ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus"

Transkriptio

1 ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus Tämä jäsenyys- ja lisenssisopimus ( sopimus ) solmitaan Zumba Fitness, LLC:n ( Zumba ) ja sinun ( ohjaaja ) välilläsi. Se on voimassa Zumba Instructor Network (ZIN) -verkostoon kirjautumispäivästä ( voimassaolopäivä ) lähtien tai 15. joulukuuta 2011 alkaen, jos ZIN-jäsenyys alkoi ennen tätä päivämäärää. Ohjaaja hyväksyy, että klikkaamalla läpi käytävä sopimus (joka vaaditaan tämän sopimuksen hyväksymiseksi) toimii alkuperäisenä allekirjoituksena ja kuittauksena tämän sopimuksen lukemisesta ja ymmärtämisestä. Zumba omistaa seuraavat tavaramerkit: Zumba, Zumba Fitness, Ditch the Workout - Join the Party 1, Feel The Music, ZIN ja seuraavat Basic Zumba -kuntoiluohjelmaan sekä vaate- ja asustelinjaan liittyvät logot. Näitä tavaramerkkejä kutsutaan tässä Zumba-merkeiksi : Zumba omistaa myös seuraavat erityiset tavaramerkit ja kauppanimet: Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit ja seuraavat erityislogot; näitä erityisiä tavaramerkkejä ja logoja kutsutaan tässä Zumba-erityismerkeiksi : Zumba käyttää Zumba-merkkejä ja Zumba-erityismerkkejä (yhteisesti merkit ) yhdessä tekijänoikeudella suojatun merkkeihin liittyvän aineiston kanssa tanssiliikunnan alan koulutuspalveluissa tai näiden palvelujen yhteydessä ( palvelut ). Tämä tekijänoikeudella suojattu ja tämän sopimuksen puitteissa lisensoitu aineisto on saatavilla ZINverkkoportaalin kautta ja on lisensoitu tämän sopimuksen mukaisesti.. Jäsenyysmerkkejä, jotka sisältävät ZIN - tai Zumba Instructor Network -käsitteet ( ZIN-merkit ), käytetään Zumba Instructor Network ( ZIN ) -jäsenyyden osoituksena. Ohjaaja on suorittanut virallisen Basic Zumba -ohjaajakurssin. Hän haluaa liittyä ZIN-jäseneksi ja käyttää Zumba-merkkejä markkinoidakseen ja vetääkseen tunteja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ohjaaja, joka on ZIN-jäsen ja joka on suorittanut yhden tai useamman erityismerkeillä merkityn erikoisohjelman ohjaajakoulutuskurssin, voi käyttää erityismerkkejä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ohjaaja voi käyttää Zumba- ja erityismerkkejä vain Zumba-yhtiön sallimalla tavalla suoritettuaan asianmukaisen koulutuksen ja ainoastaan tuntien ohjaukseen sen ohjelman sisällä, jossa merkkien käyttö liittyy Zumba-tuotteisiin tai näiden 1 Tämä tavaramerkki ilmaistaan -tunnuksella Australiassa, Euroopan unionin tavaramerkkialueella, Islannissa, Intiassa, Uusi-Seelannissa ja Norjassa.

2 myyntiin tämän sopimuksen sallimalla tavalla. Näiden tuotemyyntien täytyy olla toissijaisia valtuutettuja merkkejä käyttäen ohjattuihin tunteihin nähden. Edeltävät lähtökohdat huomioon ottaen, sekä yhteisten tässä määriteltyjen lupausten sekä ZIN -yhteisöstä tulevien etujen lisäksi osapuolet sopivat ja hyväksyvät seuraavasti: 1. Lisenssin myöntäminen Zumba-merkit. Zumba myöntää täten ohjaajalle yleisen ei-siirrettävän lisenssin ( lisenssi ) ilman takuuta Zumba-merkkien käyttöön tuntien mainostus- ja ohjaustarkoituksessa ja osoittamaan, että ohjaaja on ZIN-jäsen. Ohjaaja hyväksyy sopimuksen ja kaikki tässä sopimuksessa esitetyt ehdot tämän ajanjakson ajaksi. Tämän sopimuksen mukaisesti Zumba-merkkien käsitteeseen voi kuulua myös muita Zumba-tavaramerkkejä, jotka Zumba voi määritellä ajoittain Erityismerkit Sen JÄLKEEN, kun ohjaaja on suorittanut KOKO erityiskoulutuksen (Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba in the Circuit, Zumba Gold-Toning) ja niin kauan kuin ohjaaja pysyy hyvämaineisena ZIN-jäsenenä, Zumba myöntää Ohjaajalle lisenssin käyttää vain sitä erityismerkkiä, joka soveltuu erityiskoulutukseen ( erityismerkin lisenssi ) kohdan 1.1 rajoitusten mukaisesti. Kun ohjaaja esimerkiksi suorittaa Zumbatomic -koulutuksen, hänelle myönnetään Zumbatomic -lisenssi Zumbatomic -tuntien edistämiseen ja pitämiseen Alue Täten myönnetty lisenssi EI OLE VOIMASSA Kiinassa tai missään muussa maassa, jonka kanssa Yhdysvallat rajoittavat kaupankäyntiä, eikä missään maassa, jossa tämän lisenssin puitteissa käytetyt oikeudet rikkoisivat paikallisia lakeja tai säädöksiä. Lisätietoja saat käymällä ZIN License & Legal Support -sivulla osoitteessa ja valitsemalla sitten "Lainmukaisuus" (Legal Compliance) tai kirjautumalla sisään ZIN -kotisivulle ja käymällä ZIN License & Legal Support -sivulla. 2. Tilausmaksu 2.1. Tilausmaksu Ohjaaja maksaa Zumba-yhtiölle tilausmaksun ( ZIN-jäsenmaksu ), jonka määrä on 30,00 $ kuukaudessa ja joka maksetaan kuukausittain tämän ajanjakson ajan alla olevan alakappaleen 2.2 ehtojen mukaisesti. Zumba-yhtiöllä on yksinoikeus ZIN-jäsenmaksun muuttamiseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Zumba pidättää itsellään oikeuden asettaa, tarkistaa, muuttaa tai lisätä milloin tahansa laskutuskäytäntöjä, -tapoja ja maksuja, mukaan lukien ilman rajoituksia, keräyskäytännöt, maksukäytännöt, lisämaksut ja erilliset maksut Zumba-yhtiön verkkosivun/verkkosivujen sisällöstä tai palveluista. Ohjaaja hyväksyy muutosilmoitusten vastaanottamisen Zumba-yhtiön toimesta julkaistun muutosta koskevan viestin muodossa Zumba-yhtiön verkkosivulla, säännöllisesti ohjaajan käytettävissä olevassa paikassa. Näin julkaistut muutokset tullaan erityisesti liittämään tähän sopimukseen. Siinä tapauksessa, että ohjaaja vastustaa maksuja tai muutoksia, ohjaajan ainoa käytettävissä oleva keino on vapaaehtoisesti peruuttaa ZIN-jäsenyytensä ja sanoa irti tämä sopimus Lopettaminen Zumba saattaa irtisanoa tämän sopimuksen milloin vain ja mistä syystä tahansa, mukaan lukien ZIN-lisenssitukitiimin tai Zumba-yhtiön lakiasiaintoimiston ohjeiden noudattamatta jättäminen. Ohjaajan tässä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen tämän sopimuksen puitteissa katsotaan sopimusrikkomukseksi, jonka perusteella Zumba voi välittömästi kieltää tai peruuttaa ohjaajan ZIN-jäsenyysedut ja etuoikeudet tai sanoa irti tämän sopimuksen viipymättä. Ohjaaja voi irtisanoa tämän sopimuksen 30 päivän ennakkoilmoituksella mistä syystä tahansa. 3. Merkkien omistus Ohjaaja hyväksyy, että Zumba omistaa merkit. Ohjaaja suostuu olemaan ryhtymättä Zumbayhtiön merkkien omistusta kyseenalaistaviin toimiin. Ohjaaja hyväksyy, että ohjaajan merkkien käyttö on Zumbayhtiölle hyödyksi ja tapahtuu Zumba-yhtiön puolesta. Ohjaaja hyväksyy, että mikään tässä sopimuksessa mainittu ei anna ohjaajalle merkkeihin muuta oikeutta, omistusoikeutta tai osuutta kuin tässä sallitun merkkien

3 käyttöoikeuden. Ohjaaja hyväksyy, että ohjaaja ei aseta Zumba-yhtiön merkkejä koskevaa omistusoikeutta, merkkien täytäntöönpanokelpoisuutta tai tämän sopimuksen voimassaoloa kyseenalaiseksi. 4. Laatustandardit Ohjaaja hyväksyy, että ohjaajan markkinointi ja palvelut, joihin merkkejä käytetään, noudattavat normeja, jotka Zumba on asettanut (a) virallisissa Zumba-ohjaajakursseissa, (b) Zumbaohjaajakoulutuksen käsikirjassa, (c) (d) kaikissa Zumba-yhtiön toimittamissa tuotemerkkiä koskevissa ohjeissa, (e) tässä sopimuksessa, ja (f) muutoin Zumba-yhtiön esittämänä aika ajoin. 5. Laadun ylläpito Ohjaaja hyväksyy tekevnsä yhteistyötä Zumba-yhtiön kanssa edesauttaakseen Zumba-yhtiötä valvomaan merkkien alla tarjoamiensa palveluiden luonteen ja laadun tarkkailussa, mahdollistamaan tuntien tarkkailun, noudattamaan viipymättä kaikkia ZIN-lisenssitukitiimin tai Zumba-yhtiön lakiasiaintoimiston ohjeita ja antamaan Zumba-yhtiölle pyydettäessä todisteita, jotka vahvistavat tämän sopimuksen noudattamisen. Ohjaajan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä ja hankkia kaikki asianmukaiset hallituksen luvat, jotka vaaditaan palveluiden tarjoamiseen, markkinointiin ja mainontaan. 6. Merkkien sallittu käyttö Ohjaaja hyväksyy käyttävänsä lisenssin oikeuttamia merkkejä vain tämän sopimuksen esittämällä tavalla. Ohjaaja EI saa muuttaa yllä esitettyjen merkkien muotoa tai tyyliä. Ohjaajan tulee seurata Zumba-yhtiön tavaramerkkien käyttöä koskevaa käsikirjaa sekä ZIN-lisenssitukitiimin tai lakiasiaintoimiston antamia tuotemerkkiä koskevia ohjeita. Ohjaajan merkkien käyttöä rajoitetaan seuraavalla tavalla edellä mainittujen rajoituksien yleistä kattavuutta millään tavoin rajoittamatta: 6.1. Painettu aineisto ja sähköposti. Mainosmateriaali Ohjaaja voi käyttää merkkejä lentolehtisissä, julisteissa, sähköisessä viestinnässä ja niissä painetuissa mainosmateriaaleissa, joiden ainoa tarkoitus on edistää ohjaajan Zumba - tai erityiskursseja, eikä missään muissa mainosmateriaaleissa. Merkkien kaikki käyttö tämän kaltaisessa aineistossa täytyy olla tämän sopimuksen mukaista ja sisältää tavaramerkkitunnus ( tai ), missä asianmukaista. Ohjaajan mainosmateriaalin tulee sisältää seloste seuraavassa muodossa, mikä viittaa kaikkiin käytössä oleviin merkkeihin (esim. Zumbatomic, Zumba Gold, Aqua Zumba, Zumba Toning, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit jne.): ZUMBA -, [kirjoita muita merkkejä] ja Zumba Fitness -logot ovat Zumba Fitness, LLC:n tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssin alaisina. Kun merkkejä käytetään sähköisessä viestinnässä, ohjaajan tulee sitoutua noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat sähköpostimainontaa ja -markkinointia. (b) Zumba-tuntien kuvaaminen tai markkinointi. Ohjaaja ei saa käyttää merkkejä yhdessä minkään muun henkilön tai entiteetin tuotemerkkien, palvelumerkkien tai muiden kauppanimien tai muunneltujen kuvausten kanssa ilman Zumba-yhtiön kirjallista lupaa. Ohjaaja ei esimerkiksi saa viitata tuntiin ilmaisuilla Zumba-vatsalihakset tai aloittelijan Zumba tai Zumba-muksut tai Seniori-Zumba tai vastaavilla, eikä viitata Zumba -tunnin erilaisiin vaikeustasoihin. Ohjaaja ei myöskään saa sisällyttää muita tavaramerkkejä mainosaineistoon, poikkeuksena tunteja järjestävän laitoksen nimi tai merkki, joka voidaan sijoittaa merkin alle nähtäväksi, jos ohjaajalla on tähän laitoksen lupa. Ohjaaja ei saa muuntaa tuntia kuvaavan tavaramerkin muotoa. Ohjaaja ei esimerkiksi saa muuntaa yllä esitetyn merkin ulkoasua eikä kokoa. Jos ohjaaja haluaa käyttää merkkiä mihinkään muuhun tarkoitukseen (esim. sponsorointi), hänen täytyy hankkia tätä koskeva kirjallinen lupa vähintään kolmenkymmentä (30) päivää etukäteen. (c) Ei uutiskirjeitä tai julkaisuja. Ohjaaja ei saa käyttää mitään merkeistä kokonaisuudessaan tai osittain minkään uutiskirjeen tai painetun tai verkkojulkaisun otsikkona.

4 6.2. Toimialuenimi, yhteisöpalvelusivustot ja verkostoitumissivut. Jos Zumba-yhtiö katsoo tarpeelliseksi tai haluaa käyttää tiettyä toimialuenimeä, ohjaaja voi käyttää termiä Zumba osana toimialuenimeä verkkosivustolla, joka mainostaa VAIN ohjaajan Zumba-tunteja ja vastaavia, sekä Zumba -vaatteiden ja asusteiden myyntejä näiden ohjeiden alaisena ja kohdan 6.3 mukaisesti: (a) Kilpailevat tuotteet ja arvon säilyttäminen. Ohjaaja ei saa tarjota myyntiin, mainostaa tai markkinoida verkkosivustollaan muita kuin Zumba -palveluita ja Zumba -tuotteita. Ohjaaja ei saa liittää verkkosivustolleen lausuntoja tai tietoja, jotka heikentävät tavaramerkkien erottamiskykyä, halventavat tai ovat muulla tavoin vahingollisia merkeille tai Zumba-brändille tai liikearvolle. Zumba-yhtiöllä on yksinomainen valta päättää harkintansa mukaisesti, onko ohjaajan verkkosivustolla tämän kaltaisia lausuntoja tai tietoja. (b) Siirto Zumba-yhtiölle. Jos Zumba päättää yksinomaisen harkintansa mukaisesti, että se tarvitsee tai haluaa käyttää kokonaisuudessaan tai osittain tiettyä toimialuenimeä, jonka ohjaaja on rekisteröinyt ja johon kuuluu Zumba-merkki, ohjaajan täytyy Zumba-yhtiön pyynnöstä siirtää tällainen toimialuenimi Zumba-yhtiölle, jolloin Zumba korvaa ohjaajalle kohtuullisen korvauksen tällaisen toimialuenimen rekisteröinnistä. Zumba-yhtiötä ei saa vaatia korvaamaan ohjaajalle maksuja, jotka ovat aiheutuneet ohjaajalle verkkosivuston suunnittelusta, markkinointiaineiston tekemisestä tai muista kolmansille osapuolille suoritetuista maksuista, jotka eivät ole rekisteröintimaksuja. (c) ZIN-jäsenen (jäsenten) verkkosivuston ja yhteisöpalvelusivuston sivun tunnistaminen. Ohjaajan virallinen nimi täytyy näkyä selvästi jokaisella ohjaajan käyttämällä tai valvomalla verkkosivustolla tai yhteisöpalvelusivustojen sivulla niin, että ohjaaja voidaan tunnistaa toimialuenimen tai yhteisöpalvelusivuston sivun omistajaksi tai valvojaksi. Ohjaajan täytyy myös julkaista nimensä ja linkki omaan Zumba.comin ZIN-profiiliinsa. Linkki pitää sisällyttää aloitussivulle, ja siinä pitäisi mainita: Tämän verkkosivuston [kirjoita verkkosivuston nimi] omistaja ja ylläpitäjä on [anna ohjaajan nimi], joka on Zumba Instructor Networkin lisensoitu jäsen. Katso profiilini osoitteessa [liitä profiilisivun linkki]. (d) Maan nimien palautus. Ohjaajien, jotka haluavat käyttää toimialuenimeä, johon kuuluu merkin lisäksi maan nimi (esim. jne.), tai muuta ylätason toimialuenimeä, tulee hakea lupa Zumba-yhtiöltä. Siinäkin tapauksessa, että lupa myönnetään, tämän kaltaisen toimialuenimen rekisteröivä tai rekisteröintiä ylläpitävä ohjaaja hyväksyy siirtävänsä tämän verkkotunnuksen pyydettäessä välittömästi Zumba-yhtiölle. (e) Toimialuenimeä ei saa käyttää kauppanimenä. Ohjaaja ei saa käyttää yoiminimenä merkkiä sisältävää toimialuenimeä. Ohjaaja ei esimerkiksi saa käyttää verkkotunnusta ja sitten nimetä ZUMBA CREW -käsitettä ohjaajan tai ohjaajaryhmän nimeämiseen. (f) Yhteisöpalvelu- ja verkostoitumissivujen otsikot. Ohjaajan tulee noudattaa yhteisöpalvelusivustojen ja verkostoitumissivujen (Facebook, YouTube ja vastaavat) toimialuenimiä, verkkosivustoja ja tavaramerkkejä koskevia vaatimuksia ja antaa yhteisöpalvelusivustoille ohjaajan nimellä varustetut otsikot. Yhteisöpalvelusivustojen ryhmän kaikkien ohjaajien täytyy olla ZIN-jäseniä, ja kaikkien ZIN-jäsenien henkilöllisyys täytyy ilmaista. Tämä kohta koskee myös tapahtumien yhteisöpalvelu- ja verkostoitumissivustoja Verkkosivusto. Ohjaaja voi käyttää merkkejä verkkosivustolla (mukaan lukien yhteisöpalvelu- ja verkostoitumissivustot), joita ohjaaja käyttää mainostaakseen omia Zumba -kurssejaan sopimuksen mukaisesti ja seuraavien ohjeiden mukaisesti: (a) Tuotemerkki-ilmoitus. Kaikki merkkien käyttö ohjaajan verkkosivustolla täytyy olla tämän sopimuksen mukainen. Ohjaajan verkkosivustolla täytyy olla tavaramerkin tunnus ( tai ) aina merkkiä käytettäessä, missä

5 asianmukaista. Jos verkkosivustolla on näkyvissä joku merkeistä, sen täytyy sisältää seloste seuraavassa muodossa (tämän pitäisi viitata kaikkiin käytettyihin Zumba-merkkeihin): Zumba - ja Zumba Fitness -logot ovat Zumba Fitness, LLC -yhtiön tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssin alaisina. Mikäli verkkosivustolla käytetään erityismerkkejä, ohjaajaa vaaditaan lisäämään erityismerkit selosteeseen. Esimerkiksi: ZUMBA -, Zumbatomic -, Zumba Toning - ja Zumba Fitness -logot ovat Zumba Fitness, LLC:n tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssin alaisina. (b) Linkki Zumba.comiin. Ohjaajan verkkosivuston aloitussivulla täytyy olla huomattava hyperlinkki Zumba-yhtiön viralliselle verkkosivustolle osoitteeseen (c) Tavaramerkin käyttö. Kohdan 6.2(b) noudattamisen lisäksi ohjaaja ei saa käyttää merkkejä yhdessä muun henkilön tai entiteetin tavaramerkkien, palvelumerkkien, toiminimien, tuote- ja ohjelmanimien tai muiden käsitteiden kanssa ilman Zumba-yhtiön antamaa kirjallista lupaa. (d) Musiikki. Ohjaaja saa käyttää Zumba-yhtiön alkuperäisiä sävellyksiä (saatavilla Zumba Fitness Original Sound Track, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe ja Zumbatomic (kuluttajapakkaus) CD:llä sekä muita alkuperäisiä äänitteitä, joita voidaan julkaista tulevaisuudessa) taustamusiikkina verkkosivulla, joka täyttää tämän sopimuksen vaatimukset. Ohjaaja ei saa käyttää mitään muuta musiikkia tällaisella verkkosivustolla, ellei hän le hankkinut asianmukaista lisenssiä sen käyttöön. (e) Vähättely. Kohdan 6.2(a) mukaisesti ohjaaja ei saa sisällyttää verkkosivustolle vastenmielistä sisältöä tai sisältöä, jota Zumba yksinomaisen harkintansa mukaisesti pitää merkkejä, Zumba-brändiä tai liikearvoa heikentävänä, halventavana tai muuten haitallisena. Zumba pidättää oikeuden vaatia tämän kaltaisen aineiston poistamista. Ohjaaja hyväksyy viipymättä poistavansa sen verkkosivustoltaan ZIN-lisenssitukitiimin tai Zumbayhtiön lakiasiaintoimiston pyynnöstä. (f) Omistajuus. Ohjaajan tulee ilmaista selkeästi verkkosivuston tai yhteisöverkostosivuston omistaja (erityisen selvästi täytyy merkitä se, että sivuston omistaja on ohjaaja tai liikeyritys eikä Zumba Fitness, LLC). Kohdan 6.2(c) vaatimuksen mukaisesti vaaditaan linkki ja ohjaajan henkilöllisyyden ilmaiseva lausunto. (g) Adwords ja avainsanat. Ohjaaja ei saa käyttää merkkiä AdWord-mainoksissa tai avainsanana (tai vastaavana, eikä muuhun hakukoneoptimointiin tai sponsoroitujen linkkien kehittämiseen ilman Zumba-yhtiön antamaa kirjallista lupaa Nettivideot. Ohjaaja saa tehdä yhden tai useamman 30 sekunnin mittaisen mainosvideon (yhteensä enintään 2 minuuttia) ( mainosvideo ). Mainosvideon tulee esittää ohjaajaa vetämässä Zumba -tuntia tai -harjoituksia, ja sen AINOA tarkoitus saa olla ohjaajan Zumba -tuntien mainostaminen. Mainosvideon täytyy täyttää seuraavat ehdot: (a) Julkaisut. Ohjaaja ei saa sisällyttää kurssin osallistujia mainosvideoon, ellei hän ole saanut asianmukaista kirjallista lupaa jokaiselta osallistujalta. (b) Otsikko. Jos ohjaaja käyttää videolle otsikkoa, otsikon tulee olla hyvin samanlainen kuin Zumba -tunti [ohjaajan nimen] kanssa. Ohjaajan nimen täytyy sisältyä otsikkoon, ja merkkejä tulee käyttää tämän sopimuksen mukaisesti. (c) Musiikki. Mainosvideoissa saa käyttää vain Zumba-yhtiön alkuperäisiä sävellyksiä (saatavilla alkuperäinen Zumba Fitness -äänite, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe, Zumbatomic-kuluttajapakkaus ja muita alkuperäisiä äänitteitä, joita saatetaan julkaista tulevaisuudessa). Ohjaaja tiedostaa, että useimmat ZIN-aineistoon kuuluvista sävellyksistä eivät ole alkuperäisiä Zumba-sävellyksiä, niille ei ole annettu julkista esiintymistä sallivaa

6 lisenssiä eikä niitä voida käyttää videoissa tai kaupalliseen tarkoitukseen ennen kuin paikalliset musiikkilisenssejä koskevat vaatimukset on täytetty. Ohjaaja ei saa jakaa ZIN-musiikkia Internetissä eikä muualla. Lisätietoja saat ZIN License & Legal Support -sivulta (tai ZIN-kotisivulta napsauttamalla Discounts And Resources (alennuksia ja resursseja) kohdasta Entrepreneurship (yritystoiminta), ja edelleen kohdasta Music Resources (musiikkiresurssit). (d) Suoratoisto. Tämän kohdan mukaisesti tehtyjä mainosvideoita saa suoratoistaa vain ohjaajan omilla verkkosivustoilla tai yhteisösivustolla tai verkostoitumissivuilla, jotka noudattavat tämän sopimuksen asettamia ehtoja. Ohjaaja ei saa suoratoistaa, julkaista tai jakaa mitään videoita, joissa näytetään Zumba -tuntia tai joissa muuten mainitaan Zumba tai merkit millään muulla tavalla. (e) Ei tavaramerkin erottamiskyvyn heikentämistä eikä vähättelyä. Ohjaaja ei saa sisällyttää verkkovideoihin mitään sisältöä, joka on vastenmielistä tai joka heikentää, halventaa tai on muuten haitaksi merkeille, Zumbabrändille tai liikearvolle. Zumba pidättää oikeuden ykisnomaisen harkintansa mukaan poistaa tai vaatia ohjaajan poistavan mainosvideon tai muut merkkiin viittavaat videot, ja ohjaaja hyväksyy toimivansa näin viipymättä Radio ja televisio. Ohjaaja saa käyttää merkkejä radio- tai televisiomainonnassa vain Zumba-yhtiöltä etukäteen hankitulla kirjallisella luvalla, jonka myöntäminen on vain Zumba-yhtiön oman harkinnan varassa Bona Fide -uutisjulkaisu. Ohjaaja saa mainostaa Zumba Fitness -tuntejaan suorien uutislähetysten tai painettujen uutislähteiden kautta, kuten tunnetut uutistoimistot tai julkaisijat, sanomalehdet, televisio, radio ja aikakauslehdet. Ohjaajan täytyy tiedottaa uutistoimistoa tai julkaisijaa Zumba-yhtiön asianmukaista tavaramerkkien käyttöä koskevista ohjeista ja tuotemerkkien käyttöoppaasta, jos ohjaaja päättää käyttää tämän kaltaista mainostusta. Suoran uutislähetyksen kaltainen lähetys ei saa sisältää enempää kuin kymmenen (10) minuuttia Zumba Fitness -harjoituksia ilman Zumba-yhtiöltä etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Mikäli ohjaaja tietää etukäteen lähetyksestä, ohjaajan tulee tiedottaa tästä Zumba-yhtiölle sähköpostitse Mikäli ohjaaja ei ole tietoinen lähetyksestä etukäteen, ohjaajan tulee viipymättä tiedottaa Zumba-yhtiölle lähetyksen jälkeen ja mahdollisuuksien mukaan antaa Zumba-yhtiölle kopio artikkelista tai selostuksesta Aitojen Zumba -tuotteiden myynti. Ohjaajat, jotka ostavat aitoja Zumba-tuotteita suoraan Zumba-yhtiöltä tai luvan saaneelta jälleenmyyjältä tuotteiden jälleenmyyntiä varten, saavat käyttää merkkejä tämän sopimuksen mukaisesti tällaisten tuotteiden markkinointiin ja jälleenmyynnin edistämiseen. Ohjaajan merkkejä koskeva käyttö Zumba -tuotteiden jälleenmyynnin yhteydessä täytyy olla toisarvoinen ohjaajan Zumba -tunteihin nähden, paitsi että ohjaaja saa myydä tuotteita kaupallisten online-kanavien kautta, jos ohjaaja ilmaisee henkilöllisyytensä näiden myyntien yhteydessä. Mikäli mahdollista, ohjaaja pidättäytyy myymästä sen alueen ulkopuolella, josta tuotteet ostettiin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ostetut tuotteet täytyy myydä Yhdysvalloissa, eikä niitä saa tarjota myyntiin Yhdysvaltojen ulkopuolella ZIN-merkit. Tämän sopimuksen voimassaoloaikana ohjaaja saa käyttää ZIN-merkkejä vain ZIN-jäsenyyden tai ZIN-ohjaajuuden ilmaisemiseen Hyväntekeväisyyskeräykset. Ohjaaja saa ohjata Zumba Fitness -tunteja Zumbathon-nimen ja -merkin alaisena (Yhdysvalloissa tunnus ja Yhdysvaltojen ulkopuolella tunnus ) varojen keräykseen hyväntekeväisyyttä tai muuta arvokasta tarkoitusta varten saatuaan Zumba-yhtiöltä vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen kirjallisen hyväksynnän, mukaan lukien tämä design:

7 tätä merkkiä ja designia pidetään tässä merkkinä, jota käytetään näissä rajallisissa, hyväntekeväisyysluonteisessa tapahtumissa. Zumbathon -merkkiä käyttävät toiminnot pitää järjestää asianmukaisten lakien mukaisesti. Ohjaaja on vastuussa kerättyjen varojen käsittelystä ja oikeasta jakamisesta. Zumba pidättää itsellään oikeuden estää ohjaajaa käyttämästä Zumbathon -merkkiä ja designia tai merkkejä niiden varojenkeruutoimien yhteydessä, joita Zumba yksinomaisen harkintansa mukaan pitää Zumba-brändiä tai liikearvoa heikentävänä, halventavana tai muuten merkkejä vahingoittavina, tai jotka eivät ole yhteneväisiä Zumba-yhtiön liiketoimintatavoitteiden tai etujen kanssa. Zumbathon -merkin käyttölupaakoskevia tietoja löytyy kirjautumalla osoitteeseen kohdasta Community (yhteisö) ja Lupahakemus Zumbathonhyväntekeväisyystapahtuman järjestämiseen Tapahtumat, messut ja yliopiston liikuntatunnit. Ohjaaja saa ohjata Zumba -tunteja yhteisön tapahtumien (messut, festivaalit jne.) tai messujen (kuntoiluala tai muu ala) yhteydessä tai yliopistossa saadakseen opintopisteitä (ELI LIIKUNTATUNTEINA) ETUKÄTEEN ZUMBA-YHTIÖLTÄ hankitulla kirjallisella luvalla. Lisätietoja merkkien käyttöluvista tapahtumien yhteydessä tai oppitunteilla löytyy Yhteystiedot-sivulta kohdasta Lainmukaisuus tai muista tapahtumasta toimitetuista ohjeista. Tapahtuma on mikä muu tahansa toiminta, joka ei ole tämän sopimuksen puitteissa sallittu Zumba -tunti tai mestaritunti. Kun ohjaaja osallistuu tuntiin tai ohjaa tunteja tapahtuman yhteydessä, hänen nimensä täytyy olla lueteltuna tapahtuman markkinointiaineistossa. Ohjaaja ei saa ottaa osaa mihinkään tapahtumaan tai ohjata mitään tunteja, joissa perusaskeleet puretaan tai joiden tarkoitus on kouluttaa muille ohjaajille tai yleisölle Zumba -ohjauksen perusteita. Ohjaaja ei myöskään saa tietoisesti ottaa osaa mihinkään merkkejä käyttäviin tapahtumiin tai tunteihin, joiden ohjaajat eivät ole ZIN-jäseniä. 7. Merkkien rajoitettu käyttö ja muut kielletyt toiminnot. Muutoin OHJAAJAN MERKKIEN KÄYTÖN RAJOITUKSIA rajoittamatta ohjaaja ei saa käyttää merkkejä tai ryhtyä seuraaviiin toimiin: 7.1. Zumba-logojen ja tyylitellyn kirjoituksen käyttö. Riippumatta siitä, missä Zumba-logoja tai tyyliteltyjä merkkejä käytetään, ohjaaja ei saa muuttaa niiden muotoa tai ulkoasua, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, niiden koko, väri ja fontti Kauppatavara. Ohjaaja ei saa valmistaa, luoda tai jakaa mitään kauppatavaraa (mukaan lukien vaatetus) tai muita mainosesineitä, joissa on merkkejä tai niitä muistuttavia merkkejä tai jotain näihin liittyvää ZIN-materiaalit. Ohjaaja hyväksyy, että hänen vastaanottamansa ZIN-aineisto ZIN-ohjelmaan liittymisen yhteydessä on tarkoitettu yksinomaan ohjaajan eduksi ja käyttöön. Ohjaaja ei saa kopioida, monistaa, myydä, jakaa tai muuten jaella materiaaleja, joita ohjaaja saa ZIN-jäsenyytensä vuoksi, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, ZIN-jäsenen tervetulopakkaus ja sen sisältö, koulutusoppaat, ZIN-koreografian CD- ja DVD-levyt sekä ZIN-mega-mix -CD -levyt. Ohjaaja ei saa toistaa ZIN-DVD-levyjä osana tuntia tai esittää julkisesti Zumba videoita muutoin kuin kohdassa 6.4 esitetyllä tavalla, mukaan lukien ohjaajan omista tunneista äänitetyt videot. Jos tämän sopimuksen voimassaolo raukeaa mistä syystä tahansa, ohjaaja hyväksyy säilyttävänsä ZIN-aineiston, tuhoavansa sen tai palauttavansa sen Zumba-yhtiölle ja hyväksyy, että hän ei myy tai lahjoita tai käytä sitä mihinkään muuhun kuin henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen Merkkien käyttö muuhun kuin Zumba -tuntien markkinoimiseen. Ohjaaja hyväksyy sen, että Zumba voi käyttää (tai antaa muille lisenssin käyttää) merkkejä (ja muita tavaramerkkejä) muihin kuin palveluihin liittyvien

8 tavaroiden ja palvelujen yhteydessä. Ohjaajalla EI ole käyttöoikeutta, eikä hän saa käyttää merkkejä omien Zumba -tuntiensa markkinoimisen lisäksi workshopien, koulutuksen, ohjauksen, koreografiatuntien tai muiden toimintojen mainostukseen. Ohjaaja ei saa käyttää mitään merkkiä kuntosalin, urheilulaitoksen, yrityksen tai toiminimen tai muun laitoksen, ohjelman tai tuotteen ilmaisemiseen, paitsi tässä nimenomaisesti valtuutetulla tavalla, ilman Zumba-yhtiön etukäteen myöntämää erityistä kirjallista lupaa. Merkkejä ei esimerkiksi voida käyttää yrityksen tai yhtiön ilmaisemiseen tai mihinkään muuhun liiketoimintaan kuin ohjaajan palvelujen markkinoimiseen ja suorittamiseen Videot/äänitykset. Ellei yllä ole nimenomaisesti mainittu, ohjaaja ei saa filmata, nauhoittaa, luoda tai virtauttaa mitään Zumba-tuntien nauhoituksia, mukaan lukien videot tai DVD:t, tai nauhoituksia, joissa kopioidaan tai muuten imitoidaan Zumba-/ZIN-koreografiaa tai -musiikkia. Zumba-liikuntavideot ja DVD:t on suojattu täysin tekijänoikeuslaeissa, ja niiden luvaton kopiointi, näyttö, jakelu ja muu käyttö ilman Zumba-yhtiön etukäteen myöntämää kirjallista on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimuksen irtisanomisen lisäksi tekijänoikeuslain rikkojia rangaistaan lain mukaisesti. Ohjaaja hyväksyy pyydettäessä tekevänsä yhteistyötä Zumba-yhtiön täytäntöönpanon ja laittoman kopioinnin vastaisissa toimissa sekä vastaamaan viipymättä ZIN-lisenssitukitiimin tai Zumba-yhtiön lakiasiaintoimiston pyyntöihin. 7.6 Ohjaaja suostuu noudattamaan viipymättä kaikkia lisenssiä koskevia vaatimuksia, jotka julkaistaan ZIN License & Legal Support -sivulla kohdassa "Licensing Requirements" tai ohjeita, joita ZIN-lisenssitukitiimi tai Zumba-yhtiön lakiasiaintoimisto antaa. 7.7 Kaikki tämän sopimuksen alaiset lupa-anomukset täytyy jättää ZIN-lisenssitukitiimille (lainmukaisuusosaston sisäinen) vähintään kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin. Poikkeuksena ovat Zumbathon -tapahtumat, joiden lupahakemusten tulee seurata yllä esitettyä menetelmää. Ohjaajan tulee tutustua vuoden 2012 uusiin lupien hakumenetelmiin; tiedot esitetään ZIN-uutiskirjeessä ja ZIN License & Legal Support -sivulla. 7.8 Zumba-yhtiö varaa kaikki oikeudet, joita ei tässä erityisesti ole esitelty. 7.9 Tuntien julkaiseminen. Ohjaaja suostuu kaupallisesti kohtuullisissa rajoissa julkaisemaan ohjaamansa tunnit Tuntipaikantimen avulla osoitteessa Ohjaaja tiedostaa, että tärkeä osa ZIN-jäsenten suojelemista on erottaa oikeutetut tunnit oikeuttamattomista. 8. Rikkomusilmoitus ja toimet. Ohjaaja suostuu ilmoittamaan Zumba-yhtiölle välittömästi, jos hänen tietoonsa tulee kolmannen osapuolen merkkien luvaton käyttö. Zumba päättää oman harkintansa mukaisesti saattaa alulle oikeudenkäynnin rikkomistapauksessa tai vilpillisen kilpailun yhteydessä, johon merkit liittyvät, ja pitää itsellään tällaisissa tapauksissa sopuratkaisun tai korvauksen mukaisen rahallisen hyödyn. Ohjaaja suostuu tekemään yhteistyötä Zumba-yhtiön kanssa vahvistaakseen ja suojatakseen merkkejä. 9. Ajanjakso. Tämän sopimuksen alkuperäinen ajanjakso on kuusi (6) kuukautta voimassaolopäivästä lähtien ( alkuperäinen ajanjakso ), ja se uudistetaan automaattisesti kuukausi kerrallaan, ellei ohjaaja riko tai kunnes ohjaaja rikkoo sopimuksen tai peruuttaa jäsenyytensä tämän sopimuksen mukaisesti ( ajanjakso ). Edellä mainitusta huolimatta Zumba voi peruuttaa tämän sopimuksen ja ohjaajan ZIN-jäsenyyden milloin tahansa syyttä tai syyllä antamalla ohjaajalle kirjallisen irtisanomisilmoituksen. Sopimuksen päättyessä ilman erillistä syytä käyttämättömät ZIN-jäsenmaksut palautetaan ohjaajalle. 10. Päättäminen syystä. Zumba-yhtiöllä on oikeus päättää tämä sopimus välittömästi ohjaajalle lähetetyn kirjallisen ilmoituksen jälkeen, jos ohjaaja on rikkonut jotain tämän sopimuksen ehtoja tai toiminut laittomasti tai muuten tavalla, jota Zumba pitää haitallisena Zumba -merkille. Zumba päättää oman harkintansa mukaan, antaako se ohjaajalle mahdollisuuden korjata sopimusrikkomusta ennen sopimuksen päättämistä.

9 11. Päättymisen vaikutus. Tämän sopimuksen päättymisen seurauksena ohjaajan täytyy välittömästi lopettaa kaikki merkkien käyttö (myös verkkotunnuksessa) sekä kaikkien siihen mahdollisesti sekoitettavien nimien ja merkkien käyttö. Jos ohjaaja on luonut luvattomia tulostettuja materiaaleja, joissa on ZUMBA-merkki, ohjaajan täytyy välittömästi tuhota kaikki tällainen materiaali. Jos ohjaaja rekisteröi verkkotunnuksen, joka sisältää ZUMBAmerkin, hänen täytyy Zumba-yhtiön pyynnöstä siirtää tällainen verkkotunnus Zumba-yhtiölle. Kaikki merkin oikeudet ja niihin liittyvät liikearvot pysyvät Zumba-yhtiön omistuksessa. 12. Peruutus ( ZIN-jäsenyyden päättäminen ). Ohjaaja voi peruuttaa tämän sopimuksen ja ZIN-jäsenyyden milloin tahansa alkuperäisen ajanjakson jälkeen. Jos ohjaaja peruuttaa ZIN-jäsenyytensä ennen alkuperäisen ajanjakson päättymistä, ohjaajan pitää maksaa 10,00 Yhdysvaltain dollarin lopetusmaksu jokaisesta kuukaudesta, joka on jäljellä kuuden (6) kuukauden alkuperäisestä ajanjaksosta. Jos ZIN-jäsenyys esimerkiksi peruutetaan kahden (2) kuukauden jälkeen, ohjaajan pitää maksaa Zumba-yhtiölle lopetusmaksuna 40,00 Yhdysvaltain dollaria. Kuukausittaisen lopetusmaksun lisäksi ohjaaja on velvollinen suorittamaan alla määritetyt lopetusmaksut. Peruutus astuu voimaan sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin peruutusta pyydettiin, edellyttäen, että peruutuspyyntö jätetään Zumba-yhtiölle vähintään kaksi työpäivää ennen kuukauden viimeistä päivää. Jos ohjaaja esimerkiksi peruuttaa ZIN-jäsenyytensä tammikuun 30. päivänä, ohjaajalta peritään maksu helmikuulta, ja ohjaajan jäsenyys on voimassa helmikuun viimeiseen päivään asti. Ohjaajan jäsenyys ja verkkotili lopetetaan automaattisesti kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin peruutus astuu voimaan. Peruutus keskeyttää välittömästi ohjaajan oikeudet käyttää merkkejä, tekijänoikeuksia, logoja, verkkotunnuksia ja muuta Zumba-markkinointiaineistoa tämän lisenssisopimuksen alaisena (mukaan lukien erityismerkit). Peruutus ei päätä tämän sopimuksen puitteissa määritettyjä Zumba-yhtiön oikeuksia eikä muita tämän sopimuksen Zumba-yhtiölle antamia etuja. Mikäli ohjaajan B1 tai B2 Zumba -ohjaajakoulutuksesta on kulunut vähemmän kuin vuosi, ohjaajalla säilyy vielä perustason rajoitettu Zumba-ohjaajalisenssi B1-diplomin takakannessa esitetyn mukaisesti (yksivuotinen rajoitettu ZUMBA -tunti -tunnuksen käyttö tuntien aikataulussa ohjaajan alkuperäisen diplomin takakannen muiden ehtojen alaisesti). ZIN-jäsenyyden peruuttamisesta lähtien ohjaajalla on vuosi aikaa liittyä uudelleen ZIN-jäseneksi, jolloin kaikki lisenssit (Zumba-merkit ja erityismerkit) aktivoidaan automaattisesti ilman ohjaajakoulutuksen suorittamista. 13. Sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano. Tämä sopimus laaditaan Yhdysvaltojen ja Floridan osavaltion lakien mukaisesti. Osapuolet hyväksyvät, että tähän sopimukseen liittyvät tai sitä koskevat oikeustoimet voidaan käsitellä Browardin piirikunnan tuomioistuimessa Floridassa, Yhdysvalloissa. Kumpikaan osapuoli ei kyseenalaista näiden tuomioistuinten toimivaltaa tai oikeudenkäyntipaikkaa. Tällaisen tapauksen voittava osapuoli on oikeutettu saamaan takaisin kohtuulliset asianajajan kulut ja palkkiot. Osapuolet luopuvat erityisesti oikeudestaan valamiehistökäsittelyyn tähän sopimukseen liittyvässä oikeuskäsittelyssä. Ohjaaja hyväksyy, että tämän kohdan puitteissa tehty tuomioistuimen päätös on täysin toimivaltainen ohjaajan asuinmaassa. 14. Ehtojen muutokset. Ohjaaja ymmärtää, että Zumba voi päivittää tai muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ajoittain oman harkintansa mukaisesti. Tällaisia muutoksia voivat olla Zumba-yhtiön muutosilmoitusten tai uuden sopimuksen julkaisu verkkosivustolla. Tällaiset muutetut ehdot sisällytetään tähän ja niistä tulee osa ehtoja. Zumba-yhtiön tulee yrittää kaupallisesti kohtuullisissa rajoissa ilmoittaa ohjaajalle kaikista tämän kaltaisista muutoksista ennen niiden toimeenpanoa. Näiden muutosten täytäntöönpanokelpoisuutta ei katsota olevan riippuvaisia toteutuneesta ilmoituksesta, edellyttäen, että Zumba on julkaissut muutokset ZIN-kotisivun ZIN License & Legal Support -sivulla. Siinä tapauksessa, että ohjaaja ei suostu noudattamaan sopimuksen muutettuja ehtoja, hänen yksinomainen oikeuskeinonsa ja resurssinsa on irtisanoa sopimus.

10 15. Osapuolten suhde. Zumba-yhtiön ja ohjaajan välinen laillinen suhde on lisenssin antajan ja lisenssin saajan suhde. Mitään tässä sopimuksessa ei voida pitää muodostavan kumppanuus-, yhteenliittymä-, edustajuus-, franchise-, myyntiedustaja- tai työsuhdetta osapuolten välillä eikä Zumba-yhtiötä voida pitää ohjaajan fidusiaarisena tahona. Ohjaajalla ei ole lupaa tehdä tai hyväksyä tarjouksia tai edustuksia Zumba-yhtiön puolesta tai muuten sitoa Zumba-yhtiötä millään tavalla. Ohjaaja ei saa antaa mitään lausuntoja tai toimia missään tiedotusvälineissä, mukaan lukien ja niihin rajoittumatta, sähköinen media, painettu media, langaton media tai verkko, jotka saattavat olla ristiriidassa tässä kappaleessa määritettyä suhdetta tai joka kohtuullisessa määrin voi hämmentää tai johtaa jotakuta harhaan Zumba-yhtiön ja ohjaajan lisenssinmyöntäjän ja lisenssinsaajan välisstä suhdetta koskien. 16. Vastuun rajoitukset. Missään olosuhteissa tai minkään laillisen tai muutoin vastaavan teorian alla, vahingonkorvausvastuullisesti, sopimuksen mukaisesti, suorassa vastuussa tai muutoin, Zumba tai mikään sen jäsen, työntekijä, johtaja, toimihenkilö, edustaja, myyjä tai toimittaja ei vastaa ohjaajalle tai muulle henkilölle epäsuorasta, minkäänlaisesta erityisestä, satunnaisesta tai seuraamuksellisesta menetyksestä tai vahingosta, jotka aiheutuvat tästä sopimuksesta tai siihen liittyen, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, voittojen, hyvän maineen tai tietojen menetys, työn päättyminen, tulosten tarkkuus tai tietokoneiden vika tai toimintahäiriö, vaikka Zumba-yhtiön oikeutettua edustajaa olisi varoitettu tai olisi pitänyt tietää tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Zumba ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, joita ohjaajalle aiheutuu, jos tämä maksaa ylimääräisiä maksuja tämän sopimuksen maksuihin liittyen kuuden kuukauden ajalla ennen vaatimuksen tekemistä. 17. Vahingonkorvaukset. Ohjaaja suostuu olemaan vahingoittamatta, vapauttamaan vastuusta ja puolustamaan Zumba-yhtiötä, sen johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä sekä sen edustajia vastuilta, menetyksiltä, vaurioilta, sakoilta ja kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot ja kustannukset), joita aiheutuu tai jotka voivat liittyä mihinkään kolmannen osapuolen nostamasta vaateesta, toimesta tai oikeudenkäynnistä ohjaajan tämän sopimuksen määräyksen rikkomisesta tai jostain muusta ohjaajan toimesta tai laiminlyönnistä johtuen. 18. Vastuuvapauslausekkeet. Zumba ei anna takuuta eikä esitä suoraan tai epäsuorasti mitään taetta ZINohjelmasta, Zumba-palveluista tai mistään ZIN:in kautta myytävistä tuotteista (mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, kaupallinen hyödynnettävyys, omistusoikeuden loukkaamattomuus) tai mitään epäsuoria takuita, jotka liittyvät toimintaan, käsittelyyn ja ammatinharjoitukseen. Lisäksi Zumba ei esitä väitteitä Zumba-yhtiön verkkosivuston keskeytyksettömästä tai virheettömästä toiminnasta. Zumba ei näin ole vastuussa keskeytysten tai virheiden seurauksista, vaikka se hyväksyy ryhtyvänsä kaupallisesti kohtuullisiin pyrkimyksiin korjata virheet tai keskeytykset välittömästi. 19. ZUMBA-palveluiden luonne. Ohjaaja ymmärtää ja hyväksyy, että Zumba -tuntien fyysisyyden vuoksi Zumba ei ehkä ole turvallista tai sopivaa kaikille. Ohjaaja ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki Zumba-yhtiön verkkosivustolla tai muuten tarjoamat terveyttä ja kuntoa koskevat tiedot on tarkoitettu vain koulutuksen yleisluontoiseksi avuksi, eivätkä ne korvaa lääketieteellisiä tai terveydenhuoltoa koskevia neuvoja. Ohjaaja ymmärtää myös, että häntä on kehotettu kääntymään lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, jos hänellä on ollut jokin terveyteen liittyvä tila, joka voi vaikuttaa ohjaajan kykyyn tarjota palveluita. Zumba ja sen jäsenet ja edustajat eivät ole vastuussa mistään seurauksista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti mistään ohjaajan toimesta tai toimen suorittamatta jättämisestä, jonka ohjaaja tekee Zumba-yhtiön verkkosivustolla tarjottavien tietojen, palveluiden tai muun aineiston perusteella. Vaikka Zumba tarjoaa parhaansa mukaan täydelliset, päivitetyt ja tarkat tiedot verkkosivustoillaan, se ja sen jäsenet ja edustajat eivät takaa eivätkä ole vastuussa mistään tällaisten tietojen tarkkuuteen, täydellisyyteen tai ajankohtaisuuteen liittyvistä vaurioista tai tappioista.

11 20. Ilmoitukset. Kaikki tässä mainitut vaaditut tai sallitut ilmoitukset, pyynnöt tai muu viestintä voidaan toimittaa kenelle tahansa alla mainittuihin osoitteisiin tai myöhemmin tässä kappaleessa olevassa ilmoituksessa määritettyyn muuttuneeseen osoitteeseen. Kaikki alla mainitut ilmoitukset tai pyynnöt toimitetaan rekisteröityinä, kirjattuina lähetyksinä, kädestä käteen, pikapostilla, sähköpostitse tai faksilla (vahvistetaan postitse). Ilmoitukset ja pyynnöt katsotaan toimitetuksi (i) kädestä käteen, kun ne on toimitettu osoitetulle osapuolelle (todistetaan vastaanottokuittauksella), (ii) kolmen (3) toimistopäivän sisällä, kun ne on toimitettu kirjattuna lähetyksenä (Yhdysvaltojen rajojen sisällä), tai kymmenen (10) toimistopäivän sisällä (Yhdysvaltojen ulkopuolella) (iii) yhden (1) toimistopäivän sisällä sen jälkeen, kun ne on jätetty postin kuljetettavaksi (Yhdysvaltojen rajojen sisällä) tai viiden (5) toimistopäivän sisällä (Yhdysvaltojen ulkopuolella) päivä sen jälkeen, kun ne on jätetty yön yli kuljetettavaksi, ja (iv) Zumba-yhtiön vastaanottovahvistuksen jälkeen, kun ne toimitetaan sähköpostilla tai faksilla. Vastaanottajana Zumba: Lakiasiainhoitaja ja varapääjohtaja, liikeasiat Zumba Fitness, LLC 800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, FL Puh: Vastaanottajana ohjaaja: Ohjaajan ZIN-rekisteröintilomakkeessa esitettyyn sähköpostiosoitteeseen. 21. Oikeuksien säilyminen. Mikäli Zumba-yhtiö jättää vahvistamatta tai päättää olla vahvistamatta joitakin tämän sopimuksen ehdoista tietyllä hetkellä, tämä ei merkitse sen luopumista oikeuksistaan vahvistaa myöhemmin tällaista ehtoa tai muuta tämän sopimuksen ehtoa. 22. Ehtojen hyväksyminen. Ohjaaja hyväksyy tässä esitetyt ehdot suorittamalla tämän sopimuksen mukaisen maksun tai käymällä sopimuksen läpi kirjautuessaan Zumba-yhtiön verkkosivustolle tai ZIMkotisivulle. 23. Koko sopimus. Tämä sopimus korvaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset asiakirjat, keskustelut tai lupaukset, joiden kanssa se voi olla ristiriidassa, mukaan lukien aikaisemmat ZIN-jäsenyys- tai lisenssisopimukset, jotka on solmittu ohjaajan ja Zumba-yhtiön välillä. Zumba voi muuttaa tätä sopimusta ZIN License & Legal Support -sivulla. Muutettu sisältö astuu voimaan sinä päivänä, jolloin se julkaistaan. Ohjaaja hyväksyy seuraavansa tämän sivun sisältöä säännöllisesti tätä sopimusta koskevien muutosten varalta. Tätä jäsenyys- ja lisenssisopimusta koskevat kysymykset voidaan esittää ZIN-lisenssitukitiimille osoitteessa Ota meihin yhteyttä -sivulla valitsemalla Lainmukaisuus.

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus Tämä jäsenyys- ja lisenssisopimus ( sopimus ) tehdään ja se astuu voimaan Zumba Fitness, LLC:n ( Zumba ) ja sinun ( ohjaaja ) välillä ja se on voimassa ohjaajan Zumba

Lisätiedot

TERVETULOA ZUMBA- perheeseen

TERVETULOA ZUMBA- perheeseen TERVETULOA ZUMBA- perheeseen Arvoisa ZIN-Jäsen Onneksi olkoon! Olet juuri ottanut tärkeimmän askeleen urallasi Zumba -ohjaajana. Olemme iloisia voidessamme toivottaa sinut tervetulleeksi Zumba Instructor

Lisätiedot

Edellä mainitun huomioiden ja alla määriteltyjen sitoumusten ja Ohjaajan ZIN- ohjelmaan liittymisen johdosta Osapuolet sopivat seuraavaa:

Edellä mainitun huomioiden ja alla määriteltyjen sitoumusten ja Ohjaajan ZIN- ohjelmaan liittymisen johdosta Osapuolet sopivat seuraavaa: ZIN- LISENSOINTISOPIMUS Tämän lisensointisopimuksen ( Sopimus ) osapuolet ovat Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) ja sinä ( Ohjaaja ), ja se tulee voimaan Ohjaajan liittymispäivästä Zumbau ohjaajaverkostoon

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

SOPIMUS TEIDÄN JA RCI (EUROPE) POINTS LIMITED/RCI POINTS LIMITED -YHTIÖN VÄLILLÄ

SOPIMUS TEIDÄN JA RCI (EUROPE) POINTS LIMITED/RCI POINTS LIMITED -YHTIÖN VÄLILLÄ SOPIMUS TEIDÄN JA RCI (EUROPE) POINTS LIMITED/RCI POINTS LIMITED -YHTIÖN VÄLILLÄ Tämän osan tästä Web-sivustosta tarjoaa teille RCI (Europe) Points Limited tai RCI Points Limited ("RCI", "me"). Tämän Web-sivuston

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Maventa -asiakassopimus

Maventa -asiakassopimus Maventa -asiakassopimus Päivitetty 1.5.2008 1. Sopimuksen soveltamisala Tämä suomenkielinen sopimus ( Asiakassopimus ) on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta ( Customer Agreement ). Asiakassopimus

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen Sisällysluettelo Section 1 Jakelijaksi tuleminen:... 4 Section 2 Jakelijan velvoitteet

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA..

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA.. BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA.. Tämä BlackBerry-ratkaisun Lisenssisopimus ("sopimus"), jonka aiempiin versioihin viitattiin

Lisätiedot

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET 1.1 Olette ostanut Pisteenne Myyjältä, ja Ostosopimuksenne on tehty Myyjän kanssa. Tiedot Myyjästä on annettu Ostosopimuksessa. Hankintanne on myös näiden Osto- ja jäsenehtojen

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista Yleiset Sopimusehdot Tämä verkkosivu yhdessä siinä mainittujen dokumenttien kanssa muodostaa yleiset sopimusehdot (jäljempänä, Yleiset Sopimusehdot ). Toimitamme verkkopalveluissamme www.zalando.fi sekäwww.emeza.com

Lisätiedot

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS Viimeksi päivitetty: 02.04.2013. 1. Esittely 1.1. Tämä Yhteistyökumppanisopimus(johon tästä lähtien viitataan nimellä Sopimus ) solmitaan Uniblue Systems Ltd:n (Orange

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN

Lisätiedot

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1. OSAPUOLTEN OIKEUDELLINEN ASEMA: Yhdistyneitä kansakuntia ja urakoitsijaa kutsutaan jäljempänä myös osapuoliksi, ja:

Lisätiedot

FBuShare Yhtiösi, osakkeesi

FBuShare Yhtiösi, osakkeesi FBuShare Yhtiösi, osakkeesi Ohjelmasäännöt Sisällysluettelo 1. Selitykset ja tulkinta...1 1.1 Selitykset...1 1.2 Tulkinta...5 2. Kutsu ja hakemus...6 2.1 Kutsu...6 2.2 Osakkeiden lukumäärä tai arvo...7

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot

UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS

UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS Yleiset ehdot Loppukäyttäjän oikeudet UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS Versio UTA05072014 LUKEKAA TARKKAAN TÄMÄN UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN EHDOT. OSOITTAMALLA ALLA

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus.

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus. Kiitos, että valitsit Toshiba-tietokoneen. Seuraavassa sopimuksessa kuvataan oikeutesi käyttää tiettyjä tietokoneeseen valmiiksi asennettuja ohjelmistoja. Kun hyväksyt tämän sopimuksen tai käytät ohjelmistoa,

Lisätiedot

YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT

YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT 1. YLEISTÄ 1.1. Kun käytät tai vierailet sivuston www.guts.com ( sivusto ) jollain osiolla; tai jos avaat pelitilin sivustolle, sitoudut noudattamaan seuraavia pykäliä: o 1.1.1. Yleiset säännöt ja ehdot,

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot