HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kirkkoneuvosto. Lähtö Haminasta Simeon-talon parkkipaikalta klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kirkkoneuvosto. Lähtö Haminasta Simeon-talon parkkipaikalta klo 16.30."

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 8/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina klo 17 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Virojoen seurakuntatalo klo 17, sen jälkeen Itätien asunto, Pitäjäntuvan asunto ja kokous Pitäjäntuvalla. Mahdollisuus käydä myös kirkossa. Lähtö Haminasta Simeon-talon parkkipaikalta klo Asia nro Liite nro 112 Kokouksen avaus 113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 listan hyväksyminen 115 Pöytäkirjan tarkastus Kuorsalo-Seura ry:n avustusanomus hautausmaan kunnossapitotöistä 117 Nimien lisäys Virolahden sankarihautausmaalle hankittuun muistokiveen 118 Klamilan kirkon tuki ry:n anomus 119 Virkavapausanomus 120 Työloma-anomus 121 Muistio käynnistä Johanneksen, Marian ja Virolahden kirkossa ja Klamilan kyläkirkossa 122 Seurakunnan taloudellinen tilanne 123 Seurakunnan kiinteistöjen sisäilma-asiat 124 Tiedoksi merkittävät asiat 125 Tiedoksi merkittävät viranhaltijan päätöspöytäkirjat 126 Lypsyniemen leirikeskuksen vuokraaminen Haminan kaupungin leiritoimintaan 127 Muut esille tulevat asiat 128 Muutoksenhaku puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto Sivu 57 Aika tiistaina klo Paikka Osanottajat Pitäjäntupa, Kirkontie 480, Virolahti jäsenet varajäsenet Juha Tanska, kirkkoherra läsnä Jukka Hyvönen poissa Minna Harjumaaskola läsnä Nina Janes läsnä Esko Kiri Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi Teuvo Niemelä läsnä Liisa Hanski Ritva-Leena Pousi läsnä Raita Hostikka Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

3 Kirkkoneuvosto Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS 112 Kirkkoherra Juha Tanska piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Ennen varsinaista kokousta kirkkoneuvosto tutustui Virojoen seurakuntataloon, Itätien asuntoon, Pitäjäntuvan asuntoon sekä Virolahden kirkkoon. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 113 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 114 Hyväksytään lähetetty esityslista. lista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 115 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Arto Kivelä ja Teuvo Niemelä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Kivelä ja Teuvo Niemelä.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 59 KUORSALO-SEURA RY:N AVUSTUSANOMUS HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPITOTÖISTÄ 116 Valmistelija talousjohtaja Tarja Partanen Kuorsalo-seura ry on jättänyt seuraavanlaisen kirjelmän: Kuorsalo-Seura ry puheenjohtaja Marja Vasara Kolsarintie 11 A HELSINKI Haminan seurakunta KUORSALON HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPITOTYÖT Kuorsalo-Seura ry on sitoutunut toimimaan Kuorsalon, Mäntlahden, Pyötsaaren ja Tammion kylien käytössä olevan yhteisen hautausmaan kunnossapidon koordinaattorina. Vuosittain suoritetun siivouksen lisäksi hautausmaalla tulee pikaisesti suorittaa huonokuntoisen Läp`käytävä rakennuksen seinien korjaus ja vesikaton uusinta alusrakenteineen sekä rakennuksen maalaus. Rakennuksen kiviaidan puoleisesta seinästä jouduttiin purkamaan 1/3, Hirret olivat lahoja ja muurahaisten syömiä. Myös itäpuolen kaksi alinta hirsikerrosta olivat lahoja (ks. kuvat). Kuorsalo-Seura pyytää Haminan seurakunnalta avustusta yllä mainittujen töiden rahoitukseen. Olemme saaneet arvion Läp käytävän korjauksesta Tmi Saaristosaneeraukselta seuraavasti: puutavara 600 maalit 100 työt, sisältäen materiaalien kuljetuksen kohteeseen ja purkutavaran poisvienti Yhteensä Töitä vaikeuttaa ja kustannuksia nostaa se, ettei paikalle pääse maanteitse. Tarvikkeet on tuotu ja tuodaan Kuorsaloon lautalla ja veneillä. Haminassa Kuorsalo-Seura ry MARJA VASARA MARTTI MÄKELÄ

5 Kirkkoneuvosto Sivu 60 Marja Vasara puheenjohtaja Martti Mäkelä sihteeri Liitteenä kaksi valokuvaa Läp käytävän puretuista hirsistä. Kuvat jaetaan esityslistan mukana. Kirkkoneuvosto on myöntänyt Kuorsalo-Seura ry:lle avustusta läp käytävän kunnostukseen ja hautausmaan puiden kaatoon yhteensä euroa. Päätöksen mukaan selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava seurakunnalle ennen uuden avustuksen myöntämistä. Selvitys on liitteenä 1. Päätetään myöntää Kuorsalo-Seura ry:lle euron avustus Kuorsalon hautausmaan läp käytävä-rakennuksen korjaukseen tehtäväalueelta 290 Muut seurakuntatyö tililtä 4850 Muut avustukset. Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava seurakunnalle ennen uuden avustuksen myöntämistä tai viimeistään mennessä. Asia on ratkaistu esityksen mukaisesti. NIMIEN LISÄYS VIROLAHDEN SANKARIHAUTASMAALLE HANKITTUUN MUISTOKIVEEN 117 Valmistelija seurakuntapuutarhuri Katri Partanen Esittelijä talousjohtaja Tarja Partanen Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraava anomus: Haminan kirkkoneuvostolle Pyydämme, että Virolahden sankarihaudalle vuonna 2011 pystytettyyn muistomerkkiin lisättäisiin seuraavat nimet, jotka on haudattu Virolahden hautausmaalla perhehautoihin. Hellin Rahkonen syntynyt Virolahdella ja kuoli Virojoen pommituksessa saamiinsa vammoihin. Yrjö Filppu syntynyt Virolahdelle jaa kaatui Kuolemajärvellä. Virojoella RISTO RAHKONEN Risto Rahkonen Hellin Rahkosen poika Virojoella JAAKKO FILPPU Jaakko Filppu

6 Kirkkoneuvosto Sivu 61 RISTO RAHKONEN Risto Rahkonen Hellin Rahkosen poika p JAAKKO FILPPU Jaakko Filppu Yrjö Filpun poika Liitteenä: Kirkkoneuvoston päätös , josta ilmenee, että vuonna 2011 pystytettyyn Pro patria-kiveen lisätään muualle haudattujen sankarivainajien muistolaattoja. Kuvat Virolahden sankarihaudalla olevasta muistomerkistä Virolahden kirkkoneuvoston päätös ja valokuvat jaetaan esityslistan mukana. Molemmat sankarivainajat, Yrjö Filppu ja Hellin Rahkonen, on haudattu perhehautoihin Virolahdella ja haudat ovat omaisten hoidossa. Alun perin Pro Patria muistokivi on hankittu niitä virolahtelaisia sankarivainajia varten, joita löydetään ja tunnistetaan Karjalassa tehtävissä sankarivainajien etsinnöissä. Täsmällistä tietoa, kuinka monta sankarivainajaa on haudattu perhehautoihin Virolahdella tai muilla Haminan seurakunnan hautausmailla, ei tällä hetkellä ole. On siis mahdollista, että vastaavia pyyntöjä tulee tulevaisuudessa lisää. Päätetään 1. lisätä Yrjö Filpun ja Hellin Rahkosen nimet sekä syntymä- ja kuolinajat Pro Patria- kiveen seurakunnan kustannuksella 2. harkita jatkossa tapauskohtaisesti lisätäänkö muualle haudattujen sankarivainajien nimiä sankarimailla oleviin tai niille hankittaviin muistomerkkeihin. Asia on ratkaistu esityksen mukaisesti. KLAMILAN KIRKON TUKI RY:N ANOMUS 118 Valmistelija talousjohtaja Tarja Partanen Klamilan kirkon tuki ry on anonut päivätyllä kirjelmällä Virolahden kappelineuvostolta rahoitusta Klamilan Kyläkirkon pääoven eteen rakennetulle sisääntulotasanteelle ja invaluiskalle. Klamilan kirkon tuki ry:n on tilannut rakenteet ja ne on valmistanut Pihlajan Metalli. Hintaa rakenteille kertyi euroa. Tasanne ja invaluiska on asennettu maaliskuussa Talousarviossa ei ole varattu rahaa invaluiskan rakentaamiseen. Rakennuksen kunnossapitopalveluihin on varattu euron määräraha. Anomuksessa pyydetään rahoitusta joko Maila Hämäläisen rahastosta tai Pentti Ahteensivun testamenttivaroista.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 62 Kappelineuvosto on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja päätöksessään esittää kirkkoneuvostolle, että Klamilan kirkkoon hankittu sisääntulotasanne ja invaluiska maksetaan. Klamilan kirkon tuki ry:n anomus ja kappelineuvoston päätös jaetaan esityslistan mukana. Päätetään 1. maksaa avustusta Klamilan kirkon tuki ry:lle sisääntulotasannetta ja invaluiskaa varten yhteensä euroa 2. että jatkossa erilaisten hankkeiden rahoitus/avustus pitää pyytää ennen toteutusta, tarjouspyyntöjen jälkeen. Asia on ratkaistu esityksen mukaisesti. VIRKAVAPAUSANOMUS 119 Valmistelija talousjohtaja Tarja Partanen Ei julkinen TYÖLOMA-ANOMUS 120 Valmistelija talousjohtaja Tarja Partanen Ei julkinen MUISTIO KÄYNNISTÄ JOHANNEKSEN, MARIAN JA VIROLAHDEN KIRKOSSA SEKÄ KLAMILAN KYLÄKIRKOSSA 121 Valmistelija talousjohtaja Tarja Partanen Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala ja Museoviraston intendentti Seija Linnanmäki vierailivat toukokuussa seurakunnassa. Päätarkoituksena oli tutustua Virolahden kirkkoon. Kirkon sisätilassa on muutostarpeita mm. etummaisten penkkien poistaminen ja pöyrätuoliluiskan rakentaminen. Sisäolosuhdeseuranta eli kosteusloggerit on tilattu Johanneksen, Virolahden ja Miehikkälän kirkkoihin ja ne asennetaan tämän kuun aikana. Arkkitehti Ulla Raholan kanssa on alustavasti keskusteltu Virolahden kirkon suunnittelutöistä. Hänen aikataulussa olisi tilaa suunnittelulle ensi vuodesta alkaen. Muistio jaetaan esityslistan mukana.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 63 Keskustellaan muistiosta sekä jatkotoimenpiteistä. Merkittiin muistio tiedoksi jatkotoimenpiteitä varten. SEURAKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE 122 Valmistelija talousjohtaja Tarja Partanen Tuloslaskelma ja toteumavertailu ajalta jaetaan esityslistan mukana. Toimintatuotot ovat toteutuneet reilusti yli budjetin. Johtuu mm. viime vuodelta siirtyneistä metsätalouden tuotoista, metsäsuojelusopimuksesta sekä seurakuntamatkasta Unkariin, jonka tuotot kokonaisuudessaan toteutuivat alkuvuonna. Viime vuoteen verrattuna tuotot ovat samalla tasolla kun edellä mainitut poikkeukset eliminoidaan. Toimintakulut ovat toteutuneet vähän alle budjetin. Johtuu mm. siitä, että kiinteistöverot kirjataan kaikki vasta loppuvuonna. Vuoteen 2014 verrattuna nousua on euroa eli 2,5 % Muutos % Henkilöstökulut ,3 Palvelut ,3 Vuokrat ,0 Tarvikkeet ,8 Annetut avustukset ,8 Muut toimintakulut ,5 Yhteensä ,5 Kirkollisverotuloja on kertynyt euroa, vuonna 2014 vastaavaan aikaan mennessä euroa, vähennystä euroa, - 2,3 %. Yhteisöveroja on vastaavasti kertynyt euroa ja edellisenä vuonna euroa. Lisäystä euroa, 11,7 %. Verotulot yhteensä ovat tammi-kesäkuun aikana vähentyneet euroa, - 1 %. Lisäksi on huomioitavaa, että marraskuun tilityksessä on mukana maksuunpanotilitys, mikä tarkoittaa, että joudumme maksamaan verotuloja takaisin verottajalle. Viimeisten vuosien keskiarvo on ollut n euroa. Muita rahoitustuottoja on tullut euroa, mikä johtuu sijoitusten muutoksesta. Vuosikate on euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuonna Ero johtuu aiemmin mainituista metsätalouden tuotoista sekä metsänsuojelusopimuksesta, jotka on kertaluonteisia tuottoja, ei vuosittain toistuvia.

9 Kirkkoneuvosto Sivu 64 Haastavinta seurakunnan taloudelle on verotulojen väheneminen. Henkilöstökuluja ei saada tänä vuonna alenemaa, koska seuraavat eläkkeelle siirtymiset ovat vasta vuoden kuluttua. Rahoituslaskelman mukaan seurakunnan kassavarat ovat lisääntyneet euroa. Investoinnit ovat olleet maltillisia, euroa. Merkitään saatu selvitys tiedoksi. Saatu selvitys merkittiin tiedoksi. SEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN SISÄILMA-ASIAT 123 Valmistelija talousjohtaja Tarja Partanen Itäristin seurakuntatalon ilmastointi on huollettu ja puhdistettu tehdyn selvityksen mukaan heinäkuussa, kun kaupungin päiväkoti oli kiinni. Virojoen seurakuntatalon alta on poistettu orgaaninen jäte. Pääsisäänkäynnin kohdalta poisto tapahtui myös alakautta. Lattioita ei ole avattu. Siivous tehdään tämän ja ensi viikon aikana. Alapohjan tuuletusta on parannettu, liesituulettimen poistoputki ohjattu ulos sekä vinttitilaa siivottu ylimääräisestä roskasta. Kerhot voivat alkaa Virojoella. Kulmakiven Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus on valmistunut. Tässä joitain huomioita: - alasalin huono sisäilma johtuu rakenteissa olevista aukoista. Lattian ja seinän välissä on rako, josta vuotaa pahanhajuista ilmaa sisään. Salin tuloilmaventtiili on osittain alaslasketun katon takana, tuloilma puhaltaa alaslaskun päälle ilmaa ja saattaa levittää tilaan villapölyä - lähetystyön myyntitilan ongelmana on päätyseinän rakenne. Ulkoseinä on sisäpuolelta puukoolattu ja levytetty rakenne, jonka taustalta virtaa ilmaa maasta sisään. Puurakenteista on löydetty mikrobikasvustoa - kanttorien huoneen ulkoseinien sisäpuolinen lämmöneristys on ilman höyrysulkua, rakenteessa on mikrobivaurioitunutta lämmöneristettä sekä ilmarako, josta vuotaa ilmaa sekä tiilen pinnasta hieman PAHyhdisteitä sisäänpäin - diakonian vastaanottohuoneessa ulkoseinän höyrynsulkumuovi ei liity tiiviisti yläpohjan ontelolaattarakenteeseen ja epäpuhdasta ilmaa vuotaa huoneisiin. Teräsrakenteisiin on kondensoitunut kosteutta, joka on valunut sisäpinnoille. Sähkökaapeliläpivienti kellarikerroksen sähköpääkeskuksesta tuo huonoa ilmaa tilaan, koska sähkökaapeliliittymien kautta on maaperäilmayhteys ja ilmavirtaus vastaanottotiloihin. - diakonian työhuoneen sähkökeskuskaappi on avoin alakattotilaan, samoin sähköpääkeskukseen, jossa syöttökaapelien kautta

10 Kirkkoneuvosto Sivu 65 maaperäilmayhteys ja ilmavirtausta tiloihin. Hiilidioksidianturin automatiikka pitää tarkistaa. Ikkunasta vuotanut hieman kosteutta ja rakenteissa mikrobivaurioon viittaavaa kasvustoa pienellä alueella - yläsalin keittiön katon rakenne pitäisi avata, höyrynsulkumuovi ilmeisesti asennettu väärin, lisäksi lisäeristeet, jotka laitettu jälkikäteen on asennettu väärin - yläsalin katon rakennetta ei pystytty tutkimaan, koska levyjä ei olisi saatu ehjänä pois. Seurakunta avaa kattorakenteita yläsalissa sekä aulassa, jonka jälkeen Juhani Pirinen tulee paikalle. Huonolle sisäilmalle ei löydetty tällä käynnillä syytä. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus jaetaan esityslistan mukana. 1. Merkitään saadut selvitykset tiedoksi. 2. Päätetään aloittaa Kulmakivessä pienet korjaukset omien työntekijöiden toimesta välittömästi. Suuremmat korjaukset sisällytetään ensi vuoden talousarvioon. Päätettiin 1. merkitä saatu selvitys tiedoksi 2. asia on ratkaistu esityksen mukaisesti. TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 124 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt siirtää seurakunnan II kappalaisen viran (Virolahden kappalainen) haettavaksi julistamista saakka. Merkitään tuomiokapitulin päätös tiedoksi. Tuomiokapitulin päätös merkittiin tiedoksi. TIEDOKSI MERKITTÄVÄT VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 125 Kirkkoherra Juha Tanska Haminan seurakunnan edustajat Suomen Merimieskirkon vuosikokouksessa 10/ Vs. nuorisotyönohjaajan palkkaaminen 12/ Tarkoituksenmukainen henkilöstökoulutus 13/ Palkan tarkistus/kesäteologi Henri Röytiö 14/ Hankintapäätös/Haminan seurakunnan onnittelukortit 15/ Palkkio/Haminan seurakunnan graafisen ilmeen uudistaminen 16/

11 Kirkkoneuvosto Sivu 66 Vs. kirkkoherra Juha Parjanen Palkan tarkistus/kesäteologi Tiia Hauhio 10/ Palkan tarkistus/kesäteologi Ruut Hanhikorpi 11/ Yövalvojan palkkaaminen kehitysvammaisten leirille Lypsyniemessä 12/ Vuosilomapäivien myöntäminen 13/ Lupa avustaa ehtoollisen jakamisessa 14/ Sijaisen palkkaaminen 15/ Sijaisen palkkaaminen 16/ Virkavapaus 17/ Talousjohtaja Tarja Partanen Sari Westdorpin vuosiloma 29/ Hannu Sakin tehtäväkuvaus ja palkkaus 30/ Sini Metsämuurosen palkkaus 31/ Kappalainen Anita Venäläinen Palkattoman lomapäivän myöntäminen 17/ Virkamatkan myöntäminen 18/ Lapsityönohjaajan palkkaaminen 19/ Leirityöntekijän palkkaaminen Seurakuntapuutarhuri Katri Partanen Kompostimullan seulonnan tuntihinta seulakauhalla tehtynä 6/ Kappalainen Matti Astola Sijaisen palkkaaminen leirityöhön isoiskoulutusleirille 5/ Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. pöytäkirjat merkittiin tiedoksi. LYPSYNIEMEN VUOKRAUS HAMINAN KAUPUNGIN LEIRITOIMINTAAN 126 Haminan seurakunta ja Haminan kaupunki ovat neuvotelleet Lypsyniemen leirikeskuksen vuokraamisesta Haminan kaupungille leiritoimintaa varten. Seurakunta ei tarvetta käyttää Lypsyniemen leirikeskusta koko kesää omaan käyttöön. Tänä kesänä välisenä aikana leirikeskuksessa on ollut kaksi Hyvinkään seurakunnan rippileiriä, yhdellä viikolla ainoastaan yksi iltakäyttö sekä kaksi muuta vajaata viikkoa. Kaupungin tarve on kolme viikkoa. Kaupungin ehtona on, että vuokrasopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi. Päätetään

12 Kirkkoneuvosto Sivu vuokrata Lypsyniemen leirikeskus tai poikkeustapauksissa muu leirikeskus Haminan kaupungin leirikäyttöön vuodesta 2016 alkaen 2. vuokra-ajaksi kymmenen vuotta 3. ajankohdaksi kolme viikkoa kesäkuun alusta, poislukien viikonloput 4. vuokrahinnaksi majoituksen osalta 8.996,31 euroa/kausi + voimassa oleva alv, tilojen vuokraksi (saunat ja keittiö sekä grillikatos ja puut) 923,47 euroa/kausi + voimassa oleva alv, ensimmäinen vuokrantarkastus vuoden 2018 alussa 5. että majoitusvuokra sisältää yöpymisen omin liinavaattein päärakennuksessa, 6. että vuokrasopimus on molemmin puolin irtisanottavissa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä 7. että vuokrausviikkojen muutostarpeesta on ilmoitettava edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä 8. tarjous on voimassa asti kesä 2016 osalta Asia on ratkaistu esityksen mukaisesti. Ritva-Leena Pousi, Katja Andrejev ja Simo Suutari eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Jääviyseste. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 127 Merkittiin tiedoksi, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on ehdottanut Haminan seurakuntaa Kirkkohallituksen tulevaisuusvaliokunnan osallistavaan kyselyyn, joka lähetetään henkilökunnalle ja luottamushenkilöille. Muutettiin kirkkoneuvoston seuraavan kokouksen ajankohtaa. Uusi kokous pidetään ti klo MUUTOKSENHAKU 128 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 112,113,114,115, 121, 122, 123.1, 124, 125, 127, 128

13 Kirkkoneuvosto Sivu 68 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 116, 117, 118, 123.2, 126 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n Pöytäkirjan pykälät: 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai Pöytäkirjan pykälät:119, hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n Pöytäkirjan pykälät: 5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34 Postiosoite:PL 77 Telekopio 05) Pöytäkirjan pykälät: 116, 117, 118, 123.2, 126 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisu n tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

14 Kirkkoneuvosto Sivu 69 Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34, HAMINA Postiosoite:PL 77, HAMINA Telekopio (05) Pykälät Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisu n sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs. Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telekopio Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 122, MIKKELI Telekopio: (015) Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää

15 Kirkkoneuvosto Sivu 70 Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Pykälät Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 14 Postiosoite: Radanrakentajantie HELSINKI Käyntiosoite Radanrakentajantie HELSINKI Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Aika Paikka Torstai 22.1.2015 klo 17:00-18:24 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 8.2.2012 kello 16.30-17.22 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot