ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin"

Transkriptio

1 ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A VANTAA

2 Malli SCANVARM12 - SVI12: sisäyksikkö - SVO12: ulkoyksikkö

3 SISÄLLYS Käyttö ja huolto Turvallisuusvaroitukset... 1 Osien nimet... 4 Langattoman kaukosäätimen käyttö... 5 Hätätoiminto Puhdistus ja hoito Ongelmatilanteet Käyttövinkkejä Asennus Asennustiedot Asennuskaavio Sisäyksikön asennus Ulkoyksikön asennus Asennuksen jälkeinen tarkistus ja toimintotesti Esisuodattimen asennus ja huolto Kylmäaineputkien asennus ja kylmäainemäärän lisäys Älä koskaan yritä tehdä itse. Noudata ohjeita. Tuotteen ulkonäkö saattaa poiketa tämän käyttöoppaan kuvista. Jos niissä on eroja, käytä viitteenä varsinaista fyysistä tuotetta. Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan luettuina) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai alikehittyneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa. He voivat käyttää laitetta, mikäli heidän toimintaansa valvotaan tai mikäli heidän turvallisuudestaan vastaavaa henkilöä on opastettu laitteen käytössä. Lapsia on tarkkailtava, jotta voidaan varmistaa, että he eivät pääse leikkimään laitteella. Tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen.

4 Turvallisuusvaroitukset Lue seuraavat huomautukset ennen käyttöä. VAROITUS Jos laitteen käytön aikana esiintyy poikkeavuuksia (kuten savua tai tulta), katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä käsittele ilmastointilaitetta märillä käsillä. Älä katkaise tai vahingoita syöttökaapelia tai yksiköiden välistä kaapelia. Jos ilmastointilaitteen syöttökaapeli tai yksiköiden välinen kaapeli vahingoittuu, anna ammattihenkilön asentaa tilalle uusi laitteeseen tarkoitettu johto. Muussa tapauksessa ilmastointilaite saattaa vahingoittua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä käytä jatkojohtoja sähkönsyötössä. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun. Katkaise sähkönsyöttö, jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä vahingoita sähkökaapelia tai käytä muuta kuin valmistajan suosittelemaa sähkökaapelia. Katkaise sähkönsyöttö ennen ilmastointilaitteen puhdistusta. Katkaise jännite. Ylikuumentunut sähkökaapeli saattaa aiheuttaa tulipalon. Jos jännite on liian suuri, sähköelementit saattava vahingoittua. Jos jännite on liian pieni, se saattaa vahingoittaa viilennysjärjestelmää tai kompressoria, eivätkä sähkökomponentit toimi. Se saattaa muussa tapauksessa aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon. 1

5 Turvallisuusvaroitukset Varmista aina asianmukainen suojamaadoitus. Varmista turvallisuus kytkemällä virtakatkaisin pois ennen huoltoa tai puhdistusta tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Valitse sopiva lämpötila. Pidä sisäilman lämpötila n. 5 viileämpänä kuin ulkoilman lämpötila. Maadoittamaton laite saattaa aiheuttaa sähköiskun. Kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Se saattaa säästää sähköenergiaa. Älä pidä ikkunoita ja ovia auki pitkään käytön aikana. Älä tuki ilman imu- tai poistoaukkoja. Pidä helposti syttyvät materiaalit vähintään 1 m etäisyydellä yksiköistä. Se heikentää laitteen tehoa. Asenna yksiköt tukevasti paikoilleen. Se heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Älä astu ulkoyksikön päälle tai aseta painavia esineitä sen päälle. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä yritä korjata ilmastointilaitetta itse. Muussa tapauksessa laite saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon. Se saattaa aiheuttaa laitevian tai henkilövahingon. 2 Virheelliset korjaustoimet saattavat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

6 Turvallisuusvaroitukset Älä katkaise tai vahingoita syöttökaapelia tai ohjausjohtoja. Jos ne vahingoittuvat, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltohenkilöstöön. Jos haluat muuttaa ilmavirran suuntaa, säädä pystysuuntaista ja vaakasuuntaista ilmavirran suuntaa kaukosäätimellä. Pystysäle Vaakasäle Älä työnnä käsiä tai esineitä ilman imu- tai poistoaukkoihin. Älä altista eläimiä tai kasveja suoralle ilmavirralle. Se saattaa aiheuttaa henkilövahingon. Älä altista itseäsi suoralle kylmälle ilmavirralle pitkiksi ajoiksi. Se saattaa olla haitallista. Älä käytä laitetta muuhun kuin sille varattuun tarkoitukseen. Älä käytä sitä esimerkiksi ruokaaineiden säilytykseen tai vaatteiden kuivaamiseen. Se on haitallista terveydelle. Älä roiski vettä ilmastointilaitteen päälle. Älä aseta keittolevyä ilmastointilaitteen läheisyyteen. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriön. 3 Se muodostaa epätäydellisen palamisen aiheuttamia häkämyrkkyjä.

7 Osien nimet Sisäyksikkö Ilma sisään Ilma ulos Näytettävät kuvakkeet: viilennys kosteudenpoisto lämmitys virta lämpötilan asetus Syöttökaapeli Kaukosäädin Etukansi Suodatin Ulkoyksikkö Ilma sisään ( 5) Vaakasäle ( 6) Suojateippi ( 7) Kylmäaineputki ( 8) Kondenssivesiletku ( 7) ( 8) 4

8 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen näppäinten nimet ja niiden toiminta Huomautus: Varmista, että vastaanottimen ja kaukosäätimen välillä ei ole esteitä. Älä pudota tai heitä kaukosäädintä. Älä päästä nestettä kaukosäätimen sisään äläkä aseta sitä suoraan auringonvaloon tai muuhun erittäin kuumaan paikkaan. Signaalilähetin Kaukosäädin TUULETUS FAN-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit valita kiertävästi automaattisen, matalan, keskimatalan, keskitason, keskikorkean ja korkean tuuletustehon. Kun laitteeseen kytketään virta, oletusasetukseksi valitaan automaattinen tuuletusteho. Kosteudenpoistotilassa voidaan valita vain matala tuuletusteho. AUTO Matala Keskitaso Keskimatala Keskikorkea Korkea Huomautus: Kosteudenpoistotilassa käytetään matalaa tuuletustehoa. ON/OFF MODE ON/OFF-näppäin Kun painat näppäintä kerran, laite kytkeytyy päälle. Kun painat toisen kerran, laite kytkeytyy pois. Lepotoiminto peruuntuu, kun laite on kytketty pois. MODE-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit valita kiertävästi automaattisen tilan, viilennyksen, kosteudenpoiston, tuuletuksen tai lämmityksen. Kun laitteeseen kytketään virta, oletusasetukseksi valitaan automaattinen tila. Automaattisessa tilassa lämpötilaa ei näytetä. Lämmitystilassa alkuarvo on 28. Muissa tiloissaalkuarvo on 25. AUTOM. VIILENNYS KOSTEUDENPOISTO TUULETUS LÄMMITYS TEMP TEMP-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit valita kiertävästi seuraavat lämpötilat: asetuslämpötila, sisäilman ja ulkoilman lämpötila. Kun sisäyksikköön kytketään virta ensimmäisen kerran, näytössä näkyy asetuslämpötila. Jos näyttötilaksi muutetaan, näytössä näkyy sisäilman lämpötila. on ulkoilman lämpötila. 5 s (3 s) myöhemmin se palaa asetuslämpötilaan tai määräytyy toisen vastaanotetun signaalin mukaan 5 s:n (3 s:n) sisällä. Huomautus: Ulkoilman lämpötilan näyttöalue on 0 60 (32 99 ). Jos ulkoilman lämpötila on alle 0, näytössä näkyy 0. HUOM.: -toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa. Vinkki: Kun käytät kannen painikkeita, varmista, että kansi on kunnolla suljettu. (Vain viilennys- ja lämmitysmallit. Jos käytössä on vain viilennysmalli, lämmityssignaalilla ei ole vaikutusta laitteen toimintaan.) 5

9 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman Langattoman kaukosäätimen kaukosäätimen näppäinten nimi ja nimet toiminta ja niiden toiminta Huomautus: Varmista, että vastaanottimen ja kaukosäätimen välillä ei ole esteitä. Älä pudota tai heitä kaukosäädintä. Älä päästä nestettä kaukosäätimen! sisään äläkä aseta sitä suoraan auringonvaloon tai muuhun erittäin kuumaan paikkaan. X-FAN X-FAN-näppäin Kaukosäädin CLOCK CLOCK-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit asettaa kellonajan. -merkki vilkkuu näytössä. Arvoa voidaan säätää 5 sekunnin kuluessa painamalla + tai. Jos näppäintä pidetään painettuna yli 2 sekuntia, minuutit nousevat kymmenellä 0,5 sekunnin välein. Merkki muuttuu kiinteäksi, kun vilkkumisen aikana painetaan uudelleen Clock- tai Confirm-näppäintä. Tämä tarkoittaa, että asennus onnistui. 12:00 näkyy oletuksena näytössä ja näytetään, kun virta kytketään päälle. -merkin näkyminen tarkoittaa, että näytettävä aika-arvo on kellonaika, ja muussa tapauksessa se on ajastinaika. LIGHT LIGHT-näppäin Kun virta on kytketty tai katkaistu, voit tällä näppäimellä sytyttää ja sammuttaa etukannen merkkivalot. Kun laitteeseen kytketään virta, valot on oletuksena sytytetty. TURBO TURBO-näppäin Painamalla tätä näppäintä viilennys- tai lämmitystilassa voit ottaa käyttöön tai sammuttaa Turbotoiminnon. Kun Turbo-toiminto on käytössä, näytössä näkyy Turbo-merkki. Merkki poistuu automaattisesti, jos tilaa tai tuuletustehoa muutetaan. Kun painat X-FAN-näppäintä viilennys- tai kosteudenpoistotilassa kuvake tulee esiin ja sisäyksikkö jatkaa toimintaa 10 (2) minuuttia kuivatakseen sisäyksikön, vaikka laite olisi jo kytketty pois. Kun laitteeseen kytketään virta, X- FAN on oletuksena pois käytöstä. X-FAN ei ole käytettävissä automaatti-, tuuletus- tai lämmitystilassa. + +-näppäin QUIET Esiasetuslämpötilaa voidaan nostaa. Painamalla tätä näppäintä voit asettaa lämpötilan. Jos näppäintä pidetään painettuna kahden sekunnin ajan, arvot muuttuvat nopeasti. Kun näppäin vapautetaan, laitteeseen lähetetään käsky näyttää merkki jatkuvasti. Lämpötilan säätöä ei voida käyttää automaattitilassa, mutta käsky voidaan lähettää näppäintä painamalla. Lämpötilan Celsius-asteiden asetus: 16-30; Fahrenheit-asteiden asetus: näppäin Esiasetuslämpötilaa voidaan laskea. Painamalla tätä näppäintä voit asettaa lämpötilan. Jos näppäintä pidetään painettuna kahden sekunnin ajan, arvot muuttuvat nopeasti. Kun näppäin vapautetaan, laitteeseen lähetetään käsky näyttää merkki jatkuvasti. Lämpötilan säätöä ei voida käyttää automaattitilassa, mutta käsky voidaan lähettää näppäintä painamalla. QUIET-näppäin Painamalla tätä näppäintä asetukseksi valitaan automaattisesti hiljainen tila( ja Auto -merkki näkyvissä) ja hiljainen tila( -merkki näkyvissä) ja hiljainen tila pois (merkki ei näy). Kun laitteeseen kytketään virta, hiljainen tila on oletuksena pois käytöstä. Tällöin näytössä on -merkki. 6

10 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman Langattoman kaukosäätimen kaukosäätimen näppäinten nimi nimet ja toiminta ja niiden toiminta Tämä langaton kaukosäädin on yleiskaukosäädin, ja sitä voidaan käyttää useiden laitemallien kanssa. Tässä ohjeessa ei esitellä näppäimiä, jotka eivät liity tämän laitteen toimintaan. Kaukosäädin AJASTIN TIMER ON -näppäin KÄYTÖS SÄ Ajastimen käyttöönotto: poistuu näytöstä ja ON vilkkuu, jolloin esiin tulee ajastimen asetustilan numeronäyttö. Arvot vilkkuvat 5 sekunnin ajan, ja numeronäytön arvoja säädetään näppäimillä ja. Jokainen näppäimen painallus nostaa tai laskee arvoa 1 minuutilla. Kun näppäimiä tai pidetään painettuina, arvot muuttuvat 2 sekunnin jälkeen nopeasti seuraavalla tavalla: ensimmäisen 2,5 sekunnin aikana minuuttiarvot muuttuvat ja kun arvo on valittu, sekuntiarvot muuttuvat 2,5 sekunnin nopeudella. Kun ajastinnäppäintä painetaan arvon vilkkuessa 5 sekunnin kuluessa, ajastimen asetus on käytössä. Kun ajastin on asetettu käyttöön ja ajastinnäppäintä painetaan uudelleen, ajastinasetus peruutetaan. Aseta kelloon oikea aika ennen ajastimen asetusta. AJASTIN POIS PUHALLUS YLÖS JA ALAS - näppäin Painamalla tätä näppäintä voit asettaa ilmavirran suunnan seuraavasti: OFF Tämä kaukosäädin on yleiskaukosäädin. Jos se vastaanottaa seuraavat kolme tilaa, ilmavirran suunta säilyy alkuperäisenä. Jos ohjainsiipi pysäytetään sen vaihtaessa asentoa, se jää sen hetkiseen asentoon. Ilmaisee, että ohjainsiipi kääntyy edestakaisin viiteen suuntaan kuvan osoittamalla tavalla. KÄÄNTÖ VAS. JA OIKEALLE Painamalla tätä näppäintä voit asettaa ilma-virran suunnan kiertävästi vasemmalle ja oikealle seuraavasti: OFF TIMER OFF -näppäin Painamalla tätä näppäintä kerran voit siirtyä ajastimen poistoasetukseen, jolloin näytössä vilkkuu ajastimen poistokuvake. Asetusmenetelmä on sama kuin ajastimen käyttöönotossa. I FEEL / I FEEL -näppäin Painamalla tätä näppäintä kerran käyttöön otetaan I FEEL -toiminto ja näyttöön tulee I FEEL -merkki. Kaukosäätimen anturit mittaavat huonelämpötilaa ja lähettävät signaalin ja lämpötilatiedot sisäyksikölle 10 minuutin välein. Kun näppäintä painetaan uudelleen, toiminto poistuu käytöstä. Esisuodatus- ja ilmanvaihtonäppäin Painamalla tätä näppäintä käyttöön otetaan ja käytöstä poistetaan esisuodatus- ja ilmanvaihtotoiminnot. Kun näppäintä painetaan ensimmäisen kerran, käyttöön otetaan ilmanvaihtotoiminto ja näytössä näkyy. Kun näppäintä painetaan toisen kerran, esisuodatus- ja ilmanvaihtotoiminnot otetaan käyttöön ja näkyy ja. Kun näppäintä painetaan kolm. kerran, esisuodatus- ja ilmanvaihtotoiminnot poistetaan käytöstä samanaikaisesti. Kun näppäintä painetaan nelj. kerran, esisuodatustoiminto otetaan käyttöön ja näkyy nestekidenäytössä. Kun näppäintä painetaan vielä kerran, toiminto toistetaan uudelleen. Huomautus: Joissain malleissa vain lisävarusteena. 7

11 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen näppäinten nimet ja niiden toiminta Tällä näppäimellä voit valita lepotilan 1 ( ), lepotilan ( ), lepotilan 3 ( ), peruuttaa lepotilan ja kierrättää tiloja. Kun laitteeseen kytketään virta, lepoasetus on oletuksena pois käytöstä. Lepotila 1 viilennys- ja kosteudenpoistotilassa: yhden tunnin käytön jälkeen laitteen asetuslämpötila nousee 1 n. Kahden tunnin jälkeen asetuslämpötila nousee 2, ja laite toimii tässä lämpötilassa. Lämmitystilassa: yhden tunnin käytön jälkeen laitteen asetuslämpötila laskee 1 :n. Kahden tunnin jälkeen asetuslämpötila laskee 2, ja laite toimii tässä lämpötilassa. SLEEP SLEEP-näppäin Lepotilassa 2 ilmastointilaite toimii esiasetetun lepolämpötilakäyrän mukaan. Viilennystilassa: (1) Kun alkulämpötilaksi asetetaan ja lepotila on otettu käyttöön, lämpötilaa nostetaan 1 tunnin välein, ja 3 :n jälkeen lämpötila jää ennalleen. Seitsemän tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. (2) Kun alkulämpötilaksi asetetaan ja lepotila on otettu käyttöön, lämpötilaa nostetaan 1 tunnin välein ja 2 :n jälkeen lämpötila jää ennalleen. Seitsemän tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. (3) Kun alkulämpötilaksi asetetaan ja lepotila on otettu käyttöön, lämpötilaa nostetaan 1 tunnin välein ja 1 :n jälkeen lämpötila jää ennalleen. Seitsemän tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. (4) Kun alkulämpötilaksi asetetaan 30, sitä lasketaan seitsemän tunnin jälkeen 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. Lämmitystilassa: (1) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan 16, laite toimii koko ajan tässä lämpötilassa. (2) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan ja lepotoiminto on käytössä, lämpötilaa lasketaan 1 tunnin välein, ja 1 :n laskun jälkeen lämpötila jää ennalleen. 8

12 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen näppäinten nimi ja toiminta nimet ja niiden toiminta (3) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan ja lepotoiminto on käytössä, lämpötila laskee 1 tunnin välein, ja 2 :n laskun jälkeen lämpötila jää ennalleen. (4) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan ja lepotoiminto on käytössä, lämpötila laskee 1 tunnin välein, ja 3 :n laskun jälkeen lämpötila jää ennalleen. Lepotila 3 itse määritettävä lepokäyräasetus lepotilassa: (1) Paina pitkään lepotilassa 3 Turbo-näppäintä. Kaukosäädin siirtyy itse määritettävään lepoasetustilaan. Kaukosäätimen näytössä näkyy tällöin 1hour (1 tunti), asetuslämpötila 88 F näyttää vastaavan viimeisen asetuslepokäyrän lämpötilan ja vilkkuu (ensimmäisenä lukemana näkyy tehtaalla asetettu alkuperäinen käyräasetusarvo). (2) Säädä vastaavaa asetuslämpötilaa näppäimillä + ja -, ja vahvista sitten asetus painamalla Turbo-näppäintä. SLEEP SLEEP-näppäin (3) Tällöin kaukosäätimen ajastinaikoihin lisätään automaattisesti yksi tunti (ajastinajat ovat 2 hours (2 tuntia), 3 hours (3 tuntia) tai 8 hours (8 tuntia)). Asetuslämpötilakohta 88 F näyttää vastaavan viimeisen asetuslepokäyrän lämpötilan ja vilkkuu. (4) Toista edellä mainitut vaiheet (2) (3), kunnes kahdeksan tunnin lämpötila-asetus ja lepokäyräasetus on valmis. Kaukosäädin palaa tällöin alkuperäiseen ajastinnäyttöön ja lämpötilanäyttö palaa alkuperäiseen asetuslämpötilaan. Lepotila 3 itse määritettävää lepokäyräasetusta lepotilassa voidaan pyytää: Käyttäjä voi mukauttaa lepokäyrän asetusmenetelmän pyytääkseen esiasetettua lepokäyrää. Siirry käyttäjäkohtaiseen lepoasetustilaan, mutta älä muuta lämpötilaa. Vahvista painamalla suoraan Turbo-näppäintä. Huomautus: Jos edellä mainitussa esiasetus- tai pyyntömenetelmässä ei pidetä mitään näppäintä painettuna 10 sekunnin aikana, lepokäyrän asetustila poistuu automaattisesti ja esiin tulee alkuperäinen näyttö. Jos esiasetus- tai pyyntötoiminnon aikana painetaan ON/OFF-näppäintä, Mode -näppäintä, Timer-näppäintä tai Sleep-näppäintä, lepokäyrän asetustila tai pyyntötila poistuvat. 9

13 Langattoman kaukosäätimen käyttö Käyttöohjeet yleiset toiminnot 1. Laite kytkeytyy päälle, kun se on liitetty virransyöttöön ja painat ON/OFF-näppäintä. (Huomautus: Kun laitteeseen kytketään virta, sisäyksikön ohjainsäle sulkeutuu automaattisesti.) 2. Paina MODE-näppäintä ja valitse haluamasi toimintotila. 3. Aseta haluamasi lämpötila painamalla tai (lämpötilaa ei aseteta automaattitilassa.) 4. Aseta tuuletusteho painamalla FAN-näppäintä. Tehoasetukset ovat AUTOMAATTINEN, MATALA, KESKIMATALA, KESKITASO, KESKIKORKEA JA KORKEA. 5. Valitse tuuletussuunta painamalla ja 1 5 Käyttöohjeet - lisätoiminnot 1. Aseta lepotila painamalla SLEEP-näppäintä. 2. Aseta ajastimen säädetty kytkentä päälle tai pois painamalla TIMER ON- ja TIMER OFF -näppäimiä Säädä laitteen näytön valaistuksen sytytystä ja sammutusta painamalla LIGHT-näppäintä (toimintoa ei ole välttämättä tietyissä laitteissa). 4. Ota TURBO-toiminto käyttöön ja pois käytöstä painamalla TURBO-näppäintä. 2 Erikoistoiminnot X-FAN-toiminto Toiminnolla voidaan kuivata sisäyksikön kenno laitteen sammuttamisen jälkeen mahdollisen homekasvuston ehkäisemiseksi, (jäähdytystoiminnon jälkeen). 1. Kun X-FAN-toiminto on käytössä: Kun laite sammutetaan ON/OFF-näppäimellä, sisäyksikön puhallin jatkaa toimintaansa noin 10 (2) minuutin ajan matalalla teholla. Painamalla tällöin X-FAN-näppäintä voit pysäyttää sisäyksikön puhaltimen heti. 2. Kun X-FAN-toiminto ei ole käytössä: Kun laite sammutetaan ON/OFF-näppäimellä, laitteen kaikki toiminnot pysähtyvät heti. AUTO RUN -toiminto Kun AUTO RUN -tila on käytössä, asetuslämpötila ei näy nestekidenäytössä. Laite toimii automaattisesti ympäröivän huonelämpötilan mukaan ja valitsee sopivimman toimintotilan, jotta huoneilma olisi mahdollisimman miellyttävä. Turbo-toiminto Jos toiminto otetaan käyttöön, laite toimii erittäin suurella teholla, jotta ympäröivä huonelämpötila jäähtyy tai lämpiää mahdollisimman nopeasti esiasetettuun lämpötilaan. 10

14 Langattoman kaukosäätimen käyttö Paina Näppäinlukko + ja - painikkeita samanaikaisesti lukitaksesi tai avataksesi näppäimistön. Jos kaukosäädin on lukittu, kuvake näkyy näytössä. Jos painat tällöin mitä tahansa näppäintä, merkki vilkkuu kolme kertaa. Jos näppäimistö on auki, merkki poistuu näytöstä. Kääntö ylös ja alas 1. Kun painat ilmavirran suuntanäppäintä yli 2 sekunnin ajan, ilmanohjain kääntyy edestakaisin ylös ja alas. Kun näppäin vapautetaan, kääntyminen pysähtyy ja ilmanohjain jää sen hetkiseen asentoonsa. 2. Kun ylös- ja alaskääntötoiminnon aikana tilaksi on asetettu, tila siirtyy pois käytöstä, kun painat näppäintä uudelleen 2 sekuntia myöhemmin. Jos näppäintä painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, kääntötilan muutokseen vaikuttaa edellä mainittu kiertosuunta. Kääntö vasemmalle ja oikealle 1. Kun painat ilmavirran suuntanäppäintä yli 2 sekunnin ajan, ilmanohjaimet kääntyvät edestakaisin vasemmalle ja oikealle. Kun näppäin vapautetaan, kääntyminen pysähtyy ja ohjainsäle jää sen hetkiseen asentoonsa. 2. Tila poistuu käytöstä suoraan, kun -tila -tila on on otettu otettu käyttöön Kääntö Kääntö vasemmalle ja ja oikealle oikealle -tilassa -tilassa ja näppäintä ja näppäintä painetaan painetaan uudelleen uudelleen 2 sekuntia 2 sekuntia myöhemmin. Jos Jos näppäintä näppäintä painetaan painetaan uudelleen uudelleen 2 sekunnin 2 sekunnin kuluessa, kuluessa, kääntötilan kääntötilan muutokseen muutokseen vaikuttaa vaikuttaa edellä edellä mainittu kiertosuunta. mainittu kiertosuunta. Siirtyminen Fahrenheit- ja Celcius-asteiden välillä. Kun laite on pois käytöstä, painamalla MODE- ja - -näppäimiä samanaikaisesti voit siirtyä - ja -asteiden välillä. TEMP- ja CLOCK-näppäinten yhdistelmä: energiansäästötoiminto. Voit ottaa käyttöön energiansäästötoiminnon painamalla TEMP ja CLOCK samanaikaisesti viilennystilassa. Kaukosäätimen näytössä näkyy SE. Poista toiminto käytöstä toistamalla toimenpide. TEMP- ja CLOCK-näppäinten yhdistelmä: 8 :n ylläpitolämmitystoiminto. Voit ottaa käyttöön käyttöön 8 äpito ä TEMP äpito ä TEMP CLOCK ja ja CLOCK CLOCK samanaikaisesti samanaikaisesti lämmitystilassa. Kaukosäätimen näytössä näkyy " $ " ja valittu lämpötila 8. (46 Fahrenheit-asteikolla). Poista toiminto käytöstä toistamalla toimenpide. Hiljainen toiminto Kun hiljainen toiminto on käytössä: 1. Viilennystilassa sisäyksikön puhallin toimii tehoasennossa neljä. 10 minuuttia myöhemmin tai kun ympäröivä huonelämpötila on 28, sisäyksikön puhallin toimii tehoasennossa kaksi tai hiljaisessa tilassa huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. 2. Lämmitystilassa sisäyks. puhallin toimii tehoasennossa kolme tai hiljaisessa tilassa huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. 3. Kosteudenpoisto- ja tuuletustilassa sisäyksikön puhallin toimii hiljaisessa tilassa. 4. Automaattitilassa sisäyksikön puhallin toimii automaattisessa hiljaisessa tilassa käytössä olevan viilennys-, lämmitys- tai tuuletustilan mukaan. Lepotoiminto Lepotoim. ei voi käyttää tuuletus- ja automaattitilassa. Kost.poistotilassa voidaan käyttää vain lepoasetusta 1. Kun valitset ja siirryt mihin tahansa lepotilaan, hiljainen toiminto otetaan käyttöön. Hilj. tilasta voidaan valita eri tilavaihtoehtoja tai se voidaan kytkeä pois. 11

15 Langattoman kaukosäätimen käyttö Paristojen vaihtaminen ja huomautukset 1. Paina takakantta kevyesti -merkin kohdalta nuolen suuntaan, ja liu'uta kansi pois paikoiltaan. (Kuten kuvassa 1.) 2. Poista vanhat paristot. 3. Aseta tilalle kaksi uutta 1,5 V:n AAA-paristoa. Huomioi napaisuus. (Kuten kuvassa 2.) 4. Kiinnitä kaukosäätimen takakansi takaisin paikoilleen. HUOM.: Kun vaihdat paristot, älä käytä vanhoja tai erityyppisiä paristoja, sillä se saattaa aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriön. Kuva 1 Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jotta mahdollinen akkuneste (paristoista) ei pääse vahingoittamaan kaukosäädintä. Käytä kaukosäädintä sen toiminta-alueen sisällä. Säilytä kaukosäädintä vähintään 1 metrin etäisyydellä TV-vastaanottimesta tai musiikkilaitteista. Kuva 2 Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla, poista paristot, odota 30 sekuntia, ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Jos säädin ei edelleenkään toimi kunnolla, vaihda paristot. Jos ohjaat laitetta kaukosäätimellä, suuntaa ohjain laitteen vastaanotinta kohti, jotta laite pystyy vastaanottamaan signaalin mahdollisimman hyvin. Kun kaukosäädin lähettää signaalin, merkkivalo vilkkuu noin 1 sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin, jos päälaite vastaanottaa toimivan signaalin. Paristojen vaihtokuva 12

16 Hätätoiminto Hätätoiminto Jos kaukosäädin katoaa tai vahingoittuu, käytä päälaitteen käsikytkintä. Laite toimii tällöin automaattitilassa eikä lämpötila-asetusta tai tuuletustehoa voida muuttaa. Käsikytkintä voidaan käyttää seuraavalla tavalla: Käsikytkin Laitteen käynnistäminen: Siirry automaattitilaan painamalla AUTO/STOPnäppäintä. Mikrotietokone valitsee tilan (viilennys, lämmitys, tuuletus) automaattisesti huonelämpötilan mukaan. Laitteen sammuttaminen: Sammuta laite painamalla AUTO/STOP-näppäintä. Toimintotila näkyy seuraavassa taulukossa. Tila Malli Lämpötila-asetus Ilmavirta AUTOM. VIILENNYS 25 (VIILENNYS, AUTOM. AUTOM. LÄMPÖPUMPPU 25 TUULETUS) (VIILENNYS, AUTOM. AUTOM. LÄMPÖPUMPPU TUULETUS) 20 (LÄMMITYS) AUTOM. Käytä tätä kytkintä, jos kaukosäädin on kadonnut. 13

17 Puhdistus ja hoito Huom. Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistusta ja huoltoa. Älä roiskuta laitteen päälle vettä puhdistuksen aikana, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun. Pyyhi laite kuivalla ja pehmeällä tai vedellä tai puhdistusaineella kostutetulla liinalla (älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten ohentimia tai bensiiniä). Etukannen puhdistus Poista etukansi. Kasta puhdistusliina alle 45 -asteiseen veteen ja purista se kuivaksi. Pyyhi sitten etukansi. Huomautus: Älä upota etukantta veteen, sillä se sisältää elektronisia komponentteja ja kytkentäkaavion. Ilmansuodattimen puhdistus (3 kuukauden välein) Huomautus: Älä kosketa sisäyksikön kennoa puhdistuksen aikana, sillä se saattaa aiheuttaa henkilövahingon. Poista ilmansuodatin. Nosta etukansi ylös. Irrota ilmansuodatin vetämällä sitä alas kuvan (a, b) osoittamalla tavalla. (Kuva ( a) (Kuva ( b) Puhdista ilmansuodatin. Poista pöly pölynimurilla. Jos ilmansuodatin on likainen, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Anna suodattimen kuivua varjoisassa paikassa. Huomautus: Älä koskaan puhdista ilmansuodatinta vedellä, jonka lämpötila on yli 45 sillä se saattaa aiheuttaa muodonmuutoksia tai värjäymiä. Asenna ilmansuodatin takaisin. Asenna ilmansuodatin takaisin nuolen osoittamassa suunnassa. Sulje kansi. 14

18 Puhdistus ja hoito Tarkistus ennen käyttöä Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä ei ole esteitä. Tarkista, että kaukosäätimen paristot on vaihdettu. Tarkista, onko ulkoyksikön asennusteline vahingoittunut. Jos se on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Huolto käytön jälkeen Katkaise päävirta laitteesta ja turvakytkimestä. Puhdista suodatin ja sisä- ja ulkoyksikön runko. Puhdista pöly ja roskat ulkoyksiköstä. Peitä ulkoyksikkö sille tarkoitetulla suojuksella, jotta sadevesi ja pöly eivät pääse yksikköön ja ruostuta sitä. 15

19 Ongelmatilanteet HUOM. Ilmastointilaitetta ei saa huoltaa itse. Virheellinen korjaus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, joten ota korjausasioissa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tarkista kuitenkin seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, sillä saatat säästää aikaa ja rahaa. Laite ei toimi. Oire Odottaa Aiheuttaja Laite ei toimi, jos se käynnistetään välittömästi sammuttamisen jälkeen. Tällä suojataan laitetta. Odota noin 3 minuuttia. Laitteesta erittyy hajua: Veden virtausta muistuttava ääni: Sisäyksikkö saattaa erittää hajua. Tämän aiheuttavat huoneilman hajut (kuten kalusteet ja tupakansavu jne.), jotka ovat imeytyneet ilmastointilaitteeseen. Jos hajua esiintyy edelleen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen puhdistusta varten. Veden virtausta muistuttava ääni aiheutuu laitteen sisällä virtaavasta kylmäaineesta. Viilennystilassa erittyy höyryä: Viilennystoiminnon aikana sisäyksiköstä saattaa erittyä kevyttä höyryä korkean huoneilman ja kosteuden vuoksi. Höyry häviää hetken kuluttua, kun huonelämpötila alenee ja ilmankosteus pienenee. Rätisevä ääni: Äänen aiheuttaa lämpötilamuutoksen aiheuttama kannen tai muiden osien laajeneminen ja/tai kutistuminen. 16

20 Ongelmatilanteet Oire Laite ei käynnisty: Aiheuttaja Onko virransyöttö katkaistu? Onko ylivirtakytkin lauennut? Katkaistu Käytetäänkö ajastinta oikein? Heikko viilennys- /lämmitysteho: Onko lämpötila-asetus oikein? Onko ilman tulo- tai poistoaukot tukittu? Onko suodatin likainen? Onko ikkuna tai ovi auki? Onko puhallinteho asetettu alhaiseksi? Onko huoneessa lämmönlähteitä? Kaukosäädin ei toimi: Tarkista, onko laitteen lähellä säätimen toimintaa häiritsevää magneetti- tai sähkökenttää. Onko kaukosäädin sen toiminta-alueen sisäpuolella tai onko toiminta-alueella jokin este? Tarkista paristojen varaustaso ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkista, onko kaukosäädin vahingoittunut. Sisäyksikön vesivuoto: Ilmankosteus on suuri. Kondenssivesi virtaa yli. Kondenssivesiletku on löysällä. Ulkoyksikön vesivuoto: Viilennystoiminnon aikana putkistojen ja liitoskohtien ympärille on tiivistynyt kondenssivettä. Sulatustoiminnon aikana sulamisvesi virtaa ulos. Sisäyksiköstä kuuluu melua: Yksiköstä kuuluu ääntä, kun puhallin tai kompressorirele kytkeytyy päälle ja pois. Kun sulatustoiminto käynnistyy tai pysähtyy, yksiköstä kuuluu vastakkaiseen suuntaan virtaavan kylmäaineen ääni. 17

21 Ongelmatilanteet Oire Sisäyksikkö ei puhalla ilmaa: Aiheuttaja IImavirta pysähtyy lämmitystilassa, kun sisäyksikön lämmönvaihtimen lämpötila on erittäin alhainen, jotta kylmää ei puhalleta. (2 minuutin kuluessa.) Kun ulkoilman lämpötila on alhainen tai ilmankosteus korkea lämmitystilassa, ulkoyksikön lämmönvaihtimeen muodostuu huurretta. Yksikkö sulaa automaattisesti ja sisäyksikkö lopettaa ilman puhaltamisen 3-12 minuutin ajaksi. Sulatustoiminnon aikana saattaa muodostua vettä tai höyryä. Kosteudenpoistotilassa sisäyksikön puhallin lopettaa ilman puhaltamisen 3 12 minuutin ajaksi, jotta kondenssivesi ei höyrysty uudelleen. Kosteutta ilman poistoaukossa: Jos yksikköä käytetään pitkään kosteassa ympäristössä, ilman poistoritilään tiivistyy pisaroita, joka tippuvat pois. C5: kytkentäjohdon toimintahäiriö: Tarkista, että kytkentäjohto on liitetty kunnolla. Jos piirikortti vaihdetaan, poista vanha F1: sisäyksikön lämpötila-anturin toimintahäiriö F2: haihduttimen lämpötila-anturin toimintahäiriö piirikortti. Tarkista, että sisäyksikön lämpötila-anturi on kytketty kunnolla. Tarkista, että haihduttimen lämpötila-anturi on kytketty kunnolla. H6: sisäyksikön puhallin tukossa Tarkista, että sisäyksikön moottorin liitäntä on kytketty kunnolla. Jos puhallinmoottori tai piirikortti eivät toimi, vaihda ne. H1: sulatus Toiminto on normaali. Kannen painikkeet eivät toimi tai toimivat huonosti: Tarkista, että kansi on suljettu kunnolla. Jos jokin seuraavista tilanteista tapahtuu, keskeytä välittömästi kaikki toiminnot, katkaise virransyöttö ja ota yhteyttä laitteen myyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Käytön aikana erittäin voimakasta ääntä. Käytön aikana erittyy voimakkaita hajuja. Laitteesta vuotaa vettä. Ilma- tai ylivirtakytkin laukeaa usein. Yksiköihin roiskuu vettä tai muita nesteitä. Virtajohto ja -pistoke ylikuumenevat. Sammuta laite ja katkaise virransyöttö. 18

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Käyttöohje Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT 1 Käyttöohje Sinclair ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Toimintaperiaatteet ja erikoistoiminnot jäähdyttämiseen. Periaate: Ilmastointilaite absorboi lämpöä huoneessa

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KONVEKTORI-KATTOKASETTI

KONVEKTORI-KATTOKASETTI A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ A S E N N U S - J A K Ä Y T T O H J E KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI WX10-60 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA SISÄYKSIKÖN ASENNUSOHJE, HANSOL-MALLISARJAN ILMALÄMPÖPUMPUT

KÄYTTÖOHJE JA SISÄYKSIKÖN ASENNUSOHJE, HANSOL-MALLISARJAN ILMALÄMPÖPUMPUT 05/2015, ed. 3 KÄYTTÖOHJE JA SISÄYKSIKÖN ASENNUSOHJE, HANSOL-MALLISARJAN ILMALÄMPÖPUMPUT Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos että valitsit tämän ilmastointilaitteen. Lue

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin)

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) MALLI: Nexa MLR-1105 MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) Oppimispainike Äänenvoimakkuuden valintapainike Soittoäänen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje ja sisäyksikön asennusohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Käyttöohje ja sisäyksikön asennusohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 01/2016, ed. 1 KÄYTTÖOHJE Käyttöohje ja sisäyksikön asennusohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos että valitsit tämän

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot