ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun oikeaan käyttöön ja huoltoon. Tehokas ennakoiva huolto voi säästää ilmalämpöpumpun käyttöiän aikana koko joukon aikaasi ja rahaasi. Vianetsintävihjetaulukosta löydät paljon vastauksia yleisimpiin ongelmiin. Katsomalla ensin vianetsintäesimerkit saatat välttää puhelinsoiton huoltoon. 1

2 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖVAATIMUKSET Käyttövaatimukset... 2 VAROTOIMET Varoitus... 3 Varo!... 4 KÄYTTÖOHJEET Osien nimet... 5 Käyttölämpötila... 6 Käsikäyttö... 6 Ilmavirran suunnan ohjaus... 7 Miten ilmastointilaite toimii?... 8 HUOLTO JA PALVELU Huolto ja palvelu... 9 KÄYTTÖESIMERKKEJÄ Käyttöesimerkkejä VIANETSINTÄESIMERKKEJÄ Vianetsintäesimerkkejä... 13! VARO! Laitteen korjaus- tai huoltotarpeessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon.. Asennuksessa ota yhteyttä asentajaan. Ilmalämpöpumppua ei ole tarkoitettu valvomattomaan käyttöön pikkulapsille tai vammaisille. Älä jätä pikkulapsia ilman valvontaa ja varmistu siitä, että he eivät leiki ilmalämpöpumpulla. Virtajohdon vaihtamisen saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt. Asennustöitä saavat tehdä ainoastaan valtuutetut henkilöt maakohtaisten sähköasennusstandardien mukaisesti. 2

3 KÄYTTOVAATIMUKSET Jos käytät ilmalämpöpumppua jossain Euroopan maassa, tulee seurata seuraavia vaatimuksia. JÄTEKÄSITTELY. Älä heitä tuotetta lajittelemattoman jätteen sekaan. Tällaiset jätteet tulee kerätä erikseen erityiskäsittelyä varten. Tuotteen hävittäminen talousjätteen kanssa on kielletty. Jätekäsittelylle on monta mahdollisuutta. A) Paikalliset hallintoviranomaiset ovat luoneet keräysjärjestelmät, joihin käyttäjä voi viedä ilmaiseksi vanhat sähkölaitteensa. B) Ostaessasi uuden tuotteen ottaa jälleenmyyjä vanhan laitteen ilmaiseksi takaisin.. C) Tuottaja ottaa vanhan tuotteen takaisin käsittelyä varten ilmaiseksi. D) Koska vanhat tuotteet sisältävät arvokkaita materiaaleja, ne voidaan myydä romuliikkeisiin. Jätteiden huoleton heittäminen metsiin ja luontoon uhkaa terveyttäsi, koska vaaralliset aineet valuvat pintaveteen ja sitä kautta biologiseen kiertoon. 3

4 VAROTOIMET Käyttäjän tai sivullisten vaurioiden ja vammojen välttämiseksi tulee seurata seuraavia ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita. Seuraavat merkit osoittavat tilanteiden vakavuutta. VAROITUS VARO! Merkki osoittaa hengenvaaraa tai vakavaa vammautumisvaaraa. Merkki osoittaa vammautumisvaaraa tai materiaalivauriovaaraa. Tämän ohjeen symbolien merkitykset ovat alla. Älä tee koskaan näin. Tee aina näin. VAROITUS! Liitä virtajohto kunnolla. Älä käytä tai pysäytä laitetta virtajohtoa liittäessäsi tai irrottaessasi. Voit saada sähköiskun tai voi syntyä palovaara liiallisen kuumenemisen takia. Voit saada sähköiskun tai ylikuumenemisen takia voi syntyä palovaara. Älä vahingoita johtoa tai käytä mitä vain virtajohtoa. Sähköisku- tai palovaara. Älä muuta virtajohdon pituutta äläkä kytke samaan pistorasiaan muiden laitteiden kanssa. Voit saada sähköiskun tai ylikuumeneminen voi aiheuttaa palovaaran. Älä käytä märillä käsillä tai kosteassa ympäristössä. Älä suuntaa ilmavirtaa ihmisiä kohti. Voi aiheuttaa sähköiskun. Voi aiheuttaa terveydellistä vahinkoa.! Varmista aina toimiva maadoitus. Älä päästä vettä sähköisten osien sisään.! Asenna aina virtakytkin ja vastaava virtapiiri. Maadoituksen puuttuminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vesi voi aiheuttaa koneen rikkoutumisen tai sähköiskun. Laiminlyönti voi aiheuttaa palovaaran tai sähköiskun.! Irrota laite sähköverkosta, jos kuulet epäilyttäviä ääniä tai havaitset outoja hajuja tai savua. Älä juo ilmastointilaitteen tuottamaa vettä. Palo- ja sähköiskuvaara. Vesi sisältää saasteita ja voi olla epäterveellistä..! Käytä oikealle nimellisjännitteelle tehtyä katkaisijaa tai sulaketta. Älä pidä virtajohtoa lämmityslaitteen lähellä. Palo- tai sähköiskuvaara. Voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä avaa laitetta sen käydessä. Sähköiskuvaara. Älä pidä virtajohtoa syttyvien kaasujen tai aineiden, kuten bensiinin, liottimien jne. läheisyydessä. Voi aiheuttaa räjähdys- tai palovaaran.! Jos jostain toisesta laitteesta vuotaa kaasua, tuuleta huone kunnolla ennen ilmastointilaitteen käynnistämistä. Voi aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon tai palovammoja. Älä pura tai muuta laitetta. Voi aiheuttaa vaurion tai sähköiskun. 4

5 VAROTOIMET VARO! Älä koske metallisia osia ilmasuodatinta vaihtaessasi. Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä. Voi aiheuttaa vamman. Vettä voi joutua laitteeseen ja vahingoittaa eristystä. Voi antaa sähköiskun..! Jos käytät laitetta lieden tms. kanssa, tuuleta tila hyvin. Voi aiheutua hapenpuutetta.! Kytke laite pois virtalähteestä puhdistusta varten. Älä aseta huonekasveja tai päästä kotieläimiä suoraan ilmavirran eteen. Älä käytä muihin tarkoituksiin. Älä puhdista virtalähteeseen yhdistettyä laitetta, koska se voi aiheuttaa palovaaran, sähköiskun tai vamman. Voi vahingoittaa kotieläimiä tai kasveja. Älä käytä tätä ilmastointilaitetta täsmätyökalujen, elintarvikkeiden, kasvien tai taideteosten säilytystilassa- voi aiheutua laadun huononemista jne.! Rajuilman tai myrskyn aikana kytke laite pois päältä ja sulje ikkuna. Käyttö avonaisen ikkunan kanssa voi aiheuttaa sisätilan kostumista ja kalusteiden kastumista. Älä aseta esineitä ilman ulostuloaukon ympäristöön tai sisään. Tämä voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai onnettomuuden.! Mikäli et käytä laitetta pitempään aikaan, kytke se pois sähköverkosta. Tämä voi aiheuttaa tuotteen rikkoutumisen tai tulipalon. Älä käytä voimakasta pesuainetta kuten vahaa tai liuotinta. Käytä puhdistuksessa pehmeää liinaa.! Varmistu, etteivät ulkolaitteen kiinnikkeet ole vaurioituneet pitkäaikaisten ilmastovaikutusten seurauksena.! Asenna suodattimet aina huolellisesti. Puhdista suodattimet aina kahden viikon välein. Tuotteen ulkonäkö voi kärsiä värimuutoksen tai naarmuuntumisen seurauksena. Jos kiinnikkeet ovat vaurioituneet, on olemassa laitteen putoamisvaara. Suodattimeton käyttö saattaa aiheuttaa rikkoutumisen. Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle ja varmista ettei johto ole puristuksessa.! Ole varovainen purkaessasi pakkausta ja asennustyössä. Terävät reunat voivat aiheuttaa vahinkoa.! Jos laiteeseen sattuu vettä, irrota se sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon. Palo- tai sähköiskuvaara. 5

6 KÄYTTÖOHJE Osien nimet Sisälaite HUOM. Hankkimasi sisälaite on seuraavan kaltainen. Esiintyy pieniä eroja etupaneelin ja näyttöruudun muotoilussa, mutta toiminnot ovat samat. 1 4 Auto Defrost Run Timer (A) Digitaalne näidik 6 7 Sisälaite 1. Etupaneeli 2. Näyttöruutu 3. Ilmasuodatin (paneelin alla) 4. Vaakasuuntainen puhallusaukko 5. Pystysuuntainen puhallusaukko (sisällä) 6. Yhteysputki 7. Poistoletku Ulkolaite 8. Yhteyskaapeli 9. Yhteysputki 10. Pysäytysventtiili HUOM. Tämän ohjeen kaikki kuvat ovat ohjeellisia. Ilmalämpöpumppusi voi olla hieman erilainen. Laitteen varsinainen hahmo on tämän kaltainen. AUTOMAATTINEN- ilmaisin Ilmaisin syttyy ilmalämpöpumpun ollessa AUTOMAATTITOIMINNOSSA. SULATUSILMAISIN Ilmaisin syttyy, kun ilmalämpöpumppu alkaa sulattaa automaattisesti ulkolaitetta tai kun lämpimän ilmavirran ohjaustoiminto aktivoidaan lämmitysvaiheen aikana. Toimintailmaisin Ilmaisin vilkkuu kerran sekunnissa laitteen ollessa päällä ja palaa jatkuvasti ilmapumpun toimiessa. AUTO DEFROST RUN TIMER (B) AJASTIMEN ilmaisin Ilmaisin syttyy, kun ajastin kytketään päälle tai pois päältä. Digitaalinäyttö Näyttää lämpötilan tai vikakoodit. Ulkolaite Õhu sisselaskeava (külgmine) Õhu sisselaskeava (tagumine) Õhusisselaskeava (tagumine) - Ilmanottoaukko (takimmainen) Õhusisselaskeava (külgmine) - (Sivu)ilmanottoaukko 8 Õhu väljalaske ava - Ilmanpuhallusaukko Õhu väljalaskeava

7 KÄYTTÖOHJEET HUOM. Tämä ohje ei sisällä kaukosäätimen ohjeita, ne ovat erillisessä kaukosäätimen käyttöohjeessa. Käyttölämpötila Lämpötila Toiminto Jäähdytys Lämmitys Kuivaus Sisälämpötila 17 C 32 C 0 C 30 C 10 C 32 C (< Btu/h mallit) 17 C 32 C (> Btu/h mallit) Ulkolämpötila 18 C 43 C 15 C 24 C 11 C 43 C (< Btu/h mallit) 5 C 43 C (matalan lämpötilan jäähdytysjärjestelmämallit) 21 C 52 C (erityiset tropiikkamallit) 18 C ~43 C (> Btu/h mallit) 21 C 52 C (erityiset tropiikkamallit) HUOM. 1. Jos ilmalämpöpumppua käytetään muissa kuin edellämainituissa olosuhteissa, saattavat tietyt turvatoimet käynnistyä ja aiheuttaa laitteen epänormaalin toimimisen. 2. Tilan suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80%. Jos ilmalämpöpumppu toimii sitä suuremmassa kosteudessa, voi laitteen pinnalle syntyä kondenssivettä. Sellaisessa tilanteessa suuntaa pystysuora ulospuhallus suoraan alaspäin ja valitse NOPEA puhallustoiminto. 3. Optimiteho saavutetaan mainituissa toimintalämpötiloissa. Käsikäyttö Käsikäytön voi ottaa avuksi tilapäisesti, jos kaukosäädin ei toimi tai käsikäyttö on tarpeen huoltoa varten. Paneel Avaa ja nosta etupaneeli ylöspäin kunnes se jää naksahtaen paikoilleen. 1. Paina painiketta kunnes AUTOMAATTINEN ilmaisinvalo syttyy, jonka jälkeen laite jää AUTOMAATTITOIMINTOON (oletuslämpötila on 24 C). 2. Sulje etupaneeli takaisin alkuasentoonsa. VARO! Painaessasi käsikäyttöä, valikoituu toimintajärjestys seuraavasti: AUTOMAATTINEN, JÄÄHDYTYS, POIS PÄÄLTÄ. Käytetään vain testaamiseen. Käytä kaukosäädintä uudelleen käynnistämiseen.. Manuaalse juhtimise nupp AUTOMAATNE/ JAHUTUS Paneel paneeli Manuaalse juhtimise nupp - Käsikäyttöpainike Automaatne jahutus - Automaattinen jäähdytys 7

8 KÄYTTÖOHJEET Ilmavirran suunnan säätö Vahemik Säädä ilmavirran suunta oikein, koska muuten voi syntyä epämukavuutta tai lämpötilaeroja huoneessa. Säädä vaakasuuntainen puhallusaukko kaukosäätimellä. Säädä pystysuuntainen puhallus käsin. Pystysuuntaisen ilmavirran (ylös-alas) suuntaaminen Tee säätö laitteen toimiessa. Käytä kaukosäädintä ilmavirran suuntaamiseen. Vaakasuuntaista ilmavirtaa voi kääntää 6 joka painalluksella tai voi valita automaattitoiminnon. Katso tarkemmin KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEESTA. Vaakasuuntaisen (vasen-oikea) ilmavirran suuntaaminen Liikuta käsin pystysuuntaista ilma-aukkoa ja suuntaa sen avulla ilmavirta toivottuun suuntaan. TÄRKEÄÄ! Ennen pystysuorien ilma-aukkojen säätöä tulee laite irrottaa verkkovirrasta. Joissain malleissa voi pystysuuntaista ilmavirtaa säätää kaukosäätimellä. Katso tarkemmin KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEESTA. Vertikaalne õhuava (kolm kohta) Vahemik Vahemik - Säätöväli Vertikaalne õhuava (kolm kohta) - Pystysuora ilma-aukko (Kolme paikkaa) VARO! Älä käytä ilmalämpöpumppua kauan siten, että ilmavirta on suunnattuna alaspäin jäähdytystoiminnossa tai kuivaavassa toiminnossa. Muussa tapauksessa voi vaakasuuntaiselle ilma-aukolle syntyä kondenssivettä, joka voi tippua lattialle tai kalusteille. Älä liikuta vaakasuuntaista ilma-aukkoa käsin, ellei se ole ehdottomasti tarpeen. Käytä aina kaukosäädintä. Mikäli ilmalämpöpumppu käynnistetään pysäyttämisen jälkeen, ei vaakasuuntainen aukko yleensä liiku noin 10 sekunnin aikana. Vaakasuuntaisen ilma-aukon avautumiskulma ei saa olla liian pieni, koska JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYSTEHO voi vähentyä ilmavirran rajoittamisen seurauksena. Älä käytä laitetta vaakasuuntainen ilma-aukko suljettuna. Ilmalämpöpumpun sähköverkkokytkennän jälkeen (ensi käynnistys), saattaa vaakasuuntainen ilma-aukko tuottaa melua 10 sekunnin ajan, mikä on täysin normaalia. 8

9 KÄYTTÖOHJEET Miten ilmalämpöpumppu toimii? UNEREŽIIMI kasutamine Temperatuuri määramine 1 C 7-tunnine väljalülitustaimer 1 C 1 tund 1 tund Jäähdytys UNEREŽIIMI kasutamine Temperatuuri määramine 1 C 1 tund 1 tund Lämmitys 7-tunnine väljalülitustaimer 1 C Unerežiimi kasutamine - Unestuksen käyttö 7-tunnine väljalülitustaimer - 7-tunnin poiskytkentäajastin Temperatuuri määramine - Lämpötilan säätö 1 tund 1 tunti AUTOMAATTITOIMINNON käyttö Valitessasi laitteelle AUTOMATIIKKATOIMINNON, laite valitsee automaattisesti jäähdytys-, lämmitys- tai ilmanvaihtotoiminnon, riippuen valitsemastasi tavoitelämpötilasta ja huoneen alkulämpötilasta. Ilmalämpöpumppu tarkistaa automaattisesti huoneen lämpötilan lämpötila-anturin ympäristössä. Mikäli AUTOMATIIKKATOIMINTO on epämukava, voit valita toivomasi olosuhteet käsikäyttöisesti. UNESTUKSEN käyttö Jos valitset jäähdytyksen, lämmityksen tai AUTOMATIIKKATOIMINNON aikana kaukosäätimellä UNESTUKSEN, vähenee lämmitys tai jäähdytys automaattisesti yhdellä asteella tunnissa. Valittu lämpötila saavutetaan 2 tunnissa. Ilmalämpöpumppu kytkee unestuksen pois päältä 7 tunnin kuluttua. Tuulettimen nopeus säätyy automaattisesti. Tämä toiminto pitää yllä sinulle miellyttävimmän lämpötilan ja säästää enemmän energiaa. KUIVAUSTOIMINNON käyttö Kosteuden kuivattamisen aikana säädellään lämpötilaa jäähdytyksen tai ainoastaan tuulettimen vuorottaisella käytöllä. Tuulettimen ilmaisin näyttää tekstin AUTOMAATTINEN ja käytetään hidasta nopeutta. Optimikäyttö Huomioi seuraavat asiat saavuttaaksesi optimaalisen tehon. Säädä ilmavirran suunta pois ihmisistä. Säädä ilmalämpöpumppu mukavimmalle lämpötilalle. Älä säädä sitä äärilämpötila-asentoihin. Sulje ikkunat JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYSTOIMINNOSSA, koska muuten teho vähenee. Käytä ilmalämpöpumpun toiminnan ajastamiseen kaukosäätimen AJASTIN PÄÄLLÄ-painiketta. Älä aseta esineitä ilma-aukkojen sisään tai lähelle niitä, koska se voi vähentää laitteen tehoa tai keskeyttää sen toimimisen. Puhdista ilmasuodatin säännöllisesti, muuten voi jäähdytys- tai lämmitysteho vähentyä- Älä käytä laitetta suljetussa asennossa. 9

10 HUOLTO JA PALVELU Huolto ja palvelu Verkon, rungon ja kaukosäätimen puhdistus Kytke järjestelmä ennen puhdistusta irti verkkovirrasta. Puhdista laite kuivalla liinalla pyyhkimällä. Älä käytä valkaisuaineita tai hiovia puhdistusaineita. HUOM. Ennen sisälaitteen puhdistusta tulee sähkövirta katkaista. VAROTOIMET Jos sisälaite on hyvin likainen, voidaan sen puhdistuksessa käyttää kylmällä vedellä kostutettua liinaa. Sen jälkeen laite kuivataan kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä laitteen puhdistuksessa kemiallisesti käsiteltyä liinaa tai pölyhuiskaa. Älä käytä puhdistuksessa bensiiniä, liottimia, kiillotusainetta tai muita vastaavia liuoksia. Ne voivat aiheuttaa muovipinnan rakoilemista tai vääntymistä. Älä käytä koskaan etupaneelin puhdistuksessa yli 40 C-asteista vettä, koska se voi aiheuttaa vääntymistä tai värivaurioita. Filtri käepide - Suodattimen pidike Ilmasuodattimen puhdistus Tukkeutunut ilmasuodatin vähentää laitteen tehoa. Puhdista suodatin 2 viikon välein. 1. Nosta sisälaitteen etupaneeli ylöspäin kunnes se jää naksahtaen paikoilleen. 2. Ota kiinni ilmasuodattimen pidikkeestä ja nosta sitä hieman suodattimen saamiseksi ulos, sitten vedä alaspäin. 3. Ota sisälaitteen ILMASUODATIN ulos. Puhdista ILMASUODATIN kahden viikon välein. Puhdista ILMASUODATIN pölynimurilla tai vedellä ja anna kuivua viileässä. 10

11 HUOLTO JA PALVELU Õhuvärskendusfilter 4. Poista ilmanraikastussuodatin (lisävarusteena saatavana ovat: plasma-pölynkerääjä / hopeaionisuodatin / biosuodatin / c-vitamiinisuodatin / 3M-ilmanpuhdistussuodatin) kehyksestään. (Poisto- ja asennustoimenpiteet ovat hieman erilaiset, katso kuvia 1 ja 2 vasemmalla.) Puhdista ilmanraikastussuodatin vähintään kerran kuukaudessa ja vaihda se 4 5 kuukauden välein. Puhdista se pölynimurilla ja anna kuivua sen jälkeen viileässä. Õhuvärskendusfilter - Ilman raikastussuodatin 1 Älä koske plasma-pölynkerääjään 10 minuuttiin etupaneelin avaamisen jälkeen, sähköiskuvaara. Õhuvärskendusfilter 5. Asenna ilmanraikastussuodatin takaisin oikeaan asentoonsa. 6. Aseta suodattimen yläosa takaisin laitteeseen seuraten, että vasen ja oikea reuna ovat oikeilla paikoillaan ja aseta sen jälkeen suodatin paikoilleen. Huolto 2 Jollet aio käyttää laitetta pitempään aikaan, tee seuraavaa. (1) Anna tuulettimen käydä puolisen päivää, jotta laitteen sisäosat kuivuisivat. (2) Katkaise ilmalämpöpumpun sähkövirta ja ota virtajohto pois. Ota kaukosäätimen paristot pois. (3) Ulkolaite tarvitsee säännöllistä huoltoa ja puhdistusta. Älä yritä tehdä sitä itse. Ota yhteyttä jälleenmyyntiin tai huoltoon. Käyttöä edeltävät tarkastukset Varmistu, etteivät johdot ole rikki tai irti. Varmistu, että ilmasuodatin on asennettu. Jollei ilmastointilaitetta ole käytetty pitkään aikaan, varmistu siitä, etteivät ilmanotto- ja puhallusaukot ole tukossa. Varo! Älä koske laitteen metalliosiin suodatinta poistaessasi. Terävät metallireunat voivat aiheuttaa vahinkoa. Älä käytä ilmanvaihtolaitteen sisäosien puhdistuksessa vettä. Vesikosketus voi hävittää eristyksen aiheuttaen sähköiskuvaaran. Varmistu laitteen puhdistuksen yhteydessä ensin, että sähkövirta on katkaistu. 11

12 KÄYTTÖESIMERKKEJÄ Tavallisessa käytössä voi ilmetä seuraavaa. 1. Ilmalämpöpumpun turvakatkaisu. Kompressorin suojaus Kompressori ei pysty käynnistymään 3-4 minuuttiin virrankatkaisun jälkeen. Kylmää torjuva toiminto Laite on suunniteltu olemaan puhaltamatta kylmää ilmaa LÄMMITYSTOIMINNON aikana, jos tilan lämmönvaihdin on jossain seuraavasta kolmesta tilasta ja tavoitelämpötilaa ei ole saavutettu. A) Kun lämmitys on vasta alkanut. B) Sulatus. C) Lämmitys matalalla lämpötilalla. Sisä- tai ulkotuuletin lopettaa toimintansa sulatuksen aikana. Sulatus Ulkolämpötilan ollessa matala ja kosteus suuri voi lämmityksen yhteydessä syntyä jääta ulkolaitteelle, joka huonontaa ilmalämpöpumpun lämmitystehoa. Siinä tapauksessa ilmalämpöpumppu lopettaa lämmityksen ja aloittaa automaattisesti sulattamisen. Sulatus voi kestää 4-10 minuuttia riippuen ulkolämpötilasta ja ulkolaitteelle kertyneen jään määrästä. 2. Sisälaitteesta tulee valkoista usvaa Suuressa suhteellisessa ympäristön ilmankosteudessa voi JÄÄHDYTYSTOIMINNOSSA ilmanottoaukon ja puhallusaukon suuresta lämpötilaerosta johtuen syntyä valkoista usvaa. Valkoista utua voi syntyä myös sulatuksessa kertyneestä kosteudesta, kun ilmalämpöpumppu palaa sulatuksen jälkeen taas LÄMMITYSTOIMINTOON. 3. Ilmalämpöpumpun matala käyntiääni Kompressorin toimiessa tai juuri toimittua voi kuulua matalaa sihinää. Ääni johtuu jäähdytysaineen virtauksesta tai pysähtymisestä. Kompressorin toimiessa tai juuri pysähdyttyä voi samoin kuulua matalaa naksuntaa. Se johtuu lämpötilamuutoksen aiheuttamasta laitteen muoviosien laajenemisesta ja kutistumisesta. Virta ensimmäistä kertaa kytkettäessä aiheuttaa melua myös ilma-aukko, joka asettuu alkuasentoonsa. 4. Sisälaite puhaltaa pölyä. Tämä on tavallista, kun ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan tai se otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön. 5. Sisälaitteesta tulee outoa hajua. Se aiheutuu sisälaitteen aiemmin keräämästä, rakennusmateriaalien, kalusteiden tai savun hajusta, joka nyt poistuu laitteesta. 6. Ilmalämpöpumppu siirtyy JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYSTOIMINNOSTA ainoastaan TUULETUSTOIMINTOON. Kun tilan tavoitelämpötila saavutetaan, lopettaa kompressori automaattisesti toimintansa ja ilmalämpöpumppu siirtyy TUULETUSTOIMINTOON. Kompressori käynnistyy uudelleen, jos sisälämpötila nousee JÄÄHDYTYSTOIMINNOSSA tai laskee LÄMMITYSTOIMINNOSSA poiketen säädetystä lämpötilasta. 7. Sisälaitteen pintaan voi syntyä vesipisaroita, jos jäähdytystoimintoa käytetään suhteellisen suuressa ilmankosteudessa (suhteellinen kosteus yli 80%). Säädä vaakasuuntainen ilma-aukko äärimmilleen auki ja valitse NOPEA tuuletinnopeus. 8. Lämmitystoiminto Lämmitystoiminnossa ottaa ilmalämpöpumppu lämpöä ulkolaitteesta ja luovuttaa lämmön sisälaitteen kautta. Ulkolämpötilan laskiessa vähenee ilmalämpöpumpun saama lämpömäärä sen mukaisesti. Samaan aikaan kasvaa ilmalämpöpumpun lämpökuorma johtuen suuremmasta erosta sisä- ja ulkolämpötilan välillä. Mikäli ilmalämpöpumppu ei pysty saavuttamaan optimilämpötilaa, suosittelemme ottamaan käyttöön lisälämmitin. 9. Automaattinen uudelleenkäynnistymistoiminto Toiminnan aikainen sähkökatko keskeyttää laitteen toiminnan täydellisesti. Laitteessa, jossa ei ole automaattista uudelleenkäynnistystoimintoa, alkaa virran palattua vilkkua laitteen TOIMINTO-ilmaisin. Laitteen voi käynnistää uudelleen kaukosäätimen painikkeella PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ. Automaattisella uudelleenkäynnistyksellä varustettu laite käynnistyy itse automaattisesti ja viimeiset säädöt 12

13 ovat säilyneet laitteen muistissa. 10. Ukkonen tai läheisyydessä toimiva langaton puhelin voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen. Irrota laite sähköverkosta ja kytke uudelleen päälle. Käynnistä laite uudelleen painamalla kaukosäätimen painiketta PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ. Vianetsintäesimerkkejä VIANETSINTÄESIMERKKEJÄ Pysäytä ilmalämpöpumppu heti, jos ilmenee jokin seuraava vika. Irrota laite sähköverkosta ja ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen. Ilmaisinvalot vilkkuvat nopeasti, mikä ei parane virran katkaisulla ja uudelleen päälle kytkemisellä. Sulake palaa usein tai virrankatkaisija laukeaa usein. Ulkopuolisia esineitä tai vettä on päässyt ilmastointilaitteeseen. Ongelma Kaukosäädin ei toimi tai toimii poikkeavalla tavalla. Jos näkyy jokin vikakoodeista: E (1, 2, 3... X) ja niiden vilkkuminen ei muutu virran katkaisulla ja uudelleen päälle kytkemisellä. Vika Syy Mitä tehdä? Laite ei käynnisty Sähkökatko Odota sähkön palautumista. Laite on ehkä irti sähköverkosta. Varmistu, että pistoke on pistorasiassa. Sulake palanut. Vaihda sulake. Kaukosäätimen paristot ehkä tyhjät. Vaihda paristot. Ajastinaika ei ole oikein. Odota tai katkaise ajastimen säätö. Laite ei jäähdytä eikä lämmitä hyvin, Väärä lämpötilan valinta. Määrää oikea lämpötila. Tarkemmat ohjeet kappaleessa Kaukosäätimen käyttö. vaikka Ilmasuodatin on tukossa. Puhdista ilmasuodatin. ilmalämpöpumppu Ovet tai ikkunat ovat auki. Sulje ovet tai ikkunat. puhaltaa ilmaa Sisä- tai ulkolaitteen ilma-aukot ovat Poista tukos ja käynnistä laite uudelleen. tukossa. Kompressorin 3- tai 4-minuuttinen Odota. turvakatkaisu on lauennut. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään huoltokeskukseen. Varmistu, että tiedotat heille täsmällisesti viasta ja laitteen mallista. Huomautus. Älä yritä korjata laitetta itse. Käänny aina valtuutetun palvelun tarjoajan puoleen. Muotoilu ja tuotetiedot voivat vaihdella malleittain, mutta toimintaperiaate on laitteissa sama. Lisätietoja antaa myyntiedustuksemme tai tuottaja. CS0102U-R A

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN Käyttäjän ohjekirja SISÄLLYSLUETTELO Varoitustarran asettaminen... 2 Tärkeitä varotoimenpiteitä... 2 Ennen kuin aloitat... 5 Kokoaminen... 6 Sykemittarivyön käyttö... 15 Toiminta ja säädöt... 16 Juoksumaton

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Käyttöohjeet AIKIA-sarja. AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje

Käyttöohjeet AIKIA-sarja. AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje Käyttöohjeet AIKIA-sarja AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje Kuulokojeesi ja sen lisälaitteet eivät välttämättä näytä täysin samanlaisilta, kuin tässä käyttöohjeessa. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tarvittavia

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot