Liikuntaa lääkkeeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntaa lääkkeeksi"

Transkriptio

1 Liikuntaa lääkkeeksi Hanna Junttila Liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Mehiläinen Oy, Oulu Fysiatriaan erikoistuva lääkäri, OYS, fysiatrian klinikka

2 Liikunnan merkitys terveydelle Vähäinen liikunta on useiden kroonisten sairauksien merkittävimpiä riskitekijöitä Fyysinen suorituskyky laskee ikääntymismuutosten takia km. 1 prosenttiyksikön/v 30. ikävuodesta lähtien Säännöllinen liikunta kompensoi ikääntymiseen liittyvää heikkenemistä ja hidastaa fyysisen toimintakyvyn laskua Yhteiskunta säästää vuodessa 1 milj. euroa säännöllisesti liikuntaa harrastavaa kohden vähentyneinä terveydenhuoltokuluina Liikunnasta aiheutuvien vammojen aiheuttamien sairaanhoito- ja sairauslomakulujen vuoksi osa liikunnan kansantaloudellisista hyödyistä menetetään suurin osa vammoista ennaltaehkäistävissä!!!

3 Liikunnan merkitys terveydelle Liikunnan terveysvaikutukset näkyvät jossain muodossa KAIKILLA ihmisillä, mutta vaihtelevat huomattavasti yksilöittäin Vaikutukset näkyvät erityisesti perinnöllisen alttiuden omaavilla henkilöillä Ikä, sukupuoli, nykyinen terveydentila, geenit Perinnölliset tekijät ja yksittäiset geenit säätelevät liikuntakäyttäytymistä ja liikunnan terveysvaikutuksia selittävät noin kolmanneksen päivittäisen liikunnan yksilöllisestä vaihtelusta ja noin 20-50% liikunnan terveysvaikutusten yksilöllisistä eroista Oikein toteutettuun liikuntaan liittyy erittäin vähän riskejä ja haittavaikutuksia

4 Liikunnan vaikutus Kuormituksen kohteena oleviin kudoksiin, elimiin ja elinjärjestelmiin Energiatasapainosta, hormonaalisesta, neuraalisesta säätelystä ja rasva-, valkuais- ja sokeriaineenvaihdunnasta huolehtiviin järjestelmiin Yksittäinen liikuntasuoritus moninkertaistaa useiden geenien ilmentymistä luustolihaksissa ja tehostaa siten lihaksen aineenvaihduntaa (Stressireaktioon osallistuvat, energiavarastojen ehtymiseen reagoivat ja ravinnon energiaksi muuttamiseen osallistuvat geenit) Vaikutus kestää max 1vrk => päivittäinen liikunta! Ei varastoidu Teho esille kuormitustason ylittäessä rasitustason, johon elimistö on tottunut => Useus, säännöllisyys, vaihtelevuus (nousujohteisuus)

5 Vähän liikkuvan terveydelliset riskit Diabetes T2 Sepelvaltimotauti Verenpainetauti Paksusuolisyöpä Rintasyöpä Lonkkamurtuma Ylipaino/lihavuus Itsenäisen toimintakyvyn menetys % 2x +30% % +30% % +20% 10-20v aikaisemmin

6 Liikunta lääkkeenä / hoitomuotona Useissa käypä hoito -suosituksissa Aikuisten lihavuuden hoito, Alaraajojen tukkiva valtimotauti, Astma, Depressio, Diabetes, Dyslipidemiat, Keuhkoahtaumatauti, Kohonnut verenpaine, Lasten lihavuus, Naisten virtsankarkailun hoito, Niskakipu, Osteoporoosi, Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito, Raskausdiabetes, Uniapnea Tutkimustietoa ja -näyttöä myös liikunnan positiivisesta vaikutuksesta Sepelvaltimotautiin, Alaselkäkipuun, Vastustuskykyyn, Syöpäsairauksiin, Fibromyalgiaan, Muistiin, Elämänlaatuun, Toimintakykyyn

7 Kestävyysharjoittelu Reipas, kohtuukuormitteinen 64-76% Hrmax Rasittava 77-93% Hrmax Vauhdin vaihtelu eri harjoituskertojen välillä, vautileikittely, intervalliharjoittelu Lihasvoimaharjoittelu 2x/vk Ei peräkkäisinä päivinä Esim liikettä eri lihasryhmille 10->15 toiston sarjoina 2->3 sarjaa / harjoituskerta Venyttely! Harjoittelun rytmittäminen raskaisiin, keskiraskaisiin ja kevyihin harjoitusviikkoihin, lepopäivät

8 Todellisuus suomalaisten liikunnasta Harrastettuja lajeja yleisyysjärjestyksessä kävely, koti-, piha-, lumityöt, pyöräily, hiihto 94% tietää vähäisen liikunnan olevan haitaksi terveydelle Terveytensä kannalta liian vähän liikuntaa harrastaa normaalipainoisista 30%, ylipainoisista 40 % ja lihavista 50% Tupakoivat miehet liikkuvat tupakoimattomia vähemmän, naisilla tupakointi ei erottele fyysistä aktiivisuutta Paljon alkoholia käyttävät ja alhaisen koulutustason omaavat liikkuvat muita vähemmän (Finriski 2002) Vain joka toimen tk-potilas hoitaa sepelvaltimotautiaan, kohonnutta verenpainettaan tai diabetestaan liikunnan avulla (Kortelainen 2011)

9 Syyt vähäiselle liikunnan harrastamiselle yleisyysjärjestyksessä (Finriski 2002) Ajanpuute

10

11 Syyt vähäiselle liikunnan harrastamiselle yleisyysjärjestyksessä (Finriski 2002) Ajanpuute Sopivien ystävien tai ryhmän, jonka kanssa liikuntaa harrastaisi, puute

12 Sopivia liikuntaryhmiä ja seuraa löytyy... Kuntien/kaupunkien liikuntatoimet Kuntien/kaupunkien liikuntapaikat Urheiluseurat Opiskelijaliikunta Terveyskeskusten liikunta/kuntoutusryhmät Kansalaisopistot Työterveyshuollon ryhmät TYHY-toiminta...ja yksinkin voi liikkua

13 Syyt vähäiselle liikunnan harrastamiselle yleisyysjärjestyksessä (Finriski 2002) Ajanpuute Sopivien ystävien tai ryhmän, jonka kanssa liikuntaa harrastaisi, puute Laiskuus

14 Syyt vähäiselle liikunnan harrastamiselle yleisyysjärjestyksessä (Finriski 2002) Ajanpuute Sopivien ystävien tai ryhmän, jonka kanssa liikuntaa harrastaisi, puute Laiskuus Sairaus tai vamma

15 Kestävyysliikunnan ja lihasvoimaharjoittelun vasta-aiheet Instabiili MCC Hoitamaton sydämen vajaatoiminta Kontrolloimattomat rytmihäiriöt Vaikea pulmonaarihypertonia (keuhkovaltimopaine yli 55 mmhg) Vaikea ja oireinen aorttastenoosi Akuutti myokardiitti, endokardiitti, perikardiitti Hoitamaton hypertonia (> 180/110 mmhg) Aortan dissekaatio Marfanin syndrooma Intensiivinen lihasvoimaharjoittelu ( % 1 RM) potilailla, joilla aktiivinen proliferatiivinen retinopatia tai pahentunut eiproliferatiivinen diabeettinen retinopatia Akuutti infektio Raskauden yhteydessä, jos Ennenaikaisen synnytyksen uhka (hoitoa vaativa kohdun supistelu) Selvittämätön verenvuoto Äidin yleissairaus, joka vaatii liikunnan rajoituksia Etinen istukka loppuraskaudessa Ennenaikainen lapsivedenmeno Todettu kohdunkaulan heikkous Sikiön kasvun hidastuma Istukan ennenaikainen irtoaminen

16 Hyödyllisiksi todetut motivointikeinot liikunnan aloittamiseen liikunnan terveyshyödyistä kertominen kuntokortti tai -kalenteri yksilöllinen terveysneuvonta myönteinen liikuntaohjaus realististen tavoitteiden asettaminen tiheä seuranta positiivinen kannustus henkilökohtainen palaute (Wikström 2005)

17 Oleellista on kartoittaa lähtötilanne ja suunnitella liikunnan aloittaminen sopivassa suhteessa siihen!

18 Realistiset tavoitteet terveysliikunnalle Pienikin liikunnan LISÄYS on terveydelle hyväksi Yksilön päätökset ja valinnat arjessa Hissi vs portaat Kauppa-/työmatkat Auton pysäköintipaikan valinta Bussipysäkin valinta Taukojumpat Jne. Säännöllisyys (Nousujohteisuus) Ei tarvetta ääritavoitteisiin ei järkeväkään

19

20 Liikuntalääke -työkalu, Lääkäreille ilmainen, helppokäyttöinen liikuntaneuvonnan nettityökalu Yli 30 diagnoosia joiden hoidossa liikunnalla tutkitusti merkittävä rooli Liikunnan hyödyt ja riskit: epidemiologisissa ja interventiotutkimuksissa todetut edut ja mahdolliset haitat Liikunnan aiheellisuus ja rajoitukset Liikuntaohjelma: mitä potilaasta ja hänen terveydestään on tiedettävä ennen liikunnan suosittelemista, mitä tavoitteita liikunnalle kannattaa asettaa, millainen liikunta johtaa tavoitteisiin ja mitä varotoimia liikunnassa saatetaan tarvita Liikuntaohje: potilaalle tulostettava tai sähköpostitse lähetettävä ohje ensisijaisesti omatoimisesti toteutettavaa liikuntaa varten, mahdollisuus tehdä lisäyksiä tai muutoksia oletusohjeeseen

21

22

23 Lääkärintarkastus liikuntaa aloitettaessa Tavoitteena varmistaa liikunnan turvallisuus Yli 35v aiemmin fyysisesti passiiviset, perussairaat, säännöllistä lääkitystä käyttävät, positiivinen sukuanamneesi yllättävien äkkikuolemien suhteen ja jos liikunnan aikana huonoa oloa / pyörtymistä / rintakipua / rytmihäiriöitä Sukuanamneesi + oireanamneesi RR, sydämen ja keuhkojen auskultaatio, EKG (rytmi, QT-aika, kammioiden seinämäpaksuus, p-aalto, eteis-kammiojohtuminen, delta-aalto) Harkinnan mukaan perif. pulssit, jalkaterien tarkistus, THX-rtg Rasitus-EKG, jos levossa/liikunnan aikana rintakipua, rytmihäiriöitä, tajunnanmenetys- tai heikotuskohtauksia tai hengenahdistusta Tarv. EHCO, HOLTER Mikäli tavoitteellinen urheiluharrastus/tyypin A ihminen, em. lisäksi myös ortostaattinen koe, lepopulssi, ryhti, lihaskireydet, biomekaniikka (ft)

24 Liikunta ja lääkkeet Beetasalpaajat sekä sydämen sykettä pienentävät kalsiumkanavan salpaajat heikentävät suorituskykyä sykkeen nousua vaativassa liikunnassa Fluorokinoloniantibiootit ovat sidekudostoksisia, altistavat jänteiden kipeytymiselle ja jännevaurioille Tulehduskipulääkkeet estävät lihasvoimaharjoittelun stimuloimaa proteiinisynteesiä - pitkäaikaisessa käytössä harjoitusvaste ja lihasten kasvu voivat heikentyä Diureetit pienentävät veritilavuutta, jolloin maksimaalinen suorituskyky ja rasituksensieto voivat heikentyä etenkin kuumissa olosuhteissa, joissa lisäksi suurentavat lämpösairauksien vaaraa

25 Liikunnan vaikutus lääkityksiin Liikunta suurentaa atenololin, sulfonamidien, prokaiiniamidin, diatsepaamin ja propranololin pitoisuuksia seerumissa (eliminaatio munuaisissa ja maksassa hidastuu) ja voi pienentää digoksiinin pitoisuutta Insuliinin imeytyminen ihon alta ja nikotiinin ja glyseryylinitraatin imeytyminen iholta voivat nopeutua Terbutaliinin imeytyminen keuhkoista lisääntyy ASA ja liikunta yhdessä lisäävät ruoansulatuskanavan läpäisevyyttä, mikä voi altistaa elimistön taudinaiheuttajille ja lisätä ruoansulatuskanavan verenvuotojen vaaraa Rasitus saattaa provosoida haitallisen lääkevasteen Esim. hypoglykemia insuliinin ja sulfonyyliureoiden käyttäjillä

26 Karikot liikuntaa aloitettaessa Liiallinen innostus; tehdään liian paljon liian nopeasti Puutteelliset/huonot varusteet ja suojaimet Puutteelliset (laji)taidot Puutteelliset tiedot; harjoittelu sairaana, krapulassa, liian hidas reagointi oireisiin, jo olemassa olevien sairauksien huomiotta jättäminen => Rasitusvammat, tapaturmat, olemassa olevien sairauksien paheneminen

27 Liikunta ennaltaehkäisee sairauksia ja toimintakyvyn laskua hoitaa useita sairauksia tuottaa elämänsisältöä ja onnistumisen kokemuksia lisää sosiaalista kanssakäymistä vaikuttaa positiivisesti psyykeen an liittyvät riskit mahdollista minimoida

28

29

30 30 Finriski tutkimus Lähteet: Kesäniemi A, Danforth E, Jensen M, opelman P, Lefervre P, Reeder B. Dose-response issues concerning physical activity and health: an evidnce based symposium Vol 33(6);S351-S358. Kortelainen R, Mielialan yhteys elintapoihin ja pitkäaikaissairauksien omahoitoon, lisensiaattityö Itä-Suomen yliopisto Lakka T. Liikunnan terveysvaikutukset riippuvat myös geeneistä Duodecim 2006; 122: Seuraavat Käypä Hoito suositukset: Aikuisten lihavuuden hoito, Aikuisten liikunta, Alaraajojen tukkiva valtimotauti, Astma, Depressio, Diabetes, Dyslipidemiat, Keuhkoahtaumatauti, Kohonnut verenpaine, Lasten lihavuus, Naisten virtsankarkailun hoito, Niskakipu, Osteoporoosi, Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito, Raskausdiabetes, Uniapnea Pahkala K, Heinonen OJ, Simell O, Viikari JS, Rönnemaa T, Niinikoski H, Raitakari OT. Association of Physical Activity With Vascular Endothelial Function and Intima-Media Thickness: A Longitudinal Study in Adolescents. Circulation 2011; 124: Waller Katja, Leisure-time physical activity, weight gain and health A prospective follow-up in twins, väitöskirja, Jylän Yliopisto 2011 Valtonen Maarit, Hopelessness, Depressive Symptoms, Physical Activity and the Metabolic Syndrome. A Population-based Cohort Study in Men, väitöskirja, Itä-Suomen Yliopisto 2011 Hongqiang Man Adaptation of Bone to Physical Activity and Diet-Induced Obesity, väitöskirja Jyväskylän Yliopisto 2011

Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna

Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna Kati Hämäläinen-Myllymäki pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

Espoon 68+ Sporttiklubien toiminta ja kehittämisnäkemyksiä

Espoon 68+ Sporttiklubien toiminta ja kehittämisnäkemyksiä Espoon 68+ Sporttiklubien toiminta ja kehittämisnäkemyksiä Mirja Taavila Opinnäytetyö Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Opinnäytetyön mahdollisen

Lisätiedot

HILJATTAIN SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA RASKAUSAJAN LIIKUNNASTA

HILJATTAIN SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA RASKAUSAJAN LIIKUNNASTA HILJATTAIN SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA RASKAUSAJAN LIIKUNNASTA Outi Ahola Liikuntapedagogiikan pro-gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Ahola, Outi.

Lisätiedot

Sydänlapsen liikuntaa ei yleensä tarvitse rajoittaa

Sydänlapsen liikuntaa ei yleensä tarvitse rajoittaa KATSAUS TIETEESSÄ TUIJA POUTANEN LT, lastenkardiologi TAYS, lastenklinikka tuija.poutanen@pshp.fi ANNELI EEROLA LT, lastenkardiologi TAYS, lastenklinikka Sydänlapsen liikuntaa ei yleensä tarvitse rajoittaa

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa Sisältö 1. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TRENDIT... 2 1.1 Tunnistetut ongelmakohdat... 2 1.2 Tunnistetut

Lisätiedot

Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta.

Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta. Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta. Oheiset liikuntasuositukset 12 yleiseen sairauteen ja vaivaan ovat laatineet lääketieteen ja liikunnan eturivin asiantuntijat. Suosituksiin

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Biomedicum Helsinki Vuoden 2011 paras liikuntalääketieteellinen tutkimus julkistetaan Liikuntalääketieteen päivillä Liikuntatieteellinen

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

SYDÄNINFARKTI OHJEITA ARKIPÄIVÄÄN

SYDÄNINFARKTI OHJEITA ARKIPÄIVÄÄN SYDÄNINFARKTI OHJEITA ARKIPÄIVÄÄN Johanna Järvikylä Anu Latvala Opinnäytetyö Kevät 2003 Diak Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Johanna

Lisätiedot

Ravitsemus. Ravinto ja verenpaine. katsaus. Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24

Ravitsemus. Ravinto ja verenpaine. katsaus. Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24 Ravitsemus 2 katsaus 2 / 2 0 0 8 Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24 Ravinto ja verenpaine Ravitsemus 2 2 0 0 8 30. vuosikerta Ravitsemuskatsaus on lehti ravitsemuksen, opetuksen

Lisätiedot

Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu

Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sydänpotilaan fyysisen toimintakyvyn arviointi Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sisältö 1. Sydän- ja verisuonisairaudet globaali terveysuhka

Lisätiedot

Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille. Testaajan opas. Assessing Levels of Physical Activity

Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille. Testaajan opas. Assessing Levels of Physical Activity Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille Testaajan opas Assessing Levels of Physical Activity Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille

Lisätiedot

MBO:N PERUSTIETO- JA OHJAUSKANSIO. Minna Pulliainen - Lea Valta Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak E8 Pieksämäen yksikkö

MBO:N PERUSTIETO- JA OHJAUSKANSIO. Minna Pulliainen - Lea Valta Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak E8 Pieksämäen yksikkö MBO:N PERUSTIETO- JA OHJAUSKANSIO Minna Pulliainen - Lea Valta Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak E8 Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

2/2010. Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa. Teema: Liikunta

2/2010. Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa. Teema: Liikunta 2/2010 Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa Teema: Liikunta Osteo 1 OSTEO LEHTI 2010 Suomen Osteoporoosiliitto ry:n valtakunnallinen jäsen ja tiedotuslehti Vastaava päätoimittaja: Olli Simonen Kirjoittajat

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Karoliina Granqvist Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Fysioterapian koulutusohjelma 2013 HYVINVOINTITEKNOLOGIA OSANA ELÄMÄNTAPAOHJAUSTA -

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja

IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja Terveyden edistämisen tehostaminen Keski-Karjalassa -hanke Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus LUKIJALLE IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN RAVINTO

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään!

Terveysliikunta. uutiset. KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään! Terveysliikunta uutiset KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään! 2012 Terveysliikuntauutiset 2012 Mieli ja keho liikkeelle valtimoterveyttä edistämään UKK-instituutin julkaisema Terveysliikuntauutiset-lehti

Lisätiedot

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen,

Lisätiedot

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry NIVELRIKKO Kumppanina Näin tulen toimeen Suomen Nivelyhdistys ry 2 Teksti Jari P.A. Arokoski, LT Fysiatrian dosentti ja erikoislääkäri Kivunhoitolääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys Itä-Suomen

Lisätiedot

POTILASLAIN JA DYSLIPIDEMIOIDEN KÄYPÄ HOITO - SUOSITUKSEN TOTEUTUMINEN DYSLIPIDEMIOIDEN STATIINIHOIDOSSA

POTILASLAIN JA DYSLIPIDEMIOIDEN KÄYPÄ HOITO - SUOSITUKSEN TOTEUTUMINEN DYSLIPIDEMIOIDEN STATIINIHOIDOSSA POTILASLAIN JA DYSLIPIDEMIOIDEN KÄYPÄ HOITO - SUOSITUKSEN TOTEUTUMINEN DYSLIPIDEMIOIDEN STATIINIHOIDOSSA Piela Litmanen Pro Gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Tiina Heikkinen Ikääntyvien itäsuomalaisten fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Physical activity and its determinants among ageing people in Eastern Finland Publications of the University

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Asiantuntijan opas helmikuu 2014 1 Sisällysluettelo 1. Hyvinvointianalyysi sydämesi kertoo hyvinvoinnistasi... 4 1.1. Työkalu hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisille...

Lisätiedot

RASKAUSAJAN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS

RASKAUSAJAN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö 2010 Seija Jussila & Verna Metsävuori RASKAUSAJAN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön

Lisätiedot

HAPENOTTOKYVYN ARVIOINTIMENETELMIEN VERTAILU

HAPENOTTOKYVYN ARVIOINTIMENETELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö (AMK) Fysioterapian koulutusohjelma 2011 Aatu Paananen, Anni Pura, Krista Reppanen HAPENOTTOKYVYN ARVIOINTIMENETELMIEN VERTAILU Uuden sykevälivaihteluun perustuvan testin ja UKKkävelytestin

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy OPAS Satu Pajala Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy 16 Oppaan käyttäjälle 3 Sisällys 5 IÄKKÄIDEN KAATUMISET JA NIIDEN SEURAUKSET 7 Laajaa joukkoa koskettava terveysongelma 7 Väestö ikääntyy lisääntyvätkö kaatumiset?

Lisätiedot

uutiset Liikkeellä turvallisesti

uutiset Liikkeellä turvallisesti uutiset 2015 Liikkeellä turvallisesti Terveysliikuntauutiset 2015 Liikkeellä turvallisesti UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä vuonna liikuntaturvallisuutta. Voit tilata Terveysliikuntauutiset

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Reetta Haikola Anne Karppinen MBO-POLIKLINIKAN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET SAAMASTAAN ELÄMÄNTAPAMUUTOSTEN HOIDONOHJAUKSESTA LIEKSAN TERVEYSKESKUKSESSA

Lisätiedot