Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 valinta 12 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 13 Lautakunnan esittämät kysymykset 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2 15 Terveyskeskuksen ulkokunta- ja täyskustannuslaskutuksen hinnat vuonna 2011 Liite 3 16 Maksuton suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevä käynti lasta odottaville vanhemmille Sosiaalityöntekijän lisätyöajan tarve 18 Terveysaseman ja hammashoitolan sulkeminen kesällä Viranhaltijapäätökset 20 Ilmoitukset 21 Muut asiat 22 Oikaisuvaatimus viranhaltijan tekemään päätökseen 27/2011 Kati Heikkilä Liite 4 ja 5

2 HAILUODON KUNTA KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Pöytäkirjanpitäjä Kunnanhallituksen vpj Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Raili Louhimaa Minna Maikkola Matti Kalaja Leo Sauvola Teija Siekkinen Oiva Tanskanen Raija Tuhkanen Petri Blomqvist poissa poissa Soile Larivaara Paavo Isola Anu Sauvola klo Sinikka Sipola klo Tuula Vuotikka Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Hailuodon kunnanvirasto Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Maikkola Petri Blomqvist PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Raili Louhimaa Soile Larivaara Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä (paitsi 22 ) Tarkastusaika Allekirjoitukset Minna Maikkola Petri Blomqvist

3 HAILUODON KUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perusturvaltk 10 Kunnan hallintosäännön 48 mukaan kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus on kunnan hallintosäännön 54 mukaan lautakunnan kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla ja lautakunnan kokouksessa osastopäälliköllä. Valtuuston päätöksen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kunnan eri toimielinten kokouksissa on myös kunnanhallituksen varapuheenjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Lautakunta päätti kokouksessaan 39 :ssä noudattaa entistä käytäntöä ja velvoittaa perusturvan vastuualueiden esimiehet (vastaava lääkäri, vanhustyön johtaja ja hammaslääkäri) osallistumaan lautakunnan kokouksiin vastuualueen asioita käsiteltäessä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet lautakunnan jäsenistä on paikalla. Hallintosäännön 55 :n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän esitys on käsittelyn pohjana. Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä hyväksyy kokouksen asialistan, siten, että lautakunta ottaa käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätökseen 27/2011/ Kati Heikkilä. Hyväksyttiin.

4 HAILUODON KUNTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Perusturvaltk 11 Valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Samaa käytäntöä sovelletaan lautakunnissa lautakunnan jäseniin. Pöytäkirjantarkastajille ilmoitetaan pöytäkirjan valmistumisesta puhelimitse. Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Maikkola ja Petri Blomqvist.

5 HAILUODON KUNTA PERUSTURVAN AJANKOHTAISKATSAUS Perusturvaltk 12 Vastuualueitten esimiehet ja perusturvajohtaja kertovat ajankohtaisasioista. - Lakeuden sote-yhteistoiminta-alueen valmistelu, tilannekatsaus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi vastuualueitten esimiesten ja perusturvajohtajan ajankohtaiskatsaus.

6 HAILUODON KUNTA LAUTAKUNNAN ESITTÄMÄT KYSYMYKSET Perusturvaltk 13 Lautakunnan jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Merkitään tiedoksi esitetyt kysymykset. Lautakunnan esittämät kysymykset käsitellään toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä.

7 HAILUODON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 /PERUSTURVAPALVELUT Perusturvaltk 14 Valmistelija: perusturvajohtaja Soile Larivaara puh , soile.larivaara at hailuoto.fi Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2010 talouden toteuma: TA 2010 TP Käyttö % Ylitys/alitus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Perusturvalautakunnan käytettäväksi vahvistettu käyttötalousosan nettomeno oli , mikä toteutui euroa alle suunnitellun. Investointeihin oli varattu vanhustentalon asuntojen yhdistämiseen euroa, mikä ei toteutunut. Myös kotipalveluauton hankintaan oli varattu määräraha ja uusi Skoda-merkkinen auto hankittiin alkuvuodesta Liite 1 ja 2. Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus. Perusturvajohtaja valtuutettiin tekemään toimintakertomuksessa olleiden merkintä- ja laskuvirheiden korjaukset ja sen jälkeen esitetään toimintakertomus ja tilinpäätösluvut vuodelta 2010 perusturvan osalta edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

8 HAILUODON KUNTA TERVEYSKESKUKSEN ULKOKUNTA- JA TÄYSKUSTANNUSLASKUTUKSEN HINNAT VUONNA 2011 Pertusturvaltk 15 Valmistelu: Perusturvajohtaja Soile Larivaara, puh , soile.larivaara at hailuoto.fi Kansanterveyslain perusteella terveyskeskuksella on velvollisuus järjestää kiireellinen avosairaanhoito ja kiireellinen hammashoito tarvittaessa myös muiden kuntien asukkaille. Kunta saa laskuttaa annetun hoidon kustannukset potilaan asuinkunnalta. Vieraskuntalaisille voidaan antaa myös sairaanhoitoa, lääkäripalveluja, hammashoitoa ja muita terveyskeskuspalveluja maksusitoumuksen perusteella (esim. sijaishuollossa oleville lapsille). Annetusta hoidosta voidaan laskuttaa enintään siitä koituvat todelliset kustannukset. Lakisääteisten vakuutusten perusteella (liikennevakuutus, tapaturmavakuutus ym.) vakuutusyhtiöt maksavat hoidon todelliset kustannukset täysimääräisenä. Hallintosäännön mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tehtäväalueensa maksuista. Maksujen määräytymisen perusteena ovat sosiaali- terveystoimen budjetoidut bruttokustannukset, joista vähennetään asiakasmaksu ja muut kuin varsinaisen toiminnan tul9ot. Asiakasmaksu vähennetään pääsääntöisesti maksetun asiakasmaksun määräisenä tai keskimääräisenä. Liitteenä laskelma vuonna 2011 perittävistä korvauksista. Liite 3 Perusturvalautakunta päättää ulkokunta- ja täyskustannuslaskutuksen hinnat alkaen vuodelle 2011 seuraavasti: Lääkärin vastaanotto 113 /käynti Terveydenhoitajan vastaanotto 73 /käynti Sairaanh. vastaanotto 37 /käynti Hammaslääkärin vastaanotto 86 /käynti Suuhygienistin vastaanotto 56 /käynti Fysioterapia 50 /käynti Mielenterveystyön peruskäynti ja mielenterveystyön käynti (kesto > 1h) vahvistetaan kun kustannukset psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynneistä vahvistuvat. Näytteenotto Hailuodon terveyskeskuksessa 15 /asiakas Sokerirasitus 18 /asiakas EKG:n otto 21,20 /asiakas Hyväksyttiin.

9 HAILUODON KUNTA MAKSUTON SUUN TERVEYDENHUOLLON ENNALTA EHKÄISEVÄ KÄYNTI LASTA ODOTTAVILLE VANHEMMILLE 2011 Perusturvaltk 16 Valmistelu: Vastaava hammaslääkäri Sinikka Sipola , sinikka.sipola at hailuoto.fi Lautakunnalle tiedoksi Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 ( Neuvolatoiminta, koulu ja opiskelijaterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto) mukaiset toiminnat otettiin käyttöön koko terveyskeskuksessa , kuten kuntia on velvoitettu. Asiaan oleellisesti liittyvään Käypä hoito-suositukseen Karieksen hallinta voi käydä tutustumassa Internetissä Asetuksen hengen mukaisesti olemme suunnitelleet, että ainakin ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille olisi tarjottava suun ja hampaiden maksutonta tutkimuskäyntiä suuhygienistillä. Tämä käytäntö on jo mm. Sote-yhtymä Kalliossa ja Haukiputaan kunnassa. Käynti liittyy hyvin vanhempien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon käytäntöihin tulevaa lasta ajatellen. Näin toimien saadaan myös tulevat isät suun terveydenhuollon piiriin ja osallistumaan tulevan lapsen kokonaisterveyttä edistävään toimintaan. Kustannuslaskelma: Suun ja hampaiden tutkimuskäynti suuhygienistillä maksaa 34,90 /henkilö ja sisältää käyntimaksun, tutkimuksen ja syljestä tehtävän bakteerimäärityksen sekä henkilökohtaisen suun ja hampaiden puhdistuksen neuvonnan sekä ravintoneuvontaa. Hoitokäynnit olisivat normaaliin tapaan maksullisia. Ensimmäistä lastaan odottavia pareja on Hailuodossa 1-3kpl/vuosi, ja kustannus olisi heiltä 69,80-209,40 / vuosi. Kaikkiaan lapsia syntyy 5-10 kpl/vuosi. Kaikkien synnyttäjien osalta kustannus olisi 349,00-698,00 / vuosi Vastaava hammaslääkäri: Esitän, että perusturvalautakunta päättää odottaville vanhemmille tarjottavasta suun terveydenhuollon maksuttomasta tutkimuskäynnistä suuhygienistillä joko ensisynnyttäjien perheille tai kaikkien synnyttäjien perheille Perusturvalautakunta päättää tarjota kaikille odottaville vanhemmille maksuttomasti suun terveydenhuollon tutkimuskäynnin suuhygienistillä. Hyväksyttiin.

10 HAILUODON KUNTA SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TYÖAJAN MUUTTAMINEN VÄLISEKSI AJAKSI Perusturvaltk 17 Valmistelija: Perusturvajohtaja Soile Larivaara, , soile.larivaara at hailuoto.fi. Sosiaalityöntekijä Mirja Mattila on esittänyt, että hänen työaikaansa lisättäisiin väliseksi ajaksi 55 %:sta 70 %:iin. Sosiaalityöntekijä kuuluu mm. LAKEUS valmistelun työryhmään sosiaalinen turvallisuus ja sen alaryhmiin ja nämä työryhmät tehtävineen työllistävät häntä huomattavasti niin, että kunnassa tehtävälle sosiaalityölle ei jää riittävästi aikaa. Sosiaalityöntekijän työaika on tällä hetkellä 55 % kokonaistyöajasta (37 h/vko) eli 20 h 21 min / vko. Mikäli lautakunta ja kunnanhallitus hyväksyy työajan lisäämisen 70 %:iin kustannusvaikutukset ovat välisenä aikana n ja työaika lisääntyisi 20 tunnista 21 minuutista 25 tuntiin 54 minuuttiin / viikko eli 5 tuntia 34 minuuttia/pv. Esitän, että lautakunta hyväksyy sosiaalityöntekijän työajan lisäämisen 55 %:sta 70 %:iin 37 h:n kokonaistyöajasta ja esittää muutoksen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Anu Sauvola poistui 17 :n käsittelyn jälkeen klo

11 HAILUODON KUNTA TERVEYSASEMAN JA HAMMASHOITOLAN SULKEMINEN KESÄLLÄ 2011 Perusturvaltk 18 Valmistelija: perusturvajohtaja Soile Larivaara, , soile.larivaara at hailuoto.fi. Terveysasema ja hammashoitola ovat olleet suljettuina vuosina , kumpanakin vuonna kaksi viikkoa kesälomien aikana ja vuosina sulku on kestänyt neljä viikkoa. Toiminta on sujunut hyvin. Resurssit ja vuosilomat huomioon ottaen sulku on syytä toteuttaa myös kesällä Asiasta on keskusteltu terveysaseman ja hammashoitolan henkilökunnan sekä kunnanjohtajan kanssa. Lääkäripäivystys toimii sulun ajan entiseen tapaan virka-aikana ODL:lla ja virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun ympäristöpäivystyksessä (OSYP). Asiakasohjaus tapahtuu virka-aikana terveyskeskuksen puhelinnumeron kautta. Sulusta tiedotetaan kuntatiedotteessa alustavasti jo toukokuussa ja tarkemmin vielä kesäkuussa. Tiedotus on nähtävänä myös kunnan www-sivuilla. Terveysasema pidetään vuosilomien johdosta suljettuna välisenä aikana (kolme viikkoa) ja Hammashoitola on suljettuna (neljä viikkoa). Hyväksyttiin. Sinikka Sipola poistui 20 :n käsittelyn jälkeen klo

12 HAILUODON KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Perusturvaltk 19 Valmistelija: perusturvajohtaja Soile Larivaara, p soile.larivaara at hailuoto.fi Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: /2011; Sivutoimi-ilmoitus /Kati Heikkilä /2011, sh:n toimen täyttäminen/teija Karjalainen- Saarenpää /2011; määräaikaisen ravitsemistyöntekijän toimen täyttäminen/jaana Sarajärvi /2011; osa-aikaisen, määräaikaisen psykiatrisen sairaanhoitajan toimen täyttäminen/ Pia Ritala Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

13 HAILUODON KUNTA ILMOITUKSET Perusturvaltk 20 Perusturvalautakunnalle esitetään tiedoksi seuraavat asiat: 1) Vastaava lääkäri Anu Sauvola, sh Päivi Lepistö, th Anneli Viitaluoma; helmikuu2/2011 Hailuodon terveyskeskus. Lääkehoitosuunnitelma. 2) PPSHP KanTa-aluehanke Puitesopimus. Allekirjoitettu 3) Valtiokonttori Dno 45/3 1/2011. Rintamaveteraaneille kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut. Määräraha 1.392,15. 4) Nuorten Ystävät palvelut Oy sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä. 5) Valvira. Luvan m uuttamista koskeva päätös Val /So-35ml. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen. Medifamilia Oy Oulu. 6) Valvira. Ilmoitus VAL /So-35ml. Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimintayksikön lopettamisesta. Medifamilia Oy Oulu. 7) Valvira. Ilmoitus VAL /So-35ml. <ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. ODL Kuntoutus Oy. 8) Valvira. Päätös VAL /so-35ml. Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. ODL Kuntoutus Oy. 9) Sosiaali- ja terveysministeriö 2/2011. Kuntainfo. Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa. 10) Valvira. Päätös VAÖ /so-35ml. Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. ODL Terveys Oy c/o Klinikka 22 Oy, EMG Laboratoriot Helsinki. 11) Valvira. Ilmoitus VAL /So-35ml. Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. ODL Terveys Oy, Oulu. 12) Valvira. Ohje Dnro 1882/ /2010. Ympärivuorokautista hoito- ja hoivapalvelua vanhuksille tuottavat yksiköt. Vanhusten ravitsemus ja ruokailurytmi. 13) Oulun seutukunta. Sosiaali- ja potilasasiamies Pirjo Mäkeläinen: Potilasasiamiehen selvitys ) Oulun seutukunta. Sosiaali- ja potilasasiamies Anna Kaisa Friman: Sosiaaliasiamiehen selvitys Merkitään tiedoksi saapuneet ilmoitukset. Hyväksyttiin. Lautakunnan jäsenille lähetetään aineistoa muuttuneista kotikunta- ja sosiaalihuoltolaista.

14 HAILUODON KUNTA MUUT ASIAT Perusturvaltk 21 Käsitellään mahdollisesti esille tulevat muut asiat. Käsitellään mahdollisesti esiin tulevat muut asiat. Ei muita asioita.

15 HAILUODON KUNTA OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAN TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN 27/2011 /KATI HEIKKILÄ Perusturvaltk 22 Lähihoitaja Kati Heikkilä on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusturvajohtajan tekemään päätökseen 1 27/2011. Liite 4. Kati Heikkilä on hakenut työlomaa siten, että hän tekisi lyhennettyä työaikaa 30 h/viikko välisen ajan. Perusturvajohtaja on tehnyt kielteisen päätöksen Heikkilän hakemukseen. Liite 5. Puheenjohtaja: Merkittiin pöytäkirjaan, että perusturvajohtaja Soile Larivaara ja vanhustyönjohtaja Tuula Vuotikka jääväsivät itsensä asian käsittelystä ja poistuivat kokouksesta. Lautakunnan päätöksen kirjasi puheenjohtaja Raili Louhimaa. Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti pitää viranhaltijapäätöksen voimassa.

16 HAILUODON KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 14, 17 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 15, 16, 18, 19, 21 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun- nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päätty-mistä. Pvm Hailuodossa

17 HAILUODON KUNTA Tiedoksianto asianosaiselle 1) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/09 Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43 Tekninen lautakunta 31.10.2013 AIKA 31.10.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/07 Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 111

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 111 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 111 Perusturvalautakunta 16.10.2013 AIKA 16.10.2013 klo 16:30-18:02 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 77 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 16/07. Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 16/07. Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 16/07 Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 Perusturvalautakunta 18.08.2015 AIKA 18:00-19:40 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 74 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot