VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI"

Transkriptio

1 A3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

2 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 2/19 Rakennushankkeen kuvaus Yleistä Rakennushanke sijaitsee Pudasjärvellä, Poroputaan kaupunginosassa. Hanke sisältää Ritolantien liittymän katkaisemisen valtatielle 20, Rahtimiehentien/ Nyynäjäntien porrastamisen, uuden Nyynäjäntien rakentamisen vt 20:lta, sekä Kallentien ja Peltotien liittämisen Nyynäjäntiehen. Hankkeeseen kuuluu myös neljä uutta jalankulku- ja polkupyörätietä, yhden jalankulku- ja polkupyörätien parantaminen, sekä Ritolantien osan muuttamisen jalankulku- ja polkupyörätieksi. Hankkeeseen kuuluu myös uudet tonttiliittymät Kallentielle, Peltotielle ja Nyynäjäntielle. Peltotiellä plv:llä 0-34,2, Nyynäjäntiellä plv:llä 0-308,7 ja Kallentiellä plv:llä 0-50,6 uusitaan kaikki katurakenteet ja tehdään salaojitus tai yhdistetty salaoja + hulevesiviemäröinti. Jalankulku- ja polkupyöräteille K4J ja K7J rakennetaan uudet rakenteet, tukimuurit sekä salaojitus tai yhdistetty salaoja + hulevesiviemäröinti. Jalankulku- ja polkupyöräteille K5J ja K8J tehdään kevyt rakenteen parannus, uusi päällyste, sekä salaojitus tai yhdistetty salaoja + hulevesiviemäröinti. Ritolantielle tehdään töyssyt 1 ja 2 suunnitelmakartassa esitetyille kohdille. Lisäksi jalankulku- ja pyörätien K7J päästä rakennetaan luontopolku suunnitellun koulun ja Iijoen väliin. Katuympäristöön istutetaan lehtipuita, pensaita ja köynnöksiä sekä asennetaan betoni- ja luonnonkiveystä ympäristösuunnitelman mukaisiin paikkoihin. Katualueelle asennettavat betonikivet muodostavat saumattoman kokonaisuuden koulun piha-alueen ympäristön kanssa. Koulun sisäänkäyntipihan välittömässä läheisyydessä katualueella oleva betonikiveys toistaa koulun pihan betonikivien ladontamallia. Katualueen läheisyydessä olevien viheralueiden pinnanmuotoilu, kuivatus ja ympäristö tehdään suunnitelmakarttojen mukaisesti. Viheralueille on jätetty ennen töiden aloittamista yksittäisiä lehtipuita. Rannassa olevan viheralueen pergertäyttö on aloitettu ennen tämän suunnitelman valmistumista. Olevia puita säilytetään mahdollisimman paljon viheralueilla. Urakoitsija hankkii tarvittavat merkit ja suojalaitteet, sekä vastaa liikennejärjestelyjen turvallisuudesta. Urakoitsija hyväksyttää työnaikaiset liikennejärjestelyt rakennuttajalla ja informoi alueen kiinteistöjen omistajia järjestelyistä. Kadunrakennustöissä noudatetaan katualueella Pudasjärven kaupungin omia määräyksiä ja ohjeita sekä tätä työkohtaista työselitystä. Tässä työselityksessä käytetty numerointi on Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet ja InfraRYL Net palvelun vesihuolto-osassa. Hankkeen suoritteet on laskettu käyttäen Rapal Oy:n In-Infra.net palvelun FORE:n ROLA-laskennan yksikköhintoja.

3 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 3/19 Mikäli suunnitelmassa, kaupungin määräyksissä ja ohjeissa sekä tässä työkohtaisessa työselityksessä ei ole määräystä johonkin työhön, niin tällöin noudatetaan seuraavien yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten ohjeita: InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset VRT 11 Asfalttinormit 2000, lisälehti 2003 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena, SKTY 14 Viheralueiden hoidon työselitys VHT 05, VYL Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset, Viherympäristöliiton julkaisu 22 RIL , Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket Tämä työselitys koskee katujen ja viheralueiden rakentamista. Rakentaminen sijoittuu Poroputaan kaupunginosaan Pudasjärvellä. Mittaukset Suunnitelma on laadittu ETRS-GK27 - koordinaattijärjestelmään ja korkeusjärjestelmään N2000. Maastomallina on käytetty Pudasjärven kaupungin toimittamaa mallia, joka on mitattu syksyllä Lisämittauksia on tehty syksyn 2013 ja kesän 2014 välillä. Mittalinjan sijainti on esitetty suunnitelma- ja mittaussuunnitelmakartassa ja rakennepoikkileikkauksissa. Suunniteltujen katulinjojen ja tien sijainnit ja tunnukset on esitetty mittaussuunnitelmakartalla ja pääpistelaskennat asiakirjassa K4-2 (levyke). Kaivojen, salaojien ja sadevesiviemäreiden sijainti- ja korkeustiedot on esitetty korkeudet- ja kuivatuskartassa K1-2 ja kaivojen koordinaattiluettelossa K Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaikkien olemassa olevien maanalaisten rakenteiden sijainti ja merkittävä maastoon. Maaperätiedot Alueen pohjaolosuhteita on selvitetty suunnittelun yhteydessä kairauksilla, koekuopilla sekä näytteenotolla. Tarkempi kuvaus maaperätiedoista on esitetty tämän työselityksen liitteenä olevassa asiakirjassa A5, Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus.

4 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 4/ Olevat rakenteet ja rakennusosat 1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Kasvillisuuden suojausluokka on 2 ja K7J väylän vieressä olevan kuusiaidan suojausluokka on 1 (InfraRYL taulukko 11113:T1 s. 158) Viheralueilla pyritään säilyttämään mahdollisimman monta nykyistä puuta. Säilytettävien puiden vioittuneet tai vaaraa aiheuttavat oksat poistetaan. Luokka Suojaamisen peruste Toimenpiteet 1 Alueella kaivetaan. Kasvuolojen muutokset ovat suuret tai kasvillisuuden lähellä tai juuristoalueella kaivetaan. Suojaukset pysyviä ja/tai työnaikaisia. Rungon, oksiston ja juuriston suojaaminen ja kasvin ravinne- ja vesitalouden säilyttäminen ennallaan tai parantaminen rakenteellisilla tai muilla toimenpiteillä. 2 Alueella liikutaan. Työnaikainen suojaus, kun työmaan rakenteet ulottuvat lähelle suojattavaa kasvia tai kasvin juuristoalueella joudutaan liikkumaan. Rungon suojaaminen ja juuristoalueen maakerroksen tiivistymisen estäminen. Viheralueilta kaadettavat puut on esitetty ympäristösuunnitelmakartalla. Yksittäiset puut on mitattu vain osasta suunnittelualueelta. Kaadettavien yksittäispuiden määrät on arvioitu. Kaadettavat puut poistetaan ja kuljetetaan pois. Viheralueiden pintamaa poistetaan varoen säilytettävien puiden juuristoa. Maanpinta tasoitetaan ja kannot jyrsitään. Koivut eivät kestä täyttöä. Rantaalueen pergertäyttö on osaltaan tehty ja tarkentuu töiden edetessä. Monirunkoisena kasvavat puut, jotka kasvavat yhdestä tyvestä lasketaan yhdeksi puuksi. Rakennustöiden ajankohdat ja työkoneet valitaan niin että vahinkoa tapahtuu mahdollisimman vähän. Tarvittaessa kaivutyöt tehdään käsityönä. Juuristoalueille ei saa varastoida rakennusmateriaaleja. Hyötypuuksi kelpaavat puut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan metsätöissä yleisesti käytettyjen periaatteiden mukaisesti vain rakentamisen edellyttämältä alueelta. Urakoitsijan on informoitava kiinteistön omistajaa ennen töiden aloittamista. Tilaajalla on oikeus periä korvaus vahingoitetusta kasvillisuudesta. Kasvi ja puuvaurioiden korvaushinnat arvioidaan toteutuneiden materiaali- työ- ja hoitokustannusten perusteella Viherympäristöliiton Kasvillisuuden arvon määritys KAM-07 mukaan. Tilaaja arvioi, joudutaanko puu uusimaan. Työalue tulee saattaa ohjeiden mukaiseen kuntoon sovitun ajan kuluessa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

5 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 5/19 Poistettavia järjestelmiä ovat K7J väylän vieressä olevan nykyiseen laskuojaan purkava 400 mm betoniputki. Muita järjestelmiä ovat Peltotien 4 valaisinpylvästä ja Peltotien nykyinen sadevesiviemäri K3 väylän 0-26,5 oik. ja K1 väylän plv. 88,3-190 vas. ja oik.. K1 väylän pl:lla 143,4 vas. oleva kaivo säilytetään ja kaivoon tulevat putket tulpaltaan. Poistettavien kaivojen ja pylväiden sijainti on esitetty suunnitelmakartassa. Poistettavat järjestelmät jäävät urakoitsijan omistukseen ja haltuun ja hänen tulee toimittaa ne luvalliseen paikkaan. Urakka-alueella olevia johtoja ja laitteita (kaukolämpöputket, puhelinkaapelit, sähkökaapelit, kaapelikaapit, valaistus, vesijohdot, viemärit) on varottava työn aikana. Ennen rakentamistöiden aloittamista on alueella olevien nykyisten johtojen ja laitteiden sijainti ja korkeusasema selvitettävä laitteiden omistajien toimesta näyttötoimenpiteellä. Johtojen ja laitteiden omistajat (kaukolämpö, puhelin, sähkö, vesijohto- ja viemäri) siirtävät/rakentavat laitteensa omien siirto- ja suojaussuunnitelmien mukaisesti Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat päällysrakenteet Päällyste poistetaan Ritolantieltä plv ja , Nyynäjäntieltä plv , Peltotieltä plv.0-58 ja Kallentieltä plv Purettavat asfalttipäällysteet tulee toimittaa rakennuttajan hyväksymään luvalliseen paikkaan. Urakoitsija vastaa kaikista aiheutuneista kustannuksista Betoniverhouksen ja reunatuen poisto/purku Betoninen reunatuki poistetaan olevalta jalankulku- ja polkupyörätieltä Ritolantieltä plv ja Perustusrakenteet 1330 Arinarakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Kiviainesarinoiden rakentamisesta on sovittava aina rakennuttajien kanssa erikseen. Arinarakentamisessa noudatetaan InfraRYL 2010 kohdan mitta-, laatu- ja materiaalivaatimuksia. Arinarakenteet rakennetaan rummuille 1-4, joiden tiedot ovat rumpuluettelossa K Pohjarakenteet 1430 Kuivatusrakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

6 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 6/19 Salaojina käytetään muovisia sisäpinnaltaan sileitä salaojaputkia 110 / 95 (luokka T8). Salaojaputket ympäröidään InfraRYL:n materiaalivaatimukset täyttävällä salaojasoralla tai sepelillä. Salaojien tarkastuskaivoina käytetään rakennettavia ja nykyisiä sadevesikaivoja. Salaojakaivoina käytetään 400 mm muovikaivoja. Salaojien ja sadevesiviemäriputkien korkeusasema on esitetty korkeudet ja kuivatus-piirustuksessa K1-2 ja kaivojen koordinaattiluettelossa K Salaojakaivantoon perusmaata vasten laitetaan käyttöluokan N3 suodatinkangas. Rakentajan on huuhdeltava kaikki putket ennen putkistojen luovuttamista rakennuttajalle. Uudet rummut ovat T8- luokan muoviputkia. Rumpujen sijainti, koko ja laatu on esitetty korkeudet ja kuivatus-piirustuksessa ja rumpuluettelossa. Putkikaivantojen kaivu ja täytöt kuuluvat tälle työvaiheelle. Nykyinen Ritolantien alittava 600 mm betonirumpu puhdistetaan ja huuhdellaan. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Maanleikkaukset ja kaivannot 1610 Maaleikkaukset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Pintamaan poisto sisältyy maaleikkaus-litteralle. Maaleikkausmassoja voidaan hyödyntää täytöissä, kun ne lajitellaan kaivutyön yhteydessä ja käytetään soveltuviin kohteisiin, esim. silttiset maat kerrosrakenteiden reunoihin tuleviin täyttöihin, maastonmuotoiluun ja soveltuvilta osin valtatielle 20 rakennettaviin meluvalleihin. Ylijäämämassat kuljetetaan urakkaalueelta rakennuttajan osoittamaan paikkaan Pudasjärven kaupungin alueelle Maakaivannot Kaivannon pohjan minimileveys on 0,7 m, mikäli kaivannossa joudutaan työskentelemään. Liikakaivua sekä leveys- että syvyyssuunnassa on vältettävä. Kaivannot tehdään työsuojeluhallituksen ohjetta Kapeat kaivannot, VTT:n Geoteknisen laboratorion tiedonantoa n:o 29 sekä InfraRYL 2010 ohjeita noudattaen niin, että työturvallisuutta ei vaaranneta Kaivannon tukirakenteet Kaivannot voidaan tehdä luiskattuina kaivantoina, mikäli se käytettävissä oleva rakennusalue (säilytettävä puusto) huomioonottaen on mahdollista. Ura-

7 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 7/19 koitsijan on hyväksytettävä rakennuttajalla käyttämänsä kaivutapa, mahdollinen tuentamenetelmä ja tuentasuunnitelmat ennen kaivutöihin ryhtymistä Penkereet, maapadot ja täytöt 1810 Penkereet 1811 Maapenkereet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Maapengertä tulee väylään K1 sekä jalankulku- ja polkupyöräteihin K4J, K5J, K6J, K7J, K8J ja luontopolkuun. Maapenkereisiin käytettävät massat otetaan alueelta saatavista leikkausmaista Luiskatäyte Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 1830 Kaivantojen täytöt 1831 Asennusalusta 1832 Alkutäytöt Kaikkien rakennettavien putkien alla käytetään InfraRYL 2010 kohdan mukaista asennusalustaa. Mikäli halutaan poiketa InfraRYL:n mukaisista materiaali- tai laatuvaatimuksista, on siitä aina sovittava rakennuttajien kanssa erikseen. Asennusalustan vahvuus on 150 mm ja se tiivistetään vähintään 90 % tiiveysasteeseen. Alkutäyttö, joka ulotetaan 300 mm putken laen yläpuolelle, on suodatinhiekkaa tai muuta InfraRYL 2010:n mukaista kyseiselle putkelle soveltuvaa materiaalia. Liikennöitävällä alueella lopputäyttöön voidaan käyttää kaivumaista saatavaa tiivistämiskelpoista kivennäismaata, josta poistetaan kivet InfraRYL 2010:n mukaisesti. Alkutäytöt tiivistetään vähintään 95 % tiiviysasteeseen. Muoviputken sivuille tuleva alkutäyttö rakennetaan ja tiivistetään homogeenisina kerroksina myös putken pituussuunnassa. Muoviputken päälle tulevat täyttömassat saadaan tiivistää koneellisesti vasta kun putken laen päällä on vähintään 0,3 m paksuinen täyttökerros.

8 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 8/ Lopputäytöt Täyttömateriaali ei saa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Suurin sallittu kivien tai lohkareiden läpimitta on 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 mm. Liikennöitävällä alueella lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisella kivennäismaalla. Mikäli kaivannosta saatu maa-aines on tiivistyvää, voidaan käyttää sitä. Liikennöitävällä alueella kivennäismaalla tehty lopputäyttö tiivistetään 90 % tiiveysasteeseen. Liikennöitävän alueen ulkopuolella lopputäyttöön voidaan käyttää kaivumaita. Suurin sallittu raekoko on kuitenkin sama kuin liikennöitävällä alueella Päällys- ja pintarakenteet 2100 Päällysrakenteen osat Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa Suodatinrakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Suodatinkerros rakennetaan hiekasta, jonka E 50 MN/m 2 rakennepoikkileikkausten mukaan. Suodatinkangas N3 rakennetaan luontopolulle rakennepoikkileikkauksessa esitetyllä tavalla Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2130 Kantavat kerrokset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2131 Sitomaton kantava kerros Kantava kerros rakennetaan kallio- tai soramurskeesta 0..56, jonka E 280 MN/m 2 rakennepoikkileikkauksen mukaan. Kantava ja jakava kerros rakennetaan samasta materiaalista. Kantava kerros sisältää 50 mm:n profilointikerroksen, 0 20 kallio- tai soramurskeesta.

9 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 9/19 Katujen kevättavoitekantavuus on 145 MN/m 2 (yksittäinen laadunvalvonnan minimiarvo) ja jalankulku- ja polkupyöräteiden 85 MN/ m 2 (yksittäinen laadunvalvonnan minimiarvo) kantavan kerroksen päältä. Tiiviyssuhde E 2 /E 1 kantavan kerroksen päältä levykuormituslaitteella mitattuna on kaduilla <2.1 ja jalankulku- ja polkupyöräteillä <2.0. Urakoitsija on velvollinen mittaamaan levykuormituslaiteella kantavuudet uusien kerrosrakenteiden kohdalta Päällysteet ja pintarakenteet 2141 Asfalttipäällysteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. K1:lle, K2:lle, K3:lle ja T1-T5:lle tulee päällysteeksi AB 16, paksuus 50mm. K4J:lle, K5J:lle, K6J:lle, K7J:lle ja K8J:lle tulee päällysteeksi AB 16, paksuus 40mm Betoniset pintarakenteet Betonikivi- ja laattapäällysteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Ympäristökartoilla on esitetty käytettävät betonikivet sekä niiden sijainti. Nyynäjäntien saarekkeen pl. 20 betonikiveys tehdään 278x138x80 mm, sileä, harmaa. Ladotaan poikittaissuuntaisella tiililadonnalla. Jalankulku- ja pyörätien K7J saarekkeen ladonta on esitetty ympäristösuunnitelmassa kohdassa DET1. Saarekkeessa käytetään kahta eri betonikiveä 138x138x80 sileä, ruskea ja 278x138x80 mm sileä hiekanruskea. Saareke on yliajettavissa pelastusajoneuvolla. Nyynäjäntien koulukuljetusten nouto- ja jättöpaikalla käytetään 278x138x80 mm, sileä, läpivärjättyä ruskeaa betonikiveä. Ladonta tiililadonnalla reunakivensuuntaisesti, kahden kiven nauha. Koulun sisäänkäyntipihan kivimallit ja ladontatyylit on esitetty ympäristösuunnitelmakartalla ja kohdassa DET2. Ladonta rytmittyy samalla tavalla kuin koulun pihan kiveykset ja katualueen kiveyksien tulee liittyä saumattomasti toisiinsa. K4J ja K6J risteyskohdan saarekkeessa käytetään betonikiveä 138x138x80 mm, ruskea. Betonikivien saumat levennetään noin 5 mm. Samaa kiveä käy-

10 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 10/19 tetään Nyynäjäntiellä vihersaarekkeen alussa pl. 250 ja pl 300 sekä töyssyjen yhteyteen asennettavien puupollareiden ympärillä. Saarekkeessa käytetään betonista reunakiveä Tb 12/160. Kiveyksen asennusalustaksi levitetään asennushiekkakerros, joka levitetään ja tasataan vain välittömästi seuraavana työnvaiheena päällystettävälle alueelle. Asennushiekkaa ei tiivistetä ennen kivien asentamista eikä kerroksen päällä saa kävellä Noppakiveykset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Väylän K8J töyssyihin asennetaan noppakiviä 100x100x100 harmaa / musta shakkiruutukuviolla. Ruudun koko 5x5 kiveä / ruutu Nupukiveykset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Tukimuuri 1:n ja K4J välisessä painanteessa käytetään nupukiveä 140x220x80 mm Luonnonkiviset pintarakenteet Kenttäkiveykset Tekniset vaatimukset InfraRYL21444 mukaiset Ympäristösuunnitelmalla kohdassa DET 1 on esitetty luonnonkivillä viimeistellyn, yliajattavan saarekkeen käsittely. Kenttäkivenä käytetään pyöreitä ø mm luonnonkiviä. Kenttäkivet asennetaan maakosteaan betoniin, kiviaineksen raekoko on 0-8 mm. Maakostean betoninkerroksen paksuus on 100 mm. Kivet asennetaan lappeelleen maanpinnan tasoon. Kiveys saumataan maakostealla betonilla Sitomattomat pintarakenteet Murskepäällysteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Luontopolulle tulee päällysteeksi murskepäällyste KaM 0 6.

11 2150 Siirtymärakenteet 2151 Siirtymäkiilat Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 11/19 Uuden ja vanhan katurakenteen liittyessä toisiinsa tehdään liitoskohtaan siirtymäkiila kaltevuuteen 1:5. Väylän K4J:n ja K8J:n kohdalla jalankulku- ja polkupyörätien rakenteen liittyessä olevaan katurakenteeseen tehdään siirtymäkiila kaltevuuteen 1: Erikoisrakenteet 2161 Piennartäyte Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 2211 Reunatuet Ritolantielle tuleviin töyssyihin 1 ja 2 asennetaan reunatuki luonnonkivestä, suora (170 x 270 mm). Reunatuen asennus maakosteaan betoniin K10, suunnitelmakartan K1-1 detaljikuvan 1 mukaisesti. Väylälle K1 tulevan odotustilan reunaan asennetaan upotettava betonireunatuki Tb 12/160, korkeus K1- väylän asfaltin pinnasta 16 cm. Peltotielle K3 asennetaan jalankulku- ja polkupyörätien ja kadun väliin upotettava betonireunatuki Tb 12/160, korkeus K3 väylän asfaltin pinnasta 16 cm. Ritolantielle K8J asennetaan jalankulku- ja polkypyörätien ja kadun väliin upotettava betonireunatuki Tb 12, korkeus K8J väylän asfaltin pinnasta nykyisen kiveyksen korkeuteen. Jalankulku- ja pyörätien K7J saarekkeen reunakivi on Tb 12/ Kasvillisuusrakenteet Ennen kaivutöiden aloittamista urakoitsijan on tarkistettava olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden sijainti. Vihertöissä rakennusaikainen takuu on 2 vuotta. Takuu alkaa hyväksytystä vastaanottotarkistuksesta. Takuuaikainen hoitotyö tehdään VHT 05 laatuvaatimusten mukaisesti.

12 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 12/ Kasvualustat ja katteet Tuotteistetut kasvualustat Kasvualustojen materiaalit Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Kasvualustojen tavoitearvot taulukon 23111:T1 s.519 mukaiset Urakoitsija hankkii kaikki viherrakentamisessa tarvittavat kasvualustat. Käytettävän kasvualustan on täytettävä voimassaolevien lakien ja asetusten vaatimukset sekä voimassaolevat Viherympäristöliiton kasvualustaohjearvot ja vaatimukset seuraavasti: Puut: Pensaat ja köynnökset: Nurmikot: Niityt Vaateliaat puut, pensaat ja perennat sekä rajoitetut kasvualustat Vaateliaat puut, pensaat ja perennat sekä rajoitetut kasvualustat Nurmikot A3 Kylvöalusta 150 mm, ravinnetaso: kuivat niityt. Rannassa olevaan pohjamaahan Kasvualustoista tulee olla tuoteselosteet ja samalta kasvukaudelta olevat viljavuusanalyysit, jotka tulee toimittaa tilaajalle ennen kasvualustan levitystä. Hyväksyttävien tuoteselosteiden ja analyysien puuttuessa urakoitsija kustannuksellaan ottaa maanäytteet, toimittaa ne maa-analyysejä tekevään yritykseen ja parantaa kasvualustat saamiensa ohjeiden avulla InfraRYL kasvualustaohjearvojen mukaisiksi. Luiskissa leikkausten ja täyttöjen taitekohdat muotoillaan niin, että terävät ja selkeät taitekohdat muotoillaan mahdollisimman loiviksi ja pyöreämuotoisiksi Kasvualustojen alusta Kasvualustojen pohjamaa muotoillaan reunoille päin kalteviksi. Pohjalle ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita Kasvualustojen tekeminen Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset InfraRYL Taulukko 23111:T2 s. 520 Kasvualustojen koot:

13 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 13/19 Puut Istutettavien puiden kasvualusta Nyynäjäntien välikaistalla on 7,2m³, viheralueilla 3,2 m³.kantavaan kasvualustaan istutettavan puun kasvualustatilavuus 15 m³ Männyt istutetaan olevaan maahan. Köynnösten kasvualustan syvyys ryhmäistutuksissa on h= 400mm, 0,3 m³ Pensaiden kasvualustan syvyys h=400 mm kasvualusta on 0,3 m³ Nurmi A3 kasvualustan paksuus on 200 mm Niittyjen kasvualustan paksuus on 150mm / rannassa oleva maa Viheralueilta 1-4 ja 6-7 poistetaan kannot ja muu kasvillisuus. Pintamaa poistetaan 0,2 m:n syvyydeltä ja tilalle laitetaan pengermaata 0,05 m ja 0,15 m kuivan niityn tuotteistettua kasvualustaa. Olemassa oleva puusto säilytetään Valmis kasvualusta Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset InfraRYL Taulukko :T3 s. 521 InfraRYL Taulukko :T4 s. 522 Kasvualusta on tasaisesti samaan tiiviysasteeseen tiivistetty myös kasvualustan ja kiveyksien sekä muiden rakenteiden liittymäkohdissa. Kasvualusta ei ole kasvien kasvun kannalta haitallisesti tiivistynyttä. Valmis pinta noudattelee suunniteltuja korkeuksia. Valmiin pinnan tulee liittyä luontevasti ympäristöön eikä siinä ole kokonaisuutta häiritseviä epätasaisuuksia. Betonikiveyksen rajoittuessa kasvualustaan tehdään rajapinta InfraRYL kohdan 23111:K10, kohdan C mukaisesti maakostealla betonilla Kantavat kasvualustat Tekniset vaatimukset InfaRYL mukaiset. Kantava kasvualusta tulee K6J ja K4J risteyksessä olevaan saarekkeeseen. Kasvualustan vähimmäistilavuus on 15 m3. Kantava kasvualusta koostuu runkomateriaalista, jossa 2/3 tilavuudesta on karkeampaa ja hienompirakeista kiviainesta sekä 1/3 kasvualustaa. Kiviaineksen tulee olla särmikästä. Puu istutetaan kuvan 23113/K1 -kuvan mukaisesti. Puulle asennetaan Havenon mallia Quadral Q eli Quad 15/50 Q180/Q84 - nelikulmainen maaritilä+tukikehikko TR50 sekä runkosuoja hirrestä VSU:n / Kontiotuotteen mallin mukaisesti (Liite)

14 2312 Katteet Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 14/19 Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Taulukko 23120:T1 s.529 Orgaanisen katteen laatuvaatimukset Orgaanisen katteen laatuluokka on puistokate. Istutettavien puiden ympäriltä jätetään kylvämättä halkaisijaltaan 1 metrin levyinen alue, johon levitetään 70 mm paksuinen havupuunkuorikatekerros. Ennen katteen asentamista rikkaruohot on poistettava juurineen. Kuorikatteen on peitettävä istutusalue tasaisesti. Orgaaninen kate ei saa ulottua puun runkoon kiinni. Katteena käytettävä puunkuori on korkeintaan 3 vuotta vanhaa. Maaritilän alle asennetaan suodatinkangas N2, jonka päälle 5 cm salaojasepeliä. Pensasalueelle katekerroksen ja kasvualustan väliin asennetaan suodatinkangas. Reunat upotetaan maahan. Päälle asennetaan 70mm paksuinen havupuunkuorikatekerros Nurmi- ja niittyverhoukset 2321 Nurmikot Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2322 Niityt 2330 Istutukset 2331 Puut Puistopuut Katualueen ojapainanteet ja välikaista kylvetään nurmi A3 luokan mukaisesti. Nurmi A3 vaatimukset on esitetty InfraRYL taulukoissa 23211:T1 T4. Nurmikoiden kasvualustojen tulee olla InfraRYL kohdan mukaiset. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Viheralueille ja rannan yläosaan kylvetään kuiva niitty siemenseos (Suomen Niittysiemen Oy) ja rannan alareunaan kylvetään tulva niitty siemenseos (Suomen Niittysiemen Oy), kylvömäärä on 100 g / 100m². Niittysiemenseosten rinnalle kylvetään suojaheinäseos 100 g / 100m². Siemenet sekoitetaan hienoon hiekkaan tai esim. sahanpuruun. Maanpinta tiivistetään jyräämällä kylvön jälkeen. Niittysiemen kylvetään aikaisin keväällä tai vaihtoehtoisesti syys-lokakuussa. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

15 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 15/19 Taulukko 23311:T1 s. 537 Taimityyppien istutusajat. Koivut ja lepät istutetaan vain kevätistutuksena. Taimien on oltava kotimaista, mieluiten paikallista alkuperää. Taimien on oltava läpijuurtuneita paakkutaimia ja täytettävä kasviluettelossa vaaditut vaatimukset. Istutettavan erän tulee olla kooltaan, tukevuudeltaan ja haaroittuneisuudeltaan tasalaatuinen. Puut istutetaan pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Puun juurenniska on mm kasvualustan pinnan yläpuolella. Puut tuetaan kahdella tukiseipäällä infraryl kuvan 23311:K5 b mukaisesti. Seipäät eivät saa hangata oksia ja runkoa. Tukiseipäiden tulee olla runkoja tukevampia, vähintään 50 mm paksuja ja havupuusta valmistettuja. Sidontamateriaalina käytetään tervanarua. Puun sidokset solmitaan puun rungon kohdalta limittäin. Sidos on korkeudella, joka on korkeintaan 1/3 puun korkeudesta. Tukiseipäät katkaistaan noin 50 mm ylimmän sidoksen yläpuolelta. Puun ympärille muotoillaan halkaisijaltaan n. 1 m kokoinen kasteluallas. Istuttaessa puu kastellaan hyvin. Sille annetaan vettä vähintään 50 l. Nurmialueelle istutettavat puut suojataan tyvestä Urban Natural Oy:n puunrunkojen tyvisuojalla (21x35 cm). Vaurioituneet kasvinosat leikataan istutettaessa. Puun ympärille muotoillaan halkaisijaltaan metrin mittainen kasteluallas. Istutettaessa taimi kastellaan hyvin ja annetaan vähintään 50 litraa vettä / puu Katupuut Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Istutettavat taimet ovat tasalaatuisia kooltaan, haaroittuneisuudelta ja tukevuudeltaan. Istutuksiin käytetään vain katupuiksi kasvatettuja taimia, joiden latvus, runko ja juuristo on taimistolla hoidettu. Taimien tulee olla runkojohteisia, runkonostettuja ja suorarunkoisia. Puut istutetaan aina pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Puun juurenniska on mm kasvualustan pinnan yläpuolella. Nyynäjäntien välikaistalle, nouto- ja jättöalueen vihersaarekkeille sekä K8J - väylälle istutettavat puut tuetaan tämän työselostuksen liitteenä olevan kuvan mukaisesti 4-pistetuennalla. Puun ympärille muotoillaan halkaisijaltaan n. 1 m kokoinen kasteluallas. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kastelupussia. Istuttaessa puu kastellaan hyvin. Sille annetaan vettä vähintään 50 l. Saarekkeeseen 2 istutettavalle puulle asennetaan maaritilä, malli Havenon mallia Quadral Q eli Quad 15/50 Q180/Q84 - nelikulmainen maaritilä

16 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 16/19 +tukikehikko TR50 tai vastaava. Runkosuoja on esitetty tämän työselostuksen liitteessä. Puulle asennetaan ilmastusputket kasvualustaan. Nyynäjäntien välikaistalle istutettavien puiden suojaetäisyydet johtoihin ja laitteisiin eivät täyty välikaistalla. Asiasta on sovittu tilaajan kanssa Pensaat ja köynnökset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Taulukko 23330:T1 s.544 istutusajat eri taimityypeillä. Pensaslajit ja istutusetäisyydet on esitetty ympäristösuunnitelmakartalla. Istutettaessa poistetaan vioittuneet juuret ja versot. Istutusleikkaus tehdään ottaen huomioon kasvilaji, taimityyppi ja istutusajankohta. Pensaiden kasvuunlähdöstä huolehditaan kastelulla. Reunimmaisten taimien etäisyys istutusalueen reunasta on 70 cm. Köynnökset tulee istuttaa keväällä. Taimien kasvuun lähdöstä huolehditaan kastelulla. Huoltoaitaan kiinnitetään köynnösten tueksi vaijeria 2 metrin välein. Kasvillisuuden suoja-aitamalli on esitetty tämän työselostuksen liitteessä Järjestelmät 3100 Vesihuollon järjestelmät Hulevesiviemäreiden määriin (mtr) sisältyvät kaivu- ja täyttötyöt sekä asennusalustat Hulevesiviemärit Hulevesiviemärin materiaalit Hulevesiputkina käytetään muovisia polypropeeniputkia (Pragma tai Ultra Rib 2 tai vastaava). Putkikaivantojen kaivu- ja täyttötyöt sekä asennusalustat sisältyvät tälle työvaiheelle. Vedet purkavan hulevesiviemärin materiaali on Ø PP/k. Lisäksi alueelle rakennetaan yhdistettyä salaoja- ja sadevesiputkea 200M. Rakentajan on huuhdeltava kaikki rakennetut putket ja tyhjennettävä kaivojen sakkapesät ennen putkistojen luovuttamista rakennuttajalle Hulevesiviemärin tarkastuskaivot ja -putket Hulevesikaivoina käytetään muovisia ø 800 sakkapesällä varustettuna. Kaivojen kansistoina käytetään 25 tn:n ns. kelluvia kansia. K8J väylälle rakennetaan yksi betoninen tarkastuskaivo, ø 800, johon liitetään olemassa oleva 600 mm:n betoninen hulevesiviemäri.

17 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 17/ Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 3210 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 3230 Reunapaalut ja pollarit Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Ympäristösuunnitelmakartalla on esitetty pollareiden paikat. Pollarimalli on tämän työselostuksen liitteenä. Pollareita tulee töyssyjen yhteyteen K8J - väylälle sekä erottamaan kulkua K6J -väylän ja Nyynäjäntien välillä Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3261 Liikennemerkit Työssä noudatetaan sekä InfraRYL -laadunohjaushankkeen voimassa olevia asiakirjoja (Osa 1 Väylät ja alueet, ja Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat), että Liikenneviraston yleisiä liikennemerkkien ja liikenteen hallintaan liittyviä määräyksiä, ohjeita ja työselityksiä. Työssä noudatetaan erityisesti seuraavia julkaisuja: - InfraRYL; kohta Liikennemerkit - Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset LO 20/2013, Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä TIEH Liikennemerkkipiirustukset, kansiot 1 ja 2 TIEH Liikenteen ohjaus, Viitoitus TIEL Voimassa olevat Ty - tyyppipiirustukset Ohjeita ja määräyksiä on saatavissa Liikenneviraston internet-palvelun kautta osoitteesta Uudet merkit on esitetty liikenteenohjaussuunnitelmassa sekä liikennemerkkiluettelossa.

18 3263 Tiemerkinnät Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 18/19 Tiemerkinnät Tunnus Nimi Väri Mitoitus (m) 1.2 Keskiviiva valk Viiva 1,0 väli 3,0 Leveys 0,1 2.1 Sulkuviiva kelt Leveys 0,1 2.4 Sulkuviiva valk Leveys 0,2 5.4 Reunaviivan jatke valk Viiva 1,0 väli 1,0 leveys 0,1 6.6 Ajokaistaviiva valk Viiva 1,0 väli 1,0 leveys 0, Suojatie valk 14.2 Ajokaistanuolet valk Nuolen pituus 5, Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Katuvalaistuksesta on erillinen työselitys. Katualueelle asennetaan kaapeleita ja suojaputkia. Laitteiden omistajat hankkivat ja asentavat kaapelit, laitteet ja suojaputket. Kaapeleiden, johtojen ja kaivojen sijoittelu on esitetty johtojen yhdistelmäkartalla K8-1. Ennen kaapelikaivantojen tekemistä niiden sijainnista, yhteensovittamisesta ja toteutustavasta on sovittava tarkemmin rakennuttajan ja laiteomistajien kanssa. Urakoitsija vastaa näiden töiden yhteensovittamisesta ja aikatauluttamisesta. Laitteistojen muutostöistä on oltu yhteydessä suunnittelun aikana seuraavien laiteomistajien edustajien kanssa: Pudasjärven vesiosuuskunta: Paavo Salmela, puh Fortum Oyj: Toivo Hietala, puh Elisa Oy: Matti Niku (Voimatel Oy), puh Sonera: Henri Matinmikko, puh DNA: Eero Ervasti, puh HSK Sähkö Oy: Juho Hosio, puh Verkko-osuuskunta Kairan kuitu: Jari Jussila, puh Pudasjärven kaukolämpö: Markku Siira, puh Kalusteet Tukimuuri 1 sijaitsee K4J-väylän reunassa. Tukimuuri rakennetaan jalankulkuja polkupyörätien leikkauksen ja muurin takana sijaitsevan koulukeskuksen väliin. Tukimuuri 1:n tarkempi suunnitelma löytyy kohdasta K5-1.

19 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 19/19 Tukimuuri 2 sijaitsee K7J-väylän reunassa. Tukimuuri rakennetaan jalankulkuja polkupyörätien leikkauksen ja muurin takana sijaitsevan yksityisen maanomistajan tontin väliin. Tukimuuri 2:n päälle asennetaan näkösuoja-aita. Tukimuuri 2:n ja näkösuoja-aidan tarkempi suunnitelma löytyy kohdasta K5-2. Rakennusaikaiset hoitotyöt Rakennusaikaiset hoitotyöt tehdään Viheralueiden hoitoluokitus ja Viheralueiden hoito VHT 05 mukaisesti. Työssä tulee käyttää ammattitaitoisia työntekijöitä. Viherrakennustyön päätyttyä alkaa viherurakkaan kuuluva 2 vuoden takuuajan hoito. Katujen viheralueet hoidetaan A II- käyttöviheralue mukaisesti, viheralueiden niityt luokan A III-käyttö- ja suojaviheralueena, rannan niittyalue hoidetaan B III maisemaniittynä. Oulussa Eila Köngäs Projektipäällikkö Destia Oy Pertti Partanen Suunnittelija Destia Oy Sanna Sunnari Ympäristösuunnittelija Destia Oy

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS A3 VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Vinolantie Sivu 2/8 Rakennushankkeen kuvaus Rakentaminen sijoittuu Erkkisenniemen kaupunginosaan Haapavedellä. Rakennushanke sisältää

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Pohjankyläntien klv KALAJOKI KADUN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 167/ /2016

KALAJOEN KAUPUNKI Pohjankyläntien klv KALAJOKI KADUN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 167/ /2016 KALAJOEN KAUPUNKI Pohjankyläntien klv KALAJOKI KADUN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 167/10.03.01/2016 30.6.2016 Kalajoen kaupunki, Pohjankyläntien klv 2/11 YLEISTÄ RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS

Lisätiedot

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS KIIMINGIN KUNTA YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS 6277-D3213 TYÖSELOSTUS 31.8.2009 TARKENNETTU AIRIX YMPÄRISTÖN TOIMESTA /ERA 1.2.2011 FCG Planeko Oy Kiimingin kunta SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN PUITESOPIMUSKOHTEET 2015 Jokitanhua

KALAJOEN KAUPUNGIN PUITESOPIMUSKOHTEET 2015 Jokitanhua A2 KALAJOEN KAUPUNGIN PUITESOPIMUSKOHTEET 2015 Jokitanhua KALAJOKI KADUN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 165/10.03.01/2016 Kalajoen kaupungin puitesopimuskohteet, Jokitanhua Sivu 2/10 Rakennushankkeen

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 02 Konsulttilaskenta > Ramboll > Bredanportti Laskelma: Bredanportti, rakennussuunnitelma Työnumero: 2256 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Dokumentin omistaja: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648 SARKIONAUKIO Työkohtainen työselitys Järvenpää työ nro 5648 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Työkohtainen työselitys 2 (13) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJA... 3

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA M1 1131 3U Putkijohdon purku, muoviputket mtr 33 1131 5K Betonikaivojen purku kpl 5 1131 7K Betonikaivojen puhdistus kpl 1 1135 1U Liikenteenohjauslaitteiden purku kpl 10 1135 3U Tieliikenteen portaalin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 415721_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Työnumero: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma 415721 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS URAKKALASKENTAA VARTEN 14.5.2014 2 (17) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN PUITESOPIMUSKOHTEET 2015 Siipolantanhua

KALAJOEN KAUPUNGIN PUITESOPIMUSKOHTEET 2015 Siipolantanhua A2 KALAJOEN KAUPUNGIN PUITESOPIMUSKOHTEET 2015 Siipolantanhua KALAJOKI KADUN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 529/10.03.01/2011 Muutos A 22.12.2016 Kalajoen kaupungin puitesopimuskohteet, Siipolantanhua

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS i Sisältö 00000 MAARAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ 1 00100 Työkohteen esitiedot 1 00110 Rakennuttajat ja suunnittelija (yhteystiedot) 1

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN PUITESOPIMUSKOHTEET 2015 Säikän alueen kadut Haahdentie

KALAJOEN KAUPUNGIN PUITESOPIMUSKOHTEET 2015 Säikän alueen kadut Haahdentie A7 KALAJOEN KAUPUNGIN PUITESOPIMUSKOHTEET 2015 Säikän alueen kadut Haahdentie KALAJOKI KADUN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 166/10.03.01/2016 Kalajoen kaupungin puitesopimuskohteet, Säikän

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm:

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm: HINNOITEL Hanke: Urakoitsija: Pvm: Rakennusurakk Yksikköhintoja k hankinta, laadun pitää sisältyä ka suoritusvelvollis suoritus, jota ei tulee antaa lisä- KATUTYÖT Littera 1000 0 1100 1131 10 1131 11 1132

Lisätiedot

OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II

OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II Työkohtainen työselostus 11.3.2014 Versio1.0 päiväys: 11.4.2013 Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut YLEIS TÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Mattilankatu

JYVÄSKYLÄ Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OY JYVÄSKYLÄ Mattilankatu Katu- ja vesihuoltosuunnitelma TYÖSELOSTUS 16.4.2010 PERUSTUU INFRARYL 2006 YLEISIIN LAATUVAATIMUKSIIN Ramboll Työselostus 2 (21) Mattilankatu 16.4.2010 Sisältö

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN KOULUKESKUKSEN KOHDALLA

KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN KOULUKESKUKSEN KOHDALLA Tilaaja Kangasniemen kunta Asiakirjatyyppi Rakennussuunnitelma Päivämäärä 5.4.2017 KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN KOULUKESKUKSEN KOHDALLA 30214 Kankaistentie rakennustyöselostus KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

Hankekohtainen työselitys

Hankekohtainen työselitys R1-1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö Hankekohtainen työselitys Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta,, rakennussuunnitelma Destia.

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Kompostin käyttö maanparannuksessa aktivoi maaeliöstön kehittymistä. (Huom. jätevesilietekompostin raskasmetallipitoisuudet).

Kompostin käyttö maanparannuksessa aktivoi maaeliöstön kehittymistä. (Huom. jätevesilietekompostin raskasmetallipitoisuudet). Helsingin kaupunkitilaohje Kasvualustat http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kasvualustojen-laatuvaatimukset-2/ Kasvillisuusalueelle kannattaa suunnitella joko alueelle tyypillistä tai kasvuolosuhteiltaan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Hankekohtainen työselostus 2 (12) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 16X226444 25.1.2017 KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sisältö Kohde 3 Lähtöaineisto 3 Maaperäolosuhteet 3 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 TEKNISET VAATIMUKSET

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 22.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

23330 Pensaat ja köynnökset

23330 Pensaat ja köynnökset InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 1 23330 Pensaat ja köynnökset Infra 2015 Määrämittausohje 2333. 23330.1 Pensas- ja köynnösistutusten materiaalit Taimien toimittaja kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA FCG Finnish Consulting Group Oy Euran kunta NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työselostus 324-P18276 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselostus I 324-P18276 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELIJAT...

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE

NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 31.12.2012 Viite 1510000210 NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE Päivämäärä 31.12.2012

Lisätiedot

Taimet täyttävät taimiaineistolain (1205/94 ja laki sen muuttamisesta 727/00) ja sen perusteella annetuissa säädöksissä määrätyt vaatimukset.

Taimet täyttävät taimiaineistolain (1205/94 ja laki sen muuttamisesta 727/00) ja sen perusteella annetuissa säädöksissä määrätyt vaatimukset. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 1 23311 Puistopuut Puistopuulla tarkoitetaan puisto- tai muille viheralueille tai pihoille istutettavia puita, joiden rungonkorkeudelle ei aseteta erityisiä vaatimuksia.

Lisätiedot

VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS R1-2 VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 31.10.2013 2/8 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 YHTEISET TYÖT 4 Rakennustyön aikainen

Lisätiedot

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

R1-2 Hankekohtainen työselostus

R1-2 Hankekohtainen työselostus R1-2 Hankekohtainen työselostus Vt 13 Mustolan n rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta, Rakennussuunnitelma Liikennevirasto 29.04.2011 Mustolan Hankekohtainen työselostus 2 (27) Sisältö Rakennushankkeen

Lisätiedot

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS 1/15 RIKKILÄN MAANTIEN 14811 PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIMOLA - OJALA, LAPPEENRANTA... 3 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS... 3 A YLEINEN OSA... 3 A.1 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 A.1.2 Rakennustyö...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 1 (10) POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 Liittyen 26.2.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Poikkitien parantaminen välillä Poikkitie pl. 1680 - Pohjoisväylä ja Pohjoisväylä 0-480, vaihe 3, sekä pohjanvahvistustyöt

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus Työkohtainen työselostus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P23877 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km )

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km ) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Vt 6 Taavetin eteläinen etl Taavetin eteläinen etl Työnumero: Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Simo Saros Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS 20.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Rakennushankkeen kuvaus... 2 10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET... 2 11300 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

3541 Puuistutusten tekeminen

3541 Puuistutusten tekeminen 1 3541 Puuistutusten tekeminen 3541.1 Puuistutusten materiaalit 3541.1.1 Puut Taimien toimittaja kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ylläpitämään taimiaineistorekisteriin. Taimet täyttävät taimiaineistosta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010 TORNION KAUPUNKI PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789 Ramboll Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE Rakennussuunnitelma 119789 16.4.2008 12.1.2010 Urmasrinne Hirvensalmen kunta SISÄLLYSLUETTELO 10000 YHTEISET TYÖT... 3 10100 Yleistä...

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 6.11.2014 Viite 1510014712 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PYHÄJOEN KUNTA OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27270P001 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo Rakennushankkeen yleistiedot...

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola Laskelma TIESUUNNITELMA Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Kari Seitsonen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot