ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun oikeaan käyttöön ja huoltoon. Tehokas ennakoiva huolto voi säästää ilmalämpöpumpun käyttöiän aikana koko joukon aikaasi ja rahaasi. Vianetsintävihjetaulukosta löydät paljon vastauksia yleisimpiin ongelmiin. Katsomalla ensin vianetsintäesimerkit saatat välttää puhelinsoiton huoltoon. 1

2 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖVAATIMUKSET Käyttövaatimukset... 2 VAROTOIMET Varoitus... 3 Varo!... 4 KÄYTTÖOHJEET Osien nimet... 5 Käyttölämpötila... 6 Käsikäyttö... 6 Ilmavirran suunnan ohjaus... 7 Miten ilmastointilaite toimii?... 8 HUOLTO JA PALVELU Huolto ja palvelu... 9 KÄYTTÖESIMERKKEJÄ Käyttöesimerkkejä VIANETSINTÄESIMERKKEJÄ Vianetsintäesimerkkejä... 13! VARO! Laitteen korjaus- tai huoltotarpeessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon.. Asennuksessa ota yhteyttä asentajaan. Ilmalämpöpumppua ei ole tarkoitettu valvomattomaan käyttöön pikkulapsille tai vammaisille. Älä jätä pikkulapsia ilman valvontaa ja varmistu siitä, että he eivät leiki ilmalämpöpumpulla. Virtajohdon vaihtamisen saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt. Asennustöitä saavat tehdä ainoastaan valtuutetut henkilöt maakohtaisten sähköasennusstandardien mukaisesti. 2

3 KÄYTTOVAATIMUKSET Jos käytät ilmalämpöpumppua jossain Euroopan maassa, tulee seurata seuraavia vaatimuksia. JÄTEKÄSITTELY. Älä heitä tuotetta lajittelemattoman jätteen sekaan. Tällaiset jätteet tulee kerätä erikseen erityiskäsittelyä varten. Tuotteen hävittäminen talousjätteen kanssa on kielletty. Jätekäsittelylle on monta mahdollisuutta. A) Paikalliset hallintoviranomaiset ovat luoneet keräysjärjestelmät, joihin käyttäjä voi viedä ilmaiseksi vanhat sähkölaitteensa. B) Ostaessasi uuden tuotteen ottaa jälleenmyyjä vanhan laitteen ilmaiseksi takaisin.. C) Tuottaja ottaa vanhan tuotteen takaisin käsittelyä varten ilmaiseksi. D) Koska vanhat tuotteet sisältävät arvokkaita materiaaleja, ne voidaan myydä romuliikkeisiin. Jätteiden huoleton heittäminen metsiin ja luontoon uhkaa terveyttäsi, koska vaaralliset aineet valuvat pintaveteen ja sitä kautta biologiseen kiertoon. 3

4 VAROTOIMET Käyttäjän tai sivullisten vaurioiden ja vammojen välttämiseksi tulee seurata seuraavia ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita. Seuraavat merkit osoittavat tilanteiden vakavuutta. VAROITUS VARO! Merkki osoittaa hengenvaaraa tai vakavaa vammautumisvaaraa. Merkki osoittaa vammautumisvaaraa tai materiaalivauriovaaraa. Tämän ohjeen symbolien merkitykset ovat alla. Älä tee koskaan näin. Tee aina näin. VAROITUS! Liitä virtajohto kunnolla. Älä käytä tai pysäytä laitetta virtajohtoa liittäessäsi tai irrottaessasi. Voit saada sähköiskun tai voi syntyä palovaara liiallisen kuumenemisen takia. Voit saada sähköiskun tai ylikuumenemisen takia voi syntyä palovaara. Älä vahingoita johtoa tai käytä mitä vain virtajohtoa. Sähköisku- tai palovaara. Älä muuta virtajohdon pituutta äläkä kytke samaan pistorasiaan muiden laitteiden kanssa. Voit saada sähköiskun tai ylikuumeneminen voi aiheuttaa palovaaran. Älä käytä märillä käsillä tai kosteassa ympäristössä. Älä suuntaa ilmavirtaa ihmisiä kohti. Voi aiheuttaa sähköiskun. Voi aiheuttaa terveydellistä vahinkoa.! Varmista aina toimiva maadoitus. Älä päästä vettä sähköisten osien sisään.! Asenna aina virtakytkin ja vastaava virtapiiri. Maadoituksen puuttuminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vesi voi aiheuttaa koneen rikkoutumisen tai sähköiskun. Laiminlyönti voi aiheuttaa palovaaran tai sähköiskun.! Irrota laite sähköverkosta, jos kuulet epäilyttäviä ääniä tai havaitset outoja hajuja tai savua. Älä juo ilmastointilaitteen tuottamaa vettä. Palo- ja sähköiskuvaara. Vesi sisältää saasteita ja voi olla epäterveellistä..! Käytä oikealle nimellisjännitteelle tehtyä katkaisijaa tai sulaketta. Älä pidä virtajohtoa lämmityslaitteen lähellä. Palo- tai sähköiskuvaara. Voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä avaa laitetta sen käydessä. Sähköiskuvaara. Älä pidä virtajohtoa syttyvien kaasujen tai aineiden, kuten bensiinin, liottimien jne. läheisyydessä. Voi aiheuttaa räjähdys- tai palovaaran.! Jos jostain toisesta laitteesta vuotaa kaasua, tuuleta huone kunnolla ennen ilmastointilaitteen käynnistämistä. Voi aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon tai palovammoja. Älä pura tai muuta laitetta. Voi aiheuttaa vaurion tai sähköiskun. 4

5 VAROTOIMET VARO! Älä koske metallisia osia ilmasuodatinta vaihtaessasi. Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä. Voi aiheuttaa vamman. Vettä voi joutua laitteeseen ja vahingoittaa eristystä. Voi antaa sähköiskun..! Jos käytät laitetta lieden tms. kanssa, tuuleta tila hyvin. Voi aiheutua hapenpuutetta.! Kytke laite pois virtalähteestä puhdistusta varten. Älä aseta huonekasveja tai päästä kotieläimiä suoraan ilmavirran eteen. Älä käytä muihin tarkoituksiin. Älä puhdista virtalähteeseen yhdistettyä laitetta, koska se voi aiheuttaa palovaaran, sähköiskun tai vamman. Voi vahingoittaa kotieläimiä tai kasveja. Älä käytä tätä ilmastointilaitetta täsmätyökalujen, elintarvikkeiden, kasvien tai taideteosten säilytystilassa- voi aiheutua laadun huononemista jne.! Rajuilman tai myrskyn aikana kytke laite pois päältä ja sulje ikkuna. Käyttö avonaisen ikkunan kanssa voi aiheuttaa sisätilan kostumista ja kalusteiden kastumista. Älä aseta esineitä ilman ulostuloaukon ympäristöön tai sisään. Tämä voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai onnettomuuden.! Mikäli et käytä laitetta pitempään aikaan, kytke se pois sähköverkosta. Tämä voi aiheuttaa tuotteen rikkoutumisen tai tulipalon. Älä käytä voimakasta pesuainetta kuten vahaa tai liuotinta. Käytä puhdistuksessa pehmeää liinaa.! Varmistu, etteivät ulkolaitteen kiinnikkeet ole vaurioituneet pitkäaikaisten ilmastovaikutusten seurauksena.! Asenna suodattimet aina huolellisesti. Puhdista suodattimet aina kahden viikon välein. Tuotteen ulkonäkö voi kärsiä värimuutoksen tai naarmuuntumisen seurauksena. Jos kiinnikkeet ovat vaurioituneet, on olemassa laitteen putoamisvaara. Suodattimeton käyttö saattaa aiheuttaa rikkoutumisen. Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle ja varmista ettei johto ole puristuksessa.! Ole varovainen purkaessasi pakkausta ja asennustyössä. Terävät reunat voivat aiheuttaa vahinkoa.! Jos laiteeseen sattuu vettä, irrota se sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon. Palo- tai sähköiskuvaara. 5

6 KÄYTTÖOHJE Osien nimet Sisälaite HUOM. Hankkimasi sisälaite on seuraavan kaltainen. Esiintyy pieniä eroja etupaneelin ja näyttöruudun muotoilussa, mutta toiminnot ovat samat. 1 4 Auto Defrost Run Timer (A) Digitaalne näidik 6 7 Sisälaite 1. Etupaneeli 2. Näyttöruutu 3. Ilmasuodatin (paneelin alla) 4. Vaakasuuntainen puhallusaukko 5. Pystysuuntainen puhallusaukko (sisällä) 6. Yhteysputki 7. Poistoletku Ulkolaite 8. Yhteyskaapeli 9. Yhteysputki 10. Pysäytysventtiili HUOM. Tämän ohjeen kaikki kuvat ovat ohjeellisia. Ilmalämpöpumppusi voi olla hieman erilainen. Laitteen varsinainen hahmo on tämän kaltainen. AUTOMAATTINEN- ilmaisin Ilmaisin syttyy ilmalämpöpumpun ollessa AUTOMAATTITOIMINNOSSA. SULATUSILMAISIN Ilmaisin syttyy, kun ilmalämpöpumppu alkaa sulattaa automaattisesti ulkolaitetta tai kun lämpimän ilmavirran ohjaustoiminto aktivoidaan lämmitysvaiheen aikana. Toimintailmaisin Ilmaisin vilkkuu kerran sekunnissa laitteen ollessa päällä ja palaa jatkuvasti ilmapumpun toimiessa. AUTO DEFROST RUN TIMER (B) AJASTIMEN ilmaisin Ilmaisin syttyy, kun ajastin kytketään päälle tai pois päältä. Digitaalinäyttö Näyttää lämpötilan tai vikakoodit. Ulkolaite Õhu sisselaskeava (külgmine) Õhu sisselaskeava (tagumine) Õhusisselaskeava (tagumine) - Ilmanottoaukko (takimmainen) Õhusisselaskeava (külgmine) - (Sivu)ilmanottoaukko 8 Õhu väljalaske ava - Ilmanpuhallusaukko Õhu väljalaskeava

7 KÄYTTÖOHJEET HUOM. Tämä ohje ei sisällä kaukosäätimen ohjeita, ne ovat erillisessä kaukosäätimen käyttöohjeessa. Käyttölämpötila Lämpötila Toiminto Jäähdytys Lämmitys Kuivaus Sisälämpötila 17 C 32 C 0 C 30 C 10 C 32 C (< Btu/h mallit) 17 C 32 C (> Btu/h mallit) Ulkolämpötila 18 C 43 C 15 C 24 C 11 C 43 C (< Btu/h mallit) 5 C 43 C (matalan lämpötilan jäähdytysjärjestelmämallit) 21 C 52 C (erityiset tropiikkamallit) 18 C ~43 C (> Btu/h mallit) 21 C 52 C (erityiset tropiikkamallit) HUOM. 1. Jos ilmalämpöpumppua käytetään muissa kuin edellämainituissa olosuhteissa, saattavat tietyt turvatoimet käynnistyä ja aiheuttaa laitteen epänormaalin toimimisen. 2. Tilan suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80%. Jos ilmalämpöpumppu toimii sitä suuremmassa kosteudessa, voi laitteen pinnalle syntyä kondenssivettä. Sellaisessa tilanteessa suuntaa pystysuora ulospuhallus suoraan alaspäin ja valitse NOPEA puhallustoiminto. 3. Optimiteho saavutetaan mainituissa toimintalämpötiloissa. Käsikäyttö Käsikäytön voi ottaa avuksi tilapäisesti, jos kaukosäädin ei toimi tai käsikäyttö on tarpeen huoltoa varten. Paneel Avaa ja nosta etupaneeli ylöspäin kunnes se jää naksahtaen paikoilleen. 1. Paina painiketta kunnes AUTOMAATTINEN ilmaisinvalo syttyy, jonka jälkeen laite jää AUTOMAATTITOIMINTOON (oletuslämpötila on 24 C). 2. Sulje etupaneeli takaisin alkuasentoonsa. VARO! Painaessasi käsikäyttöä, valikoituu toimintajärjestys seuraavasti: AUTOMAATTINEN, JÄÄHDYTYS, POIS PÄÄLTÄ. Käytetään vain testaamiseen. Käytä kaukosäädintä uudelleen käynnistämiseen.. Manuaalse juhtimise nupp AUTOMAATNE/ JAHUTUS Paneel paneeli Manuaalse juhtimise nupp - Käsikäyttöpainike Automaatne jahutus - Automaattinen jäähdytys 7

8 KÄYTTÖOHJEET Ilmavirran suunnan säätö Vahemik Säädä ilmavirran suunta oikein, koska muuten voi syntyä epämukavuutta tai lämpötilaeroja huoneessa. Säädä vaakasuuntainen puhallusaukko kaukosäätimellä. Säädä pystysuuntainen puhallus käsin. Pystysuuntaisen ilmavirran (ylös-alas) suuntaaminen Tee säätö laitteen toimiessa. Käytä kaukosäädintä ilmavirran suuntaamiseen. Vaakasuuntaista ilmavirtaa voi kääntää 6 joka painalluksella tai voi valita automaattitoiminnon. Katso tarkemmin KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEESTA. Vaakasuuntaisen (vasen-oikea) ilmavirran suuntaaminen Liikuta käsin pystysuuntaista ilma-aukkoa ja suuntaa sen avulla ilmavirta toivottuun suuntaan. TÄRKEÄÄ! Ennen pystysuorien ilma-aukkojen säätöä tulee laite irrottaa verkkovirrasta. Joissain malleissa voi pystysuuntaista ilmavirtaa säätää kaukosäätimellä. Katso tarkemmin KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEESTA. Vertikaalne õhuava (kolm kohta) Vahemik Vahemik - Säätöväli Vertikaalne õhuava (kolm kohta) - Pystysuora ilma-aukko (Kolme paikkaa) VARO! Älä käytä ilmalämpöpumppua kauan siten, että ilmavirta on suunnattuna alaspäin jäähdytystoiminnossa tai kuivaavassa toiminnossa. Muussa tapauksessa voi vaakasuuntaiselle ilma-aukolle syntyä kondenssivettä, joka voi tippua lattialle tai kalusteille. Älä liikuta vaakasuuntaista ilma-aukkoa käsin, ellei se ole ehdottomasti tarpeen. Käytä aina kaukosäädintä. Mikäli ilmalämpöpumppu käynnistetään pysäyttämisen jälkeen, ei vaakasuuntainen aukko yleensä liiku noin 10 sekunnin aikana. Vaakasuuntaisen ilma-aukon avautumiskulma ei saa olla liian pieni, koska JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYSTEHO voi vähentyä ilmavirran rajoittamisen seurauksena. Älä käytä laitetta vaakasuuntainen ilma-aukko suljettuna. Ilmalämpöpumpun sähköverkkokytkennän jälkeen (ensi käynnistys), saattaa vaakasuuntainen ilma-aukko tuottaa melua 10 sekunnin ajan, mikä on täysin normaalia. 8

9 KÄYTTÖOHJEET Miten ilmalämpöpumppu toimii? UNEREŽIIMI kasutamine Temperatuuri määramine 1 C 7-tunnine väljalülitustaimer 1 C 1 tund 1 tund Jäähdytys UNEREŽIIMI kasutamine Temperatuuri määramine 1 C 1 tund 1 tund Lämmitys 7-tunnine väljalülitustaimer 1 C Unerežiimi kasutamine - Unestuksen käyttö 7-tunnine väljalülitustaimer - 7-tunnin poiskytkentäajastin Temperatuuri määramine - Lämpötilan säätö 1 tund 1 tunti AUTOMAATTITOIMINNON käyttö Valitessasi laitteelle AUTOMATIIKKATOIMINNON, laite valitsee automaattisesti jäähdytys-, lämmitys- tai ilmanvaihtotoiminnon, riippuen valitsemastasi tavoitelämpötilasta ja huoneen alkulämpötilasta. Ilmalämpöpumppu tarkistaa automaattisesti huoneen lämpötilan lämpötila-anturin ympäristössä. Mikäli AUTOMATIIKKATOIMINTO on epämukava, voit valita toivomasi olosuhteet käsikäyttöisesti. UNESTUKSEN käyttö Jos valitset jäähdytyksen, lämmityksen tai AUTOMATIIKKATOIMINNON aikana kaukosäätimellä UNESTUKSEN, vähenee lämmitys tai jäähdytys automaattisesti yhdellä asteella tunnissa. Valittu lämpötila saavutetaan 2 tunnissa. Ilmalämpöpumppu kytkee unestuksen pois päältä 7 tunnin kuluttua. Tuulettimen nopeus säätyy automaattisesti. Tämä toiminto pitää yllä sinulle miellyttävimmän lämpötilan ja säästää enemmän energiaa. KUIVAUSTOIMINNON käyttö Kosteuden kuivattamisen aikana säädellään lämpötilaa jäähdytyksen tai ainoastaan tuulettimen vuorottaisella käytöllä. Tuulettimen ilmaisin näyttää tekstin AUTOMAATTINEN ja käytetään hidasta nopeutta. Optimikäyttö Huomioi seuraavat asiat saavuttaaksesi optimaalisen tehon. Säädä ilmavirran suunta pois ihmisistä. Säädä ilmalämpöpumppu mukavimmalle lämpötilalle. Älä säädä sitä äärilämpötila-asentoihin. Sulje ikkunat JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYSTOIMINNOSSA, koska muuten teho vähenee. Käytä ilmalämpöpumpun toiminnan ajastamiseen kaukosäätimen AJASTIN PÄÄLLÄ-painiketta. Älä aseta esineitä ilma-aukkojen sisään tai lähelle niitä, koska se voi vähentää laitteen tehoa tai keskeyttää sen toimimisen. Puhdista ilmasuodatin säännöllisesti, muuten voi jäähdytys- tai lämmitysteho vähentyä- Älä käytä laitetta suljetussa asennossa. 9

10 HUOLTO JA PALVELU Huolto ja palvelu Verkon, rungon ja kaukosäätimen puhdistus Kytke järjestelmä ennen puhdistusta irti verkkovirrasta. Puhdista laite kuivalla liinalla pyyhkimällä. Älä käytä valkaisuaineita tai hiovia puhdistusaineita. HUOM. Ennen sisälaitteen puhdistusta tulee sähkövirta katkaista. VAROTOIMET Jos sisälaite on hyvin likainen, voidaan sen puhdistuksessa käyttää kylmällä vedellä kostutettua liinaa. Sen jälkeen laite kuivataan kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä laitteen puhdistuksessa kemiallisesti käsiteltyä liinaa tai pölyhuiskaa. Älä käytä puhdistuksessa bensiiniä, liottimia, kiillotusainetta tai muita vastaavia liuoksia. Ne voivat aiheuttaa muovipinnan rakoilemista tai vääntymistä. Älä käytä koskaan etupaneelin puhdistuksessa yli 40 C-asteista vettä, koska se voi aiheuttaa vääntymistä tai värivaurioita. Filtri käepide - Suodattimen pidike Ilmasuodattimen puhdistus Tukkeutunut ilmasuodatin vähentää laitteen tehoa. Puhdista suodatin 2 viikon välein. 1. Nosta sisälaitteen etupaneeli ylöspäin kunnes se jää naksahtaen paikoilleen. 2. Ota kiinni ilmasuodattimen pidikkeestä ja nosta sitä hieman suodattimen saamiseksi ulos, sitten vedä alaspäin. 3. Ota sisälaitteen ILMASUODATIN ulos. Puhdista ILMASUODATIN kahden viikon välein. Puhdista ILMASUODATIN pölynimurilla tai vedellä ja anna kuivua viileässä. 10

11 HUOLTO JA PALVELU Õhuvärskendusfilter 4. Poista ilmanraikastussuodatin (lisävarusteena saatavana ovat: plasma-pölynkerääjä / hopeaionisuodatin / biosuodatin / c-vitamiinisuodatin / 3M-ilmanpuhdistussuodatin) kehyksestään. (Poisto- ja asennustoimenpiteet ovat hieman erilaiset, katso kuvia 1 ja 2 vasemmalla.) Puhdista ilmanraikastussuodatin vähintään kerran kuukaudessa ja vaihda se 4 5 kuukauden välein. Puhdista se pölynimurilla ja anna kuivua sen jälkeen viileässä. Õhuvärskendusfilter - Ilman raikastussuodatin 1 Älä koske plasma-pölynkerääjään 10 minuuttiin etupaneelin avaamisen jälkeen, sähköiskuvaara. Õhuvärskendusfilter 5. Asenna ilmanraikastussuodatin takaisin oikeaan asentoonsa. 6. Aseta suodattimen yläosa takaisin laitteeseen seuraten, että vasen ja oikea reuna ovat oikeilla paikoillaan ja aseta sen jälkeen suodatin paikoilleen. Huolto 2 Jollet aio käyttää laitetta pitempään aikaan, tee seuraavaa. (1) Anna tuulettimen käydä puolisen päivää, jotta laitteen sisäosat kuivuisivat. (2) Katkaise ilmalämpöpumpun sähkövirta ja ota virtajohto pois. Ota kaukosäätimen paristot pois. (3) Ulkolaite tarvitsee säännöllistä huoltoa ja puhdistusta. Älä yritä tehdä sitä itse. Ota yhteyttä jälleenmyyntiin tai huoltoon. Käyttöä edeltävät tarkastukset Varmistu, etteivät johdot ole rikki tai irti. Varmistu, että ilmasuodatin on asennettu. Jollei ilmastointilaitetta ole käytetty pitkään aikaan, varmistu siitä, etteivät ilmanotto- ja puhallusaukot ole tukossa. Varo! Älä koske laitteen metalliosiin suodatinta poistaessasi. Terävät metallireunat voivat aiheuttaa vahinkoa. Älä käytä ilmanvaihtolaitteen sisäosien puhdistuksessa vettä. Vesikosketus voi hävittää eristyksen aiheuttaen sähköiskuvaaran. Varmistu laitteen puhdistuksen yhteydessä ensin, että sähkövirta on katkaistu. 11

12 KÄYTTÖESIMERKKEJÄ Tavallisessa käytössä voi ilmetä seuraavaa. 1. Ilmalämpöpumpun turvakatkaisu. Kompressorin suojaus Kompressori ei pysty käynnistymään 3-4 minuuttiin virrankatkaisun jälkeen. Kylmää torjuva toiminto Laite on suunniteltu olemaan puhaltamatta kylmää ilmaa LÄMMITYSTOIMINNON aikana, jos tilan lämmönvaihdin on jossain seuraavasta kolmesta tilasta ja tavoitelämpötilaa ei ole saavutettu. A) Kun lämmitys on vasta alkanut. B) Sulatus. C) Lämmitys matalalla lämpötilalla. Sisä- tai ulkotuuletin lopettaa toimintansa sulatuksen aikana. Sulatus Ulkolämpötilan ollessa matala ja kosteus suuri voi lämmityksen yhteydessä syntyä jääta ulkolaitteelle, joka huonontaa ilmalämpöpumpun lämmitystehoa. Siinä tapauksessa ilmalämpöpumppu lopettaa lämmityksen ja aloittaa automaattisesti sulattamisen. Sulatus voi kestää 4-10 minuuttia riippuen ulkolämpötilasta ja ulkolaitteelle kertyneen jään määrästä. 2. Sisälaitteesta tulee valkoista usvaa Suuressa suhteellisessa ympäristön ilmankosteudessa voi JÄÄHDYTYSTOIMINNOSSA ilmanottoaukon ja puhallusaukon suuresta lämpötilaerosta johtuen syntyä valkoista usvaa. Valkoista utua voi syntyä myös sulatuksessa kertyneestä kosteudesta, kun ilmalämpöpumppu palaa sulatuksen jälkeen taas LÄMMITYSTOIMINTOON. 3. Ilmalämpöpumpun matala käyntiääni Kompressorin toimiessa tai juuri toimittua voi kuulua matalaa sihinää. Ääni johtuu jäähdytysaineen virtauksesta tai pysähtymisestä. Kompressorin toimiessa tai juuri pysähdyttyä voi samoin kuulua matalaa naksuntaa. Se johtuu lämpötilamuutoksen aiheuttamasta laitteen muoviosien laajenemisesta ja kutistumisesta. Virta ensimmäistä kertaa kytkettäessä aiheuttaa melua myös ilma-aukko, joka asettuu alkuasentoonsa. 4. Sisälaite puhaltaa pölyä. Tämä on tavallista, kun ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan tai se otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön. 5. Sisälaitteesta tulee outoa hajua. Se aiheutuu sisälaitteen aiemmin keräämästä, rakennusmateriaalien, kalusteiden tai savun hajusta, joka nyt poistuu laitteesta. 6. Ilmalämpöpumppu siirtyy JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYSTOIMINNOSTA ainoastaan TUULETUSTOIMINTOON. Kun tilan tavoitelämpötila saavutetaan, lopettaa kompressori automaattisesti toimintansa ja ilmalämpöpumppu siirtyy TUULETUSTOIMINTOON. Kompressori käynnistyy uudelleen, jos sisälämpötila nousee JÄÄHDYTYSTOIMINNOSSA tai laskee LÄMMITYSTOIMINNOSSA poiketen säädetystä lämpötilasta. 7. Sisälaitteen pintaan voi syntyä vesipisaroita, jos jäähdytystoimintoa käytetään suhteellisen suuressa ilmankosteudessa (suhteellinen kosteus yli 80%). Säädä vaakasuuntainen ilma-aukko äärimmilleen auki ja valitse NOPEA tuuletinnopeus. 8. Lämmitystoiminto Lämmitystoiminnossa ottaa ilmalämpöpumppu lämpöä ulkolaitteesta ja luovuttaa lämmön sisälaitteen kautta. Ulkolämpötilan laskiessa vähenee ilmalämpöpumpun saama lämpömäärä sen mukaisesti. Samaan aikaan kasvaa ilmalämpöpumpun lämpökuorma johtuen suuremmasta erosta sisä- ja ulkolämpötilan välillä. Mikäli ilmalämpöpumppu ei pysty saavuttamaan optimilämpötilaa, suosittelemme ottamaan käyttöön lisälämmitin. 9. Automaattinen uudelleenkäynnistymistoiminto Toiminnan aikainen sähkökatko keskeyttää laitteen toiminnan täydellisesti. Laitteessa, jossa ei ole automaattista uudelleenkäynnistystoimintoa, alkaa virran palattua vilkkua laitteen TOIMINTO-ilmaisin. Laitteen voi käynnistää uudelleen kaukosäätimen painikkeella PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ. Automaattisella uudelleenkäynnistyksellä varustettu laite käynnistyy itse automaattisesti ja viimeiset säädöt 12

13 ovat säilyneet laitteen muistissa. 10. Ukkonen tai läheisyydessä toimiva langaton puhelin voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen. Irrota laite sähköverkosta ja kytke uudelleen päälle. Käynnistä laite uudelleen painamalla kaukosäätimen painiketta PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ. Vianetsintäesimerkkejä VIANETSINTÄESIMERKKEJÄ Pysäytä ilmalämpöpumppu heti, jos ilmenee jokin seuraava vika. Irrota laite sähköverkosta ja ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen. Ilmaisinvalot vilkkuvat nopeasti, mikä ei parane virran katkaisulla ja uudelleen päälle kytkemisellä. Sulake palaa usein tai virrankatkaisija laukeaa usein. Ulkopuolisia esineitä tai vettä on päässyt ilmastointilaitteeseen. Ongelma Kaukosäädin ei toimi tai toimii poikkeavalla tavalla. Jos näkyy jokin vikakoodeista: E (1, 2, 3... X) ja niiden vilkkuminen ei muutu virran katkaisulla ja uudelleen päälle kytkemisellä. Vika Syy Mitä tehdä? Laite ei käynnisty Sähkökatko Odota sähkön palautumista. Laite on ehkä irti sähköverkosta. Varmistu, että pistoke on pistorasiassa. Sulake palanut. Vaihda sulake. Kaukosäätimen paristot ehkä tyhjät. Vaihda paristot. Ajastinaika ei ole oikein. Odota tai katkaise ajastimen säätö. Laite ei jäähdytä eikä lämmitä hyvin, Väärä lämpötilan valinta. Määrää oikea lämpötila. Tarkemmat ohjeet kappaleessa Kaukosäätimen käyttö. vaikka Ilmasuodatin on tukossa. Puhdista ilmasuodatin. ilmalämpöpumppu Ovet tai ikkunat ovat auki. Sulje ovet tai ikkunat. puhaltaa ilmaa Sisä- tai ulkolaitteen ilma-aukot ovat Poista tukos ja käynnistä laite uudelleen. tukossa. Kompressorin 3- tai 4-minuuttinen Odota. turvakatkaisu on lauennut. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään huoltokeskukseen. Varmistu, että tiedotat heille täsmällisesti viasta ja laitteen mallista. Huomautus. Älä yritä korjata laitetta itse. Käänny aina valtuutetun palvelun tarjoajan puoleen. Muotoilu ja tuotetiedot voivat vaihdella malleittain, mutta toimintaperiaate on laitteissa sama. Lisätietoja antaa myyntiedustuksemme tai tuottaja. CS0102U-R A

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet RAKENNUSLÄMMITIN LUE OHJEET HUOLELLISESTI: Lue ja noudata kaikkia ohjeita. Pidä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Älä anna kenenkään, joka ei

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen)

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen) Käyttöohje ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke verkkovirtajohdon pistoke pistorasiaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: sammuta äänimerkit painiketta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot