leirikoulu- ym. tilanne on selvitettävä jo syksyllä.) TÄRKEÄÄ!!! Tasosuoritusilmoittautumiset opehuoneen ao. lokerikkoon vähintään 3 viikkoa ennen suoritusperiodin alkua - myös ohjelmistosivu huolellisesti täytettynä! Jos ilmoittautumispäivä osuu loma-ajaksi, se siirtyy lomaa edeltävään viimeiseen työpäivään ja lomakkeet on jätettävä Selloon klo mennessä. Muualla opettavat voivat postittaa lomakkeet toimistoon saman aikataulun puitteissa. Ystävällisesti, mutta tiukasti: MYÖHÄSTYNEITÄ ILMOITTAUTUMISPAPEREITA EI KÄSITELLÄ! ABC AVAJAISET Musiikkiopiston avajaisissa oppilaat sopivat tunnit opettajien kanssa selvitettyään sitä ennen ryhmäaineidensa - musiikin perusteet ja orkesteri - oppituntien ajat. On syytä varmistaa, ettei tule päällekkäisyyksiä soittotuntien kanssa. Avajaiset kuuluvat ns. muuhun työhön.

5 KIRJASTO Musiikkiopiston kirjasto sijaitsee Sellossa. Opettajat voivat lainata omatoimisesti nuotteja omaan tai oppilaansa käyttöön. Opettaja on vastuussa myös oppilaalleen lainaamastaan materiaalista. Lainausohjeet löytyvät kirjastosta. KONSERTIT HUOM! Kaikki perinteiset oppilaskonsertit voivat olla 90 kokonaiskestoltaan - max 15 per opettaja, max 10 per 1 esiintyjä Opettajainhuoneen koneella on ohjelmapohja jokaiselle konsertille. Kirjoita teoksen ja oppilaan tiedot suoraan haluamaasi kohtaan ohjelmaa. Kirjoita erityiset roudaus- ja kalustotoiveet ohjelman alalaitaan niille varattuun kohtaan. MUISTA TALLENTAA kirjoittamasi tiedot. HUOM! Soitettava ohjelma tulee täydentää ehdottomasti vähintään viikkoa ennen tai esitys katsotaan peruutetuksi. Kaikki oppilaskonsertit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaskonsertti-ilmoitukset 1 viikko ja muiden konserttien ilmoittautumiset pääsääntöisesti 3 viikkoa ennen ko. tilaisuutta. Joulu- ja kevätkonserttiohjelmien ehdotukset vähintään 1 kk ennen konserttia. Tiedot sävellyksistä ja säveltäjistä /sovittajista on oltava siinä muodossa, että ne voidaan ilmoittaa Teostolle. Tarkat tiedot löytyvät konserttimapeista Sellon opettajanhuoneesta. KOPIOINTI Valokopioiden ottaminen opettajien omaan käyttöön ja oppilaille on maksullista. Kopioiden hinta oppilaille on 10 snt A4- ja 20 csnt A3-kokoisesta kopiosta, jonka opettaja perii oppilaalta. Kopion hinta opettajalle on 5 snt A4 ja 10 snt A3. Sellossa kopiot laskutetaan aina lukukauden lopussa opettajalta kopiokoneen laskuriin kertyneen lukeman mukaan. KOULUTUS Rehtori päättää omalla päätöspöytäkirjallaan talousarvion puitteissa avustuksista, joiden kustannukset ovat alle 600 euroa. Muut anomukset osoitetaan hallitukselle, rehtorin kautta, vähintään kuukautta ennen ko. kurssia. Hallituksen tekemällä päätöksellä myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. LUOTTAMUSMIES Opettajien luottamusmieslauri Suonio, varaluottamusmies Kari Tikkala Http-henkilöstön luottamusmies Pirjo Törmä Luottamusmies edustaa pääasiallisesti ammattiyhdistyksen (OAJ tai Jyty) jäsenistöä työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa (palkat, kelpoisuudet, lomat, vapaat, muun työn asiat yms.).

6 Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu myös oppilaitoksen ja henkilöstön välisen neuvottelu- ja yhteistoiminnan kehittäminen sekä ylläpito. Luottamusmiehen tulee valvoa työlainsäädännön ja työehtosopimuksen sekä muiden työnantajan ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamista työpaikalla sekä tiedottaa jäsenille ammattiliiton toiminnasta. Mikäli luottamusmies on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, käänny varaluottamusmiehen puoleen. Luottamusmiehen toimintaa koskee salassapitovelvollisuus. MATKAKORVAUKSET Sivutoimisille, muualla kuin Espoossa asuville, tuntiopettajille maksetaan matkakorvaukset joukkoliikenteen halvimman tariffin mukaan. Laskutus tapahtuu aina lukukauden lopussa. Toimenhaltijoille, päätoimisille, yhteispäätoimisille ja niille sivutoimisille, joilla on taulukkopalkka, ei matkakorvauksia makseta. Jos opettaja siirtyy kesken työpäivän lukujärjestyksen mukaisesti opetuspisteestä toiseen, voidaan matkakorvaus siirtymisestä kuitenkin maksaa. (Ei koske kokous- ja konserttimatkoja). MUSIIKIN PERUSTEET Musiikin perusteet kuuluvat jokaisen oppilaan ohjelmaan 7-9 ikävuodesta alkaen, myös kouluikäisten soitinvalmennusoppilaiden. Pääaineen opettaja, oppilaan opinto-ohjaajana, huolehtii, että oppilaat osallistuvat musiikin perusteisiin. MUU TYÖ Musiikkioppilaitoksia koskevassa Yksityisen opetusalan liitesopimuksen 9 :ssä on määräykset muun työn velvollisuudesta. Muu työ on työtä, joka sisältyy toimenhaltijalle maksettavan kuukausipalkan työvelvollisuuteen: kuukausipalkka pitää sisällään velvollisuuden tehdä 90 tuntia muuta työtä / lukuvuosi Muu työ on työnantajan määräämää työtä Lähtökohtana on työehtosopimuksen määräys: muu työ on aina työtä, jonka työnantaja on määrännyt tehtäväksi. Työnantajalla ei siten ole velvollisuutta korvata sellaista työtä, jota ei ole määrätty tehtäväksi. Näin ollen, kun opettajalta edellytetään raporttia muuhun työhön käytetystä ajasta ja tehdyistä tehtävistä, ei raporttiin voida sisällyttää muita tehtäviä, kuin mistä on sovittu tai jotka on määrätty. Opetus kestää vähintään 35 työviikkoa ja muu työ enintään kolme työviikkoa. Työviikko on viisipäiväinen. Päivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen (silloin kun se ajoittuu lukukauden sisälle) ja vapunpäivä. I MUUN TYÖN SISÄLTÖ/TOIMENHALTIJA 1. Tasosuoritukset Hallinnon tai ainekollegion delegoimat tasosuoritusarvioinnit ja järjestelytehtävät. Aikataulujen laadinnasta ja muista järjestelyistä vastaavalle opettajalle voidaan laskea enintään yksi tunti/suorituspäivä muuta työtä. Oman oppilaan tasosuoritus korvaa yhden oppitunnin. 2. Pääsykokeet

7 hallinnon delegoimat lautakuntatehtävät valmistelu- ja jälkitöineen, aikaa varattava riittävästi, vähintään tuntia 3. Kokoukset opettajaneuvoston, opettajakunnan ja kollegioiden kokoukset, joista pidetään pöytäkirjaa tai muistiota opiston kehittämistä varten sovitut kokoukset ainekollegion kokousten sihteerintyöstä enintään 1,5 tuntia 4. Konsertit oman oppilaan kuunteleminen oppilaitoksen järjestämissä konserteissa sekä niihin liittyvät järjestely,- arviointi- ja valvontatehtävät, enintään 15 tuntia lukuvuodessa (tähän määrään sisältyy luokkakonserttien maksimissaan 8 tunnin osuus ja kevätkonsertti) konserttivastaavalle konsertin järjestelytyöksi lasketaan yksi tunti isot projektit, kuten esim. PianoEspoo tai mestarikurssit voivat muodostaa poikkeuksen 15 tunnin kattoon, kuitenkin niin, että 90 tunnin vuotuinen kokonaistuntimäärä ei ylity Näistä poikkeamista tulee aina sopia erikseen ja etukäteen rehtorin kanssa 5. Mestarikurssit mestarikurssin vastuuhenkilölle korvataan järjestelyistä max 5 t. omien mestarikursseilla soittavien oppilaiden seuraaminen, max 3 t. 6. Koulutus rehtorin kanssa ennakkoon sovittu koulutustapahtuma, jonne oppilaitos lähettää opettajan Juvenalian järjestämä koulutus, mikäli toisin ei ole mainittu kurssit ja virkistyspäivät, joille opettaja hakeutuu, eivät ole muuta työtä, mutta joita voidaan mahdollisuuksien mukaan tukea maksamalla esim. kurssimaksut, matkakorvaukset ja majoitus. 7. Kilpailut kilpailuihin osallistumisesta neuvotellaan aina etukäteen rehtorin kanssa ja kuluja korvataan taloudellisen tilanteen ja harkinnan mukaan. 8. Sekä muut lukuvuoden suunnittelutyö (ilmoittautuminen ja avajaiset) muut yhdessä sovitut oppilaitoksen kehittämiseen suunnatut tehtävät, esim. erikseen sovitut projektit ja työryhmätyöskentelyt sekä opetussuunnitelman kehittämistyö II ESIMERKKEJÄ MUUN TYÖN JAKAUTUMISESTA A) TASOSUORITUKSET 25 t. OPPILASVALINNAT 25 t. KOKOUKSET 15 t. KONSERTIT 15 t. KOULUTUS 5 t. MUUT SOVITUT 5 t. Yht. 90 t.

8 Vaihtoehtoinen malli B) TASOSUORITUKSET 22 t. OPPILASVALINNAT 31 t. KOKOUKSET 15 t. KONSERTIT 12 t. KOULUTUS 5 t. MUUT SOVITUT 5 t. Yht. 90 t. Ylläolevasta esimerkeistä huolimatta toimenhaltijan muu työ voi määräytyä myös yksilöllisesti ja painopistettä muuttaen, kuitenkin niin, että tasosuorituksiin ja pääsykokeisiin varataan riittävästi aikaa. 90 tunnin muu työ ei saa ylittyä. Lisäksi työnantajan määräys voi olla nimenomainen ja koskea yksittäistä työtehtävää, joka suoritetaan kertaluontoisesti. Muuksi työksi ei lueta esimerkiksi: opetusvelvollisuustunti järjestelyineen tuntisuunnitelman laatiminen opettajien itsekseen suunnittelema opetus äänitteiden hankinta ja kuuntelu oman oppilaan tasosuoritus soittimen hankinta oppilaalle muun työn listan täyttäminen konserttien harjoittaminen, joka on osa opetustyötä Koska muun työn palkka on kiinteä osa kuukausipalkkaa, mitkään palkalliset poissaolot eivät pienennä muun työn kiintiötä. Juvenaliassa on huomioitu pidemmät palkattomat jaksot muussa työssä harkinnan mukaan. III MUUN TYÖN RAPORTOINTI JA SEURAAMINEN syyslukukauden muu työ ilmoitetaan joulukuun 15. päivään mennessä talouspäällikölle koko lukuvuoden muu työ ilmoitetaan heti suunnittelupäivien päätyttyä kollegioiden puheenjohtajat seuraavat opettajien muun työn listoja maaliskuussa Jos muun työn tunnit eivät täyty? Työehtosopimuksessa on määräys, jonka mukaan, opettaja voidaan myös muun työn asemasta määrätä opettamaan yli 35 työviikkoa, jolloin yksi opetustunti vastaa kahta tuntia muuta työtä. Säännöksen alkuperäinen tarkoitus on ollut sama kuin muun työn tekemisen osalta - muu työ tehdään opetusviikkojen ulkopuolella, joten muun työn korvaavat opetustunnit voidaan määrätä pidettäväksi 35 opetusviikon jälkeen tai lukukauden alussa ennen niitä. Koska muuhun työhön sisältyviä tehtäviä tehdään nykyisin pääasiassa opetusviikkojen aikana, on luonnollista, että myös opetustunnit, jotka tehdään muun työn asemesta, voidaan määrätä tehtäväksi opetusviikkojen aikana. Jos opettajalle määrätään muuta työtä yli 90 tuntia, maksetaan yhdestä muun työn tunnista yhden ylitunnin palkkio.

9 IV TUNTIOPETTAJALLE RAHANA KORVATTAVIA MUUN TYÖN TEHTÄVIÄ Opettaja pitää itse kirjaa ja laskuttaa kyseisestä työstä kaksi kertaa vuodessa. 1. Lukuvuoden avajaiskonsertti ja kevätkonsertti * Osallistumista edellytetään kaikilta, työ kirjataan ja korvataan laskutuksen mukaan. 2. Opettajakunnan kokoukset * Osallistumista edellytetään kaikilta, työ korvataan laskutuksen mukaan. 3. Omien oppilaiden tasosuoritukset * Opettajan läsnäoloa edellytetään. * Oman oppilaan tasosuoritus korvaa ko. oppilaan yhden oppitunnin 4. Omien oppilaiden esiintymiset * Opettajan läsnäoloa edellytetään vähintään yhden vuotuisen esiintymisen osalta oppilasta kohden. * Konsertti voi olla luokka- tai muu opiston järjestämä konsertti *Työ kirjataan ja korvataan enintään opetusviikkotuntimäärää vastaavasti/lukuvuosi seuraavasti: 0-7,76 vkt. (4 tuntia) 8-15,67 vkt. (7 tuntia) 16 vkt. ja yli (10 tuntia.) *Konsertin harjoitus lasketaan osaksi opetusta, eikä se ole erikseen korvattavaa työtä. 5. Mestarikurssit * Mestarikurssin vastuuhenkilölle korvataan järjestelyistä max 5 t. * Omien mestarikursseilla soittavien oppilaiden seuraaminen, max 3 t., 6. Kilpailut *Kilpailuihin osallistumisesta neuvotellaan aina etukäteen rehtorin kanssa ja kuluja korvataan taloudellisen tilanteen ja harkinnan mukaan. OPETTAJAKONSERTIT Kun salikiintiössä on tilaa, on opettajilla mahdollisuus konsertoida Juvenalian käyttämissä saleissa. Konsertista on sovittava etukäteen apulaisrehtori Mervi Sinkkosen kanssa. OPETTAJAYHDISTYS Musiikkiopisto Juvenalian opettajat ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki opettajat. Lisätietoja opettajayhdistyksestä saa viulunsoitonopettaja Päivi Rechardtilta. OPETUSTUSTILAT Opettaja toimitta aina voimassaolevan lukujärjestyksen toimistoon. Mahdolliset tuntien peruutukset on ilmoitettava musiikkiopiston toimistoon (Pirjolle) ja koulujen iltavahtimestareille. Tuntien siirtämisestä tai peruuttamisesta on EHDOTTOMASTI ilmoitettava oppilaalle hyvissä ajoin etukäteen. Opisto osoittaa opettajille opetustilat eri toimipisteistään.

10 ORKESTERIT JA KUOROT Sellossa toimii Kamariorkesteri Juvenalia Janne Hanhijärven johdolla ja Jousiorkesteri, jota johtavat Lauri Suonio ja Päivi Rechardt. Lisäksi on Tarja Jokiahon valmennusorkesteri nuoremmille soittajille, Vuokko Juutilaisen johtamat Kolmevarttiset sekä Kirsti Suikkasen Minijouset. Musiikkiopistossa toimii myös kolme puhallinorkesteria, joita johtavat Olli Silván ja Tanja Vienonen. Big Bandia johtaa Olli-Pekka Tuomisalo. Lapsikuoroa johtaa Júlia Heéger ja muita kuoroja Matti Järvinen. PALKKAUS Palkanmaksua varten talouspäällikölle toimitetaan verokortti, työsopimus ja lukujärjestys (oppilaat ja opetuspaikat yksityiskohtaisesti). HUOM! JOS TUNTIMÄÄRÄSI MUUTTUU LUKUVUODEN AIKANA, ILMOITA SIITÄ VÄLITTÖMÄSTI HALLINNOLLE Palkkoja ei voida maksaa ennen kuin kaikki tiedot on saatu toimistoon. Palkka määräytyy pätevyyden mukaan, joten talouspäällikölle on toimitettava valokopio tutkintotodistuksesta liitteineen tai opintorekisteriote. Jos sinulla on palvelulisiin oikeuttavia vuosia aiemmista työsuhteista, toimita myös niistä työtodistukset. 1. palvelulisä anotaan musiikkiopiston hallitukselta, seuraavat palvelulisät lankeavat automaattisesti yli vuoden työsopimussuhteessa olleelle opettajalle. Tuntiopettajien palkat maksetaan aina kuukauden lopussa, toimenhaltijoiden 15. päivänä. Opettajan palkkauksessa ja muissa työehdoissa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Sopimukset ovat nähtävillä Sellon opettajainhuoneessa. Pätevyyden (ylempi korkeakoulututkinto, amk-tutkinto tai entinen lehtorin kelpoisuus, muu tutkinto) perusteella määriteltyyn kk-palkkaan lasketaan kokemuslisiä tes:n mukaan seuraavasti: Kokemuslisävuodet Kokemuslisäprosentit 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta 5 % 6 % 7% 8 % 3 % Ensimmäinen kokemuslisä tulee anoa, seuraavat tulevat seurannan mukaan. Kaavakkeen saa talouspäälliköltä. Tuntiopettajien taulukkopalkka lasketaan suhteessa viikkotuntimäärään. Sivutoimisten opettajien kertatuntipalkkiot alkaen ovat seuraavat: Ykkt 27,45 Amk tai ent.lehtorin kelp. 26,96 Muu soveltuva tutkinto 23,53 Toimenhaltijoiden mahdollisista ylitunneista ja tuntiopettajien tuntimääristä päättää rehtori.

11 Opetustyöstä maksettavaan palkkaan sisältyy : - opettaminen - tuntien valmistaminen - ohjelmiston etsiminen ja siihen tutustuminen - oman ammattitaidon ylläpitäminen - opetusvälineiden kokoaminen ja purkaminen - opetustilan järjestäminen oppituntia varten - tiedotteiden ym. toimistosta toimitetun materiaalin jakaminen oppilaille - pääaineen opettaja on oppilaan opinto-ohjaaja POISSAOLOT, opettajat Lukuvuoden pituus on 38 viikkoa (190 työpäivää), josta 35 viikkoa (175 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, vapunpäivä ja loppiainen, mikäli se ajoittuu lukukauden sisälle) on opetusta ja kolme viikkoa mahdollisen muun työn järjestämistä varten. Toimenhaltijoilla on 90 tuntia muuta työtä. Musiikkileikkikoulun työvuosi on määritelty erikseen. Kaikista opiston ennalta ilmoitetuista loma-ajoista poikkeavista vapaista täytyy aina erikseen neuvotella rehtorin kanssa. Lomaa ei voida myöntää lukuvuoden ensimmäisellä työviikolla (avajaisviikko), tasosuoritusperiodin aikana, eikä kevätlukukaudella pääsykokeiden ja opettajien suunnittelupäivien aikana. Sairauspoissaolosta on aina ilmoitettava apulaisrehtorille. Toivottavaa on, että lyhyet poissaolot voitaisiin korvata itse muuna ajankohtana. Jos kuitenkin tarvitset sijaista, on välttämätöntä neuvotella rehtorin tai apulaisrehtorin kanssa. Sairasloman takia korvatuista tunneista voi laskuttaa (liitteeksi lääkärintodistus) tai pidemmän sairasloman ollessa kyseessä on mahdollista käyttää sijaista. Ei koske sivutoimisia opettajia, paitsi niitä, jotka ovat taulukkopalkkauksen piirissä. Poissaolot lääkärissäkäynnin vuoksi, TES 17 s Jos opettaja peruu tunnin omien menojensa takia, hän korvaa tunnin jonain muuna ajankohtana. Mahdollisista muista työstäpoissaoloista sovitaan rehtorin kanssa. Sivutoimisen tuntiopettajan tulee työehtosopimuksen mukaan korvata kaikki menetetyt tunnit. Juvenaliassa on kuitenkin se käytäntö, että sivutoimisen opettajan ei tarvitse korvata seuraavia arkipyhiä - itsenäisyyspäivä - vapunpäivä POISSAOLOT, oppilaat Kun oppilas peruu tunnin sairauden tai muun menonsa takia, opettajan ei tarvitse korvata tuntia oppilaalle. PÄIVÄKIRJAT Jokaiselle opettajalle lukuvuoden alussa jaettava päiväkirja palautetaan täytettynä lukukauden lopussa toimistoon. Useimmissa opetuspisteissä (kouluissa) on talokohtainen päiväkirja, johon tehdään asianmukaiset merkinnät työpäivän päätyttyä.

12 SALASSAPITOVELVOLLISUUS Yhteistoimintahenkilöt ovat salassapitovelvollisia! Yhteistoimintatehtävää hoitavan henkilön on pidettävä salassa tehtävää hoitaessaan saamansa salassa pidettävät tiedot. Ne pidetään salassa myös sen jälkeen, kun henkilö on lakannut hoitamasta yhteistoimintatehtävää. Tietoja ei saa julkaista, jos se, jonka suojaksi salassapitovelvollisuus on voimassa, ei ole antanut suostumustaan niiden luovuttamiseen. Salassa pidettäviä ovat työnantajan taloudellista asemaa, liike- tai ammattisalaisuutta sekä yritysturvallisuutta ja vastaavia turvajärjestelyjä koskevat tiedot, joiden leviäminen voi vahingoittaa työnantajaa tai sen liike- tai sopimuskumppania. Salassa pidettäviä ovat myös y ksityisen henkilön taloudellista asemaa tai häntä henkilökohtaisesti koskevat tiedot. SALI- JA TILA VARAUKSET Pirjo Törmä, p Jos luokkasi jää tilapäisesti tyhjäksi yhdeksi tai useammaksi päiväksi, ilmoitathan! - Luokka- ym. tilojen varausten voimassaoloaika päättyy pääsykokeiden alkaessa - sen jälkeen tilapäiset luokkavaraukset toimiston kautta. - Pikkusalissa opettavat, huom! - muut kuin vakiovuorot on varattava erikseen. HUOM! Myös ja varsinkin KOULUILLA opettavien ilmoitettava viim. 2 viikkoa etukäteen käyttämättä jäävästä vuorosta Pirjolle! PIKKUSALI maanantai klo (kurssit 10-16, oppilaskonserttipäivät) tiistai klo ( kurssit ) keskiviikko klo ( kurssit maalis-huhtikuu) torstai klo ( kurssit ) perjantai klo ( kurssit 10-16, pe oppilaskonserttipäivät) sunnuntai MUSICA Maanantai- tai keskiviikkoiltojen orkesteriharjoitusten jälkeisiä iltoja voi myös varata Pirjolta, kun on ensin tarkistanut orkesterinjohtajilta tilanteen. Huom! Musicassa muulloin kuin kalenterin mukaisina konsertti-iltoina toimivat sekä kalenterin mukaiset luokkakonserttien vetäjät: Valojen sammutus, sali- ja ulko-oven lukitseminen ja muu roudaus on tehtävä itse! Vahtimestari on paikalla apuna Musicassa vain normaaleina kalenterin mukaisina teema- ja oppilaskonsertti-iltoina. SELLOSALI kts. erillinen aikataulu ja seuraa syksyn tiedotusta. Kalenterin mukaisina oppilaskonsertti-iltoina voi varata Sellosalista harjoitusaikaa muille kuin illan esiintyjille klo 17-18, kuten myös tasosuorituksilta jäävää aikaa Pirjolta. Muut varaukset Tero Kaakkuselta Sellosalista. Lupa kysyttävä ensin rehtoreilta.

13 ALBERGAN Salia voi rajoitetusti varata suurempiin konsertteihin: KARTANO Eini Kuismin p ( ). Salivaraukset apulaisrehtorin luvalla. Joitakin muutoksia vielä mahdollisesti tulossa konserttikäytäntöihin, seuraa syksyn tiedotusta! SOITINLAINAT Oppilaan tulee tehdä lainasopimus, kun hän lainaa opistolta soittimen. Lainan päätyttyä soitin palautetaan toimistoon ja lainasopimus irtisanotaan ennenkuin sitä voi lainata seuraavalle oppilaalle. Soitinlainoja hoitaa Anne Lampela. SÄESTYS Korvausmenettely, joka koskee tuntiopettajien säestystunteihin käyttämää aikaa tasosuorituksiin ja oppilaskonsertteihin valmistauduttaessa: Jokainen 60 min. ja 45 min. oppilas voi saada säestystä 45 min./ lukuvuosi. Säestykseen käytetty aika korvataan opettajille lukuvuoden lopussa siten, että opettaja lähettää päiväkirjamerkintöihin perustuvan laskelman toimistoon. Edellä mainittu aikakiintiö/oppilas on ehdoton yläraja. Ryhmäoppilasta ja sivuaineopiskelijaa kohden säestysaikaa voidaan laskea 20 min./oppilas/ lukuvuosi. Säestyksen lehtorina lukuvuonna toimii Sonja Fräki. Säestäjinä jatkavat myös Hannamaria Tamminen ja Marja Laiho. Olennaisen tärkeää on, että opettaja sopii säestysajat säestäjän kanssa hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen harjoitusta. SÄHKÖPOSTILAATIKKO Juvenalia.fi sähköpostiosoitteiden hallinnan ohje löytyy nettisivujen opettaja-osiosta salasanan takaa. TASOSUORITUKSET Opetustyön eri vaiheissa tarvittavia lomakkeita on saatavilla Sellon opettajainhuoneessa. Ilmoittautumislomakkeet oppilaskonsertteihin ja tasosuorituksiin jätetään Sellon opettajainhuoneessa oleviin konserttimappeihin ja tasosuorituslokerikkoihin ja muualla opettavat opettajat voivat lähettää ne toimistoon osoitteeseen Soittoniekanaukio 1 B, Espoo. OPPILAAT YLEENSÄ SAAVAT KOULUSTA VAPAATA TASOSUORITUKSIA VARTEN. Tarvittavia anomuslomakkeita saa Sellon opettajainhuoneesta. Tasosuorituslomakkeiden on oltava toimistossa erillisessä aikataulussa ilmoitettuna aikana. RÄSTISUORITUKSET

14 Rästisuorituksia voidaan tehdä vain erittäin pätevästä syystä kuten oppilaan yo-kirjoitukset tai sairaus. Tällöin hänen tulee esittää lääkärintodistus ja sopia asia erikseen apulaisrehtorin kanssa. Lomamatkat eivät ole pätevä syy tasosuoritusten tekemiseen rästipäivinä. TIEDOTTEET Ajankohtaiset asiat ovat Da Capossa, ohjaa oppilaasi tilaamaan sähköinen uutiskirje. Muu mahdollinen materiaali saatetaan toimittaa opettajan välityksellä ja se tulee jakaa oppilaille viipymättä. TODISTUKSEN SAAJAT JA JATKO-OSASTON SELVITYS Opettajat saavat keväällä kaavakkeen, johon merkitsevät tulevat todistusten saajat. Opettaja myös varmistaa, aikooko oppilas suorittaa päättötodistuksesta puuttuvat aineet kevätlukukauden aikana, sekä selvittää mille osastolle (MOT, AO vai PTJ ) 16 vuotta täyttänyt (tai vanhempana aloittanut 7 v. opiskellut) oppilas perustasolta siirtyy. Tiedot toimistoon mennessä. TYKY-TOIMINTA Juvenaliassa on käytössä Smartumin liikuntasetelit. Niitä voi ostaa kpl lukuvuodessa viikkotuntimäärästäsi riippuen. Etu koskee koko henkilökuntaa mukaan lukien ne sijaiset, joiden työsuhde kestää koko lukuvuoden. Etua ei tarjota äitiyslomalla, vuorotteluvapaalla tms. olevalle työntekijälle. Edun määrä on porrastettu viikkotuntimäärän mukaan. Liikuntasetelin arvo on 4 kpl, josta työntekijä maksaa 2 ja opisto loput. Etu on henkilökohtainen työsuhde-etu, joka tulee yksilöidä saajalle kirjoittamalla saajan nimi seteliin. Lukuvuonna voit siis ostaa ko. seteleitä seuraavasti: Toimenhaltijat, hallintohenkilökunta ja päätoimiset tuntiopettajat: - 35 liikuntaseteliä hintaan 70 (arvo 140 ) Tuntiopettajat, joilla on 8 15,67 viikkotuntia 20 liikuntaseteliä hintaan 40 (arvo 80 ) Tuntiopettajat, joilla on 7,67 viikkotuntia tai vähemmän 10 liikuntaseteliä hintaan 20 (arvo 40 ) Yllä maksimimäärät / lukuvuosi. Voit halutessasi ostaa pienemmänkin määrän. Lisätietoja voit katsoa osoitteesta Liikuntaseteliasioita hoitaa Margit Stigell TYÖSOPIMUKSET Tuntiopettajan työsopimus tehdään työsuhteen alussa rehtorin kanssa. Opettajan on tällöin esitettävä rehtorille voimassaoleva rikosrekisteriote.

15 TYÖSUOJELU Työkyvyn hallintamalli ja päihteiden käytön vuoksi hoitoonohjausmalli ovat nähtävillä opettajainhuoneessa. TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ (Mervi Sinkkonen) Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja. Työsuojelupäällikön tehtävänä on mm. avustaa työnantajaa ja esimiehiä työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa, ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (Hanni Tamminen, varatyösuojeluvaltuutetut Marja Laiho ja Margit Stigell) Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä henkilöstön turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttaviin asioihin ja niitä koskeviin muutoksiin liittyvissä tapauksissa (työsuojelu- ja -turvallisuusasiat, työhyvinvointi- ja työterveysasiat kuten työpaikkakiusaaminen, ahdistelu, henkilöstön väliset ristiriidat). Hänen tulee myös osaltaan kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin. Mikäli työsuojeluvaltuutettu on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, käänny varatyösuojeluvaltuutetun puoleen. Kaikkia työsuojelutoimikunnan jäseniä koskee salassapitovelvollisuus. TYÖTERVEYSHUOLTO Lakisääteinen työterveyshuolto (työhöntulotarkastukset) on järjestetty Lääkärikeskus Diacoriin Leppävaaraan. Työterveyshuolto sivutoimisille tuntiopettajille: oman päätyönantajan kautta Työterveyshuolto sivu/päätoimisille ja yhteispäätoimisille opettajille: siinä oppilaitoksessa, jossa opettajalla on eniten tunteja. Siinä tapauksessa, että opettaja kuuluu Juvenalian työterveyshuollon piiriin, kuuluu opettajalle vain lakisääteinen työterveyshuolto eli työhöntulotarkastukset ja terveystarkastukset 3 vuoden välein. Työterveyshuolto toimenhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille: Lakisääteinen työterveyshuolto sekä sairaudenhoito. Sairaudenhoitoon kuuluvat käynnit työterveyslääkärillä tai hoitajalla sekä tietyt lääkärin määräämät tutkimukset tai konsultaatiot diagnoosin määrittämiseksi. Lisätietoja Sellon opehuoneessa. Työntekijä ei kuulu työterveyshuollon piiriin pitkien palkattomien hoito-, virka- tai opintovapaiden aikana.

16 YHTEYSTIEDOT Osoite: Musiikkiopisto Juvenalia Soittoniekanaukio 1 B, Espoo Puhelimet sähköpostit Rehtori (hallinto ja henkilöstöasiat) Apulaisrehtori (opetuksen järjestelyt) Toimistosihteerit (oppilashallinto opisto + muskari, tilavaraukset) (konsertit,soitinlainat, tiedotus) Talouspäällikkö (palkat ja muut henkilöstöasiat, talous) Iltavahtimestari (tilojen huolenpito, konserttilippujen/ -ohjelmien myynti, avustaminen konserttien järjestelyissä vastuuhenkilön kanssa) Opettajat Päivitetty

INFO opettajan tietopaketti 2012

INFO opettajan tietopaketti 2012 INFO opettajan tietopaketti 2012 O P E T T A J A N T I E T O P A K E T T I TYÖSOPIMUKSET Tuntiopettajan työsopimus tehdään työsuhteen alussa rehtorin kanssa. Opettajan on tällöin esitettävä rehtorille

Lisätiedot

INFO. Opettajan tietopaketti JMI

INFO. Opettajan tietopaketti JMI INFO Opettajan tietopaketti JMI O P E T T A J A N T I E T O P A K E T T I TYÖSOPIMUKSET Tuntiopettajan työsopimus tehdään työsuhteen alussa rehtorin kanssa. Opettajan on tällöin esitettävä rehtorille voimassaoleva

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAN OPAS

SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAN OPAS SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAN OPAS Tervetuloa työskentelemään kanssamme Sastamalan musiikkiopistoon. Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja ohjeita, joista Sinulle on hyötyä työssäsi. Tutustu oppaaseen

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi.

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi. Päivitetty 25.8.2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS TYÖVUODELLE 2015 2016 TERVETULOA JOUKKOOMME Tervetuloa opettajaksi Saarijärven kaupungin omistamaan kansalaisopistoon. Toimimme Saarijärven ja Kannonkosken alueilla.

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA lv 2015-2016 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT 3 2.1 Henkilötiedot...3 2.2 Työsopimus...4 2.3 Palkka, palkanmaksu ja matkalaskut...4 2.4

Lisätiedot

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma.

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma. Sisällys Tervetuloa töihin!... 2 Yleistietoa opistosta... 3 Tiiviisti taloudesta... 4 Päätoiminen henkilöstö... 5 Lukuvuoden 2015-2016 aikataulu... 6 Perehdyttäminen... 6 Työsopimus... 6 Rikosrekisteriote...

Lisätiedot

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille 1 AKSENTTI 1/2009-2010 19.8.2009 Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille AKSENTTI on Helsingin Konservatorion tiedotuslehti, joka ilmestyy tiistaisin noin joka toinen viikko..

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen

OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen 3.9.2015 OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN 1. Ilmoittautuminen Lukuvuosi aloitetaan ilmoittautumispäivänä elokuussa. Ota mukaasi ilmoittautumiseen koulusta saamasi lukujärjestys. Tarkista ensin opiston

Lisätiedot

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien)

1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien) VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSET KANSANOPISTOT REHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välinen SUOMEN KANSALLISOOPPERAN KUOROA koskeva

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välinen SUOMEN KANSALLISOOPPERAN KUOROA koskeva Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välinen SUOMEN KANSALLISOOPPERAN KUOROA koskeva T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012-2014 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS Tällä sopimuksella määritellään

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUS

TANSSINOPETTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto, STOPP ry:n ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välinen TANSSNOPETTAJEN TYÖEHTOSOPMUS 1.5.2012 31.3.2016 TANSSNOPETTAJEN TYÖEHTOSOPMUS...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstöhallinto 1 YLEISTÄ 2 (17) Tämä toimintaohje koskee koko kaupungin henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2012

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2012 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2012 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmä... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014 Airpro Oy SISÄLLYS SOVELTAMISALA 5 1 Soveltamisala 5 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 5

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012 Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry SISÄLLYS Sivu Sovintoehdotus 11.4.2010 1 Lisäpöytäkirja 5 I YLEISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS

NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2010 2013 Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1 2 YLEISET SOPIMUKSET... 1 3 TYÖNANTAJAN JA TOIMIHENKILÖN YLEISET VELVOLLISUUDET... 1 4 JÄRJESTÄYTYMISOIKEUS... 2 5 TYÖSUHDE... 2 6 IRTISANOMISAIKA... 2 7 PALKKAUS...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4 5 Palkat...

Lisätiedot