ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin"

Transkriptio

1 ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A VANTAA

2 Malli SCANVARM12 - SVI12: sisäyksikkö - SVO12: ulkoyksikkö

3 SISÄLLYS Käyttö ja huolto Turvallisuusvaroitukset... 1 Osien nimet... 4 Langattoman kaukosäätimen käyttö... 5 Hätätoiminto Puhdistus ja hoito Ongelmatilanteet Käyttövinkkejä Asennus Asennustiedot Asennuskaavio Sisäyksikön asennus Ulkoyksikön asennus Asennuksen jälkeinen tarkistus ja toimintotesti Esisuodattimen asennus ja huolto Kylmäaineputkien asennus ja kylmäainemäärän lisäys Älä koskaan yritä tehdä itse. Noudata ohjeita. Tuotteen ulkonäkö saattaa poiketa tämän käyttöoppaan kuvista. Jos niissä on eroja, käytä viitteenä varsinaista fyysistä tuotetta. Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan luettuina) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai alikehittyneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa. He voivat käyttää laitetta, mikäli heidän toimintaansa valvotaan tai mikäli heidän turvallisuudestaan vastaavaa henkilöä on opastettu laitteen käytössä. Lapsia on tarkkailtava, jotta voidaan varmistaa, että he eivät pääse leikkimään laitteella. Tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen.

4 Turvallisuusvaroitukset Lue seuraavat huomautukset ennen käyttöä. VAROITUS Jos laitteen käytön aikana esiintyy poikkeavuuksia (kuten savua tai tulta), katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä käsittele ilmastointilaitetta märillä käsillä. Älä katkaise tai vahingoita syöttökaapelia tai yksiköiden välistä kaapelia. Jos ilmastointilaitteen syöttökaapeli tai yksiköiden välinen kaapeli vahingoittuu, anna ammattihenkilön asentaa tilalle uusi laitteeseen tarkoitettu johto. Muussa tapauksessa ilmastointilaite saattaa vahingoittua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä käytä jatkojohtoja sähkönsyötössä. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun. Katkaise sähkönsyöttö, jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä vahingoita sähkökaapelia tai käytä muuta kuin valmistajan suosittelemaa sähkökaapelia. Katkaise sähkönsyöttö ennen ilmastointilaitteen puhdistusta. Katkaise jännite. Ylikuumentunut sähkökaapeli saattaa aiheuttaa tulipalon. Jos jännite on liian suuri, sähköelementit saattava vahingoittua. Jos jännite on liian pieni, se saattaa vahingoittaa viilennysjärjestelmää tai kompressoria, eivätkä sähkökomponentit toimi. Se saattaa muussa tapauksessa aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon. 1

5 Turvallisuusvaroitukset Varmista aina asianmukainen suojamaadoitus. Varmista turvallisuus kytkemällä virtakatkaisin pois ennen huoltoa tai puhdistusta tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Valitse sopiva lämpötila. Pidä sisäilman lämpötila n. 5 viileämpänä kuin ulkoilman lämpötila. Maadoittamaton laite saattaa aiheuttaa sähköiskun. Kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Se saattaa säästää sähköenergiaa. Älä pidä ikkunoita ja ovia auki pitkään käytön aikana. Älä tuki ilman imu- tai poistoaukkoja. Pidä helposti syttyvät materiaalit vähintään 1 m etäisyydellä yksiköistä. Se heikentää laitteen tehoa. Asenna yksiköt tukevasti paikoilleen. Se heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Älä astu ulkoyksikön päälle tai aseta painavia esineitä sen päälle. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä yritä korjata ilmastointilaitetta itse. Muussa tapauksessa laite saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon. Se saattaa aiheuttaa laitevian tai henkilövahingon. 2 Virheelliset korjaustoimet saattavat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

6 Turvallisuusvaroitukset Älä katkaise tai vahingoita syöttökaapelia tai ohjausjohtoja. Jos ne vahingoittuvat, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltohenkilöstöön. Jos haluat muuttaa ilmavirran suuntaa, säädä pystysuuntaista ja vaakasuuntaista ilmavirran suuntaa kaukosäätimellä. Pystysäle Vaakasäle Älä työnnä käsiä tai esineitä ilman imu- tai poistoaukkoihin. Älä altista eläimiä tai kasveja suoralle ilmavirralle. Se saattaa aiheuttaa henkilövahingon. Älä altista itseäsi suoralle kylmälle ilmavirralle pitkiksi ajoiksi. Se saattaa olla haitallista. Älä käytä laitetta muuhun kuin sille varattuun tarkoitukseen. Älä käytä sitä esimerkiksi ruokaaineiden säilytykseen tai vaatteiden kuivaamiseen. Se on haitallista terveydelle. Älä roiski vettä ilmastointilaitteen päälle. Älä aseta keittolevyä ilmastointilaitteen läheisyyteen. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriön. 3 Se muodostaa epätäydellisen palamisen aiheuttamia häkämyrkkyjä.

7 Osien nimet Sisäyksikkö Ilma sisään Ilma ulos Näytettävät kuvakkeet: viilennys kosteudenpoisto lämmitys virta lämpötilan asetus Syöttökaapeli Kaukosäädin Etukansi Suodatin Ulkoyksikkö Ilma sisään ( 5) Vaakasäle ( 6) Suojateippi ( 7) Kylmäaineputki ( 8) Kondenssivesiletku ( 7) ( 8) 4

8 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen näppäinten nimet ja niiden toiminta Huomautus: Varmista, että vastaanottimen ja kaukosäätimen välillä ei ole esteitä. Älä pudota tai heitä kaukosäädintä. Älä päästä nestettä kaukosäätimen sisään äläkä aseta sitä suoraan auringonvaloon tai muuhun erittäin kuumaan paikkaan. Signaalilähetin Kaukosäädin TUULETUS FAN-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit valita kiertävästi automaattisen, matalan, keskimatalan, keskitason, keskikorkean ja korkean tuuletustehon. Kun laitteeseen kytketään virta, oletusasetukseksi valitaan automaattinen tuuletusteho. Kosteudenpoistotilassa voidaan valita vain matala tuuletusteho. AUTO Matala Keskitaso Keskimatala Keskikorkea Korkea Huomautus: Kosteudenpoistotilassa käytetään matalaa tuuletustehoa. ON/OFF MODE ON/OFF-näppäin Kun painat näppäintä kerran, laite kytkeytyy päälle. Kun painat toisen kerran, laite kytkeytyy pois. Lepotoiminto peruuntuu, kun laite on kytketty pois. MODE-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit valita kiertävästi automaattisen tilan, viilennyksen, kosteudenpoiston, tuuletuksen tai lämmityksen. Kun laitteeseen kytketään virta, oletusasetukseksi valitaan automaattinen tila. Automaattisessa tilassa lämpötilaa ei näytetä. Lämmitystilassa alkuarvo on 28. Muissa tiloissaalkuarvo on 25. AUTOM. VIILENNYS KOSTEUDENPOISTO TUULETUS LÄMMITYS TEMP TEMP-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit valita kiertävästi seuraavat lämpötilat: asetuslämpötila, sisäilman ja ulkoilman lämpötila. Kun sisäyksikköön kytketään virta ensimmäisen kerran, näytössä näkyy asetuslämpötila. Jos näyttötilaksi muutetaan, näytössä näkyy sisäilman lämpötila. on ulkoilman lämpötila. 5 s (3 s) myöhemmin se palaa asetuslämpötilaan tai määräytyy toisen vastaanotetun signaalin mukaan 5 s:n (3 s:n) sisällä. Huomautus: Ulkoilman lämpötilan näyttöalue on 0 60 (32 99 ). Jos ulkoilman lämpötila on alle 0, näytössä näkyy 0. HUOM.: -toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa. Vinkki: Kun käytät kannen painikkeita, varmista, että kansi on kunnolla suljettu. (Vain viilennys- ja lämmitysmallit. Jos käytössä on vain viilennysmalli, lämmityssignaalilla ei ole vaikutusta laitteen toimintaan.) 5

9 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman Langattoman kaukosäätimen kaukosäätimen näppäinten nimi ja nimet toiminta ja niiden toiminta Huomautus: Varmista, että vastaanottimen ja kaukosäätimen välillä ei ole esteitä. Älä pudota tai heitä kaukosäädintä. Älä päästä nestettä kaukosäätimen! sisään äläkä aseta sitä suoraan auringonvaloon tai muuhun erittäin kuumaan paikkaan. X-FAN X-FAN-näppäin Kaukosäädin CLOCK CLOCK-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit asettaa kellonajan. -merkki vilkkuu näytössä. Arvoa voidaan säätää 5 sekunnin kuluessa painamalla + tai. Jos näppäintä pidetään painettuna yli 2 sekuntia, minuutit nousevat kymmenellä 0,5 sekunnin välein. Merkki muuttuu kiinteäksi, kun vilkkumisen aikana painetaan uudelleen Clock- tai Confirm-näppäintä. Tämä tarkoittaa, että asennus onnistui. 12:00 näkyy oletuksena näytössä ja näytetään, kun virta kytketään päälle. -merkin näkyminen tarkoittaa, että näytettävä aika-arvo on kellonaika, ja muussa tapauksessa se on ajastinaika. LIGHT LIGHT-näppäin Kun virta on kytketty tai katkaistu, voit tällä näppäimellä sytyttää ja sammuttaa etukannen merkkivalot. Kun laitteeseen kytketään virta, valot on oletuksena sytytetty. TURBO TURBO-näppäin Painamalla tätä näppäintä viilennys- tai lämmitystilassa voit ottaa käyttöön tai sammuttaa Turbotoiminnon. Kun Turbo-toiminto on käytössä, näytössä näkyy Turbo-merkki. Merkki poistuu automaattisesti, jos tilaa tai tuuletustehoa muutetaan. Kun painat X-FAN-näppäintä viilennys- tai kosteudenpoistotilassa kuvake tulee esiin ja sisäyksikkö jatkaa toimintaa 10 (2) minuuttia kuivatakseen sisäyksikön, vaikka laite olisi jo kytketty pois. Kun laitteeseen kytketään virta, X- FAN on oletuksena pois käytöstä. X-FAN ei ole käytettävissä automaatti-, tuuletus- tai lämmitystilassa. + +-näppäin QUIET Esiasetuslämpötilaa voidaan nostaa. Painamalla tätä näppäintä voit asettaa lämpötilan. Jos näppäintä pidetään painettuna kahden sekunnin ajan, arvot muuttuvat nopeasti. Kun näppäin vapautetaan, laitteeseen lähetetään käsky näyttää merkki jatkuvasti. Lämpötilan säätöä ei voida käyttää automaattitilassa, mutta käsky voidaan lähettää näppäintä painamalla. Lämpötilan Celsius-asteiden asetus: 16-30; Fahrenheit-asteiden asetus: näppäin Esiasetuslämpötilaa voidaan laskea. Painamalla tätä näppäintä voit asettaa lämpötilan. Jos näppäintä pidetään painettuna kahden sekunnin ajan, arvot muuttuvat nopeasti. Kun näppäin vapautetaan, laitteeseen lähetetään käsky näyttää merkki jatkuvasti. Lämpötilan säätöä ei voida käyttää automaattitilassa, mutta käsky voidaan lähettää näppäintä painamalla. QUIET-näppäin Painamalla tätä näppäintä asetukseksi valitaan automaattisesti hiljainen tila( ja Auto -merkki näkyvissä) ja hiljainen tila( -merkki näkyvissä) ja hiljainen tila pois (merkki ei näy). Kun laitteeseen kytketään virta, hiljainen tila on oletuksena pois käytöstä. Tällöin näytössä on -merkki. 6

10 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman Langattoman kaukosäätimen kaukosäätimen näppäinten nimi nimet ja toiminta ja niiden toiminta Tämä langaton kaukosäädin on yleiskaukosäädin, ja sitä voidaan käyttää useiden laitemallien kanssa. Tässä ohjeessa ei esitellä näppäimiä, jotka eivät liity tämän laitteen toimintaan. Kaukosäädin AJASTIN TIMER ON -näppäin KÄYTÖS SÄ Ajastimen käyttöönotto: poistuu näytöstä ja ON vilkkuu, jolloin esiin tulee ajastimen asetustilan numeronäyttö. Arvot vilkkuvat 5 sekunnin ajan, ja numeronäytön arvoja säädetään näppäimillä ja. Jokainen näppäimen painallus nostaa tai laskee arvoa 1 minuutilla. Kun näppäimiä tai pidetään painettuina, arvot muuttuvat 2 sekunnin jälkeen nopeasti seuraavalla tavalla: ensimmäisen 2,5 sekunnin aikana minuuttiarvot muuttuvat ja kun arvo on valittu, sekuntiarvot muuttuvat 2,5 sekunnin nopeudella. Kun ajastinnäppäintä painetaan arvon vilkkuessa 5 sekunnin kuluessa, ajastimen asetus on käytössä. Kun ajastin on asetettu käyttöön ja ajastinnäppäintä painetaan uudelleen, ajastinasetus peruutetaan. Aseta kelloon oikea aika ennen ajastimen asetusta. AJASTIN POIS PUHALLUS YLÖS JA ALAS - näppäin Painamalla tätä näppäintä voit asettaa ilmavirran suunnan seuraavasti: OFF Tämä kaukosäädin on yleiskaukosäädin. Jos se vastaanottaa seuraavat kolme tilaa, ilmavirran suunta säilyy alkuperäisenä. Jos ohjainsiipi pysäytetään sen vaihtaessa asentoa, se jää sen hetkiseen asentoon. Ilmaisee, että ohjainsiipi kääntyy edestakaisin viiteen suuntaan kuvan osoittamalla tavalla. KÄÄNTÖ VAS. JA OIKEALLE Painamalla tätä näppäintä voit asettaa ilma-virran suunnan kiertävästi vasemmalle ja oikealle seuraavasti: OFF TIMER OFF -näppäin Painamalla tätä näppäintä kerran voit siirtyä ajastimen poistoasetukseen, jolloin näytössä vilkkuu ajastimen poistokuvake. Asetusmenetelmä on sama kuin ajastimen käyttöönotossa. I FEEL / I FEEL -näppäin Painamalla tätä näppäintä kerran käyttöön otetaan I FEEL -toiminto ja näyttöön tulee I FEEL -merkki. Kaukosäätimen anturit mittaavat huonelämpötilaa ja lähettävät signaalin ja lämpötilatiedot sisäyksikölle 10 minuutin välein. Kun näppäintä painetaan uudelleen, toiminto poistuu käytöstä. Esisuodatus- ja ilmanvaihtonäppäin Painamalla tätä näppäintä käyttöön otetaan ja käytöstä poistetaan esisuodatus- ja ilmanvaihtotoiminnot. Kun näppäintä painetaan ensimmäisen kerran, käyttöön otetaan ilmanvaihtotoiminto ja näytössä näkyy. Kun näppäintä painetaan toisen kerran, esisuodatus- ja ilmanvaihtotoiminnot otetaan käyttöön ja näkyy ja. Kun näppäintä painetaan kolm. kerran, esisuodatus- ja ilmanvaihtotoiminnot poistetaan käytöstä samanaikaisesti. Kun näppäintä painetaan nelj. kerran, esisuodatustoiminto otetaan käyttöön ja näkyy nestekidenäytössä. Kun näppäintä painetaan vielä kerran, toiminto toistetaan uudelleen. Huomautus: Joissain malleissa vain lisävarusteena. 7

11 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen näppäinten nimet ja niiden toiminta Tällä näppäimellä voit valita lepotilan 1 ( ), lepotilan ( ), lepotilan 3 ( ), peruuttaa lepotilan ja kierrättää tiloja. Kun laitteeseen kytketään virta, lepoasetus on oletuksena pois käytöstä. Lepotila 1 viilennys- ja kosteudenpoistotilassa: yhden tunnin käytön jälkeen laitteen asetuslämpötila nousee 1 n. Kahden tunnin jälkeen asetuslämpötila nousee 2, ja laite toimii tässä lämpötilassa. Lämmitystilassa: yhden tunnin käytön jälkeen laitteen asetuslämpötila laskee 1 :n. Kahden tunnin jälkeen asetuslämpötila laskee 2, ja laite toimii tässä lämpötilassa. SLEEP SLEEP-näppäin Lepotilassa 2 ilmastointilaite toimii esiasetetun lepolämpötilakäyrän mukaan. Viilennystilassa: (1) Kun alkulämpötilaksi asetetaan ja lepotila on otettu käyttöön, lämpötilaa nostetaan 1 tunnin välein, ja 3 :n jälkeen lämpötila jää ennalleen. Seitsemän tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. (2) Kun alkulämpötilaksi asetetaan ja lepotila on otettu käyttöön, lämpötilaa nostetaan 1 tunnin välein ja 2 :n jälkeen lämpötila jää ennalleen. Seitsemän tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. (3) Kun alkulämpötilaksi asetetaan ja lepotila on otettu käyttöön, lämpötilaa nostetaan 1 tunnin välein ja 1 :n jälkeen lämpötila jää ennalleen. Seitsemän tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. (4) Kun alkulämpötilaksi asetetaan 30, sitä lasketaan seitsemän tunnin jälkeen 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. Lämmitystilassa: (1) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan 16, laite toimii koko ajan tässä lämpötilassa. (2) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan ja lepotoiminto on käytössä, lämpötilaa lasketaan 1 tunnin välein, ja 1 :n laskun jälkeen lämpötila jää ennalleen. 8

12 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen näppäinten nimi ja toiminta nimet ja niiden toiminta (3) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan ja lepotoiminto on käytössä, lämpötila laskee 1 tunnin välein, ja 2 :n laskun jälkeen lämpötila jää ennalleen. (4) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan ja lepotoiminto on käytössä, lämpötila laskee 1 tunnin välein, ja 3 :n laskun jälkeen lämpötila jää ennalleen. Lepotila 3 itse määritettävä lepokäyräasetus lepotilassa: (1) Paina pitkään lepotilassa 3 Turbo-näppäintä. Kaukosäädin siirtyy itse määritettävään lepoasetustilaan. Kaukosäätimen näytössä näkyy tällöin 1hour (1 tunti), asetuslämpötila 88 F näyttää vastaavan viimeisen asetuslepokäyrän lämpötilan ja vilkkuu (ensimmäisenä lukemana näkyy tehtaalla asetettu alkuperäinen käyräasetusarvo). (2) Säädä vastaavaa asetuslämpötilaa näppäimillä + ja -, ja vahvista sitten asetus painamalla Turbo-näppäintä. SLEEP SLEEP-näppäin (3) Tällöin kaukosäätimen ajastinaikoihin lisätään automaattisesti yksi tunti (ajastinajat ovat 2 hours (2 tuntia), 3 hours (3 tuntia) tai 8 hours (8 tuntia)). Asetuslämpötilakohta 88 F näyttää vastaavan viimeisen asetuslepokäyrän lämpötilan ja vilkkuu. (4) Toista edellä mainitut vaiheet (2) (3), kunnes kahdeksan tunnin lämpötila-asetus ja lepokäyräasetus on valmis. Kaukosäädin palaa tällöin alkuperäiseen ajastinnäyttöön ja lämpötilanäyttö palaa alkuperäiseen asetuslämpötilaan. Lepotila 3 itse määritettävää lepokäyräasetusta lepotilassa voidaan pyytää: Käyttäjä voi mukauttaa lepokäyrän asetusmenetelmän pyytääkseen esiasetettua lepokäyrää. Siirry käyttäjäkohtaiseen lepoasetustilaan, mutta älä muuta lämpötilaa. Vahvista painamalla suoraan Turbo-näppäintä. Huomautus: Jos edellä mainitussa esiasetus- tai pyyntömenetelmässä ei pidetä mitään näppäintä painettuna 10 sekunnin aikana, lepokäyrän asetustila poistuu automaattisesti ja esiin tulee alkuperäinen näyttö. Jos esiasetus- tai pyyntötoiminnon aikana painetaan ON/OFF-näppäintä, Mode -näppäintä, Timer-näppäintä tai Sleep-näppäintä, lepokäyrän asetustila tai pyyntötila poistuvat. 9

13 Langattoman kaukosäätimen käyttö Käyttöohjeet yleiset toiminnot 1. Laite kytkeytyy päälle, kun se on liitetty virransyöttöön ja painat ON/OFF-näppäintä. (Huomautus: Kun laitteeseen kytketään virta, sisäyksikön ohjainsäle sulkeutuu automaattisesti.) 2. Paina MODE-näppäintä ja valitse haluamasi toimintotila. 3. Aseta haluamasi lämpötila painamalla tai (lämpötilaa ei aseteta automaattitilassa.) 4. Aseta tuuletusteho painamalla FAN-näppäintä. Tehoasetukset ovat AUTOMAATTINEN, MATALA, KESKIMATALA, KESKITASO, KESKIKORKEA JA KORKEA. 5. Valitse tuuletussuunta painamalla ja 1 5 Käyttöohjeet - lisätoiminnot 1. Aseta lepotila painamalla SLEEP-näppäintä. 2. Aseta ajastimen säädetty kytkentä päälle tai pois painamalla TIMER ON- ja TIMER OFF -näppäimiä Säädä laitteen näytön valaistuksen sytytystä ja sammutusta painamalla LIGHT-näppäintä (toimintoa ei ole välttämättä tietyissä laitteissa). 4. Ota TURBO-toiminto käyttöön ja pois käytöstä painamalla TURBO-näppäintä. 2 Erikoistoiminnot X-FAN-toiminto Toiminnolla voidaan kuivata sisäyksikön kenno laitteen sammuttamisen jälkeen mahdollisen homekasvuston ehkäisemiseksi, (jäähdytystoiminnon jälkeen). 1. Kun X-FAN-toiminto on käytössä: Kun laite sammutetaan ON/OFF-näppäimellä, sisäyksikön puhallin jatkaa toimintaansa noin 10 (2) minuutin ajan matalalla teholla. Painamalla tällöin X-FAN-näppäintä voit pysäyttää sisäyksikön puhaltimen heti. 2. Kun X-FAN-toiminto ei ole käytössä: Kun laite sammutetaan ON/OFF-näppäimellä, laitteen kaikki toiminnot pysähtyvät heti. AUTO RUN -toiminto Kun AUTO RUN -tila on käytössä, asetuslämpötila ei näy nestekidenäytössä. Laite toimii automaattisesti ympäröivän huonelämpötilan mukaan ja valitsee sopivimman toimintotilan, jotta huoneilma olisi mahdollisimman miellyttävä. Turbo-toiminto Jos toiminto otetaan käyttöön, laite toimii erittäin suurella teholla, jotta ympäröivä huonelämpötila jäähtyy tai lämpiää mahdollisimman nopeasti esiasetettuun lämpötilaan. 10

14 Langattoman kaukosäätimen käyttö Paina Näppäinlukko + ja - painikkeita samanaikaisesti lukitaksesi tai avataksesi näppäimistön. Jos kaukosäädin on lukittu, kuvake näkyy näytössä. Jos painat tällöin mitä tahansa näppäintä, merkki vilkkuu kolme kertaa. Jos näppäimistö on auki, merkki poistuu näytöstä. Kääntö ylös ja alas 1. Kun painat ilmavirran suuntanäppäintä yli 2 sekunnin ajan, ilmanohjain kääntyy edestakaisin ylös ja alas. Kun näppäin vapautetaan, kääntyminen pysähtyy ja ilmanohjain jää sen hetkiseen asentoonsa. 2. Kun ylös- ja alaskääntötoiminnon aikana tilaksi on asetettu, tila siirtyy pois käytöstä, kun painat näppäintä uudelleen 2 sekuntia myöhemmin. Jos näppäintä painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, kääntötilan muutokseen vaikuttaa edellä mainittu kiertosuunta. Kääntö vasemmalle ja oikealle 1. Kun painat ilmavirran suuntanäppäintä yli 2 sekunnin ajan, ilmanohjaimet kääntyvät edestakaisin vasemmalle ja oikealle. Kun näppäin vapautetaan, kääntyminen pysähtyy ja ohjainsäle jää sen hetkiseen asentoonsa. 2. Tila poistuu käytöstä suoraan, kun -tila -tila on on otettu otettu käyttöön Kääntö Kääntö vasemmalle ja ja oikealle oikealle -tilassa -tilassa ja näppäintä ja näppäintä painetaan painetaan uudelleen uudelleen 2 sekuntia 2 sekuntia myöhemmin. Jos Jos näppäintä näppäintä painetaan painetaan uudelleen uudelleen 2 sekunnin 2 sekunnin kuluessa, kuluessa, kääntötilan kääntötilan muutokseen muutokseen vaikuttaa vaikuttaa edellä edellä mainittu kiertosuunta. mainittu kiertosuunta. Siirtyminen Fahrenheit- ja Celcius-asteiden välillä. Kun laite on pois käytöstä, painamalla MODE- ja - -näppäimiä samanaikaisesti voit siirtyä - ja -asteiden välillä. TEMP- ja CLOCK-näppäinten yhdistelmä: energiansäästötoiminto. Voit ottaa käyttöön energiansäästötoiminnon painamalla TEMP ja CLOCK samanaikaisesti viilennystilassa. Kaukosäätimen näytössä näkyy SE. Poista toiminto käytöstä toistamalla toimenpide. TEMP- ja CLOCK-näppäinten yhdistelmä: 8 :n ylläpitolämmitystoiminto. Voit ottaa käyttöön käyttöön 8 äpito ä TEMP äpito ä TEMP CLOCK ja ja CLOCK CLOCK samanaikaisesti samanaikaisesti lämmitystilassa. Kaukosäätimen näytössä näkyy " $ " ja valittu lämpötila 8. (46 Fahrenheit-asteikolla). Poista toiminto käytöstä toistamalla toimenpide. Hiljainen toiminto Kun hiljainen toiminto on käytössä: 1. Viilennystilassa sisäyksikön puhallin toimii tehoasennossa neljä. 10 minuuttia myöhemmin tai kun ympäröivä huonelämpötila on 28, sisäyksikön puhallin toimii tehoasennossa kaksi tai hiljaisessa tilassa huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. 2. Lämmitystilassa sisäyks. puhallin toimii tehoasennossa kolme tai hiljaisessa tilassa huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. 3. Kosteudenpoisto- ja tuuletustilassa sisäyksikön puhallin toimii hiljaisessa tilassa. 4. Automaattitilassa sisäyksikön puhallin toimii automaattisessa hiljaisessa tilassa käytössä olevan viilennys-, lämmitys- tai tuuletustilan mukaan. Lepotoiminto Lepotoim. ei voi käyttää tuuletus- ja automaattitilassa. Kost.poistotilassa voidaan käyttää vain lepoasetusta 1. Kun valitset ja siirryt mihin tahansa lepotilaan, hiljainen toiminto otetaan käyttöön. Hilj. tilasta voidaan valita eri tilavaihtoehtoja tai se voidaan kytkeä pois. 11

15 Langattoman kaukosäätimen käyttö Paristojen vaihtaminen ja huomautukset 1. Paina takakantta kevyesti -merkin kohdalta nuolen suuntaan, ja liu'uta kansi pois paikoiltaan. (Kuten kuvassa 1.) 2. Poista vanhat paristot. 3. Aseta tilalle kaksi uutta 1,5 V:n AAA-paristoa. Huomioi napaisuus. (Kuten kuvassa 2.) 4. Kiinnitä kaukosäätimen takakansi takaisin paikoilleen. HUOM.: Kun vaihdat paristot, älä käytä vanhoja tai erityyppisiä paristoja, sillä se saattaa aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriön. Kuva 1 Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jotta mahdollinen akkuneste (paristoista) ei pääse vahingoittamaan kaukosäädintä. Käytä kaukosäädintä sen toiminta-alueen sisällä. Säilytä kaukosäädintä vähintään 1 metrin etäisyydellä TV-vastaanottimesta tai musiikkilaitteista. Kuva 2 Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla, poista paristot, odota 30 sekuntia, ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Jos säädin ei edelleenkään toimi kunnolla, vaihda paristot. Jos ohjaat laitetta kaukosäätimellä, suuntaa ohjain laitteen vastaanotinta kohti, jotta laite pystyy vastaanottamaan signaalin mahdollisimman hyvin. Kun kaukosäädin lähettää signaalin, merkkivalo vilkkuu noin 1 sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin, jos päälaite vastaanottaa toimivan signaalin. Paristojen vaihtokuva 12

16 Hätätoiminto Hätätoiminto Jos kaukosäädin katoaa tai vahingoittuu, käytä päälaitteen käsikytkintä. Laite toimii tällöin automaattitilassa eikä lämpötila-asetusta tai tuuletustehoa voida muuttaa. Käsikytkintä voidaan käyttää seuraavalla tavalla: Käsikytkin Laitteen käynnistäminen: Siirry automaattitilaan painamalla AUTO/STOPnäppäintä. Mikrotietokone valitsee tilan (viilennys, lämmitys, tuuletus) automaattisesti huonelämpötilan mukaan. Laitteen sammuttaminen: Sammuta laite painamalla AUTO/STOP-näppäintä. Toimintotila näkyy seuraavassa taulukossa. Tila Malli Lämpötila-asetus Ilmavirta AUTOM. VIILENNYS 25 (VIILENNYS, AUTOM. AUTOM. LÄMPÖPUMPPU 25 TUULETUS) (VIILENNYS, AUTOM. AUTOM. LÄMPÖPUMPPU TUULETUS) 20 (LÄMMITYS) AUTOM. Käytä tätä kytkintä, jos kaukosäädin on kadonnut. 13

17 Puhdistus ja hoito Huom. Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistusta ja huoltoa. Älä roiskuta laitteen päälle vettä puhdistuksen aikana, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun. Pyyhi laite kuivalla ja pehmeällä tai vedellä tai puhdistusaineella kostutetulla liinalla (älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten ohentimia tai bensiiniä). Etukannen puhdistus Poista etukansi. Kasta puhdistusliina alle 45 -asteiseen veteen ja purista se kuivaksi. Pyyhi sitten etukansi. Huomautus: Älä upota etukantta veteen, sillä se sisältää elektronisia komponentteja ja kytkentäkaavion. Ilmansuodattimen puhdistus (3 kuukauden välein) Huomautus: Älä kosketa sisäyksikön kennoa puhdistuksen aikana, sillä se saattaa aiheuttaa henkilövahingon. Poista ilmansuodatin. Nosta etukansi ylös. Irrota ilmansuodatin vetämällä sitä alas kuvan (a, b) osoittamalla tavalla. (Kuva ( a) (Kuva ( b) Puhdista ilmansuodatin. Poista pöly pölynimurilla. Jos ilmansuodatin on likainen, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Anna suodattimen kuivua varjoisassa paikassa. Huomautus: Älä koskaan puhdista ilmansuodatinta vedellä, jonka lämpötila on yli 45 sillä se saattaa aiheuttaa muodonmuutoksia tai värjäymiä. Asenna ilmansuodatin takaisin. Asenna ilmansuodatin takaisin nuolen osoittamassa suunnassa. Sulje kansi. 14

18 Puhdistus ja hoito Tarkistus ennen käyttöä Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä ei ole esteitä. Tarkista, että kaukosäätimen paristot on vaihdettu. Tarkista, onko ulkoyksikön asennusteline vahingoittunut. Jos se on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Huolto käytön jälkeen Katkaise päävirta laitteesta ja turvakytkimestä. Puhdista suodatin ja sisä- ja ulkoyksikön runko. Puhdista pöly ja roskat ulkoyksiköstä. Peitä ulkoyksikkö sille tarkoitetulla suojuksella, jotta sadevesi ja pöly eivät pääse yksikköön ja ruostuta sitä. 15

19 Ongelmatilanteet HUOM. Ilmastointilaitetta ei saa huoltaa itse. Virheellinen korjaus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, joten ota korjausasioissa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tarkista kuitenkin seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, sillä saatat säästää aikaa ja rahaa. Laite ei toimi. Oire Odottaa Aiheuttaja Laite ei toimi, jos se käynnistetään välittömästi sammuttamisen jälkeen. Tällä suojataan laitetta. Odota noin 3 minuuttia. Laitteesta erittyy hajua: Veden virtausta muistuttava ääni: Sisäyksikkö saattaa erittää hajua. Tämän aiheuttavat huoneilman hajut (kuten kalusteet ja tupakansavu jne.), jotka ovat imeytyneet ilmastointilaitteeseen. Jos hajua esiintyy edelleen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen puhdistusta varten. Veden virtausta muistuttava ääni aiheutuu laitteen sisällä virtaavasta kylmäaineesta. Viilennystilassa erittyy höyryä: Viilennystoiminnon aikana sisäyksiköstä saattaa erittyä kevyttä höyryä korkean huoneilman ja kosteuden vuoksi. Höyry häviää hetken kuluttua, kun huonelämpötila alenee ja ilmankosteus pienenee. Rätisevä ääni: Äänen aiheuttaa lämpötilamuutoksen aiheuttama kannen tai muiden osien laajeneminen ja/tai kutistuminen. 16

20 Ongelmatilanteet Oire Laite ei käynnisty: Aiheuttaja Onko virransyöttö katkaistu? Onko ylivirtakytkin lauennut? Katkaistu Käytetäänkö ajastinta oikein? Heikko viilennys- /lämmitysteho: Onko lämpötila-asetus oikein? Onko ilman tulo- tai poistoaukot tukittu? Onko suodatin likainen? Onko ikkuna tai ovi auki? Onko puhallinteho asetettu alhaiseksi? Onko huoneessa lämmönlähteitä? Kaukosäädin ei toimi: Tarkista, onko laitteen lähellä säätimen toimintaa häiritsevää magneetti- tai sähkökenttää. Onko kaukosäädin sen toiminta-alueen sisäpuolella tai onko toiminta-alueella jokin este? Tarkista paristojen varaustaso ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkista, onko kaukosäädin vahingoittunut. Sisäyksikön vesivuoto: Ilmankosteus on suuri. Kondenssivesi virtaa yli. Kondenssivesiletku on löysällä. Ulkoyksikön vesivuoto: Viilennystoiminnon aikana putkistojen ja liitoskohtien ympärille on tiivistynyt kondenssivettä. Sulatustoiminnon aikana sulamisvesi virtaa ulos. Sisäyksiköstä kuuluu melua: Yksiköstä kuuluu ääntä, kun puhallin tai kompressorirele kytkeytyy päälle ja pois. Kun sulatustoiminto käynnistyy tai pysähtyy, yksiköstä kuuluu vastakkaiseen suuntaan virtaavan kylmäaineen ääni. 17

21 Ongelmatilanteet Oire Sisäyksikkö ei puhalla ilmaa: Aiheuttaja IImavirta pysähtyy lämmitystilassa, kun sisäyksikön lämmönvaihtimen lämpötila on erittäin alhainen, jotta kylmää ei puhalleta. (2 minuutin kuluessa.) Kun ulkoilman lämpötila on alhainen tai ilmankosteus korkea lämmitystilassa, ulkoyksikön lämmönvaihtimeen muodostuu huurretta. Yksikkö sulaa automaattisesti ja sisäyksikkö lopettaa ilman puhaltamisen 3-12 minuutin ajaksi. Sulatustoiminnon aikana saattaa muodostua vettä tai höyryä. Kosteudenpoistotilassa sisäyksikön puhallin lopettaa ilman puhaltamisen 3 12 minuutin ajaksi, jotta kondenssivesi ei höyrysty uudelleen. Kosteutta ilman poistoaukossa: Jos yksikköä käytetään pitkään kosteassa ympäristössä, ilman poistoritilään tiivistyy pisaroita, joka tippuvat pois. C5: kytkentäjohdon toimintahäiriö: Tarkista, että kytkentäjohto on liitetty kunnolla. Jos piirikortti vaihdetaan, poista vanha F1: sisäyksikön lämpötila-anturin toimintahäiriö F2: haihduttimen lämpötila-anturin toimintahäiriö piirikortti. Tarkista, että sisäyksikön lämpötila-anturi on kytketty kunnolla. Tarkista, että haihduttimen lämpötila-anturi on kytketty kunnolla. H6: sisäyksikön puhallin tukossa Tarkista, että sisäyksikön moottorin liitäntä on kytketty kunnolla. Jos puhallinmoottori tai piirikortti eivät toimi, vaihda ne. H1: sulatus Toiminto on normaali. Kannen painikkeet eivät toimi tai toimivat huonosti: Tarkista, että kansi on suljettu kunnolla. Jos jokin seuraavista tilanteista tapahtuu, keskeytä välittömästi kaikki toiminnot, katkaise virransyöttö ja ota yhteyttä laitteen myyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Käytön aikana erittäin voimakasta ääntä. Käytön aikana erittyy voimakkaita hajuja. Laitteesta vuotaa vettä. Ilma- tai ylivirtakytkin laukeaa usein. Yksiköihin roiskuu vettä tai muita nesteitä. Virtajohto ja -pistoke ylikuumenevat. Sammuta laite ja katkaise virransyöttö. 18

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN Käyttäjän ohjekirja SISÄLLYSLUETTELO Varoitustarran asettaminen... 2 Tärkeitä varotoimenpiteitä... 2 Ennen kuin aloitat... 5 Kokoaminen... 6 Sykemittarivyön käyttö... 15 Toiminta ja säädöt... 16 Juoksumaton

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Vallox 150SE EFFECT 1.09.378Fb 21.1.2013 Tyyppi A3530 VALLOX Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX 150 Effect SE VALLOX 150 Effect SE VKL

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot