TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT"

Transkriptio

1 TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 12/2014 HAILUODON KUNTA Terveyskeskus ja hammashoitola tiedottavat Terveyskeskus ja hammashoitola suljettuna (Perusturvalautakunnan päätös , pykälä 68 ). TERVEYSKESKUS Terveyskeskuksen päivystys sulun aikana: Virka-aikana hoidontarpeen arviointiin sairaanhoitaja vastaa numerosta Virka-ajan ulkopuolella, viikonloppuisin ja juhlapyhinä lääkärin vastaanotto on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä (OYS, sisäänkäynti A1). Aina ennen hakeutumista yhteispäivystykseen kannattaa soittaa numeroon HAMMASHOITOLA Hammashoitolan päivystys sulun aikana: Särkytapauksissa soittakaa terveyskeskuksen numeroon , josta saatte hoito-ohjeita ja tarvittaessa ohjauksen särkypäivystykseen. Viikonloppuisin, aatto- ja juhlapyhinä Oulussa toimii terveyskeskusten hammashoidon yhteispäivystys osoitteessa Aapistie 3, 1. kerros. Puhelinnumero on Päivystysnumerosta vastataan klo 9:30 12:00, jona aikana ilmoittautuneet potilaat hoidetaan. Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä suun terveydenhoitoa tarvitsevia potilaita, joille annetaan ainoastaan asianmukainen ensiapu (lähinnä kivun poisto ja tulehduksen rauhoittaminen). Potilas itse huolehtii tarvittavan jatkohoitoajan varaamisesta haluamaansa hoitopaikasta. Kaikkia 18 vuotta täyttäneiden asiakkaita laskutetaan päivystyksessä terveyskeskustaksoin. Lasku tulostetaan potilaalle. Iltaisin ja öisin : Vakavien tapaturmien ensiapu on Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OYS, sisäänkäynti A1). Soittakaa aina ensin numeroon Numerosta vastaavat kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka antavat ohjeistusta ja neuvontaa. HOITOON PÄÄSY TERVEYSKES- KUKSESSA JA HAMMASHOITO- LASSA: Hoitotakuu/ hoitoon pääsy toteutuu asetusten (Terveydenhuoltolaki 1326/2010) mukaisesti sekä terveyskeskuksessa että hammashoitolassa. HAILUODON KUNNAN TER- VEYSTOIMI ON SIIRTYMÄSSÄ SÄHKÖISEEN KANTA- POTILASARKISTOON. Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään Potilastiedon arkistoa. Täysi-ikäiset henkilöt pääsevät jatkossa internetin kautta katsomaan Potilastiedon arkistossa olevia, hänestä kirjattuja potilastietoja. Lääkärit ja muut terveydenhuollon työntekijät kirjaavat sähköisiin järjestelmiin tietoja asiakkaan terveydentilasta ja hoidosta. Nämä hoidon yhteydessä tallennetut tiedot siirtyvät jatkossa Potilastiedon arkistoon. Omakanta-palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Lisätietoja sähköisestä Potilasarkistosta saa internet osoitteesta: ja Hailuodon terveyskeskuksesta. Terveyskeskuksen ja hammashoitolan henkilökunta toivottavat Hyvää ja Rauhallista Joulun Aikaa! Hailuodon kunnanvirasto on suljettuna sekä 2 ja Tässä numerossa: Terveyskeskus tiedottaa 1 Tekninen toimi tiedottaa,ilmoituksia,tarjouspyyntö 2-3 Hailuodon kirjasto tiedottaa, kansalaisopisto tiedottaa 4-7 Vapaa-aikatoimi tiedottaa, jätehuolto 8 Energiaomavaraiset kylät-hanke 9 Metsänomistajien joulukahvit 11 Kunnan tiedote ilmestyy joka kuukauden 15. päivä. Aineisto toimitetaan kuukauden 5:een päivään mennessä osoitteeseen: Hinnasto: A4-sivu 90 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24 Halako 11-12

2 Sivu 2 Tekninen toimi tiedottaa LINKOUSOHJE TIEKUNNILLE JA OSAKKAILLE Tiekunnat ja tieosakkaat huolehtivat omalta osaltaan piha- ja yksityisteiden kunnosta. Vastuu piha- ja yksityisteiden kunnossapidosta on tiekunnilla ja tieosakkailla. Piha- ja yksityisteiden on linkouksen kannalta oltava sellaisessa kunnossa, että linkous voidaan urakoitsijan toimesta esteettä sekä ympäristöä (pihapiirit, rakennukset, koneet, laitteet) että kunnossapitokalustoa (puusto ja oksat, tien laatu) vaarantamatta hoitaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan mm. aurausviitoituksen oikea-aikaista asentamista sekä tien eri rakennekerrosten oikeaoppista rakentamista ja kunnossapitoa (esim. kulutuskerroksen riittävyys ja sen oikea raekoko, tien talvikunnostus). Myöskään puustoa ja oksia ei saa olla liian lähellä tiealueen reunaa. Lingottavan tieuran leveyden tulee olla vähintään 3 metriä tien pinnassa sekä myös 3 metrin korkeudella. Aurausviitoituksella osoitetaan tien leveys niin, ettei tietä aurattaessa tai lingottaessa synny liikennettä vaarantavia ns. yliaurauksia eivätkä tien reunassa mahdollisesti olevat esteet aiheuta vaaraa talvikunnossapidolle. Aurausviitat pystytetään syksyllä sen jälkeen, kun tie on lanattu tai höylätty talvikuntoon, kuitenkin ennen maan jäätymistä. Tiekunnat/-osakkaat asentavat aurausviitat. Urakoitsija voi palvelutasoohjeen mukaisesti jättää linkoamatta tieosuuden, joka ei täytä talvikunnossapidon vähimmäisvaatimuksia. Huom! Niiden kuntalaisten, joiden tulee päästä työmatkalle aikaisin aamusta, tulee tarvittaessa ilmoittaa tarpeestaan alueensa urakoitsijalle. Hailuodon kunta Tekniset palvelut TALVIKUNNOSSAPIDON PIIRIIN ILMOITTAUTUMINEN Hailuodon kunta organisoi talvikunnossapidon (linkouksen) talvikaudella veloituksetta niille yksityisteille ja pihateille, joiden varressa on vakituista asutusta. Talvikunnossapito edellyttää, että kiinteistön talvikunnossapidon tarve on ilmoitettu kunnan tekniseen toimeen. Vakituisen asumisen kiinteistön on oltava virallisesti asuinrakennus, lomarakennuksessa asuminen ei oikeuta kunnan organisoimaan talvikunnossapitoon kuin poikkeustapauksissa. Mikäli yksi kiinteistönomistaja omistaa useampia kiinteistöjä joilla on asuinrakennuksia, talvikunnossapito koskee ainoastaan niitä asuinrakennuksia joissa asutaan vakituisesti. Uusien kuntalaisten (myös vuokralla asuvat) tulee ilmoittautua talvikunnossapidon piiriin. Kunnan vuokra-asuntojen asukkaiden ei tarvitse ilmoittautua palvelun piiriin. Niiden kiinteistöjen jotka jo kuuluvat talvikunnossapidon piiriin, ei tarvitse ilmoittautua. Kiinteistöjen tiedot ja kuntalaisuudet on tarkistettu teknisessä toimessa syksyn 2014 aikana. Ilmoittautuminen tehdään tekniseen toimeen, josta voi tarvittaessa myös tarkistaa olemassa olevat kiinteistötiedot. Hailuodon kunta Tekniset palvelut Hilkka Junttila Palvelukoti Saarenkartanossa päivätoiminta, kerho tiistaisin kello 10-13, Tervetuloa!I lmoittautuminen Teija Karjalainen-Saarenpää Avataan tammikuussa! Parturi-kampaamo Emmy Luovontie 138 Saaren Seikkailut auttaa kotitöissä! Tarvitsetko apua sisä- tai pihatöissä? Pitääkö rikkinäinen pakastin toimittaa kierrätykseen? Hinnat alk. 25 /käyntikerta/tunti. Soita /Iiris tai /Sampo Hyvää Joulua kaikille ja kiitos kuluneesta vuodesta!

3 Sivu 3 Tekninen toimi tiedottaa Tekninen lautakunta on käsitellyt linkoustarjoukset talvikaudelle Alla on lueteltu valitut urakoitsijat ja linkousalueet pääpiirteittäin. Alue 1: Marjaniemen alue + tori; entinen alue Pertti Marjaniemi, p varalla Heikki Marjaniemi, p Alue 2: Keskikylä; entinen alue Petsamontiehen saakka Timo Ranta, p varalla Esko Ijäs, p ja Sampo Marjaniemi Alue 3: Salmenranta; entinen alue Eero Rantasuomela, p varalla Jarmo Pihlas, p Alue 4: Santonen ja Ojakylä; Pirkolantiestä Huikkuun Jouni Marjaniemi, p (18:00-06:00) varalla Pertti Tero, p (06:00 18:00) Alue 5: Keskikylän kaavatiet ja kunnan piha-alueet; entinen alue T:mi Touhu-Juha/Juha Toppi, varalla Petteri Tuura, p Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä teknisessä toimistossa ja kunnan kotisivuilla. HUOM! Kaikissa palveluun liittyvissä häiriötilanteissa on ensisijaisesti otettava yhteyttä urakoitsijaan. Linkousurakoitsijat pyrkivät aluksi linkoamaan ne tiet, joiden varrelta lähdetään aikaisin liikkeelle. Asukkaiden tulee itse ilmoittaa urakoitsijalle tästä tarpeesta. Mikäli aamun aikatauluihin tulee muutoksia tai kuntalaisilla on tarve kertaluontoisesti lähteä liikkeelle aikaisemmin kuin normaalisti, tulee siitä hyvissä ajoin ilmoittaa suoraan linkousurakoitsijalle. Myrskyt, konerikot ja sairastumiset voivat hidastaa linkouspalvelua. Tekninen lautakunta käsittelee yksityisteiden talvikunnossapidon järjestämisen ja organisoinnin jatkoa seuraavassa kokouksessaan. TARJOUSPYYNTÖ Hailuodon kunta pyytää tarjousta taukopaikkojen, lintutornien ja retkeilyreitistöjen hoidosta vuosina Taukopaikkoja ovat Vasken, Ulkokarvon, Maasyvänlahden ja Sunijärven taukotuvat sekä Hannuksenlammen laavu. Lintutornit sijaitsevat Kutukarilla, Viinikanlahdella, Syökarinlahdella ja Maasyvänlahdella. Pitkospuureittejä on Kirkkosalmella, Syökarissa ja Marjaniemessä. Tarjouksen tulee sisältää yllä mainittujen paikkojen ja merkittyjen reittien kokonaisvaltainen hoito ja huolto. Hoito- ja huoltotehtäviin kuuluvat mm: -Jätehuolto -roska-astioiden ja kuivakäymälöiden tyhjennys -yleinen siisteys -polttopuiden teko ja toimitus kunnan puista -polttopuita voi tehdä valmiiksi kunnan halkovarastoon -nuotiopaikkojen hoito -kaivonrenkaat kunnan varastosta -reitistöjen raivaus ja kunnossapito sekä reittimerkkien korjaus tarvittaessa -rakennusten ja rakenteiden kunnossapito ja huolto -tarvittaessa matkailijoiden opastus Tarjouksessa tulee olla erittely hoito- ja huoltotehtäviin käytettävästä kalustosta sekä reitistöjen kunnossapidosta jatkossa vastaavan yhteyshenkilön tiedot. Kirjallinen tarjous (kokonaishinta) tulee jättää Hailuodon kunnantoimistoon ke klo 16:00 mennessä, kuoreen merkintä RETKEI- LYREITISTÖT Kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Hailuodon kunta Tekniset palvelut p

4 Sivu 4 Hailuodon kirjasto tiedottaa KIRJASTON JOULUNAJAN AU- KIOLOMUUTOKSET ke jouluaatto suljettu pe tapaninpäivä suljettu ke uudenvuodenaatto klo ti 6.1. loppiainen suljettu Rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta! T. Kirjaston väki JOULURUUSUN LEGENDA Koko perheen nukketeatteriesitys Vanhalla koululla ti klo Vapaa pääsy! Tervetuloa! Järj. kirjasto Hailuodon kunnanviraston väki toivottaa kaikille oikein hyvää joulua! Kansalaisopisto tiedottaa Joulua vielä odotellaan, mutta kansalaisopiston kevätkauden ohjelma on jo valmiina ja ilmoittautuminen kursseille on alkanut. Monella tekee joulun jälkeen mieli aloittaa liikuntaharrastus: Kansalaisopistolla on tarjolla tutut kuntojumppa, circuit-kuntopiiri ja joogakurssi, sekä myös tauon jälkeen paljon toivottu paritanssikurssi. Liikunnan lisäksi on paljon muita kursseja, kädentöitä, kirjallisuutta, musiikkia, englannin kieltä ja loppukeväästä myös luonnonyrttikurssi, jossa tällä kertaa pääsee myös opettelemaan ruoanvalmistusta yrteistä. Erikseen mainituilla kursseilla on voimassa opintosetelialennus, joka tarkoittaa halvempaa kurssimaksua eläkeläisille, työttömille ja yli 63 vuotiaille. Opintosetelialennuksen saaminen edellyttää alennukseen oikeuttavan todistuksen esittämistä osastonjohtajalle ennen kurssin alkua tai heti kurssin alussa. Ilmoittautumiset osastonjohtajalle sähköpostilla osoitteeseen tai tekstiviestillä numeroon Ilmoittautua voi myös soittamalla numeroon perjantaisin klo tai käymällä paikanpäällä ilmoittautumassa kirjaston tiloissa edellä mainittuna aikana. Osastonjohtajana Hailuodon kansalaisopistossa viime vuodet työskennellyt Sonja Perkola jää pois osastonjohtajan tehtävästä vuoden 2014 lopussa. Uusi osastonjohtaja, jonka henkilöllisyys ei vielä tätä kirjoitettaessa vielä ole selvillä, aloittaa työssään Mukavaa kurssikevättä kaikille kuntalaisille!

5 Sivu 5 Numero 12/2014 Kansalaisopisto tiedottaa HAILUOTO Hyvinvointi - lyhytkurssit HYVINVOINTI - LYHYTKURSSIT LUONNONYRTTIKURSSI HAILUODON KOULUKESKUS, Aira Kurikka Kurssimaksu 16,00 Yrttikurssiin ensimmäisenä päivänä esitellään luonnonyrttejä ja näköislajeja, sekä tutustutaan yrttien hyödyntämistapoihin ja terveysvaikutuksiin ja kerrataan jokamiehen oikeudet. Toisena opetuspäivänä lähdetään maastoon keräämään yrttejä ja valmistetaan niistä ruokaa opetuskeittiössä. Kurssimaksun lisäksi pieni materiaalimaksu valokopioista ja ruokatarvikkeista. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle mennessä. Musiikki MUSIIKKI MUSIIKKIKURSSI HAILUODON KOULUKESKUS, Esa Jokiranta Kurssimaksu 55,00 Musiikkikurssilla saa soiton opetusta yksilöopetuksena. Halutessaan kurssille voi osallistua myös ystävän kanssa pareittain tai pienenä ryhmänä. Instrumenttivaihtoehtoina ovat piano (klassinen tai vapaasäestys),kitara (klassinen tai vapaasäestys), ukulele ja mandoliini, sekä bändisoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut). Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Kurssimaksuun sisältyy seitsemän 30 minuutin mittaista oppituntia. Opetusta on perjantaisin, joka toinen viikko. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan opettajan kanssa. Tiedustelut opettajalta puh: Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 9.1. mennessä. KUOROT MIESKUORO HAILUODON KIRJASTO, Kari Blomster Kurssimaksu 0,00 Sirkeät Sirkuttajat on miesten oma kuoro, joka laulaa kaikenlaisia iskelmiä, kansanlauluja, isänmaallisia ja hengellisiä lauluja Luovosta ja muualta. Heitä säestää kansanmusiikkiryhmä Pookinrakentajat. Tervetuloa mukavaan porukkaan laulamaan tai soittamaan! Tiedustelut opettaja Kari Blomster puh: (Hailuodon kirjasto) Opetusta on 22 oppituntia ja loput 8 oppituntia ovat esiintymisiä. Kielet ENGLANTI ENGLANTI HAILUODON KOULUKESKUS, Jaana Pesu Kurssimaksu 35,00 Kurssi sopii sinulle, joka aikaisemmin olet hieman tutustunut englanninkielen alkeisiin. Vankkaa pohjaa ei tarvita, eikä haittaa, vaikka suurin osa aiemmin opitusta olisi päässyt unohtumaan. Ammattitaitoisen opettajan ja kannustavan ryhmän avulla englanninkieli alkaa luistaa! Oppikirjana kurssilla on English for You 3 kappaleesta 5. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 9.1. mennessä. Opintosetelihinta 15. ENGLANTI HAILUODON KOULUKESKUS, Jaana Pesu Kurssimaksu 35,00 pe la , 11 t Enintään 12 opiskelijaa pe , 56 t Enintään 12 opiskelijaa ti , 30 t Enintään 30 opiskelijaa ti , 24 t Enintään 15 opiskelijaa ti , 24 t Enintään 15 opiskelijaa Kurssi sopii sinulle, joka hallitset englanninkielen alkeet. Vankkaa perustaa ei tarvita, mutta jonkinlaiset pohjatiedot on hyvä olla, että uuden oppimiskokemuksesta tällä kurssilla tulee hyvä. Oppikirjana kurssilla on Alright? Alright! alkaen kappaleesta 6. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 9.1. mennessä. Opintosetelihinta 15. Taideaineet

6 Sivu 6 Numero 12/2014 Taideaineet SANATAIDE KIRJALLISUUSPIIRI HAILUODON KIRJASTO, Susanna Rapinoja Kurssimaksu 12,00 Kirjallisuuspiirissä tutustutaan opettajan esittelemään kirjallisuuteen ja myös omia kirjatoiveita voi esittää. Opiskelijat lukevat teokset kotonaan ja kokoontumiskerroilla niihin paneudutaan yhdessä. Kokoontumiskerrat ovat noin kerran kuussa, joten kurssi sopii hyvin myös Hailuodon ulkopuolelta tuleville. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 5.1. mennessä. KIRJOITTAJAPIIRI HAILUODON KOULUKESKUS, Susanna Rapinoja Kurssimaksu 35,00 Kirjoittajapiirissä kirjoitetaan runoja ja proosaa, tehdään luovan kirjoittamisen harjoituksia ja luetaan toisten opiskelijoiden kirjoituksia. Kurssin lopuksi kootaan pieni lehti, johon jokainen opiskelija voi valita parhaat kirjoituksensa. Lehti jää opiskelijoille muistoksi. Kurssimaksun lisäksi jokainen opiskelija vastaa itse monistus- yms. kuluista. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 9.1. mennessä. Opintosetelihinta 10 e. Käden taidot TEKSTIILIMATERIAALIT KUDONTA HAILUOTO, LOKKI, Luovontie 119 Leila Ronkainen Kurssimaksu 50,00 to , 8 t Enintään 20 opiskelijaa ti , 24 t Enintään 12 opiskelijaa ma , 40 t Enintään 10 opiskelijaa Kurssilla opitaan kankaan suunnittelua, sidosopin perusteita, loimen rakentamista ja kutomista. Valmistetaan yksilö, pari- ja ryhmätyönä kurssilaisten toiveiden mukaisia tekstiilejä. Ryhmään otetaan 10 kurssilaista. Ilmoittautuminen 9.1. mennessä osastonjohtajalle. PUUTYÖT PUUTYÖ HAILUODON KOULUKESKUS, Saara Isola Kurssimaksu 38,00 Tule mukaan puutyökurssille! Saat vapaasti valita teetkö helpompaa vai haastavampaa, rakennatko alusta alkaen itse, vai kunnostatko vanhaa. Nyt puutyökurssilla lisäksi erityinen mahdollisuus saada ohjausta vanhanajan puuhevosen tekoon. Mukavassa porukassa tulee valmista! Ilmoittautumiset osastonjohtajalle kurssin alkuun mennessä. Liikunta ja tanssi KUNTOLIIKUNTA KUNTOJUMPPA HAILUODON LIIKUNTASALI, Minna Maikkola Kurssimaksu 23,00 to , 30 t Enintään 15 opiskelijaa ke , 16 t Enintään 30 opiskelijaa Terveellistä jokamiehen ja -naisen perusjumppaa. Tervetuloa mukaan kohottamaan kuntoa!! Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 5.1. mennessä. Opintosetelihinta 10. Mahdollisuus osallistua myös kertamaksulla 4 euroa/kerta. Koko jumppaillan (kuntojumppa+circuit-kuntopiiri) kertamaksu 6e.

7 Sivu 7 Numero 12/2014 CIRCUIT-KUNTOPIIRI HAILUODON LIIKUNTASALI, Minna Maikkola Kurssimaksu 23,00 Tervetuloa kohottamaan kuntoa kuntopiirissä! Tällä kurssilla edetään omaan tahtiin ja haastetta riittää sekä aloittelijoille, että kovakuntoisille huippuharrastajille. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 5.1. mennessä. Opintosetelihinta 10. Mahdollisuus osallistua myös kertamaksulla hintaan 4 euroa/kerta Koko jumppaillan (kuntojumppa+circuit-kuntopiiri) kertamaksu 6e! JOOGA miehille ja naisille HAILUODON LIIKUNTASALI, Jani Manninen Kurssimaksu 28,00 ke , 16 t Enintään 30 opiskelijaa pe , 20 t Enintään 30 opiskelijaa Joogakurssilla tehdään joogaharjoituksia, joihin jokainen voi osallistua omista lähtökohdistaan, omaa kehoaan kuunnellen. Osa harjoituksista on fyysisempiä, osa kevyempiä ja jokainen kokoontumiskerta päättyy rentoutumiseen. Myös mieli pyritään rauhoittamaan harjoituksen ajaksi. Osallistujilla ei tarvitse olla ennakkovalmiuksia, eikä ennakkotietoa joogasta. Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 5.1. mennessä. TANSSI LASTENTANSSI 3-5 -VUOTIAAT HAILUODON LIIKUNTASALI, Leea Pääkkö Kurssimaksu 12,00 ma , 8 t Enintään 25 opiskelijaa Kurssilla harjoitellaan perusliikkumista ja oman kehon tuntemista leikinomaisen tanssin kautta. Asusteena tunnilla olisi hyvä olla mukavat, joustavat vaatteet ja tanssia voi joko avojaloin tai tossut jalassa. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 9.1. mennessä. LASTENTANSSI vuotiaat HAILUODON LIIKUNTASALI, Leea Pääkkö Kurssimaksu 17,00 ma , 12 t Enintään 25 opiskelijaa Kurssilla harjoitellaan perusliikkumista ja oman kehon tuntemista tanssin liikekielen ja musiikin avulla. Tunnilla teemme alkeisbaletin harjoitteita mm. tasapainoa, kehonhallintaa sekä käsien ja jalkojen yhteistyötä parantaen. Tärkeintä on kuitenkin tuottaa lapselle onnistumisen ja ilon tunteita tanssin ja liikkumisen avulla tehden luovia monipuolisia tanssiharjoitteita. Ryhmässä toimien myös vuorovaikutustaidot kehittyvät kuin itsestään. Asusteena tunnilla olisi hyvä olla mukavat, joustavat vaatteet ja tanssia voi joko avojaloin tai tossut jalassa. Imoittautuminen osastonjohtajalle 9.1. mennessä. PARITANSSIKURSSI HAILUODON LIIKUNTASALI, Leea Pääkkö Kurssimaksu 28,00 ma , 20 t Enintään 26 opiskelijaa Valssia, tangoa, polkkaa, humppaa... Tällä kurssilla pääset harjoittelemaan tavallisimpia suomalaisia paritansseja. Harjoiteltavat tanssilajit sovitaan yhdessä ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Oman parin kanssa voi tulla yhdessä, mutta yksinkin voi kurssille osallistua. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 9.1. mennessä.

8 Sivu 8 Hailuodon vapaa-aikatoimi tiedottaa Liikuntahallin käyttövuorot vuodelle 2015 Liikuntatoimi julistaa haettavaksi vuoden 2015 liikuntasalin ja kuntosalin käyttövuorot. Hinnoittelu: kuntosali: oma kuntosalivuoro, 1 h/ viikko; 75 /vuosi, 40 /6kk tai 15 / kk villiavain alkamispäivästä lukien; 125 /vuosi, 75 / 6kk liikuntasali: oma liikuntasalivuoro, 1 h/ viikko; 65 /vuosi, 45 / 6kk. Tilojen vuokrat: liikuntahalli: 20 /h, 100 /puolivrk, 125 /vrk Aito helmi Sali: 20 /h Aito helmi Sali + keittiö: 30 /h, 100 /puolivrk, 125 /vrk uuden koulun luokkatila: 20 /h, 100 /vrk KIRJALLISET hakemukset tulee toimittaa va-paa-aikatoimistoon viimeistään Os. Liikuntatoimi, Luovontie 176, HAILUOTO tai Joulukuun Luukku pe klo 18:00-23:00 / la klo 19:00-22:00 Luukku on suljettu ma klo 12:00-15:00 / ti klo 15:00-18:00 tammikuun Luukku pe 2.1 klo 19:00-22:00 la 3.1. klo 19:00-22:00 ke 7.1. klo 16:00-19:00 pe 9.1. klo 19:00-22:00 la klo 19:00-22:00 pe klo 19:00-22:00 la klo 19:00-22:00 Hailuodon vapaa -aikatoimi toivottaa kaikille oikein rauhallista Joulua sekä onnellista uutta vuotta 2015!

9 Sivu 9

10 Sivu 10

11 Sivu 11 Osuuskunta on ryhtynyt tekemään laajakaistaliittymien esisopimuksia, joiden tarkoituksena on kartoittaa ja helpottaa varsinaisten liittymäsopimuksien tekemistä. Liittymiä on tarjolla kahta eri tyyppiä, jotka ovat varsinainen valokuituliittymä ja liittymävaraus. Laajakaistaliittymä on valokuitu ulkoseinään asennettuna ja sisäasennussarja, läpivienti kiinteistönomistajan katsomalla tavalla ja vastuulla. Liittymän hinta enintään 1200 osuuskunnan jäsenelle. Laajakaistaliittymän varaus on kuitu tontin rajalle, josta yhteys voidaan kytkeä myöhemmin käyttöön. Liittymävarauksen hinta on enintään 600 osuuskunnan jäsenelle. Lopullinen liittymähinta muodostuu keväällä 2015, kun osuuskunta hakee Maaseudun Kehitysrahaston mahdollista lisätukea kyläverkoille ja asiakasliittymille. Liittymä hinnat nousevat hankkeen päätyttyä, ellei liittymävarausta ole tehty. Liittymästä on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys tontilla ja kiinteistössä tehdystä työstä. Hankkimalla liittymän parannat kiinteistösi jälleenmyyntiarvoa ja parannat asuinalueesi toiminnallisuutta ja houkuttelevuutta. Esisopimusten määrä ratkaisee rakentamisjärjestyksen. Esisopimuksia on saatavana Kirjasto/ Kari Blomster Hailuodon Osuuspankki Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hailuodon laajakaistaosuuskunta

12 Tee nyt esisopimus HALAKO-valokuituliittymästä Täytä alla oleva esisopimus -lomake, niin lähetämme sinulle esitäytetyt sopimuspaperit allekirjoitettavaksi. Vasta allekirjoitettu sopimus on sitova tilaus. Varsinaisia liittymäsopimuksia aletaan allekirjoittamaan helmi- maaliskuussa Yhteystiedot Etunimi Sukunimi Puhelinnumero Sähköposti Laskutustiedot Osoite Postinumero Postitoimipaikka Liittymän toimitusosoite (Mikäli eri kuin laskutusosoite) Osoite Postinumero Postitoimipaikka Hailuoto Osuuskunnan jäsenyys Olen jo osuuskunnan jäsen Haen osuuskunnan jäsenyyttä, Osuusmaksu 150 Olen kiinnostunut Valokuituliittymästä hinta enintään 1200 osuuskunnan jäsenille. Maksu maksetaan kun rakennustyöt alkavat alueella. Valokuituliittymän liittymävalmiudesta, jossa yhteys on toimitettu tontinrajalle saakka hinta enintään 600 osuuskunnan jäsenille. Maksu maksetaan kun rakennustyöt alkavat alueella. Lomakkeen palautus: Osuuspankki, tai postitse: Halako, Vääräpäänkuja 29, Hailuoto

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT HAILUODON KUNTA 15.8.2014 Terveyskeskus tiedottaa Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa oleville tarjotaan mahdollisuutta tulla terveystarkastukseen.

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 2/2015 HAILUODON KUNTA 15.2.2015 Oulun seudun kuntarakenneselvitys Tietoa kuntajakoselvityksestä löytyy Hailuodon kunnan www-sivujen kautta ja kuntajakoselvityksen nettisivuilta

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 6/2015 HAILUODON KUNTA 15.6.2015 Hailuodon kunta tiedottaa HAILUODON KUNNAN PERUS- OPETUKSESSA HAETTAVANA 1)osa-aikaisen koulunkäyntiavustajan tehtävät ajalle 12.8. 20.12.2015.

Lisätiedot

KEMPELEEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA LUKUVUOSI 2014-2015

KEMPELEEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA LUKUVUOSI 2014-2015 KEMPELEEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA LUKUVUOSI 2014-2015 Toimituskunta: Merja Hillilä, Henna Luokkanen, Riitta Santaniemi, Kari Suvilehto Graafinen suunnittelu ja taitto: Katja Rantala Painopaikka:

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 5/2015 HAILUODON KUNTA 15.5.2015 Hailuodon kunta tiedottaa Hailuodon kunnanhallitus on asettanut kuntastrategian nähtäville 5-24.5.2015 väliseksi ajaksi. Strategia on nähtävillä

Lisätiedot

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa SYYSLUKUKAUSI 2014 KEVÄTLUKUKAUSI 2015 arjen virrasta innon lähteelle nivalan osasto s. 6 reisjärven osasto s. 29 haapajärven osasto s. 15 POHJOIS-POHJANMAAN Kesäyliopisto s. 34 pyhäjärven osasto s. 22

Lisätiedot

Kansalaisopisto. Opinto-ohjelma 2013-2014 KITEE RÄÄKKYLÄ KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO ILMOITTAUTUMISLOMAKE LV 2013-2014

Kansalaisopisto. Opinto-ohjelma 2013-2014 KITEE RÄÄKKYLÄ KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO ILMOITTAUTUMISLOMAKE LV 2013-2014 KESKI-KARJALAN Kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2013-2014 Keski-Karjalan kansalaisopisto OPINTOSETELIHAKEMUS 2013-2014 Opintosetelin arvo on 30 euroa, jonka voit käyttää haluamaasi kurssiin. Setelin saajat

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 4/2015 HAILUODON KUNTA 15.4.2015 Tekninen toimi tiedottaa Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointia koskeva laki (300/215) on hyväksytty Lain mukaan rakennuksen

Lisätiedot

Järvi-Saimaan KANSALAISOPISTO. Kurssiohjelma 2014-2015. Sulkava Juva Rantasalmi. www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi

Järvi-Saimaan KANSALAISOPISTO. Kurssiohjelma 2014-2015. Sulkava Juva Rantasalmi. www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi Järvi-Saimaan KNSLISOPISTO Sulkava Juva Rantasalmi Kurssiohjelma 2014-2015 www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi Järvi-Saimaan KNSLISOPISTO 2 Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.

Lisätiedot

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa KEVÄTLUKUKAUSI 2015 arjen virrasta innon lähteelle NIVALAN OSASTO s. 7 HAAPAJÄRVEN OSASTO s. 15 REISJÄRVEN OSASTO s. 29 PYHÄJÄRVEN OSASTO s. 23 TANSSIOPISTO UUSIKUU s. 32 50 vuotta kansalaisopistotoimintaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS UUDET KURSSIT KEVÄT 2015

OPINTO-OPAS UUDET KURSSIT KEVÄT 2015 YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS UUDET KURSSIT KEVÄT 2015 YLIVIESKA ALAVIESKA SIEVI Sini Kylmä: Pökön uni, 2014, akryyli Tervetuloa! Welcome! ibienvenidos! Bienvenus! Välkommen! Willkommen!

Lisätiedot

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA kevät 2015 SISÄLTÖ Rehtorin tervehdys... 4 Ilmoittautuminen... 5 Kurssimaksut ja alennukset... 6 Peruutukset, keskeytykset ja palaute... 7 Hyvä tietää... 8 Avoin yliopisto...

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi.

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi. Päivitetty 25.8.2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS TYÖVUODELLE 2015 2016 TERVETULOA JOUKKOOMME Tervetuloa opettajaksi Saarijärven kaupungin omistamaan kansalaisopistoon. Toimimme Saarijärven ja Kannonkosken alueilla.

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE Elinikäistä oppimista Jokilatvan opistossa Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven alueella toimiva kansalaisopisto. Kansalaisopistossa voivat kaiken ikäiset

Lisätiedot

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa KEVÄTLUKUKAUSI 2014 arjen virrasta innon lähteelle nivalan osasto s. 6 reisjärven osasto s. 31 haapajärven osasto s. 16 POHJOIS-POHJANMAAN Kesäyliopisto s. 35 pyhäjärven osasto s. 24 tanssiopisto uusikuu

Lisätiedot

Vapaa-aika- ja osaamiskeskus

Vapaa-aika- ja osaamiskeskus 3 5 11 13 28 111 162 Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2014-15 Vapaa-aika- ja osaamiskeskus Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Järvenpään Opisto Kuvataidekoulu Hakemisto

Lisätiedot

IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016

IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016 IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016 Julkaisija: Ikaalisten kansalaisopisto Opinto-ohjelma on luettavissa myös verkkosivuiltamme: www.opistopalvelut.fi/ikaalinen Painopaikka: Waasa Graphics

Lisätiedot

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa SYYSLUKUKAUSI 2013 KEVÄTLUKUKAUSI 2014 arjen virrasta innon lähteelle nivalan osasto s. 6 reisjärven osasto s. 32 haapajärven osasto s. 16 POHJOIS-POHJANMAAN Kesäyliopisto s. 37 pyhäjärven osasto s. 25

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 1/2012 24.2.2012 Nro 86 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset Kesätöitä nuorille Uuden Oulun palveluja Haukipudashiihto Hiihtolomaviikko Yksityistiet Kuva:

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

Joensuun seudun. kansalaisopisto. opinto-opas kevät 2014 & POintti

Joensuun seudun. kansalaisopisto. opinto-opas kevät 2014 & POintti Joensuun seudun kansalaisopisto opinto-opas kevät 2014 & POintti JOENSUU kontiolahti LIPERI outokumpu POLVIJÄRVI JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTO Papinkatu 3, 80110 Joensuu www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2011 Viesti kulkee vetovastuu vaihtuu Sotiemme veteraaneille omistettua juhlapäivää vietetään vuosittain 27. päivänä

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OPAS 2015-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO Öljyä laineilla... 3 Yhteystiedot... 4 Lukuvuoden aloitus... 4 Opetusviikot... 5 Ilmoittautuminen... 5 Avoin yliopisto... 10 Taiteen

Lisätiedot

Laukaan kansalaisopisto Opinto-opas kevät 2015

Laukaan kansalaisopisto Opinto-opas kevät 2015 Laukaan kansalaisopisto Opinto-opas kevät 2015 SISÄLLYSLUETTELO Ilmoittautuminen 1 Kurssipaikan peruminen 1 Varapaikasta ja kurssin peruuntumisesta ilmoittaminen 1 Kurssimaksut 1 Alennukset 1 Setelit maksuvälineenä

Lisätiedot

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas syksy 2015 Sisällysluettelo Opistoinfo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Yhteys- ja lukukausitiedot,

Lisätiedot

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu)

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu) Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Salon kansalaisopiston opiskelijakunta ry Opistoinfo Ohje netti-ilmoittautumiseen Ohjeita avoimen yliopiston opiskeluun 3 3 4 5 6

Lisätiedot