Ketjut käytännössä? Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: johtamisen ja prosessien näkökulma. Hanna Mäkäräinen, hyl, PPSHP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ketjut käytännössä? Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: johtamisen ja prosessien näkökulma. Hanna Mäkäräinen, hyl, PPSHP"

Transkriptio

1 Ketjut käytännössä? Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: johtamisen ja prosessien näkökulma Hanna Mäkäräinen, hyl, PPSHP

2 Määritelmiä hoidon porrastuksessa 1/2 Hoitosuositus, valtakunnallinen Asiantuntijatyöryhmän laatima (esim. erikoisalakohtainen yhdistys) Esim. Duodecimin Käypä hoito-suositukset Hoito-ohjelma, alueellinen tai valtakunnallinen Asiantuntijatyöryhmän laatima Esim. Keuhkoahtautumataudin alueellinen hoito-ohjelma hoito-ohjelma Viite: Hoitoketju: Duodecim 47:2000:1821 -

3 Hoitoketju, alueellinen Määritelmiä hoidon porrastuksessa 2/2 Kirjattu suunnitelma hoidonporrastuksesta shp:n sisällä Keskittyy eri portaiden väliseen työnjakoon potilaiden hoidossa Pohjana valtakunnallinen hoitosuositus Esim. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoketjut (= DRG?)

4 Laadukkaan terveydenhuollon määreet Vastuullisuus viite: modifioitu Martti Kekomäki, HUS/HY Oikeudenmukaisuus Tehokkuus Rahoitus Palvelut Kohdentava Toteuttava

5 TERTTU-ohjelman keskeisiä sisällöllisiä teema-alueita PERUS- TUTKIMUS Arvot, oikeudenmukaisuus ja prioriteetit MITÄ TERVEYDENHUOLTOA? Terveydenhuollon markkinat Väestön odotukset Päätöksenteko Väestön rakenne ja muutokset Rahoituksen ja tuotannon vaihtoehdot Yritystoiminta MITEN TERVEYDENHUOLTOA? viite: O-P Lehtonen STM jylit DONAU SOVELTAVA TUTKIMUS Työelämä ja johtaminen Vaikuttavuus PERFECT

6 Sairaanhoitopiirien mahdollisuus hyötyä DONAUn rekisteriosiosta shp:ien tai muu rahoitus Paljonko voimavaroja? Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus ( Stakes benchmarking ) viite: O-P Lehtonen STM jylit DONAU-kortit Hoidon tarvetta kuvaavat rekisterit (astma, depressio, artroosi, sepelvaltimotauti) PERFECT Hoitoketjujen vaikuttavuus (sydäninfarkti, lonkkamurtumat, keskoset, aivohalvaus, rintasyöpä, tekonivelkirurgia, skitsofrenia) Mitä palveluja? Miten palveluja?

7 Miksi hoitosuosituksia? Miksi hoitosuosituksia? Potilaan näkökulma: hoitokäytäntöjen alueellista vaihtelua Ammattilaisen näkökulma: lääketieteellisen tiedon määrän nopea kasvu Prosessinäkökulma: tarve ohjata/tukea th:n ammattilaisten päätöksentekoa Talouden näkökulma: th:n kustannusten kasvu

8 Terveydenhuoltomenojen kehitys vuosina kiintein hinnoin (1990=100) Terveydenhuolto yht. Hammashuolto Vuodeosastohoito Lkkeet Kelan tutkimusosasto/t.klaukka/rv/

9 Mistä valtuutus? Mistä valtuutus? Käypä hoito käytäntöön miten ohjaus toimii kansallisella/alue-/yksikkö- /hoitoketjutasolla?

10 Ketjut käytännössä prosessin johtaminen? Kysymys 1: Kuka on prosessin omistaja? ;Mistä valtuutus? Hoitoketjussa sisäänrakennettu tiedonhallintaketju? Kysymys 2: Miten ohjataan kansallisesti/alueellisesti? Kysymys 3: Millainen ohjaus- ja johtamisjärjestelmä th:n yksiköissä?; Ja sen arviointi?

11 2. Miten ohjataan kansallisesti? 2. Miten ohjataan kansallisesti? Normit kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolaki, VN A Informaatio-ohjaus hallitusohjelma, tutkimustulokset, hoidon perusteet Resurssit kehittämishankerahaa, IT:n tuki Jälkivalvonta kokeneen erikoislääkärin taso, palkitseminen?

12 Kansanterveyslaki 27 ( /1117) Kunnan tulee suunnitellessaan ja kehittäessään kansanterveystyötä olla yhteistyössä asianomaisen sairaanhoitopiirin kanssa siten, että kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.

13 Erikoissairaanhoitolaki Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan tässä laissa säädetyn erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein (10, /856)

14 Sosiaali- ja terveyspolitiikka Sosiaali- ja terveyspolitiikka Perusterveydenhuollon asemaa vahvistetaan. Muun muassa tietoteknologian hyödyntämisellä, seudullisella yhteistyöllä, toimivalla työnjaolla ja hoitoketjuilla turvataan paremmin laadukkaiden ja riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus. Edistetään uusia palvelujen tuotantotapoja sekä sosiaali- ja th:n teknologiaja tuotekehitystä. Valtion rahoitusta ohjataan erityisesti mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoidon ja tukipalvelujen turvaamiseksi. viite: Hallitusohjelma ( )

15 VN A hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä (7 ) Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja kunnat yhteistyössä, shp vastaa alueellinen yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen päällekkäisten palvelujen poistaminen alueellinen toimintojen porrastus/ HOITOKETJUT? erityisesti alueen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä päivystys- ja ensihoidon palvelujen toiminnallinen kokonaisuus alueellinen tietohallinnon järjestäminen

16 3. Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä Tilivelvollisuus eli vallan ja vastuun hajauttaminen delegointi ja sen dokumentointi sektori-/hoitoketjuvastuuhenkilöt prosessijohtaminen tiimityö tasapainotettu mittaaminen

17 Case: VUOSIKELLO - ohjausjärjestelmä JOULU TAMMI Hallintokeskuksen ja tulosyksikköjen neuvottelut käyttösuunnitelmasta MARRAS L5 Toiminta- ja taloussuunnitelman hallinnollinen käsittely L1 HELMI Käyttösuunnitelman vahvistaminen Edell. vuoden tilinpäätös L2 Johdon katselmus, vk Sop.ohjauksen seuranta- ja kehittämistyöryhmän neuvottelut LOKA SYYS Sairaanhoidollisten ty:jen toiminta- ja taloussuunnittelu ELO L4 Osavuosikatsaus II Kuntakohtaiset sopimusneuvottelut Palveluyksiköiden menoraamien määrittely sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta L3 Osavuosikatsaus I MAALIS Toimintakertomus Strategiasuunnittelu (hk/ty), investoinnit (johdon katselmuksen sisältö) TOUKO HUHTI Sairaanhoidollisten yksiköiden myyntibudjetin laadinta Sopimustarjoukset kunnille L1 = Itsearviointi L2 = Sisäiset auditoinnit L3 = Henkilöstön hyvinvointikysely L4 = Asiakkaiden tyytyväisyyskyselyt L5 = Laatupalkintokilpailu PPSHP:n vuosikello: hall.kesk. jr shp:n jr HEINÄ KESÄ

18 Tasapainotettu johtaminen - Tuloskortti - fiktio Strategiset tavoitteet Mittarit Toimenpidesuunnitelma Asiakas Prosessit Talous Henkilöstö ja Johtaminen Uudistuminen * Uudet lähetteet * Hoidon saatavuus * Asiakastyytyväisyys * Prosessien arviointi (ml. yksityinen ja kolmas sektori) * Hoitoketjujen päivitys * Työpanossuunnitelma * Palvelusopimusten toteutuminen * Toimintakate riittävä * Investoinnit ym. toimintaa vastaavat * Henkilöstön osaaminen, toimintakyky ja saatavuus * Johtamistulosten säännöllinen arviointi * Palvelutoiminnan ja koulutuksen arviointi * Tutkimustoiminnan alueellinen koordinaatio * Lähetteiden määrä * Hoidon tarvearviointiin pääsy * Toimenpiteeseen pääsy * Potilastyytyväisyys * Palvelupoikkeamien määrä * Toteutumisaste (kpl) * Korvatut potilasvahingot * Päivitysten määrä (%) * Työpanos toteuma % * Toteuma% * Toteuma % suunnitelmasta, toimintakate kattaa poistot ja tulos positiivinen * Tulojen/menojen toteutuminen (%) * Uusinvestointien suhde kokonaisinvestointeihin * Kehityskeskustelut (80%) * Sairauspoissaolojen suhde työpanokseen * Työhyvinvointi (kysely) * Esimiestoiminta * Auditointien lkm (- johdon katselmus, sisäiset auditoinnit) * Käyttöaste * Laatupalkintokilpailuun ilmoitetut hankkeet * Evo-pisteet (määrä) * Evo-pisteet %-osuus valtak. * Seurataan jo nyt * Tavoiteaikojen määrittäminen (tulosyksiköiden korteista) * Tulosyksiköiden korteista- - shp:n mittari (t) 1) * Tulosyksiköiden korteista 1) * Määritellään 5 prosessia vuosittain * Seurataan, tulosyksiköiden korteista * Hoitoketjuille vastuuhenkilöt ja asetetaan vuositason tavoitteet * Työpanos toteutuu hyväksytyn suunnitelman mukaisena * Sopimukset kaikkien jäsenkuntien kanssa * Tulopohjaa laajennetaan ja uudet palvelusopimusmallit * Kuukausittain tehdään poikkeama%ennuste (menot/tulot) * Rakennus- ja laitekannan uudistaminen elinkaaren mukaiseksi * Kehityskeskustelut käydään vakinaisen (?) henkilökunnan kanssa/ shp-tason ohje 1) * Shp:n tason tuloskuntomittari(t) puuttuvat 1) * Valitaan vuosittain shp-tason yhteiset kysymykset * Säännölliset auditoinnit laatujärjestelmän mukaisesti (määritys mitä lasketaan mukaan) 1) * Hankitaan koulutuskorttiohjelmisto * Kannustetaan yksiköitä systemaattiseen kehittämiseen, tulosyksiköiden korteista * 3 vuoden keskiarvossa pysyminen * Osuus valtakunnan evosta säilyy 1) Sovittava/päätettävä/määriteltävä yhteneväksi shp-tasolla

19 NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Central Adminstration Case : the unit of Ophthalmology, OUH (BSC) A system of extra-payments (max 25 %) has been tested for two years to improve doctors work. This system also aims at evaluating the work done (self-evaluation in accordance with goals) and their performance. It is linked to the respect and fulfilment of goals in five topics: 1. the planning for activity made in spring the year before 2. having set up a system to follow the quality of the work and reach their goals, eg measurement of complications 3. if the reports of students have shown improvements in the teaching 4. the number of meetings attended, what has been learned and how the practice has changed accordingly 5. the research work - hoitoketjuvastuuhenkilön tuloskortti - tulevaisuutta?

20 Arviointi Strategia/tavoitteet Mittarit näkökulmittain potilas (kansalaisjärjestöt mukaan?) ammattilainen prosessi talous Arvioinnit itse-, vertais-, johdon katselmukset, kehityskeskustelut, arviointikertomukset tilinpäätökset, tasapainotettu johtaminen

21 PPSHP:n Hallitus Asiantuntijarengas - 80 laus Lääkeneuvottelukunta - jäsenet Hankintarengas - 80 yksikköä? Tulosyksiköt -hoitoketjuvastuuhenkilöt -lääkkeiden määrääjät -lääkkeiden annostelijat viite: LKN:n arviointikertomusvlta 2004

22 Lääkeneuvottelukunnan tehtävät 1. Peruslääkevalikoima - vuosittain 2. Lääkekulutus/- kustannus - 3 x / vuosi 3. Hankinnat - joka 3. vuosi 4. Koulutus, informaatio - väh. vuosittain 5. Haittavaikutukset - 3x / vuosi 6. Kliiniset lääketutkimukset - jatkuva 7. Alueellinen yhteistyö - väh. vuosittain 8. Kansallinen yhteistyö - väh. vuosittain

23 Lääkekustannukset lääkeaineryhmittäin OYS:ssa 2004 vs 2003 Muut lääkevalmisteet Silmä-ja korvatautien lääkkeet Hengityselinten sairauksien lääkkeet Hermostoon vaikuttavat lääkkeet Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Syöpälääkkeet ja syövän biol. hoito Systeemisesti vaikuttavat infektiol. Systeemisesti käytettävät hormoniv. Vuosi 2003 Vuosi 2004 Sukupuoli-ja virtsaelinten sairaudet Ihotautilääkkeet Sydän- ja verisuonisairaudet Veritautien lääkkeet Ruuans.-ja aineenvaihd.sairaudet Euro

24 Yhteenveto -palaute 5/2005 Ohjaus koko prosessin ymmärtämisen kannalta tärkeää interaktiivinen kommunikointi asiantuntijalausuntojen vaikutus? peruslääkevalikoiman ohjaavuus ppi? Kustannukset potilaan hoitojakson kustannukset näkyviin (atk) uusien lääkkeiden kustannusvaikuttavuus? 20Top/klinikka ja lääkeryhmä Laatu haittavaikutuksia koskevia tietoja lisää tietoja lääkitysvirheistä ja niiden kustannuksista

25 Yhteenveto DRG? Tutkittu tieto Lääkitys hoitoketjussa Seuranta ja arviointi Hoitoketjuvastuuhenkilön tuloskortti?

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla SISÄLLYSLUETTELO 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Rekisteritoiminnan kehittäminen

Rekisteritoiminnan kehittäminen Rekisteritoiminnan kehittäminen erikoislääkäri Hanna Rautiainen Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12.3.2015 Hanna Rautiainen Rekisteri = tiettyä (määritettyä) tarkoitusta varten koottu, tiettyjä (määritettyjä)

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017... 5 1.1 Yleistä... 5 1.1.1 Toiminta- ja

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hallitus 8.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 6 2 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO... 8 2.1 Luottamushenkilöorganisaatio... 8 2.2 Sisäinen organisaatio...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007 LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007 1 JOHDANTO... 3 ROHTOKÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ JA LYHENTEITÄ... 3 1 STRATEGIATYÖ... 4 2 PAJATOIMINNAN KATTAVUUS JA VAKIINNUTTAMINEN...

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Hoitoketjut käytännössä

Hoitoketjut käytännössä Hoitoketjut käytännössä Hoitoketjuseminaari 31.5.-1.6.2005 Kuntatalo, Helsinki Matti Nuutinen Oyl, PPSHP:n Hoitoketjukoordinaattori OYS/ Lasten ja Nuorten klinikka puh. 08-315 2011/ 5124 sähköposti: matti.nuutinen@ppshp.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 (Sote-lautakunta 11.10.06) Suunnitelma 2007 Perustehtävä Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulossopimus kaudelle 2004-2007; tarkistusvuosi 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulossopimus kaudelle 2004-2007; tarkistusvuosi 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulossopimus kaudelle 2004-2007; tarkistusvuosi 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 1 Sisällysluettelo 1 MINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2010 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28 Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kohti tiedolla johtamista terveydenhuollossa

Kohti tiedolla johtamista terveydenhuollossa 17.12.2009 Kohti tiedolla johtamista terveydenhuollossa Hallintoylilääkäri Jaakko Herrala, LT, MBA Sairaanhoitopiirit ovat tietointensiivisiä organisaatioita Onko tieto otettu johtamisen apuvälineeksi

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2009

TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2009 TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. KÄYTTÖTALOUSOSA 2009 2012 TULOALUEITTAIN...9 1.1 Maakuntavaltuusto...10

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot