ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin"

Transkriptio

1 ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A VANTAA

2 Malli SCANVARM12 - SVI12: sisäyksikkö - SVO12: ulkoyksikkö

3 SISÄLLYS Käyttö ja huolto Turvallisuusvaroitukset... 1 Osien nimet... 4 Langattoman kaukosäätimen käyttö... 5 Hätätoiminto Puhdistus ja hoito Ongelmatilanteet Käyttövinkkejä Asennus Asennustiedot Asennuskaavio Sisäyksikön asennus Ulkoyksikön asennus Asennuksen jälkeinen tarkistus ja toimintotesti Esisuodattimen asennus ja huolto Kylmäaineputkien asennus ja kylmäainemäärän lisäys Älä koskaan yritä tehdä itse. Noudata ohjeita. Tuotteen ulkonäkö saattaa poiketa tämän käyttöoppaan kuvista. Jos niissä on eroja, käytä viitteenä varsinaista fyysistä tuotetta. Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan luettuina) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai alikehittyneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa. He voivat käyttää laitetta, mikäli heidän toimintaansa valvotaan tai mikäli heidän turvallisuudestaan vastaavaa henkilöä on opastettu laitteen käytössä. Lapsia on tarkkailtava, jotta voidaan varmistaa, että he eivät pääse leikkimään laitteella. Tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen.

4 Turvallisuusvaroitukset Lue seuraavat huomautukset ennen käyttöä. VAROITUS Jos laitteen käytön aikana esiintyy poikkeavuuksia (kuten savua tai tulta), katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä käsittele ilmastointilaitetta märillä käsillä. Älä katkaise tai vahingoita syöttökaapelia tai yksiköiden välistä kaapelia. Jos ilmastointilaitteen syöttökaapeli tai yksiköiden välinen kaapeli vahingoittuu, anna ammattihenkilön asentaa tilalle uusi laitteeseen tarkoitettu johto. Muussa tapauksessa ilmastointilaite saattaa vahingoittua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä käytä jatkojohtoja sähkönsyötössä. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun. Katkaise sähkönsyöttö, jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä vahingoita sähkökaapelia tai käytä muuta kuin valmistajan suosittelemaa sähkökaapelia. Katkaise sähkönsyöttö ennen ilmastointilaitteen puhdistusta. Katkaise jännite. Ylikuumentunut sähkökaapeli saattaa aiheuttaa tulipalon. Jos jännite on liian suuri, sähköelementit saattava vahingoittua. Jos jännite on liian pieni, se saattaa vahingoittaa viilennysjärjestelmää tai kompressoria, eivätkä sähkökomponentit toimi. Se saattaa muussa tapauksessa aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon. 1

5 Turvallisuusvaroitukset Varmista aina asianmukainen suojamaadoitus. Varmista turvallisuus kytkemällä virtakatkaisin pois ennen huoltoa tai puhdistusta tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Valitse sopiva lämpötila. Pidä sisäilman lämpötila n. 5 viileämpänä kuin ulkoilman lämpötila. Maadoittamaton laite saattaa aiheuttaa sähköiskun. Kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Se saattaa säästää sähköenergiaa. Älä pidä ikkunoita ja ovia auki pitkään käytön aikana. Älä tuki ilman imu- tai poistoaukkoja. Pidä helposti syttyvät materiaalit vähintään 1 m etäisyydellä yksiköistä. Se heikentää laitteen tehoa. Asenna yksiköt tukevasti paikoilleen. Se heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Älä astu ulkoyksikön päälle tai aseta painavia esineitä sen päälle. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä yritä korjata ilmastointilaitetta itse. Muussa tapauksessa laite saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon. Se saattaa aiheuttaa laitevian tai henkilövahingon. 2 Virheelliset korjaustoimet saattavat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

6 Turvallisuusvaroitukset Älä katkaise tai vahingoita syöttökaapelia tai ohjausjohtoja. Jos ne vahingoittuvat, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltohenkilöstöön. Jos haluat muuttaa ilmavirran suuntaa, säädä pystysuuntaista ja vaakasuuntaista ilmavirran suuntaa kaukosäätimellä. Pystysäle Vaakasäle Älä työnnä käsiä tai esineitä ilman imu- tai poistoaukkoihin. Älä altista eläimiä tai kasveja suoralle ilmavirralle. Se saattaa aiheuttaa henkilövahingon. Älä altista itseäsi suoralle kylmälle ilmavirralle pitkiksi ajoiksi. Se saattaa olla haitallista. Älä käytä laitetta muuhun kuin sille varattuun tarkoitukseen. Älä käytä sitä esimerkiksi ruokaaineiden säilytykseen tai vaatteiden kuivaamiseen. Se on haitallista terveydelle. Älä roiski vettä ilmastointilaitteen päälle. Älä aseta keittolevyä ilmastointilaitteen läheisyyteen. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriön. 3 Se muodostaa epätäydellisen palamisen aiheuttamia häkämyrkkyjä.

7 Osien nimet Sisäyksikkö Ilma sisään Ilma ulos Näytettävät kuvakkeet: viilennys kosteudenpoisto lämmitys virta lämpötilan asetus Syöttökaapeli Kaukosäädin Etukansi Suodatin Ulkoyksikkö Ilma sisään ( 5) Vaakasäle ( 6) Suojateippi ( 7) Kylmäaineputki ( 8) Kondenssivesiletku ( 7) ( 8) 4

8 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen näppäinten nimet ja niiden toiminta Huomautus: Varmista, että vastaanottimen ja kaukosäätimen välillä ei ole esteitä. Älä pudota tai heitä kaukosäädintä. Älä päästä nestettä kaukosäätimen sisään äläkä aseta sitä suoraan auringonvaloon tai muuhun erittäin kuumaan paikkaan. Signaalilähetin Kaukosäädin TUULETUS FAN-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit valita kiertävästi automaattisen, matalan, keskimatalan, keskitason, keskikorkean ja korkean tuuletustehon. Kun laitteeseen kytketään virta, oletusasetukseksi valitaan automaattinen tuuletusteho. Kosteudenpoistotilassa voidaan valita vain matala tuuletusteho. AUTO Matala Keskitaso Keskimatala Keskikorkea Korkea Huomautus: Kosteudenpoistotilassa käytetään matalaa tuuletustehoa. ON/OFF MODE ON/OFF-näppäin Kun painat näppäintä kerran, laite kytkeytyy päälle. Kun painat toisen kerran, laite kytkeytyy pois. Lepotoiminto peruuntuu, kun laite on kytketty pois. MODE-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit valita kiertävästi automaattisen tilan, viilennyksen, kosteudenpoiston, tuuletuksen tai lämmityksen. Kun laitteeseen kytketään virta, oletusasetukseksi valitaan automaattinen tila. Automaattisessa tilassa lämpötilaa ei näytetä. Lämmitystilassa alkuarvo on 28. Muissa tiloissaalkuarvo on 25. AUTOM. VIILENNYS KOSTEUDENPOISTO TUULETUS LÄMMITYS TEMP TEMP-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit valita kiertävästi seuraavat lämpötilat: asetuslämpötila, sisäilman ja ulkoilman lämpötila. Kun sisäyksikköön kytketään virta ensimmäisen kerran, näytössä näkyy asetuslämpötila. Jos näyttötilaksi muutetaan, näytössä näkyy sisäilman lämpötila. on ulkoilman lämpötila. 5 s (3 s) myöhemmin se palaa asetuslämpötilaan tai määräytyy toisen vastaanotetun signaalin mukaan 5 s:n (3 s:n) sisällä. Huomautus: Ulkoilman lämpötilan näyttöalue on 0 60 (32 99 ). Jos ulkoilman lämpötila on alle 0, näytössä näkyy 0. HUOM.: -toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa. Vinkki: Kun käytät kannen painikkeita, varmista, että kansi on kunnolla suljettu. (Vain viilennys- ja lämmitysmallit. Jos käytössä on vain viilennysmalli, lämmityssignaalilla ei ole vaikutusta laitteen toimintaan.) 5

9 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman Langattoman kaukosäätimen kaukosäätimen näppäinten nimi ja nimet toiminta ja niiden toiminta Huomautus: Varmista, että vastaanottimen ja kaukosäätimen välillä ei ole esteitä. Älä pudota tai heitä kaukosäädintä. Älä päästä nestettä kaukosäätimen! sisään äläkä aseta sitä suoraan auringonvaloon tai muuhun erittäin kuumaan paikkaan. X-FAN X-FAN-näppäin Kaukosäädin CLOCK CLOCK-näppäin Painamalla tätä näppäintä voit asettaa kellonajan. -merkki vilkkuu näytössä. Arvoa voidaan säätää 5 sekunnin kuluessa painamalla + tai. Jos näppäintä pidetään painettuna yli 2 sekuntia, minuutit nousevat kymmenellä 0,5 sekunnin välein. Merkki muuttuu kiinteäksi, kun vilkkumisen aikana painetaan uudelleen Clock- tai Confirm-näppäintä. Tämä tarkoittaa, että asennus onnistui. 12:00 näkyy oletuksena näytössä ja näytetään, kun virta kytketään päälle. -merkin näkyminen tarkoittaa, että näytettävä aika-arvo on kellonaika, ja muussa tapauksessa se on ajastinaika. LIGHT LIGHT-näppäin Kun virta on kytketty tai katkaistu, voit tällä näppäimellä sytyttää ja sammuttaa etukannen merkkivalot. Kun laitteeseen kytketään virta, valot on oletuksena sytytetty. TURBO TURBO-näppäin Painamalla tätä näppäintä viilennys- tai lämmitystilassa voit ottaa käyttöön tai sammuttaa Turbotoiminnon. Kun Turbo-toiminto on käytössä, näytössä näkyy Turbo-merkki. Merkki poistuu automaattisesti, jos tilaa tai tuuletustehoa muutetaan. Kun painat X-FAN-näppäintä viilennys- tai kosteudenpoistotilassa kuvake tulee esiin ja sisäyksikkö jatkaa toimintaa 10 (2) minuuttia kuivatakseen sisäyksikön, vaikka laite olisi jo kytketty pois. Kun laitteeseen kytketään virta, X- FAN on oletuksena pois käytöstä. X-FAN ei ole käytettävissä automaatti-, tuuletus- tai lämmitystilassa. + +-näppäin QUIET Esiasetuslämpötilaa voidaan nostaa. Painamalla tätä näppäintä voit asettaa lämpötilan. Jos näppäintä pidetään painettuna kahden sekunnin ajan, arvot muuttuvat nopeasti. Kun näppäin vapautetaan, laitteeseen lähetetään käsky näyttää merkki jatkuvasti. Lämpötilan säätöä ei voida käyttää automaattitilassa, mutta käsky voidaan lähettää näppäintä painamalla. Lämpötilan Celsius-asteiden asetus: 16-30; Fahrenheit-asteiden asetus: näppäin Esiasetuslämpötilaa voidaan laskea. Painamalla tätä näppäintä voit asettaa lämpötilan. Jos näppäintä pidetään painettuna kahden sekunnin ajan, arvot muuttuvat nopeasti. Kun näppäin vapautetaan, laitteeseen lähetetään käsky näyttää merkki jatkuvasti. Lämpötilan säätöä ei voida käyttää automaattitilassa, mutta käsky voidaan lähettää näppäintä painamalla. QUIET-näppäin Painamalla tätä näppäintä asetukseksi valitaan automaattisesti hiljainen tila( ja Auto -merkki näkyvissä) ja hiljainen tila( -merkki näkyvissä) ja hiljainen tila pois (merkki ei näy). Kun laitteeseen kytketään virta, hiljainen tila on oletuksena pois käytöstä. Tällöin näytössä on -merkki. 6

10 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman Langattoman kaukosäätimen kaukosäätimen näppäinten nimi nimet ja toiminta ja niiden toiminta Tämä langaton kaukosäädin on yleiskaukosäädin, ja sitä voidaan käyttää useiden laitemallien kanssa. Tässä ohjeessa ei esitellä näppäimiä, jotka eivät liity tämän laitteen toimintaan. Kaukosäädin AJASTIN TIMER ON -näppäin KÄYTÖS SÄ Ajastimen käyttöönotto: poistuu näytöstä ja ON vilkkuu, jolloin esiin tulee ajastimen asetustilan numeronäyttö. Arvot vilkkuvat 5 sekunnin ajan, ja numeronäytön arvoja säädetään näppäimillä ja. Jokainen näppäimen painallus nostaa tai laskee arvoa 1 minuutilla. Kun näppäimiä tai pidetään painettuina, arvot muuttuvat 2 sekunnin jälkeen nopeasti seuraavalla tavalla: ensimmäisen 2,5 sekunnin aikana minuuttiarvot muuttuvat ja kun arvo on valittu, sekuntiarvot muuttuvat 2,5 sekunnin nopeudella. Kun ajastinnäppäintä painetaan arvon vilkkuessa 5 sekunnin kuluessa, ajastimen asetus on käytössä. Kun ajastin on asetettu käyttöön ja ajastinnäppäintä painetaan uudelleen, ajastinasetus peruutetaan. Aseta kelloon oikea aika ennen ajastimen asetusta. AJASTIN POIS PUHALLUS YLÖS JA ALAS - näppäin Painamalla tätä näppäintä voit asettaa ilmavirran suunnan seuraavasti: OFF Tämä kaukosäädin on yleiskaukosäädin. Jos se vastaanottaa seuraavat kolme tilaa, ilmavirran suunta säilyy alkuperäisenä. Jos ohjainsiipi pysäytetään sen vaihtaessa asentoa, se jää sen hetkiseen asentoon. Ilmaisee, että ohjainsiipi kääntyy edestakaisin viiteen suuntaan kuvan osoittamalla tavalla. KÄÄNTÖ VAS. JA OIKEALLE Painamalla tätä näppäintä voit asettaa ilma-virran suunnan kiertävästi vasemmalle ja oikealle seuraavasti: OFF TIMER OFF -näppäin Painamalla tätä näppäintä kerran voit siirtyä ajastimen poistoasetukseen, jolloin näytössä vilkkuu ajastimen poistokuvake. Asetusmenetelmä on sama kuin ajastimen käyttöönotossa. I FEEL / I FEEL -näppäin Painamalla tätä näppäintä kerran käyttöön otetaan I FEEL -toiminto ja näyttöön tulee I FEEL -merkki. Kaukosäätimen anturit mittaavat huonelämpötilaa ja lähettävät signaalin ja lämpötilatiedot sisäyksikölle 10 minuutin välein. Kun näppäintä painetaan uudelleen, toiminto poistuu käytöstä. Esisuodatus- ja ilmanvaihtonäppäin Painamalla tätä näppäintä käyttöön otetaan ja käytöstä poistetaan esisuodatus- ja ilmanvaihtotoiminnot. Kun näppäintä painetaan ensimmäisen kerran, käyttöön otetaan ilmanvaihtotoiminto ja näytössä näkyy. Kun näppäintä painetaan toisen kerran, esisuodatus- ja ilmanvaihtotoiminnot otetaan käyttöön ja näkyy ja. Kun näppäintä painetaan kolm. kerran, esisuodatus- ja ilmanvaihtotoiminnot poistetaan käytöstä samanaikaisesti. Kun näppäintä painetaan nelj. kerran, esisuodatustoiminto otetaan käyttöön ja näkyy nestekidenäytössä. Kun näppäintä painetaan vielä kerran, toiminto toistetaan uudelleen. Huomautus: Joissain malleissa vain lisävarusteena. 7

11 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen näppäinten nimet ja niiden toiminta Tällä näppäimellä voit valita lepotilan 1 ( ), lepotilan ( ), lepotilan 3 ( ), peruuttaa lepotilan ja kierrättää tiloja. Kun laitteeseen kytketään virta, lepoasetus on oletuksena pois käytöstä. Lepotila 1 viilennys- ja kosteudenpoistotilassa: yhden tunnin käytön jälkeen laitteen asetuslämpötila nousee 1 n. Kahden tunnin jälkeen asetuslämpötila nousee 2, ja laite toimii tässä lämpötilassa. Lämmitystilassa: yhden tunnin käytön jälkeen laitteen asetuslämpötila laskee 1 :n. Kahden tunnin jälkeen asetuslämpötila laskee 2, ja laite toimii tässä lämpötilassa. SLEEP SLEEP-näppäin Lepotilassa 2 ilmastointilaite toimii esiasetetun lepolämpötilakäyrän mukaan. Viilennystilassa: (1) Kun alkulämpötilaksi asetetaan ja lepotila on otettu käyttöön, lämpötilaa nostetaan 1 tunnin välein, ja 3 :n jälkeen lämpötila jää ennalleen. Seitsemän tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. (2) Kun alkulämpötilaksi asetetaan ja lepotila on otettu käyttöön, lämpötilaa nostetaan 1 tunnin välein ja 2 :n jälkeen lämpötila jää ennalleen. Seitsemän tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. (3) Kun alkulämpötilaksi asetetaan ja lepotila on otettu käyttöön, lämpötilaa nostetaan 1 tunnin välein ja 1 :n jälkeen lämpötila jää ennalleen. Seitsemän tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. (4) Kun alkulämpötilaksi asetetaan 30, sitä lasketaan seitsemän tunnin jälkeen 1, ja laite jatkaa toimintaansa tässä lämpötilassa. Lämmitystilassa: (1) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan 16, laite toimii koko ajan tässä lämpötilassa. (2) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan ja lepotoiminto on käytössä, lämpötilaa lasketaan 1 tunnin välein, ja 1 :n laskun jälkeen lämpötila jää ennalleen. 8

12 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen näppäinten nimi ja toiminta nimet ja niiden toiminta (3) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan ja lepotoiminto on käytössä, lämpötila laskee 1 tunnin välein, ja 2 :n laskun jälkeen lämpötila jää ennalleen. (4) Kun esiasetuslämpötilaksi asetetaan ja lepotoiminto on käytössä, lämpötila laskee 1 tunnin välein, ja 3 :n laskun jälkeen lämpötila jää ennalleen. Lepotila 3 itse määritettävä lepokäyräasetus lepotilassa: (1) Paina pitkään lepotilassa 3 Turbo-näppäintä. Kaukosäädin siirtyy itse määritettävään lepoasetustilaan. Kaukosäätimen näytössä näkyy tällöin 1hour (1 tunti), asetuslämpötila 88 F näyttää vastaavan viimeisen asetuslepokäyrän lämpötilan ja vilkkuu (ensimmäisenä lukemana näkyy tehtaalla asetettu alkuperäinen käyräasetusarvo). (2) Säädä vastaavaa asetuslämpötilaa näppäimillä + ja -, ja vahvista sitten asetus painamalla Turbo-näppäintä. SLEEP SLEEP-näppäin (3) Tällöin kaukosäätimen ajastinaikoihin lisätään automaattisesti yksi tunti (ajastinajat ovat 2 hours (2 tuntia), 3 hours (3 tuntia) tai 8 hours (8 tuntia)). Asetuslämpötilakohta 88 F näyttää vastaavan viimeisen asetuslepokäyrän lämpötilan ja vilkkuu. (4) Toista edellä mainitut vaiheet (2) (3), kunnes kahdeksan tunnin lämpötila-asetus ja lepokäyräasetus on valmis. Kaukosäädin palaa tällöin alkuperäiseen ajastinnäyttöön ja lämpötilanäyttö palaa alkuperäiseen asetuslämpötilaan. Lepotila 3 itse määritettävää lepokäyräasetusta lepotilassa voidaan pyytää: Käyttäjä voi mukauttaa lepokäyrän asetusmenetelmän pyytääkseen esiasetettua lepokäyrää. Siirry käyttäjäkohtaiseen lepoasetustilaan, mutta älä muuta lämpötilaa. Vahvista painamalla suoraan Turbo-näppäintä. Huomautus: Jos edellä mainitussa esiasetus- tai pyyntömenetelmässä ei pidetä mitään näppäintä painettuna 10 sekunnin aikana, lepokäyrän asetustila poistuu automaattisesti ja esiin tulee alkuperäinen näyttö. Jos esiasetus- tai pyyntötoiminnon aikana painetaan ON/OFF-näppäintä, Mode -näppäintä, Timer-näppäintä tai Sleep-näppäintä, lepokäyrän asetustila tai pyyntötila poistuvat. 9

13 Langattoman kaukosäätimen käyttö Käyttöohjeet yleiset toiminnot 1. Laite kytkeytyy päälle, kun se on liitetty virransyöttöön ja painat ON/OFF-näppäintä. (Huomautus: Kun laitteeseen kytketään virta, sisäyksikön ohjainsäle sulkeutuu automaattisesti.) 2. Paina MODE-näppäintä ja valitse haluamasi toimintotila. 3. Aseta haluamasi lämpötila painamalla tai (lämpötilaa ei aseteta automaattitilassa.) 4. Aseta tuuletusteho painamalla FAN-näppäintä. Tehoasetukset ovat AUTOMAATTINEN, MATALA, KESKIMATALA, KESKITASO, KESKIKORKEA JA KORKEA. 5. Valitse tuuletussuunta painamalla ja 1 5 Käyttöohjeet - lisätoiminnot 1. Aseta lepotila painamalla SLEEP-näppäintä. 2. Aseta ajastimen säädetty kytkentä päälle tai pois painamalla TIMER ON- ja TIMER OFF -näppäimiä Säädä laitteen näytön valaistuksen sytytystä ja sammutusta painamalla LIGHT-näppäintä (toimintoa ei ole välttämättä tietyissä laitteissa). 4. Ota TURBO-toiminto käyttöön ja pois käytöstä painamalla TURBO-näppäintä. 2 Erikoistoiminnot X-FAN-toiminto Toiminnolla voidaan kuivata sisäyksikön kenno laitteen sammuttamisen jälkeen mahdollisen homekasvuston ehkäisemiseksi, (jäähdytystoiminnon jälkeen). 1. Kun X-FAN-toiminto on käytössä: Kun laite sammutetaan ON/OFF-näppäimellä, sisäyksikön puhallin jatkaa toimintaansa noin 10 (2) minuutin ajan matalalla teholla. Painamalla tällöin X-FAN-näppäintä voit pysäyttää sisäyksikön puhaltimen heti. 2. Kun X-FAN-toiminto ei ole käytössä: Kun laite sammutetaan ON/OFF-näppäimellä, laitteen kaikki toiminnot pysähtyvät heti. AUTO RUN -toiminto Kun AUTO RUN -tila on käytössä, asetuslämpötila ei näy nestekidenäytössä. Laite toimii automaattisesti ympäröivän huonelämpötilan mukaan ja valitsee sopivimman toimintotilan, jotta huoneilma olisi mahdollisimman miellyttävä. Turbo-toiminto Jos toiminto otetaan käyttöön, laite toimii erittäin suurella teholla, jotta ympäröivä huonelämpötila jäähtyy tai lämpiää mahdollisimman nopeasti esiasetettuun lämpötilaan. 10

14 Langattoman kaukosäätimen käyttö Paina Näppäinlukko + ja - painikkeita samanaikaisesti lukitaksesi tai avataksesi näppäimistön. Jos kaukosäädin on lukittu, kuvake näkyy näytössä. Jos painat tällöin mitä tahansa näppäintä, merkki vilkkuu kolme kertaa. Jos näppäimistö on auki, merkki poistuu näytöstä. Kääntö ylös ja alas 1. Kun painat ilmavirran suuntanäppäintä yli 2 sekunnin ajan, ilmanohjain kääntyy edestakaisin ylös ja alas. Kun näppäin vapautetaan, kääntyminen pysähtyy ja ilmanohjain jää sen hetkiseen asentoonsa. 2. Kun ylös- ja alaskääntötoiminnon aikana tilaksi on asetettu, tila siirtyy pois käytöstä, kun painat näppäintä uudelleen 2 sekuntia myöhemmin. Jos näppäintä painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, kääntötilan muutokseen vaikuttaa edellä mainittu kiertosuunta. Kääntö vasemmalle ja oikealle 1. Kun painat ilmavirran suuntanäppäintä yli 2 sekunnin ajan, ilmanohjaimet kääntyvät edestakaisin vasemmalle ja oikealle. Kun näppäin vapautetaan, kääntyminen pysähtyy ja ohjainsäle jää sen hetkiseen asentoonsa. 2. Tila poistuu käytöstä suoraan, kun -tila -tila on on otettu otettu käyttöön Kääntö Kääntö vasemmalle ja ja oikealle oikealle -tilassa -tilassa ja näppäintä ja näppäintä painetaan painetaan uudelleen uudelleen 2 sekuntia 2 sekuntia myöhemmin. Jos Jos näppäintä näppäintä painetaan painetaan uudelleen uudelleen 2 sekunnin 2 sekunnin kuluessa, kuluessa, kääntötilan kääntötilan muutokseen muutokseen vaikuttaa vaikuttaa edellä edellä mainittu kiertosuunta. mainittu kiertosuunta. Siirtyminen Fahrenheit- ja Celcius-asteiden välillä. Kun laite on pois käytöstä, painamalla MODE- ja - -näppäimiä samanaikaisesti voit siirtyä - ja -asteiden välillä. TEMP- ja CLOCK-näppäinten yhdistelmä: energiansäästötoiminto. Voit ottaa käyttöön energiansäästötoiminnon painamalla TEMP ja CLOCK samanaikaisesti viilennystilassa. Kaukosäätimen näytössä näkyy SE. Poista toiminto käytöstä toistamalla toimenpide. TEMP- ja CLOCK-näppäinten yhdistelmä: 8 :n ylläpitolämmitystoiminto. Voit ottaa käyttöön käyttöön 8 äpito ä TEMP äpito ä TEMP CLOCK ja ja CLOCK CLOCK samanaikaisesti samanaikaisesti lämmitystilassa. Kaukosäätimen näytössä näkyy " $ " ja valittu lämpötila 8. (46 Fahrenheit-asteikolla). Poista toiminto käytöstä toistamalla toimenpide. Hiljainen toiminto Kun hiljainen toiminto on käytössä: 1. Viilennystilassa sisäyksikön puhallin toimii tehoasennossa neljä. 10 minuuttia myöhemmin tai kun ympäröivä huonelämpötila on 28, sisäyksikön puhallin toimii tehoasennossa kaksi tai hiljaisessa tilassa huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. 2. Lämmitystilassa sisäyks. puhallin toimii tehoasennossa kolme tai hiljaisessa tilassa huonelämpötilan ja asetuslämpötilan välisen eron mukaan. 3. Kosteudenpoisto- ja tuuletustilassa sisäyksikön puhallin toimii hiljaisessa tilassa. 4. Automaattitilassa sisäyksikön puhallin toimii automaattisessa hiljaisessa tilassa käytössä olevan viilennys-, lämmitys- tai tuuletustilan mukaan. Lepotoiminto Lepotoim. ei voi käyttää tuuletus- ja automaattitilassa. Kost.poistotilassa voidaan käyttää vain lepoasetusta 1. Kun valitset ja siirryt mihin tahansa lepotilaan, hiljainen toiminto otetaan käyttöön. Hilj. tilasta voidaan valita eri tilavaihtoehtoja tai se voidaan kytkeä pois. 11

15 Langattoman kaukosäätimen käyttö Paristojen vaihtaminen ja huomautukset 1. Paina takakantta kevyesti -merkin kohdalta nuolen suuntaan, ja liu'uta kansi pois paikoiltaan. (Kuten kuvassa 1.) 2. Poista vanhat paristot. 3. Aseta tilalle kaksi uutta 1,5 V:n AAA-paristoa. Huomioi napaisuus. (Kuten kuvassa 2.) 4. Kiinnitä kaukosäätimen takakansi takaisin paikoilleen. HUOM.: Kun vaihdat paristot, älä käytä vanhoja tai erityyppisiä paristoja, sillä se saattaa aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriön. Kuva 1 Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jotta mahdollinen akkuneste (paristoista) ei pääse vahingoittamaan kaukosäädintä. Käytä kaukosäädintä sen toiminta-alueen sisällä. Säilytä kaukosäädintä vähintään 1 metrin etäisyydellä TV-vastaanottimesta tai musiikkilaitteista. Kuva 2 Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla, poista paristot, odota 30 sekuntia, ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Jos säädin ei edelleenkään toimi kunnolla, vaihda paristot. Jos ohjaat laitetta kaukosäätimellä, suuntaa ohjain laitteen vastaanotinta kohti, jotta laite pystyy vastaanottamaan signaalin mahdollisimman hyvin. Kun kaukosäädin lähettää signaalin, merkkivalo vilkkuu noin 1 sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin, jos päälaite vastaanottaa toimivan signaalin. Paristojen vaihtokuva 12

16 Hätätoiminto Hätätoiminto Jos kaukosäädin katoaa tai vahingoittuu, käytä päälaitteen käsikytkintä. Laite toimii tällöin automaattitilassa eikä lämpötila-asetusta tai tuuletustehoa voida muuttaa. Käsikytkintä voidaan käyttää seuraavalla tavalla: Käsikytkin Laitteen käynnistäminen: Siirry automaattitilaan painamalla AUTO/STOPnäppäintä. Mikrotietokone valitsee tilan (viilennys, lämmitys, tuuletus) automaattisesti huonelämpötilan mukaan. Laitteen sammuttaminen: Sammuta laite painamalla AUTO/STOP-näppäintä. Toimintotila näkyy seuraavassa taulukossa. Tila Malli Lämpötila-asetus Ilmavirta AUTOM. VIILENNYS 25 (VIILENNYS, AUTOM. AUTOM. LÄMPÖPUMPPU 25 TUULETUS) (VIILENNYS, AUTOM. AUTOM. LÄMPÖPUMPPU TUULETUS) 20 (LÄMMITYS) AUTOM. Käytä tätä kytkintä, jos kaukosäädin on kadonnut. 13

17 Puhdistus ja hoito Huom. Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistusta ja huoltoa. Älä roiskuta laitteen päälle vettä puhdistuksen aikana, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun. Pyyhi laite kuivalla ja pehmeällä tai vedellä tai puhdistusaineella kostutetulla liinalla (älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten ohentimia tai bensiiniä). Etukannen puhdistus Poista etukansi. Kasta puhdistusliina alle 45 -asteiseen veteen ja purista se kuivaksi. Pyyhi sitten etukansi. Huomautus: Älä upota etukantta veteen, sillä se sisältää elektronisia komponentteja ja kytkentäkaavion. Ilmansuodattimen puhdistus (3 kuukauden välein) Huomautus: Älä kosketa sisäyksikön kennoa puhdistuksen aikana, sillä se saattaa aiheuttaa henkilövahingon. Poista ilmansuodatin. Nosta etukansi ylös. Irrota ilmansuodatin vetämällä sitä alas kuvan (a, b) osoittamalla tavalla. (Kuva ( a) (Kuva ( b) Puhdista ilmansuodatin. Poista pöly pölynimurilla. Jos ilmansuodatin on likainen, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Anna suodattimen kuivua varjoisassa paikassa. Huomautus: Älä koskaan puhdista ilmansuodatinta vedellä, jonka lämpötila on yli 45 sillä se saattaa aiheuttaa muodonmuutoksia tai värjäymiä. Asenna ilmansuodatin takaisin. Asenna ilmansuodatin takaisin nuolen osoittamassa suunnassa. Sulje kansi. 14

18 Puhdistus ja hoito Tarkistus ennen käyttöä Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä ei ole esteitä. Tarkista, että kaukosäätimen paristot on vaihdettu. Tarkista, onko ulkoyksikön asennusteline vahingoittunut. Jos se on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Huolto käytön jälkeen Katkaise päävirta laitteesta ja turvakytkimestä. Puhdista suodatin ja sisä- ja ulkoyksikön runko. Puhdista pöly ja roskat ulkoyksiköstä. Peitä ulkoyksikkö sille tarkoitetulla suojuksella, jotta sadevesi ja pöly eivät pääse yksikköön ja ruostuta sitä. 15

19 Ongelmatilanteet HUOM. Ilmastointilaitetta ei saa huoltaa itse. Virheellinen korjaus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, joten ota korjausasioissa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tarkista kuitenkin seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, sillä saatat säästää aikaa ja rahaa. Laite ei toimi. Oire Odottaa Aiheuttaja Laite ei toimi, jos se käynnistetään välittömästi sammuttamisen jälkeen. Tällä suojataan laitetta. Odota noin 3 minuuttia. Laitteesta erittyy hajua: Veden virtausta muistuttava ääni: Sisäyksikkö saattaa erittää hajua. Tämän aiheuttavat huoneilman hajut (kuten kalusteet ja tupakansavu jne.), jotka ovat imeytyneet ilmastointilaitteeseen. Jos hajua esiintyy edelleen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen puhdistusta varten. Veden virtausta muistuttava ääni aiheutuu laitteen sisällä virtaavasta kylmäaineesta. Viilennystilassa erittyy höyryä: Viilennystoiminnon aikana sisäyksiköstä saattaa erittyä kevyttä höyryä korkean huoneilman ja kosteuden vuoksi. Höyry häviää hetken kuluttua, kun huonelämpötila alenee ja ilmankosteus pienenee. Rätisevä ääni: Äänen aiheuttaa lämpötilamuutoksen aiheuttama kannen tai muiden osien laajeneminen ja/tai kutistuminen. 16

20 Ongelmatilanteet Oire Laite ei käynnisty: Aiheuttaja Onko virransyöttö katkaistu? Onko ylivirtakytkin lauennut? Katkaistu Käytetäänkö ajastinta oikein? Heikko viilennys- /lämmitysteho: Onko lämpötila-asetus oikein? Onko ilman tulo- tai poistoaukot tukittu? Onko suodatin likainen? Onko ikkuna tai ovi auki? Onko puhallinteho asetettu alhaiseksi? Onko huoneessa lämmönlähteitä? Kaukosäädin ei toimi: Tarkista, onko laitteen lähellä säätimen toimintaa häiritsevää magneetti- tai sähkökenttää. Onko kaukosäädin sen toiminta-alueen sisäpuolella tai onko toiminta-alueella jokin este? Tarkista paristojen varaustaso ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkista, onko kaukosäädin vahingoittunut. Sisäyksikön vesivuoto: Ilmankosteus on suuri. Kondenssivesi virtaa yli. Kondenssivesiletku on löysällä. Ulkoyksikön vesivuoto: Viilennystoiminnon aikana putkistojen ja liitoskohtien ympärille on tiivistynyt kondenssivettä. Sulatustoiminnon aikana sulamisvesi virtaa ulos. Sisäyksiköstä kuuluu melua: Yksiköstä kuuluu ääntä, kun puhallin tai kompressorirele kytkeytyy päälle ja pois. Kun sulatustoiminto käynnistyy tai pysähtyy, yksiköstä kuuluu vastakkaiseen suuntaan virtaavan kylmäaineen ääni. 17

21 Ongelmatilanteet Oire Sisäyksikkö ei puhalla ilmaa: Aiheuttaja IImavirta pysähtyy lämmitystilassa, kun sisäyksikön lämmönvaihtimen lämpötila on erittäin alhainen, jotta kylmää ei puhalleta. (2 minuutin kuluessa.) Kun ulkoilman lämpötila on alhainen tai ilmankosteus korkea lämmitystilassa, ulkoyksikön lämmönvaihtimeen muodostuu huurretta. Yksikkö sulaa automaattisesti ja sisäyksikkö lopettaa ilman puhaltamisen 3-12 minuutin ajaksi. Sulatustoiminnon aikana saattaa muodostua vettä tai höyryä. Kosteudenpoistotilassa sisäyksikön puhallin lopettaa ilman puhaltamisen 3 12 minuutin ajaksi, jotta kondenssivesi ei höyrysty uudelleen. Kosteutta ilman poistoaukossa: Jos yksikköä käytetään pitkään kosteassa ympäristössä, ilman poistoritilään tiivistyy pisaroita, joka tippuvat pois. C5: kytkentäjohdon toimintahäiriö: Tarkista, että kytkentäjohto on liitetty kunnolla. Jos piirikortti vaihdetaan, poista vanha F1: sisäyksikön lämpötila-anturin toimintahäiriö F2: haihduttimen lämpötila-anturin toimintahäiriö piirikortti. Tarkista, että sisäyksikön lämpötila-anturi on kytketty kunnolla. Tarkista, että haihduttimen lämpötila-anturi on kytketty kunnolla. H6: sisäyksikön puhallin tukossa Tarkista, että sisäyksikön moottorin liitäntä on kytketty kunnolla. Jos puhallinmoottori tai piirikortti eivät toimi, vaihda ne. H1: sulatus Toiminto on normaali. Kannen painikkeet eivät toimi tai toimivat huonosti: Tarkista, että kansi on suljettu kunnolla. Jos jokin seuraavista tilanteista tapahtuu, keskeytä välittömästi kaikki toiminnot, katkaise virransyöttö ja ota yhteyttä laitteen myyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Käytön aikana erittäin voimakasta ääntä. Käytön aikana erittyy voimakkaita hajuja. Laitteesta vuotaa vettä. Ilma- tai ylivirtakytkin laukeaa usein. Yksiköihin roiskuu vettä tai muita nesteitä. Virtajohto ja -pistoke ylikuumenevat. Sammuta laite ja katkaise virransyöttö. 18

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet RAKENNUSLÄMMITIN LUE OHJEET HUOLELLISESTI: Lue ja noudata kaikkia ohjeita. Pidä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Älä anna kenenkään, joka ei

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Käyttöohje ja sisäyksikön asennusohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Käyttöohje ja sisäyksikön asennusohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 01/2016, ed. 1 KÄYTTÖOHJE Käyttöohje ja sisäyksikön asennusohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos että valitsit tämän

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje.

NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje. NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje. Kaukosäätimen käyttöohje. Tämän käyttöohjeen oikeudet omistaa Nordcel Climate, kaikki kopioiminen ja lainaaminen ilman tekijän lupaa on ehdottomasti

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05 CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4105-S CH-4106-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu:

testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Puhelinnumero: 031 704 10 70 414 55 Göteborg

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot