Koillis-Suomen Elinkeinostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koillis-Suomen Elinkeinostrategia 2005 2010"

Transkriptio

1 Koillis-Suomen Elinkeinostrategia Matkailu Tietoteollisuus Puutuoteteollisuus Alkutuotanto Hyvinvointipalvelut Tuotannollinen toiminta Lähialueyhteistyö

2 Tiivistelmä Matkailu kansainvälistyvä toimiala Tietoteollisuus pitkäjänteisen kehittämistyön tulos näkyy Puutuoteteollisuus vahvaa ja monipuolista toimintaa Alkutuotanto elinvoimaa maaseudulta Hyvinvointipalvelut alueen kasvava toimiala Tuotannollinen toiminta jalostava teollisuus Lähialueyhteistyö

3 Esipuhe Koillis-Suomen alueen muodostavat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkoskoen kunnat. Alueen yhteenlaskettu asukasluku marraskuussa 2005 oli yhteensä Tavoitteena on, että alueen asukasmäärä on vuonna 2010 yhteensä Jotta nykyinen negatiivinen väestönkasvu saadaan käännettyä positiiviseksi on alueen vetovoimaisuuteen ja elinkeinojen kehittämiseen panostettava voimakkaasti. Alueella on alkaen aluekehityksestä ja elinkeinojen kehittämisestä vastannut uusi organisaatio, joka muodostuu tulevaisuus- ja aluekehitystoimikunnasta, tulevaisuusfoorumista sekä kasvuhakuisten yritysten muodostamista toimialaryhmistä. Operatiivisesta kehittämispalvelutoiminnasta vastaa Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Yksi uuden organisaation ensimmäisistä tehtävistä oli laatia Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueelle yhteinen, alueellinen elinkeinostrategia. Koillis-Suomen elinkeinopoliittinen visio 2010 Koillis-Suomi on 2010 Euroopan paras luontoon tukeutuvan osaamisen ja yrittämisen alue. Elinkeinostrategiatyö on tehty tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Kevään 2005 aikana käynnistettiin toimialakohtaisten kehittämissuunnitelmien laatiminen kasvuhakuisten yritysten muodostamissa toimialaryhmissä. Alueella toimii kuusi toimialaryhmää; matkailu, tietoteollisuus, puuteollisuus, alkutuotanto, hyvinvointipalvelut sekä jalostava teollisuus. Toimialaryhmätyöskentelyn kautta saatiin yrityskentän näkemys elinkeinojen kehittämistarpeista ja parhaista mahdollisuuksista. Toimialakohtaisten suunnitelmien lisäksi alueelliseen elinkeinostrategiaan otettiin yhdeksi tarkastelukohteeksi lähialueyhteistyö. Syksyn aikana toimialakohtaiset kehittämissuunnitelmat esiteltiin seudulliselle aluekehitys- ja tulevaisuustoimikunnalle sekä kuntien valtuustoille. Toimialakohtaisista strategioista tiivistettiin loppuvuodesta yhteinen alueellinen elinkeinostrategia, joka vahvistettiin seudullisessa aluekehitys- ja tulevaisuustoimikunnassa joulukuussa

4 4

5 Tiivistelmä Omiin vahvuuksiin uskoen globalisaatiota hyödyntäen Koillis-Suomen elinkeinojen kehittämisstrategiana on vahva usko omiin vahvuuksiin globalisaatiota hyödyntäen. Alueen upea luonto, uusiutuvat luonnonvarat, osaaminen ja kaukokatseiset yrittäjät yhdistyneenä uuteen teknologiaan ja taitavaan verkottumiseen pitävät alueen kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena. Alueen sisämarkkinoiden pienuudesta johtuen tähdätään tuotannollisessa toiminnassa vientiin ja matkailussa kansainvälisen matkailun voimakkaaseen kasvuun. Kehityksen kärjiksi valituilla toimialoilla, kansainvälinen matkailu ja tietoyhteiskunnan palvelut, mennään rohkeasti eteenpäin. Samalla pidetään huolta maa- ja metsätaloudesta ja puuhun perustuvasta teollisuudesta. Vahva perusta perinteisillä aloilla mahdollistaa reippaita avauksia uusilla toimialoilla. Toimialojen rajapintoihin haetaan ennakkoluulottomasti uusia innovaatioita kuten esimerkiksi Koillis-Suomi -tuotteet, tietotekniikan sovellukset perinteisille toimialoille, uusiutuva energia ja hyvinvointipalvelut. Osaamista vahvistetaan Koillis-Suomen osaamisstrategian mukaisesti yhteistyöllä Oulun ja Lapin yliopistojen ja Oulangan ja Värriön tutkimusasemien ja ammattikorkeakoulujen kanssa sekä verkottumalla kansallisten ja globaalien osaamisverkostojen kanssa. Toisen asteen koulutusta kehitetään yhteistyössä elinkeinoelämän, naapurikuntien ja -alueiden kanssa. Nuorten yritteliäisyyttä edistetään yhteistyössä yrittäjien ja oppilaitosten kanssa mm. Next generation -hankkeen avulla. 5

6 Kaupallisten palveluiden kehittymistä tuetaan varaamalla yrityksille tontteja ja toimitiloja keskeisiltä paikoilta ja ottamalla kaupallisten palveluiden tarpeet huomioon suunnittelussa ja kaavoituksessa Elinkeinopolitiikassa asetetaan alueella toimivat yritykset ja yrittäjät etusijalle rakentamatta esteitä uusille yrittäjille ja alueelle tuleville uusille yrityksille. Koillis-Suomen mahdollisuudet ja kehittämisen karikot Vahvuudet Heikkoudet upea luonto, selkeät vuodenajat ja lumivarmuus hyvä imago ja vahva itsetunto hyvät yrittäjät ja yritykset motivoitunut työväki ihmisen kokoinen alue Mahdollisuudet pieni väestöpohja etäisyys ja kylmä ilmasto osaamisen kapeikot Uhat luontoon ja erityisesti uusiutuviin luonnonvaroihin tukeutuva tutkimus ja tuotanto uuden teknologian sovellutukset perinteiseen toimintaan EU:n portti Luoteis-Venäjälle etätyö ja verkottuminen väestökato ja väestörakenteen vinoutuminen ja palvelujen huononeminen ja yksipuolistuminen imagon rapistuminen ja vetovoiman hiipuminen Kehityksen pullonkaulat poistetaan Koillis-Suomen elinkeinojen kasvua hidastavat esteet ja kapeikot poistetaan määrätietoisella yhteistyöllä. 1. Saavutettavuutta parannetaan Etäisyydestä aiheutuvia haittoja vähennetään lisäämällä lentovuoroja ja charter-lentoja Kuusamoon ja parantamalla lentoaseman kapasiteettia ja lentokenttäalueen palveluita. Lentoaukosta Koillis-Suomen kohdalta Venäjälle neuvotellaan, jotta jatkoyhteydet Luoteis-Venäjälle aukeavat. Taivalkosken radan jatkaminen Kuusamon kautta Kemijärvelle selvitetään tavara- ja matkailuliikenteen vaihtoehtojen lisäämiseksi. Pintamo-Taivalkoski tieosuuden parantamista kiirehditään ja Valkea tie - matkailureittiä aina Vienanmerelle saakka kehitetään lähialueyhteistyöllä. 6

7 Alueen sisäistä liikennettä parannetaan, jotta matkailukohteet ovat saavutettavissa myös julkisin kulkuneuvoin. 2. Kehitystä estävät rajat poistetaan Palvelujen ja elinkeinojen kehittämistä haittaava läänin-, TE-keskus-, maakunta- ja työvoimahallinnonraja poistetaan aluekeskuksen sisältä ja yhteistyötä haittaavia rajoja naapurikuntien ja alueiden kanssa madalletaan. Pohjoisen yhteinen markkinointihanke toteutetaan mm. matkailussa yhdessä maakuntien liittojen kanssa. Kuusamo-Suoperä raja-aseman avaaminen hyödynnetään tehokkaasti ja Koillis-Suomesta luodaan EU:n portti Luoteis-Venäjälle. 3. Luonnonvarat kestävään käyttöön Metsien kestävä talouskäyttö, matkailu ja suojelu pidetään tasapainossa, jotta puuhun perustavalle teollisuudelle ja energiantuotannolle riittää kohtuulliselta etäisyydeltä raaka-ainetta, matkailun edellytykset turvataan ja upea luonto säilyttää vetovoimansa. 4. Alueen vetovoimaa vahvistetaan Alueen vetovoimaa vahvistetaan huolehtimalla kestävän kasvun ohella peruspalveluista, koulutuksesta ja kulttuuritoiminnasta sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista. Kausityöntekijöiden sijoittumista pysyvästi alueelle tuetaan huolehtimalla vuokra-asuntojen ja tonttien tarjonnasta. Lisäksi toteutetaan yhdessä työvoimaviranomaisten ja yritysten kanssa tiedotus- ja kotoutuskampanja, joka suunnataan kausityöntekijöille ja mahdollisille muuttajille. Alueen upea luonto hyödynnetään myös asuntorakentamisessa. Lomaasuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi helpotetaan. Mittarit Koillis-Suomen väkiluku: Väkiluku 2010 on Koillis-Suomessa aluekeskuksen alueella vähintään asukasta. Koillis-Suomen työttömyysaste: Työttömyysaste on Koillis-Suomen aluekeskuksen alueella valtakunnan keskiarvoa alemmalla tasolla vuoteen 2010 mennessä. 7

8 8

9 Matkailu kansainvälistyvä toimiala Nykytila ja aluetaloudelliset vaikutukset Kuusamo Lapland -matkailualueen muodostavat Koillis-Suomen Aluekeskuksen kunnat Kuusamo, Taivalkoski, Posio sekä lisäksi Salla. Matkailullisesti tämä on aluekokonaisuus, jonka yhdistävänä tekijänä on Kuusamon kansainvälinen lentokenttä. Ruka kuuluu Suomen suurimpiin ja tunnetuimpiin matkailukeskuksiin. Sallatunturi on puolestaan suosittu perheiden talvilomakohteena. Taivalkoski on Kalle Päätalon kotipitäjä ja kehittänyt matkailuaan kulttuuriin pohjautuen. Posiolta tunnetaan lähinnä Pentik-mäki, Korouoma ja Kitkajärvi. Alueen kansainvälisesti tunnetuin tuote on Oulangan kansallispuisto ja Karhunkierrosvaellusreitti. Kuusamo Lapland- matkailualueella on 17 hotellia, joissa on yli 3000 vuodepaikkaa, loma-asunnoissa on kapasiteettia yli 9500 vuodepaikkaa, kokous- ja konferenssitiloja on yli 2000 henkilön tapahtumiin ja alueella on Suomen monipuolisin, ympärivuotinen ohjelmapalveluyritysten keskittymä ja verkosto. Välitön matkailutulo Koillis-Suomessa vuonna 2003 oli 88,57 milj. ja kokonaismatkailutulo 113,17 milj.. Matkailutoimialan työllistävyys vuonna 2003 Koillis-Suomessa oli seuraava; välitön matkailutyöllistävyys 763 henkilöä ja kokonaismatkailutyöllistävyys 839 henkilöä. Koillis-Suomen alueella kirjattiin v yhteensä yöpymistä. Kesän osuus yöpymisistä oli 36% ja talven osuus 64%. Alueen matkailun kotimaisuusaste on yli 80 %. Kuusamon lentomatkustajien määrä v oli yhteensä matkustajaa, joista kotimaisia matkustajia oli ja kansainvälisiä Kansainvälisten lentomatkustajien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 32,3 %. Vuoden 2005 tammi-heinäkuussa on kansainvälisten lentomatkustajien määrä kasvanut edelleen 26,6 %. 9

10 Kansainvälistyminen onkin vasta alullaan. Viime vuosien aikana ulkomaalaisten määrät ovat kehittyneet suotuisasti etenkin talvikaudella Hollannista ja Iso-Britanniasta tulevien suorien lomalentojen ansiosta. Kesäkaudella on kansainvälisten matkailijoiden osuus laskenut, johtuen mm Itämeren lauttaliikenteen pienentyneestä kapasiteetista ja huonoista lentoyhteyksistä. Yritykset ovat investoineet ja lisänneet toimintojaan, mutta pääsesonki on vielä lyhyt ja talvisesongin aikana on majoituskapasiteetista jopa pulaa etenkin Rukan ydinalueella. Matkailupalvelut vastaavat kuitenkin jo varsin hyvin ulkomaalaisten asiakkaiden tarpeisiin, mutta tuotekehitystä ja matkailupalvelujen paketoimista valmiiksi matkailutuotekokonaisuuksiksi tulee jatkaa. Pahimmat pullonkaulat ovat alueen tuntemattomuus kansainvälisillä markkinoilla ja liikenneyhteydet. Vahvuudet Heikkoudet luonto, kansallispuistot, retkeilyalueet tasokkaat luontopalvelut monipuolinen majoitustarjonta talvi, runsaslumisuus ei massakohde tilaa hengittää osaavat yrittäjät, kokemus toimintavarmuus yhteistyöperinne vip palveluosaaminen ( incentive ) kotimaan markkinaosaaminen Venäjän markkinatuntemus saavutettavuus tunnettuus saatavuus, mistä ostaa kielitaidon puutteet off season tuotteet palvelutilanteiden valmius kokemattomuus kv markkinoilla tuotepakettien puute Mahdollisuudet Uhat yhteinen lentokenttä Suomi pienoiskoossa uudet kaudet ja tuotteet nykyisille asiakkaille ympärivuotisuus heräävä kiinnostus markkinoilla uudet matkanjärjestäjät yhteistyö yli rajojen Lappi, Napapiiri, Venäjän raja, Karjala Pan Parks lentoliikenteen kehittymättömyys ahneus hinnoittelussa lyhytjänteisyys markkinoilla laadun heikkeneminen (massat) Koillis-Suomen matkailun kansainvälistymisstrategia valmistui ja se päivitettiin joulukuussa Palvelukeskittymät ja ympäröivät luontoaktiviteetit muodostavat matkailijalle mielenkiintoisen kokonaisuuden. 10

11 Alue on matkailussa edelläkävijä ja verkottuu yli perinteisten tuote-, alueja hallinnollisten rajojen. Strategiset tavoitteet ja mittarit Koillis-Suomen yhteiset matkailun strategiset tavoitteet ovat: 1. Nousta näkyväksi lomakohteeksi tunnettuuden lisääminen, painopiste viestinnässä 2. Helpottaa asiakkaan valintoja hyvät yhteydet Kuusamon lentokentälle matkan ostaminen on helppoa 3. Yhdistää resurssit pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen yhteistyö kaikilla kansainvälistymisen osa-alueilla 4. Keskittyä valita tavoiteltavat kohdemarkkinat matkanjärjestäjäkohtainen markkinointi ja tuote 5. Liittoutua löytää hyödylliset kumppanit 6. Olla ylivoimainen jalostaa palvelut huippukuntoon kansainvälisille asiakkaille Visio 2015 Kehittyä kansallisesti tunnetuista matkailukeskuksista vetovoimaiseksi kansainväliseksi Outdoormatkailualueeksi Määrälliset tavoitteet ja mittarit tilanne 2003 tavoite 2010 matkailutulo 100 milj. 200 milj. ulkomaisten matkailijoiden osuus 20 % 40% ulkomaisten yöpymiset (2002) (2015) charter-lennot vuodessa 20 ( ) 200 ( ) reittilennot päivässä 2 ( ) 4 ( ) Strategiset valinnat / toimenpiteet Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyö keskitetään seuraaviin peruslinjoihin: 1. Tunnettuus viestintä on numero 1. Yhteistyön painopiste on tunnettuuden lisäämisessä, keinoina lehdistö- ja TV-työskentely, yhteistyö kansainvälisten TV-ohjelmatuottajien kanssa sekä muut uudet, innovatiiviset viestinnän keinot. Viestintää täydentää kohdennettu ja matkanjärjestäjien kanssa räätälöity markkinointi valituilla kohdemarkkinoilla. Toimenpiteis- 11

12 sä haetaan uusia, tehokkaita malleja, joten viestintä- ja markkinointikokeiluja tehdään. Viestinnässä korostuvat huolellinen suunnittelu ja pitkäjänteisyys sekä nopea reagointi tilanteisiin. 2. Saavutettavuus lentoyhteydet ovat toinen numero 1. Kuusamon lentokenttä on painopisteenä koko alueen matkatuotannossa. Reittilentojen osalta asiakkaita on liian vähän lentojen lisäämiseksi, mutta toisaalta riittämättömät lentoyhteydet ovat tulppa asiakasmäärien kasvulle. Erityisesti kesällä Kuusamoon on vaikea päästä. Ratkaisuna nähdään keskitetty suorien lomalentojen sarjatuotanto päämarkkinoilta. Lomalentoja lisätään yhteistyössä matkanjärjestäjien ja Finnairin sekä muiden lentoyhtiöiden kanssa. 3. Resurssien yhdistäminen Kuusamon lentokentän vaikutusalueella. Resurssit yhdistetään sekä tuotannossa että markkinoinnissa. Lisäksi mietitään yhteisesti infrastruktuurin ja kapasiteetin kehittäminen, koulutus ja tutkimus sekä muut kansainvälistymisen osa-alueet. 4. Liittoutuminen alueen ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Liittoutumisen hyödyt analysoidaan ja rakennetaan pysyvät suhteet tulokselliseksi katsottuihin avaintoimijoihin. Kumppaneiden hakemisessa ollaan innovatiivisia ja toimitaan yli perinteisten tai totuttujen rajojen, kansainvälisten ja myös matkailutoimialan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 5. Keskittyminen valitaan markkinat, joilla toimitaan yhdessä. Markkina-alueet valitaan kehityspotentiaalin ja omien resurssien suhteessa. Ensisijainen keskittyminen viidelle markkina-alueelle: Benelux, Venäjä/CIS, Iso-Britannia, Saksa + Sveitsi ja Ranska. 6. Tuotekehitys markkina- ja kohderyhmäkohtaisesti. Painottuminen isoja asiakasmääriä tuoviin volyymituotteisiin, mm. lomalentoihin. Toinen painopiste on näkyvyyttä lisäävien imagotuotteiden kehittäminen ja kolmas painopiste hiljaisten kausien kehittäminen. Lisäksi tulee kautta linjan kehittää paikallista arkea, historiaa ja perinteitä tuotteissa. 7. Saatavuus ostaminen helpoksi asiakkaalle ja myynti helpoksi yritykselle. Tuotteiden ja jakelun kehittäminen siten, että kysyntään voidaan vastata joustavasti ja tehokkaasti (Bausteine, Dynamic Packaging) 8. Palvelut huippukuntoon panostaminen koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen. Laatu on paras kilpailuase. Avainasioita ovat asiakaskohtainen palvelukyky, toimintavarmuus ja kielitaito. Tutkimus antaa kehittymistä varten tietopohjaa markkinoista, asiakkaiden kokemuksista ja alueen liiketoiminnasta. Kilpailuaseita ovat kohderyhmä- ja matkanjärjestäjäkohtainen tuotekehitys, joustava myynti ja laatu. Muusta Lapista erottuvana tekijänä on raja ja sen takainen Karjala mahdollisuuksineen. 12

13 Tietoteollisuus pitkäjänteisen kehittämistyön tulos näkyy Nykytila ja aluetaloudelliset vaikutukset Koillis-Suomen tietoyhteiskuntakehityksen voidaan katsoa alkaneen 1987, jolloin Kuusamoon valmistui tietoyhteiskuntastrategia, viiden kohdan ohjelma: 1) osaamisen parantaminen, 2) tietotekniikka liiketoiminnassa, 3) teknisten edellytysten varmistaminen, 4) sidosryhmätoiminta sekä 5) viestintä ja markkinointi. Vahvuudet Heikkoudet tietoliikenne ja muu infrastruktuuri kilpailukykyinen motivoitunut, lojaali ja sitoutunut työvoima koulutus kehitetty vastaamaan alan yritysten tarpeita etabloitumista tehostaa yritysten ja viranomaisten yhteistyöryhmä Mahdollisuudet alueen uskottavuus (perifeerinen sijainti) tiukka yhteishenki hajautunut yrityskohtaiseen perinteiseen toimintamalliin tiedotus- ja mainosmateriaali kehittymätöntä Uhat julkishallinnon alueellistaminen uudet teknologiat; M2M, Call Center tekniikka, hybridimedia,.. uudet sovellusalat; Wellness, lumija kylmäosaaminen, ympäristö-teknologia EU- ja muu rahoitus hautomotoiminta ohjelmistotuotannon ja yhteyskeskus-toimialojen välimaastoon sopiva ohjelmistotestaus osaamisen valuminen muualle kyyräily ja saamattomuus valtaavat sijaa yhteistyön sijasta kilpailutussäädöksistä tulee koulutuksen ja yhteisen kehittämisen esteitä alueellistaminen tuo vain niukasti julkisen sektorin työpaikkoja alueelle 13

14 Visio 2010 Alue kasvaa tietoverkkopalvelujen kehittäjästä tietoyhteiskunnan palvelutuotannon verkostoituneeksi osaamiskeskukseksi Strategisen työn merkittävin tulos on ollut noin 250 uuden työpaikan syntyminen lähes 20 uuteen yritykseen. Näistä 150 on toteutunut kuuteen erilaiseen yhteyskeskukseen. Yhteistä näille kaikille on, että palkan maksava yritys on muualla, joten tämä työ parantaa alueen kauppatasetta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto noin 30 milj.. Strategiset tavoitteet ja mittarit Koillis-Suomen tietoteollisuus toimialan tavoitteita ovat: 1. Kaksinkertaistaa tietotyöpaikkojen määrä vuoteen 2010 mennessä saavutetaan noin 10 % vuotuisella tasaisella kasvulla 2. Tulla erityisalueeksi, jossa tuotetaan uusia tietoyhteiskunnan sähköisen palvelutuotannon sovelluksia toimintamalleja julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin 3. Yhteyskeskustoiminnan jatkokehitys yhteistyössä naapurialueiden kanssa 4. Soveltaa yritysten kanssa kehitetyt menetelmät julkishallinnon asiakaspalvelu-keskuksiin Valtionhallinnon alueellistamisohjelman pilottikohde Koillis-Suomen Yhteyskeskus Ylänkö 5. Ohjelmisto- ja sovellustuotannon kasvu konekommunikaatio M2M ja paikannusteknologia ohjelmistotestaus matkailun tietojärjestelmien sekä muun sovellus- ja sisältötuotannon kehittäminen Määrälliset tavoitteet tilanne2005 tavoite 2010 yritysten lukumäärä liikevaihto 30 milj. 70 milj. työpaikkojen määrä Strategiset valinnat / toimenpiteet 1. Valtiohallinnon alueellistamispilottina suunniteltu sähköisen palvelukeskuksen perustaminen konkretisoidaan vuosina Aloitettu kokoamalla kuntien asiointi- ja neuvontapalveluja sähköiseen asiointikeskukseen. 2. Yhteyskeskusalan ammattitutkinto, aloitetaan vuonna 2006 myyjätutkintona, varsinaiselle yhteyskeskustutkinnolle haetaan virallista hyväksyntää. 14

15 3. Alueella toimivia yhteyskeskuksia kehitetään kasvu-uralla sekä haetaan näille uusia työllistäviä toimintamuotoja. 4. Sovellustuotannon osaajien ja sovellusalan yritysten yhteen saattaminen alueella tuotannolliseen toimintaan. Ensisijaisesti nykyisten yritysten mobiili- ja muun sovellustuotannon voimistaminen, mutta tarvittaessa uusien yritysten aloittaminen alueella. 5. Uusien toimitilojen suunnittelu ja toteutus toimimaan vastaavalla periaatteella kuin aikoinaan aloitettiin Naturpolis 1 yritystalo. 15

16 16

17 Puutuoteteollisuus vahvaa ja monipuolista toimintaa Nykytila ja aluetaloudelliset vaikutukset Koillis-Suomessa toimi puutuoteteollisuudessa vuoden 2003 lopussa yhteensä 43 yritystä. Yritykset työllistivät yhteensä 410 henkilöä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 88,7 miljoonaa euroa. Viime vuosina on hirsitaloteollisuus noussut Koillis-Suomen mekaanisen puunjalostuksen toiseksi vahvuudeksi vahvan sahateollisuuden rinnalle. Samaan aikaan on rakennuspuusepänteollisuuden merkitys kasvanut. Vahvuudet Heikkoudet työvoiman vaihtuvuus pientä riittävästi sahaustoimintaa kannattavaa jatkojalostusta varten korkealaatuinen puuraaka-aine työvoima-aines hyvää perinteet: metsien hyödyntäminen ja hoito kuuluvat paikalliseen kulttuuriin sivutuotemarkkinat kunnossa puunhankintainfrastruktuuri kunnossa verkostoituminen ja osaaminen jatkojalostus ei ole kunnossa Kuusamossa perinteisen koulutuksen puuttuminen paikallisiin tarpeisiin raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden rahtikustannukset koulutetun työvoiman puute metsien ikärakenteesta ja suojelutoimenpiteistä johtuva tukkipula tukkiraaka-aineen hinta/laatusuhde huono pohjoisesta sijainnista johtuva suuri energian kulutus perussahatavaran tuotannon heikko kannattavuus 17

18 Mahdollisuudet Uhat jalostusasteen nosto uudet tuotteet lähialueyhteistyö yhteistyö ja verkostoituminen muiden toimialojen kanssa yhteistyö valtakunnallisesti isojen toimijoiden kanssa osaamista ja yrittäjyyttä muualta puun energiakäyttö avoin informaatio toimijoiden kesken tietotaito, moniosaaminen väestön poismuutto ja sen vaikutukset metsien hoitoon, tiestöön yms. metsien suojelu ympäristöjärjestöjen toiminnan heikentämä alueen imago energian ja puuraaka-aineen hinnan nousu tilakokojen pieneneminen uusien EU-maiden ja Venäjän edullisempi kustannusrakenne Taivalkosken ja Sallan ratayhteyksien poistaminen koulutuskelpoisen työvoiman puute riskipääoman puute, suhdanteet Määrälliset tavoitteet tilanne 2003 tavoite 2010 työntekijöitä liikevaihto milj. 88,7 147 Strategiset valinnat / toimenpiteet 1. Raaka-ainehuollon turvaaminen. Sahojen ja sitä myötä jalostavan teollisuuden raaka-ainehuolto turvataan mm. aktivoimalla metsänomistajia ja pyrkimällä estämään uusien, elinkeinoja haittaavien suojelualueiden perustaminen. Visio 2010 Vuonna 2010 Koillis-Suomesta toimitetaan ympäri maailmaa omalta ja lähialueilta korjattua, täällä pitkälle jalostettua puuta. Suojelutoimenpiteiden piirissä on saman verran metsätalousmaata kuin vuonna Vuonna 2010 Koillis-Suomen puutoimiala tunnetaan kansainvälisestikin vahvan sahaustoiminnan lisäksi hirsi- ja rakennuspuusepänteollisuudestaan. 2. Koulutetun työvoiman saannin turvaaminen. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen entisestään yritysten ja toisen asteen oppilaitosten välillä. Alan imagon parantaminen yleisesti ja erityisesti nuorten sekä lasten keskuudessa. Työllisyyskoulutustarpeiden seuranta ja näihin reagoiminen. Hirsi- ja rakennesuunnittelijoiden lisä- ja täydennyskoulutus. 3. Osaamisen tason nosto. Henkilöstön koulutuksen tukemiseksi toteutetaan yrityskohtaisia ja yritysryhmäkohtaisia koulutushankkeita. 4. Puun energiakäyttö. Alueen pellettituotannon ja muun vastaavan toiminnan edistäminen. Nykyisin öljyllä tai kivihiilellä toimivien lämpölaitosten yms. polttoaineen muutosmahdollisuuksien selvittäminen. Puuta käyttävien lämpölaitosten ja/tai keskusten rakentamisen tukeminen. Puun energiakäytön neuvonta osaksi esim. metsähoitoyhdistysten toimintaa. Mukana olo kansallisissa ja kansainvälisissä puun energiakäyttöä tutkivissa ja edistävissä hankkeissa. 5. Pohjoinen puu brändi. Yhteisen markkinointimateriaalin tuottaminen pohjoinen puu teeman ympärille. Alueen markkinoiminen tehokkaana ja toimintavarmana laadukkaiden tuotteiden valmistusalueena. Yritysten kilpailukyvyn säännöllinen mittaaminen verrattuna kilpaileviin yrityksiin koti- ja ulkomailla. 18

19 Alkutuotanto elinvoimaa maaseudulta Nykytila ja aluetaloudelliset vaikutukset Alkutuotannon toimialasta maatalouden osuus on merkittävin. Aktiivitilojen lukumäärä on alueella laskenut tasaisesti. Vuonna 1994 alueella oli tiloja yhteensä 742 kpll ja vuonna 2003 tiloja oli yhteensä 478 kpl. Maatilojen tulot (brutto, ei sis.alv) vuonna 2003 olivat Koillis-Suomen alueella yhteensä 40,27 milj.. Karjatalouden lisäksi alueen alkutuotannossa on huomattavaa toimintaa porotaloudessa ja kalastuksessa. Porotalouden teurastulot olivat vuonna 2003 noin ja kalataloussektorin liikevaihto on ollut vuonna 2003 yhteensä 2,64 milj.. Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut ( metsän uudistaminen, puunkorjuu, muu metsätalous, metsätaloutta palveleva toiminta ) työllistävät alueella 53 yrityksessä yhteensä 172 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2003 oli 12, 23 milj.. Alkutuotannon toimialaan kuuluu myös elintarvikkeiden jatkojalostus. Elintarvikealan jalostajista suurin on JK Juusto Kaira Oy, joka jalostaa mm. Kuusamon Osuusmeijerin keräämän maidon juustoiksi. Yrityksen liikevaihto oli vuonna ,2 milj. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2003 alueella toimi 13 elintarvikkeita ja juomia valmistavaa yritystä, jotka työllistivät yhteensä noin 130 henkilöä ja yhteenlaskettu liikevaihto nousi noin 55 milj. euroon. Alkutuotannon toimialan arvioitu liikevaihto yhteensä on noin 110 milj. ja työllistävyys runsaat 1000 htv noin 600 yrityksessä (elintarvikejalostus + maatilat + muut yritykset). Lisäksi on huomioitava toimialan merkitys maaseudun runkoasutuksen ja elinvoimaisuuden säilymiseen. 19

20 Vahvuudet Heikkoudet paljon maidontuotantoon erikoistuneita tiloja sekä oma, kehittyvä meijeri metsäalat suurehkoja tilakohtaisesti metsät nuoria metsiä > tukkipuuta tulossa, nykyisin metsien hakkuumäärät ovat noin 1/3 metsän kasvusta ammattitaito tilaläheinen neuvonta puhdas luonto, runsaasti puhtaita vesialueita, jatkuvasti vahvat kalakannat monipuolisuus (kalastus ja matkailu, lihahiehojen kasvatus, metsäsonnit) metsäosuuskunnat metsäpalveluiden osalta alueella tällä hetkellä stabiili tilanne viriävä hevostalous eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotetut tuotteet runsaasti lopettaneita tiloja viimeisen kymmenen vuoden aikana sukupolvenvaihdosten vähäisyys, yrittäjien ikääntyminen metsänomistajien rakenne, yhteisomistus (perikunnat, kuolinpesät) lisääntyy harva tilarakenne ja vähäiset peruspalvelut kylillä tilojen kesken vähän yhteistyötä maatalouspolitiikan lyhytjänteisyys yleinen negatiivinen asenne, negatiivinen tiedottaminen tuotantorakennusinvestointeja vähän sääolosuhteet paljon peltoja turv la ja peltolohkot hajallaan alhaiset tuottajahinnat kuitu ja energiapuulle vähän ostajia Mahdollisuudet Uhat puhtaasta luonnosta saatavat raaka-aineet, vesistöjen/ kalastuksen hyödyntämismahdollisuudet yrittäjien välinen yhteistyö lähiruokaa ja paikallista jalostusta matkailun imuun uudet mahdollisuudet, erikoistuminen; energiakasvituotanto, maatilamatkailu hyvät investointituet luopujien tuotanto oikeudet jatkajien käyttöön, vapautuvat maitokiintiöt tavoitteellinen johtaminen ostorehukustannusten alentaminen nuorten metsien hoitotyöllä nopeampi metsien kasvua > kiertoaika lyhyempi hevostalouteen erikoistuminen esim. ratsastus matkailun ohjelmapalveluna tai hyvinvointituotteena väestökato syrjäisillä alueilla, työvoiman riittävyys maaseudun töihin tilakoon kasvattamisen riskit jaksamiselle yliampuva ympäristöhömpötys lopettamismieliala / väsyminen tukimuutokset: pellon kautta isompi osa > Koillismaa häviää tässä jatkuva muutos, tulojen epävarmuus tuotantokustannusten nousu ikääntyvä viljelijäväestö, metsänomistajat ja kalastajat tilat rapistuvat aika menee ohi tuontielintarvikkeet negatiivinen tiedottaminen teiden heikko kunto metsätilojen pirstoutuminen Kemijärven sellutehtaan lopettaminen 20

21 Strategiset tavoitteet ja mittarit Keskeisiä strategisia tavoitteita ovat: 1. Maidon- ja lihantuotannon säilyttäminen nykyisellä tasolla 2. Yrittäjäasenteen ja ammattitaidon vahvistaminen alkutuotannon puolella 3. Yhteistyön/-toiminnan lisääminen 4. Positiivinen mieliala ja jaksaminen 5. Mahdollisuuksien hyödyntäminen toiminnan monipuolistaminen Visio 2010 Positiivisesti, ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti puhtaita, korkealaatuisia raaka-aineita laadukkaiden ja monipuolisten erikoistuotteiden tekijöille. Määrälliset tavoitteet tilanne 2003 tavoite 2010 maatilojen lkm tuotettu maitomäärä milj.ltr 28,25 (2004) 26,0 maatilojen spv:t kpl 5 (2004) 12 maatilojen peltoala ha toimialalla työssäkäyviä hlöä (maa-, riista- ja metsätalous ja kalatalous) Strategiset valinnat / toimenpiteet 1. Liiketoimintaosaamisen ja yritysjohtajuuden vahvistaminen 2. Sukupolvenvaihdosten edistäminen 3. Positiivinen tiedottaminen ja jaksamisesta huolehtiminen 4. Yhteistyön/-toiminnan kehittäminen 5. Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen, toiminnan monipuolistaminen 21

22 22

23 Hyvinvointipalvelut alueen kasvava toimiala Nykytila ja aluetaloudelliset vaikutukset Toimiala on alueellamme varsin nuori, mutta kuitenkin jo työllistäjänä ja hyvinvoinnin tuojana merkittävä. Toimialalla yritysten perustamiskynnys on ollut korkea, koska markkinat alalla ovat olleet tähän saakka varsin kehittymättömät ja rajalliset. Tilanne on kuitenkin kehittymässä parempaan suuntaan. Kunnat ovat muuttumassa palveluiden tuottajista yhä enemmän palveluiden järjestäjiksi ja ovat näin synnyttämässä alueelle mahdollisuuksia yksityisille palveluntuottajille. Hyvinvointipalvelut toimialan yksityisiä palvelun tuottajia on alueella vuonna 2003 ollut yhteensä 133 kappaletta, jotka työllistävät yhteensä 288 htv. Lisäksi julkinen sektori (kunnat) työllistää yhteensä noin 800 htv, eli koko toimiala yhteensä 1090 htv. Yksityisten palveluntuottajien yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2003 tilastokeskuksen mukaan 17,75 milj. euroa. Vahvuudet Heikkoudet kasvava kysyntä kuntien palvelustrategiat alueellinen sosiaali- ja terveyshuollon strategia asiakaslähtöinen toimintatapa monipuolista yritystoimintaa vahva ammatillinen osaaminen työvoimaa saatavilla yrittäjien palveluasenne alueen tunnettuus matkailun kautta toimialalle koulutusmahdollisuuksia myös alueella julkisen sektorin vahva rooli palvelujen tuottajana riippuvuus kuntien päätöksenteosta pienet yrityskoot investointipääomien puute sopivien toimitilojen puute liikkeenjohtotaitojen puutteellisuus tuotteistamisen ja tarjousmenettelyjen puutteellinen osaaminen asiakkaiden asenteet niukasti itsemaksavia asiakkaita alueella 23

24 Mahdollisuudet Uhat palvelumarkkinat avautuvat kunnat lisäävät ostopalveluita palvelusetelien käyttö lisääntyy lisää maksukykyisiä asiakkaita verkottuminen matkailutoimialan kanssa yhteistyö teknologian tuomat mahdollisuudet ennaltaehkäisevän toiminnan kasvu uudet toimintamallit kansainvälistyminen osaavan työvoiman saatavuus heikkenee kustannusten nousu kilpailun kiristyminen kunnat laajentavat omaa tuotantoaan Määrälliset tavoitteet tilanne 2003 tavoite 2010 toimialan yksityiset työpaikat htv liikevaihto milj. 17,75 26,0 yritysten määrän kasvu kpl Strategiset valinnat / toimenpiteet Visio 2010 Koillis-Suomen vahva ja monitoimijainen hyvinvointialan toimijaverkosto tuottaa kustannustehokkaasti ja lämmöllä laadukkaita, turvallisia sekä yksilöllisiä palveluita asiakkaiden tarpeisiin. Keskeisiä strategisia tavoitteita ovat 1. Toimialan yrityssektorin vahvistaminen ja monipuolistaminen 2. Tuotantotapojen monipuolistaminen 3. Uusien palvelutuotteiden kehittäminen 4. Osaamisen vahvistaminen 5. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen Kehittämistoimenpiteet 1. Hyvinvointialan yrityshautomo. Kannustetaan yrittäjyyteen, tuetaan aloitusvaiheessa yrittäjää ja järjestetään tukipalveluita yrityksille. Tarjotaan tuotekehitystä palveluihin, palvelukokonaisuuksiin, ennaltaehkäisevään toimintaan ja hyvinvointimatkailuun. Kehitetään uusia toimitila- ja toimintamalliratkaisuja. 2. Kuntien ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön tiivistäminen. Tuotteistamiseen ja tarjousmenettelyosaamiseen panostetaan ja järjestetään yhteistä koulutusta julkisen sektorin ja yksityisten palvelutuottajien kesken. Samoin yhteisiä seminaareja ja työn kehittämispalavereja. Yhteistyössä kehitetään edelleen palveluseteli- ja maksusitoumuskäytäntöjä. 24

25 3. Osaamisen vahvistaminen. Tavoitteena on ammatillisen koulutuksen turvaaminen ja vahvistaminen alueella ja siten osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Yrittäjyyskoulutusta erityisesti liiketaloudellista osaamista toimialalle räätälöitynä, samoin panostaminen markkinointiosaamiseen. 4. Toimialan uskottavuus, brandin rakentaminen. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen. Positiivinen tiedotus, hyvien käytäntöjen, menestystarinoiden esille tuominen ja ottaminen käyttöön omalla alueella. Hyödynnetään matkailun imua markkinoinnissa. 25

26 26

27 Tuotannollinen toiminta jalostava teollisuus Nykytila ja aluetaloudelliset vaikutukset Tuotannollinen yritystoiminta Koillis-Suomessa on varsin laajaa, sisältäen metallia, puuta, elintarvikkeita, keramiikkaa ja pehmeitä materiaaleja. Puunjalostus ja elintarvikkeiden jalostus on jätetty pois tästä kohdasta, koska ne on käsitelty erikseen omissa toimialoissaan. Tilastokeskuksen tietojen mukaan teollisuuden toimipaikkoja pois lukien puunjalostus ja elintarvikejalostus oli vuonna 2003 Koillis-Suomen alueella 71 kpl, jotka työllistivät 366 henkilöä ja yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 25,6 milj.. Merkittävimpiä näistä yrityksistä ovat Taivalkoskella toimiva Telatek, Posiolla toimiva Pentik Oy ja Kuusamossa toimivat Kuusmet Oy ja Kuusamon Uistin Oy. Vahvuudet Heikkoudet hyvät brandit, myönteinen tunnettuus alueen perusteollisuus kunnossa tuotteiden ja sivutuotteistakin suuren osan logistiikka on hyvin ratkaistu keskimääräistä parempi työvoima: sitoutunut ja pieni vaihtuvuus etäisyys, kuljetuksista aiheutuu lisäkuluja laaja raaka-aineiden keräilyalue väestön vähenemisestä johtuva osaajapula tuotannollisen yritystoiminnan yhteistyö vähäistä yrityksiä on vähän 27

28 Mahdollisuudet Uhat Kuolan alueen imu raskaalle konepaja- ja muulle teollisuudelle koulutus juuri oikeaan tarpeeseen uudet energiatuotantomahdollisuudet, etenkin bioenergia uusien rahoituskanavien saanti laajaan käyttöön nuorten innostaminen ja innostuminen alalle alueen kiristyvä taloudellinen tilanne haittaa yritystoiminnan kehitystä suojelu- ja ym. toimenpiteistä aiheutuva raaka-aineen hankinnan vaikeutuminen väestön poismuutosta aiheutuva näivettyminen kuljetuskulujen kallistuminen ikärakenne huononee alueen houkuttelevuus vähenee Visio 2010 Koillis-Suomi on luontoon liittyvän tuotannollisen yritystoiminnan kärkialue Euroopassa Strategiset valinnat / toimenpiteet 1. Osaamisen parantaminen esimieskoulutus työntekijöiden sisäisen yrittäjyyden valmennus ja tiimityö rakennusalan ammattilaisten koulutus kaupan ja palveluiden koulutus ympäristöalan kehittäminen 2. Tekniikan hyödyntäminen yritystoiminnassa tietoliikenneyhteyksien tason varmistaminen myös taajamien ulkopuolelle e-työ 3. Teknisten edellytysten varmistaminen yhteydet, etenkin lentoliikenne ja keskeisen tiestön käytettävyys pitkäjänteisyys kaavoituksessa: laajennusmahdollisuuksien huomioiminen tilojen rakentaminen tuotannollista yritystoimintaa varten 4. Sidosryhmien motivointi tilojen rakentaminen tuotannollista yritystoimintaa varten kehitystoiminnassa painopiste uusia (yritys)työpaikkoja tuottaviin toimenpiteisiin selvitys, millä edellytyksillä nuoret haluavat olla alueella töissä 5. Tiedotus ja markkinointi koulutus- ja kehitystoimenpiteet yrittäjille nuorille suunnattu tiedotus 28

29 Lähialueyhteistyö Taustaa Koillis-Suomi on mielenkiintoisessa kansainvälisessä tilanteessa, kun kansainvälisen Sallan raja-aseman lisäksi Kuusamo-Suoperän raja-asema on avautumassa kansainväliselle liikenteelle. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia etenkin matkailuun, mutta oikein toimien myös alueemme puuteollisuuden ja muun yritystoiminnan kehittymiseen. Luoteis-Venäjän Kuolassa, Barentsin merellä sijaitsee suuri osa maailman käyttämättömistä öljy- ja kaasuvaroista. Raakaöljy- ja kaasutarpeen lisääntyessä kyseiset varat tullaan ottamaan käyttöön. Tällä on merkitystä Suomen raskaalle konepaja- ja rakennusteollisuudelle sekä muulle yritystoiminnalle, mikäli logistinen yhteys Koillis-Suomesta Kuolaan saadaan kuntoon. Kuolan matkailu on myös kasvussa. Matkailupalveluita rajan yli on pitkään kehitetty järjestelmällisesti. Kuusamo-Suoperän raja-aseman avautuessa kansainväliseksi rajaylitykset nousevat kymmenin tuhansiin. Kohde- ja aktiviteettimatkojen lisäksi kahden raja-aseman kiertomatkat lisääntyvät. Raja-aseman avautuminen kansainväliseksi syksyllä 2006 varmistetaan. Vahvuudet Heikkoudet hyvä ja myönteinen tunnettuus rajan ylittävä matkailu kehittynyt myönteisesti nykyinen perusteollisuus varsin kilpailukykyisessä kunnossa Suomen puolella logistiikka varsin hyvin ratkaistu Suomen puolella sitoutunutta etäisyydet ja rajan takana vajavainen logistiikka laaja raaka-aineiden keräilyalue Kuolan alueen tuotantolaitokset pääosin vanhentuneita ja saastuttavia uhkaava osaajapula tuotannollisen yritystoiminnan yhteistyö vähäistä vähän Venäjän markkinoille pystyviä yrityksiä ja venäjänkielen taitajia 29

30 Mahdollisuudet Uhat Kuolan alueen imu raskaalle konepajasekä rakennusteollisuudelle kuljetus- ja logistiikkaliiketoiminnan laajentaminen Kuolan suuntaan uudet energiantuotantomahdollisuudet, kaasun ja öljyn lisäksi myös bioenergia ympäristöteknologian vienti Kuolaan nuorten innostaminen rajan ylittävään urheilu- ja kulttuuritoimintaan yritysten ja alueiden yhteistyö rajan yli: alihankinta ja tuotanto optimaalisiin paikkoihin lentoaukon rajan yli: helikopterilla lähelle, kaukolennot, pelastuspalvelut rautatieliikenteen avautuminen rajan yli: tavara- ja matkustajaliikenne alueen kiristyvä taloudellinen tilanne haittaa yritystoiminnan kehitystä suojelu- ja muista toimenpiteistä aiheutuva raaka-aineen hankinnan vaikeutuminen väestön poismuutosta aiheutuva näivettyminen kuljetuskulujen kallistuminen ikärakenne huononee alueen houkuttelevuus vähene ympäristökatastrofi vaikuttaa myös rajan toiselle puolelle raja-aseman avautuminen kansainväliseksi ei etene toivotulla tavalla Koillis-Suomen keskeiset lähialuetoiminnot 1. Matkailun kehittäminen; kansainvälisyys, lennot, luonto- ja meriaktiviteetit. Lähialuematkailuun on viime vuosina tehty paljon kehittämistyötä: tuotteet alkavat olla hyvässä kunnossa ja niitä käytetään jo kohtuullisesti. Seuraava iso tavoite on voimistaa alueen tunnettavuutta kotimaassa ja etenkin ulkomailla. Toiminnan painopiste on Karjalan pohjoisosissa ja Kuolan eteläosissa. Kehitettäviä kohteita ovat kieli- ja palvelukoulutus, turvallisuuden varmistaminen sekä yhteismarkkinointi. Uusina tuotteina nuorille suunnattavat harrastematkat. Erityisenä vahvuutena tulee olemaan talviaktiviteetit sulan maan aikana. 2. Metalliteollisuuden mahdollisuudet; offshore, kaasuputki, alihankinta, suunnittelu. Painopiste on Kuolan öljy- ja kaasuteollisuuden tarvitsema rakennusten, putkistojen ja muiden rakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen. Alueen elintason noustessa tarvitaan asuntojen korjausrakentamista ja uudisrakentamista. Erityisenä painopisteenä on kylmärakentaminen sekä lumeen ja jäähän liittyvä osaaminen. 3. Kulttuuriteollisuus; matkailu, kulttuurituotanto. Koillis-Suomen kulttuurinen sijainti on erinomainen. Aluetta markkinoidaan osana Lappia, mutta sillä on myös Vienan Karjalan perimä. Lapin ja Karjalan risteytymä tuo mahdollisuuksia: Joulupukki, Venäjän Pakkasukko sekä kalevalainen mytologia tarjoavat runsaasti raaka-aineita elokuva-, multimedia ja muulle sisältöteollisuudelle. Tämä imago tarjoaa mahdollisuuksia myös matkailuun. 30

31 4. Puu- ja rakennusteollisuus; raaka-aine, tuotanto, vienti/tuonti. Puun kuljetus rajan yli jatkuu, mutta sen rinnalla suunnitellaan tuotanto-, alihankinta- ja logistiikkatoimintoja rajan eri puolille. Painopiste Karjalan pohjois-osissa ja Kuolan eteläosissa. 5. Edellytysten varmistaminen. Toimintojen edellytys on osaavat vastuuhenkilöt rajan molemmin puolin. Olennaista on varmistaa Kuusamo-Suoperän raja-aseman kansainvälistyminen sekä siihen liittyen tien kunnostus sekä rajavirkailijoiden asuntojen toteuttaminen. Henkilö- ja tavaralogistiikan kehittyminen vaatii rajatarkastustoimintojen tehostamista. Rajan avautuminen tuo mahdollisuuksia ympäristöteknologia- ja logistiikka-aloille. Viisumin saanti on saatava helpoksi ja nopeaksi, myös eri kansallisuuksia edustaville matkailijoille. 31

32 Koillis-Suomen elinkeinostrategia Julkaisija: Koillis-Suomen Aluekeskus Naturpolis, Kuusamo Toimittanut: Kaisu Palosaari ja Tuula Kauppinen Ulkoasu: Mika Karkulahti / Studio Karkulahti Ky Kuvat: Jaakko Hyvönen, Tauno Kohonen, Tauno Korpela, Jari Peltomäki ja Rukapalvelu Oy Paino: Painotalo Miktor Oy, Helsinki 9/2006 Painos: 1000kpl

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 31.12.2003 Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 2 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 3 2. KOILLIS-SUOMEN MATKAILU NYT KANSAINVÄLISELLÄ KARTALLA 4 3. VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET YRITYSNÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Päivitetty 17.8.2010 Minusta tulee isona puunkasvattaja (Maiju, IV luokka) JOHDANTO Linja-auton laskeuduttua Jussilanmäkeä kirkonkylään ja pysähdyttyä meidän

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009)

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) SISÄLTÖ SAATESANAT... 2 LAATIMISPROSESSI... 3 1 LÄHTÖTILANNE... 4 Sijainti keskellä Suomea...4 Puhdasta luontoa, kauniita maisemia...5 Asukkaat

Lisätiedot

Koillis-Suomen strateginen yleiskaava

Koillis-Suomen strateginen yleiskaava Koillis-Suomen strateginen yleiskaava Kuusamo, Posio, Salla, Taivalkoski Yhteenveto visio, tavoitteet ja strategiset painopisteet 28.9.2004 Tekijä: Tilaaja: Kimmo Vähäjylkkä, Nesenta Oy Koillis-Suomen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 POHJOIS-SUOMI Osaavaa ohjelma- ja yhteistyötä, työvoimareservi hyödynnettävissä Pohjois-Suomen maakunnat (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAM SUONENJO TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry

Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry KYLÄKULTTUURIA TUNTUREITTEN KEHITTÄMIS- 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueen kuvaus 1.1 Alueen väestö 1.2 Elinkeinorakenne ja talous 2. Alueen nykytilanteen analyysi 2.1 Yleistä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region POHJOISEN LUONNONVARA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMA vuosille 2007-2013 Luonnonvara-alan kehittämisohjelman laatimista ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman Lapin liiton hallitus 6.10.2014 Liite 14. MYR 6.10.2014 Liite. Lappi- sopimusmaakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 ohjelmapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Sisällysluettelo

Lisätiedot

PK-sektorin tukijärjestelmän muutosten käyttöönottostrategia E-TEAMS hankkeen erityisellä toiminta alueella, Pudasjärvi ja Taivalkoski, Suomi

PK-sektorin tukijärjestelmän muutosten käyttöönottostrategia E-TEAMS hankkeen erityisellä toiminta alueella, Pudasjärvi ja Taivalkoski, Suomi INTERREG IIIC Operation Interregional Entrepreneurial Teams (3E0010I E-teams) PK-sektorin tukijärjestelmän muutosten käyttöönottostrategia E-TEAMS hankkeen erityisellä toiminta alueella, Pudasjärvi ja

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KOILLIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA 2011 2015 POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KEMIJÄRVI KUUSAMO PELKOSENNIEMI POSIO SALLA SAVUKOSKI TAIVALKOSKI 2 NATURPOLIS Saatteeksi

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia 1 SISÄLLYS Esipuhe... 3 1 Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät... 4 1.1 Aluekuvaus... 4 1.2 Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus... 5 1.3

Lisätiedot