ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun oikeaan käyttöön ja huoltoon. Tehokas ennakoiva huolto voi säästää ilmalämpöpumpun käyttöiän aikana koko joukon aikaasi ja rahaasi. Vianetsintävihjetaulukosta löydät paljon vastauksia yleisimpiin ongelmiin. Katsomalla ensin vianetsintäesimerkit saatat välttää puhelinsoiton huoltoon. 1

2 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖVAATIMUKSET Käyttövaatimukset... 2 VAROTOIMET Varoitus... 3 Varo!... 4 KÄYTTÖOHJEET Osien nimet... 5 Käyttölämpötila... 6 Käsikäyttö... 6 Ilmavirran suunnan ohjaus... 7 Miten ilmastointilaite toimii?... 8 HUOLTO JA PALVELU Huolto ja palvelu... 9 KÄYTTÖESIMERKKEJÄ Käyttöesimerkkejä VIANETSINTÄESIMERKKEJÄ Vianetsintäesimerkkejä... 13! VARO! Laitteen korjaus- tai huoltotarpeessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon.. Asennuksessa ota yhteyttä asentajaan. Ilmalämpöpumppua ei ole tarkoitettu valvomattomaan käyttöön pikkulapsille tai vammaisille. Älä jätä pikkulapsia ilman valvontaa ja varmistu siitä, että he eivät leiki ilmalämpöpumpulla. Virtajohdon vaihtamisen saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt. Asennustöitä saavat tehdä ainoastaan valtuutetut henkilöt maakohtaisten sähköasennusstandardien mukaisesti. 2

3 KÄYTTOVAATIMUKSET Jos käytät ilmalämpöpumppua jossain Euroopan maassa, tulee seurata seuraavia vaatimuksia. JÄTEKÄSITTELY. Älä heitä tuotetta lajittelemattoman jätteen sekaan. Tällaiset jätteet tulee kerätä erikseen erityiskäsittelyä varten. Tuotteen hävittäminen talousjätteen kanssa on kielletty. Jätekäsittelylle on monta mahdollisuutta. A) Paikalliset hallintoviranomaiset ovat luoneet keräysjärjestelmät, joihin käyttäjä voi viedä ilmaiseksi vanhat sähkölaitteensa. B) Ostaessasi uuden tuotteen ottaa jälleenmyyjä vanhan laitteen ilmaiseksi takaisin.. C) Tuottaja ottaa vanhan tuotteen takaisin käsittelyä varten ilmaiseksi. D) Koska vanhat tuotteet sisältävät arvokkaita materiaaleja, ne voidaan myydä romuliikkeisiin. Jätteiden huoleton heittäminen metsiin ja luontoon uhkaa terveyttäsi, koska vaaralliset aineet valuvat pintaveteen ja sitä kautta biologiseen kiertoon. 3

4 VAROTOIMET Käyttäjän tai sivullisten vaurioiden ja vammojen välttämiseksi tulee seurata seuraavia ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita. Seuraavat merkit osoittavat tilanteiden vakavuutta. VAROITUS VARO! Merkki osoittaa hengenvaaraa tai vakavaa vammautumisvaaraa. Merkki osoittaa vammautumisvaaraa tai materiaalivauriovaaraa. Tämän ohjeen symbolien merkitykset ovat alla. Älä tee koskaan näin. Tee aina näin. VAROITUS! Liitä virtajohto kunnolla. Älä käytä tai pysäytä laitetta virtajohtoa liittäessäsi tai irrottaessasi. Voit saada sähköiskun tai voi syntyä palovaara liiallisen kuumenemisen takia. Voit saada sähköiskun tai ylikuumenemisen takia voi syntyä palovaara. Älä vahingoita johtoa tai käytä mitä vain virtajohtoa. Sähköisku- tai palovaara. Älä muuta virtajohdon pituutta äläkä kytke samaan pistorasiaan muiden laitteiden kanssa. Voit saada sähköiskun tai ylikuumeneminen voi aiheuttaa palovaaran. Älä käytä märillä käsillä tai kosteassa ympäristössä. Älä suuntaa ilmavirtaa ihmisiä kohti. Voi aiheuttaa sähköiskun. Voi aiheuttaa terveydellistä vahinkoa.! Varmista aina toimiva maadoitus. Älä päästä vettä sähköisten osien sisään.! Asenna aina virtakytkin ja vastaava virtapiiri. Maadoituksen puuttuminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vesi voi aiheuttaa koneen rikkoutumisen tai sähköiskun. Laiminlyönti voi aiheuttaa palovaaran tai sähköiskun.! Irrota laite sähköverkosta, jos kuulet epäilyttäviä ääniä tai havaitset outoja hajuja tai savua. Älä juo ilmastointilaitteen tuottamaa vettä. Palo- ja sähköiskuvaara. Vesi sisältää saasteita ja voi olla epäterveellistä..! Käytä oikealle nimellisjännitteelle tehtyä katkaisijaa tai sulaketta. Älä pidä virtajohtoa lämmityslaitteen lähellä. Palo- tai sähköiskuvaara. Voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä avaa laitetta sen käydessä. Sähköiskuvaara. Älä pidä virtajohtoa syttyvien kaasujen tai aineiden, kuten bensiinin, liottimien jne. läheisyydessä. Voi aiheuttaa räjähdys- tai palovaaran.! Jos jostain toisesta laitteesta vuotaa kaasua, tuuleta huone kunnolla ennen ilmastointilaitteen käynnistämistä. Voi aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon tai palovammoja. Älä pura tai muuta laitetta. Voi aiheuttaa vaurion tai sähköiskun. 4

5 VAROTOIMET VARO! Älä koske metallisia osia ilmasuodatinta vaihtaessasi. Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä. Voi aiheuttaa vamman. Vettä voi joutua laitteeseen ja vahingoittaa eristystä. Voi antaa sähköiskun..! Jos käytät laitetta lieden tms. kanssa, tuuleta tila hyvin. Voi aiheutua hapenpuutetta.! Kytke laite pois virtalähteestä puhdistusta varten. Älä aseta huonekasveja tai päästä kotieläimiä suoraan ilmavirran eteen. Älä käytä muihin tarkoituksiin. Älä puhdista virtalähteeseen yhdistettyä laitetta, koska se voi aiheuttaa palovaaran, sähköiskun tai vamman. Voi vahingoittaa kotieläimiä tai kasveja. Älä käytä tätä ilmastointilaitetta täsmätyökalujen, elintarvikkeiden, kasvien tai taideteosten säilytystilassa- voi aiheutua laadun huononemista jne.! Rajuilman tai myrskyn aikana kytke laite pois päältä ja sulje ikkuna. Käyttö avonaisen ikkunan kanssa voi aiheuttaa sisätilan kostumista ja kalusteiden kastumista. Älä aseta esineitä ilman ulostuloaukon ympäristöön tai sisään. Tämä voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai onnettomuuden.! Mikäli et käytä laitetta pitempään aikaan, kytke se pois sähköverkosta. Tämä voi aiheuttaa tuotteen rikkoutumisen tai tulipalon. Älä käytä voimakasta pesuainetta kuten vahaa tai liuotinta. Käytä puhdistuksessa pehmeää liinaa.! Varmistu, etteivät ulkolaitteen kiinnikkeet ole vaurioituneet pitkäaikaisten ilmastovaikutusten seurauksena.! Asenna suodattimet aina huolellisesti. Puhdista suodattimet aina kahden viikon välein. Tuotteen ulkonäkö voi kärsiä värimuutoksen tai naarmuuntumisen seurauksena. Jos kiinnikkeet ovat vaurioituneet, on olemassa laitteen putoamisvaara. Suodattimeton käyttö saattaa aiheuttaa rikkoutumisen. Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle ja varmista ettei johto ole puristuksessa.! Ole varovainen purkaessasi pakkausta ja asennustyössä. Terävät reunat voivat aiheuttaa vahinkoa.! Jos laiteeseen sattuu vettä, irrota se sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon. Palo- tai sähköiskuvaara. 5

6 KÄYTTÖOHJE Osien nimet Sisälaite HUOM. Hankkimasi sisälaite on seuraavan kaltainen. Esiintyy pieniä eroja etupaneelin ja näyttöruudun muotoilussa, mutta toiminnot ovat samat. 1 4 Auto Defrost Run Timer (A) Digitaalne näidik 6 7 Sisälaite 1. Etupaneeli 2. Näyttöruutu 3. Ilmasuodatin (paneelin alla) 4. Vaakasuuntainen puhallusaukko 5. Pystysuuntainen puhallusaukko (sisällä) 6. Yhteysputki 7. Poistoletku Ulkolaite 8. Yhteyskaapeli 9. Yhteysputki 10. Pysäytysventtiili HUOM. Tämän ohjeen kaikki kuvat ovat ohjeellisia. Ilmalämpöpumppusi voi olla hieman erilainen. Laitteen varsinainen hahmo on tämän kaltainen. AUTOMAATTINEN- ilmaisin Ilmaisin syttyy ilmalämpöpumpun ollessa AUTOMAATTITOIMINNOSSA. SULATUSILMAISIN Ilmaisin syttyy, kun ilmalämpöpumppu alkaa sulattaa automaattisesti ulkolaitetta tai kun lämpimän ilmavirran ohjaustoiminto aktivoidaan lämmitysvaiheen aikana. Toimintailmaisin Ilmaisin vilkkuu kerran sekunnissa laitteen ollessa päällä ja palaa jatkuvasti ilmapumpun toimiessa. AUTO DEFROST RUN TIMER (B) AJASTIMEN ilmaisin Ilmaisin syttyy, kun ajastin kytketään päälle tai pois päältä. Digitaalinäyttö Näyttää lämpötilan tai vikakoodit. Ulkolaite Õhu sisselaskeava (külgmine) Õhu sisselaskeava (tagumine) Õhusisselaskeava (tagumine) - Ilmanottoaukko (takimmainen) Õhusisselaskeava (külgmine) - (Sivu)ilmanottoaukko 8 Õhu väljalaske ava - Ilmanpuhallusaukko Õhu väljalaskeava

7 KÄYTTÖOHJEET HUOM. Tämä ohje ei sisällä kaukosäätimen ohjeita, ne ovat erillisessä kaukosäätimen käyttöohjeessa. Käyttölämpötila Lämpötila Toiminto Jäähdytys Lämmitys Kuivaus Sisälämpötila 17 C 32 C 0 C 30 C 10 C 32 C (< Btu/h mallit) 17 C 32 C (> Btu/h mallit) Ulkolämpötila 18 C 43 C 15 C 24 C 11 C 43 C (< Btu/h mallit) 5 C 43 C (matalan lämpötilan jäähdytysjärjestelmämallit) 21 C 52 C (erityiset tropiikkamallit) 18 C ~43 C (> Btu/h mallit) 21 C 52 C (erityiset tropiikkamallit) HUOM. 1. Jos ilmalämpöpumppua käytetään muissa kuin edellämainituissa olosuhteissa, saattavat tietyt turvatoimet käynnistyä ja aiheuttaa laitteen epänormaalin toimimisen. 2. Tilan suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80%. Jos ilmalämpöpumppu toimii sitä suuremmassa kosteudessa, voi laitteen pinnalle syntyä kondenssivettä. Sellaisessa tilanteessa suuntaa pystysuora ulospuhallus suoraan alaspäin ja valitse NOPEA puhallustoiminto. 3. Optimiteho saavutetaan mainituissa toimintalämpötiloissa. Käsikäyttö Käsikäytön voi ottaa avuksi tilapäisesti, jos kaukosäädin ei toimi tai käsikäyttö on tarpeen huoltoa varten. Paneel Avaa ja nosta etupaneeli ylöspäin kunnes se jää naksahtaen paikoilleen. 1. Paina painiketta kunnes AUTOMAATTINEN ilmaisinvalo syttyy, jonka jälkeen laite jää AUTOMAATTITOIMINTOON (oletuslämpötila on 24 C). 2. Sulje etupaneeli takaisin alkuasentoonsa. VARO! Painaessasi käsikäyttöä, valikoituu toimintajärjestys seuraavasti: AUTOMAATTINEN, JÄÄHDYTYS, POIS PÄÄLTÄ. Käytetään vain testaamiseen. Käytä kaukosäädintä uudelleen käynnistämiseen.. Manuaalse juhtimise nupp AUTOMAATNE/ JAHUTUS Paneel paneeli Manuaalse juhtimise nupp - Käsikäyttöpainike Automaatne jahutus - Automaattinen jäähdytys 7

8 KÄYTTÖOHJEET Ilmavirran suunnan säätö Vahemik Säädä ilmavirran suunta oikein, koska muuten voi syntyä epämukavuutta tai lämpötilaeroja huoneessa. Säädä vaakasuuntainen puhallusaukko kaukosäätimellä. Säädä pystysuuntainen puhallus käsin. Pystysuuntaisen ilmavirran (ylös-alas) suuntaaminen Tee säätö laitteen toimiessa. Käytä kaukosäädintä ilmavirran suuntaamiseen. Vaakasuuntaista ilmavirtaa voi kääntää 6 joka painalluksella tai voi valita automaattitoiminnon. Katso tarkemmin KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEESTA. Vaakasuuntaisen (vasen-oikea) ilmavirran suuntaaminen Liikuta käsin pystysuuntaista ilma-aukkoa ja suuntaa sen avulla ilmavirta toivottuun suuntaan. TÄRKEÄÄ! Ennen pystysuorien ilma-aukkojen säätöä tulee laite irrottaa verkkovirrasta. Joissain malleissa voi pystysuuntaista ilmavirtaa säätää kaukosäätimellä. Katso tarkemmin KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEESTA. Vertikaalne õhuava (kolm kohta) Vahemik Vahemik - Säätöväli Vertikaalne õhuava (kolm kohta) - Pystysuora ilma-aukko (Kolme paikkaa) VARO! Älä käytä ilmalämpöpumppua kauan siten, että ilmavirta on suunnattuna alaspäin jäähdytystoiminnossa tai kuivaavassa toiminnossa. Muussa tapauksessa voi vaakasuuntaiselle ilma-aukolle syntyä kondenssivettä, joka voi tippua lattialle tai kalusteille. Älä liikuta vaakasuuntaista ilma-aukkoa käsin, ellei se ole ehdottomasti tarpeen. Käytä aina kaukosäädintä. Mikäli ilmalämpöpumppu käynnistetään pysäyttämisen jälkeen, ei vaakasuuntainen aukko yleensä liiku noin 10 sekunnin aikana. Vaakasuuntaisen ilma-aukon avautumiskulma ei saa olla liian pieni, koska JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYSTEHO voi vähentyä ilmavirran rajoittamisen seurauksena. Älä käytä laitetta vaakasuuntainen ilma-aukko suljettuna. Ilmalämpöpumpun sähköverkkokytkennän jälkeen (ensi käynnistys), saattaa vaakasuuntainen ilma-aukko tuottaa melua 10 sekunnin ajan, mikä on täysin normaalia. 8

9 KÄYTTÖOHJEET Miten ilmalämpöpumppu toimii? UNEREŽIIMI kasutamine Temperatuuri määramine 1 C 7-tunnine väljalülitustaimer 1 C 1 tund 1 tund Jäähdytys UNEREŽIIMI kasutamine Temperatuuri määramine 1 C 1 tund 1 tund Lämmitys 7-tunnine väljalülitustaimer 1 C Unerežiimi kasutamine - Unestuksen käyttö 7-tunnine väljalülitustaimer - 7-tunnin poiskytkentäajastin Temperatuuri määramine - Lämpötilan säätö 1 tund 1 tunti AUTOMAATTITOIMINNON käyttö Valitessasi laitteelle AUTOMATIIKKATOIMINNON, laite valitsee automaattisesti jäähdytys-, lämmitys- tai ilmanvaihtotoiminnon, riippuen valitsemastasi tavoitelämpötilasta ja huoneen alkulämpötilasta. Ilmalämpöpumppu tarkistaa automaattisesti huoneen lämpötilan lämpötila-anturin ympäristössä. Mikäli AUTOMATIIKKATOIMINTO on epämukava, voit valita toivomasi olosuhteet käsikäyttöisesti. UNESTUKSEN käyttö Jos valitset jäähdytyksen, lämmityksen tai AUTOMATIIKKATOIMINNON aikana kaukosäätimellä UNESTUKSEN, vähenee lämmitys tai jäähdytys automaattisesti yhdellä asteella tunnissa. Valittu lämpötila saavutetaan 2 tunnissa. Ilmalämpöpumppu kytkee unestuksen pois päältä 7 tunnin kuluttua. Tuulettimen nopeus säätyy automaattisesti. Tämä toiminto pitää yllä sinulle miellyttävimmän lämpötilan ja säästää enemmän energiaa. KUIVAUSTOIMINNON käyttö Kosteuden kuivattamisen aikana säädellään lämpötilaa jäähdytyksen tai ainoastaan tuulettimen vuorottaisella käytöllä. Tuulettimen ilmaisin näyttää tekstin AUTOMAATTINEN ja käytetään hidasta nopeutta. Optimikäyttö Huomioi seuraavat asiat saavuttaaksesi optimaalisen tehon. Säädä ilmavirran suunta pois ihmisistä. Säädä ilmalämpöpumppu mukavimmalle lämpötilalle. Älä säädä sitä äärilämpötila-asentoihin. Sulje ikkunat JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYSTOIMINNOSSA, koska muuten teho vähenee. Käytä ilmalämpöpumpun toiminnan ajastamiseen kaukosäätimen AJASTIN PÄÄLLÄ-painiketta. Älä aseta esineitä ilma-aukkojen sisään tai lähelle niitä, koska se voi vähentää laitteen tehoa tai keskeyttää sen toimimisen. Puhdista ilmasuodatin säännöllisesti, muuten voi jäähdytys- tai lämmitysteho vähentyä- Älä käytä laitetta suljetussa asennossa. 9

10 HUOLTO JA PALVELU Huolto ja palvelu Verkon, rungon ja kaukosäätimen puhdistus Kytke järjestelmä ennen puhdistusta irti verkkovirrasta. Puhdista laite kuivalla liinalla pyyhkimällä. Älä käytä valkaisuaineita tai hiovia puhdistusaineita. HUOM. Ennen sisälaitteen puhdistusta tulee sähkövirta katkaista. VAROTOIMET Jos sisälaite on hyvin likainen, voidaan sen puhdistuksessa käyttää kylmällä vedellä kostutettua liinaa. Sen jälkeen laite kuivataan kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä laitteen puhdistuksessa kemiallisesti käsiteltyä liinaa tai pölyhuiskaa. Älä käytä puhdistuksessa bensiiniä, liottimia, kiillotusainetta tai muita vastaavia liuoksia. Ne voivat aiheuttaa muovipinnan rakoilemista tai vääntymistä. Älä käytä koskaan etupaneelin puhdistuksessa yli 40 C-asteista vettä, koska se voi aiheuttaa vääntymistä tai värivaurioita. Filtri käepide - Suodattimen pidike Ilmasuodattimen puhdistus Tukkeutunut ilmasuodatin vähentää laitteen tehoa. Puhdista suodatin 2 viikon välein. 1. Nosta sisälaitteen etupaneeli ylöspäin kunnes se jää naksahtaen paikoilleen. 2. Ota kiinni ilmasuodattimen pidikkeestä ja nosta sitä hieman suodattimen saamiseksi ulos, sitten vedä alaspäin. 3. Ota sisälaitteen ILMASUODATIN ulos. Puhdista ILMASUODATIN kahden viikon välein. Puhdista ILMASUODATIN pölynimurilla tai vedellä ja anna kuivua viileässä. 10

11 HUOLTO JA PALVELU Õhuvärskendusfilter 4. Poista ilmanraikastussuodatin (lisävarusteena saatavana ovat: plasma-pölynkerääjä / hopeaionisuodatin / biosuodatin / c-vitamiinisuodatin / 3M-ilmanpuhdistussuodatin) kehyksestään. (Poisto- ja asennustoimenpiteet ovat hieman erilaiset, katso kuvia 1 ja 2 vasemmalla.) Puhdista ilmanraikastussuodatin vähintään kerran kuukaudessa ja vaihda se 4 5 kuukauden välein. Puhdista se pölynimurilla ja anna kuivua sen jälkeen viileässä. Õhuvärskendusfilter - Ilman raikastussuodatin 1 Älä koske plasma-pölynkerääjään 10 minuuttiin etupaneelin avaamisen jälkeen, sähköiskuvaara. Õhuvärskendusfilter 5. Asenna ilmanraikastussuodatin takaisin oikeaan asentoonsa. 6. Aseta suodattimen yläosa takaisin laitteeseen seuraten, että vasen ja oikea reuna ovat oikeilla paikoillaan ja aseta sen jälkeen suodatin paikoilleen. Huolto 2 Jollet aio käyttää laitetta pitempään aikaan, tee seuraavaa. (1) Anna tuulettimen käydä puolisen päivää, jotta laitteen sisäosat kuivuisivat. (2) Katkaise ilmalämpöpumpun sähkövirta ja ota virtajohto pois. Ota kaukosäätimen paristot pois. (3) Ulkolaite tarvitsee säännöllistä huoltoa ja puhdistusta. Älä yritä tehdä sitä itse. Ota yhteyttä jälleenmyyntiin tai huoltoon. Käyttöä edeltävät tarkastukset Varmistu, etteivät johdot ole rikki tai irti. Varmistu, että ilmasuodatin on asennettu. Jollei ilmastointilaitetta ole käytetty pitkään aikaan, varmistu siitä, etteivät ilmanotto- ja puhallusaukot ole tukossa. Varo! Älä koske laitteen metalliosiin suodatinta poistaessasi. Terävät metallireunat voivat aiheuttaa vahinkoa. Älä käytä ilmanvaihtolaitteen sisäosien puhdistuksessa vettä. Vesikosketus voi hävittää eristyksen aiheuttaen sähköiskuvaaran. Varmistu laitteen puhdistuksen yhteydessä ensin, että sähkövirta on katkaistu. 11

12 KÄYTTÖESIMERKKEJÄ Tavallisessa käytössä voi ilmetä seuraavaa. 1. Ilmalämpöpumpun turvakatkaisu. Kompressorin suojaus Kompressori ei pysty käynnistymään 3-4 minuuttiin virrankatkaisun jälkeen. Kylmää torjuva toiminto Laite on suunniteltu olemaan puhaltamatta kylmää ilmaa LÄMMITYSTOIMINNON aikana, jos tilan lämmönvaihdin on jossain seuraavasta kolmesta tilasta ja tavoitelämpötilaa ei ole saavutettu. A) Kun lämmitys on vasta alkanut. B) Sulatus. C) Lämmitys matalalla lämpötilalla. Sisä- tai ulkotuuletin lopettaa toimintansa sulatuksen aikana. Sulatus Ulkolämpötilan ollessa matala ja kosteus suuri voi lämmityksen yhteydessä syntyä jääta ulkolaitteelle, joka huonontaa ilmalämpöpumpun lämmitystehoa. Siinä tapauksessa ilmalämpöpumppu lopettaa lämmityksen ja aloittaa automaattisesti sulattamisen. Sulatus voi kestää 4-10 minuuttia riippuen ulkolämpötilasta ja ulkolaitteelle kertyneen jään määrästä. 2. Sisälaitteesta tulee valkoista usvaa Suuressa suhteellisessa ympäristön ilmankosteudessa voi JÄÄHDYTYSTOIMINNOSSA ilmanottoaukon ja puhallusaukon suuresta lämpötilaerosta johtuen syntyä valkoista usvaa. Valkoista utua voi syntyä myös sulatuksessa kertyneestä kosteudesta, kun ilmalämpöpumppu palaa sulatuksen jälkeen taas LÄMMITYSTOIMINTOON. 3. Ilmalämpöpumpun matala käyntiääni Kompressorin toimiessa tai juuri toimittua voi kuulua matalaa sihinää. Ääni johtuu jäähdytysaineen virtauksesta tai pysähtymisestä. Kompressorin toimiessa tai juuri pysähdyttyä voi samoin kuulua matalaa naksuntaa. Se johtuu lämpötilamuutoksen aiheuttamasta laitteen muoviosien laajenemisesta ja kutistumisesta. Virta ensimmäistä kertaa kytkettäessä aiheuttaa melua myös ilma-aukko, joka asettuu alkuasentoonsa. 4. Sisälaite puhaltaa pölyä. Tämä on tavallista, kun ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan tai se otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön. 5. Sisälaitteesta tulee outoa hajua. Se aiheutuu sisälaitteen aiemmin keräämästä, rakennusmateriaalien, kalusteiden tai savun hajusta, joka nyt poistuu laitteesta. 6. Ilmalämpöpumppu siirtyy JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYSTOIMINNOSTA ainoastaan TUULETUSTOIMINTOON. Kun tilan tavoitelämpötila saavutetaan, lopettaa kompressori automaattisesti toimintansa ja ilmalämpöpumppu siirtyy TUULETUSTOIMINTOON. Kompressori käynnistyy uudelleen, jos sisälämpötila nousee JÄÄHDYTYSTOIMINNOSSA tai laskee LÄMMITYSTOIMINNOSSA poiketen säädetystä lämpötilasta. 7. Sisälaitteen pintaan voi syntyä vesipisaroita, jos jäähdytystoimintoa käytetään suhteellisen suuressa ilmankosteudessa (suhteellinen kosteus yli 80%). Säädä vaakasuuntainen ilma-aukko äärimmilleen auki ja valitse NOPEA tuuletinnopeus. 8. Lämmitystoiminto Lämmitystoiminnossa ottaa ilmalämpöpumppu lämpöä ulkolaitteesta ja luovuttaa lämmön sisälaitteen kautta. Ulkolämpötilan laskiessa vähenee ilmalämpöpumpun saama lämpömäärä sen mukaisesti. Samaan aikaan kasvaa ilmalämpöpumpun lämpökuorma johtuen suuremmasta erosta sisä- ja ulkolämpötilan välillä. Mikäli ilmalämpöpumppu ei pysty saavuttamaan optimilämpötilaa, suosittelemme ottamaan käyttöön lisälämmitin. 9. Automaattinen uudelleenkäynnistymistoiminto Toiminnan aikainen sähkökatko keskeyttää laitteen toiminnan täydellisesti. Laitteessa, jossa ei ole automaattista uudelleenkäynnistystoimintoa, alkaa virran palattua vilkkua laitteen TOIMINTO-ilmaisin. Laitteen voi käynnistää uudelleen kaukosäätimen painikkeella PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ. Automaattisella uudelleenkäynnistyksellä varustettu laite käynnistyy itse automaattisesti ja viimeiset säädöt 12

13 ovat säilyneet laitteen muistissa. 10. Ukkonen tai läheisyydessä toimiva langaton puhelin voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen. Irrota laite sähköverkosta ja kytke uudelleen päälle. Käynnistä laite uudelleen painamalla kaukosäätimen painiketta PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ. Vianetsintäesimerkkejä VIANETSINTÄESIMERKKEJÄ Pysäytä ilmalämpöpumppu heti, jos ilmenee jokin seuraava vika. Irrota laite sähköverkosta ja ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen. Ilmaisinvalot vilkkuvat nopeasti, mikä ei parane virran katkaisulla ja uudelleen päälle kytkemisellä. Sulake palaa usein tai virrankatkaisija laukeaa usein. Ulkopuolisia esineitä tai vettä on päässyt ilmastointilaitteeseen. Ongelma Kaukosäädin ei toimi tai toimii poikkeavalla tavalla. Jos näkyy jokin vikakoodeista: E (1, 2, 3... X) ja niiden vilkkuminen ei muutu virran katkaisulla ja uudelleen päälle kytkemisellä. Vika Syy Mitä tehdä? Laite ei käynnisty Sähkökatko Odota sähkön palautumista. Laite on ehkä irti sähköverkosta. Varmistu, että pistoke on pistorasiassa. Sulake palanut. Vaihda sulake. Kaukosäätimen paristot ehkä tyhjät. Vaihda paristot. Ajastinaika ei ole oikein. Odota tai katkaise ajastimen säätö. Laite ei jäähdytä eikä lämmitä hyvin, Väärä lämpötilan valinta. Määrää oikea lämpötila. Tarkemmat ohjeet kappaleessa Kaukosäätimen käyttö. vaikka Ilmasuodatin on tukossa. Puhdista ilmasuodatin. ilmalämpöpumppu Ovet tai ikkunat ovat auki. Sulje ovet tai ikkunat. puhaltaa ilmaa Sisä- tai ulkolaitteen ilma-aukot ovat Poista tukos ja käynnistä laite uudelleen. tukossa. Kompressorin 3- tai 4-minuuttinen Odota. turvakatkaisu on lauennut. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään huoltokeskukseen. Varmistu, että tiedotat heille täsmällisesti viasta ja laitteen mallista. Huomautus. Älä yritä korjata laitetta itse. Käänny aina valtuutetun palvelun tarjoajan puoleen. Muotoilu ja tuotetiedot voivat vaihdella malleittain, mutta toimintaperiaate on laitteissa sama. Lisätietoja antaa myyntiedustuksemme tai tuottaja. CS0102U-R A

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä ohje tallessa vastasta käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Kaukosäätimen tekniset tiedot... 1 Käyttöominaisuudet...

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI. Onnline N09LHE N12LHE. Lue tämä käyttöohje

KÄYTTÄJÄN OHJE ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI. Onnline N09LHE N12LHE. Lue tämä käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI KÄYTTÄJÄN OHJE Onnline N09LHE N12LHE Lue tämä käyttöohje Ohjeesta

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Käyttöopas

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 FI Käyttöopas HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b ( g ) (

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Käyttöohje FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 2 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 2 Sähköiset liitännät 3 Laitteen käynnistäminen 3 Termostaatti 3 Sulatus 4 Lukko

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE

LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttö- ja hoito-ohje tarkasti ennen laitteen asennusta ja käyttöä sekä säilytä nämä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Tiilenlyöjänkuja

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot