Canberra Finnish Society Newsletter September 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Canberra Finnish Society Newsletter September 2003"

Transkriptio

1 Uutukainen Canberra Finnish Society Newsletter September 2003 Puheenjohtajalta! Vuosikokous tuli taas pidettyä h yvän yhteishengen vallitessa. Entinen joh tokunta valittiin yksimielisesti melkein kokonaisuudessaan, ja uusi jäsen tuli täydentäm ään aukijäänyttä paikkaa. Kiitos teille luottam uksestanne. Teemme parh aam me että tuleva vuosi on antoisa koko Seuralle. Kuten aikaisempinakin vuosina pyydäm me jälleen jäseniltä palautetta avun ja ideoiden muodossa, jotta voimme toimia mah dollisimman tehokkaasti. Muistakaa silti, että kaikki työm me on vapaaehtoista emmekä h alua että kukaan kokee burn-out -ilmiötä! Pitäkääm me siis hauskaa joka käänteessä! Kokouksessa otettiin esille Seuran rekisteröinti. Jotta saisimme vakuutusasian hoidetuksi ja jotta voisimme tarvittaessa anoa apurahoja m eidän on oltava rekisteröity yhdistys. Pyysimme kokoukselta periaatepäätöstä täm än asian kehittäm iseksi ja se myönnettiin. Pidäm me aiheesta aikanaan ylimääräisen kokouksen. Mirja Ajatuksen aihetta Olen aina ihmetellyt, miksi joku ei tee jotain tuon asian hyväksi. Sitten huom asin, että olen itse joku. Lily Tom lin Canberran kevään ollessa kauneimmillaan ja Floriade-kukkanäyttelyn väriloistossaan järjestämme jo kolmannet Karaoke-festivaalit lauantaina klo Jamison Inn, Bowman St, Macquarie Tarjolla on upeat kokoelmat vanhoja ja uusia suosikkiiskelmiä suomeksi, mutta laulettavaa löytyy myös englanninkielisille. Tanssiakin saa laulun ohella tai sen asemesta. Yllätyspalkintoja jaetaan yllättävistä syistä. Kahvi- ja teepannut ovat kuumina koko päivän ja suolaisen nälkään tarjotaan illalla pientä purtavaa juomabaarin myydessä juomat janoisille. Lippujen hinnat $17, eläkeläiset $15 ja alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Huom! Syömiset sisältyvät lipun hintaan. Canberran Suomi-Seura toivottaa tervetulleiksi kaikki laulajat ja laulun sekä tanssin ystävät kautta koko maan osallistumaan karaoke-festivaaleille. Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset Riitta K-F mob From the President The Annual General meeting w as held in a spirit of goodwill. The previous com mittee was reelected unanimously almost com pletely, one new member cam e to fill a vacant position. Thank you to you all for your vote of confidence and trust. We will do our best to m ake the com ing year fruitful for the Society. As in previous years, we are asking for feedback from the membership, in the form of assistance and ideas, so that we can be as effective as possible. Remember that all our work is voluntary, and we don t want anyone to suffer from burn-out! So let s keep it fun at every turn! The issue of incorporation was brought forw ard. So that we can proceed with the insurance issue, we need to be incorporated. W e asked the meeting for an agreement in principle to develop this issue and it was granted. W e will be calling a special general meeting on this in due course. Mirja Food for though t I always wondered why som ebody doesn t do som ething about that. Then I realized I was som ebody. Lily Tom lin Canberra s beautiful spring, the colourful Floriade and Canberra Finnish Society s third Finnkaraoke Festival should be good enough reasons to convince everyone to visit Canberra on Saturday 11/10/03, 3pm - midnight Jamison Inn Hotel, Bowman St, Macquarie There will be great selections of old and new Finnish hits, and also some English ones. Except singing everyone will have great fun dancing. There will be surprise prizes for surprising reasons. Coffee and tea will be on all day, plus savoury snacks in the evening. Drinks available to purchase at the bar. Tickets $17, pensioners $15 and under 18 yo for free. Note: Snacks are included in the ticket price. Canberra Finnish Society invites all singers, and fans of Finnish song and dance from all over Australia to come and participate in the festival. Inquiries and advance registrations to Riitta K-F mob Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 1 Syyskuu / Septem ber 2003

2 Kaikissa matka-asiossanne auttaa For all your travel arrangements Koti After Hours Joh toku nta Puheenjoh taja / President Mirja Virenius Varapuh eenjohtaja / V. P. Jouni Juntunen Rah astonhoitaja / Treasurer valitsematta / TBA (valitaan joh tokunnan jäsenistä / to be elected from com mittee members) Sihteeri / Secretary Riitta Keski-Frantti HERBALIFE Terveys- ja ravintotuotteita painonh allintaan ja h yv inv ointiin Älä valita valitse ratkaisu! Health and nutrition products for weight control and well being Don tcom plain ch oos e th e s olution! Ota y hteyttä / Contact Mirja V irenius Independent H erbalife D is tributor Phone / Fax: (02) Mobile: Em ail: pcug.org.au Jäsenet / Members Committee Soile Gabellone, Juh a Keski-Frantti, Tuija Ursin, Arja Moilanen, Irene Niem inen, Ritva Oravala, Anita Salonen, Erja Vanhalakka-Stephenson Jäsenm aksu jen u u sinta Jos et ole vielä m aksanut kuluvan vuoden jäsenm aksuasi, nyt on aika suoriutua siitä. Näin varm istat, että saat jatkossakin jäsenlehtemme Uutukaisen ja pysyt ajantasalla seuram me toiminnasta ja m yös saat etuja tapah tum issam - me. V oit maksaa tapah tum ien yhteydessä tai täyttäm ällä oh eisen kaavakkeen ja läh ettäm ällä shekin osoitettuna nimelle Canberra Finnish Society osoitteeseen 7 Challinor Cres. Florey ACT Jäsenm aksu on $5, eläkeläisiltä ja alle 16- vuotiailta $3. Uusien jäsenien liittymismaksu $5. Muistathan m yös, että juh annusjuh lien lipun hinta sisälsi täm än vuoden jäsenm aksun. Renew al of m em bersh ip fees If you h ave not renewed your m embership yet, now is the time to take care of it. This will ensure that you w ill receive your newsletter to keep you up-to-date on our Society s events, and you w ill also enjoy member discounts. You can pay your membership at any of the events, or com pleting the attached form and sending it with your payment to Canberra Finnish Society, 7 Challinor Cres. Florey ACT Ch eques are to be made out to Canberra Finnish Society. Membership fees are $5, and $3 for pensioners and juniors. New members joining fee is $5. Remember that those members who attended the Mids um m er D ance receiv ed th eir m em bers h ip renewals with their Dance ticket. Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 2 Syyskuu / Septem ber 2003

3 Golf-kuulumisia Lauantaina ajoim m e Albury-W odongaan osallistum aan Aldonga Cup iin, jonka lahjoittajat ovat Alatalon veljekset. Matkalla satoi, mutta puolen päivän aloittam isaikaan ilma kirkastui, ja me kaikki nautimme pelistä Albury n H um e Golf -kentällä. V aikka sanonkin kaikki, niin valitettavasti vain 12 pelaajaa osallistui viikonlopun peleihin. Täm ä oli paljon väh emmän kuin aikaisempina vuosina, mikä oli pettymys järjestäjille. Koska olin ainoa nainen pelaam assa, joutuivat väh emmän onnelliset miehet pelaam aan kavereinani! Kuten ennenkin söimme illallista C om m ercial C lubilla, ja s unnuntaiaam una klo 8.00 olimme Wodongan Country Clubilla kirkkaassa auringon paisteessa nauttim assa toisesta kierroksesta. M inulla ei ole tarkkoja tietoja tuloks is ta, m utta Cup in voittaja oli Jaakko Pääkkönen kotikenttäetuineen. Jaakko tarjosi klubilla hienon barbecuen lisukkeineen ennen kotiin läh töäm me. Ny t m erkits e kalenteriis i tiedot s euraav is ta tapahtum ista: Toropiikki Cup pelataan lauantaina Braidwoodin G olf-kentällä pelin alkaessa kello Peli on avoin kaikille golfaajille, eikä etukäteen ilmoittautum isia vaadita. Cupin lisäksi on läh immäksi lippua -kisa kaikilla yhdeksällä reiällä jokaisen saadessa kaksi mah dollisuutta kutakin reikää koh den. Täm än cupin sponsorit ovat Jouni Kylliäinen, Veijo Pesonen sekä Matti ja Jenny Svah n. Tum utin ja Talbingon Cupit pelataan kuten ennenkin Tum utissa tapaninpäivänä ja Talbingossa Ennakkoilmoittautum isia ei tarvita, kunh an olet Tum utin Golf-kentällä klo 8.00 valmiina nauttimaan pelistä. Sinulla on mah dollisuus voittaa läh immäksi lippua, pisin aloituslyönti, jne. Toiv om m e näkev äm m e teidät kaikki pelikentillä Jenny Svah n Golf News On Saturday 7/6/03 we drove to Albury/ Wodonga to participate in the Aldonga Cup donated by Alatalo Bros. We had rain en route but by noon hit-off time at Hum e Golf Course in Albury, it h ad cleared and w e all enjoy ed th e gam e. Although I say all, unfortunately only 12 players cam e for the weekend many less than in previous years, which was very disappointing for the organisers. As I was the only lady playing, som e unfortunate men had to put up with my com pany! As usual we dined Saturday night at the Com mercial Club, then fronted up at Wodonga Country Club on Sunday at 8am in clear sunshine for anoth er enjoy able round. I haven t got the results to pass on but the Cup was won by Jaakko Pääkkönen w ith his knowledge of his hom e courses an advantage. Jaakko put on an excellent barbecue with all the trimmings at th e Club before w e departed for h om e. Now take note of these dates for your diaries: Saturday 1/11/03 is the Toropiikki Cup, sponsored by Jouni Kylliäinen, Veijo Pesonen & Matti & Jenny Svah n, at Braidwood Golf Course. It is open to all golfers and you do not have to register in advance just be at the course ready to hit off at 8.00am. Apart from the Cup there are Nearest the Pins on all 9 holes and everyone gets two chances at each hole! Last but not least the Tum ut and Talbingo Cups will be played as always at Tum ut on Boxing Day (26/12) and Talbingo on 27/12. Again you do not have to register in advance just be at Tum ut Golf Course at 8.00am ready to enjoy your golf with opportunities to win Nearest the Pins & Longest Drives etc. We look forw ard to seeing you all on the golf courses. Jenny Svah n Tiedotustilaisuudet kaksoiskansalaisuudesta Elisabet Teittinen Suurlähetystös tä tulee pitä m ä ä n kaks i tiedotus tilais uutta Suom en uudes ta ns. kaks ois kans alais uus lais ta. Ens im m äinen tilaisuus on Maanantaikerhossa maanantaina klo ja seuraav a tilaisuus pidetään kirjastolla, 7 Challinor C res, Florey, kirjas topiknikin y h tey des s ä sunnuntaina alkaen klo Information sessions on dual citizenship Elisabet Teittinen from the Finnish Em bassy w ill be holding tw o sessions on the recently introduced Finnish dual citizenship law. The first w ill be at the Monday G roup on Monday 22/9/03 12 noon - 2pm and the second at the Finnish library, 7 Challinor Cres, Florey, in conjunction w ith the Library Picnic on Sunday 16/11/03 from 12 noon Fabulous Finland An exhibition ofclassic Finnish design by Anibou atthe Em bassy offinland, 17-26/9 9am - 4 pm. Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 3 Syyskuu / Septem ber 2003

4 Maanantaikerh on kuulumisia Maanantaikerhon pussin poh jalle on taas kertynyt niin paljon kolikoita,että on aika laittaa niitä m enemään. Niinpä juhlistam me kevään saapum ista lähtemällä ulos syöm ään tiistaina klo 12. Paikka on Woden Tradesmen s Union Club, Launceston St ja Furzer St kulmassa, Phillip. Ruoka on hyvää ja se tarjoillaan seisovasta pöydästä, joten uskon, että kaikki ovat tyytyväisiä ja ainakin kylläisiä. Merkitsethän päiväm äärän kalenteriisi. Kerhom me norm aalit riehakkaat maanantai tapaam iset jatkuvat entiseen m alliin. Seuraava tapaam inen on klo Magpies Clubilla ja niin edelleen joka toinen m aanantai. TULE SINÄKIN MAANANTAIKERH OON! Tiedustelut Riitta K-F Oh eisena Irene Ännän kirjoittam a runo kerhon 7-vuotisjuh laan: Oodi Maanantaikerh olle Silloin am moisina aikoina oli maanantai ankein päivä viikosta. Jos vielä sen m uistatte niin töihinkin piti joutua, isien ainakin, ja m onta hom maa ootti äitejä. Unisia lapsia kouluun laittam aan ja pyykkivuori ootti pesijää ja sata muuta työtä tekijää. Miten silloin ois voinut kuvitellakaan, että joskus on m aanantai se paras päivä viikosta. Ei työt enää paina ja saa nukkua aam ulla h erroiksi aivan. Kunh an puolelta päivin vaan KERH OON ehtii. Siellä ystäväjoukko iloinen jo odottaa, ja ruuatkin ihan eteen kannetaan. Ilojuom at kun itse vain jaksat hakea, tai kupposen kah via, niin jopa alkaa nauru raikua, että m elkein pissat on joskus housussa. On syntymäpäivä nyt kerhollam me ja om illa rah oilla m äs s äilem m e. Saam m e its eäm m e ny t kehua, kun ollaan näin ihmeen hauskoja. Onnellista jatkoa ja kiitellään hurm aavaa joh tajaa. Kolm e raikuv aa h urraata RIITALLE! Irene Ännä. Monday Club News Monday Club has collected so m any coins that it s time to spend som e. W e are planning to celebrate spring by going out to eat, on Tuesday 16/9 at 12pm. The place is Woden Tradesmen s Club, corner of Launceston and Furzer Streets, Ph illip. The food is good and will be served buffet style, and I think everyone will be happy, and satisfied. Mark this date in your calendar. Our group s norm al boisterous Monday meetings continue as usual at the Magpies Club, next being 22/9 at 12pm and then every second Monday, sam e place, s am e tim e. COME AND JOIN TH E MONDAY G ROUP! Inquiries Riitta K-F Follow ing is Irene N s poem written for our group s 7 th anniversary (too hard to m ake things rhyme, but the sentiment is there!) An ode to Monday Club In those days long gone, Monday was the dreariest day of the week, if you still remember, work aw aited, at least for dads, and many chores for m um. G etting sleepy children ready for school, and the mountain of washing to tackle, plus the hundreds of other tasks that waited to be done. H ow could possibly image then, that one day Monday would be the best day of the week. No w ork to go to, and sleeping in is heaven. But one has to be in time for the CLUB at midday. There are the happy friends waiting, and the food is even served to the table. Just get your ow n happy juice or coffee, and then the laugh ter starts, so m uch that som etimes you nearly wet your pants. It s our birthday now, and we ve got money to celebrate. W e can praise ourselves, we are am azingly funny. H appy Birthday, all the best for the future! Let us thank our charm ing leader, three cheers for RIITTA! Irene N Oletko pöytälaatikkosäveltäjä? Jos olet, niin m iksipä et osallistuisi Canberran Suom i- Seuran s ä v elly s kilpailuun tai m uuten v ain toim ittais i kappaleitas i Siirtolais ins tituutin tutkijoiden kä y ttöön? Lisätietoja asiasta Jouni Juntus elta Olem m e H els ingis s ä as uv a s uom alainen kolmelapsinen perhe, joka etsii englanninkielistä au pairia. Meillä on ollut 10 vuoden ajan au paireja us eis ta m ais ta. Kaks i läh ellä as uv aa ystäväperhettäm me etsii myös au pairia, eli työtä on m ah dollisesti kolmelle ystävykselle. Sposti: soili.m bus.fi (or contact v ia Jouni Juntunen if you don t have access to ) Are you hiding your musical compositions? Ify es, th en pleas e cons iders ubm itting y ourm us ic to the researchers of the Finnish Migration Ins titute and possibly participating in a CFS-organised com position com petition. Enquiries Jouni Juntunen Wanted an English-speaking au pair (nanny) as a big sister to our three school age children. W e live in Helsinki, Finland, and have 10 years experience with au pairs from all over the world. Two other fam ilies near us are also searching for an au pair so there s an opportunity for three friends to com e together. Em ail: soili.m bus.fi Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 4 Syyskuu / Septem ber 2003

5 Kirjaston kuulumia (onkohan kuussa lunta?) Kirjasto kiittää kaikkia teitä ih ania ih m isiä, jotka paistoitte ja leivoitte, toitte toinen toistaan hienom pia arpapalkintoja ja m uuten vain autoitte kirjastoa tulemalla Keskitalven tempaukseen. Näin saaduilla varoilla voimme taas kartuttaa kirjaston valikoimia. Kirjasto on auki seuraavasti: Muina aikoina lainaus sopimalla etukäteen Riitta K-F:n kanssa. KIRJASTOPIKNIKKI Unoh takaa ruokah uolet ja tulkaa kaikki rentoutum aan kirjastolle (7 Challinor Cres, Florey) kirjastopiknikin m erkeissä sunnuntaina klo Tarjoam me herkullisen grillilounaan m aukkaine salaatteineen unoh tam atta kah vi- ja pullatarjoilua. Juom abaari on taattuun tapaansa toiminnassa. Kaunista ilmaakin on tilauksessa, kun ollaan jo kesän kynnyksellä. Kirjasto toivottaa kaikki tervetulleiksi h auskan iltapäivän viettoon! Kirjastotiedustelut Riitta K-F Library talk The library wishes to thank all you w onderful people who cooked and baked, brought lots of great raffle prizes and other ways helped by com ing to the Mid-Winter Happening. The funds raised will help to add to the library s selections. The library is open as follow s: 4/9 28/9 12/10 26/10 9/11 23/11 Other times you can borrow books by arranging a time with Riitta K-F. LIBRARY PICNIC Forget your cooking worries and com e and relax at the library (7 Challinor Cres, Florey) at the Library Picnic on Sunday 16/11/ pm. We will serve delicious barbecue lunch with tasty salads, and not forgetting coffee and cakes. Drinks bar will be open as usual. Fine weather has been ordered and likely to com e after all, we are then almost into sum mer. THE LIBRARY W ELCOMES EVERYONE TO A FUN AFTERNOON! All library Inquiries Riitta K-F Aus tralian suom alaisjärjestöjen historiaa kirjoittav a Eric Penttilä on tulossa Canberraan kerääm ään paikallista tietoa. Lä hes kaikki arkistom m ehan m enetettiin Klubin tulipalossa joulukuus sa Tarvitsem m e siis C anberran s uom alais ten h is toriaa tuntev ien h enkilöiden apua. Toiv om m e löy ty v ä n h enkilöitä,jotka s uos tuis iv at haas tateltav aksi. Toivom m e m yös, että jos kenelläkään on hallus saan h istoriaan liittyviä dokum entteja, voisitte ystävällisesti toim ittaa ne Eric Penttilän käyttöön. Jos voit auttaa, ota y hteys Riitta K-F Eric Penttila is w riting the history of Aus tralian Finnish Societies and Clubs, and is com ing to Canberra 20-21/9 /03 to collect local inform ation. As m ost of our archives w ere lost in the Club building fire in Decem ber 19 98, w e need help from those w ho know the local Finnish history. W e hope to find people w ho are w illing to be interview ed by Eric Penttila. W e also hope to find people w ho m ay hav e historical docum ents that could be used for the project. If you can help, please contact Riitta K-F Ostosm atka bu ssilla Sydneyyn Taas mennään shoppailemaan suurkaupunkiin. Matka toteutuu lauantaina Läh tö tapah tuu tuttuun tapaan aam uvarh aisella klo 6.00 H aw kerin ostoskeskukselta. Matkan hinta on $25.00 Suom i-seuran jäseniltä ja $35.00 m uilta. Tällä kertaa tutustum me uuteen Hom ebush-nimiseen valtaisaan ostoskeskukseen ja perinteen m ukaisesti käymme ostam assa pipareita ja m uuta m ukav aa tav aratalo Ikeas ta. Sitovat ennakkoilmoittautum iset maksun kera tulee toimittaa mennessä Riitta Keski- Frantille tai muille johtokunnan jäsenille. Läh etysseurakuntalaisten ilmoittautum iset on Sirkka Terv akos ki luv annut ottaa v as taan. Jos paikkoja jää täyttäm ättä m ääräajan m entyä um peen voit tiedustella niitä soittam alla Riitta K-F Bus Trip to Sydney We are going again shopping to the big smoke. It will happen on Saturday and as before, we leave early, at 6am from Haw ker Shops. Cost will be $25.00 for m embers and $35.00 non-m embers. This time our destination will be the new Hom ebush Centre, as well as our usual stop Ikea. Binding reservations with payment to Riitta K-F, or com mittee members by Finnish Missionary Church member Sirkka Tervakoski is also taking reservations. If there are spare seats left after the closing date and you w ant to com e, ring Riitta K-F Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 5 Syyskuu / Septem ber 2003

6 Nu orten ku u lu m isia You ng sters News Nuorten iloa ja innostusta pesikseen oli hauska seurata G iralangin kentällä kirpeän raikkaassa talvisäässä. Nuorten harjoituksia ovat organis oineet Riitta Kronqv is t ja Mirja V irenius joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina (klo ), ja osanotto on ollut ihan m ukava. Kronqvistin klaani näyttää esimerkkiä neljän polven voimalla. Esiäiti Riitta on saanut perheensä m ukaan ihan imeväisiä m yöten täh än suom alaiseen pesäpallopeliin. On siinä mailankin asento jo oikeaoppisesti pienen tytön olkapäällä ja ilme sitä luokkaa, että kyllä täältä osuu. Ei siinä vilu tule puseroon, kun oikein juostaan. Pieni välipalakin m aistuu. Mukana on m ehut, v oileiv ät, h edelm ät ja kah v it pullineen vanhemmillekin, jotka antavat lapsilleen kyytiä tälläiseen hyvään harrastukseen. Toivon m ukaan saadaan vielä pelipuvutkin num eroineen ja sitten taas kom eat kuvat lehtiin, eiks oiskin kiva? Reipasta jatkoa toivotaan, mukaan joukolla nuoret pelaajat! Katselusta ja kentän ympäri kävelystä innostunut Irene Ännä Canberran Kotiapu toim iku nta ja Ystäväpalv elu jä rjes tä v ä tbus s iretken jonka koh teina ov atfitzroy Falls ja Kangaroo Valley. Matka alkaa lauantaina klo 8.00 Hawkerista. H inta on $12 eläkeläisiltä ja $20 m uilta. H intaan sisältyy aam upä iväkah vi sekä sisäänpä äsym aksu luonnonkukkanä yttelyyn Fitzroy Fallsilla. Ota m ukaan om ateväätlounaaksi tai osta lounas Kangaroo Va leyssa. Ilm oittautum is et m ennes s ä. Perinteinen joulu juhla lauantaina alkaen klo Capital City Christian Outreach Centre, Bow m an St,Macquarie. H inta $12ja py y dä m m e ilm oittautum iset m ennessä Leila C:lle, Raila M:lle, Tarja K:lle, Riitta K-F:lle tai Sirkka T:lle. The joy and enthusiasm of the youngsters for pesis (Finnish Baseball) was wonderful to w atch at Giralang oval on a crisp winter day. The organisers for these gatherings have been Riitta Kronqvist and Mirja V irenius on the first Sunday of every month from 12 2pm. Participation has been quite good, with the Kronqvist clan setting the exam ple with the pow er of four generations. G reat-grandma Riitta has brought her fam ily, from new babies upw ards, to this Finnish baseball gam e. The kids are already good at putting the bat in the right position and the expression says it all: this will be a h it. The chill isn t felt as everyone runs around, and som e tasty refreshments are part of the day. There s juice, sandwiches, fruit and coffee with pulla for the parents who bring their kids to this great hobby. H opefully we ll even get uniform s with num bers! Then there ll be cool photos in the paper, wouldn t that be great? We hope for lively continuation, and for lots of young players. Enth us ias tic s pectator and round-th e-ov al w alker Irene N Canberra F innish Home Care & Friendly Visiting Service are organising a bus trip to Fitzroy Falls and Kangaroo Valley on Saturday 27/8/03, leaving from Hawker sh ops at 8 am. Cost is $12 for pensioners and $20 for others. Includes m orning coffee plus entry fee to flow er show in Fitzroy Falls. You can buy lunch in Kangaroo Valley, or bring y our ow n. Registrations by 20/9 /03. Traditional Christmas Party on Saturday , starting at 12noon. The venue is Capital City Christian Outreach Centre, Bow m an St, Macquarie (Jam ison Centre). Cost is $12. Registrations by 17/11/03 to Leila C, Raila M, Tarja K, Riitta K-F orsirkka T. Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 6 Syyskuu / Septem ber 2003

7 Moninkertaiset syntymäpäiväjuhlat Tänä vuonna tulee kuluneeksi 45 vuotta suom alaisen seuratoiminnan aloittam isesta Canberrassa. Myös nykyinen seuram me täyttää tänä vuonna 5 vuotta. Näiden liksäksi myös Scandinavian Australian Association täyttää 4 0 vuotta. Näin m onien m erkkipäivien vuoksi olemm e päättäneet juh lia poh jois m aista perinnettä yhdessä m uiden skandinavialaisten kanssa. Syntymäpäiväpäivällinen nautitaan lau antaina (kellonaika av oin) Kamberra Wine s Meeting Place Cafe (cnr Northbourne Ave & Flemington Rd) Koska täm än tapah tum an suunnittelu on vielä kesken, pyydä lisätietoja läh empänä marraskuuta Jouni Juntuselta Kaipaam me tapah tum aan m yös suom alaista ohjelmaa. Jos sinulla on ideoita, soita Jounille! POHJOISMAINEN TANSSI-ILTA JA TANSSIKURSSIT Tervetuloa viettäm ään iltaa poh joismaisten tanhujen ja Nordunder ryhmän esityksen parissa. Paikka on entinen H ackett Primary School Hall, (nyt Folk Dance Canberra H all) Maitland Street. Lauantaina 18. ja sunnuntaina 19. lokakuuta Muistathan, että et voi tanssia ulkokengillä, vaan vaatimuksena on kengät, jotka eivät naarm uta tans s ilattiaa. Skandinaavinen tanssi-ilta ja Nordunder -esitys lauantaina, klo Lippujen m yynti alkaa klo H inta $12. Ilta koostuu suom alaista tansseista (valssia, tangoa jne.) s ekä oh jatuis ta poh jois m aisis ta tanss eis ta. Musiikis ta v as taa Salm iakki-pelim annit. Tanssikurssi no 1. Helppoja ja h auskoja tansseja poh joism aista. Lauantaina klo Lipun hinta $10 ja niitä saa ovelta klo alkaen. Aikaisempi kokemus ei ole välttäm ätön. Tanssikurssi no 2. Kivoja tansseja ja h auskoja askeleita. Sunnuntaina klo Lipun hinta $10. Tanssitaan ham boa ja polskatansseja. V irvokkeita saatavana (ei alkoh olijuom ia) Kaikkiin näihin tapah tum iin voit ostaa yhden lipun hintaan $25. Lisää tietoja antaa Roger Gifford (työ) ja (koti) tai Tuula Karjalainen Tulevia tapah tum ia (lisätietoja seur. Uutukaisessa) Itsenäisyyspä iväjuhla perjantaina Kuoro Chorus Res onus Suom esta esiintyy. Jouluillallinen, Big Birthday Bash This year m arks 45 th anniversary of the first Finnish society being founded in Canberra. Even our current young society turns 5 this year. This year is also the respectable 40 th anniversary of the Scandinavian Australian Association (SAA). To celebrate all th es e ach iev em ents we will com bine our forces and celebrate together with SAA at the Kamberra Wine s Meeting Place Cafe (cnr Northbourne Ave & Flemington Rd) on Saturday 8/11 (tim e to be announced) Because the planning of this event is s till under w ay, pleas e call Jouni Juntunen for m ore details closer to the event. We would also like to present som e Finnish program at the event. Please let Jouni know, if you h ave som e ideas! NORDIC SOCIALDANCE AND WORKSHOPS You are warm ly invited to a w eekend of traditional folkdance and music from Denm ark, Sw eden, Norw ay, Finland and Iceland. Each event at the form er Hackett Primary School hall, Maitland St (now Folk Dance Canberra s hall) Com e to any or all events. Please remember no outdoors shoes on the superb dance floor. The Scandinavian Social Dance and Show Saturday 18/10 from 7.30pm to Tickets $12 at the door starting at Evening w ill include periods of Finnish free dances (tango, valssi etc) as well as called Nordic dances to live music by Salmiakki Pelimannit. There is a large carpeted area adjacent to the floor for children to play. Refreshments will be av ailable continuous ly. The Nordunder G roup from Sydney and Canberra will perform the display that they perform ed at the Nordlek Festival in Denm ark. Worksh op No 1. Easy fun Nordic dances without fancy footwork Sat 18/10, 2:00-4:30pm. Tickets $10 available at the door at 1:4 5. No prior dance experience needed. No partners needed. Workshop No 2. Fun Nordic dances with fascinating footwork. Sun 19/10, 9: am. Tickets $10. Includes ham bo-based dances and a slängpolska. Three-event discount door-charge $25 payable Sat Oct 18, 1:4 5 to 2pm. More inform ation call Roger Gifford (W) or (H). Upcom ing events (m ore details in the next Uutukainen) Independence Day celebration Friday 5/12/03. Chorus Res onus, a choir from Finland, perform ing. Christm as Dinner Dance, 13/12/03 Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 7 Syyskuu / Septem ber 2003

8 Os oitteita - D irectory Canberra Finnis h Society (CFS) 7 Challinor Crescent, Florey ACT 2615 Puh.joht./ President Mirja V irenius (02) Varapuhj./V ice-pres. Jouni Juntunen(02) Sihteeri/Secretary Riitta Kes ki-frantti(02) G olf Yhteys / Contact: Mr Jari Salonen P or Mr Matti and Mrs Jenny Svah n P Pesä pallo Baseball Yhteys / Contact: Mrs Riitta Kronqv ist,p Aus tralas ian Suom alais ten Liitto Australasian Federation offinnish Societies and Clubs Inc Rev ontulet Finnis h Folk-Dancers President: MrKauko H uuh tanen (03) Ohjaaja / Instructor: Mrs Tuula Karjalainen 34 Elizabeth St, W estm eadow s V IC H eysen St, W eston ACT 2611 P ah H oly Trinity Finnis h Lutheran Church Suom i-koulu Finnish Language School PastorTuom o Mantere, 22Watson Street, Ma 18 20; 22W atson Street,Turner Turner ACT 2612 P Fax: Yhteys / Contact: H elluntais eurakunta Pentecostal Church H arri & Tuula Kokkonen P ah PastorJukka Tuov inen 50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614 Suom i-radio (Canberra) Finnish Radio Program P Fax: XX FM 98.3 MH z ~ 7-7 :30pm Maanantai Monday / Suom en Suurlä hetystö-- Em bassy offinland Yhteys / Contact: Mr Jouni Juntunen,P ah 12Darw in Avenue, Yarral um la ACT 2600 P. (02) MtW arning Cres, Palm erston ACT2913 Ta pah tum ia - C alendar Kotiaputoim ikunnan bussiretki Hom / e Care Bus Trip Lauantaina/ Saturday am H aw ker Shops Suom alais et Karaokefestivaalit Finnkaraoke / Fes tival Lauantai klo 15-24/ Sat11/10 3pm 12am Jam ison Inn, Bow m an St, Macquarie Pohjoism ainen tans si-ilta ja tans sikurssit / Nordic Social Dance And Workshops La (Sat) Sun Maitland St, H ackett Ostosm atka bus silla Sy dney yn Shopping / Trip to Sydney Lauantaina/ Saturday am H aw ker Shops CFS & SAA syntym äpä ivä CFS / & SAA Anniversary Dinner Lauantaina / Saturday Kam berra W ine s Meeting Place Café (cnrnorthbourne Ave & Flem ington Rd) Kirjas topiknikki / Library Picnic Sunnuntaina klo 12-16/ Sun 16/11 12pm 4pm Kirjas tolla/ atthe Finnish Library, 7 Challinor Cr, Florey Kotiaputoim ikunnan joulujuh la Hom / e Care Christmas Party Lauantaina klo 12.00/ Sat22/11 from 12pm Christian Outreach Centre, Bow m an St, Macquarie Sä ä nnöllisiä tapah tum ia- Regular CFS Activities Suom alainen Kirjas to Finnish Library 7 Challinor Crescent, Florey ACT 2615 Kirjas to av oinna klo seuraav as ti Library is open as follow s: H uom. Jos et pä ä se kirjas toon sunnuntais in, soita Riitta K-F:lle ja sovi ajasta. Note: For other tim es,ring Riitta K-F to make an appointment. Maanantai-kerho Monday Club Magpie's, H ardw ick Cres, H olt ACT 2615 Joka toinen m aanantai Every secondmonday 12 noon Seuraav a kokous Nextmeeting 22/9 Naisten kerho Ladies'Guild 7 Challinor Cres, FloreyACT 2615 Tiedus telut/ enquiries Riitta Kronqv ist p Ifnotdeliv ered, pleas e return to: 33 Mt W arning C res Palm ers ton A C T29 13 Print Post Approved PP255003/ SURFACE MAIL POSTAG E PAID AUSTRALIA Canberra Finnish Society New sletter Septem ber 2003

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Uutukainen. Canberra Finnish Society Newsletter April 2002. lauantaina 6.4.02 klo 10.30-12.30. Saturday 6/4/02, 10.30am - 12.30pm

Uutukainen. Canberra Finnish Society Newsletter April 2002. lauantaina 6.4.02 klo 10.30-12.30. Saturday 6/4/02, 10.30am - 12.30pm Uutukainen Canberra Finnish Society Newsletter April 2002 Puheenjohtajalta Tätä kirjoitettaessa olemme valmistautumassa lähtöön Melbourneen Suomi-Päiville. Canberran Suomi-Seura pidetään hyvin näkyvillä,

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Canberran Suomi-Seura kutsuu kaikki laulajat ja laulun sekä tanssin ystävät kautta koko Australian jo perinteeksi muodostuneille

Tapahtumakalenteri. Canberran Suomi-Seura kutsuu kaikki laulajat ja laulun sekä tanssin ystävät kautta koko Australian jo perinteeksi muodostuneille http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html September 2008 English text begins on page 3. Canberran Suomi Seuran vuosikokous pidettiin 24 elokuuta Kiitän varapuheenjohtajaa

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Uutukainen. Canberra Finnish Society Newsletter September 2002

Uutukainen. Canberra Finnish Society Newsletter September 2002 Uutukainen Canberra Finnish Society Newsletter September 2002 Haudi! Reilu viikko sitten pidetyssä seuran vuosikokouksessa valittiin jälleen kerran uusi johtokunta. Uuden johtokunnan henkilöt ovat hyvin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Canberran Suomi-Seuralla on ilo järjestää. Naistenpäivä 2013

Canberran Suomi-Seuralla on ilo järjestää. Naistenpäivä 2013 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html September 2013

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Uutukainen. Canberra Finnish Society Newsletter September 2004. Puheenjohtajalta! From the President

Uutukainen. Canberra Finnish Society Newsletter September 2004. Puheenjohtajalta! From the President Uutukainen Canberra Finnish Society Newsletter September 2004 Puheenjohtajalta! Vuosikokouksessa valittiin uusi johtokunta. Kiitän luottamuksesta, jota osoititte valitsemalla minut puheenjohtajaksi. Kiitos

Lisätiedot

KEVÄISET ILLALLISTANSSIAISET

KEVÄISET ILLALLISTANSSIAISET http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html Syyskuu 2007 Puheenjohtajalta Canberran Suomi Seuran vuosikokous pidettiin 26 elokuuta ja oli todella ilo nähdä kuinka monta Seuramme

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen 31. Vastaa kysymyksiin käyttäen will-futuuria ja annettua ajanilmausta. 1. Have you done your homework, Mike? No, but (soon). 2. Has Ben cut the grass yet? No, but (before it gets too long). 3. Have you

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen Tulevan ajan ilmaiseminen Englannissa on useita eri tapoja ilmaista tulevaa aikaa. Mitä eri tapoja löydät seuraavista? I will fly to Dublin tomorrow. I won t be here for your birthday. Will you be having

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Nykyhetken konditionaali

Nykyhetken konditionaali Nykyhetken konditionaali 37. Käännä englanniksi. 1. Haluaisitko kupin kahvia? 2. En haluaisi olla onneton. 3. Millaista elämä olisi ilman sinua? 4. Meidän pitäisi pysyä yhdessä. 5. Vanhempani voisivat

Lisätiedot

Uutukainen. Canberra Finnish Society proudly presents Finn Karaoke Festival

Uutukainen. Canberra Finnish Society proudly presents Finn Karaoke Festival Uutukainen Canberra Finnish Society Newsletter July 2001 Puheenjohtajalta Kiitokset teille jälleen valitessanne minut jatkamaan puheenjohtajan tehtävää. Haluan myös kiittää entistä johtokuntaa ja koko

Lisätiedot

Invitation to Summer Games Please note the venue has changed! Kutsu kesäkisoihin Huomatkaa muuttunut kisapaikka!

Invitation to Summer Games Please note the venue has changed! Kutsu kesäkisoihin Huomatkaa muuttunut kisapaikka! Canberra Finnish Society Newsletter November 2004 Tervehdys puheenjohtajalta Taas yksi vuosi lähentelee loppuaan, ja uusi vuosi kurkistelee kulman takana. Vuosi on ollut täynnä toimintaa ja hauskoja tapahtumia.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Poisjääneiden jäsenten tilalle saimme johtokuntaan ainoastaan yhden uuden jäsenen, Juha Hirvihalmeen. Tervetuloa Juha!

Poisjääneiden jäsenten tilalle saimme johtokuntaan ainoastaan yhden uuden jäsenen, Juha Hirvihalmeen. Tervetuloa Juha! Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html September 2010

Lisätiedot

Canberra Finnish Society Inc. Newsletter

Canberra Finnish Society Inc. Newsletter 1 of 6 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html July 2009 Kutsu Puheenjohtajalta Canberran Suomi-Seuran Vuosikokoukseen. Kutsun

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE FINNISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Verbit To be Olla I Minä olen You Sinä olet He/She/It Hän/Se

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Filmin Suurlähettilään työstä

Filmin Suurlähettilään työstä Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2014!

Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2014! Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html November 2013

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti I am lost. Et tiedä missä olet. Can you show me where it is on the map? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Where can I find? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu I am lost. Can you show

Lisätiedot

Greetings from the Cultural Sector

Greetings from the Cultural Sector Greetings from the Cultural Sector Tutors 2017 Marja Karvinen Secretary for Cultural Affairs Agenda KY Feeling Important dates Queuing rules Mursujaiset and Mursu party Drink tickets I

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Tiedote/Newsletter 8/2016

Tiedote/Newsletter 8/2016 Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TIEDOTE NEWSLETTER Tiedote/Newsletter 8/2016 Tanssiaisten illalliskortit ovat vielä myynnissä! Hae omasi KAMOn kioskeilta ja osallistu lukuvuoden tyylikkäimpiin

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

Hei! Olette ilmoittaneet lapsenne Gymi -leirille. Tässä hiukan tietoa käytännön asioista, aikatauluista sekä ohjelmasta. AIKATAULU Leiripäivien

Hei! Olette ilmoittaneet lapsenne Gymi -leirille. Tässä hiukan tietoa käytännön asioista, aikatauluista sekä ohjelmasta. AIKATAULU Leiripäivien Hei! Olette ilmoittaneet lapsenne Gymi -leirille. Tässä hiukan tietoa käytännön asioista, aikatauluista sekä ohjelmasta. AIKATAULU Leiripäivien ohjattu toiminta pidetään leiripäivinä klo 9-15. Gymille

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

ENA6 kokeeseen kertaus. Indefiniittipronominit. Every, some, any, no. Test 2 Täydennä puuttuvat kohdat.

ENA6 kokeeseen kertaus. Indefiniittipronominit. Every, some, any, no. Test 2 Täydennä puuttuvat kohdat. ENA6 kokeeseen kertaus Indefiniittipronominit Every, some, any, no Test 2 Täydennä puuttuvat kohdat. 1. wants to succeed in life. (jokainen meistä) 2. must have seen the thief. (joku teistä) 3. have arrived

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Canberra Finnish Society Newsletter February 2006

Canberra Finnish Society Newsletter February 2006 Canberra Finnish Society Newsletter February 2006 Tervehdys puheenjohtajalta! Kylläpä on uusi vuosi lähtenyt vaudilla menemään! Ensimmäisenä tammikuussa oli hauskat kesäkisat, joista voit lukea enemmän

Lisätiedot

Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------------------- Puheenjohtajalta

Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------------------- Puheenjohtajalta Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html

Lisätiedot

Uutukainen. Canberra Finnish Society Newsletter June 2004. Midsummer Celebration. Juhannusjuhlaa ja -taikaa

Uutukainen. Canberra Finnish Society Newsletter June 2004. Midsummer Celebration. Juhannusjuhlaa ja -taikaa Uutukainen Canberra Finnish Society Newsletter June 2004 Puheenjohtajalta! Suomi-Päivät on jälleen pidetty tällä kertaa Brisbanen Suomi-Seuran upeasti järjestämänä. Kiitos Brisbanelaisille hyvin järjestetyistä

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Uutukainen. Kyykkä-piknikki. Kyykkä Picnic. Canberra Finnish Society Newsletter July 2001. Sunday 5 August, 12.00-4pm

Uutukainen. Kyykkä-piknikki. Kyykkä Picnic. Canberra Finnish Society Newsletter July 2001. Sunday 5 August, 12.00-4pm Puheenjohtajalta Nyt on puheenjohtajalla vitsit vähissä, kun on pitänyt synnyttää tätä käsissäsi olevaa Uutukaista. Kuten huomaat, meno senkun paranee. Ohjelmaa riittää niin, ettei ehdi töihinkään paneutua!

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Toivomme näkevämme jäseniä runsaslukuisena tulevissa tilaisuuksissa. Jos teillä on ideoita tuleville tapahtumille, olkaa hyvä ja ilmoittakaa.

Toivomme näkevämme jäseniä runsaslukuisena tulevissa tilaisuuksissa. Jos teillä on ideoita tuleville tapahtumille, olkaa hyvä ja ilmoittakaa. Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html September 2014

Lisätiedot

Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2016!

Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2016! Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html November 2015

Lisätiedot

Canberran Suomi-Päivien Suunnittelukokous. Seuraava suunnittelukokous pidetään sunnuntaina 8.2.2015 klo 14 Belconnen Soccer Clubilla, Hawker:issa.

Canberran Suomi-Päivien Suunnittelukokous. Seuraava suunnittelukokous pidetään sunnuntaina 8.2.2015 klo 14 Belconnen Soccer Clubilla, Hawker:issa. Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html February 2015

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Jeremy

Lisätiedot

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt:

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: On jälleen tullut testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja 3A-TEHTÄVÄT.

Lisätiedot

Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille Rauhaisaa Joulua ja Iloista ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2011!

Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille Rauhaisaa Joulua ja Iloista ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2011! Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html November 2010

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti I am lost. Et tiedä missä olet. Can you show me where it is on the map? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Where can I find? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... a bathroom?... a

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

ValoaMaailmaan. VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017

ValoaMaailmaan. VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017 ValoaMaailmaan VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017 TEEMA Kun noudatamme Vapahtajan esimerkkiä ja elämme, kuten Hän eli ja kuten Hän opetti, tuo valo palaa sisimmässämme ja valaisee

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Where can I find?... a room to rent?... a room to rent?... a hostel?... a hostel?... a hotel?... a hotel?...

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi... a room to rent?... a hostel?... a hotel?... a bed and breakfast?... a camping site? What are the prices like

Lisätiedot

Canberra Finnish Society Newsletter February 2001

Canberra Finnish Society Newsletter February 2001 Canberra Finnish Society Newsletter February 2001 Puheenjohtajalta Hyvää uutta vuotta 2001! Tämä vuosi tuleekin olemaan aivan omaa luokkaansa onhan meillä ensimmäiset Suomi-Päivät täällä uuden Seuramme

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Canberra Finnish Society Newsletter June 2003

Canberra Finnish Society Newsletter June 2003 Uutukainen Canberra Finnish Society Newsletter June 2003 Puheenjohtajalta! Läm pimät alkutalven terveiset teille kaikille. Olemme olleet onnekkaita, kun olemme saaneet nauttia näin ihanan pitkästä, läm

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

CANBERRA FINNISH SOCIETY S CANBERRAN SUOMI-SEURAN. Laula, hyräile tai tanssi, kunhan tulet! Sing, hum and dance as there was no tomorrow!

CANBERRA FINNISH SOCIETY S CANBERRAN SUOMI-SEURAN. Laula, hyräile tai tanssi, kunhan tulet! Sing, hum and dance as there was no tomorrow! Canberra Finnish Society Newsletter March 2005 Tervehdys puheenjohtajalta Voin sanoa iloisin mielin ja hymyssä suin, että on kyllä ollut hauskaa olla suomalainen Canberrassa etenkin viime kuukausina. On

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2015! Canberran Suomi-Seuran Joulujuhlaa

Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2015! Canberran Suomi-Seuran Joulujuhlaa Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html November 2014

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO Tutkimusintressit Asiantuntijuus ja teknologia: Hoitajan rooli teknologiavälitteisessä potilasohjauksessa Opettajan

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

BUBBLY Suomen englanninopettajat ry

BUBBLY Suomen englanninopettajat ry Bubbly 8: Travel By boat Nicola ei ole ennen matkustanut Tukholman tai Tallinnan laivalla. Oliver osaa vastata Nicolan kysymyksiin englanniksi. Valitse kumpi haluat olla. What are the cabins [hytit] like

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Johtokunta on laatinut ohessa olevat ehdotukset sääntömuutoksista ja alasäännöistä, jotka tullaan esittämään kokouksessa hyväksyttäväksi.

Johtokunta on laatinut ohessa olevat ehdotukset sääntömuutoksista ja alasäännöistä, jotka tullaan esittämään kokouksessa hyväksyttäväksi. Canberra Finnish Society Inc. Newsletter ------------------------------------------------------------------------- http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html July 2010 Kutsu

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot